Kredyty ze środków BOŚ S.A. z dopłatami WFOŚiGW we Wrocławiu do oprocentowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kredyty ze środków BOŚ S.A. z dopłatami WFOŚiGW we Wrocławiu do oprocentowania"

Transkrypt

1 Kredyty ze środków BOŚ S.A. z dopłatami WFOŚiGW we Wrocławiu do oprocentowania I. eliminacja odpadów azbestowych z obiektów budowlanych i tymczasowych obiektów budowlanych, obejmująca demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów budowlanych zawierających azbest z powierzchni dachowych i elewacyjnych. oraz dla wspólnot mieszkaniowych, będących właścicielami lub zarządcami obiektów budowlanych lub tymczasowych obiektów budowlanych oraz dla ich współwłaścicieli lub użytkowników (pod warunkiem zgody właścicieli na wykonanie prac). kwota : do 100 tys. zł, lecz nie więcej niż 100% wartości przedsięwzięcia, okres realizacji: do 6 miesięcy od dnia postawienia do dyspozycji kredytobiorcy II. budowa, rozbudowa i modernizacja systemów ciepłowniczych, w tym zamiana kotła / pieca technologicznego opalanego węglem lub koksem na ekologiczny oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, z możliwością przejścia z ogrzewania olejem opałowym na ogrzewanie gazem lub drewnem (z wyłączeniem inwestycji polegających na przejściu z ogrzewania z kotłem gazowym starego typu na nowoczesny gazowy). Z finansowane mogą być zakupy: kotłów (niskoemisyjne węglowe spalające węgiel sortymentu eko-groszek, elektryczne, gazowe, olejowe, spalające biomasę - słomę, torf, drewno, odpady drzewne, trociny, pelety), dmuchaw, nagrzewnic, promienników wraz z niezbędnym osprzętem, palników, podgrzewaczy c.w.u., naczyń wzbiorczych, wymienników ciepła z oprzyrządowaniem, zbiorników paliwa z zestawem przyłącznym,

2 zasobników na paliwo z podajnikiem, czopuchów kotłowych, wkładek kominowych, pomp obiegowych, cyrkulacyjnych, zaworów, rurociągów, izolacji ciepłochłonnej, filtroodmulników, filtrów oleju, grzejników i zaworów grzejnikowych, aparatury kontrolno-pomiarowej, przyłączy gazowych, zmiękczaczy wody, urządzeń do uzdatniania wody dla celów c.o. i c.w.u., systemów solarnych z kolektorem słonecznym, pompą ciepła, ogniw fotowoltaicznych z zestawem przyłącznym, central nawiewno-wywiewnych wykorzystujących ciepło odpadowe oraz instalacji wentylacyjno-nawiewnych niezbędnych do ich pracy, pieców i kotłów technologicznych wytwarzających ciepło dla potrzeb procesów produkcyjnych. oraz wspólnot mieszkaniowych kwota : o dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej do 100 tys. zł lecz nie więcej niż 90% wartości całkowitej przedsięwzięcia (zakup urządzeń i roboty montażowe), o dla pozostałych do 200 tys. zł lecz nie więcej niż 80% wartości całkowitej przedsięwzięcia (zakup urządzeń i roboty montażowe), okres realizacji: do 6 miesięcy od dnia postawienia do dyspozycji kredytobiorcy III. termomodernizacja obiektów budowlanych w zakresie wymiany stolarki zewnętrznej (okien i drzwi) i docieplenia zewnętrznych przegród nieprzezroczystych (bez usuwania azbestu) Z finansowana może być: wymiana stolarki zewnętrznej (okien i drzwi) na termoizolacyjne, w tym w lokalach mieszkalnych, Z finansowane mogą być też prace termomodernizacyjne obejmujące wymianę nieszczelnych okien, okien/drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych budynku, bram garażowych na nowe termoizolacyjne. Przy wymianie okien dopuszcza się finansowanie nawiewem i parapetów. docieplenie stropów i dachów, Przy dociepleniu dachu dopuszcza się finansowanie łącznie z materiałem ociepleniowym zakupu nowego pokrycia wymiana rynien, obróbek blacharskich, parapetów, docieplenie ścian zewnętrznych Przy ociepleniu ścian dopuszcza się finansowanie tynków, pokryć malarskich. wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian.

3 Prace mogą być dokonywane kompleksowo lub osobno, dla poszczególnych ww. zadań termomodernizacyjnych. oraz wspólnot mieszkaniowych, będących właścicielami, współwłaścicielami, zarządcami lub użytkownikami lokali mieszkalnych w budynkach zamieszkania zbiorowego lub obiektów budowlanych o powierzchni nieprzezroczystych przegród zewnętrznych do 1300 m2. kwota : o dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, w lokalach mieszkalnych lub budynkach mieszkalnych jednorodzinnych do zł lecz nie więcej niż 90% wartości całkowitej przedsięwzięcia (zakup materiałów i koszt robocizny), o dla pozostałych do zł lecz nie więcej niż 90% wartości całkowitej przedsięwzięcia (zakup materiałów i koszt robocizny). okres realizacji: do 6 miesięcy od dnia postawienia do dyspozycji kredytobiorcy IV. budowa i modernizacja małych i przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 10 m3/dobę oraz kanalizacji sanitarnej. Z finansowane mogą być: zakupy materiałów i urządzeń celem budowy nowych, rozbudowy i modernizacji istniejących oczyszczalni, w tym również samodzielnych urządzeń i modułów oczyszczalni usprawniających ich pracę, roboty budowlano-montażowe związane z technologią oczyszczalni ścieków, zakup i montaż podczyszczalni ścieków i wód opadowych, separatorów wód deszczowych, osadników, zakup i montaż przepompowni ścieków, zakupy materiałów i urządzeń oraz roboty budowlano-montażowe, koszty sporządzenia dokumentacji techniczno-budowlanej, związane z budową, rozbudową i modernizacją kanalizacji sanitarnej celem przyłączenia obiektów do zbiorowych systemów kanalizacyjnych, zakupy materiałów i urządzeń oraz roboty budowlano-montażowe związane z budową, rozbudową i modernizacją wodociągu celem przyłączenia obiektów do zbiorowych systemów wodociągowych, w przypadku równoczesnego realizowania lub posiadania oczyszczalni lub przyłącza kanalizacyjnego. oraz wspólnot mieszkaniowych. kwota :

4 o w przypadku oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego do 90% wartości zadania, obejmującego zakup materiałów i urządzeń oraz roboty budowlano-montażowe o w przypadku kanalizacji sanitarnej do 75% wartości zadania, obejmującego do 75% wartości zakupu materiałów i urządzeń oraz kosztów robót budowlano-montażowych i do 50% kosztów sporządzenia dokumentacji techniczno-budowlanej. okres realizacji zadania: do 12 miesięcy od dnia postawienia do dyspozycji kredytobiorcy V. budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości od 10 m3/dobę do 500 m3/dobę oraz kanalizacji sanitarnej Z finansowane mogą być: zakupy materiałów i urządzeń celem budowy nowych, rozbudowy i modernizacji istniejących oczyszczalni, w tym również samodzielnych urządzeń i modułów oczyszczalni usprawniających ich pracę, roboty budowlano-montażowe związane z technologią oczyszczalni ścieków, zakup i montaż podczyszczalni ścieków i wód opadowych, separatorów wód deszczowych, osadników, zakup i montaż przepompowni ścieków, budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie kredytobiorcy oraz ich podłączenie do zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków, budowa, rozbudowa i modernizacja przyłączy wodociągowych z budynku do sieci na terenie kredytobiorcy oraz ich podłączenie do zorganizowanej sieci wodociągowej, w przypadku równoczesnego realizowania bądź posiadania oczyszczalni lub przyłącza kanalizacyjnego. oraz wspólnot mieszkaniowych. kwota do 70% wartości zadania obejmującego: o zakupy materiałów i urządzeń o roboty budowlano-montażowe okres realizacji zadania: do 24 miesięcy od dnia postawienia do dyspozycji kredytobiorcy

5 Umowa obowiązuje do dnia r. Przykładowa rzeczywista stopa oprocentowania wynosi 4,40% w skali roku, przy założeniach: kwota zł WIBOR 3M z dnia ,16% okres kredytowania - 5 lat prowizja zł (1,5% kwoty ) zabezpieczenie w formie poręczenia wekslowego Kredyty z dopłatami WFOŚiGW do oprocentowania - decyzje indywidualne zgodny z Listą przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu Wniosek o udzielenie dopłaty należy złożyć w WFOŚiGW. Po uzyskaniu zawiadomienia o warunkach udzielenia dopłaty do i jej maksymalnej wysokości Wnioskodawca dokonuje wyboru banku jącego. W okresie 3 miesięcy od daty zawiadomienia o przyznaniu dopłaty Wnioskodawca przedkłada w Funduszu umowę z bankiem oraz umowę z wykonawcą zadania, które wraz ze złożonym wnioskiem stanowią podstawę do zawarcia umowy trójstronnej pomiędzy Wnioskodawcą, Funduszem i Bankiem. kwota : do 75% kosztów zadania kwota dopłat: dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń oraz spółek komunalnych ze 100% udziałem kapitału jst, realizujących zadania własne tych jednostek max. 5% w skali roku dla przedsiębiorców i pozostałych osób prawnych mających zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych max. 3% w skali roku Oprocentowanie wypadkowe (dla kredytobiorcy) nie może być niższe niż okres dopłat: dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń oraz spółek komunalnych ze 100% udziałem kapitału jst, realizujących zadania własne tych jednostek max. 6 lat dla przedsiębiorców i pozostałych osób prawnych mających zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych max. 5 lat

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Bank Ochrony Środowiska S.A. Katarzyna Balcerowicz Główny Ekolog Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Regionalne Forum Energetyki

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r.

Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r. Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r. Bank Ochrony Środowiska S.A. Jesteśmy Bankiem polskim. Mamy doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: Program priorytetowy dla osób fizycznych dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków

Bardziej szczegółowo

BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII

BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII 8 kwietnia 2014 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Grażyna Kasprzak BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII Forum Termomodernizacja 2014 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A.

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A. FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A. STRUKTURA NAKŁADÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 2008r. fundusze ekologiczne 16,6%

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA 26 marca 2015 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NOWY MODEL BIZNESOWY W WOJ. LUBELSKIM Z korzyścią dla Ciebie i świata

Bardziej szczegółowo

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/1051/13 RADY MIASTA GDAŃSK. z dnia 16 grudnia 2013 r. z ochroną środowiska i gospodarką wodną,

UCHWAŁA NR XLVII/1051/13 RADY MIASTA GDAŃSK. z dnia 16 grudnia 2013 r. z ochroną środowiska i gospodarką wodną, UCHWAŁA NR XLVII/1051/13 RADY MIASTA GDAŃSK z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku. Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r.

Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku. Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r. Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r. Słoneczny EKOkredyt hit ostatnich miesięcy Kredyt z dopłatą NFOŚiGW w

Bardziej szczegółowo

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9 PROGRAM dla osób fizycznych modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Możliwości dofinansowania zadań związanych z likwidacją niskiej emisji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód

Tytuł programu: Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód PROGRAM Tytuł Programu: Program dofinansowania zadań z ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji/pożyczki w 2013 r. 1. Cele programu: horyzontalne: ochrona

Bardziej szczegółowo

Dostępne programy na dofinansowanie OZE

Dostępne programy na dofinansowanie OZE Dostępne programy na dofinansowanie OZE 1. Nabór wniosków do Działania 9.3 Programu Infrastruktura i Środowisko W terminie od 2 września 2013 r. do 31 października 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania Autorzy: Jadwiga Twardowska, Justyna Turek-Plewa, Maciej Kołowski 2011-01-17 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Wodzisławia Śląskiego

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Wodzisławia Śląskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Wodzisławia Śląskiego "Regulamin Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/14 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30 czerwca 2014 r. zm. uchwałą Nr 10/14 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 23 października 2014 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY

DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY Przedstawienie zasad i możliwości uzyskania wsparcia finansowego na

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN Strategia rozwoju miasta i gminy Sianów 21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN 167 Załącznik 4 21.1 Tło i uwarunkowania Transformacja ustrojowa oraz dalsze zmiany w zakresie finansowego usytuowania

Bardziej szczegółowo

I s n t s ru r m u e m n e t n y fina n ns n o s w o ani n a o na n wialny n c y h źró r d ó eł e ł en e e n r e g r ii A icja No N wakowska

I s n t s ru r m u e m n e t n y fina n ns n o s w o ani n a o na n wialny n c y h źró r d ó eł e ł en e e n r e g r ii A icja No N wakowska Instrumenty finansowania odnawialnych źródeł energii Alicja Nowakowska Główny specjalista WFOŚiGW we Wrocławiu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki krajowe Środki unijne System

Bardziej szczegółowo