PODRĘCZNIK WOLONTARIUSZA MIAST GOSPODARZY UEFA EURO 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK WOLONTARIUSZA MIAST GOSPODARZY UEFA EURO 2012"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK WOLONTARIUSZA MIAST GOSPODARZY UEFA EURO 2012 Drodzy Wolontariusze! Przed nami Mistrzostwa Europy UEFA EURO 2012 wydarzenie, które m.in. dzięki Waszej pomocy może okazać się wielkim sukcesem organizacyjnym i promocyjnym dla Polski oraz Ukrainy. Dziękujemy Wam za obecność w projekcie i wielkie zaangażowanie. Specjalnie przygotowane dla Was kursy e-learningowe, jak również warsztaty i wykłady pomogą w realizowaniu zadań podczas UEFA EURO Pamiętajcie, że tworzymy jeden Zespół i wspólnie dążymy do tego samego celu. Podręcznik Akademii Euro jest bogatym źródłem wiedzy o Euro 2012, a poniższa wkładka zbiorem najważniejszych informacji przydatnych podczas Waszych działań!

2 SPIS TREŚCI: 1. Kilka słów od organizatorów wolontariatu, czyli co Was czeka podczas Euro 2012 oraz specyfika i zakres Waszych działań Zasady wolontariatu, czyli idea wolontariatu oraz podstawowe prawa i obowiązki wolontariuszy Sposób organizacji pracy wolontariuszy, czyli struktura zarządzania wolontariatem podczas Turnieju, świadczenia, jakie na Was czekają, wskazówki dotyczące współpracy z innymi wolontariuszami, liderami i koordynatorami oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa w miejscu pracy Sportowa część Turnieju, czyli wiedza o meczach i biletach w pigułce Dwa projekty wolontariatu podczas UEFA EURO 2012 TM, czyli wolontariusz miast gospodarzy a wolontariusz UEFA Sytuacje, z którymi może spotkać się wolontariusz, czyli przykłady, jak należy postąpić gdy ktoś zgłasza pobicie, kradzież, zgubienie dokumentów lub gdy trzeba pomóc znaleźć nocleg czy wyjaśnić, jak dojechać w dane miejsce Sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa, zdarzenia o charakterze masowym, czyli zalecenia, jak na nie reagować Gdzie jeszcze szukać informacji o Turnieju, czyli informacja o innych publikacjach i stronach internetowych, które pozwolą na poszerzenie wiedzy o Turnieju Osobisty rozkład jazdy 9., czyli miejsce na najważniejsze kontakty i notatki [ 2 ]

3 1. Kilka słów od organizatorów Wolontariatu UEFA EURO 2012 organizowane wspólnie przez Polskę i Ukrainę będą 14. turniejem finałowym. Po raz trzeci rozgrywane będą na terenie dwóch państw. Szesnaście reprezentacji narodowych rozegra w sumie 31 spotkań na 8 stadionach: czterech w Polsce (Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław) i czterech na Ukrainie (Charków, Donieck, Kijów, Lwów). Mecz otwarcia odbędzie się 8 czerwca w Warszawie, natomiast mecz finałowy 1 lipca w Kijowie. Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012 swoimi działaniami wesprze w codziennej pracy miasta gospodarzy, w tym większość służb pracujących podczas Turnieju. W Polsce pracować będzie prawie 3000 przeszkolonych wolontariuszy, którzy zapewnią przyjazną i profesjonalną obsługę wszystkich gości uczestniczących w Mistrzostwach. Wśród osób, które najczęściej będą potrzebowały Waszej pomocy, będą turyści, kibice, dziennikarze, a także mieszkańcy miast gospodarzy. Wasze działania będą obejmowały następujące obszary: stacjonarne i mobilne punkty informacyjne, lotniska, dworce kolejowe i autobusowe, parkingi, infolinie, Strefy i Ambasady Kibiców, Centra Wolontariatu oraz Miejskie Centra Medialne. Do Waszych głównych zadań będzie należało informowanie o: możliwościach przemieszczania się komunikacją miejską i regionalną, atrakcjach turystycznych miasta, możliwościach spędzania wolnego czasu, wydarzeniach związanych z UEFA EURO 2012 w miastach gospodarzach. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej to trzecie co do wielkości wydarzenie sportowe na świecie. Wieloletnie przygotowania do Turnieju oraz praca osób koordynujących poszczególne obszary w miastach gospodarzach dają pewność, że hasło Wszyscy jesteśmy gospodarzami będzie miało swoje odzwierciedlenie w zaspokojeniu potrzeb uczestników Turnieju. Wolontariusze mają niebagatelne znaczenie, ponieważ wspierając cały mechanizm organizacyjny, przyczyniają się do sukcesu przedsięwzięcia. To zadanie wymaga maksimum zaangażowania i odpowiedzialności za wykonywanie przydzielonych obowiązków. Powodzenia! [ 3 ]

4 2. Zasady wolontariatu Idea wolontariatu Wolontariat jest dobrowolnym, świadomym i nieodpłatnym działaniem (pracą) na rzecz innych ludzi, wykraczającym poza więzi rodzinno-koleżeńskie. Wolontariuszem może być każdy w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Udział w wolontariacie w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 to niepowtarzalna okazja poczucia unikalnej atmosfery jednej z największych imprez sportowych na świecie. Jest to szansa uczestniczenia w imprezie od strony organizacyjnej, a także czerpania radości z sukcesu organizacyjnego przedsięwzięcia. To okazja do zdobycia doświadczeń, możliwość sprawdzenia swoich umiejętności oraz dzielenia się radością, wiedzą i pasją. Również od wolontariuszy będzie zależał wizerunek Polski i Polaków, jaki zostanie w pamięci kibiców, mediów i mieszkańców miast. Wolontariat podczas UEFA EURO 2012 to odpowiedzialność za realizację postawionych zadań, przełamywanie swoich ograniczeń oraz obalanie stereotypów i uprzedzeń. Wolontariat to indywidualna odpowiedzialność, ciężka praca i wspólny sukces. To także okazja do świętowania, zabawy i samorealizacji. To czas dla Was. Najważniejsze prawa i obowiązki wolontariusza: Zagadnienie praw i obowiązków wolontariusza reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opublikowana w Dz.U. nr 96 poz Uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pełny tekst ustawy znajdziecie na stronie internetowej: Prawa: Wolontariusz ma prawo do zawarcia pisemnej umowy z korzystającym. [ 4 ]

5 Wolontariusz ma prawo do uzyskania pisemnego zaświadczenia o współpracy wraz z opisem wykonywanych przez niego zadań oraz zdobytych w ten sposób umiejętności. Wolontariusz może poprosić o wydanie opinii, która w odróżnieniu od zaświadczenia zawiera ocenę kompetencji i podjętych przez niego działań. Wolontariuszowi przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Według prawa wolontariusz powinien zostać poinformowany o związanym z wykonywanymi świadczeniami ryzyku oraz o swoich prawach i obowiązkach. Warunki pracy wolontariusza powinny odpowiadać przepisom BHP, a w przypadkach koniecznych powinien on zostać wyposażony w niezbędne środki ochrony osobistej. Ustawa dopuszcza także pokrycie przez organizację kosztów ubezpieczenia zdrowotnego oraz zwrot innych wydatków ponoszonych przez wolontariuszy w tym szkoleń. Obowiązki: Wolontariusz zobowiązany jest do starannego i sumiennego wypełniania swoich obowiązków. Powinien dołożyć wszelkich starań, aby należycie dbać o powierzony mu sprzęt oraz ogólnie pojęte miejsce pracy. Wolontariusz powinien mieć odpowiednie kwalifikacje, jeśli charakter jego pracy tego wymaga. Wolontariusz ponosi odpowiedzialność za poczynione przez siebie szkody (zalecane jest wykupienie przez wolontariusza ubezpieczenia OC, organizacja nie ma obowiązku takiego ubezpieczenia wykupić). Postawa wolontariusza Bądźcie otwarci oraz pozytywnie nastawieni do ludzi w Waszym otoczeniu. W codziennej pracy bądźcie kontaktowi i pomocni, działajcie przy tym pewnie i zdecydowanie. [ 5 ]

