Wykłady z przedmiotu Sieci komputerowe podstawy Wykład 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykłady z przedmiotu Sieci komputerowe podstawy Wykład 1"

Transkrypt

1 Wykłady z przedmiotu Sieci komputerowe podstawy Wykład 1 Opracowali: Monika Nazarko, Krzysztof Raczkowski IIIFDS na podstawie wykładów dr inż. Mirosława Hajdera

2 1 STRESZCZENIE Wykład ten przedstawia genezę sieci komputerowych. Przybliża pojęcie spójności informacyjnej. Wskazuje typy architektury systemów komputerowych zapewniające ową spójność oraz funkcje jakie pełni dowolny system informatyczny. Dla systemów sieciowych pokazano rodzaje stacji roboczych i modele przetwarzania. Ponadto wyjaśnione są pojęcia: host, terminal, protokół, protokolizm, system homogeniczny i heterogeniczny.

3 SPIS TREŚCI 2 Streszczenie Pojęcie spójności informacyjnej Funkcje systemu informatycznego Rodzaje architektur systemów komputerowych Architektura komputerów niezależnych z wymiennymi nośnikami Funkcje niezależnych komputerów Architektura systemów wielostanowiskowych Funkcje hosta i terminali Architektura systemów sieciowych Funkcje serwera i stacji roboczych Protokoły i protokolizm Systemy homo- i heterogeniczne Typy stacji roboczych Modele przetwarzania w systemach sieciowych... 9

4 3 1. POJĘCIE SPÓJNOŚCI INFORMACYJNEJ Podstawową przyczyną realizacji sieci komputerowych była chęć zapewnienia spójności informacyjnej systemu. Pojęcie spójności: Spójność określana jest w matematyce w teorii grafów jest to pewna cecha topologii, dzięki której graf nie jest rozłączny (czyli istnieje droga łącząca dwa jego dowolne wierzchołki) Spójnością informacyjną nazywamy cechę systemu informatycznego, dzięki której każdy z jego użytkowników ma dostęp do jednej i tej samej informacji. Oznacza to, że dowolna modyfikacja danych w strukturze informatycznej jest widoczna od razu (bez żadnych opóźnień) dla wszystkich użytkowników tego systemu. Przykład: Prostym przykładem obrazującym to może być struktura informatyczna przedsiębiorstwa, gdzie przechowywane są dane osobowe pracowników. Znajdują się w dziale kadr. Tu również możliwa jest ich modyfikacja. Ma do nich dostęp także strażnik pilnujący bramy. Może dzięki temu zidentyfikować pracownika, który zapomniał przepustki. Modyfikacja danych w dziale osobowym (np. pracownik został zwolniony i jego dane wykasowano z bazy) jest natychmiastowo widoczna u strażnika nie wpuści już takiej osoby, gdyż jej identyfikacja nie przebiegnie pomyślnie. 2. FUNKCJE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Dowolny system informatyczny wykonuje cztery podstawowe funkcje: 1) realizacja procesów obliczeniowych; 2) realizacja sterowania danymi; 3) realizacja interfejsu użytkownika; 4) wizualizacja. Jest to klasyfikacja Suna. Interfejsem użytkownika nazywamy fragment systemu operacyjnego, zadaniem którego jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z użytkownikiem.

5 3. RODZAJE ARCHITEKTUR SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH W celu zapewnienia spójności informacyjnej system komputerowy może mieć architekturę: 1) komputerów niezależnych z wymiennymi nośnikami; 2) systemów wielostanowiskowych; 3) systemów sieciowych Architektura komputerów niezależnych z wymiennymi nośnikami Cechą charakterystyczną tej architektury jest to, że jednostki wchodzące w jej skład są fizycznie niepołączone. Elementem zapewniającym im wzajemną łączność jest np. wymienne urządzenie dyskowe. Przykład działania: Pracownik, po aktualizacji bazy danych podchodzi z dyskietką do każdej komórki organizacyjnej firmy i dokonuje aktualizacji zasobów na każdym komputerze. Jest to niezbyt dobra metoda można w łatwy sposób pominąć któreś stanowisko w czasie aktualizacji danych; dodatkowa wada to duże opóźnienie (komputery mogą być w znacznej odległości od siebie). Kontynuując przykład strażnika w przedsiębiorstwie może on nie dostać w porę aktualnej bazy danych pracowników i wpuścić na teren zakładu zwolnioną niedawno osobę.

6 Geneza architektury komputerów niezależnych z wymiennymi nośnikami: Pierwszą generacją przypominającą współczesne komputery była trzecia generacja (rok 1964 i opracowanie przez IBM serii 3260). W owym czasie, najdroższym elementem systemu komputerowego był procesor (kosztujący ok. 1 mln dolarów). Dążono więc do jak najwydajniejszego wykorzystywania procesorów. W każdym systemie informatycznym można wyróżnić dwa rodzaje operacji: przetwarzania i wejścia/wyjścia. Systemy z lat 60-tych niezbyt efektywnie wykorzystywały swoje zasoby do realizacji operacji wejścia/wyjścia. Stworzono więc nową klasę przetwarzania tzw. przetwarzanie pośrednie. Polegało ono na tym, że inna jednostka była odpowiedzialna za operacje wejścia/wyjścia, inna za operacje przetwarzania Funkcje niezależnych komputerów W architekturze komputerów niezależnych z wymiennymi nośnikami każda jednostka realizuje wszystkie poniższe funkcje: 1) procesy obliczeniowe 2) sterowanie danymi 3) interfejs użytkownika 4) wizualizacja 3.2. Architektura systemów wielostanowiskowych Host w systemie wielostanowiskowym to jedyna jednostka dysponująca mocą przetwarzania. Wszelkie działania związane z przetwarzaniem realizowane są przez hosta. Terminalem nazywamy specjalizowaną jednostkę komputerową, jedynym zadaniem której jest realizacja kontaktu z użytkownikiem.

7 Terminale (lub głuche terminale) nie wykonują żadnych innych działań niż wizualizacja. To jednostki wyposażone w procesor wykorzystywany wyłącznie do obsługi transferu danych. Wszystkie operacje wymagające mocy obliczeniowej wykonuje host. 6 Architektura systemów wielostanowiskowych jest nadal wykorzystywana. Ma dużą popularność w Polsce. Ponieważ host jest jedyną jednostką, na której odbywa się przetwarzanie, struktura ta jest niezwykle wrażliwa na jego parametry. Uszkodzenie hosta powoduje przerwę w działaniu systemu. Host musi być jednostką o dużej mocy obliczeniowej, odporną na uszkodzenia. Powinien być nadmiarowany programowo i sprzętowo (system fault tolerant). Host był wyposażony w sterownik terminali generował sygnał asynchroniczny, konwertowany na prąd lub sygnał dźwiękowy, umożliwiający łączność hosta z terminalem. Host i terminal były połączone jedną, interpersonalną linią (akustyczną, lub przewodem prądowym) niewielkie szybkości i duża liczba użytkowników korzystających z takiego systemu wymuszały stosowanie interfejsów tekstowych Funkcje hosta i terminali 1) procesy obliczeniowe 2) sterowanie danymi 3) interfejs użytkownika 1) wizualizacja 3.3. Architektura systemów sieciowych Podstawową wadą systemów wielostanowiskowych była centralizacja przetwarzania. Stawiało to przed hostem bardzo wysokie wymagania wydajnościowe i niezawodnościowe. Systemy te nie pozwalały realizować rozbudowanych interfejsów użytkownika, a jakiekolwiek uszkodzenie hostu wiązało się z niefunkcjonowaniem całego systemu. Istota architektury sieciowej wiąże się z rozproszeniem procesu przetwarzania.

8 7 Informacje przesyłane między serwerem a stacją roboczą są większe niż w przypadku systemów wielostanowiskowych. Ponieważ stacja robocza wyposażona jest we własną moc obliczeniową, sposoby połączenia serwera i stacji mogą być zaawansowane, w tym również połączenie to może opierać się o media wielodostępowe (współdzielone). Ponieważ stacja robocza dysponuje własną mocą obliczeniową, może ona wykonywać procesy obliczeniowe o charakterze lokalnym, w tym również ochronę kryptograficzną przesyłanych danych. Architekturę tą cechuje niezależność komponentów systemu awaria serwera nie wstrzymuje pracy całego systemu. Podobnie jest ze stacjami roboczymi Funkcje serwera i stacji roboczych 1) procesy obliczeniowe o charakterze globalnym 2) sterowanie danymi o charakterze globalnym 3) interfejs administratora realizowane zwykle 4) wizualizacja związana z administratorem w sposób zdalny 1) procesy obliczeniowe lokalne 2) sterowanie danymi lokalnymi 3) interfejs użytkownika 4) wizualizacja

9 Protokoły i protokolizm Podstawowym problemem systemów sieciowych jest konieczność zapewnienia komunikacji pomiędzy autonomicznymi systemami. Komunikacja ta realizowana jest na bazie protokołów. Protokołem nazywamy zbiór zasad syntaktycznych i semantycznych określających metody komunikowania się systemu komputerowego. Syntaktyką nazywamy gramatykę protokołu, to jest zestaw zasad określających poprawne jego konstrukcje. Semantyką nazywamy określenie działań wykonywanych przez poprawne gramatycznie konstrukcje protokołu. Wprowadzenie protokołów powoduje wyraźną nadmiarowość informacyjną. Transmisja realizowana jest znacznie mniej efektywnie. Jest to jednak niezbędne. Trudno stworzyć jeden uniwersalny protokół. Protokolizmem nazywamy zjawisko jednoczesnego wykorzystania w jednej i tej samej strukturze informacyjnej wielu różnych, niekompatybilnych protokołów. Protokolizm może pogarszać wszelkie charakterystyki systemu sieciowego Systemy homo- i heterogeniczne Systemy sieciowe mogą być homogeniczne lub heterogeniczne. Systemem homogenicznym nazywamy system oparty o elementy wykorzystujące tą samą architekturę programowo-sprzętową. W systemie heterogenicznym takie wymaganie nie jest stawiane (system ten budowany jest na bazie platformy wielosystemowej). Przykład: Asembler jest językiem dedykowanym dla konkretnej architektury. Producent opracowując jakiś procesor, tworzy jednocześnie zestaw rozkazów, które mogą być na nim wykonywane. Chęć wykorzystania np. architektury RISC spowoduje, że moduły wykonywalne oparte o język asemblera nie zadziałają na sprzęcie o innej architekturze (np. x86) Typy stacji roboczych Stacje robocze w systemach sieciowych możemy podzielić na: 1. niezależne, 2. bez danych, 3. bezdyskowe Stacje niezależne Stacje niezależne wyposażone są w pełny zestaw urządzeń i programów, gwarantujący funkcjonowanie tejże stacji w oderwaniu od całości systemu (stacje stand-alone). Stacje te posiadają własny system operacyjny, zestaw oprogramowania, urządzenia wejścia/wyjścia. W tego typu stacjach utrudnione jest limitowanie dostępu do niektórych zasobów konieczne jest stosowanie zapór ogniowych (firewalli).

10 Stacje bez danych Stacje bez danych wyposażone są w minimalny zestaw urządzeń technicznych przeznaczonych w szczególności do przechowywania części rdzeniowej systemu operacyjnego oraz realizacji operacji swappingu. W systemie bez danych użytkownik ma dostęp wyłącznie do udostępnionych mu funkcji. 9 Stacje bezdyskowe i bez danych wykorzystywane są najczęściej w celu limitowania zakresu funkcji dostępnych użytkownikowi sieci (aby zwiększyć efektywność pracy) Modele przetwarzania w systemach sieciowych Wyróżniamy następujące podstawowe modele 1. klient-serwer, 2. partnerski, 3. kooperacyjny, 4. rozproszony Model klient-serwer W modelu tym użytkowników można podzielić na usługodawców, nazywanych serwerami bądź komputerami tylnymi, oraz usługobiorców (klientów), nazywanych również komputerami czołowymi. Model klient-serwer stanowi obecnie podstawę realizacji większości sieci komputerowych. Podstawową wadą tego modelu jest konieczność podziału jednostek z punktu widzenia ich ważności w systemie oraz realizowanych funkcji. W modelu tym główne przepływy realizowane są na trasie serwer klient (zapytanie klienta w jest zwykle znacznie mniejsze niż odpowiedź serwera) Model partnerski W modelu tym nie klasyfikuje się jednostek z punktu widzenia realizowanych przez nie funkcji. Oznacza to, że wszystkie one z punktu funkcjonowania sieci są równoprawne. W modelu partnerskim podstawowym problemem jest zapewnienie bezpieczeństwa. Wynika to ze złożoności procedury rozgraniczania dostępu do usług i zasobów. Porównując funkcje i możliwości modelu klient-serwer i partnerskiego, lepsze charakterystyki osiąga ten drugi (pozostaje jednak kwestia bezpieczeństwa). Obecne rozwiązania (NT, UNIX) zbliżają się do modelu partnerskiego Modele kooperacyjny i rozproszony Główną przyczyną ich powstania była chęć zastosowania w systemie sieciowym wielu serwerów.

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci.

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. Sieć komputerowa zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 12 Włodzimierz Stanisławski WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 RECENZENT Jan Sadecki SKŁAD I ŁAMANIE

Bardziej szczegółowo

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Wydział Matematyczno-Fizyczny Politechnika Śląska w Gliwicach PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Piotr Kandziora Praca wykonana w: Zakładzie Optoelektroniki

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest przedstawienie ogólnych informacji o systemie operacyjnym jako składowej oprogramowania komputera. Omawiana jest zatem jego rola

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą liniami transmisji danych; w przypadku

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT

KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT Część I Kurs podstawowy zapoznanie ze specyfiką sieci komputerowych 1. Wstęp do kursu zapoznanie się ze specyfiką zagadnienia 1.1. Urządzenia sieciowe typy i funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

CZY NATURA DĄŻY DO CENTRALNEGO PRZETWARZANIA?

CZY NATURA DĄŻY DO CENTRALNEGO PRZETWARZANIA? JAROSŁAW ŻELIŃSKI IT-CONSULTING CZY NATURA DĄŻY DO CENTRALNEGO PRZETWARZANIA? Esej o centralizacji Jarosław Żeliński 2008-11-30 Tekst w pierwotnej wersji ukazał się w 1998 w miesięczniku INFORMATYKA. Jego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Michał Wróbel Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek Wydział

Bardziej szczegółowo

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14 Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW..4 WYKAZ RYSUNKÓW..6 WYKAZ TABEL...8 1 WSTĘP... 9 1.1 SYSTEMY INFORMATYCZNE... 10 1.2 SIEĆ KOMPUTEROWA... 10 1.3 MODEL

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI)

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) Wykład 1 TEMAT: PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) 1.1. Ogólne pojęcie bezpieczeństwa Próba określenia bezpieczeństwa za pomocą jednej definicji może okazać się nie wystarczająca.

Bardziej szczegółowo

LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE

LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE mgr inż. Bielsko-Biała 1999 Spis treści Spis treści...2 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych...4 1.1 Historia sieci komputerowych...

Bardziej szczegółowo

praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1

praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1 Maciej Siwicki Ochrona praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1 Streszczenie W pracy poddano analizie problematykę

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja rozproszonego

Projekt i implementacja rozproszonego POLITECHNIKA KRAKOWSKA Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Informatyka PRACA MAGISTERSKA Projekt i implementacja rozproszonego systemu czasu rzeczywistego Autor: Marcin Szelc Promotor:

Bardziej szczegółowo

Architektury Komputerowe

Architektury Komputerowe Architektury Komputerowe zagadnień egzamin wersja 1.0 Niniejsze materiały zostały opracowane na podstawie książki prof. dr hab. inż. Jacka Kitowskiego Współczesne architektury systemów komputerowych. W

Bardziej szczegółowo

XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne Łódź, październik 2004 PROJEKT I WDROŻENIE USŁUGI KATALOGOWEJ ACTIVE DIRECTORY W BANKU

XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne Łódź, październik 2004 PROJEKT I WDROŻENIE USŁUGI KATALOGOWEJ ACTIVE DIRECTORY W BANKU XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne Łódź, październik 2004 ADAM IGNACZAK * WOJCIECH BIENIECKI ** * ) dyplomant w Katedrze Zarządzania Produkcją, Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ ** ) Katedra

Bardziej szczegółowo

Zapory ogniowe Różne rodzaje zabezpieczeń Ochrona sieci przed włamaniami z zewnątrz

Zapory ogniowe Różne rodzaje zabezpieczeń Ochrona sieci przed włamaniami z zewnątrz Zapory ogniowe Nietrudno się domyślić, że jednym z najtrudniejszych zadań wykonywanych przez administratora podczas budowania sieci jest zapewnienie jej bezpieczeństwa. Podstawą bezpieczeństwa sieci komputerowej

Bardziej szczegółowo

WIRTUALIZACJA APLIKACJI. PORÓWNANIE TECHNOLOGII

WIRTUALIZACJA APLIKACJI. PORÓWNANIE TECHNOLOGII POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Kierunek: Informatyka Przemysłowa Rodzaj studiów: Stacjonarne II stopnia praca dyplomowa magisterska

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych PN/N/17 Słociński Michał Pokrywka Paweł Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych Systemy tolerujące uszkodzenia projekt INF 2003/2004 Prowadzący: Dr hab. inż. Stanisław J. Piestrak prof. PWr 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym

Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (P-8) Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym Etap 2: Opracowanie uniwersalnej platformy sprzętowej modemu Praca nr 08300016 Gdańsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS Ściany Ogniowe Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS 1 STRESZCZENIE Globalny Internet wywołał prawdziwą rewolucję w sposobach prowadzenia biznesu, dostępu do informacji itp.

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR PAK vol. 59, nr 1/2013 73 Krzysztof BILLEWICZ Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Informatyki Stosowanej PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zdalny dostęp do zasobów sieci LA przedsiębiorstwa oraz metody

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo