Oferta szkoleń 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta szkoleń 2012/2013"

Transkrypt

1 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2012/2013 Szczecin

2 Szanowni Państwo, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to działająca od ponad sześćdziesięciu lat instytucja szkoleniowa. Zespół ZCDN-u tworzą profesjonaliści doświadczeni nauczyciele i dynamiczni eksperci których łączy wspólna idea kompleksowego i kreatywnego wspierania edukacji. Działalność instytucji obala mit o dezintegracji kreatywności i strategii. Właściwe zestawienie tych dwóch kategorii jest najlepszą metodą na stworzenie płaszczyzny dla wielopoziomowej komunikacji, będącej podstawą dobrej usługi szkoleniowej. Dzięki takiemu ujęciu naszej misji, oddaję w Państwa ręce Ofertę szkoleń, którą postrzegam jako kreatywną i efektywnie skomponowaną, twórczo niejednorodną propozycję możliwości kompleksowego doskonalenia pracowników zachodniopomorskich placówek oświatowych. Mam nadzieję, że prezentowana Oferta szkoleń zyska Państwa akceptację i uznają ją Państwo za cenne źródło wiedzy. Zapraszam do wnikliwej lektury Oferty szkoleń oraz do śledzenia naszych propozycji na stronie internetowej Urszula Pańka dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

3 INFORMACJE ORGANIZACYJNE Jak zgłosić się na wybrane szkolenie? 1. Rejestracje na wszystkie formy doskonalenia są przyjmowane przez cały rok szkolny, wyłącznie przez Internetowy System Obsługi Szkoleń (ISOS), który jest dostępny na stronie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 2. Po wejściu na stronę ISOS-u należy z górnego menu wybrać zakładkę Zaloguj, przy czym: osoby rejestrujące się po raz pierwszy wybierają opcję Nowy użytkownik i wypełniają formularz z danymi osobowymi. Koniecznie należy wypełnić pola oznaczone czerwoną gwiazdką (formularza nie należy wypełniać wielkimi literami). Uprzejmie prosimy o poprawne i dokładne wypełnienie poszczególnych rubryk, bowiem wpisane dane będą zamieszczane na wszystkich dokumentach (zaświadczeniach, certyfikatach, dyplomach) potwierdzających nabyte kwalifikacje; osoby, które już wcześniej korzystały z ISOS-u i są w nim zarejestrowane, logują się poprzez podanie numeru PESEL i hasła. 3. Po zarejestrowaniu lub zalogowaniu się, należy wybrać zakładkę Oferta, w której znajdują się oferowane przez ZCDN formy doskonalenia. Bazę szkoleń można prze szukiwać przez wpisywanie symboli wybranych form (przypisanych w Ofercie szkoleń) lub przeglądając poszczególne kategorie. 4. Po wyborze formy, należy wybrać opcję Dodaj do koszyka. 5. Następnie należy wybrać z menu górnego zakładkę Koszyk, w której znajdą się wszystkie wybrane formy. Potwierdzeniem chęci uczestnictwa jest wybór opcji Zapisz się. W tym momencie rejestracja w ISOS-ie na daną formę doskonalenia zostanie zakończona. 6. W celu weryfikacji poprawności dokonanej rejestracji należy wybrać z menu górnego ISOS-u zakładkę Moje rejestracje. Wówczas ukażą się nazwy wybranych form doskonalenia z datą dokonania zapisu. 7. Uwaga! Status niepotwierdzony nie oznacza, że dokonali Państwo błędnie potwierdzenia chęci uczestnictwa. Oznacza on jedynie, że etap rekrutacji nie został jeszcze zakończony. 8. Organizujemy tylko te formy doskonalenia, na które zgłosi się i potwierdzi chęć uczestnictwa przynajmniej 20 osób (15 w przypadku szkoleń w pracowniach informatycznych). Potwierdzenie uczestnictwa 1. Zaproszenie na szkolenie, wraz z terminem jego organizacji, otrzymają Państwo drogą . Konieczne jest wówczas potwierdzenie chęci wzięcia udziału w szkoleniu, poprzez wybór w wiadomości opcji Potwierdź. Uprzejmie prosimy o prze syłanie potwierdzeń nie później niż na tydzień przed datą rozpoczęcia szkolenia. 2. Potwierdzenia można również dokonać, logując się do ISOS-u i wybierając z menu zakładkę Moje kursy. Znajdą tam Państwo także szczegółowe opisy wybranych form doskonalenia.

4 3. Rezygnację z udziału należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, wyłącznie drogą . W przypadku niezgłoszenia bądź nieterminowego zgłoszenia rezygnacji z płatnej formy doskonalenia, opłata za szkolenie (pomniejszona o koszty manipulacyjne) podlega zwrotowi tylko na pisemny wniosek wpłacającego (we wniosku należy podać numer konta). Bezpłatne formy doskonalenia 1. Najważniejszym elementem oferty Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli są szkolenia bezpłatne. 2. Liczba uczestników tych form doskonalenia jest ograniczona (nie więcej niż 30 osób). 3. O zakwalifikowaniu na bezpłatną formę doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń. Opłaty za szkolenia 1. Opłat za szkolenia należy dokonywać najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć, wyłącznie przelewem na konto: PKO BP I Oddział w Szczecinie W przypadku odwołania płatnego szkolenia z winy organizatora bądź niewystarczającej liczby uczestników, wpłacone pieniądze podlegają zwrotowi. Aby je otrzymać, należy podać numer konta. Zachęcamy Państwa do stałego monitorowania informacji pojawiających się na naszej witrynie internetowej (www.zcdn.edu.pl). Znajdą tam Państwo najnowsze, nieujęte w Ofercie szkoleń, formy doskonalenia, wynikające z sugestii zgłaszanych przez naszych Klientów. Wszelkie informacje na temat oferowanych przez ZCDN form doskonalenia uzyskają Państwo w Organizacji Szkoleń, tel ,

5 Rozdział I. kursy kwalifikacyjne Spis treści I/1 Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej. Organizacja i zarządzanie oświatą I/2 Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej I/3 Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży I/4 Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych I/5 Kurs przygotowujcy nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy Rozdział II. RADY PEDAGOGICZNE II/1 Wdrażanie reformy programowej w szkole podstawowej II/2 Wykorzystanie ewaluacji wewnętrznej do projektowania rozwoju szkoły placówki II/3 Prowadzenie badań, opracowywanie wyników i sporządzanie raportu z realizowanej w szkole lub placówce ewaluacji wewnętrznej II/4 Jak sobie radzić w klasie/grupie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda Konstruktywnej Konfrontacji II/5 Jak sobie radzić z agresją i przemocą wśród uczniów? II/6 Szkoła w lokalnym partnerstwie społecznym II/7 Kompetencjie cyfrowe nauczycieli LLL w pracy nauczyciela II/8 Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych II/9 Efektywność nauczania w gimnazjum mierzona metodą edukacyjnej wartości dodanej (EWD) II/10 Planowanie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych obligatoryjnym zadaniem nauczyciela II/11 Respektowanie warunków oraz monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego II/12 Obserwacja i diagnoza w badaniu postępów edukacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym II/13 Kształcenie kompetencji społecznych uczniów. II/14 Sztuka skutecznego działania Kształcenie kompetencji społecznych uczniów. Wywieranie wpływu społecznego II/15 Planowanie kariery zawodowej II/16 Poznaj usługi rynku pracy II/17 Zawodoznawstwo w planowaniu kariery II/18 Metodologia tworzenia Indywidualnego Planu Działania II/19 Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda Porozumienie Bez Przemocy M. B. Rosenberga II/20 Jak sobie radzić z agresją i przemocą wśród uczniów? II/21 Autoewaluacja w pracy nauczyciela II/22 Marketing w oświacie Rozdział III. WARSZTATY A. JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY III/A/1 Rozwój kompetencji nauczycieli wobec reformy programowej

6 III/A/2 Nowo powołany lider WDN-u III/A/3 Wykorzystanie metody edukacyjnej wartości dodanej (EWD) do planowania działań na rzecz poprawy efektywności nauczania B. WARSZTAT EDUKACYJNY NAUCZYCIELA Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna III/B/1 Respektowanie warunków oraz monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego III/B/2 Wykorzystanie metod aktywizujących we współpracy z rodzicami dzieci przedszkolnych i klas I-III szkoły podstawowej III/B/3 Zabawy czytelnicze dla przedszkolaków III/B/4 Zabawy matematyczne dla przedszkolaków III/B/5 Obserwacja i diagnoza w badaniu postępów edukacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym III/B/6 Uczę w klasach I III zgodnie z nową podstawą programową III/B/7 Od Grosika do Złotówki, czyli uczymy decydować o sobie III/B/8 Coś z niczego, czyli Bożonarodzeniowy kiermasz pomysłów III/B/9 Gry i zabawy w nauczaniu i uczeniu się III/B/10 Jak uczyć czytać sześciolatki w klasie pierwszej? Język polski i wiedza o kulturze III/B/11 Język polski z ipadem! sztuka prezentacji multimedialnej na lekcjach języka polskiego III/B/12 Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego III/B/13 Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego III/B/14 Czytanie przedstawienia teatralnego III/B/15 Podstawy edytorstwa. Profesjonalne przygotowanie gazetki szkolnej i strony www, korespondencji z rodzicami III/B/16 Sposoby i techniki pracy z dziećmi i młodzieżą przy tworzeniu struktur przestrzeni teatralnych Chemia III/B/17 Keynote zastosowanie w praktyce szkolnej III/B/18 Book Creator tworzenie materiałów dydaktycznych III/B/19 Dzień Naukowca zajęcia w laboratoriach Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT-u III/B/20 Jak przygotować szkolny dzień ciekawej chemii III/B/21 W świecie fascynujących eksperymentów chemicznych wybrane doświadczenia w technice chemii w małej skali (Small-Scale Chemistry) III/B/22 Doświadczenia w technice chemii w małej skali (Small-Scale Chemistry) chemia organiczna III/B/23 Doświadczenia w technice chemii w małej skali (Small-Scale Chemistry) na lekcjach chemii w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej III/B/24 Eksperymenty uczniowskie i projekty badawcze na lekcjach w gimnazjum III/B/25 Poszukiwanie ciekawych rozwiązań dydaktycznych angażujących uczniów do aktywności w procesie nauczania/uczenia Historia i wiedza o społeczeństwie III/B/26 Jak realizować nową podstawę programową z wiedzy o społeczeństwie, w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej III/B/27 Jak uczyć o prawach człowieka, dziecka, ucznia III/B/28 Materiały źródłowe w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie

7 III/B/29 Technologia informacyjno-komunikacyjna w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie III/B/30 Kształcenie kompetencji społecznych uczniów. Sztuka skutecznego działania III/B/31 Kształcenie kompetencji społecznych uczniów. Wywieranie wpływu społecznego III/B/32 Kształcenie kompetencji społecznych uczniów. Sztuka dyskutowania i debatowania Zajęcia komputerowe/informatyka/technologia informacyjna III/B/33 Przygoda z Aligatorem w szkole podstawowej III/B/34 Praca z Aligatorem w gimnazjum III/B/35 Zastosowanie technologii informacyjnych w metodzie projektu Języki obce III/B/36 Jak oceniać, aby uczyć? III/B/37 Multimedia w nauczaniu języka obcego III/B/38 Jak motywować uczniów do nauki języka obcego Matematyka III/B/39 Matematyka klas IV VI szkoły podstawowej w świetle nowej podstawy programowej.. 56 III/B/40 Oceniać, by wspierać rozwój ucznia na lekcji matematyki III/B/41 Metody rozwijania aktywności matematycznej ucznia III/B/42 Zadania tekstowe w klasach IV VI szkoły podstawowej Przedmioty przyrodnicze III/B/43 Uczymy przyrody poprzez zajęcia terenowe w otoczeniu szkoły III/B/44 Kształcimy umiejętność rozumowania naukowego i twórczego rozwiązywania problemów na lekcjach przedmiotów przyrodniczych III/B/45 Eksperymenty uczniowskie i projekty badawcze na lekcjach przyrody III/B/46 Przyrodnicze eksperymentowanie najmłodszych III/B/47 Eksperymenty uczniowskie i projekty badawcze na lekcjach biologii III/B/48 Praca z uczniem zdolnym na zajęciach edukacyjnych z biologii III/B/49 Nauczanie biologii poprzez zajęcia terenowe w otoczeniu szkoły III/B/50 Doświadczenia uczniowskie, pokazy nauczyciela oraz komputerowe animacje z zakresu podstawowego fizyki w szkole ponadgimnazjalnej III/B/51 Wycieczka szkoleniowa do ośrodków edukacyjnych w Puszczy Wkrzańskiej Zajęcia techniczne III/B/52 Balony na ogrzane powietrze i inne modele latające Doradztwo zawodowe III/B/53 Planowanie kariery zawodowej III/B/54 Poznaj usługi rynku pracy III/B/55 Zawodoznawstwo w planowaniu kariery III/B/56 Metodologia tworzenia Indywidualnego Planu Działania Kształcenie zawodowe III/B/57 Projektowanie kursów zawodowych III/B/58 Ewaluacja i modernizacja programów kształcenia zawodowego III/B/59 Modułowe programy nauczania wg nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego Wychowanie fizyczne III/B/60 Modernizujemy wstępny etap nauczania gry w siatkówkę III/B/61 Od zła koniecznego do przyjemności płynącej z aktywności fizycznej. Rola właściwej motywacji w pracy z uczniem na lekcji wf III/B/62 Zagrożenia i wypadki na lekcji wychowania fizycznego

8 Nauczyciele wychowawcy świetlic szkolnych III/B/63 Życie to teatr zabawy teatralne i gry fabularyzowane w świetlicy szkolnej III/B/64 W świecie kina jak wykorzystać psychoedukacyjne walory filmu w świetlicy szkolnej? III/B/65 Kraina wyobraźni jak kształtować kreatywność wychowanków świetlicy? Nauczyciele bibliotekarze III/B/66 Elektroniczny katalog zbiorów bibliotecznych III/B/67 Obsługa programu bibliotecznego MOL Optivum C. ROZWój ZAWODOWY NAUCZYCIELA III/C/1 Opis i analiza problemu wychowawczego/edukacyjnego III/C/2 Konstruowanie narzędzi do badań ilościowych (kwestionariusze i arkusze) III/C/3 Projektowanie badań jakościowych w prowadzonej w szkole lub placówce ewaluacji wewnętrznej III/C/4 Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda Porozumienie Bez Przemocy M. B. Rosenberga III/C/5 Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda Konstruktywnej konfrontacji III/C/6 Jak sobie radzić z agresją i przemocą wśród uczniów? moduł I III/C/7 Jak sobie radzić z agresją i przemocą wśród uczniów? moduł II III/C/8 Autoewaluacja w pracy nauczyciela moduł I III/C/9 Autoewaluacja w pracy nauczyciela moduł II III/C/10 Awans zawodowy nauczyciela stażysty III/C/11 Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego III/C/12 Awans zawodowy nauczyciela mianowanego III/C/13 Stres w zawodzie nauczyciela jak kierować stresem w pracy nauczycielskiej III/C/14 Wykorzystanie podstaw Analizy Transakcyjnej w pracy nauczyciela i wychowawcy III/C/15 Jak pracować z zespołami integracyjnymi? III/C/16 Gdzie i jak nauczyciel może doskonalić swoje kompetencje D. FORA III/D/1 Forum Lidera WDN-u III/D/2 Forum Doradcy Metodycznego i Eksperta Przedmiotowego III/D/3 Indywidualizacja procesu nauczania Forum Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej III/D/4 Forum Nauczyciela Języków Obcych III/D/5 Metodyka nauczania matematyki a praktyka szkolna Forum Nauczycieli Matematyki Szkoły Podstawowej III/D/6 Realizacja programów i kampanii społecznych w ramach uczniowskich projektów edukacyjnych Forum Nauczycieli Edukacji Obywatelskiej III/D/7 Materiały źródłowe w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie, w zakresie rozszerzonym Forum Nauczycieli Edukacji Obywatelskiej III/D/8 Egzamin gimnazjalny z historii i wiedzy o społeczeństwie w 2013 roku Forum Nauczycieli Edukacji Obywatelskiej III/D/9 Egzamin maturalny z historii i wiedzy o społeczeństwie w 2013 roku Forum Nauczycieli Edukacji Obywatelskiej III/D/10 Programy nauczania i podręczniki z historii i wiedzy o społeczeństwie dla liceów i techników, w zakresie rozszerzonym Forum Nauczycieli Edukacji Obywatelskiej III/D/11 Środki dydaktyczne w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie, w zakresie rozszerzonym Forum Nauczycieli Edukacji Obywatelskiej

9 Rozdział IV. INNE PROPOZYCJE Kadra zarządzająca IV/1 Kierowanie zespołem IV/2 Bazowe kompetencje menadżerskie IV/3 Psychologia zarządzania ludźmi w sytuacji zmiany IV/4 Social media jako narzędzia służące kreowaniu wizerunku szkoły IV/5 Marketing w oświacie IV/6 Sytuacja kryzysowa w szkole Rozwój osobisty IV/7 Asertywność w życiu zawodowym IV/8 Zarządzanie czasem IV/9 Uroczystość szkolna zasady etykiety i precedencji IV/10 ABC diety. Zdrowe odżywianie w praktyce pracy pedagogicznej IV/11 ABC diety. Zdrowe odżywianie w praktyce pracy pedagogicznej (z degustacją) IV/12 Budowanie wizerunku profesjonalnego pracownika oświaty. Dress code Rozwój zawodowy pracowników administracyjnych placówek oświatowych IV/13 Ochrona informacji niejawnych, bezpieczeństwo teleinformatyczne IV/14 Postępowanie z dokumentacją w świetle przepisów kancelaryjno-archiwalnych IV/15 Zamówienia publiczne i zakupy poniżej euro IV/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w praktyce jednostek samorządu terytorialnego IV/17 Udostępnianie informacji publicznej oraz ogłaszanie aktów normatywnych Rozdział V. LEKCJE OTWARTE V/1 Charakterystyka stresu i jego wpływ na organizm człowieka V/2 Doświadczenia biologiczne makro- i mikroskopowe V/3 Zaczarowany las forma teatru cieni w pracy nauczyciela świetlicy szkolnej V/4 Technika poprawnego nauczania podstawowych elementów gimnastycznych w klasach 0 III V/5 Wspomaganie dziecka z trudnościami z koncentracją uwagi V/6 Budowa atomu zastosowanie ipada V/7 Nauka przez działanie praca z uczniem na lekcji języka polskiego V/8 Nowa podstawa programowa na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej V/9 Aktywizujące metody nauczania na lekcjach języka niemieckiego V/10 Tradycje Bożego Narodzenia w moim domu V/11 Zwierzęta leśne i ich zwyczaje Rozdział VI. KONsulTACJE VI/1 Organizacja warsztatu pracy nauczycieli świetlic szkolnych VI/2 Jak reagować na cyberprzemoc? VI/3 Prześladowanie i mobbing w szkole i w świetlicy szkolnej VI/4 Dialog jako forma wpływu na wychowanka świetlicy szkolnej VI/5 Wybrane gry i zabawy z całego świata VI/6 Dobre praktyki cyfrowej dydaktyki chemii, biologii VI/7 Czy warto korzystać z nowoczesnych technologii edukacyjnych? VI/8 Konkurs chemiczny jako forma przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego VI/9 Jak wykorzystać w szkole prezentacje multimedialne i naukowy

10 VI/10 WebQuest jest metoda pracy z uczniami na lekcjach w gimnazjum VI/11 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach w świetle nowych rozporządzeń VI/12 Praca pedagoga szkolnego VI/13 Wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w szkołach VI/14 Warsztat pracy nauczyciela polonisty VI/15 Monitorowanie realizacji podstawy programowej na lekcjach języka polskiego VI/16 Konkursy polonistyczne oferta na nowy rok szkolny VI/17 Metoda projektu na lekcjach języka niemieckiego Rozdział VII. KONFERENCJE VII/1 Szkoła z Pasją. Przykłady dobrej praktyki VII/2 Media w edukacji przyrodniczej i ekologicznej VII/3 Regionalny warsztat edukacji międzykulturowej dla nauczycieli. W kręgu kultury islamu VII/4 Edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw człowieka jako zadanie wszystkich nauczycieli VII/5 Trendy we współczesnej edukacji ekologicznej. Dokonania Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju VII/6 Jak wybrać podręcznik i pakiet edukacyjny dla ucznia na rok szkolny 2013/ VII/7 Dziecko doznające przemocy. Procedura Niebieskiej Karty Rozdział VIII. GRANTY VIII/1 Organizacja i realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego na I etapie edukacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem metod i form pracy z sześcioletnim uczniem klasy pierwszej grupa Szczecin VIII/2 Organizacja i realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego na I etapie edukacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem metod i form pracy z sześcioletnim uczniem klasy pierwszej grupa Gryfice VIII/3 Organizacja i realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego na I etapie edukacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem metod i form pracy z sześcioletnim uczniem klasy pierwszej grupa Myślibórz VIII/4 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów klas I III grupa Szczecin VIII/5 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej VIII/6 dla uczniów klas I III grupa Świnoujście Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów klas I III grupa Myślibórz VIII/7 Monitorowanie i ewaluacja działań w zakresie IPET-ów i PDW grupa Szczecin VIII/8 Monitorowanie i ewaluacja działań w zakresie IPET-ów i PDW grupa Świnoujście VIII/9 Monitorowanie i ewaluacja działań w zakresie IPET-ów i PDW grupa Gryfice VIII/10 Monitorowanie i ewaluacja działań w zakresie IPET-ów i PDW grupa Myślibórz VIII/11 VIII/12 VIII/13 Kształcenie umiejętności społecznych uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych grupa 1 Szczecin Kształcenie umiejętności społecznych uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych grupa 2 Szczecin Kształcenie umiejętności społecznych uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych grupa 3 Szczecin

11 VIII/14 VIII/15 Kształcenie umiejętności społecznych uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych grupa Gryfice Kształcenie umiejętności społecznych uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych grupa Gryfino

12 I Kursy kwalifikacyjne

13 KURSY KWALIFIKACYJNE I/1 Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej. Organizacja i zarządzanie oświatą Wicedyrektorzy, nauczyciele planujący ubieganie się o pełnienie funkcji kierowniczych Charakterystyka Problematyka organizacji i zarządzania w oświacie zgodna z programem ramowym MEN-u Wymagania Dyplom ukończenia szkoły wyższej, karta zgłoszenia, dowód wpłaty wpisowego Rekrutacja Do końca września 2012 r. 220 godzin (2 semestry) Zasady naboru O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń 1500 zł płatne w dwóch ratach oraz wpisowe w wysokości 100 zł, które przepada w przypadku rezygnacji Nadzór Zachodniopomorski Kurator Oświaty Uprawnienia Kierownik Kurs nadaje kwalifikacje do zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi Mirosław Krężel Szczecin 13

14 KURSY KWALIFIKACYJNE I/2 Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz pracownicy poradni psychologicznopedagogicznych Cele kursu Kwalifikacje Przygotowanie uczestników do: stwarzania optymalnych warunków nauczania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, udzielania specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicy, otrzymując świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej, uzyskują kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach, szkołach i placówkach, w tym: do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć z terapii pedagogicznej, zespołów wyrównawczych, klas wyrównawczych i terapeutycznych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym 300 godzin (2 semestry system weekendowy) 1900 zł, płatne w 2 ratach oraz wpisowe w wysokości 100 zł, które przepada w przypadku rezygnacji Kierownik Jolanta Mizgalska Szczecin 14

15 KURSY KWALIFIKACYJNE I/3 Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży Nauczyciele i inni pracownicy oświaty Charakterystyka W programie kursu, zgodnym z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia MEN z 9 grudnia 2009 r., są zawarte następujące treści: dokumentowanie funkcjonowania wypoczynku, organizacja wypoczynku, planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej w trakcie wypoczynku, bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku Wymagania 3-letni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej Rekrutacja Do 30 listopada 2012 r. 11 godzin Zasady naboru O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń 66 zł Nadzór Zachodniopomorski Kurator Oświaty Uprawnienia Kurs nadaje uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży Koordynator Zdzisław Nowak Szczecin 15

16 KURSY KWALIFIKACYJNE I/4 Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych Zainteresowani nauczyciele Prawne aspekty organizowania wycieczek szkolnych. Wycieczki szkolne w nowej podstawie programowej. Planowanie i realizacja wycieczek szkolnych. Baza turystyczna i edukacyjna dla wycieczek szkolnych. Ochrona zdrowia i życia uczestników wycieczek szkolnych 8 godzin 48 zł Koordynator Zdzisław Nowak Szczecin 16

17 KURSY KWALIFIKACYJNE I/5 Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, przysposobienia obronnego i inni pracownicy oświaty Program kursu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r., w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz z załącznikiem nr 1, w którym jest zawarty zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w obszarze udzielania pierwszej pomocy: podstawy anatomii i fizjologii człowieka, bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego, wezwanie pomocy, zadławienia, poszkodowany nieprzytomny, zatrucia. Obejmuje on również informacje z zakresu podstawowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, urazów, tamowania krwotoków zewnętrznych i opatrywania ran, unieruchomienia złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć, postępowania w przypadku wychłodzenia i przegrzania, prowadzenia wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego, innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego, ewakuacji ze strefy zagrożenia, wsparcia psychicznego poszkodowanego, udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych Wymagania Szkolenie kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem szkolenia. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Każda część egzaminu jest oceniana oddzielnie 30 godzin Zasady naboru Maksymalna liczba osób w grupie 24. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń 500 zł Nadzór Ministerstwo Zdrowia Uprawnienia Ukończenie kursu i zdanie egzaminu uprawnia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przez 5 lat Koordynator Waldemar Zaborski 17

18 Szkolenia rad pedagogicznych zazwyczaj odbywają się w miejscu pracy rady. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia spoza tematyki zaproponowanej w ofercie. za szkolenie jest uzależniona od przewidzianej liczby godzin. II Rady pedagogiczne Cena za godzinę dydaktyczną szkolenia wynosi 125 zł. Oferujemy również jedno- lub dwudniowe pobyty w ośrodkach wypoczynkowych, w ramach których organizujemy doskonalenie rad pedagogicznych w dowolnie wybranym obszarze. jest uzależniona od miejsca i czasu pobytu, liczby uczestników oraz przewidzianej długości szkoleń.

19 RADY PEDAGOGICZNE II/1 Wdrażanie reformy programowej w szkole podstawowej Zmiany w pracy szkoły wynikające z reformy od roku 2012/2013. Na jakim etapie jesteśmy. Planowanie działań jak przełożyć informacje na działania szkoły i nauczycieli. Monitorowanie wdrażanych zmian przez różne podmioty 4 godziny 500 zł Grażyna Kowalewska II/2 Wykorzystanie ewaluacji wewnętrznej do projektowania rozwoju szkoły/placówki Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych szkoły/placówki. Opracowywanie, wspólnie z nauczycielami szkoły/placówki biorącej udział w szkoleniu, planu ewaluacji wewnętrznej. Projektowanie rozwoju szkoły/placówki. Planowanie systemu wsparcia (w tym doskonalenia) nauczycieli. 5 godzin 625 zł Mirosław Krężel 19

20 RADY PEDAGOGICZNE II/3 Prowadzenie badań, opracowywanie wyników i sporządzanie raportu z realizowanej w szkole lub placówce ewaluacji wewnętrznej Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zaplanowanych w szkole/placówce badań, opracowywania wyników i sporządzania raportu ewaluacyjnego. Wykorzystanie wyników ewaluacji do podniesienia efektywności pracy szkoły/placówki 5 godzin 625 zł Mirosław Krężel II/4 Jak sobie radzić w klasie/grupie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda Konstruktywnej konfrontacji Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w klasie i szkole. Prowokacja jako specyficzny rodzaj zachowań trudnych. Metoda Konstruktywnej konfrontacji jako jeden ze sposobów radzenia sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów 5 godzin 625 zł Mirosław Krężel 20

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych,

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych opr. A. Sternicka Projekt dotyczy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów rozpoczynających pracę w

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r.

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r. Termin 07.01.2010 r. 08.01.2010 r. 09.01.2010 r. -15 00 09.01.2010 r. 10.01.2010 r. LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Oddział tel/fax 083 343-42-60, konsultanci 083-342-50-90, organizacja

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013 Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie Z całą pewnością jest warta ryzyka. Leo Buscaglia Nowe formy doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 EDUKACJA MATEMATYCZNA Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

Programy konferencji metodycznych:

Programy konferencji metodycznych: Temat przewodni konferencji sierpniowych Indywidualny rozwój ucznia a praktyka szkolna Programy konferencji metodycznych: Przedmiot: Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Język polski 1.

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 25 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz.1270) 1) Przedmiot

Bardziej szczegółowo

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania. W e w n ą t r z s z k o l n y P r o g r a m D o r a d z t w a Z a w o d o w e g o w Z e s p o l e S z k ó ł S p o r t o w y c h w G o r z o w i e W l k p. I. Podstawy prawne programu Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu Szanowni Państwo! Przedstawiamy ofertę form doskonalących na najbliższe miesiące (marzec/kwiecień). Zachęcamy równocześnie do korzystania z propozycji naszego zespołu, zarówno tych prowadzonych przez nas,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 Szanowni Państwo, w związku licznie zgłaszanymi uwagami oraz prośbami ze strony nauczycieli przesyłamy uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY Uwaga! Przy zamówieniu szkolenia dla rady pedagogicznej lub innej grupy zorganizowanej istnieje możliwość negocjacji ceny szkolenia. DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Panic-Komorowska Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO BOŻENY KRAWCZYK

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO BOŻENY KRAWCZYK PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO BOŻENY KRAWCZYK KIEROWNIKA ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 IM. JANUSZA KORCZAKA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2006-2009 WYMAGANIE ZADANIE DO REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na LISTOPAD 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na LISTOPAD 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Sinkowska Opiekun stażu: mgr Katarzyna Straszewska Data rozpoczęcia stażu:

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Literka.pl Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Data dodania: 2006-02-03 13:00:00 Jest to plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego w gimnazjum mgr

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach na okres październik 2013 sierpień 2016 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA OFERTA SZKOLENIOWA. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej

MATEMATYKA OFERTA SZKOLENIOWA. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej MATEMATYKA OFERTA SZKOLENIOWA Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej na rok szkolny 2014 / 2015 Numer szkolenia: MA 1 UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Małgorzata Koszowska nauczyciel j.niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku

Bardziej szczegółowo

Rok Szkoły Zawodowców

Rok Szkoły Zawodowców PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2014/15 Rok Szkoły Zawodowców 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół.

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. IX SZKOLENIA RÓśNE IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. Cel: - Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu podstawowych obowiązków nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Katarzyna Kowalik Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r. Planowany termin zakończenia

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki efektywnego nauczania

Metody i techniki efektywnego nauczania Alternatywne metody nauczania matematyki Dla: nauczycieli matematyki Cel: doskonalenie umiejętności wykorzystania dostępnych narzędzi technologii informacyjnej na lekcjach matematyki ocenianie kształtujące

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa oferta SCE

Dodatkowa oferta SCE Dodatkowa oferta SCE OD-1/11/12 Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Uczestnicy: nauczyciele oraz inne osoby ubiegające się o stanowisko kierownika (skierowanie z

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Jednostka organizacyjna uczelni: Wydział Nauk Pedagogicznych Adres, telefon, e-mail organizatora studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Izabella Lutze, Jolanta Rafał-Łuniewska

Izabella Lutze, Jolanta Rafał-Łuniewska Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych (edukacja wczesnoszkolna). Rozpoznawanie ryzyka dysleksji. Izabella Lutze, Jolanta Rafał-Łuniewska

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Maria Szatan PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia stażu 1 września 2011 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Sieci współpracy i samokształcenia powiat krapkowicki województwo opolskie

Sieci współpracy i samokształcenia powiat krapkowicki województwo opolskie Sieci współpracy i samokształcenia powiat krapkowicki województwo opolskie Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli w powiecie krapkowickim 1. Rola dyrektora w promocji

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r. MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 0r. Przedmiot doradztwa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Standardy Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1 września 2009 r. rozpoczął się proces wdrażania w przedszkolach i szkołach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak Poradnie od zawsze wychodziły naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego wpierając: dziecko rodzica nauczyciela Pakiet poradniany w roku 2010 Potrzeba pełnej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Imię i nazwisko odbywającego staż : mgr Elżbieta Kędzior Ubiega się o awans na stanowisko nauczyciela : mianowanego Szkoła : Opiekun : mgr Edyta Midura Data rozpoczęcia : 1 września

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w nowej perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. C. K. NORWIDA W DZIERZGONIU DOROTA HUL nauczyciel - bibliotekarz Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia Językii obce REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Kurs doskonalący Nauczyciele języka angielskiego Strony internetowe, portale społecznościowe oraz gry komputerowe jako narzędzia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze wybrać zawód po gimnazjum. Barbara Dolecka doradca zawodowy Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu

Jak dobrze wybrać zawód po gimnazjum. Barbara Dolecka doradca zawodowy Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu Jak dobrze wybrać zawód po gimnazjum Barbara Dolecka doradca zawodowy Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie organizacji w szkole doradztwa zawodowego OBOWIĄZEK 1

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego Nauczyciele języków obcych szkół podstawowych Nauczanie języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej TREŚCI: Psychorozwojowe uwarunkowania wczesnej edukacji językowej Rozwój sprawności receptywnych i produktywnych

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 w Bieruniu I. Opracowany został na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole przy użyciu narzędzi: Ankieta uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), dofinansowanie ze środków UE: 100% łączna wartość

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo