Bank zrzeszający 360 Banków Spółdzielczych ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank zrzeszający 360 Banków Spółdzielczych ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA"

Transkrypt

1 Bank zrzeszający 360 Banków Spółdzielczych ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 2003 BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA ul. Płocka 9/11 B, Warszawa tel.: (0-22) , fax:

2 SPIS TREŚCI LISTY List Przewodniczącej Rady Nadzorczej List Prezesa Zarządu WŁADZE Akcjonariat Rada Nadzorcza Rada Zrzeszenia Zarząd OTOCZENIE Warunki zewnętrzne Współpraca w ramach zrzeszenia DZIAŁALNOŚĆ Organizacja Kadry Działalność handlowa Działalność operacyjno-dewizowa Rynek pieniężny Informatyka Komunikacja i promocja SYTUACJA FINANSOWA BANKU Opinia biegłego rewidenta Bilans Pozycje pozabilansowe Rachunek zysków i strat Rachunek przepływów pieniężnych Zestawienie zmian w kapitale własnym SYTUACJA FINANSOWA ZRZESZONYCH BS Zrzeszenie na tle sektora Dane bilansowe Fundusze własne Wyniki finansowe KONTAKT Centrala Banku Placówki Banku Banki Spółdzielcze zrzeszone i współpracujący - 2 -

3 LISTY List Przewodniczącej Rady Nadzorczej Szanowni Akcjonariusze, Rok 2003 z pewnością przejdzie do historii Banku Polskiej Spółdzielczości SA jako rok przełomowy. Był tym istotnym czasem, kiedy na nowo konstytuował się porządek największego polskiego zrzeszenia banków spółdzielczych. Obecnie wiele wskazuje na to, że proces ten zakończy się powodzeniem. Kiedy w 2002 roku rozpoczynaliśmy budowę Banku BPS nowego banku tworzonego na bazie sześciu, a ostatecznie siedmiu różnych struktur, wiedzieliśmy, że jest to przedsięwzięcie bardzo ryzykowne. Rzeczywistość okazała się trudniejsza niż przypuszczenia. Stanęliśmy przed koniecznością podjęcia konkretnych i zdecydowanych działań, zmierzających do odbudowy funduszy własnych Banku oraz generalnej poprawy sytuacji finansowej Banku BPS SA. Zadanie to powiodło się dzięki mądrej i odpowiedzialnej postawie Akcjonariuszy Banku, którzy w tym trudnym momencie zdecydowali się dokapitalizować Bank w wysokości 35 mln zł. Celowi temu posłużyła emisja akcji imiennych serii I. Jednocześnie opracowany przez Bank i konsekwentnie wdrażany program postępowania naprawczego uzyskał akceptację Komisji Nadzoru Bankowego, a jego realizacja stała się możliwa również dzięki pożyczce z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Podsumowując 2003 rok warto podkreślić, że był to okres ważnych i potrzebnych zmian jakościowych w organizacji pracy Banku: restrukturyzacji, poprawy efektywności działania i redukcji kosztów funkcjonowania. Dały one zauważalny skutek w postaci sukcesywnej stabilizacji sytuacji ekonomicznofinansowej Banku BPS SA. Nadchodzi czas, by skoncentrować wysiłki na rozwijaniu strategicznego celu Banku, jakim jest budowa silnego i sprawnie funkcjonującego zrzeszenia banków spółdzielczych. Kończąc pragnę podziękować Akcjonariuszom za okazywane zaufanie i wsparcie, członkom Rady za dobrą współpracę, Zarządowi za ogrom wykonanych zadań, pracownikom Banku za sumienność i lojalność. Wierzę, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom uda się utrzymać i wzmocnić pozycję Banku BPS SA jako wiodącego zrzeszenia polskiej bankowości spółdzielczej. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Helena Piasecka - 3 -

4 LISTY List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Prezentujemy Państwu Raport Roczny Banku Polskiej Spółdzielczości SA za rok Był to pierwszy pełny rok funkcjonowania Banku po fuzji sześciu Banków zrzeszających oraz przejęciu - na mocy decyzji Komisji Nadzoru Bankowego - Dolnośląskiego Banku Regionalnego SA, co nastąpiło w ciągu roku Przejęcie DBR zapobiegło wprawdzie upadłości ponad 20 banków spółdzielczych, ale przyczyniło się do straty naszego Banku w roku 2002 oraz utrudniło proces restrukturyzacji i tworzenia naszego największego Zrzeszenia Banków Spółdzielczych w Polsce. Rok 2003, który podsumowujemy w Raporcie Rocznym, był okresem dużych zmian w naszym Banku, okresem intensywnej pracy, wyrzeczeń i dyscypliny kosztowej. Podejmowane były działania zmierzające do poprawy bieżącej trudnej sytuacji i przygotowania podstaw do rozwoju. Działania te przyniosły zakładane efekty pozytywne, choć wynik Banku był jeszcze, zgodnie z planem ujemny, w wysokości - 11,3 mln zł. Poprawiono jakość portfela kredytowego, ograniczono koszty działania, poprzez udaną emisję akcji odbudowano bazę kapitałową, wypracowano dobre relacje z akcjonariuszami i zrzeszonymi bankami spółdzielczymi. W roku 2003 przygotowano wieloletni program działania, który został zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Bankowego. W efekcie w roku bieżącym otrzymaliśmy pomoc z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w kwocie 450 mln zł, która wzmocni nasze działania restrukturyzacyjne i powiększy możliwości generowania dodatnich wyników. Siłą naszego Banku są dobre relacje z akcjonariuszami, w tym przede wszystkim zrzeszonymi bankami spółdzielczymi. Wspólnie z nimi wypracowujemy nową strategię rozwoju. Nasz Bank już obecnie jest znaczącym podmiotem sektora bankowego w Polsce. Naszym celem jest umocnienie pozycji ekonomicznej i odgrywanie istotnej roli w życiu naszego kraju poprzez realizację idei spółdzielczości bankowej. Prezes Zarządu Paweł Siano - 4 -

5 WŁADZE Akcjonariat Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BPS SA w dniu r. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji nowych akcji imiennych, skierowanej przede wszystkim do dotychczasowych akcjonariuszy. Bank zakończył subskrypcję nowej emisji akcji nieuprzywilejowanych serii I dnia r. Emisja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w grudniu 2003 r. Kapitał akcyjny po przeprowadzonej emisji zwiększył się o 35 mln zł i na r. uzyskał wartość 133,2 mln zł. A B C D E F H I Razem Kapitał akcyjny Banku BPS SA na r. Seria Ilość akcji (w szt.) Wartość (w zł) W strukturze akcjonariatu Banku BPS SA dominują banki spółdzielcze posiadając łącznie 87,42 % udziałów, w tym banki zrzeszone 80,34%. Struktura akcjonariatu na dzień r. po objęciu emisji akcji serii I Udział w kapitale akcyjnym Banki spółdzielcze Banki spółdzielcze zrzeszone Bank spółdzielczy współpracujący Banki spółdzielcze pozostałe Banki zagraniczne DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Credit Mutuel Laval/Francja Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean Credit Mutuel Paryż/Francja Banki komercyjne Mazowiecki Bank Regionalny SA w Warszawie Bank Zachodni WBK SA we Wrocławiu Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu Wschodni Bank Cukrownictwa SA w Lublinie Minister Skarbu Państwa Pozostali akcjonariusze Akcje własne do zbycia Razem 87,42% 80,34% 2,12% 4,96% 1,15% 0,87% 0,18% 0,05% 0,05% 1,53% 0,94% 0,53% 0,05% 0,01% 1,58% 8,17% 0,16% 10% - 5 -

6 WŁADZE Rada Nadzorcza Helena Piasecka Przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku BPS Prezes Zarządu Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków Jan Bajno Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS Prezes Zarządu SBRiR Wołomin Antoni Blecharczyk Sekretarz Rady Nadzorczej Banku BPS Przewodniczący Rady Nadzorczej Bank Spółdzielczy Dynów Zbigniew Baryła Członek Rady Nadzorczej Banku BPS Prezes Zarządu Bank Spółdzielczy Jarosław Stanisław Celiński Członek Rady Nadzorczej Banku BPS Prezes Zarządu Bank Spółdzielczy Sokołów Podlaski Leon Charytoniuk Członek Rady Nadzorczej Banku BPS Przewodniczący Rady Nadzorczej Bank Spółdzielczy Zabłudów Jan Czesak Członek Rady Nadzorczej Banku BPS Prezes Zarządu Krakowski Bank Spółdzielczy Roman Demkiewicz Członek Rady Nadzorczej Banku BPS Prezes Zarządu Bank Spółdzielczy Żurawica Edward Guzy Członek Rady Nadzorczej Banku BPS Przewodniczący Rady Nadzorczej Bank Spółdzielczy Mielec Roman Hrynkiewicz Członek Rady Nadzorczej Banku BPS Prezes Zarządu Powiatowy Bank Spółdzielczy Piaski - 6 -

7 WŁADZE Rada Nadzorcza Stanisław Jabłoński Członek Rady Nadzorczej Banku BPS Prezes Zarządu Bank Spółdzielczy Łomża Eugeniusz Korona Członek Rady Nadzorczej Banku BPS Przewodniczący Rady Nadzorczej Bank Spółdzielczy Ruciane Nida Jan Król Członek Rady Nadzorczej Banku BPS Przewodniczący Rady Nadzorczej Bank Spółdzielczy Cieszyn Maria Marta Kubacka Członek Rady Nadzorczej Banku BPS Przewodnicząca Rady Nadzorczej Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski Kazimierz Majewski Członek Rady Nadzorczej Banku BPS Prezes Zarządu Bank Spółdzielczy Sochaczew Mirosław Michałowski Członek Rady Nadzorczej Banku BPS Prezes Zarządu Bank Spółdzielczy Prudnik Ryszard Olszewski Członek Rady Nadzorczej Banku BPS Prezes Zarządu Bank Spółdzielczy Będzin Włodzimierz Szewc Członek Rady Nadzorczej Banku BPS Prezes Zarządu Bank Spółdzielczy Andrespol Zdzisław Szostak Członek Rady Nadzorczej Banku BPS Prezes Zarządu Bank Spółdzielczy Ostrowiec Świętokrzyski Edward Wyrwa Członek Rady Nadzorczej Banku BPS Prezes Zarządu Bank Spółdzielczy Katowice - 7 -

8 WŁADZE Rada Zrzeszenia Krzysztof Kochański Przewodniczący Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Gliwice Danuta Mynarska Wiceprzewodnicząca Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Bielsko-Biała Barbara Ruszczyńska Sekretarz Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Ruciane Nida Jan Klimkiewicz Członek Prezydium Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Grodzisk Mazowiecki Wacław Kozłowski Członek Prezydium Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Łańcut Romuald Piotruk Członek Prezydium Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Łosice Elżbieta Barzycka Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Oświęcim Jerzy Chęciński Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Zawadzkie Krzysztof Czerwiec Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Solec Zdrój Roman Domański Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Radzyń Podlaski Adam Dudek Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Limanowa Danuta Duma Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Żyraków Józef Florek Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Samsonów Andrzej Gniewek Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Radymno Henryk Gołda Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Ożarów Roman Górczyński Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Kąty Wrocławskie Andrzej Górczyński Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Szczytno Maria Graca Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Słomniki - 8 -

9 WŁADZE Rada Zrzeszenia Dariusz Jasiński Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Zbuczyn Krzysztof Kajko Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Kolno Stanisław Kłapeć Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Stalowa Wola Leokadia Mizerska Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Myszków Witold Myszor Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Wolbrom Robert Pacek Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Rymanów Danuta Pakos Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Końskie Natalia Pawlak Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Kożuchów Leon Radziwoniuk Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Bielsk Podlaski Paweł Siano Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu Bank Polskiej Spółdzielczości SA Halina Stanisławiszyn Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Dobrzeń Wielki Włodzimierz Szewc Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Andrespol Janina Ślusarek Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Pajęczno Edward Tybor Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Bukowina Tatrzańska Zbigniew Urbankiewicz Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Łęczna Lesław Wojtas Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu Podkarpacki BS Sanok Stanisław Woźniak Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Krasnystaw Jerzy Woźniczko Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Trzebnica Jerzy Wójciak Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Mszana Dolna Zmiany w składzie Rady Zrzeszenia: Irena Gałek - rozwiązanie Umowy Zrzeszenia z dniem 31 maja 2003 r. Halina Syska - odwołanie z Rady Zrzeszenia z dniem 27 listopada 2003 r. Elżbieta Barzycka - powołanie w skład Rady Zrzeszenia z dniem 27 listopada 2003 r. Krystyna Sydorowicz - powołanie w skład Rady Zrzeszenia z dniem 27 listopada 2003 r. Krystyna Sydorowicz Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Dołhobyczów Eugenia Szala Członek Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu BS Bydgoszcz - 9 -

10 WŁADZE Zarząd PAWEŁ SIANO Prezes Zarządu PAWEŁ SIANO (ur. 1944) od 16 marca 2002 Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA. Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu (inżynier rolnictwa, magister ekonomiki i organizacji), ukończył podyplomowe studia "Zarządzanie Nowoczesnym Bankiem" na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, uczestnik programu szkoleniowego "BANKIER DLA BANKIERA" w Stanach Zjednoczonych. Pracę zawodową rozpoczął w szkolnictwie, był nauczycielem i dyrektorem Szkoły Rolniczej. Z bankowością związał się w 1976 roku przyjmując stanowisko dyrektora Banku Spółdzielczego w Pawłowiczkach (na Opolszczyźnie). W latach Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Chróścicach. Jeden z inicjatorów i współtwórców Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego SA. Prezes Zarządu GBPZ od momentu powstania Banku w 1992 roku. 16 marca 2002 roku powołany na Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA - utworzonego poprzez połączenie GBPZ SA z pięcioma bankami zrzeszającymi. Przez wiele lat Członek Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych (od 1992 r. do września 2000 r.), z ramienia KZBS był członkiem Komisji podatkowej ds. średnich i małych przedsiębiorstw Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych z siedzibą w Brukseli. Paweł Siano jest żonaty, ma syna. Hobby: uprawa ogrodu i działki, pszczelarstwo

11 WŁADZE Zarząd JÓZEF MYRCZEK Wiceprezes Zarządu JÓZEF MYRCZEK (ur. 1956) od 1 stycznia 2003 Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA. Absolwent Politechniki Wrocławskiej (1980), doktor (1984), doktor habilitowany (1999). Ukończył studia podyplomowe z zakresu bankowości na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Dolnośląskiej Szkole Bankowej. Profesor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W latach odbył staż w University of Houston, w roku 1994 w Graduate School of Banking, University of Wisconsin w ramach Bankers Abroad Program. Ponadto staże bankowe i wyjazdy zawodowe w WestOne Bancorporation, Credit Agricole, Rabobank, Raiffeisen Landesbank Niederösterreich. W latach pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, później Politechniki Łódzkiej. Od 1993 zatrudniony w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim SA, a następnie w Banku BPS SA kolejno jako: Specjalista, Doradca, Dyrektor Oddziału, Doradca Prezesa, Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach. W latach Członek Rady Wydawców Kart Bankowych przy Związku Banków Polskich, a Członek Rady Nadzorczej Beskidzkiego Domu Maklerskiego. Józef Myrczek jest żonaty, ma dwie córki. Hobby: kuchnia, ogród, literatura popularno-naukowa

12 WŁADZE Zarząd STANISŁAW OSAK Wiceprezes Zarządu STANISŁAW OSAK (ur. 1944) od 16 marca 2002 Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie specjalizacja - ekonomika i organizacja produkcji oraz studiów podyplomowych o kierunku ekonomika rolnictwa i gospodarki żywnościowej w SGPiS w Warszawie (obecnie SGH ), a także w zakresie europejskiego prawa bankowego w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Uczestnik seminariów i kursów zagranicznych w Raiffeisen Investment Zentralbank w Wiedniu, w Credit Agricole w Paryżu i w Lyonie, w bankach w Madrycie, w Atenach, w Lizbonie na temat struktury i funkcjonowania sektora bankowego, w tym także spółdzielczego oraz doświadczeń w procesach integracji z Unią Europejską. W latach pracował jako Dyrektor, a następnie Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej. W latach był pełnomocnikiem Prezesa Zarządu BGŻ ds. organizacji Małopolskiego Banku Regionalnego SA w Krakowie, a następnie w latach był Prezesem Zarządu Małopolskiego Banku Regionalnego SA w Krakowie. 16 marca 2002 roku powołany na Wiceprezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA - utworzonego poprzez połączenie MBR SA z pięcioma bankami zrzeszającymi. Jest Członkiem Zarządu Związku Banków Polskich oraz Członkiem Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Stanisław Osak jest żonaty, ma dwie córki i syna. Hobby: turystyka, historia

13 WŁADZE Zarząd ANIELA SZAFRAN Wiceprezes Zarządu ANIELA SZAFRAN (ur. 1948) od 1 grudnia 2003 Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu (Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek: handel wewnętrzny, magister ekonomii), ukończyła podyplomowe studia "Rachunkowość i kontrola finansowa", "Finanse i bankowość", "Handel zagraniczny" w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, uczestnik wielu szkoleń, m. in. z zakresu kredytów, gwarancji bankowych, obrotu wierzytelnościami. Pracę zawodową rozpoczęła w 1972 roku w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "SPOŁEM" w Opolu. W latach pracowała w Przedsiębiorstwie Państwowym POLMOZBYT w Opolu, w latach w Sędziszowskiej Fabryce Kotłów SEFAKO, a następnie w latach w ASPRA-SEFAKO SA w Sędziszowie. W firmach tych pełniła funkcje zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych oraz ds. ekonomiczno-handlowych. Z bankowością związana jest od 1995 roku, kiedy objęła stanowisko Naczelnika Wydziału Kredytów w Oddziale w Częstochowie w BIG Banku Gdańskim SA. Następnie od 2000 roku pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Sprzedaży BWE SA Oddział w Katowicach. Od 2002 roku pracuje w Banku Polskiej Spółdzielczości SA. Przed objęciem stanowiska Wiceprezesa, była Dyrektorem Oddziału Regionalnego Banku w Olsztynie. Aniela Szafran jest mężatką. Hobby: literatura, film psychologiczny, kynologia

14 OTOCZENIE Warunki zewnętrzne OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE Zjawiskami charakterystycznymi w polskiej gospodarce w 2003 r. były: - spadek inflacji, - zmniejszenie deficytu na rachunku bieżącym w bilansie płatniczym (z mln USD do mln USD), - wyższy wzrost gospodarczy w stosunku do roku poprzedniego. W 2003 roku odnotowano osłabienie procesów inflacyjnych. Inflacja średnioroczna w 2003 r. wyniosła 0,8 %, podczas gdy w 2002 r. ukształtowała się na poziomie 1,9 %. W wyniku poprawy tempa wzrostu gospodarczego (3,7 % w 2003 roku w porównaniu do 1,4 % w 2002 roku) nastąpiło nieznaczne ożywienie na rynku pracy - spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 41,3 tys. W 2003 r. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) sześciokrotnie redukowała podstawowe stopy procentowe NBP: - depozytową z 4,75 % do 3,75 %, - lombardową z 8,75 % do 6,75 %, - referencyjną z 6,75 % do 5,25 %, - redyskontową z 7,5 % do 5,75 %. Obniżki podstawowych stóp procentowych spowodowały zmniejszenie w 2003 roku średniego ważonego oprocentowania depozytów złotowych osób prywatnych na rachunkach ROR z 1,2 % do 0,3 % oraz na rachunkach terminowych rocznych odpowiednio z 4,6 % do 3,4 %. Kształtowanie się oprocentowania depozytów złotowych w roku ubiegłym przedstawia poniższy wykres. Średnie ważone oprocentowanie depozytów złotowych na ostatni dzień miesiąca (w stosunku rocznym)

15 OTOCZENIE Warunki zewnętrzne Niestabilna sytuacja panowała na rynku walutowym, złoty umocnił się w stosunku do dolara i był słabszy w stosunku do euro. Średni kurs dolara w 2003 roku wynosił 3,8896 PLN/USD i w stosunku do roku poprzedniego był niższy o 4,7 %. W tym samym okresie średni kurs euro wzrósł o 14,1 % do poziomu 4,3964 PLN/EUR. SYTUACJA SEKTORA BANKOWEGO W 2003 r. zysk brutto sektora bankowego wyniósł 4 651,2 mln zł i był wyższy o 14,4 % niż w roku Było to głównie konsekwencją uzyskania lepszego wyniku z tytułu tworzenia i rozwiązywania rezerw, ponieważ wynik z działalności bankowej w porównaniu do roku 2002 ukształtował się na poziomie niższym o 7,7 %. Zysk netto sektora bankowego wyniósł 2 512,2 mln zł i był niższy od wyniku z roku 2002 o 1,1 %. Było to przede wszystkim skutkiem wzrostu obciążeń podatkowych wynikających z obniżenia stawki podatku dochodowego od osób prawnych od początku 2004 r. W związku z przeszacowaniem wielkości podatku odroczonego banki musiały w rozliczeniach uwzględnić zmniejszenie stawki CIT o 8 pp. W efekcie kwoty odliczeń były znacznie mniejsze, a podatek zapłacony większy. W 2003 roku jakość portfela kredytowego w sektorze uległa poprawie, udział należności zagrożonych zmniejszył się z poziomu 21,1 % na koniec 2002 roku do poziomu 20,9 % na koniec 2003 roku. Aktywa sektora bankowego zwiększyły się o 4,7 % po spadku o 0,6 % w 2002 roku i na koniec grudnia 2003 r. miały wartość 489,24 mld zł, z tego 463,55 mld zł przypadało na banki komercyjne. Wartość depozytów w sektorze bankowym w 2003 r. zwiększyła się o 10,4 mld zł, w tym przedsiębiorstw o 13,3 mld zł, pozostałych instytucji o 1,0 mld zł, przy spadku wartości depozytów gospodarstw domowych o 3,9 mld zł. Nastąpiło również wyraźne przyspieszenie akcji kredytowej. Poziom kredytów wzrósł o 19,7 mld zł, w tym: - gospodarstw domowych o 12,2 mld zł, - przedsiębiorstw o 2,7 mld zł, - pozostałych instytucji o 4,8 mld zł. Liczba banków komercyjnych w Polsce spadła w ciągu 2002 roku z 62 do 60. Na koniec 2003 r. działało w Polsce 601 banków spółdzielczych, tj. o 4 mniej niż na koniec 2002 r. Samodzielnie prowadziły działalność Spółdzielczy Bank Rozwoju Samopomoc Chłopska oraz Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, natomiast pozostałych 599 banków spółdzielczych było zrzeszonych w 3 strukturach. Sektor banków spółdzielczych w 2003 r. zwiększył swój udział w sektorze bankowym z 5 % do 5,3 %. Wartość aktywów banków spółdzielczych wzrosła do 25,69 mld zł, tj. o 9,7 % w stosunku do roku Dynamika przyrostu sumy bilansowej banków spółdzielczych była ponad dwukrotnie wyższa niż banków komercyjnych. Banki spółdzielcze odnotowały również większą dynamikę akcji

16 OTOCZENIE Warunki zewnętrzne kredytowej niż banki komercyjne. Wzrost należności od klientów i sektora budżetowego wyniósł 17,6 %, podczas gdy w bankach komercyjnych ok. 9 %. Dwukrotnie większa niż w bankach komercyjnych była też dynamika wzrostu wartości depozytów

17 OTOCZENIE Współpraca w ramach zrzeszenia USŁUGI ZRZESZENIOWE Bank BPS SA w ramach wypełniania misji zrzeszeniowej zapewniał bankom spółdzielczym w 2003 roku obsługę finansową, realizację rozliczeń, a także zagospodarowanie nadwyżek środków pieniężnych. Realizowany w 2003 roku katalog usług świadczonych bankom spółdzielczym obejmował m.in.: - prowadzenie rachunków bankowych w złotych i w walutach wymienialnych, na których zrzeszony bank utrzymywał rezerwy obowiązkowe oraz przeprowadzał za ich pośrednictwem rozliczenia pieniężne, - realizację zasileń i odprowadzeń gotówkowych, - przyjmowanie lokat od banku zrzeszonego, w tym lokat na warunkach rynku międzybankowego, - prowadzenie rozliczeń dopłat do odsetek od kredytów preferencyjnych, - opracowywanie wzorców regulaminów i procedur dotyczących produktów bankowych dla banków spółdzielczych. Znając specyfikę działalności banków spółdzielczych i ich zaangażowanie w kredytowanie sektora rolno-spożywczego Bank BPS SA zakończył w 2003 roku proces wdrażania centralnego systemu obsługującego kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR (SI*OKP). Działania te doprowadziły do wyeliminowania szczebli pośrednich z obsługi tych środków oraz ograniczyły możliwość wystąpienia błędów. Odpowiadając na szybko rozwijającą się działalność dewizową w bankach spółdzielczych Bank BPS SA opracował w pierwszym półroczu 2003 roku następujące wzory instrukcji, regulaminów, umów: - "Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy rachunków płatnych na każde żądanie w walutach wymienialnych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i innych jednostek organizacyjnych", - "Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy rachunków lokat terminowych w walutach wymienialnych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i innych jednostek organizacyjnych", - "Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w walutach wymienialnych" - "Regulamin lokat oszczędnościowych STANDARD w walutach wymienialnych", - Umowę kredytu dewizowego na cele konsumpcyjne. WSPÓŁPRACA Z BANKAMI SPÓŁDZIELCZYMI Działania w ramach współpracy Banku BPS SA ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi obejmowały ponadto obszary dotyczące: - obsługi funduszy pomocowych, tj. Funduszu Pomocowego, Funduszu Współpracy, Funduszu Pomocy Bankom Spółdzielczym, - udzielania i monitorowania pożyczek podporządkowanych, - opiniowania i pośrednictwa w przekazywaniu wniosków zrzeszonych banków

18 OTOCZENIE Współpraca w ramach zrzeszenia spółdzielczych kierowanych do Zarządu Banku oraz instytucji zewnętrznych (NBP, BFG, MF, MRiGŻ), - zabezpieczeń wynikających z umów pomocy BFG dla banków spółdzielczych, - zabezpieczenia limitów akcji kredytowej i dopłat do kredytów preferencyjnych, - kompleksowej sprawozdawczości za zrzeszone banki spółdzielcze, - współpracy w zakresie obsługi dewizowej, - analiz, sporządzania ocen i monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych, - opracowywania instrukcji, regulaminów, procedur itp., - szkolenia w zakresie obsługi środków pomocowych Unii Europejskiej, w tym programu SAPARD i kredytów pomostowych. W Banku BPS SA obsługiwane są trzy fundusze pomocowe (Fundusz Pomocowy, Fundusz Pomocy Bankom Spółdzielczym oraz Fundusz Współpracy), z których środki wspomagają działalność banków spółdzielczych w zakresie zachowania (podtrzymania) bieżącej płynności, wsparcia finansowego przeprowadzanych procesów łączeniowych i programów postępowania naprawczego, a także wsparcie realizacji planów finansowych związanych z osiągnięciem wymaganego poziomu funduszy własnych w wysokości 500 tys. euro. W 2003 r. zostały sfinalizowane zmiany w Umowie Zrzeszenia w zakresie rozszerzenia pomocy finansowej udzielanej z Funduszu Pomocowego o pożyczki podporządkowane z przeznaczeniem na zwiększenie funduszy własnych oraz współczynnika wypłacalności zrzeszonych banków spółdzielczych. Fundusz Pomocowy tworzony jest z wpłat Banków zrzeszonych i Banku zrzeszającego w celu zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonowania banków spółdzielczych. Na dzień r. środki zgromadzone na koncie tego funduszu osiągnęły kwotę 35,4 mln zł (w tym wpłaty banków spółdzielczych 33,0 mln zł oraz wpłaty Banku BPS SA 2,4 mln zł). W 2003 roku uruchomiono lub przedłużono pomoc finansową dla 51 banków spółdzielczych w łącznej wysokości 31,3 mln zł, w tym 6 pożyczek podporządkowanych na kwotę 3,5 mln zł. Z Funduszu Pomocy Bankom Spółdzielczym, utworzonego z podziału nadwyżki bilansowej Banku Zrzeszającego, w roku 2003 skorzystało 18 banków spółdzielczych na łączną kwotę 3,1 mln zł. Z Funduszu Współpracy skorzystało w minionym roku 11 banków spółdzielczych na ogólną kwotę 2,2 mln zł. Zarząd Banku BPS SA zaopiniował 450 wniosków banków spółdzielczych dotyczących: - zmian w statutach, - kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu, - programów postępowania naprawczego, kierowanych do Komisji Nadzoru Bankowego. Bank BPS SA współpracuje także z BFG w zakresie stosowanych zabezpieczeń pożyczek udzielanych z funduszu restrukturyzacji banków

19 OTOCZENIE Współpraca w ramach zrzeszenia spółdzielczych. Wykonując obowiązki w zakresie sprawozdawczości za zrzeszone banki spółdzielcze przekazywano w wyznaczonych terminach do NBP i BFG wymagane sprawozdania dekadowe, miesięczne i roczne. W 2003 r. Bank BPS SA włączył się aktywnie w przygotowanie banków spółdzielczych do obsługi dopłat bezpośrednich. Podpisano porozumienia z ARiMR, w ramach którego banki spółdzielcze będą świadczyć rolnikom pomoc przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Pod koniec roku prowadzono negocjacje w zakresie pozyskania środków na szkolenia i kredyty z Funduszu Współpracy w ramach programu "Agro - Info". W 2003 r. w pełni zabezpieczono potrzeby całego zrzeszenia w zakresie pozyskania środków na dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych. Do końca 2003 r. udzielono 286,6 tys. kredytów, których łączna kwota wyniosła mln zł. Jednocześnie stworzono jednolitą bazę umów kredytowych dla jednostek własnych oraz zrzeszonych banków spółdzielczych obejmującą kredyty preferencyjne. W celu zmniejszenia kosztów obsługi banków spółdzielczych Bank BPS SA przeprowadził centralizację: - obsługi wszystkich funduszy pomocowych, - sprawozdawczości obowiązkowej zrzeszonych banków spółdzielczych, przekazywanej do NBP za pośrednictwem Banku BPS SA, - zadań dotyczących programów naprawczych realizowanych przez zrzeszone banki spółdzielcze, - sprawozdawczości związanej z obsługą kredytówpreferencyjnych w jednostkach własnych Banku oraz bankach spółdzielczych. Bank BPS SA wystąpił do organów ustawodawczych z wnioskiem o zmianę zapisu art. 3 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, umożliwiającą zwolnienie z podatku dochodowego od operacji banków spółdzielczych ze wszystkimi ich klientami. Przedłożona propozycja pozwoliłaby na faktyczne wykorzystanie przyznanych preferencji podatkowych, bez konieczności kosztownej modyfikacji systemów informatycznych oraz osiągnięcie podstawowego zamierzenia ustawodawcy, tj. wzmocnienia kapitałowego banków spółdzielczych. W 2003 r. nastąpiły zmiany w zakresie możliwości uzyskiwania uprawnień dewizowych przez banki spółdzielcze. Po raz pierwszy w historii bankowości polskiej banki spółdzielcze uzyskały możliwość posiadania uprawnień dewizowych na takich samych zasadach i w tym samym zakresie jak banki komercyjne. Bank BPS SA opracował i przekazał zrzeszonym bankom spółdzielczym informacje oraz procedury GINB-u w tym zakresie. 137 banków spółdzielczych wykorzystując te możliwości uzyskało zgodę Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności dewizowej. W 2003 r. Bank BPS SA podpisał z 34 uprawnionymi bankami spółdzielczymi umowy, umożliwiające pełną obsługę klientów banków spółdzielczych w obrocie dewizowym i zagranicznym. Dzięki podpisanym umowom banki te będą mogły zwiększyć zakres samodzielności w prowadzeniu kompleksowej obsługi klienta we własnym imieniu oraz poprzez włączenie się do

20 OTOCZENIE Współpraca w ramach zrzeszenia rozliczeń walutowych przygotować się do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Przygotowując się do nowych warunków funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej Bank BPS SA wraz z pozostałymi dwoma Zrzeszeniami, przy wsparciu finansowym Funduszu Współpracy zakończył szkolenia w zakresie programu SAPARD i kredytu pomostowego. Szkoleniem został objęty co najmniej jeden pracownik z każdego banku spółdzielczego i oddziału Banku BPS SA. DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE Trudna sytuacja ekonomiczna Banku jest pochodną sytuacji łączących się banków zrzeszających oraz przejętego na mocy decyzji Komisji Nadzoru Bankowego Dolnośląskiego Banku Regionalnego SA. Dodatkową przyczyną przejściowej, trudnej sytuacji Banku jest proces jego reorganizacji i restrukturyzacji. Dążąc do poprawy sytuacji Banku w ramach realizacji uchwał nr 50/2003 i 51/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Polskiej Spółdzielczości SA z dnia 24 czerwca 2003 r. podjęto działania mające na celu odbudowanie bazy kapitałowej w drodze emisji akcji i obligacji własnych. Powodzeniem zakończyła się emisja akcji własnych spełniająca warunek dokapitalizowania Banku określony uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego Nr 121/KNB/03 z dnia 9 maja 2003 r. Zamierzonego celu nie osiągnięto natomiast w zakresie emisji obligacji, ponieważ nie został spełniony warunek minimalnego progu wartości nominalnej zasubskrybowanych papierów wartościowych. W związku z wygenerowaniem straty za 2002 r. oraz osiągnięciem współczynnika wypłacalności na poziomie poniżej wymogu, Bank przystąpił w styczniu 2003 roku do opracowania programu postępowania naprawczego. Pierwsza wersja dokumentu pod nazwą "Plan działań i plan finansowy Banku Polskiej Spółdzielczości SA na lata " po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą i Radę Zrzeszenia została złożona w Komisji Nadzoru Bankowego oraz w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w lutym 2003 roku. Uzupełniany - zgodnie z uwagami BFG i GINB - program postępowania naprawczego ostatecznie został złożony wraz z wnioskiem o pomoc finansową w dniu r. Głównym celem opracowania programu postępowania naprawczego na lata była odbudowa bazy kapitałowej Banku adekwatnej do prowadzonej i planowanej działalności oraz generowanie dodatnich wyników finansowych. Program zakłada głęboką restrukturyzację Banku przede wszystkim w zakresie poprawy jakości portfela kredytowego oraz ograniczenia kosztów działania. Bank zwrócił się z prośbą do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 450 mln zł. Program postępowania naprawczego zakłada odzyskanie przez Bank rentowności w 2004 roku i jej utrzymanie przez kolejne lata. Pomimo odnotowania ujemnego wyniku finansowego za 2003 rok należy stwierdzić, że sytuacja

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 9/IV/14 dnia 20 lutego2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej 10/I/14 z dnia 21 lutego 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem walutowym w Banku Spółdzielczym w Końskich

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 45/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.11.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 62/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 20.06.2013 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 3 /2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 09.01.2013 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne /I'iio I 80,4. o o Wydaimie III zmkelome B 375915 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 15 Rozdział 1 POLSKI SYSTEM BANKOWY 17 1.1. System bankowy jako cząść systemu finansowego 18 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 8/3/2014 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 14.02.2014r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 12/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.03.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw. 2016 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2016 r. Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 29.04..2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 19/4/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.04.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/03/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 07.03.2013 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 14 marzec 2013 r. Limanowa, 2013 r. LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Obowiązuje od 02 stycznia 2015 r. Sokołów Podlaski, grudzień

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 15 lipca 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 12 grudnia 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 24 września 2013 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI 5. I. RACHUNKI W PLN: KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędności)

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Załącznik do Uchwały nr 51/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 22.08.2014 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Rozdział I. Oprocentowanie produktów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie Podstawa prawna 1) Zasady ładu korporacyjnego instytucji nadzorowanych przyjęte Uchwałą Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa, 2015 r. CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zbigniew Dobosiewicz

Bankowość Zbigniew Dobosiewicz Bankowość Zbigniew Dobosiewicz Autor, Zbigniew Dobosiewicz, przedstawił najważniejsze problemy bankowości, ujęte w sposób syntetyczny, a w niektórych przypadkach bardzo skrótowy. W praktyce każdy rozdział,

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały nr 129/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 05112013r TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski sektor banków spółdzielczych WYNIKI FINANSOWE DYNAMICZNY WZROST DEPOZYTÓW WZROST NALEŻNOŚCI OD PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 01 02 03 04 05 06 09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków. (Dz. U. Nr 152, poz. 1727) Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zatorze

Bank Spółdzielczy w Zatorze a 12.03.2013 Bank Spółdzielczy w Zatorze TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH KLIENCI INDYWIDUALNI DEPOZYTY ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ZŁOTOWE 1. Rachunki a vista ( z kapitalizacją roczną) 0,05%

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 85/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 3 lipca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW obowiązuje od dnia 6 lipca

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/V/2013 z dnia 10.05.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2012 (Filar III) Łosice, maj 2013

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla Klientów Instytucjonalnych (exbgż)

Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla Klientów Instytucjonalnych (exbgż) Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla Klientów Instytucjonalnych (exbgż) /Wyciąg, stan na dzień 30 kwietnia 2015 r./ Spis treści: I. Oprocentowanie środków pieniężnych oraz debetu

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 2/20/2015 Zarządu Banku z dnia 9 grudnia 2015 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, GRUDZIEŃ 2015 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe dla Klientów Indywidualnych Nazwa Konto z Gwarancją Konto Oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr 87/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 31 grudnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Załącznik nr 1 Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych złotowych dla klientów Oddziału SGB-Banku S.A. w Lesznowoli (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) Nr 1/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.03.2016 r. Załącznik do Uchwały Nr 206/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy Załącznik do Uchwały Nr 6/05 Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy z dnia 08.07.05r. Tabela produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy TEKST JEDNOLITY Izbica, 05 Część I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckie TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckie TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 57/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 11.05.2016r. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckie TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 29/4/2016 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 czerwca 2016 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo