BIULETYN NR 2/14 (18)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN NR 2/14 (18)"

Transkrypt

1 BIULETYN NR 2/14 (18) XXI FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Przedstawiciele krośnieńskich organizacji pozarządowych po raz kolejny spotkali się z władzami miasta Krosna oraz przybyłymi gośćmi podczas XXI Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2014 r. o godz w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego przy ul. F. Czajkowskiego 49 w Krośnie. Spotkanie to, było okazją nie tylko do przedstawienia inicjatyw krośnieńskich organizacji pozarządowych, ale także okazją do wymiany poglądów oraz poznania nowych możliwości działania w różnych dziedzinach aktywności społecznej. XXI Forum oficjalnie otworzył Pan Bronisław Baran Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, który powitał serdecznie przybyłych gości, reprezentantów organizacji pozarządowych oraz Radnych Miasta Krosna. Pierwszym punktem Forum było wystąpienie pani Anny Tworz Kierownika Oddziału Współpracy z samorządami i organizacjami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Pani kierownik zaprezentowała główne założenia Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok Następnie p. Monika Szymbara pracownik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia omówiła założenia Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata , finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach dobrych praktyk, swoje stowarzyszenie przedstawił pan Stefan Wójcik prezes Krośnieńskiego Stowarzyszenia Cyklistów KTC Krosno. Pokrótce omówił historię oraz intencję zakładania podobnych stowarzyszeń na terenie Polski. Zachęcał do aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia. Na zakończenie zaproponował kilka krótkich tras rowerowych wokół Krosna, celem zachęcenia zebranych do organizowania wycieczek rowerowych. Podczas Forum Pani Julita Jaśkiewicz Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna przedstawiła zebranym Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok Omówiona została realizacja

2 poszczególnych zadań takich jak: pomoc społeczna, promocja zadań i programów profilaktycznych oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Kolejno scharakteryzowana została współpraca pozafinansowa oraz wyróżniono organizacje, które otrzymały największe dotacje. Łącznie w 2013 r. w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej brało udział 33 organizacje pozarządowe, które otrzymały kwotę ,22 zł. Następnie Pani Anna Ferenc z Fundacji Rozwoju Dobre Życie przedstawiła propozycję wzięcia udziału w akcji Aktywne Krosno. Akcja odbyła się w dniu 2 maja br. na Lotnisku Aeroklubu Podkarpackiego. Wziąć w niej udział mogli przedstawiciele wszystkich krośnieńskich organizacji pozarządowych w charakterystycznych dla danej organizacji strojach. Podczas Forum głos zabrał również Pan Jacek Żywiec Kierownik Oddziału Zamiejscowego w Krośnie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, który zaprezentował usługi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Przybyli goście i reprezentanci krośnieńskich organizacji zostali ugoszczeni poczęstunkiem przygotowanym przez Kawiarenkę Jordanowską prowadzoną przez Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie. Spotkanie podsumował Pan Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna, dziękując wszystkim za tak liczne przybycie i życząc wszystkim dalszej owocnej współpracy. Opracowanie: Krystyna Osika SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W związku z cykliczną organizacją szkoleń dla członków krośnieńskich organizacji pozarządowych, w kwietniu i czerwcu br. odbyły się dwa ciekawe warsztaty, których celem było omówienie aktualnych zagadnień z zakresu projektów i mediów społecznościowych w organizacjach pozarządowych. Pierwsze szkolenie w 2014 r. miało miejsce 2 kwietnia br. w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i obejmowało swoim zakresem następujące obszary tematyczne: dofinansowanie działalności organizacji poprzez realizację zadań zleconych przez Gminę Krosno, pozyskanie funduszy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z programu ASOS , możliwość otrzymania środków finansowych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz z Funduszy Szwajcarskich. Szkolenie składało się z kilku części, w którym zostały omówione takie punkty jak: 1. Od pomysłu do wniosku projektowego. - Co to jest projekt? - Zarządzanie projektem.

3 - Zarządzanie Cyklem Projektu. - Etapy przygotowania i realizacji wniosku projektowego. 2. Analiza dokumentacji konkursowej wytyczne, instrukcja wypełniania wniosku, karta oceny formalnej i merytorycznej. 3. Praca warsztatowa nad przygotowaniem wybranych aspektów projektu: definiowanie pomysłu, idei projektu oraz formułowanie jego koncepcji, budżetu i harmonogramu działań. - Analiza problemów drzewo problemów. - Analiza celów drzewo celów. - Analiza Interesariuszy grupa docelowa projektu. - Planowanie działań i ich harmonogramu wdrożenia. - Planowanie zasobów i budżetu. - Monitoring i ewaluacja projektu. Szkolenie, które poprowadziła pani Anna Brzezińska cieszyło się sporym zainteresowaniem wzięło w nim udział 20 osób, które miały okazję nie tylko słuchać, ale brać też czynny udział w zajęciach warsztatowych. Kolejne szkolenie, które poprowadził pan Bartosz Wilk pt. Media społecznościowe w organizacjach pozarządowych odbyło się 17 czerwca br. w siedzibie Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie przy ulicy F. Czajkowskiego 49. Celem szkolenia było przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z mediami społecznościowymi (social media) oraz zaznajomienie z podstawami działania tego typu serwisów. Szkolenie podzielone była na dwa etapy: część teoretyczną podczas której uczestnicy zostali zapoznani z podstawami zakładania oraz zarządzania profilami swoich organizacji pozarządowych oraz część praktyczną w której mieli możliwość każdy samodzielnie, tworzyć bloga swojej organizacji. Oczywiście szkoleniu towarzyszyła dyskusja i wiele pytań kierowanych do prowadzącego. Zagadnienia, które zostały omówione podczas szkolenia: 1. Media społecznościowe zmieniają świat - opis zjawiska, krótka charakterystyka oraz kilka przykładów z ostatnich lat pokazujących jak ważną rolę odegrały media społecznościowe w procesie przemian politycznych i społecznych. 2. Główne portale działające w obszarze social media - przegląd najpopularniejszych serwisów, omówienie ich potencjału oraz profilu działania. 3. Jak wykorzystać media społecznościowe w działalności organizacjach pozarządowych? dyskusja na podstawie doświadczeń własnych, wskazanie odpowiednich narzędzi do strategii komunikacyjnej poszczególnych organizacji. 4. Zajęcia praktyczne - obsługa portali społecznościowych (wg. potrzeb organizacji), założenie kont, administracja stronami. Tematy podejmowane na szkoleniu media społecznościowe wzbudziły duże zainteresowanie uczestników, którzy wyrazili chęć podjęcia dalszej współpracy z prowadzącym. Opracowanie: Krystyna Osika, Monika Szymbara

4 DNI KROSNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W dniu 15 czerwca 2014 r. po raz trzeci podczas obchodów Święta Miasta mieliśmy okazję zapoznać się z ofertą krośnieńskich organizacji pozarządowych. Organizacje prezentowały się na scenie, organizowały Grę Miejską KrosnoGrę oraz przedstawiały swoją działalność na stoiskach wystawienniczych. W sumie w imprezie wzięło udział 30 organizacji pozarządowych z terenu miasta Krosna. Na stoiskach prezentowały się: Krośnieński Uniwersytet III Wieku - wystawa prac malarskich i rękodzielniczych. Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów pokaz jazdy rowerowej na rolkach, stoisko drobnych napraw sprzętu rowerowego. Stowarzyszenie Wojskowego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza przedstawienie wyposażenia medycznego, pokaz udzielania zasad I pomocy przedmedycznej. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej prezentacja literatury dotyczącej Kresów Wschodnich. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - kiermasz wydawnictw dotyczących Krosna wydanych przez SMZK. Krośnieńska Scena Freeriderowa Krośnieński Klub Sportów Ekstremalnych pokaz sprzętu rowerowego, możliwość przejazdów przez różne przeszkody, skoki na rowerach. Krośnieński Klub Szachowy Urania Międzynarodowy Festiwal Gier Umysłowych Krosno 2014 Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Bursaki 41. Polski Czerwony Krzyż - pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej. Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa znakowanie rowerów i omawianie sposobu zachowania się rowerzystów na drodze. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - punkt malowania twarzy dzieci oraz ozdabiania włosów dla dzieci. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu rozpowszechnianie form i możliwości rehabilitacji dzieci z wadą słuchu, możliwość konsultacji. Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne - stoisko z materiałami promocyjnymi. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt ANIMALS stoisko z materiałami promocyjnymi. Klub Tenisa Ziemnego Return Krosno turniej tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży na kortach przy ul. Legionów. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem prezentacja działalności stowarzyszenia. Krośnieńskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt stoisko wystawiennicze. Fundacja dla Sztuki II edycja konkursu dla dzieci Artystyczne podcienia.

5 Polski Związek Głuchych - punkt konsultacyjny oraz nauka podstawowych gestów w języku migowym na scenie. Maltańska Służba Medyczna Pomoc Maltańska - stoisko informacyjne. Organizacje miały okazję zaprezentować również mieszkańcom Krosna swój dorobek artystyczny poprzez występy na scenie, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nie brakło gorących braw, uznania i podziękowań. Na scenie zaprezentowały się: Krośnieński Uniwersytet III Wieku Stowarzyszenie Tańca Fragolin Podkarpackie Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans Aktywny Klub Emerytów i Rencistów Dzielnicy Polanka Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie. Kolejnym ważnym działaniem organizacji podczas Dni Krosna była przygotowana z ich udziałem KrosnoGra. W tym roku udziałem w grze miejskiej zainteresowanych było aż 18 drużyn, dzięki czemu zawody były zdecydowanie ciekawsze. KrosnoGrę organizowały: Przystanek I Polski Związek Niewidomych - tor przeszkód z zawiązanymi oczami i laską dla niewidomych Przystanek II - Lokalna Organizacja Turystyczna Beskid Niski quiz wiedzy dotyczący miasta Krosna Przystanek III Polski Związek Krótkofalowców Oddział Podkarpacki w Krośnie nawiązywanie łączności przez radio Przystanek IV Bieszczadzkie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe rzut bojką ratowniczą do celu oraz quiz o ratownictwie wodnym Przystanek V Aktywny Klub Emerytów i Rencistów Dzielnicy Polanka anatomia człowieka Przystanek VI - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Koło w Krośnie wykonanie nadruku na torbie ekologicznej oraz test komunikacji pozawerbalnej Przystanek VII - Automobilklub Małopolski Krosno slalom z przeszkodami przy użyciu alkogogli Przystanek VIII - Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 5 w Krośnie - test wiedzy i sprawności tenis, badminton Przystanek specjalny nietypowa pracownia projektowa. Opracowanie: Krystyna Osika

6 PIKNIK RODZINNY MAMA, TATA I JA TRZY GODZINY DLA RODZINY Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krośnie i Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna zaprosiły mieszkańców Krosna na Piknik Rodzinny Mama, Tata i Ja trzy godziny dla rodziny. Festyn zorganizowany został w dniu 31 maja br. w Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Grodzkiej. Nawiązywał do obchodów roku 2014, który został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych - Międzynarodowym Rokiem Rodziny. Podczas Festynu zaprezentowano popularne i mniej znane możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży. Celem wzmocnienia aktywności najmłodszych przedstawiono sposoby miłego i bezpiecznego spędzania nadchodzących wakacji. Rodzice wraz z dziećmi mogli poznać przeróżne formy rozwijające zdolności, umiejętności i hobby milusińskich. W programie zaproponowano zabawy aranżowane przez studentów Studium Animacji Kultury oraz harcerzy z krośnieńskiego hufca ZHP, takie jak konkursy: hula hop, malowanie kredą, czy też rozgrywki sportowe w siatkówkę. Podczas pikniku w Ogródku Jordanowskim zaprezentowały się również instytucje miejskie, stowarzyszenia, a swoją ofertę edukacyjną, rekreacyjną i sportową przedstawiły m.in. Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Dziecko w Krośnie, Świetlica Ogródka Jordanowskiego oraz Wolontariuszki Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie. Nie brakowało takich popularnych atrakcji jak: malowanie twarzy, zabawy z chustą animacyjną, szaleństwa w nadmuchiwanym parku rozrywki czy zabawy na trampolinach. Odbywały się również rozgrywki szachowe zakończone rozdaniem nagród i dyplomów. Maltańska Służba Medyczna zapewniła zabezpieczenie przedmedyczne imprezy oraz zaprezentowała pokaz pomocy przedmedycznej. Straż Pożarna zorganizowała pokaz strażackich pojazdów wraz z możliwością przymiarki stroju Strażaka. W celu wytworzenia przyjaznej i miłej atmosfery wolontariusze byli przebrani za postaci z bajek. Uczestnictwo w pikniku całych rodzin dało możliwość spędzenia w tym dniu trzech ciekawych godzin, które wypełnione były radością i aktywnością każdego uczestnika. Wielu rodziców, babć i dziadków wraz ze swymi pociechami wzięło udział w udanym pikniku, który miał im uzmysłowić jak ważna jest silna więź emocjonalna w rodzinie, mająca wpływ na późniejsze zachowania najmłodszych. Piknik został dofinansowany przez Gminę Krosno. Opracowanie: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie

7 KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ DLA UCZNIÓW Z KROŚNIEŃSKICH SZKÓŁ Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie i Urząd Miasta Krosna, byli organizatorami 16- godzinnego szkolenia w zakresie nabycia umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla 40 uczniów Krośnieńskich Szkół. Kurs odbył się w dniach 31 maja i 1 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie. Wykładowcami na kursie byli: p. Justyna Puchyrska oraz p. Zbigniew Moskal Instruktorzy Pierwszej Pomocy PCK. Uczniowie po zapoznaniu się z najważniejszymi wiadomościami i pojęciami w zakresie teoretycznym z pierwszej pomocy, brali udział w ćwiczeniach praktycznych. Każdy miał możliwość poćwiczyć na profesjonalnych fantomach oraz wykonać czynności, związane z podstawowymi zabiegami resuscytacyjnymi. W zajęciach praktycznych pomagali wolontariusze PCK. Koszty kursu w całości pokrył Urząd Miasta Krosna i Oddział Rejonowy PCK w Krośnie. Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z Certyfikatem Unii Europejskiej. Szkolenie to miało na celu zapoznanie młodzieży krośnieńskich szkół z prawidłowym postępowaniem w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Umiejętności te są nieocenione w momencie potrzeby ratowania życia. Opracowano na podstawie informacji: Oddział Rejonowy PCK Krosno POWITANIE LATA REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Urząd Miasta Krosna systematycznie współpracuje z organizacjami pozarządowymi w ramach prowadzenia rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanej w oparciu o środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to zadanie związane z dofinansowaniem organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe, które otwiera przed niepełnosprawnymi członkami tych organizacji szerokie możliwości wyjścia ze środowiska domowego, spotkań z ludźmi zrzeszonymi z powodu posiadania podobnych schorzeń, wymianę informacji na temat ich zapobiegania i leczenia, ale także rekreacji

8 poprzez zwiedzanie ciekawych zakątków Polski, ruchu w trakcie zawodów sportowych czy rajdów oraz udziału w życiu kulturalnym. Warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków PFRON do imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych jest złożenie przez organizację pozarządową stosownego wniosku do dnia 30 listopada roku, poprzedzającego organizację imprez. Mogą je składać osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli: 1) prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku 2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania, 3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Jedną z organizacji, która skorzystała w bieżącym roku kalendarzowym z dofinansowania ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych było Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Krośnie. W dniu r. odbyło się integracyjne spotkanie Powitanie Lata w restauracji Jaś Wędrowniczek w Rymanowie, zorganizowane dla ponad 100 osób członków PTWK w Krośnie, członków zaprzyjaźnionego oddziału PTWK w Sanoku, przedstawicieli Polskiego Związku Niewidomych w Krośnie, zrzeszających osoby niepełnosprawne. Po obiedzie rozpoczęła się zabawa przy muzyce, która zintegrowała uczestników i zapewniła doskonałą atmosferę. Na zakończenie spotkania dla uczestników przygotowano piknik przy grillu. Opracowano na podstawie informacji: PTWK Krosno WYBRANE WAKACYJNE IMPREZY W MIEŚCIE Letni wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany w czasie wakacji jest okazją do odpoczynku od nauki, poprawienia kondycji fizycznej, rozwoju zainteresowań, w tym turystycznych, sportowych czy kulturalnych oraz sprzyja różnorodnym zabawom, a także nawiązywaniu trwałych i dobrych relacji z innymi. Pełny inwencji wypoczynek z ciekawą i różnorodną ofertą zajęć programowych pozwala dzieciom i młodzieży dobrze odpocząć i przygotować się aktywnie do nowego roku szkolnego. Zakłada się, że w 2014 r. z różnych form wypoczynku, dofinansowanych przez Miasto Krosno skorzysta około 790 dzieci, w tym 140 będzie odpoczywało na półkolonii w miejscu zamieszkania.

9 Harmonogram wybranych imprez: 1 czerwca do 30 września 2014 wakacyjne zajęcia gier umysłowych w RCKP 1-14 lipca 2014 r. półkolonia letnia - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie 1 14 lipca - I turnus, lipca - II turnus 2014 r. półkolonia letnia TPD Krosno 5 lipiec 2014 r. - Turniej Plażowej Piłki Nożnej reprezentacji dzielnic i osiedli miasta Krosna 6 lipca 2014 r. - Koncert Pełen Słońc 7-18 lipca 2014 r. półkolonia letnia - Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. ks. B. Markiewicza Oratorium Twój Dom 27 lipca Świetlne Miasto Krosno W każdy piątek lipca i sierpnia 2014 r. w Ogródku Jordanowskim gości Letnia Przygoda lipiec 2014 r. - Turniej Plażowej Piłki Siatkowej w kat. OPEN sierpień 2014 r. - Przełajowe Zawody Rowerowe dzieci i młodzieży sierpień 2014 r. - Turniej Tenisa Ziemnego dziewcząt i chłopców do lat 18 lipiec sierpień 2014 r. cykl zajęć dla dzieci: Czarodziejskie wakacje w Solilandii, Wakacyjne środy z Karolcią, Wakacje z komiksem, Własnoręcznie wykonujemy biżuterię, Ruchome pajace, Podróże małe i duże, czyli palcem po mapie, 1 14 sierpnia 2014 r. - zajęcia sportowo rekreacyjne w miejscu zamieszkania - Krośnieński Klub Sportowy BUDO 24 sierpień 2014 r. - IX Bieg Uliczny O Skarb Portiusa - dystans 7 km 29 sierpień 2014 r. - XI Turniej Piłki Nożnej reprezentacji dzielnic i osiedli miasta Krosna TRWA IV EDYCJA KONKURSU ZASŁUŻONY DLA WOLONTARIATU Nawiązując do idei bezinteresownego i dobrowolnego niesienia pomocy innym, Prezydent Miasta Krosna już po raz kolejny ma zaszczyt zaprosić mieszkańców miasta Krosna, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, krośnieńskie Szkolne Kluby, przedsiębiorstwa do udziału w IV edycji Konkursu Zasłużony dla wolontariatu. Konkurs Zasłużony dla wolontariatu jest okazją do wyróżnienia i publicznego uhonorowania osób aktywnie działających na zasadzie pracy wolontarystycznej, podejmujących działania posiadające różne formy i oblicza, które w sposób szczególny bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia zasłużyły się w działalności wolontarystycznej na rzecz społeczeństwa miasta Krosna. Celem konkursu jest promowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców Krosna oraz wykazanie, że nie brakuje osób, które z dobrego serca bezinteresownie pomagają drugiej osobie. Nominacje będą przyznawane w pięciu kategoriach: Kategoria I KROSNOludzki Wolontariusz Roku młodzież szkolna Kategoria II - KROSNOludzki Wolontariusz Roku osoba dorosła Kategoria III Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza lub Opiekun grupy wolontariuszy

10 Kategoria IV - Szkolny Klub Wolontariusza lub grupa wolontariuszy Kategoria V - KROSNOludzki Wolontariusz Roku - osoba/ instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych. W każdej kategorii laureatom zostaną przyznane nagrody, wyróżnienia i dyplomy, które zostaną wręczone podczas Krośnieńskiego Dnia Wolontariatu. W celu zgłoszenia kandydatur należy wypełnić wniosek zgłoszeniowy, znajdujący się na: stronie internetowej w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie przy ul. Grodzkiej 10. Wnioski należy składać do dnia 15 października 2014 r. w: - Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, - Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie przy ul. Grodzkiej 10, - lub przesłać mailowo na adres: Wszelkie pytania proszę kierować pod nr tel.: lub na adres mailowy: Tekst: Monika Szymbara Redakcja: Monika Szymbara, Krystyna Osika Korekta: Julita Jaśkiewicz Fotografie: zbiory organizacji pozarządowych i Urzędu Miasta Krosna Kontakt: Krosno, ul. Grodzka 10, Tel Nakład: 150 sztuk

Sprawozdanie. z działalności Opolskiego Oddziału Okręgowego. Polskiego Czerwonego Krzyża. za rok 2014

Sprawozdanie. z działalności Opolskiego Oddziału Okręgowego. Polskiego Czerwonego Krzyża. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża za rok 2014 I Wstęp Sprawozdanie Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża stanowi najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Otwock w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Otwock w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OTWOCK W 2011 ROKU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O

Bardziej szczegółowo

I. Przeciwdziałanie patologiom społecznym: Kwota w roku 2006 r.: 96.790,00 zł.

I. Przeciwdziałanie patologiom społecznym: Kwota w roku 2006 r.: 96.790,00 zł. SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2006 I. Dotacje na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE. Łęgowo 2010

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE. Łęgowo 2010 WĄGROWIECKI KURIER POWIATOWY BIULETYN BEZPŁATNY NR 8 (21) Wrzesień 2010 DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE Łęgowo 2010 Uroczystą Mszą św. Dziękczynną odprawioną przez ks. Zbigniewa Szyka rozpoczęły się obchody tegorocznych

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVIII/305/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok. Załącznik do Uchwały... Rady Miasta Częstochowy z dnia... Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA TEMAT REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 Wizja rozwoju miasta: Miasto do życia Misja Miasta: rozwój wartości wspólnotowych w nawiązaniu do tradycji miasta kupieckiego

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

ROZMOWA Z TERESĄ SOBIERSKĄ DYREKTOREM MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY MIĘDZYLESIU O POMYŚLE NA KULTURĘ

ROZMOWA Z TERESĄ SOBIERSKĄ DYREKTOREM MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY MIĘDZYLESIU O POMYŚLE NA KULTURĘ ROZMOWA Z TERESĄ SOBIERSKĄ DYREKTOREM MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY MIĘDZYLESIU O POMYŚLE NA KULTURĘ Kto był inicjatorem programu Dom Kultury + inicjatywy lokalne? Głównym inicjatorem napisania projektu

Bardziej szczegółowo

wolontariat metropolitalny

wolontariat metropolitalny wolontariat metropolitalny MODEL GDAŃSK 2016 fot. KFP Kosycarz 3 spis treści 1. Wolontariat Metropolitalny. Strategia i działania 3 2. Od wizji do strategii 3 2. Od modelu do działania. Synergia system

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Informacyjny. Starostwa Powiatowego w Elblągu. nr 42 maj 2012 do użytku wewnętrznego ISSN 1509-9448. Lider Zarządzania 2011 str.

Biuletyn. Informacyjny. Starostwa Powiatowego w Elblągu. nr 42 maj 2012 do użytku wewnętrznego ISSN 1509-9448. Lider Zarządzania 2011 str. nr 42 maj 2012 do użytku wewnętrznego ISSN 1509-9448 Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Elblągu Lider Zarządzania 2011 str. 5 Oferta edukacyjna str. 11 XII Edycja Olimpiady str. 20 Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża,

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR IN O RMA TOR M A Z O W I E C K I Szanowni Państwo, Środowiskowe Domy Samopomocy w systemie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi funkcjonują już kilkanaście lat. Ich rola w budowaniu oparcia społecznego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU!

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2007 Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! organizacja po ytku publicznego 1) DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI a) nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013 ELBLĄG 2013 RAPORT ROCZNY 2013 STOWARZYSZENIE ESWIP SIEDZIBA W ELBLĄGU ul. Związku Jaszczurczego 17 82-300 Elbląg tel./faks 55 236 27 16, 55 235 33 88 e-mail: eswip@eswip.pl, www.eswip.pl SIEDZIBA W OLSZTYNIE

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH Tomasz Schimanek AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA PRACOWNI DOBRA WSPÓLNEGO WPROWADZENIE Starość jest nieunikniona, o tym wiemy wszyscy, choć nie wszyscy sobie to uświadamiamy.

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Sportu. w Gminie Strzelce Opolskie. na lata 2013 2017 (PROJEKT)

Strategia Rozwoju Sportu. w Gminie Strzelce Opolskie. na lata 2013 2017 (PROJEKT) Strategia Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 2017 (PROJEKT) Opracowanie pn. Strategia Rozwoju Sportu w gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 2017 jest efektem prac zespołu powołanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo