BIULETYN NR 2/14 (18)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN NR 2/14 (18)"

Transkrypt

1 BIULETYN NR 2/14 (18) XXI FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Przedstawiciele krośnieńskich organizacji pozarządowych po raz kolejny spotkali się z władzami miasta Krosna oraz przybyłymi gośćmi podczas XXI Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2014 r. o godz w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego przy ul. F. Czajkowskiego 49 w Krośnie. Spotkanie to, było okazją nie tylko do przedstawienia inicjatyw krośnieńskich organizacji pozarządowych, ale także okazją do wymiany poglądów oraz poznania nowych możliwości działania w różnych dziedzinach aktywności społecznej. XXI Forum oficjalnie otworzył Pan Bronisław Baran Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, który powitał serdecznie przybyłych gości, reprezentantów organizacji pozarządowych oraz Radnych Miasta Krosna. Pierwszym punktem Forum było wystąpienie pani Anny Tworz Kierownika Oddziału Współpracy z samorządami i organizacjami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Pani kierownik zaprezentowała główne założenia Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok Następnie p. Monika Szymbara pracownik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia omówiła założenia Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata , finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach dobrych praktyk, swoje stowarzyszenie przedstawił pan Stefan Wójcik prezes Krośnieńskiego Stowarzyszenia Cyklistów KTC Krosno. Pokrótce omówił historię oraz intencję zakładania podobnych stowarzyszeń na terenie Polski. Zachęcał do aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia. Na zakończenie zaproponował kilka krótkich tras rowerowych wokół Krosna, celem zachęcenia zebranych do organizowania wycieczek rowerowych. Podczas Forum Pani Julita Jaśkiewicz Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna przedstawiła zebranym Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok Omówiona została realizacja

2 poszczególnych zadań takich jak: pomoc społeczna, promocja zadań i programów profilaktycznych oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Kolejno scharakteryzowana została współpraca pozafinansowa oraz wyróżniono organizacje, które otrzymały największe dotacje. Łącznie w 2013 r. w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej brało udział 33 organizacje pozarządowe, które otrzymały kwotę ,22 zł. Następnie Pani Anna Ferenc z Fundacji Rozwoju Dobre Życie przedstawiła propozycję wzięcia udziału w akcji Aktywne Krosno. Akcja odbyła się w dniu 2 maja br. na Lotnisku Aeroklubu Podkarpackiego. Wziąć w niej udział mogli przedstawiciele wszystkich krośnieńskich organizacji pozarządowych w charakterystycznych dla danej organizacji strojach. Podczas Forum głos zabrał również Pan Jacek Żywiec Kierownik Oddziału Zamiejscowego w Krośnie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, który zaprezentował usługi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Przybyli goście i reprezentanci krośnieńskich organizacji zostali ugoszczeni poczęstunkiem przygotowanym przez Kawiarenkę Jordanowską prowadzoną przez Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie. Spotkanie podsumował Pan Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna, dziękując wszystkim za tak liczne przybycie i życząc wszystkim dalszej owocnej współpracy. Opracowanie: Krystyna Osika SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W związku z cykliczną organizacją szkoleń dla członków krośnieńskich organizacji pozarządowych, w kwietniu i czerwcu br. odbyły się dwa ciekawe warsztaty, których celem było omówienie aktualnych zagadnień z zakresu projektów i mediów społecznościowych w organizacjach pozarządowych. Pierwsze szkolenie w 2014 r. miało miejsce 2 kwietnia br. w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i obejmowało swoim zakresem następujące obszary tematyczne: dofinansowanie działalności organizacji poprzez realizację zadań zleconych przez Gminę Krosno, pozyskanie funduszy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z programu ASOS , możliwość otrzymania środków finansowych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz z Funduszy Szwajcarskich. Szkolenie składało się z kilku części, w którym zostały omówione takie punkty jak: 1. Od pomysłu do wniosku projektowego. - Co to jest projekt? - Zarządzanie projektem.

3 - Zarządzanie Cyklem Projektu. - Etapy przygotowania i realizacji wniosku projektowego. 2. Analiza dokumentacji konkursowej wytyczne, instrukcja wypełniania wniosku, karta oceny formalnej i merytorycznej. 3. Praca warsztatowa nad przygotowaniem wybranych aspektów projektu: definiowanie pomysłu, idei projektu oraz formułowanie jego koncepcji, budżetu i harmonogramu działań. - Analiza problemów drzewo problemów. - Analiza celów drzewo celów. - Analiza Interesariuszy grupa docelowa projektu. - Planowanie działań i ich harmonogramu wdrożenia. - Planowanie zasobów i budżetu. - Monitoring i ewaluacja projektu. Szkolenie, które poprowadziła pani Anna Brzezińska cieszyło się sporym zainteresowaniem wzięło w nim udział 20 osób, które miały okazję nie tylko słuchać, ale brać też czynny udział w zajęciach warsztatowych. Kolejne szkolenie, które poprowadził pan Bartosz Wilk pt. Media społecznościowe w organizacjach pozarządowych odbyło się 17 czerwca br. w siedzibie Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie przy ulicy F. Czajkowskiego 49. Celem szkolenia było przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z mediami społecznościowymi (social media) oraz zaznajomienie z podstawami działania tego typu serwisów. Szkolenie podzielone była na dwa etapy: część teoretyczną podczas której uczestnicy zostali zapoznani z podstawami zakładania oraz zarządzania profilami swoich organizacji pozarządowych oraz część praktyczną w której mieli możliwość każdy samodzielnie, tworzyć bloga swojej organizacji. Oczywiście szkoleniu towarzyszyła dyskusja i wiele pytań kierowanych do prowadzącego. Zagadnienia, które zostały omówione podczas szkolenia: 1. Media społecznościowe zmieniają świat - opis zjawiska, krótka charakterystyka oraz kilka przykładów z ostatnich lat pokazujących jak ważną rolę odegrały media społecznościowe w procesie przemian politycznych i społecznych. 2. Główne portale działające w obszarze social media - przegląd najpopularniejszych serwisów, omówienie ich potencjału oraz profilu działania. 3. Jak wykorzystać media społecznościowe w działalności organizacjach pozarządowych? dyskusja na podstawie doświadczeń własnych, wskazanie odpowiednich narzędzi do strategii komunikacyjnej poszczególnych organizacji. 4. Zajęcia praktyczne - obsługa portali społecznościowych (wg. potrzeb organizacji), założenie kont, administracja stronami. Tematy podejmowane na szkoleniu media społecznościowe wzbudziły duże zainteresowanie uczestników, którzy wyrazili chęć podjęcia dalszej współpracy z prowadzącym. Opracowanie: Krystyna Osika, Monika Szymbara

4 DNI KROSNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W dniu 15 czerwca 2014 r. po raz trzeci podczas obchodów Święta Miasta mieliśmy okazję zapoznać się z ofertą krośnieńskich organizacji pozarządowych. Organizacje prezentowały się na scenie, organizowały Grę Miejską KrosnoGrę oraz przedstawiały swoją działalność na stoiskach wystawienniczych. W sumie w imprezie wzięło udział 30 organizacji pozarządowych z terenu miasta Krosna. Na stoiskach prezentowały się: Krośnieński Uniwersytet III Wieku - wystawa prac malarskich i rękodzielniczych. Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów pokaz jazdy rowerowej na rolkach, stoisko drobnych napraw sprzętu rowerowego. Stowarzyszenie Wojskowego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza przedstawienie wyposażenia medycznego, pokaz udzielania zasad I pomocy przedmedycznej. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej prezentacja literatury dotyczącej Kresów Wschodnich. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - kiermasz wydawnictw dotyczących Krosna wydanych przez SMZK. Krośnieńska Scena Freeriderowa Krośnieński Klub Sportów Ekstremalnych pokaz sprzętu rowerowego, możliwość przejazdów przez różne przeszkody, skoki na rowerach. Krośnieński Klub Szachowy Urania Międzynarodowy Festiwal Gier Umysłowych Krosno 2014 Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Bursaki 41. Polski Czerwony Krzyż - pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej. Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa znakowanie rowerów i omawianie sposobu zachowania się rowerzystów na drodze. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - punkt malowania twarzy dzieci oraz ozdabiania włosów dla dzieci. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu rozpowszechnianie form i możliwości rehabilitacji dzieci z wadą słuchu, możliwość konsultacji. Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne - stoisko z materiałami promocyjnymi. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt ANIMALS stoisko z materiałami promocyjnymi. Klub Tenisa Ziemnego Return Krosno turniej tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży na kortach przy ul. Legionów. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem prezentacja działalności stowarzyszenia. Krośnieńskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt stoisko wystawiennicze. Fundacja dla Sztuki II edycja konkursu dla dzieci Artystyczne podcienia.

5 Polski Związek Głuchych - punkt konsultacyjny oraz nauka podstawowych gestów w języku migowym na scenie. Maltańska Służba Medyczna Pomoc Maltańska - stoisko informacyjne. Organizacje miały okazję zaprezentować również mieszkańcom Krosna swój dorobek artystyczny poprzez występy na scenie, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nie brakło gorących braw, uznania i podziękowań. Na scenie zaprezentowały się: Krośnieński Uniwersytet III Wieku Stowarzyszenie Tańca Fragolin Podkarpackie Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans Aktywny Klub Emerytów i Rencistów Dzielnicy Polanka Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie. Kolejnym ważnym działaniem organizacji podczas Dni Krosna była przygotowana z ich udziałem KrosnoGra. W tym roku udziałem w grze miejskiej zainteresowanych było aż 18 drużyn, dzięki czemu zawody były zdecydowanie ciekawsze. KrosnoGrę organizowały: Przystanek I Polski Związek Niewidomych - tor przeszkód z zawiązanymi oczami i laską dla niewidomych Przystanek II - Lokalna Organizacja Turystyczna Beskid Niski quiz wiedzy dotyczący miasta Krosna Przystanek III Polski Związek Krótkofalowców Oddział Podkarpacki w Krośnie nawiązywanie łączności przez radio Przystanek IV Bieszczadzkie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe rzut bojką ratowniczą do celu oraz quiz o ratownictwie wodnym Przystanek V Aktywny Klub Emerytów i Rencistów Dzielnicy Polanka anatomia człowieka Przystanek VI - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Koło w Krośnie wykonanie nadruku na torbie ekologicznej oraz test komunikacji pozawerbalnej Przystanek VII - Automobilklub Małopolski Krosno slalom z przeszkodami przy użyciu alkogogli Przystanek VIII - Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 5 w Krośnie - test wiedzy i sprawności tenis, badminton Przystanek specjalny nietypowa pracownia projektowa. Opracowanie: Krystyna Osika

6 PIKNIK RODZINNY MAMA, TATA I JA TRZY GODZINY DLA RODZINY Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krośnie i Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna zaprosiły mieszkańców Krosna na Piknik Rodzinny Mama, Tata i Ja trzy godziny dla rodziny. Festyn zorganizowany został w dniu 31 maja br. w Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Grodzkiej. Nawiązywał do obchodów roku 2014, który został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych - Międzynarodowym Rokiem Rodziny. Podczas Festynu zaprezentowano popularne i mniej znane możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży. Celem wzmocnienia aktywności najmłodszych przedstawiono sposoby miłego i bezpiecznego spędzania nadchodzących wakacji. Rodzice wraz z dziećmi mogli poznać przeróżne formy rozwijające zdolności, umiejętności i hobby milusińskich. W programie zaproponowano zabawy aranżowane przez studentów Studium Animacji Kultury oraz harcerzy z krośnieńskiego hufca ZHP, takie jak konkursy: hula hop, malowanie kredą, czy też rozgrywki sportowe w siatkówkę. Podczas pikniku w Ogródku Jordanowskim zaprezentowały się również instytucje miejskie, stowarzyszenia, a swoją ofertę edukacyjną, rekreacyjną i sportową przedstawiły m.in. Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Dziecko w Krośnie, Świetlica Ogródka Jordanowskiego oraz Wolontariuszki Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie. Nie brakowało takich popularnych atrakcji jak: malowanie twarzy, zabawy z chustą animacyjną, szaleństwa w nadmuchiwanym parku rozrywki czy zabawy na trampolinach. Odbywały się również rozgrywki szachowe zakończone rozdaniem nagród i dyplomów. Maltańska Służba Medyczna zapewniła zabezpieczenie przedmedyczne imprezy oraz zaprezentowała pokaz pomocy przedmedycznej. Straż Pożarna zorganizowała pokaz strażackich pojazdów wraz z możliwością przymiarki stroju Strażaka. W celu wytworzenia przyjaznej i miłej atmosfery wolontariusze byli przebrani za postaci z bajek. Uczestnictwo w pikniku całych rodzin dało możliwość spędzenia w tym dniu trzech ciekawych godzin, które wypełnione były radością i aktywnością każdego uczestnika. Wielu rodziców, babć i dziadków wraz ze swymi pociechami wzięło udział w udanym pikniku, który miał im uzmysłowić jak ważna jest silna więź emocjonalna w rodzinie, mająca wpływ na późniejsze zachowania najmłodszych. Piknik został dofinansowany przez Gminę Krosno. Opracowanie: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie

7 KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ DLA UCZNIÓW Z KROŚNIEŃSKICH SZKÓŁ Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie i Urząd Miasta Krosna, byli organizatorami 16- godzinnego szkolenia w zakresie nabycia umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla 40 uczniów Krośnieńskich Szkół. Kurs odbył się w dniach 31 maja i 1 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie. Wykładowcami na kursie byli: p. Justyna Puchyrska oraz p. Zbigniew Moskal Instruktorzy Pierwszej Pomocy PCK. Uczniowie po zapoznaniu się z najważniejszymi wiadomościami i pojęciami w zakresie teoretycznym z pierwszej pomocy, brali udział w ćwiczeniach praktycznych. Każdy miał możliwość poćwiczyć na profesjonalnych fantomach oraz wykonać czynności, związane z podstawowymi zabiegami resuscytacyjnymi. W zajęciach praktycznych pomagali wolontariusze PCK. Koszty kursu w całości pokrył Urząd Miasta Krosna i Oddział Rejonowy PCK w Krośnie. Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z Certyfikatem Unii Europejskiej. Szkolenie to miało na celu zapoznanie młodzieży krośnieńskich szkół z prawidłowym postępowaniem w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Umiejętności te są nieocenione w momencie potrzeby ratowania życia. Opracowano na podstawie informacji: Oddział Rejonowy PCK Krosno POWITANIE LATA REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Urząd Miasta Krosna systematycznie współpracuje z organizacjami pozarządowymi w ramach prowadzenia rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanej w oparciu o środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to zadanie związane z dofinansowaniem organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe, które otwiera przed niepełnosprawnymi członkami tych organizacji szerokie możliwości wyjścia ze środowiska domowego, spotkań z ludźmi zrzeszonymi z powodu posiadania podobnych schorzeń, wymianę informacji na temat ich zapobiegania i leczenia, ale także rekreacji

8 poprzez zwiedzanie ciekawych zakątków Polski, ruchu w trakcie zawodów sportowych czy rajdów oraz udziału w życiu kulturalnym. Warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków PFRON do imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych jest złożenie przez organizację pozarządową stosownego wniosku do dnia 30 listopada roku, poprzedzającego organizację imprez. Mogą je składać osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli: 1) prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku 2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania, 3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Jedną z organizacji, która skorzystała w bieżącym roku kalendarzowym z dofinansowania ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych było Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Krośnie. W dniu r. odbyło się integracyjne spotkanie Powitanie Lata w restauracji Jaś Wędrowniczek w Rymanowie, zorganizowane dla ponad 100 osób członków PTWK w Krośnie, członków zaprzyjaźnionego oddziału PTWK w Sanoku, przedstawicieli Polskiego Związku Niewidomych w Krośnie, zrzeszających osoby niepełnosprawne. Po obiedzie rozpoczęła się zabawa przy muzyce, która zintegrowała uczestników i zapewniła doskonałą atmosferę. Na zakończenie spotkania dla uczestników przygotowano piknik przy grillu. Opracowano na podstawie informacji: PTWK Krosno WYBRANE WAKACYJNE IMPREZY W MIEŚCIE Letni wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany w czasie wakacji jest okazją do odpoczynku od nauki, poprawienia kondycji fizycznej, rozwoju zainteresowań, w tym turystycznych, sportowych czy kulturalnych oraz sprzyja różnorodnym zabawom, a także nawiązywaniu trwałych i dobrych relacji z innymi. Pełny inwencji wypoczynek z ciekawą i różnorodną ofertą zajęć programowych pozwala dzieciom i młodzieży dobrze odpocząć i przygotować się aktywnie do nowego roku szkolnego. Zakłada się, że w 2014 r. z różnych form wypoczynku, dofinansowanych przez Miasto Krosno skorzysta około 790 dzieci, w tym 140 będzie odpoczywało na półkolonii w miejscu zamieszkania.

9 Harmonogram wybranych imprez: 1 czerwca do 30 września 2014 wakacyjne zajęcia gier umysłowych w RCKP 1-14 lipca 2014 r. półkolonia letnia - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie 1 14 lipca - I turnus, lipca - II turnus 2014 r. półkolonia letnia TPD Krosno 5 lipiec 2014 r. - Turniej Plażowej Piłki Nożnej reprezentacji dzielnic i osiedli miasta Krosna 6 lipca 2014 r. - Koncert Pełen Słońc 7-18 lipca 2014 r. półkolonia letnia - Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. ks. B. Markiewicza Oratorium Twój Dom 27 lipca Świetlne Miasto Krosno W każdy piątek lipca i sierpnia 2014 r. w Ogródku Jordanowskim gości Letnia Przygoda lipiec 2014 r. - Turniej Plażowej Piłki Siatkowej w kat. OPEN sierpień 2014 r. - Przełajowe Zawody Rowerowe dzieci i młodzieży sierpień 2014 r. - Turniej Tenisa Ziemnego dziewcząt i chłopców do lat 18 lipiec sierpień 2014 r. cykl zajęć dla dzieci: Czarodziejskie wakacje w Solilandii, Wakacyjne środy z Karolcią, Wakacje z komiksem, Własnoręcznie wykonujemy biżuterię, Ruchome pajace, Podróże małe i duże, czyli palcem po mapie, 1 14 sierpnia 2014 r. - zajęcia sportowo rekreacyjne w miejscu zamieszkania - Krośnieński Klub Sportowy BUDO 24 sierpień 2014 r. - IX Bieg Uliczny O Skarb Portiusa - dystans 7 km 29 sierpień 2014 r. - XI Turniej Piłki Nożnej reprezentacji dzielnic i osiedli miasta Krosna TRWA IV EDYCJA KONKURSU ZASŁUŻONY DLA WOLONTARIATU Nawiązując do idei bezinteresownego i dobrowolnego niesienia pomocy innym, Prezydent Miasta Krosna już po raz kolejny ma zaszczyt zaprosić mieszkańców miasta Krosna, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, krośnieńskie Szkolne Kluby, przedsiębiorstwa do udziału w IV edycji Konkursu Zasłużony dla wolontariatu. Konkurs Zasłużony dla wolontariatu jest okazją do wyróżnienia i publicznego uhonorowania osób aktywnie działających na zasadzie pracy wolontarystycznej, podejmujących działania posiadające różne formy i oblicza, które w sposób szczególny bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia zasłużyły się w działalności wolontarystycznej na rzecz społeczeństwa miasta Krosna. Celem konkursu jest promowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców Krosna oraz wykazanie, że nie brakuje osób, które z dobrego serca bezinteresownie pomagają drugiej osobie. Nominacje będą przyznawane w pięciu kategoriach: Kategoria I KROSNOludzki Wolontariusz Roku młodzież szkolna Kategoria II - KROSNOludzki Wolontariusz Roku osoba dorosła Kategoria III Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza lub Opiekun grupy wolontariuszy

10 Kategoria IV - Szkolny Klub Wolontariusza lub grupa wolontariuszy Kategoria V - KROSNOludzki Wolontariusz Roku - osoba/ instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych. W każdej kategorii laureatom zostaną przyznane nagrody, wyróżnienia i dyplomy, które zostaną wręczone podczas Krośnieńskiego Dnia Wolontariatu. W celu zgłoszenia kandydatur należy wypełnić wniosek zgłoszeniowy, znajdujący się na: stronie internetowej w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie przy ul. Grodzkiej 10. Wnioski należy składać do dnia 15 października 2014 r. w: - Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, - Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie przy ul. Grodzkiej 10, - lub przesłać mailowo na adres: Wszelkie pytania proszę kierować pod nr tel.: lub na adres mailowy: Tekst: Monika Szymbara Redakcja: Monika Szymbara, Krystyna Osika Korekta: Julita Jaśkiewicz Fotografie: zbiory organizacji pozarządowych i Urzędu Miasta Krosna Kontakt: Krosno, ul. Grodzka 10, Tel Nakład: 150 sztuk

ZARZĄDZENIE NR 32/2013 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 5 lutego 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 32/2013 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 5 lutego 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 32/2013 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta z zakresu pomocy

Bardziej szczegółowo

I. Działania z zakresu pomocy społecznej dotyczyły następujących przedsięwzięć:

I. Działania z zakresu pomocy społecznej dotyczyły następujących przedsięwzięć: Analiza wykorzystania dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym ze środków budżetu miasta Konina na realizację projektów na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w latach 2003-2004 Jednym z celów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5/27/2015 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 5/27/2015 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 5/27/2015 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz przyznanych dotacji z budżetu Powiatu Szczycieńskiego na rok 2015 z zakresu Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wykaz przyznanych dotacji z budżetu Powiatu Szczycieńskiego na rok 2015 z zakresu Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Załącznik Nr 1 Wykaz przyznanych dotacji z budżetu Powiatu Szczycieńskiego na rok 2015 z zakresu Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 1 Warsztaty malarskie - Najpiękniejsze zakątki

Bardziej szczegółowo

[20080531-20080607] - IX Tydzień Osób Niepełnosprawnych "Kocham Kraków z Wzajemnością"

[20080531-20080607] - IX Tydzień Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków z Wzajemnością [20080531-20080607] - IX Tydzień Osób Niepełnosprawnych "Kocham Kraków z Wzajemnością" Program IX Tygodnia Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków z wzajemnością 31 maj 7 czerwiec 2008 31 maja Rynek Główny

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r.

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r. Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem 7 marca 2011 r. STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ CAL Stowarzyszenie promuje model Centrów Aktywności Lokalnej. Jest to ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom Załącznik do Zarządzenia nr 34/2014 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z

Bardziej szczegółowo

GMINA PRZYSTAJŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013. Przystajń, 6 marca 2014 r.

GMINA PRZYSTAJŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013. Przystajń, 6 marca 2014 r. GMINA PRZYSTAJŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013 Przystajń, 6 marca 2014 r. WSTĘP Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy. Powiatu Hrubieszowskiego. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy. Powiatu Hrubieszowskiego. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi S t a r o s t w o P o w i a t o w e w H r u b i e s z o w i e Załącznik do uchwały Nr XIII/128/2012 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 17 maja 2012 r. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 4 lutego 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 4 lutego 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015 Nazwa organizacji/instytucji FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015 Adres Telefon Strona www E-mail Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e- mail) ZGŁOSZENIE UDZIAŁU Typ przedsięwzięcia*

Bardziej szczegółowo

NGO.524.10.2012 Ostróda, dn. 11 kwietnia 2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 R.

NGO.524.10.2012 Ostróda, dn. 11 kwietnia 2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 R. NGO.524.10.2012 Ostróda, dn. 11 kwietnia 2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 R. Zarząd Powiatu w Ostródzie na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w 2016 r. (otwarty konkurs ofert - organizacje pozarządowe)

Przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w 2016 r. (otwarty konkurs ofert - organizacje pozarządowe) Przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w 2016 r. (otwarty konkurs ofert - organizacje pozarządowe) Zadanie nr 1 z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych i starszych Lp. Oferta Zadanie Przyznana

Bardziej szczegółowo

W 2013 roku Miasto Radomsko współpracowało z organizacjami pozarządowymi na płaszczyźnie finansowej oraz płaszczyźnie pozafinansowej.

W 2013 roku Miasto Radomsko współpracowało z organizacjami pozarządowymi na płaszczyźnie finansowej oraz płaszczyźnie pozafinansowej. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGAIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2013 rok.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGAIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2013 rok. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGAIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2013 rok. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGAIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2013 rok. W dniu 27 września 2012r.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku Zał. Nr 2 Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY I. Wspieranie wydawnictw i wydarzeń związanych z obchodami 150 rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015. Miasto / gmina: Ścinawa

STMiG-SPRAWOZDANIE. VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015. Miasto / gmina: Ścinawa STMiG-SPRAWOZDANIE VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015 Miasto / gmina: Ścinawa Województwo: dolnośląskie Liczba mieszkańców 9 967 Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom:

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom: Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, nauki, edukacji, kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, profilaktyki uzależnień,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przez Powiat Wrocławski organizacji pozarządowych ze środków PFRON. Wrocław, dnia 30 czerwca 2015 r.

Wsparcie przez Powiat Wrocławski organizacji pozarządowych ze środków PFRON. Wrocław, dnia 30 czerwca 2015 r. Wsparcie przez Powiat Wrocławski organizacji pozarządowych ze środków PFRON Wrocław, dnia 30 czerwca 2015 r. 1 Powiat Wrocławski realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Miejsce przeprowadzenia imprezy

Miejsce przeprowadzenia imprezy Pole "Data imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu można (dla czytelności tabeli) pozostawić puste Pole "Miejsce przeprowadzenia imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu i w danym miejscu można (dla

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO Załącznik do Zarządzenia nr 12/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2014 roku Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

VII Tydzień Osób Niepełnosprawnych

VII Tydzień Osób Niepełnosprawnych VII Tydzień Osób Niepełnosprawnych Program VIII Tygodnia Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków z wzajemnością 25 maj 2 czerwiec 2007 25 Rynek Główny Scena przy Ratuszu 12.00 Oficjalne Rozpoczęcie 12.30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce Polskiego Związku Głuchych w Malborku

Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce Polskiego Związku Głuchych w Malborku W odpowiedzi na OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie realizacji zadań publicznych w 2010 roku w róŝnych obszarach działalności poŝytku publicznego (w tym ochrona zdrowia,

Bardziej szczegółowo

1. Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Szczecińska 17 73-110 Stargard Szczeciński

1. Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Szczecińska 17 73-110 Stargard Szczeciński Wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego, na rzecz których można wpłacać 1% podatku dochodowego. Przedstawiamy poniżej wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego działających na terenie m.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE za rok 2013

SPRAWOZDANIE za rok 2013 SPRAWOZDANIE za rok 2013 z realizacji programu współpracy organów samorządowych gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

Akcja Lato 2015 harmonogram

Akcja Lato 2015 harmonogram Akcja Lato 2015 harmonogram Półkolonie 3 turnusy (zajęcia od godziny 7.30-16.30) Zajęcia bezpłatne na obiektach POSiR Turnieje piłki nożnej Turnieje siatkówki plażowej Spływy kajakowe Jednodniowe wycieczki

Bardziej szczegółowo

boisko piaskowe Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 - boisko przy Rozgrywki w piłkę nożną kl. IV-VI 46 10.45

boisko piaskowe Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 - boisko przy Rozgrywki w piłkę nożną kl. IV-VI 46 10.45 Sprawozdanie z imprez organizowanych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach V Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich - XIX Sportowy Turnieju Miast i Gmin 13 26-05-13-12.00 Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Nazwa zadania

Arkusz1. Nazwa zadania Arkusz WYKAZ OFERT ZGŁOSZONYCH DO OTWARTEGO KONKURSU - DOTACJA NA ROK Zadanie - ochrona i promocja zdrowia. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Tęcza" Rumia, ul. Stoczniowców 7, 8- Rumia Działalność

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA POWIATU GIŻYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 ROKU

WSPÓŁPRACA POWIATU GIŻYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 ROKU WSPÓŁPRACA POWIATU GIŻYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 ROKU 24 kwietnia 2013 roku mija 10 lat funkcjonowania ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa wprowadziła regulacje

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabunie o otwartym konkursie ofert w formie wspierania realizacji zadań publicznych w 2015 roku na terenie Gminy Łabunie

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabunie o otwartym konkursie ofert w formie wspierania realizacji zadań publicznych w 2015 roku na terenie Gminy Łabunie Załącznik do Zarządzenia nr 7 / 2015 Wójta Gminy Łabunie z 2 marca 2015 r. Ogłoszenie Wójta Gminy Łabunie o otwartym konkursie ofert w formie wspierania realizacji zadań publicznych w 2015 roku na terenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 706/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 706/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 706/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2012

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2012 OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2012 Burmistrz Czechowic-Dziedzic informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji

Bardziej szczegółowo

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Od 23 do 27 czerwca odbędzie się w Krakowie Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa. Święto Organizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013. OR-4. 523.1.2014 W dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok. Piła, luty 2013 rok

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok. Piła, luty 2013 rok Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok Piła, luty 2013 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile realizuje zadania z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia. Cykl imprez integracyjnych kierowanych do osób niepełnosprawnych wzrokowo z miasta Bielsk Podlaski

Ochrona zdrowia. Cykl imprez integracyjnych kierowanych do osób niepełnosprawnych wzrokowo z miasta Bielsk Podlaski Informacja o przyznanych dotacjach z budżetu miasta Bielsk Podlaski na realizację zadań publicznych w roku 2016 z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, upowszechniania i wspierania kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS. Świat Wyobraźni 24 900,00 16 200,00 65,06 %

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS. Świat Wyobraźni 24 900,00 16 200,00 65,06 % Wykaz ofert złożonych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wraz z oceną Komisji Konkursowej i przyznaną kwotą na rok 2014. Realizacja zadań publicznych gminy w 2014 r. z zakresu

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

Lp. Podmiot wnioskujący Ustalona kwota dotacji

Lp. Podmiot wnioskujący Ustalona kwota dotacji Podział środków z budżetu Wojewody na realizację programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach

Bardziej szczegółowo

Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ W 2006 R. (WYDATKI BIEŻĄCE) 1. Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dział Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

KONSPEKTY 5. LEKCJI, SPOTKAŃ O WOLONTARIACIE. III miejsce w województwie małopolskim

KONSPEKTY 5. LEKCJI, SPOTKAŃ O WOLONTARIACIE. III miejsce w województwie małopolskim KONSPEKTY 5. LEKCJI, SPOTKAŃ O WOLONTARIACIE przygotowane na konkurs dla nauczycieli/ opiekunów na autorskie scenariusze zajęć w ramach projektu Lepszy świat przez wolontariat III miejsce w województwie

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Witam uczestników PWR BRD. Rzeszów, 20 marca 2014 r.

Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Witam uczestników PWR BRD. Rzeszów, 20 marca 2014 r. Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.. Witam uczestników PWR BRD Rzeszów, 20 marca 2014 r. Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Informacja o działaniach podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych w gminie Serokomla

Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych w gminie Serokomla Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych w gminie Serokomla I. Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Serokomla 1.Ochotnicza Straż Pożarna w Serokomli -organizacja

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015

STMiG-SPRAWOZDANIE. VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015 STMiG-SPRAWOZDANIE VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015 Miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): PRZEMYŚl MIEJSKA Województwo:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr V1/610/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 21marca 2014 roku

Zarządzenie Nr V1/610/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 21marca 2014 roku Zarządzenie Nr V1/610/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 21marca 2014 roku w sprawie: dotacji na realizację zadań Miasta Lubartów o charakterze pożytku publicznego w zakresie: wspierania i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

w zakresie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym

w zakresie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy powiatu włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia. Rehabilitacja fizyczna Warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych

Ochrona zdrowia. Rehabilitacja fizyczna Warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych Informacja o przyznanych dotacjach z budżetu miasta Bielsk Podlaski na realizację zadań publicznych w roku 2015 z zakresu ochrony zdrowia,, pomocy społecznej, upowszechniania i wspierania kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku W sprawie szczegółowego wykazu zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w roku 2005. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Do Uchwały Nr 837/11. Zarządu Województwa Łódzkiego. z dnia 15 czerwca 2011 r.

Do Uchwały Nr 837/11. Zarządu Województwa Łódzkiego. z dnia 15 czerwca 2011 r. Załącznik nr 2 Do Uchwały Nr 837/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 czerwca 2011 r. Wykaz ofert, które zostały złożone w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA PRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA PRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI MIASTO WAŁCZ: Miasto Wałcz jest największym miastem w obrębie powiatu wałeckiego, położonego w południowo-wschodniej części województwa

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Prezydenta nr 19/2016 Wejherowo r. PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

Załącznik do Zarządzenia Prezydenta nr 19/2016 Wejherowo r. PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 Załącznik do Zarządzenia Prezydenta nr 19/2016 Wejherowo 21.01.2016 r. PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

TAK UCHWAŁA NR IX/67/2015. Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015 roku

TAK UCHWAŁA NR IX/67/2015. Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015 roku Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015r. w sprawie: "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok" Data utworzenia 2015-10-16

Bardziej szczegółowo

1) wspomaganie wszelkiego rodzaju akcji na rzecz osób samotnych, najuboższych

1) wspomaganie wszelkiego rodzaju akcji na rzecz osób samotnych, najuboższych Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. Współpraca Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

KS OTMĘT KRAPKOWICE Grajmy razem w piłkę ręczną!

KS OTMĘT KRAPKOWICE Grajmy razem w piłkę ręczną! Załącznik do uchwały nr 117/2015 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 10 kwietnia 2015 rok Lp. Numer oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania Całkowita wnioskowana wartość zadania Kwota wnioskowanej dotacji/

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CHRZANÓW W 2011 r.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CHRZANÓW W 2011 r. Burmistrz Miasta Chrzanowa ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań Gminy Chrzanów w 2011 r. w zakresie organizacji zimowego wypoczynku, kultury, sztuki, ochrony dóbr kulutry i dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie podejmowane na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w I połowie 2015 r.

Działania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie podejmowane na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w I połowie 2015 r. Działania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie podejmowane na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w I połowie 2015 r. Rzeszów, 02 lipca 2015r. Współpraca Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

W TURYSTYCE I REKREACJI

W TURYSTYCE I REKREACJI ANIMATOR ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI kierunek TURYSTKA I REKREACJA specjalność ANIMACJA (fot.) P. Sikora W TURYSTYCE I REKREACJI Animator to pogodny duch, którego cechuje gotowość do nawiązywania kontaktów, naturalna

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2010 ROKU OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2010

DOTACJE UDZIELONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2010 ROKU OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2010 DOTACJE UDZIELONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 00 ROKU OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 00 ADRES ZADANIA W ZAKRESIE OŚWIATY I WYCHOWANIA c) realizowanie programów rozwijających różne

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2010 R.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2010 R. NGO 0715-3/6/10 Ostróda, dn. 5 maja 2010 r. OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2010 R. Zarząd Powiatu w Ostródzie na posiedzeniu w dniu 5 maja

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi w roku 2013

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 Załącznik do Uchwały Nr XLV/486/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 kwietnia 2014r. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 Współpraca

Bardziej szczegółowo

WAKACJE W MIEŚCIE 2015

WAKACJE W MIEŚCIE 2015 WAKACJE W MIEŚCIE 2015 Oferta wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Gniewkowo przygotowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie przy współpracy

Bardziej szczegółowo

PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W RADOMIU POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W RADOMIU POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA RADOMIA PROGRAMU FESTYNU RODZINNEGO ŁĄCZYMY POKOLENIA PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W RADOMIU POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA RADOMIA SCENA 14.00 14.20 Uroczyste otwarcie Powitanie zaproszonych gości Podziękowania

Bardziej szczegółowo

uzgadnianie kształtu listy zagadnień priorytetowyc h wspieranie organizacji

uzgadnianie kształtu listy zagadnień priorytetowyc h wspieranie organizacji Zagadnienia priorytetowe w poszczególnych zakresach Wzajemna wymiana informacji uzgadnianie kształtu listy zagadnień priorytetowyc h Pomoc niefinansowa obejmowanie wydawanie patronatem referencji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 PROJEKT DO KONSULTACJI Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Ozimku z dnia.2016r. Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Międzyklasowy Turniej Gry Frizby kl. IV - VI

Międzyklasowy Turniej Gry Frizby kl. IV - VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014 Nazwa miejscowości: Zgorzelec Status miejscowości (Miasto, Gmina lub Miasto i Gmina): Gmina Miejska Zgorzelec Województwo:

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Wadowic zarządza, co następuje: Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Ogólno-Organizacyjnego.

Burmistrz Wadowic zarządza, co następuje: Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Ogólno-Organizacyjnego. ZARZĄDZENIE NR 60/OR/2011 BURMISTRZA WADOWIC Z DNIA 28 STYCZNIA 2011 ROKU, w sprawie: dotacji na realizację zadań z zakresu kultury oraz kultury fizycznej na 2011 rok. Data utworzenia 2011-01-28 Numer

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY HRUBIESZÓW. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY HRUBIESZÓW. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY HRUBIESZÓW z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa

Bardziej szczegółowo

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie!

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! List przewodni Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam

Bardziej szczegółowo

Na współpracę finansową w 2014 roku w budżecie miasta przeznaczono kwotę 1 680 000 zł.

Na współpracę finansową w 2014 roku w budżecie miasta przeznaczono kwotę 1 680 000 zł. PSK-II.523.3.2015 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Run 4 a Smile, czyli Biegu po uśmiech

REGULAMIN Run 4 a Smile, czyli Biegu po uśmiech REGULAMIN Run 4 a Smile, czyli Biegu po uśmiech 1. Organizatorzy i współorganizatorzy Głównym organizatorem projektu Run 4 a Smile, czyli Biegu po uśmiech są studenci WSB-NLU w Nowym Sączu, którzy chcą

Bardziej szczegółowo

Kwota dotacji wykorzystanych i rozliczonych. Jednostka

Kwota dotacji wykorzystanych i rozliczonych. Jednostka Jednostka Kwota dotacji wykorzystanych i rozliczonych 2685,00 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kwidzynie - "Działanie na rzecz zwiększenia świadomości uczestników inmprez dotyczących

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert Wyniki otwartego konkursu ofert Dnia 29 stycznia 2015 r. Burmistrz ogłosił otwarte konkursy ofert na w roku 2015 zadań publicznych w następujących sferach: 1) porządek i bezpieczeństwo publiczne, 2) ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Zał.nr 1 do zarządzenia Nr 104/15 Burmistrza Śmigla z dnia 1 października 2015r. PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŚMIGIEL Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sportowy Festyn Chrząstawski Organizator: Towarzystwo Miłośników Chrząstawy

Sportowy Festyn Chrząstawski Organizator: Towarzystwo Miłośników Chrząstawy 1 Imprezy sportowe 2 Sportowy Festyn Chrząstawski Organizator: Towarzystwo Miłośników Chrząstawy 3 Klub Sportowy Ślęża Sobótka MTB Team Organizacja Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym, Sobótka 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji

SPRAWOZDANIE. z realizacji SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 96/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 13 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 96/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 13 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 96/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszarów: przeciwdziałanie uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP 1 Ilekroć w niniejszym programie współpracy Gminy Konopnica

Bardziej szczegółowo

O programie Kalendarium Galeria

O programie Kalendarium Galeria Cele i założenia projektu: O programie Kalendarium Galeria zwiększenie społecznego zaangażowania młodzieży zamieszkującej małe miejscowości w działania na rzecz środowiska lokalnego poprzez stworzenie

Bardziej szczegółowo

XXII Targi Regiony Turystyczne Na Styku Kultur to wyjątkowe wydarzenie dla instytucji i firm, które tworzą branżę turystyczną w Polsce.

XXII Targi Regiony Turystyczne Na Styku Kultur to wyjątkowe wydarzenie dla instytucji i firm, które tworzą branżę turystyczną w Polsce. qaswqs XXII Targi Regiony Turystyczne Na Styku Kultur to wyjątkowe wydarzenie dla instytucji i firm, które tworzą branżę turystyczną w Polsce. Każdy, kto zdecyduje się zaprezentować w Łodzi, będzie miał

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU I OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA LUBLIŃCA W 2010r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU I OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA LUBLIŃCA W 2010r. OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU I OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA LUBLIŃCA W 2010r. Określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/26/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 9 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 12/26/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 9 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 12/26/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2015 w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Współpraca Gminy Świebodzice z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. III

Wstęp. Współpraca Gminy Świebodzice z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. III SPRAWOZDANIE z realizacji współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2011 r. Wstęp Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr XXXVII/320/2014 Rady Gminy Przodkowo z dnia 6 listopada 2014 roku Roczny Program Współpracy Gminy Przodkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Uczestnikom zapewniony został poczęstunek wigilijny i drobne upominki gwiazdkowe kalendarze na 2013 rok z logosami Programowymi.

Uczestnikom zapewniony został poczęstunek wigilijny i drobne upominki gwiazdkowe kalendarze na 2013 rok z logosami Programowymi. Projekt Aktywizacja i integracja międzypokoleniowa na rzecz ochrony przeciwpożarowej zrealizowany w województwie podlaskim, w Białymstoku na przełomie lat 2012 i 2013. Przeprowadzono go dzięki dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ WOLONTARIUSZ ROKU 2015

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ WOLONTARIUSZ ROKU 2015 REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ WOLONTARIUSZ ROKU 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Inicjatyw Twórczych oraz Urząd Miasta Tarnowa. 2. Podstawowym kryterium nominowania kandydatów

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2010

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2010 EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2010 Miasto/Gmina MYŚLIBÓRZ Województwo Zachodniopomorskie 26.05.2010r. Miejsce 2. Jezioro Królewskie 3. sala

Bardziej szczegółowo