Wersja nr 3: data aktualizacji marzec 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja nr 3: data aktualizacji marzec 2013 r."

Transkrypt

1 Wersja nr 3: data aktualizacji marzec r.

2 Kwiecień Miejscowy dodatek mieszkaniowy (LHA)...3 Podatek od wolnych pokoi/sypialni...4 Zmiany w dodatku do opłaty za usługi komunalne..5 Zapomogi kryzysowe oraz zapomogi w ramach opieki środowiskowej...6 Czerwiec - Lipiec Przejście z zasiłku dla osób niepełnosprawnych (DLA) na zasiłek z tytułu samodzielnej egzystencji (PIP)...7 Górna granica wysokości zasiłków...8 Październik Zasiłek powszechny (universal credit)...9 W R J in m z u c z u s Te się na ko ko br kr zm

3 ..9 W jaki sposób zmiany te wpłyną na Twój zasiłek? Rząd brytyjski wprowadza zmiany w systemie świadczeń społecznych. Jeżeli znajdujesz się w wieku produkcyjnym i pobierasz zasiłki, jak wiele innych osób z Renfrewshire, zmiany mogą dotyczyć również Ciebie. Być może będziesz musiał złożyć wniosek o przyznanie Ci nowego rodzaju zasiłku lub wysokość otrzymywanego przez Ciebie świadczenia może ulec zmniejszeniu. Wiemy, że może to martwić, więc należy wiedzieć, co może się zmienić i zacząć planować na przyszłość. Niektóre zmiany zostały już wprowadzone, lecz największe z nich - te, które na usługi urzędów samorządowych oraz obywateli wpływać będą w największym stopniu - wdrożone zostaną w kwietniu r. Termin wprowadzenia każdej ze zmian może się wahać. Bieżące informacje znaleźć można na naszej stronie internetowej lub uzyskać kontaktując się z nami osobiście (dane kontaktowe znajdują się na odwrocie niniejszej broszury). Na stronie znajduje się również krótki film informacyjny, który opisuje główne zmiany w zasiłkach. Niniejsza wersja broszury została zaktualizowana o najnowsze informacje (na marzec r.). Aby ułatwić zrozumienie zmian, w miejscach, w których dodano nowe informacje lub informacje z poprzedniej wersji zostały zmienione, wstawiono poniższy znak. [Aktualizacja] 1

4 Czym jest wiek produkcyjny? Zmiany dotyczą wszystkich osób w wieku produkcyjnym, tj. w wieku od 16 do 64 lat. Należy zaznaczyć, że grupa wiekowa będzie zwiększana etapami do roku 2020, kiedy to obejmie wszystkie osoby w wieku od 16 do 66 lat. Wchodząc na stronę internetową lub prosząc inną osobę, aby uczyniła to za Ciebie, możesz sprawdzić, kiedy dokładnie przestaniesz znajdować się w wieku produkcyjnym, tj. w wieku emerytalnym. Pomimo że zmiany te obecnie nie dotyczą osób w wieku emerytalnym, możliwe, że kiedy w październiku r. wprowadzony zostanie nowy zasiłek uniwersalny (patrz strona 9), dotyczyć one będą emerytów, których partnerzy znajdują się w wieku produkcyjnym. Dalsze informacje na ten temat publikowane będą wraz ze zbliżaniem się tego okresu. 2

5 Kwiecień Zmiany w lokalnym dodatku mieszkaniowym Rząd wprowadza nowe przepisy dla najemców wynajmujących lokale od prywatnych właścicieli mieszkań i pobierających zasiłek mieszkaniowy. Oznacza to, że wysokość miejscowego dodatku mieszkaniowego (LHA) będzie ustalana raz w roku w kwietniu, zamiast corocznie licząc od daty złożenia wniosku o przyznanie zasiłku mieszkaniowego. W jaki sposób wpłynie to na mnie? Jeżeli termin poddania wysokości Twojego miejscowego dodatku mieszkaniowego (LHA) ponownemu rozpatrzeniu przypadał będzie na styczeń, luty lub marzec r., zostanie on przełożony na kwiecień r., kiedy zostaną ustalone wszystkie stawki dodatku LHA dla okręgu Renfrewshire na cały rok. Jeżeli termin poddania wysokości Twojego miejscowego dodatku mieszkaniowego (LHA) ponownemu rozpatrzeniu przypadał będzie między kwietniem r. a marcem 2014 r., wysokość świadczenia zostanie rozpatrzona w kwietniu r., kiedy zostaną ustalone wszystkie stawki dodatku LHA dla okręgu Renfrewshire na cały rok. Zmiana tej polityki jest częścią większego pakietu reform w zakresie zasiłków mieszkaniowych i dostosuje ona zasiłek mieszkaniowy do corocznych podwyżek innych zasiłków. Co mogę w związku z tym zrobić? Jeżeli wysokość Twojego obecnego czynszu jest mniejsza od wysokości dodatku LHA, o zmianie wysokości czynszu pobieranego od Ciebie przez wynajmującego zobowiązany jesteś powiadomić Wydział ds. Zasiłków (Benefits Section). Ponieważ zmiana wysokości czynszu oznaczać może podwyżkę wysokości wypłacanego Ci zasiłku mieszkaniowego, zobowiązany jesteś poinformować o tym Wydział ds. Zasiłków na piśmie w ciągu miesiąca od wystąpienia takiej zmiany. W przypadku opóźnienia, możesz utracić zasiłek. 3

6 Kwiecień [Aktualizacja] Podatek od wolnych pokoi/sypialni Wprowadzane są nowe przepisy, które wpłyną na wysokość zasiłków pobieranych przez mieszkańców lokali komunalnych oraz spółdzielczych. Zgodnie z tymi przepisami wysokość zasiłku zależała będzie od liczby sypialni, których potrzebujesz dla mieszkających w Twoim domu osób. Z kwietniem r. zostanie zmniejszona wysokość zasiłku mieszkaniowego dla osób urodzonych po 5 października 1951 r. i mieszkających w mieszkaniu z liczbą sypialni większą niż ta, na którą zezwalają nowe przepisy. Przy wyliczaniu wysokości zasiłku mieszkaniowego oraz ilości wolnych pokoi (patrz strona 2), definicja wieku produkcyjnego to wiek od 16 do 61½ roku. Przepisy dotyczące mieszkań z wolnymi pokojami: Przy obliczaniu wysokości zasiłku mieszkaniowego stosuje się zasadę, zgodnie z którą niżej wymienionym osobom należącym do jednego gospodarstwa domowego przysługuje jedna sypialnia: osobie mieszkającej samotnie lub parze drugiej osobie dorosłej, która ukończyła 16 rok życia dwójce dzieci poniżej 16 roku życia tej samej płci dwójce dzieci poniżej 10 roku życia płci przeciwnej nocującemu, lecz niemieszkającemu na stałe ze swoim podopiecznym opiekunowi osoby pobierającej zasiłek lub opiekunowi partnera/partnerki takiej osoby. Rodzicom zastępczym przysługuje jedna sypialnia dla przybranych dzieci. Rodzicom personelu wojskowego przysługuje jeden dodatkowy pokój, jeżeli ich dziecko, które zazwyczaj z nimi mieszka, jest poza domem na służbie. 4 Jeżeli masz o jedną sypialnię więcej niż potrzebujesz, może to oznaczać, że wysokość Twojego zasiłku mieszkaniowego zostanie zmniejszona o 14%. Oznacza to, że na pokrycie czynszu możesz tygodniowo otrzymywać średnio 11 mniej. Jeżeli masz dwie dodatkowe wolne sypialnie lub więcej, może to oznaczać, że wysokość Twojego zasiłku mieszkaniowego zostanie zmniejszona o 25%. Oznacza to, że na pokrycie czynszu możesz tygodniowo otrzymywać średnio 20 mniej. Jeżeli wysokość Twojego zasiłku mieszkaniowego zostanie zmniejszona zgodnie z nowymi przepisami, różnicę między wysokością zasiłku mieszkaniowego a wysokością czynszu będziesz musiał pokryć osobiście. Co mogę w związku z tym zrobić? Dostępne Tobie możliwości omów z instytucją wynajmującą Tobie mieszkanie (urzędem samorządu Renfrewshire lub Twoją spółdzielnią mieszkaniową). Ich dane kontaktowe znajdziesz na odwrocie niniejszej ulotki.

7 Kwiecień Zmiany w dodatku do opłaty za usługi komunalne (Council Tax Benefit) W kwietniu r. rząd brytyjski zniesie dodatek do opłaty za usługi komunalne. Dodatek zostanie zastąpiony nowym programem zmniejszenia wysokości opłat za usługi komunalne, którym zarządzać będą lokalne urzędy samorządowe. Rząd Szkocji oświadczył, że co najmniej przez pierwszy rok nowy program będzie podobny do programu dodatku do opłaty za usługi komunalne. W rezultacie osoby, które aktualnie pobierają dodatek, raczej nie zauważą większych różnic w zakresie otrzymywanej pomocy w finansowaniu opłaty za usługi komunalne. Co mogę w związku z tym zrobić? Gdy w okolicach marca r. otrzymasz nowy rachunek za usługi komunalne, sprawdź należną kwotę. Od kwietnia r. nowe wnioski o pomoc finansową w opłacaniu rachunków za opłaty komunalne (nowy program zmniejszenia wysokości opłat za usługi komunalne) należy składać bezpośrednio do urzędu samorządu Renfrewshire. Dalsze informacje na ten temat publikowane będą wraz ze zbliżaniem się tego okresu. 5

8 Kwiecień [Aktualizacja] Zapomogi kryzysowe oraz zapomogi w ramach opieki środowiskowej Zapomogami kryzysowymi oraz zapomogami w ramach opieki środowiskowej zarządza obecnie Departament Pracy i Emerytur (DWP). Od kwietnia r. zapomogi przydzielane będą przez nowy Szkocki Fundusz Świadczeń Socjalnych, którym zarządzać będą miejscowe urzędy samorządowe. DWP nadal będzie zajmować się niektórymi świadczeniami, takimi jak: zapomogi macierzyńskie Pewny Start (Sure Start) zasiłki pogrzebowe (funeral payments) dopłaty zimowe (cold weather payments) dopłaty do ogrzewania w trakcie zimy (winter fuel payments) pożyczki budgeting loans, które w ramach zasiłku powszechnego nazywane będą zaliczkami budgeting advances krótkoterminowe zaliczki na zasiłek. DWP nie będzie mogło się już zajmować zapomogami w ramach opieki środowiskowej ani zapomogami i pożyczkami kryzysowymi. Więcej informacji na temat tego, jak z dniem 1 kwietnia r. ubiegać się o pożyczkę kryzysową lub zapomogę w ramach opieki środowiskowej, znaleźć można na stronie lub dzwoniąc pod

9 Czerwiec. Przejście z zasiłku dla osób niepełnosprawnych (DLA) na zasiłek z tytułu samodzielnej egzystencji (PIP) Zasiłek dla osób niepełnosprawnych zostanie wycofany i zastąpiony zasiłkiem z tytułu samodzielnej egzystencji dla osób w wieku od 16 do 64 lat. Uwaga: Zmiana ta dotyczyła będzie osób, które w dniu 8 kwietnia r. znajdować się będą w przedziale wiekowym od 16 do 64 lat. Oznacza to, że na zasiłku DLA pozostaną tylko te osoby, które 65 rok życia ukończyły nie później niż 8 kwietnia r. Nie będą one miały obowiązku składania wniosku o zasiłek PIP w późniejszym terminie, jak opisano niżej. Od czerwca r., aby starać się o nowy zasiłek dla niepełnosprawnych, należy złożyć wniosek o PIP, nie o DLA. W tym celu należy będzie wypełnić formularz i prawdopodobnie zgłosić się na nowe badanie lekarskie. Od października r., jeżeli będziesz w wieku produkcyjnym, pobierać będziesz zasiłek DLA i zgłosisz, że doszło do zmiany Twojego schorzenia, będziesz musiał złożyć wniosek o przyznanie PIP. Wniosek o PIP będziesz musiał również złożyć w przypadku zbliżania się okresu przedłużenia wypłaty świadczenia (na przykład w przypadku upływu ustalonego okresu wypłaty zasiłku lub gdy Twoje dziecko skończy 16 lat). Wszystkie nowe wnioski dotyczyć będą przyznania PIP, nie DLA. Przed złożeniem wniosku o PIP skontaktuj się z Wydziałem Porad urzędu samorządu Renfrewshire lub z Twoim miejscowym Biurem Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau). Jeżeli w roku 2015 r. nadal będziesz pobierał zasiłek DLA, zostaniesz poproszony o złożenie wniosku o PIP. Jeżeli tego nie uczynisz, wypłata zasiłku zostanie wstrzymana. Czerwiec Październik Od czerwca r., aby starać się o nowy zasiłek dla niepełnosprawnych, zamiast wniosku o DLA należy złożyć wniosek o PIP Od października r. jakiekolwiek zmiany w związku z pobieranym DLA skutkować będą koniecznością złożenia nowego wniosku o PIP Styczeń Od stycznia 2015 r. wszystkie osoby pobierające 2015 zasiłki DLA będą musiały złożyć wniosek o PIP Co mogę w związku z tym zrobić? Przed zgłoszeniem prośby o ponowne rozpatrzenie prawa do otrzymywania zasiłku dla osób niepełnosprawnych oraz jego wysokości należy skontaktować się z Wydziałem Porad samorządu (Advice Works) lub Biurem Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau). Zasięgnięcie porady jest o tyle ważne, gdyż złożenie wniosku o PIP oznaczało będzie poddanie Twojego prawa do zasiłku oraz jego wysokości ponownej ocenie zgodnie z nowymi zasadami, co skutkować może przyznaniem Ci niższej kwoty świadczenia. Pomoc w tym zakresie, w tym porady dotyczące planowania budżetu, oferują instytucje doradcze, takie jak Wydział Porad oraz Biuro Porad Obywatelskich. 7

10 Lipiec [Aktualizacja] Górna granica wysokości zasiłków W kwietniu r. rząd Wielkiej Brytanii wprowadzi nową górną granicę sumy wysokości świadczeń socjalnych, jaką mogą otrzymywać osoby w wieku produkcyjnym (od 16 do 64 lat). Nowa górna granica wysokości zasiłków wejdzie w życie w kwietniu r., rozpoczynając od Londynu. Od 15 lipca r. wprowadzana będzie ona stopniowo przez pozostałe samorządy lokalne i przewiduje się, że przed końcem września r. obejmie ona już wszystkie gospodarstwa domowe, których dotyczy. Jeżeli ta zmiana będzie miała Ciebie dotknąć, skontaktujemy się z Tobą z wyprzedzeniem. W międzyczasie możesz sprawdzać naszą stronę internetową na której znajdziesz bieżące informacje, w tym terminy wprowadzania zmian. Oznacza to, że w przypadku samotnych osób w wieku produkcyjnym suma głównych świadczeń socjalnych przeznaczonych dla osób niepracujących, tj. + zasiłku mieszkaniowego (housing benefit) + zasiłku rodzinnego (child benefit) + ulgi podatkowej dla osób wychowujących dzieci (child tax credit) nie będzie mogła przekroczyć 350 tygodniowo lub 500 tygodniowo dla innych gospodarstw domowych z osobami w wieku produkcyjnym Nowa górna granica wysokości zasiłków najprawdopodobniej dotknie te osoby, które pobierają kilka świadczeń socjalnych i mieszkają w lokalu z wysokim czynszem. Nie dotyczyć będzie ona gospodarstw domowych, do których należą osoby pobierające niektóre zasiłki dla osób niepełnosprawnych. 8 Departament Pracy i Emerytur (DWP) o zmianach pisemnie powiadomi wszystkie osoby, których będą one dotyczyły. Jeżeli jesteś zaniepokojony tą zmianą, porozmawiaj o tym z pracownikiem Wydziału Porad (Advice Works) w urzędzie samorządu Renfrewshire lub pracownikiem Biura Porad Obywatelskich. Dane kontaktowe znajdują się na odwrocie niniejszej ulotki. Co mogę w związku z tym zrobić? Jeżeli otrzymasz pismo z Departamentu Pracy i Emerytur lub chcesz zgłosić zmianę swojej sytuacji życiowej, pracownika Wydziału Porad lub Biura Porad Obywatelskich warto poprosić, aby dokładnie sprawdził, jak wygląda Twoja sytuacja w kwestii zasiłków, zwłaszcza gdy Ty lub Twoje dziecko jesteście niepełnosprawni (nowa górna granica zasiłków może nie mieć zastosowania w przypadku, gdy dowolna osoba z Twojego gospodarstwa domowego jest osobą niepełnosprawną i otrzymuje niektóre rodzaje zasiłków dla osób niepełnosprawnych). Na stronie internetowej Departamentu znajduje się kalkulator, z którego można skorzystać w celu sporządzenia szacunkowego obliczenia zmiany wysokości przyznawanego Ci zasiłku: https://www.gov.uk/benefit-cap

11 Październik Zasiłek powszechny (universal credit) W październiku r. rząd Wielkiej Brytanii planuje zacząć stopniowo wprowadzać w życie zasiłek powszechny. Zastąpi on sześć głównych zasiłków oraz ulg podatkowych przyznawanych w zależności od wysokości dochodu: zasiłek dla osób bezrobotnych zależny od wysokości dochodów (jobseeker s allowance) zasiłek dla osób niezdolnych do pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności zależny od wysokości dochodów (employment and support allowance) dodatek do dochodów (income support) ulgi podatkowe dla osób wychowujących dzieci (child tax credits) ulgi podatkowe dla osób o niskich zarobkach (working tax credits) zasiłek mieszkaniowy (housing benefit) Poprzez wypłacanie szeregu zasiłków dla osób znajdujących się w wieku produkcyjnym razem, w jednej kwocie, zasiłek powszechny ma uprościć system świadczeń socjalnych. Zasiłek wypłacany będzie co miesiąc, z dołu, dla jednej osoby z gospodarstwa domowego. Zasiłek mieszkaniowy nie będzie już wypłacany bezpośrednio instytucji/osobie wynajmującej Tobie mieszkanie. Będzie zamiast tego wypłacany bezpośrednio Tobie w ramach zasiłku powszechnego. Za planowanie opłat oraz płacenie czynszu instytucji/osobie wynajmującej mieszkanie odpowiedzialny będziesz osobiście. Oczekuje się również, że w ten sposób osoby pobierające zasiłek staną się bardziej niezależne. Przewiduje się, że od kwietnia 2014 r. wszystkie nowe wnioski o zasiłki rozpatrywane będą w ramach zasiłku powszechnego. Osoby obecnie pobierające zasiłki na zasiłek powszechny przechodzić będą stopniowo. Departament Pracy i Emerytur przewiduje, że ten proces zakończy się przed 2017 r. Wraz ze zbliżaniem się okresu wprowadzania zmian na terenie okręgu Renfrewshire udostępnione zostaną dalsze informacje. W międzyczasie możesz sprawdzać naszą stronę internetową na której znajdziesz bieżące informacje, w tym terminy wprowadzania zmian. 9

12 Jak się przygotować na te zmiany? Dowiedz się, w jaki sposób zmiany wpłyną na Twoją sytuację życiową i zacznij się do nich przygotowywać już teraz. Otwórz konto bankowe, które pozwoli Ci na opłacanie rachunków oraz Twojego czynszu stałymi zleceniami płatniczymi. Rozważ możliwość skorzystania ze specjalistycznej pomocy bankowej, takiej jak spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (credit unions). Co tydzień próbuj zaoszczędzić małą sumę pieniędzy. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz banki to bezpieczne i wygodne miejsca, gdzie możesz oszczędzać swoje pieniądze. Zasięgnij porady w kwestii zarządzania swoimi finansami. Jeżeli aktualnie doświadczasz trudności ze spłacaniem długów, skontaktuj się z Wydziałem Porad urzędu samorządu Renfrewshire lub Biurem Porad Obywatelskich. 10

13 Zacznij planować wydatki już teraz. Prowadź budżet domowy, który uwzględnia, co ile kosztuje, na przykład cotygodniowe zakupy spożywcze, rachunki za prąd oraz czynsz. Zasięgnij porad w związku z zatrudnieniem. Taką pomoc uzyskasz w urzędzie pracy Job Centre Plus. Jeżeli myślisz o przeprowadzce, skontaktuj się z osobą wynajmującą Ci mieszkanie, aby omówić dostępne Tobie możliwości mieszkaniowe. 11

14 Dalsze informacje Numery kontaktowe Urzędu Samorządu Renfrewshire Więcej informacji o kluczowych zmianach Więcej informacji o Szkockim Funduszu Świadczeń Socjalnych Wydział Porad Punkty pomocy Wydziału Porad (Advice Works): Paisley Customer Service Centre Cotton Street, Paisley PA1 1HY poniedziałki, wtorki i piątki 9:00 11:00 i 13:00 15:00 Renfrew Renfrew Health and Social Work Centre 10 Ferry Road, Renfrew PA4 8RU Johnstone Advice Works 8 Collier Street, Johnstone PA5 8AR Erskine Bridgewater Library Bridgewater Place, Erskine PA8 7AA środy i czwartki 13:00 15:00 od poniedziałku do czwartku 9:00 11:00 piątki 9:00 11:00 Pozostałe użyteczne kontakty: Biuro Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau) Urząd Pracy (Job Centre Plus) Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Johnstone Credit Union Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Renfrewshire Wide Credit Union Centrum Porad Prawnych Renfrewshire Law Centre

15 Pozostałe instytucje zajmujące się gospodarką mieszkaniową: Spółdzielnia mieszkaniowa Abbeyfield Scotland Ltd. Bield Blythswood Housing Association Blue Triangle (Glasgow) Housing Association Bridgewater Housing Association Cairn Housing Association Cube Housing Association Ferguslie Park Housing Association Hanover (Scotland) Housing Association Horizon Housing Association Key Link Linstone Housing Association Lorretto Housing Association Margaret Blackwood Housing Association Paisley South Housing Association Sanctuary Scotland Williamsburgh Housing Association Nr telefonu Niektóre spółdzielnie mieszkaniowe zatrudniają specjalistów ds. praw do pomocy społecznej (Welfare Rights Officers), którzy mogą udzielić Ci wskazówek oraz pomocy w związku z omawianymi zmianami. Aby uzyskać pomoc, proszę skontaktować się ze swoją spółdzielnią mieszkaniową dzwoniąc pod odpowiedni wyżej podany numer telefonu. 13

16

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej Polish Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej (Help with rent and Council Tax for people of working age) Ulotka ta jest adresowana do osób w wieku aktywności

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie pieniędzmi - podręcznik

Gospodarowanie pieniędzmi - podręcznik Maksymalizacja dochodów Gospodarowanie pieniędzmi - podręcznik Planowanie budżetu Pożyczanie pieniędzy Radzenie sobie Z zadłużeniem Oszczędzanie pieniędzy Spis treści Rachunki bankowe 2 Maksymalizacja

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych Przysługiwanie dofinansowania w zależności od możliwości finansowych Formularz nr 2 July 2013 CIV/FIN/2 Przed

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa w Irlandii Północnej

Twoje prawa w Irlandii Północnej Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników z następujących krajów: Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Słowacja Słowenia Niniejszy przewodnik objaśnia prawa pracowników pochodzących

Bardziej szczegółowo

Codzienne Życie w Irlandii

Codzienne Życie w Irlandii Przewodnik dla nowoprzybyłych Emigrant Advice jest programem Crosscare Przewodnik dla nowoprzybyłych W czasie powstawania tej broszury (lipiec 2006) informacje w niej zawarte były aktualne. Uaktualniona

Bardziej szczegółowo

Pomoc prawna w sprawach cywilnych informacje dla wnioskodawców

Pomoc prawna w sprawach cywilnych informacje dla wnioskodawców Pomoc prawna w sprawach cywilnych informacje dla Niniejsza ulotka dotyczy zarówno pomocy prawnej w sprawach cywilnych, jak i porady i wsparcia Do prawników należy przekazać niniejszą ulotkę klientowi,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie CIV/FIN/2 kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie CIV/FIN/2 kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych NIE dla wnioskodawców pobierających niniejsze świadczenia (lub uwzględnionych we wniosku partnera): income-based JSA lub ESA, Income Support lub Universal Credit. Prosimy o wypełnienie druku nr 1. July

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WITAMY W SHEFFIELD... 1 SPIS TREŚCI... 2 Miasto Sheffield...3 OGÓLNE INFORMACJE O ŻYCIU W WIELKIEJ BRYTANII... 4 Tłumacze ustni...

SPIS TREŚCI WITAMY W SHEFFIELD... 1 SPIS TREŚCI... 2 Miasto Sheffield...3 OGÓLNE INFORMACJE O ŻYCIU W WIELKIEJ BRYTANII... 4 Tłumacze ustni... WITAMY W SHEFFIELD Witamy w Sheffield! Niniejszy informator powstał we współpracy Rady Miasta Sheffield i partnerów. Zawiera pożyteczne informacje o życiu w Sheffield dla Ciebie i Twojej rodziny. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Broszura PKO Banku Polskiego. Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej

Broszura PKO Banku Polskiego. Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej Broszura PKO Banku Polskiego Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej Zastrzeżenia: Niniejszy materiał został przygotowany w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, dostępne komentarze

Bardziej szczegółowo

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Wielkiej Brytanii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Wielkiej Brytanii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o świadczeniach emerytalnych lub świadczeniach dla spadkobierców

Co należy wiedzieć o świadczeniach emerytalnych lub świadczeniach dla spadkobierców Co należy wiedzieć o świadczeniach emerytalnych lub świadczeniach dla spadkobierców 2012 Kontakt z Urzędem Ubezpieczenia Społecznego Zapraszamy na naszą stronę internetową Nasza strona internetowa www.socialsecurity.gov

Bardziej szczegółowo

Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS

Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS This publication can be shared, copied, distributed and transmitted but not sold. It can not be altered in any way without the permission of the copyright

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii

BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii Celem tej broszury jest: dostarczenie wszystkim pracownikom migracyjnym w Irlandii informacji na temat ich praw w zrozumiały i dostępny sposób.

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Cyprze

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Cyprze Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego na Cyprze Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Nasz serwis 2015 www.svagw.at Prosimy odwiedzić nas na Facebook

Bardziej szczegółowo

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Front Cover Witamy w Oxfordshire Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

Front Cover. Wielka Brytania od środka

Front Cover. Wielka Brytania od środka Front Cover Wielka Brytania od środka Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii - Wiadomości ogólne - Telefonowanie - Telefony komórkowe - Godziny otwarcia - Dni wolne od pracy

Bardziej szczegółowo

Accommodation Sprawy mieszkaniowe

Accommodation Sprawy mieszkaniowe Highland Life / Information Pack / Information Pack - English / Accommodation Życie w regionie Highland / Pakiet Informacyjny / Pakiet Informacyjny język polski / Sprawy mieszkaniowe Accommodation Sprawy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss.

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Wiosna 2013 r. WSTĘP Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Jest to jedna z pięciu broszur dotyczących prawa pracy. Pozostałe broszury to: 1. Urlopy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po labiryncie na własny rachunek

Przewodnik po labiryncie na własny rachunek Przewodnik po labiryncie na własny rachunek Książka ta jest przeznaczona jedynie jako przykład i nie jest interpretacją wykładni prawnej każdego tematu zawartego w środku. Finansowane przez Departament

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Danii Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ zus podatki prawo pracy dokumentacja Płacowo-Kadrowy P R Z E G L Ą D STYCZEŃ 2011 NR 27 ISSN 1898-6714 AKTUALNOŚCI Trzech Króli czy faktycznie będzie więcej wolnego dla pracowników? 1 Nowe druki ZUS ZLA

Bardziej szczegółowo

Witamy w Okręgu Telford & Wrekin

Witamy w Okręgu Telford & Wrekin Witamy w Okręgu Telford & Wrekin POLISH Welcome to Telford & Wrekin Ten przewodnik został stworzony przez dział Usług Na Rzecz Społeczności Lokalnej i Sąsiedztwa Rady Okręgu Telford & Wrekin (Community

Bardziej szczegółowo

Witamy w Glasgow. wersja polska. Polish

Witamy w Glasgow. wersja polska. Polish Witamy w Glasgow wersja polska Polish Rada Miasta Glasgow wita Cię Niniejszy pakiet informacyjny przeznaczony jest dla obywateli polskich, którzy przybyli do Glasgow w celu podjęcia pracy. Zawiera on

Bardziej szczegółowo

Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych. Twoja przyszłość z emeryturą StiPP. Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych

Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych. Twoja przyszłość z emeryturą StiPP. Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych Twoja przyszłość z emeryturą StiPP Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych 1 Stopka redakcyjna Redakcja: Syntrus Achmea Tekst: Syntrus

Bardziej szczegółowo

Witamy w Dumfries & Galloway. Przewodnik dla Emigranta i Członków Mniejszości Narodowych

Witamy w Dumfries & Galloway. Przewodnik dla Emigranta i Członków Mniejszości Narodowych Witamy w Dumfries & Galloway Przewodnik dla Emigranta i Członków Mniejszości Narodowych Stowarzyszenie Wielokulturowe Dumfries & Galloway (Dumfries & Galloway Multicultural Association- DGMA) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Bułgarii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Bułgarii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Bułgarii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo