Zeszyty Koła Naukowego Młodych sekcja matematyczno naukowo - techniczna. Złota Liczba. Zeszyt II. 2009/2010r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty Koła Naukowego Młodych sekcja matematyczno naukowo - techniczna. Złota Liczba. Zeszyt II. 2009/2010r."

Transkrypt

1 Zeszyty Koła Naukowego Młodych sekcja matematyczno naukowo - techniczna Złota Liczba Zeszyt II 009/00r.

2 Spis treści:. Złota liczba.. 3. Złoty podział odcinka.3. Złoty prostokąt Złoty trójkąt.6.4 Złote spirale 7. Pentagram.8.6 Algebra złotej liczby.9. Ciąg Fibonacciego.0. Ciąg Fibonacciego a złota liczba.. Ciąg Fibonacciego a trójkąt Pascala...3 Ciąg Fibonacciego a trójki pitagorejskie.3.4 Własności liczb Fibbonaciego Przykłady zastosowań złotej liczby 3. Złota liczba w architekturze i sztuce. 3. Złota liczba w przyrodzie Złota liczba w muzyce Redakcja 9

3 . Złota liczba.. ZŁOTY PODZIAŁ ODCINKA. Czym jest złoty podział? Złoty podział (łac. sectio aurea), podział harmoniczny, boska proporcja (łac. divina proportio) podział odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej. Stosunek ten nazywa się złotą liczbą i oznacza grecką literą φ - czyt. "fi". φ, Konstrukcja geometryczna liczby φ. Odcinek o długości ma długość będącą sumą dwóch liczb: oraz. Pierwszą wielkość nietrudno skonstruować natomiast kwadrat drugiej czyli jest sumą kwadratów dwóch liczb: i. A to oznacza, że odcinek o długości jest przeciwprostokątną trójkąta o przyprostokątnych i. Trójkąt ten występuje w kwadracie o boku. Łuk okręgu o promieniu długości wykreślony ze środka tego odcinka przetnie półprostą w punkcie F. Odcinek OF ma długość będącą złotą liczbą. Konstrukcja pozwala na znalezienie na osi liczbowej liczby. Nie pozwala jednak podzielić danego odcinka punktem w sposób złoty. Iwona Kusz, Bronisława Pabiach, Złota liczba z Cabri II, Biblioteczka Cabristy zeszyt 3

4 Konstrukcja złotego podziału odcinka. Tok postępowania: rysujemy odcinek AB rysujemy prostopadłą do niego prostą na prostej wyznaczamy odcinek BC, który jest połową długości odcinka AB łączymy punkt A i C rysujemy łuk o środku w punkcie C i promieniu BC na odcinku AC zaznaczamy punkt D rysujemy łuk o środku w punkcie A i promieniu AD wyznaczamy na odcinku AB punkt E W ten sposób wyznaczyliśmy złotą proporcję odcinka AB (w punkcie E prosta AB podzielona jest według złotego podziału). Z historii złotej liczby Najstarsza wzmianka o złotej liczbie jako o,,świętej proporcji sięga 60 r p.n.e., kiedy to spisano w Egipcie papirus Rhinda opisujący konstrukcję Wielkiej Piramidy w Gizie. Herodot (48-4 p.n.e.) nazywany przez Cycerona ojcem historii, w jednym ze swych opisów ok. 440 r p.n.e. relacjonuje, że egipscy kapłani przekazali mu informację, iż rozmiary piramidy są tak dobrane, że pole kwadratu zbudowanego na jej wysokości jest równe polu trójkąta będącego ścianą boczną piramidy. Nieznane oblicze złotej liczby Okazuje się, iż,,boska proporcja może mieć wiele wspólnego z,,tym Złym. Wynika to z działania: sin(666)+cos(6*6*6)= φ Cóż, to, co boskie, równie dobrze może być szatańskie. 4

5 . ZŁOTY PROSTOKĄT Czym jest złoty prostokąt? Złoty prostokąt - to prostokąt, w którym długości boków pozostają w złotym stosunku. Konstrukcja złotego prostokąta. ) Rysujemy kwadrat. ) Kwadrat dzielimy na dwa jednakowe prostokąty. 3) W jednym prostokącie prowadzimy przekątną. 4) Kreślimy łuk o promieniu równym długości przekątnej prostokąta. ) Prowadzimy prostopadłą przechodzącą przez punkt przecięcia łuku z linią podstawy. Otrzymujemy złoty prostokąt.

6 .3. ZŁOTY TRÓJKĄT. Czym jest złoty trójkąt? Złoty trójkąt to trójkąt, który przy wierzchołku posiada kąt ostry 36 0 oraz dwa kąty ostre przy podstawie 7 0. Stosunek długości boku każdego z nich do długości jego podstawy jest złotą liczbą. Konstrukcja pięciokąta foremnego. Rysujemy okrąg o środku S.. Rysujemy średnicę okręgu i prostopadły do niej promień BS. 3. Wyznaczamy połowę jednego z promieni zawierających się w średnicy - punkt A. 4. Odmierzamy odległość AB tworząc łuk od punktu A, wyznaczający punkt C jego przecięcia na średnicy.. Odcinek BC jest długością boku pięciokąta. Konstrukcja złotego trójkąta Przekątne pięciokąta foremnego utworzonego w poprzednim ćwiczeniu wyznaczają złoty trójkąt. 6

7 .4. ZŁOTE SPIRALE Spirala na bazie złotego prostokąta Wiadomo, że jeżeli od złotego prostokąta odetniemy kwadrat to pozostanie kolejny złoty prostokąt. Teraz utwórzmy w każdym kolejnym kwadracie ćwierć okręgu o średnicy długości boku kwadratu, tak aby otrzymać krzywą ciągłą. Wykreślimy tym sposobem Złotą Spiralę. Złota spirala została uznana za reprezentatywny przykład złotej liczby, ponieważ jest to spirala, jaką odnajdujemy w skręcie muszli ślimaka oraz ostrygi. Spirala na bazie złotego trójkąta Podobnie do spirali opartej na złotym prostokącie można skonstruować spiralę na bazie złotego trójkąta. 7

8 . PENTAGRAM. Czym jest pentagram? Pentagram rodzaj gwiazdy pięcioramiennej, figura geometryczna, w wielu kulturach uważana za symbol magiczny. Słowo pentagram pochodzi z języka greckiego, gdzie "pente" znaczy, a "gamma" literę, tak wiec pentagram odnosi się do pięcioramiennej gwiazdy lub dowolnej innej figury składającej się z pięciu linii, a sami Grecy zapisywali pentagram jako A. Z historii pentagramu Najstarszy pentagram został odnaleziony w starożytnym mieście Ur - centrum cywilizacji Mezopotamii i datowany jest (według naukowców) na rok 300 p.n.e. Prawdopodobnie używany był jako pieczęć królewska. Co łączy pentagram i złotą liczbę? Idealny pentagram powstaje poprzez wyrysowanie przekątnych pięciokąta foremnego i następnie zamazanie oryginału. Można również wydłużać boki pięciokąta do momentu spotkania, otrzymując większy pentagram.kąt wewnętrzny pentagramu ma miarę 36. W pentagramie ukryty jest złoty podział φ = (+ )/ =

9 9.6 ALGEBRA ZŁOTEJ LICZBY. Punkt F dzieli w złotym stosunku odcinek AB jeżeli: jest więc rozwiązaniem równania: 0 0 lub lub ) ( czyli Złota liczba ma ciekawe właściwości: aby ją podnieść do kwadratu wystarczy dodać do niej jedynkę: 0 aby znaleźć jej liczbę odwrotną wystarczy odjąć jedynkę: ułamek piętrowy (łańcuchowy), złożony z samych jedynek jest równy złotej liczbie.

10 . Ciąg Fibonacciego. Co to jest ciąg rekurencyjny? Rekurencyjne określenie ciągu wygląda np. tak: Rekurencyjne określenie ciągu polega na wyliczaniu danego wyrazu ciągu na podstawie poprzedniego. W tym przykładzie: a = a = a -= -=3 a 3 = a -= 3-= itd. Czym jest ciąg Fibonacciego? Ciąg Fibonacciego to ciąg liczb określony rekurencyjnie w sposób następujący: F F FF n n F n dla n Początkowe wartości tego ciągu to: 0,,,, 3,, 8, 3,, 34,, 89, 44, 33,... Każda liczba w ciągu jest sumą dwóch poprzednich (poza pierwszą i drugą). Ciąg liczbowy Fibonacciego jest pierwszym ze znanych ciągów tego rodzaju. Portret Fibonacciego Leonardo Bonacci zwany Fibonaccim urodził się pod koniec XII wieku w Pizie. W młodości był kupcem i podróżnikiem. Odwiedził kraje islamskie północnej Afryki, Egipt, Syrię, Grecję i Sycylię, czyli dawne wielkie ośrpdki rozkwitu matematyki. Po powrocie do Włoch uporządkował i spisał zdobytą wiedzę w dziełach Liber abaci i Practica geoetriae. Magazyn Miłośników Matematyki, nr 4 październik 00 0

11 Słynne zadanie Fibonacciego. Każda para dojrzałych królików rodzi co miesiąc parę młodych królików. Na początku roku mamy jedną parę młodych królików. Pod koniec pierwszego miesiąca para młodych osiąga dojrzałość; pod koniec drugiego para już dojrzałych królików wciąż żyje i daje życie parze młodych. Proces dojrzewania i rozmnażania trwa nieustannie, jakimś cudem żaden królik nie umiera. Kolejne liczby, mówiące o liczbie par królików w poszczególnych miesiącach, tworzą ciąg Fibonacciego. CIĄG FIBONACCIEGO A ZŁOTA LICZBA. Co łączy ciąg Fibonacciego i złotą liczbę? W wyniku podzielenia każdej z liczb ciągu przez jej poprzednik otrzymuje się iloraz oscylujący wokół,68 - liczby złotego podziału. W miarę zwiększania się liczb zmniejszają się odchylenia od tej wartości. Dokładna wartość granicy jest złotą liczbą: φ, / / 3/ /3 8/ 3/8 /3 34/ /34,,333,6,6,6,69,67

12 . CIĄG FIBONACCIEGO A TRÓJKĄT PASCALA. Co łączy ciąg Fibonacciego i trójkąt Pascala? Utwórzmy ukośne kolumny tego trójkąta liczb i obliczmy ich sumy. Wypiszmy je kolejno. Czy są one przypadkowe? Kolejne sumy tworzą kolejne liczby ciągu Fibonacciego.

13 .3 CIĄG FIBONACCIEGO A TRÓJKI PITAGOREJSKIE. Co łączy ciąg Fibonacciego i trójki pitagorejskie? Trójka pitagorejska to trzy liczby dodatnie, y, z takie, że + y = z. Nazwa pochodzi od twierdzenia Pitagorasa, które w jednej z interpretacji mówi, że każdy trójkąt prostokątny o całkowitych długościach boków określa trójkę pitagorejską. Rozważmy trójkąty prostokątne, których przyprostokątne (, y) są kolejnymi liczbami ciągu Fibonacciego. Sprawdźmy ile wynosi suma kwadratów tych liczb (z). n liczba Fibonacciego numer n n+ y = liczba Fibonacciego numer n+ +y n+(n+) liczba Fibonacciego numer n+(n+) Okazuje się, że jeżeli dwie przyprostokątne trójkąta prostokątnego są kolejnymi liczbami Fibonacciego o numerze n i n+ to suma ich kwadratów jest liczbą ciągu Fibonacciego i jej numer jest sumą numerów tych liczb. n F n F F n gdzie F n oznacza n-tą liczbę Fibonacciego. Własność tę dostrzegł po raz pierwszy i udowodnił w 876 roku francuski matematyk Edward Lucas. 3

14 .4 WŁASNOŚCI LICZB FIBONACCIEGO Długości kolejnych boków kwadratów to kolejne liczby ciągu Fibonacciego. Jeśli dodamy do siebie kwadraty długości kolejnych kwadratów to otrzymamy pole powstałego prostokąta. Obserwując zależności: możemy zapisać ogólny wzór: F nfn n F Suma n poczatkowych liczb ciągu Fibonacciego wyraża się wzorem: n i F i F n Sprawdzenie wzoru dla n = 6 FFFFFFL 346 FP F Wyprowadzenie wzoru dla n =

15 3. Przykłady zastosowań złotej liczby. 3. ZŁOTA LICZBA W ARCHITEKTURZE I SZTUCE. Złota liczba została wykorzystana przy budowie piramid w Gizie. Jeżeli weźmiemy przekrój Wielkiej Piramidy, to otrzymamy trójkąt prostokątny, nazywany Trójkątem Egipskim. Stosunek przeciwprostokątnej (wysokości ściany bocznej) do podstawy (połowa wymiaru podstawy) wynosi,6804 i różni się od liczby φ tylko o jeden na piątym miejscu po przecinku. Innym przykładem jest Katedra w Mediolanie. Wszelkie proporcje są tu zachowane według złotego podziału. Najważniejszym przykładem wykorzystania złotej liczby jest znany człowiek witruwiański autorstwa Leonarda da Vinci. Zauważył on, że dla człowieka o prawidłowych proporcjach wysokość człowieka do długości dolnej części ciała (od pępka w dół) jest złotą liczbą (stosunek długości dolnej części ciała do górnej jest również złotą liczbą).

16 Złotą liczbę stosowano w proporcjach rzeźb. Słynne rzeźby: Apollo Belwederski, Wenus z Milo czy Diany do dziś zadziwiają wielu koneserów sztuki. W konstrukcji Partenonu antycznej Greckiej świątyni bogini Ateny - również został wykorzystany złoty podział. 6

17 3. ZŁOTA LICZBA W PRZYRODZIE. Filotaksja (z gr. Phyllo = liść, tai = porządek) to sposób ułożenia powtarzających się elementów budowy roślin (takich jak liście, pędy boczne, kwiaty, płatki, ziemia) charakterystyczny dla tego gatunku. Tworzą one najczęściej układ spiral, których parametry są związane z liczbami Fibonacciego i liczbą złotą. Nasiona słoneczników tworzą spirale układające się w dwóch przeciwnych kierunkach. W niektórych gatunkach tych roślin jest spiral rozwijających się w jedną stronę i 34 w drugą stronę. Istnieją również gatunki, dla których liczba spiral wynosi odpowiednio 34 i. Wspomniane liczby to kolejne wyrazy ciągu Fibonacciego:,,, 3,, 8, 3,, 34,... Innym przykładem występowania złotej liczby w przyrodzie są muszle zwierząt, np. łodzika. Przekrój jego muszli (wypełnionej głównie powietrzem) ukazuje, iż pasuje ona idealnie do złotego prostokątu, a jej łuki mieszczę się po ćwierć okręgu w każdym ze złotych kwadratów. 7

18 3.3 ZŁOTA LICZBA W MUZYCE. Antonio Stradivari (ur. 643 lub 644 w Cremonie, zm. 8 grudnia 737 tamże) włoski lutnik, przedstawiciel kremońskiej szkoły lutniczej, jeden z najwybitniejszych budowniczych instrumentów w historii lutnictwa. Wykorzystywał on złoty podział w budowie swoich skrzypiec. Różne kolory odcinków odnoszą się do różnych części skrzypiec, w których zachodzi stosunek złotej liczby Złoty podział w muzyce dostrzeżono również w dziełach Jana Sebastiana Bacha. Złote cięcie pojawia się tam nie tylko w budowie frazy ale również w harmonice i przebiegu linii melodycznych poszczególnych instrumentów. Znaleziono to również w fugach i kantatach innych twórców muzyki baroku. Podobnie jest z większości sonat Mozarta. Innymi muzykami, którzy świadomie lub nie wykorzystywali złoty podział byli: Bartok, Debussy, Bethoveen, Schubert i Satie. Przykładem utworu w którym wykorzystano złotą liczbę jest V Symfonia Beethovena. Jej tempo jest oparte na złotej liczbie a dokładnie /3, co jest stosunkiem czwartej liczby ciągu Fibonacciego do trzeciej. Iwona Kusz, Bronisława Pabiach, Złota liczba z Cabri II, Biblioteczka Cabristy zeszyt Aby usłyszeć złotą gamę wystarczy w tym celu rozpocząć ją od dźwięku C a następnie naciskać kolejno klawisze zgodnie z regułą Fibonacciego, czyli drugi, trzeci, piąty itd. Gama składa się z 8 dźwięków i podzielona jest na tercję (3 dźwięki) i kwintę ( dźwięków). Liczby te dzielą całą wielkość w stosunku złotym (liczby 3,, 8 to trójka Fibonacciego). 8

19 4. Redakcja. Od lewej stoją: Maciej Bonk, Bartłomiej Majewski, Adam Mikuła, Grzegorz Kotysz, Alicja Długosz. Od prawej siedzą: Wiktoria Nowak, Agnieszka Paul, Żaklina Osmenda, Katarzyna Wrona. Opiekun: P. Joanna Olesińska 9

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej.

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Rozwiązania Zadanie 1 Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Stop Istnieje wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie między punktami

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych Odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 Odpowiedź A C C B C A B C A D B C D B D C A B A A A C B A A Schemat oceniania zadań otwartych Zadanie 6. ( pkt) Rozwiąż

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

maturalna Ka dy ma swój Everest Zakuwanie przez granie Z nami zdasz maturę! str.11 www.matura.operon.pl str.5 dla każdego maturzysty Nr 2/09/2009

maturalna Ka dy ma swój Everest Zakuwanie przez granie Z nami zdasz maturę! str.11 www.matura.operon.pl str.5 dla każdego maturzysty Nr 2/09/2009 Z nami zdasz maturę! www.matura.operon.pl maturalna Nieobowiązkowa lektura dla każdego maturzysty Nr 2/09/2009 str.11 Ka dy ma swój Everest str.5 Zakuwanie przez granie Gang Wąsaczy scen. i rys.: Marek

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Copyright 2010-2011. http://www.informacja.pl/lotto. Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania

Copyright 2010-2011. http://www.informacja.pl/lotto. Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania Jak wygrać w LOTTO Copyright 200-20 http://www.informacja.pl/lotto Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania Książka ta może być powielana i rozpowszechniana za pomocą dowolnych

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZMIN MTURLNY 010 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Klucz punktowania odpowiedzi MJ 010 Egzamin maturalny z matematyki Zadania zamknięte W zadaniach od 1. do 5. podane

Bardziej szczegółowo

MUZYCZNYCH I i II STOPNIA

MUZYCZNYCH I i II STOPNIA ZASADY MUZYKI SKRYPT DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I i II STOPNIA OPRACOWANIE: MGR MARIA BIEL NOWY SĄCZ MAJ 2003 2 1. W P R O W A D Z E N I E Skrypt Zasady muzyki adresowany jest do uczniów szkół muzycznych

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Principles of Beautiful Web Design by Jason Beaird Tłumaczenie: Maciej Reszotnik ISBN: 978-83-246-3590-0 Helion S.A. 2012. Authorized Polish translation of the English edition of The

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Anna Beata Kwiatkowska Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Justyna Harasimczuk Jan Cieciuch Konsultacja edytorska i językowa: prof. Mirosław Bańko dr Adam

Bardziej szczegółowo

Arkusz 1. I Ty możesz zostać Pitagorasem. Próbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów. Styczeń 2014

Arkusz 1. I Ty możesz zostać Pitagorasem. Próbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów. Styczeń 2014 I Ty możesz zostać itagorasem róbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów Arkusz 1 Styczeń 2014 Liczba punktów 29, czas pracy 90min mgr Iwona Tlałka I Ty możesz zostać itagorasem próbny

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 03 WPISUJE ZJĄY KO PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI POZIOM POSTWOWY MJ

Bardziej szczegółowo

Jan de Weryha-Wysoczański Archiwista Drewna

Jan de Weryha-Wysoczański Archiwista Drewna PRACA MAGISTERSKA Uniwersytet Rzeszowski Wydział Sztuki Magdalena Kościelniak Jan de Weryha-Wysoczański Archiwista Drewna Praca magisterska napisana została pod kierunkiem dra Cezarego Woźniaka Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

1. Systemy liczbowe. addytywne systemy w których wartośd liczby jest sumą wartości jej znaków cyfrowych.

1. Systemy liczbowe. addytywne systemy w których wartośd liczby jest sumą wartości jej znaków cyfrowych. 1. Systemy liczbowe 1.1. System liczbowy zbiór reguł jednolitego zapisu, nazewnictwa i działao na liczbach. Do zapisywania liczb zawsze używa się pewnego skooczonego zbioru znaków, zwanych cyframi. Cyfry

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY entralna Komisja Egzaminacyjna rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 00 KO WPISUJE ZJĄY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

CZAS I WIECZNOŚĆ W FILOZOFII PRZYRODY

CZAS I WIECZNOŚĆ W FILOZOFII PRZYRODY Czas i wieczność w filozofii przyrody 183 CZAS I WIECZNOŚĆ W FILOZOFII PRZYRODY Poszukiwanie czegoś trwałego jest jednym z najgłębszych instynktów przywodzących ludzi do filozofii. [ ] filozofowie z wielką

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo