Wersja nr 3: data aktualizacji marzec 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja nr 3: data aktualizacji marzec 2013 r."

Transkrypt

1 Wersja nr 3: data aktualizacji marzec r.

2 Kwiecień Miejscowy dodatek mieszkaniowy (LHA)...3 Podatek od wolnych pokoi/sypialni...4 Zmiany w dodatku do opłaty za usługi komunalne..5 Zapomogi kryzysowe oraz zapomogi w ramach opieki środowiskowej...6 Czerwiec - Lipiec Przejście z zasiłku dla osób niepełnosprawnych (DLA) na zasiłek z tytułu samodzielnej egzystencji (PIP)...7 Górna granica wysokości zasiłków...8 Październik Zasiłek powszechny (universal credit)...9 W R J in m z u c z u s Te się na ko ko br kr zm

3 ..9 W jaki sposób zmiany te wpłyną na Twój zasiłek? Rząd brytyjski wprowadza zmiany w systemie świadczeń społecznych. Jeżeli znajdujesz się w wieku produkcyjnym i pobierasz zasiłki, jak wiele innych osób z Renfrewshire, zmiany mogą dotyczyć również Ciebie. Być może będziesz musiał złożyć wniosek o przyznanie Ci nowego rodzaju zasiłku lub wysokość otrzymywanego przez Ciebie świadczenia może ulec zmniejszeniu. Wiemy, że może to martwić, więc należy wiedzieć, co może się zmienić i zacząć planować na przyszłość. Niektóre zmiany zostały już wprowadzone, lecz największe z nich - te, które na usługi urzędów samorządowych oraz obywateli wpływać będą w największym stopniu - wdrożone zostaną w kwietniu r. Termin wprowadzenia każdej ze zmian może się wahać. Bieżące informacje znaleźć można na naszej stronie internetowej lub uzyskać kontaktując się z nami osobiście (dane kontaktowe znajdują się na odwrocie niniejszej broszury). Na stronie znajduje się również krótki film informacyjny, który opisuje główne zmiany w zasiłkach. Niniejsza wersja broszury została zaktualizowana o najnowsze informacje (na marzec r.). Aby ułatwić zrozumienie zmian, w miejscach, w których dodano nowe informacje lub informacje z poprzedniej wersji zostały zmienione, wstawiono poniższy znak. [Aktualizacja] 1

4 Czym jest wiek produkcyjny? Zmiany dotyczą wszystkich osób w wieku produkcyjnym, tj. w wieku od 16 do 64 lat. Należy zaznaczyć, że grupa wiekowa będzie zwiększana etapami do roku 2020, kiedy to obejmie wszystkie osoby w wieku od 16 do 66 lat. Wchodząc na stronę internetową lub prosząc inną osobę, aby uczyniła to za Ciebie, możesz sprawdzić, kiedy dokładnie przestaniesz znajdować się w wieku produkcyjnym, tj. w wieku emerytalnym. Pomimo że zmiany te obecnie nie dotyczą osób w wieku emerytalnym, możliwe, że kiedy w październiku r. wprowadzony zostanie nowy zasiłek uniwersalny (patrz strona 9), dotyczyć one będą emerytów, których partnerzy znajdują się w wieku produkcyjnym. Dalsze informacje na ten temat publikowane będą wraz ze zbliżaniem się tego okresu. 2

5 Kwiecień Zmiany w lokalnym dodatku mieszkaniowym Rząd wprowadza nowe przepisy dla najemców wynajmujących lokale od prywatnych właścicieli mieszkań i pobierających zasiłek mieszkaniowy. Oznacza to, że wysokość miejscowego dodatku mieszkaniowego (LHA) będzie ustalana raz w roku w kwietniu, zamiast corocznie licząc od daty złożenia wniosku o przyznanie zasiłku mieszkaniowego. W jaki sposób wpłynie to na mnie? Jeżeli termin poddania wysokości Twojego miejscowego dodatku mieszkaniowego (LHA) ponownemu rozpatrzeniu przypadał będzie na styczeń, luty lub marzec r., zostanie on przełożony na kwiecień r., kiedy zostaną ustalone wszystkie stawki dodatku LHA dla okręgu Renfrewshire na cały rok. Jeżeli termin poddania wysokości Twojego miejscowego dodatku mieszkaniowego (LHA) ponownemu rozpatrzeniu przypadał będzie między kwietniem r. a marcem 2014 r., wysokość świadczenia zostanie rozpatrzona w kwietniu r., kiedy zostaną ustalone wszystkie stawki dodatku LHA dla okręgu Renfrewshire na cały rok. Zmiana tej polityki jest częścią większego pakietu reform w zakresie zasiłków mieszkaniowych i dostosuje ona zasiłek mieszkaniowy do corocznych podwyżek innych zasiłków. Co mogę w związku z tym zrobić? Jeżeli wysokość Twojego obecnego czynszu jest mniejsza od wysokości dodatku LHA, o zmianie wysokości czynszu pobieranego od Ciebie przez wynajmującego zobowiązany jesteś powiadomić Wydział ds. Zasiłków (Benefits Section). Ponieważ zmiana wysokości czynszu oznaczać może podwyżkę wysokości wypłacanego Ci zasiłku mieszkaniowego, zobowiązany jesteś poinformować o tym Wydział ds. Zasiłków na piśmie w ciągu miesiąca od wystąpienia takiej zmiany. W przypadku opóźnienia, możesz utracić zasiłek. 3

6 Kwiecień [Aktualizacja] Podatek od wolnych pokoi/sypialni Wprowadzane są nowe przepisy, które wpłyną na wysokość zasiłków pobieranych przez mieszkańców lokali komunalnych oraz spółdzielczych. Zgodnie z tymi przepisami wysokość zasiłku zależała będzie od liczby sypialni, których potrzebujesz dla mieszkających w Twoim domu osób. Z kwietniem r. zostanie zmniejszona wysokość zasiłku mieszkaniowego dla osób urodzonych po 5 października 1951 r. i mieszkających w mieszkaniu z liczbą sypialni większą niż ta, na którą zezwalają nowe przepisy. Przy wyliczaniu wysokości zasiłku mieszkaniowego oraz ilości wolnych pokoi (patrz strona 2), definicja wieku produkcyjnego to wiek od 16 do 61½ roku. Przepisy dotyczące mieszkań z wolnymi pokojami: Przy obliczaniu wysokości zasiłku mieszkaniowego stosuje się zasadę, zgodnie z którą niżej wymienionym osobom należącym do jednego gospodarstwa domowego przysługuje jedna sypialnia: osobie mieszkającej samotnie lub parze drugiej osobie dorosłej, która ukończyła 16 rok życia dwójce dzieci poniżej 16 roku życia tej samej płci dwójce dzieci poniżej 10 roku życia płci przeciwnej nocującemu, lecz niemieszkającemu na stałe ze swoim podopiecznym opiekunowi osoby pobierającej zasiłek lub opiekunowi partnera/partnerki takiej osoby. Rodzicom zastępczym przysługuje jedna sypialnia dla przybranych dzieci. Rodzicom personelu wojskowego przysługuje jeden dodatkowy pokój, jeżeli ich dziecko, które zazwyczaj z nimi mieszka, jest poza domem na służbie. 4 Jeżeli masz o jedną sypialnię więcej niż potrzebujesz, może to oznaczać, że wysokość Twojego zasiłku mieszkaniowego zostanie zmniejszona o 14%. Oznacza to, że na pokrycie czynszu możesz tygodniowo otrzymywać średnio 11 mniej. Jeżeli masz dwie dodatkowe wolne sypialnie lub więcej, może to oznaczać, że wysokość Twojego zasiłku mieszkaniowego zostanie zmniejszona o 25%. Oznacza to, że na pokrycie czynszu możesz tygodniowo otrzymywać średnio 20 mniej. Jeżeli wysokość Twojego zasiłku mieszkaniowego zostanie zmniejszona zgodnie z nowymi przepisami, różnicę między wysokością zasiłku mieszkaniowego a wysokością czynszu będziesz musiał pokryć osobiście. Co mogę w związku z tym zrobić? Dostępne Tobie możliwości omów z instytucją wynajmującą Tobie mieszkanie (urzędem samorządu Renfrewshire lub Twoją spółdzielnią mieszkaniową). Ich dane kontaktowe znajdziesz na odwrocie niniejszej ulotki.

7 Kwiecień Zmiany w dodatku do opłaty za usługi komunalne (Council Tax Benefit) W kwietniu r. rząd brytyjski zniesie dodatek do opłaty za usługi komunalne. Dodatek zostanie zastąpiony nowym programem zmniejszenia wysokości opłat za usługi komunalne, którym zarządzać będą lokalne urzędy samorządowe. Rząd Szkocji oświadczył, że co najmniej przez pierwszy rok nowy program będzie podobny do programu dodatku do opłaty za usługi komunalne. W rezultacie osoby, które aktualnie pobierają dodatek, raczej nie zauważą większych różnic w zakresie otrzymywanej pomocy w finansowaniu opłaty za usługi komunalne. Co mogę w związku z tym zrobić? Gdy w okolicach marca r. otrzymasz nowy rachunek za usługi komunalne, sprawdź należną kwotę. Od kwietnia r. nowe wnioski o pomoc finansową w opłacaniu rachunków za opłaty komunalne (nowy program zmniejszenia wysokości opłat za usługi komunalne) należy składać bezpośrednio do urzędu samorządu Renfrewshire. Dalsze informacje na ten temat publikowane będą wraz ze zbliżaniem się tego okresu. 5

8 Kwiecień [Aktualizacja] Zapomogi kryzysowe oraz zapomogi w ramach opieki środowiskowej Zapomogami kryzysowymi oraz zapomogami w ramach opieki środowiskowej zarządza obecnie Departament Pracy i Emerytur (DWP). Od kwietnia r. zapomogi przydzielane będą przez nowy Szkocki Fundusz Świadczeń Socjalnych, którym zarządzać będą miejscowe urzędy samorządowe. DWP nadal będzie zajmować się niektórymi świadczeniami, takimi jak: zapomogi macierzyńskie Pewny Start (Sure Start) zasiłki pogrzebowe (funeral payments) dopłaty zimowe (cold weather payments) dopłaty do ogrzewania w trakcie zimy (winter fuel payments) pożyczki budgeting loans, które w ramach zasiłku powszechnego nazywane będą zaliczkami budgeting advances krótkoterminowe zaliczki na zasiłek. DWP nie będzie mogło się już zajmować zapomogami w ramach opieki środowiskowej ani zapomogami i pożyczkami kryzysowymi. Więcej informacji na temat tego, jak z dniem 1 kwietnia r. ubiegać się o pożyczkę kryzysową lub zapomogę w ramach opieki środowiskowej, znaleźć można na stronie lub dzwoniąc pod

9 Czerwiec. Przejście z zasiłku dla osób niepełnosprawnych (DLA) na zasiłek z tytułu samodzielnej egzystencji (PIP) Zasiłek dla osób niepełnosprawnych zostanie wycofany i zastąpiony zasiłkiem z tytułu samodzielnej egzystencji dla osób w wieku od 16 do 64 lat. Uwaga: Zmiana ta dotyczyła będzie osób, które w dniu 8 kwietnia r. znajdować się będą w przedziale wiekowym od 16 do 64 lat. Oznacza to, że na zasiłku DLA pozostaną tylko te osoby, które 65 rok życia ukończyły nie później niż 8 kwietnia r. Nie będą one miały obowiązku składania wniosku o zasiłek PIP w późniejszym terminie, jak opisano niżej. Od czerwca r., aby starać się o nowy zasiłek dla niepełnosprawnych, należy złożyć wniosek o PIP, nie o DLA. W tym celu należy będzie wypełnić formularz i prawdopodobnie zgłosić się na nowe badanie lekarskie. Od października r., jeżeli będziesz w wieku produkcyjnym, pobierać będziesz zasiłek DLA i zgłosisz, że doszło do zmiany Twojego schorzenia, będziesz musiał złożyć wniosek o przyznanie PIP. Wniosek o PIP będziesz musiał również złożyć w przypadku zbliżania się okresu przedłużenia wypłaty świadczenia (na przykład w przypadku upływu ustalonego okresu wypłaty zasiłku lub gdy Twoje dziecko skończy 16 lat). Wszystkie nowe wnioski dotyczyć będą przyznania PIP, nie DLA. Przed złożeniem wniosku o PIP skontaktuj się z Wydziałem Porad urzędu samorządu Renfrewshire lub z Twoim miejscowym Biurem Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau). Jeżeli w roku 2015 r. nadal będziesz pobierał zasiłek DLA, zostaniesz poproszony o złożenie wniosku o PIP. Jeżeli tego nie uczynisz, wypłata zasiłku zostanie wstrzymana. Czerwiec Październik Od czerwca r., aby starać się o nowy zasiłek dla niepełnosprawnych, zamiast wniosku o DLA należy złożyć wniosek o PIP Od października r. jakiekolwiek zmiany w związku z pobieranym DLA skutkować będą koniecznością złożenia nowego wniosku o PIP Styczeń Od stycznia 2015 r. wszystkie osoby pobierające 2015 zasiłki DLA będą musiały złożyć wniosek o PIP Co mogę w związku z tym zrobić? Przed zgłoszeniem prośby o ponowne rozpatrzenie prawa do otrzymywania zasiłku dla osób niepełnosprawnych oraz jego wysokości należy skontaktować się z Wydziałem Porad samorządu (Advice Works) lub Biurem Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau). Zasięgnięcie porady jest o tyle ważne, gdyż złożenie wniosku o PIP oznaczało będzie poddanie Twojego prawa do zasiłku oraz jego wysokości ponownej ocenie zgodnie z nowymi zasadami, co skutkować może przyznaniem Ci niższej kwoty świadczenia. Pomoc w tym zakresie, w tym porady dotyczące planowania budżetu, oferują instytucje doradcze, takie jak Wydział Porad oraz Biuro Porad Obywatelskich. 7

10 Lipiec [Aktualizacja] Górna granica wysokości zasiłków W kwietniu r. rząd Wielkiej Brytanii wprowadzi nową górną granicę sumy wysokości świadczeń socjalnych, jaką mogą otrzymywać osoby w wieku produkcyjnym (od 16 do 64 lat). Nowa górna granica wysokości zasiłków wejdzie w życie w kwietniu r., rozpoczynając od Londynu. Od 15 lipca r. wprowadzana będzie ona stopniowo przez pozostałe samorządy lokalne i przewiduje się, że przed końcem września r. obejmie ona już wszystkie gospodarstwa domowe, których dotyczy. Jeżeli ta zmiana będzie miała Ciebie dotknąć, skontaktujemy się z Tobą z wyprzedzeniem. W międzyczasie możesz sprawdzać naszą stronę internetową na której znajdziesz bieżące informacje, w tym terminy wprowadzania zmian. Oznacza to, że w przypadku samotnych osób w wieku produkcyjnym suma głównych świadczeń socjalnych przeznaczonych dla osób niepracujących, tj. + zasiłku mieszkaniowego (housing benefit) + zasiłku rodzinnego (child benefit) + ulgi podatkowej dla osób wychowujących dzieci (child tax credit) nie będzie mogła przekroczyć 350 tygodniowo lub 500 tygodniowo dla innych gospodarstw domowych z osobami w wieku produkcyjnym Nowa górna granica wysokości zasiłków najprawdopodobniej dotknie te osoby, które pobierają kilka świadczeń socjalnych i mieszkają w lokalu z wysokim czynszem. Nie dotyczyć będzie ona gospodarstw domowych, do których należą osoby pobierające niektóre zasiłki dla osób niepełnosprawnych. 8 Departament Pracy i Emerytur (DWP) o zmianach pisemnie powiadomi wszystkie osoby, których będą one dotyczyły. Jeżeli jesteś zaniepokojony tą zmianą, porozmawiaj o tym z pracownikiem Wydziału Porad (Advice Works) w urzędzie samorządu Renfrewshire lub pracownikiem Biura Porad Obywatelskich. Dane kontaktowe znajdują się na odwrocie niniejszej ulotki. Co mogę w związku z tym zrobić? Jeżeli otrzymasz pismo z Departamentu Pracy i Emerytur lub chcesz zgłosić zmianę swojej sytuacji życiowej, pracownika Wydziału Porad lub Biura Porad Obywatelskich warto poprosić, aby dokładnie sprawdził, jak wygląda Twoja sytuacja w kwestii zasiłków, zwłaszcza gdy Ty lub Twoje dziecko jesteście niepełnosprawni (nowa górna granica zasiłków może nie mieć zastosowania w przypadku, gdy dowolna osoba z Twojego gospodarstwa domowego jest osobą niepełnosprawną i otrzymuje niektóre rodzaje zasiłków dla osób niepełnosprawnych). Na stronie internetowej Departamentu znajduje się kalkulator, z którego można skorzystać w celu sporządzenia szacunkowego obliczenia zmiany wysokości przyznawanego Ci zasiłku: https://www.gov.uk/benefit-cap

11 Październik Zasiłek powszechny (universal credit) W październiku r. rząd Wielkiej Brytanii planuje zacząć stopniowo wprowadzać w życie zasiłek powszechny. Zastąpi on sześć głównych zasiłków oraz ulg podatkowych przyznawanych w zależności od wysokości dochodu: zasiłek dla osób bezrobotnych zależny od wysokości dochodów (jobseeker s allowance) zasiłek dla osób niezdolnych do pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności zależny od wysokości dochodów (employment and support allowance) dodatek do dochodów (income support) ulgi podatkowe dla osób wychowujących dzieci (child tax credits) ulgi podatkowe dla osób o niskich zarobkach (working tax credits) zasiłek mieszkaniowy (housing benefit) Poprzez wypłacanie szeregu zasiłków dla osób znajdujących się w wieku produkcyjnym razem, w jednej kwocie, zasiłek powszechny ma uprościć system świadczeń socjalnych. Zasiłek wypłacany będzie co miesiąc, z dołu, dla jednej osoby z gospodarstwa domowego. Zasiłek mieszkaniowy nie będzie już wypłacany bezpośrednio instytucji/osobie wynajmującej Tobie mieszkanie. Będzie zamiast tego wypłacany bezpośrednio Tobie w ramach zasiłku powszechnego. Za planowanie opłat oraz płacenie czynszu instytucji/osobie wynajmującej mieszkanie odpowiedzialny będziesz osobiście. Oczekuje się również, że w ten sposób osoby pobierające zasiłek staną się bardziej niezależne. Przewiduje się, że od kwietnia 2014 r. wszystkie nowe wnioski o zasiłki rozpatrywane będą w ramach zasiłku powszechnego. Osoby obecnie pobierające zasiłki na zasiłek powszechny przechodzić będą stopniowo. Departament Pracy i Emerytur przewiduje, że ten proces zakończy się przed 2017 r. Wraz ze zbliżaniem się okresu wprowadzania zmian na terenie okręgu Renfrewshire udostępnione zostaną dalsze informacje. W międzyczasie możesz sprawdzać naszą stronę internetową na której znajdziesz bieżące informacje, w tym terminy wprowadzania zmian. 9

12 Jak się przygotować na te zmiany? Dowiedz się, w jaki sposób zmiany wpłyną na Twoją sytuację życiową i zacznij się do nich przygotowywać już teraz. Otwórz konto bankowe, które pozwoli Ci na opłacanie rachunków oraz Twojego czynszu stałymi zleceniami płatniczymi. Rozważ możliwość skorzystania ze specjalistycznej pomocy bankowej, takiej jak spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (credit unions). Co tydzień próbuj zaoszczędzić małą sumę pieniędzy. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz banki to bezpieczne i wygodne miejsca, gdzie możesz oszczędzać swoje pieniądze. Zasięgnij porady w kwestii zarządzania swoimi finansami. Jeżeli aktualnie doświadczasz trudności ze spłacaniem długów, skontaktuj się z Wydziałem Porad urzędu samorządu Renfrewshire lub Biurem Porad Obywatelskich. 10

13 Zacznij planować wydatki już teraz. Prowadź budżet domowy, który uwzględnia, co ile kosztuje, na przykład cotygodniowe zakupy spożywcze, rachunki za prąd oraz czynsz. Zasięgnij porad w związku z zatrudnieniem. Taką pomoc uzyskasz w urzędzie pracy Job Centre Plus. Jeżeli myślisz o przeprowadzce, skontaktuj się z osobą wynajmującą Ci mieszkanie, aby omówić dostępne Tobie możliwości mieszkaniowe. 11

14 Dalsze informacje Numery kontaktowe Urzędu Samorządu Renfrewshire Więcej informacji o kluczowych zmianach Więcej informacji o Szkockim Funduszu Świadczeń Socjalnych Wydział Porad Punkty pomocy Wydziału Porad (Advice Works): Paisley Customer Service Centre Cotton Street, Paisley PA1 1HY poniedziałki, wtorki i piątki 9:00 11:00 i 13:00 15:00 Renfrew Renfrew Health and Social Work Centre 10 Ferry Road, Renfrew PA4 8RU Johnstone Advice Works 8 Collier Street, Johnstone PA5 8AR Erskine Bridgewater Library Bridgewater Place, Erskine PA8 7AA środy i czwartki 13:00 15:00 od poniedziałku do czwartku 9:00 11:00 piątki 9:00 11:00 Pozostałe użyteczne kontakty: Biuro Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau) Urząd Pracy (Job Centre Plus) Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Johnstone Credit Union Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Renfrewshire Wide Credit Union Centrum Porad Prawnych Renfrewshire Law Centre

15 Pozostałe instytucje zajmujące się gospodarką mieszkaniową: Spółdzielnia mieszkaniowa Abbeyfield Scotland Ltd. Bield Blythswood Housing Association Blue Triangle (Glasgow) Housing Association Bridgewater Housing Association Cairn Housing Association Cube Housing Association Ferguslie Park Housing Association Hanover (Scotland) Housing Association Horizon Housing Association Key Link Linstone Housing Association Lorretto Housing Association Margaret Blackwood Housing Association Paisley South Housing Association Sanctuary Scotland Williamsburgh Housing Association Nr telefonu Niektóre spółdzielnie mieszkaniowe zatrudniają specjalistów ds. praw do pomocy społecznej (Welfare Rights Officers), którzy mogą udzielić Ci wskazówek oraz pomocy w związku z omawianymi zmianami. Aby uzyskać pomoc, proszę skontaktować się ze swoją spółdzielnią mieszkaniową dzwoniąc pod odpowiedni wyżej podany numer telefonu. 13

16

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik (A guide to Housing Benefit and Council Tax Benefit for Students) Polish Niniejsza ulotka wyjaśnia zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowych przepisach dotyczących Lokalnego zasiłku mieszkaniowego

Przewodnik po nowych przepisach dotyczących Lokalnego zasiłku mieszkaniowego Polish Przewodnik po nowych przepisach dotyczących Lokalnego zasiłku mieszkaniowego (A guide to Local Housing Allowance) Niniejsza ulotka opisuje nowe sposoby na obliczanie maksymalnej wysokości dodatku

Bardziej szczegółowo

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny informacje dla właścicieli i pośredników nieruchomości

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny informacje dla właścicieli i pośredników nieruchomości Polish Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny informacje dla właścicieli i pośredników nieruchomości (Housing and Council Tax Benefits information for landlords and agents) Ulotka ta jest adresowana

Bardziej szczegółowo

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi (Housing Benefit and Council Tax Benefit a guide to overpayments and debt) Polish Niniejsza ulotka wyjaśnia zasady postępowania w przypadkach

Bardziej szczegółowo

Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości

Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości Polish NDL42 New Deal For Partners NDL42 p.2-3 Dla kogo przeznaczony jest program? Program New Deal dla Partnerów jest programem, z

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych Definicje: Dochód- wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Adviceguide Advice that makes a difference

Adviceguide Advice that makes a difference Choroba w pracy Sickness at work POLISH / POLSKI Czy przysługuje mi wynagrodzenie za czas? Jeżeli pracownik jest nieobecny przez okres kolejnych czterech lub więcej dni i zarabia ponad 111 funtów tygodniowo,

Bardziej szczegółowo

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej Polish Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej (Help with rent and Council Tax for people of working age) Ulotka ta jest adresowana do osób w wieku aktywności

Bardziej szczegółowo

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku emerytalnym

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku emerytalnym Polish Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku emerytalnym (Help with paying your rent and Council Tax if you are a pensioner) Ulotka ta jest adresowana do osób w wieku emerytalnym.

Bardziej szczegółowo

Program New Deal dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

Program New Deal dla rodziców samotnie wychowujących dzieci Program New Deal dla rodziców samotnie wychowujących dzieci Polish ND41 New Deal Lone Parents ND41 Page 1 Wstęp Jesteś rodzicem samotnie wychowującym dzieci? Chciałbyś znaleźć pracę, ale nie wiesz od czego

Bardziej szczegółowo

Jak... Wystąpić o mieszkanie komunalne (Council Housing) www.nwleics.gov.uk

Jak... Wystąpić o mieszkanie komunalne (Council Housing) www.nwleics.gov.uk Jak... Wystąpić o mieszkanie komunalne (Council Housing) www.nwleics.gov.uk Jak mam wystąpić o przyznanie mi mieszkania komunalnego? Jeżeli masz 18 lub więcej lat możesz wystąpić o umieszczenie Cię w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Adviceguide Advice that makes a difference

Adviceguide Advice that makes a difference Choroba w pracy Sickness at work POLISH / POLSKI Czy przysługuje mi wynagrodzenie za czas? Jeżeli pracownik jest nieobecny przez okres kolejnych czterech lub więcej dni i zarabia ponad 97 funtów tygodniowo,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Informacje ogólne Dodatek mieszkaniowy Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

Darmowe leki na drobne dolegliwości w lokalnej aptece

Darmowe leki na drobne dolegliwości w lokalnej aptece Darmowe leki na drobne dolegliwości w lokalnej aptece ADVICE Informacje dla pacjentów Co to jest Minor Ailment Service? Minor Ailment Service to usługa na rzecz dzieci, osób, które ukończyły 60 lat, osób

Bardziej szczegółowo

Informacja z zakresu dodatków mieszkaniowych, energetycznych oraz pomocy materialnej dla uczniów i stypendiów artystycznych za rok 2015

Informacja z zakresu dodatków mieszkaniowych, energetycznych oraz pomocy materialnej dla uczniów i stypendiów artystycznych za rok 2015 DODATKI MIESZKANIOWE Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.

Bardziej szczegółowo

Informacja o dodatkach mieszkaniowych

Informacja o dodatkach mieszkaniowych Informacja o dodatkach mieszkaniowych Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego ( bądź wydatkami ponoszonymi

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Od dnia 1.03.2010 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 706,29 zł.

Uwaga: Od dnia 1.03.2010 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 706,29 zł. Dodatek mieszkaniowy Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Bardziej szczegółowo

Niniejsza broszura informacyjna przedstawia informacje na temat ubiegania się o przyznanie różnych zasiłków.

Niniejsza broszura informacyjna przedstawia informacje na temat ubiegania się o przyznanie różnych zasiłków. Claiming benefits: Polish Zasiłki socjalne Niniejsza broszura informacyjna przedstawia informacje na temat ubiegania się o przyznanie różnych zasiłków. Jeśli jesteś chory(-a), niepełnosprawny(-a) lub masz

Bardziej szczegółowo

Podatki i Bankowość. {Taxes and Banking}

Podatki i Bankowość. {Taxes and Banking} Podatki i Bankowość {Taxes and Banking} 38 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Podatki i Bankowość Jak płaci się podatek dochodowy w Irlandii? Sprawą ważną jest, by od początku powstania obowiązku podatkowego,

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach UCHWAŁA Nr VIII/36/07 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach Działając na podstawie art.l 10 ust.9

Bardziej szczegółowo

MOPS Miasteczko Śląskie

MOPS Miasteczko Śląskie Dodatki mieszkaniowe Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na warunkach określonych w Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2013, poz. 966 z późn. zm.) Wzór wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce 26-021 11.10.2012 r. 01.12.2012 r. 6.11.2012 r. Strona 1 / 2 Karta usługi Nazwa usługi: Dodatki mieszkaniowe Jednostka świadcząca usługi: Miejsce świadczenia usługi: Termin załatwienia sprawy: Tryb odwoławczy:

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce 26-021 11.10.2012 r. 01.12.2012 r. 6.11.2012 r. Strona 1 / 2 Karta usługi Nazwa usługi: Dodatki mieszkaniowe Jednostka świadcząca usługi: Miejsce świadczenia usługi: Termin załatwienia sprawy: Tryb odwoławczy:

Bardziej szczegółowo

U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 7 stycznia 2015 r. U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

Jednostka prowadząca sprawę: Podstawa prawna I. Dokumenty od wnioskodawcy

Jednostka prowadząca sprawę: Podstawa prawna I. Dokumenty od wnioskodawcy Dofinansowanie opłat czynszowych z Urzędu miasta Giżycko Jednostka prowadząca sprawę: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Referat: Dodatków Mieszkaniowych Adres: ul. Wodociągowa 15 Telefon: (87) 428 56 06

Bardziej szczegółowo

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych Przeliczanie emerytur Każdy emeryt ma prawo do przeliczenia swojego świadczenia. Musi spełnić jednak określone warunki. O sytuacjach, w których ZUS obliczy nową wysokość emerytury, mówi Eliza Skowrońska

Bardziej szczegółowo

Informacje i porady mieszkaniowe

Informacje i porady mieszkaniowe Informacje i porady mieszkaniowe Niezależne organizacje współpracujące ze sobą w regionie północno-wschodnim (North East) i oferujące mieszkania/domy do wynajmu lub niedrogiego kupna WSTĘP W Szkocji jest

Bardziej szczegółowo

Dodatki mieszkaniowe:

Dodatki mieszkaniowe: Dodatki mieszkaniowe: KTO MOŻE OTRZYMAĆ DODATEK MIESZKANIOWY PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie chorobowe (ang. Statutory Sick Pay, SSP) Zasiłek uniwersalny (ang. Universal Credit) W przypadku nieuleczalnej choroby

Wynagrodzenie chorobowe (ang. Statutory Sick Pay, SSP) Zasiłek uniwersalny (ang. Universal Credit) W przypadku nieuleczalnej choroby Claiming benefits: Polish Więcej informacji w języku polskim na temat nowotworów znajduje się na stronie: www.macmillan.org.uk/translations Zasiłki socjalne Niniejsza broszura przedstawia informacje na

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DO WZORU NR 125

WSKAZÓWKI DO WZORU NR 125 WZÓR NR 125 WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO WZÓR URZĘDOWY UWAGA! Część wzoru 125_SW_B wypełnia pracodawca WNIOSKODAWCY!! WSKAZÓWKI DO WZORU NR 125 WZÓR do którego WSKAZÓWKI zamieszczono poniżej,

Bardziej szczegółowo

DODATKI MIESZKANIOWE

DODATKI MIESZKANIOWE DODATKI MIESZKANIOWE Dział Dodatków Mieszkaniowych zajmuje się m.in. zbieraniem, opracowaniem dokumentacji oraz przygotowaniem decyzji dotyczących przyznania dodatków, sporządzeniem bilansu potrzeb środków

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla obywateli Europejskiej Wspolnoty Ekonomicznej w Wielkiej Brytanii

Pomoc dla obywateli Europejskiej Wspolnoty Ekonomicznej w Wielkiej Brytanii Pomoc dla obywateli Europejskiej Wspolnoty w Wielkiej Brytanii citizens advice bureau Biuro porad obywatelskich jest lokalna organizacja charytatywna, oferujaca darmowe porady i informacje zwiazanyce z

Bardziej szczegółowo

Szukanie pracy. {Finding a job}

Szukanie pracy. {Finding a job} Szukanie pracy {Finding a job} 28 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Szukanie Pracy Jeśli NIE pochodzisz z jednego z krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, nie posiadasz automatycznego pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły - w terminie do 10 września 2013 roku.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły - w terminie do 10 września 2013 roku. Informacja dla rodziców i uczniów Wyprawka szkolna 2013-2014. Kto może skorzystać z programu? Uczniowie: - szkoła podstawowa klasa I - szkoła podstawowa klasa II-III - szkoła podstawowa klasa V - uczniowie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO I. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego Dodatek mieszkaniowy może być przyznany: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r.

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 188, 366. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach.

Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach. Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach. W rozdziale IV Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku 1. Becikowe Od 1 stycznia 2013 r. przy przyznawaniu jednorazowej zapomogi

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Jasieniu ul. XX- lecia 20, 68-320 Jasień tel. (068) 457-88-99 fax. (068) 457-88-73

Urząd Miejski w Jasieniu ul. XX- lecia 20, 68-320 Jasień tel. (068) 457-88-99 fax. (068) 457-88-73 KARTA INFORMACYJNA Nazwa usługi : Przyznania prawa do dodatku mieszkaniowego. Podstawa prawna : - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

DODATKI MIESZKANIOWE

DODATKI MIESZKANIOWE DODATKI MIESZKANIOWE Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy świadczoną przez Gminę Wyszków na rzecz osób/rodzin, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Aby ubiegać się

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Emerytury. {Pensions}

Emerytury. {Pensions} Emerytury {Pensions} 182 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Istnieją trzy rodzaje emerytur państwowych. Dwie z nich oparte są na składkach płaconych jako część ubezpieczenia społecznego emerytura państwowa pomostowa

Bardziej szczegółowo

Kryterium TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego spełniają:

Kryterium TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego spełniają: Dodatek mieszkaniowy jest ustawowym obowiązkiem miast i gmin, który z Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.). To nie jest jałmużna ta pomoc

Bardziej szczegółowo

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Świadczeniobiorcy

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Świadczeniobiorcy Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS Świadczeniobiorcy Warunki nabywania prawa do okresowej emerytury kapitałowej ze środków zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY W DALESZYCACH Pl. Staszica Daleszyce KARTA USŁUGI

URZĄD MIASTA I GMINY W DALESZYCACH Pl. Staszica Daleszyce    KARTA USŁUGI URZĄD MIASTA I GMINY W DALESZYCACH Pl. Staszica 9 26-021 Daleszyce e-mail: kancelaria@daleszyce.pl gmina@daleszyce.pl Opracowała: Małgorzata Zychowicz Obowiązuje od: 04.11.2013r. Zatwierdził: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: 1) ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70,

Bardziej szczegółowo

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury?

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury? Emerytura Zasady wyliczania wysokości emerytury to suma pieniędzy, którą będzie comiesięcznie otrzymywał ubezpieczony z ZUS w momencie, gdy nabędzie status emeryta. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych

Bardziej szczegółowo

WyjeŜdŜasz z Irlandii? Marzec 2009

WyjeŜdŜasz z Irlandii? Marzec 2009 WyjeŜdŜasz z Irlandii? Marzec 2009 1. O jakie dokumenty muszę wystąpić przed wyjazdem? Jak mogę udowodnić moje zatrudnienie w Irlandii? Powinieneś postarać się o formularze E104 i E301, które zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po programie New Deal 25+ dla Irlandii Północnej

Przewodnik po programie New Deal 25+ dla Irlandii Północnej Przewodnik po programie New Deal 25+ dla Irlandii Północnej Polish NDPD 2 New Deal 25+ NDPD2 p.2-3 Wprowadzenie Jeśli ukończyłeś 25 lat i pobierałeś zasiłek dla osób poszukujących pracy (JSA) przez przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym /.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym /. . imię i nazwisko wnioskodawcy (rodzica, opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły) miejscowość, data... adres wnioskodawcy. telefon Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mniów

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mniów Załącznik do Uchwały nr 14/XIX/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 27 kwietnia 2012r. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mniów 1 Zakres przedmiotowy uchwały 1. Artykuły

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Informacja została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy

Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy Dodatek mieszkaniowy przysługuje: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Co powinny wiedzieć osoby, które straci y pracę

Co powinny wiedzieć osoby, które straci y pracę Maj 2009 Krajowe Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych Poznaj swoje prawa Świadczenia dla osób bezrobotnych Co powinny wiedzieć osoby, które straci y pracę 279 Osoby, które straciły pracę, mogę mieć 284 trudności

Bardziej szczegółowo

Samodzielna pomoc (Self-directed support) Oferujemy Ci większy wybór, aby spełnić Twoje potrzeby opieki społecznej

Samodzielna pomoc (Self-directed support) Oferujemy Ci większy wybór, aby spełnić Twoje potrzeby opieki społecznej e.polish West Sussex County Council (Rada Hrabstwa West Sussex) Samodzielna pomoc (Self-directed support) Oferujemy Ci większy wybór, aby spełnić Twoje potrzeby opieki społecznej Wstęp Rada Hrabstwa West

Bardziej szczegółowo

Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia

Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia Komu przysługuje wcześniejsza emerytura pracownicza Wcześniejsza emerytura pracownicza przysługuje

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PODSTAWA PRAWNA 1. Art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje o programie Rodzina 500 plus

Najważniejsze informacje o programie Rodzina 500 plus Najważniejsze informacje o programie Rodzina 500 plus Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2012 r.

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2012 r. Urząd Gminy Osie prosi o zapoznanie się z informacją KRUS dotyczących rozliczenia podatku dochodowego emeryta lub rencisty oraz elektronicznej weryfikacji uprawnień do świadczeń zdrowotnych: Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie, twój wybór

Twoje zdrowie, twój wybór Twoje zdrowie, twój wybór Zmienia się sposób w jaki oferowana będzie opieka społeczna osobom dorosłym, co da im większą niezależność, szerszy wybór i lepszą kontrolę. W przyszłości nowe usługi zagwarantują

Bardziej szczegółowo

Informacje i porady mieszkaniowe

Informacje i porady mieszkaniowe Informacje i porady mieszkaniowe Niezależne organizacje współpracujące ze sobą w regionie północno-wschodnim (North East) i oferujące mieszkania/domy do wynajmu lub niedrogiego kupna WSTĘP W Szkocji jest

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do płacy minimalnej

Każdy ma prawo do płacy minimalnej Każdy ma prawo do płacy minimalnej Otrzymujesz minimalną płacę? Pracujesz w Holandii i masz poniżej 65 lat? To masz prawo do holenderskiej płacy minimalnej. Nawet jeśli jesteś obcokrajowcem. Twój pracodawca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA:

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W NOWYM OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM OD 1 października 2013 r. DO 30 września 2014 r. ORAZ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeń z Urzędem Pracy w Jabloncu nad Nisou 25-31.05.2008r. Temat prezentacji: Podstawowe formy pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy

Wymiana doświadczeń z Urzędem Pracy w Jabloncu nad Nisou 25-31.05.2008r. Temat prezentacji: Podstawowe formy pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy Wymiana doświadczeń z Urzędem Pracy w Jabloncu nad Nisou 25-31.05.2008r. Temat prezentacji: Podstawowe formy pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy Projekt pt.: Wymiany i spotkania transgraniczne (WIST)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Urząd Gminy Wilczęta na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i

Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ZPPO w Samborcu obowiązujący od 01.01.2013 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami zakładowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/57/11 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 8 sierpnia 2011 roku

UCHWAŁA Nr VIII/57/11 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 8 sierpnia 2011 roku UCHWAŁA Nr VIII/57/11 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Izbica Kujawska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1. Wnioskodawca WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO... (nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, nauczyciela lub pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły, ośrodka) 2. Dane

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne przesyłanie pieniędzy

Bezpieczne przesyłanie pieniędzy Bezpieczne przesyłanie pieniędzy Niniejsza ulotka dotyczy osób przesyłających pieniądze innym osobom lub firmom i korzystających z usług firmy, która nie jest bankiem ani oszczędnościową kasą mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567)

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) 1) Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Jak praca wpływa na Państwa świadczenia

Jak praca wpływa na Państwa świadczenia Jak praca wpływa na Państwa świadczenia 2013 Jak praca wpływa na Państwa świadczenia Mogą Państwo pobierać świadczenia emerytalne lub pośmiertne z ubezpieczeń społecznych i w tym samym czasie pracować.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Dz.U.2014.567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K Do Burmistrza Miasta Kock

W N I O S E K Do Burmistrza Miasta Kock W N I O S E K Do Burmistrza Miasta Kock o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, Wnioskodawca...... ( imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres i numer telefonu ) Wnoszę

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. I. Dane dotyczące Wnioskodawcy ( wypełnić drukowanymi literami )

WNIOSEK. I. Dane dotyczące Wnioskodawcy ( wypełnić drukowanymi literami ) Data złożenia wniosku... Nr wniosku... WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie zażaleń do NHS od 1 kwietnia 2011

Zgłaszanie zażaleń do NHS od 1 kwietnia 2011 Poprawiamy relacje Zgłaszanie zażaleń do NHS od 1 kwietnia 2011 NHS (Państwowa Służba Zdrowia) w Walii dąży do zapewnienia pacjentom jak najlepszej opieki medycznej. Dlatego bardzo istotne jest przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) Jakie zmiany w świadczeniach rodzinnych będą obowiązywać od września 2005 roku. Komu od września br.

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a. I. Dane personalne osoby niepełnosprawnej. Imię, imiona Nazwisko. Data urodzenia w. Dowód osobisty: seria nr. wydany w dniu przez PESEL

1 S t r o n a. I. Dane personalne osoby niepełnosprawnej. Imię, imiona Nazwisko. Data urodzenia w. Dowód osobisty: seria nr. wydany w dniu przez PESEL 1 S t r o n a POWIATOWE PCPR.8213.SR... CENTRUM POMOCY RODZINIE w żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 żnin tel. 52 30 30 169 jednostka rozpatrująca wniosek WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku.

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. System emerytalny składa się z trzech filarów. Na podstawie podanych niżej kryteriów klasyfikacji nowy system emerytalny

Bardziej szczegółowo

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono.

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku za I półrocze 2014 roku Dochody Dział 852 Pomoc Społeczna Plan 12.370,00 zł, wpływ środków 2.605,54 zł tj. 21,06 %. Z tego do

Bardziej szczegółowo

W Jaki Sposób Zarabiamy Kredyty Pracy

W Jaki Sposób Zarabiamy Kredyty Pracy W Jaki Sposób Zarabiamy Kredyty Pracy 2013 W Jaki Sposób Zarabiamy Kredyty Pracy Osoby pracujące i płacące podatki na Ubezpieczenie Społeczne zarabiają kredyty pracy kwalifikujące je do otrzymywania świadczeń

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016r. poz. 195)

USTAWA z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016r. poz. 195) USTAWA z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016r. poz. 195) Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY. uzyskane przez Zarząd. NSZZ PRC w temacie. emerytur - emerytur. pomostowych.

MATERIAŁY. uzyskane przez Zarząd. NSZZ PRC w temacie. emerytur - emerytur. pomostowych. Poznań, dnia 20-05-2013 r. MATERIAŁY uzyskane przez Zarząd NSZZ PRC w temacie emerytur - emerytur pomostowych. Pytania w sprawie emerytur pomostowych i wcześniejszych: 1. Pytanie czy takie warunki uprawniają

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1)

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) U S T A W A Projekt z dnia 17 marca 2014 r. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl 1 Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować w twoim środowisku i wśród ludzi. Bariery techniczne to również to, co przeszkadza, by inni mogli sprawnie się tobą opiekować.

Bardziej szczegółowo

Rozsądne i dodatkowe priorytetyzowanie aplikantów

Rozsądne i dodatkowe priorytetyzowanie aplikantów Rozsądne i dodatkowe priorytetyzowanie aplikantów Ta ulotka tłumaczy jak ocenia się potrzebę mieszkaniową osoby na rejestrze mieszkaniowym i sugeruje sposoby, w jakie można poprawić swoją dotychczasową

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne Świadczenia pieniężne Ustalenie uprawnień i przyznanie zasiłku stałego, okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego: zasiłek stały: 1. Zasiłek stały przysługuje: a) pełnoletniej osobie samotnie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 września 2014 r. Poz. 2421 UCHWAŁA NR XLVII/374/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Rzeszów, dnia 9 września 2014 r. Poz. 2421 UCHWAŁA NR XLVII/374/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 września 2014 r. Poz. 2421 UCHWAŁA NR XLVII/374/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWE I CO DALEJ?

KIESZONKOWE I CO DALEJ? Dopłata z góry Po ustaleniu celu przez dziecko sprawdzasz, swój budżet na kieszonkowe i inne wydatki na dziecko i zastanawiasz się, ile pieniędzy możesz mu dać. Tak, by ono uzbierało resztę. Jeśli zebranie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście I. Podstawy opracowania regulaminu: 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRZESZCZE W ROKU SZKOLNYM..

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRZESZCZE W ROKU SZKOLNYM.. Załącznik nr 1 do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej

Bardziej szczegółowo

Poznaj Program Rodzina 500 plus Części I-III

Poznaj Program Rodzina 500 plus Części I-III Poznaj Program Rodzina 500 plus Części I-III źródło: http://www.mpips.gov.pl Poznaj Program Rodzina 500 plus : część I Czym jest Program Rodzina 500 plus? Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane świadczenie

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL) ... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)... dnia... Powiatowy Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1 59 600 Lwówek Śląski WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z

Bardziej szczegółowo