Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 9 czerwca 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 9 czerwca 2014"

Transkrypt

1 Biuro Analiz Makroekonomicznych Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista Urszula Kryńska Ekonomistka Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych Kursy walut Δ % EUR/PLN 4,0981-1,6% USD/PLN 3,0069-1,4% CHF/PLN 3,3609-1,5% EUR/USD 1,3621-0,2% Rynek Pieniężny (%) Δ bps WIBOR 1M 2,61-1 WIBOR 3M 2,69-3 Obligacje PL (%) Δ bps 2Y 2, Y 3, Y 3,71-23 IRS PLN (%) Δ bps 2Y 2, Y 3, Y 3,49-13 Obligacje bazowe (%) Δ bps DE 10Y 1,36-4 US 10Y 2,61 8 Giełdy pkt. Δ % WIG ,8 2,2 S&P ,4 1,3 Nikkei ,0 1,3 Dane z dnia dzisiejszego godz i zmiany tygodniowe Bieżący tydzień na rynkach finansowych 9 czerwca 2014 Kalendarium wydarzeń rozpoczynającego się tygodnia nie zawiera zbyt wielu impulsów mogących wpłynąć na notowania rynków finansowych, co w teorii powinno sprzyjać uspokojeniu nastrojów po burzliwym początku czerwca. Kurs EUR/PLN rozpoczyna sesję wokół poziomu 4,09, a para USD/PLN oscyluje nieznacznie poniżej poziomu 3,00. W naszej ocenie szansą na utrzymanie obecnych poziomów będzie niesłabnący popyt ze strony inwestorów zagranicznych na polski dług. Wydarzenia tygodnia Stopy w Polsce bez zmian, ale RPP nie wyklucza obniżek Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi nadal 2,50%. RPP zwróciła uwagę na przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego, czemu sprzyjał wzrost dynamiki inwestycji oraz niewielkie przyspieszenie popytu konsumpcyjnego. W ocenie Rady, w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest kontynuacja stopniowej poprawy koniunktury, a presja inflacyjna pozostanie bardzo niska. Komunikat oraz wypowiedzi członków RPP wskazują na łagodne nastawienie Rady oraz na toczącą się dyskusję o ewentualnych obniżkach oprocentowania. Prezes M. Beka powiedział, że obniżki stóp nie są planowanym, prawdopodobnym scenariuszem, jednak nie można ich wykluczyć. W opinii prezesa Belki należy unikać procyklicznej polityki pieniężnej. Gospodarka w ostatnich kwartałach przyspiesza i w takiej sytuacji na ogół się nie łagodzi polityki, w tym pieniężnej. Także członkowie RPP w ostatnich swoich wypowiedziach wskazują na większe prawdopodobieństwo stabilizacji stóp, a ich obniżka jest wciąż scenariuszem alternatywnym. W naszej ocenie, bazując na aktualnych prognozach dla polskiej gospodarki obniżki stóp wydają się mniej prawdopodobne, niż stabilizacja stóp procentowych, a złagodzenie polityki pieniężnej możliwe będzie w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce. ECB obniża stopy i ogłasza pakiet stymulujący gospodarkę Europejski Bank Centralny obniżył stopę referencyjną o 10 bps do poziomu 0,15%. W takiej samej skali zredukowana została stopa depozytowa, która po tej decyzji jest ujemna i wynosi -0,10%. Jednocześnie ECB zakomunikował, że będzie utrzymywał stopy na obecnym poziomie przez dłuższy czas. ECB podjął także działania w zakresie tzw. luzowania ilościowego, ukierunkowane na pobudzenie akcji kredytowej oraz udrożnienie kanału transmisji stóp procentowych. ECB planuje rozpoczęcie ukierunkowanych operacji zasilających (TLTRO), których celem ma być pobudzenie kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych z wyłączeniem kredytów hipotecznych. Nasili także prace przygotowawcze do rozpoczęcia skupu aktywów (asset backed securities), co pomogłoby usprawnić mechanizm transmisji polityki pieniężnej. Nastawienie ECB pozostaje łagodne, stąd uporczywie niska inflacja oraz brak oznak ożywienia mogą skłonić ECB do dalszego ilościowego luzowania polityki pieniężnej, w tym rozpoczęcie skupu aktywów. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych Zgodnie z oczekiwaniami najważniejszym wydarzeniem ubiegłego tygodnia było posiedzenie ECB. W reakcji na decyzję o obniżce stóp procentowych, w stopy depozytowej do ujemnego poziomu, oraz użycie innych niestandardowych narzędzi łagodzenia polityki pieniężnej kurs USD/PLN zniżkował w okolice poziomu 3,0350 a złoty względem euro wytracił część wcześniejszego umocnienia i w godzinach popołudniowych handlowany był w okolicy poziomu 4,12. Piątek przyniósł utrzymanie tych trendów. Spadek eurodolara na rynkach bazowych oraz napływ kapitału na krajowy rynek długu sprawiły, że kurs EUR/PLN otarł się o psychologiczną barierę na poziomie 4,10. Zniżkowały także notowania pary USD/PLN, która na chwilę spadła poniżej poziomu 3,00. Makro i rynek komentarz tygodniowy str. 1

2 Gospodarka polska RPP nie wyklucza obniżek stóp procentowych Członkowie RPP za stabilizacją stóp procentowych Pogorszenie nastrojów w polskim przemyśle Rada Polityki Pieniężnej, zgodnie z oczekiwaniami, pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi nadal 2,50%. RPP zwróciła uwagę na przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego, czemu sprzyjał wzrost dynamiki inwestycji oraz niewielkie przyspieszenie popytu konsumpcyjnego. Ożywienie gospodarcze stopniowo przekłada się na sytuację na rynku pracy, co widoczne jest w spadku stopy bezrobocia oraz wzrost liczby pracujących, według metodologii BAEL. W ocenie Rady, w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest kontynuacja stopniowej poprawy koniunktury, a presja inflacyjna pozostanie bardzo niska. Komunikat oraz wypowiedzi członków RPP na konferencji prasowej wskazują na łagodne nastawienie Rady oraz na toczącą się dyskusję o ewentualnych obniżkach oprocentowania. NBP nie wyklucza, że w którymś z miesięcy letnich CPI może przejściowo spaść poniżej zera, jednak zdaniem prezesa NBP nie będzie to deflacja. Na konferencji prasowej po posiedzeniu RPP prezes M. Beka powiedział, że nie wyklucza w dostosowania stóp procentowych w tym roku, choć nie jest jednak w stanie określić prawdopodobieństwa obniżek i podwyżek stóp. Zdaniem prezesa obniżki stóp nie są planowanym, prawdopodobnym scenariuszem, to nie można ich wykluczyć. W ocenie prezesa Belki należy unikać procyklicznej polityki pieniężnej. Gospodarka w ostatnich kwartałach przyspiesza, w tym kwartale będzie podobnie, i to dosyć wyraźnie. W takiej sytuacji na ogół się nie łagodzi polityki, w tym pieniężnej. W naszej ocenie, bazując na aktualnych prognozach dla polskiej gospodarki obniżki stóp wydają się mniej prawdopodobne, niż ich stabilizacja, a złagodzenie polityki pieniężnej możliwe będzie w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce. W naszym bazowym scenariuszu oczekujemy utrzymania stóp na niezmienionym poziomie w najbliższych miesiącach. Niska inflacja może natomiast przesunąć termin pierwszej podwyżki, choć w naszej ocenie może on mieć miejsce w połowie przyszłego roku. Prof. J. Winiecki, członek RPP powiedział, że koszty kredytu są na właściwym poziomie, biorąc pod uwagę. W jego ocenie, polska gospodarka będzie rosła w tempie powyżej 3% w ciągu najbliższych trzech do siedmiu lat. Inflacja natomiast może utrzymywać się na poziomie 1-1,5%. Odnośnie perspektyw polityki pieniężnej wypowiedziała się także prof. A. Zielińska-Głębocka, w ocenie której perspektywa podwyżek stóp w Polsce wyraźnie się oddal, to z drugiej strony ryzyko obniżki stóp jest niewielkie. W jej ocenie stabilizacja obecnych parametrów polityki pieniężnej przez dłuższy czas jest najbardziej prawdopodobna. Jej zdaniem czynnikiem przemawiającym jednoznacznie za obniżką stóp procentowych byłoby wyraźne wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce, jednak scenariusz taki jest mało prawdopodobny. Prof. Zielińska Głębocka dodała też, że Rada prawdopodobnie nie będzie przedłużała forward guidance, żeby mieć większą swobodę działania. Także prof. Glapiński powiedział, że stopy procentowe NBP powinny zostać ustabilizowane na obecnych poziomach do końca tego roku. W jego ocenie na początku przyszłego roku można by rozważyć obniżkę stóp, jeśli perspektywy wzrostu PKB będą słabe i nie będzie zagrożeń inflacyjnych. Wypowiedzi te wskazują na dość szeroki konsensus co do stabilizacji stóp procentowych. O ile rzeczywiście ryzyko obniżki stóp wzrosło w ostatnich miesiącach, to w dalszym ciągu jest to, w naszej ocenie, scenariusz alternatywny. Przy oczekiwanej kontynuacji ożywienia w gospodarce Rada nie będzie spieszyła się z redukcją kosztu pieniądza. Wskaźnik PMI dla polskiego sektora przetwórstwa przemysłowego wyniósł w maju 50,8 pkt. wobec 52,0 pkt. w kwietniu. Indeks wciąż sygnalizuje ogólną poprawę warunków w polskim sektorze przemysłowym, jednak tempo wzrostu ponownie zwolniło. Wskaźnik PMI spadł już trzeci miesiąc z rzędu i obecnie osiągnął najniższy poziom w obecnym 11-miesięcznym okresie pozytywnych odczytów. W dalszym jednak ciągu jest większy niż średnia historyczna, która wynosi 50.1 pkt. Przedsiębiorcy wskazywali na wolniejszy niż przed miesiącem wzrost produkcji oraz nowych zamówień. Wpływ na ogólny poziom całkowitych nowych zamówień miał spadek liczby nowych zamówień eksportowych, który odnotowano po raz pierwszy od maja 2013 roku, choć tempo tego spadku było stosunkowo niewielkie. Częściowo uzasadniane to było niższą liczbę zamówień w związku z niestabilną sytuacją polityczną na Ukrainie i w Rosji. Dane te wskazują na wyhamowanie dynamizmu polskiego przemysłu, po bardzo dobrym pierwszym kwartale tego roku. Makro i rynek komentarz tygodniowy str. 2

3 Prezydent sugeruje dyskusję o wejściu do strefy euro Komisja Europejska zaleca zawieszenie procedury nadmiernego deficytu Prezydent B. Komorowski w wystąpieniu przed Zgromadzeniem Narodowym powiedział, że Polska stoi wobec konieczności opracowania nowej strategii integracji europejskiej, w tym rozstrzygnięcia dylematu, czy faktycznie dążymy do przyjęcia wspólnej waluty euro. Dyskusja ta nie powinna ograniczać się tylko do kwestii wypełnienia formalnych kryteriów konwergencji nominalnej, czy daty akcesji do strefy euro. W ocenie prezydenta kwestia euro to także dyskusja o potrzebie umocnienia pozycji Polski i możliwości zapewnienia Polsce miejsca w centrum decyzyjnym Europy, a nie na jej marginesach. Zdaniem Prezydenta dyskusja o tym powinna się odbyć po wyborach. Prezes NBP M. Belka zgodził się z Prezydentem, iż dyskusję o wejściu Polski do strefy euro należy rozpocząć po wyborach. Minister finansów natomiast dodał, że Polska umocni pozycję w UE, jeśli wprowadzeniu euro będzie towarzyszyła silna gospodarka. Zdaniem Komisji Europejskiej działania podjęte przez Polskę, mające na celu likwidację nadmiernego deficytu stwierdzono są wystarczające, by zawiesić procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski. Komisja zwraca jednak uwagę na ryzyka dla trwałego ograniczenia deficytu w wyznaczonym terminie. Makro i rynek komentarz tygodniowy str. 3

4 ECB obciął stopy procentowe i ogłosił program stymulujący gospodarkę Dalsza poprawa na amerykańskim rynku pracy Indeksy PMI w strefie euro nieco gorsze od wstępnych odczytów Poprawa nastrojów w amerykańskim sektorze przemysłu i usług Wzrost zamówień w przemyśle USA Rozszerzenie deficytu handlowego USA Gospodarki zagraniczne Europejski Bank Centralny obniżył stopę referencyjną o 10 bps do poziomu 0,15%. W takiej samej skali zredukowana została stopa depozytowa, która po tej decyzji jest ujemna i wynosi -0,10%. Jednocześnie ECB zakomunikował, że będzie utrzymywał stopy procentowe na obecnym poziomie przez dłuższy czas. Poza redukcją stóp procentowych ECB podjął także liczne działania w zakresie tzw. luzowania ilościowego, ukierunkowane na pobudzenie akcji kredytowej w gospodarce Eurolandu oraz odróżnienie kanału transmisji stóp procentowych. ECB planuje rozpoczęcie ukierunkowanych operacji zasilających (TLTRO), których celem ma być pobudzenie kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych z wyłączeniem kredytów hipotecznych. Początkowa wartość tego programu ma wynieść 400 mld EUR. Wszystkie operacje TLTRO będą miały termin zapadalności we wrześniu 2018 r. Środki udostępnione w ramach operacji TLTRO będą oprocentowane stałą stopą operacji refinansujących (MRO) plus spread wartości 10bps. Dodatkowo EBC zawiesi program sterylizacji SMP i przedłuża okres, w którym będzie udzielał płynności bankom na stałe oprocentowanie w żądanej przez nich wielkości. ECB nasili także prace przygotowawcze do rozpoczęcia skupu aktywów (asset backed securities), co pomogłoby usprawnić mechanizm transmisji polityki pieniężnej. Dodatkowo, ECB zdecydował o rozszerzeniu dostępnych aktywów, które mogą być wykorzystane jako zabezpieczenie pożyczek zaciąganych w ECB. Działania podjęte przez ECB ukierunkowane są na zwiększenia akcji kredytowej, pobudzenie gospodarki oraz przeciwdziałanie ryzyku deflacji. Nastawienie ECB pozostaje łagodne, stąd uporczywie niska inflacja oraz brak oznak ożywienia gospodarki mogą skłonić ECB do dalszego ilościowego luzowania polityki pieniężnej, w tym rozpoczęcie skupu aktywów. Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w maju o 217 tys. wobec przyrostu o 282 tys. w czerwcu, co było wynikiem zgodnym z oczekiwaniami rynkowymi. W sektorze prywatnym liczba etatów wzrosła natomiast o 216 tys. wobec 270 tys. miesiąc wcześniej. Przyrost zatrudnienia był powszechny i objął niemal wszystkie branże amerykańskiej gospodarki. Nieznaczne spadki liczby miejsc pracy miały miejsce jedynie w firmach przetwórstwa przemysłowego zajmującymi się produkcją dóbr nietrwałego użytku oraz w sektora informacji. Stopa bezrobocia wyniosła w maju 6,3%, podobnie jak miesiąc wcześniej i nieco niżej niż konsensus rynkowy na poziomie 6,4%. Widać zatem, iż gospodarka odbudowuje się po okresie spowolnienia w pierwszym kwartale tego roku, kiedy aktywność ekonomiczna została ograniczona przez niekorzystne warunki pogodowe. Indeks PMI dla niemieckiego sektora przemysłu wyniósł w maju 52,3 pkt. wobec 54,1 pkt. w kwietniu, co było wynikiem gorszym od wstępnego szacunku na poziomie 52,9 pkt. Nieco słabszy od wstępnego szacunku był także odczyt indeksu PMI dla przemysłu strefy euro, który w maju wyniósł 52,2 pkt. wobec 53,4 pkt. w kwietniu i wstępnego odczytu na poziomie 52,5 pkt. Indeks PMI dla sektora usług strefy euro wyniósł w maju 53,2 pkt. wobec 53,1 pkt. w poprzednim miesiącu, czyli nieco mniej niż wstępny szacunek na poziomie 53,5 pkt. Opracowany przez Instytut Zarządzania Podażą (ISM) wskaźnik aktywności w amerykańskim przemyśle wzrósł w maju do 55,4 pkt. z 54,9 pkt. w kwietniu, co było wynikiem nieznacznie słabszym od konsensusu na poziomie 55,5 pkt. Analogiczny wskaźnik dla sektora usług wzrósł do 56,3 pkt. z 55,2 pkt. w kwietniu. Był to wynik wyraźnie lepszy od konsensusu na poziomie 55,5 pkt, potwierdzając utrzymanie tendencji wzrostowych w amerykańskiej gospodarce. Zamówienia w amerykańskim przemyśle wzrosły w kwietniu o 0,7% m/m wobec zwyżki o 1,5% m/m miesiąc wcześniej. Odczyt ten był nieco lepszy od oczekiwań na poziomie +0,5%, wskazując na dalszą odbudowę wzrostu gospodarki USA, po bardzo słabych jej wynikach w Q1, kiedy złe warunki pogodowe ograniczyły aktywność ekonomiczną. Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych wyniósł w kwietniu 47,2 mld USD wobec 44,2 mld USD miesiąc wcześniej, osiągając tym samym poziom najwyższy od dwóch lat. Wynik ten był także wyraźnie wyższy od oczekiwań na poziomie 40,8 mld USD. Wzrost deficytu wiąże się z odbudową wzrostu gospodarczego w USA, w tym z rosnącym popytem konsumpcyjnym i inwestycyjnym. Makro i rynek komentarz tygodniowy str. 4

5 Kursy USD/PLN i EUR/PLN 4,25 3,10 4,20 3,05 4,15 3,00 4,10 4,05 2,95 EUR/PLN USD/PLN /prawa oś/ Względna zmiana walut CEE3 1,08 1,06 1,04 1,02 1 0,98 0,96 0,94 EUR/PLN EUR/HUF EUR/CZK Rentowności obligacji krajowych [%] 40 4,5 30 4, , ,48 3,0 10 3, , ,5 2,63 0 1Y 2,54 2Y 3Y 4Y 5Y 10Y Tygodniowa zmiana rentowności benchmarków Spread do Bundów i nachylenie krzywej SPW 3,0 2,4 2,2 2,8 2,0 2,6 1,8 1,6 2,4 1,4 2,2 1,2 1,0 2,0 0,8 10Y PL vs. 2Y PL 10Y PL vs. 10Y DE /prawa oś/ Rynek krajowy FX i stopa procentowa Rynek walutowy - PLN Początek czerwca to czas odliczania do decyzji Europejskiego Banku Centralnego, wokół której uwaga rynku koncentrowała się już od kilku tygodni. W takim też nastroju minęła pierwsza sesja nowego miesiąca, w trakcie której złoty nie podlegał większym wahaniom, choć oczekiwania na złagodzenie polityki pieniężnej przez ECB sprzyjały utrzymaniu notowań pary EUR/PLN poniżej poziomu 4,14. W tym czasie bez wpływu na wycenę złotego była publikacja znacznie słabszego od oczekiwań PMI dla polskiego przemysłu. Dość nieoczekiwanie natomiast wtorek zakończył się wyraźnym wzrostem notowań pary EUR/PLN. Brak nowych impulsów mogących wpłynąć na wycenę złotego sprawił, iż o przecenie polskiej waluty zadecydowały czynniki techniczne, w tym dywergencja wskaźnika RSI z kursem EUR/PLN, oraz chęć realizacji zysków przez inwestorów na dwa dni przed posiedzeniem ECB, które w ocenie inwestorów będzie kluczowe dla sentymentu inwestycyjnego. Wzrost kursu EUR/PLN nieznacznie przyspieszył wraz z początkiem konferencji podsumowującej posiedzenie RPP, gdy prezes M.Belka poinformował, iż Rada nie wyklucza obniżki stóp procentowych, choć nie jest to prawdopodobny scenariusz. Zgodnie z oczekiwaniami najważniejszym wydarzeniem ubiegłego tygodnia było jednak posiedzenie ECB. Zgodnie z oczekiwaniami najważniejszym wydarzeniem ubiegłego tygodnia było posiedzenie ECB. W reakcji na decyzję o obniżce stóp procentowych, w stopy depozytowej do ujemnego poziomu, oraz użycie innych niestandardowych narzędzi łagodzenia polityki pieniężnej kurs USD/PLN zniżkował w okolice poziomu 3,0350 a złoty względem euro wytracił część wcześniejszego umocnienia i w godzinach popołudniowych handlowany był w okolicy poziomu 4,12. Piątek przyniósł utrzymanie tych trendów. Spadek eurodolara na rynkach bazowych oraz napływ kapitału na krajowy rynek długu sprawiły, że kurs EUR/PLN otarł się o psychologiczną barierę na poziomie 4,10. Zniżkowały także notowania pary USD/PLN, która na chwilę spadła poniżej poziomu 3,00. Obligacje PL Posiedzenie RPP i ECB miało decydujący wpływ na kierunek notowań krajowego długu w pierwszych dniach czerwca. W reakcji na te wydarzenia obligacje dynamicznie zyskiwały na wartości. Dochodowość 2-letniego tenoru tylko w czwartek zniżkowała o 14 bps do poziomu 2,59% tj. 13-miesięcznego minimum i zaledwie 11 bps od historycznego dna. O 7 bps do poziomu 3,23% zniżkowała natomiast rentowność 5- letniego tenoru. Czwartek to także aukcja obligacji, na której Ministerstwo Finansów sprzedało papiery za 4,99 mld PLN przy popycie 6,84 mld PLN, w tym WZ0124 za 3,18 mld PLN przy popycie 3,90 mld PLN, DS0725 za 1,69 mld PLN, przy popycie 2,74 mld PLN i rentowności 3,818% oraz WS0428 za 0,12 mld PLN przy popycie 0,20 mld PLN i rentowności 3,962%. Po aukcji W.Kowalczyk z MinFin przyznał, iż resort sfinansował już ponad 90% tegorocznych potrzeb pożyczkowych. Proces wyceniania przez część inwestorów obniżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach w reakcji na wynik zakończonego we wtorek posiedzenia RPP sprzyjał ponadto zniżce stawki 3- miesięcznego WIBORu, która w piątek osiągnęła poziom 2,69% tj. najniższy od połowy grudnia ubiegłego roku. Nasze oczekiwania na nadchodzący tydzień EUR/PLN USD/PLN PL 10Y Kierunek Uzasadnienie Stabilizacja notowań wokół najniższego od roku poziomu, możliwa korekta techniczna po okresie znaczącego umocnienia złotego, Wzrost motywowany w głównej mierze spadkiem eurodolara, po tym jak posiedzenie ECB w czerwcu zakończyło się podjęciem niestandardowych działań, prawdopodobna przecena złotego po wcześniejszym okresie znaczącej aprecjacji, Utrzymanie dochodowości wokół rocznych minimów, oczekiwanie na nowe impulsy, w tym wypowiedzi członków RPP, na temat perspektyw polityki pieniężnej. Makro i rynek komentarz tygodniowy str. 5

6 Kursy walutowe EUR/USD i EUR/CHF 1,4 1,240 1,39 1,235 1,38 1,230 1,37 1,225 1,36 1,220 1,35 1,34 1,215 1,33 1,210 EUR/USD EUR/CHF /prawa oś/ Indeks dolarowy 81 Osłabienie USD Umocnienie USD Rentowności obligacji USA i Niemiec [%] 3,0 10 2,60 2,5 5 2,0 1, , ,36 1,0-5 0,5 0,41 0,38 0,05 0,0-10 2Y 5Y 10Y Zmiana rentowności Bundów Zmiana rentowności Treasuries Bundy /lewa oś/ Treasuries /lewa oś/ Indeksy giełdowe [pkt.] Rynki bazowe FX i stopa procentowa Rynek walutowy Początek czerwca rozpoczął się od Pierwsza sesja czerwca nie dostarczyła wielu emocji w notowaniach eurodolara. Po dwóch dniach przerwy tj. najdłuższym od 3,5- tygodnia okresie wzrostów kurs EUR/USD powrócił do spadków. Źródłem przeceny wspólnej waluty pozostawały oczekiwania na użycie niestandardowych narzędzi łagodzenia polityki pieniężnej przez ECB podczas posiedzenia w czwartek dodatkowo wsparte słabszymi od oczekiwań danymi PMI z największych gospodarek EMU oraz niższym od konsensusu wzrostem inflacji CPI w Niemczech. Decyzja o obniżce stóp procentowych, w tym sprowadzenie stopy depozytowej do ujemnych poziomów i wdrożenie programu mającego na celu ożywienie akcji kredytowej dla przedsiębiorstw poprzez zapewnienie bankom komercyjnym płynności (odpowiednik programu Funding for lending prowadzonego przez Bank Anglii) okazało się wystarczające do kontynuowania przeceny euro. Tym bardziej, iż M.Draghi poinformował, iż bank rozważa także wprowadzenie programu QE. W rezultacie kurs EUR/USD zniżkował w dniu posiedzenia banku o ponad centa w stosunku do poziomów otwarcia wyznaczając najniższy od początku lutego poziom 1,3502. W godzinach popołudniowych jednak eurodolar rozpoczął odrabianie strat i powrócił w okolice otwarcia, a umiarkowany wzrost kontynuowany był także podczas ostatniej sesji ubiegłego tygodnia. W piątek źródłem podwyższonej zmienności w popołudniowej części sesji była publikacja nieco lepszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy, jednak ich wpływ na rynek nie był znaczący ze względu na dominację wpływu posiedzenia ECB. Obligacje bazowe Odczyt niższych od oczekiwań danych dotyczących inflacji w Niemczech skutkował utrzymaniem rentowności 10-letnich Bundów w okolicy rocznego minimum tj. poziomu 1,31%. Do wzrostów powróciła natomiast dochodowość amerykańskich Treasuries, która już podczas pierwszej sesji czerwca zyskała 5 bps zwyżkując do poziomu 2,51%. W kolejnych dniach wzrost rentowności obligacji USA był kontynuowany między innymi za sprawą lepszych od konsensusu danych dotyczących zamówień na dobra trwałego użytku. Dobre dane z amerykańskiej gospodarki zwiększały bowiem szanse na utrzymanie dotychczasowego tempa redukcji programu QE3 podczas kolejnych posiedzeń. Kluczowy dla notowań obligacji na bazowych rynkach długu był jednak czwartek, gdy pod wpływem posiedzenia ECB doszło miedzy innymi do wystromienia krzywej niemieckich papierów, po tym jak przecenie uległy Bundy, a 2-letnie Schatzy oscylowały wokół 13-miesięcznych maksimów cenowych. Przecena nie ominęła także papierów amerykańskich, gdzie Treasuries zyskały aż 11 bps zwyżkując do poziomu 2,60%. Nasze oczekiwania na nadchodzący tydzień EUR/USD 10Y DE (%) 10Y US (%) Kierunek Uzasadnienie Kontynuacja spadku notowań eurodolara pod wpływem wyniku posiedzenia ECB i wdrożenia niestandardowych narzędzi łagodzenia polityki pieniężnej, Stabilizacja notowań, oczekiwanie na nowe impulsy, Wpływ danych z amerykańskiej gospodarki oraz sytuacji na rynkach bazowych S&P DAX /prawa oś/ Makro i rynek komentarz tygodniowy str. 6

7 Analiza techniczna Wskaźnik RSI tworzy dywergencję z notowaniami kursu EUR/PLN sygnalizują kres aprecjacji złotego względem euro, Wskaźnik MACD utrzymuje jednak dotychczasowy sygnał kupna złotego, Średnia 14-dniowa przecięła się od dołu poziom 200- dniowej MA, Kurs EUR/PLN wybił się dołem z formacji trójkąta, zniżkując do rocznego minimum na poziomie 4,09 tj. poziomu wynikającego ze zniesienia Fibonacciego. Kurs EUR/PLN Wsparcie/Opór O2 4,1480 O1 4,1341 W1 4,0893 W2 4,0665 ; interwał dzienny Analiza techniczna Notowania kursu USD/PLN utrzymywały się poniżej górnego ograniczenia wyznaczonego przez 100-dniową średnią ruchomą zlokalizowaną na poziomie 3,0440 Wskaźnik RSI dotarł do poziomów wyprzedania rynku, co sugeruje możliwy wzrost kursu w kolejnych tygodniach. Kurs USD/PLN Wsparcie/Opór O2 3,0374 O1 3,0190 W1 3,0000 W2 2,9871 ; interwał dzienny Analiza techniczna W ubiegłym tygodniu kurs EUR/USD pogłębił wcześniejsze spadki notowań, zniżkując do najniższego od początku lutego poziomu 1,35, 14-dniowa średnia ruchoma trwale przecięła się ze średnią 100-dniową, co zapowiada dalszy spadek notowań eurodolara, Oscylator stochastyczny utrzymuje wcześniejszy sygnał kupna euro, Notowania RSI zawróciły z bliskiej okolicy poziomów wyprzedania rynku, co sugeruje ograniczony potencjał do dalszego spadku wartości wspólnej waluty względem dolara. Kurs EUR/USD Daily QEUR= Cndl; QEUR=; Bid ; 1,3643; 1,3668; 1,3615; 1,3623 EMA; QEUR=; Bid(Last); ; 1,3712 SMA; QEUR=; Bid(Last); ; 1,3629 RSI; QEUR=; Bid(Last); 14; Wilder Smoothing ; 41,317 MARSI; QEUR=; Bid(Last); 14; Exponential; ; 31, (GMT) Price USD 1,38 1,37 1,3654 1,36 1,35 1,34 1,3365 1,33 1,32 Auto Value USD Wsparcie/Opór O2 1,3779 O1 1,3693 W1 1,3556 W2 1,3480 Auto SMI; QEUR=; Bid; 5; 3; 3; 3; Simple ; 43,532; 33,499 Value USD -50 Auto sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 ; interwał dzienny Makro i rynek komentarz tygodniowy str. 7

8 DANE I PROGNOZY MAKROEKONOMICZNE Produkcja przemysłowa (r/r) dane odsezonowane Produkcja budowlana(r/r) dane odsezonowane Zatrudnienie w sek. przeds. (r/r) wrz-13 paz-13 lis-13 gru-13 sty-14 lut-14 mar-14 kwi-14 maj-14* 6,3 3,9-4,8-6,9 4,6 4,5-3,2-4,2 2,9 7,4-2,9 0,7 6,7 4,7 5,8 2,4 4,2 6,3-3,9-3,9 5,3 5,6 14,4 10,8 5,5 5,8 17,4 13,5 5,4 5,3 12,2 13,3-0,3-0,1 0,1 0,3 0,0 0,2 0,5 0,7 0,8 Płace w sek. przeds. (r/r) 3,6 3,1 3,1 2,7 3,4 4,0 4,8 3,8 5,2 Stopa bezrobocia 13,0 13,0 13,2 13,4 14,0 13,9 13,5 13,0 12,5 5,9 13,1 Saldo CA (mln EUR) CPI (r/r) 1,0 0,8 0,6 0,7 0,5 0,7 0,7 0,3 0,5 PPI (r/r) -1,3-1,3-1,5-1,0-1,0-1,4-1,3-0,7-0,8 Inflacja bazowa (r/r) 1,3 1,4 1,1 1,0 0,4 0,9 1,1 0,8 0,9 Podaż pieniądza M3 % (r/r) 6,1 5,9 5,7 6,2 5,4 5,2 5,2 5,4 5,5 Stopa referencyjna 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 WIBOR 1M 2,59 2,60 2,60 2,61 2,61 2,61 2,61 2,62 2,62 WIBOR 3M 2,67 2,66 2,65 2,71 2,70 2,71 2,71 2,72 2,72 Obligacja 2-letnia 3,07 2,85 2,85 3,03 3,18 3,05 3,01 2,73 2,73 Obligacja 5-letnia 3,88 3,52 3,77 3,64 3,95 3,73 3,76 3,30 3,25 Obligacja 10-letnia 4,50 4,16 4,57 4,35 4,62 4,39 4,25 3,67 3,64 EUR/PLN 4,21 4,18 4,20 4,15 4,22 4,16 4,17 4,14 4,15 USD/PLN 3,12 3,05 3,08 3,01 3,11 3,03 3,03 3,04 3,06 EUR/USD 1,35 1,35 1,36 1,37 1,36 1,38 1,38 1,36 1,36 Dane i prognozy kwartalne Q13 2Q13 3Q13 4Q * PKB (% r/r) 1,9 0,5 0,8 1,9 2,7 1,6 3,2 Stopa bezrobocia (%) 13,4 14,3 13,2 13,0 13,4 13,4 12,8 Inflacja (%, r/r) 2,4 1,0 0,2 1,0 0,7 0,7 0,8 Stopa referencyjna (%) 4,25 3,25 2,75 2,50 2,50 2,50 2,50 Obligacja 2-letnia (%) 3,14 3,08 3,08 3,07 3,03 3,03 2,80 Obligacja 5-letnia (%) 3,22 3,75 3,75 3,88 3,64 3,64 3,35 Obligacja 10-letnia (%) 3,74 4,35 4,35 4,50 4,35 4,35 3,75 USD/PLN 3,08 3,32 3,32 3,12 3,01 3,01 3,15 EUR/PLN 4,07 4,32 4,32 4,22 4,15 4,15 4,05 * prognozy i szacunki Banku Millennium SA Źródło: GUS, NBP, Reuters, Bank Millennium SA Makro i rynek komentarz tygodniowy str. 8

9 Kalendarium Data Godz. Wskaźnik/Wydarzenie Kraj Okres, Bloomberg, Parkiet, Bank Millennium S.A. Poprzednie dane Aktualne dane 06/06 08:00 Produkcja przemysłowa WDA r/r Niemcy Kwiecień 3.0% 1.8% 2.7% 06/06 08:00 Bilans handlowy Niemcy Kwiecień 16.4B 17.7B 15.1B Zmiana zatrudnienia poza sektorem 06/06 14:30 rolniczym USA 288K 217K 215K 06/06 14:30 Stopa bezrobocia USA 6.3% 6.3% 6.4% 06/09 10:30 Indeks nastrojów konsumenckich Sentix EU Czerwiec /11 13:00 Liczba podań o kredyt hipoteczny MBA USA Czerwiec -3.1% 06/12 11:00 Produkcja przemysłowa WDA r/r EU Kwiecień -0.1% 06/12 14:30 Sprzedaż detaliczna m/m USA 0.1% 0.5% 06/12 14:30 Liczba nowych bezrobotnych USA Czerwiec 312K 06/13 08:00 Inflacja CPI r/r Niemcy 0.9% 0.9% 06/13 11:00 Bilans handlowy SA EU Kwiecień 15.2B 06/13 14:00 Saldo rachunku bieżącego Polska Kwiecień 517M 426M 06/13 14:00 Podaż pieniądza M3 r/r Polska 5.4% 5.5% Konsensus (prognoza Millenium) 06/13 14:00 Inflacja CPI r/r Polska 0.3% 0.5% (0.5%) 06/13 15:55 Indeks uniwersytetu Michigan USA Czerwiec /16 11:00 Inflacja CPI r/r EU 06/16 11:00 Inflacja bazowa r/r EU 0.7% 06/16 14:00 Inflacja bazowa r/r Polska 0.8% 0.9% 06/16 15:15 Produkcja przemysłowa m/m USA -0.6% Makro i rynek komentarz tygodniowy str. 9 Niniejsza analiza jest publikacją marketingową i została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ), w oparciu o dane pochodzące z różnych serwisów informacyjnych, wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi ona (ani zawarte w niej informacje) rekomendacji, wyniku doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumentach finansowych. Prognozy ani dane odnoszące się do przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych cen instrumentów finansowych lub wyników finansowych. Bank dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Bank i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność jak również za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.

Wydarzenia tygodnia. Kolejna niespodzianka inflacyjna. Członkowie RPP studzą oczekiwania na obniżki stóp

Wydarzenia tygodnia. Kolejna niespodzianka inflacyjna. Członkowie RPP studzą oczekiwania na obniżki stóp Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 stycznia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 stycznia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 13 kwietnia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 13 kwietnia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Decyzje banków centralnych w centrum uwagi. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 19 stycznia 2015 8 stron

CitiWeekly. Decyzje banków centralnych w centrum uwagi. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 19 stycznia 2015 8 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 19 stycznia 2015 8 stron CitiWeekly Decyzje banków centralnych w centrum uwagi W tym tygodniu EBC prawdopodobnie zdecyduje się na wprowadzenie programu skupu aktywów o wielkości

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 13 Grudnia 21 29 stron CitiMonthly Polska W skrócie Polska kończy 21 rok z szybko rosnącą gospodarką, w której rolę motoru wzrostu przejął popyt krajowy. Oczekujemy,

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Zrównoważony mocny wzrost. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 1 czerwca 2015 r. 6 stron

CitiWeekly. Zrównoważony mocny wzrost. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 1 czerwca 2015 r. 6 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 1 czerwca 2015 r. 6 stron CitiWeekly Zrównoważony mocny wzrost W tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie pozostawi stopy procentowe bez zmian. Przy tej okazji

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik. Polska. Gospodarka

Miesięcznik. Polska. Gospodarka Gospodarka Polska Miesięcznik Mateusz Szczurek Warszawa (48 22) 820 4698 mateusz.szczurek@ingbank.pl Rafał Benecki Warszawa (48 22) 820 4696 rafal.benecki@ingbank.pl Grzegorz Ogonek Warszawa (48 22) 820

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 24 Warszawa, listopad 2014 Warszawa, listopad 2014 Monitoring Makroekonomiczny 2 Najprawdopodobniej najważniejszym gospodarczym wydarzeniem tej jesieni będzie pierwsza

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 22 Warszawa, 13 maja 2014 Rząd prawdopodobnie wpisze w budżecie na 2015 r. wzrost PKB na poziomie 3,8 proc. to zdanie ministra finansów Mateusza Szczurka wypowiedziane

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 23 Warszawa, czerwiec 2014 Warszawa, czerwiec 2014 Monitoring Makroekonomiczny 2 Polski Bank Centralny powinien być gotów na dalsze obniżki stóp jeśli inflacja pozostanie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2013 r.

Raport o sytuacji banków w 2013 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2013 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Polska i dane z zagranicy o potencjalnym wpływie na rynek krajowy PONIEDZIAŁEK 22.11 WTOREK 23.11

Polska i dane z zagranicy o potencjalnym wpływie na rynek krajowy PONIEDZIAŁEK 22.11 WTOREK 23.11 DEPARTAMENT RYNKÓW FINANSOWYCH BRE BANKU ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: STRON: 6 research@brebank.com.pl Daily Letter poniedziałek, 22 listopada 2010 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy raport walutowy

Tygodniowy raport walutowy 2013-10-08 Podsumowanie minionego tygodnia Prognoza tygodniowa i długoterminowa Istotne wydarzenia nadchodzącego tygodnia s. 1 s. 2 s. 6 Analityk Rynku Walutowego Konrad Białas konrad.bialas@alior.pl Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Rynkowy Analizy i Strategie Rynkowe

Dziennik Rynkowy Analizy i Strategie Rynkowe Rynek stopy procentowej Dane ze strefy euro ponownie popchnęły wzwyż krótkoterminowe stawki pieniężne na rynku EUR. Wczorajsza reakcja na rynku stanowiła zdrową odpowiedź na poprawę średnioterminowych

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Działania wojenne w Jemenie i umowa z Iranem. Fundamenty: Poprawiły

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo