Biuletyn Informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Listopad nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 BIULETYN 24.indd :39:57

2 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska ISSN Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2011 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań tel , , faks Adres do korespondencji: al. Niepodległości 10, Poznań ZAKŁAD GRAFICZNY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU ul. Towarowa 53, Poznań, tel BIULETYN 24.indd :39:57

3 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY SPIS TREŚCI Z życia Uczelni... 5 Z posiedzeń rad wydziałów Projekt Kadry dla Gospodarki Konferencje naukowe i seminaria Z działalności katedr Z działalności studentów Działalność sportowa na UEP Rozwój kadr naukowych Stowarzyszenie Absolwentów UEP Nasi absolwenci Współpraca z zagranicą Uchwały Senatu Wydawnictwo BIULETYN 24.indd :39:57

4 BIULETYN 24.indd :39:58

5 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY Z ŻYCIA UCZELNI Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2011 roku, uchwalił Statut UEP. Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. zw. UEP, został wybrany na wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk o Finansach PAN na kolejną kadencję. Ponadto w skład Komitetu wybrano także: prof. dra hab. Alfreda Janca, prof. zw. UEP, prof. dr hab. Wiesławę Przybylską-Kapuscińską, prof. zw. UEP, oraz dra hab. Jana Sobiecha, prof. nadzw. UEP. Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP, i dr hab. Szymon Cyfert, prof. nadzw. UEP, z Wydziału Zarządzania UEP oraz prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP, z Wydziału Gospodarki Międzynarodowej zostali wybrani do Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Prof. dr hab. Józef Orczyk, prof. zw. UEP, został wybrany na Przewodniczącego Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN na kolejną kadencję. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski w Pałacu Prezydenckim wręczył odznacznia państwowe wybitnym profesorom, pracownikom wyższych uczelni. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro- 5 BIULETYN 24.indd :39:58

6 dzenia Polski został odznaczony dr hab. Mirosław Hamrol, prof. nadzw. UEP. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. dr hab. Kazimierz Pająk, prof. zw. UEP. Prodziekan Wydziału Zarządzania, prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP, odebrał certyfikat akredytacji kierunku zarządzanie Komisji Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Certyfikat przyznany z wyróżnieniem na 5 lat został zręczony podczas konferencji dydaktycznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w dniu 17 listopada 2011 roku. Doktor Patrycja Wojciechowska oraz prof. dr hab. Zenon Foltynowicz, prof. zw. UEP, opatentowali wynalazek pn. Nanokompozyty polimerowe na bazie pochodnych celulozy i sposób ich wytwarzania, który został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym pod numerem PL BIULETYN 24.indd :40:01

7 Prof. dr hab. Ryszard Barczyk, prof. zw. UEP, otrzymał z rąk rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nagrodę zespołową I stopnia w dziedzinie działalności naukowej za książkę Synchronizacja wahań koniunkturalnych. Mechanizmy i konsekwencje. Doktor Katarzyna Czernek z Katedry Turystyki otrzymała drugą nagrodę za pracę doktorską pt. Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie. Promotorem nagrodzonej pracy był prof. dr hab. Grzegorz Gołembski, prof. zw. UEP. Marta Jankowska, absolwentka Wydziału Ekonomii, zdobyła I Nagrodę Główną w V edycji konkursu Teraz Polska Promocja na najlepszą pracę magisterską dotycząca promocji Polski. Promotorem zwycięskiej pracy pt. Kształtowanie wizerunku miasta w oparciu o elementy jego tożsamości studium przypadków z wyróżnieniem Poznania, był dr Krzysztof Gołata. Głównym organizatorem konkursu jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska przy współudziale Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 7 BIULETYN 24.indd :40:03

8 Dominik Przybylski, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunkach: ekonomia i międzynarodowe stosunki ekonomiczne, zdobył trzecią nagrodę w konkursie marszałka województwa wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską, tytuł pracy: Możliwości promocji produktu turystycznego miasta poprzez wielkie wydarzenia sportowe na przykładzie Euro 2012 w Poznaniu. W Konkursie im. Leona Kozackiego 2011 na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny ubezpieczeń I miejsce zajął Jakub Stępień za pracę pt. Zarządzanie płynnością zakładu ubezpieczeń w warunkach perturbacji na rynkach finansowych, której promotorem jest dr hab. Jacek Lisowski; II miejsce przyznano Dominice Feudale za pracę pt. Otwarta metoda koordynacji w zabezpieczeniu emerytalnym. Promotorem pracy jest dr hab. Jerzy Handschke, prof. nadzw. UEP. Trzecie miejsce zajęła Maria Magdalena Kozber za pracę pt. Współpłacenie pacjentów w opiece zdrowotnej w Polsce, Niemczech i Szwajcarii. Promotorem pracy jest dr Magdalena Osak. Wizyta prof. Leszka Balcerowicza na UEP 24 listopada 2011 roku po raz kolejny Uniwersytet Ekonomiczny odwiedził prof. Leszek Balcerowicz, doktor honoris causa Uczelni. Gość spotkał się na konferencji prasowej z przedstawicielami mediów. Z okazji wizyty prof. Balcerowicza JM Rektor, prof. Marian Gorynia, wydał uroczysty obiad z udziałem członków Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego oraz przedstawicieli Klubu Partnera UEP. Następnie w auli jak zwykle pękającej w szwach gość wygłosił dla społeczności UEP wykład pt. Co z Euro?. 8 BIULETYN 24.indd :40:03

9 9 BIULETYN 24.indd :40:09

10 10 BIULETYN 24.indd :40:14

11 Konkurs plastyczny na najlepszy plakat o tematyce Wartość Przegląd uroczystości i wydarzeń, w które obfitował rok jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zamyka rozstrzygniecie konkursu plastycznego zorganizowanego wspólnie z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu na najlepszy plakat. Mottem przewodnim konkursu była Wartość. Jury konkursu plastycznego, zorganizowanego wspólnie z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu na najlepszy plakat pod hasłem Wartość Wernisaż prac konkursu plastycznego zorganizowanego wspólnie z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu na najlepszy plakat pod hasłem Wartość 11 BIULETYN 24.indd :40:15

12 Wręczenie nagród w konkursie plastycznym, zorganizowanym wspólnie z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu na najlepszy plakat pod hasłem Wartość, 22 listopada 2011 roku 22 listopada 2011 roku jury konkursowe w składzie: JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), prof. Marian Gorynia, JM Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (UAP), prof. Marcin Berdyszak, prorektor ds. artystycznych UAP, prof. Jacek Jagielski, prorektor ds. edukacji i studentów UEP, prof. Piotr Banaszyk, profesor UAP Eugeniusz Skorwider oraz prof. UEP Halina Zboroń oceniło 32 plakaty. Wernisaż prac konkursowych odbył się przed aulą naszej Uczelni. Jury przyznało dwie równorzędne nagrody w wysokości po 1500 zł każda: Wojciechowi Mazurowi oraz Katarzynie Smoczyńskiej. Ponadto Aleksandra Pujszo została wyróżniona nagrodą w wysokości 1000 złotych. 12 Inauguracja anglojęzycznych seminariów doktorskich W roku akademickim 2011/2012 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu po raz pierwszy uruchomiony został program Doctoral Seminars in English (DSE). Do programu przyjęto 10 uczestników, w tym BIULETYN 24.indd :40:16

13 pięciu obcokrajowców (dwóch Nigeryjczyków, Amerykanina, Niemca, Ukraińca) i pięcioro Polaków. Celem DSE jest przygotowanie jego uczestników do napisania i obrony rozprawy doktorskiej w języku angielskim. Program został stworzony z myślą o osobach pracujących, cudzoziemcach (w tym także na stałe przebywających za granicą), którzy chcieliby przygotowywać rozprawy doktorskie, ale natrafiają na trudności w dostępie do regularnych studiów doktoranckich. Program DSE skupia się na bezpośredniej współpracy promotora i słuchacza. Ponadto uczestnikom DSE oferuje się: warsztaty poświęcone metodologii pisania prac doktorskich i prowadzenia badań naukowych, szkoły letnie służące ćwiczeniu nabytych umiejętności oraz wykłady poszerzające wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania. Pierwsze zajęcia w dniach 19 i 20 listopada 2011 roku zainaugurowały cztery wykłady, które wygłosili: dr hab. Aleksandra Gaweł, prof. nadzw UEP, dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. nadzw. UEP, dr hab. Richard Nicholls, prof. nadzw. UEP, oraz prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP. Następnie dr Artur Wierzbicki przeprowadził zajęcia z zakresu korzystania z baz danych w Bibliotece Głównej. Całości dopełniło spotkanie z potencjalnymi promotorami podczas lunchu. Przewodniczącym Rady Naukowej DSE jest dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. nadzw. UEP, koordynatorem dr Piotr Michoń, a funkcje sekretarza pełni mgr Blanka Cimcioch. W listopadzie 2011 roku JM Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, podpisał umowę o przystąpieniu UEP do międzynarodowego konsorcjum, które w latach , na zlecenie Komisji Europejskiej, będzie realizować projekt badawczy pt. Financialisation, economy, society, sustainable development (FESSUD). W skład konsorcjum wchodzi 15 instytucji naukowych z 12 krajów Unii Europejskiej oraz Turcji i Republiki Południowej Afryki. Koordynatorem całego projektu jest Uniwersytet w Leeds, natomiast UEP powierzono kierowanie jednym z pakietów tematycznych pt. Finance, real economy and the State. Na realizację projektu, którego koszt oszacowano na blisko 10 mln euro, konsorcjum otrzymało grant Komisji Europejskiej w wysokości blisko 8 mln euro, z czego na UEP przypada około 470 tys. euro. Działania, które doprowadziły do przystąpienia UEP do konsorcjum, zostały zainicjowane przed dwoma laty przez dra Włodzimierza Dymarskiego, starszego wykładowcę w Katedrze Polityki 13 BIULETYN 24.indd :40:16

14 Gospodarczej i Samorządowej, oraz utworzony przez niego zespół 10 pracowników naukowo-dydaktycznych katedr Polityki Gospodarczej i Samorządowej, Bankowości oraz Ekonomii Matematycznej UEP. Wystawa pn. Liberalizm i transformacja w polskiej literaturze ekonomicznej (wybrane publikacje) W dniach od 4 października do 9 listopada 2011 roku w Czytelni Książek Biblioteki Głównej można było obejrzeć wystawę pn. Liberalizm i transformacja w polskiej literaturze ekonomicznej (wybrane publikacje), która towarzyszyła wrześniowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Liberalizm ekonomiczny a transformacja gospodarcza. Ekspozycja została przygotowana przez pracowników Katedry Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową. Wystawa [ ] odnosi się zwłaszcza do kwestii związanych z teorią i praktyką liberalizmu jak również transformacji ustrojowej jako fundamentalnych zagadnień podejmowanych przez współczesnych i wybitnych intelektualistów polskich oraz zagranicznych. W szczególności odwołuje się ona do wyników badań naukowych polskich ekonomistów dotyczących warunków, przebiegu i rezultatów transformacji gospodarczej dokonującej się po roku 1989 w Polsce oraz innych krajach Europy i Azji. 14 BIULETYN 24.indd :40:18

15 Ekspozycja obrazuje przy tym jedynie strony tytułowe 100 wybranych dzieł polskich i zagranicznych autorów tworzących w różnych ośrodkach akademickich kraju i świata, publikowanych w wielu uznanych i prestiżowych wydawnictwach. Ze względu na ograniczone ramy przestrzenne, wybór eksponowanych prac jest zarazem przykładowy i subiektywny. Powyższy cytat pochodzi ze Wstępu skierowanego do zwiedzających wystawę. Egzamin na europejski certyfikat kompetencji biznesowych EBCL Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, jako pierwsza uczelnia państwowa w województwie wielkopolskim, na mocy umowy akredytacyjnej podpisanej z wrocławską firmą inmedia Polska, Krajowym Reprezentantem EBCL w Polsce, został Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym EBCL. Szkolenie EBCL, kończące się niezależnym egzaminem i otrzymaniem międzynarodowego świadectwa kompetencji bizne sowych, jest wykorzystywane także przy podnoszeniu kwalifikacji pracowników w ramach projektów unijnych. 17 listopada 2011 roku na Uczelni odbył się pierwszy egzamin w Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym EBCL UEP, przeprowadzony zgodnie ze standardami Europejskiego Kuratorium Kompetencji Biznesowych. Do egzaminu przystąpiło 8 osób. 15 BIULETYN 24.indd :40:19

16 Biuro Kształcenia Ustawicznego organizuje Studia Podyplomowe Organizacja i zarządzanie instytucją kościelną. Celem ogólnym studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy pozwalającej efektywnie zarządzać parafią oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w Kościele. Studia mają również na celu nabycie przez słuchaczy praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania, rozwoju umiejętności menedżerskich oraz umiejętności interpersonalnych. Studia powinny rozszerzyć wiedzę słuchaczy na temat wykorzystania współczesnych instrumentów komunikowania parafii z jej otoczeniem. Dzięki zajęciom prowadzonym przez teoretyków i praktyków (wywodzący się także z instytucji kościelnych) ukończenie studiów pozwoli na: doskonalenie kompetencji zarządczych kierujących parafiami i instytucjami kościelnymi, dostarczenie osobom świeckim uczestniczącym w zarządzaniu parafią niezbędnej wiedzy ekonomicznej, nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy europejskich, nabycie umiejętności pozyskiwania funduszy od sponsorów i mecenasów, 16 BIULETYN 24.indd :40:20

17 efektywniejsze prowadzenie polityki finansowej parafii, pozyskanie aktualnej wiedzy w zakresie istotnych dla księży zagadnień prawnych, lepszą współpracę i przepływ informacji pomiędzy parafianami a kapłanami, wykorzystanie tradycyjnych i najnowszych narzędzi komunikacji Internetu i mediów społecznościowych, umocnienie wizerunku parafii, rozwój umiejętności komunikacyjnych, analitycznych i organizacyjnych, nabycie umiejętności lobbowania na rzecz parafii i instytucji kościelnych, nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. BIULETYN 24.indd :40:20

18 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY Z POSIEDZEŃ RAD WYDZIAŁÓW WYDZIAŁ EKONOMII Posiedzenie Rady Wydziału Ekonomii odbyło się w dniu 4 listopada 2011 roku w sali 111 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: kolokwium habilitacyjne dr Małgorzaty Magdaleny Hybkiej, wniosek komisji o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgrowi Krzysztofowi Kucharskiemu, powołanie komisji dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ubezpieczeń, wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr Edyty Wojtyli, wniosek mgra Dobrosławy Mruk-Tomczak o otwarcie przewodu doktorskiego (proponowany tytuł pracy: Kompetencje zawodowe pracowników na rynku usług turystycznych w województwie wielkopolskim, proponowany promotor: dr hab. Jan Sikora, prof. nadzw. UEP), wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat adiunkta w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową, powołanie I edycji Studiów Podyplomowych Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej edycja dla służb mundurowych, sprawy komisji wydziałowych. WYDZIAŁ GOSPODARKI MIĘDZYNARODOWEJ Posiedzenie Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej odbyło się w dniu 18 listopada 2011 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. 18 BIULETYN 24.indd :40:21

19 Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: stwierdzenie wygaśnięcia mandatów przedstawicieli studentów w Radzie WGM w związku z upływem kadencji oraz informacja o wyborze nowych przedstawicieli studentów do Rady Wydziału, wyznaczenie recenzentów i powołanie komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Szymona Piotrowskiego, wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Jakubowskiej, sprawozdanie komisji konkursowej w sprawie przebiegu konkursu dotyczącego przyznania stanowiska profesora nadzwyczajnego w Katedrze Handlu Międzynarodowego propozycja wyznaczenia recenzenta do zaopiniowania zgłoszonego wniosku, Uzupełnienie Oferty seminariów doktorskich na rok akademicki 2011/2012, Uzupełnienie Oferty seminariów dyplomowych dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012, Zmiana składu Wydziałowej Komisji Programowej. WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Posiedzenie Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej odbyło się w dniu 4 listopada 2011 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych mgrowi Romanowi Kosmalskiemu warunkowo, zaopiniowanie wniosku dra hab. Jana Paradysza o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w pełnym wymiarze czas pracy, na czas określony, w Katedrze Statystyki, wniosek Katedry Technologii Informacyjnych o zatrudnienie na etacie asystenta osoby wyłonionej z konkursu, zaopiniowanie wniosku o powierzenie zajęć dydaktycznych na WIGE w ramach umowy cywilnoprawnej w roku akademickim 2011/2012, zatwierdzenie specjalności i liczby grup dziekańskich do uruchomienia na I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012 (od semestru letniego), uzupełnienie oferty seminariów magisterskich (tematyki i obsady 19 BIULETYN 24.indd :40:21

20 kadrowej) na studiach drugiego stopnia stacjonarnych (uruchomienie seminariów: semestr letni 2011/2012), informacja Wydziałowej Komisji ds. Strategii o realizacji Strategii WIGE. WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA Posiedzenie Rady Wydziału Towaroznawstwa odbyło się w dniu 18 listopada 2011 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: powołanie Zespołu ds. przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra inż. Radosława Wolniaka, PŚl, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Towaroznawstwa Przemysłowego, omówienie opinii studentów, powołanie Komisji Wyborczej na WT, odwołanie dra Ryszarda Stefańskiego ze stanowiska pełnomocnika dziekana ds. strategii Wydziału Towaroznawstwa, powołanie dr Sylwii Michalak na pełnomocnika dziekana ds. strategii Wydziału Towaroznawstwa, analiza sesji letniej roku akademickim 2010/2011, podjęcie Uchwały RWT o przynależności kierunku towaroznawstwo do obszaru nauk społecznych i technicznych, a kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji do obszaru nauk społecznych i technicznych. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Posiedzenia Rady Wydziału Zarządzania odbyły się w dniach 4 listopada oraz 18 listopada 2011 roku w sali 111 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału w dniu 4 listopada były następujące sprawy: wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora drowi hab. Piotrowi Banaszykowi, prof. nadzw. UEP, analiza letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2010/2011 na Wydziale Zarządzania UEP, 20 BIULETYN 24.indd :40:21

21 zatwierdzenie zmian dokonanych w obsadzie zajęć w semestrze zimowym na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2011/2012, uruchomienie XXIV edycji Studiów Podyplomowych Analiza Ekonomiczna i Controlling. Przedmiotem obrad Rady Wydziału w dniu 18 listopada były następujące sprawy: rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Handlu i Marketingu, sprawa wystąpienia do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego drowi Markowi Cieślakowi w dyscyplinie finanse, wyznaczenie recenzentów, egzaminatorów oraz powołanie komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgra Janusza Signetzkiego, zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania w ramach umowy cywilnoprawnej. BIULETYN 24.indd :40:21

22 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY PROJEKT KADRY DLA GOSPODARKI Sprawozdanie z działań Projektu Kadry dla Gospodarki w listopadzie 2011 roku Najważniejszym przedsięwzięciem zrealizowanym w listopadzie w ramach projektu był Dzień Projektu Kadry dla Gospodarki 21 listopada 2011 roku. W jego ramach zaprezentowano wszystkie realizowane w projekcie zadania: staże, warsztaty z praktykami biznesu, wykłady otwarte, wsparcie karier, badania losów absolwentów i oczekiwań pracodawców, kierunek gospodarka turystyczna nowatorski kierunek realizowany na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej. Podczas Dnia Projektu odbyły się spotkania z przedstawicielami firm oferujących staże: Deloitte, Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Ponadto zaprezentowano test do badania psychologicznych predyspozycji profesjonalnych, który będzie wykorzystywany w badaniach studentów. Wszyscy chętni mogli wysłuchać wykładu dr Elżbiety Ceitel, Prezesa Zarządu Fortis Stary Nowy Browar, która wygłosiła wykład pt. Zarządzanie centrum handlowym na przykładzie Starego Browaru. Ponadto w listopadzie, w ramach realizacji Zadania 3 Badanie losów absolwentów, zespół ds. badania losów absolwentów kontynuował wprowadzanie deklaracji zgody na udział w badaniu i wykorzystania informacji z kwestionariuszy ankietowych absolwentów studiów niestacjonarnych. Na podstawie porównania ofert wyłoniono firmę, która dostarczy narzędzia analityczne do realizacji badania losów absolwentów (SPSS Polska). Przeprowadzono trzy rozmowy negocjacyjne oraz jedną tele- 22 BIULETYN 24.indd :40:21

23 konferencję dotyczącą funkcjonalności programu. Rozpoczęto procedury związane z zakupem oprogramowania. Zadanie 3. Badanie stopnia dopasowania umiejętności studentów do potrzeb przyszłych pracodawców Zespół ds. badania stopnia dopasowania umiejętności studentów do potrzeb przyszłych pracodawców nadal zajmował się dystrybucją ostatecznej wersji kwestionariusza wśród studentów, pracodawców i pracowników akademickich. Kontynuowano także wysyłanie newslettera. Zadanie 3. Wykłady otwarte W listopadzie przeprowadzono osiem wykładów otwartych: Michał Zygmanowski, NIVEA Polska Sp. z o.o., Marketing produktów FMCG dla mężczyzn na przykładzie kosmetyków NIVEA FOR MEN, ( ), Elżbieta Połczyńska, Poznański Oddział Federacji Konsumentów Prawa konsumentów ( ), Piotr Hans, NOVOL Sp. z o.o., Kreatywna rachunkowość, czyli finanse w krzywym zwierciadle ( ), dr Elżbieta Ceitel, Fortis Nowy Stary Browar Zarządzanie centrum handlowym na przykładzie Starego Browaru ( ), Michał Sobkowiak, VW Poznań Rozwój pracownika w organizacji: programy rozwojowe a indywidualne podejście do pracownika ( ), Zbigniew Gajewski, Polska Konfederacja Polskich Pracodawców Prywatnych Lewiatan Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa. Nowe instrumenty komunikowania ( ), prof. Krzysztof Szydzisz, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Emisja głosu czyli jak mówić prawidłowo i wiarygodnie ( ), Jacek Rutkowski, Amica Wronki, KKS Lech Chiny w gospodarce światowej strategia podboju ( ). Zadanie 3. Warsztaty W listopadzie przeprowadzono dziewięć warsztatów: 4 listopada Instytucje Otoczenia Biznesu kulisy doradztwa biznesowego z udziałem 20 studentów, 4 listopada Środki trwałe w prawie bilansowym i podatkowym z udziałem 20 studentów, 23 BIULETYN 24.indd :40:21

24 3 i 4 listopada Sytuacja i trendy na rynku pracy oraz potrzeby pracodawców z udziałem 20 studentów, 14 i 15 listopada Przedsiębiorstwo w mediach społecznościowych z udziałem 17 studentów, 18 listopada Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP II z udziałem 21 studentów, 19 listopada Umowy leasingów operacyjno-finansowych, praktyczne rozliczanie na kontach, w bilansie, w środkach trwałych z udziałem 14 studentów, 23 listopada Rozliczane czasu pracy z udziałem 12 studentów, 26 listopada udziałem 22 studentów. W listopadzie przeprowadzono również jeden warsztat z tzw. warsztatów długich: MŚP i ich strategie biznesowe w dobie globalizacji, w którym udział wzięło 16 studentów, oraz rozpoczęto warsztat Statystyka publiczna, w którym bierze udział 15 osób. Zadanie 4. Staże studenckie i absolwenckie rozbudowano informacje o zadaniu 4 na podstronie strony internetowej Projektu Kadry dla Gospodarki która dotyczy organizowanych staży studenckich i absolwenckich, przygotowano czwartą rekrutację na staże studenckie i absolwenckie w ramach projektu Kadry dla Gospodarki ; początek rekrutacji jest planowany na 1 grudnia 2011 roku, cały czas trwa nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, zainteresowanymi przyjęciem stażystów w ramach projektu Kadry dla Gospodarki, kolejna rekrutacja na staże z nowej puli na rok 2012 rozpocznie się 1 grudnia 2011 roku. Zadanie 5. Rozwój Biura Karier 1. Badanie profili potencjału studentów podpisano umowę z wykonawcą badania firmą IPK Sp. z o.o., zamieszczono dokumentację związaną z rekrutacją na stronie Projektu (po konsultacji z prawnikiem), do ponad 200 osób, które dotychczas przesłały zgłoszenia chęci uczestnictwa w różnych działaniach wsparcia karier wysłano e mail z informacją o możliwości wzięciu udziału w badaniu, pozyskano 99 osób plus 3 osoby na listę rezerwową; liczba zgłoszeń znacznie przewyższyła liczbę oferowanych miejsc, 24 BIULETYN 24.indd :40:21

25 wysłano pismo do instytucji pośredniczącej z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych uczestników badania firmie IPK, wysłano do osób, które nie zakwalifikowały się na badanie, z informacją o przyszłorocznej rekrutacji. na stronie projektu zamieszczono informację o kolejnych planowanych rekrutacjach. 2. Internetowa giełda tematów prac licencjackich i magisterskich 3. Kursy e-learningowe autorzy nanosili treści merytorycznych uwag do kursów, na stronie WWW projektu zamieszczono regulaminy, na stronie WWW projektu zamieszczono informacje techniczne dla studentów, na bieżąco informowano zainteresowanych studentów, ustalono kwestie formalne dotyczące sporządzenia aneksu do umowy z firmą Media Kursy, utrzymywano bieżący kontakt i udzielano informacji autorom oraz firmie Mediakursy. 4. Prezentacje sylwetek absolwentów nagrano wywiady z wybitnymi absolwentami, w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej projektu, przygotowano strukturę zakładki Sylwetki absolwentów, przygotowano formatkę zawierającą interesujące nas obszary działań absolwenta/ studenta. 5. Poradnictwo zawodowe, wsparcie studentów i absolwentów w procesie szukania pracy udzielono 6 konsultacji w zakresie poprawnego tworzenia dokumentów aplikacyjnych, udzielono informacji o możliwości skorzystania z konsultacji studentom wypełniającym formularz Badanie losów absolwentów, zaprezentowano działanie podczas Dnia projektu Kadry dla Gospodarki (prezentacja PowerPoint). 6. Warsztaty umiejętności miękkich przeprowadzono pełną rekrutację na 7 warsztatów, wydawano certyfikaty bieżące i z warsztatów przeprowadzonych w poprzednim semestrze, kontakt z trenerami prowadzącymi warsztaty w listopadzie i grudniu przesłano zasady tworzenia materiałów oraz stosownych formatek do ich przygotowania, na bieżąco informowano zainteresowanych studentów. Media Kursy czy Mediakursy??? 25 BIULETYN 24.indd :40:21

26 7. Pozostałe działania wprowadzono zmiany i modyfikacje w opisach zadań w zakładce Wsparcie Karier na stronie internetowej projektu, w tym modyfikację załączonych dokumentów, udzielano na bieżąco informacji o projekcie osobom odwiedzającym Biuro, pracownicy Wsparcia Karier współuczestniczyli w działaniu Badanie losów absolwentów, na bieżąco obsługiwano studentów przybywających do Biura w celu podbicia kart obiegowych oraz informowano ich o projekcie, na bieżąco informowano studentów zainteresowanych stażami (od grudnia rozpoczyna się rekrutacja na staże, było wielu zainteresowanych) oraz warsztatami z pracodawcami (duże zainteresowanie), współorganizowano Dzień Projektu KdG 21 listopada (przygotowano m.in.: ulotki, wizytówki, prezentacje w programie Power- Point Zadania 5, prezentacje w programie PowerPoint idealne dokumenty aplikacyjne oraz plakaty, omawiano sprawy organizacyjne: transport, kontakt z panem Walterem nagrania, dostarczenie materiałów, obsługa stoiska, robienie zdjęć itp.), wprowadzono do bazy ankiet (tzw. pakietu startowego) dwóch wszystkich studentów, którzy brali udział w działaniach Zadania 5. BIULETYN 24.indd :40:22

27 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY KONFERENCJE NAUKOWE I SEMINARIA 8 listopada 2011 roku, podczas tegorocznej edycji Targów wyposażenia kościołów, przedmiotów liturgicznych i dewocjonaliów SAKRALIA, odbyła się konferencja pt. Jak zarządzać instytucją kościelną. Konferencję przygotowali i poprowadzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w składzie: mgr Monika Bogdał, dr Krzysztof Gołata, dr Waldemar Rydzak oraz dr Andrzej Stańda. Konferencja ta dotyczyła nowoczesnych koncepcji zarządzania parafią, relacji duchownych z wiernymi i wykorzystania nowych mediów w posłudze kapłańskiej. Katedra Technologii Informacyjnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP oraz szwedzka agencja rządowa Swedish Governmental Agency for Innovation Systems VINNOVA zorganizowały w dniu 16 listopada 2011 roku międzynarodową prekonferencję pt. Innovation for eparticipation Preconference to the 6th European Ministerial e-government Conference and Exhibition egov2011pl Borderless egovernment Services for Europeans, poprzedzającą jedno z najważniejszych i największych wydarzeń w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W prekonferencji wzięło udział ponad 170 uczestników, częściowo spośród delegatów na konferencję ministerialną, a częściowo spośród przedstawicieli firm informatycznych, w tym IBM-u i Micro softu, przedstawicieli krajowych i europejskich stowarzyszeń zajmujących się innowacją, elektroniczną administracją i elektronicznym biznesem oraz przedstawiciele świata nauki. Uczestnicy pochodzili z 18 krajów z całego świata: Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Litwy, Luksemburga, Niemiec, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Konferencja była transmitowana na żywo w Internecie. Celem prekonferencji było ukazanie wyników ważnych europejskich 27 BIULETYN 24.indd :40:22

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Maj nr 8 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 I pracowała Marlena Chomska Projekt okładki R IW U SY K 19 26

Bardziej szczegółowo

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Grudzień nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 pracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela owacka

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 3 (2014/2015) listopad 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 1 (2014/2015) wrzesień 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 5 (2013/2014) styczeń 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jarmuż Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. UEP w mediach 23 Nasi eksperci w mediach... 23 Monitoring mediów styczeń 2015... 24 ISSN 2081-1519. Opracowanie Sylwia Jurga

Spis treści. UEP w mediach 23 Nasi eksperci w mediach... 23 Monitoring mediów styczeń 2015... 24 ISSN 2081-1519. Opracowanie Sylwia Jurga nr 5 (2014/2015) styczeń 2015 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny Izabela Jasiczak Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z ŻYCIA UCZELNI 4 UEP przyjazne startupom... 4 Eduniversal Masters

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA WYDARZENIA

INAUGURACJA WYDARZENIA Forum Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 35, październik 2012 Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI INAUGURACJA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w dekadzie przemian,

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Uniwersytet społecznie odpowiedzialny przykład AGH Krzysztof Leja 14 Rozwój uczelni poprzez nowe obszary nauki i kształcenia. Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy. Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH

Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy. Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH publikacja bezpłatna numer 4/13 (292), kwiecień 2013 Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy W numerze: Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH 20-lecie

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Szanowni Państwo, drodzy Członkowie NTIE!

Biuletyn. Szanowni Państwo, drodzy Członkowie NTIE! Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 1 (44) Kwiecień 2012 Szanowni Państwo, drodzy Członkowie NTIE! W tym numerze polecamy: Aktualności NTIE str. 5 Jubileusz Katedry Technologii Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u Z Życia Politechniki Radomskiej numer 1(28) ISSN 1642-1256 STYCZEŃ/MARZEC 2008 W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10

Bardziej szczegółowo

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu czerwiec 2006 Nr 5 (5) W numerze 4-5 Dzień Akademii Ekonomicznej 8-9 16-17 28-29 MBA a wyzwania współczesnego biznesu Sprzedaż bezpośrednia w Polsce i na świecie Wielki Brat nie śpi Dzień Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 NAGRODY OD MINISTRA s. 24 BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y s. 3 NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 WYBUCHOWA ZABAWA s. 32 SPOTKANIE PO LATACH 12 grudnia 2011 r. gościliśmy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo