Przepływomierz elektromagnetyczny WaterMaster ABB. Podręcznik programowania IM/WMP-PL Wydanie 3. Firma

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przepływomierz elektromagnetyczny WaterMaster ABB. Podręcznik programowania IM/WMP-PL Wydanie 3. Firma"

Transkrypt

1 Podręcznik programowania IM/WMP-PL Wydanie 3 Przepływomierz elektromagnetyczny Firma ABB ABB Automation jest uznanym, światowym przedsiębiorstwem zajmującym się projektowaniem oraz produkcją urządzeń do sterowania procesami przemysłowymi, pomiaru przepływu, analizy gazów i cieczy oraz aplikacji środowiskowych. Jako część koncernu ABB światowego lidera w technice automatyzacji procesów przemysłowych oferujemy naszym Klientom specjalistyczną wiedzę na temat aplikacji, serwis oraz wsparcie techniczne na całym świecie. Jesteśmy zaangażowani w pracę zespołową, produkcję wyrobów wysokiej jakości, zaawansowane technologie oraz bezkonkurencyjny serwis i wsparcie techniczne. Jakość, dokładność oraz wydajność produktów naszej Firmy wynikają z ponad stuletniego doświadczenia, ciągłego programu innowacyjnego projektowania i rozwoju ukierunkowanego na stosowanie najnowocześniejszych technologii.

2 Klucz Poziom dostępu Poziom dostępu Szczegółowe informacje zawiera Patrz: rozdział 5.2.1, strona 13 Patrz: rozdział 5.2.2, strona 15 Patrz rozdział 5.2.3, strona 19 (Wewnątrz okładki) Jeżeli parametr Pulse Mode jest ustawiony na Fullscale Frequency, wyświetla się ekran Fullscale Frequency (6) zamiast ekranu Pulse/Unit (7).

3 1 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo elektryczne Symbole Przepisy BHP Wprowadzenie Kontrola jakości Warunki uruchamiania Rodzaje danych Konfiguracja pamięci Alternatywne ekrany początkowe Hasła i opcje bezpieczeństwa Wprowadzanie haseł Hasła domyślne Zmiana haseł Zabezpieczenie/uszczelnienie zabezpieczające przed manipulacją Przegląd stron i menu operatora Menu operatora Menu Device Info (Informacje o urządzeniu) Device Setup (Konfiguracja urządzenia) Display (Wyświetlacz) Input/Output (Wejście/wyjście) Process Alarm (Alarm procesowy) Communication (Komunikacja) Totalizer (Sumator) Diagnostics (Diagnostyka) Service (Serwis) Protokół HART Przegląd zagadnień Wymogi dotyczące sprzętu i oprogramowania Konfiguracja protokołu HART Połączenia w ramach protokołu HART Rozwiązywanie problemów Alarmy Kody alarmów Podłączenie zdalnego komputera Oprogramowanie użytkowe dla komputera PC Instalacja oprogramowania użytkowego Podłączenie adaptera gniazda serwisowego do przetwornika Konfiguracja program Service Port Splitter Ogólne informacje na temat konfiguracji Konfiguracja portów COM i klientów Zamknięcie programu Uruchomienie programu Cykliczne wysyłanie danych Zrzut parametrów Remote HMI (Zdalny interfejs HMI) Klient HART...58 IM/WMP Wydanie 3 1

4 1 Bezpieczeństwo 1 Bezpieczeństwo Informacje zawarte w tej Instrukcji są przygotowane tylko po to, aby wspierać naszych Klientów w efektywnej eksploatacji urządzeń. Używanie tej Instrukcji do innych celów jest zabronione, a jej zawartość bez wcześniejszego zatwierdzenia przez Dział Komunikacji Technicznej firmy ABB (Technical Publications Department, ABB Automation) nie może być powielana w całości lub w części. 1.1 Bezpieczeństwo elektryczne To urządzenie spełnia wymogi normy CEI/IEC : "Wymogi bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych przeznaczonych do pomiaru, kontroli i użytku laboratoryjnego" oraz US NEC 500, NIST i OSHA. W przypadku używania tego urządzenia w sposób NIEZGODNY z zaleceniem producenta, zapewnione zabezpieczenia mogą okazać się niedostateczne. 1.2 Symbole W oznaczeniach urządzenia może pojawić się jeden lub więcej spośród poniższych symboli: Ostrzeżenie Sprawdzić instrukcje w podręczniku Zasilanie tylko prądem stałym Uwaga Ryzyko porażenia prądem Zasilanie tylko prądem zmiennym Zacisk uziemienia ochronnego (PE) Zasilanie prądem stałym i zmiennym Zacisk uziemienia Urządzenie jest zabezpieczone podwójną izolacją 1.3 Przepisy BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy Aby zapewnić, że nasze produkty są bezpieczne oraz nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, należy zwrócić uwagę następujące zagadnienia: Przed zastosowaniem należy przeczytać dokładnie stosowne rozdziały niniejszej Instrukcji. Należy zwrócić uwagę na etykiety ostrzegające znajdujące się na opakowaniach. Instalacja, użytkowanie, konserwacja oraz serwis mogą być przeprowadzane tylko zgodnie z informacjami podanym iprzez odpowiednio przeszkolony personel. W celu uniknięcia ryzyka wypadku podczas eksploatacji w warunkach wysokiego ciśnienia lub wysokiej temperatury należy zastosować normalne środki ostrożności. Substancje chemiczne muszą być składowane z dala od źródeł ciepła, zabezpieczone przed skrajnie wysokimi/niskimi temperaturami oraz suchymi sproszkowanymi substancjami. Podczas obchodzenia się z nimi należy stosować się do odpowiednich procedur. W czasie utylizacji środków chemicznych należy zapewnić, aby dwie różne substancje nie mieszały się ze sobą. Pomoc dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia opisanego w niniejszej Instrukcji oraz wszelkie stosowne karty katalogowe (jeżeli dotyczy) wraz z informacjami dotyczącymi serwisu i częci zamiennych można uzyskać, kontaktując się z Firmą pod adresem znajdującym się na tylnej okładce tej Instrukcji. 2 IM/WMP Wydanie 3

5 2 Wprowadzenie 2 Wprowadzenie to seria wysokowydajnych przepływomierzy elektromagnetycznych do pomiaru przepływu płynów przewodzących prąd elektryczny, fabrycznie skonfigurowanych oraz skalibrowanych. Niniejsza "Instrukcja programowania" zawiera szczegółowe informacje na temat oprogramowania przetwornika dla użytkowników poziomu "Read Only" (Tylko do odczytu), "Standard" oraz "Advanced" (Zaawansowany). Ostrzeżenie. Konfigurację systemu mogą przeprowadzać wyłącznie użytkownicy lub pracownicy z zatwierdzonymi prawami dostępu (uprzywilejowani użytkownicy). Przed rozpoczęciem konfiguracji systemu lub zmianą parametrów systemowych należy przeczytać stosowne rozdziały tej instrukcji. Czynności instalacyjne i eksploatacyjne należy wykonywać zgodnie ze wskazówkami w "Instrukcji obsługi" (IM/WM). Urządzenia towarzyszące należy instalować i eksploatować zgodnie ze stosowanymi normami krajowymi i lokalnymi. 2.1 Kontrola jakości Laboratorium kalibracyjne UKAS Nr 0255 jest jednym z dziesięciu laboratoriów kalibracji pomiarów przepływu Firmy, co świadczy o zaangażowaniu ABB Automation w zagadnienia jakości i dokładności Fig. 2.1 Laboratorium Kalibracyjne UKAS Nr 0255 IM/WMP Wydanie 3 3

6 3 Warunki uruchamiania 3 Warunki uruchamiania W ramach procedury uruchamiania jest wykonywany automatyczny test integralności danych w celu porównania i zweryfikowania danych przechowywanych w pamięci przetwornika oraz pamięci czujnika patrz rys Jeżeli zestawy danych w obu pamięciach są identyczne, urządzenie uznaje warunki pracy za normalne i wyświetla menu "Operator Menu" (Menu operatora) see Section 5, page 8. W przypadku niezgodności danych są wyświetlane alternatywne ekrany użytkownika odpowiednio do warunków wykrytych podczas uruchamiania. Przy użyciu tych ekranów można zsynchronizować dane i urządzenia, jak opisano w rozdziale 3.3na stronie Rodzaje danych Dane systemu dzielą się na trzy rodzaje: Dane czujnika obejmują informacje czujnika, takie jak: współczynniki kalibracji, opis czujnika oraz jego numer seryjny. Dane czujnika są przechowywane w pamięci przetwornika i czujnika. Dane instalacji obejmują informacje związane z daną instalacją, takie jak: natężenie przepływu, jednostki objętości i zakres impulsu/jednostki. Dane instalacji są przechowywane w pamięci przetwornika i czujnika. Dane przetwornika obejmują informacje przetwornika, takie jak: bieżące współczynniki kalibracji, oznaczenie przetwornika oraz jego numer seryjny. Dane przetwornika są przechowywane tylko w pamięci przetwornika. 3.2 Konfiguracja pamięci Pamięć jest przydzielana zależnie od rodzaju systemu w sposób następujący: W przypadku systemów zdalnych pamięć przetwornika mieści się w przetworniku, a pamięć czujnika w czujniku. W przypadku systemów zintegrowanych oraz systemów ze zdalnymi przetwornikami podłączonymi do czujników adaptacyjnych (retrofit) pamięć przetwornika i pamięć czujnika jest umieszczona w przetworniku (pamięć czujnika jest zamontowana na płycie montażowej przetwornika). Zacisk zasilania W przypadku systemów adaptacyjnych (retrofit) oraz zintegrowanych pamięć czujnika jest umieszczona na płycie montażowej przetwornika. Pamięć przetwornika Dane instalacji Dane czujnika Pamięć czujnika Dane instalacji Dane czujnika Dane przetwornika Fig. 3.1 Lokalizacja pamięci w systemie zdalnym 4 IM/WMP Wydanie 3

7 3 Warunki uruchamiania 3.3 Alternatywne ekrany początkowe Komentarz. W przypadku wykrycia niezgodności danych podczas uruchamiania (nie są wykrywane normalne warunki pracy) są wyświetlane następujące ekrany początkowe. System Startup NO SENSOR DETECTED Device Resetting Reset System Startup DUAL SENSOR MEMORY Rectify & Reset Run Offline OK No Sensor Detected (Brak podłączonego czujnika) Jeżeli podczas uruchamiania urządzenie nie wykryło czujnika, zostaje wykonana procedura automatycznego odzyskiwania w celu odnalezienia czujnika. Jeżeli czujnik nie zostanie wykryty, procedura jest wykonywana do momentu jej ręcznego zatrzymania. Jeżeli podczas procedury autoodzyskiwania zostanie wybrany tryb "Offline" (poprzez naciśnięcie przycisku ), przetwornik przestaje funkcjonować jako przepływomierz i stosują się do niego następujące uwagi: Można skonfigurować dane instalacji i przetwornika (niezależnie od lokalizacji czujnika). Nie można skonfigurować danych czujnika. Uwaga. Jeżeli ten ekran jest wyświetlany przez przetwornik zintegrowany, należy sprawdzić, czy przełącznik SW3 znajduje się w pozycji "Włączony" (patrz rys. 3.2 pozycje przełącznika). Podwójna pamięć czujnika W przypadku systemów zintegrowanych i adaptacyjnych (retrofit) pamięć czujnika jest umieszczona na płycie montażowej przetwornika. Jeżeli podczas uruchamiania zostaną wykryte dwa rodzaje pamięci czujnika (zintegrowana i zdalna), wyświetla się ostrzeżenie "DUAL SENSOR MEMORY" (Podwójna pamięć czujnika). Aby skorygować ten stan, na płycie montażowej przetwornika należy nastawić przełącznik SW3 do pozycji "Wyłączony" (patrz rys. 3.2 pozycje przełącznika). Przełączniki konfiguracyjne Wyłącz Funkcje przełącznika SW1 Tylko do odczytu SW2 (Do użytku w przyszłości) SW3 Wewnętrzny czujnik Pamięć Włączo SW3 SW2 SW1 Fig. 3.2 Przełączniki konfiguracyjne IM/WMP Wydanie 3 5

8 3 Warunki uruchamiania System Startup INSTALLATION CHANGED Identify Changed Item Transmitter Sensor Zmieniona instalacja Jeżeli dane czujnika przechowywane w pamięci przetwornika nie odpowiadają identyfikatorowi i danym aktualnie podłączonego czujnika, wyświetla się ostrzeżenie "INSTALLATION CHANGED" (Zmieniona instalacja). Ten ekran umożliwia podłączenie: nowego lub zamiennego przetwornika do istniejącego czujnika zamiennego układu elektronicznego czujnika do istniejącego przetwornika Zmieniony element (przetwornik lub czujnik) można określić i skopiować jego dane w następujący sposób: Transmitter (Przetwornik) Wybór tej opcji powoduje skopiowanie danych z pamięci czujnika do pamięci przetwornika oraz załadowanie sumatora z pamięci czujnika. Istnieje możliwość wprowadzenia następujących zmian: Zmiana kasety zdalnej lub zintegrowanej Zmiana zdalnego przetwornika Nowa instalacja Sensor (Czujnik) Wybór tej opcji powoduje skopiowanie danych pamięci przetwornika do czujnika oraz załadowanie sumatora z pamięci czujnika. Istnieje możliwość wprowadzenia następujących zmian: Zmiana zintegrowanej płyty montażowej Zmiana czujnika Zmiana zintegrowanego przetwornika 6 IM/WMP Wydanie 3

9 4 Hasła i opcje bezpieczeństwa 4Hasła i opcje bezpieczeństwa Istnieje możliwość zabezpieczenia hasłem z dwoma poziomami dostępu: "Standard" oraz "Advanced" (Zaawansowany). Pełną konfigurację użytkownika mogą przeprowadzić tylko użytkownicy, którzy zalogują się na poziom "Advanced". Komentarz. Nie ma ograniczeń co do liczby przypadków podania nieprawidłowego hasła. Hasła na poziomie "Standard" i "Advanced" mogą zostać zresetowane przez użytkowników poziomu "Advanced", ale zmiana hasła wymaga znajomości poprzedniego hasła. Hasła poziomu "Standard" mogą zostać zresetowane tylko przez użytkowników z przywilejami dostępu do poziomu "Standard". Komentarz. Po ustawieniu haseł opcje odczytu/zapisu są następujące: Dostęp do poziomu "Read Only" (Tylko do odczytu) umożliwia wyświetlanie ograniczonego zestawu parametrów tylko do odczytu, a do ich wyświetlenia nie jest wymagane hasło. Dostęp do poziomu "Standard" umożliwia wyświetlanie zestawu parametrów do odczytu i zapisu. Dostęp do poziomu "Advanced" umożliwia wyświetlanie wszystkich dostępnych parametrów użytkownika do odczytu i zapisu. 4.1 Wprowadzanie haseł Hasła domyślne Przetwornik jest dostarczany z domyślnymi hasłami dla poziomów dostępu "Standard" i "Advanced". Są to następujące hasła: Hasło do poziomu dostępu "Standard": 2 Hasło do poziomu dostępu "Advanced": 3 Hasła mogą składać się z maksymalnie pięciu znaków bez rozróżniania małych i wielkich liter. Komentarz. Podczas przydzielania haseł należy udokumentować każde hasło i przechowywać je w bezpiecznym miejscu. Nie ma możliwości polecenia przetwornikowi "odzyskania" ustawionych haseł Zmiana haseł Do zmiany hasła służy opcja "Device Setup"/"Access" szczegółowe informacje: see Section 5.2.2, page Zabezpieczenie/uszczelnienie zabezpieczające przed manipulacją Jeżeli jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie danych, oprogramowanie przetwornika może zostać przełączone do trybu "Read Only" (Tylko do odczytu) poprzez przestawienie przełącznika SW1 do pozycji "Włączony" patrz rys. 3.2 na stronie 5. Opcja z przełącznikiem może zostać użyta jednocześnie z fizycznymi uszczelnieniami zabezpieczającymi przed manipulacją w celu zapewnienia maksymalnej ochrony. Lokalizację uszczelnień wskazano w Instrukcji obsługi (IM/WM). IM/WMP Wydanie 3 7

10 5 Przegląd stron i menu operatora 5 Przegląd stron i menu operatora Komentarz. Szczegółowe informacje na temat nawigacji w menu i parametrach patrz Instrukcja obsługi IM/WM, Rozdział 5.1. Po włączeniu zasilania (i udanym uruchomieniu) wyświetla się ekran procesu ("Operator page" strona operatora). Jest to stan normalnej pracy miernika. Dostęp do "Operator Menu" (Menu operatora) i głównych menu (zawierających dodatkowe funkcje monitorowania i konfiguracji pracy) jest możliwy poprzez stronę operatora patrz Fig Każdą stronę operatora można skonfigurować tak, aby wyświetlała ona informacje w formacie jedno- lub wielowierszowym. Dostępna jest także opcja histogramu dla trzech formatów see Section 5.2.3, page IM/WMP Wydanie 3

11 5 Przegląd stron i menu operatora W przypadku nieudanego uruchomienia po podłączeniu zasilania nie jest wyświetlana strona operatora, ale alternatywne ekrany "System Startup" (Uruchamianie systemu). System próbuje się zresetować lub umożliwia identyfikację i integrację swoich zmienionych elementów patrz rozdział 3.3na stronie 5. Operator Menu (Menu operatora) Oper at or Menu Diagnost ics Operat or Page 1 Operat or Page 2 Operat or Page 3 Aut os c r ol l Signals View Bac k 2 Sel ect Operator Page (Strona operatora) TAG: DD04 999,99 Flow ml/s Access Level (Poziom dostępu) Read Only Standard Advanced Access Level Menu operatora służy do następujących celów: wyświetlanie bieżących alarmów (poprzez menu "Diagnostics"), wybór pojedynczej Strony operatora (1, 2 lub 3) jako domyślnego ekranu lub ustawienie stron w trybie "Autoscroll" (Automatyczne przewijanie) w celu wyświetlania kolejno każdej strony, wyświetlanie aktywnych sygnałów oraz ich wartości (poprzez menu "Signals View" Widok sygnałów). Ikony na stronie operatora Automatyczne przewijanie* Ikona automatycznego przewijania ( ) jest wyświetlana przy włączonej opcji "Autoscroll" (wybieranej w menu operatora see Section 5.1, page 10). Blokada* (Blokada dostępu do menu) Ikona blokady ( ) jest wyświetlana w przypadku, gdy dostęp do menu jest zabroniony dla bieżącego użytkownika w związku z przekroczeniem czasu lub podaniem nieprawidłowego hasła. *Podczas wyświetlania błędu pracy ikony automatycznego przewijania i blokady są przysłonięte (do usunięcia błędu). Opcja "Access Level" służy do wyboru dostępu do menu na poziomach "Read Only" (Tylko do odczytu), "Standard" oraz "Advanced" (Zaawansowany). Aby uzyskać dostęp do tych menu, należy przejść do żądanego poziomu, nacisnąć w celu wyświetlenia ekranu "Enter Password" (Podaj hasło) oraz wprowadzić prawidłowe hasło see Section 4.1, page 7. Menu użytkownika/konfiguracyjne Exit Menu Easy Setup Przegląd menu zamieszczono w rozdziale 5.2 na stronie 11. Szczegółowe informacje nt. tych opcji patrz Rozdział5.1, strona 10. Fig. 5.1 Nawigacja na stronie IM/WMP Wydanie 3 9

12 5 Przegląd stron i menu operatora 5.1 Menu operatora Operator Menu Diagnostics Operator Page 1 Operator Page 2 Operator Page 3 Autoscroll Signals View 2 Dostęp do menu operatora jest możliwy ze strony operatora ("Operator Page") poprzez naciśnięcie przycisku pod ikoną. Do monitorowania pracy są dostępne trzy strony operatora. Mogą one zostać skonfigurowane, aby wyświetlać bieżące pomiary, wartości zsumowane oraz inne dostępne dane. Uwaga. Z poziomu ekranów "Operator menu" nie można skonfigurować systemu ani zmienić danych. Przegląd ekranów Operation -- C Simulated/Fixed Current Output HART Address>0? Simulation mode? Exit Rozdział i funkcja Diagnostics (Diagnostyka) To menu służy do wyświetlania aktywnych systemowych informacji diagnostycznych. Do przechodzenia do kolejnych aktywnych pozycji diagnostycznych służą przyciski oraz. Informacje diagnostyczne na tym ekranie nie obejmują danych historycznych dostępnych w menu "Process Alarm"/"Diagnostic History" see Section 5.2.5, page 25. Lista alarmów diagnostycznych patrz rozdział7.1.1, strona 38. TAG: DD04 Operator Page 1 (Strona operatora od 1 do 3) Flow 999,99 ml/s Konfiguracji stron operatora dokonuje się w menu "Display" (Ekran) poprzez wybór prekonfigurowanych opcji wyświetlania. Po wybraniu opcji "Operator Page 1" (2 lub 3) zostanie wyświetlona żądana strona operatora, a funkcja automatycznego przewijania ("Autoscroll") wstrzymana. Operator Menu Diagnostics Operator Page 1 Operator Page 2 Operator Page 3 Autoscroll Signals View 4 Autoscroll (Automatyczne przewijanie) Po wybraniu opcji "Autoscroll" trzy strony operatora (1, 2 i 3) są wyświetlane kolejno, a przetwornik pozostaje w tym trybie wyświetlania do momentu wybrania konkretnej strony. E1 E2 E1 Signals View 3.03k Ω 2.02k Ω 0.002V Exit Signals View (Widok sygnałów) Wartości aktywnych sygnałów są wyświetlane w następujący sposób: v Prędkość E1 Rezystancja elektrody E1 E2 Rezystancja elektrody E2 E1 Napięcie elektrody E1 E2 Napięcie elektrody E2 E12 Napięcie między elektrodami CDI Prąd cewki CDR Rezystancja cewki i kabla (pętli) Table 5.1 Przegląd menu operatora 10 IM/WMP Wydanie 3

13 5 Przegląd stron i menu operatora 5.2 Menu Aby przejść do menu ze strony operatora ("Operator Page"), należy nacisnąć przycisk pod ikoną oraz wprowadzić hasło użytkownika. Do przechodzenia między menu służą przyciski oraz. Przegląd ekranów Rozdział i funkcja Exit Menu Easy Setup Easy Setup (Prosta konfiguracja) patrz Instrukcja obsługi (IM/WM) Menu "Easy Setup" (Prosta konfiguracja) jest przeznaczone do szybkiej konfiguracji systemu i zawiera zestaw opcji dla użytkowników z dostępem do poziomów "Standard" i "Advanced". Użytkownicy z dostępem "Read Only" (Tylko do odczytu) nie mogą dokonywać żadnych wyborów w tym menu. Menu Device Info (Informacje o urządzeniu) see Section 5.2.1, page 13 Device Info Służy do identyfikacji danych referencyjnych urządzenia, takich jak oznaczenie i identyfikator oraz informacje na temat zgodności. Exit Menu Device Setup (Konfiguracja urządzenia) see Section 5.2.2, page 15 Device Setup Służy do skonfigurowania danych instalacji przetwornika i czujnika. Exit Menu Display (Ekran) see Section 5.2.3, page 19 Display Służy do wprowadzania ustawień ekranu i formatu wyświetlania. Exit Menu Input/Output (Wejście/wyjście) see Section 5.2.4, page 21 Input/Output Służy do konfiguracji wyjść logicznych i impulsowych oraz wyjścia prądowego. Exit Menu Process Alarm (Alarm procesowy) see Section 5.2.5, page 25 Process Alarm Służy do przeglądania i czyszczenia historii alarmów oraz ustawiania minimalnego i maksymalnego alarmowego natężenia przepływu (niewidoczne na poziomie "Read Only" Tylko do odczytu). Exit Table 5.2 Przegląd menu operatora IM/WMP Wydanie 3 11

14 5 Przegląd stron i menu operatora Przegląd ekranów Menu Communication Rozdział i funkcja Communication (Komunikacja) see Section 5.2.6, page 27 Konfiguracja portu szeregowego przetwornika oraz komunikacji w protokole HART (niewidoczne na poziomie "Read Only" Tylko do odczytu). Exit Menu Totalizer Totalizer (Sumator) see Section 5.2.7, page 30 Służy do zerowania sumatorów przepływu do przodu, przepływu wstecznego i przepływu netto (niewidoczne na poziomie "Read Only" Tylko do odczytu). Exit Menu Diagnostics Diagnostics (Diagnostyka) see Section 5.2.8, page 31 Służy do monitorowania danych diagnostycznych i obsługi miernika w trybie symulacji. 123 Exit Menu Service 10 Service (Serwis) see Section 5.2.9, page 33 Służy do wyświetlania szerokości zakresu pomiarowego i "zera" oraz przywracania ustawień fabrycznych. To menu jest wyświetlane tylko na poziomie dostępu "Advanced" (Zaawansowany). Exit Table 5.2 Przegląd menu operatora (Continued) 12 IM/WMP Wydanie 3

15 5 Przegląd stron i menu operatora Device Info (Informacje o urządzeniu) Menu Device Info Zawiera informacje referencyjne dotyczące urządzenia, w tym: numery wersji, dane na temat lokalizacji sprzętu, oznaczenie/identyfikator urządzenia oraz informacje na temat zgodności. Exit Parametr Uwagi/zakres [Wartość domyślna] Uwaga Manufacturer (Producent) Manufacturer Name (Nazwa producenta) Wyświetla nazwę lub identyfikator producenta przetwornika. Nazwa producenta [ABB] [Ustawienie fabryczne] Address1 Pierwszy wiersz adresu producenta. [Ustawienie fabryczne] Address2 Kolejny wiersz adresu producenta. [Ustawienie fabryczne] Contact (Kontakt) Numer telefonu producenta. [Ustawienie fabryczne] Sensor (Czujnik) Sensor Type (Rodzaj czujnika) Sensor Size (Wielkość czujnika) Probe Bore (Średnica sondy) QMax DN Tag & ID (Oznaczenie i identyfikator) Zawiera następujące podparametry: Rodzaj modelu czujnika (np. "WM Full Bore" - WM o pełnym prześwicie). Wielkość czujnika (np. "DN100"). Średnica sondy opcja widoczna tylko wtedy, gdy opcja "Sensor Type" (Wielkość czujnika) jest ustawiona na "Probe" (Sonda). Znamionowe maksymalne natężenie przepływu (Q3). Location Tag (Oznaczenie lokalizacji) Sensor Tag (Oznaczenie czujnika) Sensor ID (Identyfikator czujnika) SAP / ERP No. [Ustawienie fabryczne] Wymiar w milimetrach Wymiar w milimetrach Wartość podawana automatycznie Oznaczenie i numer identyfikacyjny czujnika oraz numer zgodności SAP [Ustawienie fabryczne] [Ustawienie fabryczne] Term Board S/W Wersja oprogramowania pamięci czujnika. [Ustawienie fabryczne] IM/WMP Wydanie 3 13

16 5 Przegląd stron i menu operatora Parametr Uwagi/zakres [Wartość domyślna] Uwaga Czujnik (ciąg dalszy z poprzedniej strony): Calibration (Kalibracja) Properties (Właściwości) Transmitter (Przetwornik) First Cal. Date (Data pierwszej kalibracji) (wraz z godziną) Rejestracja szczegółowych informacji na temat kalibracji Last Cal. Date (Data ostatniej kalibracji) czujnika oraz statusu czujnika (wraz z godziną) adaptacyjnego (retrofit). [Ustawienie fabryczne] Cal. Cert Number (Numer certyfikatu kalibracji) [Informacja geograficzna] Last Cal. Location (Miejsce ostatniej kalibracji) [Informacja geograficzna] Cal. Mode (Tryb kalibracji) Electrode Material (Materiał elektrody) Lining Material (Materiał okładziny) Sensor Run Hours (Czas pracy czujnika) Łączna liczba godzin pracy czujnika TX Type Rodzaj modelu przetwornika. [] Tag & ID (Oznaczenie i identyfikator) TX Version (Wersja przetwornika) TX Run Hours (Czas pracy przetwornika) TX Calibration (Kalibracja przetwornika) TX Tag (Opis przetwornika) TX ID (Identyfikator przetwornika numeryczny) TX Pin (Numer PIN) SAP / ERP No. Application (Aplikacja) Application CRC HART F/W Bootloader H/W Łączna liczba godzin pracy przetwornika. First Cal. Date (Data ostatniej kalibracji) (wraz z godziną) Last Cal. Date (Data ostatniej kalibracji) (wraz z godziną) [Ustawienie fabryczne] Numery wersji (główna aplikacja) Suma kontrolna Wersja firmware HART Bootloader Sprzęt Rejestracja szczegółowych informacji na temat kalibracji przetwornika 14 IM/WMP Wydanie 3

17 5 Przegląd stron i menu operatora Device Setup (Konfiguracja urządzenia) Menu Device Setup Służy do wprowadzania danych instalacji, przetwornika i czujnika, w tym dotyczących poziomów dostępu, kodów (haseł) ochronnych oraz do ustawiania parametrów kalibracji. Exit Parametr Uwagi/zakres [Wartość domyślna] Uwaga Access (Dostęp) Standard Password (Hasło standardowe) Advanced Password (Hasło zaawansowane) Client Enable (Opcja klienta) Read Only Switch (Przełącznik tylko do odczytu) Operating Mode (Tryb pracy) Meter Mode (Tryb miernika) Służy do zmiany haseł do poziomów "Standard" i "Advanced" see Section 4, page 7. Wybór znaków alfanumerycznych użytkownik poziomu "Standard" może modyfikować tylko hasła na poziomie "Standard". Wybór znaków alfanumerycznych dla hasła poziomu "Advanced" (niewidoczny w poziomie dostępu "Standard"). HART Only (Tylko protokół HART) HMI Only (Tylko interfejs HMI) HMI/HART Inactive (Nieaktywny) Active (Aktywny) Forward And Reverse (Do przodu i wstecz) Forward Only (Tylko do przodu) Reverse Only (Tylko wstecz) [Wyłącza się po pięciu minutach braku aktywności] Użytkownicy poziomu "Advanced" mogą modyfikować hasła do poziomów "Standard" i "Advanced" [HMI/HART] Służy do włączenia/wyłączenia obsługi z poziomu interfejsu HMI lub protokołu HART dla systemów sterowania, w których konieczne jest zablokowanie lokalnej zmiany konfiguracji Wyświetla stan przełącznika "Tylko do odczytu" [Forward & Reverse] Tryb miernika może być ustawiony w taki sposób, aby reagować na przepływ w zadanym kierunku. IM/WMP Wydanie 3 15

18 5 Przegląd stron i menu operatora Flow Indication (Wskazanie kierunku przepływu) Normal (Normalny) Reversed (Wstecz) [Normal] Służy do odwrócenia kierunku przepływu w przypadku miernika zainstalowanego w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu. 16 IM/WMP Wydanie 3

19 5 Przegląd stron i menu operatora Parametr Uwagi/zakres [Wartość domyślna] Uwaga Jednostka miary Volume & Pulse Unit (Jednostka objętości i impulsów) Q (Flowrate) Unit (Jednostka natężenia przepływu) m 3 l ml ft 3 hl igal ugal bls (brew barrel) Ml Mugal m 3 /s, m 3 /min, m 3 /h, m 3 /d ft 3 /s, ft 3 /min, ft 3 /h, ft 3 /d ugal/s, ugal/min, ugal/h, ugal/d Mugal/d igal/s, igal/min, igal/h, igal/d bls/s, bls/min, bls/h, bls/d (brew barrel) hl/h ml/s, ml/min l/s, l/min, l/h Ml/d Velocity Unit (Jednostka prędkości) m/(s, min) cm/(s, min) ft/(s, min) in/(s, min) QMax DN [m 3 ] 1 bls = 31 amerykańskich galonów [m 3 /h] 1 bls = 31 amerykańskich galonów [m/s] [Zależnie od czujnika] Ekwiwalent OIML/ISO/CEN Q3 QMax 0,02 <= Qmax/QmaxDN <= 2 [Zależnie od czujnika] Damping (Tłumienie) Zakres: 0,02 do 60 sekund [3 s] IM/WMP Wydanie 3 17

20 5 Przegląd stron i menu operatora Parametr Uwagi/zakres [Wartość domyślna] Uwaga Low Flow Cut-Off (Poziom przerwania pomiaru przy niskim natężeniu przepływu) User Span (Zakres pomiarowy użytkownika) User Zero (Zero użytkownika) Mains Frequency (Częstotliwość zasilania) Calibration Factors (Współczynniki kalibracji) Poziom przerwania pomiaru przy niskim natężeniu przepływu (0 do 10 % QMax) Histereza (0 do 50 % QMax) [0 %] Gdy natężenie przepływu jest niższe od poziomu przerwania, miernik wskazuje "0". [20 %] Zakres: 250 do 250% [100%] Regulacja szerokości zakresu pomiarowego miernika (%) Opcje obejmują*: Manual Adjust (Ręczna regulacja) Auto Adjust (Automatyczna regulacja) Ustawienie na 50 lub 60Hz (zależnie od częstotliwości lokalnej sieci elektroenergetycznej). Span Ss Zero Sz Trim St Calibration Mode (Tryb kalibracji) Sensor Cal Drive Mode Excitation Current (Prąd wzbudzenia) Factory Cutoff (Fabryczny poziom przerwania pomiaru) Fact. Cutoff No. Av. Cal Status [0*] Regulacja "zera" miernika w mm/s Przed wybraniem opcji "Auto Adjust" przepływ medium w instalacji musi być zerowy. [50 Hz] [Ustawienie fabryczne] Regulacja szerokości zakresu pomiarowego czujnika w % [Ustawienie fabryczne] Regulacja zera czujnika w mm/s [Ustawienie fabryczne] [] Tryb lub ProcessMaster [Ustawienie fabryczne] [Ustawienie fabryczne] [180 ma] [Ustawienie fabryczne]w mm/s [Ustawienie fabryczne]punkty uśrednione w obliczeniach poziomu przerwania Wskazuje, czy czujnik został skalibrowany. *Na wartość domyślną (0) ma wpływ procedura "Auto Adjust" (Automatyczna regulacja) (wartość domyślna może zostać zmieniona po włączeniu opcji "Auto Adjust" w celu dostosowania do warunków pracy). 18 IM/WMP Wydanie 3

21 5 Przegląd stron i menu operatora Display (Wyświetlacz) Menu Display To menu służy do konfigurowania i ustawiania formatu wyświetlanych informacji, w tym: języka, liczby wyświetlanych wierszy (co wpływa na rozmiar tekstu), opcji histogramu, kontrastu ekranu oraz liczby miejsc po przecinku w wyświetlanych danych. Exit Parametr Uwagi/zakres [Wartość domyślna] Uwaga Język Contrast (Kontrast Operator Page 1 (Strona operatora 1) (do 3) Display Mode (Tryb wyświetlacza) Służy do wyboru języka wyświetlacza: English (angielski), Deutsch (niemiecki), Français (francuski), Español (hiszpański), Italiano (włoski). Służy do zwiększenia/zmniejszenia kontrastu wyświetlacza w celu dostosowania do lokalnych warunków otoczenia. Służy do ustawienia liczby wierszy i rodzaju danych wyświetlanych na poszczególnych stronach operatora. Służy do ustawienia liczby wierszy oraz maksymalnej liczby znaków wyświetlanych na poszczególnych stronach operatora. 1 x 6, 1 x 6 + Histogram 1 x 9, 1 x 9 + Histogram 2 x 9, 2 x 9 + Histogram 3 x 9 [English] Do zwiększenia/zmniejszenia kontrastu służą przyciski oraz. [1 x 6] Jednostka miary określa liczbę wyświetlanych znaków: 1 x 6 jeden wiersz z maksymalnie 6 znakami, 2 x 9 dwa wiersze z maksymalnie 9 znakami w każdym, 3 x 9 trzy wiersze z maksymalnie 9 znakami w każdym, + Histogram wykres wartości procentowej Q na stronie. IM/WMP Wydanie 3 19

FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400

FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400 Instrukcja Obsługi D184B114U02 FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400 Seria AM54_31/32 Seria AM54_71/72/74 Oznaczenie Produktu FAM5400 Instrukcja Obsługi Part No. D184B114U02 Data wydania: 07/04 Rewizja: 02

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW 40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW PD40H5HK1-M PDRPP1000-M Obsługa i konfiguracja 400/230V Tutaj wpisaæ nazwê produktu APXXXX APYYYYi This manual is available in English on the enclosed

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

vacon 100 hvac PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI

vacon 100 hvac PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI vacon 100 hvac PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI vacon 0 SPIS TREŚCI ID dokumentu: DPD00556H Kod zamówienia: DOC-APP02456+DLUK Wersja H Data wydania wersji: 21.8.1 Odpowiada zestawowi aplikacji

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Fluke 125. Podręcznik użytkownika. Skopometr przemysłowy

Fluke 125. Podręcznik użytkownika. Skopometr przemysłowy Fluke 125 Skopometr przemysłowy Podręcznik użytkownika PL Jan 2007, Rev.1, 08/07 2007 Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm. OGRANICZONA

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SMA CLUSTER CONTROLLER

Instrukcja obsługi SMA CLUSTER CONTROLLER Instrukcja obsługi SMA CLUSTER CONTROLLER ClusterController-BA-pl-14 Wersja 1.4 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Podręcznik instalacji i obsługi Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Spis treści 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 2. Właściwości produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Instrukcja instalacji i obsługi Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Mode d emploi Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 STP60-10-IA-pl-10 Wersja 1.0 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence HS153. Excellence

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence HS153. Excellence Instrukcja obsługi Wagosuszarka Excellence HS153 Excellence Spis treści 1 Wstęp 7 1.1 Konwencje i symbole użyte w instrukcji 7 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 8 2.1 Definicje sygnałów ostrzegawczych

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

APC Symmetra RM. Instrukcja obsługi

APC Symmetra RM. Instrukcja obsługi APC Symmetra RM Instrukcja obsługi Wersja polska 990-1032A, Wersja 2, 07/01 SPIS TREŚCI Kontakty i pomoc techniczna APC Informacje o kontaktach i pomocy technicznej można znaleźć w witrynie http://www.apc.com/support.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760 i AVC-761 Instrukcja użytkownika Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

NIXAR-VSP SERVER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków. tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62

NIXAR-VSP SERVER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków. tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62 NIXAR-VSP INSTRUKCJA OBSŁUGI SERVER Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62 skype: nixar.support info@nixar.pl Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

D-Link SecuriCam DCS-5300W

D-Link SecuriCam DCS-5300W Ulepszona bezprzewodowa kamera internetowa 2,4 GHz D-Link SecuriCam DCS-5300W Podręcznik Wersja 1.10 Sieci dla każdego (04/08/04) Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i zalety...

Bardziej szczegółowo

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Spis treści Moc poza konkurencją Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Instrukcja użytkowania iii Zachowaj niniejszą instrukcję Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki i

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE. CR monitor. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE. CR monitor. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE CR monitor Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby CR Monitor, których deklaracja niniejsza dotyczy,

Bardziej szczegółowo

modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów

modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów WERSJA 5.01PL Dziękujemy za zakup rejestratora APER. Przed dokonaniem instalacji rozpoczęciem użytkowania

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo