V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej PTORL ChGiSz, Zielona Góra, maja 2010 r. SESJA 2 FONIATRIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej PTORL ChGiSz, Zielona Góra, 20 22 maja 2010 r. SESJA 2 FONIATRIA"

Transkrypt

1 PROGRAM RAMOWY czwartek, piąt ek, sobota, Warsztaty Zawroty głowy Otwarcie Konferencji Wykład inauguracyjny Wykłady inaugurujące obrady SESJA 1 AUDIOLOGIA SESJA 3 AUDIOLOGIA SESJA 5 AUDIOLOGIA Walne Zebranie Sekcji Foniatrycznej SESJA 2 FONIATRIA przerwa na kawę SESJA 4 FONIATRIA przerwa na lunch SESJA 6 AUDIOLOGIA SESJA 7 REHABILITACJA SESJA 8 TEMATY WOLNE przerwa na kawę SESJA 9 SESJA 10 REHABILITACJA TEMATY WOLNE Zakończenie Konferencji

2 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY Uroczyste Otwarcie Konferencji CZWARTEK, r. Wykład inauguracyjny: Prof. dr hab. Janusz Gil Dyrektor Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego Diabelski Chór Czarnych Dziur Koktail powitalny Piątek, r Wykład inaugurujący obrady: Prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński Konsultant Krajowy w Dziedzinie Audiologii i Foniatrii Współczesne możliwości audiologii, otologii i obrazowania biomedycznego w rozwoju słuchu i mowy Prof. dr hab. med. Witold Szyfter Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków po siedmiu latach realizacji Sesja 1 AUDIOLOGIA Przewodniczący: Prof. Antoni Pruszewicz, Dr hab. Krzysztof Kochanek, Dr med. Anna Bogusławska-Wilczyńska letni program badań populacji 12-latków w Warszawie wyniki Skarżyński H., Senderski A., Kochanek K., Ludwikowski M.*, Piłka A., Skarżyński P.H Wyniki badań przesiewowych słuchu dzieci z klas pierwszych z terenów wiejskich i małych miast województwa podkarpackiego zrealizowanych w 2008 r. Szuber D.*, Kochanek K., Bruski Ł., Skarżyński P.H. (Rzeszów, Warszawa) Ocena przydatności metod obiektywnych i audiometrycznych w badaniach przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym Śliwa L.*, Kochanek K., Piłka A., Senderski A., Ganc M., Skarżyński H Stan narządu słuchu u dzieci z wybranych szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego Dąbrowska A.*, Witkowska K. (Szczecin) P01 Nowe technologie informatyczne w organizacji badań przesiewowych wpływ na redukcję kosztów i poprawę wiarygodności badań Skarżyński H., Senderski A., Kochanek K., Ludwikowski M.*, Piłka A., Skarżyński P.H. P02 Ocena algorytmu automatycznej detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu Trzaskowski B.*, Jędrzejczak W., Kochanek K., Piłka E., Skarżyński H. 8

3 10.30 Implant Ślimakowy Nucleus 5 nowy standard w jakości słyszenia mgr inż. Marcin Talar (Medicus) Przerwa na kawę Sesja 2 FONIATRIA Przewodniczący: Prof. Andrzej Obrębowski, Prof. Czesława Tarnowska, Dr med. Agata Szkiełkowska Wykład inaugurujący sesję Prof. dr hab. med. Andrzej Obrębowski: Wpływ niedosłuchu na rozwój mowy u dzieci Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego (SLI) a zaburzenia centralnych procesów słuchowych Włodarczyk E.*, Szkiełkowska A., Mularzuk M., Markowska R., Skarżyński H., Ganc M., Piłka A Wielokierunkowa analiza przyczyn niepowodzeń w rozwoju mowy u dzieci z implantem ślimakowym Tabaka B., Stieler M., Kociemba J. (Poznań) Ocena mowy i słuchu u dzieci z niedosłuchem wykrytym w ramach Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków Drela M.*, Sinkiewicz A., Mackiewicz-Nartowicz H., Bielecka A., Szarkiewicz M., Owczarzak H. (Bydgoszcz) Zaburzenia procesu komunikatywnego w zespole wad wrodzonych przypominających trisomię 18 pary chromosomów (zespół Edwardsa) Pruszewicz A., Wiskirska-Woźnica B., Wojnowski W., Czerniejewska H.*, Jackowska J., Kamińska I., Szyfter K., Jarmuż M. (Poznań) P03 Analiza akustyczna głosu u chorych z przewlekłym przerostowym zapaleniem krtani Kluch W.*, Olszewski J., Mazurek A., Michalska J. (Łódź) P Przerwa na kawę Badania endoskopowe krtani u dzieci wskazania, znaczenie diagnostyczne Broda T., Kątska E.*, Wroczek-Glijer E., Janusz B. (Lublin) Sesja 3 AUDIOLOGIA Przewodniczący: Prof. Linda Luxon, Prof. Witold Szyfter, Prof. Jurek Olszewski Prof. Linda Luxon, Dr Ewa Raglan (National Audiology Clinical Champions, Department of Health, UK) Transformation of audiology services in UK. Training of family doctors in the audiology patients triage lat działania Poznańskiego Programu Chirurgicznego Leczenia Głuchoty od operacji klasycznej do technik minimalnie inwazyjnych Szyfter W., Karlik M., Wróbel M., Borucki Ł. (Poznań) Stapedotomia w leczeniu otosklerozy u dzieci Skarżyński H., Porowski M.*, Młotkowska-Klimek P., Skarżyński P.H., Pastuszak A Wykorzystanie implantów hybrydowych do stymulacji elektroakustycznej w leczeniu głębokich niedosłuchów wysokoczęstotliwościowych technika chirurgiczna Szyfter W., Karlik M., Borucki Ł., Wróbel M. (Poznań) 9

4 12.10 Programy wspomagające słyszenie metodami implantowymi kwalifikacja do wszczepów ślimakowych, implantów hybrydowych oraz aparatów BAHA Sekula A.*, Wiskirska-Woźnica B., Karlik M. (Poznań) Analiza skuteczności implantacji systemu Baha w Klinice Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Wróbel M.*, Borucki Ł., Wójtowicz J., Stieler M., Szyfter W. (Poznań) Wykorzystanie implantów hybrydowych do stymulacji elektroakustycznej w leczeniu głębokich niedosłuchów wysokoczęstotliwościowych zasady kwalifikacji chorych do implantacji hybrydowej Sekula A., Szyfter W., Karlik M., Wiskirska-Woźnica B., Stieler O. (Poznań) Protezowanie jednostronnych niedosłuchów odbiorczych u dzieci z wykorzystaniem systemu BAHA Piotrowska A.*, Mrówka M., Lorens A., Skarżyński H Symulacja percepcji słuchowej u pacjentów implantowanych Walkowiak A.*, Kostek B., Lorens A., Skarżyński H Procedura doboru wartości poziomu komfortowego słyszenia oparta o pomiary psychofizyczne i obiektywne Wąsowski A.*, Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H., Pałko T Analiza pomiarów śródoperacyjnych elektrycznie wywołanych odpowiedzi nerwu słuchowego w systemie implantu ślimakowego Zadrożniak. M.*, Szymański M., Siwiec H., Gołąbek W. (Lublin) P05 Wyniki rehabilitacji słuchu u dzieci z mnogimi wadami po wszczepieniu implantu Lutek* A., Zgoda M., Pankowska A., Geremek A., Skarżyński H. P06 P Przerwa na lunch Czynniki wpływające na przebieg rehabilitacji słuchu i mowy u dzieci z głuchotą prelingwalną po wszczepieniu implantu ślimakowego Kotwicka-Ulbrych E., Jońska-Tomaszek A., Wańczko A., Bogusławska-Wilczyńska A. (Zielona Góra) Emisje otoakustyczne u pacjentów z częściową głuchotą Jędrzejczak W., Piłka E., Trzaskowski B.*, Piotrowska A., Lorens A., Kochanek K., Skarżyński H Sesja 4 FONIATRIA Przewodniczący: Dr hab. Bożena Wiskirska-Woźnica, Dr hab. Jarosław Markowski, Dr med. Anna Domeracka-Kołodziej Wykład inaugurujący sesję Dr hab. med. Bożena Wiskirska-Woźnica: Zmiany w głosie pod wpływem czynników emocjonalnych i osobowościowych Porównanie pewnych cech osobowości z wynikami samooceny głosu w skali emocjonalnej VHI Wojnowski W.*, Wiskirska-Woźnica B., Kortus J. (Poznań) Ocena przydatności skali temperamentu TEMPS-A w diagnostyce afonii psychogennej Sinkiewicz A.*, Borkowska A., Mackiewicz-Nartowicz H., Wiskirska-Woźnica B., Wojnowski W., Bielecka A. (Bydgoszcz, Poznań) 10

5 12.00 Zastosowanie kompleksu neurotoksyny Clostridium botulinum typ A (Botox) w leczeniu głosu przedsionkowego Zawadzka R.*, Domeracka-Kołodziej A., Niemczyk K Wpływ funkcji artykulatorów na zaburzenia głosu Kazanecka E.*, Wrońska A., Kurowska A., Szkiełkowska A., Skarżyński H Objawy dysfunkcji podniebienia miękkiego w miokloniach podniebienia opis przypadku Wojnowski W.*, Wiskirska-Woźnica B., Wojciechowska A. (Poznań) Przydatność videostrobokimografii w praktyce klinicznej Szkiełkowska A.*, Miaśkiewicz B., Markowska R., Włodarczyk E., Uszyńska-Tuzinek M., Skarżyński H Odległe wyniki badania narządu głosu u chorych z porażeniem nerwów krtaniowych wstecznych po operacji tarczycy Piekaj-Stefańska D., Obrębowski A. (Katowice, Poznań) Vocastim w rehabilitacji pacjentów z dysforią porażenną Ratyńska J.*, Szkiełkowska A., Baczyńska S Zastosowanie metody biofeedback u pacjentów z dysfonią hyperfunkcjonalną Szkiełkowska A., Baczyńska-Świerczyńska S.*, Ratyńska J Zastosowanie trzech różnych typów wentylowych protez głosowych w rehabilitacji głosu u chorych po całkowitym usunięciu krtani Dąbrowski P.*, Obrębowska Z., Szyfter W. (Poznań) Modyfikacje technik operacyjnych w zależności od zastosowanej protezy głosowej w chirurgicznej rehabilitacji głosu u chorych po całkowitym usunięciu krtani Dąbrowski P.*, Obrębowska Z., Szyfter W. (Poznań) P08 Rozwój oddechu mównego i głosu u dzieci z zaburzeniem słuchu Jakusik T.*, Aleszczyk J., Chorow O. (Grodno) P Przerwa na lunch Wykorzystanie endofiberoskopii w diagnostyce foniatrycznej u dzieci Szlązak I.*, Niedzielska G. (Lublin) Sesja 5 AUDIOLOGIA Przewodniczący: Prof. Wiesław Sułkowski, Prof. Wiesław Konopka, Dr med. Małgorzata Mueller-Malesińska Telefitting nową szansą na stały nadzór i kontrolę implantu ślimakowego Wąsowski A.*, Skarżyński H., Zgoda M., Obrycka A., Skarżyński P.H., Bruski Ł., Kopaczewski M Implant ucha środkowego szansą na eliminację niektórych ograniczeń w odbiorze dźwięków wprowadzanych przez aparaty słuchowe Olszewski Ł.*, Ratuszniak A., Obrycka A., Porowski M., Skarżyński H Badania retrospektywne progów słyszenia u pacjentów z częściową głuchotą kwalifikowanych do wszczepienia implantu ślimakowego w latach Piotrowska A.*, Lorens A., Skarżyński H. 11

6 15.45 Wpływ percepcji struktury czasowej dźwięku na rozumienie mowy u pacjentów implantowanych Lorens A.*, Zgoda M., Obrycka A., Piotrowska A., Skarżyński H Porównanie wartości progu rozumienia mowy z progiem słyszenia w polu swobodnym u dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego Lutek A.*, Lorens A., Piotrowska A., Putkiewicz J. Geremek A., Skarżyński H Funkcjonalna ocena wrażliwości na antybiotyki aminoglikozydowe linii limfoblastycznych wyprowadzonych od nosicieli potencjalnie patologicznych zmian w genie 12S rrna Rydzanicz M., Wróbel M., Jarmuż M., Gawęcki W., Wierzbicka M., Szyfter W., Szyfter K. (Poznań) Częstość występowania mutacji 35delG w grupach pacjentów z niegenetycznymi czynnikami ryzyka niedosłuchu Mueller-Malesińska M. Pollak A., Lechowicz U., Skórka A., Ołdak M. Skarżyński H. Korniszewski L., Płoski R Poszukiwanie nieznanych mutacji w regionie genu GJB2 wśród pacjentów z niedosłuchem w oparciu o nową metodę Mutation Matched Chromosome Pool Analysis MMCPA Pollak A., Lechowicz U., Mueller-Malesińska M., Skórka A., Ołdak M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski R Mnoga nerwiako-włókniakowatość typu II a objawy audiologiczne Kraśny J., Wiskirska-Woźnica B. (Poznań) Nerwiak nerwu VIII niewielkich rozmiarów i duży niedosłuch trudny przypadek w diagnostyce audiologicznej Hatliński G.J Sesja 6 AUDIOLOGIA Przewodniczący: Dr hab. Alicja Sekula, Prof. Oleg Khorow, Dr med. Emilia Kątska Adaptacja i walidacja testów dyskryminacji mowy dla dzieci Zgoda M.*, Coninx F., Lorens A., Hubinger P., Stumpf P., Lutek A., Piotrowska A., Skarżyński H. (Warszawa, Kolonia) Akustyczna i komputerowa realizacja detekcyjnych i dyskryminacyjnych testów behawioralnych u dzieci niedosłyszących poniżej 4 roku życia Stieler O.*, Sekula A., Komar D., Karlik M., Hojan E., Kowalczyk M. (Poznań) Walidacja kwestionariusza LittlEARS w grupie dzieci implantowanych Obrycka A., Padilla J.L., Lorens A.*, Piotrowska A., Skarżyński H Użycie i rozumienie przyimków w grupie dzieci 3 6-letnich korzystających z systemu implantu ślimakowego Solnica J.*, Barej A., Pankowska A., Waśkiewicz B., Lutek A., Skarżyński H Ocena rozwoju dziecka słyszącego niesłyszących rodziców Kątska E.*, Kurkowska E., Gwizda G., Niedzielska G. (Lublin) Rozwój programu wczesnej diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń słuchu u noworodków i przedszkolaków w regionie grodzieńskim Chorow O., Żuczko L.*, Marcul D., Jakusik T. (Grodno) Wyniki zachowawczego leczenia dysfunkcji trąbek słuchowych Szkiełkowska A.*, Ratyńska J., Ślusarczyk A., Pietrasik K. 12

7 16.25 Obiektywna ocena narządu słuchu u niemowląt z leukomalacją okołokomorową i encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną Widziszowska A.*, Namysłowski G. (Zabrze) Znaczenie dźwięków prostych i złożonych w diagnostyce słuchu osób starszych Świdziński P.*, Hashimoto A., Bilińska B. (Poznań) P10 Wyniki leczenia przewlekłych szumów usznych metodą elektrostymulacji w Ośrodku Rehabilitacji Laryngologicznej w Poznaniu Obrębowska Z., Dąbrowski P. (Poznań) P11 P12 Przypadek nagłej głuchoty u chorego leczonego peginterferonem alfa-2b z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C Olszewski J., Zielińska-Bliźniewska H., Kluch W.*, Miłoński J. (Łódź) Diagnostyka obrazowa u pacjentów z jednostronnym niedosłuchem odbiorczym Topolska M.M., Gościk E., Szreniawska A. (Białystok) Walne Zebranie Sekcji Foniatrycznej PTORL Wieczór towarzyski Palmiarnia Zielonogórska SOBOTA, r Warsztaty MEDICUS Dolnośląskie Centrum Laryngologii Aktualne trendy w diagnostyce i leczeniu zawrotów głowy i zaburzeń równowagi Prowadzenie: prof. dr hab. Lucyna Pośpiech, dr n. med. Wojciech Gawron Sesja 7 REHABILITACJA W AUDIOLOGII I FONIATRII Przewodniczący: Prof. Jadwiga Cieszyńska, Dr med. Anna Geremek, Dr med. Waldemar Wojnowski Wykład inaugurujący sesję Prof. dr hab. Jadwiga Cieszyńska (Katedra Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej IFP Akademii Pedagogicznej w Krakowie): Symultaniczno-sekwencyjna terapia zaburzeń komunikacji językowej dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym Ćwiczenia percepcji słuchowej u dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego Kłonica L.K., Lus-Sałdyka A., Geremek A., Skarżyński H Wpływ treningu słuchowego u pacjentów postlingwalnych korzystających z implantu ślimakowego Rostkowska J., Wojewódzka B., Geremek A., Skarżyński H Przydatność testu SERT w ocenie rozpoznawania dźwięków otoczenia u pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego Waśkiewicz B.*, Barej A.,Pankowska A., Solnica J., Lutek A., Geremek A., Skarżyński H. 13

8 10.00 Terapia metodą audytywno-werbalną w grupie dzieci wieku 1 3 po wszczepieniu implantu ślimakowego Barej A.*, Pankowska A., Lutek A., Solnica J., Waśkiewicz B., Skarżyński H Wyniki rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego w grupie dzieci przedszkolnych Ossolińska M.*, Wilusz A. (Rzeszów) Przerwa na kawę Sesja 8 TEMATY WOLNE Przewodniczący: Prof. UM Piotr Świdziński, Dr med. Grażyna Bartnik, Dr med. Eugeniusz Szymiec Zastosowanie słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu w skalowaniu hałasu impulsowego i ciągłego Kochanek K.*, Żera J., Piłka A., Młyński R., Skarżyński P.H Nadwrażliwość słuchowa u dzieci w materiale Kliniki Szumów Usznych IFPS Bartnik G.*, Jędrzejczak W., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Niedziałek I., Karpiesz L., Skarżyński H Współczesna strategia postępowania w szumach usznych u dorosłych Bartnik G.*, Fabijańska A., Raj-Koziak D., Niedziałek I., Karpiesz L., Fludra M., Latkowska E., Sarnicka I., Skarżyński H Ocena częstości występowania szumów usznych wśród 7-latków w Polsce wschodniej Raj-Koziak D.*, Piłka A., Bartnik G., Fabijańska A., Skarżyński H Audiometria wysokich częstotliwości i DPOAE u pacjentów z jednostronnymi szumami usznymi i prawidłowym słuchem Fabijańska A.*, Smurzyński J., Kochanek K., Bartnik G., Raj-Koziak D., Skarzyński H Urządzenia stosowane w Ośrodku Rehabilitacji Laryngologicznej UM w Poznaniu u osób z szumami usznymi leczonych metodą TRT w latach Lang-Małecka A.*, Modrzyńska M., Nowak M. (Poznań) Rehabilitacja dzieci z zarośnięciem zewnętrznego przewodu słuchowego Chorow O.*, Aleszczyk J., Pławski D. (Grodno) Jednoczesna rejestracja EEG/ERP i fmri jako metoda badania ośrodkowej części układu słuchowego wstępne wyniki Milner R.*, Rusiniak M., Wolak T., Piątkowska-Janko E., Bogorodzki P., Senderski A., Skarżyński H Przerwa na kawę Sesja 9 REHABILITACJA W AUDIOLOGII I FONIATRII Przewodniczący: Prof. Tomasz Zaleski, Dr Joanna Kobosko, Dr med. Anna Wojciechowska Postępy dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego w wieku 1 3 lat w ocenie rodziców na podstawie wywiadu Pankowska A.*, Barej A., Waśkiewicz B., Lutek A., Solnica J., Skarżyński H. 14

9 11.10 Rola zajęć grupowych w terapii pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego Waśkiewicz B.*, Barej A., Pankowska A., Solnica J., Lutek A., Geremek A., Skarżyński H Wstępne oceny zmian funkcjonowania pacjentów po operacji CI z głuchotą prelingwalną operowanych pomiędzy r.ż. Rostkowska J., Kobosko J., Lutek A., Geremek A., Skarżyński H Pomoc psychologiczna słyszącym rodzicom dzieci głuchych w konfrontacji z rzeczywistością Kobosko J Kwestionariusz satysfakcji z użytkowania systemu implantu u pacjentów z częściową głuchotą Putkiewicz J.*, Obrycka A., Piotrowska A., Jeruzalska M., Lorens A., Skarżyński H Zmiana jakości życia u osób dorosłych po wszczepieniu implantu ślimakowego Jeruzalska M.*, Zgoda M., Lorens A., Skarżyński H Sesja 10 TEMATY WOLNE Przewodniczący: Dr hab. Jerzy Kuczkowski, Dr med. Anna Sinkiewicz, Dr med. Jacek Kraśny Zapalenia górnych dróg oddechowych a choroba refluksowa (LPR) u dzieci Markowska R.*, Dziekiewicz M., Banaszkiewicz A., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Miaśkiewicz B., Skarżyński H., Radzikowski A Analiza przyczyn zakażeń górnych dróg oddechowych w grupie studentów wokalistyki Zimmer-Nowicka J., Januszewska-Stańczyk H. (Łódź, Katowice) Torbiel onkocytarna krtani Mackiewicz-Nartowicz H.*, Sinkiewicz A., Winiarski P., Wrzesiński W. (Bydgoszcz) Kostniaki i wyrośla kostne przewodu słuchowego zewnętrznego Kuczkowski J.*, Potocka M., Kobierska-Gulida G., Przewoźny T., Dubaniewicz-Wybieralska M. (Gdańsk) Lokalizacja sygnałów dźwiękowych stosowanych w sygnalizatorach na przejściach dla pieszych Niewiarowicz M. (Poznań) P13 Ocena przydatności testu VHIT (Videonystagmography Head Impulse Test) w diagnostyce uszkodzeń kanałów półkolistych Olszewski J. *, Pietkiewicz P., Miłoński J., Bielińska M. (Łódź) P14 P15 Ocena jakości życia u chorych cierpiących na zawroty głowy Kajdos M.*, Konopka W. (Łódź) Wpływ terapii betahistyną oraz elektrostymulacji narządu słuchu i rehabilitacji odcinka szyjnego kręgosłupa na zachowanie się subiektywnych szumów usznych Mielczarek M.*, Konopna W., Olszewski J. (Łódź) ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 15

10 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 POSTERY Nowe technologie informatyczne w organizacji badań przesiewowych wpływ na redukcję kosztów i poprawę wiarygodności badań Skarżyński H., Senderski A., Kochanek K., Ludwikowski M.*, Piłka A., Skarżyński P.H. Ocena algorytmu automatycznej detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu Trzaskowski B.*, Jędrzejczak W., Kochanek K., Piłka E., Skarżyński H. Analiza akustyczna głosu u chorych z przewlekłym przerostowym zapaleniem krtani Kluch W.*, Olszewski J., Mazurek A., Michalska J. (Łódź) Badania endoskopowe krtani u dzieci wskazania, znaczenie diagnostyczne Broda T., Kątska E.*, Wroczek-Glijer E., Janusz B. (Lublin) Wyniki rehabilitacji słuchu u dzieci z mnogimi wadami po wszczepieniu implantu Lutek* A., Zgoda M., Pankowska A., Geremek A., Skarżyński H. Czynniki wpływające na przebieg rehabilitacji słuchu i mowy u dzieci z głuchotą prelingwalną po wszczepieniu implantu ślimakowego Kotwicka-Ulbrych E., Jońska-Tomaszek A., Wańczko A., Bogusławska-Wilczyńska A. (Zielona Góra) Emisje otoakustyczne u pacjentów z częściową głuchotą Jędrzejczak W., Piłka E., Trzaskowski B.*, Piotrowska A., Lorens A., Kochanek K., Skarżyński H. Rozwój oddechu mównego i głosu u dzieci z zaburzeniem słuchu Jakusik T.*, Aleszczyk J., Chorow O. (Grodno) Wykorzystanie endofiberoskopii w diagnostyce foniatrycznej u dzieci Szlązak I.*, Niedzielska G. (Lublin) Wyniki leczenia przewlekłych szumów usznych metodą elektrostymulacji w Ośrodku Rehabilitacji Laryngologicznej w Poznaniu Obrębowska Z., Dąbrowski P. (Poznań) Przypadek nagłej głuchoty u chorego leczonego peginterferonem alfa-2b z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C Olszewski J., Zielińska-Bliźniewska H., Kluch W.*, Miłoński J. (Łódź) Diagnostyka obrazowa u pacjentów z jednostronnym niedosłuchem odbiorczym Topolska M.M., Gościk E., Szreniawska A. (Białystok) Ocena przydatności testu VHIT (Videonystagmography Head Impulse Test) w diagnostyce uszkodzeń kanałów półkolistych Olszewski J. *, Pietkiewicz P., Miłoński J., Bielińska M. (Łódź) Ocena jakości życia u chorych cierpiących na zawroty głowy Kajdos M.*, Konopka W. (Łódź) Wpływ terapii betahistyną oraz elektrostymulacji narządu słuchu i rehabilitacji odcinka szyjnego kręgosłupa na zachowanie się subiektywnych szumów usznych Mielczarek M.*, Konopna W., Olszewski J. (Łódź) 16

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII WYZWANIA MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNE PERSPEKTYWY 17 19.09.2015, KOŁOBRZEG Program naukowy 17 września 2015, Czwartek od 11.00 rejestracja 12.00-13.00 KURS

Bardziej szczegółowo

OTORYNOLARYNGOLOGIA X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego Łódź 7-8 marca 2013

OTORYNOLARYNGOLOGIA X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego Łódź 7-8 marca 2013 X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego Łódź, 7-8 marca 2013 Teatr im. S. Jaracza ul. Jaracza 27, Łódź Przewodnicząca Prof. dr hab. med. Mariola

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska. Organizatorzy. Komitet Naukowy. Łódź, 7-8 marca 2013

Przewodnicząca Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska. Organizatorzy. Komitet Naukowy. Łódź, 7-8 marca 2013 X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ 2013 OTORYNOLARYNGOLOGIA X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa V Konferencja Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Siedziba Komitetu Naukowego Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź, tel. 42 631 45 21, fax 42 631 45 19

Siedziba Komitetu Naukowego Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź, tel. 42 631 45 21, fax 42 631 45 19 XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ 2015 1 OTORYNOLARYNGOLOGIA XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa VII Konferencja Polskiego

Bardziej szczegółowo

XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ 2016

XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ 2016 XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ 2016 1 XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ 2016 25-26 lutego

Bardziej szczegółowo

www.laryngologia2015.pl

www.laryngologia2015.pl I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII WYZWANIA MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNE PERSPEKTYWY 17 19.09.2015, KOŁOBRZEG Program naukowy aktualizacja na dzień 8.09.2015 17 września 2015, Czwartek od

Bardziej szczegółowo

Publikacje krajowe Autor monografii o zasięgu krajowym

Publikacje krajowe Autor monografii o zasięgu krajowym Publikacje krajowe Autor monografii o zasięgu krajowym 1. Skarżyński H.: Wyrównywanie szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach Europy Priorytet polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ 2012 Miejsce obrad: Teatr im. S. Jaracza w Łodzi Termin: 8-9 marca 2012

IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ 2012 Miejsce obrad: Teatr im. S. Jaracza w Łodzi Termin: 8-9 marca 2012 Czwartek, 8 marca 2012 IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ 2012 Miejsce obrad: Teatr im. S. Jaracza w Łodzi Termin: 8-9 marca 2012 PROGRAM Warsztat 1: Interaktywny program ochrony

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w AUDIOLOGII I FONIATRII

Program specjalizacji w AUDIOLOGII I FONIATRII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w AUDIOLOGII I FONIATRII Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ 2012 Miejsce obrad: Teatr im. S. Jaracza w Łodzi Termin: 8-9 marca 2012

IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ 2012 Miejsce obrad: Teatr im. S. Jaracza w Łodzi Termin: 8-9 marca 2012 IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ 2012 Miejsce obrad: Teatr im. S. Jaracza w Łodzi Termin: 8-9 marca 2012 Czwartek, 8 marca 2012 PROGRAM Warsztat 1: Interaktywny program ochrony

Bardziej szczegółowo

03 marca 2016, czwartek

03 marca 2016, czwartek 03 marca 2016, czwartek SALA KWIATOWA 09:30-13:00 PREZENTACJE USTNE 09:30 10:30 Epidemiologia prof. dr hab. Krzysztof Kochanek, dr med. Danuta Raj-Koziak, dr med. Anna Piotrowska 1. A. Piotrowska, D. Raj-Koziak,

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 28 kwietnia 2016

Czwartek, 28 kwietnia 2016 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 czwartek, 28 kwietnia 2016 piątek,

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny proces diagnostyczny w kierunku zastosowania implantów ślimakowych

Wielospecjalistyczny proces diagnostyczny w kierunku zastosowania implantów ślimakowych Załącznik nr 2 Wielospecjalistyczny proces diagnostyczny w kierunku zastosowania implantów ślimakowych I. Wprowadzenie Cele diagnostyki: Wybór grupy pacjentów spełniających wskazania medyczne, psychologiczne,

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska. Organizatorzy

Przewodnicząca Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska. Organizatorzy XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ 2014 OTORYNOLARYNGOLOGIA XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa VI Konferencja Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Implanty pniowe u pacjentów z NF-2 w praktyce klinicznej

Implanty pniowe u pacjentów z NF-2 w praktyce klinicznej Implanty pniowe u pacjentów z NF-2 w praktyce klinicznej Lidia Mikołajewska, Kazimierz Niemczyk, Andrzej Marchel, Agnieszka Pastuszka Katedra i Klinika Otolaryngologii Katedra i Klinika Neurochirurgii

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA PARTNERÓW WYDARZENIA

OFERTA DLA PARTNERÓW WYDARZENIA III Śląskie Forum Laryngologiczne Współczesne wyzwania w audiologii i otoneurologii 16 18 lutego 2017 r., Ustroń, Hotel Olympic OFERTA DLA PARTNERÓW WYDARZENIA Organizatorzy Organizatorem wydarzenia jest

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Konferencja SZKOŁA OTOLARYNGOLOGII

Ogólnopolska Konferencja SZKOŁA OTOLARYNGOLOGII 19-20 marca 2010 r. - Ciechocinek P atronat: Polskie Towarzystwo Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi Ogólnopolska Konferencja SZKOŁA OTOLARYNGOLOGII PROGRAM Szanowni Państwo Koleżanki i Koledzy Witamy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej 1. Adres jednostki: Adres: 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49 Tel. /Fax 61 8691

Bardziej szczegółowo

Program zajęć dla jednostki 322[17].Z3.02 słuchaczy studium w zawodzie protetyk słuchu (tryb zaoczny)

Program zajęć dla jednostki 322[17].Z3.02 słuchaczy studium w zawodzie protetyk słuchu (tryb zaoczny) Program zajęć dla jednostki 322[17].Z3.02 słuchaczy studium w zawodzie protetyk słuchu (tryb zaoczny) Sprawowanie opieki audioprotetycznej nad osobą niedosłyszącą po doborze aparatów słuchowych Program

Bardziej szczegółowo

Implant Nadziei Ocena po 15 latach. Konferencja Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej. 13 lipca 2007 r.

Implant Nadziei Ocena po 15 latach. Konferencja Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej. 13 lipca 2007 r. Implant Nadziei Ocena po 15 latach Konferencja Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej 13 lipca 2007 r. 16 lipca 2007 r. minęło 15 lat od przeprowadzenia pierwszej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu RAPORT. z realizacji

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu RAPORT. z realizacji Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Uniwersytet Medyczny w Poznaniu RAPORT z realizacji Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu Noworodków w Polsce w latach 2003-2015 Klinika Otolaryngologii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN ĆWICZEŃ DLA SŁUCHACZY 5 lub 6 RS Wydziału Wojskowo lekarskiego UM w Łodzi

SZCZEGÓŁOWY PLAN ĆWICZEŃ DLA SŁUCHACZY 5 lub 6 RS Wydziału Wojskowo lekarskiego UM w Łodzi SZCZEGÓŁOWY PLAN ĆWICZEŃ DLA SŁUCHACZY 5 lub 6 RS Wydziału Wojskowo lekarskiego UM w Łodzi I. Przedmiot fakultatywny Rehabilitacja medyczna w otolaryngologii Klinika Otolaryngologii i Onkologii laryngologicznej

Bardziej szczegółowo

Drogie Koleżanki i Koledzy

Drogie Koleżanki i Koledzy OTORYNOLARYNGOLOGIA IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Drogie Koleżanki i Koledzy Tegoroczna Konferencja Otorynolaryngologia Łódź 2012 jest dziewiątą z kolei i zbiega się z 10-leciem kwartalnika Otorynolaryngologia

Bardziej szczegółowo

Otolaryngologia. Zwróć uwagę, że numery WV 1-39 przydzielone są otorynolaryngologii, rynologii i laryngologii traktowanych zarówno razem jak i osobno.

Otolaryngologia. Zwróć uwagę, że numery WV 1-39 przydzielone są otorynolaryngologii, rynologii i laryngologii traktowanych zarówno razem jak i osobno. WV Otolaryngologia Zwróć uwagę, że numery WV 1-39 przydzielone są otorynolaryngologii, rynologii i laryngologii traktowanych zarówno razem jak i osobno. WV 100-190 dotyczy tylko prac ogólnych. Klasyfikuj

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med.

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. CZWARTEK 08.09.2016 r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji w leczeniu chorych

Bardziej szczegółowo

Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej

Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej JEDNOSTKA MODUŁOWA: 322[17].Z3.01 Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej Wymagania wstępne : Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I i II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I i II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I i II ROKU STUDIÓW NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ZAGADNIENIAZ PROTETYKI SŁUCHU 1. NAZWA

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE CZWARTEK 08.09.2016 r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM IV TYGODNIA PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PROGRAM IV TYGODNIA PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 19-23 września 2016 1 19 września 2016 10.00-15.00 Spotkania medialne Wywiady i spotkania Koordynatorów Programu w lokalnych mediach, promujące tydzień profilaktyki. Stoiska informacyjne przez cały tydzień

Bardziej szczegółowo

Rozwój współczesnego społeczeństwa informacyjnego, opartego na wiedzy wiąże się

Rozwój współczesnego społeczeństwa informacyjnego, opartego na wiedzy wiąże się AUDIOLOGIA I FONIATRIA Prof. dr hab. Henryk Skarżyński WSTĘP Audiologia i Foniatria jako jedna specjalność medyczna została utworzona decyzją Ministra Zdrowia w 1999 r w wyniku połączenia dwóch specjalności

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia.

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Specjalności: SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA Kod modułu LK.3.F.003 I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski program rehabilitacji małych dzieci z wada słuchu Dźwięki Marzeń 31 sierpnia 2015

Ogólnopolski program rehabilitacji małych dzieci z wada słuchu Dźwięki Marzeń 31 sierpnia 2015 Ogólnopolski program rehabilitacji małych dzieci z wada słuchu Dźwięki Marzeń 31 sierpnia 2015 Dźwięki Marzeń odpowiedzią na protrzebę problem niedosłuchu wrodzonego bądź nabytego w pierwszych dniach życia

Bardziej szczegółowo

Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach narządów zmysłów Pielęgniarstwo

Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach narządów zmysłów Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

J.Rostkowska, A. Geremek-Samsonowicz, H. Skarżyński

J.Rostkowska, A. Geremek-Samsonowicz, H. Skarżyński J.Rostkowska, A. Geremek-Samsonowicz, H. Skarżyński Niedosłuch w grupie 65+ 75% osób po 70 roku życia ma różne problemy związane ze słuchem. (Sprawozdanie merytoryczno-finansowe Instytutu Fizjologii i

Bardziej szczegółowo

Lista Ośrodków Audiologicznych w Polsce

Lista Ośrodków Audiologicznych w Polsce L.P. MIASTO PLACÓWKA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Oddział Otolaryngologii 1 Biała Podlaska ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska tel. (0 83) 342-82-11 (sekretariat I), fax. (0 83) 343-42-20,

Bardziej szczegółowo

Projekt badań przesiewowych dzieci 6 i 7- letnich z zastosowaniem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ - D Profesora Edwarda Ozimka

Projekt badań przesiewowych dzieci 6 i 7- letnich z zastosowaniem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ - D Profesora Edwarda Ozimka Projekt badań przesiewowych dzieci 6 i 7- letnich z zastosowaniem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ - D Profesora Edwarda Ozimka Projekt pilotażowy realizacja w okresie od 10.2014 r. do 10.2015

Bardziej szczegółowo

Program leczenia głuchoty metodą wielokanałowych wszczepów implantów ślimakowych i pniowych.

Program leczenia głuchoty metodą wielokanałowych wszczepów implantów ślimakowych i pniowych. MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ Program polityki zdrowotnej pn.: Program leczenia głuchoty metodą wielokanałowych wszczepów implantów ślimakowych i pniowych. ŚRODKI BUDŻETOWE NA REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Metody badań słuchu. Badania elektrofizjologiczne w diagnostyce audiologicznej. Zastosowanie metod obiektywnych. dzieci. osoby dorosłe 2015-09-14

Metody badań słuchu. Badania elektrofizjologiczne w diagnostyce audiologicznej. Zastosowanie metod obiektywnych. dzieci. osoby dorosłe 2015-09-14 NSTYTUT FZJOLOG PATOLOG SŁUCHU WARSZAWA Krzysztof Kochanek Badania elektrofizjologiczne w diagnostyce audiologicznej Metody badań słuchu Metody psychoakustyczne behawioralne audiometryczne audiometria

Bardziej szczegółowo

Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK (Akademia Pomorska, Słupsk) Godz. 09.00 Otwarcie Rejestracji (Hotel ROYAL BALTIC) Godz. 12.00-13.

Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK (Akademia Pomorska, Słupsk) Godz. 09.00 Otwarcie Rejestracji (Hotel ROYAL BALTIC) Godz. 12.00-13. XI USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE Data : 5 7 września 2014 roku Miejsce : Hotel ROYAL BALTIC, Ustka ul. Wczasowa 26 P R O G R A M R A M O W Y 5 września 2014 r. (piątek) Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w SURDOLOGOPEDII

Program specjalizacji w SURDOLOGOPEDII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w SURDOLOGOPEDII Program dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra na kierunku logopedia Warszawa 2010 PROGRAM PRZYGOTOWAŁ ZESPÓŁ EKSPERTÓW:

Bardziej szczegółowo

Jakie są przyczyny uszkodzenia słuchu?

Jakie są przyczyny uszkodzenia słuchu? Jakie są przyczyny uszkodzenia słuchu? Pruszewicz według kryterium etiologicznego podzielił zaburzenia słuchu u dzieci na trzy grupy: 1. głuchota dziedziczna i wady rozwojowe, 2. głuchota wrodzona, 3.

Bardziej szczegółowo

Od diagnozy do terapii logopedycznej w dysfunkcjach ośrodkowego układu nerwowego

Od diagnozy do terapii logopedycznej w dysfunkcjach ośrodkowego układu nerwowego Towarzystwo Kultury Języka Sekcja Logopedyczna Pomagisterskie Studium Logopedyczne Zakład Fonetyki i Logopedii Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Komisja Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii SEPSA W ZAMKU KSIĄŻ 09.06-11.06.2016. XXX KONFERENCJA NAukowo-Szkoleniowa.

PROGRAM. Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii SEPSA W ZAMKU KSIĄŻ 09.06-11.06.2016. XXX KONFERENCJA NAukowo-Szkoleniowa. PROGRAM XXX KONFERENCJA NAukowo-Szkoleniowa Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii i IV Sympozjum SEPSA W ZAMKU KSIĄŻ 09.06-11.06.2016 organizowana przez: KATEDRĘ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. J. Olszewski i inni WSTĘP Szumy uszne (tinnitus) definiowane są jako wrażenie dźwięku, występującego mimo braku bodźca akustycznego w otoczeniu. Według aktualnego stanu wiedzy tinnitus jest skutkiem nieprawidłowej

Bardziej szczegółowo

ROLA MIOGENNYCH PRZEDSIONKOWYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH W DIAGNOSTYCE ZAWROTÓW GŁOWY O RÓŻNEJ ETIOLOGII

ROLA MIOGENNYCH PRZEDSIONKOWYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH W DIAGNOSTYCE ZAWROTÓW GŁOWY O RÓŻNEJ ETIOLOGII Dominik Bień ROLA MIOGENNYCH PRZEDSIONKOWYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH W DIAGNOSTYCE ZAWROTÓW GŁOWY O RÓŻNEJ ETIOLOGII ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH BADANIA WYKONANO W KLINICE OTORYNOLARYNGOLOGII

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania Metody Tomatisa w zaburzeniach głosu i mowy

Zasady stosowania Metody Tomatisa w zaburzeniach głosu i mowy Zasady stosowania Metody Tomatisa w zaburzeniach głosu i mowy Joanna Ratyńska 1. Wprowadzenie 2. Metoda Tomatisa 3. Zaburzenia uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej w patologii głosu i mowy 4. Rola

Bardziej szczegółowo

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych. Polski Związek Logopedów

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych. Polski Związek Logopedów Dokonanie wstępnej syntezy stanu wiedzy roli głosu jako narzędzia komunikacji językowej Wzbogacenie zasobu informacji naukowych w zakresie teoretycznych i praktycznych aspektów zaburzeń głosu oraz diagnozy

Bardziej szczegółowo

Program implantów ślimakowych u dzieci - stan obecny

Program implantów ślimakowych u dzieci - stan obecny Audiofonologia Tom XIII 1998 Anna Geremek, Henryk Skarżyński, Joanna Szuchnik Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa Program implantów ślimakowych u dzieci - stan obecny Pediatrie Coehlear Implants

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu logopedy terapeuty z zakresu diagnozy, terapii mowy i wymowy pracującego z dziećmi, młodzieżą

Bardziej szczegółowo

Program konferencji "Dermatologia interdyscyplinarna"

Program konferencji Dermatologia interdyscyplinarna Program konferencji "Dermatologia interdyscyplinarna" Czwartek 3.09.15 17.00-17.15 Uroczyste otwarcie Prof. Waldemar Placek 17.15-17.40 Przemówienia zaproszonych gości 17.40 18.15 Wykład inauguracyjny:

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PROFIALAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (PROGRAM SZCZEGÓŁOWY) 22 26 września 2014

TYDZIEŃ PROFIALAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (PROGRAM SZCZEGÓŁOWY) 22 26 września 2014 TYDZIEŃ PROFIALAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (PROGRAM SZCZEGÓŁOWY) 22 26 września 2014 22 września Sala Rady Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi (Pl. Hallera 1) 10.00. Powitanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 15 Senatu UMK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 15 Senatu UMK z dnia 24 lutego 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 15 Senatu UMK z dnia 24 lutego 2015 r. E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z

Bardziej szczegółowo

VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze

VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze Zakopane - Kościelisko 5-7 stycznia 2006 r. strona główna 5 stycznia 2006 r. (czwartek) WARSZTATY HOLTEROWSKIE NA TEMAT: ELEKTROKARDIOGRAFICZNA OCENA CHORYCH Z ROZRUSZNIKIEM

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej:

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: X USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE * SŁUPSK / USTKA 29 sierpień - 1 września 2013 * PROGRAM RAMOWY 29 sierpień 2013 (czwartek) SESJA DLA PIELĘGNIAREK - godz. 10.00 18.00 Profesjonalna opieka nad pacjentem stomijnym

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH

KONFERENCJA ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH Inaukowo-szkoleniowa KONFERENCJA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016 r. TEMAT GŁÓWNY: Stany nagłe w onkologii: Czego onkolodzy powinni oczekiwać od: Chirurgów, radiologów i gastroenterologów?

Bardziej szczegółowo

I SESJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r.

I SESJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. TEMAT GŁÓWNY:,,Stany nagłe w onkologii : Czego onkolodzy powinny oczekiwać od: chirurgów, radiologów i gastroenterologów?

Bardziej szczegółowo

Opracowała : mgr Elżbieta Książkiewicz-Mroczka

Opracowała : mgr Elżbieta Książkiewicz-Mroczka PROGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GŁOJSCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ Opracowała : mgr Elżbieta Książkiewicz-Mroczka

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Otolaryngologia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Otolaryngologia S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Nazwa modułu I nforma cje ogólne Otolaryngologia Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

http://kardio2015.altasoft.eu

http://kardio2015.altasoft.eu Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Oddział Elektrokardiologii SPSK nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Centrum Kongresowe Opery Nova w Bydgoszczy, 5-6 października 2012 Organizator Polskie Towarzystwo Badań nad

Bardziej szczegółowo

Mowa w protetyce słuchu

Mowa w protetyce słuchu Technologie mowy 12.01.2015 Agenda Wstęp Skąd ten temat? Mowa w badaniach słuchu Mowa w dopasowaniu aparatów słuchowych metody, ocena Systemy wspomagające zrozumienie mowy w cyfrowych aparatach słuchowych

Bardziej szczegółowo

Tematyka konferencja kierowana jest do dermatologów, lekarzy rodzinnych, internistów, urologów, ginekologów.

Tematyka konferencja kierowana jest do dermatologów, lekarzy rodzinnych, internistów, urologów, ginekologów. Tematyka konferencja kierowana jest do dermatologów, lekarzy rodzinnych, internistów, urologów, ginekologów. Program konferencji "Dermatologia interdyscyplinarna" Czwartek 3.09.15 Wykład inauguracyjny:

Bardziej szczegółowo

Imię nazwisko pacjenta... Lekarz nadzorujący Rozpoznanie. Nazwa operacji:..

Imię nazwisko pacjenta... Lekarz nadzorujący Rozpoznanie. Nazwa operacji:.. Drenaż wentylacyjny To operacja przeprowadzana głównie u dzieci, rzadziej u dorosłych, z wysiękowym zapaleniem ucha środkowego i niedosłuchem. Polega na umieszczeniu w błonie bębenkowej szpulki (drenika

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Dni Gastroenterologii Dziecięcej Kraków, 25-26 września 2015 PROGRAM

Małopolskie Dni Gastroenterologii Dziecięcej Kraków, 25-26 września 2015 PROGRAM Małopolskie Dni Gastroenterologii Dziecięcej Kraków, 25-26 września 2015 PROGRAM Aula im. Prof. Macieja L. Jakubowskiego, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 12:00-12:50 Lunch 12:50-13:00 Piątek

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA UCZNIÓW. Uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Uczniowie słabowidzący. mgr Małgorzata Śliwińska. Zajęcia dla dzieci 5,6 - letnich

OFERTA DLA UCZNIÓW. Uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Uczniowie słabowidzący. mgr Małgorzata Śliwińska. Zajęcia dla dzieci 5,6 - letnich OFERTA DLA UCZNIÓW Zajęcia dla uczniów z trudnościami w pisaniu i czytaniu Uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum Doskonalenie funkcji percepcyjno motorycznych, ćwiczenie koncentracji uwagi, wzmacnianie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: LARYNGOLOGIA I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kod modułu

Bardziej szczegółowo

WIEDZA K_W01 Posiada ogólną wiedzę na temat neurologopedii jako specjalności logopedycznej. K_W02 Zna neurolingwistyczne i psycholingwistyczne

WIEDZA K_W01 Posiada ogólną wiedzę na temat neurologopedii jako specjalności logopedycznej. K_W02 Zna neurolingwistyczne i psycholingwistyczne WIEDZA K_W01 Posiada ogólną wiedzę na temat neurologopedii jako specjalności logopedycznej. K_W02 Zna neurolingwistyczne i psycholingwistyczne uwarunkowania wypowiedzi językowych. K_W03 Posiada usystematyzowaną

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA UCZNIÓW. Gry i zabawy dla dzieci z klas III IV szkoły podstawowej. Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych

OFERTA DLA UCZNIÓW. Gry i zabawy dla dzieci z klas III IV szkoły podstawowej. Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych OFERTA DLA UCZNIÓW Gry i zabawy dla dzieci z klas III IV szkoły podstawowej Zajęcia grupowe Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych Wspomaganie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 11 Bożydar Latkowski Antoni Prusiński. Wprowadzenie 12 Antoni Prusiński. Część I. Wybrane problemy otoneurologii 21

Przedmowa 11 Bożydar Latkowski Antoni Prusiński. Wprowadzenie 12 Antoni Prusiński. Część I. Wybrane problemy otoneurologii 21 Spis treści Przedmowa 11 Wprowadzenie 12 Część I. Wybrane problemy otoneurologii 21 1. ABC anatomii i fizjologii narządu przedsionkowego jako obwodowego receptora układu równowagi 22 2. Badanie otoneurologiczne

Bardziej szczegółowo

Lista ośrodków II poziomu referencyjności biorące udział w PPPBSuN

Lista ośrodków II poziomu referencyjności biorące udział w PPPBSuN Lista ośrodków II poziomu referencyjności biorące udział w PPPBSuN Id Nazwa Podjednostka Ulica Kod pocztowy Miasto 1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Oddział Otolaryngologii ul. Terebelska 57-65 21-500

Bardziej szczegółowo

I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH maja 2016r.

I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH maja 2016r. I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. ORGANIZATOR: Akademia Pomorska w Słupsku Katedra Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu PATRONAT: Jego Magnificencja

Bardziej szczegółowo

Moduły rehabilitacji głosu

Moduły rehabilitacji głosu Moduły rehabilitacji głosu dr hab.med. Ewa Niebudek-Bogusz,prof.IMP Klinika Audiologii i Foniatrii Instytut Medycyny Pracy w Łodzi Terapia zaburzeń głosu Pośrednia Bezpośrednia Ulotka dotycząca zawodowych

Bardziej szczegółowo

Konferencja ta odbędzie się w dniach 30 listopada 1 grudnia 2006 r. w Poznaniu, w hotelu Novotel Poznań Centrum.

Konferencja ta odbędzie się w dniach 30 listopada 1 grudnia 2006 r. w Poznaniu, w hotelu Novotel Poznań Centrum. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu, Zakład Neuropsychologii Klinicznej UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy, Sekcja Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa 20-21.11.2009. Organizatorzy: Stowarzyszenie na rzecz wspierania i rozwoju Kliniki Gastroenterologii,

Warszawa 20-21.11.2009. Organizatorzy: Stowarzyszenie na rzecz wspierania i rozwoju Kliniki Gastroenterologii, TRZECIE SYMPOZJUM STANDARDY GASTROENTEROLOGICZNE, HEPATOLOGICZNE I ŻYWIENIOWE W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO I PEDIATRY INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA Warszawa 20-21.11.2009 Organizatorzy: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. kierunek Logopedia z Fonoaudiologią poziom kształcenia Studia stacjonarne II stopnia profil praktyczny I.

EFEKTY KSZTAŁCENIA. kierunek Logopedia z Fonoaudiologią poziom kształcenia Studia stacjonarne II stopnia profil praktyczny I. EFEKTY KSZTAŁCENIA kierunek Logopedia z Fonoaudiologią poziom kształcenia Studia stacjonarne II stopnia profil praktyczny I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Jednostka prowadząca kierunek: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wykład inauguracyjny im. Profesora Kazimierza Rybińskiego

Wykład inauguracyjny im. Profesora Kazimierza Rybińskiego PROGRAM RAMOWY Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich i XIII Spotkanie Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologiczneej 16 18. 06. 2016 Warszawa Czwartek 16.06.2016

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w VIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 5-6 października 2012. VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Poniżej i pokrótce przybliżę same treści referatu.

Sprawozdanie. Poniżej i pokrótce przybliżę same treści referatu. Lublin, 25.03.2011 Sprawozdanie W ostatni piątek marca odbyło się kolejne spotkanie Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, podczas którego omówiono sprawy bieżące, podsumowano kolejny

Bardziej szczegółowo

1999r. ukończyła kurs uprawniający do zatrudnienia w charakterze wychowawcy w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

1999r. ukończyła kurs uprawniający do zatrudnienia w charakterze wychowawcy w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Monika Winnicka 1999r. ukończyła kurs uprawniający do zatrudnienia w charakterze wychowawcy w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. 2002r. ukończyła kurs doskonalący Diagnoza i terapia jąkania.

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) Strona 1 z 5. 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Geriatria

KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) Strona 1 z 5. 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Geriatria KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Geriatria 2. Kod modułu 23-CHW 3. Karta modułu ważna od roku akademickiego 213214 4. Wydział Wydział Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Draft programu Sympozjum Alergii na Pokarmy 2015

Draft programu Sympozjum Alergii na Pokarmy 2015 20.03.2015 Piątek GODZ. 12.50 13.00 GODZ. 13.00 14.30 Ceremonia Inauguracyjna Sesja Inauguracyjna Alergia pokarmowa w 2015 roku co dalej? 1. Czy rzeczywiście nastąpił wzrost alergii pokarmowych, 13.00-13.30

Bardziej szczegółowo

Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja. afazja - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział

Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja. afazja - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-ML4 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, 00-908 Warszawa 49

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, 00-908 Warszawa 49 I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy czasopisma Narząd ruchu badania podstawowe, profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób i obrażeń Postępy 2011 Warszawa, 21-22 października 2011 r. Kongres odbędzie

Bardziej szczegółowo

( 1 ) (2) Implant hybrydowy w niedosłuchu wysoko-częstotliwościowym. Neuronitis vestibularis u chorego po implantacji ślimakowej

( 1 ) (2) Implant hybrydowy w niedosłuchu wysoko-częstotliwościowym. Neuronitis vestibularis u chorego po implantacji ślimakowej ( 1 ) Neuronitis vestibularis u chorego po implantacji ślimakowej Bożena Wiskirska-Woźnica, Barbara Maciejewska, Andrzej Obrębowski Leczenie głuchoty za pomocą implantów ślimakowych może prowadzić do wystąpienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO: 2015 / 2016 ROK

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO: 2015 / 2016 ROK PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: AKUSTYKA POZIOM: STUDIA I STOPNIA PROFIL: PRAKTYCZNY ROK OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO: 0 / 0 INSTYTUT AKUSTYKI WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 60-LECIA SZPITALA W BRZOZOWIE

JUBILEUSZ 60-LECIA SZPITALA W BRZOZOWIE Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej Oddział w Brzozowie zaprasza na JUBILEUSZ 60-LECIA SZPITALA W BRZOZOWIE

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Studia Podyplomowe Logopedia 2014/2015 Termin Godziny Ilość godz. Przedmiot Wykładowca I semestr

Harmonogram zajęć Studia Podyplomowe Logopedia 2014/2015 Termin Godziny Ilość godz. Przedmiot Wykładowca I semestr Harmonogram zajęć Studia Podyplomowe Logopedia 2014/2015 Termin Godziny Ilość godz. Przedmiot Wykładowca I semestr 13.09.2014 7 8.30-14.30 Wprowadzenie do logopedii ( 3 godziny praca własna- analiza literatury,

Bardziej szczegółowo

Forum Medycyny Rodzinnej 2013, tom 7, nr 6, 342 348. słowa kluczowe: głuchota, protezy słuchowe, implanty ślimakowe

Forum Medycyny Rodzinnej 2013, tom 7, nr 6, 342 348. słowa kluczowe: głuchota, protezy słuchowe, implanty ślimakowe Tomasz Przewoźny 1, Jerzy Kuczkowski 1, Andrzej Molisz 2, Wojciech Sierszeń 1, Czesław Stankiewicz 1, Janusz Siebert 2, Waldemar Narożny 1, Dorota Szubstarska 4, Kinga Wasila 4, Barbara Bednarska 4, Karolina

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

CHOROBY PŁUC OD A do Z

CHOROBY PŁUC OD A do Z 14 14 Interaktywne Repetytorium Pulmonologiczne Repetitio mater studiorum est CHOROBY PŁUC OD A do Z 6-7 kwietnia 2016 GNIEZNO 14 INTERAKTYWNE REPETYTORIUM PULMONOLOGICZNE Repetitio mater studiorum est

Bardziej szczegółowo

Wyciąg ze sprawozdania

Wyciąg ze sprawozdania Wyciąg ze sprawozdania z realizacji Programu pn.: Badania przesiewowe słuchu u dzieci szkół podstawowych zamieszkałych na terenie wiejskim Warszawa, grudzień 2011 Badania przesiewowe prowadzone, w ciągu

Bardziej szczegółowo

Jeszcze bardziej dostepne, badania przesiewowe!

Jeszcze bardziej dostepne, badania przesiewowe! Jeszcze bardziej dostepne, badania przesiewowe! Platforma Badań Zmysłów jest sprawdzonym urządzeniem przeznaczonym do przesiewowego badania słuchu, wzroku oraz mowy. Przez kilka lat funkcjonowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

OrganizaTORZY. WSPÓŁOrganizaTOR. PatroNAT HONOROWY. patronat medialny

OrganizaTORZY. WSPÓŁOrganizaTOR. PatroNAT HONOROWY. patronat medialny OrganizaTORZY WSPÓŁOrganizaTOR PatroNAT HONOROWY patronat medialny Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa na III Konferencję

Bardziej szczegółowo

Dziewięć dziesiątych w obliczu mechatronizacji techniki

Dziewięć dziesiątych w obliczu mechatronizacji techniki Dziewięć dziesiątych w obliczu mechatronizacji techniki PRELEGENT: dr inż. Krzysztof Smółka krzysztof.smolka@p.lodz.pl Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych WEEIA, Politechnika Łódzka PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 Godz. PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 9.00 Otwarcie - Dr med. Maria Panaś - Prezes Sekcji Chirurgii Stomatologicznej PTS 9.05 Dr hab. med. Bartłomiej W. Loster

Bardziej szczegółowo

Hotel Victoria***, Lublin

Hotel Victoria***, Lublin Klinika Pediatrii UM w Lublinie Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego II Konferencja Polska Pediatria w poszukiwaniu dróg dalszego rozwoju PROGRAM 5-6 kwietnia 2013 r. Hotel Victoria***,

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Centrum Kongresowe Opery Nova w Bydgoszczy, 5-6 października 2012 Organizator Polskie Towarzystwo Badań nad

Bardziej szczegółowo

XI-ty Zjazd Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce. Kraków stycznia Novotel City West. Al. Armii Krajowej 11, Kraków

XI-ty Zjazd Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce. Kraków stycznia Novotel City West. Al. Armii Krajowej 11, Kraków XI-ty Zjazd Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce Kraków 17-19 stycznia 2013 Novotel City West Al. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w XI-tym Zjeździe

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 215/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. o projekcie programu zdrowotnego województwa łódzkiego Program badań przesiewowych

Bardziej szczegółowo