Inter Groclin Auto przemysł samochodowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inter Groclin Auto przemysł samochodowy"

Transkrypt

1 RAPORT ANALITYCZNY przemysł samochodowy ISSN X Warszawa, Efektywna spółka, efektywny rynek Spółka przesunęła ogłoszenie prognozy wyników 2004 r. na koniec marca, ale w zamian za to poinformowała o nowych kontraktach. Podpisano umowy na produkcję poszyć do Smarta, Mitsubishi Colt i BWM Mini, ale w najbliższej przyszłości możliwe są następne umowy i do czasu sfinalizowania tych rozmów spółka powstrzymuje się z podawaniem oficjalnej prognozy przychodów i wyników. Groclin nie powinien mieć problemów z uzyskaniem pozwolenia odbiorcy na przesunięcie produkcji poszyć do Renault Espace na Ukrainę, co zapewni ukraińskim zakładom pracę. Spółka podała jednocześnie, że wykonała prognozę na 2003 r. (przychody 470 mln zł, zysk netto 34 mln zł). Jest to wynik zgodny z wcześniejszymi oczekiwaniami, ale trzeba zauważyć, że przy wyższym niż zakładaliśmy kursie Euro oznacza on de facto inne wyniki. W uproszczeniu: spółka miała, licząc w Euro, niższe przychody niż prognozowaliśmy, ale (częściowo dzięki słabszemu złotemu) osiągnęła wyższą marżę operacyjną i mimo wyższych kosztów finansowych z tytułu różnic kursowych osiągnęła oczekiwany zysk netto PLN Rekomendacja 200 tys. szt TRZYMAJ Cena 119,0 Wycena Skoro zyski spółki w 2003 r. ograniczała niska sprzedaż, to nowe kontrakty, zapewniające od 2005 r. dodatkowe przychody rzędu 180 mln zł rocznie, są bardzo dobrą wiadomością. Jeżeli nie będzie dużych zmian kursu złotego, to spółka zachowa wysoką marżę operacyjną wynikającą ze słabego złotego bez ponoszenia strat kursowych, co przy zwiększonych przychodach zapowiada wysokie zyski. Podwyższyliśmy prognozę zysku netto na 2004 r. do 42,3 mln zł, a na 2005 r. do 47,7 mln zł. Rynek entuzjastycznie przyjął nowe kontrakty Groclinu, bardzo szybko uwzględniając je w cenach. Wydaje się, że w najbliższej przyszłości kurs będzie się wahał na poziomie zbliżonym do ostatnich maksimów, a impulsem do dalszych wzrostów będzie podanie oficjalnej prognozy na 2004 r. (ze względu na to, że Groclin zwykle wykonywał prognozy, zostanie ona automatycznie wpisana do modelu ). Mimo podwyższenia wyceny (125 zł), cały czas tylko gonimy rynek, dlatego podtrzymujemy rekomendację TRZYMAJ. Podstawowe dane Ilość akcji (mln szt.) * 5,5 Free float (mln zł) 288,63 Kapitalizacja (mln zł) 655 * bez akcji do umorzenia Struktura akcjonariatu (głosy) Z. Drzymała 62,5% (70,7%) Inni 37,5% (29,3%) Analitycy Andrzej Powierża tel (22) fax (22) Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/ Warszawa, skr. poczt. 21 Sprzedaż EBIT Zysk brutto Zysk netto Amortyz. Liczba P/E P/CE P/BV MC/S EV/EBITDA EV/EBIT [mln zł] [mln zł] [mln zł] [mln zł] [mln zł] akcji [mln] ,0 27,9 21 6,7 2,1 17,3 22, ,0 20,3 16 5,1 1,5 12,6 15,6 2003E ,5 19,2 14 3,7 1,4 10,5 12,9 2004P ,5 15,5 11 3,0 1,2 10,1 12,7 2005P ,5 13,7 10 2,5 1,0 9,0 11,4 UWAGA: P - prognoza Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Dom Inwestycyjny BRE Banku nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się na ostatniej stronie niniejszego raportu.

2 (Groclin) potwierdził wykonanie prognozy na 2003 r., czyli osiągnięcie przychodów na poziomie 470 mln zł i zysku netto 34 mln zł. Jednocześnie poinformował o podpisaniu umów na produkcję poszyć do Smarta, Mitsubishi Colt i BWM Mini. W naszym odczuciu reakcja rynku była właściwa: kurs wzrósł o 16% i osiągnął poziom 119 zł. Podsumowanie roku Pochodząca z początku roku prognoza sprzedaży i podwyższona w grudniu prognoza zysku netto była zgodna z naszymi oczekiwaniami, tak więc informacja, że spółka osiągnęła zapowiadane wyniki nie jest dla nas zaskoczeniem. W momencie potwierdzenia wykonania tych wyników warto jednak zastanowić się, co oznacza to dla prognoz na lata przyszłe. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że osiągnięcie prognozowanych przez nas poziomów sprzedaży i zysku netto nie oznacza, że wszystko poszło zgodnie z naszymi oczekiwaniami. W uproszczeniu, przy wyższym niż zakładaliśmy kursie euro, osiągnięte wyniki oznaczają, że spółka: licząc w euro, uzyskała mniejsze przychody niż prognozowaliśmy (przychody wzrosły o 10%, a średnioroczny kurs euro o 14%), co wynikało m.in. z zakontraktowanych obniżek cen, ale także z ogólnej dekoniunktury w przemyśle samochodowym, wpływającej na większy udział poszyć tekstylnych osiągnęła wyższą marżę operacyjną (szacujemy, że wyniosła ona 12% wobec 11% w 2002 r.), co było możliwe dzięki słabszemu złotemu, ale częściowo wynikało z cyklu kontraktów (wysoka efektywność starych kontraktów dla Volvo) mimo wyższych kosztów finansowych z tytułu różnic kursowych osiągnęła oczekiwany zysk netto. Osiągnięcie prognozowanego wyniku netto mimo wyższego kursu euro i związanych z tym strat na różnicach kursowych nie jest przypadkiem, ponieważ poprzez duży udział eksportu i importu spółka w sposób naturalny jest zabezpieczona przed zmianami kursów walut. Po stronie przychodów (prawie 100% w walutach zagranicznych, głównie w euro) i kosztów (ok. 70% stanowią surowce, za które Groclin płaci przede wszystkim w euro) poziom przychodów wyrażonych w złotych zależy od średniorocznego kursu, a dokładniej od kursu w momencie sprzedaży. Ze względu na strukturę walutową kosztów i przychodów, wzrost kursu euro o 1% powoduje (przy sprzedaży na poziomie 470 mln zł) zwiększenie zysku operacyjnego o 1,4 mln zł. Innymi słowy w przybliżeniu na deprecjacji złotego w 2003 r. o 14% spółka zarobiła 20 mln zł, czyli 29% EBITDA. Jednak musimy pamiętać, że spółka zarabia dzięki poziomowi euro, a nie jego zmianie. Po stronie wyceny aktywów i pasywów kurs euro wpływa nie poprzez swój poziom, ale poprzez zmiany. Zmiany kursów euro wpływają nie tylko na bilansową wycenę kredytów, ale także innych pasywów i aktywów. Dzięki dużemu wolumenowi należności walutowych, pozycja walutowa netto spółki jest dużo mniejsza niż stan kredytów (na połowę roku odpowiednio 14,2 mln zł i 83,5 mln zł). Jednak nawet oszacowanie tej pozycji nie pozwala precyzyjnie wyliczyć straty na różnicach kursowych, ponieważ istotna jest dynamika przyrostu pozycji aktywnych i pasywnych względem dynamiki kursu walut. Pozycja walutowa i różnice kursowe (tys. zł) 2002 Poł Kredyty Inne zobowiązania Razem pasywa Należności Gotówka Razem aktywa Netto dług w FX Różnice kursowe b.d Teoretyczne różnice kursowe b.d Źródło: spółka, DI BRE Banku 1

3 Szacujemy, że w całym 2003 r. ujemne różnice kursowe wyniosły ok. 7,5 mln zł, stanowiły więc 2/3 salda przychodów i kosztów finansowych i skonsumowały 13% zysku operacyjnego. Jednak per saldo Groclin, jak każdy eksporter, zyskał na słabszym złotym (wg naszych obliczeń ok. 12 mln zł)....i jego konsekwencje dla prognoz na 2004 r. Utrzymywanie się w 2004 r. wysokiego kursu euro wobec złotego byłoby dla spółki bardzo dobrą sytuacją: nie ponosiłaby ona strat na różnicach kursowych, a cały czas korzystałaby ze zwiększonej, dzięki silniejszemu euro, marży operacyjnej. Zakładając, że średnioroczny kurs byłby na poziomie końca 2003 r., czyli 4,72, spółka zarobiłaby w 2004 r. o 10 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. Z nawiązką zrekompensowałoby to np. spadek przychodów z tytułu wspierania przez państwo zatrudniania niepełnosprawnych. Jeszcze lepsze byłoby dla spółki dalsze osłabianie się złotego, w przypadku którego większy zysk operacyjny z nawiązką pokryłby stratę na różnicach kursowych. Jednak prognoza zespołu makroekonomistów BRE Banku zakłada lekkie wzmocnienie się złotego (4,37 na koniec roku i średnioroczny kurs 4,426), co oznacza pozytywny wpływ na wynik operacyjny na poziomie 1,4 mln zł i zysk na różnicach kursowych w wysokości 2,4 mln zł (a więc pozytywne saldo 3,8 mln zł). Kurs euro na koniec roku 4,27 4,74 5,21 Średni kurs euro 4,50 4,74 4,98 Wpływ na zysk operacyjny -2,8 9,9 18,3 Wpływ na saldo przychodów i kosztów finansowych 0,9 0,0-3,1 Razem -1,9 9,9 15,2 Osiągnięcie wysokiej marży operacyjnej, czy też wysokiej marży na sprzedaży, było możliwe także dzięki stosunkowo małemu udziałowi nowych kontraktów, które w początkowym okresie są mniej rentowne. W poniższej tabelce prezentujemy obliczenia marży na starych kontraktach (rozumianych jako wdrożone w roku poprzednim lub wcześniej), przy uproszczonym założeniu, że kontrakty nowe (wdrożone w danym roku) mają zerową marżę. Nasze przybliżone obliczenia wskazują na w miarę stabilną marżę na starych kontraktach i tłumaczą zmienność marży całkowitej zmianami proporcji nowych i starych kontraktów. Obniżenie marży na starych kontraktach w 2003 r. można wytłumaczyć kosztami przygotowania inwestycji na Ukrainie (gdyby wyłączyć koszty związane z uruchamianiem inwestycji ukraińskiej, marża wyniosłaby 9,5% E 2004P 2005P 2006P Stare kontrakty marża 9,9% 9,7% 8,9% 9,1% 8,6% 9,1% Nowe kontrakty ,0 70 Marża 0% 0% 0% 0% 0% 0% Razem sprzedaż 313, Razem zysk na sprzedaży Marża 6,5% 7,7% 8,0% 7,4% 7,4% 8,2% Zakładamy, że w najbliższych latach poziom marży na starych kontraktach wzrośnie, ale nie powróci do poziomu z lat Ze względu na wzrost płac i wzmacnianie się złotego, osłabnie rentowność polskich zakładów, a ogólnie negatywnie na wyniki będzie wpływać większy udział poszyć tekstylnych, poza tym, zwłaszcza w 2005 r., wyniki będzie obciążać przygotowywanie kolejnych faz inwestycji ukraińskiej (gdyby wyłączyć ten czynnik, marża w 2005 r. wyniosłaby 9,1%). Jednocześnie zakładamy, że wzrośnie udział nowych kontraktów (jako nowy traktujemy także kontrakt przeniesiony na Ukrainę). Jeżeli wbrew naszym założeniom kurs złotego dalej osłabnie, marże powinny być wyższe niż nasze obecne prognozy. Nowe kontrakty Mimo braku oficjalnej prognozy, komunikat spółki o podpisaniu umów na dostawę poszyć do Smarta, Mitsubishi Colt i BWM Mini pozytywnie wpłynął na kurs, ponieważ oznacza, że od 2005 r. zapewnione są dodatkowe przychody rzędu 180 mln zł rocznie. Jak ilustruje to wykres na następnej stronie, tej wielkości kontraktów brakowało analitykom, aby mogli czuć się komfortowo z prognozami wzrostu sprzedaży o ok. 15% w następnych latach. 2

4 Kontrakty spółki Nowe kontrakty uzasadniają wiarę w dalszy wzrost sprzedaży Kontynuowanie produkcji dla Volvo nie powinno być zagrożone Pozyskania nowych klientów oczekujemy przed 2007 r Volvo V 70, S 80 Następca/lifting Volvo S 80 Volvo V 70, S 60 Następca/lifting Volvo S 60 Grupa P SA Renault Espace Porsche Yaris Smart Mitsubishi Carisma Mitsubishi Colt BMW Mini Przychody z poszyć Przychody ogółem Źródło: DI BRE Banku Spółka nie tylko poinformowała o podpisaniu nowych kontraktów, ale równocześnie zapowiedziała, że w najbliższej przyszłości możliwe są następne umowy, m.in. dotyczące dostaw dla Renaulta Velsatisa, Volvo XC 90, Saaba oraz BMW 5 (do czasu sfinalizowania tych rozmów spółka powstrzymuje się z podawaniem oficjalnej prognozy przychodów i wyników). Wydaje się, że przynajmniej jeden z tych kontraktów powinien zostać przez spółkę podpisany, ale tak naprawdę zagrożeniem dla naszej obecnej prognozy byłoby niepodpisanie przez spółkę żadnego nowego kontraktu do 2006 r., albo nieprzedłużenie współpracy z Volvo. Taki scenariusz wydaje się jednak mało prawdopodobny. Większe szanse ma scenariusz pozytywny, zakładający, że przez najbliższe dwa lata spółka pozyska dwóch nowych klientów, przynoszących razem 200 mln nowej sprzedaży rocznie (pamiętajmy nie tylko o czterech przetargach, co do których spółka jest zaawansowana w rozmowach, ale także o kolejnych 10, spodziewanych w przyszłym roku). Oznaczałoby to pełne obłożenie kontraktami zakładów polskich i całej ukraińskiej fabryki (ukończone cztery fazy inwestycji)....i coraz większe moce produkcyjne spółki Czy Groclin poradzi sobie z wykonaniem podpisanych i zapowiadanych kontraktów? W maju pełną parą powinna ruszyć pierwsza faza inwestycji na Ukrainie opóźnienie w stosunku do pierwotnych planów wynika z tego, że cło pomiędzy Polską a Ukrainą spadnie po wejściu Polski do Unii i spółka zdecydowała się poczekać do tego momentu z rozpoczęciem masowej produkcji. Groclin powinien nie mieć problemów z uzyskaniem pozwolenia odbiorcy na przesunięcie produkcji poszyć do Renault Espace na Ukrainę, co zapewni ukraińskim zakładom pracę w pierwszym okresie, tak więc już niedługo powinny zostać ostatecznie rozwiane obawy inwestorów o zbyt produkowanych na Ukrainie poszyć. Przy obecnym obłożeniu spółki kontraktami zagrożenie leży gdzie indziej. Postawienie kolejnych hal na przygotowanym terenie i wyposażenie ich w maszyny nie jest problemem. Można jednak zadać pytanie, czy Groclin jest w stanie pozyskać i przeszkolić na czas odpowiednich pracowników oraz jakie będą koszty nowych inwestycji. 3

5 Na razie przeszkolono ok. 150 ukraińskich pracowników, a pod koniec roku, kiedy w pełni ruszy pierwsza część fabryki, pracować powinno 500 osób, więc póki co tempo nie jest imponujące, zwłaszcza jeśli pamiętamy, że w 2005 r. powinna się rozpocząć kolejna faza inwestycji. Jednak w momencie, kiedy szkolenie zacznie się odbywać na miejscu na Ukrainie, proces powinien nabrać tempa. Przyznanie przez poważnych partnerów kontraktów Groclinowi jest naszym zdaniem dowodem na to, że specjaliści z branży nie wątpią w zwiększenie możliwości produkcyjnych spółki, a ich opinii można zawierzyć. Spółka poinformowała, że na 2004 r. planuje zainwestowanie w Polsce 7 mln zł, głównie na dział badań i rozwoju oraz na zakończenie rozpoczętych prac i wyposażenia hal w maszyny. Wyposażenie w maszyny zbudowanej na Ukrainie hali będzie kosztowało ok. 15 mln zł. W dalszej przyszłości spółkę czeka realizacja dalszych etapów inwestycji ukraińskiej, co powinno kosztować ok. 30 mln zł. Z działalności operacyjnej spółka wygenerowała w I poł. 32 mln zł, a na przyszłe lata planowane są przepływy rzędu 25 mln zł w 2004 r. i 44 mln zł w 2005 r., tak więc zamierzenia spółki, aby inwestycje finansować z kapitałów własnych powinno się bez problemu dać się zrealizować. Wycena Metoda DCF wycenia akcję spółki na 125 zł. Prognozy i podstawowe założenia modelu przedstawia tabela poniżej Sprzedaż 470,3 544,8 623,8 697,7 778,2 791,6 823,3 856,2 890,5 926,1 963,1 1001,7 EBIT 55,5 56,8 63,8 72,0 82,8 79,0 81,7 83,3 86,6 90,1 93,7 97,4 Marża EBIT 11,8% 10,4% 10,2% 10,3% 10,6% 10,0% 9,9% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% St. podatkowa 27% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek -11,4-10,8-10,7-11,4-10,5-13,1-13,6-14,2-14,8-15,3-16,0-16,6 NOPLAT 44,1 46,0 53,0 60,6 72,3 65,9 68,1 69,1 71,9 74,7 77,7 80,8 Amortyzacja 12,6 14,7 16,5 18,9 20,7 21,6 22,4 23,3 24,3 25,2 26,2 27,3 CAPEX -37,8-25,7-41,7-26,7-13,9-18,4-19,2-19,9-20,7-21,5-22,4-23,3 Inwest. w KO -17,2-37,4-26,0 22,6-23,9-10,7-8,7-9,1-9,4-9,8-10,2-10,6 FCF 1,7-2,5 1,8 75,5 55,2 58,3 62,7 63,5 66,0 68,6 71,4 74,2 Koszt k. wł. 10,7% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 10,5% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 St. wolna od ryzyka 5,7% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 5,5% Koszt długu 15,4% 5,8% 4,6% 5,7% 4,3% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% St. proc. euro 6% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% Podatek 27% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Deprecjacja 14% 1% -1% 0% -2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Udział długu 32% 30% 27% 23% 19% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% WACC 12,2% 10,1% 9,9% 10,5% 10,5% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 10,0% Wsp. dyskonta 0,00 1,10 1,21 1,34 1,48 1,64 1,83 2,03 2,26 2,51 2,79 3,07 DFCF 0,0-2,3 1,5 56,5 37,4 35,5 34,3 31,3 29,2 27,3 25,6 24,2 4

6 Stopa wieczystego wzrostu 4,00% Wartość wieczysta 446,3 Suma zdyskontowanych przepływów 300,5 Dług netto 61,5 Wycena spółki 685,3 Wycena akcji 124,6 Marża operacyjna po 2008 r. Stopa wieczystego wzrostu 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 8,8% ,1% ,4% ,7% ,0% ,3% ,6% Porównanie wskaźników dla innych spółek średniej wielkości wskazuje, że Groclin jest wyceniany przy stosunkowo wysokich wskaźnikach, ale jest to uzasadnione dobrą jakością spółki i oczekiwaną wysoką dynamiką zysków. Kęty Polfa Farma col PGF Orbis Echo Sanok Gro clin Lentex Forte cena zł 133, ,1 48,6 26,1 69, ,5 11,8 P/E ,8 11,2 12,6 13,0 28,5 17,4 11,5 15,5 11,6 12,2 dyn EPS; end end 21% 21% 9% 21% 2% b.d. 38% 18% 54% 32% 2005 (CAGR) P/E ,0 14,3 13,6 16,5 21,9 21,5 19,1 19,2 24,5 17,5 PEG 0,92 0,69 1,56 0,80 9,63 b.d. 0,51 1,05 0,45 0,55 P/E ,1 9,8 11,5 11,3 21,0 b.d. 10,1 13,7 10,3 10,1 div yield - avg ,0% 0,0% 0,0% 2,5% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 4,9% 0,0% EV/EBITDA ,6 6,4 8,4 8,0 9,9 12,6 6,3 10,1 4,8 5,7 EV/EBITDA ,5 5,3 7,8 7,0 8,3 b.d. 5,4 9,0 4,3 4,9 ROIC % 16% 13% 13% 4% b.d. 31% 15% 7% 10% transparentność (+/0/-) ryzyko biznesu (+/0/-) prawa mniejszościowych (+/0/-) realizacja prognoz (+/0/-) Podpisanie następnych kontraktów, dających szansę na zwiększenie przychodów w 2007 r. do więcej niż zakładane przez nas 780 mln zł, albo kształtowanie się marży na poziomie wyższym niż nasza prognoza, powinny dać impuls do dalszego wzrostu cen rynkowych spółki. Impulsem do wzrostów może być również ogłoszenie przez spółkę prognozy na 2004 r., ponieważ prawdopodobne jest, że będzie ona wyższa od obecnych oczekiwań analityków. Jednak na razie wyceniamy spółkę, na podstawie modelu DCF, na 125 zł i podtrzymujemy rekomendację TRZYMAJ. 5

7 BILANS (mln zł) WNiP 3,3 4,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Rzeczowe aktywa trwałe 49,2 97,6 112,3 137,3 149,0 175,0 183,5 177,0 Finansowy majątek trwały 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Aktywa trwałe 69,0 102,0 124,6 146,9 157,9 183,2 191,0 184,2 Zapasy 21,4 35,4 41,4 23,5 43,6 49,9 69,8 77,8 Należności krótkoterminowe 35,1 97,6 107,9 145,8 174,3 205,8 237,2 264,6 Inwestycje krótkoterminowe 9,8 19,8 25,5 22,0 25,5 29,2 32,6 36,4 w tym aktywa pieniężne 9,8 19,7 25,5 22,0 25,5 29,2 32,6 36,4 Krótkoterm. rozl. międzyokresowe 0,1 0,8 0,7 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Aktywa obrotowe 66,4 153,5 175,5 194,3 246,4 287,9 342,6 381,8 Aktywa razem 135,4 255,5 300,1 341,2 404,3 471,1 533,6 566,0 Kapitał zakładowy 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Pozostałe kapitały własne 60,9 83,5 110,8 170,9 213,2 260,9 315,9 356,6 Kapitał własny 65,9 88,5 115,8 176,4 218,7 266,4 321,4 362,1 Kapitały mniejszości 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Rezerwy 0,0 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Zobowiązania długoterminowe, w tym 25,5 82,2 42,6 42,6 40,0 35,0 35,0 35,0 zobowiązania odsetkowe 25,5 82,2 42,6 42,6 40,0 35,0 35,0 35,0 Zobowiązania krótkoterminowe,w tym 32,2 72,9 131,0 111,5 134,7 158,5 165,7 157,3 zobowiązania odsetkowe 10,0 12,4 63,3 40,9 52,9 65,0 61,1 48,3 Rozliczenia międzyokresowe 11,9 10,6 9,2 9,3 9,5 9,7 10,0 10,2 Zobowiązania i rezerwy 69,6 166,8 184,1 164,6 185,4 204,5 212,0 203,8 Pasywa 135,4 255,5 300,1 341,2 404,3 471,1 533,6 566,0 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (mln zł) P 2003P 2004P 2005P 2006P 2007P Sprzedaż produktów i usług 158,2 309,9 426,1 467,2 541,5 620,2 693,9 774,1 Sprzedaż towarów i materiałów 3,1 3,2 3,0 3,1 3,3 3,6 3,8 4,1 Przychody ze sprzedaży 161,3 313,1 429,0 470,3 544,8 623,8 697,7 778,2 Koszt wytworzenia produktów -142,1-268,8-363,9-395,9-460,5-526,4-589,5-654,3 Wartość towarów i materiałów -2,1-2,1-2,0-2,2-2,6-2,9-3,3-3,7 Koszty produktów, towarów i mat. -144,2-270,9-366,0-398,1-463,1-529,4-592,8-658,0 Zysk brutto na sprzedaży 17,1 42,1 63,1 72,2 81,7 94,4 104,9 120,2 Koszty sprzedaży -2,7-6,3-6,6-6,1-10,8-12,4-13,9-15,5 Koszty ogólnego zarządu -12,1-15,5-23,5-28,5-30,3-32,9-34,7-38,7 Zysk na sprzedaży 2,3 20,3 32,9 37,6 40,6 49,1 56,3 66,0 Pozostałe przychody operacyjne 7,8 14,0 18,3 20,7 19,0 17,6 18,7 19,9 Pozostałe koszty operacyjne -0,3-1,2-4,0-2,8-2,9-2,9-3,0-3,1 Zysk operacyjny 9,9 33,1 47,2 55,5 56,8 63,8 72,0 82,8 Przychody finansowe 7,8 14,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 1,0 Koszty finansowe -9,7-22,9-14,9-13,2-4,9-6,8-7,0-6,8 Wynik z działalności gospodarczej 7,9 24,9 33,1 43,2 52,7 57,9 65,8 77,0 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zysk brutto 7,9 24,9 33,1 42,5 52,0 57,1 65,1 76,6 Podatek dochodowy -1,0-3,6-3,8-8,3-9,7-9,5-10,1-8,5 (Zyski) straty mniejszości 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zysk netto 6,8 21,3 29,3 34,1 42,3 47,7 55,0 68,1 6

8 PRZEPŁYWY PIĘNIĘŻNE (mln zł) P 2003P 2004P 2005P 2006P 2007P Działalność operacyjna 5,9-16,213 48,1 49,6 24,6 44,3 40,0 63,2 Działalność inwestycyjna -16,3-31,1-31,7-37,8-25,7-41,7-26,7-13,9 Działalność finansowa 12,7 57,3-10,9-15,3 4,6 1,2-9,9-45,6 Przepływy pieniężne netto 2,2 9,9 5,6-3,5 3,5 3,7 3,5 3,8 7

9 DI BRE Banku S.A. nie zmieniał rekomendacji dotyczącej S.A. wciągu ostatnich 6 miesięcy. Departament Sprzedaży Instytucjonalnej i Analiz: Tomasz Mazurczak tel. (+48 22) Doradca Inwestycyjny, Dyrektor Analiza strategiczna Grzegorz Domagała tel. (+48 22) Z-ca dyrektora Sprzedawcy: Michał Skowroński tel. (+48 22) Emil Onyszczuk tel. (+48 22) Marzena Łempicka tel. (+48 22) Grzegorz Stępień tel. (+48 22) Tomasz Roguwski tel. (+48 22) Analitycy: Hanna Kędziora tel. (+48 22) Chemia, farmaceutyki, AGD, przem. spożywczy Michał Marczak tel. (+48 22) Telekomunikacja, surowce, metale, media Andrzej Powierża tel. (+48 22) Doradca Inwestycyjny Banki, ubezpieczenia, inne Witold Samborski tel. (+48 22) Makler Pap. Wart. IT, budownictwo, inne Przemysław Smoliński tel. (+48 22) Asystent analityka, analiza techniczna Wyjaśnienia użytych terminów i skrótów: EV - dług netto + wartość rynkowa (EV- wartość ekonomiczna) EBIT - Zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją BOOK VALUE - wartość księgowa WNDB - wynik na działalności bankowej P/CE - cena do zysku wraz z amortyzacją MC/S - wartość rynkowa do przychodów ze sprzedaży EBIT/EV- zysk operacyjny do wartości ekonomicznej P/E - (Cena/Zysk) - Cena dzielona przez roczny zysk netto przypadający na jedną akcję ROE - (Return on Equity - Zwrot na kapitale własnym) - Roczny zysk netto dzielony przez średni stan kapitałów własnych P/BV - (Cena/Wartość księgowa) - Cena dzielona przez wartość księgową przypadającą na jedną akcję Dług netto - kredyty + papiery dłużne + oprocentowane pożyczki - środki pieniężne i ekwiwalent Marża EBITDA - EBITDA / Przychody ze sprzedaży Rekomendacje Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Rekomendacja jest ważna w okresie 3-6 miesięcy, o ile nie nastąpi jej wcześniejsza zmiana. KUPUJ oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółki będzie o co najmniej 15% wyższa niż WIG AKUMULUJ oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółki będzie 5%-15% wyższa niż WIG TRZYMAJ oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółki będzie mieścić się w granicach +/-5% w relacji do WIG REDUKUJ oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółki będzie 5%-15% niższa w relacji do WIG SPRZEDAJ oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółki będzie co najmniej 15% niższa w relacji do WIG Niniejsze opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia opracowania. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które DI BRE Banku S.A. uważa za wiarygodne. DI BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednakże dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy sporządzaniu opracowania okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. DI BRE Banku S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. DI BRE Banku S.A. świadczył w ciągu ostatnich 12 miesięcy usługi za wynagrodzeniem na rzecz. Jest możliwe, że DI BRE Banku S.A. świadczy, będzie świadczyć lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części, lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej, pisemnej zgody DI BRE Banku S.A. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w rekomendacji: DCF ciągle jest uważana za najbardziej właściwą metodologicznie techniką wyceny; polega ona na dyskontowaniu przepływów finansowych generowanych przez spółkę; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany założeń prognostycznych w modelu Wskaźnikowa opiera się na porównaniu mnożników wyceny firm z branży; prosta w konstrukcji, lepiej niż DCF odzwierciedla bieżący stan rynku; do jej wad można zaliczyć dużą zmienność (wahania wraz z indeksami giełdowymi) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych spółek. 8

Aktualizacja raportu. Mondi

Aktualizacja raportu. Mondi 20 października 2005 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Pozostałe Polska CELA.WA; MPP.PW Kupuj (Podwyższona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP?

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP? 18 lutego 2008 Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Informatyka Polska MSFT.WA; MCL PW Akumuluj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Softbank informatyka. Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY. www.brebrokers.com.pl. Cena spadła, podnosimy rekomendację

Softbank informatyka. Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY. www.brebrokers.com.pl. Cena spadła, podnosimy rekomendację Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY informatyka ISSN 1508-308X Warszawa, 5.07.04 Cena spadła, podnosimy rekomendację Podnosimy rekomendację dla u, choć nie zmieniła się nasza prognoza dla

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Mostostal Warszawa Akumuluj

Mostostal Warszawa Akumuluj 17 listopada 2009 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska Akumuluj MOWA.WA; MSW.PW (Obniżona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Ulma

Aktualizacja raportu. Ulma 31 października 2007 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities Budownictwo Polska Ulma BAUA.WA; ULM.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities 13 maja 2009 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska G.WA;.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski Banki

ING Bank Śląski Banki RAPORT ANALITYCZNY ING Bank Śląski Banki ISSN 1508-308X Warszawa, 29.01.04 Inwestuj na emeryturę Po wizycie w spółce podtrzymujemy naszą wcześniejszą opinię, że jest bardzo dobrą inwestycją długoterminową.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Dom Development

Aktualizacja raportu. Dom Development 4 marca 2008 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Deweloperzy Polska DOM.WA; DOM.PW Kupuj (Niezmieniona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ Zadanie 1 ZADANIE DO WYBORU: Przedsiębiorstwo Bodomax zaciągnęło kredyt bankowy w wysokości 1. zł na okres dwóch lat. Roczna

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Relpol sektor elektrotechniczny. ISSN 1508-308X Warszawa, 29.12.03

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Relpol sektor elektrotechniczny. ISSN 1508-308X Warszawa, 29.12.03 RAPORT ANALITYCZNY sektor elektrotechniczny ISSN 1508-308X Warszawa, 29.12.03 Eksport = sukces jest największym w Polsce i trzecim w Europie producentem przekaźników. Celem strategicznym spółki jest osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU

MODEL FINANSOWY W EXCELU MODEL FINANSOWY W EXCELU Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Jarosław Tomczyk Członek Zarządu, RDM Wealth Management S.A. Warszawa 2015-11-17

Jarosław Tomczyk Członek Zarządu, RDM Wealth Management S.A. Warszawa 2015-11-17 Jarosław Tomczyk Członek Zarządu, RDM Wealth Management S.A. Warszawa 2015-11-17 Agenda Źródła danych o majątku przedsiębiorcy Podstawowe elementy sprawozdania finansowego Bilans kluczowe pozycje pasywów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Agora. Dziennik nie zwalnia

Aktualizacja raportu. Agora. Dziennik nie zwalnia 6 lipca 2006 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Media Polska AGOD.WA; AGO.PW Akumuluj (Obniżona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Elektrobudowa usługi budowlano-montażowe i aparatura elektryczna

Elektrobudowa usługi budowlano-montażowe i aparatura elektryczna Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY usługi budowlano-montażowe i aparatura elektryczna ISSN 1508-308X Warszawa, 8.04.04 Sprzedaż wzrośnie z inwestycjami Oczekujemy wzrostu sprzedaży Elektrobudowy

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki. Zdrowotnej w Lipnie. Analiza Kondycji Finansowej Prognoza

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki. Zdrowotnej w Lipnie. Analiza Kondycji Finansowej Prognoza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie Analiza Kondycji Finansowej Prognoza PROJEKT SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH NA ROK 2006 SP ZOZ w Lipnie Nr KR04-00272 PROJEKT BILANSU AKTYWA PASYWA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Warszawa, 2008.06.20 Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Na wyniki przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo