Konkursy konsumenckie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkursy konsumenckie."

Transkrypt

1 Konkursy konsumenckie. Stworzenie mechaniki konkursu winno poprzedzać jasne wyznaczenie celów, które chcemy dzięki niemu osiągnąć. Inaczej będzie wyglądała mechanika konkursu nastawionego na zwiększenie sprzedaży, inaczej trzeba opracować konkurs mający wzmocnić działania wizerunkowe marki. copyrights kkvlab.com

2 1 SPIS TREŚCI I. Czym naprawdę jest konkurs konsumencki? 2 II. Zróbmy sobie konkurs ale po co? 2 III. Aspekty prawne 5 IV. Wyróżnij się albo zgiń. 7 Wsparcie marketingowe 7 Nagrody 9 Obsługa 9 V. Jak się to robi? 10 Elementy składowe 11 Jak ułatwić życie konkursowiczom? 11 Co możesz z tego mieć? 12 VI. Wykorzystuj media społecznościowe 13 VII. Zabezpiecz się! 14 VIII. Podsumowanie 15 Zawartość tego dokumentu jest chroniona prawem autorskim i nie może być w całości ani w części kopiowana lub wykorzystywana bez uzyskania pisemnej zgody autora. Dopuszcza się cytowanie do trzech zdań pochodzących z tego artykułu we własnych opracowaniach, pod warunkiem podania źródła cytatu oraz odnośnika do strony kkvlabcom.

3 2 I. Czym naprawdę jest konkurs konsumencki? Jedni konsumenci traktują go jak szansę na wygranie atrakcyjnej nagrody, zabawę lub hobby, dla innych może stać się sposobem na życie (z naszych doświadczeń wiemy, że wiele osób utrzymuje się z udziału w konkursach). Firmy traktują go jako metodę na wypromowanie marki i/lub zwiększenie sprzedaży. Mówiąc najogólniej, konkurs to zaplanowane i opisane w regulaminie zadanie, które uczestnik musi wykonać, aby miał szansę na zdobycie również opisanej w regulaminie nagrody. Trudno jednak jednoznacznie określić, czym konkurs jest, tym bardziej, że tak naprawdę jego oficjalna definicja nie istnieje, co jak zwykle w takich przypadkach przysparza sporo problemów, zwłaszcza podatnikom. Jedno jest pewne opracowując koncepcję konkursu trzeba wyeliminować element losowy w przyznawaniu nagród. To, w dużym uproszczeniu, odróżnia konkurs od loterii. Aby zorganizować konkurs, wystarczy nam jego ogólnodostępny regulamin. Z loterią jest dużo więcej zachodu, o czym szerzej w rozdziale Aspekty prawne. I. Zróbmy sobie konkurs ale po co? Robienie konkursu wyłącznie dla idei z marketingowego punktu widzenia nie ma, oczywiście, najmniejszego Robienie sensu. konkursu Konkurs wyłącznie powinien dla idei z być marketingowego wyłączany z punktu ogólnego widzenia planu nie działań ma, oczywiście, marketingowych, najmniejszego ale powinien stanowić sensu. wsparcie Konkurs nie działań powinien prosprzedażowych byd wyłączany z ogólnego lub wizerunkowych planu działao marketingowych, bądź też służyć ale powinien do stworzenia stanowid bazy danych klientów wsparcie (obecnych działao prosprzedażowych albo potencjalnych) lub wizerunkowych dla firmy, która bądź go też służyd przeprowadza. do stworzenia Powinien bazy danych je w klientów naturalny sposób uzupełniać, (obecnych albo potencjalnych) dla firmy, która go przeprowadza. Powinien je w naturalny sposób uzupełniad, stając się jednym z elementów strategii działań. W związku z tym bardzo ważne jest dostosowanie działań konkurstając się jednym z elementów strategii działao. W związku z tym bardzo ważne jest dostosowanie działao sowych do innych aktywności, które firma prowadzi. konkursowych do innych aktywności, które firma prowadzi. Rys. 1. Informacja o konkursie na głównej stronie staropolanka.pl. Konkurs wpisywał się w działania firmy promujące aktywność. Rys. 1 Informacja Stworzenie o konkursie mechaniki na konkursu głównej stronie winno staropolanka.pl. poprzedzać jasne Konkurs wyznaczenie wpisywał się celów, w działania które firmy chcemy dzięki niemu osiągnąć. promujące Inaczej aktywnośd. będzie wyglądała mechanika konkursu nastawionego na zwiększenie sprzedaży, inaczej trzeba opracować konkurs mający wzmocnić działania wizerunkowe marki. Stworzenie mechaniki konkursu winno poprzedzad jasne wyznaczenie celów, które chcemy dzięki niemu osiągnąd. Inaczej będzie wyglądała mechanika konkursu nastawionego na zwiększenie sprzedaży, inaczej trzeba opracowad konkurs mający wzmocnid działania wizerunkowe marki. Rys. 1

4 3 Rys. 2. Banner promocyjny do konkursu Staropolanki na stronach Newsweeka. Rys. 2 Rys.stopniu 2 Bannerułatwia promocyjny do przeprowadzenie konkursu Staropolankitakich na stronach Newsweeka. Internet w znacznym nam działań, ponieważ czas, który upływa od wstępnego projektu do uruchomienia konkursu, często nie przekracza 1,5 2 miesięcy. Oczywiście przygotowanie Internet w trwa znacznym stopniu ułatwia nam przeprowadzenie takich działao, ponieważ czas, który upływa od konkursu dłużej w przypadku projektowania i wdrażania skomplikowanej mechaniki, z drugiej jednak strony wstępnego projektu do uruchomienia konkursu, często nie przekracza 1,5 2 miesięcy. Oczywiście rozbudowana formuła może zaangażować uczestników na dłuższy czas. Możliwości kreacji konkursu w Internecie są przygotowaniewkonkursu dłużejnaszą w przypadku projektowania i wdrażania skomplikowanej ograniczone zasadzietrwa jedynie wyobraźnią, budżetem i, oczywiście, prawem. mechaniki, z drugiej jednak strony rozbudowana formuła może zaangażowad uczestników na dłuższy czas. Możliwości kreacji w przepisu Interneciena sąciekawy ograniczone w zasadzie jedynie naszą wyobraźnią, oczywiście, Nie makonkursu gotowego konkurs. Dla każdej firmy takie działaniabudżetem powinny i,być szyte na miarę, łamać prawem. przyjęte szablony i zaskakiwać internautów. Nie ma gotowego przepisu na ciekawy konkurs. Dla każdej firmy takie działania powinny byd szyte na miarę, Internet już dawno przestał być niszą na rynku; coraz lepszy dostęp do sieci i coraz powszechniejsze korzystanie z niej łamad przyjęte szablony i zaskakiwad internautów. sprawiają, że dla wielu jest naturalnym źródłem informacji i zabawy (wg badań Gemius1 w 2008 roku odsetek osób korzystających z Internetu wynosił 44% dla użytkowników w wieku 7+,i coraz a w grupie celu 16-24korzystanie lat doszła do 87%, przy Internet już dawno przestał byd niszą na rynku; coraz lepszy dostęp do sieci powszechniejsze 1 czym średni czas spędzany przez polskiego internautę w sieci to 1,5 h dziennie). z niej sprawiają, że dla wielu jest naturalnym źródłem informacji i zabawy (wg badao Gemius w 2008 roku odsetek osób korzystających z Internetu wynosił 44% dla użytkowników w wieku 7+, a w grupie celu lat Są też dodatkowe które za przeprowadzeniem Oprócz wspomnianej już doszła do 87%, przywartości, czym średni czasprzemawiają spędzany przez polskiego internautękonkursu w sieci to w 1,5Internecie. h dziennie). szybkości i możliwości kreacji możemy jeszcze wymienić: Są teżdokładne dodatkowesprofilowanie wartości, które przemawiają za przeprowadzeniem Internecie. określić, Oprócz do kogo chcemy trafić. 1. prowadząc konkurs w Interneciekonkursu możemywprecyzyjnie wspomnianej już szybkości i możliwości kreacji możemy jeszcze wymienid: Ma to istotny związek z kampaniami, które powinny wspierać działania konkursowe i przyciągnąć internautów na stronę konkursową. Precyzyjne targetowanie pozwala trafić z przekazem do osób, które rzeczywiście powin1. Dokładne sprofilowanie prowadząc konkurs w Internecie możemy precyzyjnie określid, do kogo ny zainteresować się naszym konkursem. Internet jest miejscem, który doskonale nam to umożliwia, a tym samym chcemy trafid. Ma to istotny związek z kampaniami, które powinny wspierad działania konkursowe i pomaga zoptymalizować wydatki przeznaczone zarówno na przeprowadzenie, jak i wsparcie konkursu. przyciągnąd internautów na stronę konkursową. Precyzyjne targetowanie pozwala trafid z przekazem do osób, które rzeczywiście powinny zainteresowad się naszym konkursem. Internet jest miejscem, który doskonale nam to umożliwia, a tym samym pomaga zoptymalizowad wydatki przeznaczone zarówno na przeprowadzenie, jak i wsparcie konkursu

5 4 Rys. 3. Dodatkowe dane o internautach, które były pozyskiwane poczas trwania konkursu dla kawy Prima 3w1. Rys. 3 Dodatkowe dane o internautach, które były pozyskiwane podczas trwania konkursu dla kawy Prima 3w1. Rys. 3 Rys. 3 Dodatkowe dane o internautach, które były pozyskiwane podczas trwania konkursu dla kawy Prima 3w1. 2. Pomiar efektów prowadząc konkurs w Internecie, możemy uzyskać precyzyjną wiedzę o jego zasięgu i efektywności. Dostępne systemy statystyczne (m.in. Google Analytics) dostarczają raportów, które pozwalają nam na bieżąco monitorować zainteresowanie konkursem. Dzięki temu widzimy trendy w zachowaniach internautów i możemy szybko reagować, gdy dostrzegamy nieprzewidziane trudności lub obserwujemy niedostateczny respons (możemy dokonać np. przesunięć w budżetach promocyjnych wspierających konkurs albo zmian na stronach konkursowych). Dodatkowo wraz z końcem konkursu otrzymujemy szczegółowe podsumowanie całej akcji, dostarczające danych do wnikliwej analizy marketingowej. 2. Pomiar efektów prowadząc konkurs w Internecie, możemy uzyskad precyzyjną wiedzę o jego zasięgu 2. i efektywności. Pomiar efektów Dostępne prowadząc systemy konkurs statystyczne w Internecie, (m.in. możemy Google Analytics) uzyskad precyzyjną dostarczają wiedzę raportów, o jego które zasięgu pozwalają i efektywności. nam na Dostępne bieżąco monitorowad systemy statystyczne zainteresowanie (m.in. Google konkursem. Analytics) Dzięki dostarczają temu widzimy raportów, trendy które w zachowaniach pozwalają nam internautów na bieżąco i możemy monitorowad szybko zainteresowanie reagowad, gdy konkursem. dostrzegamy Dzięki nieprzewidziane temu widzimy trudności trendy w lub zachowaniach obserwujemy internautów niedostateczny i możemy respons szybko (możemy reagowad, dokonad gdy np. dostrzegamy przesunięd nieprzewidziane w budżetach trudności promocyjnych lub obserwujemy wspierających niedostateczny konkurs respons albo zmian (możemy na stronach dokonad konkursowych). np. przesunięd w Dodatkowo budżetach wraz z koocem promocyjnych konkursu wspierających otrzymujemy konkurs szczegółowe albo zmian podsumowanie na stronach całej konkursowych). akcji, dostarczające Dodatkowo danych wraz do z wnikliwej koocem analizy konkursu marketingowej. otrzymujemy szczegółowe podsumowanie całej akcji, dostarczające danych do wnikliwej analizy marketingowej. Rys. 4. Ekran panelu Google Analytics pokazujący nam statystyki ze strony konkursowej. Rys. Rys. 4 Ekran 4 Ekran panelu panelu Google Google Analytics Analytics pokazujący pokazujący nam nam statystyki statystyki ze ze strony strony konkursowej. konkursowej. 77 Rys. 4

6 5 III. Aspekty prawne Do przeprowadzenia konkursu od strony prawnej wystarczy w zasadzie tylko regulamin. Jeśli myślimy o loterii, sprawy się komplikują, ponieważ: 1. Musimy uzyskać zgodę Ministerstwa Finansów, a na samo podjęcie decyzji ministerstwo ma aż 2 miesiące. 2. Musimy wpłacić 10% puli nagród do Ministerstwa Finansów. 3. Wniosek o zezwolenie powinien zawierać: projekt regulaminu, bankowe gwarancje wypłaty nagród, odpis z rejestru handlowego, ewentualnie pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej organizatora. 4. Loterię może przeprowadzić tylko osoba, która ma odpowiedni certyfikat Ministerstwa. Jak widać, przeprowadzenie loterii jest dość skomplikowaną operacją. Ma jednak swoje plusy: 1. Ze względu na losowy charakter przedsięwzięcia osoba biorąca udział w loterii nie musi robić praktycznie nic oprócz ewentualnego nabycia produktu, aby wygrać. 2. Ministerstwo Finansów jest niejako gwarantem loterii. 3. Wartość nagrody zwolnionej od podatku w loterii wynosi 2280 zł. W tym miejscu warto wrócić do definicji konkursu a raczej braku jej oficjalnej wersji. Wszelkie związane z tym brakiem nieścisłości dotyczą również kwestii podatków, które trzeba odprowadzić od wygranych. Przepisy prawne są w tym przypadku niejednoznaczne i mówią, że wolne od podatku są nagrody o wartości do 760 zł w grach i konkursach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu. W tym miejscu pojawia się punkt sporny. Otóż wg interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia r., aby nagrody o wartości do 760,00 zł w konkursie organizowanym i emitowanym przez Internet korzystały ze zwolnienia w podatku dochodowym -10%, konkurs taki musi być ogłoszony przez środki masowego przekazu (radio, telewizja, prasa ) i emitowany na stronach internetowych ogólnodostępnych, czyli takich, do których ma dostęp każda osoba i każda z nich może wziąć udział w ogłoszonym konkursie czy grze. Interpretacja ta wyklucza Internet ze środków masowego przekazu [sic!], podczas gdy z technicznego a także socjologicznego - punktu widzenia Internet również służy do masowego przekazywania informacji, zatem może być traktowany jako jedno z mass mediów. Niestety, sądy nie zawsze interpretują działalność w Internecie jako działalność w jednym ze środków masowego przekazu. Stąd pojawiają się sprzeczności w interpretacji, czy w konkursie internetowym nagrody do 760 zł są zwolnione z 10% podatku, czy też należy ten podatek odprowadzić? Wyjścia są dwa: 1. Wpleść konkurs w szersze działania marketingowe firmy i podać informację o konkursie (np. adres strony konkursowej) w materiałach, które są publikowane w tradycyjnych mass mediach (czyli w radiu, prasie, telewizji). 2. Poprosić na piśmie właściwy Urząd Skarbowy o zinterpretowanie przepisu.

7 6 Przeprowadzając konkurs należy również pamiętać o ochronie danych osobowych uczestników. Aby uniknąć kosztownego zabezpieczania serwerów przed włamaniem i kradzieżą, wcale nie musimy prosić użytkowników o udostępnianie swoich danych. Mogą się one przydać dopiero przy zbieraniu danych zwycięzców. Wcześniej wystarczy jedynie, aby nasz konkursowicz podał nick, pod którym będzie brał udział w konkursie, oraz kontaktowy adres mailowy. Pamiętajmy jednak o obowiązkowej, magicznej regułce, która znacznie ułatwi nam zadanie i uchroni przed ewentualnymi zarzutami o zbieranie danych osobowych: Trzeba też dbać, by każda strona serwisu zaczynała się tytułem wręcz zmuszającym do czytania. Jeśli dodamy do tego zapraszającą i interesującą zawartość strony i język tekstu zbliżony do języka odbiorcy, mamy prawdziwie hipnotyczne narzędzie marketingowe. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn r. Dz.U. Nr 133 poz.833. Rys. 5 Regułka o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, która pojawiała się przy formularzu rejestracyjnym na stronie konkursowej twojeodkrycia.pl. Inną wersją tego samego zabezpieczenia jest formułka, której zaznaczenie np. podczas rejestracji w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez użytkownika na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Wskazówki, jak postępowad z danymi osobowymi, znajdziemy również w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadad urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Rozporządzenie określa: 1) sposób prowadzenia i zakres dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeo oraz kategorii danych objętych ochroną; 2) podstawowe warunki techniczne i organizacyjne, jakim powinny odpowiadad urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych; 3) wymagania w zakresie odnotowywania udostępniania danych osobowych i bezpieczeostwa przetwarzania danych osobowych. Podsumowując, od strony prawnej przeprowadzenie konkursu może wydawad się nieco skomplikowane, jednak w praktyce okazuje się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. W dodatku konkurs jest z pewnością znacznie łatwiejszy do przeprowadzenia niż loteria. Wystarczy pamiętad o podstawowych zasadach opisanych powyżej, a powinniśmy uniknąd nieprzyjemnych niespodzianek. Rys. 5 Rys. 5. Regułka o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, która pojawiała się przy formularzu rejestracyjnym na stronie konkursowej twojeodkrycia.pl. Inną wersją tego samego zabezpieczenia jest formułka, której zaznaczenie np. podczas rejestracji w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez użytkownika na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Wskazówki, jak postępować z danymi osobowymi, znajdziemy również w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Rozporządzenie określa: 1. sposób prowadzenia i zakres dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną; 2. podstawowe warunki techniczne i organizacyjne, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych; 3. wymagania w zakresie odnotowywania udostępniania danych osobowych i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Podsumowując, od strony prawnej przeprowadzenie konkursu może wydawać się nieco skomplikowane, jednak w praktyce okazuje się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. W dodatku konkurs jest z pewnością znacznie łatwiejszy do przeprowadzenia niż loteria :) Wystarczy pamiętać o podstawowych zasadach opisanych powyżej, a powinniśmy uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

8 7 IV. Wyróżnij się albo zgiń. ij się albo zgio. Ta stara zasada marketingowa odnosi się również do konkursów internetowych. Co z tego, że będziemy mieli świetny etingowa odnosi się również do konkursów internetowych. Co z tego, że będziemy mieli pomysł i wspaniałe nagrody, jeśli nikt się o tym nie dowie? W związku z tym wokół naszego konkursu warto narobić aniałe nagrody, jeśli nikt się o tym nie dowie? W związku z tym wokół naszego konkursu trochę szumu. szumu. IV. Wyróżnij się albo zgio. rketingowe 1. Wsparcie marketingowe Ta stara zasada Każdy marketingowa konkurs wymaga odnosi się takiego również do wsparcia. konkursów Powinno internetowych. być Co o z nim tego, głośno, że będziemy czyli mieli powinna go poprzedzić lub wystartować ga świetny takiego pomysł wsparcia. wraz i z wspaniałe Powinno nim odpowiednio nagrody, byd jeśli o nim nikt głośno, zaplanowana się o tym czyli nie dowie? powinna kampania W związku go poprzedzid reklamowa, z tym wokół lub naszego która konkursu powie naszej grupie celu, że mamy dla nich im warto odpowiednio narobid trochę zaplanowana szumu. kampania reklamowa, która powie naszej grupie celu, że iałe nagrody, wspaniałe które na nagrody, nich niecierpliwie które na nich czekają. niecierpliwie czekają. 1. Wsparcie No dobrze, marketingowe ale jak przeprowadzić taką kampanię w Internecie, żeby odniosła zamierzony skutek? Przecież ludzie zeprowadzid mają taką już kampanię dość bannerów, w Internecie, bez względu żeby odniosła na to, zamierzony czy są to skutek? billboardy, Przecież skyscrapery ludzie czy rectangle! ów, Każdy bez konkurs względu wymaga na to, takiego czy są wsparcia. to billboardy, Powinno skyscrapery byd o nim głośno, czy rectangle! czyli powinna go poprzedzid lub wystartowad wraz z nim odpowiednio zaplanowana kampania reklamowa, która powie naszej grupie celu, że mamy dla nich wspaniałe nagrody, które na nich niecierpliwie czekają. Rys. 6. Banner promocyjny w okienku ko- No dobrze, ale jak przeprowadzid taką kampanię w Internecie, żeby odniosła zamierzony skutek? Przecież ludzie munikatora Gadu Gadu, przygotowany na mają już dośd bannerów, bez względu na to, czy są to billboardy, skyscrapery czy rectangle! potrzeby kampanii informującej o konkursie dla kawy Prima Finezja Instant. jny w okienku komunikatora Gadu Gadu, przygotowany Rys. 6 na potrzeby kampanii informującej o a Finezja Instant. Rys. 6 Banner promocyjny w okienku komunikatora Gadu Gadu, przygotowany na potrzeby kampanii informującej o konkursie dla kawy Prima Finezja Instant. Rys. 7. Storyboard do bannera promującego konkurs twojeodkrycia.pl, przeprowadzonego dla JanSport Rys. 7 Storyboard do bannera promującego konkurs twojeodkrycia.pl, przeprowadzonego dla JanSport. Rys. 7 oard do bannera promującego konkurs twojeodkrycia.pl, 10 przeprowadzonego dla JanSport. 10

9 8 I tu pojawia się magiczne zastrzeżenie: to zależy. A zależy od tego, do kogo przekaz adresujemy, co w nim umieścimy I tu pojawia się magiczne zastrzeżenie: to zależy. A zależy od tego, do kogo przekaz adresujemy, co w nim i jak bardzo będzie on nachalny. umieścimy i jak bardzo będzie on nachalny. Efektywność form reklamowych możemy zwiększyć, pokazując na nich nagrody konkursowe, zwłaszcza, jeśli są Efektywnośd form reklamowych możemy zwiększyd, pokazując na nich nagrody konkursowe, zwłaszcza, jeśli one są one atrakcyjne. atrakcyjne. Możemy Możemy również również zastrzec, zastrzec, aby kampania aby kampania wspierająca wspierająca konkursy była konkursy przygotowana była w przygotowana w rozliczeniu za I rozliczeniu tu kliknięcia pojawia się za magiczne kliknięcia mamy zastrzeżenie: wtedy mamy wtedy pewność, to zależy. pewnośd, A że zależy że nie nie od płacimy tego, do kogo za samą przekaz ich ich emisję. adresujemy, emisję. Przy co Przy dłuższym w nim dłuższym okresie okresie trwania konkursu umieścimy warto trwania także konkursu i jak bardzo rozważyć warto będzie także przygotowanie on nachalny. rozważyd przygotowanie kilku setów kilku kreacji setów reklamowych, kreacji reklamowych, gdyż gdyż istnieje istnieje ryzyko wypalenia się kreacji, a wypalenia przez to niższej się kreacji, skuteczności a przez to niższej przekazu skuteczności (zwłaszcza przekazu jeśli (zwłaszcza zaplanowaliśmy jeśli zaplanowaliśmy kampanię kampanię odsłonową). Efektywnośd odsłonową). form reklamowych możemy zwiększyd, pokazując na nich nagrody konkursowe, zwłaszcza, jeśli Nasze są one atrakcyjne. działania Możemy możemy również wpleść zastrzec, również aby kampania w sam wspierająca konkurs. konkursy Sprawdzona była przygotowana i popularna w opcja poleć znajomemu oraz rozliczeniu za kliknięcia mamy wtedy pewnośd, że nie płacimy za samą ich emisję. Przy dłuższym okresie dodatkowe Nasze działania premiowanie możemy wpleśd internautów również w sam za konkurs. polecanie Sprawdzona konkursu i popularna może znacznie opcja poled zwiększyć znajomemu liczbę uczestników. trwania konkursu warto także rozważyd przygotowanie kilku setów kreacji reklamowych, gdyż istnieje ryzyko oraz dodatkowe premiowanie internautów za polecanie konkursu może znacznie zwiększyd liczbę uczestników. wypalenia się kreacji, a przez to niższej skuteczności przekazu (zwłaszcza jeśli zaplanowaliśmy kampanię odsłonową). Nasze działania możemy wpleśd również w sam konkurs. Sprawdzona i popularna opcja poled znajomemu oraz dodatkowe premiowanie internautów za polecanie konkursu może znacznie zwiększyd liczbę uczestników. Rys. 8. Formularz do zaszania znajomych, użyty w konkursie Twoje odkrycia. Rys. 8 Rys. 8 Formularz do zapraszania znajomych, użyty w konkursie Twoje odkrycia. W takim przypadku Rys. 8 musimy Formularz do jednak zapraszania pamiętać znajomych, o użyty odpowiednim w konkursie Twoje zabezpieczeniu odkrycia. formularzy, aby nie posłużyły do rozsyłania takim spamu. przypadku Dobrym musimy rozwiązaniem jednak pamiętad jest o odpowiednim prośba o przepisanie zabezpieczeniu automatycznie formularzy, aby generowanego nie posłużyły do kodu z obrazka zanim W takim przypadku musimy jednak pamiętad o odpowiednim zabezpieczeniu formularzy, aby nie posłużyły do umożliwimy rozsyłania rozsyłania spamu. spamu. wysłanie Dobrym Dobrym rozwiązaniem zaproszenia rozwiązaniem jest lub prośba jest umożliwienie prośba o przepisanie o przepisanie automatycznie zapraszania automatycznie generowanego jedynie generowanego zarejestrowanym kodu z kodu z użytkownikom. obrazka zanim zanim umożliwimy wysłanie wysłanie zaproszenia zaproszenia lub umożliwienie lub umożliwienie zapraszania zapraszania jedynie zarejestrowanym jedynie zarejestrowanym użytkownikom. Rys. 9. Zabezpieczenie formularza przed rozsyłaniem spamu. Rys. 9 Zabezpieczenie formularza przed rozsyłaniem spamu. Rys. 9 Zabezpieczenie formularza przed rozsyłaniem spamu. Rys

10 9 Sam konkurs i mechanika w nim zastosowana mogą być wspaniałym punktem wyjścia do stworzenia społeczność wokół marki i prowadzenia działań kierowanych do ludzi, którzy utożsamiają się z naszym brandem. Wszystko zależy a mogą byd od wspaniałym mechanizmów punktem i pomysłu wyjścia na do działania. stworzenia łao kierowanych do ludzi, którzy utożsamiają się z naszym i pomysłu na działania. 2. Nagrody iększa ygraną. iał mógł. Nie można zapomnieć również o kwestii nagród. Oczywiście im atrakcyjniejsze, tym atrakcyjniejszy będzie sam konkurs. Musimy jednak pamiętać o jednej, generalnej zasadzie: lepiej dać kilkanaście nagród mniej wartościowych niż ekskluzywną, ale jedną. ród. Oczywiście Jeśli uczestnikom im atrakcyjniejsze, konkursu tym atrakcyjniejszy zaproponujemy będzie rywalizację sam o jedną, choćby nie wiem jak chwytliwą nagrodę, możemy generalnej mieć zasadzie: pewność, lepiej dad że część kilkanaście z nich nagród zrezygnuje mniej już na starcie, dostrzegając znikomość swoich szans lub też kierując się myśleniem w stylu: przecież ja nie wygram, jeszcze nigdy nic nie wygrałem, teraz też nie mam na to szans. Większa liczba nagród od razu zwiększa szanse na wygraną i najzwyczajniej w świecie lepiej wabi konsumentów! ytliwą nich ośd stylu: 3. Obsługa Nie pozwalajmy, aby konkurs toczył się sam. Trzeba należycie zadbać o to, by internauta miał kontakt z firmą obsługującą nasze działania i mógł bez problemu zapytać o kwestie konkursowe. Nawet najprostsze regulaminy i zasady mogą sprawić problemy, dlatego tak ważne jest, by uczestnik mógł zadać nurtujące go pytanie i otrzymać na nie odpowiedź. Powinniśmy zadbać również o to, żeby na bieżąco (wszystko zależy od intensywności konkursu) sprawdzać zgłoszenia, przeglądać pocztę i reagować na wszelkie pytania, reklamacje itp. Starania te pokazują, że konkurs żyje, stoją za nim żywi ludzie, a uczestnik jest traktowany z należytym szacunkiem. Pamiętajmy, że to również buduje opinię o naszej marce. żąco ) Rys. 10. Strona poświęcona nagrodom w konkursie Twoje odkrycia.. a nim wnież Rys. 10 Strona poświęcona nagrodom w konkursie Twoje odkrycia. Rys. 10

11 V. Jak się to robi? Elementy składowe V. Jak się to robi? 1. Jeśli Elementy mamy już składowe określone cele, które chcemy zrealizowad organizując konkurs, możemy zająd się samą mechaniką i na jej podstawie napisad zasady konkursu. Na tym etapie prac okaże się, czy do przeprowadzenia Jeśli konkursu mamy będziemy już określone budowad cele, nową które stronę chcemy konkursową zrealizować pod organizując zupełnie nowym konkurs, adresem, możemy czy zająć też będziemy się samą mechaniką przeprowadzad i na jej podstawie działania napisać w ramach zasady już konkursu. istniejącego Na serwisu tym etapie www. prac Działania okaże się, powinny czy do byd przeprowadzenia spójne z konkursu będziemy marketingową budować strategią nową firmy stronę i zwyczajnie konkursową ją wspierad. pod zupełnie Nie działajmy nowym adresem, na zasadzie czy zróbmy też będziemy sobie konkurs, przeprowadzać działania ponieważ w może ramach to już przynieśd istniejącego więcej serwisu szkód www. niż pożytku. Działania powinny być spójne z marketingową strategią firmy i zwyczajnie ją wspierać. Nie działajmy na zasadzie zróbmy sobie konkurs, ponieważ może to przynieść więcej szkód niż pożytku. Nagrody, które dobieramy, powinny zawsze pasowad do hasła przewodniego naszej zabawy, np. konkursy Nagrody, związane które ze sportem dobieramy, powinny powinny oferowad zawsze nagrody, pasować które do również hasła przewodniego się z tym kojarzą. naszej Najlepiej, zabawy, jeśli np. konkursy nagrody związa- są spójne ze sportem także z powinny branżą, w oferować której działamy, nagrody, o które taką koherencję również się nie z tym zawsze kojarzą. jednak Najlepiej, łatwo. jeśli nagrody są spójne także z branżą, w której działamy, o taką koherencję nie zawsze jednak łatwo. Przygotowując konkurs internetowy musimy dokładnie zaplanować, jakie działania wspierające trzeba uwzględnić. O mediach powinniśmy myśleć już na etapie planowania środków na działania konkursowe. Musimy wiedzieć, jakie pieniądze jesteśmy w stanie przeznaczyć na kampanię, aby realnie ocenić, do jakiej grupy możemy dotrzeć. Rys. 11 Rys. 11. Strona konkursowa twojdzien.pl (kawa Prima), gdzie główną nagrodą był wyjazd do Brazylii. Rys. 11 Strona konkursowa twojdzien.pl (kawa Prima), gdzie główną nagrodą był wyjazd do Brazylii. Przygotowując konkurs internetowy musimy dokładnie zaplanowad, jakie działania wspierające trzeba uwzględnid. O mediach powinniśmy myśled już na etapie planowania środków na działania konkursowe. Musimy wiedzied, jakie pieniądze jesteśmy w stanie przeznaczyd na kampanię, aby realnie ocenid, do jakiej grupy możemy dotrzed.

12 11 aca nad kształtem konkursu mechaniką, zasadami, nagrodami, wsparciem medialnym musi brad pod agę również bardzo istotny czynnik ludzki. Mówiąc najprościej, musimy cały czas kierowad się myślą: co Praca nad kształtem konkursu mechaniką, zasadami, nagrodami, wsparciem medialnym musi brać pod uwagę obid, żeby internautom chciało się wziąd udział w naszym konkursie?. również bardzo istotny czynnik ludzki. Mówiąc najprościej, musimy cały czas kierować się myślą: co zrobić, żeby internautom chciało się wziąć udział w naszym konkursie?. 2. Jak ułatwid życie konkursowiczom? 2. Jak ułatwić życie konkursowiczom? zede wszystkim musimy pamiętad, że im bardzie skomplikujemy konkurs, tym mniej osób weźmie w nim ział. Każdy Przede dodatkowy wszystkim formularz, musimy każde pamiętać, dodatkowe że im zadanie bardzie obniża skomplikujemy liczbę uczestników konkurs, w konkursie. tym mniej Dlatego osób weźmie w nim udział. anowane Każdy działania dodatkowy powinny byd formularz, proste i każde zrozumiałe dodatkowe dla internautów zadanie obniża (dotyczy liczbę to zwłaszcza uczestników prezentacji w konkursie. zasady Dlatego planowane nkursu). działania powinny być proste i zrozumiałe dla internautów (dotyczy to zwłaszcza prezentacji zasady konkursu). m fakt, że Sam konkurs fakt, jest że konkurs prowadzony jest prowadzony w Internecie, w może Internecie, byd dużym może plusem być dużym dla uczestników. plusem dla Dlaczego? uczestników. Po Dlaczego? Po pierwsze, erwsze, użytkownicy mogą mogą dzięki dzięki temu temu śledzid śledzić swoje swoje wyniki wyniki na żywo. na żywo. Jeśli korzystamy Jeśli korzystamy z punktacji z punktacji za za wykonanie zadania, ykonanie każdy zadania, uczestnik każdy uczestnik może na może bieżąco na bieżąco sprawdzać, sprawdzad, na której na której pozycji pozycji obecnie się się znajduje. Oznacza to, że będzie często znacza to, powracał że będzie na często stronę, powracał aby na sprawdzić stronę, aby swoją sprawdzid pozycję, swoją ewentualnie pozycję, ewentualnie wziąć udział wziąd w udział dalszej w części gry, co jest dla nas lszej części dodatkową gry, co jest korzyścią. dla nas dodatkową Po drugie, korzyścią. automatyzacja Po drugie, całego automatyzacja procesu i brak całego konieczności procesu i brak ręcznego wypełniania, a następnie nieczności wysyłania ręcznego formularzy wypełniania, zgłoszeniowych, a następnie wysyłania oznacza formularzy dla uczestników zgłoszeniowych, wygodę oznacza i oszczędność dla uczestników czasu. Oba te aspekty przeygodę i oszczędnośd mawiają na czasu. korzyść Oba przeprowadzania te aspekty przemawiają konkursów na korzyśd w Internecie. przeprowadzania konkursów w Internecie. usimy też Musimy pamiętad też o wszelkich pamiętać aspektach o wszelkich technicznych aspektach związanych technicznych z konkursem. związanych Formularze z konkursem. do Formularze do wypełnienia powinny powinny jasno jasno informować informowad użytkownika, użytkownika, co co dokładnie ma zrobid, zrobić, wręcz wręcz prowadzid prowadzić go go za rękę za rękę przez poszczególne ypełnienia zez poszczególne etapy procesu etapy procesu rejestracji rejestracji czy wysyłania czy wysyłania zgłoszenia. zgłoszenia. Rys. 12. Formularz rejestracyjny na stronie, który zawiera dokładny opis, co i gdzie użytkownik ma wpisać. Rys. 12. Rys. 12 Formularz rejestracyjny na stronie, który zawiera dokładny opis, co i gdzie użytkownik ma wpisad. zpatrując scenariusze uczestniczenia w konkursie (czyli tak naprawdę poruszania się po serwisie) nie możemy legad na własnej nieomylności! My doskonale wiemy, jak konkurs ma przebiegad, i jak wszystko powinno iaład. Jednak nie dla każdego zasady konkursu i sam w nim udział będą jasne. Dlatego tak ważnym jest, aby

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł E-mail marketing obiektów hotelarskich Autor dr Rafał Marek Copyright by Rafał Marek 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części niniejszej publikacji jest

Bardziej szczegółowo

Łukasz Kruszewski MARKETING OFERT NIERUCHOMOŚCI. Jak wzmacniać swój biznes?

Łukasz Kruszewski MARKETING OFERT NIERUCHOMOŚCI. Jak wzmacniać swój biznes? Łukasz Kruszewski MARKETING OFERT NIERUCHOMOŚCI Jak wzmacniać swój biznes? Wsparcie medialne Marketing ofert nieruchomości 2 Łukasz Kruszewski MARKETING OFERT NIERUCHOMOŚCI Jak wzmacniać swój biznes? www.lukaszkruszewski.pl

Bardziej szczegółowo

Poradnik mobile Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej Mobile IAB Polska.

Poradnik mobile Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej Mobile IAB Polska. Poradnik mobile Fot. Corbis/FotoChannels Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej Mobile IAB Polska. Zespół redakcyjny: Agnieszka Ferenc, Natalia Malec, Anna Wątła. IAB Polska Poradnik mobile

Bardziej szczegółowo

e-usługi dla małej firmy przegląd rozwiązań

e-usługi dla małej firmy przegląd rozwiązań e-usługi dla małej firmy przegląd rozwiązań 1 2 Autor raportu Grzegorz Skiera (Silence!) Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik działań w Internecie dla NGO

Podręcznik działań w Internecie dla NGO Podręcznik działań w Internecie dla NGO 1 Opracowanie merytoryczne: Socjomania Redakcja: Marzena Żeber Autorki tekstów: Marzena Żeber, Justyna Kwiecień Opracowanie graficzne i skład: Małgorzata Spasiewicz

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. Zapraszam do lektury! BEATA RATUSZNIAK REDAKTOR NACZELNA MEDIA2.PL

Słowem wstępu. Zapraszam do lektury! BEATA RATUSZNIAK REDAKTOR NACZELNA MEDIA2.PL 2 Słowem wstępu Rosnąca popularność Internetu zmusza marketerów do podejmowania nowych wyzwań. Jak możemy poznać potrzeby internautów, potrzeby grupy docelowej naszego biznesu? Temu właśnie służą badania

Bardziej szczegółowo

raport e-mail marketing

raport e-mail marketing raport e-mail marketing listopad 2010 Sponsorzy Partnerzy spis treści 6 Personalizuj, testuj, licz. E-mail marketing w liczbach 27 Efektywna kampania e-mail marketingowa - w końcu bez tajemnic ARTYKUŁ

Bardziej szczegółowo

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Kraków 2011

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja w internecie

Efektywna komunikacja w internecie Efektywna komunikacja w internecie Cztery najważniejsze obszary skutecznej e-komunikacji: WWW media społecznościowe monitoring mediów mobile Nowe standardy komunikacji W szkole uczono nas tego, jak przebiega

Bardziej szczegółowo

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU spis treści FACEBOOK DLA BIZNESU 4 6 Mobile first, mobile best Dlaczego Mark Zuckerberg wyprasza ze swojego pokoju zespoły projektowe? Jaki cel przyświeca Facebookowi

Bardziej szczegółowo

E-commerce sklepy internetowe aukcje zakupy grupowe. ekomercyjnie.pl. nr 16. Dzień Darmowej Dostawy. Promocja

E-commerce sklepy internetowe aukcje zakupy grupowe. ekomercyjnie.pl. nr 16. Dzień Darmowej Dostawy. Promocja E-commerce sklepy internetowe aukcje zakupy grupowe ekomercyjnie.pl nr 16 Dzień Darmowej Dostawy LICZBY Promocja ANALIZY 4 Darmowa dostawa czyni cuda Krzysztof Bartnik 9 Statystyki oglądalności strony

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE 2012 - Krzysztof Morawski 1 Do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania! Zezwala się na: łączenie tej publikacji z innymi

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU: BEZPIECZEŃSTWO. GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim. Certyfikaty dla sklepów czy warto?

TEMAT NUMERU: BEZPIECZEŃSTWO. GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim. Certyfikaty dla sklepów czy warto? www.prevent-magazine.pl KWIECIEŃ 2013 (nr 4) E-Commerce po północy Co się wtedy dzieje w Twoim sklepie? GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim Certyfikaty dla sklepów czy

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl czyli jak skutecznie badać rynek Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Autorami publikacji są: dr Piotr Bajor dr hab. Jakub Fichna dr Marcin Grabowski dr Bartłomiej Lis dr

Bardziej szczegółowo

Dla kogo jest ten poradnik?

Dla kogo jest ten poradnik? Partnerzy Wydawca Dla kogo jest ten poradnik? Chcesz tanio, a przede wszystkim skutecznie, zareklamować swoją firmę, produkt, usługę, markę? Wiesz mało na temat reklamy w internecie, bo jeszcze nie miałeś

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych dla miast

Katalog usług promocyjnych dla miast REKLAMA Media INTERNET eventy strategia Katalog usług promocyjnych dla miast outdoor i regionów 2011/2012 public relations KATALOG.indd 1 11-11-16 13:20 Czy wiesz jak wyglądać będzie gmina, miasto, region,

Bardziej szczegółowo

Twoja firma w Internecie. Od czego zacząć?

Twoja firma w Internecie. Od czego zacząć? Twoja firma w Internecie Od czego zacząć? Spis treści Dlaczego Twoja firma powinna być w Internecie? Strony internetowe Facebook Kampanie Google 3 8 17 23 ul. Kościelna 44, 18-200 Wysokie Mazowieckie woj.

Bardziej szczegółowo

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska Poradnik e-commerce Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska IAB Grupy robocze Poradnik e-commerce Spis treści 03 Wstęp. Michał Kraus 04 Obowiązki internetowego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE WIELOKANAŁOWEJ KOMUNIKACJI Z KLIENTEM. LeadBullet SalesManago Focus Telecom Polska. Raport opracowany przez ekspertów:

STRATEGIE WIELOKANAŁOWEJ KOMUNIKACJI Z KLIENTEM. LeadBullet SalesManago Focus Telecom Polska. Raport opracowany przez ekspertów: STRATEGIE WIELOKANAŁOWEJ KOMUNIKACJI Raport opracowany przez ekspertów: LeadBullet SalesManago Focus Telecom Polska Z KLIENTEM 1 Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze

Bardziej szczegółowo

E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży

E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży 1 2 Autor raportu Grzegorz Skiera (Silence!) Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Programy lojalnościowe i motywacyjne

Programy lojalnościowe i motywacyjne Media & Marketing Polska DODATEK BIURA REKLAMY Programy lojalnościowe i motywacyjne Badanie potencjału rynku BtoB Nowe trendy okiem ekspertów Skuteczny program w biznesie Mechanizmy społecznościowe a lojalność

Bardziej szczegółowo

Rozkręcimy. ekspert. Twój biznes w Internecie. Profesjonalne pozycjonowanie. Nowoczesny panel klienta. Statystyki internetowe

Rozkręcimy. ekspert. Twój biznes w Internecie. Profesjonalne pozycjonowanie. Nowoczesny panel klienta. Statystyki internetowe magazyn firmy nr 1[2]_2010 Poradnik o usługach internetowych dla przedsiębiorców ekspert Rozkręcimy Twój biznes w Internecie Doradca numeru: w numerze również Profesjonalne pozycjonowanie Nowoczesny panel

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W NGO

PUBLIC RELATIONS W NGO PUBLIC RELATIONS W NGO Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych Człowiek najlepsza inwestycja Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA

AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży Nazwisko

Bardziej szczegółowo

do 30. roku życia bezrobotnych W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 str. 17

do 30. roku życia bezrobotnych W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 str. 17 lipiec 2010 6 Projekt Promocja Rynku Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MARKETING I PR W OGRANIZACJI POZARZĄDOWEJ Trener: Marcin Krukar NERAIDA szkolenia z pasją 1 SPIS TREŚCI PUBLIC RELATIONS - WPROWADZENIE... 3 ELEMENTY PUBLIC RELATIONS W PRAKTYCE... 4 AUTOPREZENTACJA...

Bardziej szczegółowo