System Ewidencji Turystów i Pracowników(SETiP) w Kopalni Soli Wieliczka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Ewidencji Turystów i Pracowników(SETiP) w Kopalni Soli Wieliczka"

Transkrypt

1 System Ewidencji Turystów i Pracowników(SETiP) w Kopalni Soli Wieliczka

2 Spis treści 1. Opis stanu bieżącego systemu ewidencji podziemnej turystów i pracowników Konieczne zmiany w funkcjonalności systemu Architektura systemu Scenariusze pracy systemu Funkcjonalność systemu Cechy techniczne zastosowanych rozwiązań Gwarancja i serwis Dokumentacja systemu Przykładowa wizualizacja ekranu systemu Rozszerzenie funkcjonalności systemu o skanery biletowe str. 2

3 1. Opis stanu bieżącego systemu ewidencji podziemnej turystów i pracowników. Obecnie wykorzystywany w KSW system ewidencji osób znajdujących się w Kopalni w rejonie wyrobisk Trasy Turystycznej i Trasy Górniczej (tzw. system dyspozytorski ) jest systemem pracującym lokalnie bez połączenia sieciowego pomiędzy dyspozytorami Trasy Turystycznej, Trasy Górniczej i Dyspozytornią Główną Kopalni. Podstawową funkcjonalnością systemu jest aktualna wiedza dyspozytorów Kopalni o całkowitej liczbie ludzi znajdujących się w Kopalni ze szczególnym uwzględnieniem ilości turystów znajdujących się w poszczególnych strefach. Generalną zasadą jest, iż wszystkie osoby, poza uprawnionymi pracownikami, przebywające w podziemiach Kopalni znajdują się pod opieką uprawnionego pracownika Kopalni i są do takiego pracownika przypisane. Obecnie, jak również w pierwszej fazie wdrożenia nowego systemu, uprawniony pracownik rejestruje przebywające pod jego opieką osoby w systemie wprowadzając ich liczbę oraz modyfikuje ją zgodnie ze stanem faktycznym na różnych etapach przemieszczania się po terenie Kopalni. Nośnikiem informacji przemieszczającym się z grupą turystów w Kopalni jest obecnie zlecenie. Jest to papierowy dokument zawierający informacje o przewodniku, ilości turystów i inne. W podziemiach Kopalni osoby mogą się znaleźć w wyniku jednej z poniżej wypisanych okoliczności (scenariuszy), którym towarzyszą odpowiednie zlecenia: 1. Zlecenie na grupę zorganizowaną (zlecenie z kasy turystycznej Kopalni, które przynosi pilot grupy) grupa może wskazać przewodnika i określić czy turyści schodzą do Kopalni, czy zjeżdżają windą (dodatkowa opłata za zjazd). 2. Zlecenie dla grupy turystów indywidualnych wypisane przez Dyspozytora Turystyki gdy zbierze się grupa turystów indywidualnych (dane z licznika sprzedaży biletów w systemie SUT) lub upłynie czas określony w regulaminie przewodnika przydziela dyspozytor. 3. Zlecenie na grupę zagraniczną z kasy turowej przydzielany jest przewodnik w wymaganym języku. 4. Zjazdy na imprezy. 5. Zlecenie na zwiedzanie wraz z organizowaną imprezą (odpowiedzialność po stronie działu imprez). Z punktu widzenia systemu dyspozytorskiego jest analogicznie jak grupa zorganizowana. 6. Zlecenie na zwiedzanie Muzeum Żup Krakowskich 7. Zjazd grup pacjentów uzdrowiska (pod opieką obsługi uzdrowiska) szyb Regis (nie jest wystawiane zlecenie). 8. Zjazd grup na Trasę Górniczą (grupy zorganizowane prowadzone przez przewodnika) szyb Regis. 9. Zjazdy pracowników KSW TT, KSW S.A. oraz pracowników firm obcych ze stałym zezwoleniem na samodzielne zjazdy(szybem Daniłowicz, Regis lub Kinga). 10. Zjazd pracownika z gośćmi (pracownikami firm obcych) (rejestracja osób gości w książce) str. 3

4 Instalacja u dyspozytora Trasy Turystycznej znajdująca się w budynku szybu Daniłowicza pokazuje bieżącą informację o ilości osób znajdujących się po ziemią w rejonie wyrobisk Trasy Turystycznej. Ilość osób zjeżdżających pod ziemię zostaje zarejestrowana przez przewodnika poprzez ręczne wpisanie ilości osób w grupie i potwierdzenie tej liczby swoją kartą przewodnicką przy użyciu rejestratorów znajdujących się w nadszybiu szybów Daniłowicza, Regis i św. Kingi. Wyrejestrowanie osób wyjeżdżających jest realizowane w sposób analogiczny. Instalacja u dyspozytora Trasy Górniczej znajdująca się w budynku szybu Regis pokazuje bieżącą informację o ilości osób znajdujących się po ziemią w rejonie wyrobisk Trasy Górniczej. Ilość osób zjeżdżających pod ziemię zostaje zarejestrowana analogicznie jak w przypadku Trasy Turystycznej przy użyciu rejestratorów znajdujących się w nadszybiu szybu Regis. Wyrejestrowanie osób wyjeżdżających jest realizowane w sposób analogiczny. System pracujący w zespole komór Wisła Warszawa Witos Budryk Staszic pozwala na kontrolowanie ilości turystów znajdujących się w końcowych komorach Trasy Turystycznej. Działanie opiera się na tej samej zasadzie jak wejście na Trasę czyli poprzez wpisanie ilości turystów, jaka idzie z danym przewodnikiem w grupie na klawiaturze przy wejściu do komory Staszica i potwierdzenie kartą przewodnicką. Dodatkowo, system dyspozytorski umożliwia rejestrację i rozliczenie ilości zejść przewodników poprzez przekazywanie danych do systemu płacowego IMPULS. Szczegółowy opis działania obecnie użytkowanego systemu przedstawia się następująco : 1. każdy przewodnik posiada indywidualną kartę identyfikacyjną służącą do rejestrowania zdarzeń w systemie ewidencji komputerowej odpowiednio Trasy Turystycznej i Trasy Górniczej. Przy pomocy tych kart oraz czytników zainstalowanych w budynkach nadszybi szybów: Daniłowicza i Regis oraz Św. Kingi przewodnik dokonuje rejestracji zdarzenia poprzez przyłożenie karty do czytnika. Fakt zarejestrowania w systemie jest potwierdzany sygnałem dźwiękowym i widoczny w odpowiedniej dyspozytorni (turystyki lub Trasy Górniczej) na ekranie komputera obsługującego system; 2. w poczekalni turystów przy szybie Daniłowicza, w pobliżu dyspozytorni, zainstalowany jest czytnik z klawiaturą rejestrujący gotowość przewodników do oprowadzania grup turystycznych po Trasie Turystycznej (przez przyłożenie karty do czytnika do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego) lub pozwalający odwołać gotowość (przez wciśnięcie przycisku 9 z klawiatury i zatwierdzenie polecenia przez przyłożenie karty do czytnika aż do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego); 3. w poczekalni przy szybie Daniłowicza, przy wejściach do przedsionka przedziału schodowego zainstalowany jest czytnik z klawiaturą (nad którym powyżej zainstalowany jest i sprzężony z nim duży wyświetlacz cyfrowy ułatwiający podgląd wyświetlacza czytnika), natomiast w przedziale schodowym szybu Daniłowicza (na szóstym pomoście), zainstalowany jest czytnik zespolony z poprzednim, rejestrujący zejścia grup (przewodników z turystami) do Kopalni poprzez zatwierdzenie tej liczby przez przyłożenie karty. Bileter (pomocnik dyspozytora) wprowadza liczbę osób na klawiaturze czytnika zainstalowanego w poczekalni a przewodnik zatwierdza tę ilość osób w swojej grupie na czytniku w przedziale schodowym przykładając kartę (do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego oraz ponownego wyświetlenia czasu), potwierdzając przez to przyjęcie turystów pod opiekę. Przyłożenie karty przed str. 4

5 wprowadzeniem danych z klawiatury czytnika w poczekalni (przed potwierdzeniem przez biletera) spowoduje zarejestrowanie tylko przewodnika (bez ilości turystów); 4. na nadszybiu szybu Daniłowicza, od strony poczekalni i na pozostałych nadszybiach szybów zjazdowych (Regis oraz Św. Kingi) zainstalowane są i opisane, jako zjazdowe, czytniki z klawiaturą rejestrujące zjazdy do Kopalni przez wprowadzenie liczby osób z klawiatury czytnika i zatwierdzenie tej liczby przez przyłożenie karty do czytnika (przykładamy kartę do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego oraz ponownego wyświetlenia aktualnej godziny na czytniku). Przyłożenie karty bez wprowadzania z klawiatury danych o ilości osób spowoduje tylko zarejestrowanie przewodnika w systemie). System rejestracji osób na Trasę Górniczą jest analogiczny jak opisany w tym punkcie czytnik na nadszybiu Regis, 5. na nadszybiu szybu Daniłowicza, od strony wejścia do sklepu, a także na pozostałych nadszybiach szybów wyjazdowych (Regis oraz Św. Kingi) zainstalowane są i opisane jako wyjazdowe (odpowiednio: z Trasy Turystycznej oraz Trasy Górniczej tylko w nadszybiu szybu Regis) czytniki z klawiaturą rejestrujące wyjazdy z wyrobisk podziemnych Kopalni. Odbywa się to w sposób opisany już poprzednio, tj. przez wprowadzenie liczby osób z klawiatury czytnika i zatwierdzenie tej liczby przez przyłożenie karty do czytnika (przykładamy kartę do skutku do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego oraz ponownego wyświetlenia czasu na czytniku). Przesunięcie karty bez wprowadzania danych z klawiatury spowoduje wyrejestrowanie tylko przewodnika (lub przewodnika i takiej ilości turystów jaka została wprowadzona z klawiatury przez poprzedniego przewodnika lub osobę postronną, a który nieskutecznie zatwierdził wyjazd swojej grupy); System rejestracji osób wyjeżdżających z Trasy Górniczej jest analogiczny jak opisany w tym punkcie czytnik na nadszybiu Regis, 6. w rejonie wejścia do komory Staszica zainstalowany jest czytnik z klawiaturą, rejestrujący fakt zakończenia oprowadzania grupy turystów po Trasie Turystycznej przez przewodnika (przez wprowadzenie liczby osób z klawiatury czytnika i zatwierdzenie tej liczby przez przyłożenie karty do czytnika (przykładamy kartę do skutku do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego oraz ponownego wyświetlenia czasu na czytniku); 7. w rejonie wyjścia z komory Wisła zainstalowany jest czytnik z klawiaturą, rejestrujący fakt opuszczenia rejonu WWBS przez przewodnika wraz z turystami (poprzez wprowadzenie liczby osób z klawiatury czytnika i zatwierdzenie tej liczby przez przyłożenie karty do czytnika (przykładamy kartę do skutku do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego oraz ponownego wyświetlenia czasu na czytniku). Przewodnik opuszczający rejon sam (bez przydzielonych turystów) wyrejestruje się tylko poprzez przyłożenie karty do czytnika. str. 5

6 2. Konieczne zmiany w funkcjonalności systemu. Podstawowym założeniem jest to, że nowo projektowany system musi zachować możliwość obsługi wszystkich obecnie wykorzystywanych funkcjonalności. W nowym systemie należy uwzględnić spojrzenie na teren Kopalni jako na zbiór stref, których suma stanowi cały jej obszar. Założeniem nowego systemu jest, że strefy w Kopalni są rozłączne a suma turystów znajdujących się w strefach wraz z liczbą pracowników i osób im towarzyszących na terenie Kopalni dają sumaryczną liczbę osób znajdujących się w podziemiach Kopalni. System docelowo musi umożliwiać dowolną konfigurację stref a każda osoba przebywająca na terenie Kopalni musi znajdować się w jednej i tylko jednej ze stref. Za rejestrację liczby osób w strefach odpowiadać będą pracownicy sprawujący opiekę nad turystami. Kolejnym etapem rozwoju systemu będzie zwiększenie ilości stref w Kopalni. Zwiększenie ilości stref w Kopalni nie może powodować konieczności przebudowy mechanizmu systemu a jedynie konfigurację nowych stref dostępną z ustawień systemowych. W dalszej części implementacji systemu wdrożony zostanie mechanizm skanowania i kontroli biletów. Realizacja tego mechanizmu będzie zlecona na podstawie odrębnej umowy, natomiast Wykonawca winien tak zaprojektować system, by wdrożenie skanowania i kontroli biletów było realizowane wg scenariuszy opisanych w rozdziale 10 niniejszej specyfikacji. W kolejnych fazach rozwoju systemu implementowane będą mechanizmy automatycznej rejestracji liczby turystów w poszczególnych strefach (np. RFID) i z tego względu budowany system musi być przygotowany na taką właśnie możliwość. Nowy system Ewidencji Turystów i Pracowników (SETiP) powinien posiadać następujące cechy: System powinien być systemem w pełni sieciowym obejmującym swoim zakresem cztery szyby Kopalni (trzy obecnie pracujące oraz jeden planowany w najbliższym czasie) i zapewniać bezproblemową rozbudowę (jako zmiany w konfiguracji) w przypadku powstania nowych miejsc kontrolujących zejścia/wyjścia turystów oraz w przypadku zwiększenia ilości stref podziemnych. System powinien wspomagać kontrolę i zliczanie turystów zwiedzających kopalnię w czasie rzeczywistym oraz umożliwiać zbieranie statystyk na potrzeby analiz i planowania dalszej pracy w czasie dnia. Baza danych systemu powinna być oparta o silnik pracujący w architekturze clientserver (MS SQL lub Oracle). Zamawiający pozostawia dobór technologii rejestracji osób Wykonawcy. Technologia ma cechować się niezawodnością i stabilnością pracy. System winien być niezawodny i prosty w obsłudze. Winien realizować w sposób maksymalnie łatwy opisane w niniejszym dokumencie scenariusze pracy. System pracuje w trybie produktywnym 7/24 (7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę). str. 6

7 Do realizacji w kolejnych etapach rozwoju systemu system winien mieć możliwość drukowania zlecenia przewodnickiego na podstawie informacji zawartych w bazach danych. Do realizacji w kolejnych etapach rozwoju systemu system powinien posiadać otwartą strukturę umożliwiającą jego integrację z istniejącym oprogramowaniem ERP i oprogramowaniem firmy PONET do sprzedaży biletów i obsługi zwiedzania. Dostępne struktury informatyczne systemu (np. API) winny być opisane i znajdować się w dokumentacji technicznej systemu. str. 7

8 3. Architektura systemu. Oferowany system winien pracować w oparciu o technologię RFID. Rozwiązanie szczegółowe winien zaproponować oferent. System winien składać się z: Centralnego serwera systemu opartego o bazę danych w architekturze client server (MS SQL lub Oracle). Wymagana jest instalacja systemu na serwerze wirtualnym pracującym na posiadanym przez Kopalnię klastrze VMWare (Kopalnia posiada licencję VMWare vsphere Essential Plus Kit for 3 hosts (max 2 processors per host) and 192 GB vram entitlement) Dostawca, wraz z oprogramowaniem, winien dostarczyć licencję na silnik bazy danych oraz licencję na system operacyjny (zgodnie z przyjętym przez Kopalnię standardem technologicznym wymagany jest system operacyjny co najmniej Microsoft Windows Server Standard Licencji na oprogramowanie systemu informatycznego. Licencja winna być dostarczona zgodnie z modelem licencjonowania per procesor dla nieograniczonej liczby użytkowników korzystającej z aplikacji na jednej maszynie produktywnej. Alternatywnie dopuszczalny jest model licencjonowania typu concurrent user lub named user. W tym przypadku należy określić jednostkową cenę licencji i zagwarantować możliwość rozbudowy systemu w przyszłości o dowolną ilość licencji nabywanych w ramach odrębnych zamówień przy zachowaniu niezmiennego kosztu licencji użytkownika przez okres co najmniej 60 miesięcy. Wymagane są dwa rodzaje licencji (pełny dostęp do bazy systemu read/write i dostęp wyłącznie do podglądu danych read only). Stanowisk klienckich systemu zainstalowanych na stacjach roboczych zlokalizowanych u dyspozytorów ruchu oraz wskazanych osób kontrolujących ruch osób w Kopalni. W ramach dostawy i uruchomienia systemu należy uruchomić 10 stanowisk roboczych + 1 dodatkowe stanowisko serwisowe. Stacje robocze (sprzęt) dostarcza Kopalnia. Wykonawca winien wyspecyfikować minimalne i zalecane parametry stacji roboczych. Stanowiska klienckie systemu winny pracować w środowiskach: Windows 7 Professional, Windows 8.x Professional. Dopuszczalna jest praca aplikacji klienckiej w wersji webowej (dostępnej przez przeglądarkę internetową). Na etapie realizacji Wykonawca winien określić wymagania sprzętowe do pracy aplikacji klienckiej jak również wskazać przeglądarki obsługujące aplikację (z podaniem nazwy i numeru wersji) oraz wskazać i dostarczyć wszystkie komponenty niezbędne do poprawnego działania aplikacji klienckiej. Rejestratorów przekazujących do serwera systemu informacje o ilości osób schodzących do Kopalni i opuszczających podziemia Kopalni. Rejestratory systemu winny znajdować się, co najmniej, w następujących miejscach: o o Budynek Szybu Daniłowicza w pobliżu stanowiska dyspozytora rejestracja przewodników; Budynek Szybu Daniłowicza w pobliżu schodów prowadzących na poziom I Kopalni rejestracja osób schodzących do Kopalni; str. 8

9 o Nadszybie Szybu Daniłowicza w pobliżu windy rejestracja osób zjeżdżających do Kopalni i rejestracja osób wyjeżdżających z Kopalni; o Szyb Daniłowicza 6 ty podest na schodach prowadzących na poziom I Kopalni kontrolne potwierdzenie osób schodzących do Kopalni; o o o Nadszybie Szybu św. Kingi w pobliżu windy rejestracja osób zjeżdżających do Kopalni i rejestracja osób wyjeżdżających z Kopalni; Nadszybie Szybu Regis poziom 0 w pobliżu windy rejestracja osób zjeżdżających do Kopalni i rejestracja osób wyjeżdżających z Kopalni; Nadszybie Szybu Regis poziom 1 w pobliżu windy rejestracja osób zjeżdżających do Kopalni i rejestracja osób wyjeżdżających z Kopalni; o Komora Staszica w rejonie wejścia do komory od strony południowej rejestracja turystów wchodzących w rejon komór Wisła Warszawa Budryk Staszic o Komora Wisła w rejonie stanowiska Dyspozytora rejestracja turystów opuszczających rejon komór Wisła Warszawa Budryk Staszic. W drugiej fazie implementacji systemu w czytniki zostaną wyposażone komory imprezowe. W ciągu najbliższych trzech lat od daty uruchomienia systemu ilość punktów obsługi systemu wzrośnie co najmniej o dwa (szyb Paderewski, transport dołowy turystów poprzecznia Kaniów). Ilość rejestratorów w poszczególnych miejscach powinna zapewnić optymalną interakcję pomiędzy systemem a osobami z niego korzystającymi (system winien być szybki w obsłudze). Uwaga!: Po wdrożeniu funkcjonalności związanej z obsługą i rejestracją przewodników oraz kontrolą ilości osób schodzących do Kopalni system może zostać doposażony w: Skanery biletowe współpracujące z posiadanym systemem sprzedaży biletów. Skanery winny wspomagać proces zliczania turystów i kontroli biletów. Skanery biletowe winny znajdować się co najmniej w następujących miejscach: o o o Budynek Szybu Daniłowicza (2 skanery + 1 rezerwowy); Budynek Szybu Regis (1 skaner + 1 rezerwowy); Tężnia (1 skaner + 1 rezerwowy); Funkcjonalność związana z obsługą skanerów nie będzie realizowana w pierwszej fazie realizacji projektu. W ciągu najbliższych trzech lat od daty uruchomienia systemu ilość punktów obsługi systemu z wykorzystaniem skanerów biletowych wzrośnie co najmniej o dwa (szyb Paderewski, transport dołowy turystów poprzecznia Kaniów). Schemat blokowy systemu (obejmujący również skanery biletowe) przedstawiony jest na rys. 1 str. 9

10 rys.1 Schemat blokowy systemu SETiP str. 10

11 4. Scenariusze pracy systemu. System winien realizować co najmniej następujące scenariusze pracy: 4.1. Rejestracja osób przebywających w podziemiach Kopalni informacje ogólne. W systemie SETiP muszą być rejestrowane wszystkie osoby przebywające w podziemiach Kopalni. W chwili obecnej możemy wyróżnić następujące grupy osób mogących znaleźć się w podziemiach Kopalni: Jeśli chodzi o osoby obsługujące Kopalnię i ruch turystyczny, to możemy wyróżnić następujące grupy: Przewodnicy Trasy Turystycznej; Przewodnicy Trasy Górniczej; Pracownicy KSW TT, Pracownicy KSW S.A., Pracownicy Muzeum Żup Krakowskich, Pracownicy Uzdrowiska; Pracownicy firm obcych; Jeśli chodzi o osoby odwiedzające Kopalnię, to możemy wyróżnić następujące grupy: Turyści indywidualni Trasa Turystyczna; Turyści grupowi Trasa Turystyczna; Turyści Trasa Górnicza; Turyści Muzeum Żup Krakowskich; Uczestnicy imprez; Kuracjusze; Goście; Funkcjonalność programu winna umożliwiać konfigurację nowych dowolnych grup osób. Wszystkie wyżej wymienione grupy osób (z wyjątkiem turystów, uczestników imprez i kuracjuszy) noszą miano osób uprawnionych do przebywania w kopalni. Winny one rejestrować się w systemie SETiP indywidualnie przy pomocy przydzielonych identyfikatorów. Rodzaj identyfikatora oraz sposób rejestracji w systemie winien zostać zaproponowany przez wykonawcę systemu jednak poza użyciem rejestratora i wprowadzenia ilości turystów zwożonych do Kopalni przewodnik nie powinien dokonywać żadnych innych operacji wymagających wprowadzania ustawień ręcznie. Identyfikatory pracowników mogą być podzielone na grupy np. elektrycy, obsługa ruchu, IT itp. Grupy mogą być dowolnie konfigurowane. System SETiP powinien posiadać kartotekę osób uprawnionych do przebywania w Kopalni, która powinna posiadać co najmniej następujące pola w bazie danych: Imię (pole alfanumeryczne); Nazwisko (pole alfanumeryczne); Numer identyfikacyjny (pole alfanumeryczne); str. 11

12 Data urodzenia (pole data); Języki oprowadzania (pole alfanumeryczne); Wykaz dodatkowych uprawnień (pole alfanumeryczne); Numer kontaktowy telefonu (pole numeryczne); Adres (pole alfanumeryczne); Identyfikatory grup, do których dana osoba należy (przewodnicy, pracownicy KSW SA, itp.) (pole alfanumeryczne); Data uzyskania uprawnienia do przebywania w Kopalni (pole datatime); Data ważności badań okresowych (pole datatime); Data ważności uprawnienia do przebywania w Kopalni (pole datatime); Komunikat jaki winien zostać przekazany przewodnikowi w momencie zarejestrowania się w systemie (pole tekstowe); 10 dodatkowych pól alfanumerycznych do wykorzystania w przyszłości. Obsługa tych pól winna być dostępna z konfiguracji (włączenia pola do wyświetlenia i obsługi w kartotece) 4.2. Rejestracja osób scenariusz Rejestracja przewodnika 1) Przewodnik zgłaszając swoją gotowość do pracy rejestruje się w systemie z podaniem swojego indywidualnego identyfikatora oraz poprzez wskazanie trasy na jakiej ma oprowadzać turystów. Sposób rejestracji w systemie winien zostać zaproponowany przez wykonawcę. Sposób rejestracji ma być maksymalnie prosty i niezawodny. Czas rejestracji przewodnika w systemie nie może być dłuższy niż 3 sekundy. Rejestratory osób (przewodników) winny być domyślnie ustawione na preferowaną trasę zwiedzania. Czytniki w szybie Daniłowicza powinny być ustawione domyślnie na zwiedzanie Trasy Turystycznej, a przewodnik wybierałby trasę z listy pozostałych tras tylko w przypadku innego oprowadzania. Podobnie w nadszybiu szybu Regis czytnik ustawiony byłby domyślnie na zwiedzanie Trasy Górniczej a pozostałe trasy do wyboru w przypadku innego zwiedzania. Preferowana trasa winna być ustawiana w konfiguracji systemu dla każdego rejestratora z osobna. 2) Dyspozytor turystyki określonej trasy (Trasa Turystyczna lub Trasa Górnicza w przyszłości ilość tras może ulec zmianie) otrzymuje na ekranie systemu informację o tym, że nowy przewodnik zgłosił swoją gotowość do pracy i jego nazwisko pojawia się na liście dostępnych przewodników. 3) Dyspozytor Trasy Turystycznej powinien otrzymać następujące informacje na temat przewodnika: a. Imię; b. Nazwisko; c. Nr identyfikacyjny; d. Język oprowadzania; e. Czy oczekuje na przydzieloną grupę, czy jest bez przydziału ; f. W przypadku, gdy zbliża się termin badania okresowego przewodnika informacja dodatkowa dla dyspozytora; g. W przypadku, gdy termin ważności badania okresowego przewodnika wygasł czerwony komunikat o braku możliwości oprowadzania grup. str. 12

13 4.3. Rejestracja osób scenariusz Wyrejestrowanie przewodnika 1) Przewodnik może wyrejestrować swoją gotowość do pracy poprzez powtórne podanie swojego indywidualnego identyfikatora systemowego. 2) Dyspozytor turystyki określonej trasy (Trasa Turystyczna lub Trasa Górnicza w przyszłości ilość tras może ulec zmianie) otrzymuje na ekranie systemu informację o tym, że przewodnik zrezygnował ze swojej gotowości do pracy i jego nazwisko znika z listy przewodników. 4.4.a. Rejestracja osób scenariusz Zejście zorganizowanej grupy turystów do Kopalni zwiedzanie Trasy Turystycznej język polski. 1) Pilot grupy zorganizowanej dostarcza do dyspozytora papierowe zlecenie, na którym określona jest liczba osób w grupie oraz może wskazać, którego przewodnika wybiera grupa. 2) Dyspozytor Trasy Turystycznej przydziela przewodnika do grupy turystów po czym zezwala na zejście(zjazd) grupy wraz z przewodnikiem. 3) Przewodnik rejestruje fakt przyjęcia grupy poprzez a. wprowadzenie swojego identyfikatora na rejestratorze wejściowym w nadszybiu; b. wprowadzenie informacji na jaką trasę (w tym przypadku Trasa Turystyczna) turyści zostają sprowadzeni / zwiezieni. 4) Przewodnik schodzi jako pierwszy a pomocnik dyspozytora przelicza schodzących z przewodnikiem turystów wprowadzając ich liczbę na panelu przy wejściu (szczegóły opisane w scenariuszu ) Jeśli bileter posługuje się skanerem biletowym (opis w rozdziale 10) to skanuje bilety turystów i wpuszcza ich na schody zejściowe lub do klatki windy 6) Po zakończeniu liczenia turystów (skanowania) istnieje możliwość korekty liczby turystów wyświetlonej na rejestratorze (musi być dostępna klawiatura numeryczna). 7) Na punkcie kontrolnym (podest szósty schodów) przewodnik weryfikuje liczbę turystów akceptując liczbę swoim identyfikatorem (gdy liczba jest zgodna z wprowadzoną wcześniej przez pomocnika dyspozytora). W przypadku niezgodności liczby turystów przewodnik kontaktuje się z dyspozytorem telefonicznie i wyjaśnia przyczynę zmiany liczby turystów(np. powrót turysty na górę) a dyspozytor ręcznie modyfikuje w systemie, liczbę turystów przypisanych do przewodnika. 8) Zatwierdzenie liczby osób może odbyć się na rejestratorze wejściowym (w przypadku zjazdu turystów windą) 9) Po zaakceptowaniu (przyjęciu) grupy turystów przez przewodnika informacja o przewodniku w systemie znika z okna przewodników oczekujących. W oknie kontroli zejść pojawia się nazwisko przewodnika wraz z ilością osób, jaką przewodnik ma przydzieloną oraz godziną, o której grupa zeszła do Kopalni (godzina zaakceptowania przez przewodnika liczby osób w grupie). 10) Liczba osób schodzących do Kopalni jest dodawana do odpowiednich liczników wyświetlanych na ekranie stacji roboczej. Wymagane jest posiadanie co najmniej następujących informacji a. Ilość osób w danej strefie; str. 13

14 b. Ilość osób na trasie (Trasa Turystyczna) c. Sumaryczna ilość osób w Kopalni; Wszystkie w/w informacje winny być dostępne w podziale na grupy osób opisane w pkt 4.1. oraz w wymaganym (ustalonym w konfiguracji) interwale czasowym. Konfiguracja i dostęp do informacji wyświetlanych on line zależna jest od ustawień konkretnej stacji roboczej lub konkretnego użytkownika. 11) W przypadku braku rejestracji przewodnika dyspozytor ma możliwość wprowadzenia z ręki informacji o przewodniku i ilości osób, jaka przewodnikowi została przydzielona. Każda ręczna modyfikacja ilości osób wprowadzanych do systemu winna być zapisywana (logowana) w systemie z podaniem daty, godziny, identyfikatora osoby wprowadzającej zmianę. Dodatkowo powinna być wpisana przyczyna ręcznej zmiany wpisu (wybór z konfigurowalnego słownika). 12) Dla obsługi szczególnych przypadków system musi posiadać możliwość ręcznej korekty ilości osób schodzących do Kopalni w poszczególnych grupach. Korekty ilości może dokonać wyłącznie Dyspozytor poszczególnej trasy zwiedzania. Każda ręczna modyfikacja ilości osób wprowadzanych do systemu winna być zapisywana (logowana) w systemie z podaniem daty, godziny, identyfikatora osoby wprowadzającej zmianę. 13) Kolejnym miejscem weryfikacji liczby turystów jest zespół komór WWBS gdzie przewodnik przekazuje ich dyspozytorowi zespołu komór wraz z papierowym zleceniem (opis szczegółowy w scenariuszu ) Po czasie zaplanowanym na pobyt w zespole komór WWBS przewodnik zabiera grupę przejmując ją od dyspozytora wraz z papierowym zleceniem. Przewodnik weryfikuje liczbę osób w grupie i zabiera ją na dalsze zwiedzanie, przy czym możliwe są dwa kierunki dalszego zwiedzania: a. do Muzeum Żup Krakowskich a następnie do szybu wyjazdowego (#Daniłowicz, #Regis lub awaryjnie #Kinga) b. bezpośrednio do szybu wyjazdowego (#Daniłowicz, #Regis lub awaryjnie #Kinga). 15) W przypadku grup zorganizowanych preferowanym szybem wyjazdowym jest szyb Daniłowicza. 16) Po wyjeździe turystów z Kopalni przewodnik zgłasza wyjazd grupy z Trasy Turystycznej określając jej liczebność, co rejestrowane jest w systemie dyspozytorskim (opis w scenariuszu 4.5.). 4.4.b. Rejestracja osób scenariusz Zejście grupy turystów indywidualnych do Kopalni zwiedzanie Trasy Turystycznej. 1) Dyspozytor kontroluje liczbę osób chętnych do zwiedzania Kopalni obserwując licznik sprzedanych biletów na zwiedzanie indywidualne. Gdy liczba zebranych osób osiągnie odpowiednią (maksymalną) wartość, lub pomimo nie osiągniecia określonej liczby turystów upłynie czas określony regulaminem; dyspozytor wyznacza właściwego, dostępnego przewodnika i wystawia mu zlecenie papierowe odnotowując stan przydzielenia przewodnikowi grupy w systemie. 2) Pozostały proces przebiegu scenariusza jest taki sam jak opisany w punktach od 3) do 16) scenariusza 4.4.a. str. 14

15 4.4.c. Rejestracja osób scenariusz Zejście zorganizowanej grupy turystów do Kopalni zwiedzanie Trasy Turystycznej język obcy. 1) Pionu Obsługi Ruchu Turystycznego przekazuje do dyspozytora papierowe zlecenie, na którym określona jest liczba osób w grupie oraz może wskazać, którego przewodnika wybiera grupa. 2) Grupy obcojęzyczne rozpoczynają zwiedzanie zgodnie z wcześniej określonym harmonogramem. 3) Dyspozytor Trasy Turystycznej przydziela przewodnika do grupy turystów po czym zezwala na zejście(zjazd) grupy wraz z przewodnikiem. 4) Pozostały proces przebiegu scenariusza jest taki sam jak opisany w punktach od 3) do 16) scenariusza 4.4.a. 4.4.d. Rejestracja osób scenariusz Zejście grupy osób do Kopalni impreza. Zjazd do Kopalni na imprezę zorganizowaną odbywa się bez uczestnictwa przewodnika i całe wydarzenie odbywa się pod opieką pracowników dozoru oraz osób dedykowanych do obsługi imprezy. Uczestnicy, których liczebność weryfikowana jest przez pracowników i odnotowywana w dokumentacji papierowej dyspozytora, zjeżdżają do Kopalni i są kierowani bezpośrednio do miejsca organizacji imprezy. Po zakończeniu imprezy uczestnicy są wywożeni na powierzchnię, co jest odnotowywane przez dyspozytora. Obecnie uczestnicy Ci nie są odnotowywani w systemie dyspozytorskim. Obsługa scenariusza w nowym systemie winna być następująca: 1) Dyspozytor Trasy Turystycznej przydziela osobę dozoru do grupy osób zjeżdżających na imprezę po czym zezwala na zejście(zjazd) grupy wraz z osobą. 2) Osoba dozoru rejestruje fakt przyjęcia grupy poprzez a. wprowadzenie swojego identyfikatora na rejestratorze wejściowym w nadszybiu; b. wprowadzenie informacji na rejestratorze wejściowym o wprowadzeniu osób na imprezę. 3) Osoba dozoru lub pomocnik dyspozytora przelicza liczbę osób schodzących do Kopalni oraz akceptuje lub koryguje i akceptuje ich liczbę na panelu na nadszybiu. 4) Po zakończeniu liczenia turystów (skanowania) istnieje możliwość korekty liczby turystów wyświetlonej na rejestratorze (musi być dostępna klawiatura numeryczna). 5) Liczba osób schodzących do Kopalni jest dodawana do odpowiednich liczników wyświetlanych na ekranie stacji roboczej. Wymagane jest posiadanie co najmniej następujących informacji a. Ilość osób w danej strefie; b. Sumaryczna ilość osób w Kopalni; Wszystkie w/w informacje winny być dostępne w podziale na grupy osób opisane w pkt 4.1. oraz w wymaganym (ustalonym w konfiguracji) interwale czasowym. Konfiguracja i dostęp do informacji wyświetlanych on line zależna jest od ustawień konkretnej stacji roboczej lub konkretnego użytkownika. str. 15

16 6) Po zakończeniu imprezy osoby są wywożone na powierzchnię i osoba odpowiedzialna rejestruje na czytniku wyjazdowym ilość osób wyjeżdżających z imprezy na powierzchnię. 4.4.e. Rejestracja osób scenariusz Zejście grupy turystów do Kopalni impreza ze zwiedzaniem. Obsługa scenariusza w nowym systemie winna być następująca: 1) W przypadku grupy udającej się na imprezę połączoną ze zwiedzaniem dyspozytor otrzymuje zlecenie z Działu Imprez. 2) Dyspozytor przydziela przewodnika do grupy turystów po czym zezwala na zejście(zjazd) grupy wraz z przewodnikiem. 3) Przewodnik rejestruje fakt przyjęcia grupy poprzez a. wprowadzenie swojego identyfikatora na rejestratorze wejściowym w nadszybiu; b. wprowadzenie informacji na jaką trasę (Trasa Turystyczna lub Trasa Górnicza) turyści zostają sprowadzeni / zwiezieni. 4) Przewodnik schodzi jako pierwszy a pomocnik dyspozytora przelicza schodzących z przewodnikiem turystów wprowadzając ich liczbę na panelu przy wejściu (szczegóły w scenariuszu ) Po zakończeniu liczenia turystów istnieje możliwość korekty wprowadzonej liczby turystów wyświetlonej na rejestratorze (musi być dostępna klawiatura numeryczna). 6) Na punkcie kontrolnym (podest szósty schodów) przewodnik weryfikuje liczbę turystów akceptując liczbę swoim identyfikatorem (gdy liczba jest zgodna z wprowadzoną wcześniej przez pomocnika dyspozytora). W przypadku niezgodności liczby turystów przewodnik kontaktuje się z dyspozytorem telefonicznie i wyjaśni przyczynę zmiany liczby turystów(np. powrót turysty na górę) a dyspozytor ręcznie modyfikuje w systemie, liczbę turystów przypisanych do przewodnika. 7) Zatwierdzenie liczby osób może odbyć się na rejestratorze wejściowym (w przypadku zjazdu turystów windą) 8) Po zaakceptowaniu (przyjęciu) grupy turystów przez przewodnika informacja o przewodniku w systemie znika z okna przewodników oczekujących. W oknie kontroli zejść pojawia się nazwisko przewodnika wraz z ilością osób, jaką przewodnik ma przydzieloną oraz godziną, o której grupa zeszła do Kopalni (godzina zaakceptowania przez przewodnika liczby osób w grupie). 9) Liczba osób schodzących do Kopalni jest dodawana do odpowiednich liczników wyświetlanych na ekranie stacji roboczej. Wymagane jest posiadanie co najmniej następujących informacji a. Ilość osób w danej strefie; b. Ilość osób na danej trasie (Trasa Turystyczna lub Trasa Górnicza); c. Sumaryczna ilość osób w Kopalni; Wszystkie w/w informacje winny być dostępne w podziale na grupy osób opisane w pkt 4.1. oraz w wymaganym (ustalonym w konfiguracji) interwale czasowym. Konfiguracja i dostęp do informacji wyświetlanych on line zależna jest od ustawień konkretnej stacji roboczej lub konkretnego użytkownika. str. 16

17 10) W przypadku braku rejestracji przewodnika dyspozytor ma możliwość wprowadzenia z ręki informacji o przewodniku i ilości osób, jaka przewodnikowi została przydzielona. Każda ręczna modyfikacja ilości osób wprowadzanych do systemu winna być zapisywana (logowana) w systemie z podaniem daty, godziny, identyfikatora osoby wprowadzającej zmianę. Dodatkowo powinna być wpisana przyczyna ręcznej zmiany wpisu (wybór z konfigurowalnego słownika) 11) Dla obsługi szczególnych przypadków system musi posiadać możliwość ręcznej korekty ilości osób schodzących do Kopalni w poszczególnych grupach. Korekty ilości może dokonać wyłącznie Dyspozytor poszczególnej trasy zwiedzania. 12) Przewodnik, po etapie zwiedzania, doprowadza grupę do miejsca organizowanej imprezy i przekazuje ją pracownikom obsługującym imprezę, sam zaś wyjeżdża na powierzchnię i odnotowuje fakt swojego wyjazdu poprzez wyrejestrowanie się z systemu. 13) Po zakończeniu imprezy osoby są wywożone na powierzchnię i osoba odpowiedzialna rejestruje na czytniku wyjazdowym ilość osób wyjeżdżających z imprezy na powierzchnię. 4.4.f. Rejestracja osób scenariusz Zejście grupy turystów zwiedzanie Muzeum Żup Krakowskich. 1) Dyspozytor Trasy Turystycznej przydziela przewodnika do grupy turystów po czym zezwala na zejście(zjazd) grupy wraz z przewodnikiem. 2) Przewodnik rejestruje fakt przyjęcia grupy poprzez a. wprowadzenie swojego identyfikatora na rejestratorze wejściowym w nadszybiu; b. wprowadzenie informacji o zwiezieniu turystów do MŻK. 3) Liczba osób schodzących do Kopalni jest dodawana do odpowiednich liczników wyświetlanych na ekranie stacji roboczej. Wymagane jest posiadanie co najmniej następujących informacji a. Ilość osób w danej strefie; b. Ilość osób w strefie MŻK; c. Sumaryczna ilość osób w Kopalni; Wszystkie w/w informacje winny być dostępne w podziale na grupy osób opisane w pkt 4.1. oraz w wymaganym (ustalonym w konfiguracji) interwale czasowym. Konfiguracja i dostęp do informacji wyświetlanych on line zależna jest od ustawień konkretnej stacji roboczej lub konkretnego użytkownika. 4) Grupa udaje się na zwiedzanie MŻK 5) Po wyjeździe turystów z Kopalni przewodnik zgłasza na rejestratorze, wyjazd grupy z MŻK określając jej liczebność, co rejestrowane jest w systemie dyspozytorskim (opis w dalszej części w scenariuszu g. Rejestracja osób scenariusz Zjazd kuracjuszy do Uzdrowiska. Obecnie zjazdy do sanatorium odbywają się bez rejestracji w systemie informatycznym, a jedynie w dokumentacji papierowej. Grupy kuracjuszy zjeżdżają pod opieka pracownika str. 17

18 uzdrowiska sprawującego nad nimi opiekę i pod opieką pozostają do momentu wyjazdu na powierzchnię. Zjazd kuracjuszy do Uzdrowiska odbywa się zwykle szybem Regis. Możliwe jest w sytuacjach awaryjnych wykorzystanie do zjazdu szybu Daniłowicza lub Kingi. Obsługa scenariusza w nowym systemie winna być następująca: 1) Osoba odpowiedzialna rejestruje fakt przyjęcia grupy poprzez a. wprowadzenie swojego identyfikatora na rejestratorze wejściowym w nadszybiu; b. wprowadzenie informacji o ilości osób zwiezionych do Uzdrowiska. 2) Liczba osób schodzących do Kopalni jest dodawana do odpowiednich liczników wyświetlanych na ekranie stacji roboczej. Wymagane jest posiadanie co najmniej następujących informacji a. Ilość osób w danej strefie; b. Ilość osób w strefie Uzdrowiska; c. Sumaryczna ilość osób w Kopalni; Wszystkie w/w informacje winny być dostępne w podziale na grupy osób opisane w pkt 4.1) oraz w wymaganym (ustalonym w konfiguracji) interwale czasowym. Konfiguracja i dostęp do informacji wyświetlanych on line zależna jest od ustawień konkretnej stacji roboczej lub konkretnego użytkownika. 3) Po zakończeniu pobytu w uzdrowisku osoby są wywożone na powierzchnię i osoba odpowiedzialna rejestruje na czytniku wyjazdowym ilość osób wyjeżdżających na powierzchnię. 4.4.h. Rejestracja osób scenariusz Zjazd turystów na zwiedzanie Trasy Górniczej. Zjazd na Trasę Górnicza odbywa się obecnie wyłącznie szybem Regis i zawsze pod opieką przewodnika. Należy jednak przewidzieć w systemie obsługę zjazdu turystów przy wykorzystaniu innego szybu. Przewodnik zabierając grupę uczestników zwiedzania rejestruje jej liczebność, w systemie dyspozytora Trasy Górniczej, autoryzując się swoim identyfikatorem. Przez cały czas zwiedzania Trasy Górniczej turyści przebywają pod opieką tego samego przewodnika. Po wywiezieniu uczestników zwiedzania przewodnik rejestruje wyjazd grupy w systemie dyspozytorskim. Obsługa scenariusza w nowym systemie winna być następująca: 1) Przewodnik rejestruje fakt przyjęcia grupy poprzez a. wprowadzenie swojego identyfikatora na rejestratorze wejściowym w nadszybiu; b. wprowadzenie informacji o ilości osób zwiezionych do zwiedzania Trasy Górniczej. 2) Liczba osób schodzących do Kopalni jest dodawana do odpowiednich liczników wyświetlanych na ekranie stacji roboczej. Wymagane jest posiadanie co najmniej następujących informacji a. Ilość osób w danej strefie; str. 18

19 b. Ilość osób na danej trasie (w tym przypadku na Trasie Górniczej); c. Sumaryczna ilość osób w Kopalni; Wszystkie w/w informacje winny być dostępne w podziale na grupy osób opisane w pkt 4.1) oraz w wymaganym (ustalonym w konfiguracji) interwale czasowym. Konfiguracja i dostęp do informacji wyświetlanych on line zależna jest od ustawień konkretnej stacji roboczej lub konkretnego użytkownika. 3) Po zakończeniu zwiedzania osoby są wywożone na powierzchnię i przewodnik rejestruje na czytniku wyjazdowym ilość osób wyjeżdżających na powierzchnię ze zwiedzania Trasy Górniczej Rejestracja osób scenariusz Wyjście turystów z Kopalni Trasa Turystyczna 1) Przewodnik wraz z grupą turystów wyjeżdża na powierzchnię jednym z szybów (#Daniłowicza, #Regis lub #Kinga). 2) Na rejestratorze wyjazdowym przewodnik rejestruje fakt wyjazdu grupy turystów z Kopalni kolejno poprzez a. wprowadzenie informacji jaką trasę (Trasę Turystyczną lub Trasę Górniczą) turyści opuszczają; b. wprowadzenie ilości osób, które wyjechały na powierzchnię; c. wprowadzenie swojego identyfikatora na rejestratorze wyjściowym w nadszybiu potwierdzenie faktu wyjazdu grupy; 3) Liczba osób schodzących do Kopalni jest odejmowana od odpowiednich liczników wyświetlanych na ekranie stacji roboczej. Wymagane jest posiadanie co najmniej następujących informacji: a. Ilość osób w danej strefie; b. Ilość osób na danej trasie (Trasie Turystycznej lub Trasie Górniczej); c. Sumaryczna ilość osób w Kopalni; Wszystkie w/w informacje winny być dostępne w podziale na grupy osób opisane w pkt 4.1. oraz w wymaganym (ustalonym w konfiguracji) interwale czasowym. Konfiguracja i dostęp do informacji wyświetlanych on line zależna jest od ustawień konkretnej stacji roboczej lub konkretnego użytkownika. 4) Dla obsługi szczególnych przypadków system musi posiadać możliwość ręcznej korekty ilości osób wychodzących z Kopalni w poszczególnych grupach. Korekty ilości może dokonać wyłącznie Dyspozytor poszczególnej trasy zwiedzania. 5) Każda ręczna modyfikacja ilości osób wprowadzanych do systemu winna być zapisywana (logowana) w systemie z podaniem daty, godziny, identyfikatora osoby wprowadzającej zmianę. Dodatkowo powinna być wpisana przyczyna ręcznej zmiany wpisu (wybór z konfigurowalnego słownika) str. 19

20 4.6. Rejestracja osób scenariusz Zejście pracownika/pracownika firmy obcej/gościa do Kopalni 1) Pracownik wprowadza swój indywidualny identyfikator na rejestratorze wejściowym w nadszybiu. 2) Identyfikator pracownika zawiera informację o grupie, do której pracownik należy. 3) Fakt zejścia pracownika do Kopalni powoduje zwiększenie następujących liczników wyświetlanych na ekranie stacji roboczej: a. Ilość osób w danej strefie; b. Sumaryczna ilość osób w Kopalni; Wszystkie w/w informacje winny być dostępne w podziale na grupy osób opisane w pkt 4.1. oraz w wymaganym (ustalonym w konfiguracji) interwale czasowym. Konfiguracja i dostęp do informacji wyświetlanych on line zależna jest od ustawień konkretnej stacji roboczej lub konkretnego użytkownika Rejestracja osób scenariusz Wyjście pracownika/ pracownika firmy obcej/gościa z Kopalni 1) Pracownik po wyjeździe z Kopalni wprowadza swój identyfikator na rejestratorze wyjściowym w nadszybiu. 2) Fakt zejścia pracownika do Kopalni powoduje zwiększenie następujących liczników wyświetlanych na ekranie stacji roboczej: a. Ilość osób w danej strefie; b. Sumaryczna ilość osób w Kopalni; Wszystkie w/w informacje winny być dostępne w podziale na grupy osób opisane w pkt 4.1. oraz w wymaganym (ustalonym w konfiguracji) interwale czasowym. Konfiguracja i dostęp do informacji wyświetlanych on line zależna jest od ustawień konkretnej stacji roboczej lub konkretnego użytkownika Rejestracja osób scenariusz Wejście turystów do strefy WWBS W podziemiach Kopalni została wyodrębniona strefa WWBS (komory: Wisła Warszawa Witos Budryk Staszic), w obrębie której turyści poruszają się samodzielnie. W strefie WWBS zamontowane winny być rejestratory (wejściowy i wyjściowy) umożliwiające rejestrowanie ilości turystów wchodzących do strefy i wychodzących ze strefy. Strefa WWBS dotyczy wyłącznie rejestracji turystów. Rejestracja osób wchodzących do strefy odbywa się w sposób następujący: 1) Przewodnik rejestruje fakt wejścia grupy turystów do strefy poprzez a. wprowadzenie ilości osób wchodzących do strefy WWWBS; b. zarejestrowanie faktu, że do strefy WWWBS weszła grupa zorganizowana lub grupa turystów indywidualnych; c. wprowadzenie swojego identyfikatora na rejestratorze wejściowym w strefie; d. zatwierdzenie transakcji. str. 20

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Opis programu: www.optikom.eu

Opis programu: www.optikom.eu Opis programu: 1) Naliczanie minutowe... 2 2) Karnety... 5 3) Barek... 5 4) Imprezy urodzinowe... 7 5) Rejestracja sprzedaży... 10 6) Raport... 15 7) Magazyn... 18 8) Rejestracja czasu pracy... 18 9) Instalacja

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Dostępu. Zarządzanie kontrolą dostępu do budynków biurowych i zakładów produkcyjnych

System Kontroli Dostępu. Zarządzanie kontrolą dostępu do budynków biurowych i zakładów produkcyjnych System Kontroli Dostępu Zarządzanie kontrolą dostępu do budynków biurowych i zakładów produkcyjnych 1 Czym jest System Kontroli Dostępu? System Kontroli Dostępu (SKD) to rozwiązanie przeznaczone do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych)

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Program WAGMASTER w standardowej konfiguracji, współpracuje z bazą danych MS Access. Ma również możliwość współpracy bazami danych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu 1. Wersje i warianty programu Nr wersji programu składa się z trzech liczb oddzielonych kropkami: człon pierwszy oznacza główny nr wersji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

System JFox-Storekeeper. Instrukcja użytkownika

System JFox-Storekeeper. Instrukcja użytkownika System JFox-Storekeeper Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wstęp...2 2. Aplikacja webowa JFox-Storekeeper...3 2.1. Funkcje administracyjne...3 2.2. Administracja - Grupy towarowe...3 2.2.1. Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Zandro 1.5.5 1 Metryka dokumentu Autor: Tomasz Krówczyński Liczba stron: 14 Data utworzenia: 21-07-2014 Rewizja: 67 HISTORIA ZMIAN Data Autor Wersja Zmiany 21-07-2014 Tomasz Krówczyński

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI. Aplikacje Terminalowe - Instrukcja

System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI. Aplikacje Terminalowe - Instrukcja System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI Aplikacje Terminalowe - Instrukcja Spis treści 1. O aplikacjach... 3 2. Panel wejść/wyjść... 4 2.1. Okno logowania... 4 2.2. Logowanie... 4 2.3. Okno

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

1 Rejestrator czasu pracy

1 Rejestrator czasu pracy 1 Rejestrator czasu pracy Rejestrator Czasu Pracy (określany również skrótowo RCP) pozwala na zbieranie i prezentowanie informacji o godzinach przepracowanych przez wybranych użytkowników systemu. Rejestrator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

FAKTURY. Spis treści:

FAKTURY. Spis treści: FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Dostępu SKALFI.net Moduły rozszerzające funkcjonalność systemu KD

System Kontroli Dostępu SKALFI.net Moduły rozszerzające funkcjonalność systemu KD Moduły rozszerzające funkcjonalność systemu KD Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów System Kontroli Dostępu SKALFI.net posiada moduły rozszerzające funkcjonalność systemu. W zależności od zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Dyrektywa Dyrektywa Komisji Europejskiej 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 określa obowiązek wprowadzenia w życie elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

Bardziej szczegółowo

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket I. Wstęp 1. Czym jest blue pocket? blue pocket to mobilna aplikacja na telefony komórkowe - w szczególności smartfony, która umożliwia bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania Spis treści Konfiguracja programu...3 Odczyt pomiarów...4 Wzorcowanie...6 Edycja ręczna...7 Edycja automatyczna...7 Konfiguracja...10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy w trybie wielopodmiotowym

Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy w trybie wielopodmiotowym Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy Strona 1 z 9 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania wielopodmiotowości... 3 3. Uruchamianie trybu wielopodmiotowości... 3 4. Dodawanie nowej firmy...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników.

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania klasy WMS (Warehouse Management System) dla Zamawiającego w ramach projektu realizowanego przez przedsiębiorcę: Modernizacja magazynu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji Pobierz dane z Programu PŁATNIKA do e-deklaracji 1 epp.net ComSoft Radom 2014 (eksport Płatnik do e-deklaracje) Instrukcja Obsługi ZIiA ComSoft Radom 2 Spis: Wstęp 4 Prawa autorskie 5 Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

Definiowanie drukarek w programie ZAFIR

Definiowanie drukarek w programie ZAFIR Definiowanie drukarek w programie ZAFIR Zbiór drukarek jest widoczny w przeglądarce, która jest dostępna z pierwszego menu programu w zakładce 1D-Drukarki 1D-Drukarki w systemie. Najczęściej baza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.6.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

System Gokart Timing

System Gokart Timing System Gokart Timing 1 Spis treści System Gokart Timing... 1 Wstęp... 3 Słownik pojęć:... 3 Ogólny opis systemu... 3 Wymagania... 3 Aplikacja pomiarowa... 4 Interfejs... 4 Opis funkcji... 5 Aplikacja do

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 1 Moduł Modbus ASCII/RTU Moduł Modbus ASCII/RTU daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość komunikacji z urządzeniami za pomocą protokołu Modbus. Moduł jest konfigurowalny w taki sposób, aby umożliwiał

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji mobilnej KOMUNIKATOR SISMS

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji mobilnej KOMUNIKATOR SISMS Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji mobilnej KOMUNIKATOR SISMS O aplikacji KOMUNIKATOR SISMS jest innowacyjnym na polskim rynku rozwiązaniem wykorzystywanym do komunikacji masowej za pomocą wiadomości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowe zasady pracy z programem:...4 Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania serwisem po wdrożeniu oprogramowania bs4

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 Spis treści 1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus ASCII/RTU............. 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus ASCII/RTU......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus ASCII/RTU...........

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zaprojektowanie, zbudowanie oraz wdrożenie aplikacji klienckiej Concept Note pracującej w trybie OFFLINE (opis formularza w załączniku

Bardziej szczegółowo

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100 Voicer SPIKON Aplikacja Voicer V100 SPIKON Voicer Aplikacja Voicer w platformie SPIKON dedykowana jest przede wszystkim konsultantom kampanii wirtualnego Call Center. Dając łatwy dostęp do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo