WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY TUSZÓW I TONERÓW ZO/26TiT/09/2019 Warszawa, dnia r. Serdecznie zapraszamy do składania ofert na dostawy tuszów i tonerów. Szczegóły zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uważa się ofertę na pojedynczy pakiet. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Termin realizacji zamówienia do r. Termin płatności 30 dni. Kryteria oceny ofert: cena 100%. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Natalia Wojtkowska - Młodszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel.: (22) , 214, faks: (22) , Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie oraz być podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Do oferty należy dołączyć: formularz Oferta, Specyfikacja asortymentowo-cenowa, Wzór umowy oraz odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Każda zapisana strona oferty musi być parafowana przez osobę upoważnioną. Wszystkie strony, zarówno zapisane jak i niezapisane, muszą być ponumerowane. Całość należy umieścić w nieprzejrzystej, zapieczętowanej kopercie z napisem: ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY TUSZÓW I TONERÓW ZO/26TiT/09/2019 ILOŚĆ STRON OFERTY... Oferty prosimy składać do dnia r. godz w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie ul. Wolska 37, Warszawa. O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie. ul. Wolska 37, centrala (22) Warszawa, Dyrektor (22) fax (22)

2 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 1) Administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniobiorców jest Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, adres: ul. Wolska 37, Warszawa; 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem). 5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń. 2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy. 4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. ul. Wolska 37, centrala (22) Warszawa, Dyrektor (22) fax (22)

3 ZO/26TiT/09/2019 Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA Pakiet nr 1 Lp. Nazwa drukarki Rodzaj Rodzaj toneru (oryginał /zamiennik) Wydajność minimalna (ilość stron) Ilość szt. Producent Wydajność Symbol Cena jednostkowa netto zgodnie z j.m. Wartość netto FxJ A B C D E F G H I J K L Ł M 1 zamiennik Laserjet zamiennik Laserjet zamiennik Laserjet 1022 N 4 zamiennik Laserjet 1100 tusz czarny 5 zamiennik Officejet tusz cyan zamiennik Officejet tusz magenta zamiennik Officejet tusz yellow zamiennik Officejet zamiennik Page Pro 1350 W 10 bęben zamiennik Page Pro 1350 W 11 zamiennik Konica-Minolta Page Pro 1390MF 12 bęben zamiennik Konica-Minolta Page Pro 1390MF Drukarka Lexmark 13 zamiennik E 260 Drukarka Lexmark 14 bęben zamiennik E 260 Drukarka Lexmark 15 zamiennik E 260 DN Drukarka Lexmark 16 bęben zamiennik E 260 DN 17 Drukarka Lexmark X422 zamiennik Drukarka Samsung ML 2571 N zamiennik Drukarka Samsung CLP-365 zamiennik Drukarka Samsung CLP-365 toner purpurowy zamiennik Drukarka Samsung CLP-365 toner żółty zamiennik Drukarka Samsung CLP-365 toner niebieski zamiennik Samsung SCX 4521 F Drukarka Samsung Xpress M2875ND Drukarka Samsung Xpress M2875ND Samsung SCX 4623 F Samsung SCX 4623 FN Samsung SCX 4729 FD HL 5250 DN HL 5250 DN HL 5350 DN HL 5350 DN Laserjet Pro M176N zamiennik bęben zamiennik toner zamiennik zamiennik zamiennik zamiennik zamiennik bęben zamiennik zamiennik bęben zamiennik zamiennik VAT (%) Kwota podatku KxL Wartość brutto K+Ł

4 ZO/26TiT/09/2019 Załącznik nr Laserjet Pro M176N Laserjet Pro M176N Laserjet Pro M176N Laserjet Pro M176N Magicolor 3730 DN Magicolor 3730 DN Magicolor 3730 DN Magicolor 3730 DN Magicolor 3730 DN HL 2130 DN HL 2130 DN toner błękitny zamiennik toner purpurow y zamiennik toner żółty zamiennik bęben zamiennik pojemnik na zużyty toner toner niebieski toner purpurow y toner żółty zamiennik nd 6 oryginał oryginał oryginał oryginał zamiennik bęben zamiennik HL 5450 DN zamiennik HL 5450 DN bęben zamiennik Drukarka OKI LASER-COLOR C531 DN 48 Drukarka OKI C531 DN 49 Drukarka OKI C531 DN 50 Drukarka OKI C531 DN toner żółty toner purpurow y toner niebieski zamiennik zamiennik zamiennik zamiennik Drukarka OKI MC362 toner żółty zamiennik Drukarka OKI MC362 toner purpurowy zamiennik Drukarka OKI MC362 toner niebieski zamiennik Drukarka OKI MC362 zamiennik toner żółty 55 Drukarka OKI MC 562 DNW zamiennik toner purpurow y 56 Drukarka OKI MC 562 DNW zamiennik toner niebieski 57 Drukarka OKI MC 562 DNW zamiennik Drukarka OKI MC 562 DNW zamiennik Drukarka monochromatyczna OKI 59 bęben zamiennik B431 DN Drukarka monochromatyczna OKI 60 zamiennik B431 DN OKI 61 bęben zamiennik MB451 DN OKI 62 zamiennik zamiennik MB451 DN Drukarka Samsung Xpress M2825ND 64 Drukarka HP DeskJet 3000 tusz czarny zamiennik Drukarka HP DeskJet 3000 tusz kolorw y zamiennik HL2250DN zamiennik HL2250DN bęben zamiennik Kserokopiarka Konicaminolta BizHub 283 toner zamiennik Drukarka Samsung ML-2150 toner zamiennik Laserjet OJ PRO8100 Laserjet OJ PRO8100 tusz czarny zamiennik tusz niebieski zamiennik

5 ZO/26TiT/09/2019 Załącznik nr Laserjet OJ PRO8100 Laserjet OJ PRO8100 tusz żółty zamiennik tusz pupurow y zamiennik Suma Pakiet nr 2 Lp. Nazwa drukarki Rodzaj Rodzaj toneru Wydajność minimalna (ilość stron) Ilość szt. Producent Wydajność Symbol Cena jednostkowa netto zgodnie z j.m. Wartość netto FxJ A B C D E F G H I J K L Ł M Kserokopiarka Konicaminolta 1 oryginał Kserokopiarka Konicaminolta 2 toner niebieski oryginał Kserokopiarka Konicaminolta 3 toner żółty oryginał Kserokopiarka Konicaminolta 4 toner purpurow y oryginał Kserokopiarka Konicaminolta bęben do czarnego 5 oryginał tonera Kserokopiarka Konicaminolta beben do niebieskiego 6 oryginał tonera Kserokopiarka Konicaminolta bęben do 7 oryginał purpurowego tonera Kserokopiarka Konicaminolta bęben do żółtego 8 oryginał tonera 9 Drukarka Samsung SL-M2825ND oryginał Drukarka Samsung SL-M2825ND bęben oryginał Drukarka OKI B432 toner w ysoko w ydajny oryginał Drukarka OKI B432 bęben oryginał Laserjet Pro 200Color 14 Laserjet Pro 200Color 15 Laserjet Pro 200Color 16 Laserjet Pro 200Color 17 monochromatyczne SAMSUNG PROXPRESS SL-M4070FX oryginał toner niebieski oryginał toner żółty oryginał toner purpurow y oryginał bęben do tonera czarnego bęben do tonera kolorow ego toner żółty toner purpurow y toner niebieski oryginał oryginał oryginał oryginał oryginał oryginał oryginał Drukarka OKI C531 DN bęben oryginał Drukarka OKI MC362 bęben oryginał Drukarka OKI MC 562 DNW bęben oryginał MFC-L8850CDW MFC-L8850CDW oryginał toner żółty oryginał VAT (%) Kwota podatku KxL Wartość brutto K+Ł

6 ZO/26TiT/09/2019 Załącznik nr 1 29 MFC-L8850CDW toner magenta oryginał MFC-L8850CDW toner niebieski oryginał MFC-L8850CDW bęben oryginał Drukarka SAMSUNG XPRESS M2835DW toner oryginał Drukarka SAMSUNG XPRESS M2835DW bęben oryginał Drukarka SAMSUNG XPRESS M2825ND toner oryginał Drukarka SAMSUNG XPRESS M2825ND bęben oryginał Drukarka HP M254nw oryginał Drukarka HP M254nw toner niebieski oryginał Drukarka HP M254nw toner purpurowy oryginał Drukarka HP M254nw toner żółty oryginał Drukarka Lexmark CS 417DN oryginał Drukarka Lexmark CS 417DN toner niebieski oryginał Drukarka Lexmark CS 417DN toner purpurowy oryginał Drukarka Lexmark CS 417DN toner żółty oryginał Drukarka Lexmark CS 417DN bęben czarny oryginał Drukarka Lexmark CS317dn oryginał Drukarka Lexmark CS317dn toner niebieski oryginał Drukarka Lexmark CS317dn toner purpurowy oryginał Drukarka Lexmark CS317dn toner żółty oryginał Drukarka Lexmark CS317dn bęben czarny oryginał HL-L2312D toner oryginał HL-L2312D bęben oryginał Drukarka OKI B421 toner oryginał Drukarka OKI B421 bęben oryginał Suma

7 ZO/26TiT/09/2019 Załącznik nr 2 OFERTA W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego na dostawy tuszów i tonerów informujemy, iż: 1. Oferujemy wykonanie dostaw zgodnie z formularzem Specyfikacja asortymentowo cenowa za kwotę brutto: Pakiet nr 1 słownie: Pakiet nr 2 słownie: 2. W przypadku wybrania naszej oferty osobami reprezentującymi firmę w umowie są: W przypadku wybrania naszej oferty podajemy nazwę banku oraz numer rachunku bankowego, który należy wpisać do umowy: Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: nr telefonu :... nr faksu miejscowość i data pieczątka i podpis

8 ZO/26TiT/09/2019 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY stanowiąca wynik zapytania ofertowego na dostawy tuszów i tonerów zawarta w dniu 2019 roku pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Zakaźnym w Warszawie, ul. Wolska 37, zwanym dalej Zamawiającym, który reprezentuje: Dyrektor Szpitala Agnieszka Kujawska-Misiąg Główny Księgowy Jolanta Krasuska a firmą, ul.. zarejestrowaną w. pod nr, zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentuje: Przedmiotem niniejszej umowy są dostawy tuszów i tonerów zgodnie z załącznikiem nr 1 Specyfikacja asortymentowo cenowa, stanowiącym integralną część umowy Umowa zostaje zawarta do czasu wyczerpania asortymentu, jednak nie dłużej niż do dnia r. i wchodzi w życie z dniem roku. 2. Ilość zamawianych materiałów eksploatacyjnych podawana będzie Wykonawcy każdorazowo w formie pisemnego zamówienia. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianego asortymentu pomiędzy poszczególnymi pozycjami przedmiotu umowy (zwiększenie danej pozycji przy jednoczesnym zmniejszeniu innej pozycji) przy czym łączna wartość przedmiotu umowy po dokonanych przesunięciach nie może przekroczyć kwoty określonej w 5 ust 5. Wykonawca nie może wnosić z tego tytułu roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Do dokonania zmiany umowy w tym zakresie nie jest konieczne zawarcie aneksu w formie pisemnej. 4. Zmiany w umowie mogą nastąpić w związku z wystąpieniem przejściowym braku produktu z przyczyn niezależnych od stron, przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, przy zachowaniu cen nie wyższych niż dotychczasowe Wykonawca gwarantuje stałość cen brutto na cały okres trwania umowy. 2. Ponadto zmiany w umowie mogą nastąpić z następujących przyczyn: a) zmiana sposobu konfekcjonowania z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań; b) wprowadzenie przez Wykonawcę do sprzedaży produktu udoskonalonego przy zachowaniu dotychczasowych cen; c) zmiana stawki podatku od towarów i usług, przy czym cena netto pozostaje bez zmian Dostawy będą realizowane transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie 2 dni od daty złożenia zamówienia w przypadku zamówień zwykłych. Natomiast w przypadku zamówień pilnych Wykonawca dostarczy zamówiony towar w ciągu 24 godzin. 2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru lub krótkiego terminu ważności, Wykonawca zobowiązuje się do jej bezpłatnej wymiany na nowy i bez wad, w ilościach zakwestionowanych w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zawiadomienia (fax/ ). 3. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy zamawianego lub kwestionowanego asortymentu w wyżej podanych terminach, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu niezrealizowanego zamówienia u osób trzecich obciążając Wykonawcę różnicą w cenie. 4. W przypadku trzykrotnego zdarzenia opisanego w ust. 3 niniejszego paragrafu dotyczącego tego samego pakietu, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 5. W przypadku, gdy wymieniony na skutek reklamacji materiał eksploatacyjny ponownie nie spełni wymagań określonych w Umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu niezrealizowanego zamówienia u osób trzecich obciążając Wykonawcę różnicą w cenie.

9 6. W przypadku trzykrotnego zdarzenia opisanego w ust. 5 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 7. W przypadku dostarczenia materiałów eksploatacyjnych równoważnych, Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na dostarczone materiały eksploatacyjne do wyczerpania środka barwiącego oraz pokrycia kosztów ekspertyzy i naprawy urządzeń drukujących, gdy ich uszkodzenie powstanie w wyniku stosowania tonera lub tuszu równoważnego. Podstawą żądania przez Zamawiającego naprawy urządzenia drukującego (wliczając w to wymianę bębna i głowicy) będzie pisemna opinia autoryzowanego serwisu producenta urządzenia. W tej sytuacji oprócz pokrycia kosztów naprawy i ekspertyzy uszkodzonych urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały eksploatacyjne pozwalające na sprawne funkcjonowanie sprzętu. 8. W przypadku trzykrotnego zdarzenia opisanego w ust. 7 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 9. W przypadku utraty gwarancji na urządzenia drukujące z powodu stosowania tonerów dostarczanych przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy obciążając go karą umowną zgodnie z 7 ust Wykonawca zapewni odbiór od Zamawiającego i utylizację lub recykling na swój koszt zużytych materiałów eksploatacyjnych w okresie trwania Umowy i jednego roku od daty ostatniej dostawy, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produkcyjnej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2018 r. poz z 2019 r. poz ) Odbiór materiałów eksploatacyjnych odbędzie się na podstawie faktury VAT. 2. Płatność realizowana będzie przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury na konto Wykonawcy: Nr konta: Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT NIP Wartość umowy brutto wynosi:... Słownie:... 6 W razie wystąpienia istotnych zmian powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych zmianach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy Jeżeli opóźnienie realizacji umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% od wartości opóźnionego zadania za każdy dzień opóźnienia. Wysokość kary nie może jednak przekroczyć 10% wartości umowy. 2. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia przypadającego na niefakturowaną część dostaw określoną umową. 3. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, to Zamawiający zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia przypadającego na niefakturowaną część dostaw określoną umową. 8 Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia wspólnego stanowiska, skierują sprawę na drogę sądową, sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 9 Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnych aneksów pod rygorem ich nieważności. 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) wraz z odrębnymi przepisami mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy. 11

10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. W IMIENIU WYKONAWCY W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY TUSZÓW, TONERÓW I PAPIERU ZO/08TiP/03/2019 Warszawa, dnia 05.03.2019 r. Serdecznie zapraszamy do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, dnia 13.08.2015 r. Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY PIECZYWA Serdecznie zapraszamy do składania ofert na dostawy pieczywa. Szczegóły zamówienia

Bardziej szczegółowo

w Warszawie ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY PIECZYWA ZO/15P/07/2013

w Warszawie ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY PIECZYWA ZO/15P/07/2013 Szanowni Państwo, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY PIECZYWA ZO/15P/07/2013 Warszawa, dnia 01.08.2013 r. Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

w Warszawie ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUPY I DOSTAWY PIECZYWA ZO/10P/07/2011

w Warszawie ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUPY I DOSTAWY PIECZYWA ZO/10P/07/2011 Szanowni Państwo, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUPY I DOSTAWY PIECZYWA Warszawa, dnia 4.07.20 r. Serdecznie zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: (pieczęć Zamawiającego) Sztum, dnia 30.11.2017r. Znak sprawy ON.272.1.2.2017.III ZAPYTANIE OFERTOWE (niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DS.2711.5.2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu 59-900 Zgorzelec, ul. Pułaskiego 14, woj. dolnośląskie tel. 75 775 56 05, fax 75 777 0 560 http://pup.zgorzelec.ibip.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 (pakiet nr 1, 3)

Załącznik nr 3 (pakiet nr 1, 3) Załącznik nr 3 (pakiet nr 1, 3) UMOWA Nr.../ 2016 - Projekt Zawarta w dniu... r. w Rzeszowie, pomiędzy Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej

Bardziej szczegółowo

Otwock, dn

Otwock, dn Otwock, dn. 23.12.2016 Zaproszenie ofertowe dotyczące dostawy i odbioru materiałów eksploatacyjnych: tonerów i bębnów do drukarek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr RZP.../2017 (PROJEKT UMOWY)

Umowa nr RZP.../2017 (PROJEKT UMOWY) Załącznik nr 6 do Zaproszenia Umowa nr RZP..../2017 (PROJEKT UMOWY) zawarta w dniu...2017 r. pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:..., a... zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanymi dalej łącznie Stronami

UMOWA. zwanymi dalej łącznie Stronami UMOWA Nr zawarta w dniu.. 201 r. w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa Ośrodkiem Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Al. Ujazdowskie 28, zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ., reprezentowaną przez

UMOWA Nr. ., reprezentowaną przez PROJEKT UMOWA Nr. Skarbem Państwa - Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-10-08-875, REGON 013272620 z upoważnienia, którego na podstawie upoważnienia nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (dalej: Umowa )

UMOWA Nr (dalej: Umowa ) Załącznik nr 3 UMOWA Nr (dalej: Umowa ) zawarta w dniu 2018 roku w Warszawie pomiędzy: Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Sieradz, dnia 14 marca 2016 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na wykonanie zamówienie o wartości netto poniżej 30 000 EURO zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2018- projekt dot. Zadanie 1

Umowa nr../2018- projekt dot. Zadanie 1 Umowa nr../2018- projekt dot. Zadanie 1 Zawarta w dniu.2018r. pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 9, NIP 6181857781, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm. Zapraszamy do udziału w postępowaniu na: I. Opis przedmiotu zamówienia ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w trybie art. pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 00r. nr, poz. 759 z późn. zm.) Dostawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr..2015 W dniu. w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola NIP: 865-20-63-924,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SUKCESYWNEJ DOSTAWY FABRYCZNIE NOWYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH i PAPIERU DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU (projekt)

UMOWA SUKCESYWNEJ DOSTAWY FABRYCZNIE NOWYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH i PAPIERU DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU (projekt) UMOWA SUKCESYWNEJ DOSTAWY FABRYCZNIE NOWYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH i PAPIERU DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU (projekt) zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM OŚRODKIEM

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MOPR/.../OA/2018

Umowa nr MOPR/.../OA/2018 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku Słupsk, dnia.. grudnia 2018 r. ul. Słoneczna 15 D 76-200 Słupsk PROJEKT UMOWY Umowa nr MOPR/.../OA/2018 zawarta w dniu...2018 r. w Słupsku pomiędzy.... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tonerów do Urzędu Gminy w Czarnocinie w 2016 roku

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tonerów do Urzędu Gminy w Czarnocinie w 2016 roku Czarnocin, dn. 10.11.2015 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tonerów do Urzędu Gminy w Czarnocinie w 2016 roku Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY DZZ /

PROJEKT UMOWY DZZ / PROJEKT UMOWY DZZ-382-14/ a/17 Dotyczy części od 1 do 6 w zakresie dostawy zawarta w dniu r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr DZZ-382-14/17 zgodnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / Projekt

UMOWA nr / Projekt UMOWA nr /2017 - Projekt zawarta w dniu. r. między: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym MSW w Otwocku ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do dnia.

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do dnia. PROJEKT UMOWY P 37/ /19 zawarta w dniu r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Informacje o Zamawiającym Przedmiot zamówienia Opis sposobu przygotowania oferty Wymagania formalno-prawne 2

SPIS TREŚCI. 1. Informacje o Zamawiającym Przedmiot zamówienia Opis sposobu przygotowania oferty Wymagania formalno-prawne 2 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Zamawiającym 2 2. Przedmiot zamówienia 2 3. Opis sposobu przygotowania oferty 2 4. Wymagania formalno-prawne 2 5. Wymagania Zamawiającego 3 6. Wymagania dotyczące dostaw 3 7.

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA Nr SR/XV-270-7-EFK/19- Umowa zawarta w dniu r., w Poznaniu z Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym nr SR/XV-270-7-EFK/19 na roczną, sukcesywną dostawę artykułów

Bardziej szczegółowo

ZUO/102/116/2018/ŁR Załącznik nr 3

ZUO/102/116/2018/ŁR Załącznik nr 3 WZÓR UMOWA NR ZUO/.../2018 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu.2018 r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistycznej 22, 70-608 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Materiały eksploatacyjne do drukarek oraz akcesoria komputerowe

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Materiały eksploatacyjne do drukarek oraz akcesoria komputerowe Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Materiały eksploatacyjne do drukarek oraz akcesoria komputerowe Lp. Typ drukarki (model) Jedn. miary Planowana ilość, 1. HL LASERJET 1005

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY. Cz.III

UMOWA DOSTAWY. Cz.III ZAŁĄCZNIK NR 7 do specyfikacji PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr. Cz.III Zawarta w dniu 2013 roku w Poznaniu pomiędzy: Powiatem Poznańskim, w imieniu którego działa Pan Jerzy Wiktorko - Dyrektor Powiatowego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./D/2018 zawarta w dniu r. pomiędzy: zarejestrowana w Sądzie Rejonowym.. Nr KRS..; NIP:.. ; REGON:..;

Umowa Nr./D/2018 zawarta w dniu r. pomiędzy: zarejestrowana w Sądzie Rejonowym.. Nr KRS..; NIP:.. ; REGON:..; Umowa Nr./D/2018 zawarta w dniu...2018 r. pomiędzy: PROJEKT UMOWY ZAMAWIAJĄCYM: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2 Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA Nr SR/XV-270-33-EF/13 Umowa zawarta w dniu... r., w Poznaniu z Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2018- projekt (Dotyczy zadania 1)

Umowa nr../2018- projekt (Dotyczy zadania 1) Załącznik nr 2 Umowa nr../2018- projekt (Dotyczy zadania 1) Zawarta w dniu.2018r. pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 9, NIP 6181857781,

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze WZÓR UMOWY na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze Zawarta w dniu.. marca 2015 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim - Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

(Wzór) UMOWA NR. w dniu.. w Nisku pomiędzy:

(Wzór) UMOWA NR. w dniu.. w Nisku pomiędzy: w dniu.. w Nisku pomiędzy: (Wzór) UMOWA NR. Gminą i Miastem Nisko Zarządem Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 17, 37 400 Nisko, posiadającym NIP 6020131168, Regon 180799800,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2018- projekt

Umowa nr../2018- projekt Załącznik nr 2 Umowa nr../2018- projekt Zawarta w dniu.2018r. pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 9, NIP 6181857781, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. wpisanym do

UMOWA NR (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. wpisanym do Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR (projekt) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, kod pocztowy 90-032,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DA-ZP / 15. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym

UMOWA nr DA-ZP / 15. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym Załącznik nr 6 do siwz UMOWA nr DA-ZP-2531-.../ 15 zawarta w dniu...2015r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu Wzór umowy nr... Zawarta w dniu...2016 r. w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział KRS do rejestru

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/20PE/10/2016 na wykonanie nowego przyłącza energetycznego dla Pawilonu I Warszawa, dnia 28.10.2016 r. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. zawarta w dniu... r.

Umowa Nr.. zawarta w dniu... r. Umowa Nr.. zawarta w dniu... r. pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej; 00-189 Warszawa, ul. Inflancka

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ATZ_ SP_ EL 2014

UMOWA nr ATZ_ SP_ EL 2014 UMOWA nr ATZ_ SP_ EL 2014 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, posiadający REGON: 000288917 oraz NIP: 525-00-05-828,

Bardziej szczegółowo

ZP1/DO-201-1/AK/11 UMOWA

ZP1/DO-201-1/AK/11 UMOWA UMOWA zawarta w Oleśnicy dnia pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica NIP 911-17-40-383, REGON: 932106659 reprezentowanym przez: 1. Irenę Lisikiewicz Dyrektora,

Bardziej szczegółowo

Zwanym dalej Wykonawcą

Zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 3- Wzór umowy Wzór umowy: BPR/ZP/.../... - Zawarta w dniu... r. w Sanoku pomiędzy: Bieszczadzkim Pogotowiem Ratunkowym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sanoku, 38-500 Sanok

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ I. Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukująco-kopiujących oraz do ploterów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w 2019 roku

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ I. Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukująco-kopiujących oraz do ploterów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w 2019 roku Załącznik nr a do SIWZ FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ I Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukująco-kopiujących oraz do ploterów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w 09 roku Lp. Nazwa Ilość Jednostka miary Toner

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Umowa nr zawarta w dniu..

WZÓR UMOWY Umowa nr zawarta w dniu.. WZÓR UMOWY Umowa nr zawarta w dniu.. Załącznik nr 5 do SIWZ pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu... roku w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-23-96-695, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zygmunta Gliwice, w imieniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DLA ZADANIA A

WZÓR UMOWY DLA ZADANIA A Załącznik nr 3 do SZ WZÓR UMOWY DLA ZADANIA A zawarta w dniu... w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Cegielniana 4, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

1. Wynagrodzenia wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia wynosi: Załącznik nr 5 do SIWZ

1. Wynagrodzenia wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia wynosi: Załącznik nr 5 do SIWZ Znak sprawy ZP/D-1/2017 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR ( wzór) zawarta w dniu... 2017r. w Siemiatyczach pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim z siedzibą w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-15/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych DZI-271-15/17 zawarta w dniu......2017 r. w Krakowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Umowa nr zawarta w dniu..

WZÓR UMOWY Umowa nr zawarta w dniu.. WZÓR UMOWY Umowa nr zawarta w dniu.. Załącznik nr 5 do SIWZ pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w.., posiadającą NIP:.. i numer

z siedzibą w.., posiadającą NIP:.. i numer Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA /wzór/ na zakup i dostawę umundurowania (odzież i obuwie) dla pracowników Ratownictwa Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zawarta w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /NL/ 2012 (projekt) na dostawę akcesorii komputerowych w 2012r.

UMOWA Nr /NL/ 2012 (projekt) na dostawę akcesorii komputerowych w 2012r. UMOWA Nr /NL/ 2012 (projekt) na dostawę akcesorii komputerowych w 2012r. zawarta w dniu. w Koninie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej KONIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA NR zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Specjalistyczną Przychodnią Lekarską dla Pracowników Wojska Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej

Bardziej szczegółowo

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji : od dnia podpisania umowy do r.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji : od dnia podpisania umowy do r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 4.000 euro Numer sprawy :AZ.50-5/ /VI /00 Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al.Jana Pawła II 0-400 Zamość tel. ( 84

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA. zawarta w dniu 2013 roku

-PROJEKT- UMOWA. zawarta w dniu 2013 roku Załącznik nr 2 -PROJEKT- UMOWA zawarta w dniu 2013 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, ul. Św. Leonarda 7, NIP: 959-08-32-923, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

PCMG/ZO-40/2018. Załącznik nr 3 wzór umowy

PCMG/ZO-40/2018. Załącznik nr 3 wzór umowy Załącznik nr 3 wzór umowy UMOWA /WZÓR/ Na zakup i dostawę płyt CD i DVD z możliwością nadruku służących do nagrywania obrazów na potrzeby Pracowni Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Centrum Medycznego w

Bardziej szczegółowo

PCMG/Z/2/2017 Grójec dnia r. Zapytanie ofertowe o wartości do kwoty EURO

PCMG/Z/2/2017 Grójec dnia r. Zapytanie ofertowe o wartości do kwoty EURO Grójec dnia 26.05.2017r. Zapytanie ofertowe o wartości do kwoty 30 000 EURO I. Zamawiający: Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o. o., ul. Księdza Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Sieradz, dnia 26 luty 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na wykonanie zamówienie o wartości netto poniżej 30 000 EURO zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /,,,,,,,,,,,, zawarta w dniu..r w Łodzi pomiędzy:

UMOWA nr. /,,,,,,,,,,,, zawarta w dniu..r w Łodzi pomiędzy: UMOWA nr. /,,,,,,,,,,,, zawarta w dniu..r w Łodzi pomiędzy: Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159, 91-229 Łódź, wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie http://www.cos.strazgraniczna.pl/cos/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-po/postepowania-rozstrzygn/2 5631,Zakup-i-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-do-urzadzen-drukujacych.html

Bardziej szczegółowo

1 Zakres i przedmiot Umowy. 1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy licencji na programy komputerowe producenta.., zwanego dalej Licencjodawcą.

1 Zakres i przedmiot Umowy. 1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy licencji na programy komputerowe producenta.., zwanego dalej Licencjodawcą. WZÓR umowy na dostawy wg koszyka licencji UMOWA NR. W dniu... w Warszawie pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. z siedzibą., ul... działającą na podstawie wpisu do prowadzonego przez.. pod numerem posiadającą NIP. oraz REGON.

UMOWA NR.. z siedzibą., ul... działającą na podstawie wpisu do prowadzonego przez.. pod numerem posiadającą NIP. oraz REGON. Podstawą zawarcia umowy jest wynik przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie w sprawie zamówienia publicznego na dostawę odczynników do badań laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 04-393 Warszawa, ul. Siennicka 40, tel. 22 870 13 60, fax. 22 673 82 50, e-mail: sekretariat@osir.waw.pl Warszawa, dnia 12.07.2019 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. UMOWA Nr ATZ_..._..._201 _EL_..._201 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2. UMOWA Nr ATZ_..._..._201 _EL_..._201 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA Nr ATZ_..._..._201 _EL_..._201 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61,02-091 Warszawa, posiadającym REGON:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul. Skłodowskiej 5/7, NIP: 532-16-43-282, REGON:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

str. 1 Załącznik nr 3 do Specyfikacji UMOWA nr. ( wzór ) w dniu... w Warszawie pomiędzy

str. 1 Załącznik nr 3 do Specyfikacji UMOWA nr. ( wzór ) w dniu... w Warszawie pomiędzy Załącznik nr 3 do Specyfikacji UMOWA nr. ( wzór ) w dniu... w Warszawie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Akademii Obrony Narodowej w Warszawie al.gen.a.chruściela 103 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę worków foliowych kod CPV :

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę worków foliowych kod CPV : Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. Bielawskiego 18 36-200 Brzozów tel. 13 4309547 fax. 13 4309587 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Dostawy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych nr.../u/zp/2011

Wzór Umowy Dostawy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych nr.../u/zp/2011 Wzór Umowy Dostawy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych nr.../u/zp/2011 ZAŁĄCZNIK NR 5 Zawarta w dniu... 2011 roku w Krakowie pomiędzy : Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

Bardziej szczegółowo

... Łańcut, dnia 2015-12-10 (nazwa zamawiającego) Zapytanie ofertowe

... Łańcut, dnia 2015-12-10 (nazwa zamawiającego) Zapytanie ofertowe MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 8 7-00 ŁAŃCUT... Łańcut, dnia 05--0 (nazwa zamawiającego) OA.600.9.05 Zapytanie ofertowe Zamawiający: Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 8, 7-00 Łańcut, tel. 7 5 0, fax.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. a..., z siedzibą, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy,pod numerem., NIP:.., REGON:., reprezentowaną przez:

Wzór umowy. a..., z siedzibą, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy,pod numerem., NIP:.., REGON:., reprezentowaną przez: Wzór umowy Zawarta w dniu.. w Jastrzębcu, pomiędzy Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka, reprezentowanym przez: Prof. dr hab. Jarosława Horbańczuka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY

Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu. pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona

Bardziej szczegółowo

WG.272.7.2013. 1. Cena netto.. słownie złotych... 2. VAT... słownie złotych: Cena oferty brutto (1+2). słownie złotych :..

WG.272.7.2013. 1. Cena netto.. słownie złotych... 2. VAT... słownie złotych: Cena oferty brutto (1+2). słownie złotych :.. WG.7.7.0 Pełna nazwa Wykonawcy.. Adres siedziby Wykonawcy:. Nr NIP:. Nr telefonu:.. Nr faksu:.. Nazwa Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Złotowie Aleja Piasta, 77-00 Złotów Formularz ofertowy W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

4. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:

4. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW: ZAPYTANIE OFERTOWE Data: 26.03.2019 Zatwierdzam: Halina Kutaj-Wąsikowska Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zakup i dostawa tonerów dla Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

PCMG/Z/7/2017 Grójec dnia r. Zapytanie ofertowe o wartości do kwoty EURO

PCMG/Z/7/2017 Grójec dnia r. Zapytanie ofertowe o wartości do kwoty EURO Grójec dnia 11.07.2017r. Zapytanie ofertowe o wartości do kwoty 30 000 EURO I. Zamawiający: Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o. o., ul. Księdza Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa nr --/2017. z siedzibą w. pod adresem. 1...

WZÓR. Umowa nr --/2017. z siedzibą w. pod adresem. 1... WZÓR Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Znak sprawy: SP 4.3601.--.2017 Umowa nr --/2017 W dniu --.01.2017 r. Pomiędzy:. z siedzibą w. pod adresem. reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 5 października 2012 r. L. dz. MOS7-0710/407/12 Znak sprawy: MOS7/I/07/2012/rozpoznanie. wg rozdzielnika

Warszawa, dn. 5 października 2012 r. L. dz. MOS7-0710/407/12 Znak sprawy: MOS7/I/07/2012/rozpoznanie. wg rozdzielnika MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII Nr 7 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 63 GIMNAZJUM Nr 162 04-351 Warszawa, ul. Osowska 81 tel. 22 516 98 20, fax 22 516 98 30 e-mail: mos7@mos7.edu.pl www.mos7.edu.pl L. dz.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ ZA.27.9.2018 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu..w Katowicach pomiędzy Górnośląsko Zagłębiowską Metropolią z siedzibą w Katowicach 40-053 ul. Barbary 21a, NIP: 6342901873, REGON:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej. Elbląg, dnia 15 stycznia 2013 r. DTE.2601.6.2013.AW Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg Tel/fax: (055) 642 45 30 wew. 24 mosir@mosir.elblag.eu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8 Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. ks. J. Bielawskiego 1 36-200 Brzozów tel. 13 30957 fax. 13 30957 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... zawarta w dniu..

Umowa Nr... zawarta w dniu.. pomiędzy: Umowa Nr... zawarta w dniu.. ZAMAWIAJĄCYM: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej; 00-189 Warszawa, ul. Inflancka

Bardziej szczegółowo

PCMG/Z/12/2017. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Umowa/Wzór

PCMG/Z/12/2017. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Umowa/Wzór Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Umowa/Wzór Zakup i dostawa pasków odczynnikowych do glukometrów dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zawarta

Bardziej szczegółowo

Sposób realizacji. 1.2 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr.

Sposób realizacji. 1.2 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr. Projekt POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy, Miastem Poznań, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440, Regon:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Numer sprawy : AZ.2150-35/1 /2013 Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość tel.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo