SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Transkrypt

1 SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński PROGRAM KONFERENCJI PRELEGENCI PARTNERZY KONFERENCJI INFORMACJE PRAKTYCZNE

2 SŁOWO WSTĘPNE Szanowni Państwo, rozpoczynająca się dzisiaj konferencja ma na celu podjęcie interdyscyplinarnej i wieloaspektowej dyskusji o tym, jak w sposób skuteczny i odpowiedzialny komunikować polskie społeczeństwo o zdrowiu i medycynie. Organizatorzy mają również nadzieję znaleźć podczas obrad odpowiedź na pytanie, jaki jest obraz służby zdrowia kreowany obecnie w mediach, czy ten wizerunek jest zgodny z rzeczywistością i czy przekazy medialne poruszające temat zdrowia pomagają pacjentom czy raczej komplikują prace lekarzy. Jest faktem, że reklama w mediach ma ogromną moc. Będąc skutecznym narzędziem dla sprzedaży wszelkich produktów, może również być pośród innych narzędzi znakomitym nośnikiem dla promowania zdrowia i informowania o sposobach jego ochrony. Sposób komunikowania o zdrowiu powinien wzbudzać w odbiorcach na wzór reklamy produktów chęć, pragnienie dbania o swoje zdrowie. Z pewnością, sposób zachęcania do troski o siebie, promowania zdrowego stylu życia, informowania o zdrowiu nie jest identyczny ze sposobem zachęcania do kupienia produktu. Nie wystarczy naświetlić odbiorcy określonego sposobu postępowania, szczególnie gdy wymaga on pewnych ograniczeń, zadawania sobie trudnych pytań, brania odpowiedzialności. Gdy nie mamy nic konkretnego do sprzedania potrzeba innych środków uwodzenia, by przyciągnąć uwagę odbiorcy. Oto dlaczego, w przypadku zdrowia publicznego komunikacja musi, bardziej niż w jakimkolwiek innym przypadku, opierać się na bardzo dobrej znajomości grup, do których przekaz się kieruje i wypracowaniu skutecznych metod wpływu i perswazji. Promocja zdrowia wymaga zatem podejścia specyficznego. Wymaga uważności i ostrożności w wypracowaniu metodologii. Osobiście uważam, że bez wsparcia środowiska naukowego, specjalistów i ekspertów, słowem Państwa wszystkich obecnych na tej konferencji to wyzwanie, które ma przed sobą polityka państwa nie będzie mogło być skutecznie i właściwie zrealizowane. Komunikowanie o zdrowiu jest dziedziną, która zajmując się teorią, badaniami i praktyką komunikowania w promocji i ochronie zdrowia obejmuje wiele szczegółowych dziedzin nauki. Pozostaje mi mieć nadzieję, że obecne na tej sali grono naukowców reprezentujących je wypracuje wnioski, które będą mogły być wykorzystane w praktyce przez tych, którzy za ochronę zdrowia i jego promocję są w Polsce odpowiedzialni. Życzę Państwu bardzo owocnych obrad w imieniu władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też chcę podkreślić, że jako reprezentant środowiska medycznego jestem ich rezultatami osobiście żywotnie zainteresowany. PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

3 Szanowni Państwo. Rozpoczynająca się w Krakowie konferencja naukowa Komunikowanie o Zdrowiu jest ważnym wydarzeniem skupiającym środowiska naukowe, dziennikarskie, medyczne, medialne oraz przedstawicieli różnych podmiotów zaangażowanych w system ochrony zdrowia. Komunikowanie o zdrowiu to bardzo ważny proces psychologiczny, szczególnie w aspekcie społecznym, a istotne problemy zdrowotne należy zawsze ujmować w wymiarze społecznym, bo tylko wtedy możemy należycie wsłuchiwać się w ważne potrzeby sygnalizowane nie tylko przez profesjonalistów, ale przede wszystkim przez ludzi będących bezpośrednimi odbiorcami naszych oddziaływań. Wraz z rozwojem wiedzy i techniki, wydłużeniem życia ludzkiego, wzrastającą liczbą zagrożeń dla zdrowia i jednoczesnym wzrostem oczekiwań społecznych zagadnienie komunikowania w zdrowiu nabiera zasadniczego znaczenia, jako jedna z form oddziaływania na kształtowanie zachowań prozdrowotnych. W ostatnich dziesięcioleciach udało się rozwinąć wiele innowacyjnych metod w zakresie profilaktyki i medycyny naprawczej, co pozwala na wczesne wykrywanie i leczenie bardzo skomplikowanych schorzeń, jednocześnie stawia nowe wyzwania przed lekarzami, pacjentami i mediami. Komunikacja o zdrowiu w wymiarze indywidualnym ma zasadnicze znaczenie w dobrym kontrolowaniu przebiegu schorzeń przewlekłych i pozwala na zachowanie optymalnej jakości życia pacjentów. W wymiarze społecznym bardzo ważne znaczenie odgrywają media, publiczny płatnik świadczeń zdrowotnych, jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania własne z zakresu ochrony zdrowia, a nasze wspólne działania mogą w istotny sposób przyczyniać się do popularyzacji wiedzy o podstawowych uwarunkowaniach stanu zdrowia i możliwościach profilaktyki. Województwo Małopolskie odnosząc się z troską do spraw zdrowia realizuje programy ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia, chorób onkologicznych i psychicznych, a także profilaktyki cyberuzależnień, jednocześnie współpracując ze stacjami telewizyjnymi i radiowymi, a także wykorzystując medium o dużym zasięgu oddziaływania jakim jest Internet. Wyrażam przekonanie, że konferencja naukowa Komunikowanie o Zdrowiu będzie doskonałą okazją do wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń w gronie specjalistów i przyczyni się do rozwoju coraz doskonalszych form przekazu o zdrowiu i zacieśnieniu wzajemnych kontaktów, które w przyszłości zaowocują wspólnymi przedsięwzięciami, czego wszystkim serdecznie życzę. WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

4 O KONFERENCJI Szanowni Państwo. Popularne w ostatnim czasie stwierdzenie socjologów mówi o tym, że żyjemy w społeczeństwie somatycznym. Zdrowe, sprawne, piękne, długowieczne ciało ludzkie stało się obiektem pożądania, podziwu, dyskusji, kształtowania, a także przedmiotem działań politycznych, ekonomicznych i społecznych. Ciało to jedna z obsesji europejskiej i amerykańskiej kultury popularnej oraz jeden z wielkich tematów dziejów nowoczesnych. Już nie tylko nauki medyczne interesują się jego zdrowiem i wydolnością. Problemami zdrowia i sprawności ciała zajmują się politycy, ekonomiści i pedagodzy. Powstały socjologia i antropologia ciała, a media masowe i kultura popularna uczyniły przygody ciała jednym ze swych nadrzędnych tematów, organizującym rozległe obszary dyskursu poświęconego władzy, erotyce, przemocy, ekonomii, polityce i sztuce. W społeczeństwie zmediatyzowanym, w którym niemal każdy ma do dyspozycji różnorodne narzędzia komunikowania, a zdobywanie wiedzy stało się po prostu kwestią umiejętnego wykorzystywania mediów, informowanie o problematyce zdrowotnej nabiera zasadniczego społecznego znaczenia. Komunikowanie o zdrowiu to dzisiaj kwestia informacji i rozpowszechniania wiedzy, popularyzacji odkryć medycznych, kształtowania zdrowych nawyków obywateli, ostrzegania o niebezpieczeństwach i zagrożeniach, budowania wizerunku służby zdrowia i lekarzy, dostarczania narzędzi skutecznego porozumiewania się między lekarzami i pacjentami. To jednocześnie coś więcej: sfera pogłębionej refleksji na temat indywidualnych i społecznych definicji zdrowia i choroby, problematyki cierpienia i śmierci, dylematów etycznych związanych z ludzkim ciałem, zdrowotnością, nowymi możliwościami medycyny. To wreszcie pole dyskusji nad skutecznością rozwiązań w sferze polityki społecznej i zarządzania. Tej właśnie niezwykle złożonej i wielowymiarowej problematyce poświęcona jest konferencja Komunikowanie o Zdrowiu. Chcielibyśmy, by lekarze i menedżerowie - specjaliści od komunikowania o zdrowiu spotkali się na niej z medioznawcami, antropologami i socjologami komunikowania. Ze współpracy tych środowisk badawczych wyniknąć powinno zarówno pogłębienie refleksji nad zdrowiem i jego społecznymi i kulturalnymi korelatami, jak lepsza praktyczna skuteczność, gdy chodzi o rozwiązywanie praktycznych zadań, które stawia przed dzisiejszą służba zdrowia mediatyzacja działań obywateli oraz ich zainteresowanie wiedzą medyczną w mediach. Z nadzieją, że będzie to pierwsze z wielu naukowych spotkań środowisk medycznych i medioznawczych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ, życzymy wszystkim, by ze spotkania tego wynikło wiele interesujących naukowych rozmów, odkryć oraz kreatywnych pomysłów. DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA-MAGDZIARZ Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński

5 PROGRAM KONFERENCJI PIĄTEK, 17 STYCZNIA DEBATA MEDIALNA. SALA Tytuł: Dziennikarze dla zdrowia i o zdrowiu Moderator i podsumowanie: red. Alicja Popiel (TVP Kraków) Wystąpienia: dr Anna Koprowicz, dr Urszula Kwapisz Wpływ mediów na profilaktykę raka piersi i raka szyjki macicy. (Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia) dr Jolanta Lenartowicz Starzenie się i starość w zwierciadle mediów. (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia) Dyskusja dziennikarzy z: Radia Kraków, TVP, Dziennika Polskiego, Gazety Wyborczej, Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia OTWARCIE KONFERENCJI NAUKOWEJ. SALA prof. dr hab. med. Wojciech Nowak (Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego) Wojciech Kozak (Wicemarszałek Województwa Małopolskiego) dr Stefan Bednarz (Przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej, Naczelna Izba Lekarska) Barbara Bulanowska (Dyrektor Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia) prof. nadzw. UJ, dr hab. Teresa Sasinska-Klas (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński) dr hab. Małgorzata Lisowska Magdziarz (Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński) PRZERWA KAWOWA 13: OBRADY PLENARNE. SALA Tytuł: Komunikacja zdrowotna w Polsce - personalna, organizacyjna, medialna. Jaka jest, jaka jest potrzebna, jaka być może? Moderator i podsumowanie: prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas Wystąpienia: prof. dr hab. Józef Lipiec (Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński) dr Barbara Jacennik (Wydział Psychologii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie) prof. dr hab. Jerzy Olędzki (Instytut Dziennikarstwa, Uniwersytet Warszawski) dr hab. Agnieszka Ogonowska (Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) prof. dr hab. n. med. Jacek S. Dubiel (Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum) 15:15-16:45 SESJE TEMATYCZNE Sesja 1. Sala Tytuł: Innowacje w medycynie - właściwa komunikacja warunkiem sukcesu w budowaniu zaufania pacjenta do technologii medycznych Wystąpienia: prof. Piotr Pierzchalski (prezes Onco Gene Diagnostic) dr Andrzej Izworski (wiceprezes Silvermedia, prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej) dr Barbara Niedźwiedzka Znaczenie i rola kompetencji informacyjnych w komunikacji i podnoszeniu poziomu wiedzy zdrowotnej. (Zakład Informacji Naukowej, Instytut Zdrowia Publicznego na Wydziale Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum) Dyskusja: dr Jolanta Kołodziejczyk (dyrektor ds. Rozwoju, Diagnostyka SA), Ewa Kałużny (T-Mobile Polska)

6 Sesja 2. Sala Tytuł: Praktyka komunikowania o zdrowiu. Wystąpienia: dr Marzena Kowalska Komunikacja o zdrowiu w strategii firmy medycznej zarządzanej poprzez wartości (Dyrektor marketingu i komunikacji korporacyjnej Lux Med); dr Barbara Jacennik Zastosowania programu AT do analizy treści tekstów internetowych na tematy zdrowia, choroby i leczenia (Wydział Psychologii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie); dr Paulina Polak Lekarze-firmy farmaceutyczne czy możliwa jest czysta współpraca w systemie służby zdrowia? (Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński); Krzysztof Żak Polisy na życie małym druczkiem - jak wybierać świadomie (Prezes Zarządu, EU4YA CREDITS Sp. z o.o.); Sesja 3. Sala Tytuł: Społeczno-prawne konteksty dot. zdrowia i opieki zdrowotnej. Wystąpienia: prof. zw. dr hab. prawa Jacek Sobczak Prawo pacjenta do informacji a potrzeba ochrony prywatności i godności człowieka. Dylematy pracowników służby zdrowia i dziennikarzy (Wydział Prawa i Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej) prof. nadzw. UJ, dr hab. Teresa Sasinska-Klas Zdrowie i opieka zdrowotna w świetle badań opinii publicznej w Polsce w latach (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński) dr Krzysztof Puchalski Potoczne myślenie o zdrowiu, jego charakterystyka i społeczne zróżnicowanie. Wyzwania dla komunikacji dotyczącej spraw zdrowia (Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi) dr Maria Łoszewska-Ołowska Chory polityk, celebryta, zwykły Kowalski. Granice dozwolonego rozpowszechniania informacji o stanie zdrowia pacjenta w polskich mediach (Instytut Dziennikarstwa, Uniwersytet Warszawski) Sesja 4. Sala Tytuł: Rola mediów w popularyzacji zdrowia, cz. 1. Wystąpienia: dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz Mediatyzacja zdrowia i choroby. Media popularne jako źródło wzorców zdrowego ciała oraz narracji o przezwyciężaniu choroby (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński) dr Judyta Ewa Perczak Szaman w kiosku, czyli polska prasa poświęcona medycynie niekonwencjonalnej (Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach) dr Irena Wolska-Zogata Między rynkiem a odpowiedzialnością społeczną mediów. Analiza wybranych magazynów o zdrowiu (Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski) dr Maria Świątkiewicz-Mośny Transplantacji tak ale jak? (Komunikowanie o medycynie transplantacyjnej w mediach) (Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński) dr Mariusz Makowski Komunikowanie o zdrowiu psychicznym; dylematy specjalisty w mediach podejmującego wyzwanie psychoedukacji (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) mgr Anna Latos Komunikowanie w sektorze medycznym. Dobre praktyki (Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) Sesja 5. Sala Tytuł: Wizerunek lekarza i służby zdrowia. Wystąpienia: dr Magdalena Mateja Lekarz, czyli guru? Kreowanie wizerunku lekarza-specjalisty, na przykładzie Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim im. Jurasza w Bydgoszczy

7 (Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) dr Jacek Wojsław Ideologizacja przekazów ikonograficznych o tematyce zdrowotnej w czasach PRL: w poszukiwaniu wizualnego stereotypu (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Gdański) mgr Karolina Dziewulska Praca rzecznika prasowego w szpitalu w sytuacjach kryzysowych (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) mgr Katarzyna Pawlak Obraz lekarza - serial telewizyjny kontra rzeczywistość (Zakład Patologii Społecznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) mgr Leszek Świeca Makiawelizm medyczny w komunikacji społecznej - próba diagnozy (Uniwersytet Śląski w Katowicach) PRZERWA KAWOWA 17: SESJE TEMATYCZNE Sesja 6. Sala Tytuł: Komunikacja z pacjentem. Sztuka czy wyzwanie? Wystąpienia: dr Aleksandra Hulewska Znaczenie asertywności lekarza w kontaktach z pacjentem i jego rodziną (Zakład Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) dr Małgorzata Majewska, mgr Joanna Garlicka Słowo też jest lekiem, czyli o komunikacji lekarza z pacjentem (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej i Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński) dr Iwona Sikorska Jak rozmawiać z rodzicem o zdrowiu psychicznym dziecka? (Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński) dr Bożena Gulla Zakaz czy nakaz? Skuteczny przekaz zaleceń zdrowotnych (Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński) dr Urszula Kwapisz, dr Anna Koprowicz Postawy prozdrowotne osób w starszym wieku wobec nałogu palenia (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia) Sesja 7. Sala Tytuł: Prozdrowotne kampanie społeczne. Promocja zdrowia w społeczeństwie czy deliberowanie? Wystąpienia: dr Agnieszka Hess Wyrolluj raka! - strategia komunikacyjna fundacji Rak n Roll jako przykład alternatywnej formy komunikowania o zdrowiu (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński) dr Aleksandra Wagner Deliberować na zdrowie! (Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński) dr Monika Kaczmarek-Śliwińska Prozdrowotne kampanie społeczne online (Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej, Politechnika Koszalińska) mgr Magdalena Pataj Polskie kampanie społeczne promujące zdrowie analiza wybranych przykładów (Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) mgr Anna Kurzak Promocja zdrowia w świetle kampanii społecznych realizowanych w mediach. (Instytut Marketingu, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska) Sesja 8. Sala Tytuł: Filozofia i etyka komunikowania o zdrowiu. Wystąpienia: ks. prof. dr hab. Michał Drożdż Media w przestrzeni ludzkiego cierpienia (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) dr Agnieszka Piasecka Komunikowanie o zdrowiu: tworzenie środowiska nadziei (Zakład Nauk Humanistycznych Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych WPT Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) dr Anna Olszewska Anatomia popularna naszych czasów czyli o przetwarzaniu obrazów diagnostycznych (Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza)

8 mgr Maja Bednarska Filozofia dramatu jako ontyczne podstawy aktu komunikacyjnego między lekarzem i pacjentem (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) mgr Małgorzata Posyłek Nowy wymiar komunikowania o zdrowiu czyli medialny fenomen Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) Sesja 9. Sala Tytuł: Narzędzia i metody komunikowania o zdrowiu. Wystąpienia: dr Teresa Sławińska Komunikowanie o zdrowiu. Promocja i profilaktyka. Casus Francji. (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński) dr Magdalena Hodalska Medialny obraz epidemii (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński) mgr Jakub J. Florczyk Rola transgranicznych organizacji społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze promocji zdrowia. (Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) mgr Karolina Kosek Wpływ informacji o kontuzji sportowca na wysokość kursu zakładu bukmacherskiego (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński) mgr Justyna Mieczkowska Reklama społeczna jako skuteczna forma komunikowania o zdrowiu (Uniwersytet Warmińsko Mazurski) Sesja 10. Sala Tytuł: Rola mediów w popularyzacji zdrowia, cz. 2. Wystąpienia: dr Anna Gębalska-Berekets Rola Internetu w popularyzacji informacji medycznych i zdrowego trybu życia. Wybrane aspekty (Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) dr Katarzyna Bocheńska-Włostowska, dr Anna Bocheńska-Brandt Pacjent w sieci. Zachowania komunikacyjne chorych i ich rodzin w Polsce i Niemczech. (Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej Curie) mgr Aleksandra Powierska Zdrowie nasze społecznościowe. Social media a komunikowanie o zdrowiu (Instytut Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Jagielloński) mgr Kamila Kwasik Zdrowy tryb życia w social media na przykładzie profilu Ewy Chodakowskiej na Facebooku i bloga Anny Lewandowskiej. Promocja zdrowia, czy tylko trampolina do popularności i sukcesu? (Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) mgr Agnieszka Całek Media społecznościowe jako sposób na radzenie sobie z tabu choroby psychicznej. Analiza przypadku portalu Mam Efkę (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński) 19:15 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI. SALA dr hab. Małgorzata Lisowska Magdziarz (Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński) 19:30 KOLACJA Budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński. Poziom -1.

9 PRELEGENCI MGR MAJA BEDNARSKA (GORCZYCA) Absolwentka Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureatka Naukowego Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa w roku Doktorantka Wydziału Filozoficznego UPJPII, od 2007 roku prowadzi zajęcia z filozofii na Dziennikarstwie i Komunikacji Społecznej UPJPII. W latach prowadziła szkolenia z komunikacji w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie. Zainteresowania: filozofia współczesna, filozofia człowieka, filozofia mediów, komunikacja społeczna. DR N. MED. STEFAN BEDNARZ Specjalista chorób wewnętrznych. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii. Przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej, Naczelnej Izby Lekarskiej. Członek Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego DR KATARZYNA BOCHEŃSKA-WŁOSTOWSKA Związana z Uczelnią Warszawską im. Marii Skłodowskiej-Curie. Jest pomysłodawcą i twórcą programu edukacyjnego Otwartej Akademii Umiejętności. Autorka między innymi ponad 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych, recenzji na temat uczenia, komunikacji społecznej oraz dziennikarstwa. Autorka wielu książek traktujących o komunikowaniu i retoryce. Obecnie prorektor ds. dydaktycznych Uczelni Warszawskiej oraz dyrektor Instytutu Nauk Społecznych, Członek Zespołu Dydaktyki Ogólnej pod opieką KNP PAN, Recenzent MEN, Recenzent PITWIN, promotor ponad 150 prac dyplomowych licencjackich i magisterskich z zakresu pedagogiki i nie tylko. Autorka programu edukacyjnego: Otwarta Akademia Umiejętności akredytowanego przez uczelnie i wydawnictwa. Specjalizuje się w komunikacji społecznej w różnych aspektach, e-learningu, komunikacji z udziałem mediów oraz dydaktyce. Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Komunikacji Społecznej UW MSC BARBARA BULANOWSKA (NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA) W latach Dyrektor Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci. W latach Radca Ministra, twórca i pierwszy dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia. Główny specjalista w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego (2003 i 1999), a w latach kierowała działem Organizacji i Nadzoru pełniąc funkcję asystenta Dyrektora Naczelnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie. Pracowała jako ekspert szeregu projektów międzynarodowych: m.in. Harvard & Jagiellonian Consortium for Health - Data for Decision Making konsultant w komponencie D Planowanie i kontrola ( ), PHARE Reforma finansowania w ochronie zdrowia, Tempus ( ), Georgetown University, Washington DC ( ) badania na temat procesów integracyjnych w ochronie zdrowia oraz cykl szkoleń dla tzw. policy makers z Europy Środkowej. Kierowała pracami komisji oraz wykonywała zamówienia na rzecz Ministerstwa Zdrowia. PRELEGENCI 9

10 MGR TOMIRA CHMIELEWSKA-IGNATOWICZ Asystent w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów doktoranckich Wydziału Kulturoznawstwa i Filologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 10 lat jest managerem ds. marketingu i HR w sektorze usług medycznych. Zainteresowania naukowe: promocja zdrowia, marketing i PR usług medycznych, komunikacja pomiędzy lekarzem a pacjentem, psychoonkologia oraz wpływ mediów na społeczeństwo. PROF. UPJPII, DR HAB. MICHAŁ DROŻDŻ Ksiądz, profesor teorii mediów i komunikacji społecznej oraz filozofii i aksjologii mediów, redaktor, doktor filozofii nauki i przyrody, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o mediach i nauk poznaniu i komunikacji społecznej. Studiował na uniwersytetach w Krakowie (UPJPII), Innsbrucku i Zürichu na kierunkach teologii, filozofii, nauk o mediach i komunikacji społecznej. Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Kierownik Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych UPJPII w Krakowie. Obszar prowadzonych przez niego badań naukowych obejmują aksjologia mediów i komunikacji społecznej, filozofia mediów, etyka mediów, filozoficzne aspekty teorii informacji i teorii mediów oraz relacji Jana Pawła II i mediów, filozofia nauki i filozofia przyrody, etyka, filozofia poznania. Autor kilkudziesięciu artykułów oraz 15 książek z obszaru filozofii mediów, teorii mediów, etyki mediów, filozofii nauki. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji, Społecznej i Przewodniczący sekcji Aksjologia komunikowania PTKS, zastępca przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Medialnej i Dziennikarskiej, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, członek zwyczajny towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. PROF. ZW. DR HAB. NAUK M. JACEK S. DUBIEL Prof. zw. dr hab. nauk m. Jacek S. Dubiel jest Przewodniczącym Rady Instytutu Kardiologii UJ CM. Do 2013 roku pełnił funkcję ordynatora II Kliniki Kardiologii UJ CM, wychowawca wielu pokoleń lekarzy, członek towarzystw i rad czasopism naukowych. W 2008 roku otrzymał Laur Jagielloński w zakresie nauk medycznych jako dowód uznania dla światowej sławy kardiologa, który w ostatnich pięciu latach wprowadził i wypromował metodę farmako-mechanicznego leczenia zawału mięśnia sercowego. W 2010 zespól lekarski prof. Jacka S. Dubiela otrzymał nagrodę Prezydenta miasta Krakowa w dziedzinie nauki i techniki za nowatorskie metody leczenia chorób serca, zmniejszenie śmiertelności szpitalnej tych chorych (z 15 do 5 procent w ciągu ostatnich 10 lat) w Krakowie i Małopolsce. Od 1999 roku zespół Instytutu Kardiologii realizuje na terenie regionu tzw. Małopolski Program Interwencyjnego Leczenia Zawału Serca, a od 2009 bierze udział we wdrażaniu programu Scent dla życia Unii Europejskiej. MGR KAROLINA DZIEWULSKA Karolina Dziewulska (ur. 1988), misjolożka i dziennikarka, absolwentka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ( ), obecnie doktorantka w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW. Łączy naukę z pracą w jednej z misyjnych organizacji. Interesuje się rzecznictwem prasowym, etyką, social media, psychologią sukcesu i hispanistyką. 10 KONFERENCJA NAUKOWA KOMUNIKOWANIE O ZDROWIU

11 MGR JAKUB FLORCZYK Jakub Florczyk jest doktorantem na Wydziale Politologii, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie współpracuje z Zakładem Stosunków Międzynarodowych. Swoją pracę naukową koncentruje wokół problematyki nowych aktorów społeczności międzynarodowej. MGR JOANNA GARLICKA Doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe to psychologia społeczna, komunikacja, psychologia Internetu. DR ANNA GĘBALSKA BEREKETS Doktor teologii, ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. Autorka książki Zrozumieć zło w Mistrzu i Małgorzacie Michaiła Bułhakowa (Opole 2012) oraz artykułów naukowych i publicystycznych o tematyce medialnej, etycznej i filozoficznej. Jej zainteresowania badawcze obejmują takie tematy jak etyka mediów, psychologia mediów, filozofia, antropologia moralna. PROF. DR HAB. TOMASZ GOBAN-KLAS Założyciel i wieloletni kierownik Katedry Komunikowania i Mediów Społecznych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ( ). Aktualnie kierownik Katedry Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej w Wyższej szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. DR BOŻENA GULLA dr Bożena Gulla jest adiunktem w Instytucie Psychologii Stosowanej oraz zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych, specjalistą psychologii klinicznej. Jej zainteresowania naukowe to psychologia chorego somatycznie, psychologia sądowa, psychoterapia i rozwój osobisty. Autorka książki poświęconej problematyce transplantacji serca i licznych artykułów naukowych. DR ANNA GURDA-DUDA Anna Gurda-Duda jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ. Jest specjalistą medycyny rodzinnej, doktorem nauk medycznych (Collegium Medium UJ, 2006) oraz lekarzem rodzinnym w Centrum Medycznym Piaski Nowe w Krakowie. Współzałożycielka i przewodnicząca Grupy Rezydentów i Młodych Lekarzy Rodzinnych, Członek Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Członek Rady Europejskiej Vasco da Gama Movement. Autorka i współautorka publikacji naukowych i doniesień zjazdowych, w tym wytycznych Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Autorka felietonów w miesięczniku Lekarz Rodzinny. Jej zainteresowania to żeglarstwo, wędrówki górskie oraz literatura. PRELEGENCI 11

12 MGR JOLANTA GRZELAK-HODOR Absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez blisko 20 lat pracowała dla regionalnych gazet codziennych, najpierw nieistniejącego już Echa Krakowa, potem - Gazety Krakowskiej specjalizując się w tematyce zdrowia i medycyny. W ostatnich latach jest dziennikarką Pulsu Medycyny ogólnopolskiego pisma kierowanego do lekarzy. Obecnie współpracuje z Galicyjską Gazetą Lekarską oraz siecią portali medycznych Openmedica. DR AGNIESZKA HESS Politolog, medioznawca, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wiedeńskiego, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach wicedyrektor ds. studiów w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ. Jest członkiem zarządu krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Laureatka stypendium The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund oraz Rządu Republiki Austrii. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Austrii i w Niemczech. Zajmuje się problematyką relacji pomiędzy instytucjami funkcjonującymi w ramach systemu demokratycznego państwa, komunikacją polityczną i dialogiem społecznym. Jest autorką trzech monografii książkowych, współautorką kolejnych dwóch, autorką i współautorką 25 artykułów w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych (w tym również w języku niemieckim). Wydano pięć prac zbiorowych pod Jej redakcją. Redaguje naukowo tłumaczenia książek niemieckojęzycznych w zakresie komunikacji politycznej. Do jej najważniejszych publikacji należy, wydana w 2013 roku, monografia: Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych. DR MAGDALENA HODALSKA Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ, językoznawca, medioznawcza oraz kulturoznawca. Autorka książek: Śmierć Papieża, narodziny mitu (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010), Korespondent wojenny. Ofiarnik i ofiara we współczesnym świecie (WUJ, Kraków 2006) i przekładu monografii Davida Sparka Dziennikarstwo śledcze. Studium techniki (WUJ, Kraków 2007). Przedmiotem ostatnich analiz i publikacji są medialne obrazy strachu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim na antropologii i języku mediów, a także na kulturowym oddziaływaniu przekazów medialnych, ze szczególnym uwzględnieniem społecznej reakcji na przekazy kontrowersyjne. DR ALEKSANDRA HULEWSKA Psycholog, psychoterapeuta, trener rozwoju osobistego. Absolwentka psychologii (magisterium i doktorat w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu) oraz Podyplomowych Studiów Pedagogicznych (UAM). Ukończyła m.in. kompleksowe szkolenie z psychoterapii Gestalt w Krakowie (4-letnia szkoła psychoterapeutów i trenerów Gestalt) i w Poznaniu (1,5 roczny cykl: Gestalt - terapia holistyczna ) i, szkolenie I i II stopnia z Analizy Transakcyjnej (Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej), roczny kurs psychoterapii systemowej indywidualnej, rodzinnej i par (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej), szkolenie z zakresu terapii par w ujęciu Gestalt (organizowane m. in. przez Instituto Gestalt Firenze, Roma, Italy), szkolenie z zakresu pracy terapeutycznej z rodziną obciążoną tajemnicą i tabu (Systemische Gesellschaft, Berlin, Deutschland). Odbyła również szereg staży klinicznych na oddziałach: neurologii, psychiatrii i nerwic. Obecnie pracuje 12 KONFERENCJA NAUKOWA KOMUNIKOWANIE O ZDROWIU

13 jako adiunkt w Zakładzie Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą stosowanej psychologii społecznej oraz komunikacji interpersonalnej. Jest współautorką pięciu monografii naukowych, a także autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych. W obszarze praktyki psychologicznej prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię małżeństw i par. Poza tym projektuje i realizuje warsztaty rozwoju osobistego oraz treningi interpersonalne dla grup. DR ANDRZEJ IZWORSKI Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie o specjalności Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. Autor ponad 150 prac naukowych z dziedziny inżynierii biomedycznej, sztucznej inteligencji i analizy sygnałów biomedycznych. Wiceprezes firmy Silvermedia sp. z o.o. specjalizującej się w tworzeniu zaawansowanego oprogramowania dla rynku ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem obszaru telemedycyny. DR N. HUM. BARBARA JACENNIK Wykładowca psychologii, autorka licznych badań naukowych i publikacji z zakresu psychologii i komunikowania o zdrowiu. Studiowała etnografię (antropologię) i psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskała doktorat (Ph.D.) w zakresie psycholingwistyki na University of Alberta w Kanadzie. Stypendystka Ontario Mental Health Foundation (Postdoctoral Fellowship). Inicjatorka powstania sekcji badawczej Komunikowania o Zdrowiu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. DR MONIKA KACZMAREK ŚLIWIŃSKA dr Monika Kaczmarek-Śliwińska jest adiunktem Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej. Z obszarem komunikacji społecznej w sposób naukowy i praktyczny związana od 1996 roku. Prowadzi działalność doradczoszkoleniową, jest trenerem w obszarze komunikacji. Autorka ponad 80. publikacji nt. komunikacji i public relations oraz dwóch monografii o tytułach: Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji i jej pracowników (Koszalin 2013) i Internet Public Relations. Polskie realia działań public relations w Sieci (Koszalin 2010). W pracy naukowej koncentruje się na etyce PR, kryzysowym PR, Internet PR i politycznym PR. Od lipca 2010 roku zasiada w Radzie Etyki Public Relations, a także jest członkinią Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej oraz Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Public Relations. Laureatka nagrody PRotony 2013 oraz finalistka Lwów PR Więcej informacji na temat pracy naukowej p. Moniki Kaczmarek Sliwińskiej można znaleźć na jej stronie internetowej pod adresem EWA KAŁUŻNY (T-MOBILE POLSKA S.A.) Od marca 2013 jest Ekspertem do spraw medycznych i stanowi silne wsparcie inżyniersko-medyczne w zakresie innowacyjnych projektów telemedycznych wdrażanych przez T-Mobile Polska S.A., zarówno w Polsce, jak i Europie. Swoje doświadczenie zdobywała w firmach Enpol, General Electric/Instytut Lotnictwa, Promed, koncentrując swoje działania w zakresie kardiologii. Prowadziła projekty o charakterze naukowym i komercyjnym. Charakteryzuje się umiejętnościami dydaktycznymi, czego wyraz dawała prowadząc zajęcia ze studentami, jak również szkoląc personel medyczny z obsługi urządzeń. Podwaliny wiedzy zdobyła na Wydziale PRELEGENCI 13

14 Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie obroniła dwa tytuły magistra inżyniera w zakresie Inżynierii Biomedycznej oraz Mikromechaniki. Swoją przyszłość wiąże z silnym zaangażowaniem w innowacyjne projekty medyczne, typu ehealth, które stanowią przyszłość medycyny na poziomie światowym. DR MARCIN KĘSY W 2013 roku otworzył przewód habilitacyjny z nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swoich pracach naukowobadawczych specjalizuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacjach szpitalnych. Jest członkiem Zespołu do Badań nad Organizacją i Zarządzaniem Szpitalami Avicenna przy Instytucie Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowia. Piastował funkcję prorektora ds. nauczania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu w latach W 2008 r., 2010 r. oraz 2013 roku odbył staże naukowo-dydaktyczne na Uniwersytecie Paryż XIII. Był członkiem zespołu realizującego 3 granty badawcze w latach a od 2009 roku prowadzi badania indywidualne w szpitalach we współpracy z Urzędem Marszałkowskim województwa dolnośląskiego. Jest autorem 3 monografii indywidualnych, współredaktorem oraz współautorem 2 monografii zbiorowych z zakresu HR w szpitalach oraz ponad 60 artykułów w kraju i za granicą. DR ANNA EWA KOPROWICZ Doktor nauk o zdrowiu (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu) oraz mgr sztuki (absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu). Ukończyła studia podyplomowe na następujących kierunkach: - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zarządzanie Prawno-Finansowe Spółkami - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Metodologia badań naukowych w medycynie. Posiada certyfikat Vienna School of Clinical Research (Wiedeń) oraz nagrodę Publicysta Roku otrzymaną w 1995 r. i 1999 r. za multimedialne programy promujące zdrowie. Jest laureatką nagrody Optimus Hominum Nagroda Roku 2002 w kategorii ochrona zdrowia oraz Dziennikarz Medyczny 2012 Roku (I nagroda). Autorka wielu zdrowotnych kampanii medialnych, audycji radiowych, artykułów prasowych od krótkiej informacji po reportaż. W Polskim Radiu Szczecin pracując jako redaktor, publicysta, komentator w charakterze kierownika redakcji, sekretarz rozgłośni stworzyła ponad 1500 audycji. Twórca działającej od 2009 roku Młodzieżowej Akademii Medycznej MAM PUM w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Pomysłodawczyni międzynarodowej, edukacyjnej konferencji dla dziennikarzy medycznych Polka w Europie, realizowanej w wielu europejskich krajach od 2002 roku, a przybliżającej system ochrony zdrowia na starym kontynencie. Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia, członek Polskiej Unii Onkologii. Konsultant muzyczny filmów tworzonych w zespole filmowym TOR Krzysztofa Zanussiego. Komentator, redaktor nagrań i kierownik produkcji ponad 100 polskich płyt CD m.in.: duetu fortepianowego Marek i Wacek, zespołu Lombard, Ryszarda Rynkowskiego, Zbigniewa Wodeckiego, Krzesimira Dębskiego i Grupy Vox. Autorka prac naukowych, współorganizatorka i uczestniczka konferencji edukacyjnych i naukowych na temat zdrowia, edukacji i mediów. 14 KONFERENCJA NAUKOWA KOMUNIKOWANIE O ZDROWIU

15 MGR KAROLINA KOSEK Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie doktorantka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Na co dzień zajmuje się problematyką wizerunku medialnego oraz zarządzaniem w przedsiębiorstwach. Zainteresowania naukowe obejmują problematykę zarządzania marketingowego i public relations w organizacjach sportowych oraz zarządzaniem informacją w tego rodzaju instytucjach. DR MARZENA KOWALSKA Dyrektor marketingu i komunikacji korporacyjnej Grupy LUX MED, z którą związana jest od siedmiu lat. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w PR i marketingu. Wcześniej pracowała w wielu krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych (bankowość inwestycyjna i korporacyjna, fundusze emerytalne, ubezpieczenia, leasing), m.in. w Grupie BRE Banku, Wood&Co, Winterthur, Credit Suisse. Obszary jej zainteresowań zawodowych to zintegrowana komunikacja, zarządzanie marką, nowe media i ich wpływ na komunikację oraz polityka zrównoważonego rozwoju. Absolwentka SGPiS - obecnie SGH (finanse i statystyka) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (zarządzanie i marketing) a także programu Executive MBA University of Illinois, ukończyła też Podyplomowe Studia Dziennikarstwa na UW. Tytuł doktora uzyskała na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Autorka książki pt. Zyskać przewagę. Zintegrowana komunikacja w nowoczesnym marketingu (2005). Uczestniczy w radzie programowej Forum Marketingu i PR w Opiece Zdrowotnej, publikuje w mediach branżowych. Współpracowała też z Instytutem Dziennikarstwa UW w ramach zajęć PR i marketingu medialnego. WOJCIECH KOZAK (WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO) Ukończył Politechnikę Krakowską na Wydziale Mechanicznym oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia. Radny powiatu wielickiego III kadencji. Wiceprzewodniczący rady powiatu wielickiego. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego III kadencji, w którym odpowiadał m.in. za ochronę zdrowia, politykę społeczną, ochronę środowiska, meliorację i infrastrukturę przeciwpowodziową, rozwój obszarów wiejskich. Był członkiem zespołu Ratujmy Polskie Szpitale Programu Rządowego w zakresie rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia oraz delegatem Województwa Małopolskiego na Biały Szczyt. MGR ANNA KURZAK Mgr Anna Kurzak jest doktorantką Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Zarządzania Instytutu Marketingu. Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na Politechnice Częstochowskiej oraz Podyplomowych Studiów z zakresu Administracji Publicznej a także Unii Europejskiej. Specjalizuje się w tematyce innowacji marketingowych, komunikacji, mediów oraz nauk z zakresu sustainability. Bierze udział w licznych konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Jest autorką wielu publikacji naukowych. Prowadzi badania na temat innowacji w marketingu. DR URSZULA KWAPISZ Doktor nauk przyrodniczych, absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, adiunkt w Zakładzie Organizacji i Zarządzania Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ukończyła szkolenie podyplomowe w University of Maryland at Baltimore School of Medicine (USA) i zdobyła doświadczenia z zakresu behawioralnej medycyny doświadczalnej (eksperymenty, PRELEGENCI 15

16 publikacje). Jest członkiem towarzystw naukowych w Polsce i USA (Gerontological Society of America). Posiada doświadczenia naukowo-dydaktyczne obejmujące około 60 prac opublikowanych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Opracowała programy i realizowała badania w ramach grantu uniwersyteckiego z zakresu edukacji i promocji zdrowia osób niepełnosprawnych. Ponadto uczestniczyła w tworzeniu i realizacji programu unijnego pt. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry medycznej na rzecz profesjonalizmu w ochronie zdrowia, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ( ). Obecnie prowadzi działalność dydaktyczno-naukową z zakresu problematyki niepełnosprawności, osób w wieku podeszłym, dietetyki, edukacji i promocji zdrowia.w latach uczestniczyła w tworzeniu programu Health Promotion pro Elderly (Program Healthy Ageing UN, Red Cross) - Wiedeń, Praga. Jest promotorem ok. 90 prac magisterskich i licencjackich Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. MGR KAMILA KWASIK Dziennikarka i redaktor z 7-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w kilku warszawskich redakcjach. Asystentka i doktorantka w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W pracy naukowej uważnie przygląda się m.in. miejscu Kościoła we współczesnych mediach (zwłaszcza tych nowych) i mediom społecznościowym, ich rozwojowi, przemianom, trendom. Sieć bada zarówno pod kątem dziennikarskim jak i naukowo. Jej pasją jest także sport, w bardzo wielu odmianach. MGR ANNA LATOS Asystent na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Doktorantka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Politolog, anglista i pedagog. Jej zainteresowania naukowe to budowa i implementacja strategii komunikowania, jak również nowe media. We współpracy z Fachhochschule Erfurt prowadzi komparatystyczne badania dotyczące wykorzystania nowych mediów przez młodzież w Polsce i Niemczech. DR JOLANTA LENARTOWICZ Wykształcenie: Technikum Poligraficzno Księgarskie, Poznań Studia wyższe Uniwersytet im Adma Mickiewicza w Poznaniu, filologia polska. Doktorat 2010: Uniwersytet Medyczny Poznań, Wydział Nauk o Zdrowiu. Praca zawodowa: Redakcją Polska Głos Wielkopolski 1972 do 2009, dziennikarz zajmujący się problematyką nauki i zdrowia, redaktor dodatków Na Zdrowie, później Poradnik Pacjenta. Współpracownik takich tytułów jak między innymi Przewodnik Lekarza, Menedżer Zdrowia, Czasopismo Aptekarskie, Świat to apteka. Magazyn Zdrowia, Nauka i Przyszłość, członek grupy założycielskiej przy powoływaniu Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia, w którym od początku pełni funkcję wiceprezesa. Od 2006 do dziś: Uniwersytet im Adama Mickiewicza, redaktor naczelny miesięcznika Życie Uniwersyteckie. Równolegle do pracy dziennikarskiej od roku 2000 do 2012 prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego, z zakresu komunikacji społecznej, promocji zdrowia w mediach. Od roku 2012: Nauczyciel akademicki na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UAM - pracownia prasowa. 16 KONFERENCJA NAUKOWA KOMUNIKOWANIE O ZDROWIU

17 PROF. DR HAB. JÓZEF LIPIEC Ukończył filozofię oraz socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie w 1970 roku uzyskał tytuł doktora. W roku 1978 habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim rozprawą na temat ontologii przedmiotu realnego oraz opublikowaną przez PWN książką pt. Ontologia świata realnego. Tytuł profesorski odebrał w Belwederze w roku 1984, poszerzając jednocześnie zakres prac naukowych o aksjologię, antropologię filozoficzną, etykę i estetykę. Był członkiem Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego i przewodniczącym Komisji Etyki. Przewodniczył ponadto Radzie Naukowej Instytutu Filozofii. W latach 80-tych Przewodniczył Radzie Nauki i Techniki Makroregionu Południowo-Wschodniego PAN. W 1987 roku Przewodniczący V Zjazdu Filozofii Polskiej. Od kilku lat przewodniczy także Polskiej Akademii Olimpijskiej. Wieloletni wykładowca krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego oraz innych szkół wyższych. Jest promotorem kilkudziesięciu doktorów, recenzował ponad 120 przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz wniosków profesorskich. Jest członkiem kapituł Orderu Ecce Homo, Kalos kagathos. Autor 18 książek oraz redaktor 12 publikacji naukowych. DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA-MAGDZIARZ Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Prowadzi badania nad rozmaitymi formami perswazji w mediach masowych oraz nad semiotyką mediów i reklamy. Zajmuje się także rolą mediów i praktykami kulturowymi ludzi w społeczeństwie konsumpcyjnym. Autorka książek takich jak: Bunt na sprzedaż. Przemysł muzyczny - reklama - semiotyka (2000), Analiza zawartości mediów (2004), Analiza tekstu w dyskursach medialnych (2006), Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku (2008), Pasażer z tylnego siedzenia. Media, reklama i wychowanie w społeczeństwie konsumpcyjnym (2010), Feniksy, łabędzie, motyle. Media i kultura transformacji (2012). Jej ostatnia książka dotyczyła między innymi problematyki wizerunku ciała w mediach masowych i kulturze konsumpcyjnej, jako nośnika rozmaitych norm, wartości i idei, praktyk estetycznych i zdrowotnych związanych z ciałem, medialnego wizerunku zdrowia i choroby, relacji pomiędzy zdrowym, pięknym i sprawnym ciałem a ludzkim poczuciem tożsamości i podmiotowości. DR MARIA ŁOSZEWSKA-OŁOWSKA Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Prawa Prasowego Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach wicedyrektor ds. dydaktycznych w Instytucie Dziennikarstwa UW. Wieloletni kierownik zaocznych studiów magisterskich i podyplomowych w ID. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego. Autorka publikacji z zakresu prawa mediów, w tym podręcznika Podstawy prawa dla dziennikarzy. Zakres specjalizacji w którym się porusza to relacje prasa a biura informacji, strategia komunikacyjna w aspekcie prawnym, prawne aspekty funkcjonowania mediów, w szczególności (mieszczące się w problematyce prawa prasowego) kwestie dozwolonej prawem krytyki, tajemnicy dziennikarskiej, problematyka ochrony dóbr osobistych (czci, wizerunku, prywatności), zagadnienie szeroko pojętej odpowiedzialności prawnej dziennikarza. Od ponad 10 lat zajmuje także się działalnością doradczą i szkoleniową. PRELEGENCI 17

18 DR MAŁGORZATA MAJEWSKA Specjalista w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zatrudniona w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ. Interesuje się pragmalingwistyką i kognitywizmem, ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza językoznawstwa i psychologii. Od kilku lat zajmuje się też relacją pacjent - lekarz, prowadzi liczne szkolenia dla lekarzy, m.in. w Izbie Lekarskiej. DR MARIUSZ MAKOWSKI Adiunkt w Katedrze Psychologii i Dydaktyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Psycholog społeczny. Zajmuje się szeroko rozumianą problematyką kształtowania postaw, wpływu społecznego, perswazji. W obszarze jego zainteresowań mieszczą się zagadnienia komunikacji masowej w mediach, w ostatnim roku koncentrujące się na roli ekspertów. Od 7 lat związany z cykliczną Konferencją Etyki Mediów (UPJPII). W ubiegłych latach podejmował problematykę zdrowia w projekcie Wybrane cechy stylu życia studentów UEK w Krakowie (2009) oraz Społeczna kampania przeciw paleniu tytoniu prowadzona przez Stowarzyszenie Manko kontra lobby palenia tytoniu (2010). Aktualnie zaangażowany w międzynarodowy projekt UE Perspectives, którego celem jest stymulowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży szkolnej (2013). W latach pracował w mediach w charakterze dziennikarza fotoreportera (Echo Krakowa, Gazeta Wyborcza, Newsweek, Forbes), jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. DR MAGDALENA MATEJA Adiunkt na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. Prezentowała referaty na ponad pięćdziesięciu konferencjach ogólnokrajowych i międzynarodowych. Współorganizowała cztery konferencje naukowe, była również kierownikiem trzech projektów akademickich promujących naukę i kulturę. Ostatnio opublikowała monografię poświęconą felietonom Stefana Kisielewskiego-Kisiela, przygotowuje do druku pracę na temat medialnego obrazu katastrofy smoleńskiej. Jej zainteresowania badawcze ogniskują się na wybranych aspektach medioznawstwa, komunikologii i kulturoznawstwa. Obejmują kolejno komunikację perswazyjną, komunikowanie w warunkach kontroli treści i przepływu informacji, historię polskiej prasy, teorię i historię wybranych gatunków medialnych, komunikację wizualną, komunikowanie międzykulturowe, komunikowanie polityczne, dyskurs feministyczny, funeralność w mediach masowych. W latach pełniła funkcję Pełnomocnika Dziekana WPiSM ds. Dydaktyki na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Spełniona w życiu prywatnym, jej hobby to podróże zagraniczne jak i te za miedzę, które dzieli z mężem i z córką. Interesuje się współczesnym kinem, jest prelegentką Klubu Miłośników Filmu Mozaika. Oddana czytelniczka polskiego (i nie tylko) reportażu, literatury faktu oraz eseistyki. MGR JUSTYNA MIECZKOWSKA Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie gdzie była stypendystką Rektora. Jej zainteresowania badawcze to nowe media, blogosfera, reklama i marketing internetowy. Czynna uczestniczka wielu konferencji naukowych oraz warsztatów dotyczących nowych mediów oraz Internetu. 18 KONFERENCJA NAUKOWA KOMUNIKOWANIE O ZDROWIU

19 DR DOROTA NAREWSKA Dziennikarka, teolog, asystent w Katedrze Teologii Mediów, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W oparciu o doktorat (Karola Wojtyły wizja dziennikarstwa ( ), Warszawa: Iota Unum 2013) prowadzi w latach 2012/2014 ćwiczenia z przedmiotów: Dziennikarstwo i edukacja medialna Karola Wojtyły, Dziennikarstwo według Karola Wojtyły oraz wykład monograficzny poruszający temat Duchowości Karmelu w wizji dziennikarstwa Karola Wojtyły w Teresianum. Autorka licznych artykułów naukowych o nieznanym dotąd profilu św. Jana Pawła II z okresu krakowskiego, przedstawianego jako dziennikarza wielu pism katolickich i współredaktora Tygodnika Powszechnego, które opublikowała m.in. na łamach: Biuletynu Edukacji Medialnej, Studia Socialia Cracoviensia, Itinera Spiritualia, m.in. jako referaty na VI i VII Międzynarodowej Konferencji Etyki Mediów (Kraków 2012/2013). DR BARBARA NIEDŹWIEDZKA dr Barbara Niedźwiedzka pełni funkcję Kierownika Zakładu Informacji Naukowej, Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Ochrony Zdrowia UJ-CM. Głównym obszarem jej zainteresowań, pracy dydaktycznej i badawczej są zagadnienie zachowań i kompetencji informacyjnych a także problemy rozpowszechniania i wykorzystywania wyników badań naukowych w zarządzaniu, polityce zdrowotnej i praktyce medycznej. Prowadzi autorskie kursy dla studentów Collegium Medicum dotyczące wyszukiwania i oceny jakości źródeł informacji, które budują warsztat i umiejętności niezbędne do efektywnego korzystania z fachowej i naukowej informacji w dziedzinie ochrony zdrowia. Jest członkiem Zespołu ds. Kompetencji Zdrowotnych przy Instytucie Kardiologii w Warszawie. Jest współautorką, wydanego w 2001 r. przez Wydawnictwo UJ, podręcznika Informacja naukowa w zdrowiu publicznym, podręcznika dla nauczycieli umiejętności informacyjnych (2009) oraz autorem kilkudziesięciu publikacji w dziedzinie informacji naukowej w opiece zdrowotnej. W latach była zastępcą, a następnie redaktor naczelnym czasopisma Zdrowie i Zarządzanie. PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prodziekan Wydziału Lekarskiego do spraw Studiów Klinicznych UJ CM ( i ), Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM ( ), Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ( ). Kierownik Katedry Anatomii UJ CM ( ), Specjalista Wojewódzki w dziedzinie Transplantologii Klinicznej, Członek European Union Network of Excellence for Gastric Cancer, Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chirurgii ogólnej, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej, Skarbnik Association of UEMS Division of General Surgery&European Board of Surgery, Członek Rady Egzaminacyjnej z zakresu chirurgii ogólnej w European Board of Surgery, Prezydent Europejskiego Towarzystwa Chirurgii. Ponadto członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych: Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej PTE, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, European Society of Surgery, International Society of Surgery, European Association of Endoscopic Surgery, European Society of Endocrine Surgery. Autor i współautor 133 publikacji, 285 prezentacji zjazdowych, współautor 3 monografii. PRELEGENCI 19

20 DR HAB. AGNIESZKA OGONOWSKA dr hab. Agnieszka Ogonowska pełni funkcję profesora nadzwyczajnego w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych, gdzie jest Kierownikiem Katedry Mediów i Badań Kulturowych. Jest absolwentką psychologii (1999) i filmoznawstwa (2001) UJ, a także Studium Zarządzania i Biznesu przy Katedrze Ekonomii Stosowanej UJ. W dziedzinie psychologii specjalizowała się w psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (ścieżka specjalizacyjna ukończona egzaminem w 1999 roku). Obroniła doktorat na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2002 roku, otrzymując tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie nauki o sztuce. W 2009 roku uzyskała habilitację na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z teorią mediów, zwłaszcza telewizji i Internetu, edukacji medialnej (www.we.pl/index. php?s=scenariusze), z współczesną kulturą audiowizualną, liternetem oraz literaturą polską po 89 roku. Prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji społecznej, socjologii mediów, współczesnej teorii mediów i komunikowania, edukacji medialnej, a także filmu i współczesnej literatury. PROF. DR HAB. N. HUM. JERZY OLĘDZKI Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Organizator specjalistycznych studiów public relations na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada w dorobku wiele publikacji z zakresu komunikowania międzynarodowego, profesjonalizmu w dziennikarstwie i public relations, w tym także jest autorem książki Etyka w polskim public relations. Laureat nagród Łeb PR oraz Protony przyznawanych przez zawodowe organizacje public relations w Polsce. DR ANNA OLSZEWSKA Kulturoznawca, zajmuje się przekazem wizualnym w nauce. Ukończyła historię sztuki oraz religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2006 roku obroniła doktorat na temat wyobrażeń czasu w sztuce wieków średnich. Mieszka w Krakowie. Pracuje w Gabinecie Rycin PAU oraz na Wydziale Humanistycznym AGH. Swoje studia nad relacjami pomiędzy sztuką a naukami ogłasza w formie wystaw oraz publikacji im towarzyszących. W ten sposób powstały Kosmologia. Obraz świata u progu nowożytności (w Muzeum UJ, 2009) oraz My i Oni. Zawiła historia odmienności (Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 2011). W ostatnich latach opublikowała serię artykułów poświęconych polskim historykom sztuki, w ramach której rozpatruje stosowane przez nich metody badań (Zofia Ameisenowa, Lech Kalinowski) oraz miejsce humanistyki we współczesnej kulturze polskiej (Mieczysław Porębski). Jej najnowsze studia wychodzą od obserwacji obrazów tworzonych na użytek anatomii oraz współczesnej diagnostyki medycznej. MGR MAGDALENA PATAJ Ukończyła politologię (specjalność dziennikarska), doktorantka w Zakładzie Dziennikarstwa Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, gdzie otworzyła przewód doktorski dotyczący polskich kampanii społecznych podejmujących problematykę promocji zdrowia. Autorka publikacji naukowych, m.in. Język reklamy we współczesnych mediach - analiza na przykładzie reklam zdrowotnych ; Współczesne media. Język mediów. red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wyd. UMCS, Lublin 2013, Problemy współczesnych kobiet; analiza wybranych kampanii społecznych ; (Nie) obecność kobiet w przestrzeni publicznej. red. M. Pataj, Wyd. Adam Marszałek, Toruń (publikacja obecnie w druku). 20 KONFERENCJA NAUKOWA KOMUNIKOWANIE O ZDROWIU

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego spis treści *Kliknij na nazwę, aby przejść do danego działu. R.01 S.03 R.02 S.04 R.03 S.14 R.04 S.26 R.05

Bardziej szczegółowo

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244.

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244. Vita Academica nr 4 (79) 2014 wrzesień październik Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244 Gaudeamus igitur! W numerze z życia uczelni Wydarzyło się.... 2

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r.

V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r. Organizatorzy: V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r. Komitet naukowy Maria Beisert Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska Maria Keller-Hamela Andrzej

Bardziej szczegółowo

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2014 Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Łamanie Kamila Tomecka Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Studio Kozak Źródło zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1 Prowadzący Kamil Wyszkowski Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie

Bardziej szczegółowo

program terapeutyczny w zarządzaniu um w Łodzi medicup2013 obozy studentów pem konferencja amee 2013 miesiąc rynku Wewnętrznego

program terapeutyczny w zarządzaniu um w Łodzi medicup2013 obozy studentów pem konferencja amee 2013 miesiąc rynku Wewnętrznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn program terapeutyczny w zarządzaniu um w Łodzi Wywiad z Kanclerzem um w Łodzi Jackiem grabowskim www.umed.pl medicup2013 obozy studentów pem konferencja amee 2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom SPIS TREŚCI WSTĘP 1. O raporcie 2. Spis treści 3. Historia firmy 4. List od prezesa ZOBOWIĄZANIE I Jesteśmy by budować atrakcyjne miejsca pracy, by najlepsi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1 Działamy Razem 3 Strona 1 Edycja III Przewodnik po projekcie luty grudzień 2014 Witamy w projekcie Działamy razem 3 Szanowni Państwo, Strona 2 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Przewodnik po III

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 18 Czerwiec 2008 nr 6 (210)

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 18 Czerwiec 2008 nr 6 (210) GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745 AMG Rok 18 Czerwiec 2008 nr 6 (210) 2 Gazeta AMG nr 6/2008 Z życia Uczelni Rektor AMG dziękuje W dniu 26 maja 2008 roku rektor prof. Roman Kaliszan przyjął w swoim gabinecie

Bardziej szczegółowo

Teraz Polska Promocja

Teraz Polska Promocja FUNDACJA POLSKIEGO GODŁ A PROMOCYJNEGO Teraz Polska Promocja TOM 2 e-book red. Jarosław Górski Teraz Polska Promocja tom 2 e-book wydanie 1 Publikacja zbiorowa pod redakcją Jarosława Górskiego, zawiera

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA...37-45 PRAWO...25-26 PRAWO W BIZNESIE...26 ADMINISTRACJA...27-30 PRACA SOCJALNA...46

PEDAGOGIKA...37-45 PRAWO...25-26 PRAWO W BIZNESIE...26 ADMINISTRACJA...27-30 PRACA SOCJALNA...46 SPIS TREŚCI DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W KPSW?...3-22 PRAKTYKI I STAŻE ZAGRANICZNE...13 STYPENDIA, ZNIŻKI, OPŁATY...17-18 Atrakcyjne kierunki studiów...22 Unikatowa oferta - MODUŁY KSZTAŁCENIA...23 ZASADY

Bardziej szczegółowo

X FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY

X FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY X FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY REFERATY / STOLIKI EKSPERCKIE / WARSZTATY ABSTRAKTY AUTORZY REFERATY / Dzień 1 Marzena Błach Udział w programie Erasmus+ formą doskonalenia zawodowego bibliotekarzy akademickich.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010

IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010 Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010 organizowana jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, prowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015)

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015) Red. Jarosław Górski e-book, tom 6 (2015) 1 Teraz Polska Promocja tom 6 e-book Publikacja zbiorowa pod redakcją dr. Jarosława Górskiego, zawiera artykuły opracowane na podstawie prac magisterskich nagrodzonych

Bardziej szczegółowo

Pharmaceutical Business Management Diploma

Pharmaceutical Business Management Diploma www.pwcacademy.pl Pharmaceutical Business Management Diploma Jesień/Zima 2013/2014 Program edukacyjny dla menedżerów firm farmaceutycznych Program realizowany przy współpracy: O programie Pharmaceutical

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA WYDARZENIA

INAUGURACJA WYDARZENIA Forum Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 35, październik 2012 Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI INAUGURACJA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w dekadzie przemian,

Bardziej szczegółowo