Kilka tysięcy drobnych powodów by wdrożyć system Golem OEE SuperVisor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kilka tysięcy drobnych powodów by wdrożyć system Golem OEE SuperVisor"

Transkrypt

1 Co to jest Golem OEE SuperVisor? W bardzo, bardzo dużym uproszczeniu: Podłączamy za pomocą prostych środków technicznych ( a więc niewielkim kosztem ) maszyny do komputera. Komputer śledzi ich pracę, postoje, liczy czas pracy efektywnej oraz wszystkie straty. Możemy też na fabrycznej hali postawić komputery podłączone do sieci LAN dzięki którym operatorzy powiadamiają system w jakim stanie jest dana maszyna i jakie zlecenie realizuje. W dowolnej chwili możemy zobaczyć stan obecny, czyli co robi dana maszyna ( a jeśli nic nie robi to dlaczego ) oraz poprosić o raporty o jej pracy, realizowanych lub zrealizowanych zleceniach oraz pracy jej operatorów. Prezentacja systemu Ten dokument opisuje system Golem OEE SV bardzo skrótowo. Każdego zainteresowanego zachęcamy do pobrania z naszej strony interaktywnej prezentacji która szczegółowo opisuje funkcjonalności systemu a opisy uzupełnione są animacjami, wzorami dokumentów, grafikami, przykładowymi kalkulacjami etc. Kilka tysięcy drobnych powodów by wdrożyć system Golem OEE SuperVisor Kiedy maszyna utraci jedną minutę na godzinę, a maszyna ta pracuje w trybie ciągłym, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu to ta jedna minuta daje w sumie DWANAŚCIE GODZIN straty miesięcznie! Jedna minuta... I nikt tego nie dostrzega... A przecież Największe straty są sumą tych najmniejszych! W rzeczywistości straty czasu spowodowane czynnikami technicznymi i logistycznymi są znacznie większe niż ta jedna wspomniana minuta. Mimo to pozostają niezauważone bo nie są spektakularne. Dlatego potrzebne są narzędzia aby je zmierzyć, aby je ciągle monitorować bo tylko wtedy można je skutecznie wyeliminować. Takim narzędziem jest nasz system. Co Twojej firmie da wdrożenie systemu Golem OEE SuperVisor? Golem OEE SuperVision otrzymał wyróżnienia: Kontrolę EFEKTYWNEGO czasu pracy maszyn i ich operatorów Redukcję czasu postojów nieplanowanych, kontrolę postojów planowanych Redukcję czasu przezbrajania i ustawiania maszyn Kontrolę wykonania produkcji, weryfikację planów i norm produkcyjnych Długofalową ocenę pracy maszyn, wsparcie dla służb utrzymania ruchu Lokalizację wielu niekorzystnych zjawisk a czasami wręcz patologii Wygodę w pozyskiwaniu informacji o bieżącym stanie i historii produkcji uzupełnioną o łatwe do zweryfikowania komentarze pracowników System Golem OEE daje też przewagę nad konkurencją która często cały czas nie dostrzega ukrytego potencjału w efektywnym wykorzystaniu posiadanego parku maszynowego. Jakie informacje o maszynach dostarcza Golem OEE SuperVisor? w kategorii najlepszy produkt prezentowany na targach RubPlast Expo 2010 w kategorii techniki specjalne na targach Plastpol 2011 Stan maszyny (postój planowany i nieplanowany, przezbrajanie, awaria, praca) z dokładną rejestracją czasów poszczególnych stanów. Możliwe dalsze uszczegółowienie przyczyn postojów np. postój nieplanowany brak materiału Ilość wyprodukowana, ilość do wyprodukowania, prognoza czasu zakończenia zlecenia Aktualne zlecenia produkcyjne z precyzyjną lokalizacją w czasie ich rozpoczęcia i zakończenia oraz szczegółowe raporty dla tych zleceń Informacje o obsadzie operatorów, raporty pracy maszyn w kontekście operatorów Graficzną prezentację pracy maszyn na osi czasu Wyznaczane w czasie rzeczywistym wskaźniki dostępności, wykorzystania i jakości wchodzące w skład wskaźnika OEE Informacje o ilości braków, o zużyciu energii, o pracy i stanie urządzeń pomocniczych Szczegółowe raporty krótko i długo terminowe oraz komentarze obsługi i nadzoru precyzyjnie ulokowane w czasie Nie tylko wielkie firmy Golem kierowany jest nie tylko do dużych zakładów produkcyjnych. Mogą sobie na niego pozwolić firmy małe i bardzo małe. Są wdrożenia systemu Golem który monitoruje pracę tylko jednej maszyny (młyn do recyklingu odpadów). W końcu kiedy losy firmy w dużej mierze zależą od jednej maszyny czy instalacji to dbałość o jej efektywne wykorzystanie nabiera szczególnego znaczenia PPHU Neuron Wojciech Mazurek Starogard Gdański al. Wojska Polskiego 9/10 Tel strona 1

2 Status czyli czy maszyna teraz pracuje a jeśli nie to DLACZEGO? System widzi czy maszyna w danej chwili pracuje czy nie. Jeśli pracuje to system nalicza czas efektywnej pracy, jeśli się zatrzyma na chwilę to liczy czas mikro postojów a co system liczy jak maszyna nic nie robi? To zależy od tego jaki jest jej STATUS. Możemy określić status podstawowy lub status rozszerzony. Status podstawowy to: PRACA maszyna pracuje to znaczy maszyna POWINNA pracować choć wcale nie musi POSTÓJ PLANOWANY maszyna nie pracuje bo nie ma dla niej żadnych zadań albo mamy do czynienia z planowaną przerwą w pracy taką jak przerwa śniadaniowa czy przerwa nocna POSTÓJ NIEPLANOWANY maszyna nie pracuje choć pracować powinna. Może to być spowodowane brakiem materiału, transportu, mediów, opakowań albo brakiem obsady PRZEZBRAJANIE maszyna nie pracuje bo wymaga w tym czasie wykonania czynności związanych z jej przystosowaniem do pracy nad innym zleceniem. Może to być wymiana osprzętu, konieczność przeprogramowania robota, czyszczenia po innym zleceniu USTAWIANIE status podobny do przezbrajania ale dla czynności wykonywanych znacznie szybciej. Np. przy zmianie produktu gdzie wymagana jest jedynie zmieniana etykiet i regulacja systemu wizyjnego AWARIA maszyna nie pracuje z powodów technicznych Kiedy ustawimy dla maszyny status PRACA to system samodzielnie, na podstawie obserwacji maszyny dzieli ten czas na trzy części: PRACA (efektywna) maszyna rzeczywiście pracuje MIKRO POSTOJE maszyna pracuje ale się często zatrzymuje albo zwalnia tempo system sumuje czas krótkich przerw CZAS NIEOZNACZONY jest status praca ale maszyna nie pracuje. Inaczej mówiąc: maszyna nie pracuje ale komputer nie wie dlaczego Status rozszerzony Wymienione wyżej stany są stanami ogólnymi które mogą mieć zastosowanie do wszystkich maszyn. Często jednak zależy nam na uszczegółowieniu poszczególnych stanów, wtedy dla poszczególnych maszyn lub grup maszyn definiujemy tak zwany status rozszerzony. Status rozszerzony składa się z dwu części: statusu głównego i statusu szczegółowego wybierając status rozszerzony zmieniamy jednocześnie status główny. Przykłady statusu rozszerzonego z statusem głównym: POSTÓJ PLANOWANY PRZERWA NOCNA POSTÓJ PLANOWANY PRZERWA ŚNIADANIOWA POSTÓJ NIEPOLANOWANY BRAK OPAKOWAŃ POSTÓJ NIEPLANOWANY BRAK SUROWCA PRZEZBRAJANIE ZMIANA FORMY USTAWIANIE GRZANIE MASZYNY USTAWIANIE USTAWIANIE SYSTEMU WIZYJNEGO AWARIA AWARIA ROBOTA AWARIA AWARIA FORMY PRACA SERIA PRÓBNA Jak zmieniany jest status? W program kliencki wbudowany jest tak zwany panel operatora jest to okno programu które operator otwiera po wybraniu maszyny i zalogowaniu. Dzięki logowaniu system wie kto i o której zmienił status. Potem wystarczy nacisnąć stosowny przycisk, można też dodać komentarz z jakiego powodu status zmieniono. Jeśli konfiguracja maszyny przewiduje status rozszerzony to operator zobaczy listę statusów do wyboru. Możliwa jest też zmiana statusu za pomocą przełączników podłączonych do wejść koncentratora oraz metoda kombinowana status z mieniany jest i z terminala i za pomocą przycisków podłączonych do wejść. PPHU Neuron Wojciech Mazurek Starogard Gdański al. Wojska Polskiego 9/10 Tel strona 2

3 Zlecenie produkcyjne W prostych konfiguracjach system obserwuje li tylko pracę maszyny i jej ewentualny status. Jednak pełne możliwości systemu możemy wykorzystać wtedy gdy system wie jakie zlecenie jest na maszynie realizowane i jakie są istotne z punktu widzenia systemu parametry tego zlecenia. Jakie parametry przekazujemy do systemu i jakie jest ich znaczenie? nazwa i numer zlecenia pozwala na generowanie raportów dla wybranego zlecenia i określenie efektywno ilość zamówiona jeśli podamy ile produktu jest do wykonania to będziemy mogli w każdej chwili zobaczyć ile zostało jeszcze do zrobienia i zobaczyć prognozowany czas zakończenia zlecenia przy obecnej prędkości maszyny Ilość produktu na jeden cykl. System liczy tzw. cykle maszynowe a często w ramach jednego cyklu maszyna produkuje większą ilość produktu. Wtryskarka wykonuje jeden cykl ale forma ma 6 gniazd powstaje 6 sztuk produktu Optymalny czas cyklu (lub optymalna wydajność) Jest to czas jaki według technologa powinien trwać idealny cykl maszynowy. Czas ten jest podstawą dla systemu do określenia efektywności pracy maszyny oraz do wyznaczania efektywnego czasu pracy w sytuacji gdy z maszyny pobrany jest tylko jeden krótki impuls na początku cyklu np. impuls z zaworu zamknięcia formy w wtryskarce czy impuls z podajnika materiału w obrabiarce CNC Narzędzie nazwa (symbol) narzędzia, np. formy wtryskowej czy wykrojnika. Opcjonalnie mogą być podawane jeszcze inne parametry takie jak gramatura wyrobu, ilość w opakowaniu zbiorczym czy optymalny czas przezbrojenia dla danego produktu. Większość parametrów jest opcjonalna i ich lista definiowana jest podczas konfiguracji systemu. Sposób zmiany zlecenia Podobnie jak status zlecenie zmieniane jest przez uprawnionego pracownika w programie klienckim systemu, w oknie terminala operatora. Możliwe są trzy sposoby wyboru zlecenia : Operator wpisuje wszystkie parametry w oknie parametrów zlecenia Operator wybiera produkt z uprzednio przygotowanej (np. przez technologa czy szefa produkcji) listy PRODUKTÓW po czym dopisuje numer zlecenia i ilość zamówioną Operator wybiera produkt z uprzednio przygotowanej (np. przez technologa czy szefa produkcji) listy ZLECEŃ. Zaawansowani użytkownicy mogą, dzięki temu że opublikowana jest dokumentacja części baz danych systemu, wprowadzić zlecenia z zewnątrz, z systemu ERP lub z arkuszy kalkulacyjnych za pomocą makr. Listę zleceń (lub listę produktów) tworzymy za pomocą edytora listy wbudowanego w program kliencki systemu. Dostępny jest też dodatkowy program GolemZlecenia który pozwala na wygodne i szybkie przygotowanie list zleceń np. przez osoby zajmujące się planowaniem produkcji. Produkt Baza Wiedzy Możliwa jest też współpraca z naszym programem Produkt Baza Wiedzy. Program Produkt Baza Wiedzy to sieciowa baza danych której celem jest przechowywanie i udostępnianie bezpośrednio pracownikom odpowiednio przygotowanych danych technologicznych takich jak rysunki i zdjęcia wyrobów, opisy procedur, nastawy maszyn, opisy sposobów pakowania itp. Program ten może przechowywać też wszystkie parametry produktu dla systemu Golem a operator, jeśli zostało ustanowione powiązanie może sięgnąć do tych danych bezpośrednio z programu Golema PPHU Neuron Wojciech Mazurek Starogard Gdański al. Wojska Polskiego 9/10 Tel strona 3

4 Braki Braki, czyli wadliwe produkty wyprodukowane przez maszynę kojarzą się najczęściej z górą zmarnowanego materiału. A czy kojarzą się z wydajnością? Nie? A przecież rzadko produkujemy tyle ile się da. Najczęściej mamy do wyprodukowania jakąś określoną ilość produktu. Przyjmijmy że jeden cykl trwa 30 sekund a zamówienie opiewa na 1000 sztuk. Potrzebujemy na to więc około 8 godzin. No i udało nam się uzyskać optymalną wydajność, produkcja szła bez zakłóceń, bez awarii ale powstało 40 wadliwych produktów. Nie oddamy przecież na magazyn 960 sztuk bo zamówienie opiewa na Wiec te brakujące 40 sztuk musimy DOPRODUKOWAĆ. Zajmie nam to dodatkowe 20 minut! Golem pozwala na rejestrowanie ilości braków tak aby można było je uwzględnić we współczynnikach wydajnościowych. Braki może dopisywać operator maszyny ale też mogą być liczone automatycznie np. poprzez zliczanie impulsów z wyrzutnika systemu wizyjnej kontroli jakości Operator Wszystkie operacje w systemie może wykonać tylko uprawniony użytkownik a każda operacja wymaga uprzedniego logowania celem jego identyfikacji i identyfikacji jego uprawnień. Jedną z operacji jaką może wykonać użytkownik jest PRZEJĘCIE MASZYNY od tego momentu staje się on jej OPERATOREM. Jeden użytkownik może stać się operatorem wielu maszyn choć do jednej maszyny możemy przypisać tylko jednego operatora ma to być osoba która za tę maszynę ODPOWIADA. Dzięki tej prostej operacji możemy analizować pracę maszyn i realizację zleceń w kontekście konkretnej osoby która za tę maszynę odpowiada. Komentarze Działa to tak. Pracownik ma serię drobnych problemów które powodują chwilowe zatrzymanie maszyny. Przerwy nie są długie więc nie zmienia on statusu maszyny sam usuwa ich przyczyny. Na koniec zmiany ma on jednak świadomość (przed wdrożeniem Golema nie myślał o takich drobiazgach) że nazbierało się trochę przestojów których czas zostanie zaliczony w poczet czasu nieoznaczonego. Wie że zostanie to zarejestrowane, że ktoś jutro zapyta dlaczego.. Odpowiada on więc na to pytane zanim ono padnie, korzystając z systemu komentarzy opisuje zaistniałą sytuację System wie kto i kiedy wpisał dany komentarz i potrafi je skorelować z innymi zdarzeniami, np. zmianą statusu. W powiązaniu komentarzy z rzeczywistą pracą maszyn system nie daje nikomu możliwości radosnej twórczości przy opisie rzeczywistości. Przezbrajanie i ustawianie maszyn Większość maszyn wymaga, przy zmianie zlecenia ale też np. po dłuższej przerwie w pracy zmiany oprzyrządowania i regulacji. Często czynności te stanowią znaczącą część czasu produkcji. Często są to czynności prowadzone nieefektywnie. Przyczyny najczęściej są dwie: brak procedur i brak mechanizmów weryfikacji czasu ich wykonania. W pierwszej kwestii Golem nie pomoże dziś gdy trwa walka dosłownie o każdą minutę każdy producent sam musi sobie takie techniki wypracować, np. opierając się na technikach SMED. Golem jednak pozwoli, po pierwsze unaocznić problem, po wtóre zmierzyć i przeanalizować czas operacji związanych z przezbrajaniem i usuwaniem dzięki współczynnikowi OEE i analizie czasu w kontekście statusu. PPHU Neuron Wojciech Mazurek Starogard Gdański al. Wojska Polskiego 9/10 Tel strona 4

5 OEE Czy można zmierzyć efektywność? Można. Czy można ją przedstawić za pomocą jednego wskaźnika i to z uwzględnieniem wielu niuansów jakimi cechuje się produkcja? Można. Służy temu wskaźnik OEE wskaźnik efektywności wykorzystania wyposażenia. Co prawda OEE nie jest świętym Graalem i sama jego wartość ma ograniczoną wartość i należy do niej podejść z dystansem, to składniki współczynnika: czas operacyjny, czas dostępny, czas wykorzystany i jakość są bardzo cenne jeśli podda się je właściwej analizie. Na naszej stronie znajduje się artykuł opisujący praktyczne zastosowania wskaźnika i związane z nim niuanse. Wykres pracy maszyn Golem pozwala na wyznaczanie wskaźnika OEE w czasie rzeczywistym dla bieżącego zlecenia, miesiąca i dla bieżącej zmiany roboczej oraz dla zlecenia ujętego w całości i dla maszyn. w wybranym zakresie czasu. Mówi się że jeden obraz wart jest 1000 słów. Dlatego jednym z najbardziej użytecznym narzędzi udostępnianych przez system jest wykres pokazujący w formie graficznej stan maszyn z ostatnich 48 godzin. Na wykresie, z rozdzielczością 4 minut widzimy jaki był status maszyny oraz kiedy zmieniane były zlecenia i kiedy zmieniali się operatorzy. Możliwa jest też prezentacja stanu urządzeń pomocniczych, np. pod wykresem pracy maszyny może być wykres pracy jej pompy hydraulicznej Pomiar zużycia energii elektrycznej Jeżeli w obwodzie zasilania maszyny włączymy licznik zużycia energii elektrycznej wyposażony w wyjścia impulsowe (wyjście takie generuje odpowiednią ilość impulsów na każdą kilowatogodzinę) to możemy sygnał z takiego licznika podłączyć do systemu i skojarzyć z daną maszyną. Jakie korzyści będziemy mieli z takiego rozwiązania? Przede wszystkim będzie możliwe uzupełnienie raportu dla zlecenia ilością energii elektrycznej która została zużyta na realizację tego zlecenia. Pomiar taki pomocny być może nie tylko w wyliczaniu rzeczywistych kosztów ale też przy próbach z prototypami nowych produktów. Monitorowanie czynności manualnych Ilości i czasy zliczane przez system są na podstawie impulsów doprowadzonych do wejścia koncentratora. I tak naprawdę dla systemu nie ma większego znaczenia ich pochodzenie. Może to być sygnał wtrysku wtryskarki ale też może to być sygnał ze zwykłego przycisku który zainstalowano na stole montażowym. Pracownik gdy skończy montaż jakiegoś podzespołu naciska przycisk GOTOWE a system podlicza go tak jak każdą inną maszynę. PPHU Neuron Wojciech Mazurek Starogard Gdański al. Wojska Polskiego 9/10 Tel strona 5

6 Raporty i zestawiania System może wygenerować szereg raportów i zestawień zarówno dla wybranej maszyny jak i dla całych grup maszyn. Dostępne są między innymi Zestawienie zdarzeń i komentarzy raport dla zlecenia produkcyjnego raport dla wybranego produktu zestawienie zleceń produkcyjnych raport dla wybranego operatora raport miesięczny dla maszyny raport dzienny dla wybranej grupy maszyn raport porównawczy dla grup maszyn tygodniowy rozkład czasu pracy tygodniowy rozkład OEE raport aktywności operatorów raport postępu produkcji raport dla narzędzia długookresowy raport pracy maszyn raport braków Wiele danych i raportów można wyeksportować do Excela, Zaawansowani użytkownicy mogą uzyskać bezpośredni dostęp do danych zawartych w bazach danych systemu Utrzymanie ruchu Wiedza o pracy maszyn, ich postojach czy aktualnej wydajności jest istotna nie tylko dla osób nadzorujących produkcję ale też dla służb odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie. Dzisiaj nie wystarczy na bieżąco usuwać awarie trzeba je wyprzedzać, przewidywać, prowadzić działania prewencyjne. Potrzebna jest do tego rzetelna informacja o stanie maszyn, ilości zatrzymań, ilości drobnych zdarzeń które mogą wyprzedzać większe problemy. Takiej informacji może odpowiednim służbom dostarczyć właśnie Golem. Wizualizacja i system Andon System Golem można uzupełnić o dodatkowe aplikacje, między innymi programy do prezentacji danych na dużych monitorach, np. tanich telewizorach LCD. Program taki może wyświetlać istotne dane o stanie maszyn i zleceń tak aby były widoczne z każdego miejsca fabrycznej hali. Może on być też użyty dla przywołania obsługi i obsługi technicznej w Golema wbudowano system przywołania pomocy Andon. Lista referencyjna Wiele komponentów dla systemu Golem kupują firmy integrujące je u swoich klientów. Wśród firm którym wdrażaliśmy system samodzielnie lub wiemy że Golema używają są takie firmy jak: Plast-box, Kontakt-Simon, TRW, Atlas, US Pharmacja, Pliva, MCO-MPC, Lamela, Katarzynki, Tectro, Graform, Sulitech, Adamed, Nord Glass, Pro-Cars, Kicko, Plast-Met, Porta Drzwi, Klose, Philips Lighting Poland, Black Red White, STOCK, SWEDWOOD, Domax, Igloo, Worwo, SuperDrób, TechniSat, Fagor-Mastercook, TAMEL, FON, Kabel-Technik-Polska, Mecalit, 3Eko, PlastBud i wiele innych. PPHU Neuron Wojciech Mazurek Starogard Gdański al. Wojska Polskiego 9/10 Tel strona 6

Co to jest Golem OEE SuperVisor Next?

Co to jest Golem OEE SuperVisor Next? G o l e m O E E S u p e r V i s o r N e x t S t r o n a 1 Co to jest Golem OEE SuperVisor Next? Golem OEE otrzymał wyróżnienia: - na targach RubPlast 2010 - na targach Plastpol 2011 W bardzo, bardzo dużym

Bardziej szczegółowo

Prosty system klasy MES. OEE SuperVisor (OEE SV)

Prosty system klasy MES. OEE SuperVisor (OEE SV) Prosty system klasy MES OEE SuperVisor (OEE SV) DSR Sp z o.o. QAD Partner Rozwiązania dodatkowe do QAD Enterprise Application Październik 2011 Październik 2011 Strona 1/16 1. Wstęp Moduł OOE SV jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

1 Dokumentacja. Golem OEE

1 Dokumentacja. Golem OEE Golem OEE Spis treści 1 Co daje nam zastosowanie systemu Golem OEE... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2 Wizualizacja stanu maszyn... 2 1.3 Kontrola pracy maszyn i ich operatorów... 2 1.4 Diagnozowanie przyczyn spadków

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii?

Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii? Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii? Przy stale rosnących cenach mediów i surowców do produkcji, tzw. koszty stałe mają coraz większy

Bardziej szczegółowo

Golem OEE Next prosta aplikacja krok po kroku część III

Golem OEE Next prosta aplikacja krok po kroku część III Golem OEE Next prosta aplikacja krok po kroku część III Golem OEE Next prosta aplikacja krok po kroku część III... 1 Wstęp... 1 Program Golem Zlecenia... 2 Dla zaawansowanych zlecenia bezpośrednio do bazy

Bardziej szczegółowo

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal System nadzoru linii produkcyjnych: śledzenie partii produkcyjnej. System do nadzoru produkcji on-line, w czasie rzeczywistym. Kraków, 2011 Kraków Spółka informatyczna

Bardziej szczegółowo

1 Dokumentacja. dokumentację systemu podzielono na kilka części:

1 Dokumentacja. dokumentację systemu podzielono na kilka części: 1 Dokumentacja...1 2 Wstęp...1 3 Kilka słów o budowie systemu...2 3.1 System rozproszony...2 3.2 Pomocnicza baza danych i baza SQL...2 3.3 Ciągłość pracy stacji zbierana danych...2 3.4 Wybór ilości stacji

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Rejestracja produkcji

Rejestracja produkcji Rejestracja produkcji Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się Systemy Realizacji Produkcji (MES). Ich głównym zadaniem jest efektywne zbieranie informacji o realizacji produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie prostej aplikacji dla systemu Golem OEE SuperVisor krok po kroku część II

Przygotowanie prostej aplikacji dla systemu Golem OEE SuperVisor krok po kroku część II Przygotowanie prostej aplikacji dla systemu Golem OEE SuperVisor krok po kroku część II W pierwszej części opisaliśmy przygotowanie prostej aplikacji opartej na wersji OEM oprogramowania Golem OEE SuperVisor.

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5 / 6 1. ZAŁOŻENIE KONTA

LABORATORIUM 5 / 6 1. ZAŁOŻENIE KONTA LABORATORIUM 5 / 6 Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją Qcadoo MES Qcadoo MES - internetowa aplikacja do zarządzania produkcją dla Małych i Średnich Firm. Pozwala na zarządzanie i monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik OEE w systemie Golem OEE SuperVisor Next... 1. Wstęp... 1. Podstawa czyli czas zamówiony... 2

Wskaźnik OEE w systemie Golem OEE SuperVisor Next... 1. Wstęp... 1. Podstawa czyli czas zamówiony... 2 Wskaźnik OEE w systemie Golem OEE SuperVisor Next Wskaźnik OEE w systemie Golem OEE SuperVisor Next... 1 Wstęp... 1 Podstawa czyli czas zamówiony... 2 Przerwa w pracy stacji to dziura w danych!!!... 2

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą Xway Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą prosty zakup: zainstaluj i korzystaj - brak umów! 3 lata transmisji GPRS na terenie Polski! aktywna ochrona pojazdu najwyższej

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SYSTEMU EFEKTYWNE NARZĘDZIE DO ANALIZY WYNIKÓW PRODUKCYJNYCH SKRACANIE PRZESTOJÓW I AWARII WIZUALIZACJA PRODUKCJI W CZASIE RZECZYWISTYM

PREZENTACJA SYSTEMU EFEKTYWNE NARZĘDZIE DO ANALIZY WYNIKÓW PRODUKCYJNYCH SKRACANIE PRZESTOJÓW I AWARII WIZUALIZACJA PRODUKCJI W CZASIE RZECZYWISTYM PREZENTACJA SYSTEMU EFEKTYWNE NARZĘDZIE DO ANALIZY WYNIKÓW PRODUKCYJNYCH SKRACANIE PRZESTOJÓW I AWARII WIZUALIZACJA PRODUKCJI W CZASIE RZECZYWISTYM PROBLEM DZIURY INFORMACYNEJ Systemy klasy MRP/ERP Dziura

Bardziej szczegółowo

System monitorowania i sterowania produkcją

System monitorowania i sterowania produkcją Plan prezentacji System monitorowania i sterowania produkcją Tomasz Żabiński, Tomasz Mączka STAN PRAC 2013 GZPŚ, POIG, 8.2 Harmonogramowanie produkcji Monitorowanie produkcji w toku Sterowanie produkcją

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM CZAS to PIENIĄDZ? CZASU NIE MOŻNA: ZATRZYMAĆ, COFNĄĆ, KUPIĆ, SKŁADOWAĆ CZAS STALE UPŁYWA!!! DLACZEGO TRACISZ

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie.

Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie. Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie. Prowadzenie dużych projektów produkcyjno-montażowych w firmie nie zawsze związane jest tylko z kosztami realizacji produkcji tj. kosztami materiałów,

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE MIRAE

OPROGRAMOWANIE MIRAE OPROGRAMOWANIE MIRAE 1. Pakiet standardowy 2. Rozszerzenie pakietu standardowego 3. Edytor Offline 4. Line Manager 5. Program konwersji plików w CIMEX 1. Pakiet standardowy 1.1 System Setup 1.2 Program

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o.

Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o. Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o. Klient Firma BTS Sp. z o.o. jest zakładem produkującym i konfekcjonującym papiery ścierne i systemy szlifowania. Będąc jedną

Bardziej szczegółowo

Karty OEE SPC O programie słów kilka... 2

Karty OEE SPC O programie słów kilka... 2 Karty OEE SPC Karty OEE SPC... 1 O programie słów kilka... 2 Przygotowanie wzoru karty dla stanowiska... 2 Stanowisko... 2 Edytor stanowiska karty... 2 Zmiana robocza... 2 Przyczyny postojów... 3 Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE OEE, SPC, KPI - ISTOTNE TAKŻE DLA TWOJEJ PRODUKCJI!

AUTOMATYCZNE OEE, SPC, KPI - ISTOTNE TAKŻE DLA TWOJEJ PRODUKCJI! AUTOMATYCZNE OEE, SPC, KPI - ISTOTNE TAKŻE DLA TWOJEJ PRODUKCJI! O programowanie firmy GE automatycznie monitoruje proces produkcyjny i pozwala na wyznaczenie współczynników wg standardowych wzorów na

Bardziej szczegółowo

Portal Produkcyjny. ANT Factory Portal System nadzoru fabryki produkującej folie. ANT Sp. z o. o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków www.ant-iss.

Portal Produkcyjny. ANT Factory Portal System nadzoru fabryki produkującej folie. ANT Sp. z o. o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków www.ant-iss. Analiza pracy maszyn, czas przestojów maszyn, zarządzanie zleceniami produkcyjnymi, nadzór pracy pracowników, moduł produktów, rozliczanie wydajności pracy maszyn, wydruk zleceń produkcyjnych, planowanie

Bardziej szczegółowo

Dodatek Solver Teoria Dodatek Solver jest częścią zestawu poleceń czasami zwaną narzędziami analizy typu co-jśli (analiza typu co, jeśli?

Dodatek Solver Teoria Dodatek Solver jest częścią zestawu poleceń czasami zwaną narzędziami analizy typu co-jśli (analiza typu co, jeśli? Dodatek Solver Teoria Dodatek Solver jest częścią zestawu poleceń czasami zwaną narzędziami analizy typu co-jśli (analiza typu co, jeśli? : Proces zmieniania wartości w komórkach w celu sprawdzenia, jak

Bardziej szczegółowo

Zmiany w kolejnych wersjach:

Zmiany w kolejnych wersjach: PRODUKCJA BY CTI Zmiany w kolejnych wersjach: W wersji 4.12 uwzględniono: Możliwość dodania do zlecenia czynności, czyli zespołu kilku zasobów. Możliwość generowania zlecenia produkcyjnego z Rezerwacji

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES R ozwiązania GE do monitorowania wydajności produkcji umożliwiają lepsze wykorzystanie kapitału przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie analiz porównawczych, wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa Prezentacja programu Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA System CRM współpracuje z programami do obsługi magazynowej,

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji

Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji Efektywne planowanie i monitorowanie inwestycji przez zarząd z każdego miejsca na świecie Eliminacja opóźnień i pominięć dostaw przez zdalne tworzenie

Bardziej szczegółowo

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line.

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Andrzej Jarosz, Prezes Zarządu ANT Sp. z o.o. 26 października 2010 Systech Wrocław Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl Auto Email System Auto Email System jest produktem, którego głównym zadaniem jest monitoring / lokalizacja pojazdów.

Bardziej szczegółowo

RD-MES Przedstawienie możliwości systemu. www.equipment-systems.com.pl

RD-MES Przedstawienie możliwości systemu. www.equipment-systems.com.pl Przedstawienie możliwości systemu www.equipment-systems.com.pl Poniżej opisano trzy kroki, dzięki którym każda z firm produkcyjnych jest w stanie zwiększyć swoje zyski. Zarabiaj więcej, bądź bardziej konkurencyjny,

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Jak zrobić zakupy za pośrednictwem Rekshopa?

Jak zrobić zakupy za pośrednictwem Rekshopa? Śląskie Centrum Florystyczne Rekpol Sp. z o.o. Jak zrobić zakupy za pośrednictwem Rekshopa? www.rekshop.pl Poradnik, który przeprowadzi cię krok po kroku przez kolejne etapy dokonywania zakupów za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy Dlaczego platforma IT? Nasi klienci, którym wdrażamy Systemy Zarządzania ISO, to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Czy rzeczywiście zastosowanie platformy informatycznej

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych... 1 Jak wyeksportować dane... 1 Eksportowanie planu studiów, zajęć, statystyk i danych słownikowych... 2 Dostosowywanie wyników eksportu... 4 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A.

System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A. System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A. APATOR METRIX S.A. to firma z 60-letnim stażem na rynku aparatury pomiarowej, oferująca gazomierze miechowe domowe i przemysłowe

Bardziej szczegółowo

mmontaż oprogramowanie do zarządzania produkcją, montażem wyrobów

mmontaż oprogramowanie do zarządzania produkcją, montażem wyrobów mmontaż oprogramowanie do zarządzania produkcją, montażem wyrobów Zdajemy sobie sprawę iż program ten nie spełni oczekiwań części z Państwa. Każda firma ma swój model produkcji, oraz spektrum produkowanych

Bardziej szczegółowo

... Zarządzanie Produkcją (MRP)

... Zarządzanie Produkcją (MRP) 1 Zarządzanie Produkcją 3 Techniczne przygotowanie produkcji 4 Planowanie produkcji 4 Planowanie zapotrzebowań materiałowych 5 Planowanie i realizacja zleceń 5 Planowanie zdolności produkcyjnych 5 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

www.ant-iss.pl Wzrost efektywności produkcji i optymalizacja zużycia energii w przemyśle spożywczym. Przykłady wdrożeń systemów ANT Factory Portal.

www.ant-iss.pl Wzrost efektywności produkcji i optymalizacja zużycia energii w przemyśle spożywczym. Przykłady wdrożeń systemów ANT Factory Portal. Wzrost efektywności produkcji i optymalizacja zużycia energii w przemyśle spożywczym. Przykłady wdrożeń systemów ANT Factory Portal. III Konferencja Energia-Woda-Środowisko 23-24 kwietnia 2013, Termy Uniejów

Bardziej szczegółowo

System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń

System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń Sprawne zarządzanie parkiem maszynowym w przedsiębiorstwie Vectan jest informatycznym systemem kontroli eksploatacji urządzeń, umożliwiającym stały monitoring

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny program do optymalizacji czasu pracy

Nowoczesny program do optymalizacji czasu pracy Nowoczesny program do optymalizacji czasu pracy Czym jest PerforMeter? PerforMeter to system informatyczny, który pozwala automatycznie rozliczać czas, jaki użytkownik przeznacza na poszczególne zadania,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Spis treści Wstęp... 3 Logowanie do systemu... 3 Opis menu... 4 Okno pojazdów... 5 Okno szczegóły pojazdu... 6 Okno dane kierowcy... 7 Zakładka monitoring... 7 Zakładka

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1. MODYFIKACJA MECHANIZMÓW GRY. Scenariusz główny 1. Wprowadzenie konsekwencji nie płacenia przez gracza za faktury/rachunki. W przypadku niezapłacenia terminowego

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Architektura sieciowa systemu Golem OEE... 1. Wstęp... 1

Architektura sieciowa systemu Golem OEE... 1. Wstęp... 1 Architektura sieciowa systemu Golem OEE Architektura sieciowa systemu Golem OEE... 1 Wstęp... 1 Programy systemu i ich rola... 2 Komputer pomiarowy, komputery klienckie... 2 Wersja OEM i Golem Mini...

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012 Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych Licheń, listopad 2012 Agenda Dalkia podstawowe informacje o strategii Zasady podejścia do infrastruktury ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów...

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów... Spis treści Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej.... 4 Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów.... 4 Wyniki badania... 6 Rozliczanie produkcji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja telefonu Yealink T20P (v9.73.0.40)

Konfiguracja telefonu Yealink T20P (v9.73.0.40) Strona 1 Konfiguracja telefonu Yealink T20P (v9.73.0.40) 1. Opis produktu Cechy: 2 konta SIP LCD: 2 linie po 16 znaków 2 programowalne przyciski 5 klawiszy funkcyjnych, IPv6 Power over Ethernet (PoE) 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i optymalizacja floty

Zarządzanie i optymalizacja floty Zarządzanie i optymalizacja floty CtrlFleet CtrlFleet to nowoczesna usługa pozwalająca optymalizować pracę wózka oraz pracę operatora przy jednoczesnym usprawnieniu procesu zarządzania całą flotą w czasie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych Produkcja KORZYŚCI: Zminimalizowanie czasów realizacji i lepsze zaspakajanie popytu i potrzeb klientów dzięki elastycznym opcjom planowania Możliwość kontrolowania wykorzystania zasobów produkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zarządzanie projektami. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik informacyjny 1/2013 (styczeń marzec)

Kwartalnik informacyjny 1/2013 (styczeń marzec) Kwartalnik informacyjny 1/2013 (styczeń marzec) Spis Treści Nowości w Stolcadzie: STOLCAD PROFESSIONAL NA TARGACH BUDMA 2013... 2 Know-how, czyli co warto, a czego nie wolno robić: ANALIZA PRODUKCJI I

Bardziej szczegółowo

mapowania strumienia wartości

mapowania strumienia wartości Przykład obliczeń do mapowania strumienia wartości Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski, mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów i optymalne koszty sprzedaży. Zarządzanie terytorium sprzedaży z iq GIS

Wzrost przychodów i optymalne koszty sprzedaży. Zarządzanie terytorium sprzedaży z iq GIS Wzrost przychodów i optymalne koszty sprzedaży Zarządzanie terytorium sprzedaży z iq GIS AGENDA Korzyści dla Twojej organizacji Kilka słów o nas AGENDA Korzyści dla Twojej organizacji Kilka słów o nas

Bardziej szczegółowo

Marcin Ruciński +48 503 145 393 marcin.rucinski@leanacademy.pl. Lean Thinking. 6 Strat w TPM

Marcin Ruciński +48 503 145 393 marcin.rucinski@leanacademy.pl. Lean Thinking. 6 Strat w TPM Marcin Ruciński +48 503 145 393 marcin.rucinski@leanacademy.pl Lean Thinking 6 Strat w TPM Sześć strat w procesie produkcyjnym Jednym z głównych zadań TPM jest drastyczne poprawienia efektywności wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Moduły Expert zoptymalizują Twoją produkcję. Expert Systemtechnik GmbH. Polski. Meble tapicerowane

Moduły Expert zoptymalizują Twoją produkcję. Expert Systemtechnik GmbH. Polski. Meble tapicerowane Moduły Expert zoptymalizują Twoją produkcję Expert Systemtechnik GmbH Polski Meble tapicerowane scanexpert static table: Skuteczna kontrola dostaw skór i zarządzanie zapasami Zapewnienie jakości zaczyna

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji

SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji Dok. Nr PLPN016 Wersja: 16-03-2007 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki

Bardziej szczegółowo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo : Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo 2016-07-07 Nowy : Twój elektroniczny klucz do przejrzystej logistyki Efektywne, szybkie i wygodne zarządzanie procesami logistycznymi

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II

LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II Ćwiczenie 4 Temat: Wprowadzanie struktury produkcyjnej i marszrut technologicznych. Opracowali: Sitek Paweł Jarosław Wikarek Kielce 2004 Wydziały produkcyjne

Bardziej szczegółowo

EtiProfit jest programem wspomagającym pracę drukarni etykiet. Obejmuje on procesy od momentu złożenia przez klienta zapytania ofertowego do

EtiProfit jest programem wspomagającym pracę drukarni etykiet. Obejmuje on procesy od momentu złożenia przez klienta zapytania ofertowego do EtiProfit jest programem wspomagającym pracę drukarni etykiet. Obejmuje on procesy od momentu złożenia przez klienta zapytania ofertowego do przygotowania karty technologicznej produkcji. Program powstał

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Madar MES program do nadzorowania produkcji. Instrukcja obsługi

Madar MES program do nadzorowania produkcji. Instrukcja obsługi Madar MES program do nadzorowania produkcji Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU ENARZEDZIOWNIA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU ENARZEDZIOWNIA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU ENARZEDZIOWNIA SPIS TREŚCI 1. Narzędziownia.. 2 2. Dokumenty.. 3 2.1 Zapotrzebowanie... 3 2.2 Wypożyczenia... 4 2.3 Zwroty...4 2.4 Rezerwacje 5 2.5 Spis z natury..5 2.6 Przyjęcia 6

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER Aby zarejestrować swoją drukarnię w systemie należy wybrać link rejestracji na stronie lub połączyć się bezpośrednio z linkiem: system.printing-center.pl/customers/register_owner

Bardziej szczegółowo

Sprawdzanie wydajności firmy na podstawie obciążenia stanowisk produkcyjnych

Sprawdzanie wydajności firmy na podstawie obciążenia stanowisk produkcyjnych Sprawdzanie wydajności firmy na podstawie obciążenia stanowisk produkcyjnych Wstęp Nie od dziś wiadomo, że podstawą sukcesu jest umiejętność wykorzystania potencjału drzemiącego w firmie. Nieodzowna jest

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (POWYŻEJ 30.000 EURO)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (POWYŻEJ 30.000 EURO) OGŁOSZENIE O PRZETARGU (POWYŻEJ 30.000 EURO) 1. Zamawiający E.T. Ewa Tomczak 93-427 Łódź, ul. Pańska 21 NIP: 729-200-77-73 REGON: 472358322 Łódź, 17.06.2015 r. 2. Tryb udzielenia zamówienia 1. Przetarg

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania.

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania. Pierwsze kroki Główne okno Notowań Online składa się z: paska menu, obszaru daty i godziny wraz ze statusem połączenia aplikacji z siecią, paska narzędzi, okna notowań wraz z zakładkami do aktualnej grupy

Bardziej szczegółowo

Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców. Adam Olszewski

Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców. Adam Olszewski Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców Adam Olszewski Kalisz, 10 kwietnia 2013 Czym jest AMI AMI, czyli inteligentne opomiarowanie, to system pozwalający na dwustronny przepływ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Czasem Pracy Kierowcy w ramach systemu AutoControl

Zarządzanie Czasem Pracy Kierowcy w ramach systemu AutoControl Zarządzanie Czasem Pracy Kierowcy w ramach systemu AutoControl Regulacje prawne dotyczące czasu pracy i odpoczynków kierowców sprawiają, że firmy muszą umiejętnie zarządzać posiadanymi zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Autonomiczne Ogólna Kontrola. Szkolenie Zespołu - Krok 4

Zarządzanie Autonomiczne Ogólna Kontrola. Szkolenie Zespołu - Krok 4 Zarządzanie Autonomiczne Ogólna Kontrola Szkolenie Zespołu - Krok 4 Solving Efeso 1999 rel. 2 2005/10/16 Różnica między krokami 1-2-3 a krokiem 4 Celem kroków 1 do 3 jest zabezpieczenie przed przyśpieszoną

Bardziej szczegółowo