ZARZĄDZANIE PROJEKTEM. Życie to Projekt wstęp do zarządzania projektami 1. Cele warsztatu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE PROJEKTEM. Życie to Projekt wstęp do zarządzania projektami 1. Cele warsztatu:"

Transkrypt

1 Sylabus praktyk studenckich organizowanych przez Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Strefę Startup Gdynia dla studentów studiów licencjackich i magisterskich Opis praktyk Praktyki skierowane są do studentów uczelni wyższych, zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich. W ramach praktyk studenci w interdyscyplinarnych zespołach projektować będą produkt lub usługę, która służyć będzie społeczności akademickiej. Uczestnicy praktyk wezmą udział w 9 warsztatach tematycznych oraz 3 spotkaniach, w trakcie których będą dopracowywać swój projekt. Plan i harmonogram zajęć warsztatowych Lp. Temat Prowadzący Termin Ilość godzin 1. Procesy grupowe mgr Agnieszka Kasprzyk budowanie zespołu Mączyńska 2. Zarządzanie projektem mgr Małgorzata Kusyk Wstęp do metodologii design mgr Joanna Pniewska thinking 4. Kreatywne generowanie mgr Małgorzata pomysłów Osowiecka 5. Badania etnograficzne mgr Magdalena Laine Zamojska 6. Działania promocyjne dr Agnieszka Popławska Redakcja i edycja tekstu mgr Agata Rudnik Pozyskiwanie środków na mgr Łukasz Wyszyński działalność studencką 9. Jak budować partnerstwa dr Sylwia Mrozowska międzysektorowe Łącznie ilość godzin 30 Dodatkowo każda grupa projektowa weźmie udział w trzech indywidualnych spotkaniach z mentorem. Każde spotkanie potrwa 5 godzin. Jego termin będzie ustalany indywidualnie z każdą z grup. Lp. Temat Termin Ilość godzin 1. Praca indywidualna nad projektem Do Praca indywidualna nad projektem Do Praca indywidualna nad projektem Do Łącznie ilość godzin 15 Dobór mentorów uzależniony będzie od specyfiki projektów studenckich. Do prowadzenia spotkań zaprosimy praktyków mających doświadczenie w pracy projektowej. Praktyki zakończą się prezentacją projektów, która odbędzie się w drugim tygodniu maja.

2 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Życie to Projekt wstęp do zarządzania projektami Zapoznanie się z podstawową nomenklaturą zarządzania projektami oraz cyklem życia projektu Przećwiczenie praktycznych narzędzi i technik zarządzania projektami Zrozumienie kluczowych funkcji i ról w projekcie oraz rozwinięcie umiejętności miękkich niezbędnych w pracy zespołowej Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili: zdefiniować cel oraz zakres projektu zastosować praktyczne narzędzia i techniki zarządzania projektami zastosować umiejętności miękkie kluczowe w pracy zespołowej. mgr Małgorzata Kusyk, PMP, PRINCE2, ekspert zarządzania projektami, partner zarządzający AgilePMO, mentor, trener biznesu, wykładowca MBA, twórca szkoleń i metodyk z zakresu zarządzania projektami, prezes Project Management Institute Poland Chapter. Od 14 lat z pasją i zaangażowaniem skutecznie zarządza projektami i zespołami projektowymi w Europie, Azji i Ameryce. Buduje i rozwija zwinne organizacje, które w obliczu wyzwań i zmian potrafią dostosować się do nowej sytuacji rynkowej. Tworzy i prowadzi innowacyjne warsztaty i szkolenia oraz wdraża unikatowe rozwiązania w obszarze zarządzania przedsięwzięciami, w których łączy podejścia zwinne z tradycyjnymi. Jest prelegentką na konferencjach w Polsce i na świecie, autorką wielu artykułów oraz inspirującego bloga z obszaru zarządzania projektami, rozwoju zawodowego oraz budowania skutecznych zespołów. Od wielu lat aktywnie działa w stowarzyszeniu Project Management Institute (PMI ), obecnie jako Prezes PMI Poland Chapter oraz przedstawicielka PMI Educational Foundation w Polsce. 4. Literatura i inne materiały a. Curtis C. (2004), Just Enough Project Management: The Indispensable Four-step Process for Managing Any Project, Better, Faster, Cheaper, Wydawnictwo: McGraw- Hill b. Wysocki R. (2012), Efektywne zarządzanie projektami, Wydawnictwo: One Press c. Wysocki R., Lewis J., Doug DeCarlo D (2001), The World Class Project Manager: A Professional Development Guide, Wydawnictwo: Basic Books WSTĘP DO METODOLOGII DESIGN THINKING Wprowadzenie do tematu design thinking

3 Przedstawienie podstawowych założeń metodologii design thinking Zaprezentowanie poszczególnych etapu procesu Prezentacja przykładów wdrożeń wypracowywanych z wykorzystaniem narzędzi design thinking Zaprezentowanie możliwości wykorzystanie metodologii przy rozwijaniu projektów studenckich Uczestnicy znają podstawowe założenia metodologii design thinking, w tym etapy pracy projektowej Uczestnicy rozumieją specyfikę i celowość projektowania zorientowanego na użytkownika Uczestnicy rozumieją rolę realizacji projektów w interdyscyplinarnych zespołach i znają podstawy tworzenia interdyscyplinarnych zespołów projektowych (koncepcja T- shape) Uczestnicy umieją formułować pytanie projektowe Uczestnicy rozumieją rolę itaracji w procesie projektowym mgr inż. Joanna Pniewska, Politechnika Gdańska, Polska pracownik Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej. W pracy zawodowej zajmuje się budowaniem skutecznej komunikacji na linii biznes-nauka, audytem innowacyjnych technologii oraz ich transferem do przedsiębiorstw. Autorka jest również doktorantką Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, gdzie w obszarze nauk o zarządzaniu bada zagadnienia związane z wykorzystaniem podejścia design thinking w procesie zarządzania innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach usługowych. Joanna Pniewska jest absolwentką programu Top 500 Innovators na University of California, Berkeley oraz dwóch staży w obszarach komercjalizacji innowacji i kreatywności na Stanford University w Stanach Zjednoczonych. 4. Literatura a. Brown, T. (2013). zmiana przez design: jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność, Wyd. Libron b. Ingle B. R. (2015), Design Thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy, wyd. One Press c. Lockwood T. (2009), Design Thinking. Integrating Innovation, customer experience and brand value, Allworth Press d. Kumar V. (2012), 101 Design Methods: A Structured Approach for Driving Innovation in Your Organization, Viley e. Stickdorn M. (2012), This is Service Design Thinking: Basics, Tools, Cases, Wiley KREATYWNE GENEROWANIE POMYSŁÓW Odkryj w sobie twórczą pasję. Warsztat twórczego myślenia

4 praca nad barierami w myśleniu okazja do intensywnego treningu procesów myślowych bez skrępowania i nudy określenie twórczego profilu pasjonata każdego uczestnika praca indywidualna nad rozwojem pasji twórczej (twórcze, indywidualne zadania domowe) zachęta do twórczego działania w codziennym życiu poznanie metod rozwoju i pomiaru twórczych zachowań i dzieł twórczych uczestnik jest gotowy, aby identyfikować i przełamywać bariery w myśleniu uczestnik potrafi wyzbyć się zahamowań związanych z lękiem przed ocenę uczestnik zna własne twórcze umiejętności, warsztat jest dla niego/ niej pierwszym krokiem do odkrycia pasji uczestnik zdobywa motywację do realizacji twórczych działań w codziennym życiu uczestnik umie skutecznie komunikować się w zespole, widzi zalety płynące z grupowej pracy twórczej (doświadcza efektu synergii) uczestnik widzi świat z wielu punktów widzenia uczestnik orientuje się w nowoczesnych metodach rozwoju i pomiaru twórczych zachowań i dzieł twórczych mgr Małgorzata Osowiecka wykładowca na sopockim Wydziale SWPS, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w SWPS. Kierownik grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Młodych Wynalazców pt. Dynamika emocji w procesie twórczym. Stypendystka w programie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej FOCUS w Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się psychologią twórczości, prowadzi treningi twórczości, jest sędzią konkursu twórczości Odyseja Umysłu oraz współorganizatorką konkursu Kreatywny Uczeń dla pomorskiej młodzieży. Współpracuje z tygodnikiem Polityka, magazynem Focus Coaching, a także pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego serwisu Badania.net. Pasjonatka poezji oraz dziennikarstwa popularnonaukowego i reportażowego, nr tel.: Literatura a. De Bono, E. (2008). Sześć myślowych kapeluszy. Gliwice: Hellion b. De Bono, E. (2011). Umysł kreatywny: 62 ćwiczenia rozwijające intelekt. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka. c. Runco, M. A., Pritzker, S. R. (1999). Encyclopedia of Creativity, Two-Volume Set. California: Academic Press. d. Matczak, A., Jaworowska. A., Stańczak, J. (2000) Rysunkowy Test Twórczego Myślenia Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP. e. Nęcka, E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP. f. Nęcka, E. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP. g. Szmidt, K. (2013). Pedagogika Twórczości. Gdańsk: GWP. h. Tokarz, A. (2005). Dynamika Procesu Twórczego. Kraków: Wydawnictwo UJ. BADANIA ETNOGRAFICZNE "Mów do mnie jeszcze" - czyli jak rozmawiać i słuchać. O wykorzystaniu metod

5 etnograficznych w projektowaniu nowych usług i produktów Zapoznanie uczestników z dwiema podstawowymi metodami badań etnograficznych: wywiadem etnograficznym i obserwacją uczestniczącą; Zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania i przeprowadzania wywiadu oraz analizy danych; Opracowanie wstępnej struktury wywiadu i omówienie przykładowych pytań. Uczestnicy dowiedzą się czym jest wywiad etnograficzny i obserwacja; Uczestniczy zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą planowania i przeprowadzania wywiadu oraz analizy uzyskanych danych; Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą obserwacji uczestniczącej; Uczestnicy przygotują wstępną strukturę wywiadu w celu wykorzystaniu jej w realizowanych projektach; Uczestnicy przećwiczą sposób prowadzenia wywiadu etnograficznego. mgr Magdalena Laine-Zamojska / Studio Zamojski Absolwentka etnologii i antropologii kulturowej (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznan ). Od 2008 doktorantka na Uniwersytecie w Jyväskylä w Finlandii. Badanie z zakresu muzeologii i cyfrowego dziedzictwa kulturowego realizowane jest takzė w ramach programu MEMORNET (Finnish Research Education Network on the Society s Memory Functions). Stypendystka fundacji KONE oraz Alfreda Kordelina. Pracowała takzė jako Junior Researcher przy nordyckim projekcie NODEM Network of Design and Digital Heritage. Obecnie jest członkinia zespołu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przygotowuja cego projekt E-Muzea. Jest głównie odpowiedzialna za kwestie zwia zane z przygotowaniem wymagan dotycza cych ogólnopolskiego portalu internetowego, na którym maja byc udoste pniane zdigitalizowane zbiory muzealne. Zainteresowana interdyscyplinarnymi projektami ła cza cymi cyfrowe technologie i design. W swojej pracy wykorzystuje metody badań etnograficznych. 4. Literatura i inne materiały 1. Angrosino, Michael (2010) Badania etnograficzne i obserwacyjne, Warszawa: PWN. 2. Chipchase, J. (2007) The anthropology of mobile phones,ted 2007, Filmed Mar 2007, 3. Denzin, Norman K., Lincoln Yvonna S. (red.) (2009) Metody badań jakościowych, tomy 1-2, Warszawa: PWN. 4. Flick, Uwe (2010) Projektowanie badania jakościowego, Warszawa: PWN. 5. Flick, Uwe (2011) Jakość w badaniach jakościowych, Warszawa: PWN. 6. Gibbs, Graham (2011) Analizowanie danych jakościowych, Warszawa: PWN. 7. Hammersley, Martyn oraz Atkinson, Paul, (2000) Metody Badań terenowych, Poznań: Zysk i Spółka. 8. Jemielniak, Dariusz (2013) Netnografia, czyli etnografia wirtualna nowa forma badań etnograficznych, Prakseologia nr 154/2013, s , https://www.academia.edu/ /netnografia_czyli_etnografia_wirtualna_nowa_fo

6 rma_badań_etnograficznych 9. Jemielniak, Dariusz (2012) Badania jakościowe. Podejścia i teorie, tom 1, Warszawa: PWN. 10. Jemielniak, Dariusz (2012) Badania jakościowe. Metody i narzędzia, tom 2, Warszawa: PWN. 11. Kaufman, Jean-Claude (2010) Wywiad rozumiejący, Warszawa: Oficyna Naukowa. 12. Kvale, Steinar (2010) Prowadzenie wywiadów, Warszawa: PWN. 13. Rapley, Tom (2010) Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Warszawa: PWN. 14. Silverman, David (2007) Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, Warszawa: PWN. 15. Silverman, David (2009) Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa: PWN. DZIAŁANIA PROMOCYJNE Do kogo, co i w jaki sposób czyli działania promocyjne w praktyce Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi obszarami, którymi zajmuje się marketing, a także przedstawienie zasad tworzenia strategii komunikacyjnej. Pokazanie przykładu procesu tworzenia strategii komunikacyjnej na przykładzie inwestycji deweloperskiej, która w 2014 roku została wprowadzona na rynek. Słuchacze, po udziale w warsztacie, be da umieli zidentyfikowac przewagi konkurencyjne produktu, grupę docelową, otoczenia mikro i makro produktu, a także narzędzia stosowane do promowania projektu. W trakcie warsztatu studenci nabędą umiejętności przekładania założeń strategicznych na praktyczne narzędzia marketingowe. dr Agnieszka Popławska - prowadzi zajęcia dotycząe problematyki psychologii organizacji i marketingu oraz wykład fakultatywny Marketing w praktyce, kursu e-learningowego Wstęp do psychologii biznesu, warsztaty Symulacje rynkowe, a także zajęcia typu case study w ramach których słuchacze tworzą własną strategię marketingową biurowca. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie we współpracy z firmą konsultingową, a potem budującą i zarządzającą nieruchomościami komercyjnym na stanowisku HR & Marketing Managera. W ramach obowiązków miedzy innymi tworzyła strategię i budżet marketingowy projektu budowy, wynajmu i zarządzania jednym z największych centrów biurowych w Polsce Północnej, tworzyła założenia do materiałów marketingowych (strona www, foldery, reklamy prasowe i wielkoformatowe), strategię obecności w social media, współpracowała w zakresie PR, zlecania i analizy badań marketingowych. 4. Literatura

7 a. Dolinśki D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdanśkie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdanśk 2010 b. Kotler, P., Marketing. Wyd. Rebis, Poznań 2012 c. Ries, A.Ries, L., Wojna marketingu z zarządzaniem, PWE, Warszawa 2010 REDAKCJA I EDYCJA TEKSTU Jak pisać dobrze i kreatywnie? Redakcja i edycja tekstu Uczestnicy warsztatu poznają narzędzia, pozwalające im na redagowanie poprawnych i interesujących tekstów. Dzięki treściom przedstawionym podczas warsztatu, unikną popełniania częstych błędów ortograficznych, jak i stylistycznych. Dowiedzą się także na czym polega kreatywne pisanie i jak praktycznie posługiwać się nim w codziennym sporządzaniu tekstów. Wspólnie trenować będą także kreatywne myślenie oraz nieszablonowe formy tworzenia zarówno krótkich, jak i dłuższych treści. Dzięki zaproponowanym ćwiczeniom uczestnicy będą samodzielnie redagować krótkie teksty użytkowe, jaki i dłuższe formy. Będą także konstruować interesujące tytuły, przyciągające uwagę czytelników, a także otrzymają wskazówki, jak rozwijać dalszy warsztat w zakresie pisania. mgr Agata Rudnik - psycholog, dziennikarka, specjalista ds. PR. Kreowała wizerunek m.in. klientów agencji PR Actia Forum (w tym Finnlines), Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia. Pisała dla Wirtualnej Polski, Live&Travel, Gazeta.pl. Organizowała (i nadal z powodzeniem to robi) wiele warsztatów z zakresu rozwoju osobistego, zarządzania czasem i kreatywnego pisania. Obecnie doktorantka i asystent w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Pisze dla magazynu "Prestiż" i portalu Trójmiasto.pl. 4. Literatura a. Bonda K. (2010), Maszyna do pisania. Kurs kreatywnego pisania, Warszawa: Wyd. MUZA S.A. b. King S. (2014), Jak pisać. Pamiętnik rzemieślnika, Warszawa: Wyd. Prószyński Media c. Maćkiewicz J. (2010), Jak Dobrze Pisać. Od Myśli Do Tekstu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN d. Wrycza-Bekier J. (2014), Magia słów. Jak pisać teksty, które porwą tłumy, Gliwice: Wyd. Helion e. Materiały własne, opracowane na podstawie doświadczenia zawodowego POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKĄ

8 Po co nam środki na działalność studenckich kół naukowych i jak je pozyskać? Celem warsztatu jest prezentacja możliwych źródeł pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych na działalność kół naukowych. Uczestnicy mają zwiększyć swoją wiedzę i świadomość w obszarze identyfikacji potrzeb w ramach swojej działalności oraz możliwych rozwiązań instytucjonalnych i formalnych pozwalających uzyskać finansowanie studenckiego ruchu naukowego. Warsztat ma na celu również prezentację możliwych sposobów pozyskiwania środków poza uczelnią i przygotować uczestników do aktywności w tym obszarze. Uczestnik będzie miał wiedzę o źródłach wewnętrznych i zewnętrznych w odniesieniu do uczelni pozyskiwania środków finansowych na działalność kół naukowych. Uczestnik będzie miał wiedzę o możliwościach i sposobach pozyskiwania środków pozafinansowych na działalność kół naukowych. Uczestnik będzie umiał inicjować działania w aspekcie pozyskiwania środków w ramach uczelni oraz poza nią. Uczestnik będzie potrafił poszukiwać źródeł pozyskiwania środków finansowych oraz pozafinansowych na działalność kół naukowych. Uczestnik będzie miał świadomość wagi samooceny swojej organizacji oraz jej strategii w kontekście pozyskiwania środków na działalność. mgr Łukasz Wyszyński absolwent stosunków międzynarodowych w specjalności bezpieczeństwo morskie państwa. Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. formalno-prawnych. W przeszłości Przewodniczący Samorządu Studentów oraz członek dwóch kół naukowych. W okresie studiów działał w komisji dydaktycznej Parlamentu Studentów rzeczypospolitej Polskiej oraz był koordynatorem ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich. Obecnie Prezes Zarządu Fundacji Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych Pomeranian Students Coalition oraz Współprzewodniczący Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Organizator konferencji, szkoleń oraz wydarzeń edukacyjnych. Prowadzi szkolenia w obszarze szkolnictwa wyższego i działalności pozarządowej. 4. Literatura a. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym b. c. d. e. PARTNERSTWA MIĘDZYSEKTOROWE

9 1. Cel warsztatu Wprowadzenie do problematyki budowania partnerstw międzysektorowych Zwiększenie świadomości słuchaczy w zakresie istoty, celów, warunków oraz procesu budowania partnerstw międzysektorowych. 2. Efekt warsztatu Uczestnicy warsztatu zdobędą wiedzę na temat możliwości i zasadności zawiązania partnerstwa, zasad skuteczności kooperacji i partnerstwa międzysektorowego i barier w jego realizacji. Poznają rolę kapitału społecznego w rozwoju partnerstw międzysektorowych. Ponadto zapoznają się z metodą włączania interesariuszy. 3.Biogram dr Sylwia Mrozowska - adiunkt w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych, kierownik studiów podyplomowych Aktywizacja obywatelska - projekty międzysektorowe, opiekun koła naukowego Aktywizacji i Innowacji Społecznych, menedżer projektów badawczych i prac rozwojowych, koordynatorka projektów naukowych i edukacyjnych, autorka publikacji z zakresu strategii, lobbingu i polityki młodzieżowej Unii Europejskiej. 4.. Literatura 1. Eichner M., Bańczyk P. [2011], CZAR PARtnerstw działania na rzecz współpracy podmiotów ekonomii społecznej, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice, 2. Esping-Andersen G., Why We Need a New Welfare State, Oxford University Press Gawkowska A., Gliński P., Kościański A. (red.), Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość, polityka, lokalność, Warszawa Handzlik A., Głowacki J. (red.), Partnerstwo-współpraca międzysektorowa w budowaniu relacji społecznych, Kraków Od słów do czynów. Podręcznik angażowania interesariuszy. Tom 2 Praktyczny poradnik angażowania interesariuszy, Stakeholder Research Association Canada Inc., UNEP, 2005, wydanie polskie pod red. B. Grucza, Warszawa W stronę partnerskiej współpracy, Trzeci Sektor 2011/ Partnerstwa lokalne jako istotny element rozwoju przedsiębiorczości społecznej pod red. B. Sadowskiej, T. Sadowskiego, Poznań 2013.

10

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja (październik 2015- wrzesień 2016) Współpraca merytoryczna: Patronat

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Głowy. Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości 2013. Zawrót. Szkoleniowy. Wstęp na każde szkolenie jest bezpłatny!

Głowy. Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości 2013. Zawrót. Szkoleniowy. Wstęp na każde szkolenie jest bezpłatny! Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości 2013 Szkoleniowy Zawrót Głowy Wstęp na każde szkolenie jest bezpłatny! Od 10 do 18 października br. można rezerwować miejsce na szkolenie oraz odebrać bilety wstępu

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Program specjalizacji: Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Program specjalizacji: Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów TYLKO 100 MIEJSC ZAJĘCIA I MATERIAŁY W JĘZYKU POLSKIM! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) EDYCJA 2016 Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016 Nowe tematy,

Bardziej szczegółowo

Blok I Zarządzanie Projektami w marketingu

Blok I Zarządzanie Projektami w marketingu Blok I Zarządzanie Projektami w marketingu I warsztat: Budowanie wizerunku firmy w oparciu o reklamę Maciej Schab Absolwent Nauk Politycznych i Prawa, przez 11 lat prowadził własną działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Advanced General Basic Multimedia content provided by Szczegóły: str. 12-16, 18-19 General Management Program Kompleksowy, praktyczny

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo