Oferta szkoleń 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta szkoleń 2012/2013"

Transkrypt

1 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2012/2013 Szczecin

2 Szanowni Państwo, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to działająca od ponad sześćdziesięciu lat instytucja szkoleniowa. Zespół ZCDN-u tworzą profesjonaliści doświadczeni nauczyciele i dynamiczni eksperci których łączy wspólna idea kompleksowego i kreatywnego wspierania edukacji. Działalność instytucji obala mit o dezintegracji kreatywności i strategii. Właściwe zestawienie tych dwóch kategorii jest najlepszą metodą na stworzenie płaszczyzny dla wielopoziomowej komunikacji, będącej podstawą dobrej usługi szkoleniowej. Dzięki takiemu ujęciu naszej misji, oddaję w Państwa ręce Ofertę szkoleń, którą postrzegam jako kreatywną i efektywnie skomponowaną, twórczo niejednorodną propozycję możliwości kompleksowego doskonalenia pracowników zachodniopomorskich placówek oświatowych. Mam nadzieję, że prezentowana Oferta szkoleń zyska Państwa akceptację i uznają ją Państwo za cenne źródło wiedzy. Zapraszam do wnikliwej lektury Oferty szkoleń oraz do śledzenia naszych propozycji na stronie internetowej Urszula Pańka dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

3 INFORMACJE ORGANIZACYJNE Jak zgłosić się na wybrane szkolenie? 1. Rejestracje na wszystkie formy doskonalenia są przyjmowane przez cały rok szkolny, wyłącznie przez Internetowy System Obsługi Szkoleń (ISOS), który jest dostępny na stronie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 2. Po wejściu na stronę ISOS-u należy z górnego menu wybrać zakładkę Zaloguj, przy czym: osoby rejestrujące się po raz pierwszy wybierają opcję Nowy użytkownik i wypełniają formularz z danymi osobowymi. Koniecznie należy wypełnić pola oznaczone czerwoną gwiazdką (formularza nie należy wypełniać wielkimi literami). Uprzejmie prosimy o poprawne i dokładne wypełnienie poszczególnych rubryk, bowiem wpisane dane będą zamieszczane na wszystkich dokumentach (zaświadczeniach, certyfikatach, dyplomach) potwierdzających nabyte kwalifikacje; osoby, które już wcześniej korzystały z ISOS-u i są w nim zarejestrowane, logują się poprzez podanie numeru PESEL i hasła. 3. Po zarejestrowaniu lub zalogowaniu się, należy wybrać zakładkę Oferta, w której znajdują się oferowane przez ZCDN formy doskonalenia. Bazę szkoleń można prze szukiwać przez wpisywanie symboli wybranych form (przypisanych w Ofercie szkoleń) lub przeglądając poszczególne kategorie. 4. Po wyborze formy, należy wybrać opcję Dodaj do koszyka. 5. Następnie należy wybrać z menu górnego zakładkę Koszyk, w której znajdą się wszystkie wybrane formy. Potwierdzeniem chęci uczestnictwa jest wybór opcji Zapisz się. W tym momencie rejestracja w ISOS-ie na daną formę doskonalenia zostanie zakończona. 6. W celu weryfikacji poprawności dokonanej rejestracji należy wybrać z menu górnego ISOS-u zakładkę Moje rejestracje. Wówczas ukażą się nazwy wybranych form doskonalenia z datą dokonania zapisu. 7. Uwaga! Status niepotwierdzony nie oznacza, że dokonali Państwo błędnie potwierdzenia chęci uczestnictwa. Oznacza on jedynie, że etap rekrutacji nie został jeszcze zakończony. 8. Organizujemy tylko te formy doskonalenia, na które zgłosi się i potwierdzi chęć uczestnictwa przynajmniej 20 osób (15 w przypadku szkoleń w pracowniach informatycznych). Potwierdzenie uczestnictwa 1. Zaproszenie na szkolenie, wraz z terminem jego organizacji, otrzymają Państwo drogą . Konieczne jest wówczas potwierdzenie chęci wzięcia udziału w szkoleniu, poprzez wybór w wiadomości opcji Potwierdź. Uprzejmie prosimy o prze syłanie potwierdzeń nie później niż na tydzień przed datą rozpoczęcia szkolenia. 2. Potwierdzenia można również dokonać, logując się do ISOS-u i wybierając z menu zakładkę Moje kursy. Znajdą tam Państwo także szczegółowe opisy wybranych form doskonalenia.

4 3. Rezygnację z udziału należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, wyłącznie drogą . W przypadku niezgłoszenia bądź nieterminowego zgłoszenia rezygnacji z płatnej formy doskonalenia, opłata za szkolenie (pomniejszona o koszty manipulacyjne) podlega zwrotowi tylko na pisemny wniosek wpłacającego (we wniosku należy podać numer konta). Bezpłatne formy doskonalenia 1. Najważniejszym elementem oferty Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli są szkolenia bezpłatne. 2. Liczba uczestników tych form doskonalenia jest ograniczona (nie więcej niż 30 osób). 3. O zakwalifikowaniu na bezpłatną formę doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń. Opłaty za szkolenia 1. Opłat za szkolenia należy dokonywać najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć, wyłącznie przelewem na konto: PKO BP I Oddział w Szczecinie W przypadku odwołania płatnego szkolenia z winy organizatora bądź niewystarczającej liczby uczestników, wpłacone pieniądze podlegają zwrotowi. Aby je otrzymać, należy podać numer konta. Zachęcamy Państwa do stałego monitorowania informacji pojawiających się na naszej witrynie internetowej (www.zcdn.edu.pl). Znajdą tam Państwo najnowsze, nieujęte w Ofercie szkoleń, formy doskonalenia, wynikające z sugestii zgłaszanych przez naszych Klientów. Wszelkie informacje na temat oferowanych przez ZCDN form doskonalenia uzyskają Państwo w Organizacji Szkoleń, tel ,

5 Rozdział I. kursy kwalifikacyjne Spis treści I/1 Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej. Organizacja i zarządzanie oświatą I/2 Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej I/3 Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży I/4 Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych I/5 Kurs przygotowujcy nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy Rozdział II. RADY PEDAGOGICZNE II/1 Wdrażanie reformy programowej w szkole podstawowej II/2 Wykorzystanie ewaluacji wewnętrznej do projektowania rozwoju szkoły placówki II/3 Prowadzenie badań, opracowywanie wyników i sporządzanie raportu z realizowanej w szkole lub placówce ewaluacji wewnętrznej II/4 Jak sobie radzić w klasie/grupie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda Konstruktywnej Konfrontacji II/5 Jak sobie radzić z agresją i przemocą wśród uczniów? II/6 Szkoła w lokalnym partnerstwie społecznym II/7 Kompetencjie cyfrowe nauczycieli LLL w pracy nauczyciela II/8 Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych II/9 Efektywność nauczania w gimnazjum mierzona metodą edukacyjnej wartości dodanej (EWD) II/10 Planowanie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych obligatoryjnym zadaniem nauczyciela II/11 Respektowanie warunków oraz monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego II/12 Obserwacja i diagnoza w badaniu postępów edukacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym II/13 Kształcenie kompetencji społecznych uczniów. II/14 Sztuka skutecznego działania Kształcenie kompetencji społecznych uczniów. Wywieranie wpływu społecznego II/15 Planowanie kariery zawodowej II/16 Poznaj usługi rynku pracy II/17 Zawodoznawstwo w planowaniu kariery II/18 Metodologia tworzenia Indywidualnego Planu Działania II/19 Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda Porozumienie Bez Przemocy M. B. Rosenberga II/20 Jak sobie radzić z agresją i przemocą wśród uczniów? II/21 Autoewaluacja w pracy nauczyciela II/22 Marketing w oświacie Rozdział III. WARSZTATY A. JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY III/A/1 Rozwój kompetencji nauczycieli wobec reformy programowej

6 III/A/2 Nowo powołany lider WDN-u III/A/3 Wykorzystanie metody edukacyjnej wartości dodanej (EWD) do planowania działań na rzecz poprawy efektywności nauczania B. WARSZTAT EDUKACYJNY NAUCZYCIELA Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna III/B/1 Respektowanie warunków oraz monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego III/B/2 Wykorzystanie metod aktywizujących we współpracy z rodzicami dzieci przedszkolnych i klas I-III szkoły podstawowej III/B/3 Zabawy czytelnicze dla przedszkolaków III/B/4 Zabawy matematyczne dla przedszkolaków III/B/5 Obserwacja i diagnoza w badaniu postępów edukacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym III/B/6 Uczę w klasach I III zgodnie z nową podstawą programową III/B/7 Od Grosika do Złotówki, czyli uczymy decydować o sobie III/B/8 Coś z niczego, czyli Bożonarodzeniowy kiermasz pomysłów III/B/9 Gry i zabawy w nauczaniu i uczeniu się III/B/10 Jak uczyć czytać sześciolatki w klasie pierwszej? Język polski i wiedza o kulturze III/B/11 Język polski z ipadem! sztuka prezentacji multimedialnej na lekcjach języka polskiego III/B/12 Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego III/B/13 Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego III/B/14 Czytanie przedstawienia teatralnego III/B/15 Podstawy edytorstwa. Profesjonalne przygotowanie gazetki szkolnej i strony www, korespondencji z rodzicami III/B/16 Sposoby i techniki pracy z dziećmi i młodzieżą przy tworzeniu struktur przestrzeni teatralnych Chemia III/B/17 Keynote zastosowanie w praktyce szkolnej III/B/18 Book Creator tworzenie materiałów dydaktycznych III/B/19 Dzień Naukowca zajęcia w laboratoriach Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT-u III/B/20 Jak przygotować szkolny dzień ciekawej chemii III/B/21 W świecie fascynujących eksperymentów chemicznych wybrane doświadczenia w technice chemii w małej skali (Small-Scale Chemistry) III/B/22 Doświadczenia w technice chemii w małej skali (Small-Scale Chemistry) chemia organiczna III/B/23 Doświadczenia w technice chemii w małej skali (Small-Scale Chemistry) na lekcjach chemii w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej III/B/24 Eksperymenty uczniowskie i projekty badawcze na lekcjach w gimnazjum III/B/25 Poszukiwanie ciekawych rozwiązań dydaktycznych angażujących uczniów do aktywności w procesie nauczania/uczenia Historia i wiedza o społeczeństwie III/B/26 Jak realizować nową podstawę programową z wiedzy o społeczeństwie, w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej III/B/27 Jak uczyć o prawach człowieka, dziecka, ucznia III/B/28 Materiały źródłowe w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie

7 III/B/29 Technologia informacyjno-komunikacyjna w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie III/B/30 Kształcenie kompetencji społecznych uczniów. Sztuka skutecznego działania III/B/31 Kształcenie kompetencji społecznych uczniów. Wywieranie wpływu społecznego III/B/32 Kształcenie kompetencji społecznych uczniów. Sztuka dyskutowania i debatowania Zajęcia komputerowe/informatyka/technologia informacyjna III/B/33 Przygoda z Aligatorem w szkole podstawowej III/B/34 Praca z Aligatorem w gimnazjum III/B/35 Zastosowanie technologii informacyjnych w metodzie projektu Języki obce III/B/36 Jak oceniać, aby uczyć? III/B/37 Multimedia w nauczaniu języka obcego III/B/38 Jak motywować uczniów do nauki języka obcego Matematyka III/B/39 Matematyka klas IV VI szkoły podstawowej w świetle nowej podstawy programowej.. 56 III/B/40 Oceniać, by wspierać rozwój ucznia na lekcji matematyki III/B/41 Metody rozwijania aktywności matematycznej ucznia III/B/42 Zadania tekstowe w klasach IV VI szkoły podstawowej Przedmioty przyrodnicze III/B/43 Uczymy przyrody poprzez zajęcia terenowe w otoczeniu szkoły III/B/44 Kształcimy umiejętność rozumowania naukowego i twórczego rozwiązywania problemów na lekcjach przedmiotów przyrodniczych III/B/45 Eksperymenty uczniowskie i projekty badawcze na lekcjach przyrody III/B/46 Przyrodnicze eksperymentowanie najmłodszych III/B/47 Eksperymenty uczniowskie i projekty badawcze na lekcjach biologii III/B/48 Praca z uczniem zdolnym na zajęciach edukacyjnych z biologii III/B/49 Nauczanie biologii poprzez zajęcia terenowe w otoczeniu szkoły III/B/50 Doświadczenia uczniowskie, pokazy nauczyciela oraz komputerowe animacje z zakresu podstawowego fizyki w szkole ponadgimnazjalnej III/B/51 Wycieczka szkoleniowa do ośrodków edukacyjnych w Puszczy Wkrzańskiej Zajęcia techniczne III/B/52 Balony na ogrzane powietrze i inne modele latające Doradztwo zawodowe III/B/53 Planowanie kariery zawodowej III/B/54 Poznaj usługi rynku pracy III/B/55 Zawodoznawstwo w planowaniu kariery III/B/56 Metodologia tworzenia Indywidualnego Planu Działania Kształcenie zawodowe III/B/57 Projektowanie kursów zawodowych III/B/58 Ewaluacja i modernizacja programów kształcenia zawodowego III/B/59 Modułowe programy nauczania wg nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego Wychowanie fizyczne III/B/60 Modernizujemy wstępny etap nauczania gry w siatkówkę III/B/61 Od zła koniecznego do przyjemności płynącej z aktywności fizycznej. Rola właściwej motywacji w pracy z uczniem na lekcji wf III/B/62 Zagrożenia i wypadki na lekcji wychowania fizycznego

8 Nauczyciele wychowawcy świetlic szkolnych III/B/63 Życie to teatr zabawy teatralne i gry fabularyzowane w świetlicy szkolnej III/B/64 W świecie kina jak wykorzystać psychoedukacyjne walory filmu w świetlicy szkolnej? III/B/65 Kraina wyobraźni jak kształtować kreatywność wychowanków świetlicy? Nauczyciele bibliotekarze III/B/66 Elektroniczny katalog zbiorów bibliotecznych III/B/67 Obsługa programu bibliotecznego MOL Optivum C. ROZWój ZAWODOWY NAUCZYCIELA III/C/1 Opis i analiza problemu wychowawczego/edukacyjnego III/C/2 Konstruowanie narzędzi do badań ilościowych (kwestionariusze i arkusze) III/C/3 Projektowanie badań jakościowych w prowadzonej w szkole lub placówce ewaluacji wewnętrznej III/C/4 Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda Porozumienie Bez Przemocy M. B. Rosenberga III/C/5 Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda Konstruktywnej konfrontacji III/C/6 Jak sobie radzić z agresją i przemocą wśród uczniów? moduł I III/C/7 Jak sobie radzić z agresją i przemocą wśród uczniów? moduł II III/C/8 Autoewaluacja w pracy nauczyciela moduł I III/C/9 Autoewaluacja w pracy nauczyciela moduł II III/C/10 Awans zawodowy nauczyciela stażysty III/C/11 Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego III/C/12 Awans zawodowy nauczyciela mianowanego III/C/13 Stres w zawodzie nauczyciela jak kierować stresem w pracy nauczycielskiej III/C/14 Wykorzystanie podstaw Analizy Transakcyjnej w pracy nauczyciela i wychowawcy III/C/15 Jak pracować z zespołami integracyjnymi? III/C/16 Gdzie i jak nauczyciel może doskonalić swoje kompetencje D. FORA III/D/1 Forum Lidera WDN-u III/D/2 Forum Doradcy Metodycznego i Eksperta Przedmiotowego III/D/3 Indywidualizacja procesu nauczania Forum Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej III/D/4 Forum Nauczyciela Języków Obcych III/D/5 Metodyka nauczania matematyki a praktyka szkolna Forum Nauczycieli Matematyki Szkoły Podstawowej III/D/6 Realizacja programów i kampanii społecznych w ramach uczniowskich projektów edukacyjnych Forum Nauczycieli Edukacji Obywatelskiej III/D/7 Materiały źródłowe w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie, w zakresie rozszerzonym Forum Nauczycieli Edukacji Obywatelskiej III/D/8 Egzamin gimnazjalny z historii i wiedzy o społeczeństwie w 2013 roku Forum Nauczycieli Edukacji Obywatelskiej III/D/9 Egzamin maturalny z historii i wiedzy o społeczeństwie w 2013 roku Forum Nauczycieli Edukacji Obywatelskiej III/D/10 Programy nauczania i podręczniki z historii i wiedzy o społeczeństwie dla liceów i techników, w zakresie rozszerzonym Forum Nauczycieli Edukacji Obywatelskiej III/D/11 Środki dydaktyczne w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie, w zakresie rozszerzonym Forum Nauczycieli Edukacji Obywatelskiej

9 Rozdział IV. INNE PROPOZYCJE Kadra zarządzająca IV/1 Kierowanie zespołem IV/2 Bazowe kompetencje menadżerskie IV/3 Psychologia zarządzania ludźmi w sytuacji zmiany IV/4 Social media jako narzędzia służące kreowaniu wizerunku szkoły IV/5 Marketing w oświacie IV/6 Sytuacja kryzysowa w szkole Rozwój osobisty IV/7 Asertywność w życiu zawodowym IV/8 Zarządzanie czasem IV/9 Uroczystość szkolna zasady etykiety i precedencji IV/10 ABC diety. Zdrowe odżywianie w praktyce pracy pedagogicznej IV/11 ABC diety. Zdrowe odżywianie w praktyce pracy pedagogicznej (z degustacją) IV/12 Budowanie wizerunku profesjonalnego pracownika oświaty. Dress code Rozwój zawodowy pracowników administracyjnych placówek oświatowych IV/13 Ochrona informacji niejawnych, bezpieczeństwo teleinformatyczne IV/14 Postępowanie z dokumentacją w świetle przepisów kancelaryjno-archiwalnych IV/15 Zamówienia publiczne i zakupy poniżej euro IV/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w praktyce jednostek samorządu terytorialnego IV/17 Udostępnianie informacji publicznej oraz ogłaszanie aktów normatywnych Rozdział V. LEKCJE OTWARTE V/1 Charakterystyka stresu i jego wpływ na organizm człowieka V/2 Doświadczenia biologiczne makro- i mikroskopowe V/3 Zaczarowany las forma teatru cieni w pracy nauczyciela świetlicy szkolnej V/4 Technika poprawnego nauczania podstawowych elementów gimnastycznych w klasach 0 III V/5 Wspomaganie dziecka z trudnościami z koncentracją uwagi V/6 Budowa atomu zastosowanie ipada V/7 Nauka przez działanie praca z uczniem na lekcji języka polskiego V/8 Nowa podstawa programowa na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej V/9 Aktywizujące metody nauczania na lekcjach języka niemieckiego V/10 Tradycje Bożego Narodzenia w moim domu V/11 Zwierzęta leśne i ich zwyczaje Rozdział VI. KONsulTACJE VI/1 Organizacja warsztatu pracy nauczycieli świetlic szkolnych VI/2 Jak reagować na cyberprzemoc? VI/3 Prześladowanie i mobbing w szkole i w świetlicy szkolnej VI/4 Dialog jako forma wpływu na wychowanka świetlicy szkolnej VI/5 Wybrane gry i zabawy z całego świata VI/6 Dobre praktyki cyfrowej dydaktyki chemii, biologii VI/7 Czy warto korzystać z nowoczesnych technologii edukacyjnych? VI/8 Konkurs chemiczny jako forma przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego VI/9 Jak wykorzystać w szkole prezentacje multimedialne i naukowy

10 VI/10 WebQuest jest metoda pracy z uczniami na lekcjach w gimnazjum VI/11 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach w świetle nowych rozporządzeń VI/12 Praca pedagoga szkolnego VI/13 Wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w szkołach VI/14 Warsztat pracy nauczyciela polonisty VI/15 Monitorowanie realizacji podstawy programowej na lekcjach języka polskiego VI/16 Konkursy polonistyczne oferta na nowy rok szkolny VI/17 Metoda projektu na lekcjach języka niemieckiego Rozdział VII. KONFERENCJE VII/1 Szkoła z Pasją. Przykłady dobrej praktyki VII/2 Media w edukacji przyrodniczej i ekologicznej VII/3 Regionalny warsztat edukacji międzykulturowej dla nauczycieli. W kręgu kultury islamu VII/4 Edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw człowieka jako zadanie wszystkich nauczycieli VII/5 Trendy we współczesnej edukacji ekologicznej. Dokonania Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju VII/6 Jak wybrać podręcznik i pakiet edukacyjny dla ucznia na rok szkolny 2013/ VII/7 Dziecko doznające przemocy. Procedura Niebieskiej Karty Rozdział VIII. GRANTY VIII/1 Organizacja i realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego na I etapie edukacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem metod i form pracy z sześcioletnim uczniem klasy pierwszej grupa Szczecin VIII/2 Organizacja i realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego na I etapie edukacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem metod i form pracy z sześcioletnim uczniem klasy pierwszej grupa Gryfice VIII/3 Organizacja i realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego na I etapie edukacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem metod i form pracy z sześcioletnim uczniem klasy pierwszej grupa Myślibórz VIII/4 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów klas I III grupa Szczecin VIII/5 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej VIII/6 dla uczniów klas I III grupa Świnoujście Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów klas I III grupa Myślibórz VIII/7 Monitorowanie i ewaluacja działań w zakresie IPET-ów i PDW grupa Szczecin VIII/8 Monitorowanie i ewaluacja działań w zakresie IPET-ów i PDW grupa Świnoujście VIII/9 Monitorowanie i ewaluacja działań w zakresie IPET-ów i PDW grupa Gryfice VIII/10 Monitorowanie i ewaluacja działań w zakresie IPET-ów i PDW grupa Myślibórz VIII/11 VIII/12 VIII/13 Kształcenie umiejętności społecznych uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych grupa 1 Szczecin Kształcenie umiejętności społecznych uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych grupa 2 Szczecin Kształcenie umiejętności społecznych uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych grupa 3 Szczecin

11 VIII/14 VIII/15 Kształcenie umiejętności społecznych uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych grupa Gryfice Kształcenie umiejętności społecznych uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych grupa Gryfino

12 I Kursy kwalifikacyjne

13 KURSY KWALIFIKACYJNE I/1 Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej. Organizacja i zarządzanie oświatą Wicedyrektorzy, nauczyciele planujący ubieganie się o pełnienie funkcji kierowniczych Charakterystyka Problematyka organizacji i zarządzania w oświacie zgodna z programem ramowym MEN-u Wymagania Dyplom ukończenia szkoły wyższej, karta zgłoszenia, dowód wpłaty wpisowego Rekrutacja Do końca września 2012 r. 220 godzin (2 semestry) Zasady naboru O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń 1500 zł płatne w dwóch ratach oraz wpisowe w wysokości 100 zł, które przepada w przypadku rezygnacji Nadzór Zachodniopomorski Kurator Oświaty Uprawnienia Kierownik Kurs nadaje kwalifikacje do zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi Mirosław Krężel Szczecin 13

14 KURSY KWALIFIKACYJNE I/2 Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz pracownicy poradni psychologicznopedagogicznych Cele kursu Kwalifikacje Przygotowanie uczestników do: stwarzania optymalnych warunków nauczania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, udzielania specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicy, otrzymując świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej, uzyskują kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach, szkołach i placówkach, w tym: do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć z terapii pedagogicznej, zespołów wyrównawczych, klas wyrównawczych i terapeutycznych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym 300 godzin (2 semestry system weekendowy) 1900 zł, płatne w 2 ratach oraz wpisowe w wysokości 100 zł, które przepada w przypadku rezygnacji Kierownik Jolanta Mizgalska Szczecin 14

15 KURSY KWALIFIKACYJNE I/3 Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży Nauczyciele i inni pracownicy oświaty Charakterystyka W programie kursu, zgodnym z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia MEN z 9 grudnia 2009 r., są zawarte następujące treści: dokumentowanie funkcjonowania wypoczynku, organizacja wypoczynku, planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej w trakcie wypoczynku, bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku Wymagania 3-letni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej Rekrutacja Do 30 listopada 2012 r. 11 godzin Zasady naboru O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń 66 zł Nadzór Zachodniopomorski Kurator Oświaty Uprawnienia Kurs nadaje uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży Koordynator Zdzisław Nowak Szczecin 15

16 KURSY KWALIFIKACYJNE I/4 Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych Zainteresowani nauczyciele Prawne aspekty organizowania wycieczek szkolnych. Wycieczki szkolne w nowej podstawie programowej. Planowanie i realizacja wycieczek szkolnych. Baza turystyczna i edukacyjna dla wycieczek szkolnych. Ochrona zdrowia i życia uczestników wycieczek szkolnych 8 godzin 48 zł Koordynator Zdzisław Nowak Szczecin 16

17 KURSY KWALIFIKACYJNE I/5 Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, przysposobienia obronnego i inni pracownicy oświaty Program kursu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r., w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz z załącznikiem nr 1, w którym jest zawarty zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w obszarze udzielania pierwszej pomocy: podstawy anatomii i fizjologii człowieka, bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego, wezwanie pomocy, zadławienia, poszkodowany nieprzytomny, zatrucia. Obejmuje on również informacje z zakresu podstawowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, urazów, tamowania krwotoków zewnętrznych i opatrywania ran, unieruchomienia złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć, postępowania w przypadku wychłodzenia i przegrzania, prowadzenia wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego, innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego, ewakuacji ze strefy zagrożenia, wsparcia psychicznego poszkodowanego, udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych Wymagania Szkolenie kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem szkolenia. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Każda część egzaminu jest oceniana oddzielnie 30 godzin Zasady naboru Maksymalna liczba osób w grupie 24. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń 500 zł Nadzór Ministerstwo Zdrowia Uprawnienia Ukończenie kursu i zdanie egzaminu uprawnia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przez 5 lat Koordynator Waldemar Zaborski 17

18 Szkolenia rad pedagogicznych zazwyczaj odbywają się w miejscu pracy rady. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia spoza tematyki zaproponowanej w ofercie. za szkolenie jest uzależniona od przewidzianej liczby godzin. II Rady pedagogiczne Cena za godzinę dydaktyczną szkolenia wynosi 125 zł. Oferujemy również jedno- lub dwudniowe pobyty w ośrodkach wypoczynkowych, w ramach których organizujemy doskonalenie rad pedagogicznych w dowolnie wybranym obszarze. jest uzależniona od miejsca i czasu pobytu, liczby uczestników oraz przewidzianej długości szkoleń.

19 RADY PEDAGOGICZNE II/1 Wdrażanie reformy programowej w szkole podstawowej Zmiany w pracy szkoły wynikające z reformy od roku 2012/2013. Na jakim etapie jesteśmy. Planowanie działań jak przełożyć informacje na działania szkoły i nauczycieli. Monitorowanie wdrażanych zmian przez różne podmioty 4 godziny 500 zł Grażyna Kowalewska II/2 Wykorzystanie ewaluacji wewnętrznej do projektowania rozwoju szkoły/placówki Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych szkoły/placówki. Opracowywanie, wspólnie z nauczycielami szkoły/placówki biorącej udział w szkoleniu, planu ewaluacji wewnętrznej. Projektowanie rozwoju szkoły/placówki. Planowanie systemu wsparcia (w tym doskonalenia) nauczycieli. 5 godzin 625 zł Mirosław Krężel 19

20 RADY PEDAGOGICZNE II/3 Prowadzenie badań, opracowywanie wyników i sporządzanie raportu z realizowanej w szkole lub placówce ewaluacji wewnętrznej Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zaplanowanych w szkole/placówce badań, opracowywania wyników i sporządzania raportu ewaluacyjnego. Wykorzystanie wyników ewaluacji do podniesienia efektywności pracy szkoły/placówki 5 godzin 625 zł Mirosław Krężel II/4 Jak sobie radzić w klasie/grupie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda Konstruktywnej konfrontacji Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w klasie i szkole. Prowokacja jako specyficzny rodzaj zachowań trudnych. Metoda Konstruktywnej konfrontacji jako jeden ze sposobów radzenia sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów 5 godzin 625 zł Mirosław Krężel 20

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015 INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA na rok szkolny 2014/2015 Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wrocław 2014 Wydawca: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73a

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 GORZÓW WIELKOPOLSKI SIERPIEŃ 2014 O p r a c o w a n i e Anna Buczak, Jerzy Kaliszan R e d a k c j a t e c h n

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2013/2014 OŚRODEK USŁUG PEDAGOGICZNYCH I SOCJALNYCH ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO - Placówka OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI Strona0 Na szkolenia zapraszamy: Dyrektorów szkół i ich zastępców

Bardziej szczegółowo

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik Poradnik dla dyrektora gimnazjum Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik PORADNIK DLA DYREKTORA GIMNAZJUM Ramowe plany nauczania Wydawca:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2011/2012

Oferta szkoleń 2011/2012 Oferta szkoleń 2011/2012 kursy grantowe kursy kwalifikacyjne kursy, warsztaty rady pedagogiczne ODN Słupsk ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk tel/fax 59 84 23 567 e-mail: kursy@odn.slupsk.pl www.odn.slupsk.pl

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Sylwester Bębas Skrypt dla opiekunów praktyk Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Projekt pn. Najlepsze programy praktyk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI S p i s t r e, s c i Zmiana godzin pracy Kuratorium Oświaty, Kraków zaprasza, Konkurs grantowy Równać szanse 2008, Konkurs EuroSkills, Festiwal Nauki 4 Języki obce, Wyprawka szkolna, Pokochać

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo