Załącznik nr I Tabela 1. Postęp fizyczny Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr I Tabela 1. Postęp fizyczny Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013"

Transkrypt

1 Załącznik nr I Załącznik nr I Tabela 1. Postęp fizyczny Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok Ogółem % Wskaźniki realizacji celu głównego Wskaźnik 1: Wpływ Programu na poziom PKB % w województwie dolnośląskim 1) Realizacja,% Wartość docelowa się,7 nie określa 1,49,7 Szacowana realizacja,% Realizacja 2) 42,5 48,28 89, , ,55 16,69% Wskaźnik 2: [R1+R11] Liczba utworzonych miejsc pracy brutto (KE1) w tym: etaty Wartość docelowa Szacowana realizacja 264,17 915, , , , , , ,94 39,35% Realizacja 2) 3 143,35 344,82 558,67 558,67 13,35% (KE3) Wskaźnik 2a: kobiety etaty Wartość docelowa Szacowana realizacja 7,5 385,37 686, , , , , ,13 34,53% Realizacja 2) 39,5 264,93 545,38 837,88 837,88 2,2% (KE2) Wskaźnik 2b: mężczyźni etaty Wartość docelowa Szacowana realizacja 193,67 53,19 88,4 1 45, , , , ,81 44,18% Realizacja,% Wskaźnik 3: Liczba utworzonych miejsc pracy netto 1) szt. Wartość docelowa nie określa się Szacowana realizacja,% Wskaźniki realizacji celów szczegółowych Cel szczegółowy: Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność Wskaźniki produktu RPO (KE5) Wskaźnik 1: Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi szt. Realizacja 2) ,78% Wartość docelowa (Działanie 1.1 i 1.2) Szacowana realizacja ,56% Wskaźniki rezultatu RPO Realizacja 9,5 21,5 32,75 32,75 4,94% (KE6) Wskaźnik 2: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R 3) (Działanie 1.1 i 1.4) etaty Wartość docelowa Szacowana realizacja 6 18,5 23,5 63,91 78,91 78,91 78,91 78,91 98,64% w tym: Realizacja 1,5 4,5 7,75 7,75 19,38% Wskaźnik 2a: kobiety etaty Wartość docelowa Szacowana realizacja 5,5 7,5 19,25 22,25 22,25 22,25 22,25 55,63% Realizacja ,5% Wskaźnik 2b: mężczyźni etaty Wartość docelowa Szacowana realizacja ,66 56,66 56,66 56,66 56,66 141,65% Realizacja , , , , , 48,11% (KE1) Wskaźnik 3: Dodatkowe inwestycje indukowane w MŚP (Działanie 1.1) euro Wartość docelowa Szacowana realizacja , , , , , , , , 14,26% Cel szczegółowy: Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej Wskaźniki produktu RPO Wskaźnik 1: Realizacja ,% Liczba projektów dotyczacych poprawy dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych szt. Wartość docelowa (Działanie 3.1) Szacowana realizacja ,% Wskaźniki rezultatu RPO Realizacja ,57% Wskaźnik 2: Ilość oczyszczanych ścieków w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.2) m3 Wartość docelowa Szacowana realizacja ,99% Realizacja ,45% [R ] (KE32) Wskaźnik 3: Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.4) osoby Wartość docelowa Szacowana realizacja ,73% Cel szczegółowy: Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej Wskaźniki rezultatu Wskaźnik 1: Realizacja ,38% Liczba studentów kierunków inżynieryjnotechnicznych, Wartość docelowa matematycznych (w tym osoby informatycznych i przyrodniczych) korzystających z efektów projektów (Działanie 7.1) Szacowana realizacja ,81% Wskaźnik 2: Realizacja ,% Liczba zakładów opieki zdrowotnej podlegających Samorządowi Wartość docelowa Województwa objętych konsolidacją lub szt. procesem konsolidaci w wyniku realizacji Programu (Działanie 8.1) Szacowana realizacja ,% Realizacja,% Wskaźnik 3: Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją (Działanie 9.1) osoby Wartość docelowa Szacowana realizacja ,17% 1) Wskaźniki mierzone będą za pomocą ewaluacji oraz z wykorzystaniem modelu makroekonomicznego HERMIN w 213 roku i na zakończenie programu 2) Wartości wykazane w niniejszej tabeli w kolumnie dot. 29 i 21 roku w porównaniu ze sprawozdaniem za poprzedni okres sprawozdawczy zostały zmienione, ze względu na: uzupełnie osiągniętych wskaźników rok po zakończeniu realizaci projektu, rozwiązanie umów. 3) IZ ponownie przeanalizowała zapisy we wnioskach o dofinansowanie projektów w zakresie projektów B+R. W wyniku tej analizy zmianie uległy wartości wskaźników w poprzednich okresach sprawozdawczych. Wskaźniki KE zostały oznaczone kolorem szarym Strona 1

2 Kwota środków (wspólnotowych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu Środki stanowiące podstawę wyliczania wkładu UE Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Wydatki publiczne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1) Łączne płatności otrzymane od Komisji Kwota środków (wspólnotowych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu Środki stanowiące podstawę wyliczania wkładu UE Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Wydatki publiczne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1) Łączne płatności otrzymane od Komisji Załącznik nr II Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) Oś priorytetowa 1 (EFRR) Okres sprawozdawczy 212 rok 5 = 3/1 lub 4/ Dane narastająco od uruchomienia programu , ,98 15,95% , , ,79 6,2% ,59 11=9/7 lub 1/7 12 W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 2 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 3 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 4 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 5 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 6 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 7 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 8 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 9 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 1 (EFRR),, , ,67,, , ,22,,,,,,,, , ,25 12,7% , , ,23 25,2% ,51,, 99 79, ,47,, , ,48,,,,,,,, , ,3 17,48% , , ,32 56,44% ,63,,,,,,,,,,,,,,,, , ,5 2,81% , , ,55 63,26% ,61,,,,,,,,,,,,,,,, , ,72 2,39% , , ,99 4,17% ,6,,,,,,,,,,,,,,,, , ,63 31,58% , , ,46 92,18% ,21,,,,,,,,,,,,,,,, , ,27 18,19% , , ,54 11,41% ,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,37 13,81% , , ,8 82,78% ,54,,,,,,,,,,,,,,,, , ,77 25,91% , , ,81 6,2% ,33,, 39 96, ,42,, , ,67,,,,,,,, , ,67 13,21% , , ,67 5,4% ,9 W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR,,,,,,,,,,,,,,,, OGÓŁEM , ,19 18,22% , , ,44 62,61% ,38 Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR 3),, , ,56,,, , ,37, Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS 2) ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1) W przypadku, gdy podstawę wyliczania wkładu UE stanowią wydatki ogółem (publiczne i prywatne) 5 =3/1 i 11 = 9/7; w przypadku, gdy wspomnianą podstawę stanowią jedynie wydatki publiczne 5 =4/1 i 11 = 1/7. 2) Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub ESF, w przypadku gdy skorzystano z mozliwości okreśłonej w art 34 ust. 2 rozporządzenia nr 183/26.

3 Załącznik nr III Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii Kod* Kod * Kod * Kod * Kod * Wartość Liczba umów Klasyfikacja 1 Klasyfikacja 2 Klasyfikacja 3 Klasyfikacja 4 Klasyfikacja 5 (euro) (szt.) Priorytetowy obszar tematyczny Forma finansowania Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 Obszar realizacji Rodzaj działalności gospodarczej Lokalizacja ** *** PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL ,65 1 6**** PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL ,15 8 1

4 Kod* Kod * Kod * Kod * Kod * Wartość Liczba umów Klasyfikacja 1 Klasyfikacja 2 Klasyfikacja 3 Klasyfikacja 4 Klasyfikacja 5 (euro) (szt.) Priorytetowy obszar tematyczny Forma finansowania Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 Obszar realizacji Rodzaj działalności gospodarczej Lokalizacja ** *** PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL ,87 1 2

5 Kod* Kod * Kod * Kod * Kod * Wartość Liczba umów Klasyfikacja 1 Klasyfikacja 2 Klasyfikacja 3 Klasyfikacja 4 Klasyfikacja 5 (euro) (szt.) Priorytetowy obszar tematyczny Ogółem Forma finansowania Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 Obszar realizacji Rodzaj działalności gospodarczej Lokalizacja ** *** PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , **** PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL ,98 34 * Kategorie kodów powinny mieć przypisany kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg kryterium ** Wartość przyznanego wkładu wspólnotowego w ramach każdej kombinacji kodów *** Liczba podpisanych umów w ramach każdej kombinacji kodów **** IZ dokona korekty kategorii interwencji z uwagi na ich nieprawidłowe wartości ,

6 Załącznik nr IV Załącznik nr IV Tabela 4. Postęp fizyczny wg Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Kod Wskaźniki Jednostka Rok Ogółem % wskaźnika Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność Wskaźniki produktu (KE4) (KE7) Wskaźnik 1: Liczba projektów z dziedziny B+R w MŚP Wskaźnik 2: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego MŚP w tym: Wskaźnik 2a: mikroprzedsiębiorstwa Wskaźnik 2b: małe przedsiębiorstwa Wskaźnik 2c: średnie przedsiębiorstwa w tym: Wskaźnik 2d: dotyczące przedsiębiorstw innowacyjnych Wskaźnik 2e: ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko w MŚP Wskaźnik 3: Liczba projektów doradczych świadczonych firmom szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. Wskaźnik 4: Wartość dotacji (EFRR) na projekty euro doradcze świadczone firmom Realizacja 1) ,5% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,75% Realizacja 2) ,8% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,9% Realizacja 2) ,83% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,3% Realizacja ,22% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,28% Realizacja 2) ,97% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,41% Realizacja 1) ,44% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,89% Realizacja 1) ,5% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,% Realizacja 1 1 1,14% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,36% Realizacja 2 82,87 282,87,13% Wartość docelowa Szacowana realizacja , , , , ,77 26,94% Strona 1

7 Załącznik nr IV Kod Wskaźniki Jednostka Rok Ogółem % wskaźnika Wskaźniki rezultatu (KE9) (KE11) [R 1.1.1] (KE12) Wskaźnik 5: Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin) w tym: Wskaźnik 5a: mężczyźni Wskaźnik 5b: kobiety w tym: Wskaźnik 5c: na obszarach wiejskich Wskaźnik 6: Liczba udzielonych pożyczek Wskaźnik 7: Liczba wspartych MŚP w formie pożyczek i poręczeń Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne Wskaźniki produktu w tym: Wskaźniki rezultatu Wskaźnik 1: Liczba projektów realizowanych w zakresie społeczeństwa informacyjnego Wskaźnik 1a: Liczba projektów dotyczących eusług Wskaźnik 2: Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu etaty etaty etaty etaty szt. szt. szt. szt. osoby Realizacja 2) 3) 42,5 283,42 543,92 861,67 861,67 11,5% Wartość docelowa Szacowana realizacja 3) 233,42 518,42 837, , , , , ,33 26,27% Realizacja 2) 39,5 24,92 448,92 65,92 65,92 16,69% Wartość docelowa Szacowana realizacja 187,42 42,42 64, , , , , ,58 34,86% Realizacja 2) 3, 42,5 95, 21,75 21,75 5,4% Wartość docelowa Szacowana realizacja 46, ,5 46,75 625,25 689,75 689,75 689,75 17,69% Realizacja 2) 12,5 84,5 193, ,36% Wartość docelowa Szacowana realizacja 62,5 187,5 264,5 42, 494,5 571,5 571,5 571,5 51,95% Realizacja,% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,% Realizacja,% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,43% Realizacja ,71% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,71% Realizacja ,78% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,% Realizacja,% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,7% Strona 2

8 Załącznik nr IV Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok Ogółem % w tym: Wskaźnik 2a: na obszarach wiejskich Priorytet 3 Transport Wskaźniki produktu (KE13) (KE14) [P ] [P P ] (KE16) [P ] [P P ] Wskaźnik 3: Liczba nowych węzłów dostępowych w posiadaniu administracji publicznej Wskaźnik 1: Liczba projektów w zakresie transportu Wskaźnik 2: Długość nowych dróg w tym: Wskaźnik 2a: drogi regionalne Wskaźnik 2b: drogi lokalne Wskaźnik 3: Długość zmodernizowanych dróg w tym: Wskaźnik 3a: drogi regionalne Wskaźnik 3b: drogi lokalne osoby szt. szt. km km km km km km Realizacja,% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,9% Realizacja,% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,33% Realizacja ,% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,64% Realizacja 1,19 4,57 7,93 24,99 24,99 55,53% Wartość docelowa Szacowana realizacja 1,19 5,8 7,3 26,28 38,66 7,37 76,72 76,72 76,72 17,49% Realizacja,% Wartość docelowa, Szacowana realizacja 1,19 41,58 46,58 46,58 46,58 186,32% Realizacja 1,19 4,57 7,93 24,99 24,99 124,95% Wartość docelowa 1, Szacowana realizacja 1,19 5,8 7,3 26,28 28,47 28,79 3,14 3,14 3,14 15,7% Realizacja 3,7 24,22 42,92 54,62 54,62 54,62% Wartość docelowa 3, Szacowana realizacja 22,88 41,31 87,48 15,6 11,91 11,91 11,91 11,91 11,91% Realizacja 2,41 2,41 6,89% Wartość docelowa Szacowana realizacja 2,41 7,96 7,96 7,96 7,96 7,96 22,74% Realizacja 3,7 24,22 42,92 52,21 52,21 8,32% Wartość docelowa 3, Szacowana realizacja 22,88 41,31 85,7 97,64 12,95 12,95 12,95 12,95 158,38% Strona 3

9 Załącznik nr IV Kod wskaźnika [P ] [P ] [P ] (KE19) Wskaźniki rezultatu (KE22) (KE2) [R R16.1.2] (KE21) Wskaźniki Jednostka Rok Ogółem % Wskaźnik 4: Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej Wskaźnik 5: Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej Wskaźnik 6: Liczba zakupionego taboru kolejowego Wskaźnik 7: Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym Wskaźnik 8: Długość zmodernizowanych linii kolejowych Wskaźnik 9: Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej z Programu Wskaźnik 1: Oszczędność czasu w euro/ na nowych drogach i zmodernizowanych/ w przewozach pasażerskich i towarowych Wskaźnik 11: Oszczędność czasu w euro/ na nowych drogach i zmodernizowanych/ liniach kolejowych/ w przewozach pasażerskich i towarowych Wskaźnik 1: Długość wybudowanej sieci wodociągowej szt. szt. szt. szt. km osoby euro/ rok euro/ rok Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne Wskaźniki produktu [P ] [P ] Wskaźnik 2: Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej km km Realizacja ,67% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,33% Realizacja ,14% Wartość docelowa Szacowana realizacja 4) ,79% Realizacja 5) ,29% Wartość docelowa Szacowana realizacja 5) ,71% Realizacja 5) ,2% Wartość docelowa Szacowana realizacja 5) ,7% Realizacja,% Wartość docelowa 8 8 Szacowana realizacja 3,9 3,9 3,9 3,9 386,25% Realizacja,% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,88% Realizacja 6) , , , , ,19 4,28% Wartość docelowa Szacowana realizacja 6) , , , , , , , ,24 14,78% Realizacja,% Wartość docelowa Szacowana realizacja 56 18, , , ,5 36,15% Realizacja 18,26 86,29 152,16 152,16 95,1% Wartość docelowa Szacowana realizacja 2,8 86,29 177,58 218,12 218,73 218,73 218,73 218,73 136,71% Realizacja 67,24 149,37 149,37 27,66% Wartość docelowa Szacowana realizacja 22,63 67,24 216,55 324,77 324,77 354,27 354,27 354,27 65,61% Strona 4

10 Załącznik nr IV Kod wskaźnika (KE27) (KE28) (KE31) Wskaźniki Jednostka Rok Ogółem % w tym: Wskaźniki rezultatu (KE29) [R ] (KE26) [R ] (KE25) [R ] Wskaźnik 3: Liczba projektów dotyczących gospodarki odpadami Wskaźnik 4: Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza* Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń (Działanie 4.4 i 4.6) Wskaźnik 5a: liczba projektów dotyczących infrastruktury zapobiegania powodziom i suszy Wskaźnik 6: Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana (Działanie 4.5) Wskaźnik 7: Liczba osób przyłaczonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów Wskaźnik 8: Liczba osób przyłaczonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów Wskaźnik 9: Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów szt. szt. szt. szt. ha osoby osoby os. Realizacja ,75% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,% Realizacja,% Wartość docelowa Szacowana realizacja,% Realizacja ,33% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,67% Realizacja ,% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,% Realizacja 24,4 27,9 27,9 451,5% Wartość docelowa Szacowana realizacja 24,8 28,79 66,79 67,33 67,33 67,33 67, ,17% Realizacja ,56% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,68% Realizacja ,25% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,7% Realizacja,% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,29% Strona 5

11 Załącznik nr IV Kod Wskaźniki Jednostka Rok Ogółem % wskaźnika Priorytet 5 Energetyka Wskaźniki produktu (KE23) [P P ] Wskaźniki rezultatu (KE24) Wskaźnik 3: Długość wybudowanych gazociągów dystrybucyjnych Wskaźnik 7: Liczba użytkowników wybudowanego/ zmodernizowanego gazociągu Priorytet 6 Turystyka i Kultura Wskaźniki produktu (KE34) Wskaźnik 1: Liczba projektów dotyczących energii odnawialnej Wskaźnik 2: Długość sieci dystrybucji energii elektrycznej Wskaźnik 4: Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych Wskaźnik 5: Liczba odbiorców energii elektrycznej podłączonych do nowowybudowanej lub zmodernizowanej sieci elektrycznej Wskaźnik 6: Dodatkowa roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu turystyki w tym: Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej szt. km km MW szt. MWh/rok szt. szt. szt. Realizacja,% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,% Realizacja,% Wartość docelowa Szacowana realizacja 21,59 41,77 41,77 41,77 41,77% Realizacja 6,75 6,75 16,88% Wartość docelowa Szacowana realizacja 6,75 33,79 56,65 56,65 56,65 141,63% Realizacja,% Wartość docelowa Szacowana realizacja 2,35 2,35 2,35 2,35 47,% Realizacja,% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,% Realizacja,% Wartość docelowa Szacowana realizacja 15 21, , , ,12 5,7% Realizacja ,8% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,8% Realizacja ,46% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,86% Realizacja ,% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,% Strona 6

12 Załącznik nr IV Kod wskaźnika [P ] Wskaźniki rezultatu [R 1] (KE35) Wskaźniki Jednostka Rok Ogółem % w tym: Wskaźnik 4a: kobiety Wskaźnik 4b: mężczyźni Priorytet 7 Edukacja Wskaźniki produktu (KE36) Wskaźnik 2: Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego (Działanie 6.4) Wskaźnik 3: Liczba wspartych instytucji kultury (Działanie 6.4) Wskaźnik 4: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce Wskaźnik 5: Liczba osób odwiedzających instytucje kultury wsparte w ramach Priorytetu (Działanie 6.4) Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu edukacji w tym: Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego (Działanie 7.1) Wskaźnik 1b: liczba projektów dotyczących infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego (Działanie 7.2) szt. szt. etaty etaty etaty osoby szt. szt. szt. Realizacja ,39% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,48% Realizacja ,% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,29% Realizacja ,1 161,1 8,55% Wartość docelowa Szacowana realizacja 41,75 166,25 262,25 332,75 366,75 366,75 366,75 183,38% Realizacja 26,5 88,6 88,6 88,6% Wartość docelowa Szacowana realizacja 23,25 9,75 151, ,% Realizacja 12,5 72,5 72,5 72,5% Wartość docelowa Szacowana realizacja 18,5 75,5 11,75 148,75 162,75 162,75 162,75 162,75% Realizacja ,39% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,5% Realizacja ,21% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,72% Realizacja ,% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,67% Realizacja ,33% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,% Strona 7

13 Załącznik nr IV Kod Wskaźniki Jednostka Rok Ogółem % wskaźnika Wskaźniki rezultatu [R R ] (KE37) Priorytet 8 Zdrowie Wskaźniki produktu (KE38) w tym: Wskaźniki rezultatu Wskaźnik 2: Liczba uczniów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem eedukacji) (Działanie 7.2) Wskaźnik 3: Liczba studentów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem eedukacji) (Działanie 7.1) Wskaźnik 4: Liczba miejsc w przedszkolach na obszarach wiejskich wspartych w ramach priorytetu (Działanie 7.2) Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących wyłącznie zakupu aparatury i sprzętu medycznego Wskaźnik 2: Liczba oddziałów/jednostek/działów zakładów opieki zdrowotnej dostosowanych do wymogów określonych prawem Wskaźnik 3: Potencjalna liczba specjalistycznych badań przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji RPO osoby osoby osoby szt. szt. szt. szt. Realizacja ,41% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,43% Realizacja 7) ,86% Wartość docelowa Szacowana realizacja 7) ,84% Realizacja ,% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,33% Realizacja ,33% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,% Realizacja ,% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,% Realizacja ,% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,% Realizacja 5) ,85% Wartość docelowa Szacowana realizacja 5) ,51% Strona 8

14 Załącznik nr IV Kod Wskaźniki Jednostka Rok Ogółem % wskaźnika Priorytet 9 Miasta Wskaźniki produktu (KE39) Wskaźnik 1: Liczba Lokalnych Programów Rewitalizacji, które otrzymały wsparcie w tym: Wskaźnik 1a: uwzględniające obszary poprzemysłowe Wskaźnik 1b: uwzględniające obszary powojskowe Wskaźnik 2: Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast szt. szt. szt. szt. Realizacja,% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,% Realizacja,% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,5% Realizacja,% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,% Realizacja ,37% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,23% (KE41) Wskaźniki rezultatu [P ] Wskaźnik 3: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych Wskaźnik 4: Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione w ramach priorytetu Wskaźnik 5: Powierzchnia zagospodarowana w ramach priorytetu Priorytet 1 Pomoc Techniczna Wskaźniki produktu Wskaźnik 1: Liczba etatów współfinansowanych z PT RPO Wskaźnik 2: Liczba zakupionego sprzętu komputerowego szt. os. ha etat szt. Realizacja ,% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,% Realizacja ,17% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,48% Realizacja,% Wartość docelowa Szacowana realizacja,, 89,7 2 26, , , ,18 135,81% Realizacja 8) 138,15 194,55 218,88 26,5 23,3 23,3 23,3 95,45% Wartość docelowa Szacowana realizacja 138,15 194,55 218,88 26,5 238,55 236,35 236,35 236,35 236,35 236,35 98,7% Realizacja ,13% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,82% Strona 9

15 Załącznik nr IV Kod Wskaźniki Jednostka Rok Ogółem % wskaźnika Wskaźniki rezultatu Wskaźnik 3: Liczba osób odwiedzajacych punkty informacyjne Wskaźnik 4: Liczba uczestników szkoleń, konferencji spotkań informacyjnych, seminariów itp., dot. przygotowania i wdrażania projektów Wskaźnik 5: Odsetek pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników, których etat współfinansowany jest z PT RPO osoby osoby % Realizacja ,47% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,51% Realizacja ,42% Wartość docelowa Szacowana realizacja ,93% Realizacja 8) 19,3 121,9 118,84 6,9 6,9 6,9 6,9 64,11% Wartość docelowa Szacowana realizacja 19,3 119,15 122,44 61,3 97,8 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 14,6% Realizacja ,12% Wskaźnik 6: Liczba odwiedzin portali internetowych dotyczących RPO szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja ,44% * wartość wskaźnika zostanie zaprezentowana w sprawozdaniu za rok ) IZ ponownie przeanalizowała zapisy we wnioskach o dofinansowanie projektów w zakresie projektów B+R, projektów innowacyjnych i projektów ograniczających negatywny wpływ na środowisko. W wyniku tej analizy zmianie uległy wartości wskaźników w poprzednich okresach sprawozdawczych. 2) Wartości wykazane w niniejszej tabeli w kolumnie dot. 29 i 21 roku w porównaniu ze sprawozdaniem za poprzedni okres sprawozdawczy zostały zmienione, ze względu na: uzupełnie osiągniętych wskaźników rok po zakończeniu realizaci projektu, rozwiązanie umów. 3) Różnica z KSI (SIMIK 713) wynika z faktu, że wskaźnik programowy uwzględnia tylko wskaźniki z projektów z Działania 1.1 realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w zwiazku z powyższym nie wykazano kodu wskaźnika KSI (SIMIK 713) 4) Różnica z KSI (SIMIK 713) wynika z błędnego wykazania w KSI wskaźnika w trzech projektach. Zamiast wskaźnika Pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej, wykazano wskaźnik Pojemność jednostek zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej. W powyżej tabeli wykazano prawidłową wartość. 5) Nie wykazano kodu wskaźnika KSI (SIMIK 713) ze względu na wliczanie do wartości wskaźnika także wskaźników własnych wykazywanych w projektach przez beneficjentów z Działania 3.3 w zakresie transportu miejskiego i podmiejskiego. 6) Rozbieżność z KSI (SIMIK 713) wynika z braku mapowania przez IZ wskaźników dotyczących Oszczędności czasu w euro/ na nowych i zmodernizowanych drogach/ w przewozach pasażerskich i towarowych. W IZ wskaźnik Oszczędność w RPO WD jest wspólny zarówno dla budowy, jak i modernizacji dróg, w KSI (SIMIK 713) po zmianie wytycznych w marcu 21 r. wskaźniki te wykazywane są osobno. Problem wprowadzenia danych do KSI (SIMIK 713), w jakiej części należy wykazać wartości na modernizację, a w jakiej na budowę drogi, pojawił się w projektach, które jednocześnie budują i modernizują drogę. W związku z powyższym, IZ podjęła decyzję o niemapowaniu wskaźnika do KSI (SIMIK 713). Dopiero po ustaleniach z MRR w II połowie 211 roku w IZ przywrócono mapowanie tego wskaźnika do KSI, jednak wartości w KSI dotyczące projektów zakończonych, ze względu na obowiązujace zasady wprowadzania danych do KSI nie zostały uzupełnione. 7) Różnica z KSI (SIMIK 713) wynika z faktu, że wskaźnik programowy nie uwzględnia wskaźników z projektów z naboru dot. eedukacji, w zwiazku z powyższym nie wykazano kodu wskaźnika KSI (SIMIK 713) 8) Wskaźniki z uwagi na swój charakter i specyfikę nie zostały podane w ujęciu kumulatywnym. Realizacja tych wskaźników została wykazana według stanu na koniec okresu sprawozdawczego. Wskaźniki Liczba etatów współfinansowanych z PT RPO oraz Odsetek pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników, których etat współfinansowany jest z PT RPO zostaną uaktualnione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową projektów dotyczących lat Kolorem szarym zaznaczono wskaźniki KE. Strona 1

16 Wskaźniki kontekstowe dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Załącznik nr V Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe Lp zmiennej lub wskaźnika Rok Jedn. miary Źródło Ogółem (średnia) UE 27 Polska Dolnośląskie Wskaźniki i priorytety RPO powiązane ze wskaźnikami kontekstowymi SPOŁECZEŃSTWO 27 52,8 46,5 44, ,3 48,5 46, ,7 5,4 48,1 1. Wskaźnik zatrudnienia ogółem(15 lat i więcej, wg BAEL) % GUSBDL 21 52,5 5,4 48, , 5,4 48, ,5 5,2 47,7 a) wg grup wieku 27 64,3 54,5 52, ,3 57, 55, 29 65,9 59,2 56, lat % Eurostat 21 64,6 59,3 57, ,1 59,3 57, ,2 59,7 57, ,2 23,7 22, ,1 25,8 26, ,5 27,3 26, lat % Eurostat 21 35,1 26,8 28, , 26,3 28, ,5 24,9 25, ,6 73,5 69, ,7 76,4 72, ,1 78,5 77, % Eurostat 21 75,9 77,9 77, ,9 76,7 76, ,7 76,5 76, 27 8,8 77,2 76, ,7 8,7 78, ,1 83, 79, % Eurostat 21 8,7 82,8 8, ,7 82, 79, , 81,8 8, ,3 65,5 62, ,5 68,6 64, ,3 71,7 68, % Eurostat 21 77,5 72,8 68, ,6 73,2 7,7 Liczba utworzonych miejsc pracy brutto i netto wskaźniki celu głównego ,8 73,7 72, ,4 28, 27, ,7 29,7 29, 29 45,6 31,6 31, % Eurostat 21 46, 32,3 34, ,3 34, 33, ,4 36,9 35,2 b) ogółem wg płci 27 45,4 43,1 41, , 41,5 38, ,6 42,9 4, kobiety % GUSBDL 21 46,1 43,2 41, ,7 43,4 41, ,8 42,8 41,4 mężczyźni 27 6,6 56,5 54, ,1 56,4 55, ,3 58,6 57,1 % GUSBDL 21 59,4 58,5 56, ,8 58,1 56, ,7 58,3 54,6 c) ogółem wg miasto/wieś 27 45,8 46, 28 46,9 46, ,8 46,3 miasto % GUSBDL 21 48,9 47, ,4 49, ,4 41, ,8 42, ,9 45, ,1 46,9 wieś % GUSBDL 21 49,2 43, ,4 47, ,5 45,6 1

17 Lp zmiennej lub wskaźnika Rok Jedn. miary Źródło Ogółem (średnia) UE 27 Polska Dolnośląskie Wskaźniki i priorytety RPO powiązane ze wskaźnikami kontekstowymi ,2 13,8 17,1 28 7,2 9,6 12,7 29 7, 7,1 9,1 Stopa bezrobocia (wg BAEL) % GUSBDL 21 8,9 8,2 1, ,6 9,6 11, ,5 9,6 1,6 27 9, 14,9 17,6 28 7,9 1,3 14,1 29 7,5 8, 1,3 w tym kobiety % GUSBDL 21 8,9 8,7 1, ,6 1, 11, ,5 1,4 1, ,8 16, ,2 11,4 29 9,5 1, Stopa bezrobocia rejestrowanego % GUSBDL 21 12,1 12, ,4 13, ,5 12,4 27 3,7 9,7 1,8 28 3, 7, 6,9 w tym bezrobocia długotrwałego 29 GUSBDL 2,6 4,8 4,7 % 21 /Eurostat 3, 4,9 4, ,8 5,7 5, ,1 3,6 4, , , Pracujący ogółem w tys GUSpubl , , ,328 rok 26 = ,5 14, 14,6 rok 26 = ,5 18,4 11,8 rok 27 = ,5 115,3 % GUSpubl 21 18,3 112, rok 24 = , 113, ,1 115, ,3 73, ,4 75, , 72,5 w tym w sektorze prywatnym % GUSpubl 21 75,7 75, ,5 76, ,2 77,6 Wskaźnik kontekstowy dotyczący oddziaływania programu w tym MSP (agregacja wg siedziby przedsiebiortswa) Wykształcenie ludności w wieku 15 lat i więcej (BAEL): podstaw i niepełne podstaw ( w tym gimnazjum); poziom 2 (ISCED 1997) 27 68,3 66, 28 67,9 65, ,4 66,1 % GUSpubl 21 68,8 65, ,7 68, ,8 69, ,7 26,7 24, ,7 26,7 24, ,7 25,4 24, % Eurostat 21 37,7 24,3 22, ,7 23,4 22, ,3 21,9 Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu) wskaźnik rezultatu Priorytetu 1. Przedsiębiorstwa i Innowacyjność" 4. ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne; poziom 34 (ISCED 1997) 27 41,4 59,4 61, ,4 59,4 61, ,4 59,3 61,3 % Eurostat 21 41,4 59, 61, ,4 58,5 6, ,9 58, ,5 13,9 14, 28 17,5 13,9 14, 29 17,5 15,3 14,6 wyższe; poziom 56 (ISCED 1997) % Eurostat 21 17,5 16,6 15, ,5 18,1 17, ,1 17,5 27 9,1 4,7 5,4 5. Udział osób uczących się i dokształcająch się w liczbie ludności w wieku 2564 lat 28 9,5 5,1 5,7 29 9,5 4,7 5, % GUSBDL 21 9,3 4,7 5, ,1 5,3 5,6 Wskaźnik kontekstowy dotyczący oddziaływania Priorytetu 7. Edukacja 212 8,9 4,4 4,4 2

18 Lp zmiennej lub wskaźnika Rok Jedn. miary Źródło Ogółem (średnia) UE 27 Polska Dolnośląskie Wskaźniki i priorytety RPO powiązane ze wskaźnikami kontekstowymi Studenci os. GUSBDL w tym wyższych szkół technicznych os. GUSBDL Absolwenci os. GUSBDL w tym wyższych szkół technicznych os. GUSBDL Liczba studentów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem eedukacji) wskaźnik rezultatu Priorytetu 7. Edukacja Liczba studentów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem eedukacji) wskaźnik rezultatu Priorytetu 7. Edukacja Udział szkół wyposażonych w komputery 27 65,8 58, ,4 69, ,2 73,5 % GUS/RSW 21 79, 75, ,6 79, ,2 79, , 86, ,5 86, , 89,6 w tym szkoły podstawowe i gimnazja % GUS/RSW 21 91,4 9,1 tym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne ,6 9, ,7 9, 27 21,1 17, ,4 49, ,4 55,9 % GUS/RSW 21 61,5 59, ,8 62, ,3 63, Wskaźnik kontekstowy dotyczący oddziaływania Priorytetu 2. Społeczeństwo informacyjne i Priorytetu 7. Edukacja 27 2,7 15, ,1 46,1 w tym szkoły policealne 29 41,8 45, % GUS/RSW 21 42,9 47, ,1 51, ,3 56, ,5 16, ,1 12,7 Liczba uczniów przypadajacych na 1 komputer z dostępem do internetu 29 11,2 1,7 liczba GUS/RSW 21 1,5 1, , 9, ,6 9, ,9 18, ,7 14,7 w tym szkoły podstawowe i gimnazja 29 12, 11,9 liczba GUS/RSW 21 11,4 11, ,8 1, ,4 1, ,3 12, ,6 1,8 Wskaźnik kontekstowy dotyczący oddziaływania Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne i Priorytetu 7 Edukacja w tym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne 29 9,4 8,6 liczba GUS/RSW 21 8,9 8, ,5 7, , 7, ,9 26, ,1 7,4 w tym szkoły policealne 29 13,1 1,4 liczba GUS/RSW 21 11,2 8, ,8 8, ,4 9,9 3

19 Lp zmiennej lub wskaźnika Rok Jedn. miary Źródło Ogółem (średnia) UE 27 Polska Dolnośląskie Wskaźniki i priorytety RPO powiązane ze wskaźnikami kontekstowymi Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do internetu Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do internetu w % ogółu gospodarstw domowych ,4 28, ,6 36, ,7 46,4 % GUS ,4 53, ,6 59,3 Liczba osób, które uzyskały dostęp do szeokorpasmowego Internetu, w tym na obszarach wiejskich wskaźnik rezultatu Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne ,3 6,9 27 x x x 526 Saldo migracji wewnętrznych liczba GUS 21 x x x w miastach liczba GUS na wsi liczba GUS Wskaźnik kontekstowy dotyczący oddziaływania programu Saldo migracji zagranicznych: liczba GUS Szpitale publiczne obiekt GUSBDL Liczba zakładów opieki zdrowotnej podlegających Samorządowi Województwa objętych konsolidacją lub procesem konsolidacji w wyniku realizacji Programu wskaźnik celu szczegółowego Łóżka w szpitalach i oddziałach łóżko GUSBDL Wskaźnik kontekstowy dotyczący oddziaływania Priorytetu 8 Zdrowie Miejsca noclegowe ogółem w obiektach zbiorowego zakwaterowania miejsce GUSBDL Wskaźnik kontekstowy dotyczący oddziaływania Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność i Priorytetu 6 Turystyka i Kultura , , , ,4 16. Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterow na 1 tys. mieszkańców , ,67 liczba GUS , , , , , , , 256, ,4 454, ,9 392,4 w tym turystom zagranicznym liczba GUS ,9 321, ,6 353, ,7 352,6 Wskaźnik kontekstowy dotyczący oddziaływania Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność i Priorytetu 6 Turystyka i Kultura 4

20 Lp zmiennej lub wskaźnika Rok Jedn. miary Źródło Ogółem (średnia) UE 27 Polska Dolnośląskie Wskaźniki i priorytety RPO powiązane ze wskaźnikami kontekstowymi 17. Turyści korzystający z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w tym turyści zagraniczni: osoba GUSBDL osoba GUSBDL ,77 272,89 Wskaźnik kontekstowy dotyczący oddziaływania Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność i Priorytetu 6 Turystyka i Kultura 18. Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych na 1 ludności ,25 265, ,16 354,68 osoba GUSBDL 21 31,38 349, ,15 331,14 Liczba odwiedzających instytucje kultury, wsparte w ramach Priorytetu wskaźnik rezultatu Priorytetu 6 Turystyka i Kultura ,85 261,25 Ofiary śmiertelne wypadków drogowych: liczba GUS , 12, 28 15, 13, na 1 tys. Ludności 29 14,26 12,62 liczba GUS 21 11,98 1, ,2 8, ,87 8, , 27, 28 29, 26, Długość nowych i zmodernizowanych dróg wskaźniki produktu Priorytetu 3 Transport 29 25,48 23,9 na 1 tys. zarejestrowanych pojazdów liczba GUS 21 2,76 18, , 14, ,32 14, ,3 94, ,5 14,4 (rok poprzedni=1) 29 97,4 11,1 % GUS 21 84,1 81, ,5 82, ,2 17,1 2. Liczba ludności korzystającej z przewozów komunikacją miejską 27 4,3 26, mln GUSpubl , ,9 Przyrosty liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej z Programu wskaźnik rezultatu Priorytetu 3 Transport ,5 18 2, , , Długość dróg publicznych (o twardej nawierzchni) ogółem , ,1 km GUSpubl , , , , , , ,7 91, ,8 91,6 na 1 km ,5 91,5 km GUSpubl 21 85,8 91, ,6 92, ,7 94, , 2 412, 21. w tym wojewódzkich , 2 411, , ,4 km GUSpubl , , ,3 2 36,2 Długość nowych i zmodernizowanych dróg wskaźniki produktu Priorytetu 3 Transport ,6 2 36, , 8 469, , 8 418,6 w tym powiatowych 29 km GUSpubl , , , 8 387, , 8 326, , 6, ,7 6 96,4 w tym gminnych ,4 6 89,6 km GUSpubl , , , ,

21 Lp zmiennej lub wskaźnika Rok Jedn. miary Źródło Ogółem (średnia) UE 27 Polska Dolnośląskie Wskaźniki i priorytety RPO powiązane ze wskaźnikami kontekstowymi , 1 727, , 1 73, , 1 753, Linie kolejowe eksploatowane ogółem km GUSpubl , 1 765, , 1 769, ,5 8,7 28 6,4 8,7 29 6,5 8,8 na 1 km2 km GUSpubl 21 6,5 8, ,5 8, ,5 8,9 Długość zmodernizowanych linii kolejowych wskaźnik produktu Priorytetu 3 Transport 27 61,2 7, ,1 7,5 Ludność zamieszkująca miasta 29 61, 7,3 23. w stosunku do ogólnej liczby ludności wg faktycznego % GUSBDL miejsca zamieszkania (wskaźnik urbanizacji) 21 6,8 69, ,7 69, ,6 69,6 Wskaźnik kontekstowy dotyczący oddziaływania Programu 24. Udział mieszkań w miastach wyposażonych w centralne ogrzewanie w ogólnej liczbie mieszkań w miastach 27 84,3 79, ,5 8, ,7 8,3 % GUSBDL 21 84,9 8, , 8,8 212 Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione w ramach priorytetu wskaźnik rezultatu Priorytetu 9 Miasta Roboty remontowe (wymiana instalacji, remont dachu, wymiana stolarki budowlanej) mieszkań: komunalnych zasobów mieszkaniowych miesz. GUSBDL spółdzielni mieszkaniowych miesz. GUSBDL wspólnot mieszkaniowych miesz. GUSBDL TBS miesz. GUSBDL Odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu na wsi szt. GUSBDL Liczba odbiorców energii elektrycznej na obszarach wiejskich podłączonych do nowowybudowanej lub zmodernizowanej sieci elektrycznej wskaźnik rezultatu Priorytetu 5 Energetyka 6

22 Lp zmiennej lub wskaźnika Rok Jedn. miary Źródło Ogółem (średnia) UE 27 Polska Dolnośląskie Wskaźniki i priorytety RPO powiązane ze wskaźnikami kontekstowymi GOSPODARKA Produkt krajowy brutto na mieszkańca zł GUSBDL ) Produkt krajowy brutto na mieszkańca w PPS UE25= ,3 53, ,3 56, ,4 59,2 % Eurostat ,2 6, , 66, , 7, 27 13,6 15, ,2 12,5 Wpływ Programu na poziom PKB w województwie dolnosląskim wskaźnik celu głównego 29. Wzrost PKB w cenach stałych (rok poprzedni = 1) Wartość dodana brutto na 1 pracującego ogółem Polska=1 w tym: Rolnictwo, Łowiectwo, Leśnictwo, Rybactwo (sekcja A) w tym: Przemysł (sekcje: B, C, D, E) w tym: Przetwórstwo przemysłowe (sekcja C) Polska=1 Polska=1 Polska= ,8 19, % GUS/BDL 21 15,1 15, ,6 11, ,9 15, zł GUSBDL , , ,5 % GUSBDL , , , zł GUSBDL , , ,8 % GUSBDL , , , zł GUSBDL , , ,9 % GUSBDL , , , zł GUSBDL , , ,1 % GUSBDL , , ,1 Wskaźnik kontekstowy dotyczący oddziaływania Programu 7

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego Wskaźniki kontekstowe zestawienie dla województwa świętokrzyskiego 1 2 3 4 5 6 7 8 2007 2007 2006 2007 Nazwa zmiennej lub Jedn. Miary Zródło UE 27 Polska wskaźnika Lp Województwo Świętokrzyskie 1 SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem % Cel główny RPO WL: Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika core indicator 2 Wskaźniki mężczyźni** Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211

Bardziej szczegółowo

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 2007 2008 2009 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Zródło UE 27 2007 UE 27 2008 UE 27 2009 SPOŁECZEŃSTWO 1 Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL) % GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 a) wg

Bardziej szczegółowo

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4 Wskaźniki kontekstowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Rok bazowy Zródło UE 27 Polska wskaźniki kontekstowe dla woj. świętokrzyskiego, dla których rokiem bazowym był rok

Bardziej szczegółowo

Realizacja[1] 0 0,06 0,27 0, Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja

Realizacja[1] 0 0,06 0,27 0, Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem Cel główny

Bardziej szczegółowo

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU wskaźniki Jedno stka Kod odpowia dajacego wskaźnik a kluczow ego KSI (SIMIK 73) rok 27 28 29 2 2 22 23 24 25 półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II wskaźnik z bezpośredniej pomocy inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ OŚ PRIORYTETOWA I: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw Liczba wspartych

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO

PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO Załącznik nr 3 PoniŜej zaprezentowano propozycje zmian w zakresie systemu wskaźników MRPO. Analizę przyjętych wartości docelowych dla przeprowadzono w oparciu

Bardziej szczegółowo

Załącznik IX. Zweryfikowana zakładana wartość w roku docelowym 2013 2015 2013 2015. Źródło danych/ częstotliwości pomiaru

Załącznik IX. Zweryfikowana zakładana wartość w roku docelowym 2013 2015 2013 2015. Źródło danych/ częstotliwości pomiaru Tabela 90. Zakres zmian we wskaźnikach celu głównego Programu oraz w ramach poszczególnych Osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 dokonanych podczas przeglądu środokresowego roku Zmiana w poziomie PKB (%)

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 35 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1838 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHEŁM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto RZESZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² 117 2014. Województwo 2014 57,6

Miasto RZESZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² 117 2014. Województwo 2014 57,6 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 117 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1591 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto RZESZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto SOPOT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 17 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 63,7 65,4 67,4 59,2

Miasto SOPOT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 17 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 63,7 65,4 67,4 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 17 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2179 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SOPOT LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 72,3 70,4 59,6 39,6

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 72,3 70,4 59,6 39,6 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca stycznia 2015 r. w 16 programach regionalnych podpisano 35,4 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 109,8 mld zł, w tym dofinansowanie UE 70,4 mld zł.

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

1. P o s t ę p f i n a n s o w y

1. P o s t ę p f i n a n s o w y 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca września 2015 r. w 16 programach regionalnych podpisano 36,3 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 111,0 mld zł, w tym dofinansowanie UE 71,5 mld zł.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO MIASTA I.1. Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,6 69,0 54,0 35,0. 0 20 40 60 80 mld PLN

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,6 69,0 54,0 35,0. 0 20 40 60 80 mld PLN 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca lipca 214 r. w 16 programach regionalnych podpisano 34,4 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość to ponad 18 mld zł, w tym dofinansowanie UE - 68,9 mld zł. Tym

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Wersja 1 z dnia 26.08.2009 r.

Wersja 1 z dnia 26.08.2009 r. Wersja 1 z dnia 26.08.2009 r. Informacja dla beneficjentów działania 2.1 PO IG dot. uzupełniania wniosku o płatność w zakresie wskaźników dotyczy Beneficjentów konkursu ogłoszonego w 2008 r. oraz projektów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - podsumowanie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Marzec 2017 r. RPO WSL 2007-2013 alokacja w podziale

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,5 71,1 62,3 42,6

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,5 71,1 62,3 42,6 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca maja 215 r. w 16 programach regionalnych podpisano 36 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 11,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE 71,1 mld zł. Tym samym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego - wskaźniki oddziaływania

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego - wskaźniki oddziaływania Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- w 2010 roku Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego - wskaźniki oddziaływania

Bardziej szczegółowo

System wskaźników monitorowania

System wskaźników monitorowania Aneks nr 4 do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 z dnia 9 września 2013 r. System wskaźników monitorowania Białystok, wrzesień 2013 r. Wskaźniki monitorowania celów strategicznych SRWP

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO) na lata 2014-2020 został zatwierdzony 17 grudnia 2014 roku przez Komisję Europejską. Był to

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich

Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Rezultaty i efekty realizacji RPO WM 2007-2013 Rezultaty i efekty realizacji PO KL 2007-2013 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wrzesień, 2014r. Program cyklu konferencji prezentujących

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia województw w 2012 roku w km²

Powierzchnia województw w 2012 roku w km² - 10 %? powierzchnia w km2 lokata DOLNOŚLĄSKIE 19947 7 KUJAWSKO-POMORSKIE 17972 10 LUBELSKIE 25122 3 LUBUSKIE 13988 13 ŁÓDZKIE 18219 9 MAŁOPOLSKIE 15183 12 MAZOWIECKIE 35558 1 OPOLSKIE 9412 16 PODKARPACKIE

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki monitorujące Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

Wskaźniki monitorujące Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Cel główny Wykorzystanie potencjałów województwa lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania konkurencyjnej gospodarki, zwiększenia spójności regionu oraz efektywnego zarządzania jego rozwojem 2011

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe nakłady na realizację Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020, w tym programów strategicznych.

Szczegółowe nakłady na realizację Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020, w tym programów strategicznych. Załącznik nr 2 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 Szczegółowe nakłady na realizację Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020, w tym programów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Polityka spójności na rzecz obszarów wiejskich Warszawa, 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

System wskaźników monitorowania

System wskaźników monitorowania Aneks nr 4 do projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 z dnia 19 marca 2013 r. System wskaźników monitorowania Projekt Białystok, 19 marca 2013 r. Wskaźniki monitorowania celów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Monitoring wskaźników produktów i rezultatów

Monitoring wskaźników produktów i rezultatów Monitoring wskaźników produktów i rezultatów Definiowanie wskaźników w projekcie Postęp we wdrażaniu projektu oceniany jest za pośrednictwem systemu wskaźników, które definiują rezultaty i produkty projektu.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków europejskich do rozwoju kraju: Co należy zrobić inaczej w latach 2014-2020

Wykorzystanie środków europejskich do rozwoju kraju: Co należy zrobić inaczej w latach 2014-2020 Wykorzystanie środków europejskich do rozwoju kraju: Co należy zrobić inaczej w latach 2014-2020 dr Jerzy Kwieciński Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości VI Forum Polskiego Kongresu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Cel operacyjny Wskaźniki Źródło pozyskania wskaźnika*

Cel operacyjny Wskaźniki Źródło pozyskania wskaźnika* Tabela wskaźników monitoringu celów operacyjnych Aktualizacji woju Powiatu Będzińskiego na lata 2009-2020 Obszar prioryt etowy Cel strategiczny I.1.Poprawa dostępu oraz podniesienie jakości publicznej

Bardziej szczegółowo

W systemie wdrażania EFS Wojewódzki Urząd Pracy będzie pełnił rolę Beneficjenta Końcowego dla 5 działań w ramach SPO RZL oraz ZPORR.

W systemie wdrażania EFS Wojewódzki Urząd Pracy będzie pełnił rolę Beneficjenta Końcowego dla 5 działań w ramach SPO RZL oraz ZPORR. W systemie wdrażania EFS Wojewódzki Urząd Pracy będzie pełnił rolę Beneficjenta Końcowego dla 5 działań w ramach SPO RZL oraz ZPORR WUP Katowice 1 DO ZADAŃ WUP NALEŻEĆ BĘDZIE: przyjmowanie i kontrola formalna

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 125 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1390 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIELSKO-BIAŁA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 109 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 745 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto JELENIA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Załącznik Do Uchwały Nr 34 / 09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z dnia 10 września 2009 roku Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego

Bardziej szczegółowo