Wiedza daje przewagę... Konferencja PORT PC, Poznań. Partnerzy Medialni Konferencji PORTPC Wiedza daje przewagę

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiedza daje przewagę... Konferencja PORT PC, 09.04.2014 Poznań. Partnerzy Medialni Konferencji PORTPC Wiedza daje przewagę"

Transkrypt

1 Partnerzy Medialni Konferencji PORTPC Wiedza daje przewagę Poznań, 9 kwietnia 2014

2 Wiedza daje przewagę rewolucja w technice grzewczej od 2015 r. mgr inż. Paweł Lachman prezes Zarządu PORT PC

3 Przedstawienie tematów prezentacji Kilka słów o stowarzyszeniu PORT PC Rozwój rynku w Polsce w 2013 roku Uwarunkowania prawne dot. pomp ciepła Perspektywy rozwoju branży grzewczej w Polsce Ważne działania PORTPC w najbliższym czasie

4 Cele PORT PC Zwiększenie jakości wykonywanych instalacji z pompami ciepła, Rozpowszechnienie wiedzy na temat pomp ciepła, Tworzenie warunków do szybkiego i harmonijnego rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce Wizja 2020: ponad 50% nowych budynków z pompą ciepła

5 Członkowie wspierający PORT PC Działania PORT PC wspiera 80% producentów pomp ciepła w Polsce

6 Nagroda specjalna Rynku Instalacyjnego LIDER INSTALACJI 2014

7 Ilość szt. Wiedza daje przewagę... Konferencja PORT PC, Poznań Rynek w Polsce w latach W 2013 roku wzrost rynku prawdopodobnie na poziomie ok. 10%

8 Udział łączny energii odnawialnej [ktoe] Wiedza daje przewagę... Konferencja PORT PC, Poznań Rozwój rynku pomp ciepła w Polsce 500 Scenariusze wzrostu udziału energii odnawialnej z pomp ciepła w Polsce Scenariusz B realistyczny (10% wzrostu) wg Min. Gospodarki (KPD) Scenariusz A minimalny (10% wzrostu) wg PORTPC Scenariusz B realistyczny (20% wzrostu) wg PORTPC Scenariusz C maksymalny (30% wzrostu) wg PORTPC Lata (Źródło: Ministerstwo Gospodarki -KPD 2010 i PORTPC-2011)

9 Pakiet klimatyczno-energetyczny 3x20% Zwiększenie udziału energii odnawialnej Zwiększenie efektywności energetycznej Redukcja emisji gazów cieplarnianych 40%? (2030 r) cele do osiągnięcia do 2020 r

10 Zużycie energii końcowej w Polsce (2010 r.) 20% Energia elektryczna 100% Zużycie energii końcowej brutto 57% Ciepło i chłód 23% Transport Źródło: Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych MG, PIGEO Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda użytkowa - największy potencjał oszczędności

11 Najważniejsze Dyrektywy UE wdrażające strategię 3x20% EPBD Energy Perfomance of Building Directive (9.VII.2012 r.) - ujednolicenie metod oceny zużycia energii budynków - promocja budownictwa energooszczędnego i OZE RES Reneweble Energy Sources (5.XII.2010 r.) - promocja OZE (wymóg udziału procentowego OZE) CAFE Directive on Ambient Air Quality and Cleaner Air for Europe Dyrektywa w sprawie czystego powietrza dla Europy (11.XI.2010 r.) ELD Energy Labelling Directive - czytelny i jednoznaczny system oznaczania efektywności urządzeń energetycznych (etykiety energetyczne) ErP Energy-related Products Directive (Ecodesign) określa: - minimalną efektywności systemów urządzeń grzewczych - maksymalne poziomy emisji zanieczyszczeń ELD i ErP mają bezpośredni wpływ na promocję technologii proekologicznych

12 Obowiązkowe etykietowanie energetyczne od r. (Lot1) Urządzenia gazowe i olejowe od 2019 Urządzenia elektryczne Sezonowa efektywność energetyczna urządzeń grzewczych η s w % Pompy ciepła typu solanka/woda Pompy ciepła typu woda/woda Udział OZE Produkcja energii elektrycznej η s =150% η s % Kondens. + solar Gazowe pompy ciepła Kogeneracja en. i ciepła Pompy ciepła typu powietrze/woda η s =100% K. kondensacyjne k. niekondensacyjne Kotły elektryczne η s =30%

13 Wycofanie ze sprzedaży urządzeń grzewczych c.o. (wymogi ecodesign) Niekondensacyjne kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania Niekondensacyjne kotły gazowe z otwartą komorą spalania (>10 kw kotły jednofunkcyjne > 30 kw kotły dwufunkcyjne) STOP 09/2015 Niekondensacyjne kotły olejowe Kotły typu B1 podłączone do wspólnego komina Wg analiz prawnych od 09/2015 roku zakaz sprzedaży kotłów gazowych i olejowych niekondensacyjnych w Polsce

14 W 2014 roku KE wyda pozostałe rozporządzenia o wymogach ecodesign, ecolabel i GPP, etykietach energeycznych kotłów stałopalnych, Mniej efektywne urządzenia przestaną być produkowane Nie spełniają wymogów CE (Rys. Mitsubishi) Wg aktualnego projektu kryteriów dla Zielonych Inwestycji Publicznych GPP i Ecolabel min. wsp. s >98% A+, A++, A+++) dla kotłów stałopalnych na biomasę s >79%

15 Próba prognozy rozwoju rynku w Europie Kogeneracja Kotły stałopalne Pompy ciepła (hybrydy) Kotły gazowe Kotły gaz płynnny Wzrost rynku pomp ciepła powietrze/woda i systemów hybrydowych Wzrost rynku gruntowych pomp ciepła Zmniejszenie rynku gazowych kotłów Zwiększenie rynku kotłów kondensacyjnych Niewielki wzrost rynku urządzeń kogeneracyjnych Źródło: VHK, 2011 W Europie przewidywane znaczne wzrosty rynku pomp ciepła i systemów hybrydowych (kocioł gazowy+ pompa ciepła typu powietrze/woda)

16 Zgodnie z Dyrektywą OZE pompa ciepła przekazuje ok. od 60% OZE ok. 75% Energia otoczenia ok. 25% napęd Energia aerotermalna Sprężanie Energia geotermalna Energia hydrotermalna Parownik Rozprężanie Skraplacz Dolne źródło ciepła Pompa ciepła Odbiór ciepła i bufor O ilości OZE decyduje tylko efektywność pompy ciepła

17 Jak wylicza się udział OZE zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE? Energia pierwotna Energia Pierwotna Elektrownia Sieć elektr. Energia elektr. Ciepło pobrane z otoczenia Pompa ciepła Ciepło użyteczne OZE Energia w budynku Przykład dla pomp sprężarkowych elektrycznych

18 Min. wartości SPF dla pomp ciepła zgodnie z decyzją KE z SPF min. = 1,15 dla pomp ciepła napędzanych ciepłem Decyzja KE z 1 marca 2013 silnym impulsem rozwoju pomp ciepła

19 Statystyczna ilość OZE [kwh/rok] Wiedza daje przewagę... Konferencja PORT PC, Poznań Przekazywana energia odnawialna z pomp ciepła w Polsce zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z 1 marca Sprężarkowa, elektryczna pompa ciepła o mocy 10 kw typu powietrze/woda Gazowa, absorbcyjna pompa ciepła gruntowa (solanka/woda) o mocy 10 kw Instalacja z kotłem gazowym i z kolektorami słonecznymi o pow. 7m2 do pogrzewania wody użytkowej Pompa ciepła przekazuje znacząco więcej OZE niż np. typowa instalacja solarna do c.w.u.

20 Emisja dwutlenku węgla [g CO 2 /kwh] Wiedza daje przewagę... Konferencja PORT PC, Poznań Emisja CO 2 (pośrednia) pompy ciepła Sprężarkowa pompa ciepła (2014) Sprężarkowa pompa ciepła (2020) Gaz ziemny - k. kondensacyjny Kocioł olejowy kondensacyjny Kocioł węglowy o spr. 80% Pompy ciepła sprężarkowe typu powietrze-woda Pompy ciepła sprężarkowe gruntowe 0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Sezonowy współczynnik efektywności SPF pompy ciepła [-]

21 Wysoka i niska emisja zanieczyszczeń Niska emisja zanieczyszczeń (emiter < 40 m.) Wysoka emisja zanieczyszczeń (emiter > 40 m.) Pompy ciepła nie powodują żadnej niskiej emisji zanieczyszczeń

22 Pyły zawieszone PM 2,5 i PM 10 Ludzki włos, średnica µm (mikrony) PM 2,5 Pyły ze spalania, cząstki organiczne, metale itp. <2.5 µm (mikrony) PM 10 Kurz, pyłki, pleśń itp. średnica <10 µm (mikrony) Drobne ziarenko piasku, średnica 90 µm (mikrony) Źródło: EPA 2010.

23 Pyły zawieszone PM 10

24 Pyły zawieszone PM 2,5

25 Benzo(a)piren związany z pyłem zawieszonym PM 10

26 Porównanie emisji różnych technologii grzewczych wg raportu dla KE 20 % Rodzaj paliwa / energii Olej Gaz Energia elektryczna Gaz Węgiel Biomasa Gaz Kategoria urządzeń 01 Kotły olejowe 02 Kotły gazowe 03 Pompy ciepła hybrydowe 04 Elektryczne pompy ciepła 05 Gazowe absorbcyjne pompy ciepła 06 Gazowe sprężarkowe pompy ciepła 07 Kotły węglowe 08 Małe, ręczne kotły na drewno 09 Małe autom. kotły na drewno 10 Małe kotły na pellet 11 Kotły na duże/kawałki drewna 12 Kogeneracja gazowa

27 Porównanie emisji CO 2 (dwutlenku węgla) Emisja CO 2 w kg na 1 kwh ciepła (nowe urządzenia 2010 r.) - 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 01_kotły olejowe 02_kotły gazowe 03_gaz hybrydowe 04_elektr. PC 05_gaz absorbc. PC 06_gaz ICE PC 07_kotły węglowe 08_małe/ręczne drewno 09_małe/ autom. drewno 10_małe/pellet 11_duże/zrębki 12_kogeneracja

28 Porównanie emisji PM (pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10) 20 % Emisja pyłów PM w mg na 1 kwh ciepła (nowe urządzenia 2010 r.) _kotły olejowe 02_kotły gazowe 03_gaz hybrydowe 04_elektr. PC 05_gaz absorbc. PC 06_gaz ICE PC 07_kotły węglowe 08_małe/ręczne drewno 09_małe/ autom. drewno 10_małe/pellet 11_duże/zrębki 12_kogeneracja

29 Rynek kotłów stałopalnych szybka transformacja? Kilka milionów kotłów i pieców węglowych w Polsce Niewystarczające efekty Programu Ograniczenia Niskiej Emisji PONE Znaczna część nowych kotłów retortowych ma możliwość realizacji zasypu górnego Konieczność szybkiego zakazu produkcji kotłów do spalania śmieci z zasypem górnym Zakaz kotłów stałopalnych w Krakowie duży wpływ na rynek Planowany okres wprowadzenia wymogów ecodesign w Polsce r. Po wprowadzeniu wymogów ecodesign dla kotłów stałopalnych możliwe zmniejszenie rynku nawet o 30-80% Za klika lat będzie to zupełnie inny rynek urządzeń grzewczych

30 Wymogi ecodesign dotyczące kotłów stałopalnych (najpóźniej do 2022 r.) Kotły i piece na biomasę będą wymagać zastosowania sondy lambda i ew. elektrofiltrów

31 Obowiązkowe etykietowanie energetyczne kotłów stałopalnych. (Lot 15 od 2016 r.) Urządzenia gazowe i olejowe od 2019 Urządzenia elektryczne Kotły stałopalne Kondens. + solar Gazowe pompy ciepła Kogeneracja en. I ciepła Pompy ciepła typu solanka/woda Pompy ciepła typu woda/woda Pompy ciepła typu powietrze/woda Urządzenia kogeneracyjne na pelet Kotły na pelet kondensacyjne Kotły na biomasę K. kondensacyjne k. niekondensacyjne Kotły na węgiel Kotły elektryczne

32 Klasy energetyczne budynków w Niemczech (energia końcowa).

33 PORT PC wspiera rozwój rynku pomp ciepła. Szacowanie wsp. SCOP Wytyczne dot. wykonywania instalacji z pompami ciepła Wytyczne szacowania SCOP Wytyczne odbioru równoważenia instalacji c.o Wytyczne dotyczące jakości wody grzewczej Kalkulator efektywności SCOP strona www Europejski Certyfikowany Instalator Pomp Ciepła Znak jakości EHPA Q Pomp Ciepła Rozwój rynku pomp ciepła musi mieć podstawy w dobrej jakości instalacji

34 Narzędzia do programu Prosument. Wytyczne szacowania SCOP wg VDI 4650 cz. 1 i 2. Kalkulator efektywności SCOP stronie Strona dla zainteresowanych programem Prosument: Na co należy zwrócić uwagę Formularz do równoważenia hydraulicznego instalacji c.o. Rozwój rynku pomp ciepła musi mieć podstawy w dobrej jakości instalacji

35 Wsparcie szkoleń i systemu certyfikacji Eucert przez PORTPC, PSCP, SPIUG Czołowe organizacje branżowe wspierają standard szkoleń i certyfikacji EUCERT Europejski Certyfikowany Instalator Pomp Ciepła Szkolenia od początku maja w Katowicach PNT Eurocentrum Rozwój rynku pomp ciepła musi mieć podstawy w dobrej jakości instalacji

36 Nowe wytyczne PORTPC. Branża grzewcza czeka na standardy sukces pierwszych wytycznych PORTPC Wytyczne dot. wykonywania instalacji z pompami ciepła (bezpośrednie odparowanie) Wytyczne szacowania SCOP premiera dziś Wytyczne odbioru równoważenia instalacji c.o Wytyczne dotyczące jakości wody grzewczej Rozwój rynku pomp ciepła musi mieć podstawy w dobrej jakości instalacji

37 Laboratorium akredytowane i znak jakości EHPA Q Pomp Ciepła Znak EHPA Q od jesieni tego roku w Polsce. Powstała komisja znaku EHPA Q (przewodniczący dr A. Mirowski) Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie. Akredytacja na dniach na badania pomp ciepła i planowane zgłoszenie do EHPA jako ośrodek badawczy EHPA Q Rozwój rynku pomp ciepła wymaga rzetelnych badań

38 Pompy ciepła jako odnawialne źródło energii w Polsce Podpisane przez Ministra Gospodarki rozporządzenie do Ustawy o Prawie Energetycznym w sprawie liczenia energii z OZE pozyskanej z pomp ciepła Pełna zgodność z decyzją komisji Europejskiej z 1 marca 2013 Technologia pomp ciepła to jedyna, już dziś dostępna, dojrzała i wysokoefektywna technologia, dzięki której energię słoneczną zgromadzoną w ciągu lata można skutecznie wykorzystać także zimą!

39 Dziękuję za uwagę. Proszę o pytania

40 Partnerzy Medialni Konferencji PORTPC Wiedza daje przewagę Poznań, 9 kwietnia 2014

Dyrektywa ErP. Nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła. Ciepło, które polubisz

Dyrektywa ErP. Nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła. Ciepło, które polubisz Dyrektywa ErP Nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła Ciepło, które polubisz Przepisy Unii Europejskiej wprowadzają z dniem 26 września 2015 r. nowe wymagania odnośnie efektywności

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce Dr inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W POLSCE PRZEGLĄD 2013 DOMY JEDNORODZINNE A JAKOŚĆ POWIETRZA MARIA DREGER O POTENCJALE TERMOMODERNI- ZACJI W SEKTORZE

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W POLSCE PRZEGLĄD 2013 DOMY JEDNORODZINNE A JAKOŚĆ POWIETRZA MARIA DREGER O POTENCJALE TERMOMODERNI- ZACJI W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W POLSCE PRZEGLĄD 2013 DOMY JEDNORODZINNE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA A JAKOŚĆ POWIETRZA CEM O TYM W JAK OCIEPLO- NYCH DOMACH MIESZKAJĄ POLACY I CZYM W NICH GRZEJĄ ANDRZEJ GUŁA O

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do programu

Załącznik 4 do programu Załącznik 4 do programu Wymagania techniczne dla przedsięwzięć oraz dotyczące uprawnień do montażu instalacji dla programu priorytetowego Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4)

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii dla rolników potencjał oraz prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju

Odnawialne źródła energii dla rolników potencjał oraz prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Odnawialne źródła energii dla rolników potencjał oraz prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej Streszczenie Rolnictwo dysponuje największym ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

Geotermia niskotemperaturowa w Polsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju

Geotermia niskotemperaturowa w Polsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju Geotermia niskotemperaturowa w Polsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju Jacek Kapuściński Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Andrzej Rodzoch Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód HYDROEKO Wykonano

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Warszawa 2009 Autorzy: Sławomir Pasierb Szymon Liszka Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Piotr Kukla Tomasz Zieliński Redakcja: Michał Pyka, Justyna Kulawik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT Załącznik nr 1 do Regulaminu Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dobrych praktyk gospodarowania energią. w mikroprzedsiębiorstwie

Poradnik. dobrych praktyk gospodarowania energią. w mikroprzedsiębiorstwie Poradnik dobrych praktyk gospodarowania energią w mikroprzedsiębiorstwie Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego rozwojowego Uwarunkowania i mechanizmy i racjonalizacji gospodarowania energią

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola Załącznik do uchwały nr IV/25/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010 r. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola 1 Program ograniczenia

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROJEKT

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROJEKT PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROJEKT Kraków, czerwiec 2015 r. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków wykonano na podstawie umowy nr W/I/1910/GK/6/2014. Dokument

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki.

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki. INFORMACJA O PROGRAMIE I WARUNKI UCZESTNICTWA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy pn. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4)

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Pompy ciepła glikol-woda Wydanie 0/07 Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-, WPS.. - i WPS.. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Ciepło jest naszym żywiołem Spis treści Spis treści Podstawy................................

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna u źródeł

Efektywność energetyczna u źródeł Efektywność energetyczna u źródeł Zapotrzebowanie na energię rośnie ostatnio szybciej niż jej podaż, a świat zużywa jej zbyt wiele i robi to nieefektywnie. Wymusza to bardziej efektywne wytwarzanie, dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego PRZEDMOWA Gospodarka niskoemisyjna fanaberia czy konieczność? Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo