STUDIA ZAOCZNE semestr zimowy 14/15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA ZAOCZNE semestr zimowy 14/15"

Transkrypt

1 STUDIA ZAOCZNE semestr zimowy 14/15 II licencjat - sp. branding Blok A sp. branding komunikacja wizerunkowa Web design mgr Grzegorz Kaczmarek Projektowanie przestrzeni marki prof. Leszek Pułka Nowe technologie multimedialne prof. Marek Bratuń Diagnostyka trendów mgr Tomasz Sysło Blok B sp. branding komunikacja wizerunkowa Badania w brandingu mgr Dagmara Dłużniewska Layouty mgr Grzegorz Kaczmarek Negocjacje mgr Aleksandra Uścinowicz System identyfikacji wizualnej Dr Zbigniew Chmielewski Badania w brandingu mgr Dagmara Dłużniewska Na zajęciach opowiem o badaniach stosowanych w trudnym procesie brandingu tworzenia marek poprzez różnorodne narzędzia marketingowe. Skupimy się na przykładach, procesie badawczym, wynikach badań i ich wpływie na marki we współczesnym świecie. Będziemy rozmawiać o markach, marketingu i reklamie. Mam nadzieję, że uda mi się przedstawić Wam fantastyczny świat badań. Być może również staną się one dla Was pasją. Zapraszam serdecznie. System identyfikacji wizualnej dr Zbigniew Chmielewski Przedmiot obejmuje wiedzę na temat symboliki firm i organizacji, zasad percepcji obrazu oraz wykorzystania ich w praktyce komunikowania, a także praktyczne umiejętności w zakresie budowania znaków i symboli na potrzeby identyfikacji wizualnej. Studenci zapoznają się również z metodami kreowania identyfikacji wizualnej firm jako spójnego systemu, tworzenia logo, standaryzacji systemu i budowania księgi tożsamości różnych typów organizacji - firm, samorządów, non-profit i innych. Zajęcia odbywają się z zastosowaniem róznych metod, konwersatorium, analiza przypadku,praca w grupach, projekty indywidualne, prezentacje studentów.

2 Negocjacje mgr Aleksandra Uścinowicz Celem zajęć jest zapoznanie studentów z procesem negocjacji, wyjaśnienie jego specyfiki oraz wykształcenie podstawowych kompetencji ułatwiających późniejsze prowadzenie rozmów negocjacyjnych. Studenci w ramach zajęć kształtować będą umiejętność przygotowywania się do negocjacji, zdobędą wiedzę na temat podstawowych strategii i taktyk negocjacyjnych oraz osiągną umiejętność prowadzenia negocjacji. Tematem będą nie tylko negocjacje biznesowe czy handlowe, poruszane będą także kwestie negocjacji w życiu codziennym, stanowiące nieodłączny element wzajemnych relacji międzyludzkich. Zajęcia opierać się będą głównie na praktycznych ćwiczeniach i symulacjach negocjacji, w ramach których słuchacze będą mogli sprawdzać i podnosić swoje kompetencje. Nowe Technologie Multimedialne prof. Marek Bratuń Nowe Technologie Multimedialne to przedmiot dotyczący zastosowania multimediów w takich dziedzinach, jak: dziennikarstwo, reklama, edukacja, sztuka i rozrywka. Przedmiot ma formę ćwiczeń, multimedialnych prezentacji, interdyscyplinarnych dyskusji. Zgodnie z podstawowymi założeniami Procesu Bolońskiego kładzie nacisk na rozwój indywidualnych zainteresowań studentów. Projektowanie przestrzeni marki prof. Leszek Pułka Profesjonaliści powiadają, że marka jest dla firmy i indywidualnego specjalisty wartościowym aktywem: przykuwa uwagę, jest bogata znaczeniowo i posiada zrozumiały przekaz. Łatwo zapada w pamięć i przekłada się na większą sprzedaż i wartość usług. Niezależnie od tego czy chcesz stworzyć nową markę (branding), czy zmienić istniejącą markę (rebranding) zaczynasz od precyzyjnej strategii marki, przez przygotowanie komunikatów, projektów graficznych, strony internetowej oraz profili social media, po reklamę w internecie i relacje z mediami. Space branding to budowanie świadomości marki, kreowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku konkretnej marki w konkretnych przestrzeniach architektury, pejzażu i w sieci.

3 Layouty mgr Grzegorz Kaczmarek Kurs ma na celu zapoznać studentów z podstawowym sposobem organizacji materiału wizualnego layoutem. W ramach kursu studenci zapoznają się z zakresem pojęcia layout i jego miejscem w szerszym kontekście zagadnień projektowania komunikacji wizualnej. Nakreslony zostanie kontekst historyczno-kulturowy, wskazujący na źródła myślenia layoutem w edytorstwie, architekturze i sztuce. Omówione zostaną w funkcje i semantyka layoutu, począwszy od najbardziej podstawowego spojrzenia -- potraktowania całego layoutu jako znaku graficznego. Zaprezentowane i omówione zostaną przykłady layoutów, reprezentujące różne strategie projektowe i różne obszary zastosowań. Również omówione zostaną środki plastyczne i typograficzne Główny akcent zajęć położony jest na ćwiczenia praktyczne, studenci będą tworzyli własne layouty od najprostszych po skomplikowane: akcydensów i formatów poligraficznych wizytówki, plakatu, broszury, czasopisma, książki używając programu Adobe InDesign. Webdesign mgr Grzegorz Kaczmarek Kurs ma na celu zapoznać studentów z podstawami webdesignu projektowania witryn internetowych w ich aspekcie wizualnym (wyglądu), nieodłącznym od zasadniczych funkcji informacyjnej, wizerunkowej, rozrywkowej. W toku zajęć studenci poznają rodowód webdesignu jako jednej z najnowszych postaci projektowania graficznego. Kurs skupia się na współczesnym podejściu do projektowania www uwzględniającym wskazania World Wide Web Consortium (W3C) i najnowsze tendencje związane z dużym udziałem użytkowników urządzeń mobilnych w statystykach korzystania z sieci znane pod nazwą design responsywny. Omówione zostaną istotne uwarunkowania związane ze specyfiką nośnika elektronicznego, wyświetlania przez przeglądarki i transferu danych, architekturą informacji właściwej witrynom www, interaktywnością, a także zakorzenieniem strony w kodzie. Kurs nie obejmuje kodowania, jednakże kładzie nacisk świadomość, że wygląd realizowany jest zawsze przy pomocy poleceń kodu, a zwłaszcza arkuszy stylów CSS. Ważnym elementem kursu jest zapoznanie studentów z ideą systemów CMS, zaletami i ograniczeniami korzystania z nich. Jednocześnie kładziony jest nacisk na stosowanie w procesie projektowania stron www, reguł i wiedzy dotyczących projektowania komunikacji wizualnej w ogólności w sferze layoutu, typografii, ilustracji, fotoedycji, wizualizacji idei i informacji. Kurs ma charakter ćwiczeń z elementami wykładu. Uczestnicy wykonają własne projekty

4 witryn www, realizując w programach graficznych (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop) kolejne etapy projektowania, od diagramu struktury strony, poprzez draft, do docelowych wyglądów kilku podstron. DIAGNOSTYKA TRENDÓW - techniki i sposoby innowacyjnego myślenia, projektowania i komunikowania w dobie nieustannej homogenizacji produktów i usług. start'upy, historia i quo vadis? III licencjat komunikacja wizerunkowa sp. branding Blok A sp. branding komunikacja wizerunkowa Techniki promocji i sprzedaży mgr Krzysztof Czyżykiewicz Warsztat słowa i obrazu prof. Leszek Pułka Tożsamość i osobowość marki Mgr Agnieszka Salach Projektowanie produktu mgr Paweł Pawiński Kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowej Mgr Sebastian Cycuła Blok B sp. branding komunikacja wizerunkowa System Design opakowań i Negocjacje mgr Aleksandra Uścinowicz Diagnostyka trendów mgr Tomasz Sysło Proksemika Prof. Jacek Radomski identyfikacji wizualnej Dr Zbigniew produktów dr Dominik Lewiński Chmielewski Blok C sp. branding komunikacja wizerunkowa Web Design Mgr Grzegorz Kaczmarek Ambient media mgr Szymon Sikorski Branding doradztwo mgr Michał Ulidis Materiałoznawstwo Mgr Waldemar Bojakowski Systemy orientacyjne dr Marek Graszewicz Systemy orientacyjne dr Marek Graszewicz Przedmiot opcyjny Systemy orientacyjne dotyczy problematyki communication design. Podczas zajęć będą rozważane zagadnienia z zakresu historii tworzenia orientacji przestrzennych, ich celu komunikacyjnego oraz ewentualnej komunikacyjnej skuteczności. Tożsamość i osobowość marki mgr Agnieszka Salach czyli nie ma jednego, doskonałego produktu dla wszystkich. Podczas zajęć omówimy, jakie elementy należy wziąć pod uwagę, aby dopasować tożsamość i osobowość marki dla konkretnego segmentu rynku. Porozmawiamy o wyróżnianiu się na rynku i budowaniu emocji. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania, czy każdy z nas potwierdza siebie poprzez wybór produktów? czy przez markę wyrażamy swoją tożsamość? Dokonamy analizy tożsamości i osobowości wybranych marek.

5 Warsztat słowa i obrazu prof. Leszek Pułka Intencją autorów projektu jest spotkanie wrażliwości i talentu studentów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej z kulturą współczesną. Zajęcia mają charakter warsztatowy każdy student lub grupa wykona projekt analityczny/koncepcyjny realizujący problem inności w kulturze miasta i odzyskiwania przestrzeni miasta przez działania społeczne. Będziemy pytać o postacie i pokolenia skazane na kulturowy i społeczny niebyt albo mocno wmanipulowane w praktyki społeczne, które zastanawiają. Design opakowań - Prowadzący: Dominik Lewiński Zajęcia o charakterze warsztatowym, skupione wokół kluczowych zagadnień współczesnego wzornictwa opakowań. Omówione zostaną podstawowe funkcjonalizacje opakowań, poddane analizie wybrane studia przypadków. Opakowanie potraktowane zostanie jako medium masowe, uwikłane w konteksty semiotyczne, ekologiczne, ekonomiczne i logistyczne. Studenci będą samodzielnie projektować opakowania. "Proksemika" - Profesor Jacek Radomski Proksemika to dziedzina nauki opisująca zależności przestrzenne w stosunkach interpersonalnych. W programie przedmiotu proksemika jest zawartych wiele tematów, które w naszym życiu zawodowym, towarzyskim, społecznym są ważne i pożyteczne. Ćwiczenia, które zaproponuję studentom dotyczą aspektów proksemiki ujętych w grupie tematycznej. Będą to: strefy proksemiki, zależności przestrzenne w edukacji, proksemika w wybranych dziedzinach zawodowych, dystans, różnice kulturowe, przestrzeń osobista, proksemika w komunikacji, terytorium, proksemika w biurze, uczelni i w szkole, emocje towarzyszące zależnościom przestrzennym, znaczenie proksemiki w rozmowach kwalifikacyjnych, Reguła Artura, Reguła Zegara. Warunkiem zaliczenia przedmiotu proksemika jest frekwencja i aktywność, opanowanie merytorycznych treści kształcenia i zaliczenie na ocenę. Kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowej mgr Sebastian Cycuła Profesjonalna organizacja pozarządowa jest jak firma, różnica polega jedynie na celu: NGO realizuje ważne społeczne zadania, firma maksymalizuje zysk. Skuteczna organizacja pozarządowa pamięta o świadomym kształtowaniu wizerunku.

6 Członkowie organizacji, pracownicy, władze, dziennikarze, społeczeństwo to grupy z którymi mamy na co dzień styczność i których zdanie decyduje o sukcesie bądź porażce podejmowanych inicjatyw. W trakcie zajęć wejdziemy w pozarządowe buty i zastanowimy się nad tym, jak chcemy być postrzegani oraz w jaki sposób osiągnąć zamierzony cel. System identyfikacji wizualnej dr Zbigniew Chmielewski Przedmiot obejmuje wiedzę na temat symboliki firm i organizacji, zasad percepcji obrazu oraz wykorzystania ich w praktyce komunikowania, a także praktyczne umiejętności w zakresie budowania znaków i symboli na potrzeby identyfikacji wizualnej. Studenci zapoznają się również z metodami kreowania identyfikacji wizualnej firm jako spójnego systemu, tworzenia logo, standaryzacji systemu i budowania księgi tożsamości różnych typów organizacji - firm, samorządów, non-profit i innych. Zajęcia odbywają się z zastosowaniem róznych metod, konwersatorium, analiza przypadku,praca w grupach, projekty indywidualne, prezentacje studentów. Techniki promocji i sprzedaży mgr Krzysztof Czyżykiewicz Techniki promocji i sprzedaży w Internecie tylko praktycznie. Zaplanuj obecność swojej przyszłej firmy w Internecie, dostosuj kanały, komunikację i dowiedz się co myślą i jak myślą Twoi potencjalni klienci. Branding doradztwo mgr Michał Ulidis Branding rozumiany jako doradztwo to domena dojrzałych agencji takich jak np. Interbrand, Suffron Brand Consultants czy Millward Brown. Na zachodzie jako usługa consultingowa, wśród świadomych klientów, funkcjonuje właściwie od lat. Analiza i ocena tożsamości oraz wydajności marek produktów i usług, a następnie projektowanie eksperckiej porady, rekomendacji (także) strategicznej na temat tego jak klient może ożywić/usprawnić swój brand odbywa się w tym wypadku w ramach ścisłej współpracy z klientem. Krótko: 1. Brand consulting, doradzanie markom to kierunek w jakim zmierza myślenie o brandingu, powoli również i na rodzimym rynku. I dobrze. 2. W toku tych zajęć będziemy się uczyć rozwiązywać problemy, a nie że logo i strona internetowa...

7 Negocjacje mgr Aleksandra Uścinowicz Celem zajęć jest zapoznanie studentów z procesem negocjacji, wyjaśnienie jego specyfiki oraz wykształcenie podstawowych kompetencji ułatwiających późniejsze prowadzenie rozmów negocjacyjnych. Studenci w ramach zajęć kształtować będą umiejętność przygotowywania się do negocjacji, zdobędą wiedzę na temat podstawowych strategii i taktyk negocjacyjnych oraz osiągną umiejętność prowadzenia negocjacji. Tematem będą nie tylko negocjacje biznesowe czy handlowe, poruszane będą także kwestie negocjacji w życiu codziennym, stanowiące nieodłączny element wzajemnych relacji międzyludzkich. Zajęcia opierać się będą głównie na praktycznych ćwiczeniach i symulacjach negocjacji, w ramach których słuchacze będą mogli sprawdzać i podnosić swoje kompetencje. Webdesign mgr Grzegorz Kaczmarek Kurs ma na celu zapoznać studentów z podstawami webdesignu projektowania witryn internetowych w ich aspekcie wizualnym (wyglądu), nieodłącznym od zasadniczych funkcji informacyjnej, wizerunkowej, rozrywkowej. W toku zajęć studenci poznają rodowód webdesignu jako jednej z najnowszych postaci projektowania graficznego. Kurs skupia się na współczesnym podejściu do projektowania www uwzględniającym wskazania World Wide Web Consortium (W3C) i najnowsze tendencje związane z dużym udziałem użytkowników urządzeń mobilnych w statystykach korzystania z sieci znane pod nazwą design responsywny. Omówione zostaną istotne uwarunkowania związane ze specyfiką nośnika elektronicznego, wyświetlania przez przeglądarki i transferu danych, architekturą informacji właściwej witrynom www, interaktywnością, a także zakorzenieniem strony w kodzie. Kurs nie obejmuje kodowania, jednakże kładzie nacisk świadomość, że wygląd realizowany jest zawsze przy pomocy poleceń kodu, a zwłaszcza arkuszy stylów CSS. Ważnym elementem kursu jest zapoznanie studentów z ideą systemów CMS, zaletami i ograniczeniami korzystania z nich. Jednocześnie kładziony jest nacisk na stosowanie w procesie projektowania stron www, reguł i wiedzy dotyczących projektowania komunikacji wizualnej w ogólności w sferze layoutu, typografii, ilustracji, fotoedycji, wizualizacji idei i informacji.

8 Kurs ma charakter ćwiczeń z elementami wykładu. Uczestnicy wykonają własne projekty witryn www, realizując w programach graficznych (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop) kolejne etapy projektowania, od diagramu struktury strony, poprzez draft, do docelowych wyglądów kilku podstron. Materiałoznawstwo mgr Waldemar Bojakowski Sukces marki zależy w dużej mierze od jakości jej poszczególnych elementów składowych. Wiedzą to wszyscy specjaliści od brandingu. Przed studentami, którzy chcą stać się ekspertami w tej dziedzinie czeka kolejne wyzwanie nabycie podstawowej wiedzy technicznej. Jakich materiałów użyć, aby zaprojektowany brand miał szansę powodzenia? Jak wyróżnić swój projekt pośród setek innych? Czym jest styrodur i jakie jest jego zastosowanie w branży? Czy wybrany krój pisma nie będzie sprawiał problemów przy produkcji zaprojektowanego przez nas logotypu? Odpowiedzi na te pytania będziemy poszukiwać wspólnie na zajęciach z materiałoznawstwa. II mgr - komunikacja wizerunkowa Blok A sp. branding komunikacja wizerunkowa Design informacji Dr hab. Łukasz Kliś Projektowanie przestrzeni marki prof. Leszek Pułka Blok B sp. branding komunikacja wizerunkowa Badania ilościowe i jakościowe Dr Jędrzej Morawiecki Researching rynku i informacji mgr Dagmara Dłużniewska Researching rynku i informacji mgr Dagmara Dłużniewska Umiejętność poszukiwania i rozumienia informacji jest kluczowa w procesach marketingowych. Na zajęciach nauczymy się odsiewać ziarno od plew, poznamy podstawy badań rynku (z udziałem respondenta jak i na podstawie danych wtórnych), nauczymy się tworzyć prawidłowe narzędzia badawcze oraz poznamy pułapki czyhające na młodych badaczy. Mam nadzieję na gorące dyskusje i wymianę poglądów. Serdecznie zapraszam. Badania ilościowe i jakościowe dr Jędrzej Morawiecki

9 Będziemy tworzyć własne mikroprojekty badawcze. Pracować w zespołach 2-3 osobowych. Dyskutować o wadach i zaletach narzędzi jakościowych (analizatreści, wywiady zogniskowane i biograficzne, grupy fokusowe, analizahistoryczna) oraz ilościowych (analiza statystyczna, badania sondażowe). Nauczymy się bronić własnych badań, falsyfikowanych tez, związków pomiędzy konceptualizacją i operacjonalizacją. A także atakować koleżanki i kolegów. Konstruktywnie. Z pożytkiem dla wszystkich. Również dla pisanych prac magisterskich. Design informacji dr hab. Łukasz Kliś Design informacji to projektowanie wizualnej strony wszelkich danych, np. danych statystycznych, wykresów, diagramów i map. Studenci będą poznawali zasady projektowania graficznego ze szczególnym naciskiem na jasność przekazu, czytelność merytoryczną i formalną połączone z umiejętnością doboru środków formalnych i warsztatu tak, by informację uczynić jednocześnie czytelną, zrozumiałą i atrakcyjną (przyciągającą, zachęcającą do odczytania). Projektowanie przestrzeni marki prof. Leszek Pułka Profesjonaliści powiadają, że marka jest dla firmy i indywidualnego specjalisty wartościowym aktywem: przykuwa uwagę, jest bogata znaczeniowo i posiada zrozumiały przekaz. Łatwo zapada w pamięć i przekłada się na większą sprzedaż i wartość usług. Niezależnie od tego czy chcesz stworzyć nową markę (branding), czy zmienić istniejącą markę (rebranding) zaczynasz od precyzyjnej strategii marki, przez przygotowanie komunikatów, projektów graficznych, strony internetowej oraz profili social media, po reklamę w internecie i relacje z mediami. Space branding to budowanie świadomości marki, kreowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku konkretnej marki w konkretnych przestrzeniach architektury, pejzażu i w sieci. Seminarium licencjackie: (dla dziennikarstwa i komunikacji wizerunkowej) Internet jako miejsce spotkania i dialogu prof. Marek Bratuń, Komunikacja - kształtowanie wizerunku współczesnego świata prof. Jerzy Biniewicz, Dziennikarz, PR-owiec, rzecznik prasowy: zawodowe sylwetki ludzi mediów prof. Igor Borkowski, Komunikowanie wizerunku a media dr Karina Stasiuk-Krajewska, Media społeczeństwo polityka dr Katarzyna Konarska, Wiedza o mediach dr Marek Graszewicz,

10 Medializacja badania i teorie dr Dominik Lewiński, Polityka historyczna w mediach dr Bartosz Jastrzębski, Marketing polityczny w polskich wyborach samorządowych dr Roman Wróblewski, Literatura w kulturze współczesnej. Interpretacje i przekroje dr Karol Maliszewski, Brand w przestrzeni miasta prof. Leszek Pułka, Media jako czwarta władza prawne i ekonomiczne aspekty dziennikarstwa dr Łukasz Żukowski, Badanie i projektowanie komunikacji dr Annette Siemes Empiryczne badania marek i wizerunków dr Maurycy Graszewicz Audiowizualność kultury współczesnej dr Małgorzata Czapiga Tabloidyzacja mediów dr Adam Szynol Seminarium magisterskie: (dla dziennikarstwa i komunikacji wizerunkowej) Komunikacja międzykulturowa w procesie globalizacji prof. Marek Bratuń Literatura, komunikacja, społeczeństwo dr Karol Maliszewski Mechanizmy komunikacji we współczesnym społeczeństwie prof. Jerzy Biniewicz Dziennikarstwo i public relations: dwa modele komunikacji sprofesjonalizowanej prof. Igor Borkowski Brand, wizerunek, estetyka biznesu prof. Leszek Pułka Wizerunek a media. Teoria i praktyka- dr Karina Stasiuk-Krajewska Badanie i projektowanie komunikacji - zdrowie społeczne i jednostkowe dr Michał Grech Film, telewizja, nowe media prof. Arkadiusz Lewicki Medializacja badania i teorie dr Dominik Lewiński, Projektowanie komunikacji prof. Michael Fleischer Literatura, kultura, media prof. Andrzej Zawada Problematyka seminarium koncentruje się wokół zagadnień Public Relations, sytuacji kryzysowych, kreowania marki, komunikacji wizualnej i kultury popularnej prof. Aleksander Woźny Proponowane pola tematyczne: Komunikacja wizualna, wizerunkowe narracje medialne Niekonwencjonalne sposoby kreowania marki Mediatyzacja polityki i kreowanie pseudoewetnów Medialne kreacje autorytetów i ekspertów, celebrytów (travelcelebrytów) i błaznów Inny w obliczu kultury narcyzmu i kultury upokarzania w telewizyjnych programach kulinarnych, muzycznych czy turystycznych

11 Projekt specjalnościowy lista prowadzących, cel przedmiotu: Mgr Michał Ulidis, Dr Maurycy Graszewicz Mgr Kiliam Kaimer Bohdan Pawłowicz Mgr Tomasz Sysło, Mgr Mariusz Pełechaty Cele przedmiotu: Przygotowanie przez studentów w grupach samodzielnego projektu, będącego rozbudowaną strategią PR-ową, reklamową lub brandingową (w zależności od specjalności, w ramach których studiują studenci tworzący poszczególne grupy). Praktyczny charakter zadania powinien być uwieńczeniem studiów licencjackich, a w trakcie jego realizacji studenci powinni wykorzystywać wiedzę zdobytą podczas dotychczasowego toku studiów. Charakter przedmiotu: Prowadzący przedmiot powinien podzielić studentów na 3-5-osobowe zespoły, które przez dwa semestry będą pracować nad realizacją rozbudowanego projektu odpowiadającego studiowanej przez nich specjalności. Zadanie może dotyczyć więc strategii PR-owej, reklamowej lub brandingowej dotyczącej konkretnej, wybranej przez studentów instytucji, podmiotu, marki. Oprócz przygotowania teoretycznych założeń strategii studenci powinni przygotować także wszelkie narzędzia potrzebne do jej wdrożenia (np. przy strategii promocji marki powinny to być budżety marketingowe, projekty reklam prasowych, outdoorowych, hasła promocyjne itp.; w przypadku strategii rebrandingowej projekt powinien zawierać m.in. kalkulacje kosztów, nowe projekty elementów komunikacji wizualnej marki itd. Końcowy projekt powinien być zespołem gotowych wytycznych do wdrażania zaplanowanej strategii. Projekt powinien uwzględniać m.in. wstępne badania wizerunkowe (wraz z narzędziami badawczymi i opracowaniem wyników); działania z ich uzasadnieniem ze względu na zaprojektowane grupy docelowe poszczególnych komunikatów, opracowanie narzędzi komunikacji, metody ewaluacji zrealizowanych działań. Prowadzący zajęcia powinien pełnić rolę konsultanta wspierającego studentów w realizacji projektów i wyznaczającego im ramy dla realizacji zaplanowanych strategii. Końcowy efekt w postaci gotowego projektu powinien być zaprezentowany w trakcie zajęć prowadzącemu oraz pozostałym studentom i poddany dyskusji i ocenie. Prowadzący na prezentacje może zaprosić innych pracowników IDiKS, którzy będą także poddawać ocenie prezentowane projekty. Ta ostatnia powinna odnosić się nie tylko do samych założeń projektu, ale także technik prezentacji projektów. Ze względu na dużą liczbę punktów ECTS przyznanych przedmiotowi, a

12 także grupowy charakter pracy, uzyskanie zaliczenia powinno być potwierdzeniem wielogodzinnej pracy włożonej w realizację projektu.

Tytuł przedmiotu "Komunikacja marketingowa produktów kontrowersyjnych" - mgr Beata Turlejska Zduńczyk

Tytuł przedmiotu Komunikacja marketingowa produktów kontrowersyjnych - mgr Beata Turlejska Zduńczyk I licencjat sp. branding komunikacja wizerunkowa Tytuł przedmiotu "Komunikacja marketingowa produktów kontrowersyjnych" - mgr Beata Turlejska Zduńczyk Głównym celem przedmiotu "Komunikacja marketingowa

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Public Relations

Program Podyplomowych Studiów Public Relations Program Podyplomowych Studiów Public Relations TYTUŁ ZAJĘĆ Umiejętności menedżerskie a PR Istota PR. Strategia PR Nowoczesne zarządzanie - wyzwania i dostosowania PR w Polsce i na świecie Komunikacja kryzysowa

Bardziej szczegółowo

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa habilitacyjna Rozprawa habilitacyjna Produkt, Marka, Otoczenie projektowanie holistyczne całościowe zarządzanie wzornictwem Andrzej Śmiałek, 2013 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Wydział Form Przemysłowych

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja (październik 2015- wrzesień 2016) Współpraca merytoryczna: Patronat

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015

Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015 Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015 Dzień I 24.06.2015 Sesja plenarna (AULA 00.142, parter) Wojciech Orliński, publicysta, pisarz, autor książki Internet. Czas się bać Czy Internet da się

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE Załącznik nr 4 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CZAS TRWANIA STUDIÓW (LICZBA SEMESTRÓW) 2 EDYCJA NR 1 Wykaz sylabusów znajdujących się w załączniku Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, przedstawiam ofertę współpracy wybranych Instytutów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ponieważ jestem przekonany, że zwiększenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA

EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA EKONOMIA ZARZĄDZANIE SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 2 11 16 ZASOBY LUDZKIE 17 SERIA BŁYSKOTLIWE ZARZĄDZANIE MARKETING SERIA MARKETING BEZ TAJEMNIC LOGISTYKA FINANSE 20 21 27 28 32 RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Spis treści Plan promocji Marki "Łódzkie Energetyczne"

Spis treści Plan promocji Marki Łódzkie Energetyczne Spis treści Plan promocji Marki "Łódzkie Energetyczne" Autorzy: Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia Pod redakcją: Dr Ewy Kochańskiej Łódź 2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI

Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI 1. Uchwała Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Marketing

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej KIERUNEK: Politologia SPECJALNOŚĆ: Komunikacja społeczna RENATA STĘPIEŃ KREOWANIE WIZERUNKU PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo