Liczysz się dla nas. Podsumowanie roku w Pionach. Co słychać u zwycięzców Spółdzielni pomysłów?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liczysz się dla nas. Podsumowanie roku w Pionach. Co słychać u zwycięzców Spółdzielni pomysłów?"

Transkrypt

1 Podsumowanie roku w Pionach s. 22 Odpowiedzialność za lokalną społeczność nosimy od 160 lat s. 30 Co słychać u zwycięzców Spółdzielni pomysłów? s. 46 NR 1/2015 Liczysz się dla nas

2 Kredyt gotówkowy Dzięki kredytowi w Bankach Spółdzielczych SGB... Spis treści Falowanie i spadanie Subfundusz SGB Gotówkowy aletrnatywą inwestycyjną Kartowo-konkursowy zawrót głowy Wspólny biznes-nagroda dla zwycięzców Z wizytą Odpowiedzialność za lokalną społeczność nosimy od 160 lat. Rozmowa z Ryszardem Lorkiem, Prezesem Zarządu SGB-Banku S.A. Z życia SGB spełnisz marzenia i zrealizujesz plany. Skorzystaj z wybranego kredytu w Bankach Spółdzielczych SGB, który w łatwy i szybki sposób zapewni Ci dodatkowe środki na dowolny cel. Dzięki połączeniu kredytu, konta i karty zyskasz również stały dostęp do gotówki i wygodnych płatności poprzez bankowość elektroniczną i sieć bezpłatnych bankomatów w całej Polsce. O szczegóły oferty zapytaj swojego Doradcę w wybranych Bankach Spółdzielczych SGB oraz oddziałach SGB-Banku S.A Spełnij swoje marzenia i wygraj 2000 zł Konkurs Oszczędna świnka rozstrzygnięty! Dziękujemy i walczymy o więcej! Panel SGB Spotkania z Bankami Spółdzielczymi Pion Biznesu Pion Ryzyka i finansów Pion Relacji i Nadzoru Pion Wsparcia Biznesu Co słychać u zwycięzców Spółdzielni pomysłów? Stacja: motywacja Jak się uczyć, to skutecznie. O stylach uczenia się. Nowe media 54 Współdziałanie ONLINE 56 Kapitał społeczny Nie samą pracą żyje człowiek Nr 1/2015 Redaktor naczelna: Hanna Kniołek Dział kulturalny: Jędrzej Szymanowski Redakcja: Biuro Marketingu i Komunikacji SGB-Bank S.A. Projekt graficzny i skład: Katarzyna Bartkowiak Wydawca: SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A Poznań Oferta dostępna w Bankach Spółdzielczych SGB oraz oddziałach SGB-Banku S.A., których lista znajduje się na stronach SGB. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redakcyjnego opracowywania nadesłanych tekstów oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Na materiały czekamy do 4 marca 2015.

3 4 5 Falowanie i spadanie W ostatnich kilku tygodniach kurs polskiej waluty w stosunku do amerykańskiego dolara spłatał inwestorom i analitykom niemałego psikusa. Jeszcze w październiku średni kurs złotego w Narodowym Banku Polskim oscylował wokół 3,3 USD/PLN, by na początku stycznia bieżącego roku przebić poziom 3,6 USD/PLN. W ciągu całego 2014 roku złoty stracił w stosunku do amerykańskiej waluty niemal 50 groszy. Jaka jest przyczyna tak znacznej deprecjacji polskiej waluty? Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Zmiana kursu polityki gospodarczej w Grecji może mieć daleko idące konsekwencje, z opuszczeniem przez ten kraj strefy euro włącznie. Zagrożenie to oczywiście nie pozostaje bez wpływu na kurs euro. Na kurs euro negatywnie rzutują również zapowiedzi prezesa EBC, M. Draghiego, dającego w mało zawoalowany sposób do zrozumienia, że bank centralny strefy euro jest gotowy do rozpoczęcia programu skupu obligacji skarbowych i podążenia ścieżką ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej, wyznaczoną parę lat temu przez Fed. Dlaczego więc złoty nie umocnił się w stosunku do euro, co pogłębiło skalę jego deprecjacji wobec dolara? Z pewnością polskiej walucie nie pomogła niepewność odnośnie przyszłego kierunku polityki pieniężnej w Polsce. Wprawdzie na grudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła podstawowe Polskiemu złotemu nie przysłużył się też okres świąteczny. Duża liczba dni wolnych spowodowała wycofanie z handlu przez część inwestorów. Zmalała płynność rynku walutowego, a to zawsze zwiększa ryzyko podwyższonej zmienności kursów. Tak też było i w minionych tygodniach, gdy złoty systematycznie tracił na wartości. Skala deprecjacji okazała się tak znaczna, że część inwestorów i analityków zaczęła nawet oczekiwać interwencji walutowej ze strony NBP, co jednak ostatecznie nie nastąpiło. Władze monetarne postanowiły nie wpływać bezpośrednio na kształtowanie kursu złotego, uznając, że jego zmienność jest immanentną cechą stosowanego w Polsce od 2000 roku systemu kursu płynnego. W takim zaś systemie wahania kursu następują pod wpływem popytu i podaży; bank centralny, jeśli nawet interweniuje na rynku walutowym, to sporadycznie. Wprawdzie na grudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła podstawowe stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, jednak z komunikatów wydanych po kilku ostatnich posiedzeniach jasno wynika, że w łonie Rady nie ma zgody w sprawie dalszego kierunku działań. sprowadzane z zagranicy. Wśród nich jeden jest szczególnie istotny: ropa naftowa. Gdyby nie słaby złoty, cena benzyny na stacjach mogłaby być niższa. Wygląda na to, że ze zmiennością kursu złotego w stosunku do głównych walut świata trzeba się oswoić. Nic bowiem nie zapowiada zmiany stosowanego w Polsce systemu kursowego. Zmianę taką trzeba będzie wprowadzić, gdy Polska zacznie starania o członkostwo w strefie euro, co wymagać będzie określenia kursu centralnego złotego w stosunku do euro, włączenia polskiej waluty do mechanizmu kursowego ERM2 i dwuletniego stabilizowania kursu złotego w tym mechanizmie. Jednak póki to nie nastąpi, złoty będzie wciąż poddany nieustannej grze popytu i podaży na rynku walutowym, wyrażającej się niekiedy w gwałtownych przepływach krótkoterminowego kapitału, następujących mimo braku poważniejszych zagrożeń dla stabilnego wzrostu gospodarczego. W takich warunkach jedynym pewnikiem na rynku walutowym jest zmiana, co czyni wyjątkowo trudno przewidywalnym przyszłe kształtowanie się kursu złotego. Wygląda na to, że za osłabieniem złotego stoją głównie czynniki niezależne od polskiej gospodarki. Mianowicie pod koniec października 2014 roku Federalny Komitet do spraw Otwartego Rynku postanowił zakończyć trzecią rundę ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej. Łagodzenie rozpoczęto jeszcze we wrześniu 2012 roku. Realizując ten program amerykański bank centralny kupował obligacje skarbowe i obligacje zabezpieczone kredytami hipotecznymi. W konsekwencji każdego miesiąca na rynek finansowy trafiało kilkadziesiąt miliardów dolarów, co nie tylko poprawiało płynność rynku amerykańskich papierów dłużnych, ale także przeciwdziałało umacnianiu się amerykańskiej waluty. Zakończenie tego programu i normalizacja polityki pieniężnej niejako uchyliły drzwi aprecjacji dolara. Te zaś otworzyły się jeszcze szerzej pod wpływem coraz lepszych danych o rynku pracy w USA, które utwierdziły inwestorów w przekonaniu, że pierwsze podwyżki stóp procentowych w tym kraju nastąpią już w połowie 2015 roku. Nie był to jednak jedyny czynnik, który wpłynął na silną aprecjację amerykańskiej waluty wobec złotego. Osłabieniu polskiego złotego sprzyjał również wzrost awersji do ryzyka w stosunku do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, spowodowany załamaniem kursu rubla w całym 2014 roku rubel stracił do dolara amerykańskiego ok. 50%. Obawy o stabilność makroekonomiczną i geopolityczną wywołały odpływ kapitału ze wszystkich krajów regionu. Złoty ucierpiał jednak bardziej niż inne waluty krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Polski rynek walutowy jest duży w porównaniu do innych krajów regionu, stąd złoty był chętnie wykorzystywany do otwierania pozycji krótkich w celu zabezpieczenia Michał Jurek ekspozycji na rosyjskiego rubla przez inwestorów zagranicznych. Na domiar złego w okresie, w którym dolar znacząco umocnił się wobec euro, złoty zaczął się osłabiać również w stosunku do wspólnej europejskiej waluty. Stało się tak mimo silnej presji deprecjacyjnej, pod którą znalazło się euro. Kursowi europejskiej Obawy o stabilność makroekonomiczną i geopolityczną wywołały odpływ kapitału ze wszystkich krajów regionu. Złoty ucierpiał jednak bardziej niż inne waluty krajów Europy Środkowo-Wschodniej. waluty nie pomogły zawirowania polityczne w Grecji, gdzie nie powiodły się próby wyboru prezydenta przez parlament. W tej sytuacji na początku przyszłego roku odbędą się przedterminowe wybory, w których najprawdopodobniej zwycięży lewicowa Syriza. Partia ta sprzeciwia się polityce oszczędności i odrzuca wymogi narzucone przez Komisję Europejską, Europejski stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, jednak z komunikatów wydanych po kilku ostatnich posiedzeniach jasno wynika, że w łonie Rady nie ma zgody w sprawie dalszego kierunku działań. Podejmowane w ostatnich miesiącach decyzje w sprawie utrzymania stóp na niezmienionym poziomie zapadały większością jednego głosu; nie jest też tajemnicą, że prezes NBP znajdował się w przegłosowywanej mniejszości. Z licznych wypowiedzi członków Rady wynika, że na ich decyzje znaczny wpływ mają bieżące dane makroekonomiczne, a przy tym różnią się oni czasami bardzo znacznie w interpretacji tych danych. W takich warunkach wystarczy jeden nieco gorszy od oczekiwań odczyt, dotyczący na przykład sprzedaży detalicznej lub produkcji przemysłowej, by wzbudzić oczekiwania na kolejne obniżki podstawowych stóp procentowych NBP. W normalnych warunkach mogłoby to wywołać napływ kapitału na rynek polskiego długu od inwestorów grających na przyszły spadek rentowności papierów dłużnych i wzrost ich cen. Obecnie jednak inwestorzy zdają sobie sprawę, że pole dla ewentualnych obniżek stóp procentowych jest ograniczone, same zaś obniżki są już w pewnej części uwzględnione w cenach polskich obligacji skarbowych na rynku wtórnym. Dlatego też jedynym skutkiem nasilenia oczekiwań na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej w Polsce jest słabnący złoty. Płynny kurs pozwala władzom monetarnym skupić się na kontroli stopy inflacji. Zmniejsza on też prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu walutowego, pełniąc funkcję stabilizatora zmian w bilansie płatniczym poprzez deprecjację lub aprecjację. Ceną, jaką trzeba za to zapłacić, są okresy zwiększonej zmienności kursu bądź pogłębionej aprecjacji lub deprecjacji waluty. Na kurs walutowy wpływają bowiem przede wszystkim oczekiwania inwestorów, formułujące się pod wpływem zarówno zjawisk ekonomicznych, jak i politycznych. W takich warunkach, zmiany kursu walutowego mogą przez długi czas nie odzwierciedlać oczekiwań dotyczących kształtowania się sytuacji w gospodarce i bilansie płatniczym danego kraju. Zamiast tego mogą być efektem irracjonalnych, stadnych zachowań inwestorów. Takie właśnie zjawiska można obserwować w Polsce w minionych tygodniach. Obecny kurs złotego, zarówno w stosunku do dolara, jak i do euro, w małym stopniu odzwierciedla fundamenty polskiej gospodarki. W efekcie polska waluta cechuje się obecnie znacznym niedowartościowaniem. Z pewnością cieszy to eksporterów, jednak konsumentów już niekoniecznie. Słaby złoty to bowiem nie tylko wyższe ceny importowanych towarów, ale także droższe surowce Michał Jurek, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Główny Ekonomista SGB-Banku S.A.

4 6 7 Subfundusz SGB Gotówkowy alternatywą inwestycyjną Subfundusz SGB Gotówkowy to nowatorskie rozwiązanie inwestycyjne opracowane przez Grupę SGB we współpracy z Union Investment TFI, który został utworzony w 2013 roku. Służy do zarządzania nadwyżkami finansowymi Banków Spółdzielczych należących do Grupy. W co inwestuje? Subfundusz SGB Gotówkowy inwestuje w instrumenty finansowe pieniężne, obligacje skarbowe, korporacyjne listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz euroobligacje z zabezpieczonym ryzykiem kursowym. Dobór dłużnych papierów wartościowych dokonywany jest na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej, prognoz makroekonomicznych oraz wewnętrznej oceny kredytowej emitenta. Charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. SGB Gotówkowy krok po kroku: Nabycie jednostek uczestnictwa przez Banki Spółdzielcze składa się z następujących czynności formalnych: 1. Wdrożenie w Banku Spółdzielczym przygotowanych przez Bank Zrzeszający Zasad zarządzania ryzykiem inwestycji zasady te określają limity zaangażowania w poszczególne rodzaje inwestycji Wystąpienie do SGB-Banku SA o wyrażenie zgody na nabycie jednostek SGB Gotówkowy (na podstawie Regulaminu określającego zasady i tryb postępowania Banku Zrzeszającego i Rady Zrzeszenia w sprawach zrzeszonych Banków Spółdzielczych dotyczących nazwy, terenu i przedmiotu działania) zgoda udzielana jest bezterminowo i obejmuje możliwość nabywania w ramach maksymalnego limitu wskazanego w Zasadach zarządzania ryzykiem inwestycji. Kontakt z przedstawicielami Union Investment celem podpisania dokumentów: a) Karty zleceń nabycia, b) Umowy o internetowy dostęp/umowy o telefoniczne składanie zleceń, c) Umowy o świadczenie dodatkowe pozwala ona partycypować uczestnikowi funduszu w pobieranej przez TFI opłacie za zarządzanie. Utrzymywanie w okresie kwartału kalendarzowego aktywów na poziomie nie mniejszym niż 1 mln PLN pozwala na zwrot 35% z pobranej opłaty wysokości 0,9% wartości aktywów netto. SGB Gotówkowy zalety Z obniżoną wagą ryzyka Pierwszy i jedyny w Polsce fundusz inwestycyjny z wagą ryzyka niższą niż 100%. Zgodnie z najnowszymi regulacjami oraz na podstawie szczegółowych wyliczeń, waga ryzyka dla subfunduszu SGB Gotówkowy została obniżona i wynosi zaledwie 45%*. Standardowo jednostki uczestnictwa dowolnego rodzaju funduszu obciążają ich nabywcę 100% wagą ryzyka kredytowego. W przypadku subfunduszu SGB Gotówkowy, ze względu na utrzymywaną przez subfundusz określoną strukturę aktywów w ramach ustalonych limitów, opracowano Metodologię wyznaczania wagi ryzyka dla ekspozycji z tytułu jednostek uczestnictwa w subfunduszu SGB Gotówkowy. Poprawność tej metody potwierdzona została przez audytorów. Klasyfikacja wagi ryzyka nie ma jednak charakteru stałego i może ulegać zmianom. Są one związane ze zmianą struktury aktywów subfunduszu w cyklach półrocznych. O każdej zmianie wagi ryzyka uczestnicy funduszu są informowani. Płynny Aktywa można w dowolnym momencie wpłacać i wypłacać do/z subfunduszu SGB Gotówkowy bez ponoszenia opłat manipulacyjnych. Doskonale zarządzany Klient, który wybiera subfundusz SGB Gotówkowy zyskuje pewność, że środki pomnażać będą najwyższej klasy profesjonaliści z Union Investment TFI S.A. Doświadczenie i wiedza zarządzających zostały potwierdzone licznymi nagrodami. Świadczenia dodatkowe Rentowność funduszu może być podwyższona przez świadczenie dodatkowe wypłacane Bankowi Spółdzielczemu po spełnieniu określonych warunków. Obecnie wartość zgromadzonych aktywów w ramach subfunduszu oscyluje na poziomie 162 mln PLN, a stopa zwrotu za okres ostatnich 12 miesięcy wyniosła 3,22%. Marek Warmuz zarządzający subfunduszem SGB Gotówkowy SGB Gotówkowy stanowi dobre połączenie potencjału zwrotu wyższego niż lokata bankowa oraz dywersyfikacji portfela papierów korporacyjnych i skarbowych z niskim ryzykiem stopy procentowej. Jest to subfundusz przede wszystkim dla banków spółdzielczych, które cenią sobie bezpieczeństwo i stabilność, jaką dają instrumenty rynku pieniężnego. Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment TFI S.A. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszu; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Prospekt informacyjny, Kluczowe informacje dla Inwestorów, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW \ 95. *Dane na dzień Masz pytania? tel (od pondo pt. od 9.00 do 17.00)

5 8 9 Kartowo-konkursowy zawrót głowy Kartowy As sprzedaży to konkurs, który zwiększył wydawnictwo kart biznesowych w Grupie SGB i zachęcał pracowników do osiągania jeszcze lepszych wyników sprzedażowych. Rok 2014 obfitował w cieszące się dużą popularnością akcje wspierające sprzedaż kart płatniczych oraz towarzyszące im konkursy dla pracowników Banków Grupy SGB. Podjęte działania promocyjno-konkursowe były kontynuacją inicjatyw mających na celu wzmożenie wydawnictwa i rozwoju kart w Grupie SGB. Kampanie promocyjne obejmowały karty zarówno systemu Visa, jak i MasterCard, wydawane dla klientów indywidualnych oraz firmowych. Nasze działania bardzo aktywnie wspomagane były przez obie wymienione organizacje płatnicze. Podstawowym celem naszych działań było zwiększenie liczby kart płatniczych wydawanych przez Banki Grupy SGB i wzmocnienie transakcyjności. Oferta kartowa SGB pozwala na indywidualne dobranie odpowiedniego typu karty do warunków, potrzeb i możliwości tak, aby wydawane produkty spełniały oczekiwania naszych klientów. W 2014 roku wiele się działo Rok 2014 był wyjątkowy pod względem liczby zorganizowanych przez SGB-Bank S.A. promocji sprzedaży premiowej i konkursów związanych z promowaniem wydawnictwa kart płatniczych. Wygraj bilet na Ligę Mistrzów Tradycyjnie już, śladem lat ubiegłych, pierwszy kwartał rozpoczęliśmy od konkursu dla Banków Spółdzielczych, w którym nagrodami były pakiety wyjazdowe na mecz Ligi Mistrzów. Banki rywalizowały w pięciu kategoriach konkursowych, a o wygranej decydowała liczba wprowadzonych wniosków o wydanie kart płatniczych. Konkurs połączony był ze sprzedażą premiową kart Master- Card PayPass Opłaca się wygodniej z kartą MasterCard PayPass. Do każdej zamówionej karty klient otrzymywał dodatkowy upominek teczkę lub plecak. W ramach sprzedaży premiowanej klientom Grupy SGB zostało przekazane kilka tysięcy upominków. Kampania promocyjna związana z Ligą Mistrzów co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem Banków Grupy SGB, co przekłada się na duży wzrost wydawnictwa kart. Opłaca się wygodniej z kartą MasterCard PayPass 2000 szt. wygodnych plecaków i teczek Kartowy As Sprzedaży W maju 2014 roku organizacja Visa rozpoczęła kampanię edukacyjno-marketingową, propagującą wydawnictwo debetowych kart płatniczych dla klientów biznesowych. Wykorzystując ogólnopolski zasięg tego przekazu oraz działania podjęte przez organizację płatniczą, SGB- -Bank S.A. zorganizował kampanię składającą się z dwóch elementów: Kartowy As sprzedaży to konkurs, który zwiększył wydawnictwo kart biznesowych w Grupie SGB i zachęcał pracowników do osiągania jeszcze lepszych wyników sprzedażowych. Polegał na nagradzaniu pracowników o najlepszych osiągnięciach w zakresie wydawania klientom instytucjonalnym kart Visa Business Electron i Visa Business Electron paywave. Najlepsi z najlepszych otrzymali atrakcyjne nagrody: rowery, tablety i bony wakacyjne. Aby uatrakcyjnić rywalizację konkursową, w czerwcu i lipcu trwała sprzedaż premiowa dla klientów pod hasłem Odkryj nowe możliwości z kartą Visa Business, która obejmowała pierwsze karty wydane do: nowo otwartych rachunków bieżących i pomocniczych, istniejących już rachunków firmowych, do których nie było wydanych kart debetowych. Klienci, którzy zamówili kartę Visa Business Electron lub Visa Business Electron paywave, otrzymywali upominek w postaci kubka termicznego. Bezgotówkowa beztroska z Debit MasterCard PayPass W połowie czerwca wystartowała sprzedaż premiowa karty Debit MasterCard Pay- Pass, która obejmowała pierwsze karty wydane do: Odkryj nowe możliwości z kartą VISA Business Do każdej karty prezent SGB VISA business 150x150.indd :28 nowo otwartych rachunków ROR, istniejących już rachunków ROR, do których nie było wydanych kart debetowych. Pierwsze 3200 osób, które podpisały umowę o wspomnianą kartę, a następnie dokonały transakcji bezgotówkowej na kwotę minimum 30 zł, otrzymywały upominek w postaci ręcznika plażowego. Promocja spotęgowała wydawnictwo kart debetowych oraz transakcyjność na tych kartach. Liczba transakcji bezgotówkowych w tym okresie wzrosła o około 15% w porównaniu z okresem poprzedzającym promocję. Można zapomnieć o gotówce z kartą Visa Electron Ta kolejna rozpoczęta we wrześniu sprzedaż premiowa organizowana w Grupie SGB miała na celu wzrost poziomu ukartowienia rachunków bankowych oraz podniesienie transakcyjności na debetowych kartach płatniczych wydawanych do rachunków dla klientów indywidualnych. Klienci, którzy podpisali umowę o wydanie karty debetowej Visa Electron lub Visa Electron paywave oraz wykonali zamówioną kartą minimum jedną transakcję bezgotówkową na kwotę co najmniej 50 zł, otrzymywali skórzany portfel. SGB MC paypass 150x150.indd :28

6 10 11 Skorzystaj z wygody firmowej karty W ramach wsparcia sprzedaży nowej karty debetowej dla klientów instytucjonalnych, MasterCard Business PayPass, w październiku 2014 roku rozpoczęła się kampania marketingowa, w ramach której pierwsze 3000 osób, które podpiszą umowę i zamówią ww. kartę oraz dokonają transakcję bezgotówkową na kwotę minimum 50 zł, otrzymają upominek w postaci eleganckiego parasola. Kampania trwa do 28 lutego 2015 roku. Wprowadzenie powyższej promocji ma na celu ułatwienie Bankom Spółdzielczym wdrożenie i udostępnienie nowego produktu kartowego karty MasterCard Business PayPass oraz rozpropagowanie jej wśród swoich klientów. Czy takie formuły się sprawdzają? Patrząc na dane rynkowe dotyczące poziomu ukartowienia rachunków bankowych, zarówno w sektorze klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, prowadzone przez nas działania związane ze wsparciem wydawnictwa kart były i nadal są bardzo potrzebne. Biorąc po uwagę wyniki dotyczące wydawnictwa kart oraz wzrost poziomu dokonywanych w okresie promocji transakcji, przyjęte formuły promocyjno-konkursowe sprawdzają się. Chcielibyśmy również podkreślić, że podejmując określone działania korzystamy z uwag, wskazówek i wniosków przekazanych przez organizacje płatnicze, które posiadają szerokie analizy oraz wiedzę dotyczącą rynków kartowych. Realizowane przez SGB-Bank S.A. działania, promujące wydawnictwo kart i transakcyjność, są oparte na wnioskach z zakończonego już projektu MasterCard Advisiors, który w sposób kompleksowy i z uwagi na wieloetapowość długofalowy, pozwala na zapewnienie trwałego wzrostu poziomu ukartowienia oraz transakcyjności w Grupie SGB. Promocja trwa od 15 października do 28 lutego 2015 roku. Więcej szczegółów i regulamin promocji na stronie mastercard_205x292.indd :31 W czasie trwania kampanii promujących wydawnictwo kart dla klientów indywidualnych liczba wydanych kart wzrosła o około 70% w porównaniu Realizowane przez SGB-Bank S.A. działania, promujące wydawnictwo kart i transakcyjność, są oparte na wnioskach z zakończonego już projektu MasterCard Advisiors, który w sposób kompleksowy i z uwagi na wieloetapowość długofalowy, pozwala na zapewnienie trwałego wzrostu poziomu ukartowienia oraz transakcyjności w Grupie SGB. z okresem poprzedzającym, zaś w przypadku klientów instytucjonalnych zanotowaliśmy wzrost liczby wydawanych kart biznesowych o około 40%. Rynkowy poziom ukartowienia rachunków zarówno w sektorze klientów indywidualnych, jak i wśród klientów instytucjonalnych, jest znacznie wyższy niż w Grupie SGB, co udowadnia jak wiele mamy jeszcze do zrobienia. Z drugiej jednak strony widać, że podjęte działania przynoszą skutki, dynamika wydawnictwa wzrasta, a poziom ukartowienia rachunków cały czas poprawia się; wzrasta również transakcyjność na kartach. To pokazuje, jak dużo w ciągu tego roku zrobiliśmy jako Grupa. Doba internetu i mediów społecznościowych oraz wszechobecna konkurencja pozwalająca na wybór między wieloma produktami zmusza Banki do ciągłej walki o klienta. W dzisiejszych czasach nie wystarczy położenie produktu na półce. Potrzebuje on odpowiedniej promocji i rozgłosu, innowacyjnego opakowania oraz podania klientowi na tacy tak, aby czuł, że jest to produkt spersonalizowany, uszyty na jego miarę. Wyróżnij się albo zgiń tym hasłem Jacka Trouta kierujemy się przygotowując każdą kolejną kampanię promocyjną. Statystyki utwierdzają nas w przekonaniu, że inicjatywy konkursowo- -promocyjne mają sens i przynoszą oczekiwane efekty. Co nowego w 2015 roku? Biorąc pod uwagę stosunek liczby rachunków prowadzonych w Grupie SGB do liczby wydanych kart debetowych, mamy jeszcze sporo do zrobienia. SGB- -Bank S.A. będzie nadal aktywnie wspierał Banki Grupy SGB przy rozszerzaniu oferty i wydawaniu kart płatniczych, a także przy zwiększaniu poziomu transakcyjności. Warto również pamiętać, Warto również pamiętać, że każda kampania wpływa także na promocję wizerunku Grupy SGB, a to z kolei ma przełożenie na wartość marki im większa znajomość marki, tym większa jej wartość. Klienci w dużej mierze wybierają ofertę instytucji znanych i cieszących się dużym zaufaniem. Znajomość marki i zaufanie do niej ma charakter niefinansowy, stanowi jednak ogromny kapitał Banku. że każda kampania wpływa także na promocję wizerunku Grupy SGB, a to z kolei ma przełożenie na wartość marki im większa znajomość marki, tym większa jej wartość. Klienci w dużej mierze wybierają ofertę instytucji znanych i cieszących się dużym zaufaniem. Znajomość marki i zaufanie do niej ma charakter niefinansowy, stanowi jednak ogromny kapitał Banku. Gama oferowanych przez Grupę SGB kart płatniczych stale się rozszerza. Wprowadzamy nowe produkty i usługi, które powodują, że kartą można więcej, lepiej, nowocześniej. Rok 2015 również zapowiada wprowadzanie nowych rozwiązań i funkcjonalności, ale także stawia wyzwania dotyczące rozwoju biznesu kartowego również w zakresie przygotowywanych przez SGB-Bank S.A. promocji i konkursów. Możemy już zapowiedzieć nowe kampanie marketingowe, sprzedaże premiowe i konkursy, które będą wspierały zarówno wydawnictwo kart, jak i podniesienie poziomu transakcyjności na kartach płatniczych wydawanych w Grupie SGB. Już teraz zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w kolejnych konkursach i akcjach promocyjnych. Joanna Matuszak Magdalena Stodolna Departament Produktów Bankowych

7 12 13 Wspólny biznes nagroda dla zwycięzców Czy można połączyć obsługę dewizową banku z udzielaniem kredytów w konsorcjum? Okazało się, iż bez problemu zostało to zrealizowane podczas wyjazdu szkoleniowego będącego zwieńczeniem dwóch konkursów organizowanych przez SGB-Bank S.A. dla zrzeszonych Banków Spółdzielczych, tj. Bank aktywny w obszarze rozliczeń dewizowych i przekazów Western Union SGB oraz Konsorcjum z SGB-Bankiem S.A.. W dniach r. dwudziestu dwóch przedstawicieli Banków Spółdzielczych laureatów tych konkursów brało udział w wyjeździe szkoleniowym do Austrii i Włoch. Program szkolenia był bogaty w zagadnienia zarówno merytoryczne, jak i poznawcze oraz integracyjne. W części merytorycznej przedstawiciele Departamentu Produktów Bankowych oraz Departamentu Skarbu zaprezentowali uczestnikom istotne informacje z zakresu zawiązywania konsorcjów oraz kooperacji Banków Spółdzielczych z SGB-Bankiem S.A. w obszarze dewizowym i we współpracy z Western Union. Prezentacja dotycząca działalności dewizowej poruszała kwestie negocjacji kursów walut, uruchamiania obsługi walutowej, prowadzenia rachunków walutowych, a także samych zmian w działalności dewizowej, przeprowadzonych w 2014 roku przez Spółdzielczą Grupę Bankową. Uczestnicy konferencji poznali projekt integracji systemów bankowych z systemem Zlecenia zagraniczne SGB Waluty. Przybliżona została również tematyka przekazów pieniężnych Western Union, głównie w zakresie rozwoju sieci placówek w 2014 roku oraz wprowadzenia obsługi w dwóch nowych walutach: EUR oraz GBP. W ramach szkolenia Konsorcjum sposobem na finansowania wspólnego biznesu Prezentacja dotycząca działalności dewizowej poruszała kwestie negocjacji kursów walut, uruchamiania obsługi walutowej, prowadzenia rachunków walutowych, a także samych zmian w działalności dewizowej, przeprowadzonych w 2014 roku przez Spółdzielczą Grupę Bankową. przedstawione zostały produkty oferowane klientom instytucjonalnym w ramach oferty zrzeszeniowej (ze szczególnym uwzględnieniem nowowprowadzonych w 2014 r.) wraz z ich obudową regulacyjną. Przekazano także informacje na temat nowości zaplanowanych na 2015 r., czyli wprowadzenia promocyjnego podziału prowizji należnej SGB-Bankowi S.A. w przypadku pozyskania przez Bank Spółdzielczy klienta do kredytowania w konsorcjum. Uzupełnieniem części merytorycznej i poszerzeniem horyzontów w zakresie spojrzenia na bankowość spółdzielczą była wizyta we włoskiej Kasie Raiffeisena w Brunico (Raiffeisenkasse Bruneck). Kasa umiejscowiona jest w Południowym Tyrolu, jednym z najbogatszych rejonów Włoch, gdzie poziom bezrobocia wynosi zaledwie 4,4% (średnia we Włoszech: 12,2%, a w UE 10,8%), zaś PKB na jednego mieszkańca (średnia we Włoszech: , a w UE ). Zrzeszenie Raiffeisena oprócz Kasy Raiffeisena obejmuje także różnego rodzaju inne podmioty, w postaci spółdzielni mleczarskich, owocowo-warzywnych, socjalnych, winiarskich czy energetycznych. Podstawowe dane finansowe grupy Raiffeisen w Południowym Tyrolu i Kasy Raiffeisen w Bruniko Grupa Raiffeisen w Południowym Tyrolu Kasa Raiffeisen w Bruniko Suma bilansowa 11,6 mld 1,1 mld Aktywa klientów 21,5 mld 1,6 mld Kapitał własny 1,748 mld 162,9 mln

8 14 15 Spełnij swoje marzenia i wygraj 2000 zł! przyjazny i otwarty klimat wizyty pozwolił na luźną dyskusję. Goście wspólnie odwiedzili też Muzeum Reinholda Messnera oraz Jarmark Bożonarodzeniowy. medale będące miłą pamiątką z wyjazdu i rozgrywek. Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych przez SGB-Bank S. A., stanowiących szansę na kolejne zwycięstwa i nowe emocje. Główni klienci Kasy to przedstawiciele branży hotelarskiej, budowlanej i handlowo-produkcyjnej, gospodarstwa domowe, firmy zaopatrujące w energię oraz związane z rolnictwem i leśnictwem. Lokalna kasa Raiffeisena w Brunico ma 11 jednostek, a obszar działania podzielony jest na siedem gmin i obejmuje około mieszkańców, z czego to klienci Kasy (w tym firmy), a udziałowcy. Główni klienci Kasy to przedstawiciele branży hotelarskiej, budowlanej i handlowo-produkcyjnej, gospodarstwa domowe, firmy zaopatrujące w energię oraz związane z rolnictwem i leśnictwem. Wiele aspektów pracy Kasy Raiffeisen wzbudziło zainteresowanie przedstawicieli Banków Spółdzielczych, m.in. elastyczne regulowanie czasu pracy czy wspieranie lokalnej społeczności i rozwiązań proekologicznych (zarówno w banku, jak i w całym regionie). Niezwykle W ramach szkolenia uczestnicy integrowali się też zdobywając lub doskonaląc umiejętności narciarskie. Nauka jazdy na nartach na zaśnieżonych stokach lodowca Stubai dostarczała wielu wrażeń i emocji, które z pewnością wszyscy zapamiętają na długo. W pamięci zapisze się również rywalizacja losowo wybranych drużyn w curlingu. Bankowcy poznali reguły tego mało znanego jeszcze w Polsce drużynowego sportu na lodzie i rozegrali pasjonujący mecz. Członkowie zwycięskich drużyn otrzymali okolicznościowe Serdecznie zachęcamy do lokalnego wspierania nowej promocji organizowanej w Bankach Grupy SGB. Loteria promocyjna Konto dla młodych (zima 2015) stanowi drugi etap kampanii zachęcającej młodych ludzi do korzystania ze standardowych usług Banków Spółdzielczych. Promocję wspiera intensywna kampania reklamowa prowadzona w mediach ogólnopolskich, głównie za pośrednictwem spotów telewizyjnych. Aby wziąć udział w loterii wystarczy założyć konto i skorzystać z co najmniej jednej z trzech opcji kredytowych lub karty do konta. Każde 1000 zł udzielonego kredytu to kolejna szansa na zdobycie 2000 zł nagrody. Łącznie do rozlosowania przekazujemy 100 nagród, po 2000 zł każda. Udział w loterii promocyjnej biorą klienci w wieku poniżej 30 roku życia, którzy w okresie od 12 stycznia do 13 marca podpiszą umowę o konto z kartą bądź kredytem w wybranym Oddziale SGB-Banku SA lub w jednej z placówek Banku Spółdzielczego Grupy SGB wskazanych w Załączniku do Regulaminu Loterii. Więcej szczegółów w Regulaminie Loterii dostępnym na stronach i oraz w Intranecie.

Liczysz się dla nas. Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu na drodze do koncepcji CSR 38

Liczysz się dla nas. Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu na drodze do koncepcji CSR 38 Jesień pod znakiem kredytów i kont w Bankach Spółdzielczych SGB 24 Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Nakle 32 Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu na drodze do koncepcji CSR 38 NR 3/5/2014 Liczysz się dla

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo,

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo, RAPORT ROCZNY 2013 LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, rok 2013 był dla SGB-Banku S.A. czasem ogromnych zmian, które będziemy kontynuować w roku bieżącym. Wyzwaniem stojącym przed Akcjonariuszami, Radą

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Liczysz się dla nas. Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16. Magia papierowego teatru. Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie

Liczysz się dla nas. Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16. Magia papierowego teatru. Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16 Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie s. 24 Magia papierowego teatru s. 48 NR 2/2015 Liczysz się dla nas www.sgb.pl Spis treści 4 Aktualności

Bardziej szczegółowo

List prezesa. Ryszard Lorek Prezes Zarządu. Szanowni Państwo,

List prezesa. Ryszard Lorek Prezes Zarządu. Szanowni Państwo, List prezesa Ryszard Lorek Prezes Zarządu Szanowni Państwo, z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny SGB-Banku SA w Poznaniu za rok 2012, który stanowi najpełniejsze podsumowanie działalności

Bardziej szczegółowo

Liczysz się dla nas. Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14

Liczysz się dla nas. Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14 1 Aby dotrzeć do celu potrzebny jest plan s. 8 Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14 Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie s. 32 NR 1/2014 (174) Liczysz

Bardziej szczegółowo

Liczysz się dla nas. Niezbędny krok do sukcesu szefa i jego zespołu s. 23. Badania i ocena Nadzorcza BION. Odejść czy zostać? Oto jest pytanie. s.

Liczysz się dla nas. Niezbędny krok do sukcesu szefa i jego zespołu s. 23. Badania i ocena Nadzorcza BION. Odejść czy zostać? Oto jest pytanie. s. Odejść czy zostać? Oto jest pytanie s. 4 Badania i ocena Nadzorcza BION s. 6 Niezbędny krok do sukcesu szefa i jego zespołu s. 23 NR 2/2014 (175) Liczysz się dla nas www.sgb.pl ISSN 1429-902X Kredyt udziela

Bardziej szczegółowo

Liczysz się dla nas. Audyt wewnętrzny. Możliwe rozwiązania w Banku Spółdzielczym s. 9. Polski Kongres Rolnictwa 2014. Jaką kartę zabrać na wakacje?

Liczysz się dla nas. Audyt wewnętrzny. Możliwe rozwiązania w Banku Spółdzielczym s. 9. Polski Kongres Rolnictwa 2014. Jaką kartę zabrać na wakacje? Audyt wewnętrzny. Możliwe rozwiązania w Banku Spółdzielczym s. 9 Jaką kartę zabrać na wakacje? s. 12 Polski Kongres Rolnictwa 2014 s. 18 NR 1/3/2014 Liczysz się dla nas www.sgb.pl Kredyt udziela się na

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Liczysz się dla nas. Rozbudowa sieci akceptacji kart płatniczych. Dodatkowe źródło przychodów dla Banków Spółdzielczych SGB s. 22

Liczysz się dla nas. Rozbudowa sieci akceptacji kart płatniczych. Dodatkowe źródło przychodów dla Banków Spółdzielczych SGB s. 22 Rozbudowa sieci akceptacji kart płatniczych. Dodatkowe źródło przychodów dla Banków Spółdzielczych SGB s. 22 Postrzegać świat oczami Klienta CRM s. 30 Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Nasielsku s. 38 NR

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 24 VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ VI.1. Bankowość detaliczna Bank Millennium posiada uniwersalną, szeroką ofertę usług i produktów bankowych dla Klientów detalicznych, które oferuje w ramach czterech

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. 1 List Prezesa Zarządu Warszawa, 29 lutego 2012 r. Szanowni Państwo! W 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe 2010 RAPORT ROCZNY 2010 Raport Roczny Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r.

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r. Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013 Marzec 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku... 7 2. Informacje o Banku BPS S.A...11 2.1. Usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9 Raport Roczny 2010 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 12 MAJA 2015 1 Spis treści List do Akcjonariuszy... 6 Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu Grupy Comperia za pierwszy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA...

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w I półroczu 2013 roku Warszawa, 1 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 I.1. KONTYNUACJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu Szanowny Czytelniku, oddajemy do Twoich rąk kolejny numer magazynu Twój Bank. Pozytywne recenzje, jakimi podzielili się z nami czytelnicy poprzedniego numeru, sprawiły nam bardzo dużo radości. Za wszystkie

Bardziej szczegółowo

za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group

za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok 2005 A Member of HVB Group Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Banku BPH SA... 3 2. Sytuacja makroekonomiczna w 2005 roku... 3 3. Sektor bankowy... 4 4.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku Warszawa, sierpień 2013 Spis treści 1. Wybrane dane i wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.... 3 2.

Bardziej szczegółowo