6 W trudnych sytuacjach działajcie spokojnie. Kultura osobista, postawy i zachowania powinny być przykładem dobrego wychowania. Pamiętajcie też o tym, że spóźniając się do pracy, utrudniacie działanie innym wolontariuszom. Ważnym elementem Waszej pracy jest strój. Pamiętajcie, aby był zawsze kompletny, czysty i schludny, ponieważ to Wasza wizytówka. Pamiętajcie, że jesteście twarzą miasta i kraju jesteście gospodarzami! 3. Sposób organizacji pracy wolontariuszy Zarządzanie wolontariatem w trakcie Turnieju W trakcie UEFA EURO 2012 za wolontariat miasta gospodarza odpowiada Miejski Koordynator Wolontariatu. Za poszczególne obszary odpowiadają koordynatorzy obszarów, a za poszczególne grupy wolontariuszy ich liderzy. Koordynator Miejski ds. Wolontariatu Koordynator przestrzeni publicznej Koordynator na lotnisku Koordynator w Strefie Kibica Koordynator na dworcach Koordynator w miejscu A Koordynator w miejscu B Lider Lider 2 1 Lider 1 Lider 2 Grupa wolontariuszy Grupa wolontariuszy Grupa wolontariuszy Podczas szkoleń spotkaliście już Miejskiego Koordynatora Wolontariatu, koordynatorów obszarów i liderów grup. Spotkaliście też innych wolontariuszy. Poznajcie się lepiej, fajniej będzie razem działać. [ 6 ]

7 Zapiszcie do nich numery telefonów w swoim osobistym rozkładzie jazdy (rozdział 9, str. 19). Jeszcze przed Turniejem każdemu wolontariuszowi przydzielono konkretne zadania oraz określono konkretne miejsca i terminy godziny ich wykonywania. Niektórzy z Was mogą zostać poproszeni o wykonywanie w nagłych przypadkach także innych zadań w innych miejscach. Bądźcie na to otwarci. Przed realizacją zadań otrzymaliście strój wolontariusza, identyfikator, podręcznik i narzędzia pracy. Jeżeli nie, świadczenia czekają na Was w Centrum Wolontariatu (wcześniej ustalcie odbiór z liderem). W dniu wykonywania działań w Centrum Wolontariatu będzie na Was czekał jeden ciepły posiłek (wydawany w określonych godzinach). Centrum Wolontariatu to także miejsce, w którym możecie odpocząć, zrelaksować się, skorzystać z internetu, obejrzeć mecz i spędzić czas z innymi wolontariuszami. Centrum Wolontariatu będzie czynne przez cały Turniej. Zadania realizowane są w konkretnych miejscach. Na większości stanowisk wolontariusze działają w parach i mają określone godziny realizacji działań. Na wielu stanowiskach przewidziany jest system zmianowy. Dokładne godziny ustalane są przez koordynatorów. Przydział do zmiany ustalany jest z wolontariuszami przez lidera. Sprawdźcie, czy macie numery telefonów do swojego lidera, koordynatora i najlepiej także do wolontariuszy z własnej grupy. Rozpoczęcie działań i zakończenie zmiany powinny być uzgodnione z liderem. Jeżeli po Waszej zmianie jest kolejna, poczekajcie, aż przyjdą wolontariusze, którzy przejmą zadania. Jeżeli w trakcie realizacji zadań nie możecie pełnić służby, powiadomcie lidera. Jeżeli okaże się, że nie możecie przyjść na zmianę, powiadomcie lidera najszybciej jak to możliwe. W trakcie Turnieju liderzy i koordynatorzy będą mieli przy sobie telefon i/lub radiotelefon. Każdą informację mającą wpływ na realizację zadań wolontariatu przekażcie liderowi. [ 7 ]

8 Powiadomcie lidera także wtedy, gdy w trakcie realizacji zadań wystąpią okoliczności mające wpływ na: działania wolontariuszy, bezpieczeństwo własne i innych, komunikację miejską, ruch pieszych, sprawną realizację działań związanych z Turniejem. Lider na podstawie rozmów i odpraw z wolontariuszami raportuje o statusie realizacji zadań odpowiedniemu koordynatorowi. Lider zobowiązany jest do stałego kontaktu z koordynatorem. Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania zadań Pamiętajcie, aby w trakcie wykonywania zadań zachować ostrożność. Poznajcie wcześniej stanowisko pracy, potencjalne zagrożenia i niedogodności. Sprawdźcie, gdzie jest najbliższa apteczka, bieżąca woda, toaleta oraz drogi ewakuacyjne. Jeżeli korzystacie w pracy z urządzeń i maszyn zapoznajcie się z ich instrukcją obsługi. W przypadku zagrożenia zdrowia i życia zawiadomcie służby bezpieczeństwa i/lub opieki medycznej. Powiadomcie też o tym lidera. Zadbajcie o własne bezpieczeństwo. Pomóżcie innym, w razie potrzeby udzielcie pierwszej pomocy. Dbajcie także o otaczające Was środowisko. 4. Sportowa część Turnieju Do Euro 2012 zakwalifikowało się 14 najlepszych drużyn oraz Polska i Ukraina jako reprezentacje krajów gospodarzy Mistrzostw. W finałowym turnieju rozgrywki toczą się w czterech grupach. Do fazy pucharowej awansują zespoły z dwóch pierwszych miejsc w każdej grupie. Łącznie 8 drużyn zagra w fazie pucharowej. Zwycięzcy meczów ćwierćfinałowych rozegrają mecze półfinałowe (4 drużyny), a następnie finał, który odbędzie się 1 lipca, o godzinie w Kijowie. [ 8 ]

9 Schemat przedstawiający poszczególne grupy, chronologiczny układ wszystkich meczów oraz miejsce na wpisywanie wyników znajdziecie w załączniku 1 A podręcznika Akademii Euro. Najważniejsze zasady dotyczące biletów na UEFA EURO 2012 : Bilety na UEFA EURO 2012 można było nabyć TYLKO za pośrednictwem specjalnego portalu UEFA: com. W przypadku zagubienia lub zniszczenia biletu nie będzie on podlegał wymianie. Bilety na mecze fazy pucharowej dostępne w ramach pakietu Follow My Team Tournament będą dostępne tylko w Punktach Odbioru Biletów usytuowanych w pobliżu danych stadionów, za okazaniem odpowiednich dokumentów. System biletowy stworzony specjalnie na Euro 2012 pozwala na zidentyfikowanie osoby, która korzysta z danego biletu. W fazie aplikacyjnej UEFA żądała tylko danych osoby aplikującej, jednak w każdej chwili może poprosić również o dane osobowe wszystkich jej gości. W razie odmowy wszystkie bilety mogą zostać anulowane bez możliwości zwrotu kosztów. Rodzaje biletów: Individual Match Tickets to bilety, które umożliwiają stworzenie własnej organizacji meczów. Pakiet Follow My Team Group umożliwia uczestnictwo w rywalizacji grupowej drużyny z państwa pochodzenia albo zamieszkania. Pakiet Follow My Team Tournament umożliwia uczestnictwo nie tylko w rywalizacji grupowej reprezentacji z państwa pochodzenia lub zamieszkania, ale także w dalszych etapach Turnieju, pod warunkiem że dana reprezentacja do nich awansuje. [ 9 ]

10 Pakiet Venue Series Group umożliwia uczestnictwo w meczach grupowych na danym stadionie. Pakiet Venue Series Knockout Stage umożliwia uczestnictwo w meczach fazy pucharowej na wybranym stadionie dotyczy to stadionów w Warszawie, Kijowie i Doniecku. Najczęściej zadawane pytania dotyczące biletów znajdziecie dalej, w rozdziale 7 wkładki wolontariusza. Więcej informacji na temat biletów znajduje się na stronie 5. dwa projekty wolontariatu podczas UEFA EURO 2012 TM Podczas Mistrzostw spotkacie również wolontariuszy wykonujących zadania w ramach Oficjalnego Programu Wolontariatu UEFA EURO 2012 TM. Jak wiecie, wolontariusze miast gospodarzy wspierać będą kibiców, turystów, dziennikarzy oraz mieszkańców w przestrzeni publicznej w każdym mieście gospodarzu. Wolontariusze UEFA Z kolei blisko 3000 wolontariuszy UEFA w Polsce zadba o gości Turnieju, reprezentacje narodowe, kadrę sędziowską, kibiców oraz media w ramach sportowej części Mistrzostw. Uzupełnianie się obydwu projektów daje pewność, że każdy kibic czy turysta, który odwiedzi nasz kraj podczas UEFA EURO 2012 TM, otrzyma kompleksowe i profesjonalne wsparcie od wolontariuszy. Warto, abyście wiedzieli, gdzie dokładnie będą pracować Wasi koledzy z UEFA i jaką wiedzą będą dysponować. [ 10 ]

11 Miejsca pracy i zadania wolontariuszy UEFA Stadiony: wolontariusze UEFA będą obsługiwać zarówno kibiców, jak i oficjalnych gości i partnerów UEFA, włączając w to sportowców i kadrę sędziowską. Wolontariusze będą znajdować się m.in. w centrach akredytacyjnych, centrach wolontariatu UEFA, punktach odbioru biletów, centrach medialnych (z wyłączeniem Miejskiego Centrum Medialnego), a także przy bramach wejściowych, na trybunach i wokół stadionu. Lotniska: wolontariusze UEFA będą zajmowali się wyłącznie oficjalnymi gośćmi i partnerami UEFA, włączając w to sportowców i kadrę sędziowską. Hotele oficjalne kwatery UEFA: wolontariusze pracujący w oficjalnych kwaterach UEFA będą pierwszymi osobami kontaktowymi w hotelu dla wszystkich oficjalnych gości i partnerów UEFA. W Warszawie będą to hotele Sheraton oraz Hilton, w Gdańsku Sofitel Grand Sopot, w Poznaniu IBB Andersia Hotel, natomiast we Wrocławiu Radisson Blu Hotel. Międzynarodowe Centrum Nadawcze w Warszawie: wolontariusze będą wspierać w działaniach nadawców zajmujących się transmisją meczów do ponad 150 państw świata. Międzynarodowe Centrum Nadawcze mieścić się będzie w hali EXPO XXI. Program szkoleniowy wolontariuszy UEFA obejmował: Szkolenie ogólne w formie e-learningowej, które dotyczyło Turnieju, państw i miast gospodarzy, uczestniczących reprezentacji i ogólnych kompetencji wolontariuszy. Szkolenie funkcyjne w zakresie praktycznej i konkretnej wiedzy związanej z obszarami operacyjnymi i pełnioną funkcją. Szkolenie specjalne dla wybranych grup wolontariuszy. W zależności od wykonywanych zadań mogły dotyczyć np. topografii stadionu lub umiejętności związanych z obsługą klienta. Bądźcie otwarci na współpracę z wolontariuszami UEFA, razem stworzymy pozytywną atmosferę Turnieju! [ 11 ]

12 6. Sytuacje, z którymi może spotkać się wolontariusz Podczas pracy możecie się znaleźć w sytuacji, która będzie wymagała podjęcia ważnych decyzji w krótkim czasie. Może się też zdarzyć, że konieczna będzie współpraca z wolontariuszami UEFA. Poniżej znajdziecie przykłady sytuacji wraz z informacją, jak należy się w nich zachować. Zasady udzielania pierwszej pomocy opisane są w rozdziale (str. 46) podręcznika Akademii Euro KUPNO I SPRZEDAŻ BILETU NA MECZ NAJCZĘ- ŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA KIBICÓW Czy istnieje możliwość zakupu biletu bezpośrednio przed samym Turniejem/meczem? Nie, ostatnie kanały sprzedaży biletów, czyli platforma odsprzedaży biletów, program licencjonowanych biur podróży oraz sprzedaż dla kibiców, zakończyły się 10 kwietnia 2012 r. Czy można odsprzedać bilet przed Turniejem/meczem? Nie było innej oficjalnej drogi odsprzedaży biletów niż platformy odsprzedaży biletów UEFA, która zakończyła się 10 kwietnia 2012 r. Czy można wyrobić duplikat biletu zgubionego bądź zniszczonego? W przypadku zagubienia lub zniszczenia biletu nie podlega on wymianie! Wszelkie niejasności związane z biletami należy kierować do Tickets Collecting Points (Punktów Odbioru Biletów), które znajdują się w pobliżu każdego stadionu i są bardzo wyraźnie oznaczone (TCP). Czy bilety są imienne? Nie, ale każdy zamawiający ma w systemie swój numer klienta, który odpowiada numerowi biletu. [ 12 ]

13 Czy zawsze przed wejściem na stadion należy razem z biletem okazać dowód osobisty? Nie zawsze, ale jest obowiązek, by go mieć, gdyż każdy może zostać o to poproszony WSPARCIE OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Wsparcie osoby z niepełnosprawnością wymaga więcej uwagi. Pomimo wszelkich starań, nie wszystkie dworce lub budynki są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W przypadku zauważenia osoby niepełnosprawnej należy podejść i zaoferować swoją pomoc. W niektórych okolicznościach powinniście eskortować osobę do najbliższego przejścia dla osób niepełnosprawnych lub wskazać jej drogę. Udzielając wsparcia osobie z niepełnosprawnością, warto pamiętać o wskazówkach i zasadach, które poznaliście na szkoleniach TURYSTA/KIBIC ZGŁASZA POBICIE W przypadku gdy zgłosi się do Was kibic/turysta, który został pobity, sprawdźcie, czy zdrowie poszkodowanego nie jest zagrożone. W razie potrzeby udzielcie pierwszej pomocy. Jeżeli obrażenia są poważne, w pierwszej kolejności spróbujcie zlokalizować najbliższy patrol medyczny i/lub zadzwońcie po pogotowie ratunkowe. Po zajściu zgłoście sprawę liderowi, aby ten miał wiedzę o incydencie. Zostańcie z poszkodowanym do przyjazdu pogotowia lub policji KRADZIEŻ W przypadku gdy zostanie zgłoszona do Was kradzież, zlokalizujcie najbliższy patrol policji i przekażcie sprawę, upewniając się, że osoba poszkodowana nie potrzebuje dalej Waszego wsparcia, np. czy nie potrzebuje tłumaczenia. Zgłoście zdarzenie liderowi ZAGUBIONE DOKUMENTY/PASZPORT Na wielkich imprezach masowych jak UEFA EURO 2012 TM codziennie dochodzi do zagubień dokumentów. W każdym obszarze pracy znajduje się punkt rzeczy znalezionych (ang. Lost and Found), do którego trafiają rzeczy zagubione. W przypadku [ 13 ]

14 gdy turysta/kibic zgłosi zagubienie dokumentów, należy skierować go do takiego punktu. Podczas Euro 2012 w każdym mieście zostały uruchomione dodatkowe punkty konsularne, w których można zgłaszać zagubienie paszportu lub innych dokumentów stwierdzających tożsamość. Adresy placówek konsularnych znajdują się w rozdziale 2.4. (str. 33) podręcznika Akademii Euro. Więcej informacji na ich temat znajdziecie na stronie ZAGUBIONE DZIECKO W przypadku gdy ktoś zgłosi do Was zagubienie dziecka, postarajcie się uzyskać następujące informacje: imię, nazwisko i wiek dziecka, opis ubrania, jakie miało na sobie w chwili zaginięcia. Następnie zlokalizujcie najbliższy patrol policji bądź straży miejskiej i przekażcie zgromadzone informacje funkcjonariuszowi. W razie potrzeby zostańcie z rodzicem, upewniając się, że wie co ma robić i gdzie czekać na dziecko. Jeśli znajdujecie się na terenie zaopatrzonym w megafony bądź radiowęzeł, zgłoście zaginięcie odpowiednim służbom w celu wywołania zaginionego dziecka. Zgłoście zdarzenie liderowi LEKI/CHOROBA PRZEWLEKŁA Pamiętajcie, aby nigdy nie udostępniać leków osobom, które o to proszą, nawet jeśli są to tabletki na ból głowy nie znacie tej osoby i nie wiecie, jakie może mieć schorzenia nie ryzykujcie. Skierujcie osobę potrzebującą do najbliższego patrolu bądź punktu medycznego, upewnijcie się, że otrzymała wsparcie BRAK NOCLEGU Jeśli zgłosi się do Was osoba, która przyjechała do miasta i nie ma noclegu na nadchodzącą noc, skierujcie ją do najbliższego Punktu Informacji Turystycznej (adresy i numery telefonów znajdziecie w rozdziale 4 podręcznika Akademii Euro: Gdańsk str. 86, Poznań str. 105, Warszawa str. 124, Wrocław str. 143) bądź skierujcie do znajdującej się niedaleko Ambasady Kibica, w której osoba poszukująca może skorzystać z internetu i wsparcia innych wolontariuszy. Zawsze zachęcajcie do korzystania z infolinii miejskich, ponieważ każda osoba potrzebująca wsparcia może uzyskać tam niezbędne informacje. Ofertę noclegową znajdziecie także na stronie bądź korzystając z aplikacji Polish Guide (www.polishguide2012.pl). [ 14 ]

15 6.9. KOMUNIKACJA Komunikacja miejska możecie zostać poproszeni o wsparcie przy zakupie biletów na komunikację miejską. Bądźcie na to przygotowani: zapoznajcie się z cenami biletów, zlokalizujcie w miejscu Waszej pracy punkty zakupu biletów (kiosk, kasę, automat), udzielcie również informacji o Polish Pass. Więcej na temat komunikacji miejskiej w miastach gospodarzach przeczytacie w rozdziale 4 podręcznika Akademii Euro (Gdańsk str. 80, Poznań str. 99, Warszawa str. 118, Wrocław str. 137). Schematy tymczasowej organizacji komunikacji w dni meczowe w miastach gospodarzach znajdziecie w załącznikach podręcznika Akademii Euro (Gdańsk 14 A i 14 B, Poznań 15 A i 15 B, Warszawa 16 A i 16 B, Wrocław 17 A i 17 B). Komunikacja krajowa/międzynarodowa: Możliwość zakupu biletu na pociąg: dworzec (kasy) na dworcu czynna jest kasa całodobowa; poprzez stronę: (pociągi InterCity, Express) bilet należy wydrukować i okazać podczas kontroli; pociąg pobierana jest opłata manipulacyjna, nie zawsze jest możliwa płatność kartą; Polish Pass ( Informację o tym, gdzie można sprawdzić rozkład jazdy pociągów znajdziecie w rozdziale 1.4. (str. 13) podręcznika Akademii Euro. Możliwość zakupu biletu na samolot: lotnisko; agencje turystyczne; strony przewoźników; Polish Pass. Adresy i numery telefonów do portów lotniczych znajdziecie w rozdziale 4 podręcznika Akademii Euro (Gdańsk str. 83, Poznań str. 102, Warszawa str. 121, Wrocław str. 140). [ 15 ]

16 7. Sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa, zdarzenia o charakterze masowym W przypadku zauważenia czegoś niepokojącego zastosujcie się do następujących zasad: powiadomcie służbę ochrony lub administratora obiektu, policję, straż pożarną, straż miejską lub władze administracyjne; powiadomcie lidera; nie rozpowszechniajcie informacji o podejrzeniu, aby nie wywoływać paniki; nie próbujcie obezwładniać podejrzanych osób (obserwujcie je dyskretnie i starajcie się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących ich wyglądu i zachowania). Co może być sygnałem ostrzegającym o zagrożeniu? rzucające się w oczy nietypowe zachowanie osób; pozostawione bez opieki przedmioty: paczki, torby, pakunki; samochody parkujące w nietypowych miejscach, tj. w miejscach organizowania imprez masowych (np. w Strefie Kibica). Jak postępować w przypadku podejrzenia niebezpieczeństwa? nie dotykajcie podejrzanych przedmiotów pozostawionych bez opieki; powiadomcie stosowne służby (policję, straż miejską, administratora obiektu) oraz lidera; jeżeli dojdzie do akcji ewakuacyjnej lub ratowniczej, zastosujcie się do poleceń osób kierujących operacją; zachowajcie spokój i bezpiecznie opuśćcie niebezpieczną strefę; nie udawajcie bohaterów, reagowanie pozostawcie odpowiednim służbom (policji, straży pożarnej). [ 16 ]

17 Na terenie dużych imprez sportowych służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do: sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień wezwania do jej opuszczenia; legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; przeglądania zawartości bagażu i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają broń lub inne przedmioty niebezpieczne; wydawania poleceń porządkowych osobom, które zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu, a w przypadku niewykonania tych poleceń wezwania ich do opuszczenia imprezy; ujęcia w celu niezwłocznego przekazania policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie, a także osób dopuszczających się czynów zabronionych. Zabrania się: wnoszenia i posiadania przy sobie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. 8. Gdzie jeszcze szukać informacji o Turnieju Podręcznik, który trzymacie w ręku, dostarczy Wam niezbędnych informacji o Turnieju i miastach gospodarzach. Warto jednak pamiętać o źródłach, z jakich będą korzystać kibice i goście Turnieju. Zapoznajcie się z poniższymi publikacjami, aby wiedzieć to, co każdy kibic, a nawet więcej! Będziecie czuli się pewniej, udzielając informacji gościom Mistrzostw bądź bez zastanowienia skierujecie ich do właściwego źródła. Fan Guide: stworzony przez kibiców i dla kibiców. Dostępny w Ambasadach Kibiców, wydany w językach narodowych [ 17 ]

18 drużyn występujących na Euro 2012 (bez wersji polskiej i ukraińskiej) do pobrania w Ambasadach Kibiców oraz on-line na Polish Guide: portal internetowy przeznaczony dla wszystkich gości Turnieju i turystów przebywających podczas Mistrzostw w Polsce. Na stronie znajduje się mnóstwo praktycznych porad i niezbędnych informacji, aby czuć się swobodnie w Polsce podczas Euro. Dodatkowo Polish Guide umożliwia ściągnięcie aplikacji mobilnej Twój przewodnik na telefon, dzięki czemu będziecie mieli wszystko, czego potrzebujecie w wygodnej formie, zawsze blisko Was. Zapoznajcie się z tym narzędziem, abyście mogli wesprzeć kibiców i turystów w podłączeniu aplikacji na ich telefonach (aplikacji na Andrioda i ios). Więcej informacji znajdziecie w rozdziale 1.3. (str. 11) podręcznika Akademii Euro oraz na stronie: Polish Pass: unikalna oferta adresowana do gości Polski w czerwcu 2012 r. To możliwość szybkiego zaplanowania pobytu i internetowego zakupu noclegu, transportu i ubezpieczenia medycznego. Więcej informacji znajdziecie w rozdziale 1.3. (str. 12) podręcznika Akademii Euro oraz na stronie: Oficjalna strona UEFA: tu znajdziecie informacje o sportowej części Turnieju: Strona spółki PL.2012: spółka PL.2012 odpowiada za koordynację polskich przygotowań do UEFA EURO 2012 TM. Na stronie znajdziecie kompleksową informację o procesie przygotowań naszego kraju do Turnieju, inwestycjach, partnerach oraz wielu projektach organizacyjnych towarzyszących Turniejowi, stworzonych z myślą o Polakach oraz naszych gościach w 2012 r. Strony miast gospodarzy UEFA EURO 2012 : Gdańsk: Poznań: Warszawa: uefaeuro2012.um.warszawa.pl Wrocław: [ 18 ]

19 9. OSobisty rozkład jazdy Ważne kontakty, które chcesz pamiętać: Imię i nazwisko Funkcja Telefon Notatki.. [ 19 ]

20 Notatki [ 20 ]

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r.

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r. Przygotowania do UEFA EURO 2012 18 stycznia 2012 r. 8 CZERWCA 2012 r. GODZ. 18:00 MECZ OTWARCIA UEFA EURO 2012 TM STADION NARODOWY W WARSZAWIE do meczu otwarcia Polska- Grecja pozostało 142 dni MISTRZOSTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE I. ZASADY WSTĘPU NA IMPREZY

REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE I. ZASADY WSTĘPU NA IMPREZY REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE I. ZASADY WSTĘPU NA IMPREZY 1. Wstęp na imprezy biletowane następuje za okazaniem ważnego biletu wstępu, karty wstępu KDR (Karty

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania PROGRAM WOLONTARIATU UEFA EURO 2012

Najczęściej zadawane pytania PROGRAM WOLONTARIATU UEFA EURO 2012 PROGRAM WOLONTARIATU UEFA EURO 2012 UEFA EURO 2012 Spis treści Kim jest wolontariusz?... 2 Dlaczego potrzebujemy wolontariuszy podczas UEFA EURO 2012?... 2 Co to jest Program Wolontariatu UEFA EURO 2012?...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ,,DZIEŃ ADAMOWA I OKOLICY

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ,,DZIEŃ ADAMOWA I OKOLICY REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ,,DZIEŃ ADAMOWA I OKOLICY Na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504) ustawodawca zobowiązuje organizatora

Bardziej szczegółowo

Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012 Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku EURO 2012 Final SF 1 SF 2 Grupa A Warszawa - Wrocław Grupa B Lwów - Charków Grupa C Gdańsk - Poznań Grupa

Bardziej szczegółowo

Tytuł Tytuł prezentacji. Tytuł prezentacji. Tytuł prezentacji. Wolontariat 2012 tworzenie przyjaznej. przestrzeni publicznej

Tytuł Tytuł prezentacji. Tytuł prezentacji. Tytuł prezentacji. Wolontariat 2012 tworzenie przyjaznej. przestrzeni publicznej Wolontariat 2012 tworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej Współpraca Miast Gospodarzy UEFA Euro 2012 TM i Spółki PL.2012 Warszawa, 22 czerwca 2010 Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tytuł Tytuł prezentacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin DNI OKONKA Obchody 260-lecia nadania praw miejskich

Regulamin DNI OKONKA Obchody 260-lecia nadania praw miejskich Regulamin DNI OKONKA Obchody 260-lecia nadania praw miejskich 27-28.06.2014 I 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DNI GORLIC 2016

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DNI GORLIC 2016 I. Postanowienia ogólne REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DNI GORLIC 2016 1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od 2011-09-04)

brzmienie pierwotne (od 2011-09-04) brzmienie pierwotne (od 2011-09-04) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin 21. Pikniku Naukowego POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 3 czerwca 2017 r.

Regulamin 21. Pikniku Naukowego POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 3 czerwca 2017 r. Regulamin 21. Pikniku Naukowego POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 3 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), został opracowany przez Polskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY KSW 33 MATERLA VS KHALIDOV. Arena Kraków 28.11.2015

REGULAMIN IMPREZY KSW 33 MATERLA VS KHALIDOV. Arena Kraków 28.11.2015 REGULAMIN IMPREZY KSW 33 MATERLA VS KHALIDOV Arena Kraków 28.11.2015 I. Postanowienia Ogólne 1.Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca

Bardziej szczegółowo

asystent kibica Mistrzowie Tychy

asystent kibica Mistrzowie Tychy asystent kibica Mistrzowie Tychy PLAN STADIONU Polski Związek Piłki Nożnej, Miasto Tychy oraz Tyski Sport S.A. zapraszają na mecz reprezentacji U21 Polska vs Niemcy, który odbędzie się 15 listopada 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DOŻYNKI POWIATOWE 2015 W PASZCZYNIE

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DOŻYNKI POWIATOWE 2015 W PASZCZYNIE Załącznik nr 8 REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DOŻYNKI POWIATOWE 2015 W PASZCZYNIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeostwie

Bardziej szczegółowo

1 października 2016r. Regulamin imprezy masowej Szkolnego Festynu Rodzinnego pod hasłem Zdrowo, Zielono, Bezpiecznie

1 października 2016r. Regulamin imprezy masowej Szkolnego Festynu Rodzinnego pod hasłem Zdrowo, Zielono, Bezpiecznie 1 października 2016r. Regulamin imprezy masowej Szkolnego Festynu Rodzinnego pod hasłem Zdrowo, Zielono, Bezpiecznie Regulamin imprezy masowej Szkolnego Festynu Rodzinnego pod hasłem Zdrowo, Zielono, Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012]

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tytuł Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Miejscowość, DD DD MM RRRR Na jakiej podstawie powstała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ SCENA MUZYCZNA EB HEL SPOT sierpnia 2016 Hel Plaża Wschodnia

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ SCENA MUZYCZNA EB HEL SPOT sierpnia 2016 Hel Plaża Wschodnia REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ SCENA MUZYCZNA EB HEL SPOT 2016 13-14 sierpnia 2016 Hel Plaża Wschodnia I 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Imprezy Masowej Festiwal Kultur i Kresowego Jadła 07 sierpnia 2016 r.

Regulamin Imprezy Masowej Festiwal Kultur i Kresowego Jadła 07 sierpnia 2016 r. Regulamin Imprezy Masowej Festiwal Kultur i Kresowego Jadła 07 sierpnia 2016 r. Załącznik nr 3 I 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) został wydany na podstawie przepisów ustawy o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2016. Dyrektora Przedszkola Nr 14 w Koninie. z dnia 19 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 7/2016. Dyrektora Przedszkola Nr 14 w Koninie. z dnia 19 maja 2016 r. Zarządzenie Nr 7/2016 Dyrektora Przedszkola Nr 14 w Koninie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie REGULAMINU IMPREZY MASOWEJ W PRZEDSZKOLU NR 14 IM.KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Na podstawie: ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ KONCERTU W RAMACH AKCJI KROPLA WODY DLA AFRYKI

PLAN ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ KONCERTU W RAMACH AKCJI KROPLA WODY DLA AFRYKI PLAN ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ KONCERTU W RAMACH AKCJI KROPLA WODY DLA AFRYKI Impreza organizowana jest: na Wyspie Słodowej we Wrocławiu 07.06.2013r. w godz.: 16:30 22:30. Imprezę będzie zabezpieczać

Bardziej szczegółowo

Synteza zasad programu licencjonowania publicznych tarnsmisji UEFA EURO 2012. Wersja z lipca 2011 r.

Synteza zasad programu licencjonowania publicznych tarnsmisji UEFA EURO 2012. Wersja z lipca 2011 r. Synteza zasad programu licencjonowania publicznych tarnsmisji UEFA EURO 2012 Wersja z lipca 2011 r. 1 Niniejszy dokument stanowi syntezę zasad programu licencjonowania transmisji publicznych UEFA EURO

Bardziej szczegółowo

Regulamin terenu imprezy Stokłosalia 2012 Uczelni Vistula. REGULAMIN TERENU IMPREZY STOKŁOSALIA 2012 UCZELNI VISTULA dn. 19 maja 2012 r.

Regulamin terenu imprezy Stokłosalia 2012 Uczelni Vistula. REGULAMIN TERENU IMPREZY STOKŁOSALIA 2012 UCZELNI VISTULA dn. 19 maja 2012 r. REGULAMIN TERENU IMPREZY STOKŁOSALIA 2012 UCZELNI VISTULA dn. 19 maja 2012 r. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH. Mecze piłki nożnej

BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH. Mecze piłki nożnej BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH Mecze piłki nożnej DEFINICJA MECZU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie Ustawy: pod pojęciem meczu piłki nożnej należy przez to rozumieć masową imprezę sportową mającą na celu współzawodnictwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydarzeń Cracow Game Days 2017 & meetyt Summer 2017

Regulamin wydarzeń Cracow Game Days 2017 & meetyt Summer 2017 Regulamin wydarzeń Cracow Game Days 2017 & meetyt Summer 2017 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem wydarzenia jest firma CFA Kacper Czapiewski z siedzibą w Stężycy, pod adresem: 83-322 Stężyca, ul.

Bardziej szczegółowo

Polish Guide - jeszcze bardziej przydatny dla obcokrajowców w trakcie EURO 2012 w Polsce

Polish Guide - jeszcze bardziej przydatny dla obcokrajowców w trakcie EURO 2012 w Polsce 20120601 15:43 Zlecone: Czujcie się jak u siebie! Aplikacje mobilne dla zagranicznych kibiców Dwie aplikacje mobilne i inne przydatne nowoczesne narzędzia ułatwią obcokrajowcom pobyt w Polsce w czasie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MECZU PIŁKI NOŻNEJ - RTS WIDZEW ŁÓDŹ W ROLI GOSPODARZA - TEKST JEDNOLITY (sezon 2015/2016) 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

REGULAMIN IMPREZY MECZU PIŁKI NOŻNEJ - RTS WIDZEW ŁÓDŹ W ROLI GOSPODARZA - TEKST JEDNOLITY (sezon 2015/2016) 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMIN IMPREZY MECZU PIŁKI NOŻNEJ - RTS WIDZEW ŁÓDŹ W ROLI GOSPODARZA - TEKST JEDNOLITY (sezon 2015/2016) 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1. Niniejszy REGULAMIN został opracowany w oparciu o przepisy Ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/27 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/27 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KARTA USŁUG NR SO/27 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 Stron 1/1 Wydanie nr 3 1. Nazwa usługi: Zajęcie pasa drogowego w sposób szczególny 2. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

UEFA EURO 2012 200 dni do startu

UEFA EURO 2012 200 dni do startu UEFA EURO 2012 200 dni do startu Warszawa, 25.11.2011 r. Tytuł Tytuł prezentacji Marcin Herra Prezes Zarządu Miejscowość, Miejscowość, DD DD DD MM MM RRRR RRRR UEFA EURO 2012 skala imprezy 155 mln osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DNIA OTWARTEGO TUNELU POD MARTWĄ WISŁĄ. Organizator. Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej

REGULAMIN DNIA OTWARTEGO TUNELU POD MARTWĄ WISŁĄ. Organizator. Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej REGULAMIN DNIA OTWARTEGO TUNELU POD MARTWĄ WISŁĄ 1 Organizator Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, tel 58 323 63 36 2 Termin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARNETU BIZNESOWEGO GOLD/SILVER CLUB W SEZONIE 2015/2016. I. Definicje

REGULAMIN KARNETU BIZNESOWEGO GOLD/SILVER CLUB W SEZONIE 2015/2016. I. Definicje REGULAMIN KARNETU BIZNESOWEGO GOLD/SILVER CLUB W SEZONIE 2015/2016 I. Definicje a) Klub ; Legia oznacza Spółkę Legia Warszawa S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

15 CZERWCA 2012 OCENA PRZYGOTOWAŃ I ORGANIZACJI PIERWSZYCH DNI EURO 2012 W POLSCE BADANIA KIBICÓW ZAGRANICZNYCH W MIASTACH GOSPODARZACH

15 CZERWCA 2012 OCENA PRZYGOTOWAŃ I ORGANIZACJI PIERWSZYCH DNI EURO 2012 W POLSCE BADANIA KIBICÓW ZAGRANICZNYCH W MIASTACH GOSPODARZACH 15 CZERWCA 2012 OCENA PRZYGOTOWAŃ I ORGANIZACJI PIERWSZYCH DNI W POLSCE BADANIA KIBICÓW ZAGRANICZNYCH W MIASTACH GOSPODARZACH JAKIE SĄ OCZEKIWANIA KIBICÓW WOBEC OFEROWANYCH USŁUG Sprawny transport Poczucie

Bardziej szczegółowo

Komisariat Policji Metra Warszawskiego

Komisariat Policji Metra Warszawskiego Co powinien wiedzieć kibic o Strefie Kibica i stadionie Zarówno mecze piłki nożnej, jak i zorganizowane publiczne oglądanie ich transmisji w Strefach Kibica, w których uczestniczy nie mniej niż 1000 osób,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ NA SKRZYDŁACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH PODKARPACKIE POKAZY LOTNICZE

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ NA SKRZYDŁACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH PODKARPACKIE POKAZY LOTNICZE REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ NA SKRZYDŁACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH PODKARPACKIE POKAZY LOTNICZE 12 13 września 2015r, Lotnisko ul. Wojska Polskiego 3, Mielec POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin jest wydany przez

Bardziej szczegółowo

III LIGA RAPORT DELEGATA MECZOWEGO ŚZPN/MZPN

III LIGA RAPORT DELEGATA MECZOWEGO ŚZPN/MZPN III LIGA RAPORT DELEGATA MECZOWEGO ŚZPN/MZPN INFORMACJE NA TEMAT MECZU 1. Klasa rozgrywkowa III LIGA MAŁOPOLSKO-ŚWIĘTOKRZYSKA 2. Imię i nazwisko Delegata Meczowego z 3. Zespoły 4. Data 5. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012

ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012 ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012 CEL: MONITORING STANU PRZYGOTOWAŃ I REALIZACJI PROJEKTU EURO 2012 SKŁAD ZESPOŁU: TOMASZ GARBOWSKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBIEKTU BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ

REGULAMIN OBIEKTU BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ REGULAMIN OBIEKTU BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ 1. Boisko wielofunkcyjne Politechniki Częstochowskiej jest obiektem sportowym administrowanym przez Akademickie Centrum Kultury i

Bardziej szczegółowo

Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012 TM. Wojciech Dąbrowski Urząd Miejski w Gdańsku

Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012 TM. Wojciech Dąbrowski Urząd Miejski w Gdańsku Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012 TM Wojciech Dąbrowski Urząd Miejski w Gdańsku Gdaosk, Maj2012 Podczas UEFA EURO 2012 TM realizowane będą dwa programy wolontariatu: Wolontariat UEFA Wolontariat

Bardziej szczegółowo

Impreza masowa: Regulacje prawne:

Impreza masowa: Regulacje prawne: Marcin Winer Impreza masowa: Jest to impreza o charakterze artystyczno-rozrywkowym i/lub sportowym, na której liczba miejsc, i miejsce jej przeprowadzenia są ścisłe określone. Regulacje prawne: Zasady

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EURO 2012 W OPINII KIBICÓW ZAGRANICZNYCH I POLAKÓW 29 PAŹDZIERNIKA 2012

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EURO 2012 W OPINII KIBICÓW ZAGRANICZNYCH I POLAKÓW 29 PAŹDZIERNIKA 2012 ORGANIZACJA I PRZEBIEG EURO 2012 W OPINII KIBICÓW ZAGRANICZNYCH I POLAKÓW 29 PAŹDZIERNIKA 2012 MINĘŁO 120 DNI OD ZAKOŃCZENIA EURO 2012 EURO 2012 TRZECIA CO DO WIELKOŚCI IMPREZA SPORTOWA NA ŚWIECIE 652

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MAJOWY PIKNIK RODZINNY w dniu 1.05.2015r

REGULAMIN IMPREZY MAJOWY PIKNIK RODZINNY w dniu 1.05.2015r REGULAMIN IMPREZY MAJOWY PIKNIK RODZINNY w dniu 1.05.2015r 1. Teren Stadionu Miejskiego w Ciechocinku, zwany dalej terenem pikniku, będzie otwarty dla publiczności w godzinach 17.00 23.00 w dniu trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. RYCHLIŃSKIEGO 21 W BIELSKU BIAŁEJ. I Definicje

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. RYCHLIŃSKIEGO 21 W BIELSKU BIAŁEJ. I Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. RYCHLIŃSKIEGO 21 W BIELSKU BIAŁEJ I Definicje 1. Klub, TS Podbeskidzie oznacza spółkę TS Podbeskidzie S.A. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Lubelskie Dni Kultury Studenckiej Kozienalia 2016 REGULAMIN

Lubelskie Dni Kultury Studenckiej Kozienalia 2016 REGULAMIN Lubelskie Dni Kultury Studenckiej Kozienalia 2016 REGULAMIN 1. 1. Niniejszy Regulamin Dni Kultury Studenckiej Kozienalia 2016 ( Regulamin ) został wydany przez Organizatora Imprezy i kierowany jest do

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 15 marca 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 15 marca 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. RYCHLIŃSKIEGO 21 W BIELSKU BIAŁEJ W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU PIŁKARSKIEGO 2013/2014 I Definicje 1. Klub, TS Podbeskidzie oznacza

Bardziej szczegółowo

bezpieczeństwie imprez masowych

bezpieczeństwie imprez masowych Rola i obowiązki organizatora imprez masowych w świetle nowej Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych Kraków, dnia 27 maja 2010r. Sztab Policji Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

CYBER ATAKU TWÓJ BIZNES NA CELU REGULAMIN UCZESTNICTWA. Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

CYBER ATAKU TWÓJ BIZNES NA CELU REGULAMIN UCZESTNICTWA. Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. TWÓJ BIZNES NA CELU CYBER ATAKU 12 kwietnia 2017 r., Kino Kijów.Centrum al. Krasińskiego 34, Kraków Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. RYCHLIŃSKIEGO 21 W BIELSKU BIAŁEJ W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU PIŁKARSKIEGO 2013/2014 I Definicje 1. Klub, TS Podbeskidzie

Bardziej szczegółowo

Atmosfera na trybunach a budowa solidnego klubu piłkarskiego. Bartosz Sarnowski Członek Zarządu Dyrektor Pionu Operacyjnego Gdańsk, 8 listopada 2012

Atmosfera na trybunach a budowa solidnego klubu piłkarskiego. Bartosz Sarnowski Członek Zarządu Dyrektor Pionu Operacyjnego Gdańsk, 8 listopada 2012 Atmosfera na trybunach a budowa solidnego klubu piłkarskiego Bartosz Sarnowski Członek Zarządu Dyrektor Pionu Operacyjnego Gdańsk, 8 listopada 2012 Zagadnienia 1. Klub piłkarski sensu stricto i sensu largo

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNIE I BEZPIECZNIE PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY UEFA EURO U21 POLSKA ATMOSFERA WSPANIAŁA

SPOKOJNIE I BEZPIECZNIE PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY UEFA EURO U21 POLSKA ATMOSFERA WSPANIAŁA POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145240,spokojnie-i-bezpiecznie-podczas-mistrzostw-europy-uefa-euro-u21-polska-20 17-Atmo.html Wygenerowano: Sobota, 8 lipca 2017, 10:46 SPOKOJNIE

Bardziej szczegółowo

Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016

Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016 Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016 Ponad 40 000 gimnazjalistów weźmie udział w 18. edycji Coca- Cola Cup. Do tegorocznej edycji turnieju zgłosiło się 3907 drużyn. Zwycięzcy ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STADIONU W OSTRÓDZIE PRZY UL. 3 GO MAJA NR 19 A na terenie Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego

REGULAMIN STADIONU W OSTRÓDZIE PRZY UL. 3 GO MAJA NR 19 A na terenie Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego Kompleks Sportowo Rekreacyjny ul. 3 Maja 19a 14-100 Ostróda tel.: 661 122 140 REGULAMIN STADIONU W OSTRÓDZIE PRZY UL. 3 GO MAJA NR 19 A na terenie Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY I REGULAMIN TERENU. REGULAMIN IMPREZY Dożynki Diecezjalno - Powiatowo - Gminne w Pilicy r.

REGULAMIN IMPREZY I REGULAMIN TERENU. REGULAMIN IMPREZY Dożynki Diecezjalno - Powiatowo - Gminne w Pilicy r. REGULAMIN IMPREZY I REGULAMIN TERENU REGULAMIN IMPREZY Dożynki Diecezjalno - Powiatowo - Gminne w Pilicy - 28.08.2016 r. I. Informacja ogólna 1. Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg imprezy, zgodny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ I ZGROMADZEŃ ORGANIZOWANYCH W BUDYNKACH I NA TERENACH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ I ZGROMADZEŃ ORGANIZOWANYCH W BUDYNKACH I NA TERENACH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik do zarządzenia Rektora nr 9/R/17 REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ I ZGROMADZEŃ ORGANIZOWANYCH W BUDYNKACH I NA TERENACH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Gdańsk, 2017 Regulamin bezpieczeństwa imprez i zgromadzeń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/157/2011 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich

UCHWAŁA NR XIII/157/2011 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich UCHWAŁA NR XIII/157/2011 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ POD NAZWĄ SYLWESTER NA RYNKU 2014

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ POD NAZWĄ SYLWESTER NA RYNKU 2014 REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ POD NAZWĄ SYLWESTER NA RYNKU 2014 I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1 1. Niniejszy Regulamin Imprezy Masowej zwany dalej Regulaminem został opracowany na podstawie przepisów Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERENU I IMPREZY. European Rover Challenge 2015. odbywającej się w dniach 5-6.09.2015. na terenie

REGULAMIN TERENU I IMPREZY. European Rover Challenge 2015. odbywającej się w dniach 5-6.09.2015. na terenie REGULAMIN TERENU I IMPREZY European Rover Challenge 2015 odbywającej się w dniach 5-6.09.2015 na terenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu k. Chęcin 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAMACHU TERRORYSTYCZNEGO

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAMACHU TERRORYSTYCZNEGO PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAMACHU TERRORYSTYCZNEGO Efektywność wszelkich działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie aktom terroryzmu jest pochodną skuteczności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011

Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011 Organizacja Systemu Powiadamiania Ratunkowego w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011 1 Agenda 1. Miasto-Gospodarz - Warszawa 2. System Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ŁKS ŁÓDŹ Obowiązuje od dnia 19.08.2013 r. do odwołania

REGULAMIN SPRZEDAŻY ŁKS ŁÓDŹ Obowiązuje od dnia 19.08.2013 r. do odwołania REGULAMIN SPRZEDAŻY ŁKS ŁÓDŹ Obowiązuje od dnia 19.08.2013 r. do odwołania I. DEFINICJE a) Klub - oznacza ŁKS ŁÓDŹ; b) Stadion - oznacza obiekt sportowy MOSiR usytuowany w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin imprezy UPnalia 2016

Regulamin imprezy UPnalia 2016 Regulamin imprezy UPnalia 2016 I. Postanowienia ogólne: 1. Regulamin jest wydany przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 25, współorganizatora

Bardziej szczegółowo

Informator Media Mecz Polska Niemcy, 11/10/2014 Stadion Narodowy, Warszawa

Informator Media Mecz Polska Niemcy, 11/10/2014 Stadion Narodowy, Warszawa Informator Media Stadion Narodowy, Warszawa 1 PODSTAWOWE INFORMACJE KALENDARZ GODZINY 10-11/10/2014 PLAN STADIONU Podstawowe informacje dla mediów TRYBUNA PRASOWA PZPN Zapytania dotyczące obsługi mediów

Bardziej szczegółowo

WOLONATARIAT - HISTORIA Z ROKU 2010

WOLONATARIAT - HISTORIA Z ROKU 2010 WOLONATARIAT - HISTORIA Z ROKU 2010 Program wolontariatu przyczynił się do świetnej organizacji zawodów Presented by Herman Beetge TREŚĆ Drużyny uczestniczące w MŚ 2010 Harmonogram meczów Format zawodów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Mielec 2014 1

Regulamin rozgrywek turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Mielec 2014 1 Regulamin rozgrywek turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Mielec 2014 1 1.Organizacja rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Mielec jest powierzona stowarzyszeniu, prowadzącemu działalność w zakresie upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wolontariatu

Regionalne Centrum Wolontariatu Regionalne Centrum Wolontariatu Kim jesteśmy? Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KaFOS jest stowarzyszeniem zrzeszającym ponad 80 organizacji socjalnych z całego województwa śląskiego działających na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 192/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 24 sierpnia 2015r. Zmiana nr 8

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 192/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 24 sierpnia 2015r. Zmiana nr 8 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 192/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 24 sierpnia 2015r. Zmiana nr 8 Do Taryfy Przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe o przewozie osób,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ SYLWESTER PRZED RATUSZEM

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ SYLWESTER PRZED RATUSZEM REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ SYLWESTER PRZED RATUSZEM Zał. nr 3 Masowa impreza plenerowa Sylwester przed Ratuszem zwana dalej Imprezą odbędzie się w dniach 31.12.2013 godzina 22:30 do 1.01.2014 godzina 1:30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETÓW NA 2 MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE LEGII W RUNDZIE ZASADNICZEJ SEZONU PIŁKARSKIEGO 2013/2014 TJ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETÓW NA 2 MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE LEGII W RUNDZIE ZASADNICZEJ SEZONU PIŁKARSKIEGO 2013/2014 TJ REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETÓW NA 2 MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE LEGII W RUNDZIE ZASADNICZEJ SEZONU PIŁKARSKIEGO 2013/2014 TJ. NA MECZ Z LECHEM POZNAŃ I ZAWISZĄ BYDGOSZCZ I. Definicje a) Klub ; Legia oznacza

Bardziej szczegółowo

Turniejem jest Klub Sportowy Siatkarz Ząbki, zwany dalej Organizatorem.

Turniejem jest Klub Sportowy Siatkarz Ząbki, zwany dalej Organizatorem. REGULAMIN I POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO 1 Organizatorzy 1. Organizatorami I Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Wołomińskiego, dalej zwanego Turniejem jest

Bardziej szczegółowo

EURO 2012 IMPULS DLA POLSKIEJ GOSPODARKI I BIZNESU JOANNA MUCHA MINISTER SPORTU I TURYSTYKI SKALA WYZWAŃ 219 PROJEKY INFRASTRUKTURALNE

EURO 2012 IMPULS DLA POLSKIEJ GOSPODARKI I BIZNESU JOANNA MUCHA MINISTER SPORTU I TURYSTYKI SKALA WYZWAŃ 219 PROJEKY INFRASTRUKTURALNE GOTOWOŚĆ 2012 EURO 2012 IMPULS DLA POLSKIEJ GOSPODARKI I BIZNESU JOANNA MUCHA MINISTER SPORTU I TURYSTYKI 1 SKALA WYZWAŃ EURO 2012 INFRASTRUKTURA 219 PROJEKY INFRASTRUKTURALNE ORGANIZACJA 252 PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Główne obszary działań w zakresie EURO 2012 Organizacja przez Polskę turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 spowoduje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY " HOOP LIKES FESTIVAL GDAŃSK 2014. 26-27 września 2014 roku

REGULAMIN IMPREZY  HOOP LIKES FESTIVAL GDAŃSK 2014. 26-27 września 2014 roku REGULAMIN IMPREZY " HOOP LIKES FESTIVAL GDAŃSK 2014 26-27 września 2014 roku 1. DEFNICJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Festiwal/Impreza impreza masowa Hoop Likes Festival Gdańsk 2014 odbywająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ ARTYSTYCZNEJ

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ ARTYSTYCZNEJ Zał. nr 1 do zarządzenia Prezesa Zarządu Spółki nr 471/11/2008 z dnia 20.08.2008r. REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ ARTYSTYCZNEJ Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy - na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO 1 Organizatorzy 1. Organizatorami Turnieju Siatkarskiego Szkół Podstawowych Powiatu Wołomińskiego

Bardziej szczegółowo

JAK ZACHOWAD SIĘ W PRZYPADKU ZAMACHU TERRORYSTYCZNEGO? Na podstawie poradnika Bezpieczeostwo i ja

JAK ZACHOWAD SIĘ W PRZYPADKU ZAMACHU TERRORYSTYCZNEGO? Na podstawie poradnika Bezpieczeostwo i ja JAK ZACHOWAD SIĘ W PRZYPADKU ZAMACHU TERRORYSTYCZNEGO? Na podstawie poradnika Bezpieczeostwo i ja Terroryzm czym jest? TERRORYZM TERRORYZM - przemyślane użycie przemocy lub zagrożenia w celu wywołania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KIBICA LECHII GDAŃSK

REGULAMIN KARTY KIBICA LECHII GDAŃSK REGULAMIN KARTY KIBICA LECHII GDAŃSK 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki: a) składania wniosków o uczestniczenie w systemie Karty Kibica Lechii Gdańsk, b) wydawania i

Bardziej szczegółowo

marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Dz.U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504.,

marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Dz.U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504., Regulamin II LWÓWECKIEGO ZLOTU MOTOCYKLI 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Dz.U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504., oraz

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kolei do obsługi głównych potoków przewozów krajowych podczas EURO 2012

Przygotowanie kolei do obsługi głównych potoków przewozów krajowych podczas EURO 2012 MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Przygotowanie kolei do obsługi głównych potoków przewozów krajowych podczas EURO 2012 Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kołobrzeg DANIA Gniewino

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONGRESU IMPACT 16 FINTECH/INSURTECH WROCŁAW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONGRESU IMPACT 16 FINTECH/INSURTECH WROCŁAW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONGRESU IMPACT 16 FINTECH/INSURTECH WROCŁAW 07-08.12.2016 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Kongresu impact 16 fintech/insurtech" (dalej: Kongres ) jest FUNDACJA IMPACT, z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZ LIGI ŚWIATOWEJ 2015

REGULAMIN IMPREZ LIGI ŚWIATOWEJ 2015 REGULAMIN IMPREZ LIGI ŚWIATOWEJ 2015 obowiązujący podczas imprez masowych w dniach: 28.05-29.05.2015 r. na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej ERGO ARENA, Gdańsk/Sopot położonej przy ulicy Plac Dwóch Miast

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Rozdział II

Rozdział I. Rozdział II Regulamin imprezy Rozdział I 1. Regulamin dotyczy imprezy pt.: Wielki Mecz Gortat Team vs Wojsko Polskie organizowanej przez Fundację Marcina Gortata MG13 zwaną dalej Organizatorem, na terenie miasta Kraków,

Bardziej szczegółowo

F-49/WSO(4) Strzegom, dnia WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

F-49/WSO(4) Strzegom, dnia WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ F-49/WSO(4) Strzegom, dnia Burmistrz Strzegomia Urząd Miejski Rynek 38 58-150 Strzegom WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ Proszę o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie opisanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE WYNAJĘTYM PRZEZ RTS WIDZEW LÓDŹ W SEZONIE PIŁKARSKIM 2015/2016. I.

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE WYNAJĘTYM PRZEZ RTS WIDZEW LÓDŹ W SEZONIE PIŁKARSKIM 2015/2016. I. REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE WYNAJĘTYM PRZEZ RTS WIDZEW LÓDŹ W SEZONIE PIŁKARSKIM 2015/2016 I. Definicje a) Bilet oznacza bilet na pojedynczy Mecz RTS Widzew Łódź rozgrywany

Bardziej szczegółowo

Przygotowania Polski do UEFA EURO 2012 TM po losowaniu grup turniejowych

Przygotowania Polski do UEFA EURO 2012 TM po losowaniu grup turniejowych Przygotowania Polski do UEFA EURO 2012 TM po losowaniu grup turniejowych Po losowaniu grup turniejowych w Kijowie znamy już finalny scenariusz Turnieju w Polsce. Ilu kibiców i turystów zagranicznych możemy

Bardziej szczegółowo

Legia Warszawa SA ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa

Legia Warszawa SA ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa Legia Warszawa SA ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETU KOŃCÓWKA RUNDY 2 MECZE NA DWA OSTATNIE MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE LEGII WARSZAWA W RUNDZIE JESIENNEJ SEZONU 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku Wielki Finał XVI Edycji 29 kwietnia 2 maja 2016 roku

Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku Wielki Finał XVI Edycji 29 kwietnia 2 maja 2016 roku Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku Wielki Finał XVI Edycji 29 kwietnia 2 maja 2016 roku XVI Edycja Turnieju Zakwaterowanie Hotele Atos, Portos i Aramis - Warszawa, ul. Mangalia 3 Wymienione hotele

Bardziej szczegółowo

Regulamin imprezy Dzień Przyjaźni z MLP

Regulamin imprezy Dzień Przyjaźni z MLP Regulamin imprezy Dzień Przyjaźni z MLP 1. Organizatorem imprezy pt. Dzień Przyjaźni z MLP ( Impreza ) na zlecenie Hasbro Poland Sp. z o. o. jest firma SG Events Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (01-100

Bardziej szczegółowo

zwiedzania wystawy Świat Wielkiego Futbolu 1. Postanowienia Ogólne

zwiedzania wystawy Świat Wielkiego Futbolu 1. Postanowienia Ogólne Regulamin wycieczek po Stadionie Narodowym w Warszawie oraz zwiedzania wystawy Świat Wielkiego Futbolu 1. Postanowienia Ogólne 1. Zarządcą Stadionu Narodowego w Warszawie jest PL.2012+ Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

DROGA DO UEFA EURO 2016 TM OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH

DROGA DO UEFA EURO 2016 TM OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH DROGA DO UEFA EURO 2016 TM WPROWADZENIE W ramach eliminacji do Mistrzostw Europy w 2016 roku piłkarska Reprezentacja Polski rozegra pięć spotkań eliminacyjnych na Stadionie Narodowym w Warszawie. Niezwykle

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa

Regulamin Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa Regulamin Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa Część I Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki: 1. składania wniosków o uczestniczenie w systemie Karty Kibica Legii Warszawa;

Bardziej szczegółowo

Regulamin stanowisk wystawienniczych

Regulamin stanowisk wystawienniczych Regulamin stanowisk wystawienniczych Majówka w Zawieprzycach organizowana w ramach projektu: Magia miejsc promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny 1 1. Organizatorem imprez jest Powiat Łęczyński, 21-010

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMIN TERENU SCENY I PLACU WYZNACZONEGO DO ORGANIZACJI IMPREZY MASOWEJ: KONCERT ZESPOŁÓW LORD I IRA Sławno, plac księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1. Niniejszy Regulamin,

Bardziej szczegółowo

RAPORT DELEGATA MECZOWEGO PODKARPACKIEGO ZPN

RAPORT DELEGATA MECZOWEGO PODKARPACKIEGO ZPN (A) INFORMACJE OGÓLNE (A1) INFORMACJE NA TEMAT MECZU 1. Klasa rozgrywkowa III LIGA IV LIGA KL. OKRĘGOWA KL. A KL. B KL. C PUCHAR POLSKI LIGI MŁODZIEŻOWE 2. Imię i nazwisko Delegata Podkarpackiego ZPN z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE LEGII W RUNDZIE ZASADNICZEJ SEZONU PIŁKARSKIEGO 2013/2014. I.

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE LEGII W RUNDZIE ZASADNICZEJ SEZONU PIŁKARSKIEGO 2013/2014. I. REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE LEGII W RUNDZIE ZASADNICZEJ SEZONU PIŁKARSKIEGO 2013/2014 I. Definicje a) Klub ; Legia oznacza spółkę Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU SIATKARSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJU SIATKARSKIEGO REGULAMIN TURNIEJU SIATKARSKIEGO O TARCZĘ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZĄBEK 1 Organizatorzy 1. Organizatorami Turnieju o Puchar Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, dalej zwanego Turniejem jest Towarzystwo Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO STADIONU PIŁKARSKIEGO

REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO STADIONU PIŁKARSKIEGO REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO STADIONU PIŁKARSKIEGO Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) oraz rozporządzeń Ministra MSWIA postanawia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY pod nazwą MLYN JAZZ FESTIVAL 2013, MŁYN JACKA HOTEL& SPA, JAROSZOWICE 234, 34-100 WADOWICE KONCERT W DNIU 14 WRZEŚNIA 2013

REGULAMIN IMPREZY pod nazwą MLYN JAZZ FESTIVAL 2013, MŁYN JACKA HOTEL& SPA, JAROSZOWICE 234, 34-100 WADOWICE KONCERT W DNIU 14 WRZEŚNIA 2013 REGULAMIN IMPREZY pod nazwą MLYN JAZZ FESTIVAL 2013, MŁYN JACKA HOTEL& SPA, JAROSZOWICE 234, 34-100 WADOWICE KONCERT W DNIU 14 WRZEŚNIA 2013 1POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wolontariatu

Prawne aspekty wolontariatu Prawne aspekty wolontariatu Sopockie Centrum Wolontariatu Sopot, ul. Marynarzy 4 Tel. 58 341 83 52; 600 633 101 E-mail: wolontariat@scop.sopot.pl www.scop.sopot.pl Podstawa prawna USTAWA z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zasady wstępu i pracy mediów podczas meczów domowych FKS Stal Mielec

Zasady wstępu i pracy mediów podczas meczów domowych FKS Stal Mielec Zasady wstępu i pracy mediów podczas meczów domowych FKS Stal Mielec AKREDYTACJE 1. Akredytacje na pojedyncze mecze oraz akredytacje stałe przyznawane są dla przedstawicieli redakcji prasy, radia, telewizji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY ROZRYWKOWO-ARTYSTYCZNEJ XIII TURNIEJ RYCERSKI NA ZAMKU W LIWIE.

REGULAMIN IMPREZY ROZRYWKOWO-ARTYSTYCZNEJ XIII TURNIEJ RYCERSKI NA ZAMKU W LIWIE. REGULAMIN IMPREZY ROZRYWKOWO-ARTYSTYCZNEJ XIII TURNIEJ RYCERSKI NA ZAMKU W LIWIE. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: XIII Turniej Rycerski na Zamku w

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i wykonywania wolontariatu w Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ w Dębicy

Regulamin organizacji i wykonywania wolontariatu w Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ w Dębicy Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 /2016 z dnia.2016r. Zarządu Stowarzyszenia Radość w Dębicy Regulamin organizacji i wykonywania wolontariatu w Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BAL SYLWESTROWY Havana Night 2016/2017

REGULAMIN BAL SYLWESTROWY Havana Night 2016/2017 REGULAMIN BAL SYLWESTROWY Havana Night 2016/2017 Rozdział I 1 Zakres obowiązywania 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników

Bardziej szczegółowo