PODRĘCZNIK WOLONTARIUSZA MIAST GOSPODARZY UEFA EURO 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK WOLONTARIUSZA MIAST GOSPODARZY UEFA EURO 2012"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK WOLONTARIUSZA MIAST GOSPODARZY UEFA EURO 2012 Drodzy Wolontariusze! Przed nami Mistrzostwa Europy UEFA EURO 2012 wydarzenie, które m.in. dzięki Waszej pomocy może okazać się wielkim sukcesem organizacyjnym i promocyjnym dla Polski oraz Ukrainy. Dziękujemy Wam za obecność w projekcie i wielkie zaangażowanie. Specjalnie przygotowane dla Was kursy e-learningowe, jak również warsztaty i wykłady pomogą w realizowaniu zadań podczas UEFA EURO Pamiętajcie, że tworzymy jeden Zespół i wspólnie dążymy do tego samego celu. Podręcznik Akademii Euro jest bogatym źródłem wiedzy o Euro 2012, a poniższa wkładka zbiorem najważniejszych informacji przydatnych podczas Waszych działań!

2 SPIS TREŚCI: 1. Kilka słów od organizatorów wolontariatu, czyli co Was czeka podczas Euro 2012 oraz specyfika i zakres Waszych działań Zasady wolontariatu, czyli idea wolontariatu oraz podstawowe prawa i obowiązki wolontariuszy Sposób organizacji pracy wolontariuszy, czyli struktura zarządzania wolontariatem podczas Turnieju, świadczenia, jakie na Was czekają, wskazówki dotyczące współpracy z innymi wolontariuszami, liderami i koordynatorami oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa w miejscu pracy Sportowa część Turnieju, czyli wiedza o meczach i biletach w pigułce Dwa projekty wolontariatu podczas UEFA EURO 2012 TM, czyli wolontariusz miast gospodarzy a wolontariusz UEFA Sytuacje, z którymi może spotkać się wolontariusz, czyli przykłady, jak należy postąpić gdy ktoś zgłasza pobicie, kradzież, zgubienie dokumentów lub gdy trzeba pomóc znaleźć nocleg czy wyjaśnić, jak dojechać w dane miejsce Sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa, zdarzenia o charakterze masowym, czyli zalecenia, jak na nie reagować Gdzie jeszcze szukać informacji o Turnieju, czyli informacja o innych publikacjach i stronach internetowych, które pozwolą na poszerzenie wiedzy o Turnieju Osobisty rozkład jazdy 9., czyli miejsce na najważniejsze kontakty i notatki [ 2 ]

3 1. Kilka słów od organizatorów Wolontariatu UEFA EURO 2012 organizowane wspólnie przez Polskę i Ukrainę będą 14. turniejem finałowym. Po raz trzeci rozgrywane będą na terenie dwóch państw. Szesnaście reprezentacji narodowych rozegra w sumie 31 spotkań na 8 stadionach: czterech w Polsce (Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław) i czterech na Ukrainie (Charków, Donieck, Kijów, Lwów). Mecz otwarcia odbędzie się 8 czerwca w Warszawie, natomiast mecz finałowy 1 lipca w Kijowie. Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012 swoimi działaniami wesprze w codziennej pracy miasta gospodarzy, w tym większość służb pracujących podczas Turnieju. W Polsce pracować będzie prawie 3000 przeszkolonych wolontariuszy, którzy zapewnią przyjazną i profesjonalną obsługę wszystkich gości uczestniczących w Mistrzostwach. Wśród osób, które najczęściej będą potrzebowały Waszej pomocy, będą turyści, kibice, dziennikarze, a także mieszkańcy miast gospodarzy. Wasze działania będą obejmowały następujące obszary: stacjonarne i mobilne punkty informacyjne, lotniska, dworce kolejowe i autobusowe, parkingi, infolinie, Strefy i Ambasady Kibiców, Centra Wolontariatu oraz Miejskie Centra Medialne. Do Waszych głównych zadań będzie należało informowanie o: możliwościach przemieszczania się komunikacją miejską i regionalną, atrakcjach turystycznych miasta, możliwościach spędzania wolnego czasu, wydarzeniach związanych z UEFA EURO 2012 w miastach gospodarzach. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej to trzecie co do wielkości wydarzenie sportowe na świecie. Wieloletnie przygotowania do Turnieju oraz praca osób koordynujących poszczególne obszary w miastach gospodarzach dają pewność, że hasło Wszyscy jesteśmy gospodarzami będzie miało swoje odzwierciedlenie w zaspokojeniu potrzeb uczestników Turnieju. Wolontariusze mają niebagatelne znaczenie, ponieważ wspierając cały mechanizm organizacyjny, przyczyniają się do sukcesu przedsięwzięcia. To zadanie wymaga maksimum zaangażowania i odpowiedzialności za wykonywanie przydzielonych obowiązków. Powodzenia! [ 3 ]

4 2. Zasady wolontariatu Idea wolontariatu Wolontariat jest dobrowolnym, świadomym i nieodpłatnym działaniem (pracą) na rzecz innych ludzi, wykraczającym poza więzi rodzinno-koleżeńskie. Wolontariuszem może być każdy w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Udział w wolontariacie w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 to niepowtarzalna okazja poczucia unikalnej atmosfery jednej z największych imprez sportowych na świecie. Jest to szansa uczestniczenia w imprezie od strony organizacyjnej, a także czerpania radości z sukcesu organizacyjnego przedsięwzięcia. To okazja do zdobycia doświadczeń, możliwość sprawdzenia swoich umiejętności oraz dzielenia się radością, wiedzą i pasją. Również od wolontariuszy będzie zależał wizerunek Polski i Polaków, jaki zostanie w pamięci kibiców, mediów i mieszkańców miast. Wolontariat podczas UEFA EURO 2012 to odpowiedzialność za realizację postawionych zadań, przełamywanie swoich ograniczeń oraz obalanie stereotypów i uprzedzeń. Wolontariat to indywidualna odpowiedzialność, ciężka praca i wspólny sukces. To także okazja do świętowania, zabawy i samorealizacji. To czas dla Was. Najważniejsze prawa i obowiązki wolontariusza: Zagadnienie praw i obowiązków wolontariusza reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opublikowana w Dz.U. nr 96 poz Uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pełny tekst ustawy znajdziecie na stronie internetowej: Prawa: Wolontariusz ma prawo do zawarcia pisemnej umowy z korzystającym. [ 4 ]

5 Wolontariusz ma prawo do uzyskania pisemnego zaświadczenia o współpracy wraz z opisem wykonywanych przez niego zadań oraz zdobytych w ten sposób umiejętności. Wolontariusz może poprosić o wydanie opinii, która w odróżnieniu od zaświadczenia zawiera ocenę kompetencji i podjętych przez niego działań. Wolontariuszowi przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Według prawa wolontariusz powinien zostać poinformowany o związanym z wykonywanymi świadczeniami ryzyku oraz o swoich prawach i obowiązkach. Warunki pracy wolontariusza powinny odpowiadać przepisom BHP, a w przypadkach koniecznych powinien on zostać wyposażony w niezbędne środki ochrony osobistej. Ustawa dopuszcza także pokrycie przez organizację kosztów ubezpieczenia zdrowotnego oraz zwrot innych wydatków ponoszonych przez wolontariuszy w tym szkoleń. Obowiązki: Wolontariusz zobowiązany jest do starannego i sumiennego wypełniania swoich obowiązków. Powinien dołożyć wszelkich starań, aby należycie dbać o powierzony mu sprzęt oraz ogólnie pojęte miejsce pracy. Wolontariusz powinien mieć odpowiednie kwalifikacje, jeśli charakter jego pracy tego wymaga. Wolontariusz ponosi odpowiedzialność za poczynione przez siebie szkody (zalecane jest wykupienie przez wolontariusza ubezpieczenia OC, organizacja nie ma obowiązku takiego ubezpieczenia wykupić). Postawa wolontariusza Bądźcie otwarci oraz pozytywnie nastawieni do ludzi w Waszym otoczeniu. W codziennej pracy bądźcie kontaktowi i pomocni, działajcie przy tym pewnie i zdecydowanie. [ 5 ]

6 W trudnych sytuacjach działajcie spokojnie. Kultura osobista, postawy i zachowania powinny być przykładem dobrego wychowania. Pamiętajcie też o tym, że spóźniając się do pracy, utrudniacie działanie innym wolontariuszom. Ważnym elementem Waszej pracy jest strój. Pamiętajcie, aby był zawsze kompletny, czysty i schludny, ponieważ to Wasza wizytówka. Pamiętajcie, że jesteście twarzą miasta i kraju jesteście gospodarzami! 3. Sposób organizacji pracy wolontariuszy Zarządzanie wolontariatem w trakcie Turnieju W trakcie UEFA EURO 2012 za wolontariat miasta gospodarza odpowiada Miejski Koordynator Wolontariatu. Za poszczególne obszary odpowiadają koordynatorzy obszarów, a za poszczególne grupy wolontariuszy ich liderzy. Koordynator Miejski ds. Wolontariatu Koordynator przestrzeni publicznej Koordynator na lotnisku Koordynator w Strefie Kibica Koordynator na dworcach Koordynator w miejscu A Koordynator w miejscu B Lider Lider 2 1 Lider 1 Lider 2 Grupa wolontariuszy Grupa wolontariuszy Grupa wolontariuszy Podczas szkoleń spotkaliście już Miejskiego Koordynatora Wolontariatu, koordynatorów obszarów i liderów grup. Spotkaliście też innych wolontariuszy. Poznajcie się lepiej, fajniej będzie razem działać. [ 6 ]

7 Zapiszcie do nich numery telefonów w swoim osobistym rozkładzie jazdy (rozdział 9, str. 19). Jeszcze przed Turniejem każdemu wolontariuszowi przydzielono konkretne zadania oraz określono konkretne miejsca i terminy godziny ich wykonywania. Niektórzy z Was mogą zostać poproszeni o wykonywanie w nagłych przypadkach także innych zadań w innych miejscach. Bądźcie na to otwarci. Przed realizacją zadań otrzymaliście strój wolontariusza, identyfikator, podręcznik i narzędzia pracy. Jeżeli nie, świadczenia czekają na Was w Centrum Wolontariatu (wcześniej ustalcie odbiór z liderem). W dniu wykonywania działań w Centrum Wolontariatu będzie na Was czekał jeden ciepły posiłek (wydawany w określonych godzinach). Centrum Wolontariatu to także miejsce, w którym możecie odpocząć, zrelaksować się, skorzystać z internetu, obejrzeć mecz i spędzić czas z innymi wolontariuszami. Centrum Wolontariatu będzie czynne przez cały Turniej. Zadania realizowane są w konkretnych miejscach. Na większości stanowisk wolontariusze działają w parach i mają określone godziny realizacji działań. Na wielu stanowiskach przewidziany jest system zmianowy. Dokładne godziny ustalane są przez koordynatorów. Przydział do zmiany ustalany jest z wolontariuszami przez lidera. Sprawdźcie, czy macie numery telefonów do swojego lidera, koordynatora i najlepiej także do wolontariuszy z własnej grupy. Rozpoczęcie działań i zakończenie zmiany powinny być uzgodnione z liderem. Jeżeli po Waszej zmianie jest kolejna, poczekajcie, aż przyjdą wolontariusze, którzy przejmą zadania. Jeżeli w trakcie realizacji zadań nie możecie pełnić służby, powiadomcie lidera. Jeżeli okaże się, że nie możecie przyjść na zmianę, powiadomcie lidera najszybciej jak to możliwe. W trakcie Turnieju liderzy i koordynatorzy będą mieli przy sobie telefon i/lub radiotelefon. Każdą informację mającą wpływ na realizację zadań wolontariatu przekażcie liderowi. [ 7 ]

8 Powiadomcie lidera także wtedy, gdy w trakcie realizacji zadań wystąpią okoliczności mające wpływ na: działania wolontariuszy, bezpieczeństwo własne i innych, komunikację miejską, ruch pieszych, sprawną realizację działań związanych z Turniejem. Lider na podstawie rozmów i odpraw z wolontariuszami raportuje o statusie realizacji zadań odpowiedniemu koordynatorowi. Lider zobowiązany jest do stałego kontaktu z koordynatorem. Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania zadań Pamiętajcie, aby w trakcie wykonywania zadań zachować ostrożność. Poznajcie wcześniej stanowisko pracy, potencjalne zagrożenia i niedogodności. Sprawdźcie, gdzie jest najbliższa apteczka, bieżąca woda, toaleta oraz drogi ewakuacyjne. Jeżeli korzystacie w pracy z urządzeń i maszyn zapoznajcie się z ich instrukcją obsługi. W przypadku zagrożenia zdrowia i życia zawiadomcie służby bezpieczeństwa i/lub opieki medycznej. Powiadomcie też o tym lidera. Zadbajcie o własne bezpieczeństwo. Pomóżcie innym, w razie potrzeby udzielcie pierwszej pomocy. Dbajcie także o otaczające Was środowisko. 4. Sportowa część Turnieju Do Euro 2012 zakwalifikowało się 14 najlepszych drużyn oraz Polska i Ukraina jako reprezentacje krajów gospodarzy Mistrzostw. W finałowym turnieju rozgrywki toczą się w czterech grupach. Do fazy pucharowej awansują zespoły z dwóch pierwszych miejsc w każdej grupie. Łącznie 8 drużyn zagra w fazie pucharowej. Zwycięzcy meczów ćwierćfinałowych rozegrają mecze półfinałowe (4 drużyny), a następnie finał, który odbędzie się 1 lipca, o godzinie w Kijowie. [ 8 ]

9 Schemat przedstawiający poszczególne grupy, chronologiczny układ wszystkich meczów oraz miejsce na wpisywanie wyników znajdziecie w załączniku 1 A podręcznika Akademii Euro. Najważniejsze zasady dotyczące biletów na UEFA EURO 2012 : Bilety na UEFA EURO 2012 można było nabyć TYLKO za pośrednictwem specjalnego portalu UEFA: com. W przypadku zagubienia lub zniszczenia biletu nie będzie on podlegał wymianie. Bilety na mecze fazy pucharowej dostępne w ramach pakietu Follow My Team Tournament będą dostępne tylko w Punktach Odbioru Biletów usytuowanych w pobliżu danych stadionów, za okazaniem odpowiednich dokumentów. System biletowy stworzony specjalnie na Euro 2012 pozwala na zidentyfikowanie osoby, która korzysta z danego biletu. W fazie aplikacyjnej UEFA żądała tylko danych osoby aplikującej, jednak w każdej chwili może poprosić również o dane osobowe wszystkich jej gości. W razie odmowy wszystkie bilety mogą zostać anulowane bez możliwości zwrotu kosztów. Rodzaje biletów: Individual Match Tickets to bilety, które umożliwiają stworzenie własnej organizacji meczów. Pakiet Follow My Team Group umożliwia uczestnictwo w rywalizacji grupowej drużyny z państwa pochodzenia albo zamieszkania. Pakiet Follow My Team Tournament umożliwia uczestnictwo nie tylko w rywalizacji grupowej reprezentacji z państwa pochodzenia lub zamieszkania, ale także w dalszych etapach Turnieju, pod warunkiem że dana reprezentacja do nich awansuje. [ 9 ]

10 Pakiet Venue Series Group umożliwia uczestnictwo w meczach grupowych na danym stadionie. Pakiet Venue Series Knockout Stage umożliwia uczestnictwo w meczach fazy pucharowej na wybranym stadionie dotyczy to stadionów w Warszawie, Kijowie i Doniecku. Najczęściej zadawane pytania dotyczące biletów znajdziecie dalej, w rozdziale 7 wkładki wolontariusza. Więcej informacji na temat biletów znajduje się na stronie 5. dwa projekty wolontariatu podczas UEFA EURO 2012 TM Podczas Mistrzostw spotkacie również wolontariuszy wykonujących zadania w ramach Oficjalnego Programu Wolontariatu UEFA EURO 2012 TM. Jak wiecie, wolontariusze miast gospodarzy wspierać będą kibiców, turystów, dziennikarzy oraz mieszkańców w przestrzeni publicznej w każdym mieście gospodarzu. Wolontariusze UEFA Z kolei blisko 3000 wolontariuszy UEFA w Polsce zadba o gości Turnieju, reprezentacje narodowe, kadrę sędziowską, kibiców oraz media w ramach sportowej części Mistrzostw. Uzupełnianie się obydwu projektów daje pewność, że każdy kibic czy turysta, który odwiedzi nasz kraj podczas UEFA EURO 2012 TM, otrzyma kompleksowe i profesjonalne wsparcie od wolontariuszy. Warto, abyście wiedzieli, gdzie dokładnie będą pracować Wasi koledzy z UEFA i jaką wiedzą będą dysponować. [ 10 ]

11 Miejsca pracy i zadania wolontariuszy UEFA Stadiony: wolontariusze UEFA będą obsługiwać zarówno kibiców, jak i oficjalnych gości i partnerów UEFA, włączając w to sportowców i kadrę sędziowską. Wolontariusze będą znajdować się m.in. w centrach akredytacyjnych, centrach wolontariatu UEFA, punktach odbioru biletów, centrach medialnych (z wyłączeniem Miejskiego Centrum Medialnego), a także przy bramach wejściowych, na trybunach i wokół stadionu. Lotniska: wolontariusze UEFA będą zajmowali się wyłącznie oficjalnymi gośćmi i partnerami UEFA, włączając w to sportowców i kadrę sędziowską. Hotele oficjalne kwatery UEFA: wolontariusze pracujący w oficjalnych kwaterach UEFA będą pierwszymi osobami kontaktowymi w hotelu dla wszystkich oficjalnych gości i partnerów UEFA. W Warszawie będą to hotele Sheraton oraz Hilton, w Gdańsku Sofitel Grand Sopot, w Poznaniu IBB Andersia Hotel, natomiast we Wrocławiu Radisson Blu Hotel. Międzynarodowe Centrum Nadawcze w Warszawie: wolontariusze będą wspierać w działaniach nadawców zajmujących się transmisją meczów do ponad 150 państw świata. Międzynarodowe Centrum Nadawcze mieścić się będzie w hali EXPO XXI. Program szkoleniowy wolontariuszy UEFA obejmował: Szkolenie ogólne w formie e-learningowej, które dotyczyło Turnieju, państw i miast gospodarzy, uczestniczących reprezentacji i ogólnych kompetencji wolontariuszy. Szkolenie funkcyjne w zakresie praktycznej i konkretnej wiedzy związanej z obszarami operacyjnymi i pełnioną funkcją. Szkolenie specjalne dla wybranych grup wolontariuszy. W zależności od wykonywanych zadań mogły dotyczyć np. topografii stadionu lub umiejętności związanych z obsługą klienta. Bądźcie otwarci na współpracę z wolontariuszami UEFA, razem stworzymy pozytywną atmosferę Turnieju! [ 11 ]

12 6. Sytuacje, z którymi może spotkać się wolontariusz Podczas pracy możecie się znaleźć w sytuacji, która będzie wymagała podjęcia ważnych decyzji w krótkim czasie. Może się też zdarzyć, że konieczna będzie współpraca z wolontariuszami UEFA. Poniżej znajdziecie przykłady sytuacji wraz z informacją, jak należy się w nich zachować. Zasady udzielania pierwszej pomocy opisane są w rozdziale (str. 46) podręcznika Akademii Euro KUPNO I SPRZEDAŻ BILETU NA MECZ NAJCZĘ- ŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA KIBICÓW Czy istnieje możliwość zakupu biletu bezpośrednio przed samym Turniejem/meczem? Nie, ostatnie kanały sprzedaży biletów, czyli platforma odsprzedaży biletów, program licencjonowanych biur podróży oraz sprzedaż dla kibiców, zakończyły się 10 kwietnia 2012 r. Czy można odsprzedać bilet przed Turniejem/meczem? Nie było innej oficjalnej drogi odsprzedaży biletów niż platformy odsprzedaży biletów UEFA, która zakończyła się 10 kwietnia 2012 r. Czy można wyrobić duplikat biletu zgubionego bądź zniszczonego? W przypadku zagubienia lub zniszczenia biletu nie podlega on wymianie! Wszelkie niejasności związane z biletami należy kierować do Tickets Collecting Points (Punktów Odbioru Biletów), które znajdują się w pobliżu każdego stadionu i są bardzo wyraźnie oznaczone (TCP). Czy bilety są imienne? Nie, ale każdy zamawiający ma w systemie swój numer klienta, który odpowiada numerowi biletu. [ 12 ]

13 Czy zawsze przed wejściem na stadion należy razem z biletem okazać dowód osobisty? Nie zawsze, ale jest obowiązek, by go mieć, gdyż każdy może zostać o to poproszony WSPARCIE OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Wsparcie osoby z niepełnosprawnością wymaga więcej uwagi. Pomimo wszelkich starań, nie wszystkie dworce lub budynki są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W przypadku zauważenia osoby niepełnosprawnej należy podejść i zaoferować swoją pomoc. W niektórych okolicznościach powinniście eskortować osobę do najbliższego przejścia dla osób niepełnosprawnych lub wskazać jej drogę. Udzielając wsparcia osobie z niepełnosprawnością, warto pamiętać o wskazówkach i zasadach, które poznaliście na szkoleniach TURYSTA/KIBIC ZGŁASZA POBICIE W przypadku gdy zgłosi się do Was kibic/turysta, który został pobity, sprawdźcie, czy zdrowie poszkodowanego nie jest zagrożone. W razie potrzeby udzielcie pierwszej pomocy. Jeżeli obrażenia są poważne, w pierwszej kolejności spróbujcie zlokalizować najbliższy patrol medyczny i/lub zadzwońcie po pogotowie ratunkowe. Po zajściu zgłoście sprawę liderowi, aby ten miał wiedzę o incydencie. Zostańcie z poszkodowanym do przyjazdu pogotowia lub policji KRADZIEŻ W przypadku gdy zostanie zgłoszona do Was kradzież, zlokalizujcie najbliższy patrol policji i przekażcie sprawę, upewniając się, że osoba poszkodowana nie potrzebuje dalej Waszego wsparcia, np. czy nie potrzebuje tłumaczenia. Zgłoście zdarzenie liderowi ZAGUBIONE DOKUMENTY/PASZPORT Na wielkich imprezach masowych jak UEFA EURO 2012 TM codziennie dochodzi do zagubień dokumentów. W każdym obszarze pracy znajduje się punkt rzeczy znalezionych (ang. Lost and Found), do którego trafiają rzeczy zagubione. W przypadku [ 13 ]

14 gdy turysta/kibic zgłosi zagubienie dokumentów, należy skierować go do takiego punktu. Podczas Euro 2012 w każdym mieście zostały uruchomione dodatkowe punkty konsularne, w których można zgłaszać zagubienie paszportu lub innych dokumentów stwierdzających tożsamość. Adresy placówek konsularnych znajdują się w rozdziale 2.4. (str. 33) podręcznika Akademii Euro. Więcej informacji na ich temat znajdziecie na stronie ZAGUBIONE DZIECKO W przypadku gdy ktoś zgłosi do Was zagubienie dziecka, postarajcie się uzyskać następujące informacje: imię, nazwisko i wiek dziecka, opis ubrania, jakie miało na sobie w chwili zaginięcia. Następnie zlokalizujcie najbliższy patrol policji bądź straży miejskiej i przekażcie zgromadzone informacje funkcjonariuszowi. W razie potrzeby zostańcie z rodzicem, upewniając się, że wie co ma robić i gdzie czekać na dziecko. Jeśli znajdujecie się na terenie zaopatrzonym w megafony bądź radiowęzeł, zgłoście zaginięcie odpowiednim służbom w celu wywołania zaginionego dziecka. Zgłoście zdarzenie liderowi LEKI/CHOROBA PRZEWLEKŁA Pamiętajcie, aby nigdy nie udostępniać leków osobom, które o to proszą, nawet jeśli są to tabletki na ból głowy nie znacie tej osoby i nie wiecie, jakie może mieć schorzenia nie ryzykujcie. Skierujcie osobę potrzebującą do najbliższego patrolu bądź punktu medycznego, upewnijcie się, że otrzymała wsparcie BRAK NOCLEGU Jeśli zgłosi się do Was osoba, która przyjechała do miasta i nie ma noclegu na nadchodzącą noc, skierujcie ją do najbliższego Punktu Informacji Turystycznej (adresy i numery telefonów znajdziecie w rozdziale 4 podręcznika Akademii Euro: Gdańsk str. 86, Poznań str. 105, Warszawa str. 124, Wrocław str. 143) bądź skierujcie do znajdującej się niedaleko Ambasady Kibica, w której osoba poszukująca może skorzystać z internetu i wsparcia innych wolontariuszy. Zawsze zachęcajcie do korzystania z infolinii miejskich, ponieważ każda osoba potrzebująca wsparcia może uzyskać tam niezbędne informacje. Ofertę noclegową znajdziecie także na stronie bądź korzystając z aplikacji Polish Guide (www.polishguide2012.pl). [ 14 ]

15 6.9. KOMUNIKACJA Komunikacja miejska możecie zostać poproszeni o wsparcie przy zakupie biletów na komunikację miejską. Bądźcie na to przygotowani: zapoznajcie się z cenami biletów, zlokalizujcie w miejscu Waszej pracy punkty zakupu biletów (kiosk, kasę, automat), udzielcie również informacji o Polish Pass. Więcej na temat komunikacji miejskiej w miastach gospodarzach przeczytacie w rozdziale 4 podręcznika Akademii Euro (Gdańsk str. 80, Poznań str. 99, Warszawa str. 118, Wrocław str. 137). Schematy tymczasowej organizacji komunikacji w dni meczowe w miastach gospodarzach znajdziecie w załącznikach podręcznika Akademii Euro (Gdańsk 14 A i 14 B, Poznań 15 A i 15 B, Warszawa 16 A i 16 B, Wrocław 17 A i 17 B). Komunikacja krajowa/międzynarodowa: Możliwość zakupu biletu na pociąg: dworzec (kasy) na dworcu czynna jest kasa całodobowa; poprzez stronę: (pociągi InterCity, Express) bilet należy wydrukować i okazać podczas kontroli; pociąg pobierana jest opłata manipulacyjna, nie zawsze jest możliwa płatność kartą; Polish Pass ( Informację o tym, gdzie można sprawdzić rozkład jazdy pociągów znajdziecie w rozdziale 1.4. (str. 13) podręcznika Akademii Euro. Możliwość zakupu biletu na samolot: lotnisko; agencje turystyczne; strony przewoźników; Polish Pass. Adresy i numery telefonów do portów lotniczych znajdziecie w rozdziale 4 podręcznika Akademii Euro (Gdańsk str. 83, Poznań str. 102, Warszawa str. 121, Wrocław str. 140). [ 15 ]

16 7. Sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa, zdarzenia o charakterze masowym W przypadku zauważenia czegoś niepokojącego zastosujcie się do następujących zasad: powiadomcie służbę ochrony lub administratora obiektu, policję, straż pożarną, straż miejską lub władze administracyjne; powiadomcie lidera; nie rozpowszechniajcie informacji o podejrzeniu, aby nie wywoływać paniki; nie próbujcie obezwładniać podejrzanych osób (obserwujcie je dyskretnie i starajcie się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących ich wyglądu i zachowania). Co może być sygnałem ostrzegającym o zagrożeniu? rzucające się w oczy nietypowe zachowanie osób; pozostawione bez opieki przedmioty: paczki, torby, pakunki; samochody parkujące w nietypowych miejscach, tj. w miejscach organizowania imprez masowych (np. w Strefie Kibica). Jak postępować w przypadku podejrzenia niebezpieczeństwa? nie dotykajcie podejrzanych przedmiotów pozostawionych bez opieki; powiadomcie stosowne służby (policję, straż miejską, administratora obiektu) oraz lidera; jeżeli dojdzie do akcji ewakuacyjnej lub ratowniczej, zastosujcie się do poleceń osób kierujących operacją; zachowajcie spokój i bezpiecznie opuśćcie niebezpieczną strefę; nie udawajcie bohaterów, reagowanie pozostawcie odpowiednim służbom (policji, straży pożarnej). [ 16 ]

17 Na terenie dużych imprez sportowych służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do: sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień wezwania do jej opuszczenia; legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; przeglądania zawartości bagażu i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają broń lub inne przedmioty niebezpieczne; wydawania poleceń porządkowych osobom, które zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu, a w przypadku niewykonania tych poleceń wezwania ich do opuszczenia imprezy; ujęcia w celu niezwłocznego przekazania policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie, a także osób dopuszczających się czynów zabronionych. Zabrania się: wnoszenia i posiadania przy sobie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. 8. Gdzie jeszcze szukać informacji o Turnieju Podręcznik, który trzymacie w ręku, dostarczy Wam niezbędnych informacji o Turnieju i miastach gospodarzach. Warto jednak pamiętać o źródłach, z jakich będą korzystać kibice i goście Turnieju. Zapoznajcie się z poniższymi publikacjami, aby wiedzieć to, co każdy kibic, a nawet więcej! Będziecie czuli się pewniej, udzielając informacji gościom Mistrzostw bądź bez zastanowienia skierujecie ich do właściwego źródła. Fan Guide: stworzony przez kibiców i dla kibiców. Dostępny w Ambasadach Kibiców, wydany w językach narodowych [ 17 ]

18 drużyn występujących na Euro 2012 (bez wersji polskiej i ukraińskiej) do pobrania w Ambasadach Kibiców oraz on-line na Polish Guide: portal internetowy przeznaczony dla wszystkich gości Turnieju i turystów przebywających podczas Mistrzostw w Polsce. Na stronie znajduje się mnóstwo praktycznych porad i niezbędnych informacji, aby czuć się swobodnie w Polsce podczas Euro. Dodatkowo Polish Guide umożliwia ściągnięcie aplikacji mobilnej Twój przewodnik na telefon, dzięki czemu będziecie mieli wszystko, czego potrzebujecie w wygodnej formie, zawsze blisko Was. Zapoznajcie się z tym narzędziem, abyście mogli wesprzeć kibiców i turystów w podłączeniu aplikacji na ich telefonach (aplikacji na Andrioda i ios). Więcej informacji znajdziecie w rozdziale 1.3. (str. 11) podręcznika Akademii Euro oraz na stronie: Polish Pass: unikalna oferta adresowana do gości Polski w czerwcu 2012 r. To możliwość szybkiego zaplanowania pobytu i internetowego zakupu noclegu, transportu i ubezpieczenia medycznego. Więcej informacji znajdziecie w rozdziale 1.3. (str. 12) podręcznika Akademii Euro oraz na stronie: Oficjalna strona UEFA: tu znajdziecie informacje o sportowej części Turnieju: Strona spółki PL.2012: spółka PL.2012 odpowiada za koordynację polskich przygotowań do UEFA EURO 2012 TM. Na stronie znajdziecie kompleksową informację o procesie przygotowań naszego kraju do Turnieju, inwestycjach, partnerach oraz wielu projektach organizacyjnych towarzyszących Turniejowi, stworzonych z myślą o Polakach oraz naszych gościach w 2012 r. Strony miast gospodarzy UEFA EURO 2012 : Gdańsk: Poznań: Warszawa: uefaeuro2012.um.warszawa.pl Wrocław: [ 18 ]

19 9. OSobisty rozkład jazdy Ważne kontakty, które chcesz pamiętać: Imię i nazwisko Funkcja Telefon Notatki.. [ 19 ]

20 Notatki [ 20 ]

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kosztów i oszacowanie korzyści. z organizacji turnieju. raport deloitte

Podsumowanie kosztów i oszacowanie korzyści. z organizacji turnieju. raport deloitte Podsumowanie kosztów i oszacowanie korzyści z organizacji turnieju Warszawa raport deloitte Spis treści Słownik pojęć pojęcie Definicja 3 4 8 10 11 12 13 14 22 25 30 32 35 42 43 43 44 46 48 52 56 57 59

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 USTAWA. z dnia 20 marca 2009 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 USTAWA. z dnia 20 marca 2009 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/42 Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 611, 628,

Bardziej szczegółowo

PraktycznY poradnik współpracy z wolontariuszami

PraktycznY poradnik współpracy z wolontariuszami PraktycznY poradnik współpracy z wolontariuszami Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Redakcja: Wojciech Rustecki Autorzy tekstów: Dagmara Gortych, Ireneusz Jundziłł, Wojciech Rustecki

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU Poradnik dla organizatorów wypoczynku, dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców wysyłających dziecko na wypoczynek 1 Publikacja Poradnik

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

wolontariat metropolitalny

wolontariat metropolitalny wolontariat metropolitalny MODEL GDAŃSK 2016 fot. KFP Kosycarz 3 spis treści 1. Wolontariat Metropolitalny. Strategia i działania 3 2. Od wizji do strategii 3 2. Od modelu do działania. Synergia system

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW Konkurs 2015r.

PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW Konkurs 2015r. PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW Konkurs 2015r. wersja 11 marca 2015 r. www.mazowszelokalnie.pl 1 Spis treści I. Słowo od organizatorów Programu... 3 II. O programie... 4 III. Dla kogo?... 5 1. Kto może otrzymać

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

UEFA Euro 2012 w Gdańsku - wstępne podsumowanie

UEFA Euro 2012 w Gdańsku - wstępne podsumowanie Gdańsk, 27 czerwca 2012 r. UEFA Euro 2012 w Gdańsku - wstępne podsumowanie Ponad 150 tysięcy zagranicznych kibiców i drugie tyle kibiców z Polski odwiedziło Gdańsk podczas turnieju UEFA Euro 2012. Każdy

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014

Bardziej szczegółowo

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Agnieszka Kosowicz, Agata Marek Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Poradnik został wydany w ramach realizacji projektu Uchodźcy w polskim społeczeństwie współfinansowanego przez Europejski Fundusz na

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PODRĘCZNIK WDRAŻANIA Polska wersja dokumentu ma charakter pomocniczy. Oryginał w języku angielskim na stronie*: www.central2013.eu *W przypadku rozbieŝności pomiędzy wersją w języku polskim i wersją w

Bardziej szczegółowo

kieszonkowy przewodnik wolontariusza europejskiego

kieszonkowy przewodnik wolontariusza europejskiego kieszonkowy przewodnik wolontariusza europejskiego 1 kieszonkowy_ola.indd 1 2011-04-07 21:26:30 2 kieszonkowy_ola.indd 2 2011-04-07 21:26:30 kieszonkowy przewodnik wolontariusza europejskiego kompendium

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo

The sport s mega event impact on the economy: the case of Euro 2012 staged in Poland

The sport s mega event impact on the economy: the case of Euro 2012 staged in Poland MPRA Munich Personal RePEc Archive The sport s mega event impact on the economy: the case of Euro 2012 staged in Poland Ewa Olik Politechnika Gdańska 2011 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/58009/

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY PRAWNE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO

WYBRANE ASPEKTY PRAWNE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO WYBRANE ASPEKTY PRAWNE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO WYBRANE ASPEKTY PRAWNE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO Piotr Komosa, Dorota Dorska SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 6 1. ŹRÓDŁA PRAWA 8 2. CELE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK OBCY... 4 ZAWÓD I WYKSZTAŁCENIE... 6 WARUNKI ŻYCIA... 6 PODSUMOWANIE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK OBCY... 4 ZAWÓD I WYKSZTAŁCENIE... 6 WARUNKI ŻYCIA... 6 PODSUMOWANIE... i NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ PRZYGOTUJ SIĘ DO WYJAZDU Podstawowe informacje dla osób wyjeżdżających do pracy za granicę Warszawa 2012 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny obowiązujący uczestników Programu Wymiany Młodzieży

Kodeks etyczny obowiązujący uczestników Programu Wymiany Młodzieży PODRĘCZNIK WYMIANY MŁODZIEŻY [[ Niniejsze tłumaczenie podręcznika wymiany młodzieży opracowano na podstawie wersji angielskiej Youth Exchange Handbook (746-EN) z roku 2008. Informacje zawarte w publikacji

Bardziej szczegółowo

Wezwanie. do uzupełnienia braków formalnych. czyli krótki przewodnik po dobrych praktykach w studenckim wolontariacie prawniczym

Wezwanie. do uzupełnienia braków formalnych. czyli krótki przewodnik po dobrych praktykach w studenckim wolontariacie prawniczym Terminy: Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych czyli krótki przewodnik po dobrych praktykach w studenckim wolontariacie prawniczym Joanna Gieroba, Izabela Precz, Delaine R. Swenson Sąd Rejonowy w

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Etyka Słuszne postępowanie Zanim zaczniesz działać, najpierw zapytaj Czy to działanie jest

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.wezyrholidays.pl, przez Centrum Rezerwacji Wezyr Holidays oraz sieć

Bardziej szczegółowo

ABC. Wolontariatu. mam prawo do prawa. ABC Opracował Adam Poszewiecki ABC. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie

ABC. Wolontariatu. mam prawo do prawa. ABC Opracował Adam Poszewiecki ABC. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie mam prawo do prawa wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna publikacje wydane Fi publikacja bezpłatna publikacje planowane wydawnictwo wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna Fika info publikacja

Bardziej szczegółowo

Sukces na rynku pracy

Sukces na rynku pracy Broszura o egzaminie zawodowym dla uczniów 2- i 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych Beata Kolan Sukces na rynku pracy Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo