Konkursy konsumenckie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkursy konsumenckie."

Transkrypt

1 Konkursy konsumenckie. Stworzenie mechaniki konkursu winno poprzedzać jasne wyznaczenie celów, które chcemy dzięki niemu osiągnąć. Inaczej będzie wyglądała mechanika konkursu nastawionego na zwiększenie sprzedaży, inaczej trzeba opracować konkurs mający wzmocnić działania wizerunkowe marki. copyrights kkvlab.com

2 1 SPIS TREŚCI I. Czym naprawdę jest konkurs konsumencki? 2 II. Zróbmy sobie konkurs ale po co? 2 III. Aspekty prawne 5 IV. Wyróżnij się albo zgiń. 7 Wsparcie marketingowe 7 Nagrody 9 Obsługa 9 V. Jak się to robi? 10 Elementy składowe 11 Jak ułatwić życie konkursowiczom? 11 Co możesz z tego mieć? 12 VI. Wykorzystuj media społecznościowe 13 VII. Zabezpiecz się! 14 VIII. Podsumowanie 15 Zawartość tego dokumentu jest chroniona prawem autorskim i nie może być w całości ani w części kopiowana lub wykorzystywana bez uzyskania pisemnej zgody autora. Dopuszcza się cytowanie do trzech zdań pochodzących z tego artykułu we własnych opracowaniach, pod warunkiem podania źródła cytatu oraz odnośnika do strony kkvlabcom.

3 2 I. Czym naprawdę jest konkurs konsumencki? Jedni konsumenci traktują go jak szansę na wygranie atrakcyjnej nagrody, zabawę lub hobby, dla innych może stać się sposobem na życie (z naszych doświadczeń wiemy, że wiele osób utrzymuje się z udziału w konkursach). Firmy traktują go jako metodę na wypromowanie marki i/lub zwiększenie sprzedaży. Mówiąc najogólniej, konkurs to zaplanowane i opisane w regulaminie zadanie, które uczestnik musi wykonać, aby miał szansę na zdobycie również opisanej w regulaminie nagrody. Trudno jednak jednoznacznie określić, czym konkurs jest, tym bardziej, że tak naprawdę jego oficjalna definicja nie istnieje, co jak zwykle w takich przypadkach przysparza sporo problemów, zwłaszcza podatnikom. Jedno jest pewne opracowując koncepcję konkursu trzeba wyeliminować element losowy w przyznawaniu nagród. To, w dużym uproszczeniu, odróżnia konkurs od loterii. Aby zorganizować konkurs, wystarczy nam jego ogólnodostępny regulamin. Z loterią jest dużo więcej zachodu, o czym szerzej w rozdziale Aspekty prawne. I. Zróbmy sobie konkurs ale po co? Robienie konkursu wyłącznie dla idei z marketingowego punktu widzenia nie ma, oczywiście, najmniejszego Robienie sensu. konkursu Konkurs wyłącznie powinien dla idei z być marketingowego wyłączany z punktu ogólnego widzenia planu nie działań ma, oczywiście, marketingowych, najmniejszego ale powinien stanowić sensu. wsparcie Konkurs nie działań powinien prosprzedażowych byd wyłączany z ogólnego lub wizerunkowych planu działao marketingowych, bądź też służyć ale powinien do stworzenia stanowid bazy danych klientów wsparcie (obecnych działao prosprzedażowych albo potencjalnych) lub wizerunkowych dla firmy, która bądź go też służyd przeprowadza. do stworzenia Powinien bazy danych je w klientów naturalny sposób uzupełniać, (obecnych albo potencjalnych) dla firmy, która go przeprowadza. Powinien je w naturalny sposób uzupełniad, stając się jednym z elementów strategii działań. W związku z tym bardzo ważne jest dostosowanie działań konkurstając się jednym z elementów strategii działao. W związku z tym bardzo ważne jest dostosowanie działao sowych do innych aktywności, które firma prowadzi. konkursowych do innych aktywności, które firma prowadzi. Rys. 1. Informacja o konkursie na głównej stronie staropolanka.pl. Konkurs wpisywał się w działania firmy promujące aktywność. Rys. 1 Informacja Stworzenie o konkursie mechaniki na konkursu głównej stronie winno staropolanka.pl. poprzedzać jasne Konkurs wyznaczenie wpisywał się celów, w działania które firmy chcemy dzięki niemu osiągnąć. promujące Inaczej aktywnośd. będzie wyglądała mechanika konkursu nastawionego na zwiększenie sprzedaży, inaczej trzeba opracować konkurs mający wzmocnić działania wizerunkowe marki. Stworzenie mechaniki konkursu winno poprzedzad jasne wyznaczenie celów, które chcemy dzięki niemu osiągnąd. Inaczej będzie wyglądała mechanika konkursu nastawionego na zwiększenie sprzedaży, inaczej trzeba opracowad konkurs mający wzmocnid działania wizerunkowe marki. Rys. 1

4 3 Rys. 2. Banner promocyjny do konkursu Staropolanki na stronach Newsweeka. Rys. 2 Rys.stopniu 2 Bannerułatwia promocyjny do przeprowadzenie konkursu Staropolankitakich na stronach Newsweeka. Internet w znacznym nam działań, ponieważ czas, który upływa od wstępnego projektu do uruchomienia konkursu, często nie przekracza 1,5 2 miesięcy. Oczywiście przygotowanie Internet w trwa znacznym stopniu ułatwia nam przeprowadzenie takich działao, ponieważ czas, który upływa od konkursu dłużej w przypadku projektowania i wdrażania skomplikowanej mechaniki, z drugiej jednak strony wstępnego projektu do uruchomienia konkursu, często nie przekracza 1,5 2 miesięcy. Oczywiście rozbudowana formuła może zaangażować uczestników na dłuższy czas. Możliwości kreacji konkursu w Internecie są przygotowaniewkonkursu dłużejnaszą w przypadku projektowania i wdrażania skomplikowanej ograniczone zasadzietrwa jedynie wyobraźnią, budżetem i, oczywiście, prawem. mechaniki, z drugiej jednak strony rozbudowana formuła może zaangażowad uczestników na dłuższy czas. Możliwości kreacji w przepisu Interneciena sąciekawy ograniczone w zasadzie jedynie naszą wyobraźnią, oczywiście, Nie makonkursu gotowego konkurs. Dla każdej firmy takie działaniabudżetem powinny i,być szyte na miarę, łamać prawem. przyjęte szablony i zaskakiwać internautów. Nie ma gotowego przepisu na ciekawy konkurs. Dla każdej firmy takie działania powinny byd szyte na miarę, Internet już dawno przestał być niszą na rynku; coraz lepszy dostęp do sieci i coraz powszechniejsze korzystanie z niej łamad przyjęte szablony i zaskakiwad internautów. sprawiają, że dla wielu jest naturalnym źródłem informacji i zabawy (wg badań Gemius1 w 2008 roku odsetek osób korzystających z Internetu wynosił 44% dla użytkowników w wieku 7+,i coraz a w grupie celu 16-24korzystanie lat doszła do 87%, przy Internet już dawno przestał byd niszą na rynku; coraz lepszy dostęp do sieci powszechniejsze 1 czym średni czas spędzany przez polskiego internautę w sieci to 1,5 h dziennie). z niej sprawiają, że dla wielu jest naturalnym źródłem informacji i zabawy (wg badao Gemius w 2008 roku odsetek osób korzystających z Internetu wynosił 44% dla użytkowników w wieku 7+, a w grupie celu lat Są też dodatkowe które za przeprowadzeniem Oprócz wspomnianej już doszła do 87%, przywartości, czym średni czasprzemawiają spędzany przez polskiego internautękonkursu w sieci to w 1,5Internecie. h dziennie). szybkości i możliwości kreacji możemy jeszcze wymienić: Są teżdokładne dodatkowesprofilowanie wartości, które przemawiają za przeprowadzeniem Internecie. określić, Oprócz do kogo chcemy trafić. 1. prowadząc konkurs w Interneciekonkursu możemywprecyzyjnie wspomnianej już szybkości i możliwości kreacji możemy jeszcze wymienid: Ma to istotny związek z kampaniami, które powinny wspierać działania konkursowe i przyciągnąć internautów na stronę konkursową. Precyzyjne targetowanie pozwala trafić z przekazem do osób, które rzeczywiście powin1. Dokładne sprofilowanie prowadząc konkurs w Internecie możemy precyzyjnie określid, do kogo ny zainteresować się naszym konkursem. Internet jest miejscem, który doskonale nam to umożliwia, a tym samym chcemy trafid. Ma to istotny związek z kampaniami, które powinny wspierad działania konkursowe i pomaga zoptymalizować wydatki przeznaczone zarówno na przeprowadzenie, jak i wsparcie konkursu. przyciągnąd internautów na stronę konkursową. Precyzyjne targetowanie pozwala trafid z przekazem do osób, które rzeczywiście powinny zainteresowad się naszym konkursem. Internet jest miejscem, który doskonale nam to umożliwia, a tym samym pomaga zoptymalizowad wydatki przeznaczone zarówno na przeprowadzenie, jak i wsparcie konkursu

5 4 Rys. 3. Dodatkowe dane o internautach, które były pozyskiwane poczas trwania konkursu dla kawy Prima 3w1. Rys. 3 Dodatkowe dane o internautach, które były pozyskiwane podczas trwania konkursu dla kawy Prima 3w1. Rys. 3 Rys. 3 Dodatkowe dane o internautach, które były pozyskiwane podczas trwania konkursu dla kawy Prima 3w1. 2. Pomiar efektów prowadząc konkurs w Internecie, możemy uzyskać precyzyjną wiedzę o jego zasięgu i efektywności. Dostępne systemy statystyczne (m.in. Google Analytics) dostarczają raportów, które pozwalają nam na bieżąco monitorować zainteresowanie konkursem. Dzięki temu widzimy trendy w zachowaniach internautów i możemy szybko reagować, gdy dostrzegamy nieprzewidziane trudności lub obserwujemy niedostateczny respons (możemy dokonać np. przesunięć w budżetach promocyjnych wspierających konkurs albo zmian na stronach konkursowych). Dodatkowo wraz z końcem konkursu otrzymujemy szczegółowe podsumowanie całej akcji, dostarczające danych do wnikliwej analizy marketingowej. 2. Pomiar efektów prowadząc konkurs w Internecie, możemy uzyskad precyzyjną wiedzę o jego zasięgu 2. i efektywności. Pomiar efektów Dostępne prowadząc systemy konkurs statystyczne w Internecie, (m.in. możemy Google Analytics) uzyskad precyzyjną dostarczają wiedzę raportów, o jego które zasięgu pozwalają i efektywności. nam na Dostępne bieżąco monitorowad systemy statystyczne zainteresowanie (m.in. Google konkursem. Analytics) Dzięki dostarczają temu widzimy raportów, trendy które w zachowaniach pozwalają nam internautów na bieżąco i możemy monitorowad szybko zainteresowanie reagowad, gdy konkursem. dostrzegamy Dzięki nieprzewidziane temu widzimy trudności trendy w lub zachowaniach obserwujemy internautów niedostateczny i możemy respons szybko (możemy reagowad, dokonad gdy np. dostrzegamy przesunięd nieprzewidziane w budżetach trudności promocyjnych lub obserwujemy wspierających niedostateczny konkurs respons albo zmian (możemy na stronach dokonad konkursowych). np. przesunięd w Dodatkowo budżetach wraz z koocem promocyjnych konkursu wspierających otrzymujemy konkurs szczegółowe albo zmian podsumowanie na stronach całej konkursowych). akcji, dostarczające Dodatkowo danych wraz do z wnikliwej koocem analizy konkursu marketingowej. otrzymujemy szczegółowe podsumowanie całej akcji, dostarczające danych do wnikliwej analizy marketingowej. Rys. 4. Ekran panelu Google Analytics pokazujący nam statystyki ze strony konkursowej. Rys. Rys. 4 Ekran 4 Ekran panelu panelu Google Google Analytics Analytics pokazujący pokazujący nam nam statystyki statystyki ze ze strony strony konkursowej. konkursowej. 77 Rys. 4

6 5 III. Aspekty prawne Do przeprowadzenia konkursu od strony prawnej wystarczy w zasadzie tylko regulamin. Jeśli myślimy o loterii, sprawy się komplikują, ponieważ: 1. Musimy uzyskać zgodę Ministerstwa Finansów, a na samo podjęcie decyzji ministerstwo ma aż 2 miesiące. 2. Musimy wpłacić 10% puli nagród do Ministerstwa Finansów. 3. Wniosek o zezwolenie powinien zawierać: projekt regulaminu, bankowe gwarancje wypłaty nagród, odpis z rejestru handlowego, ewentualnie pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej organizatora. 4. Loterię może przeprowadzić tylko osoba, która ma odpowiedni certyfikat Ministerstwa. Jak widać, przeprowadzenie loterii jest dość skomplikowaną operacją. Ma jednak swoje plusy: 1. Ze względu na losowy charakter przedsięwzięcia osoba biorąca udział w loterii nie musi robić praktycznie nic oprócz ewentualnego nabycia produktu, aby wygrać. 2. Ministerstwo Finansów jest niejako gwarantem loterii. 3. Wartość nagrody zwolnionej od podatku w loterii wynosi 2280 zł. W tym miejscu warto wrócić do definicji konkursu a raczej braku jej oficjalnej wersji. Wszelkie związane z tym brakiem nieścisłości dotyczą również kwestii podatków, które trzeba odprowadzić od wygranych. Przepisy prawne są w tym przypadku niejednoznaczne i mówią, że wolne od podatku są nagrody o wartości do 760 zł w grach i konkursach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu. W tym miejscu pojawia się punkt sporny. Otóż wg interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia r., aby nagrody o wartości do 760,00 zł w konkursie organizowanym i emitowanym przez Internet korzystały ze zwolnienia w podatku dochodowym -10%, konkurs taki musi być ogłoszony przez środki masowego przekazu (radio, telewizja, prasa ) i emitowany na stronach internetowych ogólnodostępnych, czyli takich, do których ma dostęp każda osoba i każda z nich może wziąć udział w ogłoszonym konkursie czy grze. Interpretacja ta wyklucza Internet ze środków masowego przekazu [sic!], podczas gdy z technicznego a także socjologicznego - punktu widzenia Internet również służy do masowego przekazywania informacji, zatem może być traktowany jako jedno z mass mediów. Niestety, sądy nie zawsze interpretują działalność w Internecie jako działalność w jednym ze środków masowego przekazu. Stąd pojawiają się sprzeczności w interpretacji, czy w konkursie internetowym nagrody do 760 zł są zwolnione z 10% podatku, czy też należy ten podatek odprowadzić? Wyjścia są dwa: 1. Wpleść konkurs w szersze działania marketingowe firmy i podać informację o konkursie (np. adres strony konkursowej) w materiałach, które są publikowane w tradycyjnych mass mediach (czyli w radiu, prasie, telewizji). 2. Poprosić na piśmie właściwy Urząd Skarbowy o zinterpretowanie przepisu.

7 6 Przeprowadzając konkurs należy również pamiętać o ochronie danych osobowych uczestników. Aby uniknąć kosztownego zabezpieczania serwerów przed włamaniem i kradzieżą, wcale nie musimy prosić użytkowników o udostępnianie swoich danych. Mogą się one przydać dopiero przy zbieraniu danych zwycięzców. Wcześniej wystarczy jedynie, aby nasz konkursowicz podał nick, pod którym będzie brał udział w konkursie, oraz kontaktowy adres mailowy. Pamiętajmy jednak o obowiązkowej, magicznej regułce, która znacznie ułatwi nam zadanie i uchroni przed ewentualnymi zarzutami o zbieranie danych osobowych: Trzeba też dbać, by każda strona serwisu zaczynała się tytułem wręcz zmuszającym do czytania. Jeśli dodamy do tego zapraszającą i interesującą zawartość strony i język tekstu zbliżony do języka odbiorcy, mamy prawdziwie hipnotyczne narzędzie marketingowe. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn r. Dz.U. Nr 133 poz.833. Rys. 5 Regułka o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, która pojawiała się przy formularzu rejestracyjnym na stronie konkursowej twojeodkrycia.pl. Inną wersją tego samego zabezpieczenia jest formułka, której zaznaczenie np. podczas rejestracji w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez użytkownika na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Wskazówki, jak postępowad z danymi osobowymi, znajdziemy również w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadad urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Rozporządzenie określa: 1) sposób prowadzenia i zakres dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeo oraz kategorii danych objętych ochroną; 2) podstawowe warunki techniczne i organizacyjne, jakim powinny odpowiadad urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych; 3) wymagania w zakresie odnotowywania udostępniania danych osobowych i bezpieczeostwa przetwarzania danych osobowych. Podsumowując, od strony prawnej przeprowadzenie konkursu może wydawad się nieco skomplikowane, jednak w praktyce okazuje się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. W dodatku konkurs jest z pewnością znacznie łatwiejszy do przeprowadzenia niż loteria. Wystarczy pamiętad o podstawowych zasadach opisanych powyżej, a powinniśmy uniknąd nieprzyjemnych niespodzianek. Rys. 5 Rys. 5. Regułka o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, która pojawiała się przy formularzu rejestracyjnym na stronie konkursowej twojeodkrycia.pl. Inną wersją tego samego zabezpieczenia jest formułka, której zaznaczenie np. podczas rejestracji w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez użytkownika na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Wskazówki, jak postępować z danymi osobowymi, znajdziemy również w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Rozporządzenie określa: 1. sposób prowadzenia i zakres dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną; 2. podstawowe warunki techniczne i organizacyjne, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych; 3. wymagania w zakresie odnotowywania udostępniania danych osobowych i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Podsumowując, od strony prawnej przeprowadzenie konkursu może wydawać się nieco skomplikowane, jednak w praktyce okazuje się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. W dodatku konkurs jest z pewnością znacznie łatwiejszy do przeprowadzenia niż loteria :) Wystarczy pamiętać o podstawowych zasadach opisanych powyżej, a powinniśmy uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

8 7 IV. Wyróżnij się albo zgiń. ij się albo zgio. Ta stara zasada marketingowa odnosi się również do konkursów internetowych. Co z tego, że będziemy mieli świetny etingowa odnosi się również do konkursów internetowych. Co z tego, że będziemy mieli pomysł i wspaniałe nagrody, jeśli nikt się o tym nie dowie? W związku z tym wokół naszego konkursu warto narobić aniałe nagrody, jeśli nikt się o tym nie dowie? W związku z tym wokół naszego konkursu trochę szumu. szumu. IV. Wyróżnij się albo zgio. rketingowe 1. Wsparcie marketingowe Ta stara zasada Każdy marketingowa konkurs wymaga odnosi się takiego również do wsparcia. konkursów Powinno internetowych. być Co o z nim tego, głośno, że będziemy czyli mieli powinna go poprzedzić lub wystartować ga świetny takiego pomysł wsparcia. wraz i z wspaniałe Powinno nim odpowiednio nagrody, byd jeśli o nim nikt głośno, zaplanowana się o tym czyli nie dowie? powinna kampania W związku go poprzedzid reklamowa, z tym wokół lub naszego która konkursu powie naszej grupie celu, że mamy dla nich im warto odpowiednio narobid trochę zaplanowana szumu. kampania reklamowa, która powie naszej grupie celu, że iałe nagrody, wspaniałe które na nagrody, nich niecierpliwie które na nich czekają. niecierpliwie czekają. 1. Wsparcie No dobrze, marketingowe ale jak przeprowadzić taką kampanię w Internecie, żeby odniosła zamierzony skutek? Przecież ludzie zeprowadzid mają taką już kampanię dość bannerów, w Internecie, bez względu żeby odniosła na to, zamierzony czy są to skutek? billboardy, Przecież skyscrapery ludzie czy rectangle! ów, Każdy bez konkurs względu wymaga na to, takiego czy są wsparcia. to billboardy, Powinno skyscrapery byd o nim głośno, czy rectangle! czyli powinna go poprzedzid lub wystartowad wraz z nim odpowiednio zaplanowana kampania reklamowa, która powie naszej grupie celu, że mamy dla nich wspaniałe nagrody, które na nich niecierpliwie czekają. Rys. 6. Banner promocyjny w okienku ko- No dobrze, ale jak przeprowadzid taką kampanię w Internecie, żeby odniosła zamierzony skutek? Przecież ludzie munikatora Gadu Gadu, przygotowany na mają już dośd bannerów, bez względu na to, czy są to billboardy, skyscrapery czy rectangle! potrzeby kampanii informującej o konkursie dla kawy Prima Finezja Instant. jny w okienku komunikatora Gadu Gadu, przygotowany Rys. 6 na potrzeby kampanii informującej o a Finezja Instant. Rys. 6 Banner promocyjny w okienku komunikatora Gadu Gadu, przygotowany na potrzeby kampanii informującej o konkursie dla kawy Prima Finezja Instant. Rys. 7. Storyboard do bannera promującego konkurs twojeodkrycia.pl, przeprowadzonego dla JanSport Rys. 7 Storyboard do bannera promującego konkurs twojeodkrycia.pl, przeprowadzonego dla JanSport. Rys. 7 oard do bannera promującego konkurs twojeodkrycia.pl, 10 przeprowadzonego dla JanSport. 10

9 8 I tu pojawia się magiczne zastrzeżenie: to zależy. A zależy od tego, do kogo przekaz adresujemy, co w nim umieścimy I tu pojawia się magiczne zastrzeżenie: to zależy. A zależy od tego, do kogo przekaz adresujemy, co w nim i jak bardzo będzie on nachalny. umieścimy i jak bardzo będzie on nachalny. Efektywność form reklamowych możemy zwiększyć, pokazując na nich nagrody konkursowe, zwłaszcza, jeśli są Efektywnośd form reklamowych możemy zwiększyd, pokazując na nich nagrody konkursowe, zwłaszcza, jeśli one są one atrakcyjne. atrakcyjne. Możemy Możemy również również zastrzec, zastrzec, aby kampania aby kampania wspierająca wspierająca konkursy była konkursy przygotowana była w przygotowana w rozliczeniu za I rozliczeniu tu kliknięcia pojawia się za magiczne kliknięcia mamy zastrzeżenie: wtedy mamy wtedy pewność, to zależy. pewnośd, A że zależy że nie nie od płacimy tego, do kogo za samą przekaz ich ich emisję. adresujemy, emisję. Przy co Przy dłuższym w nim dłuższym okresie okresie trwania konkursu umieścimy warto trwania także konkursu i jak bardzo rozważyć warto będzie także przygotowanie on nachalny. rozważyd przygotowanie kilku setów kilku kreacji setów reklamowych, kreacji reklamowych, gdyż gdyż istnieje istnieje ryzyko wypalenia się kreacji, a wypalenia przez to niższej się kreacji, skuteczności a przez to niższej przekazu skuteczności (zwłaszcza przekazu jeśli (zwłaszcza zaplanowaliśmy jeśli zaplanowaliśmy kampanię kampanię odsłonową). Efektywnośd odsłonową). form reklamowych możemy zwiększyd, pokazując na nich nagrody konkursowe, zwłaszcza, jeśli Nasze są one atrakcyjne. działania Możemy możemy również wpleść zastrzec, również aby kampania w sam wspierająca konkurs. konkursy Sprawdzona była przygotowana i popularna w opcja poleć znajomemu oraz rozliczeniu za kliknięcia mamy wtedy pewnośd, że nie płacimy za samą ich emisję. Przy dłuższym okresie dodatkowe Nasze działania premiowanie możemy wpleśd internautów również w sam za konkurs. polecanie Sprawdzona konkursu i popularna może znacznie opcja poled zwiększyć znajomemu liczbę uczestników. trwania konkursu warto także rozważyd przygotowanie kilku setów kreacji reklamowych, gdyż istnieje ryzyko oraz dodatkowe premiowanie internautów za polecanie konkursu może znacznie zwiększyd liczbę uczestników. wypalenia się kreacji, a przez to niższej skuteczności przekazu (zwłaszcza jeśli zaplanowaliśmy kampanię odsłonową). Nasze działania możemy wpleśd również w sam konkurs. Sprawdzona i popularna opcja poled znajomemu oraz dodatkowe premiowanie internautów za polecanie konkursu może znacznie zwiększyd liczbę uczestników. Rys. 8. Formularz do zaszania znajomych, użyty w konkursie Twoje odkrycia. Rys. 8 Rys. 8 Formularz do zapraszania znajomych, użyty w konkursie Twoje odkrycia. W takim przypadku Rys. 8 musimy Formularz do jednak zapraszania pamiętać znajomych, o użyty odpowiednim w konkursie Twoje zabezpieczeniu odkrycia. formularzy, aby nie posłużyły do rozsyłania takim spamu. przypadku Dobrym musimy rozwiązaniem jednak pamiętad jest o odpowiednim prośba o przepisanie zabezpieczeniu automatycznie formularzy, aby generowanego nie posłużyły do kodu z obrazka zanim W takim przypadku musimy jednak pamiętad o odpowiednim zabezpieczeniu formularzy, aby nie posłużyły do umożliwimy rozsyłania rozsyłania spamu. spamu. wysłanie Dobrym Dobrym rozwiązaniem zaproszenia rozwiązaniem jest lub prośba jest umożliwienie prośba o przepisanie o przepisanie automatycznie zapraszania automatycznie generowanego jedynie generowanego zarejestrowanym kodu z kodu z użytkownikom. obrazka zanim zanim umożliwimy wysłanie wysłanie zaproszenia zaproszenia lub umożliwienie lub umożliwienie zapraszania zapraszania jedynie zarejestrowanym jedynie zarejestrowanym użytkownikom. Rys. 9. Zabezpieczenie formularza przed rozsyłaniem spamu. Rys. 9 Zabezpieczenie formularza przed rozsyłaniem spamu. Rys. 9 Zabezpieczenie formularza przed rozsyłaniem spamu. Rys

10 9 Sam konkurs i mechanika w nim zastosowana mogą być wspaniałym punktem wyjścia do stworzenia społeczność wokół marki i prowadzenia działań kierowanych do ludzi, którzy utożsamiają się z naszym brandem. Wszystko zależy a mogą byd od wspaniałym mechanizmów punktem i pomysłu wyjścia na do działania. stworzenia łao kierowanych do ludzi, którzy utożsamiają się z naszym i pomysłu na działania. 2. Nagrody iększa ygraną. iał mógł. Nie można zapomnieć również o kwestii nagród. Oczywiście im atrakcyjniejsze, tym atrakcyjniejszy będzie sam konkurs. Musimy jednak pamiętać o jednej, generalnej zasadzie: lepiej dać kilkanaście nagród mniej wartościowych niż ekskluzywną, ale jedną. ród. Oczywiście Jeśli uczestnikom im atrakcyjniejsze, konkursu tym atrakcyjniejszy zaproponujemy będzie rywalizację sam o jedną, choćby nie wiem jak chwytliwą nagrodę, możemy generalnej mieć zasadzie: pewność, lepiej dad że część kilkanaście z nich nagród zrezygnuje mniej już na starcie, dostrzegając znikomość swoich szans lub też kierując się myśleniem w stylu: przecież ja nie wygram, jeszcze nigdy nic nie wygrałem, teraz też nie mam na to szans. Większa liczba nagród od razu zwiększa szanse na wygraną i najzwyczajniej w świecie lepiej wabi konsumentów! ytliwą nich ośd stylu: 3. Obsługa Nie pozwalajmy, aby konkurs toczył się sam. Trzeba należycie zadbać o to, by internauta miał kontakt z firmą obsługującą nasze działania i mógł bez problemu zapytać o kwestie konkursowe. Nawet najprostsze regulaminy i zasady mogą sprawić problemy, dlatego tak ważne jest, by uczestnik mógł zadać nurtujące go pytanie i otrzymać na nie odpowiedź. Powinniśmy zadbać również o to, żeby na bieżąco (wszystko zależy od intensywności konkursu) sprawdzać zgłoszenia, przeglądać pocztę i reagować na wszelkie pytania, reklamacje itp. Starania te pokazują, że konkurs żyje, stoją za nim żywi ludzie, a uczestnik jest traktowany z należytym szacunkiem. Pamiętajmy, że to również buduje opinię o naszej marce. żąco ) Rys. 10. Strona poświęcona nagrodom w konkursie Twoje odkrycia.. a nim wnież Rys. 10 Strona poświęcona nagrodom w konkursie Twoje odkrycia. Rys. 10

11 V. Jak się to robi? Elementy składowe V. Jak się to robi? 1. Jeśli Elementy mamy już składowe określone cele, które chcemy zrealizowad organizując konkurs, możemy zająd się samą mechaniką i na jej podstawie napisad zasady konkursu. Na tym etapie prac okaże się, czy do przeprowadzenia Jeśli konkursu mamy będziemy już określone budowad cele, nową które stronę chcemy konkursową zrealizować pod organizując zupełnie nowym konkurs, adresem, możemy czy zająć też będziemy się samą mechaniką przeprowadzad i na jej podstawie działania napisać w ramach zasady już konkursu. istniejącego Na serwisu tym etapie www. prac Działania okaże się, powinny czy do byd przeprowadzenia spójne z konkursu będziemy marketingową budować strategią nową firmy stronę i zwyczajnie konkursową ją wspierad. pod zupełnie Nie działajmy nowym adresem, na zasadzie czy zróbmy też będziemy sobie konkurs, przeprowadzać działania ponieważ w może ramach to już przynieśd istniejącego więcej serwisu szkód www. niż pożytku. Działania powinny być spójne z marketingową strategią firmy i zwyczajnie ją wspierać. Nie działajmy na zasadzie zróbmy sobie konkurs, ponieważ może to przynieść więcej szkód niż pożytku. Nagrody, które dobieramy, powinny zawsze pasowad do hasła przewodniego naszej zabawy, np. konkursy Nagrody, związane które ze sportem dobieramy, powinny powinny oferowad zawsze nagrody, pasować które do również hasła przewodniego się z tym kojarzą. naszej Najlepiej, zabawy, jeśli np. konkursy nagrody związa- są spójne ze sportem także z powinny branżą, w oferować której działamy, nagrody, o które taką koherencję również się nie z tym zawsze kojarzą. jednak Najlepiej, łatwo. jeśli nagrody są spójne także z branżą, w której działamy, o taką koherencję nie zawsze jednak łatwo. Przygotowując konkurs internetowy musimy dokładnie zaplanować, jakie działania wspierające trzeba uwzględnić. O mediach powinniśmy myśleć już na etapie planowania środków na działania konkursowe. Musimy wiedzieć, jakie pieniądze jesteśmy w stanie przeznaczyć na kampanię, aby realnie ocenić, do jakiej grupy możemy dotrzeć. Rys. 11 Rys. 11. Strona konkursowa twojdzien.pl (kawa Prima), gdzie główną nagrodą był wyjazd do Brazylii. Rys. 11 Strona konkursowa twojdzien.pl (kawa Prima), gdzie główną nagrodą był wyjazd do Brazylii. Przygotowując konkurs internetowy musimy dokładnie zaplanowad, jakie działania wspierające trzeba uwzględnid. O mediach powinniśmy myśled już na etapie planowania środków na działania konkursowe. Musimy wiedzied, jakie pieniądze jesteśmy w stanie przeznaczyd na kampanię, aby realnie ocenid, do jakiej grupy możemy dotrzed.

12 11 aca nad kształtem konkursu mechaniką, zasadami, nagrodami, wsparciem medialnym musi brad pod agę również bardzo istotny czynnik ludzki. Mówiąc najprościej, musimy cały czas kierowad się myślą: co Praca nad kształtem konkursu mechaniką, zasadami, nagrodami, wsparciem medialnym musi brać pod uwagę obid, żeby internautom chciało się wziąd udział w naszym konkursie?. również bardzo istotny czynnik ludzki. Mówiąc najprościej, musimy cały czas kierować się myślą: co zrobić, żeby internautom chciało się wziąć udział w naszym konkursie?. 2. Jak ułatwid życie konkursowiczom? 2. Jak ułatwić życie konkursowiczom? zede wszystkim musimy pamiętad, że im bardzie skomplikujemy konkurs, tym mniej osób weźmie w nim ział. Każdy Przede dodatkowy wszystkim formularz, musimy każde pamiętać, dodatkowe że im zadanie bardzie obniża skomplikujemy liczbę uczestników konkurs, w konkursie. tym mniej Dlatego osób weźmie w nim udział. anowane Każdy działania dodatkowy powinny byd formularz, proste i każde zrozumiałe dodatkowe dla internautów zadanie obniża (dotyczy liczbę to zwłaszcza uczestników prezentacji w konkursie. zasady Dlatego planowane nkursu). działania powinny być proste i zrozumiałe dla internautów (dotyczy to zwłaszcza prezentacji zasady konkursu). m fakt, że Sam konkurs fakt, jest że konkurs prowadzony jest prowadzony w Internecie, w może Internecie, byd dużym może plusem być dużym dla uczestników. plusem dla Dlaczego? uczestników. Po Dlaczego? Po pierwsze, erwsze, użytkownicy mogą mogą dzięki dzięki temu temu śledzid śledzić swoje swoje wyniki wyniki na żywo. na żywo. Jeśli korzystamy Jeśli korzystamy z punktacji z punktacji za za wykonanie zadania, ykonanie każdy zadania, uczestnik każdy uczestnik może na może bieżąco na bieżąco sprawdzać, sprawdzad, na której na której pozycji pozycji obecnie się się znajduje. Oznacza to, że będzie często znacza to, powracał że będzie na często stronę, powracał aby na sprawdzić stronę, aby swoją sprawdzid pozycję, swoją ewentualnie pozycję, ewentualnie wziąć udział wziąd w udział dalszej w części gry, co jest dla nas lszej części dodatkową gry, co jest korzyścią. dla nas dodatkową Po drugie, korzyścią. automatyzacja Po drugie, całego automatyzacja procesu i brak całego konieczności procesu i brak ręcznego wypełniania, a następnie nieczności wysyłania ręcznego formularzy wypełniania, zgłoszeniowych, a następnie wysyłania oznacza formularzy dla uczestników zgłoszeniowych, wygodę oznacza i oszczędność dla uczestników czasu. Oba te aspekty przeygodę i oszczędnośd mawiają na czasu. korzyść Oba przeprowadzania te aspekty przemawiają konkursów na korzyśd w Internecie. przeprowadzania konkursów w Internecie. usimy też Musimy pamiętad też o wszelkich pamiętać aspektach o wszelkich technicznych aspektach związanych technicznych z konkursem. związanych Formularze z konkursem. do Formularze do wypełnienia powinny powinny jasno jasno informować informowad użytkownika, użytkownika, co co dokładnie ma zrobid, zrobić, wręcz wręcz prowadzid prowadzić go go za rękę za rękę przez poszczególne ypełnienia zez poszczególne etapy procesu etapy procesu rejestracji rejestracji czy wysyłania czy wysyłania zgłoszenia. zgłoszenia. Rys. 12. Formularz rejestracyjny na stronie, który zawiera dokładny opis, co i gdzie użytkownik ma wpisać. Rys. 12. Rys. 12 Formularz rejestracyjny na stronie, który zawiera dokładny opis, co i gdzie użytkownik ma wpisad. zpatrując scenariusze uczestniczenia w konkursie (czyli tak naprawdę poruszania się po serwisie) nie możemy legad na własnej nieomylności! My doskonale wiemy, jak konkurs ma przebiegad, i jak wszystko powinno iaład. Jednak nie dla każdego zasady konkursu i sam w nim udział będą jasne. Dlatego tak ważnym jest, aby

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs Malarski 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs Malarski 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Malarski 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady konkursu Konkurs Malarski - Ale Sztuka! dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook, profilu Galerii Dominikańskiej

Bardziej szczegółowo

Bileciki do kontroli CASE STUDY. Kampania nagrodzona w konkursie Mixx Awards 2010

Bileciki do kontroli CASE STUDY. Kampania nagrodzona w konkursie Mixx Awards 2010 Bileciki do kontroli CASE STUDY Kampania nagrodzona w konkursie Mixx Awards 2010 Akcja promocyjna dla klientów marki Cropp - połączenie kanałów on i offline STRATEGIA kampanii: Cele kampanii: Głównym celem

Bardziej szczegółowo

social relations agency

social relations agency social relations agency POBIJ REKORD ŚWIATA W SWOJEJ KUCHNI CASE STUDY Facebook Facebook to obecnie najpopularniejszy serwis społecznościowy na świecie. Posiada bardzo dobre możliwości targetowania komunikatów.

Bardziej szczegółowo

--------------------------------- Zacznij Zarabiać

--------------------------------- Zacznij Zarabiać NetWork Dostarcza GoDealla.pl GoDealla NetWork --------------------------------- Zacznij Zarabiać na zakupach grupowych Czym jest GoDealla Network? GoDealla.pl to największy polski agregator zakupów grupowych.

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

--------------------------------- Zacznij Zarabiać

--------------------------------- Zacznij Zarabiać NetWork Dostarcza GoDealla.pl GoDealla NetWork --------------------------------- Zacznij Zarabiać na zakupach grupowych na Facebook u Czym jest GoDealla Network? GoDealla.pl to największy polski agregator

Bardziej szczegółowo

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić?

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Warsztat, Kongres Kobiet 9.05.2014 Czy social media są potrzebne w kampanii? Z internetu korzysta 61,4% Polaków (18,51

Bardziej szczegółowo

Promocyjna oferta prowadzenia strony firmowej na na Facebooku

Promocyjna oferta prowadzenia strony firmowej na na Facebooku Promocyjna oferta prowadzenia strony firmowej na na Facebooku Oferta ważna od 01.04.2015 do 31.05.2015 Działania na Facebooku to komunikacja dynamiczna, regularna, zazwyczaj o charakterze lekkim, rozrywkowym,

Bardziej szczegółowo

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych)

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) MOŻEMY DORADZIĆ Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) Jak precyzyjnie i tanio docierać do Twojej Grupy Docelowej? Jakie efektywne modele komunikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

SAUERSAND. programy lojalnościowe

SAUERSAND. programy lojalnościowe SAUERSAND programy lojalnościowe Kim jesteśmy? Budujemy lojalność! Firma SAUERSAND organizator Programu Lojalnościowego PREMIUM oraz PREMIUM-PLUS powstała w 2009 roku z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH FUNDUSZU MAŁYCH GRANTÓW MŁODZIEŻOWYCH II EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH FUNDUSZU MAŁYCH GRANTÓW MŁODZIEŻOWYCH II EDYCJA REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH FUNDUSZU MAŁYCH GRANTÓW MŁODZIEŻOWYCH II EDYCJA 1. KTO ORGANIZUJE Organizatorem Konkursu Grantowego w ramach Funduszu Małych Grantów Młodzieżowych jest Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE

ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE ROZWIĄZANIE DO REKRUTACJI PRACOWNIKÓW W MODELU SPOŁECZNOŚCIOWYM, Z NIEOGRANICZONYMI MOŻLIWOŚCIAMI PROWADZENIA ROZMÓW NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE Publikowanie

Bardziej szczegółowo

Konsystem, Friedrich-Ebert-Str. 20, 15234 Frankfurt

Konsystem, Friedrich-Ebert-Str. 20, 15234 Frankfurt Dochodowy e-biznes czyli jak zaistnieć i zarabiać w sieci Anna Konopa Spis treści Czy warto zaistnieć w sieci? (internauci w Polsce) Jak zaistnieć w sieci? Jak rozpocząć działalność w sieci? Plan działania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1. MODYFIKACJA MECHANIZMÓW GRY. Scenariusz główny 1. Wprowadzenie konsekwencji nie płacenia przez gracza za faktury/rachunki. W przypadku niezapłacenia terminowego

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni!

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! www.stronaw3dni.pl Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! W pakiecie: + indywidualny projekt + wersja mobilna + domena i hosting na rok gratis! od 1299 zł 989 zł netto ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars.

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. Regulamin konkursu Employer Branding Stars I. Nazwa konkursu Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. II. Organizator Organizatorem konkursu Employer Branding Stars jest firma HRstandard

Bardziej szczegółowo

Skuteczne relacje z mediami

Skuteczne relacje z mediami Wydawnictwo Raciborskie Media oraz agencja marketingu i public relations INTRO PR serdecznie zapraszają na szkolenia otwarte Akademii Kreowania Wizerunku Skuteczne relacje z mediami Płatne artykuły i reklamy

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik Niniejszy plik PDF jest skróconym przewodnikiem po książce Reklama w Internecie praktyczny poradnik autorstwa Artura Kosińskiego. Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Bardziej szczegółowo

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora.

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora. REGULAMIN konkursu Siemens AGD Streetball wygraj piłkę i bilet na mecz 1 Organizacja 1. Siemens AGD Streetball to konkurs stworzony i zarządzany przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Konkursu Fotograficznego ZNAJDŹ NATURALNY UŚMIECH. 1 Organizator

Konkursu Fotograficznego ZNAJDŹ NATURALNY UŚMIECH. 1 Organizator Regulamin Konkursu Fotograficznego ZNAJDŹ NATURALNY UŚMIECH 1 Organizator 1. Organizatorem Konkursu ZNAJDŹ NATURALNY UŚMIECH jest Viridi Linea Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 3/104. 2.

Bardziej szczegółowo

Zadowolony Klient to najlepsza inwestycja

Zadowolony Klient to najlepsza inwestycja Zadowolony Klient to najlepsza inwestycja OFERTA DOSTĘPNE USŁUGI: 1. TAJEMNICZY KLIENT 2. BADANIE KONKURENCJI 3. ANKIETOWANIE POUSŁUGOWE ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ I/LUB TELEFONICZNE 4. SPRAWDZANIE

Bardziej szczegółowo

Brandle.pl. Przykładowe opisy kampanii

Brandle.pl. Przykładowe opisy kampanii Brandle.pl Przykładowe opisy kampanii Opis kampanii to zestaw wytycznych dla wykonawców (agentów). Jest on najważniejszym elementem założeń, które tworzysz za pomocą kreatora kampanii. Poniżej stworzyliśmy

Bardziej szczegółowo

15 Października 2014. Onet Audience. Nowa jakość dotarcia do konsumenta!

15 Października 2014. Onet Audience. Nowa jakość dotarcia do konsumenta! 15 Października 2014 Onet Audience Nowa jakość dotarcia do konsumenta! Targetowanie źródłem przewagi W Polsce i na świecie marketerzy szukają tego samego Marketerzy i przedstawiciele domów mediowych uważają

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Targetmarketing.pl to serwis, w którym w prosty i szybki sposób można kupić marketingową bazę danych, stworzyć własną kampanię e-mailingową oraz pozyskać

Bardziej szczegółowo

Program partnerski Money2Money krok po kroku

Program partnerski Money2Money krok po kroku Opracowanie: Magdalena Kasprzak Program partnerski Money2Money krok po kroku Przewodnik dla nowych Partnerów 01 Dla kogo program partnerski Money2Money? Do programu Money2Money mogą przystąpić: osoby pełnoletnie,

Bardziej szczegółowo

Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości

Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości Serwisy społecznościowe zdobyły ogromną popularność wśród polskich internautów. Sam tylko Facebook, który jest najpopularniejszym serwisem tego typu

Bardziej szczegółowo

Marcin Borecki PlaceChallenge Rafał Czupryński Microsoft

Marcin Borecki PlaceChallenge Rafał Czupryński Microsoft Marcin Borecki PlaceChallenge Rafał Czupryński Microsoft Aplikacje jako kanał marketingowy Do czego wykorzystać aplikacje? Jak zacząć przygodę z aplikacjami? Z jakich narzędzi korzystamy na co dzień?

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu EB Kreator

Regulamin konkursu EB Kreator Regulamin konkursu EB Kreator 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu o nazwie EB Kreator, zwanego dalej Konkursem oraz fundatorem nagród jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej

Bardziej szczegółowo

Twój Salon Kosmetyczny na. Twój doradca w internecie

Twój Salon Kosmetyczny na. Twój doradca w internecie Twój Salon Kosmetyczny na Twój doradca w internecie Czy prowadzisz już fanpage na Facebook Swojego salonu? TAK NIE Sprawdź na kolejnych slajdach czy wszystkie elementy są przez ciebie dobrze przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa. Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.pl) Serwisy (portale) społecznościowe są popularnym narzędziem komunikacji

Bardziej szczegółowo

Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl. Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci

Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl. Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci Internet- platforma komunikacji między Salonem, a Klientem Gwałtowny rozwój nowych technologii sprawił, że pojawiły

Bardziej szczegółowo

Monitoring mediów i Human Resources

Monitoring mediów i Human Resources Monitoring mediów i Human Resources Prezentujemy materiał, dzięki któremu dowiesz się, jak monitoring internetu i mediów tradycyjnych może wspomagać działania Human Resources w Twojej firmie. 1 Jak funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. local heroes xmas

REGULAMIN KONKURSU. local heroes xmas REGULAMIN KONKURSU local heroes xmas I Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs LOCAL HEROES XMAS, zwany dalej Konkursem. 2. Konkurs przeprowadza LOCAL

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA CELOWNIKU

INNOWACJE NA CELOWNIKU INNOWACJE NA CELOWNIKU 1 Kim jesteśmy? - Istniejemy na rynku od 2005 roku - Pracujemy w gronie 15 specjalistów wysokiej klasy - w 2009 pomyślnie przeszliśmy audyt technologiczny, otrzymując opinię firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016

REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016 REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs zatytułowany Natura(lnie) Zakynthos 2016 prowadzony na zasadach określanych

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI SPIS TREŚCI 1. DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. DANE OSOBOWE GROMADZONE W SERWISIE... 3 3. BEZPIECZEŃSTWO HASŁA... 4 4. DOSTĘP, ZMIANY I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH... 4 5. WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Odkryj w danych to, co najważniejsze

Odkryj w danych to, co najważniejsze Odkryj w danych to, co najważniejsze W erze data lake ów posiadanie bazy danych jest absolutnym minimum dla efektywnego prowadzenia biznesu, szczególnie w Sieci. Każda dobrze zarządzana, nowo utworzona

Bardziej szczegółowo

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów Czym jest Evenea? Evenea to elastyczne narzędzie dla organizatorów wszelkiego rodzaju wydarzeń (takich jak konferencje, szkolenia, targi, imprezy rozrywkowe, kulturalne, imprezy korporacyjne i prywatne)

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. 2.3. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania Konkursu bez podania przyczyny.

Regulamin konkursu. 2.3. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania Konkursu bez podania przyczyny. Regulamin konkursu 1. Organizator 1.1. Organizatorem Konkursu na najbardziej użyteczną opinię z wakacji, zwanego dalej Konkursem, jest Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, przy ul. Reymonta 39, 45-072

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU TALK RANKING W TALK MARKETING SPÓŁKA Z O.O.

REGULAMIN PROGRAMU TALK RANKING W TALK MARKETING SPÓŁKA Z O.O. Warszawa, styczeń 2015 REGULAMIN PROGRAMU TALK RANKING W TALK MARKETING SPÓŁKA Z O.O. I. DEFINICJE Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom nadaje się następujące znaczenie: 1. TALK MARKETING.PL

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto promować się z TreningBiegacza.pl

Dlaczego warto promować się z TreningBiegacza.pl 1 Dlaczego warto promować się z TreningBiegacza.pl Jako pierwsi w Polsce zbadaliśmy szczegółowo potrzeby firm prowadzących sklepy dla biegaczy i w odpowiedzi na to stworzyliśmy pierwszą i jedyną Wyszukiwarkę

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE

Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE Uzdrowisko Krynica Żegiestów S.A., nazywane dalej Organizatorem Konkursu, zaprasza do złożenia ofert na kampanię reklamową, promującą strategiczny produkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kusząco soczysta podróż z Zieloną Budką! Kusząco soczysta podróż z Zieloną Budką!

Regulamin konkursu Kusząco soczysta podróż z Zieloną Budką! Kusząco soczysta podróż z Zieloną Budką! Regulamin konkursu Kusząco soczysta podróż z Zieloną Budką! 1. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu Kusząco soczysta podróż z Zieloną

Bardziej szczegółowo

ANGIELSKI DLA KAŻDEGO? ANGIELSKI DLA MNIE!",

ANGIELSKI DLA KAŻDEGO? ANGIELSKI DLA MNIE!, Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki konkursu zatytułowanego ANGIELSKI DLA KAŻDEGO? ANGIELSKI DLA MNIE!", którego przedmiotem jest twórczość podlegająca zasadom określonym w poniższym regulaminie.

Bardziej szczegółowo

F a c e b o o k - d l a F i r m

F a c e b o o k - d l a F i r m F a c e b o o k - d l a F i r m Oferta działań marketingowych dla firm związanych z tenisem ziemnym O nas: jesteśmy Agencją Marketingu Interaktywnego; świadczymy usługi w zakresie prezentacji oraz obecności

Bardziej szczegółowo

zakres usług septemberevents

zakres usług septemberevents zakres usług septemberevents Kompleksowo organizujemy eventy, imprezy i wydarzenia kulturalne. Naszym atutem jest kreatywna praca i profesjonalizm. Nasz team zadba o to, aby Państwa impreza lub wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Program Wiarygodne Opinie 1 / 27

Program Wiarygodne Opinie 1 / 27 Program Wiarygodne Opinie 1 / 27 Wprowadzenie. Program Wiarygodne Opinie został przygotowany z myślą o Tobie i Twoich klientach. Jeśli przywiązujesz wagę do opinii na temat swojego sklepu i chcesz wzbudzać

Bardziej szczegółowo

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl!

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Dołącz do Programu Partnerskiego iparts.pl! Polecaj sklep internetowy iparts.pl swoim klientom i zarabiaj na ich transakcjach! iparts Program Partnerski

Bardziej szczegółowo

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing // Search Engine Marketing Commerce PRO to autorskie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ TWARZĄ PROGRAMU ŚWIEBODZIŃSKA RODZINA 3+

ZOSTAŃ TWARZĄ PROGRAMU ŚWIEBODZIŃSKA RODZINA 3+ ZOSTAŃ TWARZĄ PROGRAMU ŚWIEBODZIŃSKA RODZINA 3+ Chcesz zostać Twarzą Programu Świebodzińska Rodzina 3+ a przy tym marzy Ci się rodzinna sesja zdjęciowa? Teraz masz wyjątkową okazję by spełnić swoje marzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NICNAC S

REGULAMIN KONKURSU NICNAC S REGULAMIN KONKURSU NICNAC S 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu NICNAC S (dalej: Konkurs ) jest OPCOM Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Fabryczna 21A, 21-553 Kraków, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PUZZLOMANIA ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU PUZZLOMANIA ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU PUZZLOMANIA ZWANY DALEJ REGULAMINEM [Organizator] 1. 1. Organizatorem PUZZLOMANII (dalej Konkurs ) jest Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie

Spis treści. 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie Spis treści 1. Wstęp Adlove to nowoczesna i bezpłatna usługa skracania adresów URL. Możesz zarabiać

Bardziej szczegółowo

Marketing treści, e-pr.

Marketing treści, e-pr. Marketing treści, e-pr. Innowacyjny kanał dotarcia do nowych odbiorców, budowa wizerunku i zwiększanie rozpoznawalności marki poprzez samodzielne publikacje artykułów reklamowych Ad Pub. Ad Pub. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 Oferta artur.banach@netsprint.eu 2 Sieć kontekstowo-behawioralna Adkontekst największa polska sieć reklamy kontekstowej umożliwiająca emisję reklam

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Badania w public relations

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Badania w public relations Badania w public relations. Wprowadzenie. Anna Miotk Książka to pierwsza na polskim rynku pozycja, która w sposób przekrojowy, a przy tym przystępny, prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

ZBIERASZ PUNKTY? TWOJE DANE SĄ BEZPIECZNE!

ZBIERASZ PUNKTY? TWOJE DANE SĄ BEZPIECZNE! PROGRAM BONUSOWY www.payback.pl ZBIERASZ PUNKTY? TWOJE DANE SĄ BEZPIECZNE! Ochrona danych w Programie Bonusowym PAYBACK OCHRONA DANYCH JEST NASZYM PRIORYTETEM PAYBACK nie sprzedaje danych. PAYBACK nie

Bardziej szczegółowo

E-BOK KPEC Sp. z o.o. Instrukcja użytkownika

E-BOK KPEC Sp. z o.o. Instrukcja użytkownika E-BOK KPEC Sp. z o.o. Instrukcja użytkownika E-BOK KPEC Sp. z o.o. Rejestracja nowego użytkownika E-BOK KPEC Sp. z o.o. Instrukcja użytkownika E-BOK KPEC Sp. z o.o. Jak się zarejestrować? Wejdź na stronę

Bardziej szczegółowo

Stwórz wewnętrzną sieć szkolną

Stwórz wewnętrzną sieć szkolną tekst Artur Rudnicki Stwórz wewnętrzną sieć szkolną yammer to prywatna sieć społecznościowa, która ułatwia pracownikom i uczniom wzajemną komunikację, pozwala na dzielenie się informacjami i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wejściówki na konferencję Content Marketing Nowych Mediów. 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Content Marketing Nowych Mediów.

REGULAMIN KONKURSU. Wejściówki na konferencję Content Marketing Nowych Mediów. 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Content Marketing Nowych Mediów. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wejściówki na konferencję Content Marketing Nowych Mediów 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Content Marketing Nowych Mediów. 2. Regulamin określa w szczególności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOTACJĘ W KONKURSIE GRANTOWYM AKTYWNA BIBLIOTEKA PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK 2012

WNIOSEK O DOTACJĘ W KONKURSIE GRANTOWYM AKTYWNA BIBLIOTEKA PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK 2012 WNIOSEK O DOTACJĘ W KONKURSIE GRANTOWYM AKTYWNA BIBLIOTEKA PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK 2012 numer wniosku: data wpłynięcia: automatycznie UWAGA! Zanim zaczną Państwo uzupełniać wniosek proszę o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

TransEDU Samouczek dla prowadzącego zajęcia

TransEDU Samouczek dla prowadzącego zajęcia TransEDU Samouczek dla prowadzącego zajęcia I Jak założyć konto TransEDU? 1. Aplikacja Aby rozpocząć pracę z aplikacją, należy ściągnąć program TransEDU ze strony http://www.edu.trans.eu/. Program należy

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

Jak serwis Pracuj.pl dba o jakość Twoich rekrutacji?

Jak serwis Pracuj.pl dba o jakość Twoich rekrutacji? Jak serwis Pracuj.pl dba o jakość Twoich rekrutacji? Gdziekolwiek jesteś, serwis Pracuj.pl wspiera Twoje rekrutacje przez całą dobę. Jesteśmy blisko najnowszych technologii, przez co zawsze jesteśmy o

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST MARKETING W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH?

CZYM JEST MARKETING W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH? Media społecznościowe szybko doganiają pocztę emailową, która nadal jest podstawowym sposobem przekazywania wiadomości i informacji online. Facebook ma ponad 1 miliard użytkowników, ponad 55 milionów wiadomości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Serwis inwestycyjno - przetargowy Pressinfo.pl to jedyny serwis w Polsce, w którym użytkownik może dokonać tak precyzyjnego wyboru rodzaju poszukiwanych

Bardziej szczegółowo

Wstęp - ogólna prezentacja systemu poleceń 2

Wstęp - ogólna prezentacja systemu poleceń 2 SYSTEM POLECEŃ Spis treści Wstęp - ogólna prezentacja systemu poleceń 2 System Poleceń KROK PO KROKU 4 1. Rejestracja w systemie poleceń 4 2. Odzyskiwanie hasła 4 3. Kampania polecająca w postaci linku

Bardziej szczegółowo

III Konferencja Biegów Wielkopolskich Kooperacja, synergia, rozwój Poznań, dnia 30 stycznia 2015 roku

III Konferencja Biegów Wielkopolskich Kooperacja, synergia, rozwój Poznań, dnia 30 stycznia 2015 roku III Konferencja Biegów Wielkopolskich Kooperacja, synergia, rozwój Poznań, dnia 30 stycznia 2015 roku 1. Rodzaje akcji promocyjnych; definicje loterii promocyjnej i konkursu. 2. Omówienie wymogów formalnych

Bardziej szczegółowo

Badanie skuteczności kampanii

Badanie skuteczności kampanii Badanie skuteczności kampanii Google Analytics, panel AdWords, statystyki serwisu Facebook, skuteczność e-mail marketingu Paweł Jóźwik mail: jozwik@traffictrends.pl Po co mierzyć? Po co te wszystkie skomplikowane

Bardziej szczegółowo

PRZYJAZNY PRZEWODNIK PO SMARTFONACH

PRZYJAZNY PRZEWODNIK PO SMARTFONACH PRZYJAZNY PRZEWODNIK PO SMARTFONACH 01 NAJPOTRZEBNIEJSZE INFORMACJE I PODPOWIEDZI CO TO SĄ SMARTFONY I DO CZEGO SŁUŻĄ? SMARTFONY TO NIE TYLKO TELEFONY NOWEJ GENERACJI. TO MULTIFUNKCJONALNE URZĄDZENIA,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA Łódź 2014 Spis treści: I. Konto studenta/absolwenta... 3 1.1. Logowanie... 3 1.2. Ankiety ewaluacyjne... 4 1.3. Generowanie i umieszczenie CV...

Bardziej szczegółowo

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne.

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. 2012 Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. Rafał Marek Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24.10.2012 Narzędzia marketingu internetowego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

HOTSPOT. [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ]

HOTSPOT. [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ] G [ internet.partner ] HOTSPOT [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ] 1.Konfiguracja połączenia bezprzewodowego W pierwszej kolejności należy upewnić się, iż komputer jest poprawnie skonfigurowany,

Bardziej szczegółowo

StartUp IT / rozgrzewka

StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka Ile osób na sali słyszało o Google? Kto już próbował reklamować się w wyszukiwarkach? Kto uważa że to ma sens? StartUp IT / Jak zdobyć Klienta za grosze?

Bardziej szczegółowo

Partner Marketing Center - jak wykorzystać dostępne zasoby marketingowe

Partner Marketing Center - jak wykorzystać dostępne zasoby marketingowe Partner Marketing Center - jak wykorzystać dostępne zasoby marketingowe Karolina Kapica SMB Partner Marketing Microsoft $ 25.02.2015 Agenda Znaczenie marketingu internetowego i wprowadzenie do Partner

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem Raport miesięczny za kwiecień 2012 roku Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

Platforma opiniac.com

Platforma opiniac.com Platforma opiniac.com Innowacja w zarządzaniu satysfakcją użytkowników Zbigniew Nowicki Customer Experience Management opiniac.com od czego wszystko się zaczęło? Rok 2008 Dane statystyczne serwisów WWW

Bardziej szczegółowo

Fotokody. czyli jakie korzyści płyną z nowego narzędzia marketingowego.

Fotokody. czyli jakie korzyści płyną z nowego narzędzia marketingowego. Fotokody czyli jakie korzyści płyną z nowego narzędzia marketingowego. Warszawa, kwiecień 2009 1. Dostęp do szerszej informacji Dzięki fotokodom mamy dostęp do szerszych informacji związanych z interesującym

Bardziej szczegółowo

Sieć reklamowa Google

Sieć reklamowa Google Sieć owa Google. Reklama display - bannerowa. www.marketing-it.pl Program. Dlaczego warto ować się online? jest sieć owa Goggle? Proces kupowania Jakie są zalety sieci owej Google? Wybieranie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU #FURAVIFOLDA. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU #FURAVIFOLDA. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU #FURAVIFOLDA 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą #FURAVIFOLDA (dalej: Konkurs ) jest TAN-VIET International S.A. ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo, Nr KRS 0000318068

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Czeski Quiz 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Czeski Quiz 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Czeski Quiz 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady konkursu Czeski Quiz. 2. Organizatorem jest firma Fabryka Idei Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy Terenowej 40,

Bardziej szczegółowo

STRONA WWW A LANDING PAGE

STRONA WWW A LANDING PAGE Zajęcia 9 Czym się różnią? Przykład: http://www.expander.pl/ http://f.expander.pl/lp/20140124_hipo_kal_zdoln/index.jsp?lpid=20140124_hipo_ka l_zdoln&formtype=google_kredyt_hipoteczny&product0=99&idpartner=98&gclid=c

Bardziej szczegółowo