Biuletyn Informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Listopad nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 BIULETYN 24.indd :39:57

2 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska ISSN Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2011 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań tel , , faks Adres do korespondencji: al. Niepodległości 10, Poznań ZAKŁAD GRAFICZNY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU ul. Towarowa 53, Poznań, tel BIULETYN 24.indd :39:57

3 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY SPIS TREŚCI Z życia Uczelni... 5 Z posiedzeń rad wydziałów Projekt Kadry dla Gospodarki Konferencje naukowe i seminaria Z działalności katedr Z działalności studentów Działalność sportowa na UEP Rozwój kadr naukowych Stowarzyszenie Absolwentów UEP Nasi absolwenci Współpraca z zagranicą Uchwały Senatu Wydawnictwo BIULETYN 24.indd :39:57

4 BIULETYN 24.indd :39:58

5 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY Z ŻYCIA UCZELNI Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2011 roku, uchwalił Statut UEP. Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. zw. UEP, został wybrany na wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk o Finansach PAN na kolejną kadencję. Ponadto w skład Komitetu wybrano także: prof. dra hab. Alfreda Janca, prof. zw. UEP, prof. dr hab. Wiesławę Przybylską-Kapuscińską, prof. zw. UEP, oraz dra hab. Jana Sobiecha, prof. nadzw. UEP. Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP, i dr hab. Szymon Cyfert, prof. nadzw. UEP, z Wydziału Zarządzania UEP oraz prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP, z Wydziału Gospodarki Międzynarodowej zostali wybrani do Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Prof. dr hab. Józef Orczyk, prof. zw. UEP, został wybrany na Przewodniczącego Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN na kolejną kadencję. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski w Pałacu Prezydenckim wręczył odznacznia państwowe wybitnym profesorom, pracownikom wyższych uczelni. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro- 5 BIULETYN 24.indd :39:58

6 dzenia Polski został odznaczony dr hab. Mirosław Hamrol, prof. nadzw. UEP. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. dr hab. Kazimierz Pająk, prof. zw. UEP. Prodziekan Wydziału Zarządzania, prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP, odebrał certyfikat akredytacji kierunku zarządzanie Komisji Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Certyfikat przyznany z wyróżnieniem na 5 lat został zręczony podczas konferencji dydaktycznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w dniu 17 listopada 2011 roku. Doktor Patrycja Wojciechowska oraz prof. dr hab. Zenon Foltynowicz, prof. zw. UEP, opatentowali wynalazek pn. Nanokompozyty polimerowe na bazie pochodnych celulozy i sposób ich wytwarzania, który został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym pod numerem PL BIULETYN 24.indd :40:01

7 Prof. dr hab. Ryszard Barczyk, prof. zw. UEP, otrzymał z rąk rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nagrodę zespołową I stopnia w dziedzinie działalności naukowej za książkę Synchronizacja wahań koniunkturalnych. Mechanizmy i konsekwencje. Doktor Katarzyna Czernek z Katedry Turystyki otrzymała drugą nagrodę za pracę doktorską pt. Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie. Promotorem nagrodzonej pracy był prof. dr hab. Grzegorz Gołembski, prof. zw. UEP. Marta Jankowska, absolwentka Wydziału Ekonomii, zdobyła I Nagrodę Główną w V edycji konkursu Teraz Polska Promocja na najlepszą pracę magisterską dotycząca promocji Polski. Promotorem zwycięskiej pracy pt. Kształtowanie wizerunku miasta w oparciu o elementy jego tożsamości studium przypadków z wyróżnieniem Poznania, był dr Krzysztof Gołata. Głównym organizatorem konkursu jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska przy współudziale Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 7 BIULETYN 24.indd :40:03

8 Dominik Przybylski, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunkach: ekonomia i międzynarodowe stosunki ekonomiczne, zdobył trzecią nagrodę w konkursie marszałka województwa wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską, tytuł pracy: Możliwości promocji produktu turystycznego miasta poprzez wielkie wydarzenia sportowe na przykładzie Euro 2012 w Poznaniu. W Konkursie im. Leona Kozackiego 2011 na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny ubezpieczeń I miejsce zajął Jakub Stępień za pracę pt. Zarządzanie płynnością zakładu ubezpieczeń w warunkach perturbacji na rynkach finansowych, której promotorem jest dr hab. Jacek Lisowski; II miejsce przyznano Dominice Feudale za pracę pt. Otwarta metoda koordynacji w zabezpieczeniu emerytalnym. Promotorem pracy jest dr hab. Jerzy Handschke, prof. nadzw. UEP. Trzecie miejsce zajęła Maria Magdalena Kozber za pracę pt. Współpłacenie pacjentów w opiece zdrowotnej w Polsce, Niemczech i Szwajcarii. Promotorem pracy jest dr Magdalena Osak. Wizyta prof. Leszka Balcerowicza na UEP 24 listopada 2011 roku po raz kolejny Uniwersytet Ekonomiczny odwiedził prof. Leszek Balcerowicz, doktor honoris causa Uczelni. Gość spotkał się na konferencji prasowej z przedstawicielami mediów. Z okazji wizyty prof. Balcerowicza JM Rektor, prof. Marian Gorynia, wydał uroczysty obiad z udziałem członków Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego oraz przedstawicieli Klubu Partnera UEP. Następnie w auli jak zwykle pękającej w szwach gość wygłosił dla społeczności UEP wykład pt. Co z Euro?. 8 BIULETYN 24.indd :40:03

9 9 BIULETYN 24.indd :40:09

10 10 BIULETYN 24.indd :40:14

11 Konkurs plastyczny na najlepszy plakat o tematyce Wartość Przegląd uroczystości i wydarzeń, w które obfitował rok jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zamyka rozstrzygniecie konkursu plastycznego zorganizowanego wspólnie z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu na najlepszy plakat. Mottem przewodnim konkursu była Wartość. Jury konkursu plastycznego, zorganizowanego wspólnie z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu na najlepszy plakat pod hasłem Wartość Wernisaż prac konkursu plastycznego zorganizowanego wspólnie z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu na najlepszy plakat pod hasłem Wartość 11 BIULETYN 24.indd :40:15

12 Wręczenie nagród w konkursie plastycznym, zorganizowanym wspólnie z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu na najlepszy plakat pod hasłem Wartość, 22 listopada 2011 roku 22 listopada 2011 roku jury konkursowe w składzie: JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), prof. Marian Gorynia, JM Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (UAP), prof. Marcin Berdyszak, prorektor ds. artystycznych UAP, prof. Jacek Jagielski, prorektor ds. edukacji i studentów UEP, prof. Piotr Banaszyk, profesor UAP Eugeniusz Skorwider oraz prof. UEP Halina Zboroń oceniło 32 plakaty. Wernisaż prac konkursowych odbył się przed aulą naszej Uczelni. Jury przyznało dwie równorzędne nagrody w wysokości po 1500 zł każda: Wojciechowi Mazurowi oraz Katarzynie Smoczyńskiej. Ponadto Aleksandra Pujszo została wyróżniona nagrodą w wysokości 1000 złotych. 12 Inauguracja anglojęzycznych seminariów doktorskich W roku akademickim 2011/2012 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu po raz pierwszy uruchomiony został program Doctoral Seminars in English (DSE). Do programu przyjęto 10 uczestników, w tym BIULETYN 24.indd :40:16

13 pięciu obcokrajowców (dwóch Nigeryjczyków, Amerykanina, Niemca, Ukraińca) i pięcioro Polaków. Celem DSE jest przygotowanie jego uczestników do napisania i obrony rozprawy doktorskiej w języku angielskim. Program został stworzony z myślą o osobach pracujących, cudzoziemcach (w tym także na stałe przebywających za granicą), którzy chcieliby przygotowywać rozprawy doktorskie, ale natrafiają na trudności w dostępie do regularnych studiów doktoranckich. Program DSE skupia się na bezpośredniej współpracy promotora i słuchacza. Ponadto uczestnikom DSE oferuje się: warsztaty poświęcone metodologii pisania prac doktorskich i prowadzenia badań naukowych, szkoły letnie służące ćwiczeniu nabytych umiejętności oraz wykłady poszerzające wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania. Pierwsze zajęcia w dniach 19 i 20 listopada 2011 roku zainaugurowały cztery wykłady, które wygłosili: dr hab. Aleksandra Gaweł, prof. nadzw UEP, dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. nadzw. UEP, dr hab. Richard Nicholls, prof. nadzw. UEP, oraz prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP. Następnie dr Artur Wierzbicki przeprowadził zajęcia z zakresu korzystania z baz danych w Bibliotece Głównej. Całości dopełniło spotkanie z potencjalnymi promotorami podczas lunchu. Przewodniczącym Rady Naukowej DSE jest dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. nadzw. UEP, koordynatorem dr Piotr Michoń, a funkcje sekretarza pełni mgr Blanka Cimcioch. W listopadzie 2011 roku JM Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, podpisał umowę o przystąpieniu UEP do międzynarodowego konsorcjum, które w latach , na zlecenie Komisji Europejskiej, będzie realizować projekt badawczy pt. Financialisation, economy, society, sustainable development (FESSUD). W skład konsorcjum wchodzi 15 instytucji naukowych z 12 krajów Unii Europejskiej oraz Turcji i Republiki Południowej Afryki. Koordynatorem całego projektu jest Uniwersytet w Leeds, natomiast UEP powierzono kierowanie jednym z pakietów tematycznych pt. Finance, real economy and the State. Na realizację projektu, którego koszt oszacowano na blisko 10 mln euro, konsorcjum otrzymało grant Komisji Europejskiej w wysokości blisko 8 mln euro, z czego na UEP przypada około 470 tys. euro. Działania, które doprowadziły do przystąpienia UEP do konsorcjum, zostały zainicjowane przed dwoma laty przez dra Włodzimierza Dymarskiego, starszego wykładowcę w Katedrze Polityki 13 BIULETYN 24.indd :40:16

14 Gospodarczej i Samorządowej, oraz utworzony przez niego zespół 10 pracowników naukowo-dydaktycznych katedr Polityki Gospodarczej i Samorządowej, Bankowości oraz Ekonomii Matematycznej UEP. Wystawa pn. Liberalizm i transformacja w polskiej literaturze ekonomicznej (wybrane publikacje) W dniach od 4 października do 9 listopada 2011 roku w Czytelni Książek Biblioteki Głównej można było obejrzeć wystawę pn. Liberalizm i transformacja w polskiej literaturze ekonomicznej (wybrane publikacje), która towarzyszyła wrześniowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Liberalizm ekonomiczny a transformacja gospodarcza. Ekspozycja została przygotowana przez pracowników Katedry Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową. Wystawa [ ] odnosi się zwłaszcza do kwestii związanych z teorią i praktyką liberalizmu jak również transformacji ustrojowej jako fundamentalnych zagadnień podejmowanych przez współczesnych i wybitnych intelektualistów polskich oraz zagranicznych. W szczególności odwołuje się ona do wyników badań naukowych polskich ekonomistów dotyczących warunków, przebiegu i rezultatów transformacji gospodarczej dokonującej się po roku 1989 w Polsce oraz innych krajach Europy i Azji. 14 BIULETYN 24.indd :40:18

15 Ekspozycja obrazuje przy tym jedynie strony tytułowe 100 wybranych dzieł polskich i zagranicznych autorów tworzących w różnych ośrodkach akademickich kraju i świata, publikowanych w wielu uznanych i prestiżowych wydawnictwach. Ze względu na ograniczone ramy przestrzenne, wybór eksponowanych prac jest zarazem przykładowy i subiektywny. Powyższy cytat pochodzi ze Wstępu skierowanego do zwiedzających wystawę. Egzamin na europejski certyfikat kompetencji biznesowych EBCL Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, jako pierwsza uczelnia państwowa w województwie wielkopolskim, na mocy umowy akredytacyjnej podpisanej z wrocławską firmą inmedia Polska, Krajowym Reprezentantem EBCL w Polsce, został Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym EBCL. Szkolenie EBCL, kończące się niezależnym egzaminem i otrzymaniem międzynarodowego świadectwa kompetencji bizne sowych, jest wykorzystywane także przy podnoszeniu kwalifikacji pracowników w ramach projektów unijnych. 17 listopada 2011 roku na Uczelni odbył się pierwszy egzamin w Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym EBCL UEP, przeprowadzony zgodnie ze standardami Europejskiego Kuratorium Kompetencji Biznesowych. Do egzaminu przystąpiło 8 osób. 15 BIULETYN 24.indd :40:19

16 Biuro Kształcenia Ustawicznego organizuje Studia Podyplomowe Organizacja i zarządzanie instytucją kościelną. Celem ogólnym studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy pozwalającej efektywnie zarządzać parafią oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w Kościele. Studia mają również na celu nabycie przez słuchaczy praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania, rozwoju umiejętności menedżerskich oraz umiejętności interpersonalnych. Studia powinny rozszerzyć wiedzę słuchaczy na temat wykorzystania współczesnych instrumentów komunikowania parafii z jej otoczeniem. Dzięki zajęciom prowadzonym przez teoretyków i praktyków (wywodzący się także z instytucji kościelnych) ukończenie studiów pozwoli na: doskonalenie kompetencji zarządczych kierujących parafiami i instytucjami kościelnymi, dostarczenie osobom świeckim uczestniczącym w zarządzaniu parafią niezbędnej wiedzy ekonomicznej, nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy europejskich, nabycie umiejętności pozyskiwania funduszy od sponsorów i mecenasów, 16 BIULETYN 24.indd :40:20

17 efektywniejsze prowadzenie polityki finansowej parafii, pozyskanie aktualnej wiedzy w zakresie istotnych dla księży zagadnień prawnych, lepszą współpracę i przepływ informacji pomiędzy parafianami a kapłanami, wykorzystanie tradycyjnych i najnowszych narzędzi komunikacji Internetu i mediów społecznościowych, umocnienie wizerunku parafii, rozwój umiejętności komunikacyjnych, analitycznych i organizacyjnych, nabycie umiejętności lobbowania na rzecz parafii i instytucji kościelnych, nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. BIULETYN 24.indd :40:20

18 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY Z POSIEDZEŃ RAD WYDZIAŁÓW WYDZIAŁ EKONOMII Posiedzenie Rady Wydziału Ekonomii odbyło się w dniu 4 listopada 2011 roku w sali 111 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: kolokwium habilitacyjne dr Małgorzaty Magdaleny Hybkiej, wniosek komisji o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgrowi Krzysztofowi Kucharskiemu, powołanie komisji dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ubezpieczeń, wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr Edyty Wojtyli, wniosek mgra Dobrosławy Mruk-Tomczak o otwarcie przewodu doktorskiego (proponowany tytuł pracy: Kompetencje zawodowe pracowników na rynku usług turystycznych w województwie wielkopolskim, proponowany promotor: dr hab. Jan Sikora, prof. nadzw. UEP), wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat adiunkta w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową, powołanie I edycji Studiów Podyplomowych Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej edycja dla służb mundurowych, sprawy komisji wydziałowych. WYDZIAŁ GOSPODARKI MIĘDZYNARODOWEJ Posiedzenie Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej odbyło się w dniu 18 listopada 2011 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. 18 BIULETYN 24.indd :40:21

19 Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: stwierdzenie wygaśnięcia mandatów przedstawicieli studentów w Radzie WGM w związku z upływem kadencji oraz informacja o wyborze nowych przedstawicieli studentów do Rady Wydziału, wyznaczenie recenzentów i powołanie komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Szymona Piotrowskiego, wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Jakubowskiej, sprawozdanie komisji konkursowej w sprawie przebiegu konkursu dotyczącego przyznania stanowiska profesora nadzwyczajnego w Katedrze Handlu Międzynarodowego propozycja wyznaczenia recenzenta do zaopiniowania zgłoszonego wniosku, Uzupełnienie Oferty seminariów doktorskich na rok akademicki 2011/2012, Uzupełnienie Oferty seminariów dyplomowych dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012, Zmiana składu Wydziałowej Komisji Programowej. WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Posiedzenie Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej odbyło się w dniu 4 listopada 2011 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych mgrowi Romanowi Kosmalskiemu warunkowo, zaopiniowanie wniosku dra hab. Jana Paradysza o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w pełnym wymiarze czas pracy, na czas określony, w Katedrze Statystyki, wniosek Katedry Technologii Informacyjnych o zatrudnienie na etacie asystenta osoby wyłonionej z konkursu, zaopiniowanie wniosku o powierzenie zajęć dydaktycznych na WIGE w ramach umowy cywilnoprawnej w roku akademickim 2011/2012, zatwierdzenie specjalności i liczby grup dziekańskich do uruchomienia na I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012 (od semestru letniego), uzupełnienie oferty seminariów magisterskich (tematyki i obsady 19 BIULETYN 24.indd :40:21

20 kadrowej) na studiach drugiego stopnia stacjonarnych (uruchomienie seminariów: semestr letni 2011/2012), informacja Wydziałowej Komisji ds. Strategii o realizacji Strategii WIGE. WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA Posiedzenie Rady Wydziału Towaroznawstwa odbyło się w dniu 18 listopada 2011 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: powołanie Zespołu ds. przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra inż. Radosława Wolniaka, PŚl, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Towaroznawstwa Przemysłowego, omówienie opinii studentów, powołanie Komisji Wyborczej na WT, odwołanie dra Ryszarda Stefańskiego ze stanowiska pełnomocnika dziekana ds. strategii Wydziału Towaroznawstwa, powołanie dr Sylwii Michalak na pełnomocnika dziekana ds. strategii Wydziału Towaroznawstwa, analiza sesji letniej roku akademickim 2010/2011, podjęcie Uchwały RWT o przynależności kierunku towaroznawstwo do obszaru nauk społecznych i technicznych, a kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji do obszaru nauk społecznych i technicznych. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Posiedzenia Rady Wydziału Zarządzania odbyły się w dniach 4 listopada oraz 18 listopada 2011 roku w sali 111 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału w dniu 4 listopada były następujące sprawy: wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora drowi hab. Piotrowi Banaszykowi, prof. nadzw. UEP, analiza letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2010/2011 na Wydziale Zarządzania UEP, 20 BIULETYN 24.indd :40:21

21 zatwierdzenie zmian dokonanych w obsadzie zajęć w semestrze zimowym na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2011/2012, uruchomienie XXIV edycji Studiów Podyplomowych Analiza Ekonomiczna i Controlling. Przedmiotem obrad Rady Wydziału w dniu 18 listopada były następujące sprawy: rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Handlu i Marketingu, sprawa wystąpienia do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego drowi Markowi Cieślakowi w dyscyplinie finanse, wyznaczenie recenzentów, egzaminatorów oraz powołanie komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgra Janusza Signetzkiego, zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania w ramach umowy cywilnoprawnej. BIULETYN 24.indd :40:21

22 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY PROJEKT KADRY DLA GOSPODARKI Sprawozdanie z działań Projektu Kadry dla Gospodarki w listopadzie 2011 roku Najważniejszym przedsięwzięciem zrealizowanym w listopadzie w ramach projektu był Dzień Projektu Kadry dla Gospodarki 21 listopada 2011 roku. W jego ramach zaprezentowano wszystkie realizowane w projekcie zadania: staże, warsztaty z praktykami biznesu, wykłady otwarte, wsparcie karier, badania losów absolwentów i oczekiwań pracodawców, kierunek gospodarka turystyczna nowatorski kierunek realizowany na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej. Podczas Dnia Projektu odbyły się spotkania z przedstawicielami firm oferujących staże: Deloitte, Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Ponadto zaprezentowano test do badania psychologicznych predyspozycji profesjonalnych, który będzie wykorzystywany w badaniach studentów. Wszyscy chętni mogli wysłuchać wykładu dr Elżbiety Ceitel, Prezesa Zarządu Fortis Stary Nowy Browar, która wygłosiła wykład pt. Zarządzanie centrum handlowym na przykładzie Starego Browaru. Ponadto w listopadzie, w ramach realizacji Zadania 3 Badanie losów absolwentów, zespół ds. badania losów absolwentów kontynuował wprowadzanie deklaracji zgody na udział w badaniu i wykorzystania informacji z kwestionariuszy ankietowych absolwentów studiów niestacjonarnych. Na podstawie porównania ofert wyłoniono firmę, która dostarczy narzędzia analityczne do realizacji badania losów absolwentów (SPSS Polska). Przeprowadzono trzy rozmowy negocjacyjne oraz jedną tele- 22 BIULETYN 24.indd :40:21

23 konferencję dotyczącą funkcjonalności programu. Rozpoczęto procedury związane z zakupem oprogramowania. Zadanie 3. Badanie stopnia dopasowania umiejętności studentów do potrzeb przyszłych pracodawców Zespół ds. badania stopnia dopasowania umiejętności studentów do potrzeb przyszłych pracodawców nadal zajmował się dystrybucją ostatecznej wersji kwestionariusza wśród studentów, pracodawców i pracowników akademickich. Kontynuowano także wysyłanie newslettera. Zadanie 3. Wykłady otwarte W listopadzie przeprowadzono osiem wykładów otwartych: Michał Zygmanowski, NIVEA Polska Sp. z o.o., Marketing produktów FMCG dla mężczyzn na przykładzie kosmetyków NIVEA FOR MEN, ( ), Elżbieta Połczyńska, Poznański Oddział Federacji Konsumentów Prawa konsumentów ( ), Piotr Hans, NOVOL Sp. z o.o., Kreatywna rachunkowość, czyli finanse w krzywym zwierciadle ( ), dr Elżbieta Ceitel, Fortis Nowy Stary Browar Zarządzanie centrum handlowym na przykładzie Starego Browaru ( ), Michał Sobkowiak, VW Poznań Rozwój pracownika w organizacji: programy rozwojowe a indywidualne podejście do pracownika ( ), Zbigniew Gajewski, Polska Konfederacja Polskich Pracodawców Prywatnych Lewiatan Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa. Nowe instrumenty komunikowania ( ), prof. Krzysztof Szydzisz, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Emisja głosu czyli jak mówić prawidłowo i wiarygodnie ( ), Jacek Rutkowski, Amica Wronki, KKS Lech Chiny w gospodarce światowej strategia podboju ( ). Zadanie 3. Warsztaty W listopadzie przeprowadzono dziewięć warsztatów: 4 listopada Instytucje Otoczenia Biznesu kulisy doradztwa biznesowego z udziałem 20 studentów, 4 listopada Środki trwałe w prawie bilansowym i podatkowym z udziałem 20 studentów, 23 BIULETYN 24.indd :40:21

24 3 i 4 listopada Sytuacja i trendy na rynku pracy oraz potrzeby pracodawców z udziałem 20 studentów, 14 i 15 listopada Przedsiębiorstwo w mediach społecznościowych z udziałem 17 studentów, 18 listopada Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP II z udziałem 21 studentów, 19 listopada Umowy leasingów operacyjno-finansowych, praktyczne rozliczanie na kontach, w bilansie, w środkach trwałych z udziałem 14 studentów, 23 listopada Rozliczane czasu pracy z udziałem 12 studentów, 26 listopada udziałem 22 studentów. W listopadzie przeprowadzono również jeden warsztat z tzw. warsztatów długich: MŚP i ich strategie biznesowe w dobie globalizacji, w którym udział wzięło 16 studentów, oraz rozpoczęto warsztat Statystyka publiczna, w którym bierze udział 15 osób. Zadanie 4. Staże studenckie i absolwenckie rozbudowano informacje o zadaniu 4 na podstronie strony internetowej Projektu Kadry dla Gospodarki która dotyczy organizowanych staży studenckich i absolwenckich, przygotowano czwartą rekrutację na staże studenckie i absolwenckie w ramach projektu Kadry dla Gospodarki ; początek rekrutacji jest planowany na 1 grudnia 2011 roku, cały czas trwa nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, zainteresowanymi przyjęciem stażystów w ramach projektu Kadry dla Gospodarki, kolejna rekrutacja na staże z nowej puli na rok 2012 rozpocznie się 1 grudnia 2011 roku. Zadanie 5. Rozwój Biura Karier 1. Badanie profili potencjału studentów podpisano umowę z wykonawcą badania firmą IPK Sp. z o.o., zamieszczono dokumentację związaną z rekrutacją na stronie Projektu (po konsultacji z prawnikiem), do ponad 200 osób, które dotychczas przesłały zgłoszenia chęci uczestnictwa w różnych działaniach wsparcia karier wysłano e mail z informacją o możliwości wzięciu udziału w badaniu, pozyskano 99 osób plus 3 osoby na listę rezerwową; liczba zgłoszeń znacznie przewyższyła liczbę oferowanych miejsc, 24 BIULETYN 24.indd :40:21

25 wysłano pismo do instytucji pośredniczącej z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych uczestników badania firmie IPK, wysłano do osób, które nie zakwalifikowały się na badanie, z informacją o przyszłorocznej rekrutacji. na stronie projektu zamieszczono informację o kolejnych planowanych rekrutacjach. 2. Internetowa giełda tematów prac licencjackich i magisterskich 3. Kursy e-learningowe autorzy nanosili treści merytorycznych uwag do kursów, na stronie WWW projektu zamieszczono regulaminy, na stronie WWW projektu zamieszczono informacje techniczne dla studentów, na bieżąco informowano zainteresowanych studentów, ustalono kwestie formalne dotyczące sporządzenia aneksu do umowy z firmą Media Kursy, utrzymywano bieżący kontakt i udzielano informacji autorom oraz firmie Mediakursy. 4. Prezentacje sylwetek absolwentów nagrano wywiady z wybitnymi absolwentami, w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej projektu, przygotowano strukturę zakładki Sylwetki absolwentów, przygotowano formatkę zawierającą interesujące nas obszary działań absolwenta/ studenta. 5. Poradnictwo zawodowe, wsparcie studentów i absolwentów w procesie szukania pracy udzielono 6 konsultacji w zakresie poprawnego tworzenia dokumentów aplikacyjnych, udzielono informacji o możliwości skorzystania z konsultacji studentom wypełniającym formularz Badanie losów absolwentów, zaprezentowano działanie podczas Dnia projektu Kadry dla Gospodarki (prezentacja PowerPoint). 6. Warsztaty umiejętności miękkich przeprowadzono pełną rekrutację na 7 warsztatów, wydawano certyfikaty bieżące i z warsztatów przeprowadzonych w poprzednim semestrze, kontakt z trenerami prowadzącymi warsztaty w listopadzie i grudniu przesłano zasady tworzenia materiałów oraz stosownych formatek do ich przygotowania, na bieżąco informowano zainteresowanych studentów. Media Kursy czy Mediakursy??? 25 BIULETYN 24.indd :40:21

26 7. Pozostałe działania wprowadzono zmiany i modyfikacje w opisach zadań w zakładce Wsparcie Karier na stronie internetowej projektu, w tym modyfikację załączonych dokumentów, udzielano na bieżąco informacji o projekcie osobom odwiedzającym Biuro, pracownicy Wsparcia Karier współuczestniczyli w działaniu Badanie losów absolwentów, na bieżąco obsługiwano studentów przybywających do Biura w celu podbicia kart obiegowych oraz informowano ich o projekcie, na bieżąco informowano studentów zainteresowanych stażami (od grudnia rozpoczyna się rekrutacja na staże, było wielu zainteresowanych) oraz warsztatami z pracodawcami (duże zainteresowanie), współorganizowano Dzień Projektu KdG 21 listopada (przygotowano m.in.: ulotki, wizytówki, prezentacje w programie Power- Point Zadania 5, prezentacje w programie PowerPoint idealne dokumenty aplikacyjne oraz plakaty, omawiano sprawy organizacyjne: transport, kontakt z panem Walterem nagrania, dostarczenie materiałów, obsługa stoiska, robienie zdjęć itp.), wprowadzono do bazy ankiet (tzw. pakietu startowego) dwóch wszystkich studentów, którzy brali udział w działaniach Zadania 5. BIULETYN 24.indd :40:22

27 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY KONFERENCJE NAUKOWE I SEMINARIA 8 listopada 2011 roku, podczas tegorocznej edycji Targów wyposażenia kościołów, przedmiotów liturgicznych i dewocjonaliów SAKRALIA, odbyła się konferencja pt. Jak zarządzać instytucją kościelną. Konferencję przygotowali i poprowadzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w składzie: mgr Monika Bogdał, dr Krzysztof Gołata, dr Waldemar Rydzak oraz dr Andrzej Stańda. Konferencja ta dotyczyła nowoczesnych koncepcji zarządzania parafią, relacji duchownych z wiernymi i wykorzystania nowych mediów w posłudze kapłańskiej. Katedra Technologii Informacyjnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP oraz szwedzka agencja rządowa Swedish Governmental Agency for Innovation Systems VINNOVA zorganizowały w dniu 16 listopada 2011 roku międzynarodową prekonferencję pt. Innovation for eparticipation Preconference to the 6th European Ministerial e-government Conference and Exhibition egov2011pl Borderless egovernment Services for Europeans, poprzedzającą jedno z najważniejszych i największych wydarzeń w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W prekonferencji wzięło udział ponad 170 uczestników, częściowo spośród delegatów na konferencję ministerialną, a częściowo spośród przedstawicieli firm informatycznych, w tym IBM-u i Micro softu, przedstawicieli krajowych i europejskich stowarzyszeń zajmujących się innowacją, elektroniczną administracją i elektronicznym biznesem oraz przedstawiciele świata nauki. Uczestnicy pochodzili z 18 krajów z całego świata: Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Litwy, Luksemburga, Niemiec, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Konferencja była transmitowana na żywo w Internecie. Celem prekonferencji było ukazanie wyników ważnych europejskich 27 BIULETYN 24.indd :40:22

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA prof.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Obowiązujące przepisy: Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ

EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ Studia podyplomowe współfinansowane ze środków UE Uczestnicy Uczestnikami studiów mogą być pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadający

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS Oferta Uczelnia oferuje Seminaria Doktorskie PLUS, w dwu wersjach językowych (polskiej i angielskiej), których efektem końcowym jest stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora z dnia 18.09.2013r. Tekst jednolity REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Seminarium Doktorskiego określa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Uruchomiona nowa wydziałowa strona internetowa uwzględnia nową formułę zamieszczania

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Poznań 9-11 października 2009 W dniach 9-11 października 2009 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo.

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Koordynator projektu: dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP

Koordynator projektu: dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP Koordynator projektu: dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP Przedmioty: Matematyka wstęp Fizyka wstęp Prof. dr hab. Marian Matłoka Dr Katarzyna Buhłak Udział pracodawców w dostosowaniu treści kształcenia

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATOR DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATOR DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATOR DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 SPIS TREŚCI LP Spis Strona I Harmonogram spraw dydaktycznych na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7 Z POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNEGO UŁ z dnia 19 marca 2012 roku

PROTOKÓŁ NR 7 Z POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNEGO UŁ z dnia 19 marca 2012 roku PROTOKÓŁ NR 7 Z POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNEGO UŁ z dnia 19 marca 2012 roku W posiedzeniu Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w dniu 19.03.2012r. wzięła udział następująca

Bardziej szczegółowo

Doskonałość akademicka a wyzwania świata praktyki

Doskonałość akademicka a wyzwania świata praktyki Doskonałość akademicka a wyzwania świata praktyki Prof. dr hab. Krzysztof Opolski 16 lipca 2010 Wydział Nauk Ekonomicznych Jakie studia oferujemy? Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia (czyli

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie MADE IN KRAKÓW

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie MADE IN KRAKÓW UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie MADE IN KRAKÓW Kraków 2014 Pracownicy liczba pracowników ogółem 1331 kadra naukowo - dydaktyczna 811 Pozostali 520 * dane na dzień 30.09.2013

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe)

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Przyjdź i przekonaj się, że droga do sukcesu jest krótsza niż Ci się wydaje! SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Bachelor s degree

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski

Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski- studia w WSB w Gdańsku Patronat nad studiami

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako wydzielona jednostka koncentruje się na działalności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich!

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Już wystartował Konkurs Teraz Polska Promocja i Rozwój. Na laureatów najlepszych prac magisterskich czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 50.000 zł.,

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE INFORMATYCZNE W BIZNESIE

APLIKACJE INFORMATYCZNE W BIZNESIE PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SPECJALNOŚCI APLIKACJE INFORMATYCZNE W BIZNESIE 2-LETNIE STUDIA MAGISTERSKIE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UG Prof. dr hab. Stanisław Wrycza Katedra Informatyki Ekonomicznej Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Administracja Samorządowa

Administracja Samorządowa Administracja Samorządowa WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Niewątpliwie sektor administracji publicznej zmienia się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Pracownicy wielu organów samorządu

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Uniwersytet DZKI w w w. w z. u n i. l o d z. p l Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji projektu pt.: PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok

Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok Przewodnicząca: Katarzyna Regulska Sekretarz: Magdalena Musiela Skarbnik:

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG (Wydział

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku.

Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku. Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku. Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Instytutu Geografii dr hab. Mariusz Kistowski. 1. Przyjęcie porządku obrad. Porządek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do kontaktu

Zachęcamy do kontaktu WSPARCIE KARIER Zachęcamy do kontaktu Opiekun merytoryczny dr Milena Ratajczak Mrozek milena.ratajczak@ue.poznan.pl Asystent opiekuna merytorycznego Monika Roszka monika.roszka@ue.poznan.pl Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV.

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość jest międzynarodowym językiem biznesu. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość Finanse i rachunkowość WSB Szczecin - Studia I stopnia Opis kierunku Dlaczego warto wybrać kierunek Finanse i rachunkowość? Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych EBC*L European Business Competence*

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego obniżania

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912 2012

Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912 2012 Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912 2012 KONGRES STATYSTYKI POLSKIEJ Z OKAZJI JUBILEUSZU 100 LECIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA STATYSTYCZNEGO Poznań 18 20 kwietnia 2012 roku Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji. 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Sprawozdanie z konferencji. 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Sprawozdanie z konferencji 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Organizatorzy: Katedra Ekonomii Politechniki Łódzkiej Kierownik: prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości!

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Polska liderem branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej Raport Banku Światowego Logistyka w transporcie drogowym Wybitni specjaliści i praktycy

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Katedra Finansów Publicznych ul. Towarowa 53, pok. 304 tel ,

SPECJALNOŚĆ Katedra Finansów Publicznych ul. Towarowa 53, pok. 304 tel , SPECJALNOŚĆ Katedra Finansów Publicznych ul. Towarowa 53, pok. 304 tel. 61 854 38 64, 61 854 38 85 e-mail: kfpubl@ue.poznan.pl www.kfpubl.ue.poznan.pl Wzajemne powiązania Audyt Finanse Podatki Czym się

Bardziej szczegółowo

dotyczy: nagród dla nauczycieli akademickich za rok akademicki 2010/2011 Pełen wykaz nagrodzonych znajduje sie na kolejnych stronach.

dotyczy: nagród dla nauczycieli akademickich za rok akademicki 2010/2011 Pełen wykaz nagrodzonych znajduje sie na kolejnych stronach. Komunikat nr 8/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 14 października 2011 roku dotyczy: nagród dla nauczycieli akademickich za rok akademicki 2010/2011 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Matematyka wstęp. Fizyka wstęp. opiekun merytoryczny: prof. dr hab. Marian Matłoka, prof. zw. UEP. opiekun merytoryczny: dr Alfred Błaszczyk

Matematyka wstęp. Fizyka wstęp. opiekun merytoryczny: prof. dr hab. Marian Matłoka, prof. zw. UEP. opiekun merytoryczny: dr Alfred Błaszczyk Matematyka wstęp opiekun merytoryczny: prof. dr hab. Marian Matłoka, prof. zw. UEP Fizyka wstęp opiekun merytoryczny: dr Alfred Błaszczyk Matematyka - wstęp Fizyka - wstęp Cel zadania: ugruntowanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Ekonomii

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Ekonomii GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Ekonomii 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Chcesz poznać ekonomię oraz mechanizmy gospodarki w skali kraju, Europy i świata podczas praktyk w najlepszych polskich i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów oraz Akademia Telewizyjna TVP we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Specjalność PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Opiekun specjalności Prof. dr hab. Mieczysław Przybyła 1 Co to jest przedsiębiorczość? Homo economicus Logiczne myślenie Efektywne

Bardziej szczegółowo

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 12 marca 2013r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-DKD-BL 12.03.2013r. Wydanie: Stron: I 5 DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA 1. CEL PROCEDURY Celem procedury

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo