Przepływomierz elektromagnetyczny WaterMaster ABB. Podręcznik programowania IM/WMP-PL Wydanie 3. Firma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przepływomierz elektromagnetyczny WaterMaster ABB. Podręcznik programowania IM/WMP-PL Wydanie 3. Firma"

Transkrypt

1 Podręcznik programowania IM/WMP-PL Wydanie 3 Przepływomierz elektromagnetyczny Firma ABB ABB Automation jest uznanym, światowym przedsiębiorstwem zajmującym się projektowaniem oraz produkcją urządzeń do sterowania procesami przemysłowymi, pomiaru przepływu, analizy gazów i cieczy oraz aplikacji środowiskowych. Jako część koncernu ABB światowego lidera w technice automatyzacji procesów przemysłowych oferujemy naszym Klientom specjalistyczną wiedzę na temat aplikacji, serwis oraz wsparcie techniczne na całym świecie. Jesteśmy zaangażowani w pracę zespołową, produkcję wyrobów wysokiej jakości, zaawansowane technologie oraz bezkonkurencyjny serwis i wsparcie techniczne. Jakość, dokładność oraz wydajność produktów naszej Firmy wynikają z ponad stuletniego doświadczenia, ciągłego programu innowacyjnego projektowania i rozwoju ukierunkowanego na stosowanie najnowocześniejszych technologii.

2 Klucz Poziom dostępu Poziom dostępu Szczegółowe informacje zawiera Patrz: rozdział 5.2.1, strona 13 Patrz: rozdział 5.2.2, strona 15 Patrz rozdział 5.2.3, strona 19 (Wewnątrz okładki) Jeżeli parametr Pulse Mode jest ustawiony na Fullscale Frequency, wyświetla się ekran Fullscale Frequency (6) zamiast ekranu Pulse/Unit (7).

3 1 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo elektryczne Symbole Przepisy BHP Wprowadzenie Kontrola jakości Warunki uruchamiania Rodzaje danych Konfiguracja pamięci Alternatywne ekrany początkowe Hasła i opcje bezpieczeństwa Wprowadzanie haseł Hasła domyślne Zmiana haseł Zabezpieczenie/uszczelnienie zabezpieczające przed manipulacją Przegląd stron i menu operatora Menu operatora Menu Device Info (Informacje o urządzeniu) Device Setup (Konfiguracja urządzenia) Display (Wyświetlacz) Input/Output (Wejście/wyjście) Process Alarm (Alarm procesowy) Communication (Komunikacja) Totalizer (Sumator) Diagnostics (Diagnostyka) Service (Serwis) Protokół HART Przegląd zagadnień Wymogi dotyczące sprzętu i oprogramowania Konfiguracja protokołu HART Połączenia w ramach protokołu HART Rozwiązywanie problemów Alarmy Kody alarmów Podłączenie zdalnego komputera Oprogramowanie użytkowe dla komputera PC Instalacja oprogramowania użytkowego Podłączenie adaptera gniazda serwisowego do przetwornika Konfiguracja program Service Port Splitter Ogólne informacje na temat konfiguracji Konfiguracja portów COM i klientów Zamknięcie programu Uruchomienie programu Cykliczne wysyłanie danych Zrzut parametrów Remote HMI (Zdalny interfejs HMI) Klient HART...58 IM/WMP Wydanie 3 1

4 1 Bezpieczeństwo 1 Bezpieczeństwo Informacje zawarte w tej Instrukcji są przygotowane tylko po to, aby wspierać naszych Klientów w efektywnej eksploatacji urządzeń. Używanie tej Instrukcji do innych celów jest zabronione, a jej zawartość bez wcześniejszego zatwierdzenia przez Dział Komunikacji Technicznej firmy ABB (Technical Publications Department, ABB Automation) nie może być powielana w całości lub w części. 1.1 Bezpieczeństwo elektryczne To urządzenie spełnia wymogi normy CEI/IEC : "Wymogi bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych przeznaczonych do pomiaru, kontroli i użytku laboratoryjnego" oraz US NEC 500, NIST i OSHA. W przypadku używania tego urządzenia w sposób NIEZGODNY z zaleceniem producenta, zapewnione zabezpieczenia mogą okazać się niedostateczne. 1.2 Symbole W oznaczeniach urządzenia może pojawić się jeden lub więcej spośród poniższych symboli: Ostrzeżenie Sprawdzić instrukcje w podręczniku Zasilanie tylko prądem stałym Uwaga Ryzyko porażenia prądem Zasilanie tylko prądem zmiennym Zacisk uziemienia ochronnego (PE) Zasilanie prądem stałym i zmiennym Zacisk uziemienia Urządzenie jest zabezpieczone podwójną izolacją 1.3 Przepisy BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy Aby zapewnić, że nasze produkty są bezpieczne oraz nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, należy zwrócić uwagę następujące zagadnienia: Przed zastosowaniem należy przeczytać dokładnie stosowne rozdziały niniejszej Instrukcji. Należy zwrócić uwagę na etykiety ostrzegające znajdujące się na opakowaniach. Instalacja, użytkowanie, konserwacja oraz serwis mogą być przeprowadzane tylko zgodnie z informacjami podanym iprzez odpowiednio przeszkolony personel. W celu uniknięcia ryzyka wypadku podczas eksploatacji w warunkach wysokiego ciśnienia lub wysokiej temperatury należy zastosować normalne środki ostrożności. Substancje chemiczne muszą być składowane z dala od źródeł ciepła, zabezpieczone przed skrajnie wysokimi/niskimi temperaturami oraz suchymi sproszkowanymi substancjami. Podczas obchodzenia się z nimi należy stosować się do odpowiednich procedur. W czasie utylizacji środków chemicznych należy zapewnić, aby dwie różne substancje nie mieszały się ze sobą. Pomoc dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia opisanego w niniejszej Instrukcji oraz wszelkie stosowne karty katalogowe (jeżeli dotyczy) wraz z informacjami dotyczącymi serwisu i częci zamiennych można uzyskać, kontaktując się z Firmą pod adresem znajdującym się na tylnej okładce tej Instrukcji. 2 IM/WMP Wydanie 3

5 2 Wprowadzenie 2 Wprowadzenie to seria wysokowydajnych przepływomierzy elektromagnetycznych do pomiaru przepływu płynów przewodzących prąd elektryczny, fabrycznie skonfigurowanych oraz skalibrowanych. Niniejsza "Instrukcja programowania" zawiera szczegółowe informacje na temat oprogramowania przetwornika dla użytkowników poziomu "Read Only" (Tylko do odczytu), "Standard" oraz "Advanced" (Zaawansowany). Ostrzeżenie. Konfigurację systemu mogą przeprowadzać wyłącznie użytkownicy lub pracownicy z zatwierdzonymi prawami dostępu (uprzywilejowani użytkownicy). Przed rozpoczęciem konfiguracji systemu lub zmianą parametrów systemowych należy przeczytać stosowne rozdziały tej instrukcji. Czynności instalacyjne i eksploatacyjne należy wykonywać zgodnie ze wskazówkami w "Instrukcji obsługi" (IM/WM). Urządzenia towarzyszące należy instalować i eksploatować zgodnie ze stosowanymi normami krajowymi i lokalnymi. 2.1 Kontrola jakości Laboratorium kalibracyjne UKAS Nr 0255 jest jednym z dziesięciu laboratoriów kalibracji pomiarów przepływu Firmy, co świadczy o zaangażowaniu ABB Automation w zagadnienia jakości i dokładności Fig. 2.1 Laboratorium Kalibracyjne UKAS Nr 0255 IM/WMP Wydanie 3 3

6 3 Warunki uruchamiania 3 Warunki uruchamiania W ramach procedury uruchamiania jest wykonywany automatyczny test integralności danych w celu porównania i zweryfikowania danych przechowywanych w pamięci przetwornika oraz pamięci czujnika patrz rys Jeżeli zestawy danych w obu pamięciach są identyczne, urządzenie uznaje warunki pracy za normalne i wyświetla menu "Operator Menu" (Menu operatora) see Section 5, page 8. W przypadku niezgodności danych są wyświetlane alternatywne ekrany użytkownika odpowiednio do warunków wykrytych podczas uruchamiania. Przy użyciu tych ekranów można zsynchronizować dane i urządzenia, jak opisano w rozdziale 3.3na stronie Rodzaje danych Dane systemu dzielą się na trzy rodzaje: Dane czujnika obejmują informacje czujnika, takie jak: współczynniki kalibracji, opis czujnika oraz jego numer seryjny. Dane czujnika są przechowywane w pamięci przetwornika i czujnika. Dane instalacji obejmują informacje związane z daną instalacją, takie jak: natężenie przepływu, jednostki objętości i zakres impulsu/jednostki. Dane instalacji są przechowywane w pamięci przetwornika i czujnika. Dane przetwornika obejmują informacje przetwornika, takie jak: bieżące współczynniki kalibracji, oznaczenie przetwornika oraz jego numer seryjny. Dane przetwornika są przechowywane tylko w pamięci przetwornika. 3.2 Konfiguracja pamięci Pamięć jest przydzielana zależnie od rodzaju systemu w sposób następujący: W przypadku systemów zdalnych pamięć przetwornika mieści się w przetworniku, a pamięć czujnika w czujniku. W przypadku systemów zintegrowanych oraz systemów ze zdalnymi przetwornikami podłączonymi do czujników adaptacyjnych (retrofit) pamięć przetwornika i pamięć czujnika jest umieszczona w przetworniku (pamięć czujnika jest zamontowana na płycie montażowej przetwornika). Zacisk zasilania W przypadku systemów adaptacyjnych (retrofit) oraz zintegrowanych pamięć czujnika jest umieszczona na płycie montażowej przetwornika. Pamięć przetwornika Dane instalacji Dane czujnika Pamięć czujnika Dane instalacji Dane czujnika Dane przetwornika Fig. 3.1 Lokalizacja pamięci w systemie zdalnym 4 IM/WMP Wydanie 3

7 3 Warunki uruchamiania 3.3 Alternatywne ekrany początkowe Komentarz. W przypadku wykrycia niezgodności danych podczas uruchamiania (nie są wykrywane normalne warunki pracy) są wyświetlane następujące ekrany początkowe. System Startup NO SENSOR DETECTED Device Resetting Reset System Startup DUAL SENSOR MEMORY Rectify & Reset Run Offline OK No Sensor Detected (Brak podłączonego czujnika) Jeżeli podczas uruchamiania urządzenie nie wykryło czujnika, zostaje wykonana procedura automatycznego odzyskiwania w celu odnalezienia czujnika. Jeżeli czujnik nie zostanie wykryty, procedura jest wykonywana do momentu jej ręcznego zatrzymania. Jeżeli podczas procedury autoodzyskiwania zostanie wybrany tryb "Offline" (poprzez naciśnięcie przycisku ), przetwornik przestaje funkcjonować jako przepływomierz i stosują się do niego następujące uwagi: Można skonfigurować dane instalacji i przetwornika (niezależnie od lokalizacji czujnika). Nie można skonfigurować danych czujnika. Uwaga. Jeżeli ten ekran jest wyświetlany przez przetwornik zintegrowany, należy sprawdzić, czy przełącznik SW3 znajduje się w pozycji "Włączony" (patrz rys. 3.2 pozycje przełącznika). Podwójna pamięć czujnika W przypadku systemów zintegrowanych i adaptacyjnych (retrofit) pamięć czujnika jest umieszczona na płycie montażowej przetwornika. Jeżeli podczas uruchamiania zostaną wykryte dwa rodzaje pamięci czujnika (zintegrowana i zdalna), wyświetla się ostrzeżenie "DUAL SENSOR MEMORY" (Podwójna pamięć czujnika). Aby skorygować ten stan, na płycie montażowej przetwornika należy nastawić przełącznik SW3 do pozycji "Wyłączony" (patrz rys. 3.2 pozycje przełącznika). Przełączniki konfiguracyjne Wyłącz Funkcje przełącznika SW1 Tylko do odczytu SW2 (Do użytku w przyszłości) SW3 Wewnętrzny czujnik Pamięć Włączo SW3 SW2 SW1 Fig. 3.2 Przełączniki konfiguracyjne IM/WMP Wydanie 3 5

8 3 Warunki uruchamiania System Startup INSTALLATION CHANGED Identify Changed Item Transmitter Sensor Zmieniona instalacja Jeżeli dane czujnika przechowywane w pamięci przetwornika nie odpowiadają identyfikatorowi i danym aktualnie podłączonego czujnika, wyświetla się ostrzeżenie "INSTALLATION CHANGED" (Zmieniona instalacja). Ten ekran umożliwia podłączenie: nowego lub zamiennego przetwornika do istniejącego czujnika zamiennego układu elektronicznego czujnika do istniejącego przetwornika Zmieniony element (przetwornik lub czujnik) można określić i skopiować jego dane w następujący sposób: Transmitter (Przetwornik) Wybór tej opcji powoduje skopiowanie danych z pamięci czujnika do pamięci przetwornika oraz załadowanie sumatora z pamięci czujnika. Istnieje możliwość wprowadzenia następujących zmian: Zmiana kasety zdalnej lub zintegrowanej Zmiana zdalnego przetwornika Nowa instalacja Sensor (Czujnik) Wybór tej opcji powoduje skopiowanie danych pamięci przetwornika do czujnika oraz załadowanie sumatora z pamięci czujnika. Istnieje możliwość wprowadzenia następujących zmian: Zmiana zintegrowanej płyty montażowej Zmiana czujnika Zmiana zintegrowanego przetwornika 6 IM/WMP Wydanie 3

9 4 Hasła i opcje bezpieczeństwa 4Hasła i opcje bezpieczeństwa Istnieje możliwość zabezpieczenia hasłem z dwoma poziomami dostępu: "Standard" oraz "Advanced" (Zaawansowany). Pełną konfigurację użytkownika mogą przeprowadzić tylko użytkownicy, którzy zalogują się na poziom "Advanced". Komentarz. Nie ma ograniczeń co do liczby przypadków podania nieprawidłowego hasła. Hasła na poziomie "Standard" i "Advanced" mogą zostać zresetowane przez użytkowników poziomu "Advanced", ale zmiana hasła wymaga znajomości poprzedniego hasła. Hasła poziomu "Standard" mogą zostać zresetowane tylko przez użytkowników z przywilejami dostępu do poziomu "Standard". Komentarz. Po ustawieniu haseł opcje odczytu/zapisu są następujące: Dostęp do poziomu "Read Only" (Tylko do odczytu) umożliwia wyświetlanie ograniczonego zestawu parametrów tylko do odczytu, a do ich wyświetlenia nie jest wymagane hasło. Dostęp do poziomu "Standard" umożliwia wyświetlanie zestawu parametrów do odczytu i zapisu. Dostęp do poziomu "Advanced" umożliwia wyświetlanie wszystkich dostępnych parametrów użytkownika do odczytu i zapisu. 4.1 Wprowadzanie haseł Hasła domyślne Przetwornik jest dostarczany z domyślnymi hasłami dla poziomów dostępu "Standard" i "Advanced". Są to następujące hasła: Hasło do poziomu dostępu "Standard": 2 Hasło do poziomu dostępu "Advanced": 3 Hasła mogą składać się z maksymalnie pięciu znaków bez rozróżniania małych i wielkich liter. Komentarz. Podczas przydzielania haseł należy udokumentować każde hasło i przechowywać je w bezpiecznym miejscu. Nie ma możliwości polecenia przetwornikowi "odzyskania" ustawionych haseł Zmiana haseł Do zmiany hasła służy opcja "Device Setup"/"Access" szczegółowe informacje: see Section 5.2.2, page Zabezpieczenie/uszczelnienie zabezpieczające przed manipulacją Jeżeli jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie danych, oprogramowanie przetwornika może zostać przełączone do trybu "Read Only" (Tylko do odczytu) poprzez przestawienie przełącznika SW1 do pozycji "Włączony" patrz rys. 3.2 na stronie 5. Opcja z przełącznikiem może zostać użyta jednocześnie z fizycznymi uszczelnieniami zabezpieczającymi przed manipulacją w celu zapewnienia maksymalnej ochrony. Lokalizację uszczelnień wskazano w Instrukcji obsługi (IM/WM). IM/WMP Wydanie 3 7

10 5 Przegląd stron i menu operatora 5 Przegląd stron i menu operatora Komentarz. Szczegółowe informacje na temat nawigacji w menu i parametrach patrz Instrukcja obsługi IM/WM, Rozdział 5.1. Po włączeniu zasilania (i udanym uruchomieniu) wyświetla się ekran procesu ("Operator page" strona operatora). Jest to stan normalnej pracy miernika. Dostęp do "Operator Menu" (Menu operatora) i głównych menu (zawierających dodatkowe funkcje monitorowania i konfiguracji pracy) jest możliwy poprzez stronę operatora patrz Fig Każdą stronę operatora można skonfigurować tak, aby wyświetlała ona informacje w formacie jedno- lub wielowierszowym. Dostępna jest także opcja histogramu dla trzech formatów see Section 5.2.3, page IM/WMP Wydanie 3

11 5 Przegląd stron i menu operatora W przypadku nieudanego uruchomienia po podłączeniu zasilania nie jest wyświetlana strona operatora, ale alternatywne ekrany "System Startup" (Uruchamianie systemu). System próbuje się zresetować lub umożliwia identyfikację i integrację swoich zmienionych elementów patrz rozdział 3.3na stronie 5. Operator Menu (Menu operatora) Oper at or Menu Diagnost ics Operat or Page 1 Operat or Page 2 Operat or Page 3 Aut os c r ol l Signals View Bac k 2 Sel ect Operator Page (Strona operatora) TAG: DD04 999,99 Flow ml/s Access Level (Poziom dostępu) Read Only Standard Advanced Access Level Menu operatora służy do następujących celów: wyświetlanie bieżących alarmów (poprzez menu "Diagnostics"), wybór pojedynczej Strony operatora (1, 2 lub 3) jako domyślnego ekranu lub ustawienie stron w trybie "Autoscroll" (Automatyczne przewijanie) w celu wyświetlania kolejno każdej strony, wyświetlanie aktywnych sygnałów oraz ich wartości (poprzez menu "Signals View" Widok sygnałów). Ikony na stronie operatora Automatyczne przewijanie* Ikona automatycznego przewijania ( ) jest wyświetlana przy włączonej opcji "Autoscroll" (wybieranej w menu operatora see Section 5.1, page 10). Blokada* (Blokada dostępu do menu) Ikona blokady ( ) jest wyświetlana w przypadku, gdy dostęp do menu jest zabroniony dla bieżącego użytkownika w związku z przekroczeniem czasu lub podaniem nieprawidłowego hasła. *Podczas wyświetlania błędu pracy ikony automatycznego przewijania i blokady są przysłonięte (do usunięcia błędu). Opcja "Access Level" służy do wyboru dostępu do menu na poziomach "Read Only" (Tylko do odczytu), "Standard" oraz "Advanced" (Zaawansowany). Aby uzyskać dostęp do tych menu, należy przejść do żądanego poziomu, nacisnąć w celu wyświetlenia ekranu "Enter Password" (Podaj hasło) oraz wprowadzić prawidłowe hasło see Section 4.1, page 7. Menu użytkownika/konfiguracyjne Exit Menu Easy Setup Przegląd menu zamieszczono w rozdziale 5.2 na stronie 11. Szczegółowe informacje nt. tych opcji patrz Rozdział5.1, strona 10. Fig. 5.1 Nawigacja na stronie IM/WMP Wydanie 3 9

12 5 Przegląd stron i menu operatora 5.1 Menu operatora Operator Menu Diagnostics Operator Page 1 Operator Page 2 Operator Page 3 Autoscroll Signals View 2 Dostęp do menu operatora jest możliwy ze strony operatora ("Operator Page") poprzez naciśnięcie przycisku pod ikoną. Do monitorowania pracy są dostępne trzy strony operatora. Mogą one zostać skonfigurowane, aby wyświetlać bieżące pomiary, wartości zsumowane oraz inne dostępne dane. Uwaga. Z poziomu ekranów "Operator menu" nie można skonfigurować systemu ani zmienić danych. Przegląd ekranów Operation -- C Simulated/Fixed Current Output HART Address>0? Simulation mode? Exit Rozdział i funkcja Diagnostics (Diagnostyka) To menu służy do wyświetlania aktywnych systemowych informacji diagnostycznych. Do przechodzenia do kolejnych aktywnych pozycji diagnostycznych służą przyciski oraz. Informacje diagnostyczne na tym ekranie nie obejmują danych historycznych dostępnych w menu "Process Alarm"/"Diagnostic History" see Section 5.2.5, page 25. Lista alarmów diagnostycznych patrz rozdział7.1.1, strona 38. TAG: DD04 Operator Page 1 (Strona operatora od 1 do 3) Flow 999,99 ml/s Konfiguracji stron operatora dokonuje się w menu "Display" (Ekran) poprzez wybór prekonfigurowanych opcji wyświetlania. Po wybraniu opcji "Operator Page 1" (2 lub 3) zostanie wyświetlona żądana strona operatora, a funkcja automatycznego przewijania ("Autoscroll") wstrzymana. Operator Menu Diagnostics Operator Page 1 Operator Page 2 Operator Page 3 Autoscroll Signals View 4 Autoscroll (Automatyczne przewijanie) Po wybraniu opcji "Autoscroll" trzy strony operatora (1, 2 i 3) są wyświetlane kolejno, a przetwornik pozostaje w tym trybie wyświetlania do momentu wybrania konkretnej strony. E1 E2 E1 Signals View 3.03k Ω 2.02k Ω 0.002V Exit Signals View (Widok sygnałów) Wartości aktywnych sygnałów są wyświetlane w następujący sposób: v Prędkość E1 Rezystancja elektrody E1 E2 Rezystancja elektrody E2 E1 Napięcie elektrody E1 E2 Napięcie elektrody E2 E12 Napięcie między elektrodami CDI Prąd cewki CDR Rezystancja cewki i kabla (pętli) Table 5.1 Przegląd menu operatora 10 IM/WMP Wydanie 3

13 5 Przegląd stron i menu operatora 5.2 Menu Aby przejść do menu ze strony operatora ("Operator Page"), należy nacisnąć przycisk pod ikoną oraz wprowadzić hasło użytkownika. Do przechodzenia między menu służą przyciski oraz. Przegląd ekranów Rozdział i funkcja Exit Menu Easy Setup Easy Setup (Prosta konfiguracja) patrz Instrukcja obsługi (IM/WM) Menu "Easy Setup" (Prosta konfiguracja) jest przeznaczone do szybkiej konfiguracji systemu i zawiera zestaw opcji dla użytkowników z dostępem do poziomów "Standard" i "Advanced". Użytkownicy z dostępem "Read Only" (Tylko do odczytu) nie mogą dokonywać żadnych wyborów w tym menu. Menu Device Info (Informacje o urządzeniu) see Section 5.2.1, page 13 Device Info Służy do identyfikacji danych referencyjnych urządzenia, takich jak oznaczenie i identyfikator oraz informacje na temat zgodności. Exit Menu Device Setup (Konfiguracja urządzenia) see Section 5.2.2, page 15 Device Setup Służy do skonfigurowania danych instalacji przetwornika i czujnika. Exit Menu Display (Ekran) see Section 5.2.3, page 19 Display Służy do wprowadzania ustawień ekranu i formatu wyświetlania. Exit Menu Input/Output (Wejście/wyjście) see Section 5.2.4, page 21 Input/Output Służy do konfiguracji wyjść logicznych i impulsowych oraz wyjścia prądowego. Exit Menu Process Alarm (Alarm procesowy) see Section 5.2.5, page 25 Process Alarm Służy do przeglądania i czyszczenia historii alarmów oraz ustawiania minimalnego i maksymalnego alarmowego natężenia przepływu (niewidoczne na poziomie "Read Only" Tylko do odczytu). Exit Table 5.2 Przegląd menu operatora IM/WMP Wydanie 3 11

14 5 Przegląd stron i menu operatora Przegląd ekranów Menu Communication Rozdział i funkcja Communication (Komunikacja) see Section 5.2.6, page 27 Konfiguracja portu szeregowego przetwornika oraz komunikacji w protokole HART (niewidoczne na poziomie "Read Only" Tylko do odczytu). Exit Menu Totalizer Totalizer (Sumator) see Section 5.2.7, page 30 Służy do zerowania sumatorów przepływu do przodu, przepływu wstecznego i przepływu netto (niewidoczne na poziomie "Read Only" Tylko do odczytu). Exit Menu Diagnostics Diagnostics (Diagnostyka) see Section 5.2.8, page 31 Służy do monitorowania danych diagnostycznych i obsługi miernika w trybie symulacji. 123 Exit Menu Service 10 Service (Serwis) see Section 5.2.9, page 33 Służy do wyświetlania szerokości zakresu pomiarowego i "zera" oraz przywracania ustawień fabrycznych. To menu jest wyświetlane tylko na poziomie dostępu "Advanced" (Zaawansowany). Exit Table 5.2 Przegląd menu operatora (Continued) 12 IM/WMP Wydanie 3

15 5 Przegląd stron i menu operatora Device Info (Informacje o urządzeniu) Menu Device Info Zawiera informacje referencyjne dotyczące urządzenia, w tym: numery wersji, dane na temat lokalizacji sprzętu, oznaczenie/identyfikator urządzenia oraz informacje na temat zgodności. Exit Parametr Uwagi/zakres [Wartość domyślna] Uwaga Manufacturer (Producent) Manufacturer Name (Nazwa producenta) Wyświetla nazwę lub identyfikator producenta przetwornika. Nazwa producenta [ABB] [Ustawienie fabryczne] Address1 Pierwszy wiersz adresu producenta. [Ustawienie fabryczne] Address2 Kolejny wiersz adresu producenta. [Ustawienie fabryczne] Contact (Kontakt) Numer telefonu producenta. [Ustawienie fabryczne] Sensor (Czujnik) Sensor Type (Rodzaj czujnika) Sensor Size (Wielkość czujnika) Probe Bore (Średnica sondy) QMax DN Tag & ID (Oznaczenie i identyfikator) Zawiera następujące podparametry: Rodzaj modelu czujnika (np. "WM Full Bore" - WM o pełnym prześwicie). Wielkość czujnika (np. "DN100"). Średnica sondy opcja widoczna tylko wtedy, gdy opcja "Sensor Type" (Wielkość czujnika) jest ustawiona na "Probe" (Sonda). Znamionowe maksymalne natężenie przepływu (Q3). Location Tag (Oznaczenie lokalizacji) Sensor Tag (Oznaczenie czujnika) Sensor ID (Identyfikator czujnika) SAP / ERP No. [Ustawienie fabryczne] Wymiar w milimetrach Wymiar w milimetrach Wartość podawana automatycznie Oznaczenie i numer identyfikacyjny czujnika oraz numer zgodności SAP [Ustawienie fabryczne] [Ustawienie fabryczne] Term Board S/W Wersja oprogramowania pamięci czujnika. [Ustawienie fabryczne] IM/WMP Wydanie 3 13

16 5 Przegląd stron i menu operatora Parametr Uwagi/zakres [Wartość domyślna] Uwaga Czujnik (ciąg dalszy z poprzedniej strony): Calibration (Kalibracja) Properties (Właściwości) Transmitter (Przetwornik) First Cal. Date (Data pierwszej kalibracji) (wraz z godziną) Rejestracja szczegółowych informacji na temat kalibracji Last Cal. Date (Data ostatniej kalibracji) czujnika oraz statusu czujnika (wraz z godziną) adaptacyjnego (retrofit). [Ustawienie fabryczne] Cal. Cert Number (Numer certyfikatu kalibracji) [Informacja geograficzna] Last Cal. Location (Miejsce ostatniej kalibracji) [Informacja geograficzna] Cal. Mode (Tryb kalibracji) Electrode Material (Materiał elektrody) Lining Material (Materiał okładziny) Sensor Run Hours (Czas pracy czujnika) Łączna liczba godzin pracy czujnika TX Type Rodzaj modelu przetwornika. [] Tag & ID (Oznaczenie i identyfikator) TX Version (Wersja przetwornika) TX Run Hours (Czas pracy przetwornika) TX Calibration (Kalibracja przetwornika) TX Tag (Opis przetwornika) TX ID (Identyfikator przetwornika numeryczny) TX Pin (Numer PIN) SAP / ERP No. Application (Aplikacja) Application CRC HART F/W Bootloader H/W Łączna liczba godzin pracy przetwornika. First Cal. Date (Data ostatniej kalibracji) (wraz z godziną) Last Cal. Date (Data ostatniej kalibracji) (wraz z godziną) [Ustawienie fabryczne] Numery wersji (główna aplikacja) Suma kontrolna Wersja firmware HART Bootloader Sprzęt Rejestracja szczegółowych informacji na temat kalibracji przetwornika 14 IM/WMP Wydanie 3

17 5 Przegląd stron i menu operatora Device Setup (Konfiguracja urządzenia) Menu Device Setup Służy do wprowadzania danych instalacji, przetwornika i czujnika, w tym dotyczących poziomów dostępu, kodów (haseł) ochronnych oraz do ustawiania parametrów kalibracji. Exit Parametr Uwagi/zakres [Wartość domyślna] Uwaga Access (Dostęp) Standard Password (Hasło standardowe) Advanced Password (Hasło zaawansowane) Client Enable (Opcja klienta) Read Only Switch (Przełącznik tylko do odczytu) Operating Mode (Tryb pracy) Meter Mode (Tryb miernika) Służy do zmiany haseł do poziomów "Standard" i "Advanced" see Section 4, page 7. Wybór znaków alfanumerycznych użytkownik poziomu "Standard" może modyfikować tylko hasła na poziomie "Standard". Wybór znaków alfanumerycznych dla hasła poziomu "Advanced" (niewidoczny w poziomie dostępu "Standard"). HART Only (Tylko protokół HART) HMI Only (Tylko interfejs HMI) HMI/HART Inactive (Nieaktywny) Active (Aktywny) Forward And Reverse (Do przodu i wstecz) Forward Only (Tylko do przodu) Reverse Only (Tylko wstecz) [Wyłącza się po pięciu minutach braku aktywności] Użytkownicy poziomu "Advanced" mogą modyfikować hasła do poziomów "Standard" i "Advanced" [HMI/HART] Służy do włączenia/wyłączenia obsługi z poziomu interfejsu HMI lub protokołu HART dla systemów sterowania, w których konieczne jest zablokowanie lokalnej zmiany konfiguracji Wyświetla stan przełącznika "Tylko do odczytu" [Forward & Reverse] Tryb miernika może być ustawiony w taki sposób, aby reagować na przepływ w zadanym kierunku. IM/WMP Wydanie 3 15

18 5 Przegląd stron i menu operatora Flow Indication (Wskazanie kierunku przepływu) Normal (Normalny) Reversed (Wstecz) [Normal] Służy do odwrócenia kierunku przepływu w przypadku miernika zainstalowanego w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu. 16 IM/WMP Wydanie 3

19 5 Przegląd stron i menu operatora Parametr Uwagi/zakres [Wartość domyślna] Uwaga Jednostka miary Volume & Pulse Unit (Jednostka objętości i impulsów) Q (Flowrate) Unit (Jednostka natężenia przepływu) m 3 l ml ft 3 hl igal ugal bls (brew barrel) Ml Mugal m 3 /s, m 3 /min, m 3 /h, m 3 /d ft 3 /s, ft 3 /min, ft 3 /h, ft 3 /d ugal/s, ugal/min, ugal/h, ugal/d Mugal/d igal/s, igal/min, igal/h, igal/d bls/s, bls/min, bls/h, bls/d (brew barrel) hl/h ml/s, ml/min l/s, l/min, l/h Ml/d Velocity Unit (Jednostka prędkości) m/(s, min) cm/(s, min) ft/(s, min) in/(s, min) QMax DN [m 3 ] 1 bls = 31 amerykańskich galonów [m 3 /h] 1 bls = 31 amerykańskich galonów [m/s] [Zależnie od czujnika] Ekwiwalent OIML/ISO/CEN Q3 QMax 0,02 <= Qmax/QmaxDN <= 2 [Zależnie od czujnika] Damping (Tłumienie) Zakres: 0,02 do 60 sekund [3 s] IM/WMP Wydanie 3 17

20 5 Przegląd stron i menu operatora Parametr Uwagi/zakres [Wartość domyślna] Uwaga Low Flow Cut-Off (Poziom przerwania pomiaru przy niskim natężeniu przepływu) User Span (Zakres pomiarowy użytkownika) User Zero (Zero użytkownika) Mains Frequency (Częstotliwość zasilania) Calibration Factors (Współczynniki kalibracji) Poziom przerwania pomiaru przy niskim natężeniu przepływu (0 do 10 % QMax) Histereza (0 do 50 % QMax) [0 %] Gdy natężenie przepływu jest niższe od poziomu przerwania, miernik wskazuje "0". [20 %] Zakres: 250 do 250% [100%] Regulacja szerokości zakresu pomiarowego miernika (%) Opcje obejmują*: Manual Adjust (Ręczna regulacja) Auto Adjust (Automatyczna regulacja) Ustawienie na 50 lub 60Hz (zależnie od częstotliwości lokalnej sieci elektroenergetycznej). Span Ss Zero Sz Trim St Calibration Mode (Tryb kalibracji) Sensor Cal Drive Mode Excitation Current (Prąd wzbudzenia) Factory Cutoff (Fabryczny poziom przerwania pomiaru) Fact. Cutoff No. Av. Cal Status [0*] Regulacja "zera" miernika w mm/s Przed wybraniem opcji "Auto Adjust" przepływ medium w instalacji musi być zerowy. [50 Hz] [Ustawienie fabryczne] Regulacja szerokości zakresu pomiarowego czujnika w % [Ustawienie fabryczne] Regulacja zera czujnika w mm/s [Ustawienie fabryczne] [] Tryb lub ProcessMaster [Ustawienie fabryczne] [Ustawienie fabryczne] [180 ma] [Ustawienie fabryczne]w mm/s [Ustawienie fabryczne]punkty uśrednione w obliczeniach poziomu przerwania Wskazuje, czy czujnik został skalibrowany. *Na wartość domyślną (0) ma wpływ procedura "Auto Adjust" (Automatyczna regulacja) (wartość domyślna może zostać zmieniona po włączeniu opcji "Auto Adjust" w celu dostosowania do warunków pracy). 18 IM/WMP Wydanie 3

21 5 Przegląd stron i menu operatora Display (Wyświetlacz) Menu Display To menu służy do konfigurowania i ustawiania formatu wyświetlanych informacji, w tym: języka, liczby wyświetlanych wierszy (co wpływa na rozmiar tekstu), opcji histogramu, kontrastu ekranu oraz liczby miejsc po przecinku w wyświetlanych danych. Exit Parametr Uwagi/zakres [Wartość domyślna] Uwaga Język Contrast (Kontrast Operator Page 1 (Strona operatora 1) (do 3) Display Mode (Tryb wyświetlacza) Służy do wyboru języka wyświetlacza: English (angielski), Deutsch (niemiecki), Français (francuski), Español (hiszpański), Italiano (włoski). Służy do zwiększenia/zmniejszenia kontrastu wyświetlacza w celu dostosowania do lokalnych warunków otoczenia. Służy do ustawienia liczby wierszy i rodzaju danych wyświetlanych na poszczególnych stronach operatora. Służy do ustawienia liczby wierszy oraz maksymalnej liczby znaków wyświetlanych na poszczególnych stronach operatora. 1 x 6, 1 x 6 + Histogram 1 x 9, 1 x 9 + Histogram 2 x 9, 2 x 9 + Histogram 3 x 9 [English] Do zwiększenia/zmniejszenia kontrastu służą przyciski oraz. [1 x 6] Jednostka miary określa liczbę wyświetlanych znaków: 1 x 6 jeden wiersz z maksymalnie 6 znakami, 2 x 9 dwa wiersze z maksymalnie 9 znakami w każdym, 3 x 9 trzy wiersze z maksymalnie 9 znakami w każdym, + Histogram wykres wartości procentowej Q na stronie. IM/WMP Wydanie 3 19

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011)

Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011) Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011) Interfejs sieciowy umożliwia przyłączenie jednego lub więcej przepływomierzy do wspólnej

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Zastosowanie standardu VISA do obsługi interfejsu RS-232C Data wykonania: 03.04.08 Data oddania: 17.04.08 Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121642 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Miernik cęgowy 2. Przycisk otwierający miernik 3. Przyciski sterowania Zapamiętywanie

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie HYDRO-SET jest używane do odczytu/parametryzacji i jest możliwe do pobrania na stronie www.hydrometer.de

Oprogramowanie HYDRO-SET jest używane do odczytu/parametryzacji i jest możliwe do pobrania na stronie www.hydrometer.de Instalacja i instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy wodomierz HYDRUS Przewodnik instalacji Ten przewodnik instalacji jest przeznaczony dla przeszkolonego personelu i dlatego nie zawiera podstawowych czynności

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

Laboratorium ASCOM COLT-2

Laboratorium ASCOM COLT-2 Laboratorium ASCOM COLT-2 Celem laboratorium jest poznanie w praktyce jak wygląda konfiguracja i administracji półką ASCOM COLT-2. Podczas realizacji tego laboratorium student zapozna się z: Wstępną konfiguracją

Bardziej szczegółowo

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx 1. Dane techniczne Wymiary: 95 x 104 x 55mm Różnicowy pomiar ciśnienia w zakresie: EL-PS-2.5: -2.5 2.5 kpa EL-PS-7.5: -7.5 7.5 kpa EL-PS-35: -35 35 kpa EL-PS-100:

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/14

INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI  strona 1/14 INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/14 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi 1 Funkcje... 1 1.1 Użytkowanie, scenariusz 1- zasilanie ładowarką USB... 1 1.2 Użytkowanie, scenariusz 2: zasilanie ładowarką samochodową... 1 1.3 Użytkowanie,

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla Wersja 1.1 29.04.2013 wyprodukowano dla 1. Instalacja oprogramowania 1.1. Wymagania systemowe Wspierane systemy operacyjne (zarówno w wersji 32 i 64 bitowej): Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja Rexroth Fv Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja 1 Rexroth Fv 2 3 Częstotl. wyjściowa Prędkość wyjściowa Częstotl. odniesienia Ustalanie przez użytk. Częstotl. wyj. Naciśnij Func b Naciśnij Set

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o.

CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o. CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o. 2013-07-12 Zawartość Dane techniczne:... 2 Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 A Dioda sygnalizacyjna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na szynie EN 60715 Klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA TMI-20W wersja 1.01

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA TMI-20W wersja 1.01 od 1983 r. SSA PROJEKTOWANIE KOMPLETACJA SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS http://www.ssa.pl e-mail: ssa@ssa.pl SSA Systemy automatyki - projekty elektryczne, - sterowniki PLC, - HMI, - wizualizacja procesów. Przetworniki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6.

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. 1. Zawartość opakowania 1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 2. Przegląd urządzenia 1 2 3

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Dostęp do menu drukarki

Dostęp do menu drukarki Dostęp do menu drukarki 1 Wyłącz drukarkę. 2 Otwórz górne przednie drzwiczki. 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kontynuuj podczas włączania drukarki. Wszystkie lampki zaświecą się po kolei. 4 Zwolnij przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy regulator temperatury NA24

Dwukanałowy regulator temperatury NA24 Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI! 1. WSTĘP. Miernik jest przenośnym multimetrem cyfrowym zaprojektowanym do pomiarów: obrotów silnika spalinowego (tachometr indukcyjny);

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych

Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych 44-100 Gliwice, ul. Portowa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl www: www.nivomer.pl fax./tel. (032) 234-50-06 0601-40-31-21 Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Additel 761 Automatyczny kalibrator ciśnienia

Additel 761 Automatyczny kalibrator ciśnienia NOWOŚĆ W pełni zautomatyzowany kalibrator ciśnienia z wbudowaną pompką elektryczną umożliwiającą generowanie ciśnienia w zakresie od -0.9 do 40 bar Dokładność 0.02% zakresu Dwa wbudowane zakresy 25mbar,

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterownika portu USB

Instalacja sterownika portu USB Instrukcja instalacji modemu TechLab ED77 w systemie Mac OS X. Instalacja modemu podzielona jest na cztery etapy: instalacja sterownika portu USB, instalacja skryptu modemu, konfiguracja modemu, konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Format złożonego polecenia konfigurującego system pozycjonowania GPS SPY-DOG SAT ProSafe-Flota -KGPS A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440 Wydanie LS 13/07 OPIS Pirometr przenośny typu ScanTemp 440 służy do bezdotykowego pomiaru temperatury, obsługa urządzenia jest bardzo prosta, wystarczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo