Kilka tysięcy drobnych powodów by wdrożyć system Golem OEE SuperVisor

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kilka tysięcy drobnych powodów by wdrożyć system Golem OEE SuperVisor"

Transkrypt

1 Co to jest Golem OEE SuperVisor? W bardzo, bardzo dużym uproszczeniu: Podłączamy za pomocą prostych środków technicznych ( a więc niewielkim kosztem ) maszyny do komputera. Komputer śledzi ich pracę, postoje, liczy czas pracy efektywnej oraz wszystkie straty. Możemy też na fabrycznej hali postawić komputery podłączone do sieci LAN dzięki którym operatorzy powiadamiają system w jakim stanie jest dana maszyna i jakie zlecenie realizuje. W dowolnej chwili możemy zobaczyć stan obecny, czyli co robi dana maszyna ( a jeśli nic nie robi to dlaczego ) oraz poprosić o raporty o jej pracy, realizowanych lub zrealizowanych zleceniach oraz pracy jej operatorów. Prezentacja systemu Ten dokument opisuje system Golem OEE SV bardzo skrótowo. Każdego zainteresowanego zachęcamy do pobrania z naszej strony interaktywnej prezentacji która szczegółowo opisuje funkcjonalności systemu a opisy uzupełnione są animacjami, wzorami dokumentów, grafikami, przykładowymi kalkulacjami etc. Kilka tysięcy drobnych powodów by wdrożyć system Golem OEE SuperVisor Kiedy maszyna utraci jedną minutę na godzinę, a maszyna ta pracuje w trybie ciągłym, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu to ta jedna minuta daje w sumie DWANAŚCIE GODZIN straty miesięcznie! Jedna minuta... I nikt tego nie dostrzega... A przecież Największe straty są sumą tych najmniejszych! W rzeczywistości straty czasu spowodowane czynnikami technicznymi i logistycznymi są znacznie większe niż ta jedna wspomniana minuta. Mimo to pozostają niezauważone bo nie są spektakularne. Dlatego potrzebne są narzędzia aby je zmierzyć, aby je ciągle monitorować bo tylko wtedy można je skutecznie wyeliminować. Takim narzędziem jest nasz system. Co Twojej firmie da wdrożenie systemu Golem OEE SuperVisor? Golem OEE SuperVision otrzymał wyróżnienia: Kontrolę EFEKTYWNEGO czasu pracy maszyn i ich operatorów Redukcję czasu postojów nieplanowanych, kontrolę postojów planowanych Redukcję czasu przezbrajania i ustawiania maszyn Kontrolę wykonania produkcji, weryfikację planów i norm produkcyjnych Długofalową ocenę pracy maszyn, wsparcie dla służb utrzymania ruchu Lokalizację wielu niekorzystnych zjawisk a czasami wręcz patologii Wygodę w pozyskiwaniu informacji o bieżącym stanie i historii produkcji uzupełnioną o łatwe do zweryfikowania komentarze pracowników System Golem OEE daje też przewagę nad konkurencją która często cały czas nie dostrzega ukrytego potencjału w efektywnym wykorzystaniu posiadanego parku maszynowego. Jakie informacje o maszynach dostarcza Golem OEE SuperVisor? w kategorii najlepszy produkt prezentowany na targach RubPlast Expo 2010 w kategorii techniki specjalne na targach Plastpol 2011 Stan maszyny (postój planowany i nieplanowany, przezbrajanie, awaria, praca) z dokładną rejestracją czasów poszczególnych stanów. Możliwe dalsze uszczegółowienie przyczyn postojów np. postój nieplanowany brak materiału Ilość wyprodukowana, ilość do wyprodukowania, prognoza czasu zakończenia zlecenia Aktualne zlecenia produkcyjne z precyzyjną lokalizacją w czasie ich rozpoczęcia i zakończenia oraz szczegółowe raporty dla tych zleceń Informacje o obsadzie operatorów, raporty pracy maszyn w kontekście operatorów Graficzną prezentację pracy maszyn na osi czasu Wyznaczane w czasie rzeczywistym wskaźniki dostępności, wykorzystania i jakości wchodzące w skład wskaźnika OEE Informacje o ilości braków, o zużyciu energii, o pracy i stanie urządzeń pomocniczych Szczegółowe raporty krótko i długo terminowe oraz komentarze obsługi i nadzoru precyzyjnie ulokowane w czasie Nie tylko wielkie firmy Golem kierowany jest nie tylko do dużych zakładów produkcyjnych. Mogą sobie na niego pozwolić firmy małe i bardzo małe. Są wdrożenia systemu Golem który monitoruje pracę tylko jednej maszyny (młyn do recyklingu odpadów). W końcu kiedy losy firmy w dużej mierze zależą od jednej maszyny czy instalacji to dbałość o jej efektywne wykorzystanie nabiera szczególnego znaczenia PPHU Neuron Wojciech Mazurek Starogard Gdański al. Wojska Polskiego 9/10 Tel strona 1

2 Status czyli czy maszyna teraz pracuje a jeśli nie to DLACZEGO? System widzi czy maszyna w danej chwili pracuje czy nie. Jeśli pracuje to system nalicza czas efektywnej pracy, jeśli się zatrzyma na chwilę to liczy czas mikro postojów a co system liczy jak maszyna nic nie robi? To zależy od tego jaki jest jej STATUS. Możemy określić status podstawowy lub status rozszerzony. Status podstawowy to: PRACA maszyna pracuje to znaczy maszyna POWINNA pracować choć wcale nie musi POSTÓJ PLANOWANY maszyna nie pracuje bo nie ma dla niej żadnych zadań albo mamy do czynienia z planowaną przerwą w pracy taką jak przerwa śniadaniowa czy przerwa nocna POSTÓJ NIEPLANOWANY maszyna nie pracuje choć pracować powinna. Może to być spowodowane brakiem materiału, transportu, mediów, opakowań albo brakiem obsady PRZEZBRAJANIE maszyna nie pracuje bo wymaga w tym czasie wykonania czynności związanych z jej przystosowaniem do pracy nad innym zleceniem. Może to być wymiana osprzętu, konieczność przeprogramowania robota, czyszczenia po innym zleceniu USTAWIANIE status podobny do przezbrajania ale dla czynności wykonywanych znacznie szybciej. Np. przy zmianie produktu gdzie wymagana jest jedynie zmieniana etykiet i regulacja systemu wizyjnego AWARIA maszyna nie pracuje z powodów technicznych Kiedy ustawimy dla maszyny status PRACA to system samodzielnie, na podstawie obserwacji maszyny dzieli ten czas na trzy części: PRACA (efektywna) maszyna rzeczywiście pracuje MIKRO POSTOJE maszyna pracuje ale się często zatrzymuje albo zwalnia tempo system sumuje czas krótkich przerw CZAS NIEOZNACZONY jest status praca ale maszyna nie pracuje. Inaczej mówiąc: maszyna nie pracuje ale komputer nie wie dlaczego Status rozszerzony Wymienione wyżej stany są stanami ogólnymi które mogą mieć zastosowanie do wszystkich maszyn. Często jednak zależy nam na uszczegółowieniu poszczególnych stanów, wtedy dla poszczególnych maszyn lub grup maszyn definiujemy tak zwany status rozszerzony. Status rozszerzony składa się z dwu części: statusu głównego i statusu szczegółowego wybierając status rozszerzony zmieniamy jednocześnie status główny. Przykłady statusu rozszerzonego z statusem głównym: POSTÓJ PLANOWANY PRZERWA NOCNA POSTÓJ PLANOWANY PRZERWA ŚNIADANIOWA POSTÓJ NIEPOLANOWANY BRAK OPAKOWAŃ POSTÓJ NIEPLANOWANY BRAK SUROWCA PRZEZBRAJANIE ZMIANA FORMY USTAWIANIE GRZANIE MASZYNY USTAWIANIE USTAWIANIE SYSTEMU WIZYJNEGO AWARIA AWARIA ROBOTA AWARIA AWARIA FORMY PRACA SERIA PRÓBNA Jak zmieniany jest status? W program kliencki wbudowany jest tak zwany panel operatora jest to okno programu które operator otwiera po wybraniu maszyny i zalogowaniu. Dzięki logowaniu system wie kto i o której zmienił status. Potem wystarczy nacisnąć stosowny przycisk, można też dodać komentarz z jakiego powodu status zmieniono. Jeśli konfiguracja maszyny przewiduje status rozszerzony to operator zobaczy listę statusów do wyboru. Możliwa jest też zmiana statusu za pomocą przełączników podłączonych do wejść koncentratora oraz metoda kombinowana status z mieniany jest i z terminala i za pomocą przycisków podłączonych do wejść. PPHU Neuron Wojciech Mazurek Starogard Gdański al. Wojska Polskiego 9/10 Tel strona 2

3 Zlecenie produkcyjne W prostych konfiguracjach system obserwuje li tylko pracę maszyny i jej ewentualny status. Jednak pełne możliwości systemu możemy wykorzystać wtedy gdy system wie jakie zlecenie jest na maszynie realizowane i jakie są istotne z punktu widzenia systemu parametry tego zlecenia. Jakie parametry przekazujemy do systemu i jakie jest ich znaczenie? nazwa i numer zlecenia pozwala na generowanie raportów dla wybranego zlecenia i określenie efektywno ilość zamówiona jeśli podamy ile produktu jest do wykonania to będziemy mogli w każdej chwili zobaczyć ile zostało jeszcze do zrobienia i zobaczyć prognozowany czas zakończenia zlecenia przy obecnej prędkości maszyny Ilość produktu na jeden cykl. System liczy tzw. cykle maszynowe a często w ramach jednego cyklu maszyna produkuje większą ilość produktu. Wtryskarka wykonuje jeden cykl ale forma ma 6 gniazd powstaje 6 sztuk produktu Optymalny czas cyklu (lub optymalna wydajność) Jest to czas jaki według technologa powinien trwać idealny cykl maszynowy. Czas ten jest podstawą dla systemu do określenia efektywności pracy maszyny oraz do wyznaczania efektywnego czasu pracy w sytuacji gdy z maszyny pobrany jest tylko jeden krótki impuls na początku cyklu np. impuls z zaworu zamknięcia formy w wtryskarce czy impuls z podajnika materiału w obrabiarce CNC Narzędzie nazwa (symbol) narzędzia, np. formy wtryskowej czy wykrojnika. Opcjonalnie mogą być podawane jeszcze inne parametry takie jak gramatura wyrobu, ilość w opakowaniu zbiorczym czy optymalny czas przezbrojenia dla danego produktu. Większość parametrów jest opcjonalna i ich lista definiowana jest podczas konfiguracji systemu. Sposób zmiany zlecenia Podobnie jak status zlecenie zmieniane jest przez uprawnionego pracownika w programie klienckim systemu, w oknie terminala operatora. Możliwe są trzy sposoby wyboru zlecenia : Operator wpisuje wszystkie parametry w oknie parametrów zlecenia Operator wybiera produkt z uprzednio przygotowanej (np. przez technologa czy szefa produkcji) listy PRODUKTÓW po czym dopisuje numer zlecenia i ilość zamówioną Operator wybiera produkt z uprzednio przygotowanej (np. przez technologa czy szefa produkcji) listy ZLECEŃ. Zaawansowani użytkownicy mogą, dzięki temu że opublikowana jest dokumentacja części baz danych systemu, wprowadzić zlecenia z zewnątrz, z systemu ERP lub z arkuszy kalkulacyjnych za pomocą makr. Listę zleceń (lub listę produktów) tworzymy za pomocą edytora listy wbudowanego w program kliencki systemu. Dostępny jest też dodatkowy program GolemZlecenia który pozwala na wygodne i szybkie przygotowanie list zleceń np. przez osoby zajmujące się planowaniem produkcji. Produkt Baza Wiedzy Możliwa jest też współpraca z naszym programem Produkt Baza Wiedzy. Program Produkt Baza Wiedzy to sieciowa baza danych której celem jest przechowywanie i udostępnianie bezpośrednio pracownikom odpowiednio przygotowanych danych technologicznych takich jak rysunki i zdjęcia wyrobów, opisy procedur, nastawy maszyn, opisy sposobów pakowania itp. Program ten może przechowywać też wszystkie parametry produktu dla systemu Golem a operator, jeśli zostało ustanowione powiązanie może sięgnąć do tych danych bezpośrednio z programu Golema PPHU Neuron Wojciech Mazurek Starogard Gdański al. Wojska Polskiego 9/10 Tel strona 3

4 Braki Braki, czyli wadliwe produkty wyprodukowane przez maszynę kojarzą się najczęściej z górą zmarnowanego materiału. A czy kojarzą się z wydajnością? Nie? A przecież rzadko produkujemy tyle ile się da. Najczęściej mamy do wyprodukowania jakąś określoną ilość produktu. Przyjmijmy że jeden cykl trwa 30 sekund a zamówienie opiewa na 1000 sztuk. Potrzebujemy na to więc około 8 godzin. No i udało nam się uzyskać optymalną wydajność, produkcja szła bez zakłóceń, bez awarii ale powstało 40 wadliwych produktów. Nie oddamy przecież na magazyn 960 sztuk bo zamówienie opiewa na Wiec te brakujące 40 sztuk musimy DOPRODUKOWAĆ. Zajmie nam to dodatkowe 20 minut! Golem pozwala na rejestrowanie ilości braków tak aby można było je uwzględnić we współczynnikach wydajnościowych. Braki może dopisywać operator maszyny ale też mogą być liczone automatycznie np. poprzez zliczanie impulsów z wyrzutnika systemu wizyjnej kontroli jakości Operator Wszystkie operacje w systemie może wykonać tylko uprawniony użytkownik a każda operacja wymaga uprzedniego logowania celem jego identyfikacji i identyfikacji jego uprawnień. Jedną z operacji jaką może wykonać użytkownik jest PRZEJĘCIE MASZYNY od tego momentu staje się on jej OPERATOREM. Jeden użytkownik może stać się operatorem wielu maszyn choć do jednej maszyny możemy przypisać tylko jednego operatora ma to być osoba która za tę maszynę ODPOWIADA. Dzięki tej prostej operacji możemy analizować pracę maszyn i realizację zleceń w kontekście konkretnej osoby która za tę maszynę odpowiada. Komentarze Działa to tak. Pracownik ma serię drobnych problemów które powodują chwilowe zatrzymanie maszyny. Przerwy nie są długie więc nie zmienia on statusu maszyny sam usuwa ich przyczyny. Na koniec zmiany ma on jednak świadomość (przed wdrożeniem Golema nie myślał o takich drobiazgach) że nazbierało się trochę przestojów których czas zostanie zaliczony w poczet czasu nieoznaczonego. Wie że zostanie to zarejestrowane, że ktoś jutro zapyta dlaczego.. Odpowiada on więc na to pytane zanim ono padnie, korzystając z systemu komentarzy opisuje zaistniałą sytuację System wie kto i kiedy wpisał dany komentarz i potrafi je skorelować z innymi zdarzeniami, np. zmianą statusu. W powiązaniu komentarzy z rzeczywistą pracą maszyn system nie daje nikomu możliwości radosnej twórczości przy opisie rzeczywistości. Przezbrajanie i ustawianie maszyn Większość maszyn wymaga, przy zmianie zlecenia ale też np. po dłuższej przerwie w pracy zmiany oprzyrządowania i regulacji. Często czynności te stanowią znaczącą część czasu produkcji. Często są to czynności prowadzone nieefektywnie. Przyczyny najczęściej są dwie: brak procedur i brak mechanizmów weryfikacji czasu ich wykonania. W pierwszej kwestii Golem nie pomoże dziś gdy trwa walka dosłownie o każdą minutę każdy producent sam musi sobie takie techniki wypracować, np. opierając się na technikach SMED. Golem jednak pozwoli, po pierwsze unaocznić problem, po wtóre zmierzyć i przeanalizować czas operacji związanych z przezbrajaniem i usuwaniem dzięki współczynnikowi OEE i analizie czasu w kontekście statusu. PPHU Neuron Wojciech Mazurek Starogard Gdański al. Wojska Polskiego 9/10 Tel strona 4

5 OEE Czy można zmierzyć efektywność? Można. Czy można ją przedstawić za pomocą jednego wskaźnika i to z uwzględnieniem wielu niuansów jakimi cechuje się produkcja? Można. Służy temu wskaźnik OEE wskaźnik efektywności wykorzystania wyposażenia. Co prawda OEE nie jest świętym Graalem i sama jego wartość ma ograniczoną wartość i należy do niej podejść z dystansem, to składniki współczynnika: czas operacyjny, czas dostępny, czas wykorzystany i jakość są bardzo cenne jeśli podda się je właściwej analizie. Na naszej stronie znajduje się artykuł opisujący praktyczne zastosowania wskaźnika i związane z nim niuanse. Wykres pracy maszyn Golem pozwala na wyznaczanie wskaźnika OEE w czasie rzeczywistym dla bieżącego zlecenia, miesiąca i dla bieżącej zmiany roboczej oraz dla zlecenia ujętego w całości i dla maszyn. w wybranym zakresie czasu. Mówi się że jeden obraz wart jest 1000 słów. Dlatego jednym z najbardziej użytecznym narzędzi udostępnianych przez system jest wykres pokazujący w formie graficznej stan maszyn z ostatnich 48 godzin. Na wykresie, z rozdzielczością 4 minut widzimy jaki był status maszyny oraz kiedy zmieniane były zlecenia i kiedy zmieniali się operatorzy. Możliwa jest też prezentacja stanu urządzeń pomocniczych, np. pod wykresem pracy maszyny może być wykres pracy jej pompy hydraulicznej Pomiar zużycia energii elektrycznej Jeżeli w obwodzie zasilania maszyny włączymy licznik zużycia energii elektrycznej wyposażony w wyjścia impulsowe (wyjście takie generuje odpowiednią ilość impulsów na każdą kilowatogodzinę) to możemy sygnał z takiego licznika podłączyć do systemu i skojarzyć z daną maszyną. Jakie korzyści będziemy mieli z takiego rozwiązania? Przede wszystkim będzie możliwe uzupełnienie raportu dla zlecenia ilością energii elektrycznej która została zużyta na realizację tego zlecenia. Pomiar taki pomocny być może nie tylko w wyliczaniu rzeczywistych kosztów ale też przy próbach z prototypami nowych produktów. Monitorowanie czynności manualnych Ilości i czasy zliczane przez system są na podstawie impulsów doprowadzonych do wejścia koncentratora. I tak naprawdę dla systemu nie ma większego znaczenia ich pochodzenie. Może to być sygnał wtrysku wtryskarki ale też może to być sygnał ze zwykłego przycisku który zainstalowano na stole montażowym. Pracownik gdy skończy montaż jakiegoś podzespołu naciska przycisk GOTOWE a system podlicza go tak jak każdą inną maszynę. PPHU Neuron Wojciech Mazurek Starogard Gdański al. Wojska Polskiego 9/10 Tel strona 5

6 Raporty i zestawiania System może wygenerować szereg raportów i zestawień zarówno dla wybranej maszyny jak i dla całych grup maszyn. Dostępne są między innymi Zestawienie zdarzeń i komentarzy raport dla zlecenia produkcyjnego raport dla wybranego produktu zestawienie zleceń produkcyjnych raport dla wybranego operatora raport miesięczny dla maszyny raport dzienny dla wybranej grupy maszyn raport porównawczy dla grup maszyn tygodniowy rozkład czasu pracy tygodniowy rozkład OEE raport aktywności operatorów raport postępu produkcji raport dla narzędzia długookresowy raport pracy maszyn raport braków Wiele danych i raportów można wyeksportować do Excela, Zaawansowani użytkownicy mogą uzyskać bezpośredni dostęp do danych zawartych w bazach danych systemu Utrzymanie ruchu Wiedza o pracy maszyn, ich postojach czy aktualnej wydajności jest istotna nie tylko dla osób nadzorujących produkcję ale też dla służb odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie. Dzisiaj nie wystarczy na bieżąco usuwać awarie trzeba je wyprzedzać, przewidywać, prowadzić działania prewencyjne. Potrzebna jest do tego rzetelna informacja o stanie maszyn, ilości zatrzymań, ilości drobnych zdarzeń które mogą wyprzedzać większe problemy. Takiej informacji może odpowiednim służbom dostarczyć właśnie Golem. Wizualizacja i system Andon System Golem można uzupełnić o dodatkowe aplikacje, między innymi programy do prezentacji danych na dużych monitorach, np. tanich telewizorach LCD. Program taki może wyświetlać istotne dane o stanie maszyn i zleceń tak aby były widoczne z każdego miejsca fabrycznej hali. Może on być też użyty dla przywołania obsługi i obsługi technicznej w Golema wbudowano system przywołania pomocy Andon. Lista referencyjna Wiele komponentów dla systemu Golem kupują firmy integrujące je u swoich klientów. Wśród firm którym wdrażaliśmy system samodzielnie lub wiemy że Golema używają są takie firmy jak: Plast-box, Kontakt-Simon, TRW, Atlas, US Pharmacja, Pliva, MCO-MPC, Lamela, Katarzynki, Tectro, Graform, Sulitech, Adamed, Nord Glass, Pro-Cars, Kicko, Plast-Met, Porta Drzwi, Klose, Philips Lighting Poland, Black Red White, STOCK, SWEDWOOD, Domax, Igloo, Worwo, SuperDrób, TechniSat, Fagor-Mastercook, TAMEL, FON, Kabel-Technik-Polska, Mecalit, 3Eko, PlastBud i wiele innych. PPHU Neuron Wojciech Mazurek Starogard Gdański al. Wojska Polskiego 9/10 Tel strona 6

Wskaźnik OEE teoria i praktyka wydanie II

Wskaźnik OEE teoria i praktyka wydanie II Wskaźnik OEE teoria i praktyka wydanie II Wskaźnik OEE teoria i praktyka wydanie II... 1 Wstęp... 2 Pobawmy się trochę czasem... 2 OEE w skrócie... 2 Jeden wskaźnik dwie interpretacje... 3 Total OEE (TEEP)...

Bardziej szczegółowo

O stratach słów kilka Zanim zaczniemy obliczać OEE zastanówmy się jakie straty ma on nam pomóc zidentyfikować i czy zawsze strata jest stratą.

O stratach słów kilka Zanim zaczniemy obliczać OEE zastanówmy się jakie straty ma on nam pomóc zidentyfikować i czy zawsze strata jest stratą. Wskaźnik OEE Teoria i praktyka Stale maleje tolerancja dla strat. Firmy produkcyjne, nie tylko te duże ale też te mniejsze kładą coraz większy nacisk na efektywność produkcji i możliwie jak najlepsze wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

CMMS Maszyna poradnik użytkownika

CMMS Maszyna poradnik użytkownika CMMS Maszyna poradnik użytkownika CMMS Maszyna poradnik użytkownika... 1 O programie słów kilka... 2 Pierwsze uruchomienie programu... 3 Automatyczne logowanie... 3 Migracja bazy demo... 3 Ile licencji,

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik OEE w systemie Golem OEE SuperVisor Next... 1. Wstęp... 1. Podstawa czyli czas zamówiony... 2

Wskaźnik OEE w systemie Golem OEE SuperVisor Next... 1. Wstęp... 1. Podstawa czyli czas zamówiony... 2 Wskaźnik OEE w systemie Golem OEE SuperVisor Next Wskaźnik OEE w systemie Golem OEE SuperVisor Next... 1 Wstęp... 1 Podstawa czyli czas zamówiony... 2 Przerwa w pracy stacji to dziura w danych!!!... 2

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2 Primum non prodigere Uzupełnienie cz.2 Wojtek Luciejewski Marzec, 2010 Total Preventive Maintenance... 2 Niektóre stosowane narzędzia... 6 Elementy TPM... 9 SMED - Błyskawiczne Przezbrojenia... 10 Elementy

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

1 Idea programu Produkt Baza Wiedzy

1 Idea programu Produkt Baza Wiedzy 1 Idea programu Produkt Baza Wiedzy... 1 2 Korzyści z zastosowania programu... 1 3 Wersje programu... 1 4 Okno logowania... 2 4.1 Pierwsze logowanie i założenie kont użytkowników z uprawnieniami... 2 4.2

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja sieciowa systemu Golem OEE

Instalacja i konfiguracja sieciowa systemu Golem OEE Instalacja i konfiguracja sieciowa systemu Golem OEE Instalacja i konfiguracja sieciowa systemu Golem OEE... 1 Wstęp... 2 Opis systemu i komunikacji między programami... 2 Komunikacja między programami...

Bardziej szczegółowo

TPM jako forma unowocześnienia Działu Utrzymania Ruchu

TPM jako forma unowocześnienia Działu Utrzymania Ruchu TPM jako forma unowocześnienia Działu Utrzymania Ruchu Autor, koordynator Lean Mnufacturing w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym zarówno od strony teoretycznej, jak i po zderzeniu codzienną rzeczywistością

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu,

Bardziej szczegółowo

Golem OEE Next prosta aplikacja krok po kroku część III

Golem OEE Next prosta aplikacja krok po kroku część III Golem OEE Next prosta aplikacja krok po kroku część III Golem OEE Next prosta aplikacja krok po kroku część III... 1 Wstęp... 1 Program Golem Zlecenia... 2 Dla zaawansowanych zlecenia bezpośrednio do bazy

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone Dokumentacja Oprogramowania w wersji 2.5 SPIS TREŚCI 1. 2. Pierwsze kroki z systemem 4 1.1. Wstęp 4 1.2. Opcja darmowa 4 1.3. Opcja płatna 4 1.4. Instalacja systemu 4 Moduły systemu 6 2.1. Licencje 7 2.2.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA Aplikacja Ramzes PRODUKCJA podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

Czas na Profe al. Funkcjonalność finansowa w Biznesowej Platformie Informatycznej Profesal _4

Czas na Profe al. Funkcjonalność finansowa w Biznesowej Platformie Informatycznej Profesal _4 Czas na Profe al MAGAZYN EFEKTYWNYCH FIRM NR 3 1/2012 wydawca: Profesal Sp. z o.o. Funkcjonalność finansowa w Biznesowej Platformie Informatycznej Profesal _4 System Profesal: wsparcie dla procesów handlowych

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją

Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją Integracja przemysłu i edukacji szansą dla absolwentów szkół zawodowych Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją Poradnik Maciej Matysek Joanna Orda Urszula Rutkowska Andrzej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Kadry i Płace

Symfonia Kadry i Płace Symfonia Kadry i Płace Podręcznik użytkownika Wersja 2010.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń Oprogramowanie przemysłowe Architektura ArchestrA Tajemnica skutecznych wdrożeń 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel. (012) 428 63 00 fax (012) 428 63 09 e-mail: info1@astor.com.pl http://www.astor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION 1. Prelegenci Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION ITMAGINATION jest partnerem Microsoft od 6 lat, czyli od początku istnienia firmy. Główną działalnością

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Dedykowana platforma, oprogramowanie pudełkowe czy Open Source? Michał Handl Na rynku dostępnych jest obecnie całe spektrum platform do sprzedaży Internetowej.

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE!

CIĄGŁE DOSKONALENIE! CIĄGŁE DOSKONALENIE! ROZWÓJ PROCESU I PRODUKTU PROCESY TRANSAKCYJNE PRZYWÓDZTWO I ZARZ DZANIE ZAKUPY PRODUKCJA PROGRAM Operational Excellence SIX SIGMA KATALOG SZKOLEŃ 2015 1 Przywództwo i zarządzanie

Bardziej szczegółowo