Technologia pozyskiwania biogazu z odpadów organicznych i produkcja energii odnawialnej w instalacjach rolniczych i przemysłowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologia pozyskiwania biogazu z odpadów organicznych i produkcja energii odnawialnej w instalacjach rolniczych i przemysłowych"

Transkrypt

1 Technologia pozyskiwania biogazu z odpadów organicznych i produkcja energii odnawialnej w instalacjach rolniczych i przemysłowych Kielce, 12 marzec 2010 r.

2 HoSt dostawca technologii założony w roku 1996 jako spółka-córka firm Holec Projects i Stork Boilers, dwóch znaczących dostawców urządzeo związanych z branżą energetyczną; staje się niezależną spółką w roku 1999 dostarcza w tzw. systemie pod klucz instalacje przetwarzające odpady organiczne (biomasę) na energię elektryczną i cieplną działa jako główny wykonawca udział w holenderskim rynku instalacji biogazowych wynosi 60% 2008 rok nawiązanie współpracy między Ferox Energy Systems i HoSt w zakresie wprowadzania technologii na rynku polskim

3 Biogazownie rolnicze Współfermentacja wszelkich odpadów organicznych pochodzenia rolno-spożywczego i osadów ściekowych Wysoki udział stałej substancji organicznej( (do 7-8 kg/m³/dzień) Łatwa obsługa instalacji Efektywność kosztowa (betonowe zbiorniki fermentacyjne przykryte podwójną membraną służącą do przechowywania biogazu) Użycie wolno obracających się mieszadeł, w celu mieszania substratów o wysokiej zawartości stałej materii organicznej w komorze fermentacyjnej oraz dla uniknięcia powstawania warstw flotacyjnych

4 Przykłady substratów Odpady z warzyw Trawa Odpady ziemniaczane Wytłoki z owoców Odpady z cebuli Odpady z warzyw Odpady poubojowe

5 Podawanie substratów System zasilający komory fermentacyjne w substancję stałą: Pojemnośd ok m 3 Wstępne mieszanie i rozdrabnianie suchej masy System podawczy przekładnie ślimakowe QuickMix & RotaCut

6 Podawanie substratów Zbiornik wstępny magazynujący gnojowicę: Pojemnośd ok m 3 Przykryty dachem Wyposażony w elektryczną pompę gnojowicy Zbiornik do przyjmowania substratów płynnych: Pojemnośd około 60 m 3 Odbiór i podgrzanie substratów płynnych Gliceryna, zużyte tłuszcze spożywcze, żywnośd przeterminowana

7 Komora fermentacyjna Komora fermentacyjna: Właściwy proces fermentacji i pozyskiwania metanu Zbiornik betonowy wyposażony w podwójną membranę Izolowany (10 cm) i ogrzewany (temperatura fermentacji C) Wysokośd 6 m, średnica 18 m 21 m, pojemnośd 1400 m m 3 Elektryczne mieszadła łopatowe i śmigłowe 7

8 Komora pofermentacyjna Komora pofermentacyjna: Pojemnośd 1400 m m 3 Konstrukcja identyczna jak komory fermetacyjnej Mieszadła śmigłowe z możliwością podłączenia do traktora Magazynowanie osadu poferementacyjnego Funkcja dodatkowego pozyskiwania biogazu Optymalizacja procesu konwersji biomasy 8

9 Układy kogeneracyjne (CHP) Energia elektryczna: Pokrycie potrzeb własnych Odsprzedaż do krajowych sieci energetycznych (obowiązek zakupu w pierwszej kolejności) Optymalnie 0,5 2,5 MWe Energia cieplna: Ogrzewanie komór fermentacyjnych Pokrycie potrzeb własnych Ogrzewanie dla sieci lokalnych Suszarnie, szklarnie, baseny Chłodnie (po zastosowaniu układów absorpcyjnych) 9

10 Zagospodarowanie energii elektrycznej 10

11 Zagospodarowanie energii cieplnej 11

12 Magazynowanie osadu pofermentacyjnego Zbiornik przechowujący osad pofermentacyjny: Wysokośd 6 m, średnica 30-35m, pojemnośd m 3 Funkcja magazynująca w okresie zimowym 12

13 HoSt biogazownie przemysłowe (utylizacyjne) Fermentacja 100% odpadu Izolowane stalowe zbiorniki z centralnym mieszadłem pionowym brak warstw flotacyjnych, homogenicznośd, brak osadów Wysoki poziom kontroli procesu i monitorowania Efektywnośd kosztowa (dzięki wykorzystaniu komór pofermentacyjnych typu rolniczego) Instalacje referencyjne przetwarzające wyłącznie odpady poubojowe, krew i osady ściekowe

14 Biogazownie przemysłowo-utylizacyjne

15 Odbiór substratów

16 Przygotowanie substratów - rozdrobnienie

17 Przygotowanie substratów pasteryzacja i sterylizacja Układ sterylizacji: Temperatura sterylizacji 133 C Ciśnienie 3 bary Czas sterylizacji 20 minut

18 Przygotowanie substratów pasteryzacja i sterylizacja Rozporządzenie (WE) 1774/2002 z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi Odpady poubojowe kategorii 2. Rozdrobnienie: cząstki poniżej 50 mm Temperatura: 133 C Czas: co najmniej 20 min. Ciśnienie: 3 bary wytworzone przez nasyconą parę wodną Odpady poubojowe kategorii 3. Rozdrobnienie: cząstki poniżej 12 mm Temperatura: 70 C Czas: co najmniej 60 min. Nie dotyczy obornika i treści przewodu pokarmowego

19 Komora fermentacyjna

20 Komora poferementacyjna

21 Zagospodarowanie osadu poferementacyjnego Warunki odzysku za pomocą procesu R10 Rozprowadzenie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu, gnojowicy, odpadów roślinnych i zwierzęcych Komunalne osady ściekowe (Ustawa o odpadach 2001, Rozporządzenie Ministra Środowiska 2002) Przepisy sanitarne (Rozporządzenie 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady) salmonella, enterobakterie Standardy jakości gleby oraz jakości ziemi (Rozporządzenie Ministra Środowiska 2002) Rozdrobnienie Równomierne stosowanie na całej glebie Rozprowadzanie tylko do głębokości 30 cm

22 Biogazownia przemysłowa BIR I & BIR II

23 Biogazownia przemysłowa BIR I & BIR II ton odpadów poubojowych rocznie z fermy kurczaków Substraty poubojowe kategorii 2. i 3. Sterylizacja 133 C, 20 minut (1774/2002) Zbiorniki stalowe z elementów łączonych śrubami wyposażone w centralne mieszadło pionowe Przyjęcie i redukcja odpadów poubojowych Układy kogeneracyjne o łącznej mocy zainstalowanej 680 kwe

24 Biogazownia przemysłowa RENDAC-ECOSON

25 Biogazownia przemysłowa RENDAC-ECOSON ton odpadów poubojowych rocznie Substraty poubojowe kategorii 2. i 3. Sterylizacja 133 C, 20 minut (1774/2002) Zbiorniki stalowe z elementów łączonych śrubami wyposażone w centralne mieszadło pionowe Przyjęcie i redukcja odpadów poubojowych Układy kogeneracyjne o łącznej mocy zainstalowanej kwe

26 Biogazownia przemysłowa WATERSCHAP WELUVE

27 Biogazownia przemysłowa WATERSCHAP WELUVE ton odpadów rocznie Substraty poubojowe kategorii 3. (krew) Pasteryzacja, 10 m 3, 70 C, 1 godz. (1774/2002) Zbiornik stalowy z centralnym mieszadłem pionowym Oddzielny odbiór osadu ściekowego i krwi Komora fermentacyjna 2600 m 3 Komora poferemntacyjna 1800 m 3, magazynowanie biogazu 600 m 3 2 układy kogeneracyjne po 716 kwe

28 HoSt zaproszenie do współpracy Dostawa pod klucz, z rozruchem i szkoleniem personelu 10-letnie doświadczenie w dostawie biogazowni rolniczych i przemysłowych (Holandia, Belgia, Łotwa) Wysoko wykwalifikowany personel w zakresie inżynierii, zarządzania projektami i eksploatacją instalacji biogazowych Instalacje biogazowe o wysokiej wydajności z wysokim obciążeniem materii organicznej (do 7-8 kg/m3/dzieo) Doświadczenie z bardzo szerokim zakresem odpadów organicznych w różnych zestawieniach, włączając w to instalacje na odpady poubojowe (skategoryzowane), krew i osady ściekowe. Dostawa różnorodnych systemów zasilających w substraty, komór fermentacyjnych, zbiorników na osad pofermentacyjny oraz układów kogeneracyjnych Pomoc w eksploatacji instalacji biogazowych, włącznie z poradami dotyczącymi procesu fermentacji w oparciu o bieżące analizy Pomoc/dostawa urządzeo do zagospodarowania osadu pofermentacyjnego w zakresie suszenia i filtracji 28

29 Ferox Energy Systems doświadczenie 1997 powstaje Ferox Energy Systems Sp. z o.o. wdrażanie na polskim rynku technologii kogeneracji 1998 podpisanie umowy przedstawicielskiej z Turbomach (Szwajcaria) zestawy kogeneracyjne na bazie przemysłowych turbin gazowych Solar Turbines 1999 elektrociepłownia dla ZPCh Wizów technologia kogeneracji w oparciu o turbinę gazową 4,2 MWe pod klucz, czas realizacji 9 miesięcy układy kogeneracyjne w oparciu o silniki gazowe Waukesha, Caterpillar, Man, Jenbacher 29

30 Ferox Energy Systems doświadczenie 2005 wyłączny dystrybutor Dresser Waukesha (USA) czołowy producent silników gazowych na świecie dominująca pozycja na rynku w dostawie silników gazowych sied serwisowa, części zamienne, 2008 umowa przedstawicielska HoSt B.V. (Holandia) dostawca instalacji generujących energię z biomasy System zarządzania wg ISO 9001:

31 Ferox Energy Systems wybrane referencje Elektrociepłownia GDAOSK Tłocznia gazu GOLENIÓW Tłocznia gazu CIECHANÓW KRNiGZ ZIELIN Tłocznia gazu ZAMBRÓW silniki gazowe turbiny gazowe Papiernia KOSTRZYN Tłocznia gazu SZAMOTUŁY FERRERO POLSKA Elektrociepłownia SIEDLCE JMP STĘŻYCA ZPCh WIZÓW AGD POLAR Elektrociepłownia STARACHOWICE GSG ZABRZE F E R O X Tłocznia gazu JODŁÓWKA KRNiGZ MEŁGIEW

32 2008 Designed by Jarosław Koziełło-Poklewski D Z I Ę K U J E M Y Z A U W A G Ę FEROX ENERGY SYSTEMS Sp. z o.o. PL Katowice, ul. Pukowca 15 tel./fax.: +48 (32) http//: I n d u s t r i a l E n e r g y S y s t e m s P R Z E M Y S Ł O W E S Y S T E M Y E N E R G E R T Y C Z N E

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. mała biogazownia rolnicza

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. mała biogazownia rolnicza INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat mała biogazownia rolnicza Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE Listopad 2013 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 4 2 Polityka w zakresie Biogazu w polsce... 5 2.1 Polityka energetyczna Polski, w tym w zakresie biogazowni... 5 2.2 rozwój

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce

Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce Europejskie Centrum Energii Odnawialnej Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce Pracę sfinansowano

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW ZAINTERESOWANYCH BUDOWĄ BIOGAZOWNI ROLNICZYCH Pracę wykonano na zamówienie: MINISTERSTWA GOSPODARKI w Instytucie Energetyki Odnawialnej Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Laureaci 2010, 2011 i 2012

Laureaci 2010, 2011 i 2012 Laureaci 2010, 2011 i 2012 wyprodukowano na papierze ekologicznym Szanowni Państwo, GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii to zapoczątkowany i prowadzony dla przedsiębiorców projekt Ministerstwa Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

WASTE WATER Solutions. Technologia w ochronie środowiska

WASTE WATER Solutions. Technologia w ochronie środowiska WASTE WATER Solutions WASTE WATER Solutions Technologia w ochronie środowiska WASTE WATER Solutions WASTE WATER Solutions Worldwide HUBER SE jest znanym na całym świecie przedsiębiorstwem, działającym

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona produkcja biogazu. Informator dla rolników ekologicznych

Zrównoważona produkcja biogazu. Informator dla rolników ekologicznych Zrównoważona produkcja biogazu Informator dla rolników ekologicznych Autorzy Florian Gerlach, Beatrice Grieb, Uli Zerger (FiBL) We współpracy z Wolfgang Baaske, Mirosław Baściuk, Liliana Gamba, Fernando

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Łowicz, dnia 23.07.2010 r.

ZAMAWIAJĄCY: I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Łowicz, dnia 23.07.2010 r. Łowicz, dnia 23.07.2010 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU - Dostawa i montaż obiektów technologicznych biogazowni rolniczej, jednostek kogeneracyjnych, rurociągu substratów, instalacji gazu oraz sieci ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt ustawy z dnia 12.11.2013r. Wersja 4.0. USTAWA z dnia... 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie różnych źródeł energii odnawialnych w gospodarstwie. Mgr inż. Adam Świętochowski IBMER, SGGW

Wykorzystanie różnych źródeł energii odnawialnych w gospodarstwie. Mgr inż. Adam Świętochowski IBMER, SGGW Wykorzystanie różnych źródeł energii odnawialnych w gospodarstwie Mgr inż. Adam Świętochowski IBMER, SGGW 1 Odnawialne źródła energii (OZE) Odnawialne źródła energii - źródła energii, których zasoby same

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

GREENEVO RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. III

GREENEVO RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. III GREENEVO RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. III Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 GREENEVO RYNKI ZAGRANICZNE I

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI. Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

DOBRE PRAKTYKI. Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich DOBRE PRAKTYKI Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich Fot. istockphoto.com Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 478

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 478 Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 478 USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Art. 1. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) zasady i warunki wykonywania działalności

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy aktywni - Stawiamy na edukację Człowiek - najlepsza inwestycja

Jesteśmy aktywni - Stawiamy na edukację Człowiek - najlepsza inwestycja Jesteśmy aktywni - Stawiamy na edukację Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja 1bezpłatna Patronat honorow

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

Wynajem przez 24 h na dobę / 7 dni w tygodniu urządzeń wytwarzających energię i sterujących temperaturą

Wynajem przez 24 h na dobę / 7 dni w tygodniu urządzeń wytwarzających energię i sterujących temperaturą Wynajem przez 24 h na dobę / 7 dni w tygodniu urządzeń wytwarzających energię i sterujących temperaturą KAMIENIE MILOWE NASZEJ HISTORII 1962-2010 1962 Założenie firmy w Holandii 1973 Otwarcie brytyjskiego

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 16 stycznia 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 16 stycznia 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 16 stycznia 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

Oczyszczalnia ścieków czy bio-rafineria?

Oczyszczalnia ścieków czy bio-rafineria? IV Konferencja Energia-Woda-Środowisko, 22-24 stycznia 2014, Białystok Oczyszczalnia ścieków czy bio-rafineria? Ścieki/odpady jako źródło energii (biogaz), wody, substancji odżywczych i innych wartościowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT Załącznik nr 1 do Regulaminu Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI

DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI PURE project on urban reduction of eutrophication Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood

Bardziej szczegółowo