Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Wersja 1.0 Polska Leica Rugby 410/420 DG Instrukcja obsługi

2 Wstęp Zakup Gratulujemy zakupu instrumentu z serii Rugby. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki istotne dla bezpiecznego użytkowania jak również opis konfiguracji i obsługi instrumentu. Dalsze informacje uzyskasz w rozdziale "9 Wskazówki bezpieczeństwa". Przed włączeniem instrumentu przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. Znaki handlowe Identyfikacja instrumentu XBeePro jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Digi International. Pozostałe znaki handlowe są własnością odpowiednich właścicieli. Informacje o typie i numerze seryjnym instrumentu znajdują się na etykiecie. Prosimy poniżej wpisać model oraz numer seryjny urządzenia i zawsze podawać te informacje podczas kontaktu z dealerem lub autoryzowanym warsztatem serwisowym Leica Geosystems. Typ-Numer seryjny: Data zakupu: Symbole Symbole używane w niniejszej instrukcji mają następujące znaczenie: Typ Opis Niebezpieczeństwo Wskazanie sytuacji bezpośredniego zagrożenia, które może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń. Ostrzeżenie Wskazanie sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, która może spowodować śmierć lub poważne obrażenia. Uwaga Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację lub używanie produktu niezgodne z przeznaczeniem, które może prowadzić do odniesienia obrażeń i/lub poważnych szkód majątkowych, strat finansowych lub zanieczyszczenia środowiska. Ważne wskazówki, które należy zastosować w praktyce, zapewniające wydajne i technicznie prawidłowe użytkowanie urządzenia. 2 Rugby 410/420 DG

3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Charakterystyka i funkcje urządzenia 5 3 Praca Wprowadzanie wartości spadku Identyfikacja osi Skarpa - spadek procentowy Ułożenie osi Precyzyjne ustawianie osi Program Ułożenie Osi 10 4 Ustawienia Ustawienia główne Ustawienia Dodatkowe funkcje ustawcze 17 5 Sprawdzenie dokładności poziomowania Sprawdzenie dokładności poziomowania Ustawianie dokładności poziomowania 20 6 Akcesoria Baterie Wizjer/celownik Zdalne sterowanie 24 7 Rozwiązywanie problemów Objasnienia zawartości ekranów Sugestie przy rozwiązywaniu problemów 28 8 Przechowywanie i transport Transport Przechowywanie Czyszczenie i suszenie 31 9 Wskazówki bezpieczeństwa Informacje ogólne Zastosowania dopuszczalne Ograniczenia w użyciu Gwarancja Zakres odpowiedzialności Sytuacje niebezpieczne Klasyfikacja lasera Zgodność elektromagnetyczna (EMC) Wymagania FCC, obowiązują w U.S Dane techniczne 43 Rugby 410/420 DG 3

4 1 Wstęp Laser obrotowy Rugby zaprojektowano tak by mógł on służyć specjalistom w wielu zastosowaniach budowlanych. Jest to sprawdzone urządzenie, zwiększające efektywność produkcji, które w znacznym stopniu redukuje czas pracy oraz koszty materiałów. Jego główny obszar zastosowań to precyzyjna kontrola prac realizacyjnych, niwelacja terenu, wyznaczanie spadków i skarp, budowa odkrywek, pogłebianie akwenów, formowanie grobli i wałów, prace budowlane i prowadzenie wykopów. Niniejsza instrukcja zawiera opis procedur obsługi i konfiguracji dotyczących popularnych zastosowań. Celem było przedstawienie zalet oraz funkcjonalności lasera Rugby. Instrukcja nie zawiera natomiast opisu zastosowań specjalnych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy o kontakt z firmą Leica Geosystems lub z jej lokalnym przedstawicielstwem. Lasery obrotowe Rugby są wytrzymałe, dokładne i w pełni elektroniczne, zasięg ich pracy (średnica) dochodzi do: Rugby 410DG: 800 metrów Rugby 420DG: 1100 metrów Rugby 410/420 DG jest dwuspadkowym niwelatorem laserowym, który jest w stanie wygenerować dokładną płaszczyznę za pomocą światła laserowego dla prac wymagających wyznaczenia poziomu (1), spadku jednokierunkowego (2) lub spadku dwukierunkowego (3). Odpowiednie ustawienie urządzenia polega na skierowaniu przebiegu wiązki przez punkt kontrolny przy użyciu znaków celowniczych lub przy zastosowaniu dodatkowego zestawu celowniczego. W celu zwiększenia dokładności postępuj zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale "3.5 Precyzyjne ustawianie osi". Aby uzyskać najwyższą dokładność skorzystaj z programu Ułożenie Osi. 4 Rugby 410/420 DG Wstęp

5 2 Charakterystyka i funkcje urządzenia j) a) b) c) d) h) k) e) f) g) i) a) Przycisk zasilania umożliwia włączenie i wyłaczenie Rugby. b) Wyświetlacz LCD wyświetla spadek dla osi X. Ponadto na wyświetlaczu znajdują się informacje o: maskowaniu wiązki, statusie baterii, wysokości instrumentu (H.I.) oraz prędkości obrotowej głowicy. c) Przycisk X/Y naciśnij, aby wprowadzić spadek dla osi X oraz Y. d) Przycisk strzałki "do góry" (UP) za jego pomocą zwiększamy prezentowaną wartość spadku. e) Przycisk GWIAZDKA wciśnięcie spowoduje przejście do ustawień oraz umożliwi wprowadzenie wartości spadku na ekranie. f) Przycisk strzałki "w dół" (DOWN) za jego pomocą zmniejszamy prezentowaną wartość spadku. g) Libela pomocna przy ustawianiu urządzenia. h) Gniazdko 12-wolt umożliwia ładowanie baterii lub bezpośrednie zasilanie Rygby prądem o napięciu 12-wolt. i) Dwie baterie Aby uczynić instrument bardziej efektywnym, przewidziano możliwość uruchomienia go się z jendym lub z dwoma zestawami baterii w celu zapewnienia maksymalnego komfortu obsługi oraz dłuższej żywotności baterii. j) Podnoszenie wysokości celowych oraz płyta do montażu opcjonalnej lunety celowniczej. k) Uchwyt do noszenia i ustawiania urządzenia. l) Wejście na śrubę statywu służące do ustawienia urzadzenia na staywie (gwint 5/8-11). l) Charakterystyka i funkcje urządzenia Rugby 410/420 DG 5

6 3 Praca 3.1 Wprowadzanie wartości spadku Bezpośrednie wprowadzanie wartości roboczych: W celu uruchomienia Rugby należy wcisnąć przycisk zasilania POWER. Przycisnąć ponownie X/Y aby wprowdzić spadek osi X. Kolejne wciśnięcie X/Y da możliwość wprowadzenia spadku osi Y. Na ekranie pojawią się zadane wartości. Żądane wartości należy wprowadzać używając przycisków W GÓRĘ lub W DÓŁ. Wciśnięcie X/Y spowoduje wyjście z programu. Wprowadzenie wartości spadku Pracując w oknie dialogowym wyznaczania spadków, wcisnąć przycisk GWIAZDKI co spowoduje ustawienie się kursora w pozycji znaku +/-. Wcisnąć przycisk GWIAZDKI przesuwając tym samym kursor w prawo. Aby zmienić znak aktualnie podświetlonej liczby, należy wcisnąć przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ. Wciśnięcie X/Y spowoduje wyjście z programu. Zerowanie spadków Zakres tyczenia spadków Wartość spadku dla każdej osi może zostać wyzerowana przez jednoczesne wciśnięcie przycisków "w górę" i "w dół". Podczas zmiany spadku przy użyciu metody bezpośredniej, licznik zostanie zawsze ustawiony do wartości zerowej. Wartości poniżej zera wybieramy zwalniając przycisk i przyciskając go ponownie. Rugby 410/420 DG umożliwia tyczenie spadku o nachyleniu do 15% względem obu osi jednocześnie lub do 25% względem jednej z nich. Tyczenie spadków powyżej 15% w jednej osi obarczone jest niepewnością na poziomie ±1% (lub większym). W takim przypadku, podczas prób wprowadzenia wartości większej niż 1% lub 15%, przy wciśnięciu przycisku, na ekranie pojawi się stosowny komunikat. 6 Rugby 410/420 DG Praca

7 Widok ekranu samoczynnie powróci do okna głównego, jesli w ciągu 10. sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk. Zamiana wartości spadków Spadki w kierunku osi X oraz Y można w łatwy sposób zamienić z wartości dodatnich na ujemne. Czynność tę wykonujemy w oknie wprowadzania wartości spadków. Typowym zastosowaniem tej funkcji będzie budowa dróg. Przykładowo, podczas ustawienia Rugby na koronie drogi, gdy jedna z osi tyczenia spadku pokrywa się z osią drogi, spadek poprzeczny biegnący w prawo lub w lewo ustawiamy zmieniając znak +/- na ekranie. Dopasowywanie spadków W trybie bezpośredniego wprowadzania wartości spadków, mechanizm ustawiający głowicę porusza nią w tempie zgodnym ze wskazaniami licznika. W celu dopasowania wartości spadku do ukształtowania skarpy, ustawić laser na znany punkt zmiany spadku (punkt wyjściowy), a nastepnie nakierować laser na koniec skarpy przy użyciu obu przycisków sterujących, zgodnie z kierunkiem spadku. Znajdujący się na łacie detektor zdalny Rod-Eye neleży teraz dopasować do wiązki laserowej biegnącej zgodnie ze spadkiem. W tym celu stawiamy go na punkcie zmiany spadku, obok urządzenia. Przemieść łatę z detektorem na skarpę do drugiego punktu dopasowania. Następnie w urządzeniu należy ustawiać spadek do momentu uzyskania odpowiedniego potwierdzenia w detektorze zdalnym Rod-Eye. Procentowa wartość spadku otrzymana na wyświetlaczu odpowiada wartości dopasowanej (spadek rzeczywisty). Praca Rugby 410/420 DG 7

8 3.2 Identyfikacja osi 1. Oś X+ gdy ustawiona zostanie dodatnia wartość spadku w osi X, spadek wzrastał będzie właśnie w tym kierunku. 2. Oś Y+ gdy ustawiona zostanie dodatnia wartość spadku w osi Y, spadek wzrastał będzie właśnie w tym kierunku. 3. Przód Rugby zapoznaj się także z opisem osi umieszczonym z boku urządzenia oraz wewnątrz za szybami. 3.3 Skarpa - spadek procentowy Skarpa Spadek procentowy Obliczanie spadku procentowego ze skarpy Zmiana wysokości na jednostkę pomiarową (stopa, metr itp.). Zmiana wysokości na 100 jednostek pomiarowych (stopy, metry itp.). Skarpa = Formuła = x 100 Spadek procentowy = % 3.4 Ułożenie osi Gdy na ekranie pojawi się żądana wartość spadku, należy dopasować osie X i Y do obiektu. Sprawdzić czy pęcherzyk libeli znajduje się w górowaniu. Ułatwi to samoczynne poziomowanie instrumentu. Sprawdzić czy instrument Rugby został poprwnie spoziomowany nd punktem kontrolnym. Jak pokazano, kierunek osi X przebiega od frontu urządzenia patrząc przez jego górną część. Obracać Rugby powoli do momentu wyrównania celowej z drugim punktem kontrolnym. 8 Rugby 410/420 DG Praca

9 Po takim ustawieniu, można rozpocząć pracę. W ofercie handlowej dostępna jest dodatkowa luneta celownicza. W przypadku konieczności precyzyjnego ustawienia głowicy, nalezy zajrzeć do rozdziałuprecyzyjne ustawianie osi. 3.5 Precyzyjne ustawianie osi W większości przypadków, ustawienie osi przebiega z uzyciem samych znaczków celowniczych znajdujacych się na głowicy Rugby. Jednakże, w przypadku konieczności wykonania ustawień precyzyjnych, należy zastosować opisaną niżej procedurę. Zadanie Przyjąć punkt A leżący w osi Y jako odniesienie i wykonac odczyt wysokości. Wprowadzić wielkość spadku w osi X, a następnie dopasowywać przebieg wiązki lasera do momontu ponownego znalezienia pierwotnej wysokości punktu A. Procedura 1. Z ustawioną wartością spadku 0.000% w każdej z osi, przejść bezpośrednio w tryb tyczenia i dopasować z grubsza oś Y do żądanej wartości spadku (wyznaczenie punktu A). 2. Wykonaj pomiar wysokości w punkcie A przy użyciu detektora laserowego (Rod-Eye). 3. Wprowadzić spadek o wartości % w osi X. Po dokonaniu ustawień osi X, oś Y traktowana będzie jako oparcie pomiarów. 4. Z ustawioną wartością 5.000% w osi X, wykonać drugi odczyt na punkt A. Ułożenie Jeśli drugi odczyt będzie identyczny z pierwszym, oznacza to, że oś X została dopasowana poprawnie. Praca Rugby 410/420 DG 9

10 Jeśli drugi odczyt będzie większy od pierwszego, należy obrócić Rugby zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo) do momentu aż oba odczyty będą takie same. Jeśli drugi odczyt będzie mniejszy od pierwszego, należy obrócić Rugby przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (w lewo) do momentu aż oba odczyty będą takie same. 3.6 Program Ułożenie Osi Program Ułożenie Osi jest przeznaczony do prac, dla których precyzyjne dopasowanie osi jest niezwykle istotne. W większości prac, tradycyjna metoda celowania (za pomocą znaków celowniczych umieszczonych na górze lasera, lub przy użyciu opcjonalnej lunety) jest wystarczająca, lecz gdy ważne jest precyzyjne wyznaczenie spadków, to dokładne wyznaczenie osi staje się nieodzowne. Program Ułożenie Osi dostępny jest tylko dla Rugby 410/420 DG. Przygotowanie Krok 1 Jak używać programu Ułożenie Osi: Włącz laser i wprowadź żądany spadek. (Na przykład: X= % oraz Y=+2.000%). Aby ustawić laser we właściwej pozycji, wykorzystaj znaki celownicze umieszczone na górze urządzenia (lub opcjonalną lunetę) i tak ustaw Rugby na statywie aby oś, którą chcesz precyzyjnie dopasować była wycelowana na twój drugi punkt kontrolny. Jeśli jest to możliwe zalecamy wykorzystanie osi X. Jeśli Użytkownik korzysta z kontrolera zdalnego to procedurę ułożenia osi można przeprowadzić jednoosobowo. Bez użycia kontrolera do przeprowadzenia procedury będą potrzebne dwie osoby. Jeśli do ułożenia osi chcesz użyć kontrolera zdalnego sterowania to upewnij się, czy jest on włączony.przejdź na stronę 17 niniejszej instrukcji. Wejdź do programu Ułożenie Osi (bezpośrednio na Rugby lub za pomocą kontrolera zdalnego). Z głównego panelu sterowania umieszczonego na urządzeniu: Jednokrotnie naciśnij przycisk GWIAZDKA. Jednokrotnie naciśnij przycisk X/Y. Użyj przycisków w GÓRĘ / w DÓŁ aby przejść do programu Ułożenie Osi. Aby uruchomić program jednokrotnie naciśnij przycisk GWIAZDKA 10 Rugby 410/420 DG Praca

11 Krok 2 Oś X jest automatycznie wybierana do precyzyjnego dopasowania. Naciśnij przycisk X/Y jeśli chcesz przejść na oś Y. Podczas tej procedury spadek łączony zostanie automatycznie ustawiony na 0.000%. Spadek poprzeczny zostanie ustawiony na 0.000%, gdy na ekranie pojawi sie 'OK'. Na drugim punkcie kontrolnym ustaw tyczkę z detektorem Rod-Eye i upewnij się, że jest on ustawiony w pozycji POZIOM na wybranej osi (kreska lub dźwięk ciągły). Ta część kroku 2 jest bardzo ważna. Gdy skończysz, naciśnij GWIAZDKĘ aby kontynuować. Po naciśnięciu GWIAZDKI, wartość spadku poprzecznego zmieni się z 0.000% na %. W rezultacie sygnał wiązki laserowej spowoduje najprawdopodobniej zmianę wskazania wysokości na detektorze z pozycji 'POZIOM' na pozycję 'WYSOKO' lub 'NISKO'. Jest to spowodowane tym, iż Rugby nie jest ustawiony mechanicznie, a laser nie będzie wysyłał sygnału 'POZIOM'. Tu właśnie wykorzystuje się elektroniczne Ułożenie Osi. Krok 3 Uważnie obserwuj strzałki (wiązkę laserową) na detektorze. Wykorzystaj przyciski w GÓRE / w DÓŁ aby ponownie ustawić wiązkę laserową na środku. Wybierz 1, 2 lub 3 prędkość obrotową lasera. Prędkości te można wybrać dla obu kierunków. Po pierwszym naciśnięciu przycisku wiązka laserowa będzie poruszać się z niską prędkością. Po drugim naciśnięciu wiązka laserowa będzie poruszać się z umiarkowaną prędkością. Po trzecim naciśnięciu wiązka laserowa będzie poruszać się z najwyższą prędkością Podczas tej procedury wyświetlany jest symbol strzałki. Jeśli symbol strzałki przestanie migać, będzie to oznaczać, że wiązka osiągnęła maksymalną prędkość i nie będzie poruszać się poruszać się szybciej. (Jeśli wiązka laserowa nie osiągnie pozycji 'POZIOM' na detektorze to należy rozważyć ponowne zorientowanie Rugby). Naciśnij GWIAZDKĘ, aby przerwać ruch wiązki laserowej. Jeśli na detektorze Rod-Eye wyświetlona jest strzałka w GÓRE, to na pilocie zdalnego sterowania naciśnij strzałkę w DÓŁ aby powrócić do pozycji 'POZIOM'. Praca Rugby 410/420 DG 11

12 Jeśli na detektorze Rod-Eye wyświetlona jest strzałka w DÓŁ, to na pilocie zdalnego sterowania naciśnij strzałkę w GÓRĘ aby powrócić do pozycji 'POZIOM'. Krok 4 Trzymaj detektor nieruchomo i jednocześnie obserwuj wiązkę laserową. Gdy usłyszysz dźwięk sygnalizujący 'POZIOM' będzie to oznaczać, że laser został precyzyjnie ustawiony. Naciśnij GWIAZDKĘ, aby zastosować poprawki dla osi, opuścić program i powrócić do menu głównego. Uwagi Zarówno oś X jak i Y powrócą do wprowadzonego wcześniej spadku. Ułożenie osi jest kompensowane elektronicznie; zatem mechaniczne ustawienie lasera może nie pokrywać się z osiami. W celu zasygnalizowania, że ułożenie osi jest aktywne, na wyświetlaczu zamiast ikony zdalnego sterowania pojawi się ikona ułożenia osi. Dla kontroli sprawdź wiązkę laserową na detektorze i upewnij się, czy znajduje się ona po środku. Ważne Aby zresetować poprawkę ułożenia osi, przejdź do okna dialogowego programu Ułożenie Osi i naciśnij GWIAZDKĘ. Ikona ułożenia osi nie jest wyświetlana jeśli poprawka ułożenia osi jest wyłączona. Wyłączenie instrumentu spowoduje również wyłączenie poprawek ułożenia osi. W czasie procedury ułożenia osi alert H.I. jest nieaktywny. Wartości graniczne i wyjątki Spadek na osiach X lub Y musi wynosić mniej niż -3,500% lub 13,500%. Maksymalny, dozwolony kąt niedokładnej orientacji wynosi 5 stopni. (Odpowiada to odchyleniu 8.7m na 100m). Maksymalny zasięg pracy w czasie ułożenia osi jest ograniczony przez zasięg działania kontrolera zdalnego sterowania lub zdolność detektora do odbioru sygnału laserowego, gdy kontroler nie jest wykorzystywany. 12 Rugby 410/420 DG Praca

13 4 Ustawienia 4.1 Ustawienia główne Położenie Zalecana prędkość obrotowa głowicy Ustawienie instrumentu na statywie Należy upewnić się czy położenie instrumentu jest wolne od potencjalnych przeszkód mogących blokować lub rozpraszać emitowaną wiązkę lasera. Zadbać o optymalne warunki pracy w zasięgu operacyjnym urządzenia. Rugby można rozstawić albo w punkcie centralnym obsługiwanego terenu albo na jego granicy. Upewnić się czy grunt jest stabilny. Zarówno drgania podłoża jak też silny wiatr mogą niekorzystnie wpływać na pracę Rugby. Podczas prac prowadzonych w warunkach zapylenia, instrument należy ustawić w miejscu przewiewnym. Dzięki temu wszelki kurz i brud zostanie zdmuchnięty co pozwoli zapobiec zakłóceniom w pomiarze. Podczas pomiarów oraz w zastosowaniach ręcznej kontroli maszyn, typowa prędkość borotowa głowicy wynosi 10 obr./sekundę (600 obr. na minutę). W trakcie automatycznej kontroli pracy maszyn, zaleca się ustawienie maksymalnej prędkości 20 obr./s co zwiększy częstotliwość aktualizacji pozycji elementów systemu. Podczas prac prowadzonych na dłuższych odległościach należy zmniejszyć prędkość obrotową głowicy (zwiększając tym samym czas trwania impulsu odczytywanego przez detektor) lub też zmienić szerokość emitowanej wiązki. Postępowanie takie zwiększy wiarygodność pomiaru oraz pozwoli prowadzić prace przy dłuższych celowych. Przymocować Rugby do statywu lub do specjalnej stopki albo ustawić na stabilnej, poziomej powierzchni. Przed rozpoczęciem pracy, wspomniane akcesoria zawsze należy sprawdzić. Upewnić się czy wszystkie śruby, zaczepy i nity są dobrze osadzone. Jeśli statyw wyposażony jest w łańcuchy, należy je lekko poluzować umożliwiając tym samym swobodne rozszerzanie termiczne w trakcie dnia. Podczas bardzo wietrznej pogody, statyw należy odpowiednio zabezpieczyć. Przykładem może być choćby obciążenie każdej nogi statywu workiem z piaskiem. (W celu ustawienia zakresu czułości na podmuchy wiatru, należy zapoznać się z rozdziałem "Ustawienia" Rugby.) Podczas używania statywu z szybko odłączanym adapterem, skierować dźwignię kontrolną w stronę wiatru. Spowoduje to ustawienie mechanizmu blokującego pod wiatr, a tym samym zapewni lepszą stabilność urządzenia. Ustawienia Rugby 410/420 DG 13

14 4.2 Ustawienia Rugby posiada kilka opcji ustawień, do których dostęp jest bardzo łatwy, podobnie jak wprowadzanie wszelkich zmian. Będąc w pozycji głównego ekranu, wcisnąć STRZAŁKĘ by wejsć w okno dialogowe ustawień. Wybór prędkości obrotowej głowicy urządzenia 5, 10, 15, 20 obr./s. Włączanie i wyłączanie funkcji alertu wysokosci HI. Tryb automatyczny, manualny lub manualny z tyczeniem spadku. Czułość na podmuchy wiatru (1-5) (1) dla dni bezwietrznych, (3) dla dni normalnych, (5) podczas silnych wiatrów. Maskowanie wiązki lasera wyłącza emisję wiązki lasera w wybranej ćwiartce. Zmiana ustawień Po wejściu do ekranu konfiguracyjnego, podświetlone zostanie okno wyjścia. W celu zmiany parametrów ustawień w tym oknie, należy używać przycisków w następujący sposób: Za pomocą przycisku STRZAŁKI zmieniamy lub odznaczamy parametry oraz wychodzimy z menu ustawień. Za pomocą przycisków DO GÓRY i W DÓŁ ustawiamy kursor lub zmieniamy zaznaczone parametry. Wcisnąć przycisk "gwiazdka", co spowoduje zmianę kursora w cienką obwódkę wokół wybranego parametru. Po dokonaniu zaznaczenia, zmieniamy wszelkie parametry za pomocą przycisków "w górę" i "w dół". Użyj przycisku X/Y aby przełączać między pierwszą i drugą stroną ekranu konfiguracyjnego. Maskowanie wiązki wymaga również użycia przycisku X/Y. Po wybrniu funkcji maskowania wiązki, wcisnąć przycisk X/Y w celu skierowania wiązki w stronę środka wybrnego zakresu (ćwiartki). 14 Rugby 410/420 DG Ustawienia

15 W wybranym zakresie możemy poruszać wiązką lasera za pomocą przycisków "w górę" i "w dół". W trakcie wyboru maskowania wiązki w danym zakresie, ćwiartka stanie się wypełniona oraz pociemnieje. Wybrać oknowyjście, a nastepnie wcisnąć przycisk "gwiazdka" w celu wyjścia i powrotu do głównego ekranu. Widok ekranu samoczynnie powróci do okna głównego, jesli w ciągu 10. sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk. Prędkości obrotowe głowicy H.I. (ang. "Height of Instrument" - wysokość instrumentu) W instrumencie Rugby można ustawić cztery różne prędkości obrotowe głowicy: 5, 10, 15, lub 20 obrotów/sekundę (300, 600, 900, 1200 obr./minutę). Należy optymalnie dopasować prędkość obrotową głowicy urządzenia do aktualnie wykonywanych zadań. Wybrana prędkość obrotowa głowicy wyświetlana jest w prawym dolnym rogu głównego ekranu. Funkcja H.I. stosowana jest w celu zapobiegnięcia zmianom wysokości spowodowanym ruchami statywu z instrumentem. Gdy funkcja alertu H.I. jest aktywna, dokładność samoczynnego poziomowania Rugby pozostaje niezmienna, natomiast ograniczeniu podlega jego zakres. Przemieszczenie się urządzenia poza jego zakres samoczynnego poziomowania spowoduje uruchomienie alertu wysokości. Zatrzymana zostanie obracająca się głowica Rugby, a na ekranie pojawi się nastepujące okno dialogowe: Odrzucenie warunków alarmu nastąpi po wciśnięciu przycisku "gwiazdka" - spowoduje to restart funkcji. Sprawdzić dokładnie ustawienia oraz wysokość urządzenia w celu określenia przyczyny wystąpienia alertu. Ustawić instrument do żądanej wysokości. Funkcję H.I. można włączyć lub wyłączyć w pierwszym oknie dialogowym. Gdy funkcja H.I. jest włączona, w prawej, dolnej części wyświetlacza pojawią się litery HI. Funkcja H.I. aktywuje się po 30. sekundach od momentu zakończenia poziomowania instrumentu przy obracającej się głowicy. Istnieje możliwość automatycznego uruchamiania się funkcji H.I. po każdorazowym włączeniu instrumentu. Ustawienie takie można wykonac w drugim ekranie konfiguracyjnym. Ustawienia Rugby 410/420 DG 15

16 Tryb automatyczny i ręczny Standardowo, laser obrotowy Rugby zawsze uruchmia się w trybie automatycznym i rozpoczyna samoczynne poziomowanie by umożliwić prawidłowe tyczenie spadków. W trybie ręcznym, funkcja samoczynnego poziomowania jest wyłączona. Na ekranie ukażą się następujące elementy: Spadek osi X może zostać zmieniony za pomocą przycisku X/Y oraz strzałek, jednakże wartość zmiany nie zostanie wyświetlona na ekranie. Tryb ręczny z tyczeniem spadków W tryb ręcznym z tyczeniem spadków, na wyświetlaczu zostanie wyświetlony na przemian spadek wprowadzony dla osi X oraz Y, a także przekreślony pęcherzyk libelli - tak jak to pokazano poniżej: Można zatem zadać wartość spadku dla każdej osi z osobna. Instrument wykona samoczynne poziomowanie i ustawienie do zadanej wartości spadków, a następnie przejdzie do trybu ręcznego w celu ich realizacji. Po przejściu do trybu ręcznego, funkcja samoczynnego poziomowania jest wyłączona. Jeśli użytkownik chciałby zmienić wartość aktualnie podawaną na ekranie, może wpowadzić nową (podobnie jak w trybie automatycznym). Instrument ustawi się do tej nowej wartości, a następnie przejdzie do trybu ręcznego. Czułość na podmuchy wiatru Ustawienie czułości instrumentu na podmuchy wiatru pozwala na jego pracę w niekorzystnych i wietrznych warunkach z zachowaniem najwyższej dokładności. Progi czułości oznaczone są od 1 do 5. W przypadku warunków spokojnych (całkowita cisza), należy ustawić "1". W przypdku silnego wiatru wybrać "5". Dobierać zawsze ustwienia adekwatne do panujących warunków zewnętrznych. 16 Rugby 410/420 DG Ustawienia

17 Maskowanie wiązki lasera Funkcja elektronicznego maskowania wiązki umożliwia operatorowi urzadzenia wyłączenie emisji lasera w specyficznych obszarach w celu niedopuszczenia do powstania zakłóceń z innymi działaniami niezależnymi wykonywanymi na danym obiekcie. Z pozycji menu ustawień, można wyłączyć emisję wiązki do trzech wybranych obszarów. Po wyłączeniu danego obszaru ze skanowania wiązką laserową, miejsce na ekranie zostanie zaciemnione. Obszary wyłączenia mogą być zaznaczane w postaci przekątnych lub narożników. Wyboru można dokonać na drugim ekranie konfiguracyjnym. Ustawienia maskowania wiązki lasera nie są standardowo zapisywane podczas wyłączania urządzenia. Ustawienia maskowania można zapisać w drugim ekranie konfiguracyjnym. 4.3 Dodatkowe funkcje ustawcze Dostęp do funkcji dodatkowych znajduje się na drugim ekranie ustawczym urządzenia. Z pozycji ekranu głównego, wcisnąć i przytrzymać przycisk + DO GÓRY, a następnie przycisnąć GWIAZDKĘ przechodząc tym samym do drugiego ekranu ustawczego. Można wybrać sposób określania maskowania wiązki - wskazując przekątne lub narożniki. Można zadecydować, czy instrument Rugby będzie uruchamiany z wyłaczoną funkcją maskowania wiązki czy też włączy się z funkcją aktywną w ustawieniach ostatnio zapisanych. Można spowodować uruchamianie urządzenia z włączoną funkcją alertu wysokości H.I. Alert można włączyć bądź wyłączyć. Operator może wyłączyć funkcję tyczenia spadków ujemnych. Po dokonaniu takiego ustawienia, nie będzie możliwe wprowadzanie spadków ze znakiem ujemnym. Detektor zdalny włącza się tylko wówczas, gdy urządzenie to ma zostać użyte w zestawie z Rugby. Zwykle jest ono wyłączone. Ma to na celu oszczędność baterii. Ustawienia Rugby 410/420 DG 17

18 Zmiana ustawień Po wejściu do ekranu ustawczego, podświetlone zostanie okno wyjścia. W celu zmiany parametrów ustawień w tym oknie, należy używać przycisków w następujący sposób: Przycisk GWIAZDKA służy do wyboru lub anulowania wyboru parametrów konfiguracyjnych. Przyciski w GÓRE oraz w DÓŁ służą do przemieszczania kursora i zmianę parametrów. Naciśnięcie przycisku GWIAZDKA spowoduje zmianę kursora w cienką obwódkę wokół wybranego parametru. Po dokonaniu zaznaczenia, parametr modyfikujemy za pomocą przycisków "w GÓRĘ" i "w DÓŁ". Zaznacz okno WYJŚCIE, a następnie wciśnij GWIAZDKĘ, aby wyjść i powrócić do ekranu głównego. Widok ekranu samoczynnie powróci do okna głównego, jesli w ciągu 10. sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk. 18 Rugby 410/420 DG Ustawienia

19 5 Sprawdzenie dokładności poziomowania Użytkownik ma obowiązek przestrzegania procedur ujętych w instrukcji obsługi oraz okresowego sprawdzania dokładności pracy urządzenia. Fabrycznie ustawiony laser obrotowy Rugby odpowiada parametrom ujętym w specyfikacji technicznej. Zaleca się sprawdzenie dokładności po otrzymaniu urządzenia oraz regularnie - podczas jego pracy. Jeśli instrument wymaga kalibracji, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem lub wykonać procedurę samemu korzystając z poniższych wskazówek. Procedury nie należy przeprowadzać jeśli użytkownik wyraźnie nie chce zmieniać ustawień dokładnościowych. Kalibrację i ustawienia wykonywać powinna osoba świadoma i przeszkolona, która rozumie zasady działania urządzenia. 5.1 Sprawdzenie dokładności poziomowania Aby sprawdzić poziom dokładności lasera, należy ustawić urządzenie na płaskiej, równej powierzchni lub na statywie, w odległości około 30 metrów (100 stóp) od ściany. Kontrola osi X Ustawić oś X w taki sposób, aby była prostopadła do ściany. Pozwolić urządzeniu samoczynnie się spoziomować (około jednej minuty od czasu rozpoczęcia obracania się głowicy), a następnie zaznaczyć pozycję wiązki (pozycja 1). Obrócić laser o 180, zaczekać aż zakończy poziomowanie automatyczne i zaznaczyć przeciwne położenie osi X (położenie 2). Zaznaczyć miejsce znajdujące się w połowie odległości między dwoma znaczkami. Położenie osi X zachowuje dokładność przedstawioną w specyfikacji jeśli dwa znaczki znajdują się w przedziale ± 1/16 (± 1.5 mm) od środka. 1 2 Sprawdzenie dokładności poziomowania Rugby 410/420 DG 19

20 Kontrola osi Y Ustawić oś Y obracając laser o 90, tak aby oś była prostopadła do ściany. Zezwolić na samoczynne spoziomowanie instrumentu, a następnie skontrolować oś Y w sposób przedstawiony powyżej. 5.2 Ustawianie dokładności poziomowania Wprowadzanie trybu kalibracji Kontrola dokładności wyznaczenia osi X Po wyłączeniu urządzenia, wcisnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski "w górę" i "w dół", a następnie nacisnąć przycisk zasilania. Zostanie uruchomiona procedura kalibracji. Po prawidłowym uruchomieniu urządzenia w trybie kalibracji, na wyświetlaczu pojawi się stosowne okno dialogowe. W trakcie uruchamiania funkcji, pojawi się mały symbol klepsydry. Zaczekać do momentu jego zniknięcia, a następnie przejść do trybu sprawdzania parametrów instrumentu oraz do wprowadzania zmian. Numery zmieniamy za pomocą strzałek "w górę" i "w dół". Ustawiamy wiązkę do pozycji punktu zaznaczonego w trakcie kontroli osi X (połowa odległości między znaczkami użytymi w trakcie realizacji procedury). Pięć jednostek licznika odpowiada watości około 1.5 mm na 30 metrów (1/16 cala na 100 stóp). Wcisnąć przycisk gwiazdki w celu zaakceptowania tej pozycji oraz wyświetlanej liczby odpowiadającej osi X. Ponownie wcisnąć przycisk gwiazdki w celu wywołania ekranu kalibracji osi Y. Kontrola dokładności wyznaczenia osi Y Po prawidłowym uruchomieniu urządzenia w trybie kalibracji, na wyświetlaczu pojawi się stosowne okno dialogowe. Zaczekać do momentu jego zniknięcia, a następnie przejść do trybu sprawdzania parametrów instrumentu oraz do wprowadzania zmian. Numery zmieniamy za pomocą strzałek "w górę" i "w dół". Ustawiamy wiązkę do pozycji punktu zaznaczonego w trakcie kontroli osi Y (połowa odległości między znaczkami użytymi w trakcie realizacji procedury). Wcisnąć przycisk gwiazdki w celu zaakceptowania tej pozycji oraz wyświetlanej liczby odpowiadającej osi Y. Aby zaakceptować wykonanie procedury, należy wcisnąć przycisk GWIAZDKA, co spowoduje zapisanie wartości do pamięci oraz automatyczne przejście do ekranu głównego f. 20 Rugby 410/420 DG Sprawdzenie dokładności poziomowania

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Wersja 5.5 Polska. Leica GPS1200 Instrukcja obsługi

Wersja 5.5 Polska. Leica GPS1200 Instrukcja obsługi Wersja 5.5 Polska Leica GPS1200 Instrukcja obsługi Wprowadzenie Wprowadzenie GPS1200 2 Zakup Gratulujemy Państwu zakupu instrumentu serii GPS1200. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki istotne dla bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.0 Polska. Leica TPS1200 Instrukcja obsługi

Wersja 3.0 Polska. Leica TPS1200 Instrukcja obsługi Wersja 3.0 Polska Leica Instrukcja obsługi Wprowadzenie Wprowadzenie 2 Zakup Gratulujemy zakupu instrumentu serii. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki istotne dla bezpiecznego użytkowania jak również

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. wersja 1.0, Język polski

Instrukcja obsługi. wersja 1.0, Język polski 0 0 40 50 Instrukcja obsługi wersja.0, DISTO TM pro 4 / pro 4 Ręczny dalmierz laserowy Oznaczenie produktu Używane symbole Gratulujemy Ci zakupu dalmierza laserowego DISTO Produkty firmy Leica Geosystems

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D160 MFL68240615 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D160 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. pagepro 1480MF Instrukcja obsługi Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Decydując

Bardziej szczegółowo

KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140

KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140 INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140 1. Wyświetlacz LCD 4. Karta pamięci SD 8. Gniazdo USB 2. Wskaźnik naładowania (LED) 5. Uchwyt paska 9. Obiektyw podczerwieni 3. Przyciski funkcji 6. Osłona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-E460 MFL67844513 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E460 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg.

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg. WERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO

Bardziej szczegółowo

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Projektor LCD NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Instrukcja obsługi NEC Display Solutions, Ltd. 2009 Wydanie pierwsze, kwiecień 2009 Informacje o bezprzewodowej sieci LAN USB W niektórych krajach moduł USB

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4715Z/4315 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4715Z/4315 Wydanie oryginalne: 08/2007 Publikacja

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera Ta zmiana: 06/2013 Usługa

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220. Instrukcja Obsługi

Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220. Instrukcja Obsługi Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220 Instrukcja Obsługi Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Extensa 5620/5620Z/5220 Wydanie oryginalne: 01/2008

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4520/4520G/4220 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika GPSMAP 278 odbiornik

Podręcznik użytkownika GPSMAP 278 odbiornik GPSMAP 278 odbiornik Podręcznik użytkownika 2010 Garmin Ltd. lub podmioty zależne Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 lub (800) 800.1020 Fax

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Wydanie 2.1 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... Instrukcje zawarte w tym podręczniku użytkownika dotyczą najnowszej dostępnej wersji oprogramowania. Jeśli

Bardziej szczegółowo

RC-Skorpion, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin,

RC-Skorpion, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin, Robbe-Captron, HeliCommand 3A & 3D & Rigid System stabilizacji i pozycjonowania helikoptera Gratulujemy zakupu systemu HeliCommand. Żaden inny seryjnie produkowany system stabilizacji modeli helikopterów

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu APARAT CYFROWY Dokumentacja aparatu Pl Zalecane funkcje COOLPIX S9500/S9400 p Szybkie efekty... A32 Bezpośrednio po zwolnieniu migawki zastosować do zdjęć różnego rodzaju efekty. Podczas sprawdzania końcowych

Bardziej szczegółowo

Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi

Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu peceta i mieć ją stale w zasięgu ręki. Zachować należy zarówno instrukcję obsługi jak i opakowanie

Bardziej szczegółowo