SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Transkrypt

1 SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński PROGRAM KONFERENCJI PRELEGENCI PARTNERZY KONFERENCJI INFORMACJE PRAKTYCZNE

2 SŁOWO WSTĘPNE Szanowni Państwo, rozpoczynająca się dzisiaj konferencja ma na celu podjęcie interdyscyplinarnej i wieloaspektowej dyskusji o tym, jak w sposób skuteczny i odpowiedzialny komunikować polskie społeczeństwo o zdrowiu i medycynie. Organizatorzy mają również nadzieję znaleźć podczas obrad odpowiedź na pytanie, jaki jest obraz służby zdrowia kreowany obecnie w mediach, czy ten wizerunek jest zgodny z rzeczywistością i czy przekazy medialne poruszające temat zdrowia pomagają pacjentom czy raczej komplikują prace lekarzy. Jest faktem, że reklama w mediach ma ogromną moc. Będąc skutecznym narzędziem dla sprzedaży wszelkich produktów, może również być pośród innych narzędzi znakomitym nośnikiem dla promowania zdrowia i informowania o sposobach jego ochrony. Sposób komunikowania o zdrowiu powinien wzbudzać w odbiorcach na wzór reklamy produktów chęć, pragnienie dbania o swoje zdrowie. Z pewnością, sposób zachęcania do troski o siebie, promowania zdrowego stylu życia, informowania o zdrowiu nie jest identyczny ze sposobem zachęcania do kupienia produktu. Nie wystarczy naświetlić odbiorcy określonego sposobu postępowania, szczególnie gdy wymaga on pewnych ograniczeń, zadawania sobie trudnych pytań, brania odpowiedzialności. Gdy nie mamy nic konkretnego do sprzedania potrzeba innych środków uwodzenia, by przyciągnąć uwagę odbiorcy. Oto dlaczego, w przypadku zdrowia publicznego komunikacja musi, bardziej niż w jakimkolwiek innym przypadku, opierać się na bardzo dobrej znajomości grup, do których przekaz się kieruje i wypracowaniu skutecznych metod wpływu i perswazji. Promocja zdrowia wymaga zatem podejścia specyficznego. Wymaga uważności i ostrożności w wypracowaniu metodologii. Osobiście uważam, że bez wsparcia środowiska naukowego, specjalistów i ekspertów, słowem Państwa wszystkich obecnych na tej konferencji to wyzwanie, które ma przed sobą polityka państwa nie będzie mogło być skutecznie i właściwie zrealizowane. Komunikowanie o zdrowiu jest dziedziną, która zajmując się teorią, badaniami i praktyką komunikowania w promocji i ochronie zdrowia obejmuje wiele szczegółowych dziedzin nauki. Pozostaje mi mieć nadzieję, że obecne na tej sali grono naukowców reprezentujących je wypracuje wnioski, które będą mogły być wykorzystane w praktyce przez tych, którzy za ochronę zdrowia i jego promocję są w Polsce odpowiedzialni. Życzę Państwu bardzo owocnych obrad w imieniu władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też chcę podkreślić, że jako reprezentant środowiska medycznego jestem ich rezultatami osobiście żywotnie zainteresowany. PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

3 Szanowni Państwo. Rozpoczynająca się w Krakowie konferencja naukowa Komunikowanie o Zdrowiu jest ważnym wydarzeniem skupiającym środowiska naukowe, dziennikarskie, medyczne, medialne oraz przedstawicieli różnych podmiotów zaangażowanych w system ochrony zdrowia. Komunikowanie o zdrowiu to bardzo ważny proces psychologiczny, szczególnie w aspekcie społecznym, a istotne problemy zdrowotne należy zawsze ujmować w wymiarze społecznym, bo tylko wtedy możemy należycie wsłuchiwać się w ważne potrzeby sygnalizowane nie tylko przez profesjonalistów, ale przede wszystkim przez ludzi będących bezpośrednimi odbiorcami naszych oddziaływań. Wraz z rozwojem wiedzy i techniki, wydłużeniem życia ludzkiego, wzrastającą liczbą zagrożeń dla zdrowia i jednoczesnym wzrostem oczekiwań społecznych zagadnienie komunikowania w zdrowiu nabiera zasadniczego znaczenia, jako jedna z form oddziaływania na kształtowanie zachowań prozdrowotnych. W ostatnich dziesięcioleciach udało się rozwinąć wiele innowacyjnych metod w zakresie profilaktyki i medycyny naprawczej, co pozwala na wczesne wykrywanie i leczenie bardzo skomplikowanych schorzeń, jednocześnie stawia nowe wyzwania przed lekarzami, pacjentami i mediami. Komunikacja o zdrowiu w wymiarze indywidualnym ma zasadnicze znaczenie w dobrym kontrolowaniu przebiegu schorzeń przewlekłych i pozwala na zachowanie optymalnej jakości życia pacjentów. W wymiarze społecznym bardzo ważne znaczenie odgrywają media, publiczny płatnik świadczeń zdrowotnych, jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania własne z zakresu ochrony zdrowia, a nasze wspólne działania mogą w istotny sposób przyczyniać się do popularyzacji wiedzy o podstawowych uwarunkowaniach stanu zdrowia i możliwościach profilaktyki. Województwo Małopolskie odnosząc się z troską do spraw zdrowia realizuje programy ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia, chorób onkologicznych i psychicznych, a także profilaktyki cyberuzależnień, jednocześnie współpracując ze stacjami telewizyjnymi i radiowymi, a także wykorzystując medium o dużym zasięgu oddziaływania jakim jest Internet. Wyrażam przekonanie, że konferencja naukowa Komunikowanie o Zdrowiu będzie doskonałą okazją do wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń w gronie specjalistów i przyczyni się do rozwoju coraz doskonalszych form przekazu o zdrowiu i zacieśnieniu wzajemnych kontaktów, które w przyszłości zaowocują wspólnymi przedsięwzięciami, czego wszystkim serdecznie życzę. WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

4 O KONFERENCJI Szanowni Państwo. Popularne w ostatnim czasie stwierdzenie socjologów mówi o tym, że żyjemy w społeczeństwie somatycznym. Zdrowe, sprawne, piękne, długowieczne ciało ludzkie stało się obiektem pożądania, podziwu, dyskusji, kształtowania, a także przedmiotem działań politycznych, ekonomicznych i społecznych. Ciało to jedna z obsesji europejskiej i amerykańskiej kultury popularnej oraz jeden z wielkich tematów dziejów nowoczesnych. Już nie tylko nauki medyczne interesują się jego zdrowiem i wydolnością. Problemami zdrowia i sprawności ciała zajmują się politycy, ekonomiści i pedagodzy. Powstały socjologia i antropologia ciała, a media masowe i kultura popularna uczyniły przygody ciała jednym ze swych nadrzędnych tematów, organizującym rozległe obszary dyskursu poświęconego władzy, erotyce, przemocy, ekonomii, polityce i sztuce. W społeczeństwie zmediatyzowanym, w którym niemal każdy ma do dyspozycji różnorodne narzędzia komunikowania, a zdobywanie wiedzy stało się po prostu kwestią umiejętnego wykorzystywania mediów, informowanie o problematyce zdrowotnej nabiera zasadniczego społecznego znaczenia. Komunikowanie o zdrowiu to dzisiaj kwestia informacji i rozpowszechniania wiedzy, popularyzacji odkryć medycznych, kształtowania zdrowych nawyków obywateli, ostrzegania o niebezpieczeństwach i zagrożeniach, budowania wizerunku służby zdrowia i lekarzy, dostarczania narzędzi skutecznego porozumiewania się między lekarzami i pacjentami. To jednocześnie coś więcej: sfera pogłębionej refleksji na temat indywidualnych i społecznych definicji zdrowia i choroby, problematyki cierpienia i śmierci, dylematów etycznych związanych z ludzkim ciałem, zdrowotnością, nowymi możliwościami medycyny. To wreszcie pole dyskusji nad skutecznością rozwiązań w sferze polityki społecznej i zarządzania. Tej właśnie niezwykle złożonej i wielowymiarowej problematyce poświęcona jest konferencja Komunikowanie o Zdrowiu. Chcielibyśmy, by lekarze i menedżerowie - specjaliści od komunikowania o zdrowiu spotkali się na niej z medioznawcami, antropologami i socjologami komunikowania. Ze współpracy tych środowisk badawczych wyniknąć powinno zarówno pogłębienie refleksji nad zdrowiem i jego społecznymi i kulturalnymi korelatami, jak lepsza praktyczna skuteczność, gdy chodzi o rozwiązywanie praktycznych zadań, które stawia przed dzisiejszą służba zdrowia mediatyzacja działań obywateli oraz ich zainteresowanie wiedzą medyczną w mediach. Z nadzieją, że będzie to pierwsze z wielu naukowych spotkań środowisk medycznych i medioznawczych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ, życzymy wszystkim, by ze spotkania tego wynikło wiele interesujących naukowych rozmów, odkryć oraz kreatywnych pomysłów. DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA-MAGDZIARZ Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński

5 PROGRAM KONFERENCJI PIĄTEK, 17 STYCZNIA DEBATA MEDIALNA. SALA Tytuł: Dziennikarze dla zdrowia i o zdrowiu Moderator i podsumowanie: red. Alicja Popiel (TVP Kraków) Wystąpienia: dr Anna Koprowicz, dr Urszula Kwapisz Wpływ mediów na profilaktykę raka piersi i raka szyjki macicy. (Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia) dr Jolanta Lenartowicz Starzenie się i starość w zwierciadle mediów. (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia) Dyskusja dziennikarzy z: Radia Kraków, TVP, Dziennika Polskiego, Gazety Wyborczej, Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia OTWARCIE KONFERENCJI NAUKOWEJ. SALA prof. dr hab. med. Wojciech Nowak (Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego) Wojciech Kozak (Wicemarszałek Województwa Małopolskiego) dr Stefan Bednarz (Przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej, Naczelna Izba Lekarska) Barbara Bulanowska (Dyrektor Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia) prof. nadzw. UJ, dr hab. Teresa Sasinska-Klas (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński) dr hab. Małgorzata Lisowska Magdziarz (Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński) PRZERWA KAWOWA 13: OBRADY PLENARNE. SALA Tytuł: Komunikacja zdrowotna w Polsce - personalna, organizacyjna, medialna. Jaka jest, jaka jest potrzebna, jaka być może? Moderator i podsumowanie: prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas Wystąpienia: prof. dr hab. Józef Lipiec (Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński) dr Barbara Jacennik (Wydział Psychologii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie) prof. dr hab. Jerzy Olędzki (Instytut Dziennikarstwa, Uniwersytet Warszawski) dr hab. Agnieszka Ogonowska (Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) prof. dr hab. n. med. Jacek S. Dubiel (Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum) 15:15-16:45 SESJE TEMATYCZNE Sesja 1. Sala Tytuł: Innowacje w medycynie - właściwa komunikacja warunkiem sukcesu w budowaniu zaufania pacjenta do technologii medycznych Wystąpienia: prof. Piotr Pierzchalski (prezes Onco Gene Diagnostic) dr Andrzej Izworski (wiceprezes Silvermedia, prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej) dr Barbara Niedźwiedzka Znaczenie i rola kompetencji informacyjnych w komunikacji i podnoszeniu poziomu wiedzy zdrowotnej. (Zakład Informacji Naukowej, Instytut Zdrowia Publicznego na Wydziale Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum) Dyskusja: dr Jolanta Kołodziejczyk (dyrektor ds. Rozwoju, Diagnostyka SA), Ewa Kałużny (T-Mobile Polska)

6 Sesja 2. Sala Tytuł: Praktyka komunikowania o zdrowiu. Wystąpienia: dr Marzena Kowalska Komunikacja o zdrowiu w strategii firmy medycznej zarządzanej poprzez wartości (Dyrektor marketingu i komunikacji korporacyjnej Lux Med); dr Barbara Jacennik Zastosowania programu AT do analizy treści tekstów internetowych na tematy zdrowia, choroby i leczenia (Wydział Psychologii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie); dr Paulina Polak Lekarze-firmy farmaceutyczne czy możliwa jest czysta współpraca w systemie służby zdrowia? (Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński); Krzysztof Żak Polisy na życie małym druczkiem - jak wybierać świadomie (Prezes Zarządu, EU4YA CREDITS Sp. z o.o.); Sesja 3. Sala Tytuł: Społeczno-prawne konteksty dot. zdrowia i opieki zdrowotnej. Wystąpienia: prof. zw. dr hab. prawa Jacek Sobczak Prawo pacjenta do informacji a potrzeba ochrony prywatności i godności człowieka. Dylematy pracowników służby zdrowia i dziennikarzy (Wydział Prawa i Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej) prof. nadzw. UJ, dr hab. Teresa Sasinska-Klas Zdrowie i opieka zdrowotna w świetle badań opinii publicznej w Polsce w latach (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński) dr Krzysztof Puchalski Potoczne myślenie o zdrowiu, jego charakterystyka i społeczne zróżnicowanie. Wyzwania dla komunikacji dotyczącej spraw zdrowia (Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi) dr Maria Łoszewska-Ołowska Chory polityk, celebryta, zwykły Kowalski. Granice dozwolonego rozpowszechniania informacji o stanie zdrowia pacjenta w polskich mediach (Instytut Dziennikarstwa, Uniwersytet Warszawski) Sesja 4. Sala Tytuł: Rola mediów w popularyzacji zdrowia, cz. 1. Wystąpienia: dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz Mediatyzacja zdrowia i choroby. Media popularne jako źródło wzorców zdrowego ciała oraz narracji o przezwyciężaniu choroby (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński) dr Judyta Ewa Perczak Szaman w kiosku, czyli polska prasa poświęcona medycynie niekonwencjonalnej (Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach) dr Irena Wolska-Zogata Między rynkiem a odpowiedzialnością społeczną mediów. Analiza wybranych magazynów o zdrowiu (Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski) dr Maria Świątkiewicz-Mośny Transplantacji tak ale jak? (Komunikowanie o medycynie transplantacyjnej w mediach) (Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński) dr Mariusz Makowski Komunikowanie o zdrowiu psychicznym; dylematy specjalisty w mediach podejmującego wyzwanie psychoedukacji (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) mgr Anna Latos Komunikowanie w sektorze medycznym. Dobre praktyki (Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) Sesja 5. Sala Tytuł: Wizerunek lekarza i służby zdrowia. Wystąpienia: dr Magdalena Mateja Lekarz, czyli guru? Kreowanie wizerunku lekarza-specjalisty, na przykładzie Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim im. Jurasza w Bydgoszczy

7 (Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) dr Jacek Wojsław Ideologizacja przekazów ikonograficznych o tematyce zdrowotnej w czasach PRL: w poszukiwaniu wizualnego stereotypu (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Gdański) mgr Karolina Dziewulska Praca rzecznika prasowego w szpitalu w sytuacjach kryzysowych (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) mgr Katarzyna Pawlak Obraz lekarza - serial telewizyjny kontra rzeczywistość (Zakład Patologii Społecznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) mgr Leszek Świeca Makiawelizm medyczny w komunikacji społecznej - próba diagnozy (Uniwersytet Śląski w Katowicach) PRZERWA KAWOWA 17: SESJE TEMATYCZNE Sesja 6. Sala Tytuł: Komunikacja z pacjentem. Sztuka czy wyzwanie? Wystąpienia: dr Aleksandra Hulewska Znaczenie asertywności lekarza w kontaktach z pacjentem i jego rodziną (Zakład Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) dr Małgorzata Majewska, mgr Joanna Garlicka Słowo też jest lekiem, czyli o komunikacji lekarza z pacjentem (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej i Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński) dr Iwona Sikorska Jak rozmawiać z rodzicem o zdrowiu psychicznym dziecka? (Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński) dr Bożena Gulla Zakaz czy nakaz? Skuteczny przekaz zaleceń zdrowotnych (Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński) dr Urszula Kwapisz, dr Anna Koprowicz Postawy prozdrowotne osób w starszym wieku wobec nałogu palenia (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia) Sesja 7. Sala Tytuł: Prozdrowotne kampanie społeczne. Promocja zdrowia w społeczeństwie czy deliberowanie? Wystąpienia: dr Agnieszka Hess Wyrolluj raka! - strategia komunikacyjna fundacji Rak n Roll jako przykład alternatywnej formy komunikowania o zdrowiu (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński) dr Aleksandra Wagner Deliberować na zdrowie! (Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński) dr Monika Kaczmarek-Śliwińska Prozdrowotne kampanie społeczne online (Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej, Politechnika Koszalińska) mgr Magdalena Pataj Polskie kampanie społeczne promujące zdrowie analiza wybranych przykładów (Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) mgr Anna Kurzak Promocja zdrowia w świetle kampanii społecznych realizowanych w mediach. (Instytut Marketingu, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska) Sesja 8. Sala Tytuł: Filozofia i etyka komunikowania o zdrowiu. Wystąpienia: ks. prof. dr hab. Michał Drożdż Media w przestrzeni ludzkiego cierpienia (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) dr Agnieszka Piasecka Komunikowanie o zdrowiu: tworzenie środowiska nadziei (Zakład Nauk Humanistycznych Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych WPT Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) dr Anna Olszewska Anatomia popularna naszych czasów czyli o przetwarzaniu obrazów diagnostycznych (Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza)

8 mgr Maja Bednarska Filozofia dramatu jako ontyczne podstawy aktu komunikacyjnego między lekarzem i pacjentem (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) mgr Małgorzata Posyłek Nowy wymiar komunikowania o zdrowiu czyli medialny fenomen Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) Sesja 9. Sala Tytuł: Narzędzia i metody komunikowania o zdrowiu. Wystąpienia: dr Teresa Sławińska Komunikowanie o zdrowiu. Promocja i profilaktyka. Casus Francji. (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński) dr Magdalena Hodalska Medialny obraz epidemii (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński) mgr Jakub J. Florczyk Rola transgranicznych organizacji społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze promocji zdrowia. (Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) mgr Karolina Kosek Wpływ informacji o kontuzji sportowca na wysokość kursu zakładu bukmacherskiego (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński) mgr Justyna Mieczkowska Reklama społeczna jako skuteczna forma komunikowania o zdrowiu (Uniwersytet Warmińsko Mazurski) Sesja 10. Sala Tytuł: Rola mediów w popularyzacji zdrowia, cz. 2. Wystąpienia: dr Anna Gębalska-Berekets Rola Internetu w popularyzacji informacji medycznych i zdrowego trybu życia. Wybrane aspekty (Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) dr Katarzyna Bocheńska-Włostowska, dr Anna Bocheńska-Brandt Pacjent w sieci. Zachowania komunikacyjne chorych i ich rodzin w Polsce i Niemczech. (Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej Curie) mgr Aleksandra Powierska Zdrowie nasze społecznościowe. Social media a komunikowanie o zdrowiu (Instytut Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Jagielloński) mgr Kamila Kwasik Zdrowy tryb życia w social media na przykładzie profilu Ewy Chodakowskiej na Facebooku i bloga Anny Lewandowskiej. Promocja zdrowia, czy tylko trampolina do popularności i sukcesu? (Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) mgr Agnieszka Całek Media społecznościowe jako sposób na radzenie sobie z tabu choroby psychicznej. Analiza przypadku portalu Mam Efkę (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński) 19:15 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI. SALA dr hab. Małgorzata Lisowska Magdziarz (Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński) 19:30 KOLACJA Budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński. Poziom -1.

9 PRELEGENCI MGR MAJA BEDNARSKA (GORCZYCA) Absolwentka Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureatka Naukowego Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa w roku Doktorantka Wydziału Filozoficznego UPJPII, od 2007 roku prowadzi zajęcia z filozofii na Dziennikarstwie i Komunikacji Społecznej UPJPII. W latach prowadziła szkolenia z komunikacji w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie. Zainteresowania: filozofia współczesna, filozofia człowieka, filozofia mediów, komunikacja społeczna. DR N. MED. STEFAN BEDNARZ Specjalista chorób wewnętrznych. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii. Przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej, Naczelnej Izby Lekarskiej. Członek Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego DR KATARZYNA BOCHEŃSKA-WŁOSTOWSKA Związana z Uczelnią Warszawską im. Marii Skłodowskiej-Curie. Jest pomysłodawcą i twórcą programu edukacyjnego Otwartej Akademii Umiejętności. Autorka między innymi ponad 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych, recenzji na temat uczenia, komunikacji społecznej oraz dziennikarstwa. Autorka wielu książek traktujących o komunikowaniu i retoryce. Obecnie prorektor ds. dydaktycznych Uczelni Warszawskiej oraz dyrektor Instytutu Nauk Społecznych, Członek Zespołu Dydaktyki Ogólnej pod opieką KNP PAN, Recenzent MEN, Recenzent PITWIN, promotor ponad 150 prac dyplomowych licencjackich i magisterskich z zakresu pedagogiki i nie tylko. Autorka programu edukacyjnego: Otwarta Akademia Umiejętności akredytowanego przez uczelnie i wydawnictwa. Specjalizuje się w komunikacji społecznej w różnych aspektach, e-learningu, komunikacji z udziałem mediów oraz dydaktyce. Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Komunikacji Społecznej UW MSC BARBARA BULANOWSKA (NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA) W latach Dyrektor Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci. W latach Radca Ministra, twórca i pierwszy dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia. Główny specjalista w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego (2003 i 1999), a w latach kierowała działem Organizacji i Nadzoru pełniąc funkcję asystenta Dyrektora Naczelnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie. Pracowała jako ekspert szeregu projektów międzynarodowych: m.in. Harvard & Jagiellonian Consortium for Health - Data for Decision Making konsultant w komponencie D Planowanie i kontrola ( ), PHARE Reforma finansowania w ochronie zdrowia, Tempus ( ), Georgetown University, Washington DC ( ) badania na temat procesów integracyjnych w ochronie zdrowia oraz cykl szkoleń dla tzw. policy makers z Europy Środkowej. Kierowała pracami komisji oraz wykonywała zamówienia na rzecz Ministerstwa Zdrowia. PRELEGENCI 9

10 MGR TOMIRA CHMIELEWSKA-IGNATOWICZ Asystent w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów doktoranckich Wydziału Kulturoznawstwa i Filologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 10 lat jest managerem ds. marketingu i HR w sektorze usług medycznych. Zainteresowania naukowe: promocja zdrowia, marketing i PR usług medycznych, komunikacja pomiędzy lekarzem a pacjentem, psychoonkologia oraz wpływ mediów na społeczeństwo. PROF. UPJPII, DR HAB. MICHAŁ DROŻDŻ Ksiądz, profesor teorii mediów i komunikacji społecznej oraz filozofii i aksjologii mediów, redaktor, doktor filozofii nauki i przyrody, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o mediach i nauk poznaniu i komunikacji społecznej. Studiował na uniwersytetach w Krakowie (UPJPII), Innsbrucku i Zürichu na kierunkach teologii, filozofii, nauk o mediach i komunikacji społecznej. Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Kierownik Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych UPJPII w Krakowie. Obszar prowadzonych przez niego badań naukowych obejmują aksjologia mediów i komunikacji społecznej, filozofia mediów, etyka mediów, filozoficzne aspekty teorii informacji i teorii mediów oraz relacji Jana Pawła II i mediów, filozofia nauki i filozofia przyrody, etyka, filozofia poznania. Autor kilkudziesięciu artykułów oraz 15 książek z obszaru filozofii mediów, teorii mediów, etyki mediów, filozofii nauki. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji, Społecznej i Przewodniczący sekcji Aksjologia komunikowania PTKS, zastępca przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Medialnej i Dziennikarskiej, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, członek zwyczajny towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. PROF. ZW. DR HAB. NAUK M. JACEK S. DUBIEL Prof. zw. dr hab. nauk m. Jacek S. Dubiel jest Przewodniczącym Rady Instytutu Kardiologii UJ CM. Do 2013 roku pełnił funkcję ordynatora II Kliniki Kardiologii UJ CM, wychowawca wielu pokoleń lekarzy, członek towarzystw i rad czasopism naukowych. W 2008 roku otrzymał Laur Jagielloński w zakresie nauk medycznych jako dowód uznania dla światowej sławy kardiologa, który w ostatnich pięciu latach wprowadził i wypromował metodę farmako-mechanicznego leczenia zawału mięśnia sercowego. W 2010 zespól lekarski prof. Jacka S. Dubiela otrzymał nagrodę Prezydenta miasta Krakowa w dziedzinie nauki i techniki za nowatorskie metody leczenia chorób serca, zmniejszenie śmiertelności szpitalnej tych chorych (z 15 do 5 procent w ciągu ostatnich 10 lat) w Krakowie i Małopolsce. Od 1999 roku zespół Instytutu Kardiologii realizuje na terenie regionu tzw. Małopolski Program Interwencyjnego Leczenia Zawału Serca, a od 2009 bierze udział we wdrażaniu programu Scent dla życia Unii Europejskiej. MGR KAROLINA DZIEWULSKA Karolina Dziewulska (ur. 1988), misjolożka i dziennikarka, absolwentka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ( ), obecnie doktorantka w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW. Łączy naukę z pracą w jednej z misyjnych organizacji. Interesuje się rzecznictwem prasowym, etyką, social media, psychologią sukcesu i hispanistyką. 10 KONFERENCJA NAUKOWA KOMUNIKOWANIE O ZDROWIU

11 MGR JAKUB FLORCZYK Jakub Florczyk jest doktorantem na Wydziale Politologii, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie współpracuje z Zakładem Stosunków Międzynarodowych. Swoją pracę naukową koncentruje wokół problematyki nowych aktorów społeczności międzynarodowej. MGR JOANNA GARLICKA Doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe to psychologia społeczna, komunikacja, psychologia Internetu. DR ANNA GĘBALSKA BEREKETS Doktor teologii, ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. Autorka książki Zrozumieć zło w Mistrzu i Małgorzacie Michaiła Bułhakowa (Opole 2012) oraz artykułów naukowych i publicystycznych o tematyce medialnej, etycznej i filozoficznej. Jej zainteresowania badawcze obejmują takie tematy jak etyka mediów, psychologia mediów, filozofia, antropologia moralna. PROF. DR HAB. TOMASZ GOBAN-KLAS Założyciel i wieloletni kierownik Katedry Komunikowania i Mediów Społecznych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ( ). Aktualnie kierownik Katedry Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej w Wyższej szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. DR BOŻENA GULLA dr Bożena Gulla jest adiunktem w Instytucie Psychologii Stosowanej oraz zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych, specjalistą psychologii klinicznej. Jej zainteresowania naukowe to psychologia chorego somatycznie, psychologia sądowa, psychoterapia i rozwój osobisty. Autorka książki poświęconej problematyce transplantacji serca i licznych artykułów naukowych. DR ANNA GURDA-DUDA Anna Gurda-Duda jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ. Jest specjalistą medycyny rodzinnej, doktorem nauk medycznych (Collegium Medium UJ, 2006) oraz lekarzem rodzinnym w Centrum Medycznym Piaski Nowe w Krakowie. Współzałożycielka i przewodnicząca Grupy Rezydentów i Młodych Lekarzy Rodzinnych, Członek Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Członek Rady Europejskiej Vasco da Gama Movement. Autorka i współautorka publikacji naukowych i doniesień zjazdowych, w tym wytycznych Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Autorka felietonów w miesięczniku Lekarz Rodzinny. Jej zainteresowania to żeglarstwo, wędrówki górskie oraz literatura. PRELEGENCI 11

12 MGR JOLANTA GRZELAK-HODOR Absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez blisko 20 lat pracowała dla regionalnych gazet codziennych, najpierw nieistniejącego już Echa Krakowa, potem - Gazety Krakowskiej specjalizując się w tematyce zdrowia i medycyny. W ostatnich latach jest dziennikarką Pulsu Medycyny ogólnopolskiego pisma kierowanego do lekarzy. Obecnie współpracuje z Galicyjską Gazetą Lekarską oraz siecią portali medycznych Openmedica. DR AGNIESZKA HESS Politolog, medioznawca, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wiedeńskiego, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach wicedyrektor ds. studiów w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ. Jest członkiem zarządu krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Laureatka stypendium The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund oraz Rządu Republiki Austrii. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Austrii i w Niemczech. Zajmuje się problematyką relacji pomiędzy instytucjami funkcjonującymi w ramach systemu demokratycznego państwa, komunikacją polityczną i dialogiem społecznym. Jest autorką trzech monografii książkowych, współautorką kolejnych dwóch, autorką i współautorką 25 artykułów w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych (w tym również w języku niemieckim). Wydano pięć prac zbiorowych pod Jej redakcją. Redaguje naukowo tłumaczenia książek niemieckojęzycznych w zakresie komunikacji politycznej. Do jej najważniejszych publikacji należy, wydana w 2013 roku, monografia: Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych. DR MAGDALENA HODALSKA Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ, językoznawca, medioznawcza oraz kulturoznawca. Autorka książek: Śmierć Papieża, narodziny mitu (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010), Korespondent wojenny. Ofiarnik i ofiara we współczesnym świecie (WUJ, Kraków 2006) i przekładu monografii Davida Sparka Dziennikarstwo śledcze. Studium techniki (WUJ, Kraków 2007). Przedmiotem ostatnich analiz i publikacji są medialne obrazy strachu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim na antropologii i języku mediów, a także na kulturowym oddziaływaniu przekazów medialnych, ze szczególnym uwzględnieniem społecznej reakcji na przekazy kontrowersyjne. DR ALEKSANDRA HULEWSKA Psycholog, psychoterapeuta, trener rozwoju osobistego. Absolwentka psychologii (magisterium i doktorat w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu) oraz Podyplomowych Studiów Pedagogicznych (UAM). Ukończyła m.in. kompleksowe szkolenie z psychoterapii Gestalt w Krakowie (4-letnia szkoła psychoterapeutów i trenerów Gestalt) i w Poznaniu (1,5 roczny cykl: Gestalt - terapia holistyczna ) i, szkolenie I i II stopnia z Analizy Transakcyjnej (Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej), roczny kurs psychoterapii systemowej indywidualnej, rodzinnej i par (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej), szkolenie z zakresu terapii par w ujęciu Gestalt (organizowane m. in. przez Instituto Gestalt Firenze, Roma, Italy), szkolenie z zakresu pracy terapeutycznej z rodziną obciążoną tajemnicą i tabu (Systemische Gesellschaft, Berlin, Deutschland). Odbyła również szereg staży klinicznych na oddziałach: neurologii, psychiatrii i nerwic. Obecnie pracuje 12 KONFERENCJA NAUKOWA KOMUNIKOWANIE O ZDROWIU

13 jako adiunkt w Zakładzie Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą stosowanej psychologii społecznej oraz komunikacji interpersonalnej. Jest współautorką pięciu monografii naukowych, a także autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych. W obszarze praktyki psychologicznej prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię małżeństw i par. Poza tym projektuje i realizuje warsztaty rozwoju osobistego oraz treningi interpersonalne dla grup. DR ANDRZEJ IZWORSKI Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie o specjalności Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. Autor ponad 150 prac naukowych z dziedziny inżynierii biomedycznej, sztucznej inteligencji i analizy sygnałów biomedycznych. Wiceprezes firmy Silvermedia sp. z o.o. specjalizującej się w tworzeniu zaawansowanego oprogramowania dla rynku ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem obszaru telemedycyny. DR N. HUM. BARBARA JACENNIK Wykładowca psychologii, autorka licznych badań naukowych i publikacji z zakresu psychologii i komunikowania o zdrowiu. Studiowała etnografię (antropologię) i psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskała doktorat (Ph.D.) w zakresie psycholingwistyki na University of Alberta w Kanadzie. Stypendystka Ontario Mental Health Foundation (Postdoctoral Fellowship). Inicjatorka powstania sekcji badawczej Komunikowania o Zdrowiu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. DR MONIKA KACZMAREK ŚLIWIŃSKA dr Monika Kaczmarek-Śliwińska jest adiunktem Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej. Z obszarem komunikacji społecznej w sposób naukowy i praktyczny związana od 1996 roku. Prowadzi działalność doradczoszkoleniową, jest trenerem w obszarze komunikacji. Autorka ponad 80. publikacji nt. komunikacji i public relations oraz dwóch monografii o tytułach: Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji i jej pracowników (Koszalin 2013) i Internet Public Relations. Polskie realia działań public relations w Sieci (Koszalin 2010). W pracy naukowej koncentruje się na etyce PR, kryzysowym PR, Internet PR i politycznym PR. Od lipca 2010 roku zasiada w Radzie Etyki Public Relations, a także jest członkinią Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej oraz Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Public Relations. Laureatka nagrody PRotony 2013 oraz finalistka Lwów PR Więcej informacji na temat pracy naukowej p. Moniki Kaczmarek Sliwińskiej można znaleźć na jej stronie internetowej pod adresem EWA KAŁUŻNY (T-MOBILE POLSKA S.A.) Od marca 2013 jest Ekspertem do spraw medycznych i stanowi silne wsparcie inżyniersko-medyczne w zakresie innowacyjnych projektów telemedycznych wdrażanych przez T-Mobile Polska S.A., zarówno w Polsce, jak i Europie. Swoje doświadczenie zdobywała w firmach Enpol, General Electric/Instytut Lotnictwa, Promed, koncentrując swoje działania w zakresie kardiologii. Prowadziła projekty o charakterze naukowym i komercyjnym. Charakteryzuje się umiejętnościami dydaktycznymi, czego wyraz dawała prowadząc zajęcia ze studentami, jak również szkoląc personel medyczny z obsługi urządzeń. Podwaliny wiedzy zdobyła na Wydziale PRELEGENCI 13

14 Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie obroniła dwa tytuły magistra inżyniera w zakresie Inżynierii Biomedycznej oraz Mikromechaniki. Swoją przyszłość wiąże z silnym zaangażowaniem w innowacyjne projekty medyczne, typu ehealth, które stanowią przyszłość medycyny na poziomie światowym. DR MARCIN KĘSY W 2013 roku otworzył przewód habilitacyjny z nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swoich pracach naukowobadawczych specjalizuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacjach szpitalnych. Jest członkiem Zespołu do Badań nad Organizacją i Zarządzaniem Szpitalami Avicenna przy Instytucie Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowia. Piastował funkcję prorektora ds. nauczania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu w latach W 2008 r., 2010 r. oraz 2013 roku odbył staże naukowo-dydaktyczne na Uniwersytecie Paryż XIII. Był członkiem zespołu realizującego 3 granty badawcze w latach a od 2009 roku prowadzi badania indywidualne w szpitalach we współpracy z Urzędem Marszałkowskim województwa dolnośląskiego. Jest autorem 3 monografii indywidualnych, współredaktorem oraz współautorem 2 monografii zbiorowych z zakresu HR w szpitalach oraz ponad 60 artykułów w kraju i za granicą. DR ANNA EWA KOPROWICZ Doktor nauk o zdrowiu (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu) oraz mgr sztuki (absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu). Ukończyła studia podyplomowe na następujących kierunkach: - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zarządzanie Prawno-Finansowe Spółkami - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Metodologia badań naukowych w medycynie. Posiada certyfikat Vienna School of Clinical Research (Wiedeń) oraz nagrodę Publicysta Roku otrzymaną w 1995 r. i 1999 r. za multimedialne programy promujące zdrowie. Jest laureatką nagrody Optimus Hominum Nagroda Roku 2002 w kategorii ochrona zdrowia oraz Dziennikarz Medyczny 2012 Roku (I nagroda). Autorka wielu zdrowotnych kampanii medialnych, audycji radiowych, artykułów prasowych od krótkiej informacji po reportaż. W Polskim Radiu Szczecin pracując jako redaktor, publicysta, komentator w charakterze kierownika redakcji, sekretarz rozgłośni stworzyła ponad 1500 audycji. Twórca działającej od 2009 roku Młodzieżowej Akademii Medycznej MAM PUM w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Pomysłodawczyni międzynarodowej, edukacyjnej konferencji dla dziennikarzy medycznych Polka w Europie, realizowanej w wielu europejskich krajach od 2002 roku, a przybliżającej system ochrony zdrowia na starym kontynencie. Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia, członek Polskiej Unii Onkologii. Konsultant muzyczny filmów tworzonych w zespole filmowym TOR Krzysztofa Zanussiego. Komentator, redaktor nagrań i kierownik produkcji ponad 100 polskich płyt CD m.in.: duetu fortepianowego Marek i Wacek, zespołu Lombard, Ryszarda Rynkowskiego, Zbigniewa Wodeckiego, Krzesimira Dębskiego i Grupy Vox. Autorka prac naukowych, współorganizatorka i uczestniczka konferencji edukacyjnych i naukowych na temat zdrowia, edukacji i mediów. 14 KONFERENCJA NAUKOWA KOMUNIKOWANIE O ZDROWIU

15 MGR KAROLINA KOSEK Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie doktorantka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Na co dzień zajmuje się problematyką wizerunku medialnego oraz zarządzaniem w przedsiębiorstwach. Zainteresowania naukowe obejmują problematykę zarządzania marketingowego i public relations w organizacjach sportowych oraz zarządzaniem informacją w tego rodzaju instytucjach. DR MARZENA KOWALSKA Dyrektor marketingu i komunikacji korporacyjnej Grupy LUX MED, z którą związana jest od siedmiu lat. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w PR i marketingu. Wcześniej pracowała w wielu krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych (bankowość inwestycyjna i korporacyjna, fundusze emerytalne, ubezpieczenia, leasing), m.in. w Grupie BRE Banku, Wood&Co, Winterthur, Credit Suisse. Obszary jej zainteresowań zawodowych to zintegrowana komunikacja, zarządzanie marką, nowe media i ich wpływ na komunikację oraz polityka zrównoważonego rozwoju. Absolwentka SGPiS - obecnie SGH (finanse i statystyka) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (zarządzanie i marketing) a także programu Executive MBA University of Illinois, ukończyła też Podyplomowe Studia Dziennikarstwa na UW. Tytuł doktora uzyskała na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Autorka książki pt. Zyskać przewagę. Zintegrowana komunikacja w nowoczesnym marketingu (2005). Uczestniczy w radzie programowej Forum Marketingu i PR w Opiece Zdrowotnej, publikuje w mediach branżowych. Współpracowała też z Instytutem Dziennikarstwa UW w ramach zajęć PR i marketingu medialnego. WOJCIECH KOZAK (WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO) Ukończył Politechnikę Krakowską na Wydziale Mechanicznym oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia. Radny powiatu wielickiego III kadencji. Wiceprzewodniczący rady powiatu wielickiego. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego III kadencji, w którym odpowiadał m.in. za ochronę zdrowia, politykę społeczną, ochronę środowiska, meliorację i infrastrukturę przeciwpowodziową, rozwój obszarów wiejskich. Był członkiem zespołu Ratujmy Polskie Szpitale Programu Rządowego w zakresie rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia oraz delegatem Województwa Małopolskiego na Biały Szczyt. MGR ANNA KURZAK Mgr Anna Kurzak jest doktorantką Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Zarządzania Instytutu Marketingu. Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na Politechnice Częstochowskiej oraz Podyplomowych Studiów z zakresu Administracji Publicznej a także Unii Europejskiej. Specjalizuje się w tematyce innowacji marketingowych, komunikacji, mediów oraz nauk z zakresu sustainability. Bierze udział w licznych konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Jest autorką wielu publikacji naukowych. Prowadzi badania na temat innowacji w marketingu. DR URSZULA KWAPISZ Doktor nauk przyrodniczych, absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, adiunkt w Zakładzie Organizacji i Zarządzania Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ukończyła szkolenie podyplomowe w University of Maryland at Baltimore School of Medicine (USA) i zdobyła doświadczenia z zakresu behawioralnej medycyny doświadczalnej (eksperymenty, PRELEGENCI 15

16 publikacje). Jest członkiem towarzystw naukowych w Polsce i USA (Gerontological Society of America). Posiada doświadczenia naukowo-dydaktyczne obejmujące około 60 prac opublikowanych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Opracowała programy i realizowała badania w ramach grantu uniwersyteckiego z zakresu edukacji i promocji zdrowia osób niepełnosprawnych. Ponadto uczestniczyła w tworzeniu i realizacji programu unijnego pt. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry medycznej na rzecz profesjonalizmu w ochronie zdrowia, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ( ). Obecnie prowadzi działalność dydaktyczno-naukową z zakresu problematyki niepełnosprawności, osób w wieku podeszłym, dietetyki, edukacji i promocji zdrowia.w latach uczestniczyła w tworzeniu programu Health Promotion pro Elderly (Program Healthy Ageing UN, Red Cross) - Wiedeń, Praga. Jest promotorem ok. 90 prac magisterskich i licencjackich Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. MGR KAMILA KWASIK Dziennikarka i redaktor z 7-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w kilku warszawskich redakcjach. Asystentka i doktorantka w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W pracy naukowej uważnie przygląda się m.in. miejscu Kościoła we współczesnych mediach (zwłaszcza tych nowych) i mediom społecznościowym, ich rozwojowi, przemianom, trendom. Sieć bada zarówno pod kątem dziennikarskim jak i naukowo. Jej pasją jest także sport, w bardzo wielu odmianach. MGR ANNA LATOS Asystent na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Doktorantka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Politolog, anglista i pedagog. Jej zainteresowania naukowe to budowa i implementacja strategii komunikowania, jak również nowe media. We współpracy z Fachhochschule Erfurt prowadzi komparatystyczne badania dotyczące wykorzystania nowych mediów przez młodzież w Polsce i Niemczech. DR JOLANTA LENARTOWICZ Wykształcenie: Technikum Poligraficzno Księgarskie, Poznań Studia wyższe Uniwersytet im Adma Mickiewicza w Poznaniu, filologia polska. Doktorat 2010: Uniwersytet Medyczny Poznań, Wydział Nauk o Zdrowiu. Praca zawodowa: Redakcją Polska Głos Wielkopolski 1972 do 2009, dziennikarz zajmujący się problematyką nauki i zdrowia, redaktor dodatków Na Zdrowie, później Poradnik Pacjenta. Współpracownik takich tytułów jak między innymi Przewodnik Lekarza, Menedżer Zdrowia, Czasopismo Aptekarskie, Świat to apteka. Magazyn Zdrowia, Nauka i Przyszłość, członek grupy założycielskiej przy powoływaniu Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia, w którym od początku pełni funkcję wiceprezesa. Od 2006 do dziś: Uniwersytet im Adama Mickiewicza, redaktor naczelny miesięcznika Życie Uniwersyteckie. Równolegle do pracy dziennikarskiej od roku 2000 do 2012 prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego, z zakresu komunikacji społecznej, promocji zdrowia w mediach. Od roku 2012: Nauczyciel akademicki na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UAM - pracownia prasowa. 16 KONFERENCJA NAUKOWA KOMUNIKOWANIE O ZDROWIU

17 PROF. DR HAB. JÓZEF LIPIEC Ukończył filozofię oraz socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie w 1970 roku uzyskał tytuł doktora. W roku 1978 habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim rozprawą na temat ontologii przedmiotu realnego oraz opublikowaną przez PWN książką pt. Ontologia świata realnego. Tytuł profesorski odebrał w Belwederze w roku 1984, poszerzając jednocześnie zakres prac naukowych o aksjologię, antropologię filozoficzną, etykę i estetykę. Był członkiem Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego i przewodniczącym Komisji Etyki. Przewodniczył ponadto Radzie Naukowej Instytutu Filozofii. W latach 80-tych Przewodniczył Radzie Nauki i Techniki Makroregionu Południowo-Wschodniego PAN. W 1987 roku Przewodniczący V Zjazdu Filozofii Polskiej. Od kilku lat przewodniczy także Polskiej Akademii Olimpijskiej. Wieloletni wykładowca krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego oraz innych szkół wyższych. Jest promotorem kilkudziesięciu doktorów, recenzował ponad 120 przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz wniosków profesorskich. Jest członkiem kapituł Orderu Ecce Homo, Kalos kagathos. Autor 18 książek oraz redaktor 12 publikacji naukowych. DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA-MAGDZIARZ Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Prowadzi badania nad rozmaitymi formami perswazji w mediach masowych oraz nad semiotyką mediów i reklamy. Zajmuje się także rolą mediów i praktykami kulturowymi ludzi w społeczeństwie konsumpcyjnym. Autorka książek takich jak: Bunt na sprzedaż. Przemysł muzyczny - reklama - semiotyka (2000), Analiza zawartości mediów (2004), Analiza tekstu w dyskursach medialnych (2006), Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku (2008), Pasażer z tylnego siedzenia. Media, reklama i wychowanie w społeczeństwie konsumpcyjnym (2010), Feniksy, łabędzie, motyle. Media i kultura transformacji (2012). Jej ostatnia książka dotyczyła między innymi problematyki wizerunku ciała w mediach masowych i kulturze konsumpcyjnej, jako nośnika rozmaitych norm, wartości i idei, praktyk estetycznych i zdrowotnych związanych z ciałem, medialnego wizerunku zdrowia i choroby, relacji pomiędzy zdrowym, pięknym i sprawnym ciałem a ludzkim poczuciem tożsamości i podmiotowości. DR MARIA ŁOSZEWSKA-OŁOWSKA Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Prawa Prasowego Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach wicedyrektor ds. dydaktycznych w Instytucie Dziennikarstwa UW. Wieloletni kierownik zaocznych studiów magisterskich i podyplomowych w ID. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego. Autorka publikacji z zakresu prawa mediów, w tym podręcznika Podstawy prawa dla dziennikarzy. Zakres specjalizacji w którym się porusza to relacje prasa a biura informacji, strategia komunikacyjna w aspekcie prawnym, prawne aspekty funkcjonowania mediów, w szczególności (mieszczące się w problematyce prawa prasowego) kwestie dozwolonej prawem krytyki, tajemnicy dziennikarskiej, problematyka ochrony dóbr osobistych (czci, wizerunku, prywatności), zagadnienie szeroko pojętej odpowiedzialności prawnej dziennikarza. Od ponad 10 lat zajmuje także się działalnością doradczą i szkoleniową. PRELEGENCI 17

18 DR MAŁGORZATA MAJEWSKA Specjalista w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zatrudniona w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ. Interesuje się pragmalingwistyką i kognitywizmem, ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza językoznawstwa i psychologii. Od kilku lat zajmuje się też relacją pacjent - lekarz, prowadzi liczne szkolenia dla lekarzy, m.in. w Izbie Lekarskiej. DR MARIUSZ MAKOWSKI Adiunkt w Katedrze Psychologii i Dydaktyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Psycholog społeczny. Zajmuje się szeroko rozumianą problematyką kształtowania postaw, wpływu społecznego, perswazji. W obszarze jego zainteresowań mieszczą się zagadnienia komunikacji masowej w mediach, w ostatnim roku koncentrujące się na roli ekspertów. Od 7 lat związany z cykliczną Konferencją Etyki Mediów (UPJPII). W ubiegłych latach podejmował problematykę zdrowia w projekcie Wybrane cechy stylu życia studentów UEK w Krakowie (2009) oraz Społeczna kampania przeciw paleniu tytoniu prowadzona przez Stowarzyszenie Manko kontra lobby palenia tytoniu (2010). Aktualnie zaangażowany w międzynarodowy projekt UE Perspectives, którego celem jest stymulowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży szkolnej (2013). W latach pracował w mediach w charakterze dziennikarza fotoreportera (Echo Krakowa, Gazeta Wyborcza, Newsweek, Forbes), jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. DR MAGDALENA MATEJA Adiunkt na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. Prezentowała referaty na ponad pięćdziesięciu konferencjach ogólnokrajowych i międzynarodowych. Współorganizowała cztery konferencje naukowe, była również kierownikiem trzech projektów akademickich promujących naukę i kulturę. Ostatnio opublikowała monografię poświęconą felietonom Stefana Kisielewskiego-Kisiela, przygotowuje do druku pracę na temat medialnego obrazu katastrofy smoleńskiej. Jej zainteresowania badawcze ogniskują się na wybranych aspektach medioznawstwa, komunikologii i kulturoznawstwa. Obejmują kolejno komunikację perswazyjną, komunikowanie w warunkach kontroli treści i przepływu informacji, historię polskiej prasy, teorię i historię wybranych gatunków medialnych, komunikację wizualną, komunikowanie międzykulturowe, komunikowanie polityczne, dyskurs feministyczny, funeralność w mediach masowych. W latach pełniła funkcję Pełnomocnika Dziekana WPiSM ds. Dydaktyki na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Spełniona w życiu prywatnym, jej hobby to podróże zagraniczne jak i te za miedzę, które dzieli z mężem i z córką. Interesuje się współczesnym kinem, jest prelegentką Klubu Miłośników Filmu Mozaika. Oddana czytelniczka polskiego (i nie tylko) reportażu, literatury faktu oraz eseistyki. MGR JUSTYNA MIECZKOWSKA Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie gdzie była stypendystką Rektora. Jej zainteresowania badawcze to nowe media, blogosfera, reklama i marketing internetowy. Czynna uczestniczka wielu konferencji naukowych oraz warsztatów dotyczących nowych mediów oraz Internetu. 18 KONFERENCJA NAUKOWA KOMUNIKOWANIE O ZDROWIU

19 DR DOROTA NAREWSKA Dziennikarka, teolog, asystent w Katedrze Teologii Mediów, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W oparciu o doktorat (Karola Wojtyły wizja dziennikarstwa ( ), Warszawa: Iota Unum 2013) prowadzi w latach 2012/2014 ćwiczenia z przedmiotów: Dziennikarstwo i edukacja medialna Karola Wojtyły, Dziennikarstwo według Karola Wojtyły oraz wykład monograficzny poruszający temat Duchowości Karmelu w wizji dziennikarstwa Karola Wojtyły w Teresianum. Autorka licznych artykułów naukowych o nieznanym dotąd profilu św. Jana Pawła II z okresu krakowskiego, przedstawianego jako dziennikarza wielu pism katolickich i współredaktora Tygodnika Powszechnego, które opublikowała m.in. na łamach: Biuletynu Edukacji Medialnej, Studia Socialia Cracoviensia, Itinera Spiritualia, m.in. jako referaty na VI i VII Międzynarodowej Konferencji Etyki Mediów (Kraków 2012/2013). DR BARBARA NIEDŹWIEDZKA dr Barbara Niedźwiedzka pełni funkcję Kierownika Zakładu Informacji Naukowej, Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Ochrony Zdrowia UJ-CM. Głównym obszarem jej zainteresowań, pracy dydaktycznej i badawczej są zagadnienie zachowań i kompetencji informacyjnych a także problemy rozpowszechniania i wykorzystywania wyników badań naukowych w zarządzaniu, polityce zdrowotnej i praktyce medycznej. Prowadzi autorskie kursy dla studentów Collegium Medicum dotyczące wyszukiwania i oceny jakości źródeł informacji, które budują warsztat i umiejętności niezbędne do efektywnego korzystania z fachowej i naukowej informacji w dziedzinie ochrony zdrowia. Jest członkiem Zespołu ds. Kompetencji Zdrowotnych przy Instytucie Kardiologii w Warszawie. Jest współautorką, wydanego w 2001 r. przez Wydawnictwo UJ, podręcznika Informacja naukowa w zdrowiu publicznym, podręcznika dla nauczycieli umiejętności informacyjnych (2009) oraz autorem kilkudziesięciu publikacji w dziedzinie informacji naukowej w opiece zdrowotnej. W latach była zastępcą, a następnie redaktor naczelnym czasopisma Zdrowie i Zarządzanie. PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prodziekan Wydziału Lekarskiego do spraw Studiów Klinicznych UJ CM ( i ), Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM ( ), Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ( ). Kierownik Katedry Anatomii UJ CM ( ), Specjalista Wojewódzki w dziedzinie Transplantologii Klinicznej, Członek European Union Network of Excellence for Gastric Cancer, Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chirurgii ogólnej, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej, Skarbnik Association of UEMS Division of General Surgery&European Board of Surgery, Członek Rady Egzaminacyjnej z zakresu chirurgii ogólnej w European Board of Surgery, Prezydent Europejskiego Towarzystwa Chirurgii. Ponadto członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych: Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej PTE, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, European Society of Surgery, International Society of Surgery, European Association of Endoscopic Surgery, European Society of Endocrine Surgery. Autor i współautor 133 publikacji, 285 prezentacji zjazdowych, współautor 3 monografii. PRELEGENCI 19

20 DR HAB. AGNIESZKA OGONOWSKA dr hab. Agnieszka Ogonowska pełni funkcję profesora nadzwyczajnego w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych, gdzie jest Kierownikiem Katedry Mediów i Badań Kulturowych. Jest absolwentką psychologii (1999) i filmoznawstwa (2001) UJ, a także Studium Zarządzania i Biznesu przy Katedrze Ekonomii Stosowanej UJ. W dziedzinie psychologii specjalizowała się w psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (ścieżka specjalizacyjna ukończona egzaminem w 1999 roku). Obroniła doktorat na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2002 roku, otrzymując tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie nauki o sztuce. W 2009 roku uzyskała habilitację na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z teorią mediów, zwłaszcza telewizji i Internetu, edukacji medialnej (www.we.pl/index. php?s=scenariusze), z współczesną kulturą audiowizualną, liternetem oraz literaturą polską po 89 roku. Prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji społecznej, socjologii mediów, współczesnej teorii mediów i komunikowania, edukacji medialnej, a także filmu i współczesnej literatury. PROF. DR HAB. N. HUM. JERZY OLĘDZKI Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Organizator specjalistycznych studiów public relations na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada w dorobku wiele publikacji z zakresu komunikowania międzynarodowego, profesjonalizmu w dziennikarstwie i public relations, w tym także jest autorem książki Etyka w polskim public relations. Laureat nagród Łeb PR oraz Protony przyznawanych przez zawodowe organizacje public relations w Polsce. DR ANNA OLSZEWSKA Kulturoznawca, zajmuje się przekazem wizualnym w nauce. Ukończyła historię sztuki oraz religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2006 roku obroniła doktorat na temat wyobrażeń czasu w sztuce wieków średnich. Mieszka w Krakowie. Pracuje w Gabinecie Rycin PAU oraz na Wydziale Humanistycznym AGH. Swoje studia nad relacjami pomiędzy sztuką a naukami ogłasza w formie wystaw oraz publikacji im towarzyszących. W ten sposób powstały Kosmologia. Obraz świata u progu nowożytności (w Muzeum UJ, 2009) oraz My i Oni. Zawiła historia odmienności (Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 2011). W ostatnich latach opublikowała serię artykułów poświęconych polskim historykom sztuki, w ramach której rozpatruje stosowane przez nich metody badań (Zofia Ameisenowa, Lech Kalinowski) oraz miejsce humanistyki we współczesnej kulturze polskiej (Mieczysław Porębski). Jej najnowsze studia wychodzą od obserwacji obrazów tworzonych na użytek anatomii oraz współczesnej diagnostyki medycznej. MGR MAGDALENA PATAJ Ukończyła politologię (specjalność dziennikarska), doktorantka w Zakładzie Dziennikarstwa Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, gdzie otworzyła przewód doktorski dotyczący polskich kampanii społecznych podejmujących problematykę promocji zdrowia. Autorka publikacji naukowych, m.in. Język reklamy we współczesnych mediach - analiza na przykładzie reklam zdrowotnych ; Współczesne media. Język mediów. red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wyd. UMCS, Lublin 2013, Problemy współczesnych kobiet; analiza wybranych kampanii społecznych ; (Nie) obecność kobiet w przestrzeni publicznej. red. M. Pataj, Wyd. Adam Marszałek, Toruń (publikacja obecnie w druku). 20 KONFERENCJA NAUKOWA KOMUNIKOWANIE O ZDROWIU

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach.

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. Krzysztof Flasiński Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. e-mail: krzysztof.flasinski@gmail.com aktualne informacje:

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. 15-17 luty 2012 r. Kraków C 34/B/12

P R O G R A M. 15-17 luty 2012 r. Kraków C 34/B/12 OSU II 1410 2/12 Lublin, dnia 13 stycznia 2012 r. P R O G R A M SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO, GOSPODARCZEGO, RODZINNEGO I NIELETNICH ORAZ PRACY I UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. 5-7 marca 2012 r. Dębe C 34/D/12

P R O G R A M. 5-7 marca 2012 r. Dębe C 34/D/12 OSU II 1410 6/12 Lublin, dnia 20 stycznia 2012 r. P R O G R A M SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO, GOSPODARCZEGO, RODZINNEGO I NIELETNICH ORAZ PRACY I UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Higieniczne

Polskie Towarzystwo Higieniczne Rozwiązywanie Problemów dla Poprawy Zdrowia VIII Inicjatywa Kujawsko-Pomorska Toruń 5-7 czerwca 2006 r. ORGANIZATORZY Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dreyfus Health Foundation Polskie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011)

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Studia I stopnia Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów Lp. 1. Wstęp do filozofii 2. Historia Polski

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kwiatkowska

Agnieszka Kwiatkowska Warsztat: PR-owiec - dziennikarzem. Rola mediów w PR Warsztat: PR - ostatnia szansa w kryzysie Opis warsztatów: Warsztaty wprowadzą słuchaczy w jedną z dziedzin PR - Media Relations Uczestnicy dowiedzą

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 Lp. Nazwa przedmiotu Semestr Liczba godz. w sem. I Forma zal./ Punkty ECTS Liczba

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dobrych Rozwiązań

Fundacja Dobrych Rozwiązań Fundacja Dobrych Rozwiązań Tel./Faks 22/ 849-92-53 www.fdr.org.pl e-mail: biuro@fdr.org.pl Lp Imię i nazwisko mediatora Adres, miejsce wykonywania czynności mediatora Telefon, e-mail Rodzaj mediacji specjaliz

Bardziej szczegółowo

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje podajemy w następującym porządku: termin, tytuł konferencji, organizator imprezy. 20.01.2015 r. Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

V Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska

V Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska V Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska "Europa - Polska i Niemcy - Górny Śląsk. Oblicza dziennikarstwa w wymiarze europejskim, (między)narodowym i regionalnym" 12 17 września 2010 roku Gliwice Katowice

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENTÓW MUZYKOTERAPII

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENTÓW MUZYKOTERAPII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENTÓW MUZYKOTERAPII Wrocław, 12-13 marca 2010 PATRONAT HONOROWY Jego Magnificencja Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prof. AM dr hab. Krystian

Bardziej szczegółowo

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej Opr.dr Maria Gładyszewska Plan Rys historyczny Pracownicy Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Partnerzy Seminarium Seminarium edukacyjne pt.: Komitet Naukowy Seminarium prof. dr hab. Andrzej Rychard - (przewodniczący Komitetu Naukowego) socjolog, kieruje

Bardziej szczegółowo

Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa Tom 2

Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa Tom 2 Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa Tom 2 Redakcja: Marian Gierula Patrycja Szostok 2012 Recenzent: prof. KA dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz Korekta: Zespół

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Warszawa, 14.06.2011 Życiorys Krystyna Księżopolska- Orłowska prof. ndzw. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Studia uzupełniające magisterskie w języku angielskim Dla absolwentów wszystkich kierunków (formuła otwarta)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Studia uzupełniające magisterskie w języku angielskim Dla absolwentów wszystkich kierunków (formuła otwarta) Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. BZP.243.6.2011.KP Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Studia uzupełniające magisterskie

Bardziej szczegółowo

CV naukowe i zawodowe

CV naukowe i zawodowe luty 2009 Prof. ndzw. dr Lechosław Gawrecki, GWSHM CV naukowe i zawodowe I. Kwalifikacje zawodowe: 1. Magisterium 1966: UAM, Wydział Filozoficzno Historyczny, kierunek: pedagogika Temat: Wybór dalszego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA Autor: Violetta Korporowicz, Wstęp

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA Autor: Violetta Korporowicz, Wstęp ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA Autor: Violetta Korporowicz, Wstęp Problematyka książki ma odzwierciedlenie w tematyce programu dydaktycznego Studiów. Ponieważ program obejmuje wiele dziedzin nauki,

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 r.

Warszawa, 10 listopada 2011 r. Warszawa, 10 listopada 2011 r. cele fundacji Ë ochrona i promocja zdrowia w zakresie onkologii Ë wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej w obszarze onkologii Ë wspieranie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KAMPANII PARTNERSTWO W LECZENIU marzec grudzień 2013 r.

RAPORT Z REALIZACJI KAMPANII PARTNERSTWO W LECZENIU marzec grudzień 2013 r. RAPORT Z REALIZACJI KAMPANII PARTNERSTWO W LECZENIU marzec grudzień 2013 r. 1 ORGANIZATORZY, PARTNERZY, PATRONI 2 O KAMPANII Partnerstwo w leczeniu. Lekarz Pacjent Rodzina to ogólnopolska kampania edukacyjna

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy

Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 1 Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOA Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 I ROK Kod Socratesa Nazwa przedmiotu 1 semestr 2 semestr 14.2 Kierunki i metody badań socjologicznych 10E 20Z 2 08.1

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego II edycja NOWY PROGRAM, WARSZTATY, 30 GODZIN PRAKTYK!

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego II edycja NOWY PROGRAM, WARSZTATY, 30 GODZIN PRAKTYK! 00-330 Warszawa, Nowy Świat 72. www.ibl.waw.p, e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl, tel.: 530 064 008 STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego II edycja NOWY PROGRAM,

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

I Krajowa Konferencja Naukowa SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA DLA LEKARZA I PACJENTA, Wrocław 24-25 listopada 2011 r.

I Krajowa Konferencja Naukowa SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA DLA LEKARZA I PACJENTA, Wrocław 24-25 listopada 2011 r. I Krajowa Konferencja Naukowa SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA DLA LEKARZA I PACJENTA, Wrocław 24-25 listopada 2011 r. Miejsce obrad: Dolnośląska Izba Lekarska, ul. Matejki 6 24.11.2011 r. DZIEŃ I 08.30-9.00 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

196 Biogramy autorów

196 Biogramy autorów BIOGRAMY AUTORÓW Niewiadomska Iwona profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, magister prawa. Dyrektor Instytutu Psychologii KUL (od 2008), Kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com. KREATYWNOŚĆ JAKOŚĆ HUMOR Izabela Krzyszycha Portfolio zawodowe T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.pl KWALIFIKACJE PROFESJONALIZM NIEZAWODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego

Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego z okazji X-lecia działalności Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą

Bardziej szczegółowo

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Uniwersytet Gdański Politechnika Gdańska Gdańsk 26-28.07.2013 r. Organizatorzy: PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MEDIALNY: Ramowy program

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Prorektor ds. Rozwoju i Informatyzacji, dr hab. Grzegorz Jarzembski prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Konferencja

Bardziej szczegółowo

Błażej Alojzy Smykowski

Błażej Alojzy Smykowski Błażej Alojzy Smykowski Curriculum vitae Magisterium 1990 Doktorat 1998 psychologia nauczania i wychowania Ekspansja dziecka w życie rodziców od poczęcia do narodzin Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego Poznań tel.: , fax:

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego Poznań tel.: , fax: Str. 1 z 15 Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego 1 61-712 Poznań tel.: +48 61 829-25-02, fax: +48 61 829-24-92 Członek Central and Eastern European Network

Bardziej szczegółowo

dr Monika Baryła-Matejczuk

dr Monika Baryła-Matejczuk dr Monika Baryła-Matejczuk 1. Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego: 1. Doktorat z psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2015) Osobowościowe korelaty ponadstandardowej

Bardziej szczegółowo

Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. Paulo Coehlo

Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. Paulo Coehlo DROGA INKI Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą Paulo Coehlo DR N. MED. JANINA FETLIŃSKA (1952-2010) URODZIŁA SIĘ 14 CZERWCA 1952 ROKU W MIEJSCOWOŚCI TULIGŁOWY, WOJ.

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje Polska Liga Walki z Rakiem Międzynarodowe inspiracje Stowarzyszenie Europejskich Lig Walki z Rakiem (ECL) www.europeancancerleagues.org Bruksela, Belgia info@europeancancerleagues.org ECL WIZJA: Europa

Bardziej szczegółowo

Ewelina Nazarko-Ludwiczak Healthcare & Life Director, Headlines Porter Novelli

Ewelina Nazarko-Ludwiczak Healthcare & Life Director, Headlines Porter Novelli Ewelina Nazarko-Ludwiczak Healthcare & Life Director, Headlines Porter Novelli Rafał Mrówka Kierownik Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach w Szkole Głównej Handlowej

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA prof.

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Terapia pedagogiczna z socjoterapią Terapia pedagogiczna z socjoterapią Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7777 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 10,57 zł Cena brutto za godzinę 10,57 Możliwe

Bardziej szczegółowo

EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ

EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ Studia podyplomowe współfinansowane ze środków UE Uczestnicy Uczestnikami studiów mogą być pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadający

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WŁOSÓW. i skóry owłosionej. pod redakcją Ligii Brzezińskiej-Wcisło

CHOROBY WŁOSÓW. i skóry owłosionej. pod redakcją Ligii Brzezińskiej-Wcisło Prof. zw. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, specjalista w zakresie dermatologii i wenerologii. Od 1999 r. pełni funkcję kierownika Katedry i

Bardziej szczegółowo

Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14),

Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), 366-370 2014 Dr Jolanta Przyłuska Łódź IMP ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W INSTYTUCJACH NAUKOWYCH.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) L.p. 1. 3 5 6 7

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa PASJA CZYNI NIEZALEŻNYM. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach Lic. Paweł Drobot Dr Katarzyna Flader Dr Leonard Grochowski

Noty o autorach Lic. Paweł Drobot Dr Katarzyna Flader Dr Leonard Grochowski Noty o autorach Lic. Paweł Drobot, redemptorysta, ur. w 1971 roku w Dębicy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku. W 2000 roku rozpoczął studia licencjackie na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w

Bardziej szczegółowo

Karolina Appelt. recenzenci: prof. dr hab. Czesław S. Nosal, prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski

Karolina Appelt. recenzenci: prof. dr hab. Czesław S. Nosal, prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski Curriculum vitae Karolina Appelt Magisterium 1999 Doktorat 2004 Psychologia: specjalność: psychologia edukacji Instytut Psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Dziecięcy schemat nauczyciela

Bardziej szczegółowo

BAJKA W PRZESTRZENI NAUKOWEJ I EDUKACYJNEJ - - BAJKA A MIT

BAJKA W PRZESTRZENI NAUKOWEJ I EDUKACYJNEJ - - BAJKA A MIT WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE BAJKA Mają zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na II Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego III edycja NOWOCZESNY PROGRAM, AKTYWNE METODY NAUKI, 12 GODZIN PRAKTYK!

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego III edycja NOWOCZESNY PROGRAM, AKTYWNE METODY NAUKI, 12 GODZIN PRAKTYK! 00-330 Warszawa, Nowy Świat 72. www.ibl.waw.pl, e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl, tel.: 530 064 008 STUDIA PODYPLOMOWE 2016/2017 Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego III edycja NOWOCZESNY

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna Liczba L.p Moduł ECTS Semestr Przedmioty trzonowe + specjalnościowe Grupa godz 1 Moduł wstępny 45 3 I Umiejętności akademickie Technologie informacyjne 2 Filozofia

Bardziej szczegółowo

Polish Governance Institute

Polish Governance Institute Polish Governance Institute Akademia Przywódców Rozwoju Lokalnego - unikalny program kształcenia liderów Przywództwo to wzbogacona i pogłębiona samoświadomość, rozwinięte umiejętności i postawa intelektualna,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Studia Podyplomowe Bioetyki i Prawa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc krzywdzonemu dziecku?

Jak pomóc krzywdzonemu dziecku? ZAPROSZENIE Urząd Miasta Katowice zaprasza do udziału w MIEJSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO SZKOLENIOWEJ Jak pomóc krzywdzonemu dziecku? 2 października 2008 r. Górnośląskie Centrum Kultury pl. Sejmu Śląskiego

Bardziej szczegółowo

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA OSTEOPOROZY

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA OSTEOPOROZY OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA OSTEOPOROZY 18-20.10.2013 Podsumowanie Szanowni Państwo, Oddział Kraków Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Polandbardzo serdecznie dziękuje Państwu za włączenie

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność:

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna liczba dydaktycznych: 1800 Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i fotopoligraficznych

Reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i fotopoligraficznych Reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i fotopoligraficznych WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i foto-poligraficznych'' -

Bardziej szczegółowo

dr Barbara CURYŁO 1. Zainteresowania badawcze:

dr Barbara CURYŁO 1. Zainteresowania badawcze: dr Barbara CURYŁO 1. Zainteresowania badawcze: Stosunki międzynarodowe, w szczególności: negocjacje międzynarodowe, dyplomacja publiczna, protokół dyplomatyczny, europeistyka, paradygmaty teoretyczne.

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). 7 EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

11-13 maja 2012, Miedzeszyn k. Warszawy

11-13 maja 2012, Miedzeszyn k. Warszawy Miej wpływ na wydatki z funduszu korkowego w swojej gminie 11-13 maja 2012, Miedzeszyn k. Warszawy Cele spotkania: Poznanie się i integracja grup Masz Głos Masz Wybór Poznanie osób oraz ich motywacji do

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2015

Losy absolwentów 2015 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 05 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. MAREK ROCKI

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. MAREK ROCKI MAREK ROCKI Pan Marek Rocki, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa, dalej SGH ) gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii w zakresie ekonometrii, w 98 r. uzyskał

Bardziej szczegółowo

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Kampania prasowa 2013 - przykładowe layouty

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Kampania prasowa 2013 - przykładowe layouty Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Kampania prasowa 2013 - przykładowe layouty Kampania wizerunkowa Charaktery, IV okładka, 03.2013 Gazeta Wyborcza, dodatek edukacja, full page 16.04.2013 Perspektywy,

Bardziej szczegółowo