Liczysz się dla nas. Podsumowanie roku w Pionach. Co słychać u zwycięzców Spółdzielni pomysłów?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liczysz się dla nas. Podsumowanie roku w Pionach. Co słychać u zwycięzców Spółdzielni pomysłów?"

Transkrypt

1 Podsumowanie roku w Pionach s. 22 Odpowiedzialność za lokalną społeczność nosimy od 160 lat s. 30 Co słychać u zwycięzców Spółdzielni pomysłów? s. 46 NR 1/2015 Liczysz się dla nas

2 Kredyt gotówkowy Dzięki kredytowi w Bankach Spółdzielczych SGB... Spis treści Falowanie i spadanie Subfundusz SGB Gotówkowy aletrnatywą inwestycyjną Kartowo-konkursowy zawrót głowy Wspólny biznes-nagroda dla zwycięzców Z wizytą Odpowiedzialność za lokalną społeczność nosimy od 160 lat. Rozmowa z Ryszardem Lorkiem, Prezesem Zarządu SGB-Banku S.A. Z życia SGB spełnisz marzenia i zrealizujesz plany. Skorzystaj z wybranego kredytu w Bankach Spółdzielczych SGB, który w łatwy i szybki sposób zapewni Ci dodatkowe środki na dowolny cel. Dzięki połączeniu kredytu, konta i karty zyskasz również stały dostęp do gotówki i wygodnych płatności poprzez bankowość elektroniczną i sieć bezpłatnych bankomatów w całej Polsce. O szczegóły oferty zapytaj swojego Doradcę w wybranych Bankach Spółdzielczych SGB oraz oddziałach SGB-Banku S.A Spełnij swoje marzenia i wygraj 2000 zł Konkurs Oszczędna świnka rozstrzygnięty! Dziękujemy i walczymy o więcej! Panel SGB Spotkania z Bankami Spółdzielczymi Pion Biznesu Pion Ryzyka i finansów Pion Relacji i Nadzoru Pion Wsparcia Biznesu Co słychać u zwycięzców Spółdzielni pomysłów? Stacja: motywacja Jak się uczyć, to skutecznie. O stylach uczenia się. Nowe media 54 Współdziałanie ONLINE 56 Kapitał społeczny Nie samą pracą żyje człowiek Nr 1/2015 Redaktor naczelna: Hanna Kniołek Dział kulturalny: Jędrzej Szymanowski Redakcja: Biuro Marketingu i Komunikacji SGB-Bank S.A. Projekt graficzny i skład: Katarzyna Bartkowiak Wydawca: SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A Poznań Oferta dostępna w Bankach Spółdzielczych SGB oraz oddziałach SGB-Banku S.A., których lista znajduje się na stronach SGB. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redakcyjnego opracowywania nadesłanych tekstów oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Na materiały czekamy do 4 marca 2015.

3 4 5 Falowanie i spadanie W ostatnich kilku tygodniach kurs polskiej waluty w stosunku do amerykańskiego dolara spłatał inwestorom i analitykom niemałego psikusa. Jeszcze w październiku średni kurs złotego w Narodowym Banku Polskim oscylował wokół 3,3 USD/PLN, by na początku stycznia bieżącego roku przebić poziom 3,6 USD/PLN. W ciągu całego 2014 roku złoty stracił w stosunku do amerykańskiej waluty niemal 50 groszy. Jaka jest przyczyna tak znacznej deprecjacji polskiej waluty? Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Zmiana kursu polityki gospodarczej w Grecji może mieć daleko idące konsekwencje, z opuszczeniem przez ten kraj strefy euro włącznie. Zagrożenie to oczywiście nie pozostaje bez wpływu na kurs euro. Na kurs euro negatywnie rzutują również zapowiedzi prezesa EBC, M. Draghiego, dającego w mało zawoalowany sposób do zrozumienia, że bank centralny strefy euro jest gotowy do rozpoczęcia programu skupu obligacji skarbowych i podążenia ścieżką ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej, wyznaczoną parę lat temu przez Fed. Dlaczego więc złoty nie umocnił się w stosunku do euro, co pogłębiło skalę jego deprecjacji wobec dolara? Z pewnością polskiej walucie nie pomogła niepewność odnośnie przyszłego kierunku polityki pieniężnej w Polsce. Wprawdzie na grudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła podstawowe Polskiemu złotemu nie przysłużył się też okres świąteczny. Duża liczba dni wolnych spowodowała wycofanie z handlu przez część inwestorów. Zmalała płynność rynku walutowego, a to zawsze zwiększa ryzyko podwyższonej zmienności kursów. Tak też było i w minionych tygodniach, gdy złoty systematycznie tracił na wartości. Skala deprecjacji okazała się tak znaczna, że część inwestorów i analityków zaczęła nawet oczekiwać interwencji walutowej ze strony NBP, co jednak ostatecznie nie nastąpiło. Władze monetarne postanowiły nie wpływać bezpośrednio na kształtowanie kursu złotego, uznając, że jego zmienność jest immanentną cechą stosowanego w Polsce od 2000 roku systemu kursu płynnego. W takim zaś systemie wahania kursu następują pod wpływem popytu i podaży; bank centralny, jeśli nawet interweniuje na rynku walutowym, to sporadycznie. Wprawdzie na grudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła podstawowe stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, jednak z komunikatów wydanych po kilku ostatnich posiedzeniach jasno wynika, że w łonie Rady nie ma zgody w sprawie dalszego kierunku działań. sprowadzane z zagranicy. Wśród nich jeden jest szczególnie istotny: ropa naftowa. Gdyby nie słaby złoty, cena benzyny na stacjach mogłaby być niższa. Wygląda na to, że ze zmiennością kursu złotego w stosunku do głównych walut świata trzeba się oswoić. Nic bowiem nie zapowiada zmiany stosowanego w Polsce systemu kursowego. Zmianę taką trzeba będzie wprowadzić, gdy Polska zacznie starania o członkostwo w strefie euro, co wymagać będzie określenia kursu centralnego złotego w stosunku do euro, włączenia polskiej waluty do mechanizmu kursowego ERM2 i dwuletniego stabilizowania kursu złotego w tym mechanizmie. Jednak póki to nie nastąpi, złoty będzie wciąż poddany nieustannej grze popytu i podaży na rynku walutowym, wyrażającej się niekiedy w gwałtownych przepływach krótkoterminowego kapitału, następujących mimo braku poważniejszych zagrożeń dla stabilnego wzrostu gospodarczego. W takich warunkach jedynym pewnikiem na rynku walutowym jest zmiana, co czyni wyjątkowo trudno przewidywalnym przyszłe kształtowanie się kursu złotego. Wygląda na to, że za osłabieniem złotego stoją głównie czynniki niezależne od polskiej gospodarki. Mianowicie pod koniec października 2014 roku Federalny Komitet do spraw Otwartego Rynku postanowił zakończyć trzecią rundę ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej. Łagodzenie rozpoczęto jeszcze we wrześniu 2012 roku. Realizując ten program amerykański bank centralny kupował obligacje skarbowe i obligacje zabezpieczone kredytami hipotecznymi. W konsekwencji każdego miesiąca na rynek finansowy trafiało kilkadziesiąt miliardów dolarów, co nie tylko poprawiało płynność rynku amerykańskich papierów dłużnych, ale także przeciwdziałało umacnianiu się amerykańskiej waluty. Zakończenie tego programu i normalizacja polityki pieniężnej niejako uchyliły drzwi aprecjacji dolara. Te zaś otworzyły się jeszcze szerzej pod wpływem coraz lepszych danych o rynku pracy w USA, które utwierdziły inwestorów w przekonaniu, że pierwsze podwyżki stóp procentowych w tym kraju nastąpią już w połowie 2015 roku. Nie był to jednak jedyny czynnik, który wpłynął na silną aprecjację amerykańskiej waluty wobec złotego. Osłabieniu polskiego złotego sprzyjał również wzrost awersji do ryzyka w stosunku do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, spowodowany załamaniem kursu rubla w całym 2014 roku rubel stracił do dolara amerykańskiego ok. 50%. Obawy o stabilność makroekonomiczną i geopolityczną wywołały odpływ kapitału ze wszystkich krajów regionu. Złoty ucierpiał jednak bardziej niż inne waluty krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Polski rynek walutowy jest duży w porównaniu do innych krajów regionu, stąd złoty był chętnie wykorzystywany do otwierania pozycji krótkich w celu zabezpieczenia Michał Jurek ekspozycji na rosyjskiego rubla przez inwestorów zagranicznych. Na domiar złego w okresie, w którym dolar znacząco umocnił się wobec euro, złoty zaczął się osłabiać również w stosunku do wspólnej europejskiej waluty. Stało się tak mimo silnej presji deprecjacyjnej, pod którą znalazło się euro. Kursowi europejskiej Obawy o stabilność makroekonomiczną i geopolityczną wywołały odpływ kapitału ze wszystkich krajów regionu. Złoty ucierpiał jednak bardziej niż inne waluty krajów Europy Środkowo-Wschodniej. waluty nie pomogły zawirowania polityczne w Grecji, gdzie nie powiodły się próby wyboru prezydenta przez parlament. W tej sytuacji na początku przyszłego roku odbędą się przedterminowe wybory, w których najprawdopodobniej zwycięży lewicowa Syriza. Partia ta sprzeciwia się polityce oszczędności i odrzuca wymogi narzucone przez Komisję Europejską, Europejski stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, jednak z komunikatów wydanych po kilku ostatnich posiedzeniach jasno wynika, że w łonie Rady nie ma zgody w sprawie dalszego kierunku działań. Podejmowane w ostatnich miesiącach decyzje w sprawie utrzymania stóp na niezmienionym poziomie zapadały większością jednego głosu; nie jest też tajemnicą, że prezes NBP znajdował się w przegłosowywanej mniejszości. Z licznych wypowiedzi członków Rady wynika, że na ich decyzje znaczny wpływ mają bieżące dane makroekonomiczne, a przy tym różnią się oni czasami bardzo znacznie w interpretacji tych danych. W takich warunkach wystarczy jeden nieco gorszy od oczekiwań odczyt, dotyczący na przykład sprzedaży detalicznej lub produkcji przemysłowej, by wzbudzić oczekiwania na kolejne obniżki podstawowych stóp procentowych NBP. W normalnych warunkach mogłoby to wywołać napływ kapitału na rynek polskiego długu od inwestorów grających na przyszły spadek rentowności papierów dłużnych i wzrost ich cen. Obecnie jednak inwestorzy zdają sobie sprawę, że pole dla ewentualnych obniżek stóp procentowych jest ograniczone, same zaś obniżki są już w pewnej części uwzględnione w cenach polskich obligacji skarbowych na rynku wtórnym. Dlatego też jedynym skutkiem nasilenia oczekiwań na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej w Polsce jest słabnący złoty. Płynny kurs pozwala władzom monetarnym skupić się na kontroli stopy inflacji. Zmniejsza on też prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu walutowego, pełniąc funkcję stabilizatora zmian w bilansie płatniczym poprzez deprecjację lub aprecjację. Ceną, jaką trzeba za to zapłacić, są okresy zwiększonej zmienności kursu bądź pogłębionej aprecjacji lub deprecjacji waluty. Na kurs walutowy wpływają bowiem przede wszystkim oczekiwania inwestorów, formułujące się pod wpływem zarówno zjawisk ekonomicznych, jak i politycznych. W takich warunkach, zmiany kursu walutowego mogą przez długi czas nie odzwierciedlać oczekiwań dotyczących kształtowania się sytuacji w gospodarce i bilansie płatniczym danego kraju. Zamiast tego mogą być efektem irracjonalnych, stadnych zachowań inwestorów. Takie właśnie zjawiska można obserwować w Polsce w minionych tygodniach. Obecny kurs złotego, zarówno w stosunku do dolara, jak i do euro, w małym stopniu odzwierciedla fundamenty polskiej gospodarki. W efekcie polska waluta cechuje się obecnie znacznym niedowartościowaniem. Z pewnością cieszy to eksporterów, jednak konsumentów już niekoniecznie. Słaby złoty to bowiem nie tylko wyższe ceny importowanych towarów, ale także droższe surowce Michał Jurek, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Główny Ekonomista SGB-Banku S.A.

4 6 7 Subfundusz SGB Gotówkowy alternatywą inwestycyjną Subfundusz SGB Gotówkowy to nowatorskie rozwiązanie inwestycyjne opracowane przez Grupę SGB we współpracy z Union Investment TFI, który został utworzony w 2013 roku. Służy do zarządzania nadwyżkami finansowymi Banków Spółdzielczych należących do Grupy. W co inwestuje? Subfundusz SGB Gotówkowy inwestuje w instrumenty finansowe pieniężne, obligacje skarbowe, korporacyjne listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz euroobligacje z zabezpieczonym ryzykiem kursowym. Dobór dłużnych papierów wartościowych dokonywany jest na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej, prognoz makroekonomicznych oraz wewnętrznej oceny kredytowej emitenta. Charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. SGB Gotówkowy krok po kroku: Nabycie jednostek uczestnictwa przez Banki Spółdzielcze składa się z następujących czynności formalnych: 1. Wdrożenie w Banku Spółdzielczym przygotowanych przez Bank Zrzeszający Zasad zarządzania ryzykiem inwestycji zasady te określają limity zaangażowania w poszczególne rodzaje inwestycji Wystąpienie do SGB-Banku SA o wyrażenie zgody na nabycie jednostek SGB Gotówkowy (na podstawie Regulaminu określającego zasady i tryb postępowania Banku Zrzeszającego i Rady Zrzeszenia w sprawach zrzeszonych Banków Spółdzielczych dotyczących nazwy, terenu i przedmiotu działania) zgoda udzielana jest bezterminowo i obejmuje możliwość nabywania w ramach maksymalnego limitu wskazanego w Zasadach zarządzania ryzykiem inwestycji. Kontakt z przedstawicielami Union Investment celem podpisania dokumentów: a) Karty zleceń nabycia, b) Umowy o internetowy dostęp/umowy o telefoniczne składanie zleceń, c) Umowy o świadczenie dodatkowe pozwala ona partycypować uczestnikowi funduszu w pobieranej przez TFI opłacie za zarządzanie. Utrzymywanie w okresie kwartału kalendarzowego aktywów na poziomie nie mniejszym niż 1 mln PLN pozwala na zwrot 35% z pobranej opłaty wysokości 0,9% wartości aktywów netto. SGB Gotówkowy zalety Z obniżoną wagą ryzyka Pierwszy i jedyny w Polsce fundusz inwestycyjny z wagą ryzyka niższą niż 100%. Zgodnie z najnowszymi regulacjami oraz na podstawie szczegółowych wyliczeń, waga ryzyka dla subfunduszu SGB Gotówkowy została obniżona i wynosi zaledwie 45%*. Standardowo jednostki uczestnictwa dowolnego rodzaju funduszu obciążają ich nabywcę 100% wagą ryzyka kredytowego. W przypadku subfunduszu SGB Gotówkowy, ze względu na utrzymywaną przez subfundusz określoną strukturę aktywów w ramach ustalonych limitów, opracowano Metodologię wyznaczania wagi ryzyka dla ekspozycji z tytułu jednostek uczestnictwa w subfunduszu SGB Gotówkowy. Poprawność tej metody potwierdzona została przez audytorów. Klasyfikacja wagi ryzyka nie ma jednak charakteru stałego i może ulegać zmianom. Są one związane ze zmianą struktury aktywów subfunduszu w cyklach półrocznych. O każdej zmianie wagi ryzyka uczestnicy funduszu są informowani. Płynny Aktywa można w dowolnym momencie wpłacać i wypłacać do/z subfunduszu SGB Gotówkowy bez ponoszenia opłat manipulacyjnych. Doskonale zarządzany Klient, który wybiera subfundusz SGB Gotówkowy zyskuje pewność, że środki pomnażać będą najwyższej klasy profesjonaliści z Union Investment TFI S.A. Doświadczenie i wiedza zarządzających zostały potwierdzone licznymi nagrodami. Świadczenia dodatkowe Rentowność funduszu może być podwyższona przez świadczenie dodatkowe wypłacane Bankowi Spółdzielczemu po spełnieniu określonych warunków. Obecnie wartość zgromadzonych aktywów w ramach subfunduszu oscyluje na poziomie 162 mln PLN, a stopa zwrotu za okres ostatnich 12 miesięcy wyniosła 3,22%. Marek Warmuz zarządzający subfunduszem SGB Gotówkowy SGB Gotówkowy stanowi dobre połączenie potencjału zwrotu wyższego niż lokata bankowa oraz dywersyfikacji portfela papierów korporacyjnych i skarbowych z niskim ryzykiem stopy procentowej. Jest to subfundusz przede wszystkim dla banków spółdzielczych, które cenią sobie bezpieczeństwo i stabilność, jaką dają instrumenty rynku pieniężnego. Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment TFI S.A. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszu; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Prospekt informacyjny, Kluczowe informacje dla Inwestorów, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW \ 95. *Dane na dzień Masz pytania? tel (od pondo pt. od 9.00 do 17.00)

5 8 9 Kartowo-konkursowy zawrót głowy Kartowy As sprzedaży to konkurs, który zwiększył wydawnictwo kart biznesowych w Grupie SGB i zachęcał pracowników do osiągania jeszcze lepszych wyników sprzedażowych. Rok 2014 obfitował w cieszące się dużą popularnością akcje wspierające sprzedaż kart płatniczych oraz towarzyszące im konkursy dla pracowników Banków Grupy SGB. Podjęte działania promocyjno-konkursowe były kontynuacją inicjatyw mających na celu wzmożenie wydawnictwa i rozwoju kart w Grupie SGB. Kampanie promocyjne obejmowały karty zarówno systemu Visa, jak i MasterCard, wydawane dla klientów indywidualnych oraz firmowych. Nasze działania bardzo aktywnie wspomagane były przez obie wymienione organizacje płatnicze. Podstawowym celem naszych działań było zwiększenie liczby kart płatniczych wydawanych przez Banki Grupy SGB i wzmocnienie transakcyjności. Oferta kartowa SGB pozwala na indywidualne dobranie odpowiedniego typu karty do warunków, potrzeb i możliwości tak, aby wydawane produkty spełniały oczekiwania naszych klientów. W 2014 roku wiele się działo Rok 2014 był wyjątkowy pod względem liczby zorganizowanych przez SGB-Bank S.A. promocji sprzedaży premiowej i konkursów związanych z promowaniem wydawnictwa kart płatniczych. Wygraj bilet na Ligę Mistrzów Tradycyjnie już, śladem lat ubiegłych, pierwszy kwartał rozpoczęliśmy od konkursu dla Banków Spółdzielczych, w którym nagrodami były pakiety wyjazdowe na mecz Ligi Mistrzów. Banki rywalizowały w pięciu kategoriach konkursowych, a o wygranej decydowała liczba wprowadzonych wniosków o wydanie kart płatniczych. Konkurs połączony był ze sprzedażą premiową kart Master- Card PayPass Opłaca się wygodniej z kartą MasterCard PayPass. Do każdej zamówionej karty klient otrzymywał dodatkowy upominek teczkę lub plecak. W ramach sprzedaży premiowanej klientom Grupy SGB zostało przekazane kilka tysięcy upominków. Kampania promocyjna związana z Ligą Mistrzów co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem Banków Grupy SGB, co przekłada się na duży wzrost wydawnictwa kart. Opłaca się wygodniej z kartą MasterCard PayPass 2000 szt. wygodnych plecaków i teczek Kartowy As Sprzedaży W maju 2014 roku organizacja Visa rozpoczęła kampanię edukacyjno-marketingową, propagującą wydawnictwo debetowych kart płatniczych dla klientów biznesowych. Wykorzystując ogólnopolski zasięg tego przekazu oraz działania podjęte przez organizację płatniczą, SGB- -Bank S.A. zorganizował kampanię składającą się z dwóch elementów: Kartowy As sprzedaży to konkurs, który zwiększył wydawnictwo kart biznesowych w Grupie SGB i zachęcał pracowników do osiągania jeszcze lepszych wyników sprzedażowych. Polegał na nagradzaniu pracowników o najlepszych osiągnięciach w zakresie wydawania klientom instytucjonalnym kart Visa Business Electron i Visa Business Electron paywave. Najlepsi z najlepszych otrzymali atrakcyjne nagrody: rowery, tablety i bony wakacyjne. Aby uatrakcyjnić rywalizację konkursową, w czerwcu i lipcu trwała sprzedaż premiowa dla klientów pod hasłem Odkryj nowe możliwości z kartą Visa Business, która obejmowała pierwsze karty wydane do: nowo otwartych rachunków bieżących i pomocniczych, istniejących już rachunków firmowych, do których nie było wydanych kart debetowych. Klienci, którzy zamówili kartę Visa Business Electron lub Visa Business Electron paywave, otrzymywali upominek w postaci kubka termicznego. Bezgotówkowa beztroska z Debit MasterCard PayPass W połowie czerwca wystartowała sprzedaż premiowa karty Debit MasterCard Pay- Pass, która obejmowała pierwsze karty wydane do: Odkryj nowe możliwości z kartą VISA Business Do każdej karty prezent SGB VISA business 150x150.indd :28 nowo otwartych rachunków ROR, istniejących już rachunków ROR, do których nie było wydanych kart debetowych. Pierwsze 3200 osób, które podpisały umowę o wspomnianą kartę, a następnie dokonały transakcji bezgotówkowej na kwotę minimum 30 zł, otrzymywały upominek w postaci ręcznika plażowego. Promocja spotęgowała wydawnictwo kart debetowych oraz transakcyjność na tych kartach. Liczba transakcji bezgotówkowych w tym okresie wzrosła o około 15% w porównaniu z okresem poprzedzającym promocję. Można zapomnieć o gotówce z kartą Visa Electron Ta kolejna rozpoczęta we wrześniu sprzedaż premiowa organizowana w Grupie SGB miała na celu wzrost poziomu ukartowienia rachunków bankowych oraz podniesienie transakcyjności na debetowych kartach płatniczych wydawanych do rachunków dla klientów indywidualnych. Klienci, którzy podpisali umowę o wydanie karty debetowej Visa Electron lub Visa Electron paywave oraz wykonali zamówioną kartą minimum jedną transakcję bezgotówkową na kwotę co najmniej 50 zł, otrzymywali skórzany portfel. SGB MC paypass 150x150.indd :28

6 10 11 Skorzystaj z wygody firmowej karty W ramach wsparcia sprzedaży nowej karty debetowej dla klientów instytucjonalnych, MasterCard Business PayPass, w październiku 2014 roku rozpoczęła się kampania marketingowa, w ramach której pierwsze 3000 osób, które podpiszą umowę i zamówią ww. kartę oraz dokonają transakcję bezgotówkową na kwotę minimum 50 zł, otrzymają upominek w postaci eleganckiego parasola. Kampania trwa do 28 lutego 2015 roku. Wprowadzenie powyższej promocji ma na celu ułatwienie Bankom Spółdzielczym wdrożenie i udostępnienie nowego produktu kartowego karty MasterCard Business PayPass oraz rozpropagowanie jej wśród swoich klientów. Czy takie formuły się sprawdzają? Patrząc na dane rynkowe dotyczące poziomu ukartowienia rachunków bankowych, zarówno w sektorze klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, prowadzone przez nas działania związane ze wsparciem wydawnictwa kart były i nadal są bardzo potrzebne. Biorąc po uwagę wyniki dotyczące wydawnictwa kart oraz wzrost poziomu dokonywanych w okresie promocji transakcji, przyjęte formuły promocyjno-konkursowe sprawdzają się. Chcielibyśmy również podkreślić, że podejmując określone działania korzystamy z uwag, wskazówek i wniosków przekazanych przez organizacje płatnicze, które posiadają szerokie analizy oraz wiedzę dotyczącą rynków kartowych. Realizowane przez SGB-Bank S.A. działania, promujące wydawnictwo kart i transakcyjność, są oparte na wnioskach z zakończonego już projektu MasterCard Advisiors, który w sposób kompleksowy i z uwagi na wieloetapowość długofalowy, pozwala na zapewnienie trwałego wzrostu poziomu ukartowienia oraz transakcyjności w Grupie SGB. Promocja trwa od 15 października do 28 lutego 2015 roku. Więcej szczegółów i regulamin promocji na stronie mastercard_205x292.indd :31 W czasie trwania kampanii promujących wydawnictwo kart dla klientów indywidualnych liczba wydanych kart wzrosła o około 70% w porównaniu Realizowane przez SGB-Bank S.A. działania, promujące wydawnictwo kart i transakcyjność, są oparte na wnioskach z zakończonego już projektu MasterCard Advisiors, który w sposób kompleksowy i z uwagi na wieloetapowość długofalowy, pozwala na zapewnienie trwałego wzrostu poziomu ukartowienia oraz transakcyjności w Grupie SGB. z okresem poprzedzającym, zaś w przypadku klientów instytucjonalnych zanotowaliśmy wzrost liczby wydawanych kart biznesowych o około 40%. Rynkowy poziom ukartowienia rachunków zarówno w sektorze klientów indywidualnych, jak i wśród klientów instytucjonalnych, jest znacznie wyższy niż w Grupie SGB, co udowadnia jak wiele mamy jeszcze do zrobienia. Z drugiej jednak strony widać, że podjęte działania przynoszą skutki, dynamika wydawnictwa wzrasta, a poziom ukartowienia rachunków cały czas poprawia się; wzrasta również transakcyjność na kartach. To pokazuje, jak dużo w ciągu tego roku zrobiliśmy jako Grupa. Doba internetu i mediów społecznościowych oraz wszechobecna konkurencja pozwalająca na wybór między wieloma produktami zmusza Banki do ciągłej walki o klienta. W dzisiejszych czasach nie wystarczy położenie produktu na półce. Potrzebuje on odpowiedniej promocji i rozgłosu, innowacyjnego opakowania oraz podania klientowi na tacy tak, aby czuł, że jest to produkt spersonalizowany, uszyty na jego miarę. Wyróżnij się albo zgiń tym hasłem Jacka Trouta kierujemy się przygotowując każdą kolejną kampanię promocyjną. Statystyki utwierdzają nas w przekonaniu, że inicjatywy konkursowo- -promocyjne mają sens i przynoszą oczekiwane efekty. Co nowego w 2015 roku? Biorąc pod uwagę stosunek liczby rachunków prowadzonych w Grupie SGB do liczby wydanych kart debetowych, mamy jeszcze sporo do zrobienia. SGB- -Bank S.A. będzie nadal aktywnie wspierał Banki Grupy SGB przy rozszerzaniu oferty i wydawaniu kart płatniczych, a także przy zwiększaniu poziomu transakcyjności. Warto również pamiętać, Warto również pamiętać, że każda kampania wpływa także na promocję wizerunku Grupy SGB, a to z kolei ma przełożenie na wartość marki im większa znajomość marki, tym większa jej wartość. Klienci w dużej mierze wybierają ofertę instytucji znanych i cieszących się dużym zaufaniem. Znajomość marki i zaufanie do niej ma charakter niefinansowy, stanowi jednak ogromny kapitał Banku. że każda kampania wpływa także na promocję wizerunku Grupy SGB, a to z kolei ma przełożenie na wartość marki im większa znajomość marki, tym większa jej wartość. Klienci w dużej mierze wybierają ofertę instytucji znanych i cieszących się dużym zaufaniem. Znajomość marki i zaufanie do niej ma charakter niefinansowy, stanowi jednak ogromny kapitał Banku. Gama oferowanych przez Grupę SGB kart płatniczych stale się rozszerza. Wprowadzamy nowe produkty i usługi, które powodują, że kartą można więcej, lepiej, nowocześniej. Rok 2015 również zapowiada wprowadzanie nowych rozwiązań i funkcjonalności, ale także stawia wyzwania dotyczące rozwoju biznesu kartowego również w zakresie przygotowywanych przez SGB-Bank S.A. promocji i konkursów. Możemy już zapowiedzieć nowe kampanie marketingowe, sprzedaże premiowe i konkursy, które będą wspierały zarówno wydawnictwo kart, jak i podniesienie poziomu transakcyjności na kartach płatniczych wydawanych w Grupie SGB. Już teraz zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w kolejnych konkursach i akcjach promocyjnych. Joanna Matuszak Magdalena Stodolna Departament Produktów Bankowych

7 12 13 Wspólny biznes nagroda dla zwycięzców Czy można połączyć obsługę dewizową banku z udzielaniem kredytów w konsorcjum? Okazało się, iż bez problemu zostało to zrealizowane podczas wyjazdu szkoleniowego będącego zwieńczeniem dwóch konkursów organizowanych przez SGB-Bank S.A. dla zrzeszonych Banków Spółdzielczych, tj. Bank aktywny w obszarze rozliczeń dewizowych i przekazów Western Union SGB oraz Konsorcjum z SGB-Bankiem S.A.. W dniach r. dwudziestu dwóch przedstawicieli Banków Spółdzielczych laureatów tych konkursów brało udział w wyjeździe szkoleniowym do Austrii i Włoch. Program szkolenia był bogaty w zagadnienia zarówno merytoryczne, jak i poznawcze oraz integracyjne. W części merytorycznej przedstawiciele Departamentu Produktów Bankowych oraz Departamentu Skarbu zaprezentowali uczestnikom istotne informacje z zakresu zawiązywania konsorcjów oraz kooperacji Banków Spółdzielczych z SGB-Bankiem S.A. w obszarze dewizowym i we współpracy z Western Union. Prezentacja dotycząca działalności dewizowej poruszała kwestie negocjacji kursów walut, uruchamiania obsługi walutowej, prowadzenia rachunków walutowych, a także samych zmian w działalności dewizowej, przeprowadzonych w 2014 roku przez Spółdzielczą Grupę Bankową. Uczestnicy konferencji poznali projekt integracji systemów bankowych z systemem Zlecenia zagraniczne SGB Waluty. Przybliżona została również tematyka przekazów pieniężnych Western Union, głównie w zakresie rozwoju sieci placówek w 2014 roku oraz wprowadzenia obsługi w dwóch nowych walutach: EUR oraz GBP. W ramach szkolenia Konsorcjum sposobem na finansowania wspólnego biznesu Prezentacja dotycząca działalności dewizowej poruszała kwestie negocjacji kursów walut, uruchamiania obsługi walutowej, prowadzenia rachunków walutowych, a także samych zmian w działalności dewizowej, przeprowadzonych w 2014 roku przez Spółdzielczą Grupę Bankową. przedstawione zostały produkty oferowane klientom instytucjonalnym w ramach oferty zrzeszeniowej (ze szczególnym uwzględnieniem nowowprowadzonych w 2014 r.) wraz z ich obudową regulacyjną. Przekazano także informacje na temat nowości zaplanowanych na 2015 r., czyli wprowadzenia promocyjnego podziału prowizji należnej SGB-Bankowi S.A. w przypadku pozyskania przez Bank Spółdzielczy klienta do kredytowania w konsorcjum. Uzupełnieniem części merytorycznej i poszerzeniem horyzontów w zakresie spojrzenia na bankowość spółdzielczą była wizyta we włoskiej Kasie Raiffeisena w Brunico (Raiffeisenkasse Bruneck). Kasa umiejscowiona jest w Południowym Tyrolu, jednym z najbogatszych rejonów Włoch, gdzie poziom bezrobocia wynosi zaledwie 4,4% (średnia we Włoszech: 12,2%, a w UE 10,8%), zaś PKB na jednego mieszkańca (średnia we Włoszech: , a w UE ). Zrzeszenie Raiffeisena oprócz Kasy Raiffeisena obejmuje także różnego rodzaju inne podmioty, w postaci spółdzielni mleczarskich, owocowo-warzywnych, socjalnych, winiarskich czy energetycznych. Podstawowe dane finansowe grupy Raiffeisen w Południowym Tyrolu i Kasy Raiffeisen w Bruniko Grupa Raiffeisen w Południowym Tyrolu Kasa Raiffeisen w Bruniko Suma bilansowa 11,6 mld 1,1 mld Aktywa klientów 21,5 mld 1,6 mld Kapitał własny 1,748 mld 162,9 mln

8 14 15 Spełnij swoje marzenia i wygraj 2000 zł! przyjazny i otwarty klimat wizyty pozwolił na luźną dyskusję. Goście wspólnie odwiedzili też Muzeum Reinholda Messnera oraz Jarmark Bożonarodzeniowy. medale będące miłą pamiątką z wyjazdu i rozgrywek. Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych przez SGB-Bank S. A., stanowiących szansę na kolejne zwycięstwa i nowe emocje. Główni klienci Kasy to przedstawiciele branży hotelarskiej, budowlanej i handlowo-produkcyjnej, gospodarstwa domowe, firmy zaopatrujące w energię oraz związane z rolnictwem i leśnictwem. Lokalna kasa Raiffeisena w Brunico ma 11 jednostek, a obszar działania podzielony jest na siedem gmin i obejmuje około mieszkańców, z czego to klienci Kasy (w tym firmy), a udziałowcy. Główni klienci Kasy to przedstawiciele branży hotelarskiej, budowlanej i handlowo-produkcyjnej, gospodarstwa domowe, firmy zaopatrujące w energię oraz związane z rolnictwem i leśnictwem. Wiele aspektów pracy Kasy Raiffeisen wzbudziło zainteresowanie przedstawicieli Banków Spółdzielczych, m.in. elastyczne regulowanie czasu pracy czy wspieranie lokalnej społeczności i rozwiązań proekologicznych (zarówno w banku, jak i w całym regionie). Niezwykle W ramach szkolenia uczestnicy integrowali się też zdobywając lub doskonaląc umiejętności narciarskie. Nauka jazdy na nartach na zaśnieżonych stokach lodowca Stubai dostarczała wielu wrażeń i emocji, które z pewnością wszyscy zapamiętają na długo. W pamięci zapisze się również rywalizacja losowo wybranych drużyn w curlingu. Bankowcy poznali reguły tego mało znanego jeszcze w Polsce drużynowego sportu na lodzie i rozegrali pasjonujący mecz. Członkowie zwycięskich drużyn otrzymali okolicznościowe Serdecznie zachęcamy do lokalnego wspierania nowej promocji organizowanej w Bankach Grupy SGB. Loteria promocyjna Konto dla młodych (zima 2015) stanowi drugi etap kampanii zachęcającej młodych ludzi do korzystania ze standardowych usług Banków Spółdzielczych. Promocję wspiera intensywna kampania reklamowa prowadzona w mediach ogólnopolskich, głównie za pośrednictwem spotów telewizyjnych. Aby wziąć udział w loterii wystarczy założyć konto i skorzystać z co najmniej jednej z trzech opcji kredytowych lub karty do konta. Każde 1000 zł udzielonego kredytu to kolejna szansa na zdobycie 2000 zł nagrody. Łącznie do rozlosowania przekazujemy 100 nagród, po 2000 zł każda. Udział w loterii promocyjnej biorą klienci w wieku poniżej 30 roku życia, którzy w okresie od 12 stycznia do 13 marca podpiszą umowę o konto z kartą bądź kredytem w wybranym Oddziale SGB-Banku SA lub w jednej z placówek Banku Spółdzielczego Grupy SGB wskazanych w Załączniku do Regulaminu Loterii. Więcej szczegółów w Regulaminie Loterii dostępnym na stronach i oraz w Intranecie.

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI od 29 stycznia 2016 roku WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI ING BANK ŚLĄSKI Nowe zasady rozliczania transakcji zagranicznych DLA KONT: DIRECT, KOMFORT, PREMIUM, STUDENT I KLASYCZNE Koszt przewalutowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne

PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne Forum Współpracy Biznesowej Olsztyn, 18 marca 2011 r. Bogdan Włodarczyk Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego 1. PKO Bank Polski na rynku 2.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych

Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych 1 Wyniki pierwszego kwartału Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne Suma sald depozytowych i nabyć netto produktów inwestycyjnych wzrosła o 700

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Konin, 24.02.2015r. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści

Bardziej szczegółowo

Wizerunek polskiego sektora bankowego

Wizerunek polskiego sektora bankowego Wizerunek polskiego sektora bankowego Edycja TNS Polska dla Związku Banków Polskich TRI*M Reputation Index - Banki opinia publiczna Banki - przedsiębiorcy 1 Mikro 27 Średnie 7 Małe 0 (+2) SKOK-i 7 (+)

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Obowiązuje od dnia 05 marca 05 r. (aktualizacja wg stanu na dzień 03 sierpnia 05 r.) Spis treści I. Zasady stosowania oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Spis treści 1. Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. w latach 2010 i 2009 2. Wyniki według podziału na kategorie 3. Wyniki na działalności bankowej w segmentach

Bardziej szczegółowo

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Oferta Specjalna Banku Millennium dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Bank Millennium Bank dla osób, które cenią swój czas i wygodę Obsługa przez całą dobę -swoimi finansami można zarządzać przez

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Styczeń 2015r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Styczeń 2015 2 Subfundusz UniAkcje

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM Załącznik do Uchwały Nr 75/37/ABC/DBS/2011 Zarządu Banku BPS SA z dnia 19 sierpnia 2011 r. REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM pod patronatem Banku Polskiej Spółdzielczości

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI 5. I. RACHUNKI W PLN: KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędności)

Bardziej szczegółowo

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego Siła Santander Consumer Banku lider w sprzedaży ratalnej współpracujący z 17 000 punktów sprzedaży, w tym ze sklepami

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM Lipiec 2015-0 - INFORMACJE DOTYCZĄCE FUZJI 30 czerwca 2015 r. nastąpiło prawne połączenie Meritum Banku z Alior Bankiem Połączony bank działa pod nazwą prawną

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe Załącznik do Uchwały Nr 12/IV/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 20 lutego 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 13/I/14 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 21 lutego 2014 r.

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 29.04..2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywa subfunduszu są inwestowane w instrumenty finansowe o ograniczonym ryzyku np. papiery wartościowe emitowane przez najbardziej wiarygodnych

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Superlokaty odchodzą do lamusa

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Superlokaty odchodzą do lamusa Banki reagują na trzecią obniżkę stóp procentowych przez RPP. Dwucyfrowe zyski z lokat są już tylko wspomnieniem. Poszukujący sensownego zysku mogą rozważyć inwestycję w struktury. Co w ciągu minionego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Warszawa, 06 maja 2010 r. Agenda Wyniki sprzedażowe Pioneer Pekao TFI Rynek obligacji nieskarbowych Odpowiedź Pioneer Pekao TFI nowe produkty Strona 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE. Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

INWESTYCJE. Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY INWESTYCJE Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY 2 801 102 102 Fundusz parasolowy to nowoczesna konstrukcja funduszu inwestycyjnego, w skład którego wchodzi kilka subfunduszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 29 października 2014 r. Informacja sygnalna Rynek usług w 2013 r. 1 W niniejszej informacji przedstawione zostały wyniki

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Program Rozwoju - Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014-2017. Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski

Wieloletni Program Rozwoju - Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014-2017. Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wieloletni Program Rozwoju - Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014-2017 Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski Misja i wartości BGK MISJA BGK Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III 6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III Okres subskrypcji: 02.12.2011 07.12.2011 Okres trwania lokaty: 08.12.2011 08.06.2012 Aktywo bazowe: Kurs EUR/PLN ogłaszany na fixingu Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo