MAXTERM. Oferta dla branży ciepłowniczej. Nasze atuty: Oferta informatycznych rozwiązao dla Twojego biznesu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAXTERM. Oferta dla branży ciepłowniczej. Nasze atuty: Oferta informatycznych rozwiązao dla Twojego biznesu."

Transkrypt

1 MAXTERM Oferta dla branży ciepłowniczej Oferta informatycznych rozwiązao dla Twojego biznesu. Nasze atuty: Spółka z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.; Doświadczony zespół kilkudziesięciu specjalistów i konsultantów; Wdrożenia systemów: Microsoft Dynamics AX oraz Microsoft Dynamics CRM; Autorskie rozwiązania oparte na technologii Microsoft; Ponad 11 lat doświadczenia w branży; Nieustannie podnoszone kompetencje pracowników; Sprawdzona metodyka wdrożeniowa; Wiodący partner Microsoft w Polsce;

2 Strona2 Szanowni Paostwo! Przedsiębiorstwa chcąc sprostad dynamicznym zmianom na rynku oraz wymaganiom swoich klientów muszą stale się rozwijad. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że skutecznośd działao firmy zależna jest również od efektywności narzędzi informatycznych z których korzysta. Właściciele firm coraz częściej zdają sobie sprawę, że wiele barier jest możliwych do pokonania dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie. To one sprawiają, że przedsiębiorstwa potrafią w pełni wykorzystad ukryty w nich potencjał i stad się bardziej atrakcyjnymi partnerami w biznesie. Mercus Software od kilkunastu lat współpracuje z firmami analizując ich potrzeby i oferując skuteczne narzędzia informatyczne. Wynikiem naszego indywidualnego podejścia są rozwiązania w pełni odpowiadające wymaganiom przedsiębiorstwa. Każda współpracująca z nami firma, bez względu na specyfikę, ilośd oddziałów czy pracowników otrzymuje dostosowane rozwiązanie do zachodzących w niej procesów i potrzeb. Efektem wdrożonych przez nas rozwiązao jest szereg mierzalnych korzyści takich jak: spadek kosztów prowadzenia działalności, podniesienie jakości usług, efektywne realizowanie wszystkich projektów, wzrost wydajności pracy specjalistów. Inwestycja w systemy informatyczne to dla firmy swego rodzaju wyzwanie. Wyzwanie, którego celem jest rozwój przedsiębiorstwa. Jest to inwestycja, która zdecydowanie się opłaca. Zapraszamy do współpracy. Podejmij wyzwanie. Zostao liderem w swojej branży.

3 Strona3 Obszary działalności firmy Mercus Software MICROSOFT DYNAMICS AX jest rozwiązaniem, które umożliwia sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem. Dostarcza narzędzi niezbędnych w podejmowaniu świadomych decyzji biznesowych opartych na aktualnych i wiarygodnych danych. MICROSOFT DYNAMICS CRM system wspiera organizacje w budowie długofalowych relacji z klientem w obszarze sprzedaż, marketing, obsługa. Aplikacja usprawnia pracę wszystkich osób zaangażowanych w proces obsługi klienta. Rozwiązania własne Kontroling MODUŁ BUDŻETOWANIA to kompleksowe narządzie do planowania, raportowania, pracy grupowej oraz analiz. Rozwiązanie ma przede wszystkim za zadanie usprawnid proces wprowadzania, edycji i analizy odchyleo budżetu. Kontroling MODUŁ ROZLICZANIE KOSZTÓW umożliwia zaprojektowanie jednego lub wielu procesów rozliczeniowych pozwalających na podstawie danych wprowadzonych do systemu (lub też ewentualnych wprowadzonych wskaźników zewnętrznych) dokonad automatycznego ich przeliczenia i wykonania odpowiednich przeksięgowao. Quick Sale Rozwiązanie umożliwiające prowadzenie szybkiej sprzedaży detalicznej w wielu placówkach handlowych (sklepach itp.) w oparciu o centralny system zarządzania przedsiębiorstwem. Elektroniczny Obieg Faktur Aplikacja ma za zadanie usprawnid tradycyjny obieg faktur zarówno kosztowych jak i magazynowych. Dzięki jej zastosowaniu ograniczymy ilośd drukowanych dokumentów i zminimalizujemy czas pracowników poświęcony na ich obsługę. Moduł Konsolidacji Zaawanasowane rozwiązanie wspierające proces konsolidacji w grupie kapitałowej. Zostało zaprojektowane tak, aby umożliwid rejestrowanie wszystkich wymaganych w danej grupie kapitałowej specyficznych informacji o wzajemnym obrocie.

4 Strona4 MAXTERM Kompleksowe rozwiązanie dla Ciepłownictwa Sprawdzony system ERP MAXTERM to narzędzie informatyczne dedykowane dla branży ciepłowniczej, którego podstawą działania jest system klasy ERP - Microsoft Dynamics AX. Jest to światowej klasy rozwiązanie, które zostało wdrożone w ponad 350 firmach w Polsce i kilkunastu tysiącach firm na całym świecie. Skalowalny i Elastyczny System Kadry i Płace Zarządzanie Infrastrukturą Modułowa architektura oraz sposób licencjonowania powodują, że MAXTERM może zostad uruchomiony, jako kompleksowy system informatyczny obsługujący wszystkie procesy biznesowe przedsiębiorstw z branży ciepłowniczej, lub etapowo w wyniku informatyzacji przedsiębiorstwa. Analizy i Raporty Kontroling System ERP Projekty i Inwestycje Rozliczenie Energii Cieplnej Sukces w branży ciepłowniczej MAXTERM to rozwiązanie, które powstało w wyniku współpracy naszej firmy z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. Dzięki tej kooperacji rozwinęliśmy standardowy system Microsoft Dynamics AX o moduły i funkcjonalności pozwalające uzyskad dynamiczny wzrost konkurencyjności w branży.

5 Strona5 Korzyści z wdrożenia rozwiązania MAXTERM Wdrożenie kompleksowego sytemu informatycznego MAXTERM pozwoli Paostwu na: Wzbogacenie danych o raporty wspierające podejmowanie trafnych decyzji biznesowych; Obniżenie kosztów prowadzenia działalności w wyniku optymalizacji zachodzących w niej procesów; Szybki dostęp do dokumentów poprzez proste i zaawansowane wyszukiwanie; Analityczną i syntetyczną prezentację strategicznych danych finansowych w formie wieloprzekrojowych zestawieo; Oszczędnośd czasu dzięki intuicyjnemu interfejsowi dostosowanemu do indywidualnych wymagao; Uzyskanie niezawodności i bezpieczeostwa danych; Generowanie raportów i złożonych analiz przy użyciu łatwych w obsłudze narzędzi; Znaczną redukcję kosztów m.in. dzięki generowaniu elektronicznej faktury; Usprawnienie pracy Kancelarii poprzez zastosowanie elektronicznej książki nadawczej; Unikanie pomyłek dzięki automatycznemu generowaniu dokumentów sprzedażowych oraz oznaczaniu ich kodem kreskowym; Zautomatyzowanie procesów sprzedaży i zaopatrzenia; Usprawnienie procesu rozliczania sprzedaży energii cieplnej dzięki możliwości obsługi zdalnych odczytów liczników; Kontrolowanie procesu obiegu faktur w firmie dzięki Elektronicznemu Obiegowi Faktur. BEZPIECZEOSTWO DANYCH OBNIŻENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI USPRAWNIENIE PROCESU ROZLICZENIA ENERGII CIEPLNEJ PODEJMOWANIE TRAFNYCH DECYZJI BIZNESOWYCH AUTOMATYZACJA PROCESU ZAOPATRZENIA I SPRZEDAŻY

6 Strona6 Zakres funkcjonalny rozwiązania MAXTERM ROZLICZENIE ENERGII CIEPLNEJ Moduły: Sprzedaż energii cieplnej Zarządzanie Infrastrukturą Główne funkcje: Automatyczne tworzenie zamówieo sprzedaży i faktur; Możliwośd generowania e faktury; Podgląd faktury przed zaksięgowaniem (pro forma); Wsparcie wysyłki faktur do klienta z wykorzystaniem kodów kreskowych; Usprawnienie pracy Kancelarii dzięki zastosowaniu elektronicznej książki nadawczej; Archiwizacja informacji dotyczących węzłów cieplnych, liczników i obiektów; Ewidencjonowanie tras z uwzględnieniem kolejności odczytywania liczników; Możliwośd obsługi zdalnego odczytu liczników; Rejestr umów z uwzględnieniem ich rodzaju i etapu realizacji; Prowadzenie i wykorzystanie rejestru średniej dobowej temperatur; Kontrola stanów liczników, automatyczne wyliczanie średniego zużycia ciepła; Elastyczne modele fakturowania (wg. zadanego okresu, miesięcznie, kwartalnie itp.); Możliwośd naliczania opłat w oparciu o różne taryfy i cenniki; Ewidencjonowanie towarów i usług; Planowanie terminów wymiany liczników z uwzględnieniem stanów magazynowych i zgodnie z przypisanymi terminami legalizacji.

7 Strona7 PROJEKTY I INWESTYCJE Główne funkcje: Kartoteki projektów (projekty zewnętrzne, inwestycje własne, projekty kosztowe itp.); Możliwośd podłączania dowolnego rodzaju dowolnej ilości dokumentacji elektronicznej; Struktura projektów odzwierciedlająca ich fazy, etapowośd, sposób rozliczania bądź realizacji; Statusy projektów i podprojektów w zależności od stanu, w jakim jest projekt lub podprojekt (planowany, w toku, zakooczony) system zezwala lub nie zezwala na przeprowadzanie określonych operacji na nim operacji (zmiana budżetu, rejestrowanie nakładów itp.); Możliwośd analizy poszczególnych projektów i podprojektów (planowane nakłady, poniesione nakłady, wynik na projekcie, itp.); Budżetowanie nakładów na dowolny projekt, podprojekt (etap, częśd projektu); Możliwośd budżetowania na konkretne zasoby (pracownicy, grupy pracowników, maszyny); Dowolna ilośd modeli budżetu (wersji planu) różne warianty planowanych nakładów; Możliwośd oznaczenia modelu, jako zatwierdzony uniemożliwiająca jego zmianę; Możliwośd bezpośredniego księgowania faktury zakupu na dowolny projekt lub podprojekt wraz z odpowiednią klasyfikacją; Powiązanie z modułem płacowym pozwalające na prowadzenie w nim kart pracy na projekty i odpowiednie obciążanie kosztami pracy poszczególnych kartotek; Możliwośd rejestrowania informacji o podwykonawstwie w projekcie (który etap, jakie prace wykonuje, który podwykonawca); Możliwośd szybkiego odnalezienia i analizy zaksięgowanych na projekt faktur od dostawców, ich podglądania, weryfikacji, kontroli płatności; Możliwośd powiązania faktury sprzedaży z realizowanym projektem (etapem projektu). ANALIZY I RAPORTY Główne funkcje: Wykaz należności przeterminowanych na zadany dzieo; Zbiorcze zestawienie sprzedaży ciepła za miesiąc, kwartał, rok lub inny wybrany okres(iso); Zestawienie zmian mocy zamówionej; Zestawienie umów (ISO); Zestawienie dla mocy zamówionej na dany dzieo z rozbiciem na rodzaje mocy według miast z podziałem na grupy taryfowe i źródła (ISO); Analiza sprzedaży za okres z podziałem na miasta, taryfy i źródła ciepła; Wykaz obiektów bez odczytów za zadany miesiąc.

8 Strona8 FINANSE - KSIĘGOWOŚD Moduły: Księga Główna Bank Środki Trwałe Kasa Główne funkcje: Unikalna konstrukcja planu kont plan kont syntetyczny, analityka zaszyta w tzw. wymiarach finansowych; Automatyczna dekretacja wprowadzanych do systemu dokumentów wg zdefiniowanych schematów; Niezależne okresy księgowe z możliwością ich zamykania, zamykania częściowego lub dla poszczególnych Użytkowników; Możliwośd równoczesnego księgowania w poprzednim i obecnym okresie księgowym lub roku obrachunkowym; Automatyczne generowanie dokumentu bilansu otwarcia oraz wyliczenia wyniku finansowego na przełomie lat obrotowych (czynnośd odwracalna i powtarzalna); Wielowalutowośd, automatyczne naliczanie różnic kursowych ( zrealizowanych i niezrealizowanych); Ewidencja rozrachunków należności, zobowiązao, rozrachunków z pracownikami; Elektroniczny obieg dokumentów zakupu (opis, akceptacja merytoryczna, księgowanie); Windykacja - automatyczne generowanie wezwao do zapłaty, generowanie i symulowanie not odsetkowych na podstawie przeterminowanych bądź rozliczonych po terminie należności, automatyczne księgowanie not odsetkowych; Możliwośd ewidencji wszelkiego rodzaju dokumentów obrotu kasowego w walucie krajowej oraz walutach obcych; Możliwośd obsługi dowolnej ilości rachunków bankowych, w dowolnych walutach; Eksport i import płatności w formie elektronicznej dla systemów bankowości elektronicznej; Pełna ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków niskocennych; Mechanizm modeli ewidencji pozwalający na prowadzenie dla każdego ze środków ewidencji bilansowej oraz podatkowej; Automatyczna dekretacja operacji likwidacji i sprzedaży środka trwałego.

9 Strona9 HANDEL - LOGISTYKA Moduły: Zarządzanie zapasami Sprzedaż (sprzedaż energii cieplnej jest osobnym modułem) Zakupy Główne funkcje: Generowanie i rejestracja dokumentów sprzedaży, zakupu; Ewidencja kartotek odbiorców i dostawców; Ewidencja kartotek towarowych i usługowych; Ewidencja stanów magazynowych; Pełna obsługa procesu zakupowego od momentu wygenerowania zapotrzebowania do zamówienia towaru u dostawcy; Szerokie możliwości generowania zapytao ofertowych do potencjalnych dostawców wraz z możliwością i późniejszej analizy wg zadanych kryteriów; Możliwośd automatycznego korygowania dokumentów rozchodowych w stosunku do zmiany wartości na transakcjach przychodowych; Emitowanie oferty lub zamówienia zakupu do dostawcy na podstawie wprowadzonego zapotrzebowania do formularza zamówieo zakupu; Przeliczniki jednostkowe (dla: magazynowania, zakupu, sprzedaży, itd.) konwersje jednostek; Status realizacji dostaw (dostawy częściowe); Status realizacji sprzedaży. KADRY - PŁACE Główne funkcje: Funkcje personalne: o Ewidencja kandydatów oraz wspomaganie przyjęd; o Zatrudnienie i bieżąca obsługa spraw osobowych; o Monitorowanie środków firmy umowy specjalne; o Nadzór nad bezpieczeostwem i higieną pracy; o Ewidencja czasu pracy; o Miękkie zarządzanie kadrami; o Moduł terminarz; o Wieczyste kartoteki systemu. Funkcje płacowe: o Obsługa listy płac oraz kartoteka zarobkowa; o Przelewy na rachunki, podatki; o Ubezpieczenia społeczne; o Obsługa funduszy pracowniczych; o Koszty płac.

10 Strona10 KONTROLING Moduły: Budżetowanie Główne funkcje: Rozliczanie Kosztów Możliwośd wygodnego i elastycznego planowania personelu, inwestycji, środków trwałych, itp.; Możliwośd tworzenia symulacji na danych budżetowych i ocena ich wpływu na koocowy wynik oraz prowadzenie analiz co jeśli ; Wsparcie dla pracy grupowej (tworzenie budżetu przez jednostki, zatwierdzanie i scalanie na wyższym poziomie); Możliwośd tworzenia dowolnych zestawieo własny elastyczny mechanizm ich definiowania; Analiza odchyleo procentowa, kwotowa lub oba rodzaje naraz bez konieczności jakiegokolwiek wyliczania poza modułem; Możliwośd określenia progu tolerancji odchyleo (procentowo i kwotowo); Płynna komunikacja z Microsoft Excel, możliwośd swobodnego eksportu i importu danych budżetowych; Rozliczanie kosztów danej działalności na inne komórki lub działalności na podstawie określonego klucza (np. koszty działu transportu na działy, względem ilości przejechanych kilometrów); Wyliczenie jednostkowego kosztu danego produktu z uwzględnieniem kosztów pośrednich i bezpośrednich; Wyliczenie wyniku na określonej działalności; Wyliczenie jednostkowego kosztu danego produktu z uwzględnieniem kosztów pośrednich i bezpośrednich; Wyliczenie wyniku na określonej działalności.

11 Strona11 Nasi klienci świadectwem sukcesu w biznesie Inwestycja w systemy informatyczne to wyzwanie, które może dad firmie pozytywny impuls do dalszego działania. Jest to dla przedsiebiorstwa możliwośd dynamicznego rozwoju i osiągnięcia wymiernych korzyści biznesowych. System informatyczny to jednak tylko i wyłącznie narzędzie, które musi zostad właściwie dostosowane do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Nawet najlepsze aplikacje mogą byd nieużyteczne jeśli nie zostaną właściwie dostosowane do branży czy sposobu funkcjonowania firmy. Z tego właśnie powodu niezwykle istotnym elementem jest proces wdrożenia systemu informatycznego. Istotnym elementem jest współpraca, indywidualne podejście oraz kompetencje dostawcy. Można zdecydowanie stwierdzid, że jego wybór jest równie ważny, o ile nie ważniejszy, jak wybór systemu informatycznego. Jest to wybór partnera biznesowego, z którym przyjdzie Paostwu współpracowad przez kolejne kilka lat. Zadowolenie z oferowanych usług jest dla naszej firmy największym wyróżnieniem i dowodem uznania. W związku z tym gorąco zachęcamy Paostwa do zapoznania się z poniższym materiałem przedstawiającym opis firm, które zdecydowały się powierzyd to kluczowe zadanie jakim jest projekt informatyczny firmie Mercus Software. WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY działa na rynku ciepłowniczym już od 1976 roku i jest jednym z wiodących dostawców ciepła na Dolnym Śląsku. Podstawą działania przedsiębiorstwa jest produkcja, przesył, dystrybucja oraz obrót energią cieplną. Codziennie z usług WPEC w Legnicy S.A. korzystają tysiące nabywców indywidualnych, biznesowych oraz instytucjonalnych na terenie Dolnego Śląska. W skład obsługiwanej przez spółkę sieci wchodzą systemy ciepłownicze miast: Legnica, Lubin, Chocianów, Chojnów, Głogów, Ścinawa oraz Złotoryja. Przedsiębiorstwo dysponuje również własnymi służbami transportowymi, remontowobudowlanymi i utrzymania ruchu, zabezpieczającymi potrzeby firmy. ROYAL EUROPA jest jednym z największych producentów elementów ekstruzyjnych z wysokoudarowego polichlorku winylu w Europie. Na rynku działa od 1996 roku sukcesywnie rozszerzając ofertę produkcyjną, która aktualnie obejmuje: zewnętrzne profile elewacyjne typu siding, podsufitkę, profile okienne, profile okien dachowych, prefabrykaty budowlane RBS, kontenery RoyalTel, panele do wypełnienia ekranów akustycznych, ekrany akustyczne. Finanse; Środki trwałe; Sprzedaż; Projekty; Max Term moduł do rozliczania energii cieplnej; Rozliczanie Kosztów; Budżetowanie; Liczba użytkowników: 80 Finanse; Środki trwałe; Handel i Logistyka; CRM; Produkcja MRP1; Kadry i Płace; Elektroniczny obieg faktur zakupu Liczba użytkowników: 19

12 Strona12 PGE ELEKTOWNIA OPOLE - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) oraz prowadzenie działalności wykonawczej, usługowej i inwestycyjnej z zakresu budownictwa energetycznego, cieplnego i innego. PGE Elektrownia Opole jest liderem wśród wytwórców energii elektrycznej. Częśd możliwości produkcyjnych była i jest nadal wykorzystywana, jako źródło rezerw mocy i sprzedawana w ramach świadczenia regulacyjnych usług systemowych. Zakupy; Sprzedaż; Gospodarka magazynowa; Zarządzanie nieruchomościami. Moduł obsługi wydao środków BHP; Obsługa stanów magazynowych i dokumentów z wykorzystaniem portalu internetowego; Liczba użytkowników: 41 Liczba użytkowników portalu: 100 RANK PROGRESS S.A. firma inwestycyjno deweloperska, która działa na rynku nieruchomości od 1997 roku. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów o wysokiej stopie zwrotu w czterech głównych segmentach: Wielkopowierzchniowe Centra Handlowe, Śródmiejskie Centra Handlowe, Inwestycje Mieszkaniowe, Krótkoterminowe projekty o wysokiej rentowności. Finanse; Środki trwałe; Sprzedaż; Kadry i Płace; Generator faktur dla najemców powierzchni w galeriach handlowych; Liczba użytkowników: 9 CENTRUM BADAO JAKOŚCI SP. Z O.O. firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie wykonywania różnorodnych badao i analiz. CBJ jest jednym z największych laboratoriów badawczych w kraju, łącznie zatrudniającym niemal pół tysiąca pracowników. Firma posiada akredytację na ponad 600 metod badawczych. Rozwiązanie własne: Rachunek przepływów pieniężnych z wykorzystaniem Microsoft Dynamics AX; Liczba użytkowników: 3 LUBINPEX SP. Z O.O. firma specjalizuje się w kompleksowych usługach gastronomicznych, handlowych i cateringu. Aktualnie Lubinpex zatrudnia czterystu pracowników, administruje również ponad 30-stoma placówkami gastronomicznymi usytuowanymi na terenie zakładów górniczych i hut oraz zakładów produkcyjnych. Ponad 20 lat działalności pozwoliło firmie osiągnąd na terenie Dolnego Śląska pozycję lidera w branży. Finanse; Środki trwałe; Handel; Logistyka; Konsolidacja. Liczba użytkowników: 15

13 Strona13 ENERGETYKA LUBIN SP. Z O.O. dynamicznie rozwijająca się firma, której działalnością jest kompleksowe zaopatrywanie odbiorców w media energetyczne. Jako swoją misję przedsiębiorstwo traktuje zabezpieczenie potrzeb klientów w zakresie dostaw energii oraz świadczenia usług z zakresu gospodarki wodnościekowej. Głównym obszarem działalności spółki jest produkcja, przesył i dystrybucja ciepła, energii elektrycznej i wody pitnej. Finanse; Środki trwałe; Sprzedaż; Zakupy; Kadry i Płace; Projekty; Konsolidacja; Dystrybucja faktur sprzedaży w formie elektronicznej z wykorzystaniem Exchange Serwer; Budżetowanie; Odczyty liczników; Liczba użytkowników: 100 KGHM LETIA S.A. profil firmy jest oparty na współdziałaniu ściśle powiązanych jednostek: parku biznesowego, centrum transferu technologii oraz inkubatora. Park Technologiczny oferuje wsparcie przedsiębiorczości poprzez oferowane nieruchomości gruntowe wraz z infrastrukturą i dostępem do specjalistycznych mediów oraz powierzchnie biurowe do wynajęcia. Inkubator wspiera tworzenie się i rozwój innowacyjnych firm, z kolei centrum transferu technologii pośredniczy w kontaktach pomiędzy biznesem, a środowiskiem badawczym. DFM ZANAM LEGMET SP. Z O.O. firma należy do największych w Polsce producentów maszyn i urządzeo dla sektora górniczego. Spółka wytwarza również sprzęt stosowany w systemach przeładunkowych, zespołach transportowych, skalnictwie i kopalniach odkrywkowych. Ponadto jest także znaczącym producentem odlewów stalowych i żeliwnych. Od wielu lat przedsiębiorstwo jest głównym dostawcą maszyn i urządzeo górniczych dla kopalo i zakładów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Dostarcza również sprzęt i usługi do innych podziemnych zakładów górniczych w Polsce kopalo soli, cynku i ołowiu. DFM ZANAM - LEGMET prowadzi także sprzedaż swoich wyrobów dla klientów zagranicznych: Rosja, Kazachstan i Niemcy. Finanse; Zakupy; Sprzedaż; Kadry i Płace; Konsolidacja; Liczba użytkowników: 3 Finanse; Środki trwałe; Handel; Logistyka; Produkcja; Konsolidacja; Elektroniczna obsługa wymiany zamówieo zakupu. Liczba użytkowników: 150

14 Strona14 AVISTA MEDIA specjalizuje się w obsłudze procesów biznesowych i obsługi klienta, udostępniając nowoczesne usługi contact center w modelu business proces outsorcing. Firma prowadzi dwa nowoczesne centra telefonicznej obsługi klienta - w okolicy Bielan Wrocławskich i w Legnicy. Centra dysponują zaawansowanymi systemami informatycznymi i profesjonalną kadrą, która posiada wiedzę o sposobach obsługi, przewidywanych efektach prowadzonych procesów i zarządzaniu kosztami kampanii. PHP MERCUS SP. Z O.O. powstała 1 października 1991 r. i zatrudnia prawie 800 osób. Firma ma profil handlowy, posiada rozwiniętą sied hurtowni i placówek sprzedaży detalicznej, we wszystkich większych miastach Dolnego Śląska. Ponadto znaczącym elementem działalności przedsiębiorstwa jest wytwarzanie wiązek elektrycznych dla producentów, zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego oraz przemysłu motoryzacyjnego. Produkuje przewody hydrauliczne do maszyn i urządzeo, wykorzystywanych w przemyśle górniczym i budownictwie. PHP Mercus świadczy także kompleksowe usługi związane z rynkiem motoryzacyjnym. Finanse; Środki trwałe; Sprzedaż; Kadry i Płace; Konsolidacja; Liczba użytkowników: 11 Finanse; Środki trwałe; Handel; Logistyka; Produkcja MRP3; Planowanie Główne; Quick Sale rozwiązanie do sprzedaży detalicznej; Integracja z systemem SAP; Konsolidacja; Rejestr faktur kosztowych; Elektroniczna obsługa wymiany zamówieo zakupu. Liczba użytkowników: 172 EBCC SP. Z O.O. firma oferuje usługi w dziedzinie odlewania grawitacyjnego detali aluminiowych ze stopów Al-Si, obróbki cieplnej oraz obróbki mechanicznej odlewów, prac konstrukcyjnych w zakresie projektowania odlewów, konstrukcji kokil oraz symulacji w programie Magma. System : Microsoft Dynamics AX Kadry i Płace; Liczba użytkowników: 30 EBCC SP. Z O.O. Jest wiodącym producentem korpusów zacisków hamulców tarczowych stosowanych w wielu renomowanych markach samochodów, między innymi Volkswagen, Renault, Mazda, Ford, Opel, Peugeot i Volvo.

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o prelegencie: WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o firmie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: al. Solidarności 16. 83-110 Tczew. www.pkp-cargo.pl

Dane Klienta: al. Solidarności 16. 83-110 Tczew. www.pkp-cargo.pl Dane Klienta: PKP Cargo Tabor Pomorski Sp. z o.o. al. Solidarności 16 83-110 Tczew www.pkp-cargo.pl PKP Cargo Tabor Pomorski Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową naprawą taboru kolejowego zarówno wagonów,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia.

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia. System klasy ERP w chmurze 50 zł miesięcznie za użytkownika przy pracy na serwerach Madar Stworzony dla firm produkcyjnych, instytutów, szkół, organizacji, biur rachunkowych, firm handlowych Madar7 to

Bardziej szczegółowo

"ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009

ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009 "ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010 26 październik 2009 Sage na świecie Jest jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań wspomagających

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Przedsiębiorstwo Handlowe Chemia Sp. z o.o.. Energetyczna 6 80-180 Kowale www.chemiagda.com.pl

Dane Klienta: Przedsiębiorstwo Handlowe Chemia Sp. z o.o.. Energetyczna 6 80-180 Kowale www.chemiagda.com.pl Dane Klienta: Przedsiębiorstwo Handlowe Chemia Sp. z o.o.. Energetyczna 6 80-180 Kowale www.chemiagda.com.pl Przedsiębiorstwo Handlowe "CHEMIA" Sp. z o.o. istnieje na rynku od 1945 roku. Specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY. str. 1. Częstochowa, 04.02.2010. 1. Nazwa firmy. DEKRET Biuro Rachunkowo-Podatkowe

CASE STUDY. str. 1. Częstochowa, 04.02.2010. 1. Nazwa firmy. DEKRET Biuro Rachunkowo-Podatkowe Częstochowa, 04.02.2010 CASE STUDY 1. Nazwa firmy Głównym obszarem działalności biura jest świadczenie usług księgowych i kadrowo-płacowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Doświadczenie właściciela

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

ATsystem. Zarządzanie firmą online. Zapraszamy do zapoznania się z ATsystem

ATsystem. Zarządzanie firmą online. Zapraszamy do zapoznania się z ATsystem ATsystem Zarządzanie firmą online Zapraszamy do zapoznania się z ATsystem ATsystem Zarządzanie firmą online Pomagamy skutecznie zarządzać oraz pracować. ATsystem zapewnia efektywny i szybki dostęp do informacji

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Zintegrowane Oprogramowanie Modułowe Zintegrowany system informatyczny firmy PROBIT posiada budowę modułową, dzięki temu informacje wprowadzone w obrębie jednego z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Please replace with customer picture F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy customer logo partner logo 2 Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KSIĘGOWYCH

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KSIĘGOWYCH Outsourcing kadr, płac, księgowości OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KSIĘGOWYCH Warszawa 2012 Szanowni Paostwo, Dziękujemy za umożliwienie nam przedstawienia naszej oferty. Jeśli nasze propozycje spotkają się

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych

KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych Wstęp Przedsiębiorstwa chcące konkurować w warunkach cyfrowej rewolucji muszą przykładać dużą wagę do jakości danych i informacji

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Finanse Księgowość Koszty 3 Księgi rachunkowe 4 Kasy 4 Banki 5 Rejestry zakupu 5 Rejestry sprzedaży 5 Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami 6 Koszty 6 Odpisy aktualizacyjne 6 Sprawozdania i raporty

Bardziej szczegółowo

Konferencja - maj 2016

Konferencja - maj 2016 Konferencja - maj 2016 17 V 2016, Hotel Pałac w Myślęcinku, ul. Konna 10 Myślęcinek, 85-687 Bydgoszcz ENOVA365 RACJONALNY WYBÓR NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH DO PROWADZENIA BIZNESU Konferencja adresowana jest

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Spis treści 1. Hosting aplikacji... 3 Bezpieczeostwo fizyczne... 3 Wymagania techniczne aplikacji... 3

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

BMM Sp. z o.o. Sytuacja biznesowa przed implementacją

BMM Sp. z o.o. Sytuacja biznesowa przed implementacją 2010-03-29 BMM Sp. z o.o. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji dużych form wtryskowych. Jest jednym z nielicznych przedsiębiorstw na świecie i jedynym w Polsce posiadającym kompetencje w

Bardziej szczegółowo

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Informacje o firmie R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Siedziba: Toruń, ul. Piaskowa 6 (świadczymy usługi na terenie całej Polski) Nasze usługi: outsourcing informatyczny,

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Wsparcie dla klienta i underwritera Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ 19 lat na rynku 11 lat współpracy w branży komunalnej Nasze usługi: outsourcing informatyczny, telekomunikacyjny, outsourcing księgowo

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

TC Faktury zarządzanie fakturami kosztowymi w firmie

TC Faktury zarządzanie fakturami kosztowymi w firmie TC Faktury zarządzanie fakturami kosztowymi w firmie Aplikacja TC Faktury przechowuje i tworzy rejestr wszystkich faktur kosztowych. Integruje się z posiadanym system FK i zarządza obiegiem faktur. Z poziomu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja. Global Property. system zarządzania nieruchomościami komercyjnymi

Prezentacja. Global Property. system zarządzania nieruchomościami komercyjnymi Prezentacja Global Property system zarządzania nieruchomościami komercyjnymi GLOBAL PROPERTY / POINT PLATFORM Całościowe zarządzanie w jednym systemie Obniżenie kosztów i ulepszenie zarządzania Controlling

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Projekty budowlane w enova Wersja 1.1.

Projekty budowlane w enova Wersja 1.1. 2013 Projekty budowlane w enova Wersja 1.1. Dokument opisujący podstawową funkcjonalność którą udało się zrealizować w module Projekty budowlane do systemu enov. Przygotował: Piotr Maj Alt One 2013-06-01

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Draszba S.A. jest właścicielem marki Heavy Duty (HD) i Marisha oraz dystrybutorem wysokiej jakości obuwia Dr. Martens,

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku

Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku 2012 Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku Wincenty Kurczuk Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Działalność przedsiębiorstw EKSIM, JVD i VELKOM powiązanych

Bardziej szczegółowo

Obsługa oprogramowania do zarządzania nieruchomościami Lokale firmy MMSoft

Obsługa oprogramowania do zarządzania nieruchomościami Lokale firmy MMSoft Obsługa oprogramowania do zarządzania nieruchomościami Lokale firmy MMSoft Czas trwania szkolenia: 3 x 8h Sesje szkoleniowe: jedna trzy dniowa sesja szkoleniowa w sali z dostępem do stanowisk komputerowych

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU 2,5 MILIARDA dokumentów w archiwum papierowym 200 MLN obiektów w archiwum cyfrowym 60 MILIONÓW stron digitalizowanych rocznie 200 TB danych w e-archiwum 40 MILIONÓW dokumentów

Bardziej szczegółowo

stanowiska administracyjne

stanowiska administracyjne stanowiska administracyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 stanowiska administracyjne obejmuje 220 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska

Bardziej szczegółowo

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości Szybka i trafna ocena potrzeb nabywców nieruchomości Pełen obraz procesu sprzedaży oraz umiejętność kontroli całego procesu

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP Korzenie Applications Applications Zintegrowane środowisko do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem IC (ang. Inventory Control) Kontrola Zapasów Magazynowych, MRP (ang. Material Requirements Planning)

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych ERP Comarch ERP Optima Rozwiązania dla biur rachunkowych KOMPLEKSOWY PROGRAM DO OBSŁUGI BIUR RACHUNKOWYCH Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Firma i adres: SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak Sp. K. 61-707 Poznań, ul. Libelta 26/2 Biura kancelarii: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

stanowiska administracyjne

stanowiska administracyjne stanowiska administracyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2014 stanowiska administracyjne obejmuje 249 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KANAŁAMI SPRZEDAŻOWYMI I PRODUKTAMI ENERGETYCZNYMI - JAK NAD TYM WSZYSTKIM ZAPANOWAĆ 2012-09-28

ZARZĄDZANIE KANAŁAMI SPRZEDAŻOWYMI I PRODUKTAMI ENERGETYCZNYMI - JAK NAD TYM WSZYSTKIM ZAPANOWAĆ 2012-09-28 ZARZĄDZANIE KANAŁAMI SPRZEDAŻOWYMI I PRODUKTAMI ENERGETYCZNYMI - JAK NAD TYM WSZYSTKIM ZAPANOWAĆ 2012-09-28 Tomasz Kurdelski Targi Energii Jachranka 2012 Agenda prezentacji Przedstawienie firmy Portfolio

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Spis treści Wstęp Zarządzanie bazą nagród i materiałów promocyjnych Obsługa zamówień Zakup produktów Magazynowanie Dystrybucja nagród Logistyka dokumentacji IT

Bardziej szczegółowo

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania 1 Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania to zintegrowane z systemem informatycznym, innowacyjne rozwiązanie dla firm, zorientowanych na ograniczenie kosztów utrzymania zapasów. Skutecznie

Bardziej szczegółowo