Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 7:15 do 15:15.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 7:15 do 15:15."

Transkrypt

1 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia roku data zatwierdzenia: Numer postępowania: 33-ILGW /2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.), zwaną w dalszej części ustawą ROZDZIAŁ I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. Zamawiający: Dyrektor Izby Celnej w Katowicach, Katowice, ul. Słoneczna 34, NIP: , tel. +48/ , faks +48/ , adres strony internetowej: Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 7:15 do 15:15. ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości euro ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia. A) Przedmiotem zamówienia jest serwis pogwarancyjny w zakresie konserwacji i napraw kserokopiarek oraz drukarek (CPV: usługi w zakresie napraw fotokopiarek; CPV: usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek; CPV: części i akcesoria do aparatów fotokopiujących, naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4.1 (dot. zadania nr 1, 2 i 3) i załącznik nr 4.2 (dot. zadania nr 4) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej części SIWZ. Do świadczenia usług serwisowych Wykonawca zobowiązany jest stosować fabrycznie nowe części / podzespoły. 1

2 Zadanie nr 1 - serwis pogwarancyjny kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych typu Toshiba i Canon świadczony w miejscu ich użytkowania. Wykaz kserokopiarek: Lp. Nazwa, typ kserokopiarki / urządzenia wielofunkcyjnego Rocznik Stan licznika Miejsce użytkowania 1 Kserokopiarka TOSHIBA UC Bielsko Biała 2 Kserokopiarka TOSHIBA UC Bielsko Biała 3 Kserokopiarka TOSHIBA UC Bielsko Biała 4 Kserokopiarka TOSHIBA UC Bielsko Biała 5 Kserokopiarka TOSHIBA OC Czechowice Dz. 6 Kserokopiarka TOSHIBA IG1R Katowice 7 Kserokopiarka TOSHIBA OC Cieszyn 8 Kserokopiarka TOSHIBA OC Racibórz 9 Kserokopiarka TOSHIBA UC Bielsko Biała 10 Kserokopiarka TOSHIBA UC Rybnik 11 Kserokopiarka TOSHIBA IG3R Cieszyn 12 Kserokopiarka TOSHIBA IG3R Cieszyn 13 Kserokopiarka TOSHIBA OC Cieszyn 14 Kserokopiarka TOSHIBA IG3R Cieszyn 15 Kserokopiarka TOSHIBA IG1R Katowice 16 Kserokopiarka TOSHIBA OC Tychy 17 Kserokopiarka TOSHIBA UC Rybnik 18 Kserokopiarka TOSHIBA OC Gliwice 19 TOSHIBA e-studio 230L IC siedziba w Cieszynie 20 Drukarko-kopiarka TOSHIBA E studio IC Katowice 21 Drukarko-kopiarka TOSHIBA E studio IC Katowice TOSHIBA urządzenie wielofunkcyjne e- 22 Studio 170F 2005 brak danych IC Katowice 23 TOSHIBA urządzenie wielofunkcyjne e- Studio 170F 2005 brak danych UC Rybnik TOSHIBA urządzenie wielofunkcyjne e- 24 Studio 170F UC Częstochowa TOSHIBA urządzenie wielofunkcyjne e- 25 Studio 170F 2005 brak danych UC Bielsko-Biała 26 TOSHIBA urządzenie wielofunkcyjne e- Studio 170F 2005 brak danych UC Katowice 27 TOSHIBA urządzenie wielofunkcyjne e- Studio brak danych OC Gliwice TOSHIBA urządzenie wielofunkcyjne e- 28 Studio OC Częstochowa 29 TOSHIBA urządzenie wielofunkcyjne e- Studio OC Czechowice Dz. 30 TOSHIBA urządzenie wielofunkcyjne e- Studio UC Katowice 2

3 TOSHIBA-urządzenie wielofunkcyjne e-studio UC Katowice TOSHIBA-urządzenie wielofunkcyjne e-studio OC Chorzów TOSHIBA-urządzenie wielofunkcyjne e-studio UC Katowice Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji kserokopiarek w trakcie realizacji udzielonego zamówienia publicznego. Zadanie nr 2 - serwis pogwarancyjny kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych typu Konica Minolta oraz Kyocera Mita świadczony w miejscu ich użytkowania. Wykaz kserokopiarek: Lp. Nazwa, typ kserokopiarki / urządzenia wielofunkcyjnego Rocznik Stan licznika Miejsce użytkowania 1 Kserokopiarka Konica Minolta Bizhub OC Tychy 2 Kserokopiarka Konica Minolta Bizhub OC Zabrze 3 Kserokopiarka Konica Minolta Bizhub UC Rybnik 4 Kserokopiarka Konica Minolta Bizhub OC Pyrzowice 5 Kserokopiarka Konica Minolta Bizhub OC Częstochowa Karex 6 Kserokopiarka Konica Minolta Bizhub Granicz. Ref. Pyrzowice 7 Kserokopiarka Konica Minolta Bizhub RGM Bielsko Biała 8 Kserokopiarka Konica Minolta Bizhub OC Chorzów 9 Kserokopiarka Konica Minolta Ineo IC Katowice Kserokopiarka cyfrowa Kyocera Mita KM IG1R Chorzów Kserokopiarka cyfrowa Kyocera Mita KM UC Częstochowa Kserokopiarka cyfrowa Kyocera Mita KM UC Częstochowa Kserokopiarka cyfrowa Kyocera Mita KM UC Częstochowa Kserokopiarka cyfrowa Kyocera Mita KM UC Częstochowa Kserokopiarka cyfrowa Kyocera Mita KM UC Katowice Kserokopiarka cyfrowa Kyocera Mita KM UC Katowice Kserokopiarka cyfrowa Kyocera Mita KM UC Bielsko Biała Kserokopiarka cyfrowa Kyocera Mita KM UC Bielsko B. Fiat Kserokopiarka cyfrowa Kyocera Mita KM UC Rybnik Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji kserokopiarek w trakcie realizacji udzielonego zamówienia publicznego. 3

4 Zadanie nr 3 - serwis pogwarancyjny kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych typu Xerox świadczony w miejscu ich użytkowania. Wykaz kserokopiarek: Lp. Nazwa, typ kserokopiarki / urządzenia wielofunkcyjnego Rocznik Stan licznika Miejsce użytkowania 1 Kserokopiarka Xerox WorkCentre M118DP IC Katowice Kserokopiarka cyfrowa typ Xerox Dokument Centre 425 ST 2004 OC Tychy Kserokopiarka cyfrowa typ Xerox Dokument 3 Centre 425 ST OC Żywiec Kserokopiarka cyfrowa typ Xerox Dokument 4 Centre 425 ST UC Rybnik 5 Kserokopiarka cyfrowa typ Xerox Dokument Centre 425 ST UC Częstochowa Kserokopiarka cyfrowa Xerox WorkCentre OC Czechowice-Dz. Kserokopiarka cyfrowa Xerox WorkCentre UC Bielsko Biała Kserokopiarka cyfrowa Xerox WorkCentre OC Częstochowa Kserokopiarka cyfrowa Xerox WorkCentre UC Częstochowa Kserokopiarka cyfrowa Xerox WorkCentre UC Rybnik Kserokopiarka cyfrowa Xerox WorkCentre OC Pyrzowice Kserokopiarka cyfrowa Xerox WorkCentre OC Zabrze Kserokopiarka cyfrowa Xerox WorkCentre OC Sławków Kserokopiarka cyfrowa Xerox WorkCentre UC Katowice 15 Kserokopiarka cyfrowa Xerox WorkCentre OC Gliwice Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji kserokopiarek w trakcie realizacji udzielonego zamówienia publicznego. Adresy jednostek organizacyjnych Izby Celnej w Katowicach: 1) Izba Celna w Katowicach, Katowice, ul. Słoneczna 34 2) Izba Celna w Katowicach siedziba zamiejscowa, Cieszyn, ul.bielska 47a 3) Magazyn Depozytowo-Likwidacyjny, Katowice ul. Żelazna 15b 4) Urząd Celny w Katowicach, Katowice ul. Żelazna 13 oraz ul. Chorzowska 108, 5) Oddział Celny w Tychach, Tychy ul. Fabryczna 2 6) Oddział Celny w Sławkowie, Sławków, ul. Groniec 1 7) Oddział Celny w Chorzowie, Chorzów, ul. Gałeczki 61 4

5 8) Oddział Celny w Pyrzowicach, Ożarowice, ul. Wolności 90 9) Urząd Celny w Częstochowie, Częstochowa, ul. Rydza Śmigłego 26 10) Oddział Celny w Częstochowie, Częstochowa, ul. Legionów 59 11) Urząd Celny w Rybniku, Rybnik, ul. Kłokocińska 51 12) Oddział Celny w Zabrzu, Zabrze ul. Mielżyńskiego 5 13) Oddział Celny w Raciborzu, Racibórz, ul. Kościuszki 7 c 14) Oddział Celny w Gliwicach, Gliwice, ul. Portowa 28 15) Urząd Celny w Bielsku Białej, Bielsko Biała, ul. T.Regera 32 16) Oddział Celny w Czechowicach Dziedzicach, Czechowice-Dziedzice, ul. Mazańcowicka 70 17) Oddział Celny w Cieszynie, Cieszyn - Boguszowice, ul. Graniczna 1 18) Oddział Celny w Żywcu, Żywiec, ul. Fabryczna 5 19) Miejsce Wyznaczone w Częstochowie, Częstochowa, ul. Bór 146 Zadanie nr 4 - serwis pogwarancyjny drukarek świadczony w siedzibie Izby Celnej w Katowicach Drukarki atramentowe (szt.67): Nazwa drukarki typ/ model Ilość Termin rozpoczęcia konserwacji i napraw HP Desk Jet 930C 1 od daty podpisania umowy HP Office Jet od daty podpisania umowy HP DeskJet 450 WBT 10 od daty podpisania umowy HP DeskJet 470WBT 44 od daty podpisania umowy HP DeskJet od daty podpisania umowy HP DeskJet od daty podpisania umowy Drukarki igłowe (szt.32): Epson FX od daty podpisania umowy Epson FX od daty podpisania umowy OKI 320 ELITE 1 od daty podpisania umowy OKI od daty podpisania umowy OKI 390FB 1 od daty podpisania umowy OKI Mikroline od daty podpisania umowy PSI PP od daty podpisania umowy Printronix P5205B 2 od daty podpisania umowy Drukarki laserowe (szt.178): DELL LaserPrinter 5100cn 1 od daty podpisania umowy CPG PageMaster 2400C 2 od daty podpisania umowy Wielofunkcyjna - Lexmark X632 2 od daty podpisania umowy 5

6 HP 6L 2 od daty podpisania umowy HPLJ od daty podpisania umowy HP LJ od daty podpisania umowy HP LJ od daty podpisania umowy HP LJ od daty podpisania umowy HP LJ od daty podpisania umowy HP LJ od daty podpisania umowy HP LJ2200 DTN 9 od daty podpisania umowy HP LJ od daty podpisania umowy HP LJ2300 DTN 14 od daty podpisania umowy HP LJ 4050N 5 od daty podpisania umowy HP LJ 4100N 3 od daty podpisania umowy HP LJ 4250DTN 17 od daty podpisania umowy HP LJ 4550HDN Color 1 od daty podpisania umowy Mopier HP Laser Jet 8150DN 1 od daty podpisania umowy HP LJ 8150DN 2 od daty podpisania umowy Kyocera FS-1900N 5 od daty podpisania umowy OKI 6100DN 4 od daty podpisania umowy OKI od daty podpisania umowy BROTHER HL 5250DN 11 od daty podpisania umowy HP LJ od daty podpisania umowy HP LJ P3005DN 26 od daty podpisania umowy Lexmark T632N 1 od daty podpisania umowy HP Color 3600dn 1 od daty podpisania umowy HP LJ P od daty podpisania umowy Drukarki termiczne: (szt.35): DYMO ESS EL 320 Turbo 12 od daty podpisania umowy DYMO ESS 330 Turbo 2 od daty podpisania umowy DYMO Label Writer EL60 5 od daty podpisania umowy ZEBRA S4M 5 od r. ZEBRA GX 420t 11 od r. Razem wszystkich drukarek 312 szt. 6

7 Zakres konserwacji: Konserwacja drukarek igłowych i atramentowych: Zakres wykonywanych prac: czyszczenie z zewnątrz rozkręcenie drukarki na podstawowe elementy odkurzanie czyszczenie z pozostałości papieru mycie, czyszczenie i konserwacja ruchomych elementów gumowych (tj. rolki, paski, wałki) czyszczenie i konserwacja ruchomych elementów metalowych (tj. wałki, krzywki, kółka zębate, łożyska) smarowanie regulacja luzów pomiędzy współpracującymi elementami sprawdzenie i regulacja mechanizmu przesuwu papieru sprawdzenie i regulacja mechanizmu przesuwu taśmy barwiącej czyszczenie, sprawdzenie i regulacja sprzęgła silnika krokowego kalibracja czujnika obecności papieru, kalibracja czujnika położenia głowicy regulacja docisku głowicy do wałka smarowanie wałka prowadzącego głowicę przemycie igieł, dysz głowicy, kalibracja głowicy sprawdzenie i testowanie konserwowanego urządzenia Konserwacja drukarek laserowych: Zakres wykonywanych prac: czyszczenie z zewnątrz rozkręcenie drukarki na podstawowe elementy odkurzanie czyszczenie z pozostałości papieru mycie wyjęcie kasety z tonerem i oczyszczenie wnętrza drukarki z jego pozostałości czyszczenie elementu grzewczego czyszczenie bębna magnetyzującego czyszczenie polaryzatora opróżnienie pojemnika zbierającego nadmiar tonera czyszczenie i regulacja separatora czyszczenie i konserwacja elementów gumowych (tj. wałki, paski, rolki) czyszczenie i konserwacja elementów metalowych (tj. wałki, krzywki, kółka, przekładnie, łożyska) regulacja luzów pomiędzy współpracującymi elementami sprawdzenie i testowanie konserwowanego urządzenia Konserwacja drukarek termicznych czyszczenie z zewnątrz rozkręcenie drukarki na podstawowe elementy odkurzanie czyszczenie z pozostałości papieru 7

8 B) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. C) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. D) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. E) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. F) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. G) Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. ROZDZIAŁ IV. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy, licząc od daty rozpoczęcia świadczenia usług, jednak nie wcześniej niż: roku (dot. zadania nr 1,2 i 3) roku (dot. zadania nr 4). ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w postępowaniu, oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: - dysponują co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia (dotyczy Zadania 1, 2 i 3); 4) sytuacji ekonomicznej i finansowe, oraz którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców w/wym. warunków na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ. Nie wykazanie spełniania chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 8

9 Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0-1 (zero - jedynkowym, tj. spełnia - nie spełnia). ROZDZIAŁ VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. A) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć: 1. Zgodnie z art. 44 ustawy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ), 2. Na potwierdzenia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć: - do zadania nr 1 - oświadczenie, że co najmniej 2 osoby odbyły szkolenie techniczne na urządzenia marki Toshiba i posiadają dokumenty potwierdzające odbyte szkolenie wystawione przez przedstawicielstwo/generalnego dystrybutora producenta urządzeń Toshiba w Polsce. - do zadania nr 2 - oświadczenie, że co najmniej 1 osoba odbyła szkolenie techniczne na urządzenia marki Minolta i posiada dokumenty potwierdzające odbyte szkolenie wystawione przez przedstawicielstwo/generalnego dystrybutora producenta urządzeń Minolta w Polsce - do zadania nr 2 - oświadczenie, że co najmniej 1 osoba odbyła szkolenie techniczne na urządzenia marki Kyocera_Mita i posiada dokumenty potwierdzające odbyte szkolenie wystawione przez przedstawicielstwo/generalnego dystrybutora producenta urządzeń Kyocera- Mita w Polsce. - do zadania nr 3 - oświadczenie, że co najmniej 2 osoby odbyły szkolenie techniczne na urządzenia marki Xerox i posiadają dokumenty potwierdzające odbyte szkolenie wystawione przez przedstawicielstwo/generalnego dystrybutora producenta urządzeń Xerox w Polsce. B) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca winien złożyć 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 2 i 4 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. C) W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie B niniejszego rozdziału, natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty, o których mowa w punkcie A składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu, bądź każdy 9

10 z Wykonawców oddzielnie. Wspólnicy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. W sytuacji składania oferty przez członków spółki cywilnej, do oferty należy dołączyć umowę spółki (oryginał lub potwierdzoną za zgodność kserokopię). Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. D) Wobec Wykonawcy, będącym osobą fizyczną, prowadzącym działalność gospodarczą zaleca się dołączenie do oferty aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub potwierdzoną za zgodność kserokopię). E) Wszystkie wymagane dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winne być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. F) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub uwierzytelnionej kopii. Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona prze upełnomocnionego. G) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą. A) Sposób porozumiewania się: W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie lub za pomocą faksu. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu podany przez Wykonawcę zostało dostarczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Zamawiającego, Wykonawca domniema analogiczne jw. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu. Numery telefonów i faksu Zamawiającego zostały podane poniżej oraz w rozdziale I niniejszej specyfikacji. 10

11 B) Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby: - Ewa Pasieczna tel.: +48/ , w godz w zakresie przedmiotu zamówienia (zadanie nr 1, nr 2 i nr 3); - Michał Michoński, +48/ , w godz w zakresie przedmiotu zamówienia (zadanie nr 4); - Renata Pawlik, Joanna Zagóra - tel.: +48/ lub +48/ , w godz w zakresie procedury przetargowej. C) Wyjaśnienia i zmiany SIWZ: 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na zapytania związane ze SIWZ pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. ROZDZIAŁ VIII. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. ROZDZIAŁ IX, Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. ROZDZIAŁ X, Opis sposobu przygotowania oferty. A) Przygotowanie oferty: 1. SIWZ oraz wszystkie dołączone dokumenty mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty. 2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 3. Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumenty, oświadczenia, wymienione w Rozdziale VI SIWZ. 4. Oferta winna być napisana w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej, na jednolitym formularzu (wg określonego wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ), własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę lub osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 5. Załączone do oferty oświadczenia / dokumenty (wymienione w SIWZ) winny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski i uwierzytelnione 11

12 6. Oferta winna być napisana czytelnie, ewentualne skreślenia czy poprawki winny być zaparafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. Wykonawca, który składając ofertę pragnie zastrzec w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania - zobowiązany jest wszystkie strony zaznaczyć opisem: "Tajemnica przedsiębiorstwa". Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. B) Wycofanie lub zmiana oferty: 1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej), oznakowanych dodatkowo dopiskiem ZMIANA. 3. Koperta oznaczona dopiskiem ZMIANA zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmiany zostanie dołączona do oferty. 4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANIE. 5. Koperta oznaczona napisem WYCOFANIE będzie otwierana w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperta wewnętrzna oferty wycofanej nie będzie otwierana. ROZDZIAŁ XI, Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w sposób gwarantujący zachowanie poufności treści oraz jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący: Koperta zewnętrzna <NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES > oferta w <TRYB POSTĘPOWANIA> na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT> koperta wewnętrzna <NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES > <NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES > oferta w <TRYB POSTĘPOWANIA> na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 12

13 W przypadku braku w/w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, lub jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 2. Miejsce i termin składania ofert 1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Podawczym (parter) w terminie do dnia do godziny 10:00 lub przesłać drogą pocztową, tak aby w wyznaczonym terminie wpłynęła do siedziby Zamawiającego, 2) Jeżeli oferta zostanie złożona po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę. 3. Miejsce i termin otwarcia ofert 1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w pok. 122, (I piętro) w dniu o godzinie 10:15 2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4) Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy. 4. Udostępnienie ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad: 1) Wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie wskazanej oferty /ofert 2) Zamawiający niezwłocznie określi termin, miejsce udostępnienia, o czym odwrotnie poinformuje Wykonawcę. 5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. ROZDZIAŁ XII, Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. 2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zysku Wykonawcy, a także wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. 13

14 3. Cenę należy przedstawić zgodnie z formularzem oferty Zał. Nr 1 do SIWZ 4. Cena oferty posłuży Zamawiającemu jedynie w celu porównania złożonych ofert. ROZDZIAŁ XIII, Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zgodnie z art. 87 ustawy może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, 3. Zamawiający w treści oferty poprawi zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. O wniesionych poprawkach Zamawiający powiadomi Wykonawcę którego oferta została poprawiona. 4. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu, oraz nie podlegają wykluczeniu ocena ofert dokonana zostanie na podstawie następującego kryterium: l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie Ilość punktów 1 Cena oferty 100% 100 pkt. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następującego wzoru: Nr kryt. 1 Cena oferty (wartość brutto) Wzór Liczba punktów = (Cmin/C) x 100 pkt, gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert złożonych - C - cena podana w ofercie badanej 6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim warunkom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane kryterium wyboru, tj. otrzymała najwyższą ilość punktów. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 14

15 Rozdział XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty również na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Izby Celnej w Katowicach przy Słonecznej 34 (parter). 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym zgodnie z art. 94 ustawy. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według załączonego do SIWZ wzoru umowy. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy z oferty nie sprzeczne z zapisami SIWZ oraz nie ograniczające praw Zamawiającego. 5. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców odwołania, wówczas o nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ważnych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania. 7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę osobiście bądź upoważni do tego osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Skierowana osoba powinna posiadać dokument potwierdzający pełnomocnictwo. 8. Warunki ogólne umowy zawiera wzór umowy (załącznik nr 4.1 i 4.2 do SIWZ). Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy przez Wykonawcę. 9. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający żąda, przed zawarciem umowy, przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 10. Jeżeli wybrany Wykonawca będzie osobą fizyczną, działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wówczas przez zawarciem umowy winien złożyć aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub potwierdzoną za zgodność kserokopię), chyba że zaświadczenie o wpisie zostało dołączone do oferty Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15

16 Rozdział XVI, Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 1. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy: 1) zmiany wartości umowy - w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku po wykonaniu, którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku ulega zmianie kwota należnego podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. 2) zmiany umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 3) zmiany osób/pracowników wyznaczonych do współpracy oraz osób/pracowników uczestniczących bezpośrednio przy wykonywaniu przedmiotu umowy, którzy spełniają określone w SIWZ wymogi. 4) zmiany lokalizacji kserokopiarek w trakcie realizacji udzielonego zamówienia publicznego. 2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4.1 (do zadania nr 1, 2 i 3) i 4.2 (do zadania nr 4) do SIWZ Rozdział XVII, Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej. Tryb i szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określają przepisy Działu VI ustawy Wykaz załączników: Załącznik nr 1 Druk formularza ofertowego, Załącznik nr 1.1 Druk formularza cenowego (dot. Zadania nr 1, 2 i 3) Załącznik nr 1.2 Druk formularza cenowego (dot. Zadania nr 4) Załącznik nr 2 Druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 3 Druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, Załącznik nr 4.1 Wzór umowy (dot. zadania nr 1, 2 i 3) Załącznik nr 4.2 Wzór umowy (dot. Zadania nr 4) 16

17 Załącznik nr pieczęć adresowa Wykonawcy O F E R T A C E N O W A Izba Celna w Katowicach Katowice, ul. Słoneczna 34 Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na serwis pogwarancyjny w zakresie konserwacji i napraw kserokopiarek oraz drukarek Nazwa (firma) Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy: ul... Tel.:... Faks:... (nr na który Zamawiający przesyłać będzie wszelkie informacje w trakcie toczącego się postępowania) Miejscowość:... kod pocztowy.: - _ Województwo:.. Termin wykonania zamówienia:... Warunki płatności: Przelew, do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT Cena w złotych polskich. Cena powinna obejmować i uwzględniać wszelkie koszty, opłaty celne i podatkowe. Ofertę składam do Zadania/Zadań (podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 17

18 Zadanie nr 1 Załącznik nr 1 Lp. Oznaczenie kserokopiarki / urządzenia wielofunkcyjnego Ilość szt. Cena usługi brutto, zgodnie z załączonym formularzem cenowym Razem brutto (poz. 3 x poz. 4) TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA e-studio 230L 1 5 TOSHIBA e-studio TOSHIBA e-studio 170F 5 7 TOSHIBA e-studio TOSHIBA e-studio TOSHIBA e-studio TOSHIBA e-studio Razem - CENA OFERTY: Słownie złotych brutto:..., w tym...% podatek VAT... (podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 18

19 Zadanie nr 2 Załącznik nr 1 Lp. Oznaczenie kserokopiarki / urządzenia wielofunkcyjnego Ilość szt. Cena usługi brutto, zgodnie z załączonym formularzem cenowym Razem brutto (poz. 3 x poz. 4) Konica Minolta Bizhub Konica Minolta Ineo KYOCERA MITA KM Razem - CENA OFERTY: Słownie złotych brutto:..., w tym...% podatek VAT... (podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Zadanie nr 3 Lp. Oznaczenie kserokopiarki / urządzenia wielofunkcyjnego Ilość szt. Cena usługi brutto, zgodnie z załączonym formularzem cenowym Razem brutto (poz. 3 x poz. 4) XEROX Work Centre M118DP 1 2 XEROX Document Centre 425 ST 4 3 XEROX Work Centre Razem - CENA OFERTY: Słownie złotych brutto:..., w tym...% podatek VAT... (podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 19

20 Zadanie nr 4 Załącznik nr 1 Lp. drukarki Razem złotych brutto, zgodnie z załączonym formularzem cenowym Drukarki atramentowe HP 2 Drukarki igłowe jednostanowiskowe EPSON 3 Drukarki igłowe jednostanowiskowe OKI 4 Drukarka igłowa sieciowa PS 5 Drukarki igłowe wierszowe - sieciowe 6 Drukarki laserowe jednostanowiskowe HP 7 Drukarki laserowe sieciowe - wielostanowiskowe HP 8 Drukarki laserowe sieciowe - wielostanowiskowe DELL 9 Drukarki laserowe sieciowe - wielostanowiskowe CPG 10 Drukarki laserowe sieciowe - wielostanowiskowe KYOCERA 11 Drukarki laserowe sieciowe - wielostanowiskowe OKI 12 Drukarki laserowe sieciowe - wielostanowiskowe BROTHER Drukarki laserowe sieciowe - wielostanowiskowe wielofunkcyjne LEXMARK Drukarki laserowe sieciowe - wielostanowiskowe wielofunkcyjne HP 15 Drukarki termiczne Dymo Razem - CENA OFERTY: Słownie złotych brutto:..., w tym...% podatek VAT... (podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 20

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pniewy, 2013-10-14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.17.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ-2411/P-8/018/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo