ZARZĄDZANIE PROJEKTEM. Życie to Projekt wstęp do zarządzania projektami 1. Cele warsztatu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE PROJEKTEM. Życie to Projekt wstęp do zarządzania projektami 1. Cele warsztatu:"

Transkrypt

1 Sylabus praktyk studenckich organizowanych przez Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Strefę Startup Gdynia dla studentów studiów licencjackich i magisterskich Opis praktyk Praktyki skierowane są do studentów uczelni wyższych, zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich. W ramach praktyk studenci w interdyscyplinarnych zespołach projektować będą produkt lub usługę, która służyć będzie społeczności akademickiej. Uczestnicy praktyk wezmą udział w 9 warsztatach tematycznych oraz 3 spotkaniach, w trakcie których będą dopracowywać swój projekt. Plan i harmonogram zajęć warsztatowych Lp. Temat Prowadzący Termin Ilość godzin 1. Procesy grupowe mgr Agnieszka Kasprzyk budowanie zespołu Mączyńska 2. Zarządzanie projektem mgr Małgorzata Kusyk Wstęp do metodologii design mgr Joanna Pniewska thinking 4. Kreatywne generowanie mgr Małgorzata pomysłów Osowiecka 5. Badania etnograficzne mgr Magdalena Laine Zamojska 6. Działania promocyjne dr Agnieszka Popławska Redakcja i edycja tekstu mgr Agata Rudnik Pozyskiwanie środków na mgr Łukasz Wyszyński działalność studencką 9. Jak budować partnerstwa dr Sylwia Mrozowska międzysektorowe Łącznie ilość godzin 30 Dodatkowo każda grupa projektowa weźmie udział w trzech indywidualnych spotkaniach z mentorem. Każde spotkanie potrwa 5 godzin. Jego termin będzie ustalany indywidualnie z każdą z grup. Lp. Temat Termin Ilość godzin 1. Praca indywidualna nad projektem Do Praca indywidualna nad projektem Do Praca indywidualna nad projektem Do Łącznie ilość godzin 15 Dobór mentorów uzależniony będzie od specyfiki projektów studenckich. Do prowadzenia spotkań zaprosimy praktyków mających doświadczenie w pracy projektowej. Praktyki zakończą się prezentacją projektów, która odbędzie się w drugim tygodniu maja.

2 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Życie to Projekt wstęp do zarządzania projektami Zapoznanie się z podstawową nomenklaturą zarządzania projektami oraz cyklem życia projektu Przećwiczenie praktycznych narzędzi i technik zarządzania projektami Zrozumienie kluczowych funkcji i ról w projekcie oraz rozwinięcie umiejętności miękkich niezbędnych w pracy zespołowej Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili: zdefiniować cel oraz zakres projektu zastosować praktyczne narzędzia i techniki zarządzania projektami zastosować umiejętności miękkie kluczowe w pracy zespołowej. mgr Małgorzata Kusyk, PMP, PRINCE2, ekspert zarządzania projektami, partner zarządzający AgilePMO, mentor, trener biznesu, wykładowca MBA, twórca szkoleń i metodyk z zakresu zarządzania projektami, prezes Project Management Institute Poland Chapter. Od 14 lat z pasją i zaangażowaniem skutecznie zarządza projektami i zespołami projektowymi w Europie, Azji i Ameryce. Buduje i rozwija zwinne organizacje, które w obliczu wyzwań i zmian potrafią dostosować się do nowej sytuacji rynkowej. Tworzy i prowadzi innowacyjne warsztaty i szkolenia oraz wdraża unikatowe rozwiązania w obszarze zarządzania przedsięwzięciami, w których łączy podejścia zwinne z tradycyjnymi. Jest prelegentką na konferencjach w Polsce i na świecie, autorką wielu artykułów oraz inspirującego bloga z obszaru zarządzania projektami, rozwoju zawodowego oraz budowania skutecznych zespołów. Od wielu lat aktywnie działa w stowarzyszeniu Project Management Institute (PMI ), obecnie jako Prezes PMI Poland Chapter oraz przedstawicielka PMI Educational Foundation w Polsce. 4. Literatura i inne materiały a. Curtis C. (2004), Just Enough Project Management: The Indispensable Four-step Process for Managing Any Project, Better, Faster, Cheaper, Wydawnictwo: McGraw- Hill b. Wysocki R. (2012), Efektywne zarządzanie projektami, Wydawnictwo: One Press c. Wysocki R., Lewis J., Doug DeCarlo D (2001), The World Class Project Manager: A Professional Development Guide, Wydawnictwo: Basic Books WSTĘP DO METODOLOGII DESIGN THINKING Wprowadzenie do tematu design thinking

3 Przedstawienie podstawowych założeń metodologii design thinking Zaprezentowanie poszczególnych etapu procesu Prezentacja przykładów wdrożeń wypracowywanych z wykorzystaniem narzędzi design thinking Zaprezentowanie możliwości wykorzystanie metodologii przy rozwijaniu projektów studenckich Uczestnicy znają podstawowe założenia metodologii design thinking, w tym etapy pracy projektowej Uczestnicy rozumieją specyfikę i celowość projektowania zorientowanego na użytkownika Uczestnicy rozumieją rolę realizacji projektów w interdyscyplinarnych zespołach i znają podstawy tworzenia interdyscyplinarnych zespołów projektowych (koncepcja T- shape) Uczestnicy umieją formułować pytanie projektowe Uczestnicy rozumieją rolę itaracji w procesie projektowym mgr inż. Joanna Pniewska, Politechnika Gdańska, Polska pracownik Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej. W pracy zawodowej zajmuje się budowaniem skutecznej komunikacji na linii biznes-nauka, audytem innowacyjnych technologii oraz ich transferem do przedsiębiorstw. Autorka jest również doktorantką Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, gdzie w obszarze nauk o zarządzaniu bada zagadnienia związane z wykorzystaniem podejścia design thinking w procesie zarządzania innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach usługowych. Joanna Pniewska jest absolwentką programu Top 500 Innovators na University of California, Berkeley oraz dwóch staży w obszarach komercjalizacji innowacji i kreatywności na Stanford University w Stanach Zjednoczonych. 4. Literatura a. Brown, T. (2013). zmiana przez design: jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność, Wyd. Libron b. Ingle B. R. (2015), Design Thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy, wyd. One Press c. Lockwood T. (2009), Design Thinking. Integrating Innovation, customer experience and brand value, Allworth Press d. Kumar V. (2012), 101 Design Methods: A Structured Approach for Driving Innovation in Your Organization, Viley e. Stickdorn M. (2012), This is Service Design Thinking: Basics, Tools, Cases, Wiley KREATYWNE GENEROWANIE POMYSŁÓW Odkryj w sobie twórczą pasję. Warsztat twórczego myślenia

4 praca nad barierami w myśleniu okazja do intensywnego treningu procesów myślowych bez skrępowania i nudy określenie twórczego profilu pasjonata każdego uczestnika praca indywidualna nad rozwojem pasji twórczej (twórcze, indywidualne zadania domowe) zachęta do twórczego działania w codziennym życiu poznanie metod rozwoju i pomiaru twórczych zachowań i dzieł twórczych uczestnik jest gotowy, aby identyfikować i przełamywać bariery w myśleniu uczestnik potrafi wyzbyć się zahamowań związanych z lękiem przed ocenę uczestnik zna własne twórcze umiejętności, warsztat jest dla niego/ niej pierwszym krokiem do odkrycia pasji uczestnik zdobywa motywację do realizacji twórczych działań w codziennym życiu uczestnik umie skutecznie komunikować się w zespole, widzi zalety płynące z grupowej pracy twórczej (doświadcza efektu synergii) uczestnik widzi świat z wielu punktów widzenia uczestnik orientuje się w nowoczesnych metodach rozwoju i pomiaru twórczych zachowań i dzieł twórczych mgr Małgorzata Osowiecka wykładowca na sopockim Wydziale SWPS, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w SWPS. Kierownik grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Młodych Wynalazców pt. Dynamika emocji w procesie twórczym. Stypendystka w programie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej FOCUS w Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się psychologią twórczości, prowadzi treningi twórczości, jest sędzią konkursu twórczości Odyseja Umysłu oraz współorganizatorką konkursu Kreatywny Uczeń dla pomorskiej młodzieży. Współpracuje z tygodnikiem Polityka, magazynem Focus Coaching, a także pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego serwisu Badania.net. Pasjonatka poezji oraz dziennikarstwa popularnonaukowego i reportażowego, nr tel.: Literatura a. De Bono, E. (2008). Sześć myślowych kapeluszy. Gliwice: Hellion b. De Bono, E. (2011). Umysł kreatywny: 62 ćwiczenia rozwijające intelekt. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka. c. Runco, M. A., Pritzker, S. R. (1999). Encyclopedia of Creativity, Two-Volume Set. California: Academic Press. d. Matczak, A., Jaworowska. A., Stańczak, J. (2000) Rysunkowy Test Twórczego Myślenia Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP. e. Nęcka, E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP. f. Nęcka, E. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP. g. Szmidt, K. (2013). Pedagogika Twórczości. Gdańsk: GWP. h. Tokarz, A. (2005). Dynamika Procesu Twórczego. Kraków: Wydawnictwo UJ. BADANIA ETNOGRAFICZNE "Mów do mnie jeszcze" - czyli jak rozmawiać i słuchać. O wykorzystaniu metod

5 etnograficznych w projektowaniu nowych usług i produktów Zapoznanie uczestników z dwiema podstawowymi metodami badań etnograficznych: wywiadem etnograficznym i obserwacją uczestniczącą; Zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania i przeprowadzania wywiadu oraz analizy danych; Opracowanie wstępnej struktury wywiadu i omówienie przykładowych pytań. Uczestnicy dowiedzą się czym jest wywiad etnograficzny i obserwacja; Uczestniczy zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą planowania i przeprowadzania wywiadu oraz analizy uzyskanych danych; Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą obserwacji uczestniczącej; Uczestnicy przygotują wstępną strukturę wywiadu w celu wykorzystaniu jej w realizowanych projektach; Uczestnicy przećwiczą sposób prowadzenia wywiadu etnograficznego. mgr Magdalena Laine-Zamojska / Studio Zamojski Absolwentka etnologii i antropologii kulturowej (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznan ). Od 2008 doktorantka na Uniwersytecie w Jyväskylä w Finlandii. Badanie z zakresu muzeologii i cyfrowego dziedzictwa kulturowego realizowane jest takzė w ramach programu MEMORNET (Finnish Research Education Network on the Society s Memory Functions). Stypendystka fundacji KONE oraz Alfreda Kordelina. Pracowała takzė jako Junior Researcher przy nordyckim projekcie NODEM Network of Design and Digital Heritage. Obecnie jest członkinia zespołu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przygotowuja cego projekt E-Muzea. Jest głównie odpowiedzialna za kwestie zwia zane z przygotowaniem wymagan dotycza cych ogólnopolskiego portalu internetowego, na którym maja byc udoste pniane zdigitalizowane zbiory muzealne. Zainteresowana interdyscyplinarnymi projektami ła cza cymi cyfrowe technologie i design. W swojej pracy wykorzystuje metody badań etnograficznych. 4. Literatura i inne materiały 1. Angrosino, Michael (2010) Badania etnograficzne i obserwacyjne, Warszawa: PWN. 2. Chipchase, J. (2007) The anthropology of mobile phones,ted 2007, Filmed Mar 2007, 3. Denzin, Norman K., Lincoln Yvonna S. (red.) (2009) Metody badań jakościowych, tomy 1-2, Warszawa: PWN. 4. Flick, Uwe (2010) Projektowanie badania jakościowego, Warszawa: PWN. 5. Flick, Uwe (2011) Jakość w badaniach jakościowych, Warszawa: PWN. 6. Gibbs, Graham (2011) Analizowanie danych jakościowych, Warszawa: PWN. 7. Hammersley, Martyn oraz Atkinson, Paul, (2000) Metody Badań terenowych, Poznań: Zysk i Spółka. 8. Jemielniak, Dariusz (2013) Netnografia, czyli etnografia wirtualna nowa forma badań etnograficznych, Prakseologia nr 154/2013, s , https://www.academia.edu/ /netnografia_czyli_etnografia_wirtualna_nowa_fo

6 rma_badań_etnograficznych 9. Jemielniak, Dariusz (2012) Badania jakościowe. Podejścia i teorie, tom 1, Warszawa: PWN. 10. Jemielniak, Dariusz (2012) Badania jakościowe. Metody i narzędzia, tom 2, Warszawa: PWN. 11. Kaufman, Jean-Claude (2010) Wywiad rozumiejący, Warszawa: Oficyna Naukowa. 12. Kvale, Steinar (2010) Prowadzenie wywiadów, Warszawa: PWN. 13. Rapley, Tom (2010) Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Warszawa: PWN. 14. Silverman, David (2007) Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, Warszawa: PWN. 15. Silverman, David (2009) Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa: PWN. DZIAŁANIA PROMOCYJNE Do kogo, co i w jaki sposób czyli działania promocyjne w praktyce Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi obszarami, którymi zajmuje się marketing, a także przedstawienie zasad tworzenia strategii komunikacyjnej. Pokazanie przykładu procesu tworzenia strategii komunikacyjnej na przykładzie inwestycji deweloperskiej, która w 2014 roku została wprowadzona na rynek. Słuchacze, po udziale w warsztacie, be da umieli zidentyfikowac przewagi konkurencyjne produktu, grupę docelową, otoczenia mikro i makro produktu, a także narzędzia stosowane do promowania projektu. W trakcie warsztatu studenci nabędą umiejętności przekładania założeń strategicznych na praktyczne narzędzia marketingowe. dr Agnieszka Popławska - prowadzi zajęcia dotycząe problematyki psychologii organizacji i marketingu oraz wykład fakultatywny Marketing w praktyce, kursu e-learningowego Wstęp do psychologii biznesu, warsztaty Symulacje rynkowe, a także zajęcia typu case study w ramach których słuchacze tworzą własną strategię marketingową biurowca. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie we współpracy z firmą konsultingową, a potem budującą i zarządzającą nieruchomościami komercyjnym na stanowisku HR & Marketing Managera. W ramach obowiązków miedzy innymi tworzyła strategię i budżet marketingowy projektu budowy, wynajmu i zarządzania jednym z największych centrów biurowych w Polsce Północnej, tworzyła założenia do materiałów marketingowych (strona www, foldery, reklamy prasowe i wielkoformatowe), strategię obecności w social media, współpracowała w zakresie PR, zlecania i analizy badań marketingowych. 4. Literatura

7 a. Dolinśki D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdanśkie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdanśk 2010 b. Kotler, P., Marketing. Wyd. Rebis, Poznań 2012 c. Ries, A.Ries, L., Wojna marketingu z zarządzaniem, PWE, Warszawa 2010 REDAKCJA I EDYCJA TEKSTU Jak pisać dobrze i kreatywnie? Redakcja i edycja tekstu Uczestnicy warsztatu poznają narzędzia, pozwalające im na redagowanie poprawnych i interesujących tekstów. Dzięki treściom przedstawionym podczas warsztatu, unikną popełniania częstych błędów ortograficznych, jak i stylistycznych. Dowiedzą się także na czym polega kreatywne pisanie i jak praktycznie posługiwać się nim w codziennym sporządzaniu tekstów. Wspólnie trenować będą także kreatywne myślenie oraz nieszablonowe formy tworzenia zarówno krótkich, jak i dłuższych treści. Dzięki zaproponowanym ćwiczeniom uczestnicy będą samodzielnie redagować krótkie teksty użytkowe, jaki i dłuższe formy. Będą także konstruować interesujące tytuły, przyciągające uwagę czytelników, a także otrzymają wskazówki, jak rozwijać dalszy warsztat w zakresie pisania. mgr Agata Rudnik - psycholog, dziennikarka, specjalista ds. PR. Kreowała wizerunek m.in. klientów agencji PR Actia Forum (w tym Finnlines), Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia. Pisała dla Wirtualnej Polski, Live&Travel, Gazeta.pl. Organizowała (i nadal z powodzeniem to robi) wiele warsztatów z zakresu rozwoju osobistego, zarządzania czasem i kreatywnego pisania. Obecnie doktorantka i asystent w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Pisze dla magazynu "Prestiż" i portalu Trójmiasto.pl. 4. Literatura a. Bonda K. (2010), Maszyna do pisania. Kurs kreatywnego pisania, Warszawa: Wyd. MUZA S.A. b. King S. (2014), Jak pisać. Pamiętnik rzemieślnika, Warszawa: Wyd. Prószyński Media c. Maćkiewicz J. (2010), Jak Dobrze Pisać. Od Myśli Do Tekstu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN d. Wrycza-Bekier J. (2014), Magia słów. Jak pisać teksty, które porwą tłumy, Gliwice: Wyd. Helion e. Materiały własne, opracowane na podstawie doświadczenia zawodowego POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKĄ

8 Po co nam środki na działalność studenckich kół naukowych i jak je pozyskać? Celem warsztatu jest prezentacja możliwych źródeł pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych na działalność kół naukowych. Uczestnicy mają zwiększyć swoją wiedzę i świadomość w obszarze identyfikacji potrzeb w ramach swojej działalności oraz możliwych rozwiązań instytucjonalnych i formalnych pozwalających uzyskać finansowanie studenckiego ruchu naukowego. Warsztat ma na celu również prezentację możliwych sposobów pozyskiwania środków poza uczelnią i przygotować uczestników do aktywności w tym obszarze. Uczestnik będzie miał wiedzę o źródłach wewnętrznych i zewnętrznych w odniesieniu do uczelni pozyskiwania środków finansowych na działalność kół naukowych. Uczestnik będzie miał wiedzę o możliwościach i sposobach pozyskiwania środków pozafinansowych na działalność kół naukowych. Uczestnik będzie umiał inicjować działania w aspekcie pozyskiwania środków w ramach uczelni oraz poza nią. Uczestnik będzie potrafił poszukiwać źródeł pozyskiwania środków finansowych oraz pozafinansowych na działalność kół naukowych. Uczestnik będzie miał świadomość wagi samooceny swojej organizacji oraz jej strategii w kontekście pozyskiwania środków na działalność. mgr Łukasz Wyszyński absolwent stosunków międzynarodowych w specjalności bezpieczeństwo morskie państwa. Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. formalno-prawnych. W przeszłości Przewodniczący Samorządu Studentów oraz członek dwóch kół naukowych. W okresie studiów działał w komisji dydaktycznej Parlamentu Studentów rzeczypospolitej Polskiej oraz był koordynatorem ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich. Obecnie Prezes Zarządu Fundacji Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych Pomeranian Students Coalition oraz Współprzewodniczący Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Organizator konferencji, szkoleń oraz wydarzeń edukacyjnych. Prowadzi szkolenia w obszarze szkolnictwa wyższego i działalności pozarządowej. 4. Literatura a. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym b. c. d. e. PARTNERSTWA MIĘDZYSEKTOROWE

9 1. Cel warsztatu Wprowadzenie do problematyki budowania partnerstw międzysektorowych Zwiększenie świadomości słuchaczy w zakresie istoty, celów, warunków oraz procesu budowania partnerstw międzysektorowych. 2. Efekt warsztatu Uczestnicy warsztatu zdobędą wiedzę na temat możliwości i zasadności zawiązania partnerstwa, zasad skuteczności kooperacji i partnerstwa międzysektorowego i barier w jego realizacji. Poznają rolę kapitału społecznego w rozwoju partnerstw międzysektorowych. Ponadto zapoznają się z metodą włączania interesariuszy. 3.Biogram dr Sylwia Mrozowska - adiunkt w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych, kierownik studiów podyplomowych Aktywizacja obywatelska - projekty międzysektorowe, opiekun koła naukowego Aktywizacji i Innowacji Społecznych, menedżer projektów badawczych i prac rozwojowych, koordynatorka projektów naukowych i edukacyjnych, autorka publikacji z zakresu strategii, lobbingu i polityki młodzieżowej Unii Europejskiej. 4.. Literatura 1. Eichner M., Bańczyk P. [2011], CZAR PARtnerstw działania na rzecz współpracy podmiotów ekonomii społecznej, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice, 2. Esping-Andersen G., Why We Need a New Welfare State, Oxford University Press Gawkowska A., Gliński P., Kościański A. (red.), Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość, polityka, lokalność, Warszawa Handzlik A., Głowacki J. (red.), Partnerstwo-współpraca międzysektorowa w budowaniu relacji społecznych, Kraków Od słów do czynów. Podręcznik angażowania interesariuszy. Tom 2 Praktyczny poradnik angażowania interesariuszy, Stakeholder Research Association Canada Inc., UNEP, 2005, wydanie polskie pod red. B. Grucza, Warszawa W stronę partnerskiej współpracy, Trzeci Sektor 2011/ Partnerstwa lokalne jako istotny element rozwoju przedsiębiorczości społecznej pod red. B. Sadowskiej, T. Sadowskiego, Poznań 2013.

10

tryb stacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi

tryb stacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb stacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Zarządzanie procesami szkoleniowymi Zgodnie z wymogami SWPS Moduł skierowany jest do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Design Thinking - myślenie projektowe usystematyzowanie procesu kreatywnego rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań

Design Thinking - myślenie projektowe usystematyzowanie procesu kreatywnego rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań Design Thinking - myślenie projektowe usystematyzowanie procesu kreatywnego rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań O SZKOLENU Design Thinking (popularnie tłumaczone jako myślenie projektowe ), zgodnie

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami Szkolenie przygotowujące do certyfikacji PMP (PMP Prep)* Zarządzanie Projektami zgodnie ze standardami PMI Zawartość oferty: I. WSTĘP II. EFEKTY SZKOLENIA III. METODY KSZTAŁCENIA IV. TRENERZY V. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi

tryb niestacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi MODUŁ 2 Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Zarządzanie procesami szkoleniowymi Zgodnie z wymogami SWPS Moduł skierowany jest do wszystkich Studentów, którzy pracują w działach HR, Szkoleń lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność INNOWACJE W BIZNESIE projektowanie i wdrażanie

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność INNOWACJE W BIZNESIE projektowanie i wdrażanie Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność INNOWACJE W BIZNESIE projektowanie i wdrażanie Istota specjalności ODPOWIEDŹ na pytanie: Jak tworzyć i skutecznie wdrażać

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach:

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: public relations PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy i oferta

Prezentacja firmy i oferta Prezentacja firmy i oferta Nasze trzy obszary działania Wdrożenie oprogramowania do pracy w wirtualnych / zdalnych zespołach i szkolenia nt. pracy w wirtualnych zespołach. Stworzenie koncepcji wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Foundation for the Development of the Education System www.frse.org.pl Program Erasmus Podsumowania 1998-2011 Erasmus w Polsce Wyjazdy 1998/99 2010/11

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 17.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA:

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzania i Komunikacji Społecznej 1. 2. WYDZIAŁ JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład) NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 3. OBSZAR KSZTAŁCENIA Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Spraw Publicznych Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora zapraszają na PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Warszawa, październik 2011 r. czerwiec 2012 r. PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Studia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Moduł ecommerce. Terminy: 11 i 12 marca 25 i 26 marca 15 i 16 kwietnia 25 i 26 kwietnia

Moduł ecommerce. Terminy: 11 i 12 marca 25 i 26 marca 15 i 16 kwietnia 25 i 26 kwietnia Tematy: 1. Metody monetyzacji obecności firmy B2B w Internecie i prowadzenia handlu elektronicznego (e-commerce). Trenerzy: Łukasz Kurosad/Wojciech Szymczak 2. Badania użyteczności w optymalizacji serwisów

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - studia na WSB w Szczecinie Podczas nauki słuchacze nabędą umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych

Bardziej szczegółowo

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych TEMAT SZKOLENIA Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w ch Dzień 1 OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Design Thinking MYŚL PROJEKTOWO O TWORZENIU INNOWACJI JOANNA PNIEWSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA STOWARZYSZENIE TOP 500 INNOVATORS

Design Thinking MYŚL PROJEKTOWO O TWORZENIU INNOWACJI JOANNA PNIEWSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA STOWARZYSZENIE TOP 500 INNOVATORS Design Thinking MYŚL PROJEKTOWO O TWORZENIU INNOWACJI JOANNA PNIEWSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA STOWARZYSZENIE TOP 500 INNOVATORS Joanna Pniewska Metodyk design thinking Badacz service design Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Polish Governance Institute

Polish Governance Institute Polish Governance Institute Akademia Przywódców Rozwoju Lokalnego - unikalny program kształcenia liderów Przywództwo to wzbogacona i pogłębiona samoświadomość, rozwinięte umiejętności i postawa intelektualna,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa

Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa A PMP Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa Czas trwania: 5 dni (40 h) Poziom trudności: Zaawansowany Autoryzacja: APM Group Ltd Opis: Akademia PMP to 5-dniowy, intensywny

Bardziej szczegółowo

Jesienna Szkoła Zarządzania Projektami Innowacyjnymi AON

Jesienna Szkoła Zarządzania Projektami Innowacyjnymi AON Zarządzanie Projektami Innowacyjnymi AON 2012 Jesienna Szkoła Zarządzania Projektami Innowacyjnymi AON 08 19 Października 2012 Projekt Nr 51/PMKI/U/14-06.10/2011 finansowany w ramach programu MNiSzW Kreator

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów: Specjalizacja Case Study

Szkoła Trenerów: Specjalizacja Case Study Szkoła Trenerów: Specjalizacja Case Study Nauka jest kłótliwa i piękna. Jeśli chcesz mieć z nią coś do czynienia, musisz prowadzić wiecznie proces sądowy. Isaac Newton Praca na historiach, konkretnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTÓW

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTÓW PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTÓW 1. Nazwa studiów podyplomowych: Certyfikowany Kierownik Projektów 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Certyfikowany Kierownik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym skierowanym do dyrektorów personalnych, menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą rozwijać

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych 2014-2020. O SZKOLENIU Szkolenie wskazuje, w jaki sposób można obniżyć finansowanie przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J

SKUTECZNA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J SKUTECZNA KOMUNIKACJA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J Do kogo skierowane jest szkolenie? Osoby zarządzające w różnych obszarach m.in. Prezesi Zarządu, Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/01 z dnia 0.01.01r. WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Nazwa przedmiotu Pozyskiwanie środków z UE Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Historii Kod

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery.

Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery. Akademia Kariery - 27 edycja cyklu szkoleniowego (8-12.04.2013) Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery. Szkolenia prowadzone

Bardziej szczegółowo

METODY DOBORU PERSONELU

METODY DOBORU PERSONELU 1.1.1 Metody doboru personelu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY DOBORU PERSONELU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZZL_PS2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KOD WF/II/st/13 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów.

WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów. Projekt Bo chcę! WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów. AUTORSKI PROJEKT stworzony i prowadzony z pasją przez: Katarzyna DUJANOWICZ Gabriela BOROWCZYK WARSZAWA, 21-22.02.2015

Bardziej szczegółowo

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com. KREATYWNOŚĆ JAKOŚĆ HUMOR Izabela Krzyszycha Portfolio zawodowe T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.pl KWALIFIKACJE PROFESJONALIZM NIEZAWODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego Spotkanie branżowe dla studentów i pracodawców Kierunek: INFORMATYKA NOWOCZESNE PLATFORMY INFORMATYCZNE COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów

Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów Szanowni Państwo Nic tak nie łączy łudzi jak wspólna droga pokonania trudności, problemów i wyzwań.

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

STUDIA PODYPLOMOWE. Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. STUDIA PODYPLOMOWE Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 265 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Anna Nowacka Koszt studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny Dobre i złe ł praktyki ki funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny PLAN PREZENTACJI 1. Strategia uczelni

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010

Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010 Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010 LondonSAM Polska, Kraków 2013 Firma WHITECOM Project Experience oraz LondonSAM Polska zapraszają serdecznie do udziału w szkoleniu poświęconym nauce narzędzia MS

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY REKRUTER. Naucz się szukać, oceniać i zdobywać najlepszych kandydatów do pracy w Twojej firmie

PROFESJONALNY REKRUTER. Naucz się szukać, oceniać i zdobywać najlepszych kandydatów do pracy w Twojej firmie PROFESJONALNY REKRUTER Naucz się szukać, oceniać i zdobywać najlepszych kandydatów do pracy w Twojej firmie Termin: 22 września 2017r. Miejsce szkolenia: Kraków, Best Western Efekt Express Kraków Hotel

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATION MANAGER menedżer/ekspert/doradca w zakresie komunikacji

Bardziej szczegółowo

Formy promocji Forms of promotion PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Formy promocji Forms of promotion PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Formy Forms of promotion Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu Załącznik do Uchwały Rady Instytutu INHS w Płocku Nr /16 z dnia 8 września 16 roku Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe inżynierskie, licencjackie, magisterskie.

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Wydział: Zarządzanie i Finanse. Zarządzanie

Wydział: Zarządzanie i Finanse. Zarządzanie Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Weiss Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI Szkolenie otwarte WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI 19 20 maja 2015 r. Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 104/2016 Senatu UKSW z dnia 23 czerwca 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 104/2016 Senatu UKSW z dnia 23 czerwca 2016 r. Załącznik do Uchwały Nr 104/2016 Senatu UKSW z dnia 23 czerwca 2016 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na studiach podyplomowych Projektowanie Innowacji, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Program Horyzont 2020 szansa na rozwój

Program Horyzont 2020 szansa na rozwój Program Horyzont 2020 szansa na rozwój Praktyczny warsztat przygotowania wniosku aplikacyjnego i realizacji projektu międzynarodowego O programie: Program ramowy pn. Horyzont 2020" to największy w historii

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Opis kierunku studiów.

Opis kierunku studiów. Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji http://turystyka.amu.edu.pl. Nabór na Turystykę i Rekreację III letnie dzienne i zaoczne studia licencjackie II letnie dzienne i zaoczne studia magisterskie (w tym

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Kopczyński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Administracja i finanse

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - opis przedmiotu

Zarządzanie projektami - opis przedmiotu Zarządzanie projektami - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektami Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-ZP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo