Assisted Prison Visits Scheme Customer Service Guide 2009/10. Program dofinansowania wizyt w więzieniu Przewodnik obsługi klientów 2009/10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Assisted Prison Visits Scheme Customer Service Guide 2009/10. Program dofinansowania wizyt w więzieniu Przewodnik obsługi klientów 2009/10."

Transkrypt

1 Assisted Prison Visits Scheme Customer Service Guide 2009/10 Program dofinansowania wizyt w więzieniu Przewodnik obsługi klientów 2009/10 Polish

2 INFORMACJE OGÓLNE O naszej instytucji Jednostka ds. Dofinansowania Wizyt w Więzieniach (Assisted Prison Visits Unit, APVU) wchodzi w skład Krajowych Służb Zarządzania Sprawcami Przestępstw (National Offender Management Service) przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Dane kontaktowe naszej instytucji: Adres: Telefon: Telefon tekstowy: Faks: Strona internetowa: APVU, PO Box 2152, Birmingham B15 1SD w godz. 10:15-11:45 oraz 14:15-15:45 (od pon. do pt.) (dla osób niedosłyszących) (całodobowy) oraz Pomoc i informacje Osoby potrzebujące pomocy w wypełnieniu formularza wniosku lub informacji na temat programu w języku walijskim lub innym języku obcym, alfabetem Braille a lub na kasecie audio, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z odwiedzanym więzieniem. Dostępne są również porady ze strony podmiotów niezależnych. Patrz Rozdział 7.1. Stawki Stawki podano na wewnętrznej stronie tylnej okładki (stawki mogą ulec zmianie bez powiadomienia). Standard usług Prosimy o powiadomienie nas w razie niezadowolenia klienta ze sposobu rozpatrywania danej sprawy przez naszą instytucję. Uczynimy wszystko, aby rozwiązać ewentualne problemy. Patrz Rozdział 8.2. Poprawa jakości naszych usług Oczekujemy na wszelkie propozycje i uwagi dotyczące możliwej poprawy jakości naszych usług. Uwagi na piśmie należy kierować do Dyrektora APVU pod adres wskazany powyżej lub można zgłaszać je telefonicznie korzystając z infolinii i kontaktując się z biurem obsługi klienta. Ochrona danych osobowych Informacje podane w formularzu wniosku oraz wszelkie rachunki lub inne dokumenty towarzyszące traktowane będą w sposób poufny i zostaną wykorzystane wyłącznie w celu oceny kwalifikowania się wnioskodawcy do uzyskania pomocy lub sprawdzenia prawidłowości ewentualnych płatności. Deklaracja o równouprawnieniu Jednostka ds. Dofinansowania Wizyt w Więzieniach deklaruje, że będzie traktować pracowników i klientów w sposób otwarty, uprzejmy i z szacunkiem oraz że wszystkie osoby kontaktujące się z naszą instytucją będą traktowane bez uprzedzeń.

3 Spis treści Strona wewnętrzna okładki przedniej Informacje ogólne Strona wewnętrzna okładki tylnej Stawki/pułap dochodów dla celów ulgi podatkowej 1. Wstęp 1 2. Osoby uprawnione do złożenia wniosku 3. Dochody Bliscy krewni 2.1 Partner 2.2 Jedyna osoba odwiedzająca 2.3 Opiekun towarzyszący dziecku lub osobie młodocianej uprawnionej do wizyty 2.4 Osoba towarzysząca osobie dorosłej uprawnionej do wizyty 2.5 Dochód uprawniający do uzyskania pomocy 3.1 Zasiłek dla osób o niskich dochodach/ Dodatek dla osób poszukujących pracy określany na podstawie dochodu/ Dodatek zatrudnieniowy i zapomoga na podstawie dochodu 3.2 Ulga podatkowa dla osób pracujących o niskich dochodach lub dla osób wychowujących dzieci 3.3 Dodatek emerytalny 3.4 Zaświadczenie o stanie zdrowia kategorii 2 lub Zakłady penitencjarne Więzienia w Anglii, Walii i Szkocji 4.1 Więzienia w Irlandii Północnej 4.2 Więzienie na wyspie Guernsey 4.3 Więzienie na wyspie Jersey Pomoc na wizyty w więzieniu Uprawnienia 5.1 Wizyty dodatkowe 5.2 Spóźnienie na wizytę w więzieniu 5.3 Odwołane wizyty Dostępne formy pomocy finansowej Ogólne informacje 6.1 Termin złożenia wniosku o pomoc na wizyty w więzieniu a) Dokumenty potwierdzające wydatki b) Zaliczka c) Specjalne potrzeby d) Potwierdzenie wizyty e) Transport 6.2 Kolej / Metro a) Autobus b) Samochód / motocykl c) Odwiedziny w więzieniu na Isle of Wight d)

4 Wynajem samochodu e) Taksówka f) Autobus społeczny lub podobne środki transportu g) Przelot samolotem h) Dodatek na posiłek 6.3 Nocleg 6.4 Opieka nad dzieckiem Zgłaszanie wniosku o pomoc na wizyty w więzieniu Informacje i pomoc 7.1 Wypełnienie formularza wniosku 7.2 Płatność na pomoc w odwiedzinach w więzieniu 7.3 Utrata lub kradzież czeku przelewowego Standard usług Nasze standardy 8.1 Procedura zgłaszania skarg 8.2

5 Rozdział 1. WSTĘP Niniejsza broszura zawiera ogólne wskazówki dotyczące programu dofinansowania wizyt w więzieniach. Nie obejmuje ona wszystkich zasad obowiązujących we wszystkich okolicznościach i nie udziela pełnej interpretacji zasad. Nie powinna być więc traktowana jako dokument wyczerpujący i autorytatywny. Dołożono wszelkich starań, aby informacje były prawidłowe w momencie opublikowania. Ze względu jednak na możliwe zmiany procedur, stawek, przepisów wydziałowych oraz przepisów prawa, broszura niniejsza może się zdezaktualizować lub informacje w niej zawarte mogą nie być dokładne. Jednostka ds. Dofinansowania Wizyt w Więzieniach, w ramach Krajowych Służb Zarządzania Sprawcami Przestępstw, zarządza programem udzielającym pomocy w dojazdach w celu odwiedzenia w więzieniu bliskiego krewnego lub partnera oraz, w odpowiednich przypadkach, osoby zaprzyjaźnionej (obejmuje również Zakłady dla Młodocianych Przestępców). Osoby odwiedzające uprawnione do pomocy w ramach dofinansowania wizyt w więzieniach muszą mieszkać na stałe w Anglii, Walii lub Szkocji oraz spełniać określone warunki. Patrz Rozdział 2 i 3. Taki sam program prowadzony jest również z ramienia Służb Więziennictwa w Szkocji. APVU rozpatruje więc wnioski dotyczące odwiedzin w więzieniach w Irlandii Północnej, na wyspach Guernsey i Jersey. Kwiecień 2009 r.

6 Rozdział 2. OSOBY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU 2.1 Bliscy krewni Określenie bliscy krewni oznacza żonę, męża, partnera w związku cywilnym, matkę, ojca, siostrę, brata, syna, córkę, dziadków lub rodziców z adopcji, ojczyma lub macochę, lub inną osobę, która spełniała obowiązki rodzica przez znaczny okres w dzieciństwie więźnia. Minimalny wiek wnioskodawcy o dofinansowanie wizyty w więzieniu wynosi 18 lat (16 lat dla osób odwiedzających więzienie w Szkocji), ale ograniczenie to może zostać zniesione za pozwoleniem naczelnika więzienia lub dyrektora dla kwalifikujących się bliskich krewnych, partnera lub jedynej osoby odwiedzającej w wieku 16 lub 17 w celu odbycia wizyty bez towarzyszącej osoby dorosłej. 2.2 Partner Partner to osoba, z którą więzień zamieszkiwał w stałym związku bezpośrednio przed pozbawieniem wolności. Obowiązuje ograniczenie wieku. Patrz Rozdział 2.1. Wszystkie dzieci mieszkające z tą rodziną są również uprawnione do uzyskania pomocy. 2.3 Jedyna osoba odwiedzająca Jedyna osoba odwiedzająca to osoba niebędąca bliskim krewnym lub partnerem więźnia, lecz która jako jedyna odwiedziła więźnia w ciągu czterech tygodni bezpośrednio przed datą pierwszej wizyty objętej pomocą. Obowiązuje ograniczenie wieku. Patrz Rozdział Opiekun towarzyszący dziecku lub osobie młodocianej uprawnionej do wizyty Opiekunem towarzyszącym dziecku lub dzieciom więźnia może być: Współmałżonek lub partner więźnia Opiekun dziecka więźnia Osoba upoważniona przez osoby wyżej wymienione do opieki nad dziećmi podczas wizyty w więzieniu w ich imieniu. Współmałżonek lub partner więźnia Dzieci uprawnione do wizyty należy wymienić we wniosku, ale możliwa jest wizyta dzieci w więzieniu pod opieką innej osoby upoważnionej przez rodzica. Osoba ta składa wniosek jako osoba towarzysząca. Wnioskodawca musi jednak poprosić APVU na piśmie o upoważnienie opiekuna towarzyszącego oraz dostarczyć informacje wymienione poniżej w celu udowodnienia, że dany więzień jest matką lub ojcem dziecka, któremu osoba ta ma towarzyszyć. Patrz poniżej* nazwisko i imię, adres i numer ubezpieczenia społecznego osoby towarzyszącej imię i nazwisko oraz data urodzenia dziecka, któremu towarzyszyć będzie dana osoba oraz pokrewieństwo dziecka względem więźnia. Patrz poniżej* szczegółowe informacje o dochodach wnioskodawcy. Patrz Rozdział 3. W przypadku osób otrzymujących zasiłek dla osób o niskich dochodach (Income Support) lub dodatek dla osób o niskich dochodach poszukujących pracy (Income based Job Seeker s Allowance), lub dodatek zatrudnieniowy i zapomogę na podstawie dochodu (Employment lub Support Allowance), konieczne może być skontaktowanie się

7 z instytucją przyznającą świadczenie. W celu wyrażenia zgody, należy podać nazwę i adres biura lokalnego. imię i nazwisko, numer więźnia oraz zakład, w którym przebywa matka lub ojciec dziecka nazwisko i imię oraz adres osoby towarzyszącej dziecku O ile pozwolenie nie zostanie cofnięte przez rodzica na piśmie przesłanym do APVU, uznamy, że wymieniona osoba towarzysząca została upoważniona do towarzyszenia dziecku podczas wszystkich wizyt objętych programem wsparcia. *Jeden z dokumentów wymienionych poniżej stanowi wystarczający dowód świadczący o tym, że więzień jest rodzicem dziecka, jeżeli nazwisko dziecka jest takie samo jak nazwisko więźnia: skrócony odpis świadectwa urodzenia; lub oryginał świadectwa urodzenia; lub oryginał karty zdrowia; lub powiadomienie o przyznaniu zasiłku rodzinnego (Child Benefit); lub zaświadczenie wydane przez szkołę, ośrodek zdrowia itp. W razie niemożności dostarczenia dowodu potwierdzającego, że więzień jest ojcem dziecka, należy skontaktować się z lokalnym urzędem stanu cywilnego w celu uzyskania porady dotyczącej wpisania danych osobowych ojca do świadectwa urodzenia. Oryginały dokumentów z urzędu stanu cywilnego potwierdzające dokonanie zmiany świadectwa urodzenia muszą zostać przesłane do APVU. Opiekun Osoby niekwalifikujące się jako współmałżonek lub partner opiekujące się dzieckiem więźnia mogą być uprawnione do pomocy jako osoby towarzyszące. Osoby te muszą spełnić warunki związane z pułapem dochodów. Patrz Rozdział 3. Wraz z wnioskiem należy przesłać dokumenty potwierdzające, że więzień jest rodzicem dziecka, któremu ma towarzyszyć wnioskodawca. Patrz powyżej. Jeżeli dziecku ma towarzyszyć inna osoba, opiekun składający wniosek musi spełnić wszystkie wymogi dotyczące współmałżonka lub partnera więźnia. O ile pozwolenie nie zostanie cofnięte na piśmie przesłanym do APVU, uznamy, że wymieniona osoba towarzysząca została upoważniona do towarzyszenia dziecku podczas wszystkich wizyt objętych programem dofinansowania. Osoba towarzysząca musi wypełnić formularz wniosku. Osoba upoważniona Przed rozpatrzeniem wniosku wymagane jest dostarczenie przez rodzica, partnera lub opiekuna pisma upoważniającego oraz określonych informacji wymienionych powyżej. Nie jest wymagane spełnienie warunków dotyczących wysokości dochodów.

8 2.5 Osoba towarzysząca osobie dorosłej uprawnionej do wizyty Dorosłe osoby odwiedzające mogą być uprawnione do pomocy dla osoby towarzyszącej. Patrz Rozdział 6.1d. Osoba towarzysząca musi wypełnić formularz wniosku i powinna przesłać go w miarę możności jednocześnie z formularzem osoby odwiedzającej. Pomoc obejmuje koszty podróży powrotnej z miejsca zamieszkania osoby towarzyszącej do miejsca zamieszkania uprawnionej osoby odwiedzającej. Obowiązuje stawka maksymalna. Jeżeli wniosek dotyczy kosztów przejazdu samochodem prywatnym, uprawniona osoba odwiedzająca otrzymuje zazwyczaj zwrot kosztów za całkowitą długość podróży w milach, o ile nie zgłoszono innego wniosku. Obowiązują podane stawki.

9 Rozdział 3. DOCHODY 3.1 Dochód uprawniający do uzyskania pomocy Do uzyskania pomocy uprawnieni są wnioskodawcy spełniający kryteria podane w Rozdziale 2 oraz otrzymujący jedno ze świadczeń wymienionych poniżej lub posiadający zaświadczenie o stanie zdrowia kategorii 2 lub 3 (Patrz Rozdział poniżej): Zasiłek dla osób o niskich dochodach (Income Support); lub Dodatek dla osób poszukujących pracy określany na podstawie dochodu (Income Based Job Seeker s Allowance); lub Dodatek zatrudnieniowy lub zapomoga na podstawie dochodu (Employment i Support Allowance (Income Related)); lub Ulga podatkowa (Tax Credit); lub Dodatek emerytalny (Pension Credit). Jeżeli wymienione świadczenia otrzymuje inna osoba, należy podać dane tej osoby w Części 2 wniosku Wnioskodawca ma obowiązek powiadamiać nas natychmiast o wszelkich zmianach w dochodach. 3.2 Zasiłek dla osób o niskich dochodach / Dodatek dla osób poszukujących pracy określany na podstawie dochodu / Dodatek zatrudnieniowy lub zapomoga na podstawie dochodu Otrzymujemy potwierdzenie od Ministerstwa Pracy i Emerytur dotyczące świadczeń przyznawanych wnioskodawcy oraz prowadzimy regularne kontrole. 3.3 Ulga podatkowa dla osób pracujących o niskich dochodach lub dla osób wychowujących dzieci Do pomocy uprawnieni są wnioskodawcy otrzymujący jedno z poniższych świadczeń: Ulga podatkowa dla osób wychowujących dzieci (Child Tax Credit); lub Komponent niepełnosprawności w ramach ulgi podatkowej dla osób pracujących o niskich dochodach; lub Ulga podatkowa dla osób pracujących o niskich dochodach z ulgą podatkową dla osób wychowujących dzieci (Working Tax Credit with Child Tax Credit). W każdym przypadku dochód w gospodarstwie domowym brutto określony na dokumencie przyznania ulgi podatkowej nie może przekraczać podanego pułapu. Do APVU należy przesłać oryginał dokumentu przyznania ulgi podatkowej składając wniosek po raz pierwszy, a następnie należy dostarczać nowe lub poprawione dokumenty przyznania świadczeń.

10 3.4 Dodatek emerytalny Osoby otrzymujące dodatek emerytalny są uprawnione do pomocy na wizyty w więzieniu, jeżeli spełniają kryteria wymienione w Rozdziale 2. Do APVU należy przesłać oryginał dokumentu przyznania świadczenia składając wniosek po raz pierwszy, a następnie należy dostarczać nowe lub poprawione dokumenty przyznania świadczeń. 3.5 Zaświadczenie o stanie zdrowia kategorii 2 lub 3 Do APVU należy przesłać oryginał zaświadczenia składając wniosek po raz pierwszy, a następnie należy dostarczać nowe lub poprawione zaświadczenia. Pomoc na wizyty w więzieniu może zostać przyznana na trzy miesiące wstecz przed rozpoczęciem ważności zaświadczenia o stanie zdrowia, jeżeli spełnione zostaną inne warunki. Uwaga świadczenie określone w zaświadczeniu HC3 na przejazdy w celu leczenia specjalistycznego w ramach NHS zostaje odjęte od każdej płatności na dofinansowane wizyty w więzieniu. Formularz wniosku o zaświadczenie o stanie zdrowia (HC1) można otrzymać od APVU.

11 Rozdział 4. ZAKŁADY PENITENCJARNE 4.1 Więzienia w Anglii, Walii i Szkocji Program pomocy obejmuje wszystkie zakłady penitencjarne (w tym zakłady dla młodocianych przestępców) w Anglii, Walii i Szkocji. 4.2 Więzienia w Irlandii Północnej Osoby uprawnione zamieszkujące w Anglii, Walii lub Szkocji mogą się ubiegać o pomoc na odwiedziny więźnia przebywającego w więzieniu w Irlandii Północnej. 4.3 Więzienie na wyspie Guernsey Osoby uprawnione zamieszkujące w Anglii, Walii lub Szkocji mogą się ubiegać o pomoc na odwiedziny więźnia przebywającego w więzieniu na wyspie Guernsey. Spełnione muszą zostać dwa warunki: pomoc przyznawana jest na jedną wizytę co 6 miesięcy dla nie więcej niż trzech uprawnionych osób dorosłych i uprawnionych dzieci na jedną wizytę jeżeli więzień odbywa karę 6 miesięcy lub krótszą, dofinansowanie można uzyskać tylko na jedną wizytę. Obywatel Wielkiej Brytanii może, po uzyskaniu wyroku, zgłosić prośbę o przeniesienie do więzienia w Wielkiej Brytanii. Więzienie Guernsey prowadzi politykę repatriacji wszystkich więźniów skazanych na 5 lat lub dłużej. Urzędnik do spraw dozoru sądowego zatrudniony w więzieniu Guernsey udziela pomocy i informacji w tej sprawie (numer telefonu ). 4.4 Więzienie na wyspie Jersey Osoby uprawnione zamieszkujące w Anglii, Walii lub Szkocji mogą się ubiegać o dofinansowanie na odwiedziny więźnia przebywającego w więzieniu na wyspie Jersey. Obowiązują dwa warunki takie same jak dla wizyt w więzieniu na wyspie Guernsey. Pomocy i informacji w tej sprawie udzielamy bezpośrednio.

12 Rozdział 5. POMOC NA WIZYTY W WIĘZIENIU 5.1 Uprawnienia Pomoc przyznawana jest zazwyczaj na wizyty co dwa tygodnie do 26 wizyt dofinansowanych w okresie 12 miesięcy. Okres ten rozpoczyna się z datą pierwszej dofinansowanej wizyty. Wizyty, na które przyznawane jest dofinansowanie można zgromadzić odbywając dwie lub więcej kolejnych wizyt podczas jednej podróży tam i z powrotem. Rozpatrzone może być świadczenie na nocleg. Każdy dzień wizyty wliczany jest do rocznego limitu. Pomoc może zostać przyznana na zgromadzone wizyty. W celu uzyskania informacji na ten temat należy się skontaktować z APVU. Z pomocy na wizytę można skorzystać w celu spotkania w zakładzie karnym z więźniem zwolnionym tymczasowo. Formularz potwierdzenia wizyty musi zostać datowany w więzieniu. Patrz Rozdział 6.1e. Każda podróż tam i z powrotem wliczona zostanie do rocznego limitu, zaś zwrot kosztów ograniczony zostanie do kosztów normalnej wizyty. Pod koniec okresu 12 miesięcy wolno przenieść na następny okres nie więcej niż 13 niewykorzystanych wizyt objętych dofinansowaniem. W celu uzyskania dalszych informacji należy się skontaktować z naszą instytucją. 5.2 Wizyty dodatkowe Naczelnik więzienia może zezwolić na dodatkowe wizyty, jeżeli zostaną one uznane za konieczne w celu resocjalizacji lub dla dobra więźnia bądź osoby odwiedzającej. Płatność nie będzie wliczana do rocznego limitu. Patrz Rozdział Spóźnienie na wizytę w więzieniu Niektóre więzienia odmawiają wstępu na wizytę w razie spóźnienia osoby odwiedzającej. W tych przypadkach osoba odwiedzająca nie jest zazwyczaj uprawniona do pomocy na wizytę w więzieniu. 5.4 Odwołane wizyty Pomoc zostaje zazwyczaj przyznana, jeżeli osoba odwiedzająca uda się do więzienia na wizytę, która została odwołana ze względów operacyjnych lub więzień został przeniesiony do innego więzienia. Formularz potwierdzenia wizyty musi zostać datowany w więzieniu i w razie możliwości powinien określać powód odwołania wizyty. Płatność nie będzie wliczana do rocznego limitu. Patrz Rozdział 5.1.

13 Rozdział 6. DOSTĘPNE FORMY POMOCY FINANSOWEJ 6.1 Ogólne informacje a. Termin złożenia wniosku o pomoc na wizyty w więzieniu Każda uprawniona osoba odwiedzająca i, w odpowiednich przypadkach, uprawniona osoba towarzysząca (patrz Rozdział 2.4 i 2.5) powinna wypełnić osobny formularz, który musi zostać wysłany do APVU w ciągu 28 dni po terminie najwcześniejszej wizyty, której dotyczy wniosek o pomoc. W celu uzyskania pomocy przy wypełnianiu formularza wniosku, prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta. Patrz Rozdział 7.1. b. Dokumenty potwierdzające wydatki Koszty przejazdów publicznymi środkami transportu, wynajmu samochodu, parkingu, przejazdów mostem lub tunelem, noclegów i opieki nad dziećmi zostaną zrefundowane wyłącznie pod warunkiem dołączenia do formularza wniosku rachunków, paragonów lub wykorzystanych biletów. c. Zaliczka Można starać się o zaliczkę na jedną lub dwie wizyty. W przypadku podróży pociągiem zazwyczaj wystawiany jest kwit uprawniający do przejazdu. Przed podróżą kwit ten należy wymienić na bilety. Zawsze należy prosić o pokwitowanie. Jeżeli osoba odwiedzająca chce złożyć wniosek o dwie zaliczki w tym samym czasie i zamierza odwiedzać więzienie co 14 dni, wniosek o kolejne zaliczki najlepiej jest zgłosić natychmiast po pierwszej z dwóch wizyt. Do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz potwierdzenia wizyty oraz odpowiednie paragony, pokwitowania lub bilety za podróż i nocleg dotyczące wizyty, która się już odbyła. Wnioski można zgłaszać co 14 dni, a data zazwyczaj ustalana jest za około 4 tygodnie. Nie zezwalamy na posiadanie więcej niż dwóch zaliczek jednocześnie. Należy zachować wszystkie bilety i paragony, a następnie przesłać do APVU wraz z wypełnionym formularzem potwierdzenia wizyty (patrz Rozdział 6.1e) w ciągu 28 dni po terminie wizyty lub wizyt, bądź należy je dołączyć do kolejnego wniosku, jeżeli jest on składany wcześniej. Jeżeli wizyta zostanie odwołana lub nie nastąpi w ciągu 7 dni od daty podanej w formularzu wniosku, wszystkie środki finansowe i kwity kolejowe, jeżeli zostały wystawione, muszą zostać zwrócone do APVU lub należy przesłać czek płatny na APVU. W celu uzyskania informacji lub pomocy dotyczącej zaliczek należy skontaktować się z biurem obsługi klienta. d. Specjalne potrzeby Osoby otrzymujące dodatek na utrzymanie dla niepełnosprawnych (Disability Living Allowance) bądź w wieku 75 lat lub starsze mogą się starać o: pomoc osoby towarzyszącej (krewny lub znajomy) podczas podróży. W razie podróży samochodem należna jest wyższa stawka za długość trasy w milach. Patrz Rozdział 2.5.

14 Nie obowiązuje ograniczenie dotyczące wynajmu samochodu oraz ograniczenie kosztów do poziomu kosztów przejazdu środkami transportu publicznego. Patrz Rozdział 6.2e. korzystanie z taksówki do odbycia krótkich przejazdów np. z/do przystanku autobusowego lub stacji kolejowej. Patrz Rozdział 6.2f. transport samochodu promem na Isle of Wight w razie odwiedzania więźnia w HMP Albany, Camp Hill lub Parkhurst. Patrz Rozdział 6.2d. Osoby, które nie otrzymują dodatku na utrzymanie dla niepełnosprawnych, lecz mają specjalne potrzeby związane ze złym stanem zdrowia, powinny poprosić swego lekarza o pismo do naszej instytucji. Jeżeli dany problem zdrowotny nie zostanie określony jako przewlekły, pismo od lekarza konieczne będzie co cztery miesiące. e. Potwierdzenie wizyty Do formularza wniosku o pomoc dotyczącego każdej osoby odwiedzającej i osoby towarzyszącej, jeżeli była obecna, należy dołączyć formularz potwierdzenia wizyty. W razie prośby o wypłacenie zaliczki, należy zapoznać się z Rozdziałem 6.1c. Dwa formularze potwierdzenia wizyty zostały dołączone do zestawu dokumentacji dla wnioskodawcy. Należy wypełnić Część A i zabrać ze sobą jeden formularz do więzienia, ponieważ musi on zostać datowany w celu udowodnienia, że wizyta się odbyła. Po przybyciu do recepcji w więzieniu (nie wszystkie więzienia mają recepcję dla osób odwiedzających), należy się dowiedzieć, kto jest odpowiedzialny za wypełnienie części B. Formularz ze stemplem datownika zostanie oddany osobie odwiedzającej. Należy uważnie przeczytać poniższe uwagi, ponieważ obowiązywać mogą określone ograniczenia dotyczące Rozdziału 6.1 a-e. 6.2 Transport Program pomocy obejmuje koszty przejazdów koleją (drugą klasą lub jej odpowiednikiem), autobusem (włącznie z autobusami społecznymi), przejazdów samochodem prywatnym lub motocyklem, promem, wynajmu samochodu, taksówki oraz przelotu samolotem. Składając wniosek należy dostarczyć rachunki oraz wykorzystane bilety. a. Kolej / Metro Osoby podróżujące często koleją mogą złożyć wniosek o refundację biletu okresowego ze zniżką. Musimy jednak mieć pewność, że koszt biletu okresowego zostanie wykorzystany na przejazdy ze zniżką w celu odwiedzenia więzienia. Informacje o dostępnych lokalnie biletach można uzyskać na stacji kolejowej. b. Autobus Osoby często podróżujące autobusem mogą złożyć wniosek o refundację biletu okresowego ze zniżką. Musimy jednak mieć pewność, że koszt biletu okresowego zostanie wykorzystany na przejazdy ze zniżką w celu odwiedzenia więzienia. Informacje o dostępnych lokalnie biletach można uzyskać od firmy autobusowej.

15 c. Samochód / motocykl Wypłacana jest stała stawka za milę. Odległość przejazdu tam i z powrotem (zazwyczaj najkrótsza trasa) obliczana jest przy pomocy komputerowego oprogramowania do planowania podróży. Jeżeli dwie osoby odwiedzające uprawnione do pomocy podróżują jednym samochodem, ich wnioski o wsparcie powinny zostać złożone razem. Jeden z formularzy musi określać, która osoba jest zatwierdzona jako kierowca. Paragony za parkowanie zostaną zrefundowane w przypadkach, gdy więzienie nie posiada parkingu lub ilość miejsc parkingowych jest ograniczona. Refundowane są również opłaty za przejazdy mostami i tunelami. Koszty dojazdu autobusem z parkingu poza miastem (tzw. park and ride ) zostaną zrefundowane na podstawie wykorzystanych biletów lub paragonu. Konieczne może być dostosowanie długości podróży w milach. Jeżeli konieczne jest korzystanie z pomocy osoby towarzyszącej lub kierowcy udzielającego pomocy ze względu na stan zdrowia osoby odwiedzającej, płatna jest stawka za przejazd w milach wyższa niż opublikowana. Patrz Rozdział 2.5. Kierowcy samochodów udostępnianych w ramach umowy Motability Finance mogą być uprawnieni do pomocy finansowej za dodatkowe opłaty za długość podróży w milach. W celu uzyskania dalszych informacji należy się skontaktować z naszą instytucją. d. Odwiedziny w więzieniu na Isle of Wight Refundowane są opłaty za parkowanie w porcie na lądzie stałym. Koszt przeprawy samochodu promem refundowany jest jedynie, gdy osoba odwiedzająca nie może skorzystać z autobusu na Isle of Wight ze względu na zły stan zdrowia. Pasażerowie piesi ograniczeni są do najtańszego biletu na prom w celu odbycia wizyty. Refundowany jest koszt przejazdu autobusem z portu do więzienia. e. Wynajem samochodu Możliwe jest wynajęcie samochodu od firmy prywatnej. Obowiązuje stawka maksymalna, ale płatna jest również stawka za odległość w milach. Refundacja za wynajem samochodu plus dodatek na paliwo nie może przekroczyć kosztu takiego samego przejazdu środkami transportu publicznego. Bierzemy jednak pod uwagę ilość osób odwiedzających uprawnionych do pomocy podróżujących razem i uwzględniamy ewentualne oszczędności w kosztach podróży, posiłków itp. f. Taksówka Refundacja opłat za przejazdy taksówką do/z przystanku autobusowego lub do/ze stacji kolejowej będzie uwzględniana jedynie w przypadkach, jeżeli dotyczy osoby w wieku 75 lub starszej bądź gdy przejście pieszo zajęłoby więcej niż 20 minut. W miarę możliwości przejazdy taksówką należy rezerwować przez biuro taksówek. Przeprowadzamy regularne kontrole w firmach taksówkowych w celu sprawdzenia kosztów przejazdów taksówką podawanych we wnioskach.

16 Paragon za przejazd taksówką powinien zawierać następujące dane: data przejazdu nazwisko, adres i numer telefonu firmy taksówkowej nazwisko i/lub podpis kierowcy szczegółowe informacje o przejeździe dokonana opłata za przejazd. g. Autobus społeczny lub podobne środki transportu Płatność ograniczona zostanie do wysokości faktycznej opłaty za przejazd lub do kosztu takiego samego przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli byłby on tańszy. h. Przelot samolotem Koszty przelotu samolotem zostaną opłacone wyłącznie w przypadku, gdy jest on tańszy niż inne środki transportu publicznego. Przed poniesieniem jakichkolwiek wydatków zalecane jest skontaktowanie się z naszą instytucją. 6.3 Dodatek na posiłek W razie pobytu poza domem przez 5 godzin lub dłużej osoba odwiedzająca uprawniona jest do dodatku na lekki posiłek. Stawka jest podwajana, jeżeli pobyt poza domem wynosi 10 godzin lub dłużej. Nie jest wymagane dostarczanie paragonu. Płatność dokonywana jest również na dzieci uprawnione do pomocy w wieku 1 roku lub starsze przebywające z osobą odwiedzającą podczas wizyty. 6.4 Nocleg Przy rozpatrywaniu wniosków o refundację kosztów noclegu brane są pod uwagę następujące czynniki: czas trwania pobytu poza domem trudność dojazdu ilość i wiek dzieci uprawnionych do pomocy wiek wnioskodawcy dostępność publicznych środków transportu wymogi związane ze stanem zdrowia. Patrz Rozdział 6.1d. Koszt przejazdu z miejsca zakwaterowania do więzienia jest refundowany, ale tylko do wysokości maksymalnej podanej stawki.

17 Możliwe jest uzyskanie refundacji kosztów lekkiego posiłku lub kolacji, lub obydwu tych posiłków. Przeprowadzamy regularne kontrole w celu sprawdzenia kosztów noclegu podawanych we wnioskach. 6.5 Opieka nad dzieckiem Koszty opieki nad dzieckiem przez zarejestrowanego opiekuna lub pobytu dziecka w świetlicy będą brane pod uwagę, jeżeli osoba odwiedzająca nie chce zabierać dziecka w wieku do 16 lat uprawnionego do pomocy na wizytę w więzieniu. Wraz z formularzem wniosku należy przesłać następujące informacje: nazwisko i imię oraz adres szkoły lub opiekuna numer rejestracji opiekuna oraz nazwę i adres odpowiednich władz lokalnych (jeżeli ma zastosowanie) koszt za godzinę. Należy uzyskać rachunek i dołączyć go do wniosku. Nasza instytucja w normalnych okolicznościach nie kontaktuje się bezpośrednio z opiekunem lub szkołą.

18 Rozdział 7. ZGŁASZANIE WNIOSKU O POMOC NA WIZYTY W WIĘZIENIU 7.1 Informacje i pomoc Informacje na temat programu pomocy oraz o zakładach penitencjarnych włącznie z godzinami odwiedzin dostępne są na stronie internetowej Służb Więziennictwa: Prosimy o bezpośredni kontakt z APVU w celu : uzyskania pomocy w wypełnieniu formularza uzyskania informacji w języku walijskim, innym języku obcym, zapisanej alfabetem Braille a, na kasecie audio lub na CD zgłoszenia zapytania dotyczącego programu pomocy lub wniosku o zaliczkę zgłoszenia zapytania dotyczącego aktualnego wniosku lub niedawnej płatności zgłoszenia utraty lub kradzieży czeku przelewowego. Nasz adres: Telefon: Telefon tekstowy: Faks: APVU, PO Box 2152, Birmingham B15 1SD w godz. 10:15-11:45 oraz 14:15-15:45 (od pon. do pt.) (dla osób niedosłyszących) (całodobowy) Niezależne porady, informacje i wsparcie dla osób, których bliscy znajdują się w więzieniu (z wyjątkiem zapytań dotyczących przypadków indywidualnych pomocy w odwiedzaniu więzień) można uzyskać od: Infolinia pomocy dla rodzin więźniów (Prisoners Families Helpline) (dotycząca więzień w Anglii i Walii) Telefon: (połączenia są bezpłatne) Strona internetowa: Infolinia pomocy dla rodzin więźniów w Szkocji (Scottish Prisoners Families Helpline ) (dotycząca więzień w Szkocji) Telefon: (połączenia są bezpłatne) Strona internetowa: Lokalnie można uzyskać informacje i pomoc ze strony następujących instytucji: Krajowe Służby Dozoru Sądowego (National Probation Service), Zespół ds. Młodocianych Przestępców (Youth Offending Team), służby pomocy socjalnej oraz Biuro Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau). 7.2 Wypełnienie formularza wniosku Przed wysłaniem wniosku należy sprawdzić, czy: wszystkie części zostały wypełnione oświadczenie jest podpisane

19 dołączone zostały bilety/paragony oraz formularz potwierdzenia wizyty w odniesieniu do wizyt, które się już odbyły dołączone zostały dokumenty uzasadniające (jeżeli są wymagane). 7.3 Płatność na pomoc w odwiedzinach w więzieniu Po rozpatrzeniu i zaakceptowaniu wniosku, wnioskodawca otrzyma: czek przelewowy i/lub kwit kolejowy pismo wyjaśniające metodę obliczenia płatności formularz wniosku wtórnego dwa formularze potwierdzenia wizyty. Czek przelewowy należy zrealizować w podanym urzędzie pocztowym w ciągu 3 miesięcy od daty wydania. Konieczne może być okazanie dowodu tożsamości. 7.4 Utrata lub kradzież czeku przelewowego Utratę lub kradzież czeku przelewowego lub kwitu kolejowego należy zgłosić na policję, po czym zawiadomić APVU na piśmie podając następujące informacje: okoliczności utraty lub kradzieży, datę zgłoszenia na policję, numer zgłoszenia przestępstwa, nazwisko funkcjonariusza policji przyjmującego zgłoszenie oraz adres posterunku policji. Po zawiadomieniu o utracie lub kradzieży czeku nowy czek zostaje zazwyczaj wystawiony w ciągu 8 dni roboczych.

20 Rozdział 8. STANDARD USŁUG 8.1 Nasze standardy Naszym celem jest zapewnienie usług na najlepszym możliwym poziomie zgodnym z poniższymi standardami: Pracownicy będą uprzejmi i pomocni. Klienci będą traktowani z szacunkiem, zrozumieniem i bez uprzedzeń. Wnioski będą zazwyczaj rozpatrywane w ciągu 8 dni roboczych po otrzymaniu. Na listy wysłane pocztą zwykła lub elektroniczną odpowiemy w ciągu 8 dni roboczych po otrzymaniu lub prześlemy potwierdzenie odbioru, jeżeli konieczne będzie uzyskanie dalszych informacji. Linia telefoniczna czynna jest zazwyczaj w godz. 10:15-11:45 oraz 14:15-15:45 od poniedziałku do piątku. Połączenie zostanie odebrane w ciągu 10 sekund. Automatyczna sekretarka powiadamia o konieczności połączenia w innych godzinach, gdy linia jest zajęta lub jeżeli usługa nie jest dostępna ze względów operacyjnych. Pracownicy podają swe nazwisko odbierając telefon lub pisząc do klienta. Przynajmniej raz w roku prowadzone będzie badanie opinii klientów i jego wyniki publikowane będą w biuletynie informacyjnym. W biuletynie podawane będą informacje o spełnieniu założonych standardów oraz o ewentualnych działaniach w celu poprawy jakości usług. W biuletynie publikowane będą informacje o wszelkich zmianach w programie pomocy. Dyrektor Jednostki chętnie przyjmuje uwagi klientów i propozycje dotyczące świadczonych usług. Ogłaszamy procedurę rozpatrywania skarg i wniosków. 8.2 Procedura zgłaszania skarg W razie niezadowolenia z naszych usług lub w celu zgłoszenia skargi prosimy o kontakt listowny na adres: Customer Services, APVU, PO Box 2152, Birmingham, B15 1SD; lub telefoniczny pod numer w godz. 10:15-11:45 oraz 14:15-15:45 (od pon. do pt.) oraz o kontakt z Kierownikiem Zespołu zajmującego się więzieniem, które odwiedza dany wnioskodawca. Przeprowadzimy dochodzenie w sprawie i przekażemy wnioskodawcy odpowiedź telefonicznie lub na piśmie w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu, lub zawiadomienie o pracach, jeżeli dochodzenie trwa dłużej. Uczynimy wszystko, aby dana sprawa została odpowiednio zbadana oraz aby wnioskodawca otrzymał wyjaśnienia lub, jeżeli to konieczne, przeprosiny. Osoby niezadowolone z odpowiedzi naszej instytucji mogą wysłać pismo pod adres: Head of Assisted Prison Visits Unit, PO Box 2152, Birmingham, B15 1SD (w sprawach dotyczących więzień w Anglii i Walii)

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik (A guide to Housing Benefit and Council Tax Benefit for Students) Polish Niniejsza ulotka wyjaśnia zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 5 do Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 5 do Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zasady refundacji kosztów przejazdów i zakwaterowania członków/zastępców

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowych przepisach dotyczących Lokalnego zasiłku mieszkaniowego

Przewodnik po nowych przepisach dotyczących Lokalnego zasiłku mieszkaniowego Polish Przewodnik po nowych przepisach dotyczących Lokalnego zasiłku mieszkaniowego (A guide to Local Housing Allowance) Niniejsza ulotka opisuje nowe sposoby na obliczanie maksymalnej wysokości dodatku

Bardziej szczegółowo

Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości

Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości Polish NDL42 New Deal For Partners NDL42 p.2-3 Dla kogo przeznaczony jest program? Program New Deal dla Partnerów jest programem, z

Bardziej szczegółowo

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi (Housing Benefit and Council Tax Benefit a guide to overpayments and debt) Polish Niniejsza ulotka wyjaśnia zasady postępowania w przypadkach

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące przejazdów chorych w regionie Skåne

Zasady dotyczące przejazdów chorych w regionie Skåne (Początek obowiązywania: od 2013 r.) Zasady dotyczące przejazdów chorych w regionie Skåne Odpowiedzialność przedsiębiorstwa Skånetrafiken Skånetrafiken jest działającym w regionie Skåne przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r.

Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r. Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r. w sprawie: krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Milanówka oraz sposobu ich rozliczania. Niniejsze zarządzenie reguluje

Bardziej szczegółowo

Regulamin zwrotu kosztów przejazdu w ramach Projektu Razem łatwiej: sieciowanie organizacji pozarządowych w województwie kujawskopomorskim

Regulamin zwrotu kosztów przejazdu w ramach Projektu Razem łatwiej: sieciowanie organizacji pozarządowych w województwie kujawskopomorskim Regulamin zwrotu kosztów przejazdu w ramach Projektu Razem łatwiej: sieciowanie organizacji pozarządowych w województwie kujawskopomorskim Informacje ogólne 1. Uczestnikowi/czce Projektu przysługuje zwrot

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r.

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r. Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r. w sprawie zasad wydawania poleceń służbowych, ewidencjonowania oraz ustalania należności przysługujących

Bardziej szczegółowo

Ulotka na temat informacji zwrotnej dla Działu opieki społecznej ds. dzieci

Ulotka na temat informacji zwrotnej dla Działu opieki społecznej ds. dzieci Ulotka na temat informacji zwrotnej dla Działu opieki społecznej ds. dzieci Opieka społeczna: pracujemy dla rodzin Dział opieki społecznej ds. dzieci, rodzin i dorosłych 1 INFORMACJA ZWROTNA Polish Dział

Bardziej szczegółowo

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny informacje dla właścicieli i pośredników nieruchomości

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny informacje dla właścicieli i pośredników nieruchomości Polish Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny informacje dla właścicieli i pośredników nieruchomości (Housing and Council Tax Benefits information for landlords and agents) Ulotka ta jest adresowana

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl Podróże służbowe krajowe i zagraniczne www.pip.gov.pl Podstawowe zagadnienia Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne przesyłanie pieniędzy

Bezpieczne przesyłanie pieniędzy Bezpieczne przesyłanie pieniędzy Niniejsza ulotka dotyczy osób przesyłających pieniądze innym osobom lub firmom i korzystających z usług firmy, która nie jest bankiem ani oszczędnościową kasą mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

Darmowe leki na drobne dolegliwości w lokalnej aptece

Darmowe leki na drobne dolegliwości w lokalnej aptece Darmowe leki na drobne dolegliwości w lokalnej aptece ADVICE Informacje dla pacjentów Co to jest Minor Ailment Service? Minor Ailment Service to usługa na rzecz dzieci, osób, które ukończyły 60 lat, osób

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 376 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE 28 Czerwiec 2010 r. DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE Projektowane zmiany Marcin Górski, adwokat Źródła prawa Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Delegacje krajowe. Delegacje krajowe Jeżeli podróż służbowa trwa : Mniej niż 8 godzin od 8 do 12 godzinponad

Delegacje krajowe. Delegacje krajowe Jeżeli podróż służbowa trwa : Mniej niż 8 godzin od 8 do 12 godzinponad DELEGACJE SŁUŻBOWE 1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP LEKÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2015-2017

MIEJSKI ROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP LEKÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2015-2017 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 52/IX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 maja 2015 r. MIEJSKI ROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP LEKÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2015-2017 MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI NA NINIEJSZYM FORMULARZU MOŻNA ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO LUB DO KRAJOWEGO ORGANU WYKONAWCZEGO Prawa pasażera w przypadku odmowy przyjęcia

Bardziej szczegółowo

13. Przyczyny zmniejszenia się liczby pracowników (wypełnia się w przypadku zmniejszenia się liczby pracowników w

13. Przyczyny zmniejszenia się liczby pracowników (wypełnia się w przypadku zmniejszenia się liczby pracowników w 13. Przyczyny zmniejszenia się liczby pracowników (wypełnia się w przypadku zmniejszenia się liczby pracowników w stosunku do średniego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia

Bardziej szczegółowo

PROCES ODWOŁANIA: osoby indywidualne i rodziny

PROCES ODWOŁANIA: osoby indywidualne i rodziny PROCES ODWOŁANIA: osoby indywidualne i rodziny Celem Departamentu Zdrowia stanu Nowy Jork jest zapewnienie Państwu oraz Państwa rodzinom pomocy w uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego, na które je stać.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016r. poz. 195)

USTAWA z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016r. poz. 195) USTAWA z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016r. poz. 195) Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym

Bardziej szczegółowo

Do... Dyrektora... (wpisać nazwę i adres szkoły)...

Do... Dyrektora... (wpisać nazwę i adres szkoły)... W N I O S E K o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012 Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczęszcza dziecko w terminie do 5 września 2011r. Do...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe Dz.U.2004.135.1448 zmiany: 2011-04-21 Dz.U.2011.73.393 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych. 1. Nazwa zakładu pracy... 2. Adres siedziby... 3. Miejsce prowadzenia działalności... 4. Telefon...Fax...

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych. 1. Nazwa zakładu pracy... 2. Adres siedziby... 3. Miejsce prowadzenia działalności... 4. Telefon...Fax... Pieczęć Wnioskodawcy Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8 81-332 Gdynia tel. 58 /620-49-54 w.104 WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych I. INFORMACJA O ZAKŁADZIE PRACY 1.

Bardziej szczegółowo

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności?

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Orzeczenie może dawać uprawnienia do różnych świadczeń. Orzekaniem o niepełnosprawności dziecka zajmuje się Miejski

Bardziej szczegółowo

Procedura składania skarg przewodnik dla klientów

Procedura składania skarg przewodnik dla klientów Polski (Polish) Nasze zobowiązanie Procedura składania skarg przewodnik dla klientów Staramy się działać jak najlepiej dla naszych rezydentów, pacjentów, klientów, oraz ich krewnych i opiekunów. Zwykle

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z NOCLEGU I WYŻYWIENIA W RAMACH PRAKTYK ZAWODOWYCH U PRACODAWCY ORAZ ZASADY ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU CZAS ZAWODOWCÓW WIELKOPOLSKIE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE. 1. Politechnika

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie numer UDA-POKL.03.04.03-00-042/11-00 z dnia 17.11.2011r. 1 Informacje ogólne

Umowa o dofinansowanie numer UDA-POKL.03.04.03-00-042/11-00 z dnia 17.11.2011r. 1 Informacje ogólne ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻE ORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU Aedifico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce. Kontynuacja edycji projektu z l. 2010-2011 Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie zażaleń do NHS od 1 kwietnia 2011

Zgłaszanie zażaleń do NHS od 1 kwietnia 2011 Poprawiamy relacje Zgłaszanie zażaleń do NHS od 1 kwietnia 2011 NHS (Państwowa Służba Zdrowia) w Walii dąży do zapewnienia pacjentom jak najlepszej opieki medycznej. Dlatego bardzo istotne jest przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Kandydaci indywidualni

Kandydaci indywidualni REGULAMIN BELL POZNAŃ AUTORYZOWANEGO CENTRUM EGZAMINÓW CAMBRIDGE ESOL ZAPISY NA EGZAMIN Kandydaci indywidualni 1. W celu przystąpienia do egzaminu Cambridge ESOL w wybranej sesji egzaminacyjnej, należy:

Bardziej szczegółowo

... Tarnogród, dnia... Imię i nazwisko wnioskodawcy Rodzica Kandydata... Adres do korespondencji

... Tarnogród, dnia... Imię i nazwisko wnioskodawcy Rodzica Kandydata... Adres do korespondencji ... Tarnogród, dnia... Imię i nazwisko wnioskodawcy Rodzica Kandydata...... Adres do korespondencji Pani/Pan... Dyrektor...... nazwa i adres placówki Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH (tekst jednolity) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku Warszawa grudzień 2014 Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

podstawie wniosku złożonego osobiście, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia;

podstawie wniosku złożonego osobiście, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia; ZARZĄDZENIE Nr 24/2013 DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów. Na podstawie art. 22 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Emerytury. {Pensions}

Emerytury. {Pensions} Emerytury {Pensions} 182 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Istnieją trzy rodzaje emerytur państwowych. Dwie z nich oparte są na składkach płaconych jako część ubezpieczenia społecznego emerytura państwowa pomostowa

Bardziej szczegółowo

Adviceguide Advice that makes a difference

Adviceguide Advice that makes a difference Choroba w pracy Sickness at work POLISH / POLSKI Czy przysługuje mi wynagrodzenie za czas? Jeżeli pracownik jest nieobecny przez okres kolejnych czterech lub więcej dni i zarabia ponad 111 funtów tygodniowo,

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie pomocy finansowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. Wyprawka szkolna

W N I O S E K o udzielenie pomocy finansowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. Wyprawka szkolna (przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z instrukcją oraz informacjami dodatkowymi strona numer 4 i 5).. nazwisko i imię wnioskodawcy miejscowość, data adres zamieszkania PESEL telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Wstęp W niniejszej ulotce wyjaśniamy, jakie leczenie możesz uzyskać, jeśli mieszkasz w regionie Lothian (Edynburg, West Lothian, Midlothian

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU /Imię i nazwisko/. /PESEL/ /Adres zamieszkania/ Dnia.. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń I. Na podstawie art.41 ust. 4b i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/49/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/49/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 23 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/49/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń Opłata skarbowa: nie pobiera się Rzekuń, dnia... Wójt Gminy Rzekuń WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO UWAGA:

Bardziej szczegółowo

1.Zakres i konfiguracja obsługi

1.Zakres i konfiguracja obsługi Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 1 do Umowy../2012 określający zasady i warunki świadczenia usług 1.Zakres i konfiguracja obsługi 1. Zakres obsługi 1.1. W ramach świadczonych przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników. w roku szkolnym 2014/2015 dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników. w roku szkolnym 2014/2015 dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile WNIOSKODAWCA (ojciec, matka, prawny opiekun, rodzic zastępczy, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe

Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe Jakie należności za podróże służbowe? Każdemu pracownikowi odbywającemu podróż służbową przysługują określone należności na pokrycie kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

..., dnia... /imię i nazwisko Wnioskodawcy/ Termin składania wniosków: do dnia 08.09.2015 r. W N I O S E K

..., dnia... /imię i nazwisko Wnioskodawcy/ Termin składania wniosków: do dnia 08.09.2015 r. W N I O S E K ..........., dnia... /imię i nazwisko Wnioskodawcy/ Termin składania wniosków: do dnia 08.09.2015 r............... /adres zamieszkania/ DO DYREKTORA.... Wniosek składa: rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje Ubezpieczenie Wizz Air Travel Najważniejsze informacje Aby pomóc Państwu w zrozumieniu, czym jest to ubezpieczenie, przygotowaliśmy niniejszy dokument zawierający najważniejsze informacje o warunkach ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I ROZLICZANIA ZIELONEJ SZKOŁY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 IM. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I ROZLICZANIA ZIELONEJ SZKOŁY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 IM. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU REGULAMIN ORGANIZOWANIA I ROZLICZANIA ZIELONEJ SZKOŁY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 IM. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU Na podstawie: Notatki Służbowej Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rybnika z dnia 15-02-2007

Bardziej szczegółowo

Pomoc w formie dofinansowania podręczników będzie udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę:

Pomoc w formie dofinansowania podręczników będzie udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę: WYPRAWKA SZKOLNA 2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2012 r., poz. 706). Pomoc w formie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y REFUNDACJI

Z A S A D Y REFUNDACJI P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W J A W O R Z E Z A S A D Y REFUNDACJI kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, stażu, przygotowania

Bardziej szczegółowo

skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Odliczenia dla osób dojeżdżających 2014

skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Odliczenia dla osób dojeżdżających 2014 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Odliczenia dla osób dojeżdżających 2014 Informacje dla pracowników zagranicznych przebywających w Norwegii w związku z pracą i dojeżdżających do

Bardziej szczegółowo

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mniów

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mniów Załącznik do Uchwały nr 14/XIX/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 27 kwietnia 2012r. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mniów 1 Zakres przedmiotowy uchwały 1. Artykuły

Bardziej szczegółowo

Procedury i zasady zwrotu podatku z Holandii

Procedury i zasady zwrotu podatku z Holandii Procedury i zasady zwrotu podatku z Holandii Poniższe opracowanie stanowi zbiór ogólnych zasad, według których nasza firma odzyskuje podatek dochodowy z wyżej wymienionych krajów. 1. Jawność korespondencji

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia.

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Przewodnik Ubezpieczonego Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania. W specjalnie przygotowanym Przewodniku Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE WZÓR NR 105 WNIOSEK O UDZIELENIE PRZERWY W WYKONANIU KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI Wałbrzych, 8 września 2008 r. Do Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Wałbrzychu Skazany: Edward Biłograj, Zakład Karny w Świdnicy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Wniosek nr.../..r./...... Data wpływu wniosku do MOPS Pieczęć MOPS i podpis pracownika Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie PCPR.RS. 552.D..2014. data wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 1. Dane wnioskodawcy Imię

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 roku "Wyprawka szkolna"

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 roku Wyprawka szkolna ... Wniosek o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników na rok szkolny 2014/2015 dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej, których miesięczna wysokość

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :..

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :.. . (pieczęć organizatora stażu).. (miejscowość i data) WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu 1. Nazwa organizatora stażu :.. Adres :.. Telefon : fax : e-mail :.. Osoba do kontaktu : 2. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 3-4 ROZDZIAŁ II Polecenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może ubiegać się: - orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może ubiegać się: - orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE OSOBY UPRAWNIONE: Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może ubiegać się: 1. matka lub ojciec, 2. opiekun faktyczny dziecka, 3. osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną

Bardziej szczegółowo

Do... Dyrektor. ... (wpisać nazwę i adres szkoły)... Część A (wypełnia wnioskodawca)

Do... Dyrektor. ... (wpisać nazwę i adres szkoły)... Część A (wypełnia wnioskodawca) W N I O S E K o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczęszcza dziecko w terminie do 5 września 2014 r. Do...

Bardziej szczegółowo

Informator. RZECZNIK PRAW WIĘŹNIÓW I OSÓB POD NADZOREM SĄDOWYM w Anglii i Walii

Informator. RZECZNIK PRAW WIĘŹNIÓW I OSÓB POD NADZOREM SĄDOWYM w Anglii i Walii Informator dla więźniów RZECZNIK PRAW WIĘŹNIÓW I OSÓB POD NADZOREM SĄDOWYM w Anglii i Walii N i e z a l e ż n e r o z p a t r y w a n i e s k a r g Procedura wnoszenia skarg do Rzecznika praw więźniów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w zakresie rozliczenia kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo w ramach Projektu

Instrukcja w zakresie rozliczenia kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo w ramach Projektu Załącznik nr 8 Instrukcja w zakresie rozliczenia kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo w ramach Projektu INSTRUKCJA W ZAKRESIE ROZLICZENIA KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIA I DORADZTWO w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna

Wniosek o udzielenie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna Znak sprawy: Data wpływu wniosku: Do Dyrektora..... (nazwa szkoły, adres) Wniosek o udzielenie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna CZĘŚĆ A. Dane ucznia Imię ucznia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zarządzanie finansami w projekcie UMOWY IVT, PLM, VETPRO 2013 SPIS TREŚCI: 1. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1. Wnioskodawca WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO... (nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, nauczyciela lub pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły, ośrodka) 2. Dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM / ZASIŁKU SZKOLNEGO 1

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM / ZASIŁKU SZKOLNEGO 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM / ZASIŁKU SZKOLNEGO 1 1. Dane osobowe ucznia/słuchacza Nazwisko:... Imiona:... Imię i nazwisko ojca:... Imię i nazwisko matki:... Data i miejsce urodzenia:...... PESEL:......

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012 Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012 Warszawa, 5 październik 2012 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl Budżet - Koszty uprawnione: Art. II umowy finansowej mówi o okresie kwalifikowalności 1 Budżet

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN. I Zasady otwierania subkont

Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN. I Zasady otwierania subkont Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN I Zasady otwierania subkont 1. Otwarcie subkonta jest możliwe tylko na podstawie podpisania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Nr zgłoszenia (ID) Wypełnia jednostka Data założenia Godzina FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO /ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TORUNIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 1.Formularz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ Data wpływu wniosku do WBE DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO w ZIELONEJ GÓRZE WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ Część I 1. Dane dotyczące zmarłego: emeryta*, rencisty*, żołnierza

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 3. 2. Warunki rejestracji... 3. 3. Przygotowanie rejestru... 4. 4. Lista wyborców pocztowych... 5. 5. Lista wyborców specjalnych...

1. Wstęp... 3. 2. Warunki rejestracji... 3. 3. Przygotowanie rejestru... 4. 4. Lista wyborców pocztowych... 5. 5. Lista wyborców specjalnych... Rejestr wyborców 1. Wstęp... 3 2. Warunki rejestracji... 3 3. Przygotowanie rejestru... 4 4. Lista wyborców pocztowych... 5 5. Lista wyborców specjalnych... 6 6. Dodatek do Rejestru wyborców... 7 7. Dodatek

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOPSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOPSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY Wniosek kompletny przyjęto w PCPR w Koninie Nr sprawy W dniu. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOPSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i użytkowania. Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin wydawania i użytkowania. Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin wydawania i użytkowania Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania i użytkowania Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych,

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 29.01.2016) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Dane o uczniu. Nazwisko.. Imię/imiona/. PESEL.. Nazwisko i imię ojca Nazwisko i imię matki.. Data i miejsce urodzenia dziecka.. Adres zamieszkania..

Dane o uczniu. Nazwisko.. Imię/imiona/. PESEL.. Nazwisko i imię ojca Nazwisko i imię matki.. Data i miejsce urodzenia dziecka.. Adres zamieszkania.. .. (Nazwisko i imię wnioskodawcy ) miejscowość data.. adres Telefon. WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015. WYPRAWKA SZKOLNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I ROZLICZANIA ZIELONEJ SZKOŁY W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 15 W RYBNIKU

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I ROZLICZANIA ZIELONEJ SZKOŁY W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 15 W RYBNIKU REGULAMIN ORGANIZOWANIA I ROZLICZANIA ZIELONEJ SZKOŁY W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 15 W RYBNIKU Na podstawie: Notatki Służbowej Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rybnika z dnia 15-02-2007 na temat:

Bardziej szczegółowo

3. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.

3. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty. Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół w Starym Folwarku Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ruda Śląska Ruda Śląska, dnia DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Leczenie drobnych dolegliwości w Twojej aptece NHS Minor Ailment Service

Leczenie drobnych dolegliwości w Twojej aptece NHS Minor Ailment Service Leczenie drobnych dolegliwości w Twojej aptece NHS Minor Ailment Service PORADY Usługa dla osób zwolnionych od opłat za leki wydawane na receptę. Wszyscy konsumenci są dla nas ważni Broszura opracowana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Małgorzata Szrajda. Anna Łukasiewicz. www.rb.infor.pl

Spis treści. Małgorzata Szrajda. Anna Łukasiewicz. www.rb.infor.pl Spis treści 1. Dochód w ustawie o pomocy społecznej... 11 1.1. Definicja dochodu... 12 1.2. Odliczenie alimentów... 13 1.3. Świadczenia dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej... 14 1.4.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 27.01.2014) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu

Dyrektor Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu ... Nazwisko i imię wnioskodawcy. Adres zamieszkania wnioskodawcy Dyrektor Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KRZYWINIU ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

składanie skarg do rzecznika

składanie skarg do rzecznika składanie skarg do rzecznika biuro rzecznika Biuro Rzecznika ds. Finansowych może interweniować w sytuacji, w której konsument zgłosił już swoją skargę usługodawcy finansowemu, ale nie jest usatysfakcjonowany

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Informacje ogólne Dodatek mieszkaniowy Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDÓW Uczestników/Uczestniczek (osób fizycznych), w ramach projektu Spółdzielnie socjalne nowej ery.

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDÓW Uczestników/Uczestniczek (osób fizycznych), w ramach projektu Spółdzielnie socjalne nowej ery. REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDÓW Uczestników/Uczestniczek (osób fizycznych), w ramach projektu Spółdzielnie socjalne nowej ery Szkolenia 1. Regulamin określa zasady i warunki zwrotu kosztów dojazdu do

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku 1. Becikowe Od 1 stycznia 2013 r. przy przyznawaniu jednorazowej zapomogi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY z dnia

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY z dnia Załącznik nr 2 do Regulaminu zasad korzystania i przyznawania pomocy ze środków finansowych Fundacji Pomocy PSP Solidarni przeznaczonych na pomoc dla poszkodowanych funkcjonariuszy i pracowników PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową

LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Data: LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Dziękujemy za wybranie usług Loyola University Medical Center w zakresie opieki zdrowotnej. W celu sprawdzenia, czy kwalifikują się Państwo

Bardziej szczegółowo

Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość PŁOCK Kod pocztowy - Poczta. Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy - Poczta

Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość PŁOCK Kod pocztowy - Poczta. Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy - Poczta Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

STAŻ W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM. Nr umowy. Pomiędzy. (imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL, NIP) dalej zwanego Stażystą,

STAŻ W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM. Nr umowy. Pomiędzy. (imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL, NIP) dalej zwanego Stażystą, Umowa na realizację stażu w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w ramach projektu Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY Nr 1

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY Nr 1 Załącznik nr 3 do Regulaminu zasad korzystania i przyznawania pomocy ze środków finansowych Fundacji Pomocy PSP Solidarni przeznaczonych na pomoc dla poszkodowanych funkcjonariuszy i pracowników PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WO-W-2 Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ostrołęki Opłata skarbowa: nie pobiera się Ostrołęka, dnia... PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo