Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Wersja 1.0 Polska Leica Rugby 410/420 DG Instrukcja obsługi

2 Wstęp Zakup Gratulujemy zakupu instrumentu z serii Rugby. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki istotne dla bezpiecznego użytkowania jak również opis konfiguracji i obsługi instrumentu. Dalsze informacje uzyskasz w rozdziale "9 Wskazówki bezpieczeństwa". Przed włączeniem instrumentu przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. Znaki handlowe Identyfikacja instrumentu XBeePro jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Digi International. Pozostałe znaki handlowe są własnością odpowiednich właścicieli. Informacje o typie i numerze seryjnym instrumentu znajdują się na etykiecie. Prosimy poniżej wpisać model oraz numer seryjny urządzenia i zawsze podawać te informacje podczas kontaktu z dealerem lub autoryzowanym warsztatem serwisowym Leica Geosystems. Typ-Numer seryjny: Data zakupu: Symbole Symbole używane w niniejszej instrukcji mają następujące znaczenie: Typ Opis Niebezpieczeństwo Wskazanie sytuacji bezpośredniego zagrożenia, które może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń. Ostrzeżenie Wskazanie sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, która może spowodować śmierć lub poważne obrażenia. Uwaga Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację lub używanie produktu niezgodne z przeznaczeniem, które może prowadzić do odniesienia obrażeń i/lub poważnych szkód majątkowych, strat finansowych lub zanieczyszczenia środowiska. Ważne wskazówki, które należy zastosować w praktyce, zapewniające wydajne i technicznie prawidłowe użytkowanie urządzenia. 2 Rugby 410/420 DG

3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Charakterystyka i funkcje urządzenia 5 3 Praca Wprowadzanie wartości spadku Identyfikacja osi Skarpa - spadek procentowy Ułożenie osi Precyzyjne ustawianie osi Program Ułożenie Osi 10 4 Ustawienia Ustawienia główne Ustawienia Dodatkowe funkcje ustawcze 17 5 Sprawdzenie dokładności poziomowania Sprawdzenie dokładności poziomowania Ustawianie dokładności poziomowania 20 6 Akcesoria Baterie Wizjer/celownik Zdalne sterowanie 24 7 Rozwiązywanie problemów Objasnienia zawartości ekranów Sugestie przy rozwiązywaniu problemów 28 8 Przechowywanie i transport Transport Przechowywanie Czyszczenie i suszenie 31 9 Wskazówki bezpieczeństwa Informacje ogólne Zastosowania dopuszczalne Ograniczenia w użyciu Gwarancja Zakres odpowiedzialności Sytuacje niebezpieczne Klasyfikacja lasera Zgodność elektromagnetyczna (EMC) Wymagania FCC, obowiązują w U.S Dane techniczne 43 Rugby 410/420 DG 3

4 1 Wstęp Laser obrotowy Rugby zaprojektowano tak by mógł on służyć specjalistom w wielu zastosowaniach budowlanych. Jest to sprawdzone urządzenie, zwiększające efektywność produkcji, które w znacznym stopniu redukuje czas pracy oraz koszty materiałów. Jego główny obszar zastosowań to precyzyjna kontrola prac realizacyjnych, niwelacja terenu, wyznaczanie spadków i skarp, budowa odkrywek, pogłebianie akwenów, formowanie grobli i wałów, prace budowlane i prowadzenie wykopów. Niniejsza instrukcja zawiera opis procedur obsługi i konfiguracji dotyczących popularnych zastosowań. Celem było przedstawienie zalet oraz funkcjonalności lasera Rugby. Instrukcja nie zawiera natomiast opisu zastosowań specjalnych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy o kontakt z firmą Leica Geosystems lub z jej lokalnym przedstawicielstwem. Lasery obrotowe Rugby są wytrzymałe, dokładne i w pełni elektroniczne, zasięg ich pracy (średnica) dochodzi do: Rugby 410DG: 800 metrów Rugby 420DG: 1100 metrów Rugby 410/420 DG jest dwuspadkowym niwelatorem laserowym, który jest w stanie wygenerować dokładną płaszczyznę za pomocą światła laserowego dla prac wymagających wyznaczenia poziomu (1), spadku jednokierunkowego (2) lub spadku dwukierunkowego (3). Odpowiednie ustawienie urządzenia polega na skierowaniu przebiegu wiązki przez punkt kontrolny przy użyciu znaków celowniczych lub przy zastosowaniu dodatkowego zestawu celowniczego. W celu zwiększenia dokładności postępuj zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale "3.5 Precyzyjne ustawianie osi". Aby uzyskać najwyższą dokładność skorzystaj z programu Ułożenie Osi. 4 Rugby 410/420 DG Wstęp

5 2 Charakterystyka i funkcje urządzenia j) a) b) c) d) h) k) e) f) g) i) a) Przycisk zasilania umożliwia włączenie i wyłaczenie Rugby. b) Wyświetlacz LCD wyświetla spadek dla osi X. Ponadto na wyświetlaczu znajdują się informacje o: maskowaniu wiązki, statusie baterii, wysokości instrumentu (H.I.) oraz prędkości obrotowej głowicy. c) Przycisk X/Y naciśnij, aby wprowadzić spadek dla osi X oraz Y. d) Przycisk strzałki "do góry" (UP) za jego pomocą zwiększamy prezentowaną wartość spadku. e) Przycisk GWIAZDKA wciśnięcie spowoduje przejście do ustawień oraz umożliwi wprowadzenie wartości spadku na ekranie. f) Przycisk strzałki "w dół" (DOWN) za jego pomocą zmniejszamy prezentowaną wartość spadku. g) Libela pomocna przy ustawianiu urządzenia. h) Gniazdko 12-wolt umożliwia ładowanie baterii lub bezpośrednie zasilanie Rygby prądem o napięciu 12-wolt. i) Dwie baterie Aby uczynić instrument bardziej efektywnym, przewidziano możliwość uruchomienia go się z jendym lub z dwoma zestawami baterii w celu zapewnienia maksymalnego komfortu obsługi oraz dłuższej żywotności baterii. j) Podnoszenie wysokości celowych oraz płyta do montażu opcjonalnej lunety celowniczej. k) Uchwyt do noszenia i ustawiania urządzenia. l) Wejście na śrubę statywu służące do ustawienia urzadzenia na staywie (gwint 5/8-11). l) Charakterystyka i funkcje urządzenia Rugby 410/420 DG 5

6 3 Praca 3.1 Wprowadzanie wartości spadku Bezpośrednie wprowadzanie wartości roboczych: W celu uruchomienia Rugby należy wcisnąć przycisk zasilania POWER. Przycisnąć ponownie X/Y aby wprowdzić spadek osi X. Kolejne wciśnięcie X/Y da możliwość wprowadzenia spadku osi Y. Na ekranie pojawią się zadane wartości. Żądane wartości należy wprowadzać używając przycisków W GÓRĘ lub W DÓŁ. Wciśnięcie X/Y spowoduje wyjście z programu. Wprowadzenie wartości spadku Pracując w oknie dialogowym wyznaczania spadków, wcisnąć przycisk GWIAZDKI co spowoduje ustawienie się kursora w pozycji znaku +/-. Wcisnąć przycisk GWIAZDKI przesuwając tym samym kursor w prawo. Aby zmienić znak aktualnie podświetlonej liczby, należy wcisnąć przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ. Wciśnięcie X/Y spowoduje wyjście z programu. Zerowanie spadków Zakres tyczenia spadków Wartość spadku dla każdej osi może zostać wyzerowana przez jednoczesne wciśnięcie przycisków "w górę" i "w dół". Podczas zmiany spadku przy użyciu metody bezpośredniej, licznik zostanie zawsze ustawiony do wartości zerowej. Wartości poniżej zera wybieramy zwalniając przycisk i przyciskając go ponownie. Rugby 410/420 DG umożliwia tyczenie spadku o nachyleniu do 15% względem obu osi jednocześnie lub do 25% względem jednej z nich. Tyczenie spadków powyżej 15% w jednej osi obarczone jest niepewnością na poziomie ±1% (lub większym). W takim przypadku, podczas prób wprowadzenia wartości większej niż 1% lub 15%, przy wciśnięciu przycisku, na ekranie pojawi się stosowny komunikat. 6 Rugby 410/420 DG Praca

7 Widok ekranu samoczynnie powróci do okna głównego, jesli w ciągu 10. sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk. Zamiana wartości spadków Spadki w kierunku osi X oraz Y można w łatwy sposób zamienić z wartości dodatnich na ujemne. Czynność tę wykonujemy w oknie wprowadzania wartości spadków. Typowym zastosowaniem tej funkcji będzie budowa dróg. Przykładowo, podczas ustawienia Rugby na koronie drogi, gdy jedna z osi tyczenia spadku pokrywa się z osią drogi, spadek poprzeczny biegnący w prawo lub w lewo ustawiamy zmieniając znak +/- na ekranie. Dopasowywanie spadków W trybie bezpośredniego wprowadzania wartości spadków, mechanizm ustawiający głowicę porusza nią w tempie zgodnym ze wskazaniami licznika. W celu dopasowania wartości spadku do ukształtowania skarpy, ustawić laser na znany punkt zmiany spadku (punkt wyjściowy), a nastepnie nakierować laser na koniec skarpy przy użyciu obu przycisków sterujących, zgodnie z kierunkiem spadku. Znajdujący się na łacie detektor zdalny Rod-Eye neleży teraz dopasować do wiązki laserowej biegnącej zgodnie ze spadkiem. W tym celu stawiamy go na punkcie zmiany spadku, obok urządzenia. Przemieść łatę z detektorem na skarpę do drugiego punktu dopasowania. Następnie w urządzeniu należy ustawiać spadek do momentu uzyskania odpowiedniego potwierdzenia w detektorze zdalnym Rod-Eye. Procentowa wartość spadku otrzymana na wyświetlaczu odpowiada wartości dopasowanej (spadek rzeczywisty). Praca Rugby 410/420 DG 7

8 3.2 Identyfikacja osi 1. Oś X+ gdy ustawiona zostanie dodatnia wartość spadku w osi X, spadek wzrastał będzie właśnie w tym kierunku. 2. Oś Y+ gdy ustawiona zostanie dodatnia wartość spadku w osi Y, spadek wzrastał będzie właśnie w tym kierunku. 3. Przód Rugby zapoznaj się także z opisem osi umieszczonym z boku urządzenia oraz wewnątrz za szybami. 3.3 Skarpa - spadek procentowy Skarpa Spadek procentowy Obliczanie spadku procentowego ze skarpy Zmiana wysokości na jednostkę pomiarową (stopa, metr itp.). Zmiana wysokości na 100 jednostek pomiarowych (stopy, metry itp.). Skarpa = Formuła = x 100 Spadek procentowy = % 3.4 Ułożenie osi Gdy na ekranie pojawi się żądana wartość spadku, należy dopasować osie X i Y do obiektu. Sprawdzić czy pęcherzyk libeli znajduje się w górowaniu. Ułatwi to samoczynne poziomowanie instrumentu. Sprawdzić czy instrument Rugby został poprwnie spoziomowany nd punktem kontrolnym. Jak pokazano, kierunek osi X przebiega od frontu urządzenia patrząc przez jego górną część. Obracać Rugby powoli do momentu wyrównania celowej z drugim punktem kontrolnym. 8 Rugby 410/420 DG Praca

9 Po takim ustawieniu, można rozpocząć pracę. W ofercie handlowej dostępna jest dodatkowa luneta celownicza. W przypadku konieczności precyzyjnego ustawienia głowicy, nalezy zajrzeć do rozdziałuprecyzyjne ustawianie osi. 3.5 Precyzyjne ustawianie osi W większości przypadków, ustawienie osi przebiega z uzyciem samych znaczków celowniczych znajdujacych się na głowicy Rugby. Jednakże, w przypadku konieczności wykonania ustawień precyzyjnych, należy zastosować opisaną niżej procedurę. Zadanie Przyjąć punkt A leżący w osi Y jako odniesienie i wykonac odczyt wysokości. Wprowadzić wielkość spadku w osi X, a następnie dopasowywać przebieg wiązki lasera do momontu ponownego znalezienia pierwotnej wysokości punktu A. Procedura 1. Z ustawioną wartością spadku 0.000% w każdej z osi, przejść bezpośrednio w tryb tyczenia i dopasować z grubsza oś Y do żądanej wartości spadku (wyznaczenie punktu A). 2. Wykonaj pomiar wysokości w punkcie A przy użyciu detektora laserowego (Rod-Eye). 3. Wprowadzić spadek o wartości % w osi X. Po dokonaniu ustawień osi X, oś Y traktowana będzie jako oparcie pomiarów. 4. Z ustawioną wartością 5.000% w osi X, wykonać drugi odczyt na punkt A. Ułożenie Jeśli drugi odczyt będzie identyczny z pierwszym, oznacza to, że oś X została dopasowana poprawnie. Praca Rugby 410/420 DG 9

10 Jeśli drugi odczyt będzie większy od pierwszego, należy obrócić Rugby zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo) do momentu aż oba odczyty będą takie same. Jeśli drugi odczyt będzie mniejszy od pierwszego, należy obrócić Rugby przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (w lewo) do momentu aż oba odczyty będą takie same. 3.6 Program Ułożenie Osi Program Ułożenie Osi jest przeznaczony do prac, dla których precyzyjne dopasowanie osi jest niezwykle istotne. W większości prac, tradycyjna metoda celowania (za pomocą znaków celowniczych umieszczonych na górze lasera, lub przy użyciu opcjonalnej lunety) jest wystarczająca, lecz gdy ważne jest precyzyjne wyznaczenie spadków, to dokładne wyznaczenie osi staje się nieodzowne. Program Ułożenie Osi dostępny jest tylko dla Rugby 410/420 DG. Przygotowanie Krok 1 Jak używać programu Ułożenie Osi: Włącz laser i wprowadź żądany spadek. (Na przykład: X= % oraz Y=+2.000%). Aby ustawić laser we właściwej pozycji, wykorzystaj znaki celownicze umieszczone na górze urządzenia (lub opcjonalną lunetę) i tak ustaw Rugby na statywie aby oś, którą chcesz precyzyjnie dopasować była wycelowana na twój drugi punkt kontrolny. Jeśli jest to możliwe zalecamy wykorzystanie osi X. Jeśli Użytkownik korzysta z kontrolera zdalnego to procedurę ułożenia osi można przeprowadzić jednoosobowo. Bez użycia kontrolera do przeprowadzenia procedury będą potrzebne dwie osoby. Jeśli do ułożenia osi chcesz użyć kontrolera zdalnego sterowania to upewnij się, czy jest on włączony.przejdź na stronę 17 niniejszej instrukcji. Wejdź do programu Ułożenie Osi (bezpośrednio na Rugby lub za pomocą kontrolera zdalnego). Z głównego panelu sterowania umieszczonego na urządzeniu: Jednokrotnie naciśnij przycisk GWIAZDKA. Jednokrotnie naciśnij przycisk X/Y. Użyj przycisków w GÓRĘ / w DÓŁ aby przejść do programu Ułożenie Osi. Aby uruchomić program jednokrotnie naciśnij przycisk GWIAZDKA 10 Rugby 410/420 DG Praca

11 Krok 2 Oś X jest automatycznie wybierana do precyzyjnego dopasowania. Naciśnij przycisk X/Y jeśli chcesz przejść na oś Y. Podczas tej procedury spadek łączony zostanie automatycznie ustawiony na 0.000%. Spadek poprzeczny zostanie ustawiony na 0.000%, gdy na ekranie pojawi sie 'OK'. Na drugim punkcie kontrolnym ustaw tyczkę z detektorem Rod-Eye i upewnij się, że jest on ustawiony w pozycji POZIOM na wybranej osi (kreska lub dźwięk ciągły). Ta część kroku 2 jest bardzo ważna. Gdy skończysz, naciśnij GWIAZDKĘ aby kontynuować. Po naciśnięciu GWIAZDKI, wartość spadku poprzecznego zmieni się z 0.000% na %. W rezultacie sygnał wiązki laserowej spowoduje najprawdopodobniej zmianę wskazania wysokości na detektorze z pozycji 'POZIOM' na pozycję 'WYSOKO' lub 'NISKO'. Jest to spowodowane tym, iż Rugby nie jest ustawiony mechanicznie, a laser nie będzie wysyłał sygnału 'POZIOM'. Tu właśnie wykorzystuje się elektroniczne Ułożenie Osi. Krok 3 Uważnie obserwuj strzałki (wiązkę laserową) na detektorze. Wykorzystaj przyciski w GÓRE / w DÓŁ aby ponownie ustawić wiązkę laserową na środku. Wybierz 1, 2 lub 3 prędkość obrotową lasera. Prędkości te można wybrać dla obu kierunków. Po pierwszym naciśnięciu przycisku wiązka laserowa będzie poruszać się z niską prędkością. Po drugim naciśnięciu wiązka laserowa będzie poruszać się z umiarkowaną prędkością. Po trzecim naciśnięciu wiązka laserowa będzie poruszać się z najwyższą prędkością Podczas tej procedury wyświetlany jest symbol strzałki. Jeśli symbol strzałki przestanie migać, będzie to oznaczać, że wiązka osiągnęła maksymalną prędkość i nie będzie poruszać się poruszać się szybciej. (Jeśli wiązka laserowa nie osiągnie pozycji 'POZIOM' na detektorze to należy rozważyć ponowne zorientowanie Rugby). Naciśnij GWIAZDKĘ, aby przerwać ruch wiązki laserowej. Jeśli na detektorze Rod-Eye wyświetlona jest strzałka w GÓRE, to na pilocie zdalnego sterowania naciśnij strzałkę w DÓŁ aby powrócić do pozycji 'POZIOM'. Praca Rugby 410/420 DG 11

12 Jeśli na detektorze Rod-Eye wyświetlona jest strzałka w DÓŁ, to na pilocie zdalnego sterowania naciśnij strzałkę w GÓRĘ aby powrócić do pozycji 'POZIOM'. Krok 4 Trzymaj detektor nieruchomo i jednocześnie obserwuj wiązkę laserową. Gdy usłyszysz dźwięk sygnalizujący 'POZIOM' będzie to oznaczać, że laser został precyzyjnie ustawiony. Naciśnij GWIAZDKĘ, aby zastosować poprawki dla osi, opuścić program i powrócić do menu głównego. Uwagi Zarówno oś X jak i Y powrócą do wprowadzonego wcześniej spadku. Ułożenie osi jest kompensowane elektronicznie; zatem mechaniczne ustawienie lasera może nie pokrywać się z osiami. W celu zasygnalizowania, że ułożenie osi jest aktywne, na wyświetlaczu zamiast ikony zdalnego sterowania pojawi się ikona ułożenia osi. Dla kontroli sprawdź wiązkę laserową na detektorze i upewnij się, czy znajduje się ona po środku. Ważne Aby zresetować poprawkę ułożenia osi, przejdź do okna dialogowego programu Ułożenie Osi i naciśnij GWIAZDKĘ. Ikona ułożenia osi nie jest wyświetlana jeśli poprawka ułożenia osi jest wyłączona. Wyłączenie instrumentu spowoduje również wyłączenie poprawek ułożenia osi. W czasie procedury ułożenia osi alert H.I. jest nieaktywny. Wartości graniczne i wyjątki Spadek na osiach X lub Y musi wynosić mniej niż -3,500% lub 13,500%. Maksymalny, dozwolony kąt niedokładnej orientacji wynosi 5 stopni. (Odpowiada to odchyleniu 8.7m na 100m). Maksymalny zasięg pracy w czasie ułożenia osi jest ograniczony przez zasięg działania kontrolera zdalnego sterowania lub zdolność detektora do odbioru sygnału laserowego, gdy kontroler nie jest wykorzystywany. 12 Rugby 410/420 DG Praca

13 4 Ustawienia 4.1 Ustawienia główne Położenie Zalecana prędkość obrotowa głowicy Ustawienie instrumentu na statywie Należy upewnić się czy położenie instrumentu jest wolne od potencjalnych przeszkód mogących blokować lub rozpraszać emitowaną wiązkę lasera. Zadbać o optymalne warunki pracy w zasięgu operacyjnym urządzenia. Rugby można rozstawić albo w punkcie centralnym obsługiwanego terenu albo na jego granicy. Upewnić się czy grunt jest stabilny. Zarówno drgania podłoża jak też silny wiatr mogą niekorzystnie wpływać na pracę Rugby. Podczas prac prowadzonych w warunkach zapylenia, instrument należy ustawić w miejscu przewiewnym. Dzięki temu wszelki kurz i brud zostanie zdmuchnięty co pozwoli zapobiec zakłóceniom w pomiarze. Podczas pomiarów oraz w zastosowaniach ręcznej kontroli maszyn, typowa prędkość borotowa głowicy wynosi 10 obr./sekundę (600 obr. na minutę). W trakcie automatycznej kontroli pracy maszyn, zaleca się ustawienie maksymalnej prędkości 20 obr./s co zwiększy częstotliwość aktualizacji pozycji elementów systemu. Podczas prac prowadzonych na dłuższych odległościach należy zmniejszyć prędkość obrotową głowicy (zwiększając tym samym czas trwania impulsu odczytywanego przez detektor) lub też zmienić szerokość emitowanej wiązki. Postępowanie takie zwiększy wiarygodność pomiaru oraz pozwoli prowadzić prace przy dłuższych celowych. Przymocować Rugby do statywu lub do specjalnej stopki albo ustawić na stabilnej, poziomej powierzchni. Przed rozpoczęciem pracy, wspomniane akcesoria zawsze należy sprawdzić. Upewnić się czy wszystkie śruby, zaczepy i nity są dobrze osadzone. Jeśli statyw wyposażony jest w łańcuchy, należy je lekko poluzować umożliwiając tym samym swobodne rozszerzanie termiczne w trakcie dnia. Podczas bardzo wietrznej pogody, statyw należy odpowiednio zabezpieczyć. Przykładem może być choćby obciążenie każdej nogi statywu workiem z piaskiem. (W celu ustawienia zakresu czułości na podmuchy wiatru, należy zapoznać się z rozdziałem "Ustawienia" Rugby.) Podczas używania statywu z szybko odłączanym adapterem, skierować dźwignię kontrolną w stronę wiatru. Spowoduje to ustawienie mechanizmu blokującego pod wiatr, a tym samym zapewni lepszą stabilność urządzenia. Ustawienia Rugby 410/420 DG 13

14 4.2 Ustawienia Rugby posiada kilka opcji ustawień, do których dostęp jest bardzo łatwy, podobnie jak wprowadzanie wszelkich zmian. Będąc w pozycji głównego ekranu, wcisnąć STRZAŁKĘ by wejsć w okno dialogowe ustawień. Wybór prędkości obrotowej głowicy urządzenia 5, 10, 15, 20 obr./s. Włączanie i wyłączanie funkcji alertu wysokosci HI. Tryb automatyczny, manualny lub manualny z tyczeniem spadku. Czułość na podmuchy wiatru (1-5) (1) dla dni bezwietrznych, (3) dla dni normalnych, (5) podczas silnych wiatrów. Maskowanie wiązki lasera wyłącza emisję wiązki lasera w wybranej ćwiartce. Zmiana ustawień Po wejściu do ekranu konfiguracyjnego, podświetlone zostanie okno wyjścia. W celu zmiany parametrów ustawień w tym oknie, należy używać przycisków w następujący sposób: Za pomocą przycisku STRZAŁKI zmieniamy lub odznaczamy parametry oraz wychodzimy z menu ustawień. Za pomocą przycisków DO GÓRY i W DÓŁ ustawiamy kursor lub zmieniamy zaznaczone parametry. Wcisnąć przycisk "gwiazdka", co spowoduje zmianę kursora w cienką obwódkę wokół wybranego parametru. Po dokonaniu zaznaczenia, zmieniamy wszelkie parametry za pomocą przycisków "w górę" i "w dół". Użyj przycisku X/Y aby przełączać między pierwszą i drugą stroną ekranu konfiguracyjnego. Maskowanie wiązki wymaga również użycia przycisku X/Y. Po wybrniu funkcji maskowania wiązki, wcisnąć przycisk X/Y w celu skierowania wiązki w stronę środka wybrnego zakresu (ćwiartki). 14 Rugby 410/420 DG Ustawienia

15 W wybranym zakresie możemy poruszać wiązką lasera za pomocą przycisków "w górę" i "w dół". W trakcie wyboru maskowania wiązki w danym zakresie, ćwiartka stanie się wypełniona oraz pociemnieje. Wybrać oknowyjście, a nastepnie wcisnąć przycisk "gwiazdka" w celu wyjścia i powrotu do głównego ekranu. Widok ekranu samoczynnie powróci do okna głównego, jesli w ciągu 10. sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk. Prędkości obrotowe głowicy H.I. (ang. "Height of Instrument" - wysokość instrumentu) W instrumencie Rugby można ustawić cztery różne prędkości obrotowe głowicy: 5, 10, 15, lub 20 obrotów/sekundę (300, 600, 900, 1200 obr./minutę). Należy optymalnie dopasować prędkość obrotową głowicy urządzenia do aktualnie wykonywanych zadań. Wybrana prędkość obrotowa głowicy wyświetlana jest w prawym dolnym rogu głównego ekranu. Funkcja H.I. stosowana jest w celu zapobiegnięcia zmianom wysokości spowodowanym ruchami statywu z instrumentem. Gdy funkcja alertu H.I. jest aktywna, dokładność samoczynnego poziomowania Rugby pozostaje niezmienna, natomiast ograniczeniu podlega jego zakres. Przemieszczenie się urządzenia poza jego zakres samoczynnego poziomowania spowoduje uruchomienie alertu wysokości. Zatrzymana zostanie obracająca się głowica Rugby, a na ekranie pojawi się nastepujące okno dialogowe: Odrzucenie warunków alarmu nastąpi po wciśnięciu przycisku "gwiazdka" - spowoduje to restart funkcji. Sprawdzić dokładnie ustawienia oraz wysokość urządzenia w celu określenia przyczyny wystąpienia alertu. Ustawić instrument do żądanej wysokości. Funkcję H.I. można włączyć lub wyłączyć w pierwszym oknie dialogowym. Gdy funkcja H.I. jest włączona, w prawej, dolnej części wyświetlacza pojawią się litery HI. Funkcja H.I. aktywuje się po 30. sekundach od momentu zakończenia poziomowania instrumentu przy obracającej się głowicy. Istnieje możliwość automatycznego uruchamiania się funkcji H.I. po każdorazowym włączeniu instrumentu. Ustawienie takie można wykonac w drugim ekranie konfiguracyjnym. Ustawienia Rugby 410/420 DG 15

16 Tryb automatyczny i ręczny Standardowo, laser obrotowy Rugby zawsze uruchmia się w trybie automatycznym i rozpoczyna samoczynne poziomowanie by umożliwić prawidłowe tyczenie spadków. W trybie ręcznym, funkcja samoczynnego poziomowania jest wyłączona. Na ekranie ukażą się następujące elementy: Spadek osi X może zostać zmieniony za pomocą przycisku X/Y oraz strzałek, jednakże wartość zmiany nie zostanie wyświetlona na ekranie. Tryb ręczny z tyczeniem spadków W tryb ręcznym z tyczeniem spadków, na wyświetlaczu zostanie wyświetlony na przemian spadek wprowadzony dla osi X oraz Y, a także przekreślony pęcherzyk libelli - tak jak to pokazano poniżej: Można zatem zadać wartość spadku dla każdej osi z osobna. Instrument wykona samoczynne poziomowanie i ustawienie do zadanej wartości spadków, a następnie przejdzie do trybu ręcznego w celu ich realizacji. Po przejściu do trybu ręcznego, funkcja samoczynnego poziomowania jest wyłączona. Jeśli użytkownik chciałby zmienić wartość aktualnie podawaną na ekranie, może wpowadzić nową (podobnie jak w trybie automatycznym). Instrument ustawi się do tej nowej wartości, a następnie przejdzie do trybu ręcznego. Czułość na podmuchy wiatru Ustawienie czułości instrumentu na podmuchy wiatru pozwala na jego pracę w niekorzystnych i wietrznych warunkach z zachowaniem najwyższej dokładności. Progi czułości oznaczone są od 1 do 5. W przypadku warunków spokojnych (całkowita cisza), należy ustawić "1". W przypdku silnego wiatru wybrać "5". Dobierać zawsze ustwienia adekwatne do panujących warunków zewnętrznych. 16 Rugby 410/420 DG Ustawienia

17 Maskowanie wiązki lasera Funkcja elektronicznego maskowania wiązki umożliwia operatorowi urzadzenia wyłączenie emisji lasera w specyficznych obszarach w celu niedopuszczenia do powstania zakłóceń z innymi działaniami niezależnymi wykonywanymi na danym obiekcie. Z pozycji menu ustawień, można wyłączyć emisję wiązki do trzech wybranych obszarów. Po wyłączeniu danego obszaru ze skanowania wiązką laserową, miejsce na ekranie zostanie zaciemnione. Obszary wyłączenia mogą być zaznaczane w postaci przekątnych lub narożników. Wyboru można dokonać na drugim ekranie konfiguracyjnym. Ustawienia maskowania wiązki lasera nie są standardowo zapisywane podczas wyłączania urządzenia. Ustawienia maskowania można zapisać w drugim ekranie konfiguracyjnym. 4.3 Dodatkowe funkcje ustawcze Dostęp do funkcji dodatkowych znajduje się na drugim ekranie ustawczym urządzenia. Z pozycji ekranu głównego, wcisnąć i przytrzymać przycisk + DO GÓRY, a następnie przycisnąć GWIAZDKĘ przechodząc tym samym do drugiego ekranu ustawczego. Można wybrać sposób określania maskowania wiązki - wskazując przekątne lub narożniki. Można zadecydować, czy instrument Rugby będzie uruchamiany z wyłaczoną funkcją maskowania wiązki czy też włączy się z funkcją aktywną w ustawieniach ostatnio zapisanych. Można spowodować uruchamianie urządzenia z włączoną funkcją alertu wysokości H.I. Alert można włączyć bądź wyłączyć. Operator może wyłączyć funkcję tyczenia spadków ujemnych. Po dokonaniu takiego ustawienia, nie będzie możliwe wprowadzanie spadków ze znakiem ujemnym. Detektor zdalny włącza się tylko wówczas, gdy urządzenie to ma zostać użyte w zestawie z Rugby. Zwykle jest ono wyłączone. Ma to na celu oszczędność baterii. Ustawienia Rugby 410/420 DG 17

18 Zmiana ustawień Po wejściu do ekranu ustawczego, podświetlone zostanie okno wyjścia. W celu zmiany parametrów ustawień w tym oknie, należy używać przycisków w następujący sposób: Przycisk GWIAZDKA służy do wyboru lub anulowania wyboru parametrów konfiguracyjnych. Przyciski w GÓRE oraz w DÓŁ służą do przemieszczania kursora i zmianę parametrów. Naciśnięcie przycisku GWIAZDKA spowoduje zmianę kursora w cienką obwódkę wokół wybranego parametru. Po dokonaniu zaznaczenia, parametr modyfikujemy za pomocą przycisków "w GÓRĘ" i "w DÓŁ". Zaznacz okno WYJŚCIE, a następnie wciśnij GWIAZDKĘ, aby wyjść i powrócić do ekranu głównego. Widok ekranu samoczynnie powróci do okna głównego, jesli w ciągu 10. sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk. 18 Rugby 410/420 DG Ustawienia

19 5 Sprawdzenie dokładności poziomowania Użytkownik ma obowiązek przestrzegania procedur ujętych w instrukcji obsługi oraz okresowego sprawdzania dokładności pracy urządzenia. Fabrycznie ustawiony laser obrotowy Rugby odpowiada parametrom ujętym w specyfikacji technicznej. Zaleca się sprawdzenie dokładności po otrzymaniu urządzenia oraz regularnie - podczas jego pracy. Jeśli instrument wymaga kalibracji, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem lub wykonać procedurę samemu korzystając z poniższych wskazówek. Procedury nie należy przeprowadzać jeśli użytkownik wyraźnie nie chce zmieniać ustawień dokładnościowych. Kalibrację i ustawienia wykonywać powinna osoba świadoma i przeszkolona, która rozumie zasady działania urządzenia. 5.1 Sprawdzenie dokładności poziomowania Aby sprawdzić poziom dokładności lasera, należy ustawić urządzenie na płaskiej, równej powierzchni lub na statywie, w odległości około 30 metrów (100 stóp) od ściany. Kontrola osi X Ustawić oś X w taki sposób, aby była prostopadła do ściany. Pozwolić urządzeniu samoczynnie się spoziomować (około jednej minuty od czasu rozpoczęcia obracania się głowicy), a następnie zaznaczyć pozycję wiązki (pozycja 1). Obrócić laser o 180, zaczekać aż zakończy poziomowanie automatyczne i zaznaczyć przeciwne położenie osi X (położenie 2). Zaznaczyć miejsce znajdujące się w połowie odległości między dwoma znaczkami. Położenie osi X zachowuje dokładność przedstawioną w specyfikacji jeśli dwa znaczki znajdują się w przedziale ± 1/16 (± 1.5 mm) od środka. 1 2 Sprawdzenie dokładności poziomowania Rugby 410/420 DG 19

20 Kontrola osi Y Ustawić oś Y obracając laser o 90, tak aby oś była prostopadła do ściany. Zezwolić na samoczynne spoziomowanie instrumentu, a następnie skontrolować oś Y w sposób przedstawiony powyżej. 5.2 Ustawianie dokładności poziomowania Wprowadzanie trybu kalibracji Kontrola dokładności wyznaczenia osi X Po wyłączeniu urządzenia, wcisnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski "w górę" i "w dół", a następnie nacisnąć przycisk zasilania. Zostanie uruchomiona procedura kalibracji. Po prawidłowym uruchomieniu urządzenia w trybie kalibracji, na wyświetlaczu pojawi się stosowne okno dialogowe. W trakcie uruchamiania funkcji, pojawi się mały symbol klepsydry. Zaczekać do momentu jego zniknięcia, a następnie przejść do trybu sprawdzania parametrów instrumentu oraz do wprowadzania zmian. Numery zmieniamy za pomocą strzałek "w górę" i "w dół". Ustawiamy wiązkę do pozycji punktu zaznaczonego w trakcie kontroli osi X (połowa odległości między znaczkami użytymi w trakcie realizacji procedury). Pięć jednostek licznika odpowiada watości około 1.5 mm na 30 metrów (1/16 cala na 100 stóp). Wcisnąć przycisk gwiazdki w celu zaakceptowania tej pozycji oraz wyświetlanej liczby odpowiadającej osi X. Ponownie wcisnąć przycisk gwiazdki w celu wywołania ekranu kalibracji osi Y. Kontrola dokładności wyznaczenia osi Y Po prawidłowym uruchomieniu urządzenia w trybie kalibracji, na wyświetlaczu pojawi się stosowne okno dialogowe. Zaczekać do momentu jego zniknięcia, a następnie przejść do trybu sprawdzania parametrów instrumentu oraz do wprowadzania zmian. Numery zmieniamy za pomocą strzałek "w górę" i "w dół". Ustawiamy wiązkę do pozycji punktu zaznaczonego w trakcie kontroli osi Y (połowa odległości między znaczkami użytymi w trakcie realizacji procedury). Wcisnąć przycisk gwiazdki w celu zaakceptowania tej pozycji oraz wyświetlanej liczby odpowiadającej osi Y. Aby zaakceptować wykonanie procedury, należy wcisnąć przycisk GWIAZDKA, co spowoduje zapisanie wartości do pamięci oraz automatyczne przejście do ekranu głównego f. 20 Rugby 410/420 DG Sprawdzenie dokładności poziomowania

Dalmierz laserowy LRF1 Nr produktu 000418954

Dalmierz laserowy LRF1 Nr produktu 000418954 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dalmierz laserowy LRF1 Nr produktu 000418954 Strona 1 z 6 Instrukcja obsługi Dalmierz laserowy LRF1 1. Wstęp Dalmierz laserowy jest przenośnym urządzeniem, łączącym w sobie lornetkę

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PREXISO LASER DISTANCE METER. Instrukcja obługi

PREXISO LASER DISTANCE METER. Instrukcja obługi PREXISO LASER DISTANCE METER Instrukcja obługi 1 2 3 7 6 4 5 Instrukcja obługi Język polski Wskazówki bezpieczeństwa znajdą Państwo w załączonej broszurze.przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Pedometr (licznik kroków) 3D

Pedometr (licznik kroków) 3D Pedometr (licznik kroków) 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup urządzenia pomiarowego z czujnikiem 3D. Dzięki temu krokomierzowi bez problemu sprawdzisz, ile spalono kalorii podczas spaceru, czy wysiłku

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż Instrukcja obsługi 1. Dane techniczne inteo POWER 2.5 DC RTS jest odbiornikiem radiowym przeznaczonym do jednoczesnego sterowania 4-6 napędami 24 V DC. Jest kompatybilny z wszystkimi dostępnymi nadajnikami

Bardziej szczegółowo

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia WÖHLER CM 220 Miernik tlenku węgla (CO) Zawartość: 1. Ważne wskazówki 2. Specyfikacja 3. Elementy obsługi 4. Obsługa urządzenia 5. Kalibracja 0-ppm 6. Usuwanie usterek 7. Skutki stężenia CO 8. Usuwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Termometr do basenu i pokoju

Termometr do basenu i pokoju Termometr do basenu i pokoju Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termometru do basenu i pokoju. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602

Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602 Nr produktu 672611 Strona 1 z 5 Sposób użycia Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu. Czas jest ustawiany automatycznie, przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P OSTRZEŻENIA 1. Jest to urządzenie delikatne, o wysokiej precyzji, należy obchodzić się z nim z ostrożnością i uważać, aby nie upadło. 2.

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA Tech - 1 - ST-380 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Opis produktu: Kompaktowy termohigrometr LVT 15 służy do pomiaru temperatury powietrza oraz względnej wilgotności powietrza (RH). Na podstawie tych pomiarów

Bardziej szczegółowo

testo 460 Instrukcja obsługi

testo 460 Instrukcja obsługi testo 460 Instrukcja obsługi pl 2 Krótka instrukcja obsługi Krótka instrukcja obsługi testo 460 1 Nakładka ochronna: Pozycja wyjściowa 2 Fototranzystor 3 Wyświetlacz 4 Przyciski sterujące 5 Przedział na

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10 Instrukcja Obsługi Miernik tlenku węgla Model CO10 Wstęp Gratulujemy zakupu miernika tlenku węgla Extech CO10. Miernik CO10 umożliwia pomiar i wyświetlenie stężenia tlenku węgla w zakresie od 0 do 1000

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Termo higrometr Oregon THGR 122NX. Nr produktu Strona 1 z 6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Termo higrometr Oregon THGR 122NX. Nr produktu Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termo higrometr Oregon THGR 122NX Nr produktu 646461 Strona 1 z 6 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór czujnika zdalnego Oregon Scientific (THGR122N / THGN122N). Produkt ten jest zgodny

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Termometr 480. na podczerwień do pomiaru temperatury powierzchni oraz temperatury wewnętrznej

Termometr 480. na podczerwień do pomiaru temperatury powierzchni oraz temperatury wewnętrznej PL Termometr 480 na podczerwień do pomiaru temperatury powierzchni oraz temperatury wewnętrznej 292.480 Opis z tyłu na opakowaniu Zakres pomiarowy podczerwieni (IR): -27 do 428 F (-33 do 220 C) Dokładność:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR

ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR WT70 ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR Instrukcja obsługi 1 z 6 Wyświetlacz ( rys.1 ) Panel sterowania ( rys.2 ) 2 z 6 1. Wstęp Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH Przewodnik szybkiej instalacji DA-30501 Spis treści Przed użyciem... 2 1. O DA-30501... 2 2. Wymagania systemowe... 2 3. Przegląd... 2 Pierwsze kroki... 3 1. Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C INSTRUKCJE AKO 14012, AKO 14023, AKO 14031, AKO 14112, AKO 14123 Opis ogólny: Elektroniczne termometry i termostaty do paneli, przeznaczone są do wyświetlania, sterowania i regulacji niskich lub wysokich

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący PY-BT02

Zestaw głośnomówiący  PY-BT02 Zestaw głośnomówiący PY-BT02 Wymiana baterii 1 Głośnik 2 Przycisk wielofunkcyjny 3 Poziom dźwięku + 4 Poziom dźwięku 5 Mikrofon 6 Wyciszenie 7 Gniazdo mini USB 5 pin 8 Uchwyt Ładowarka Instalacja w samochodzie

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 122313 Strona 1 z 6 Wstęp Gratulujemy zakupu termoanemometru Extech AN100 CFM/CMM. Przyrząd mierzy prędkość powietrza, przepływ powietrza (objętość)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Twin1 ISR

Instrukcja obsługi Twin1 ISR Instrukcja obsługi Twin1 ISR Strona 6 Włączanie i wyłączanie urządzenia: Aby uruchomić urządzenie, należy je podłączyć do aparatu przy pomocy kabla dołączonego do zestawu. Następnie naciskamy dowolny klawisz.

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672822 Zegarek Kwarcowy Braun 66516- BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM Strona 1 z 5 (I) Funkcje przycisków: Przycisk A wynik odbioru / ustawienia wskazówek

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672152 Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny Strona 1 z 7 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu budzika cyfrowego z funkcja czasu sterowanego radiowo.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji T100 HTM Informacje ogólne

Instrukcja obsługi i konserwacji T100 HTM Informacje ogólne Telestart T100 HTM Polski 2 Instrukcja obsługi i konserwacji T100 HTM Informacje ogólne Szanowni Klienci firmy Webasto! Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego produktu. Zakładamy, że

Bardziej szczegółowo

System zdalnego sterowania

System zdalnego sterowania System zdalnego sterowania Instrukcja obsługi Nr produktu: 225067 Wersja: 02/03 System zdalnego sterowania Pro 40, 60, 90 System wtykowy JR Produkt nr 22 50 62, 22 50 67, 22 50 71 System wtykowy Futaba

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany Nr produktu 672676 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty.

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczna waga precyzyjna HW945

Instrukcja obsługi. Elektroniczna waga precyzyjna HW945 1 9 Spis treści Instal a cj a...4 Obsł u g a...5 Czys z c z e n i e i kon s e r w a c j a...8 Ozn a c z e n i e CE i deklara cj a zgo d n oś ci...9 Dan e tech ni c z n e...9 2 9 Elementy i funkcje Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dane techniczne. Montaż

Spis treści. Dane techniczne. Montaż Spis treści Dane techniczne... 2 Przygotowanie rury nawojowej...3 Określenie stanu regulacji rolety... 4 Zapamiętywanie nadajnika przy zaprogramowanych krańcówkach... 4 Regulacja wyłączników krańcowych...

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

testo 510 Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 9

testo 510 Instrukcja obsługi  Nr produktu: Strona 1 z 9 testo 510 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101407 Strona 1 z 9 Krótka instrukcja obsługi 1. Nasadka ochronna: pozycja parkingowa 2. Podłączenie czujnika różnicy ciśnień 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne

Bardziej szczegółowo

Programator czasowy Nr produktu

Programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI Figure 1 28/11/2012 2 Velleman 1. Wstę DB4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany 1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

1. O INSTRUKCJI OBSŁUGI. 2. WYGLĄD I ROZMIAR Materiał oraz kolor

1. O INSTRUKCJI OBSŁUGI. 2. WYGLĄD I ROZMIAR Materiał oraz kolor Spis treści 1. O INSTRUKCJI OBSŁUGI 2 2. WYGLĄD I ROZMIAR 2 3. ZESTAWIENIE FUNKCJI I OPIS PRZYCISKÓW 3 Zestawienie funkcji urządzenia 3 Wyświetlacz zaawansowany 4 Wyświetlacz podstawowy 4 4. OPIS PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 1 Wyświetlacz 2 Ekran LCD 0 : Waga znajduje się w położeniu zerowym STABLE : Waga znajduje się w położeniu spoczynkowym (bez zmiany wskazań

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu 000442238 Strona 1 z 9 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego radia DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Jeżeli korzystają Państwo

Bardziej szczegółowo

DXComms NetPro TDR Skrócona instrukcja obsługi

DXComms NetPro TDR Skrócona instrukcja obsługi DXComms NetPro TDR Skrócona instrukcja obsługi Spis treści Wyposażenie NetPro TDR... 2 Zalecenia bezpieczeństwa... 3 Bezpieczeństwo konektorów... 3 Dbanie o tester NetPro TDR... 4 Pierwsze spojrzenie na

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

SENIOR PHONE INSTRUKCJA OBSŁUGI Plik PDF do pobrania: http://akai-atd.com/ Spis treści Przyciski... 4 Pierwsze kroki...6 Włączanie..... 8 Ładowanie...9 Połączenia alarmowe...11 Połączenia... 13 Latarka...15

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja zdalna i sterowanie za pomocą Bluetooth (Android) http://www.basecamelectronics.com/

Konfiguracja zdalna i sterowanie za pomocą Bluetooth (Android) http://www.basecamelectronics.com/ Konfiguracja zdalna i sterowanie za pomocą Bluetooth (Android) http://www.basecamelectronics.com/ Basecam simplebgc przewodnik konfiguracji regulatora https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.smartsoft.simplebgc

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie,

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie, Licznik rowerowy Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup licznika rowerowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał

Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000100311 Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał Strona 1 z 7 Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup produktu marki Voltcraft. To bardzo dobra decyzja.

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

OPIS NIWELATORA. tora

OPIS NIWELATORA. tora OPIS NIWELATORA tora 1. Lusterko libelli 2. Libella pudełkowa 3. Śruba ustawcza libelli pudełkowej 4. Śruba mikroruchu 5. Śruba ustawcza spodarki 6. Płyta spodarki 7. Kolimator 8. Obiektyw 9. Pokrętło

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM Nr produktu 769722 Strona 1 z 6 Gratulujemy zakupu zestawu głośnomówiącego B-Speech BT-FSE PRIM. To urządzenie pozwala komunikować się bezprzewodowo

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

Jeżeli w Twoim zestawie brakuje któregoś elementu, proszę skontaktować się ze swoim sprzedawcą.

Jeżeli w Twoim zestawie brakuje któregoś elementu, proszę skontaktować się ze swoim sprzedawcą. SPIS TREŚCI Zawartość zestawu... 2 Charakterystyka... 2 Budowa......2 Panel sterowania...3 Obsługa... 3 Praca... 4 Detektor RC 300...4 Pilot... 5 Sprawdzenie dokładności... 5 Dane techniczne... 6 Ważne

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu Nr produktu 000103696

Licznik prądu Nr produktu 000103696 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu Nr produktu 000103696 Strona 1 z 8 3. Zawartość opakowania Tuż po rozpakowaniu sprawdź zawartość opakowania licznika prądu. Sprawdź tez czy sam licznik jest w dobrym stanie.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ * Odbiornik AC-1000 A. Płyta podstawy (nie jest w zestawie) B. Pokrywa przegrody na baterie C. Nastawa natężenie światła

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 3D-Sport. TABLIC WYNIKÓW SPORTOWYCH SERII JUNIOR oraz SZKOLNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 3D-Sport. TABLIC WYNIKÓW SPORTOWYCH SERII JUNIOR oraz SZKOLNE D-Sport TABLIC WYNIKÓW SPORTOWYCH SERII JUNIOR oraz SZKOLNE Wielobranżowe Przedsiębiorstwo D Spółka z o.o. 8-09 Bydgoszcz, ul. Kościuszki A tel./fax 0 / 0 kom.00 0 NIP -0-- REGON 00800 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo