Crowdsourcing czynniki motywujące tłum do działania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Crowdsourcing czynniki motywujące tłum do działania"

Transkrypt

1 Wioletta Krawiec Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu Crowdsourcing czynniki motywujące tłum do działania Crowdsourcing the motivating factors "the crowd" to action Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na aspekt czynników motywujących tłum do zaangażowania w działania crowdsourcingowe, jak również wskazanie źródła pochodzenia tych zachowań. W artykule przedstawiono również przykłady przedsiębiorstw, które skutecznie wdrożyły projekty crowdsourcingowe. Sukces swój zawdzięczają one trafnie dobranym symulatorom działania. Przykłady te pokazują również czynniki niematerialne jako najważniejsze bodźce motywujące tłum do działania. Słowa kluczowe crowdsourcing, czynnki motywujące, tłum, media społeczne. The article presents one of the new marketing models i.e. crowdsourcing. The main objective of this paper is returning attention to the aspect of the factors motivating "the crowd" to action, as well as an indication of the source of these behaviors. The paper also presents examples of companies which successfully implemented projects crowdsourcing. They owe their success aptly chosen action simulators. These examples also show intangible factors as the most important stimulus which motivate "the crowd" to action. Keywords crowdsourcing, factors motivating, crowd, social media. Rozwoju Internetu i możliwość dotarcia dzięki niemu do milionów umysłów z całego świata pozwala firmom dotrzeć do wiedzy z różnej pespektywy geograficznej i kulturowej. Jednakże przemyślany plan zaangażowania tłumu w wykonanie zadania powinien przewidzieć oczekiwania swoich przyszłych twórców, aby móc ich zainteresować i pozyskać pełne rozwiązanie problemu. Należy zauważyć również, że zaangażowanie ludność świata w tworzenie innowacyjnych lub modyfikowanie istniejących pomysłów przyczynia się też do rozwoju uczestnika wykonującego określone zadanie. Zatem korzyść jest obustronna. Dzisiaj ten sposób działania posiada również swoją nazwę crowdsourcing. Jest kompatybilny z rozwijającym się nurtem w marketingu, odnoszącym się do zdobywania doświadczenia, przeżywania doznań, jak również realizowania własnych marzeń w procesie poznawania, kreowania, modyfikowania produktu czy usługi. Marketing doświadczeń jest nieco szerszym i głębszym pojęciem, natomiast odniesienie się do jego korzeni w tym artykule stanowi jedynie źródło podkreślenia siły oddziaływania przedsiębiorstwa na konsumentów poprzez różnego rodzaju wydarzenia, podczas których np. konkursy, zadania, gry itp. są wykorzystywane jako nośniki budowania doznań. Natomiast doznania te mają na celu zatrzymanie na dłużej konsumentów, którzy utożsamiają się z firmą, marką czy asortymentem. Odczuwanie doznań może być również punktem wyjścia do motywowania tłumu w angażowanie się w tego typu przedsięwzięcia. Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na aspekt czynników motywujących tłum do działań crowdsourcingowych, jak również wskazanie źródła pochodzenia tych zachowań. Ostatecznie w artykule przedstawione zostały przykłady skutecznie wdrożonych projektów crowdsourcingowych, które dzięki przemyślanym planom zaangażowania tłumu w proces kreowania produktów czy idei odniosły rynkowy sukces. Korzenie crowdsourcingu Pomysł zaangażowania tłumu w tworzenie produktu nie jest nowym podejściem w marketingu. 14

2 Korzeni tego pojęcia możemy zacząć dopatrywać się w takich działaniach, jak: outsourcing, astroturfing, prosument, social shopping itp. Jednakże nazwa tego podejścia została stworzona przez Jeffa Howe, który na łamach czasopisma Wired w 2006 r. jako pierwszy użył nazwy crowdsourcing (Howe, 2006; 2008). Cała idea crowdsourcingu skoncentrowana jest na założeniu, że wiedza tłumu jest w stanie przejąć część zadań, które dotychczas były powierzane pracownikom firmy. Miejscem zetknięcia się z działaniami crowdsourcingowymi są sieci internetowe, a dokładnie portale społecznościowe lub specjalnie opracowane przez firmy portale zrzeszające użytkowników, np. IdeaStorm.com, Acrobat.com Ideas, Electrolux Design Lab, My Starbucks Idea. Crowdsourcing jest bardzo elastyczny, może dotyczyć różnych obszarów działalności firmy, instytucji, organizacji non profit, uczelni, a jego stosowanie może mieć na celu m.in. określenie przyczyn niepowodzenia firmy czy jej produktów na rynku lub poszukiwanie zupełnie nowych rozwiązań, określenie organizacji pracy, współtworzenie narzędzi promocji, udzielenie pomocy charytatywnej, indywidualizację w modzie itp. Należy wspomnieć, że crowdsourcing wychodzi nawet poza działalność firmy i działa wśród społeczeństwa niemalże każdego dnia za pośrednictwem portali społecznościowych, np. Facebook, Twitter. Szerokie spektrum zastosowania crowdsourcingu przyczyniło się do rozwoju jego odmian: crowdfundingu oraz artsourcingu. Oprócz możliwości zgromadzenia innowacyjnych pomysłów od grup osób mających wiedzę w danym temacie, istnieje również możliwość ich sfinalizowana i wprowadzenia na rynek, który już wie, co to za produkt, bo go tworzył. W kierunku skutecznego projektu crowdsourcingowego Skuteczność działań crowdsourcingowych w dużej mierze zależy od przemyślanego planu. Główny problem w działaniach crowdsourcingowych polega na dotarciu do reprezentatywnej grupy, która jest w stanie podzielić się użyteczną wiedzą. Nie wystarczy rzucić temat do sieci i czekać, co będzie się działo, ponieważ niesie to ryzyko pojawienia się miliona niepotrzebnych informacji, które należy przetworzyć i odrzucić. Działanie bez planu przyczyni się jedynie do wydłużenia pracy, zwiększenia kosztów i niepotrzebnie zmarnowanego czasu. Natomiast sam sposób wdrożenia w życie planu może przybierać różną postać i leży wyłącznie w interesie firmy. Kreując plan, który ma być skuteczny, należy w nim przewidzieć przede wszystkim nastepujące elementy. Model działania czego oczekujesz od pomysłodawców. Crowdsourcing można zastosować na wiele sposobów, ale należy pamiętać, że aby uczestnicy coś dla nas zrobili, musimy im dokładnie wytłumaczyć, czego oczekujemy. Musimy określić zasady organizowanej akcji. W zależności od tego, co chcemy osiągnąć, musimy opracować odpowiedni model. Może on dotykać rozwiązywania problemów (collective inteligence), wykorzystania potencjału twórczego, artystycznego użytkowników (crowd creation, artsourcing), zlecenia internautom wyboru najlepszych rozwiązań (crowd voting) czy pozyskania funduszy (crowdfunding). Etapy wykonywanych zadań. Crowdsourcing nie stanowi pracy na etacie, więc czas, jaki użytkownicy portali mogą nań poświeć, jest nieduży. Dlatego też podzielenie zadania na mniejsze fragmenty pozwoli je małymi kroczkami w pełni rozwiązać i nie wywoła efektu znudzenia oraz ucieczki użytkownika (Lewandowska, 2012). Grupa odbiorców projektu. Najlepsze rezultaty można uzyskać od grupy, która będzie nie tylko liczna, ale przede wszystkim różnorodna i skoncentrowana na temacie projektu, względem którego posiada fachową wiedzę. Według prawa Sturgeona 90% uzyskanych pomysłów stanowią bzdury, a odnalezienie prawdziwych perełek jest bardzo trudne. Dlatego też działania crowdsourcingowe powinny być sprowadzone do wyszukiwania osób z określoną wiedzą, doświadczeniem i o zdefiniowanym profilu. Jednym ze sposobów takiego działania są konkursy tematyczne, np. opracowanie grafiki na obudowę Samsunga Galaxy Note. Motywatory dla uczestników projektu. Tłum bardzo łatwo jest przyciągnąć, ale znacznie trudniej sprawić, by został. Kluczem do motywowania jest znalezienie czynników, które zwiększają chęć jednostki do wykonania pewnej czynności. Jeśli oczekujemy od uczestnika, aby włożył w projekt dużo pracy i poświęcił na jego wykonanie swój wolny czas, nagroda, jaką zapewniamy, musi być proporcjonalnie wysoka i wartościowa. Należy motywować użytkowników, bo gdy społeczności zabraknie poczucia radości z tego, co robią, zatrzyma się proces kreacji rozwiązań. Zakres (ramy) wykorzystania wiedzy tłumu. Nie możemy na tłum przełożyć całej pracy nad nowymi projektami firmy czy rozwiązaniem każdego problemu. Musimy również brać pod uwagę ewentualność, że żadne z zaproponowanych przez pomysłodawców rozwiązań nie będzie tym, czego oczekiwaliśmy. Może również okazać się, że popełniliśmy błąd, nie wytłumaczyliśmy dokładnie, o co nam chodzi, lub za słabo zmotywowaliśmy do działania. Zatem łączenie wiedzy konsumentów i pracowników firmy może przynieść lepsze rezultaty i przewagę konkurencyjną dla firmy. Dla bezpieczeństwa (zachowania tajemnicy firmowej) crowd- 15

3 sourcing może być prowadzony wśród pracowników (np. Bank idei, Infosys). Lider akcji projektowej (osoba odpowiedzialna za otrzymane rozwiązania z tłumu). Wyznacz osobę (najlepiej z wnętrza firmy), która będzie nadawała kierunek poczynaniom tłumu, przekazywała informacje i odpowiadała na pytania. Pomysłodawca może mieć dobre pomysły, ale nie zna sytuacji firmy. Umiejętne kierowanie użytkownikami portalu pozwoli zdobyć wiedzę, która pasuje do strategii firmy. Oczywiście każda z wymienionych powyżej zasad wymaga precyzyjnego i zwartego zapisu (księgi wdrożenia projektu crowdsourcingowego) do celów chociażby wdrożeniowych, kontrolnych oraz naprawczych. Zaprezentowane punkty stanowią wyłącznie podstawy, których firma nie może pominąć, jeżeli chce odnieść sukces w działaniach crowdsourcingowch. Czynniki motywujące tłum oraz źródło ich pochodzenia Tłum bardzo łatwo jest przyciągnąć, ale znacznie trudniej sprawić, by został. Zasadniczy celem firmy powinno być odkrycie czynników, które inspirują ludzi do działania i zaoferowanie im tego typu bodźców w celu wywołania chęci do wykonania pewnej czynności. Teoria autodeterminacji wyróżnia dwa główne rodzaje motywacji: wewnętrzną (tzw. popęd Harlowa) i zewnętrzną (Deci i Ryan, 1985). Pierwsza występuje, gdy jednostka dąży do zaspokojenia osobistej potrzeby poprzez określoną czynność, która nie podlega prawom logiki i ekonomii, ponieważ jej głównym motorem jest kreatywność, chęć tworzenia i wewnętrzna satysfakcja (np. wykonuje zadanie dla zabawy, zabicia wolnego czasu, zdobycia doświadczenia, odczuwania doznania), natomiast druga stanowi instrument do osiągnięcia konkretnego wyniku (np. praca, by otrzymać wynagrodzenie, by otrzymać nagrodę lub by uniknąć sankcji) (Winter i Kandefer, 2012; Deci i Ryan, 1985; Pink, 2011). Natomiast Daniel H. Pink udowodnił, że w przypadku kreatywnego myślenia i działania bardziej efektywna jest motywacja wewnętrzna, natomiast motywacja zewnętrzna odgrywa istotną rolę przy zadaniach powtarzalnych. Zauważył również, że nagrody o wysokiej wartości niejako mogą blokować kreatywność człowieka. Dowiódł tego na prostym eksperymencie. I tak, na przykład kiedy mamy do czynienia z zadaniami, które są proste i nie wymagają kreatywności, większa nagroda prowadzi do lepszych wyników. Natomiast tam, gdzie potrzebna jest kreatywność, większa nagroda prowadziła do gorszych wyników (TED, 2010). Zatem tradycyjne firmy, wciąż nastawione na maksymalizowanie zysków, są skazane na zagładę, natomiast nowe firmy nastawiają się na maksymalizowanie celów oraz kreatywność i to one mają szanse bytu. Ten sposób działania jest skoncentrowany na tzw. motywacji 3.0, która odnosi się do kreowania nagród na gruncie niekoniecznie materialnym, ale bardziej doznań duchowych (Pink, 2011). Zdaniem Daniela Kahnemana (w 2002 r. Nagroda Nobla z ekonomii) nie działamy zawsze jak racjonalny kalkulator, wyliczający ekonomiczną korzyść własną i strony często nie negocjują do osiągnięcia maksymalizującego zysku. W prawdziwym życiu nasze zachowanie podważa koncepcję, że jesteśmy istotami wyłącznie rozumnymi. Ludzie są istotami, które mają wrodzoną skłonność do poszukiwania nowości i wyzwań, do badania i do uczenia się. Ale ten ( ) popęd jest bardziej kruchy niż pozostałe dwa; musi mieć odpowiednie środowisko, by przetrwać (Deci i Ryan, 1985), co również jest z godne z jedną podstawowych potrzeb człowieka, tzn. przynależnością do grupy i poczuciem akceptacji (piramida Maslowa). N. Kaufmann, T. Schulze i D. Veit (2011) opublikowali wyniki badań, w których wymienili czynniki motywujące działania w obrębie crowdsourcingu. Przedstawiono je na rysunku 1. Do tych czynników możemy zaliczyć zarówno materialne, jak i niematerialne motywy zaangażowania się w wykonywane zadanie. Jednakże, idąc za współczesnym podejściem do motywowania (tzn. 3.0), możemy zaobserwować, że to jednak czynniki niematerialne mają większe znaczenie i wywołane są najczęściej osobistymi (wewnętrznymi) potrzebami. N. Kaufmann i in. (2011) do wewnętrznych czynników motywujących zakwalifikowali dwie grupy kryteriów. Pierwsza odwołuje się do przyjemności z wykonywania zadania, druga natomiast podkreśla istotę przynależności do społeczności, w której to zadanie jest realizowane. Czynniki motywujące tłum do działania w obrębie wykonywanego zadania zostały potwierdzone badaniami prowadzonymi m.in. przez J.R. Hackmana i G.R. Oldhama (1980), D.C. Brabhama (2008), P.G. Ipeirotisa (2010) czy N. Kaufmanna, T. Schulze'a i D. Veita (2011). Do tej grupy motywatorów zakwalifikowano: wykazanie się uczestnika różnymi umiejętnościami, samoistność wykonanego zadania (możliwość zobaczenia zastosowania), samodzielność (kreatywność), sprawdzenie poprawności wykonanego zadania (sprzężenie zwrotne), postrzeganie w zadaniu rozrywki czy zabawy. Tablica 1 prezentuje sposób definiowania każdego z wyżej wymienionych kryteriów w obrębie czynników motywujących do wykonania zadania w crowdsourcingu oraz przykłady z przeprowadzonych badań. 16

4 Rysunek 1. Czynniki motywujące działania w crowdsourcingu Motywacja w crowdsourcingu Motywacja wewnętrzna Motywacja zewnętrzna Zadania Natychmiastowy zwrot Różnorodność umiejętności Samoistność zadania Samodzielność Sprzężenie zwrotne z wykonanego zadania Rozrywka (zabawa) Społeczność Przynależność do grupy Relacje w grupie Wynagrodzenie materialne Odroczony zwrot Bycie zauważonym Rozwój umiejętności Społeczna motywacja Zadanie zgodne z wartościami społecznymi Zadanie zgodne z normami Sprzężenie zwrotne od osób Ź r ó d ł o: N. Kaufmann, T. Schulze i D. Veit (2011). More than Fun and Money. Worker Motivation in Crowdsourcing. A Study on Mechanical Turk. Proceedings of the 17th Americas Conference on Information Systems. Detroit, s. 4. Tablica 1. Motywatory wewnętrzne zadania* Motywatory Różnorodność umiejętności Samoistność wykonanego zadania Samodzielność (kreatywność) Sprzężenie zwrotne z wykonanego zadania Rozrywka (czynność dla zabicia czasu) Definiowanie Przyjemność dzielenia się własnymi umiejętnościami pozyskanymi w obrębie zdobytego wykształcenia, zainteresowań, sytuacji życiowych Określenie sensu wykonywanego zadania, możliwość zobaczenia zastosowania wyników zadania Możliwość wykazania się swoją kreatywnością, odmiennością w postrzeganiu dotychczasowych rozwiązań Możliwość sprawdzenia poprawności wykonanego zadania, poznanie błędów Możliwość spędzenia wolnego czasu w sposób zabawny i efektywny, odczuwanie przyjemności z wykonywanego zadania Przykłady Przetłumaczenie tekstu, bo wykonawca zadnia lubi tłumaczenia i chce wykorzystać swoje umiejętności Zredagowanie opisu produktu na stronę internetową Zaprojektowanie, produktu, logo lub strony internetowej Źródło badań J.R. Hackman i G.R. Oldham (1980) N. Kaufmann, T. Schulze, D. Veit (2011) J.R. Hackman i G.R. Oldham (1980) Zadanie programistyczne, w obrębie którego deklarowana jest konieczność wprowadzenia poprawek w błędnie wykonanym zadaniu Wykonywanie losowo wybranego zadania w celu zabicia wolnego czasu w miłych i zabawnych okolicznościach D.C. Brabham (2008; 2009) P.G. Ipeirotis (2010) *Zadanie należy rozumieć jako czynność (pracę), której dobrowolnie poddaje się tłum zainteresowanych jego rozwiązaniem. Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie N. Kaufmann, T. Schulze i D. Veit (2011). More than Fun and Money. Worker Motivation in Crowdsourcing. A Study on Mechanical Turk. Proceedings of the 17th Americas Conference on Information Systems. Detroit; T. Winter i K. Kandefer (2012). Motywacja w crowdsourcingu. Marketing przy Kawie, art=1479 ( ). 17

5 Tablica 2. Motywatory wewnętrzne społeczność* Motywatory Przynależność do grupy Relacje w grupie Definiowanie Przykłady Czucie się częścią ekspertów rozwiązujących dobrowolnie zadanie, zgodnie z własnymi przekonaniami, wiedzą i umiejętnościami Czucie sensu z wykonywania zadania, widzenie w tym wartości Komunikowanie się z wykonawcami zadania i wymienianie się poglądami Spotykanie nowych, interesujących ludzi aktywnie angażujących się w wykonywane zadanie Źródło badań S. Lindenberg (2001) K.R. Lakhani i R.G. Wolf (2005) D.C. Brabham (2008; 2010) *Społeczność należy rozumieć jako grupę wykonawców, którzy skupili się w obrębie określonego zadania oraz wymieniających się własnymi uwagami w obrębie zgłaszanych pomysłów innych wykonawców zadania w celu ulepszenia, pochwalenia lub skrytykowania. Tego typu społeczność stanowi grupę ekspertów chcących rozwiązać problem. Ź r ó d ł o: jak tablicy 1. Do drugiej grupy kryteriów w ramach motywatorów wewnętrznych zalicza się odczuwanie przyjemności z przynależności do społeczności, z którą wykonawca zadnia utożsamia się i którą ceni, a realizacja wybranego zadnia pozwala na nawiązanie nowych znajomości i budowanie relacji. Daje mu to szansę zdobywania doświadczenia i pogłębiania własnych doznań. Badania w obrębie tychże motywatorów prowadzili m.in. S. Lindenberg (2001), K.R. Lakhani i R.G. Wolf (2005), D.C. Brabham (2008; 2010) oraz N. Kaufmann, T. Schulze i D. Veit (2011). Tablica 2 prezentuje sposób definiowania kryteriów w obrębie czynników motywujących przynależność do danej społeczności oraz przykłady z przeprowadzonych badań w tym temacie. Oprócz niematerialnych motywatorów wewnętrznych możemy wymienić również motywatory zewnętrzne o charterze materialnym i niematerialnym. W ramach tej grupy motywacji zewnętrznej autorzy (Kaufmann, Schulze i Veit, 2011) odnieśli się do trzech kategorii motywacji, tj. natychmiastowego zwrotu, odroczonego zwrotu i społecznej motywacji. Pierwsze kryterium motywacji zewnętrznej należy rozumieć, jako materialny charakter angażowania się jednostki w wykonywane zadanie, za które oczekuje zapłaty monetarnej lub rzeczowej. Badania w tym obszarze prowadzili K.R. Lakhani i R.G. Wolf (2005), którzy wykazali, że jeżeli uczestnik ma ustalone na platformie crowdsourcingowej zadania Tablica 3. Motywatory zewnętrzne o charakterze niematerialnym odroczony zwrot* Motywatory Bycie zauważonym Rozwój umiejętności Definiowanie Przykłady Źródło badań Odnosi się do bycia zauważonym przez otoczenie, które jest skłonne dać zatrudnienie, wyróżnić jako lidera, dać zaproszenie do dalszej współpracy itp. Uczestnik (pracownik) efektywnie pracujący na platformie crowdsourcingowej może być zauważony przez obecnego (przyszłego) pracodawcę. W nagrodę może otrzymać wyróżnienie, propozycję awansu lub zatrudnienia K.R. Lakhani i R.G. Wolf (2005) A. Weiss (1995) Angażowanie się w wykonywane zadania daje możliwość zdobycia umiejętności, które uczestnik może wykorzystać w obecnej lub przyszłej pracy zawodowej. Chęć jednostki do uczenia się i zdobywania nowych umiejętności Uczestnik podejmuje się tłumaczenia tekstu w celu rozwijania swoich umiejętności językowych, które mogą być mu potrzebne w wykonywanej lub przyszłej pracy *Odroczony zwrot należy rozumieć jako niematerialny charakter angażowania się jednostki w wykonywane zadanie, za które oczekuje satysfakcji, uznania, spełnienia w dłuższej perspektywie czasu. Ź r ó d ł o: jak tablicy 1. 18

6 i określone profity za nie, jest w stanie zaangażować się w pracę w celu otrzymania wynagrodzenia. Jednakże rzeczywistość, jak również prowadzone badania pokazują (Lakhani i Wolf, 2005; Weiss, 1995), że większy wpływ na proces zaangażowania się uczestników w działanie mają motywy zewnętrzne o charakterze niematerialnym. Tablice 3 i 4 prezentują sposób definiowania tychże kryteriów wraz z przykładami prowadzonych badań w tym temacie. Czynnik motywacji odroczony zwrot ma na celu m.in. pokazania się oraz bycie zauważonym przez obecnych lub potencjalnych pracodawców, a także doskonalenie umiejętności przydatnych w obecnej lub przyszłej pracy. Tłum może się angażować w działania crowdsourcingowe również ze względu na panujące wartości i normy społeczne. Potwierdzono to również w badaniach (Deci i Ryan, 1985; 2000; Hackman i Oldham, 1980). Badacze zaobserwowali, iż np. dla zamanifestowania poparcia dla wartości uważanych przez siebie za cenne jako znak podporządkowania się im, jak również w poszukiwaniu akceptacji (tablica 4) tłum jest skłonny dobrowolnie zaangażować się w projekty w obrębie działań crowdsourcingowych. Niemalże każda branża może skorzystać z dobrodziejstwa crowdsourcingu, pod warunkiem odpowiednio opracowanego planu zaangażowania tłumu w zlecone zadanie. Za przykład może posłużyć model działania platformy crowdsourcingowej Amazon Mechanical Turk, na której autorzy badania (Kaufmann, Schulze i Veit, 2011) starali się sklasyfikować, jak ważne są poszczególne czynniki motywujące i jaki mają one wpływ na ostateczny rezultat. Portal ten pozwala realizować w większości dosyć proste zadania, jak znalezienie adresów określonej grupy przedsiębiorców, wypełnianie ankiet, transkrypcja itp. Zadania są stosunkowo mało płatne, np. 2 centy za znalezienie a do jednej organizacji z określonej branży. Wykonaniem takiego zadania, jak by się wydawało, będą zainteresowani ludzie z krajów nisko rozwiniętych, z tanią siłą roboczą. Jednakże badania wykazały, że wśród grupy uczestniczącej w badaniu blisko 50% osób stanowili obywatele USA. Dodatkowo ponad 60% z tych osób miało wykształcenie wyższe. Zatem badania wykazały, że pieniądze nie są głównym motywatorem realizacji zadań dla Amazon Mechanical Turk. Głównymi motywatorami tego portalu okazały się motywatory wewnętrzne (niematerialne) związane z satysfakcją płynącą z samego wykonywania zadania. Możliwość zastosowania posiadanych umiejętności przy realizowaniu Tablica 4. Motywatory zewnętrzne o charakterze niematerialnym społeczna motywacja* Motywatory Zgodność z wartościami społecznymi Zgodność z normami Sprzężenie zwrotne od osób Definiowanie Działanie wywołane przez dobrowolne utożsamianie się z istniejącymi wartościami społecznymi, działanie wynikające z własnych przekonań Ustosunkowanie się do norm panujących w społeczeństwie w celu uniknięcia kary, motywacja wywołana przez trzecią osobę spoza platformy crowdsourcingowej Możliwość pozyskania opinii (oceny) od innych uczestników w obrębie wykonywanego zadania, wymiana wiedzy, wyróżnienie Przykłady Angażowanie się w wykonywanie zadania zgodnie z własnymi przekonaniami i wartościami (wolność słowa) Student wykonuje badania naukowe na platformie, bo jest on zobowiązany do tego np. przez swojego profesora Zaangażowanie w wykonywanie zadania w celu wyróżnienia się z tłumu (akceptacja rozwiązania zadania przez tłum) Źródło badań E.L. Deci i R.M. Ryan (1985; 2000) J.R. Hackman i G.R. Oldham (1980) J.R. Hackman i G.R. Oldham (1980) *Społeczną motywację należy rozumieć jako utożsamianie się, podporządkowanie się bądź buntowanie się przeciw normom i wartościom panującym w danym społeczeństwie. Ź r ó d ł o: jak tablicy 1. Motywacja w projektach crowdsourcingowych przykłady zadania, możliwość jego samodzielnej realizacji i możliwość natychmiastowego zobaczenia efektów swojej pracy okazały się silniejszym motywatorem niż pieniądz. Okazuje się zatem, że bardzo ważnym czynnikiem motywującym do działania jest po prostu nauka nowych i rozwój dotychczasowych umiejętności danej osoby. 19

7 Podobne wnioski przynoszą badania przeprowadzone przez D.C. Brabhama (2008; 2009) na portalach Threadless czy istockphoto. Pieniądz jest tylko jednym z kilku motywatorów, ale nie jest najważniejszy. Rolę w zaangażowaniu się osób w prace na tych portalach odgrywa głównie możliwość pracy nad swoimi umiejętnościami, bycie zauważonym oraz zwiększenie swoich szans zawodowych w przyszłości. Dobrym przykładem jest również Platforma CUUSOO producenta klocków LEGO, która w drugiej połowie 2011 r. wkroczyła na arenę międzynarodową. Obecnie liczy już ponad 20 tysięcy członków. Portal pozwala uczestnikom z jednej strony dodawać swoje projekty zestawów zrobionych z klocków LEGO, a z drugiej strony są one oceniane przez osoby zarejestrowane na portalu. Pomysły, które zdobędą 10 tysięcy głosów, mają szansę znalezienia się na półkach sklepowych. Konsumenci, którym uda się przekonać LEGO do wdrożenia ich pomysłu do produkcji, mogą oczekiwać 1% przychodów firmy ze sprzedaży tego produktu. System wynagradzania w projekcie LEGO opiera się głównie na autonomiczności (można wymyślić dowolny zestaw klocków LEGO), określonym celu (można umieścić swój zestaw klocków na półkach sklepowych oraz osiągnąć przychody ze sprzedaży), wyróżnieniu z tłumu (uznanie innych kreatorów LEGO i wprowadzić własne pomysły na rynek pod tą marką). Dzięki takiemu rozwiązaniu LEGO poszerza swoją gamę produktów, dopasowując się do aktualnych trendów rynkowych. Projekt opiera się na społeczności konsumentów wiernych marce, którą marka LEGO gromadziła wokół siebie przez lata swoich działań na rynku. Zabawki, które powstały dzięki użytkownikom tej platformy, to m.in. łódź podwodna Shinkai 6500, statek kosmiczny Hayabusa czy Minecraft, który pozwala tworzyć dowolne kształt, odpowiadające wyobraźni użytkownika (Minecraft próg 10 tysięcy głosów przekroczył już po 48 godzinach) (Wachowicz, 2012b; Winter i Kandefer, 2012). Za inny przykład zaangażowania tłumu o podłożu niematerialnym może posłużyć Bank Pomysłów BZ WBK. Tutaj użytkownicy mają możliwość odczucia realnego wpływu na działalność banku. Mogą oni zgłaszać, komentować i oceniać pomysły dotyczące funkcjonowania banku w osiemnastu różnych kategoriach. Każdy nowo powstały pomysł jest oceniany przez innych użytkowników serwisu w postaci komentarzy oraz ocen punktowych. Jednak najważniejszym elementem jest informacja zwrotna od samych pracowników banku, którzy nadają pomysłowi statut: wdrażany, konsultowany w banku, wdrożony, częściowo wdrożony, odrzucony i funkcjonujący. Dzięki takiemu podejściu rośnie zaangażowanie twórców pomysłów, którzy w ten sposób czują się docenieni. Ciekawą odmianą crowdsourcingu jest program MVP (Most Valuable Professionals) firmy Microsoft, w ramach którego użytkownicy społeczności internetowych dzielą się swoją wiedzą na temat produktów Microsoftu. Ideą tej platformy jest poszerzanie wiedzy specjalistycznej oraz budowanie renomy firmy. Każdego roku MVP udzielają odpowiedzi na ponad 10 milionów pytań. Podobnie działa platforma IdeaStorm.com, projektu Della, która pozwala swoim użytkownikom witryny zamieszczać na niej swoje pomysły, szczególnie te dotyczące ulepszeń związanych z urządzeniami Della. Pozostali użytkownicy głosują na dane idee i oceniają je, zwiększając lub zmniejszając ich wartość. Dell pyta użytkowników o różne rzeczy: preferowane parametry sprzętu, design czy ekologię. Jak wynika ze statystyk zamieszczonych na stronie programu, dotychczas zgłoszono ponad 19 tysięcy pomysłów, z których blisko 541 zostało wdrożonych. Dodatkowo oddano łącznie około 742 tysięcy głosów i wystawiono ponad 98 tysięcy komentarzy (http://www.ideastorm.com). Z crowdsourcingu korzysta również McDonald's, który pozyskuje kreatywną pomoc na różnych etapach zarządzania produktem. I tak, na przykład w 2007 r. zorganizował casting na najlepsze zdjęcia twarzy. Do konkursu przystąpiło 13 tysięcy osób, które przysłały zdjęcie twarzy. Ostatecznie wybrano 24 i umieszczono je na wyrobach McDonald'sa. Ta forma działania miała na celu bycie bliżej swoich konsumentów. Firma zaangażowała również swoich konsumentów w tworzenie kampanii reklamowych oraz pomysłów na innowacyjne produkty. Ciekawym przykładem innowacyjności McDonald'sa było zorganizowanie w 2010 r. we Francji konkursu na projekt graficzny oraz fotografię, który miał na celu uzyskanie informacji, jak firma może podkreślać swoją politykę zrównoważonego rozwoju. W efekcie konkursu powstało zielone logo, które obecnie jest coraz bardziej znane także w Polsce. Jak wiadomo z artykułu opublikowanego we wrześniu 2010 r. na Digital Trends, McDonald's zaangażował się także w promocję swojej marki przy pomocy Foursquare, oferując upominek w postaci bonu o wartości 5 10 dol. za zalogowanie się w dniu 16. kwietnia (Dzień Foresquare) w jednej z restauracji należących do sieci. Kampania kosztowała McDonald'sa około tysiąca dolarów, ale zwiększyła ruch aż o 33% (Wachowicz, 2012a). Podobną akcję w 2010 r. przeprowadził w Polsce producent chipsów Lays: Mądry tłum wymyśla smak chipsów (Król, 2010). Twarzą konkursu był aktor Paweł Wilczak, który przekonywał społeczeństwo, że prawdziwymi aktorami są konsumenci. Najpierw klienci wymyślali nowe smaki chipsów, a następnie smaki, które znalazły się w finale (cztery smaki) zadecydowało jury. Finalistów nagrodzono finansowo po 10 tys. złotych. Wszystkie fina- 20

8 łowe smaki chipsów wyprodukowano i promowano. Konsumenci mogli kupować nowe cztery odsłony smakowe chipsów, aby poprzez głosowanie, wybrać jeden zwycięski. Jego autor został nagrodzony zyskiem ze sprzedaży 1% (minimum 50 tys. złotych). Producenci pozyskali nowe smaki, ale również takiego typu kampania promocyjna przyczyniła się do większej wiarygodności przekazu treści, co ma niewątpliwie przełożenie na postrzeganie marki produktu (APTUS.shop, 2013). Podsumowanie Crowdsourcing jest nieodłącznie związany z Internetem, ze społecznościami internetowymi. To właśnie tam informujemy oraz zachęcamy do działania, tam też prezentujemy propozycje konsumentów. Tym, co motywuje użytkowników do pracy w tym modelu, jest przede wszystkim zaspokajanie ich potrzeb niematerialnych, obejmujących głównie naukę nowych i rozwój dotychczasowych umiejętności danej osoby. Uwzględnienie aspektu motywacji użytkowników w projektach crowdsourcingowych wydaje się niemalże najważniejsze, bo gdy zabraknie u nich poczucia radości z tego, co robią, zatrzyma się proces kreowania rozwiązań. Należy również pamiętać o tym, że firma, która chce zyskać korzyści płynące z crowdsourcingu, musi działać w stosunku do społeczności uczciwie. Traktowanie klientów z należytym szacunkiem może przynieść firmie bezcenną wartość w postaci ambasadorów marki. Nie należy także zapominać o stałej, angażującej komunikacji ze społecznością, która musi czuć, że liczy się ona dla firmy nie mniej niż jej zysk. Literatura APTUS.shop (2013). Crowdsourcing w promocji sklepu internetowego, ( ). Brabham, D.C. (2008). Date Raport. Moving the Crowd at istockpoto: The Composition of the Crowd and Motivation for Participation in Crowdsourcing Applications. First Monday, 13 (6), Brabham, D.C. (2009). Crowdsourcing the Participation Process for Planning Project. Planninh Theory, (8), Deci, E.L. i Ryan, M.R. (1985). Intrinsic Motivation and Self-determination in Human Behavior. New York: Plenum. Deci, E.L. i Ryan, M.R. (2000). The What and the Why of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11 (4), Hackman, J.R. i Oldham, G.R. (1980). Work redesign. Reading: Addison-Wesley. Howe, J. (2006). The Rise in Crowdsourcing. Wired Magazine, (June), ( ). Howe, J. (2008). Crowd Sourcing. Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business. New York: Crown Business. Ipeirotis, P.G. (2010). Demographics of Mechanical Turk. Ceder Working Papers, ( ). Kaufmann, N., Schulze, T. i Veit, D. (2011). More than Fun and Money. Worker Motivation in Crowdsourcing. A Study nn Mechanical Turk. Proceedings of the 17th Americas Conference on Information Systems. Detroit. Król, K. (2010). Mądry tłum wymyśla smak Lays'ów crowdsourcing w paczce chipsów, -laysow-crowdsourcing-w-paczce-chipsow/#.uol-jqzxvat ( ). Lakhani, K.R. i Wolf, R.G. (2005). Why Hackers Do What They Do: Understanding Motivation and Effort in Free/Open Source Software Projects. W: J. Feller, B. Fitzgerald, S. Hissam i K.R. Lakhani (red.), Perspectives on Free and Open Source Software. Cambridge-London: The MIT Press. Lewandowska, K. (2012). System Turkomatic i crowdsourcing złożonych problemów, ( ). Lindenberg, S. (2001). Intrinsic Motivation in a New Light. Kyklos, 54 (2 3), Pink, D. i Drive, H. (2011). Kompletnie nowe spojrzenie na motywację. Warszawa: Studio Emka,. TED. (2010) Kreatywność a motywacja, ( ). Wachowicz, B. (2012a). Crowdsourcingowe kanapki, czyli McDonald's współpracuje z tłumem, ( ). Wachowicz, B. (2012b) Geek-sourcing', czyli skąd się biorą nietypowe pomysły LEGO, ( ). Weiss, A. (1995). Human Capital vs. Signaling Explanations of Wages. Journal of Economic Perspectives, 9 (4), Winter, T. i Kandefer, K. (2012). Motywacja w crowdsourcingu. Marketing przy kawie, art=1479 ( ). 21

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie strategii zarządzania wiedzą i kreowania innowacyjności wewnątrz organizacji

Wdrożenie strategii zarządzania wiedzą i kreowania innowacyjności wewnątrz organizacji CASE STUDY: Wdrożenie strategii zarządzania wiedzą i kreowania innowacyjności wewnątrz organizacji Autor: Jacek Wach Redakcja: Dominik Noworól Spis treści Geneza / 03 Idea / 04 Wizja / 05 Rozwiązanie /

Bardziej szczegółowo

Odkryj w danych to, co najważniejsze

Odkryj w danych to, co najważniejsze Odkryj w danych to, co najważniejsze W erze data lake ów posiadanie bazy danych jest absolutnym minimum dla efektywnego prowadzenia biznesu, szczególnie w Sieci. Każda dobrze zarządzana, nowo utworzona

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Opracowanie: Agata Rudnicka Łódź 2014 1 Badania ankietowe przeprowadzone zostały we wrześniu

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie firmowej strony WWW i fanpage

Prowadzenie firmowej strony WWW i fanpage Prowadzenie firmowej strony WWW i fanpage artykuły tematyczne pozycjonowanie artykułów informacje prasowe obsługa redakcyjna copywriting Brak zaplecza redakcyjnego - Mamy na to radę? Redakcja Rankingu

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem Raport miesięczny za kwiecień 2012 roku Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

SHOPPER FEEDBACK. Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów. Inquiry sp. z o.o.

SHOPPER FEEDBACK. Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów. Inquiry sp. z o.o. SHOPPER FEEDBACK Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci detalicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Motywowanie za pomocą Aktywnej Pracy

Motywowanie za pomocą Aktywnej Pracy 20 lat Sedlak & Sedlak 1 Autor: Diana Malinowska Wydawca: Agencja Konsultingowa Sedlak & Sedlak ul. Królowej Jadwigi 189 B 31-052 Kraków 676-010-61-09 www.sedlak.pl e-mail: sedlak@sedlak.pl Opracowanie

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation

Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation 3rd International Recruitment Congress 2015 Od początku istnienia celem SAZ jest

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W HOSPICJUM ZARZĄDZANIE DOBROWOLNĄ PRACĄ NA RZECZ HOSPICJUM. "Ci którzy służą cierpiącym nie mają wątpliwości po co żyją" /ks. A.

WOLONTARIAT W HOSPICJUM ZARZĄDZANIE DOBROWOLNĄ PRACĄ NA RZECZ HOSPICJUM. Ci którzy służą cierpiącym nie mają wątpliwości po co żyją /ks. A. WOLONTARIAT W HOSPICJUM ZARZĄDZANIE DOBROWOLNĄ PRACĄ NA RZECZ HOSPICJUM. "Ci którzy służą cierpiącym nie mają wątpliwości po co żyją" /ks. A. Henel/ Kto to jest wolontariusz i na czym polega wolontariat?

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 JAK TO SIĘDZIEJE? 2005 potrzeba zakupu analiza możliwości pomysł potrzeba działania

Bardziej szczegółowo

Popytowe podejście do innowacji Design thinking. Wojciech Pander

Popytowe podejście do innowacji Design thinking. Wojciech Pander 2011 Popytowe podejście do innowacji Design thinking Wojciech Pander Popytowe podejście do innowacji jako nowa koncepcja procesu innowacyjnego w firmie Model liniowy innowacji Model łańcuchowy Model otwarty

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje PRELEGENT: Bogdan Kępka Definicja ekoinnowacji Według Ziółkowskiego - innowacje ekologiczne to innowacje złożone z nowych procesów,

Bardziej szczegółowo

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Brandle to narzędzie do organizacji, prowadzenia i sprawdzania efektów kampanii marketingu szeptanego

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Konsystem, Friedrich-Ebert-Str. 20, 15234 Frankfurt

Konsystem, Friedrich-Ebert-Str. 20, 15234 Frankfurt Dochodowy e-biznes czyli jak zaistnieć i zarabiać w sieci Anna Konopa Spis treści Czy warto zaistnieć w sieci? (internauci w Polsce) Jak zaistnieć w sieci? Jak rozpocząć działalność w sieci? Plan działania

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo,

WSTĘP. Szanowni Państwo, WSTĘP Szanowni Państwo, Jesteśmy największym portalem ekologicznym w Polsce. Skupiamy wokół siebie zarówno środowisko biznesowe, jak również użytkowników indywidualnych zainteresowanych tematyką ekologii.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz silnemu wsparciu technologicznemu,

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński Polityka zatrudnienia edusquare.pl Łukasz Miedziński Wykonawca i data sporządzenia dokumentu:... (Data sporządzenia dokumentu) (Pieczęć firmowa Wykonawcy) (Czytelny podpis Wykonawcy) Beneficjent i data

Bardziej szczegółowo

Scoring w oparciu o Big Data. 8 kwietnia 2014 roku

Scoring w oparciu o Big Data. 8 kwietnia 2014 roku Scoring w oparciu o Big Data 8 kwietnia 2014 roku Od początków ludzkości do roku 2003 wygenerowano 5 eksabajtów informacji tyle samo ludzkość generuje dziś co dwa dni. - Eric Schmidt, Google CEO 2 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Agenda. BizRunner Content Marketing

Agenda. BizRunner Content Marketing Agenda BizRunner Content Marketing BizRunner // Efektywny Biznes w Internecie Klienci, projekty i nagrody: Castorama: content marketing, opisy, zdjęcia, baza danych oraz utrzymanie i moderacja intranetu

Bardziej szczegółowo

Efektywny wymiar. Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją. w marketingu.

Efektywny wymiar. Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją. w marketingu. Efektywny wymiar marketingu Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją Scaleeffect to nowoczesne spojrzenie na marketing. Jesteśmy agencją bez kompleksów, która nie podąża utartymi przez innych ścieżkami,

Bardziej szczegółowo

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W KOMUNIKACJI opcja czy konieczność? Małgorzata Walczak-Gomuła Małgorzata Skonieczna

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W KOMUNIKACJI opcja czy konieczność? Małgorzata Walczak-Gomuła Małgorzata Skonieczna MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W KOMUNIKACJI opcja czy konieczność? Małgorzata Walczak-Gomuła Małgorzata Skonieczna ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. jest

Bardziej szczegółowo

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym Drugiego dnia Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych tj. 22 października 2004 roku, przeprowadzono panel dyskusyjny, którego tematem była rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym. Prowadzącym

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP 8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9.15 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE Adam Maciejewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 9.30 KEYNOTE SPEAKER Jan Mroczka, Prezes Zarządu,

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars.

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. Regulamin konkursu Employer Branding Stars I. Nazwa konkursu Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. II. Organizator Organizatorem konkursu Employer Branding Stars jest firma HRstandard

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa obsługa. redakcyjna firmy

Kompleksowa obsługa. redakcyjna firmy Kompleksowa obsługa redakcyjna firmy Szanowni Państwo! Nasza firma chętnie wesprze Państwa działania marketingowe oraz obsługę polityki informacyjnej firmy profesjonalną redakcją językową merytoryczną

Bardziej szczegółowo

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci Leszno, 30.06.2011 Protokół ze spotkania roboczego sieci Leszczyńskie Smaki z dnia 29.06.2011. w ramach projektu Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

Schemat 1. Cechy i czynniki motywujące do pracy pokolenie Y

Schemat 1. Cechy i czynniki motywujące do pracy pokolenie Y Ambitni i dobrze wykształceni tak najczęściej opisujemy pokolenie Y, obecne już od jakiegoś czasu na rynku pracy w Polsce i na świecie. Różnią się oni w zasadniczych kwestiach od starszej już generacji

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres)

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres) Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź Brief klienta tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl.......................................... (Nazwa firmy).............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Are you inmusic? Dołącz do świata muzycznych możliwości i stań się rozpoznawalny z nowym portalem wiedzy o muzyce inmusic.pl

Are you inmusic? Dołącz do świata muzycznych możliwości i stań się rozpoznawalny z nowym portalem wiedzy o muzyce inmusic.pl Are you inmusic? Dołącz do świata muzycznych możliwości i stań się rozpoznawalny z nowym portalem wiedzy o muzyce inmusic.pl Twoje miejsce elementem gry? Stań się częścią narodzin nowego na polskim rynki

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

prezentuje działania na platformie

prezentuje działania na platformie prezentuje działania na platformie Obecność na - korzyści Obecność na YouTube - korzyści O co chodzi? Ile razy zastanawialiście się Państwo jak skutecznie komunikować się z odbiorcami? Ile razy narzekaliście

Bardziej szczegółowo

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną Interaktywne formy promocji & reklamy Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną 1 Agenda Kim jesteśmy O epromer Interaktywny epr Czym się zajmujemy Model współpracy Nasze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Celem badania ewaluacyjnego było zgromadzenie wiedzy na temat efektywności i skuteczności instrumentów wspierania

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Marketing nowych technologii

Marketing nowych technologii Marketing nowych technologii dr Bartłomiej Kurzyk dr Bartłomiej Kurzyk Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania e-mail: kurzyk@kurzyk.pl WWW: www.kurzyk.pl 1 Cele Będziecie czuć i rozumieć rolę marketingu

Bardziej szczegółowo

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE Warszawa, sierpień 2010 r. KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE O nas Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne od 1991 r. Pracowaliśmy dla niemal 400 Klientów. W tym czasie:

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Zakres Definicja projektu Rola projektów w organizacji Definicja zarządzania projektami Role interesariuszy i kierownika projektu Zarządzanie programami i portfelami projektow

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP 8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9.15 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE Janusz Piechociński, Minister Gospodarki (TBC) Adam Maciejewski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9.30

Bardziej szczegółowo

www.wolontariatrodzinny.pl

www.wolontariatrodzinny.pl Wolontariat rośnie w siłę! W porównaniu z wcześniejszymi badaniami odsetek wolontariuszy zwiększył się z 20 proc. w 2011 r. do aż 26 proc. w 2013 r.!!! Czapiński J., Błędowski P. (2013). Stan społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowej promocji na portalu Smaki z Polski

Oferta kompleksowej promocji na portalu Smaki z Polski Oferta kompleksowej promocji na portalu Tel. 668 206 470 Tel. 668 206 480 www.smakizpolski.com.pl biuro@smakizpolski.com.pl O nas to innowacyjna firma, która oferuje najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie Promowanie zrównoważonego życia zawodowego #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI OHHO Media to prężenie rozwijająca się, warszawska agencja kreatywna, działająca w obszarze mediów tradycyjnych i cyfrowych.

Bardziej szczegółowo

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA KROK NR 1 Uwierz w swoje możliwości Twoja kariera zawodowa zależy tylko od Ciebie! Nie trać czasu i zdobądź praktyczne umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Społecznego Spis treści 1.Wstęp...3 2.Założenia serwisu...3 3.Opis serwisu...4 4.Użytkownicy...4 5.Grupy tematyczne...5 6.Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu

INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu Realizacja przez ASIB Press & Media PO PIERWSZE INNOWACYJNOŚĆ, FORMA REKLAMY, KTÓREJ JESZCZE NIE BYŁO NAJLEPSZA Z MOŻLIWYCH! SPRAWDŹ! PRZEGLĄD NAJBARDZIEJ

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Open space nawiązuje do koncepcji otwartej innowacji, zachęca do współpracy oraz promuje efektywne wykorzystanie wiedzy, umiejętności i możliwości.

Open space nawiązuje do koncepcji otwartej innowacji, zachęca do współpracy oraz promuje efektywne wykorzystanie wiedzy, umiejętności i możliwości. Kraków 8 października 2015 Open space nawiązuje do koncepcji otwartej innowacji, zachęca do współpracy oraz promuje efektywne wykorzystanie wiedzy, umiejętności i możliwości. o Life Science Open Space

Bardziej szczegółowo

Stwórz wewnętrzną sieć szkolną

Stwórz wewnętrzną sieć szkolną tekst Artur Rudnicki Stwórz wewnętrzną sieć szkolną yammer to prywatna sieć społecznościowa, która ułatwia pracownikom i uczniom wzajemną komunikację, pozwala na dzielenie się informacjami i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić?

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Warsztat, Kongres Kobiet 9.05.2014 Czy social media są potrzebne w kampanii? Z internetu korzysta 61,4% Polaków (18,51

Bardziej szczegółowo

SOCIAL MEDIA ACADEMY

SOCIAL MEDIA ACADEMY SOCIAL MEDIA ACADEMY Oferta Szkoleń 2015 www.smacademy.pl Powered by: Wstęp Poniższy dokument ma na celu przybliżenie Państwu najważniejszych kwestii związanych ze szkoleniami w ramach Social Media Academy

Bardziej szczegółowo

Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów

Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów Kluczowym czynnikiem tworzącym sukces każdej firmy jest zadowolenie odbiorców. Lojalni klienci pomagają w rozwoju przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Marcin Borecki PlaceChallenge Rafał Czupryński Microsoft

Marcin Borecki PlaceChallenge Rafał Czupryński Microsoft Marcin Borecki PlaceChallenge Rafał Czupryński Microsoft Aplikacje jako kanał marketingowy Do czego wykorzystać aplikacje? Jak zacząć przygodę z aplikacjami? Z jakich narzędzi korzystamy na co dzień?

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

Marketing treści, e-pr.

Marketing treści, e-pr. Marketing treści, e-pr. Innowacyjny kanał dotarcia do nowych odbiorców, budowa wizerunku i zwiększanie rozpoznawalności marki poprzez samodzielne publikacje artykułów reklamowych Ad Pub. Ad Pub. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Wiele osób marzy o własnym biznesie... Ale często brak im odwagi na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Jak robić to dobrze? Plan prezentacji o o o o o Wprowadzenie Co lubią internauci Kilka ważnych zasad projektowania Różne narzędzia ale taki sam proces Postępujące

Bardziej szczegółowo

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie Informacje o projekcie Czas trwania projektu: 03.01.2011 r. 31.12.2013 r. Cele projektu: Rozwinięcie przez minimum 800 przedsiębiorstw w województwie łódzkim, w okresie 2011 2013 r., potencjału w zakresie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

GRYWALIZACJA W CROWDSOURCINGU. 1. Wprowadzenie. 2. Definicje

GRYWALIZACJA W CROWDSOURCINGU. 1. Wprowadzenie. 2. Definicje Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1154 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, z. 55 2013 PIOTR JÓZWIAK Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji Politechnika Łódzka GRYWALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni!

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! www.stronaw3dni.pl Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! W pakiecie: + indywidualny projekt + wersja mobilna + domena i hosting na rok gratis! od 1299 zł 989 zł netto ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

Bardziej szczegółowo

Fotokody. czyli jakie korzyści płyną z nowego narzędzia marketingowego.

Fotokody. czyli jakie korzyści płyną z nowego narzędzia marketingowego. Fotokody czyli jakie korzyści płyną z nowego narzędzia marketingowego. Warszawa, kwiecień 2009 1. Dostęp do szerszej informacji Dzięki fotokodom mamy dostęp do szerszych informacji związanych z interesującym

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

Are you inmusic? Dołącz do świata muzycznych możliwości i stań się rozpoznawalny z nowym portalem wiedzy o muzyce inmusic.pl

Are you inmusic? Dołącz do świata muzycznych możliwości i stań się rozpoznawalny z nowym portalem wiedzy o muzyce inmusic.pl Are you inmusic? Dołącz do świata muzycznych możliwości i stań się rozpoznawalny z nowym portalem wiedzy o muzyce inmusic.pl Twoje miejsce elementem gry? Stań się częścią narodzin nowego na polskim rynki

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej

Kryteria oceny merytorycznej Kryteria oceny merytorycznej Ocena merytoryczna składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD. Ocenę zgodności operacji z LSR

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo