V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej PTORL ChGiSz, Zielona Góra, maja 2010 r. SESJA 2 FONIATRIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej PTORL ChGiSz, Zielona Góra, 20 22 maja 2010 r. SESJA 2 FONIATRIA"

Transkrypt

1 PROGRAM RAMOWY czwartek, piąt ek, sobota, Warsztaty Zawroty głowy Otwarcie Konferencji Wykład inauguracyjny Wykłady inaugurujące obrady SESJA 1 AUDIOLOGIA SESJA 3 AUDIOLOGIA SESJA 5 AUDIOLOGIA Walne Zebranie Sekcji Foniatrycznej SESJA 2 FONIATRIA przerwa na kawę SESJA 4 FONIATRIA przerwa na lunch SESJA 6 AUDIOLOGIA SESJA 7 REHABILITACJA SESJA 8 TEMATY WOLNE przerwa na kawę SESJA 9 SESJA 10 REHABILITACJA TEMATY WOLNE Zakończenie Konferencji

2 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY Uroczyste Otwarcie Konferencji CZWARTEK, r. Wykład inauguracyjny: Prof. dr hab. Janusz Gil Dyrektor Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego Diabelski Chór Czarnych Dziur Koktail powitalny Piątek, r Wykład inaugurujący obrady: Prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński Konsultant Krajowy w Dziedzinie Audiologii i Foniatrii Współczesne możliwości audiologii, otologii i obrazowania biomedycznego w rozwoju słuchu i mowy Prof. dr hab. med. Witold Szyfter Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków po siedmiu latach realizacji Sesja 1 AUDIOLOGIA Przewodniczący: Prof. Antoni Pruszewicz, Dr hab. Krzysztof Kochanek, Dr med. Anna Bogusławska-Wilczyńska letni program badań populacji 12-latków w Warszawie wyniki Skarżyński H., Senderski A., Kochanek K., Ludwikowski M.*, Piłka A., Skarżyński P.H Wyniki badań przesiewowych słuchu dzieci z klas pierwszych z terenów wiejskich i małych miast województwa podkarpackiego zrealizowanych w 2008 r. Szuber D.*, Kochanek K., Bruski Ł., Skarżyński P.H. (Rzeszów, Warszawa) Ocena przydatności metod obiektywnych i audiometrycznych w badaniach przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym Śliwa L.*, Kochanek K., Piłka A., Senderski A., Ganc M., Skarżyński H Stan narządu słuchu u dzieci z wybranych szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego Dąbrowska A.*, Witkowska K. (Szczecin) P01 Nowe technologie informatyczne w organizacji badań przesiewowych wpływ na redukcję kosztów i poprawę wiarygodności badań Skarżyński H., Senderski A., Kochanek K., Ludwikowski M.*, Piłka A., Skarżyński P.H. P02 Ocena algorytmu automatycznej detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu Trzaskowski B.*, Jędrzejczak W., Kochanek K., Piłka E., Skarżyński H. 8

3 10.30 Implant Ślimakowy Nucleus 5 nowy standard w jakości słyszenia mgr inż. Marcin Talar (Medicus) Przerwa na kawę Sesja 2 FONIATRIA Przewodniczący: Prof. Andrzej Obrębowski, Prof. Czesława Tarnowska, Dr med. Agata Szkiełkowska Wykład inaugurujący sesję Prof. dr hab. med. Andrzej Obrębowski: Wpływ niedosłuchu na rozwój mowy u dzieci Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego (SLI) a zaburzenia centralnych procesów słuchowych Włodarczyk E.*, Szkiełkowska A., Mularzuk M., Markowska R., Skarżyński H., Ganc M., Piłka A Wielokierunkowa analiza przyczyn niepowodzeń w rozwoju mowy u dzieci z implantem ślimakowym Tabaka B., Stieler M., Kociemba J. (Poznań) Ocena mowy i słuchu u dzieci z niedosłuchem wykrytym w ramach Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków Drela M.*, Sinkiewicz A., Mackiewicz-Nartowicz H., Bielecka A., Szarkiewicz M., Owczarzak H. (Bydgoszcz) Zaburzenia procesu komunikatywnego w zespole wad wrodzonych przypominających trisomię 18 pary chromosomów (zespół Edwardsa) Pruszewicz A., Wiskirska-Woźnica B., Wojnowski W., Czerniejewska H.*, Jackowska J., Kamińska I., Szyfter K., Jarmuż M. (Poznań) P03 Analiza akustyczna głosu u chorych z przewlekłym przerostowym zapaleniem krtani Kluch W.*, Olszewski J., Mazurek A., Michalska J. (Łódź) P Przerwa na kawę Badania endoskopowe krtani u dzieci wskazania, znaczenie diagnostyczne Broda T., Kątska E.*, Wroczek-Glijer E., Janusz B. (Lublin) Sesja 3 AUDIOLOGIA Przewodniczący: Prof. Linda Luxon, Prof. Witold Szyfter, Prof. Jurek Olszewski Prof. Linda Luxon, Dr Ewa Raglan (National Audiology Clinical Champions, Department of Health, UK) Transformation of audiology services in UK. Training of family doctors in the audiology patients triage lat działania Poznańskiego Programu Chirurgicznego Leczenia Głuchoty od operacji klasycznej do technik minimalnie inwazyjnych Szyfter W., Karlik M., Wróbel M., Borucki Ł. (Poznań) Stapedotomia w leczeniu otosklerozy u dzieci Skarżyński H., Porowski M.*, Młotkowska-Klimek P., Skarżyński P.H., Pastuszak A Wykorzystanie implantów hybrydowych do stymulacji elektroakustycznej w leczeniu głębokich niedosłuchów wysokoczęstotliwościowych technika chirurgiczna Szyfter W., Karlik M., Borucki Ł., Wróbel M. (Poznań) 9

4 12.10 Programy wspomagające słyszenie metodami implantowymi kwalifikacja do wszczepów ślimakowych, implantów hybrydowych oraz aparatów BAHA Sekula A.*, Wiskirska-Woźnica B., Karlik M. (Poznań) Analiza skuteczności implantacji systemu Baha w Klinice Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Wróbel M.*, Borucki Ł., Wójtowicz J., Stieler M., Szyfter W. (Poznań) Wykorzystanie implantów hybrydowych do stymulacji elektroakustycznej w leczeniu głębokich niedosłuchów wysokoczęstotliwościowych zasady kwalifikacji chorych do implantacji hybrydowej Sekula A., Szyfter W., Karlik M., Wiskirska-Woźnica B., Stieler O. (Poznań) Protezowanie jednostronnych niedosłuchów odbiorczych u dzieci z wykorzystaniem systemu BAHA Piotrowska A.*, Mrówka M., Lorens A., Skarżyński H Symulacja percepcji słuchowej u pacjentów implantowanych Walkowiak A.*, Kostek B., Lorens A., Skarżyński H Procedura doboru wartości poziomu komfortowego słyszenia oparta o pomiary psychofizyczne i obiektywne Wąsowski A.*, Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H., Pałko T Analiza pomiarów śródoperacyjnych elektrycznie wywołanych odpowiedzi nerwu słuchowego w systemie implantu ślimakowego Zadrożniak. M.*, Szymański M., Siwiec H., Gołąbek W. (Lublin) P05 Wyniki rehabilitacji słuchu u dzieci z mnogimi wadami po wszczepieniu implantu Lutek* A., Zgoda M., Pankowska A., Geremek A., Skarżyński H. P06 P Przerwa na lunch Czynniki wpływające na przebieg rehabilitacji słuchu i mowy u dzieci z głuchotą prelingwalną po wszczepieniu implantu ślimakowego Kotwicka-Ulbrych E., Jońska-Tomaszek A., Wańczko A., Bogusławska-Wilczyńska A. (Zielona Góra) Emisje otoakustyczne u pacjentów z częściową głuchotą Jędrzejczak W., Piłka E., Trzaskowski B.*, Piotrowska A., Lorens A., Kochanek K., Skarżyński H Sesja 4 FONIATRIA Przewodniczący: Dr hab. Bożena Wiskirska-Woźnica, Dr hab. Jarosław Markowski, Dr med. Anna Domeracka-Kołodziej Wykład inaugurujący sesję Dr hab. med. Bożena Wiskirska-Woźnica: Zmiany w głosie pod wpływem czynników emocjonalnych i osobowościowych Porównanie pewnych cech osobowości z wynikami samooceny głosu w skali emocjonalnej VHI Wojnowski W.*, Wiskirska-Woźnica B., Kortus J. (Poznań) Ocena przydatności skali temperamentu TEMPS-A w diagnostyce afonii psychogennej Sinkiewicz A.*, Borkowska A., Mackiewicz-Nartowicz H., Wiskirska-Woźnica B., Wojnowski W., Bielecka A. (Bydgoszcz, Poznań) 10

5 12.00 Zastosowanie kompleksu neurotoksyny Clostridium botulinum typ A (Botox) w leczeniu głosu przedsionkowego Zawadzka R.*, Domeracka-Kołodziej A., Niemczyk K Wpływ funkcji artykulatorów na zaburzenia głosu Kazanecka E.*, Wrońska A., Kurowska A., Szkiełkowska A., Skarżyński H Objawy dysfunkcji podniebienia miękkiego w miokloniach podniebienia opis przypadku Wojnowski W.*, Wiskirska-Woźnica B., Wojciechowska A. (Poznań) Przydatność videostrobokimografii w praktyce klinicznej Szkiełkowska A.*, Miaśkiewicz B., Markowska R., Włodarczyk E., Uszyńska-Tuzinek M., Skarżyński H Odległe wyniki badania narządu głosu u chorych z porażeniem nerwów krtaniowych wstecznych po operacji tarczycy Piekaj-Stefańska D., Obrębowski A. (Katowice, Poznań) Vocastim w rehabilitacji pacjentów z dysforią porażenną Ratyńska J.*, Szkiełkowska A., Baczyńska S Zastosowanie metody biofeedback u pacjentów z dysfonią hyperfunkcjonalną Szkiełkowska A., Baczyńska-Świerczyńska S.*, Ratyńska J Zastosowanie trzech różnych typów wentylowych protez głosowych w rehabilitacji głosu u chorych po całkowitym usunięciu krtani Dąbrowski P.*, Obrębowska Z., Szyfter W. (Poznań) Modyfikacje technik operacyjnych w zależności od zastosowanej protezy głosowej w chirurgicznej rehabilitacji głosu u chorych po całkowitym usunięciu krtani Dąbrowski P.*, Obrębowska Z., Szyfter W. (Poznań) P08 Rozwój oddechu mównego i głosu u dzieci z zaburzeniem słuchu Jakusik T.*, Aleszczyk J., Chorow O. (Grodno) P Przerwa na lunch Wykorzystanie endofiberoskopii w diagnostyce foniatrycznej u dzieci Szlązak I.*, Niedzielska G. (Lublin) Sesja 5 AUDIOLOGIA Przewodniczący: Prof. Wiesław Sułkowski, Prof. Wiesław Konopka, Dr med. Małgorzata Mueller-Malesińska Telefitting nową szansą na stały nadzór i kontrolę implantu ślimakowego Wąsowski A.*, Skarżyński H., Zgoda M., Obrycka A., Skarżyński P.H., Bruski Ł., Kopaczewski M Implant ucha środkowego szansą na eliminację niektórych ograniczeń w odbiorze dźwięków wprowadzanych przez aparaty słuchowe Olszewski Ł.*, Ratuszniak A., Obrycka A., Porowski M., Skarżyński H Badania retrospektywne progów słyszenia u pacjentów z częściową głuchotą kwalifikowanych do wszczepienia implantu ślimakowego w latach Piotrowska A.*, Lorens A., Skarżyński H. 11

6 15.45 Wpływ percepcji struktury czasowej dźwięku na rozumienie mowy u pacjentów implantowanych Lorens A.*, Zgoda M., Obrycka A., Piotrowska A., Skarżyński H Porównanie wartości progu rozumienia mowy z progiem słyszenia w polu swobodnym u dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego Lutek A.*, Lorens A., Piotrowska A., Putkiewicz J. Geremek A., Skarżyński H Funkcjonalna ocena wrażliwości na antybiotyki aminoglikozydowe linii limfoblastycznych wyprowadzonych od nosicieli potencjalnie patologicznych zmian w genie 12S rrna Rydzanicz M., Wróbel M., Jarmuż M., Gawęcki W., Wierzbicka M., Szyfter W., Szyfter K. (Poznań) Częstość występowania mutacji 35delG w grupach pacjentów z niegenetycznymi czynnikami ryzyka niedosłuchu Mueller-Malesińska M. Pollak A., Lechowicz U., Skórka A., Ołdak M. Skarżyński H. Korniszewski L., Płoski R Poszukiwanie nieznanych mutacji w regionie genu GJB2 wśród pacjentów z niedosłuchem w oparciu o nową metodę Mutation Matched Chromosome Pool Analysis MMCPA Pollak A., Lechowicz U., Mueller-Malesińska M., Skórka A., Ołdak M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski R Mnoga nerwiako-włókniakowatość typu II a objawy audiologiczne Kraśny J., Wiskirska-Woźnica B. (Poznań) Nerwiak nerwu VIII niewielkich rozmiarów i duży niedosłuch trudny przypadek w diagnostyce audiologicznej Hatliński G.J Sesja 6 AUDIOLOGIA Przewodniczący: Dr hab. Alicja Sekula, Prof. Oleg Khorow, Dr med. Emilia Kątska Adaptacja i walidacja testów dyskryminacji mowy dla dzieci Zgoda M.*, Coninx F., Lorens A., Hubinger P., Stumpf P., Lutek A., Piotrowska A., Skarżyński H. (Warszawa, Kolonia) Akustyczna i komputerowa realizacja detekcyjnych i dyskryminacyjnych testów behawioralnych u dzieci niedosłyszących poniżej 4 roku życia Stieler O.*, Sekula A., Komar D., Karlik M., Hojan E., Kowalczyk M. (Poznań) Walidacja kwestionariusza LittlEARS w grupie dzieci implantowanych Obrycka A., Padilla J.L., Lorens A.*, Piotrowska A., Skarżyński H Użycie i rozumienie przyimków w grupie dzieci 3 6-letnich korzystających z systemu implantu ślimakowego Solnica J.*, Barej A., Pankowska A., Waśkiewicz B., Lutek A., Skarżyński H Ocena rozwoju dziecka słyszącego niesłyszących rodziców Kątska E.*, Kurkowska E., Gwizda G., Niedzielska G. (Lublin) Rozwój programu wczesnej diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń słuchu u noworodków i przedszkolaków w regionie grodzieńskim Chorow O., Żuczko L.*, Marcul D., Jakusik T. (Grodno) Wyniki zachowawczego leczenia dysfunkcji trąbek słuchowych Szkiełkowska A.*, Ratyńska J., Ślusarczyk A., Pietrasik K. 12

7 16.25 Obiektywna ocena narządu słuchu u niemowląt z leukomalacją okołokomorową i encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną Widziszowska A.*, Namysłowski G. (Zabrze) Znaczenie dźwięków prostych i złożonych w diagnostyce słuchu osób starszych Świdziński P.*, Hashimoto A., Bilińska B. (Poznań) P10 Wyniki leczenia przewlekłych szumów usznych metodą elektrostymulacji w Ośrodku Rehabilitacji Laryngologicznej w Poznaniu Obrębowska Z., Dąbrowski P. (Poznań) P11 P12 Przypadek nagłej głuchoty u chorego leczonego peginterferonem alfa-2b z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C Olszewski J., Zielińska-Bliźniewska H., Kluch W.*, Miłoński J. (Łódź) Diagnostyka obrazowa u pacjentów z jednostronnym niedosłuchem odbiorczym Topolska M.M., Gościk E., Szreniawska A. (Białystok) Walne Zebranie Sekcji Foniatrycznej PTORL Wieczór towarzyski Palmiarnia Zielonogórska SOBOTA, r Warsztaty MEDICUS Dolnośląskie Centrum Laryngologii Aktualne trendy w diagnostyce i leczeniu zawrotów głowy i zaburzeń równowagi Prowadzenie: prof. dr hab. Lucyna Pośpiech, dr n. med. Wojciech Gawron Sesja 7 REHABILITACJA W AUDIOLOGII I FONIATRII Przewodniczący: Prof. Jadwiga Cieszyńska, Dr med. Anna Geremek, Dr med. Waldemar Wojnowski Wykład inaugurujący sesję Prof. dr hab. Jadwiga Cieszyńska (Katedra Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej IFP Akademii Pedagogicznej w Krakowie): Symultaniczno-sekwencyjna terapia zaburzeń komunikacji językowej dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym Ćwiczenia percepcji słuchowej u dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego Kłonica L.K., Lus-Sałdyka A., Geremek A., Skarżyński H Wpływ treningu słuchowego u pacjentów postlingwalnych korzystających z implantu ślimakowego Rostkowska J., Wojewódzka B., Geremek A., Skarżyński H Przydatność testu SERT w ocenie rozpoznawania dźwięków otoczenia u pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego Waśkiewicz B.*, Barej A.,Pankowska A., Solnica J., Lutek A., Geremek A., Skarżyński H. 13

8 10.00 Terapia metodą audytywno-werbalną w grupie dzieci wieku 1 3 po wszczepieniu implantu ślimakowego Barej A.*, Pankowska A., Lutek A., Solnica J., Waśkiewicz B., Skarżyński H Wyniki rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego w grupie dzieci przedszkolnych Ossolińska M.*, Wilusz A. (Rzeszów) Przerwa na kawę Sesja 8 TEMATY WOLNE Przewodniczący: Prof. UM Piotr Świdziński, Dr med. Grażyna Bartnik, Dr med. Eugeniusz Szymiec Zastosowanie słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu w skalowaniu hałasu impulsowego i ciągłego Kochanek K.*, Żera J., Piłka A., Młyński R., Skarżyński P.H Nadwrażliwość słuchowa u dzieci w materiale Kliniki Szumów Usznych IFPS Bartnik G.*, Jędrzejczak W., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Niedziałek I., Karpiesz L., Skarżyński H Współczesna strategia postępowania w szumach usznych u dorosłych Bartnik G.*, Fabijańska A., Raj-Koziak D., Niedziałek I., Karpiesz L., Fludra M., Latkowska E., Sarnicka I., Skarżyński H Ocena częstości występowania szumów usznych wśród 7-latków w Polsce wschodniej Raj-Koziak D.*, Piłka A., Bartnik G., Fabijańska A., Skarżyński H Audiometria wysokich częstotliwości i DPOAE u pacjentów z jednostronnymi szumami usznymi i prawidłowym słuchem Fabijańska A.*, Smurzyński J., Kochanek K., Bartnik G., Raj-Koziak D., Skarzyński H Urządzenia stosowane w Ośrodku Rehabilitacji Laryngologicznej UM w Poznaniu u osób z szumami usznymi leczonych metodą TRT w latach Lang-Małecka A.*, Modrzyńska M., Nowak M. (Poznań) Rehabilitacja dzieci z zarośnięciem zewnętrznego przewodu słuchowego Chorow O.*, Aleszczyk J., Pławski D. (Grodno) Jednoczesna rejestracja EEG/ERP i fmri jako metoda badania ośrodkowej części układu słuchowego wstępne wyniki Milner R.*, Rusiniak M., Wolak T., Piątkowska-Janko E., Bogorodzki P., Senderski A., Skarżyński H Przerwa na kawę Sesja 9 REHABILITACJA W AUDIOLOGII I FONIATRII Przewodniczący: Prof. Tomasz Zaleski, Dr Joanna Kobosko, Dr med. Anna Wojciechowska Postępy dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego w wieku 1 3 lat w ocenie rodziców na podstawie wywiadu Pankowska A.*, Barej A., Waśkiewicz B., Lutek A., Solnica J., Skarżyński H. 14

9 11.10 Rola zajęć grupowych w terapii pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego Waśkiewicz B.*, Barej A., Pankowska A., Solnica J., Lutek A., Geremek A., Skarżyński H Wstępne oceny zmian funkcjonowania pacjentów po operacji CI z głuchotą prelingwalną operowanych pomiędzy r.ż. Rostkowska J., Kobosko J., Lutek A., Geremek A., Skarżyński H Pomoc psychologiczna słyszącym rodzicom dzieci głuchych w konfrontacji z rzeczywistością Kobosko J Kwestionariusz satysfakcji z użytkowania systemu implantu u pacjentów z częściową głuchotą Putkiewicz J.*, Obrycka A., Piotrowska A., Jeruzalska M., Lorens A., Skarżyński H Zmiana jakości życia u osób dorosłych po wszczepieniu implantu ślimakowego Jeruzalska M.*, Zgoda M., Lorens A., Skarżyński H Sesja 10 TEMATY WOLNE Przewodniczący: Dr hab. Jerzy Kuczkowski, Dr med. Anna Sinkiewicz, Dr med. Jacek Kraśny Zapalenia górnych dróg oddechowych a choroba refluksowa (LPR) u dzieci Markowska R.*, Dziekiewicz M., Banaszkiewicz A., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Miaśkiewicz B., Skarżyński H., Radzikowski A Analiza przyczyn zakażeń górnych dróg oddechowych w grupie studentów wokalistyki Zimmer-Nowicka J., Januszewska-Stańczyk H. (Łódź, Katowice) Torbiel onkocytarna krtani Mackiewicz-Nartowicz H.*, Sinkiewicz A., Winiarski P., Wrzesiński W. (Bydgoszcz) Kostniaki i wyrośla kostne przewodu słuchowego zewnętrznego Kuczkowski J.*, Potocka M., Kobierska-Gulida G., Przewoźny T., Dubaniewicz-Wybieralska M. (Gdańsk) Lokalizacja sygnałów dźwiękowych stosowanych w sygnalizatorach na przejściach dla pieszych Niewiarowicz M. (Poznań) P13 Ocena przydatności testu VHIT (Videonystagmography Head Impulse Test) w diagnostyce uszkodzeń kanałów półkolistych Olszewski J. *, Pietkiewicz P., Miłoński J., Bielińska M. (Łódź) P14 P15 Ocena jakości życia u chorych cierpiących na zawroty głowy Kajdos M.*, Konopka W. (Łódź) Wpływ terapii betahistyną oraz elektrostymulacji narządu słuchu i rehabilitacji odcinka szyjnego kręgosłupa na zachowanie się subiektywnych szumów usznych Mielczarek M.*, Konopna W., Olszewski J. (Łódź) ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 15

10 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 POSTERY Nowe technologie informatyczne w organizacji badań przesiewowych wpływ na redukcję kosztów i poprawę wiarygodności badań Skarżyński H., Senderski A., Kochanek K., Ludwikowski M.*, Piłka A., Skarżyński P.H. Ocena algorytmu automatycznej detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu Trzaskowski B.*, Jędrzejczak W., Kochanek K., Piłka E., Skarżyński H. Analiza akustyczna głosu u chorych z przewlekłym przerostowym zapaleniem krtani Kluch W.*, Olszewski J., Mazurek A., Michalska J. (Łódź) Badania endoskopowe krtani u dzieci wskazania, znaczenie diagnostyczne Broda T., Kątska E.*, Wroczek-Glijer E., Janusz B. (Lublin) Wyniki rehabilitacji słuchu u dzieci z mnogimi wadami po wszczepieniu implantu Lutek* A., Zgoda M., Pankowska A., Geremek A., Skarżyński H. Czynniki wpływające na przebieg rehabilitacji słuchu i mowy u dzieci z głuchotą prelingwalną po wszczepieniu implantu ślimakowego Kotwicka-Ulbrych E., Jońska-Tomaszek A., Wańczko A., Bogusławska-Wilczyńska A. (Zielona Góra) Emisje otoakustyczne u pacjentów z częściową głuchotą Jędrzejczak W., Piłka E., Trzaskowski B.*, Piotrowska A., Lorens A., Kochanek K., Skarżyński H. Rozwój oddechu mównego i głosu u dzieci z zaburzeniem słuchu Jakusik T.*, Aleszczyk J., Chorow O. (Grodno) Wykorzystanie endofiberoskopii w diagnostyce foniatrycznej u dzieci Szlązak I.*, Niedzielska G. (Lublin) Wyniki leczenia przewlekłych szumów usznych metodą elektrostymulacji w Ośrodku Rehabilitacji Laryngologicznej w Poznaniu Obrębowska Z., Dąbrowski P. (Poznań) Przypadek nagłej głuchoty u chorego leczonego peginterferonem alfa-2b z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C Olszewski J., Zielińska-Bliźniewska H., Kluch W.*, Miłoński J. (Łódź) Diagnostyka obrazowa u pacjentów z jednostronnym niedosłuchem odbiorczym Topolska M.M., Gościk E., Szreniawska A. (Białystok) Ocena przydatności testu VHIT (Videonystagmography Head Impulse Test) w diagnostyce uszkodzeń kanałów półkolistych Olszewski J. *, Pietkiewicz P., Miłoński J., Bielińska M. (Łódź) Ocena jakości życia u chorych cierpiących na zawroty głowy Kajdos M.*, Konopka W. (Łódź) Wpływ terapii betahistyną oraz elektrostymulacji narządu słuchu i rehabilitacji odcinka szyjnego kręgosłupa na zachowanie się subiektywnych szumów usznych Mielczarek M.*, Konopna W., Olszewski J. (Łódź) 16

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W TRYBIE DZIENNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr

Bardziej szczegółowo

ESPCI Historia i ludzie

ESPCI Historia i ludzie Kongresy ESPCI, które odbywają się w cyklu dwuletnim, mają 17-letnią historię. Pierwszy kongres ESPCI miał miejsce w Nottingham w Wielkiej Brytanii w 1992 roku, przewodniczył mu prof. Gerard O Donoghue

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie analizy DNA w diagnostyce izolowanej postaci głuchoty. Identyfikacja mutacji del35g w genie GJB2.

Wykorzystanie analizy DNA w diagnostyce izolowanej postaci głuchoty. Identyfikacja mutacji del35g w genie GJB2. INSTYTUT MATKI I DZIECKA ZAKŁAD GENETYKI MEDYCZNEJ Kierownik Zakładu Prof. dr hab. med. Tadeusz Mazurczak TADEUSZ MAZURCZAK, WOJCIECH WISZNIEWSKI, EWA NOWAKOWSKA- SZYRWIŃSKA, ŁUCJA SOBIESZCZAŃSKA-RADZISZEWSKA,

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie XLII Zjazd Psychiatrów Polskich Miejsce psychiatrii

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ 2014 NUMER 4

GRUDZIEŃ 2014 NUMER 4 GRUDZIEŃ 2014 NUMER 4 2 W NUM ERZE W NUM ERZE REKLAMA 33 4 Słowo wstępne 6 Z implantem na stoku 75 Ubezpieczenie procesora Bezpieczna jesieńdźwięku z Nucleus 6 8 Przyjemność z kąpieli wodnych przez cały

Bardziej szczegółowo

wieku starszego w Polsce

wieku starszego w Polsce Otwarte Posiedzenie Komitetu Nauk Klinicznych Najczęstsze problemy medyczne wieku starszego w Polsce Materiały prasowe Warszawa, 24.03.2014 r. Organizatorzy: Patroni medialni: Otwarte Posiedzenie Komitetu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia ODDZIAŁ FIZJOTERAPII II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII I ROK studiów drugiego stopnia r. ak. 2009/2010 PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Program szczegółowy. Środa, 04.03.2015

Program szczegółowy. Środa, 04.03.2015 XXI Konferencja Szkoleniowa i XVII Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE Program szczegółowy Środa, 04.03.2015 Sala A - Tatry 1 18:00-19:00 przewodniczy:

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO NEUROPSYCHOLOGICZNE *** WYDZIAŁ PSYCHOLOGII I NAUK O RODZINIE KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO ***

POLSKIE TOWARZYSTWO NEUROPSYCHOLOGICZNE *** WYDZIAŁ PSYCHOLOGII I NAUK O RODZINIE KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO *** ORGANIZATORZY POLSKIE TOWARZYSTWO NEUROPSYCHOLOGICZNE *** WYDZIAŁ PSYCHOLOGII I NAUK O RODZINIE KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO *** KATEDRA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ WSFP IGNATIANUM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA DRUGIEGO STOPNIA W TRYBIE ZAOCZNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr inż.

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Problemy orzecznicze w badaniach profilaktycznych

Problemy orzecznicze w badaniach profilaktycznych Ewa Wągrowska-Koski Marcin Rybacki Mariola Śliwińska - Kowalska Jolanta Walusiak - Skorupa Magdalena Lewańska Alicja Pas-Wyroślak Dorota Klimecka-Muszyńska Problemy orzecznicze w badaniach profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE TRANSPORTU Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w medycynie pracy Warszawa

Bardziej szczegółowo

PHONAK. hearing systems SONO. marke-med aparaty słuchowe. STARKEY Laboratories, Poland Sp. z o.o.

PHONAK. hearing systems SONO. marke-med aparaty słuchowe. STARKEY Laboratories, Poland Sp. z o.o. PHONAK hearing systems SONO marke-med aparaty słuchowe STARKEY Laboratories, Poland Sp. z o.o. high definition hearing DZIAŁALNOŚĆ PSPS styczeń 2006 Szanowni Czytelnicy, oddajemy w ręce Państwa Biuletyn,

Bardziej szczegółowo

Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych

Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych Joanna Kamińska Absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego i Studium Socjoterapii. Ukończyła m. in. kwalifikacyjny kurs

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Studia stacjonarne I rok studiów i dalsze od roku 2012/2013 Kierunek: Fizjoterapia Tarnów czerwiec

Bardziej szczegółowo

XII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ, 20 lat Medycyny Rodzinnej w Polsce, Warszawa 24-27 maja 2012 roku

XII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ, 20 lat Medycyny Rodzinnej w Polsce, Warszawa 24-27 maja 2012 roku CZWARTEK, 24 MAJA 2012 UROCZYSTA SESJA OTWARCIA XII KONGRESU MEDYCYNY RODZINNEJ Prowadzenie: Michał Juszczakiewicz Gala 20-lecia In vino veritas Pan Marek Kondrat Polski aktor filmowy i teatralny, koneser

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Plan i program nauczania zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Warszawski Uniwersytet Medyczny. Zajęcia Fakultatywne

Warszawski Uniwersytet Medyczny. Zajęcia Fakultatywne Warszawski Uniwersytet Medyczny Zajęcia Fakultatywne DLA STUDENTÓW III, IV, V i VI ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2011/2012 Za merytoryczne przygotowanie tekstu odpowiadają pracownicy jednostek

Bardziej szczegółowo

OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla:

OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla: OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla: Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Pielęgniarstwo drugi praktyczny Kod efektu kształcenia A.W1. A.W2. A.W3. A.W4. A.W5.

Bardziej szczegółowo

5/IV/2008. Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY. Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii

5/IV/2008. Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY. Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii 5/IV/2008 Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii SPONSORAMI PFED SĄ: Wszystkie prace plastyczne zamieszczone

Bardziej szczegółowo

Spis treś ci. 125 Sło wo wstęp ne An drzej Ste ciw ko

Spis treś ci. 125 Sło wo wstęp ne An drzej Ste ciw ko Spis treś ci 125 Sło wo wstęp ne An drzej Ste ciw ko Prace oryginalne 127 Marta Bażydło, Katarzyna Żułtak-Bączkowska, Liliana Zaremba-Pechmann, Iwona Rotter, Beata Karakiewicz Analiza stosowania leków

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji W STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ Program podstawowy dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2002 Program

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego AUTOREFERAT dr n. med. Bogdan Czapiga Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego I. Imię i nazwisko: Bogdan Czapiga, data urodzenia 21.06.1959 r. w Wołowie II. Posiadane

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ MOWY DZIECKA PSL/P1. Nazwa przedmiotu

ROZWÓJ MOWY DZIECKA PSL/P1. Nazwa przedmiotu PSL/P1 Nazwa przedmiotu ROZWÓJ MOWY DZIECKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia IFP UR Podyplomowe Studia Logopedii PSL/P1 Kierunek studiów Poziom Forma studiów Logopedia Studia

Bardziej szczegółowo

Bartnikowska U.: Dziecko z uszkodzonym słuchem w rodzinie zastępczej - studium przypadku. Wychowanie na co Dzień 2013, nr 1-2, s. 3-8.

Bartnikowska U.: Dziecko z uszkodzonym słuchem w rodzinie zastępczej - studium przypadku. Wychowanie na co Dzień 2013, nr 1-2, s. 3-8. NIESŁYSZĄCY I SŁABOSŁYSZĄCY Barańska J.: Dzieci z uszkodzonym słuchem w nauczaniu integracyjnym. Szkoła Specjalna 2003, nr 4, s. 236-239. Bartnikowska U.: Dziecko z uszkodzonym słuchem w rodzinie zastępczej

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-8162 NR 29/3 lipiec sierpień wrzesień 2010. Otwarcie zmodernizowanej Otolaryngologii

ISSN 1644-8162 NR 29/3 lipiec sierpień wrzesień 2010. Otwarcie zmodernizowanej Otolaryngologii ISSN 1644-8162 NR 29/3 lipiec sierpień wrzesień 2010 Otwarcie zmodernizowanej Otolaryngologii Drodzy czytelnicy Ostatnie miesiące w naszym Szpitalu były pełne ważnych wydarzeń. We wrześniu miało miejsce

Bardziej szczegółowo

III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji

III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, 27 29 wrzeœnia 2007 Polska Rada Resuscytacji Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. L. Bierkowskiego Katedra

Bardziej szczegółowo