PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY"

Transkrypt

1 PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY TYP MPP 04 INSTRUKCJA OBSŁUGI

2 SPIS TRECI 1. WSTP PRZEZNACZENIE ZAKRES STOSOWANIA Przepływ cieczy Przewodno elektryczna cieczy Przepływ pełnym przekrojem KOMPLETNO DANE TECHNICZNE Przetwornik MPP Czujnik CP 04 D WARUNKI EKSPLOATACJI ORAZ MONTAU Monta czujnika Monta przetwornika OPIS PRZETWORNIKA POMIAROWEGO Sposób wykonywania pomiarów Tor pomiarowy Zasilanie czujnika pomiarowego Zasilanie przetwornika Układ sterujcy Komunikacja z otoczeniem OBSŁUGA PRZEPŁYWOMIERZA Zamienno czujników Ustawianie parametrów pomiarowych Parametry moliwe do ustawiania z klawiatury i ich wartoci Ustawianie parametrów oraz ich przeznaczenie Odczyt wskaza przyrzdu Odczyt informacji dodatkowych Liczniki objtoci Zliczanie porcji objtoci Zakresy pracy przetwornika Sygnalizacja braku medium w czujniku Kontrola obwodu cewek OGÓLNE PRZEZNACZENIE I MOLIWOCI INTERFEJSU SIECIOWEGO PRZEPŁYWOMIERZA MPP DIAGNOSTYKA SPOSÓB ZAMAWIANIA Szablon zamawiania ATESTY I CERTYFIKATY... 36

3 2 1. WSTP Instrukcja obsługi przeznaczona jest dla uytkowników przepływomierza elektromagnetycznego typu MPP-04. Instrukcja obsługi zaznajamia uytkownika z konstrukcj przepływomierza, zasad działania i pomiaru, podstawowymi parametrami technicznymi, zasadami montau oraz eksploatacji. Producent zastrzega sobie moliwo zmian w konstrukcji wyrobu bez powiadamiania. 2. PRZEZNACZENIE. Przepływomierz elektromagnetyczny typu MPP-04 przeznaczony jest do pomiaru przepływu cieczy w zamkni tych instalacjach rurocigowych. Mierzy przepływ cieczy prdoprzewodzcych czystych i zanieczyszczonych, agresywnych i oboj t- nych chemicznie oraz prdoprzewodzcych mieszanin i pulp. 3. ZAKRES STOSOWANIA. 3.1 Przepływ cieczy. Przepływomierz elektromagnetyczny typu MPP-04 mierzy z zadan klas dokładnoci przepływ cieczy o pr dkoci liniowej od 0,1 m/s do 10 m/s w wykonaniu standardowym. Pomiar dokonywany jest w dwóch kierunkach: do przodu (F) i do tyłu (R). Przepływy (zakresy pomiarowe) dla wszystkich wielkoci czujnika przepływomierza podaje Tab Przewodno elektryczna cieczy Przepływajca przez czujnik przepływomierza ciecz powinna posiada przewodno właciw >5µS/cm. Przykładowe przewodnoci cieczy [µs/cm]: woda pitna ; woda demineralizowana - 0,3; woda destylowana - 2; mleko ; soki ; piwo ; kwasy - 10x x10 4 ; zasady - 8x x Przepływ pełnym przekrojem Sposób zabudowy czujnika przepływomierza na instalacji powinien zapewni przepływ pełnym przekrojem rury czujnika. W zwizku z tym zaleca si zabudow czujnika na rurze wznoszcej lub dolnej cz ci kolana rurocigu. Przepływomierz elektromagnetyczny mierzy obj tociowy strumie przepływajcej cieczy łcznie ze znajdujcymi si w niej ciałami stałymi. 4. KOMPLETNO Na komplet przepływomierza elektromagnetycznego składaj si elementy uj te tabelarycznie - Tabela 1 Tabela 1 Lp Nazwa elementu Ilo Uwagi 1. Czujnik 1 szt. 2. Przetwornik MPP 1 szt. 3. Przewód pomiarowy YPMY eko, ekow 3 0,35 mm 2 10 mb lub zgodnie z zamówieniem 4. Kołnierz potencjału odniesienia 1 szt. Przypadek 5. Instrukcja obsługi 1 szt. 6. Karta gwarancyjna 1 szt. dla rys. 4c 7. Protokół sprawdzenia 1 szt. na yczenie 8. wiadectwo legalizacji 1 szt. na yczenie 5. DANE TECHNICZNE 5.1 Przetwornik MPP 04 Zasilanie: 230 VAC +10%, -15%, 50Hz ± 2% Opcjonalnie: 24 VAC +15%, -20% Pobór mocy < 19 W Temperatura otoczenia: Rodzaj obudowy: nacienna MPP 04A 24 VDC +35%, -15% -20 do +50 C - materiał: stop AK11 rys. nr 5b - stopie ochrony IP 65 nacienna MPP 04B - materiał: tworzywo ABS rys. nr 5a - stopie ochrony IP 65 tablicowa MPP 04T - materiał: tworzywo ABS rys. nr 5c - stopie ochrony IP 40 kompaktowa MPP 04K - materiał : stop AK11 rys. nr 5d - stopie ochrony IP 65 nacienna MPP 04F - materiał : tworzywo PC rys. nr 5e - stopie ochrony IP 67 Waga przetwornika: MPP 04A MPP 04B MPP 04T MPP 04K MPP 04F - 4,5 kg - 2,0 kg - 1,5 kg - 2,0 kg - 2,0 kg

4 3 Wywietlacz: podwietlany, alfanumeryczny, dwie linie po 16 znaków Zliczanie obj toci: 9 cyfr, 3 liczniki dublowane (główne i biece) dla pomiaru w przód, w tył i rónicy. Zegar czasu rzeczywistego: zasilanie: akumulator NiCd 2,4 V ; 70 mah. Sygnały wyjciowe : prdowy 0/4 20 ma, Robc<500, cz stotliwociowy 0 1/5/10 khz, Robc>1k (dodatnie impulsy o szerokoci 15µs i amplitudzie 5V ) przekanikowe (OUT1, OUT2) styk SPDT o obcialnoci : 2A / 25V DC lub 1A / 120V AC opcjonalnie - tranzystorowe stałoprdowe typu OC o obcialnoci: 40 ma / 30 V, charakter obcienia bezindukcyjny, długo impulsu - 0, ms. max. cz stotliwo wyj OUT 5 Hz Funkcje wyj OUT1,OUT2 : alarm min./max. kierunek przepływu F/R dozowanie porcji wyjcie impulsowe Wejcie informacyjne PIN : sygnał dwustanowy 24 VDC, min. czas trwania impulsu oraz przerwy mi dzy impulsami wynosi 100 ms, pobór prdu max.10 ma Funkcje wejcia PIN: sterowanie procesem dozowania porcji zdalne kasowanie licznika obj toci VF sygnalizacja braku medium w instalacji. J zyk komunikacji: polski, angielski, niemiecki, czeski, hiszpaski, łotewski lub inny wg zamówienia. Wykonanie specjalne: łcze szeregowe RS-485, protokół MODBUS (RTU, ASCII) współpraca z drukark z interfejsem RS 232C inne wykonania wg Zamówienia Atesty zatwierdzenie typu-gum legalizacja (dla wody, do rednicy DN 150). dla wi kszych rednic wiadectwo wzorcowania. atest PZH 5.2. Czujnik CP 04 D rednice czujników: Zakres pomiarowy mm 0 10 m/s Dokładno pomiaru w zakresie: 0,1 0,5 m/s ±1% aktualnego przepływu 0,5 10 m/s ±0,5% aktualnego przepływu dla przepływu < 0,1 m/s ±0,01% maksymalnego zakresu pomiarowego czujnika Wykonanie specjalne: 0,1 0,5 m/s, ±0,5% aktualnego przepływu 0,5 10 m/s, ±0,25% aktualnego przepływu Temperatura otoczenia C Stopie ochrony IP 65 wykonanie specjalne IP 68 Rodzaj wykładziny / temperatura medium guma twarda HR 0 80 C guma naturalna NR 0 70 C epoxyd E C tarflen PTFE C Elektrody: stal kwasoodporna wykonanie specjalne: pallad, tytan, tantal, Hastelloy, lub inne wg zamówienia Rodzaj przyłczy / materiał kołnierzowe (K) - 18G2A opcjonalnie skr cane R DIN (S) - stal kwasoodporna zaciskowe DIN (Z) - stal kwasoodporna wykonanie specjalne kołnierzowe - stal kwasoodporna Cinienie nominalne: wg tabeli nr 3 wykonanie specjalne wg zamówienia. Waga, wymiary wg tabeli nr 3. Długo przewodu pomiarowego - max m,

5 4 Tabela 2 rednica nominalna czujnika i nat enie przepływu Przy doborze rednicy nominalnej czujnika naley bra pod uwag rednic rurocigu oraz wyst pujce nat enie przepływu. Przy wyst powaniu bardzo małych przepływów dla zachowania dokładnoci pomiaru moe by konieczne zastosowanie przew enia rurocigu. rednica Przepływ dla 0,1 m/s Przepływ dla 0,5 m/s Przepływ dla 10 m/s nominalna Dn (mm) l/s l/min m 3 /h l/s l/min m 3 /h l/s l/min m 3 /h 3 0, ,04 0,0024 0,003 0,2 0,012 0, ,24 4 0,0013 0,08 0,0048 0,007 0,4 0,024 0,13 8 0,48 6 0,0033 0,20 0,012 0,017 1,0 0,06 0, ,2 8 0,0050 0,30 0,018 0,025 1,5 0,09 0, ,8 10 0,0075 0,45 0,027 0,037 2,3 0, ,7 15 0,0167 1,0 0,060 0,083 5,0 0,30 1, ,0250 1,5 0,090 0,13 7,5 0,45 2, , ,12 0, ,6 3, , ,24 0, ,2 6, , ,36 0, ,8 10, , ,6 0, , , ,2 1, , , ,8 2, , , ,4 3, , , ,2 5, , , ,0 8, , , ,8 15, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

6 5 Tabela 3a. Czujniki ze złczami skrcanymi R DIN Dn (mm) L (mm) D (mm) Pn (MPa) Waga (kg) Tabela 3b. Czujniki ze złczami zaciskowymi DIN Dn (mm) L (mm) D (mm) Pn (MPa) Waga (kg) Tabela 3c. Czujniki CP-04 D ze złczami kołnierzowymi Dn (mm) Dz (mm) Do (mm) do (mm) Liczba rub L (mm) Pn (MPa) Masa (kg) 3, 4, 6, 8, < Długo czujnika zgodnie z ISO 13359:1998

7 6

8 7 6. WARUNKI EKSPLOATACJI ORAZ MONTAU 6.1. Monta czujnika Czujnik przepływomierza naley montowa na instalacji rurocigowej w sposób zapewniajcy przepływ cieczy pełnym przekrojem rury czujnika. Przykładowe sposoby montau czujnika na instalacji rurciagowej przedstawione s na rys. 3A 3F. Podstawowe zasady montau czujnika: w czasie pracy czujnik przepływomierza powinien by całkowicie wypełniony ciecz (w przypadku opróniania si czujnika przepływomierza np. po wyłczeniu pompy, naley zastosowa sygnalizator wykrywajcy brak medium w rurocigu, podajcy sygnał dwustanowy 24 VDC na wejcie informacyjne PIN przetwornika). Moliwe jest równie w przypadku oprónienia si rurocigu zastosowanie przepływomierza, który w wykonaniu

9 8 specjalnym MPP-04 ERP posiada dodatkowy moduł ERP wykrywajcy brak medium w czujniku. W tym wykonaniu czujnik wyposaony jest w dodatkow elektrod detekcji pustej rury a przetwornik w moduł ERP. dla odgazowania czujnika zamontowanego na poziomej instalacji zaleca si zachowa kt pochylenia rurocigu ok. 3 stopni rys. 3A w celu uzyskania maksymalnej dokładnoci pomiaru naley zapewni proste odcinki instalacji przed i za czujnikiem rys. 3B. W przypadku instalacji, w których mog wyst powa silne zaburzenia przepływu powodowane, np. przez pomp pompujc szlam, wir, itp. zaleca si dwukrotne zwi kszenie odcinków prostych przed i za przepływomierzem. w przypadku montau czujnika na poziomym odcinku rurocigu powinien on by zamontowany jak na rys. 3C naley unika montau czujnika w najwyej poło- onym miejscu instalacji oraz montau na pionowym odcinku rurocigu z wolnym wypływem rys. 3D w przypadku rurocigu poziomego z wolnym wypływem zaleca si monta czujnika wg rys. 3E w przypadku rurocigu cz ciowo wypełnionego naley miejsce montau czujnika zasyfonowa rys. 3F, rys. 3B w przypadku instalacji czujnika o rednicy mniejszej ni rurocig pomi dzy dwoma zw kami, spadek cinienia ilustruje nomogram na rys. 2 przy ustalaniu miejsca montau naley uwzgl d- ni chemiczn, termiczn i mechaniczn odporno wykładziny rury czujnika oraz elektrod pomiarowych wyrównanie potencjału potencjał elektryczny cieczy musi by równy potencjałowi elektrycznemu czujnika przepływomierza. Mona to osign poprzez: o podłczenie przewodów wyrównawczych czujnika do kołnierzy rurocigu lub bezpo- rednio do rurocigu lub poprzez zastosowanie dodatkowego kołnierza potencjału odniesienia, lub te poprzez zastosowanie czujnika wyposaonego w dodatkow elektrod potencjału odniesienia kołnierz potencjału odniesienia powinien by elektrycznie połczony z kołnierzem czujnika (rys. 4c). W zakres dostawy przepływomierza nie wchodz ruby, nakr tki, uszczelki. Elementy te powinny by dostarczone przez Uytkownika. Do montau czujnika naley zastosowa dodatkowe uszczelki. Naley zwróci szczególn uwag na osiowe zamontowanie czujnika wzgl dem uszczelek i kołnierzy rurocigu. Monta czujnika zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałk na obudowie czujnika zapewnia prawidłow identyfikacj kierunku przepływu przez przetwornik przepływomierza. W przypadku odwrotnego montau czujnika prawidłow identyfikacj kierunku przepływu mona zapewni poprzez zamian kolejnoci przewodów obwodu cewek (zaciski 21,22) Monta przetwornika Wymiary przetwornika podane s na rys. 5. Na rys. 6 pokazano połczenia zewn trzne czujnika oraz przetwornika. Przetwornik nie moe by naraony na bezpo- rednie działanie słoca. Kabel zasilajcy cewki Połczenia zacisków 21,22 przetwornika z czujnikiem dokona dowolnym przewodem np. 2 0,35 mm 2. W przypadkach szczególnego naraenia na zakłócenia (np. blisko instalacji falownika) zaleca si zastosowanie przewodu ekranowanego. W przepływomierzach posiadajcych legalizacj lub wykonanie IP68 kabel zasilajcy cewki podłczony jest na stałe do czujnika. W przypadku bł dnej sygnalizacji kierunku przepływu przez przetwornik naley zamieni miejscami pomi dzy sob przewody na zaciskach 21 i 22. Kabel pomiarowy Naley zwróci szczególn uwag na prawidłowe zarobienie kocówek przewodów. Zaleca si zacini - cie kocówek tulejkowych. Normalnie ekran zewn trzny kabla pomiarowego nie jest podłczany od strony przetwornika, jednak czasami w rodowiskach, gdzie wyst puj silne zakłócenia elektryczne zaleca si podłczenie ekranu w przetworniku do zacisku uziemienia. Po podłczeniu przewodów naley dokładnie dokr ci dławnice kablowe czujnika oraz przetwornika. Przepływomierze, które posiadaj legalizacj lub s wykonane w wersji szczelnoci IP68 posiadaj fabrycznie podłczony kabel cewek czujnika oraz kabel pomiarowy. W przypadku legalizacji skrzynka połczeniowa czujnika jest zabezpieczona plomb Urz du Miar. Natomiast w wykonaniu IP68 jest ona wypełniona zalew uszczelniajc. W przetworniku MPP 04T kabel cewek oraz kabel pomiarowy po cz ciowym zdj ciu izolacji naley zabezpieczy tam izolacyjn i tak wprowadzi do wtyku przetwornika.

10

11 10

12 11

13 12

14 13

15 14 Przetwornik L N GND TEST 1 2 ~230V RS-485 IN 24V OUT 0..10kHz OUT REL #1 OUT REL #2 OUT 0..20mA COIL S1 IN1 E IN2 S L N PE RS G PIN FOUT POUT 1 POUT 2 IOUT IN1 (biały) S1 L1 L2 24V IN2 (czerwony) S2 E (zielony) E E - ekran L1 L COIL IN1 E E IN2 Przewód pomiarowy Czujnik CZUJNIK PRZEPŁYWOMIERZA IN1 E IN2 COIL OZNACZENIA L - przewód linii zas.230 VAC N - przewód zerowy zas.230 VAC PE - przewód ochronny zas.230vac L1 - przewód zas. +24 VDC; 24 VAC L2 - przewód zas. -24 VDC; 24 VAC RS - łcze szeregowe RS-485 G - masa łcza szeregowego RS-485 PIN - wejcie dwustanowe 24VDC FOUT - wyjcie cz stotliwociowe POUT 1 - wyjcie przek./tranz. 1 POUT 2 - wyjcie przek./tranz. 2 IOUT - wyjcie prdowe E punkt wyrównawczy Rys. 6a. Połczenia zewn trzne czujnika i przetwornika.

16 15 Przetwornik L N ~220V RS-485 GND PIN OUT 0..10kHz OUT REL #1 OUT REL #2 OUT 0..20mA TEST 1 2 COIL S1 IN1 E IN2 S2 L N PE RS G S FOUT POUT 1 POUT 2 IOUT IN1 (biały) S1 L1 L2 24V IN2 (czerwony) S2 E (zielony) E 3x0,75 mm 2 E L1 L S COIL IN1 E E IN2 Przewód pomiarowy Czujnik CZUJNIK PRZEPŁYWOMIERZA IN1 E IN2 COIL S OZNACZENIA L - przewód linii zas.220 VAC N - przewód zerowy zas.220 VAC PE - przewód ochronny zas.220vac L1 - przewód zas. +24 VDC; 24 VAC L2 - przewód zas. -24 VDC; 24 VAC RS - łcze szeregowe RS-485 G - masa łcza szeregowego RS-485 FOUT - wyjcie cz stotliwociowe POUT 1 - wyjcie przek./tranz. 1 POUT 2 - wyjcie przek./tranz. 2 IOUT - wyjcie prdowe S elektroda czujnika pustej rury E punkt wyrównawczy Rys. 6b. Połczenia zewn trzne czujnika i przetwornika (w wykonaniu z czujnikiem pustej rury ERP).

17 16 7. OPIS PRZETWORNIKA POMIAROWEGO 7.1. Sposób wykonywania pomiarów. Idea pracy przetwornika opiera si o zasad pomiaru siły elektromotorycznej indukowanej w przewodniku poruszajcym si w polu magnetycznym. W urzdzeniu wykorzystano wolnozmienne pole magnetyczne o cz stotliwoci 6.25 Hz. Pomiar indukowanej siły elektromotorycznej odbywa si w czasie 20 ms dla kadego półokresu. Dodatkowo, po kadym pomiarze przetwornik dokonuje autozerowania. Przetwarzanie analogowo - cyfrowe wykorzystujce metod podwójnego całkowania przez okres 20 ms połczone z obróbk danych przez mikroprocesor zapewnia układowi du odporno na zakłócenia i skuteczne wytłumienie t tnie sieci elektroenergetycznej. Cz analogowa układu pomiarowego, poza zasadnicz funkcj obsługi czujnika i przetworzenia jego sygnału wyjciowego dla potrzeb układu sterujcego, realizuje dodatkowo szereg funkcji pomocniczych. Naley do nich wypracowanie wyjciowego sygnału prdowego i cz stotliwociowego, oraz sterowanie zewn trznymi przekanikami / kluczami tranzystorowymi. Pole magnetyczne Pomiar 160ms 7.2. Tor pomiarowy. Sygnał wejciowy z czujnika podawany jest na zaciski 24 i 26. Wejciowy wzmacniacz pomiarowy o duej impedancji sprz ony jest bezporednio z czujnikiem. Strukturalnie wzmacniacz ten jest układem stałoprdowym z autozerowaniem i wbudowanym filtrem dolnoprzepustowym. Filtr zapewnia wst pne wytłumienie zakłóce przychodzcych wraz sygnałem pomiarowym. Zaciski 23 i 27 słu do podłczenia ekranów przewodów sygnałowych. Do wyjcia wzmacniacza dołczony jest stopie o regulowanym wzmocnieniu. Jego wielko kontrolowana jest przez układ sterujcy, co pozwala na łatw zmian zakresów pomiarowych przyrzdu. Uzyskany w ten sposób sygnał o odpowiednim poziomie doprowadzony zostaje do przetwornika analogowo-cyfrowego. Przetwornik ten jako napi cie referencyjne otrzymuje sygnał zwizany z prdem w cewkach czujnika (a co za tym idzie z wielkoci pola magnetycznego). Uzyskana wielko cyfrowa dociera do układu sterujcego jako dana pomiarowa. Ilustruje to nast pujce wyprowadzenie: - siła elektromotoryczna (wejciowy sygnał pomiarowy) e = B l v gdzie: B - indukcja proporcjonalna do prdu w cewkach czujnika B = α I (α jest stał czujnika) l - długo przewodnika poruszajcego si w polu magnetycznym (rednica rurocigu) v - pr dko ruchu przewodnika (cieczy) Zerowanie 20ms 20ms 20ms - stan wyjcia przetwornika analogowo-cyfrowego C okrelony jest przez zaleno C=k e / R I gdzie: k - współczynnik proporcjonalnoci (wzmocnienie ustawione poprzez wybór zakresu pomiarowego) R - współczynnik proporcjonalnoci wiacy prd w cewkach z napi ciem referencyjnym przetwornika analogowo-cyfrowego. - std po prostym podstawieniu: C = k α l v / R Jak wida, przyj ty sposób pomiaru pr dkoci przepływu uzalenia jego wynik jedynie od ustawionego zakresu pomiarowego k, współczynnika R, stałej czujnika α i rednicy rurocigu l.

18 ELEKTRODY 27 S2 IN2 IN1 S WZM. WEJ. FDP FILTR D.P. ZERO WZM.O REG.WZMOC. k PRZETWORNIK ANAL. - CYFR. A/C UKŁAD STERUJCY E 25 CEWKI 21 R MOSTEK KLUCZ. L 22 R UKŁ. SYNCHR. ~220 V 1 L N 3 ZASILACZ UP U1 U2 U3 BATERIA ZEGAR CZASU RZECZ. 12:15 17 BLOK SEPARACJI GALWANICZNEJ MIKROPRZETW. UKŁAD DOPAS. PRZEKANIK KLUCZ TRANZ. PRZEKANIK KLUCZ TRANZ. UKŁAD FORM. IMP. PRZETW. CYFR.-ANAL. C/A BUFORY RS-485 T R 1234 WYWIETLACZ KLAWIATURA ESC PIN POUT 1 POUT 1 FOUT IOUT RS G Rys. 7. Schemat blokowy przetwornika.

19 Zasilanie czujnika pomiarowego. Cewki magnesujce czujnika zasilane s ze ródła napi cia stałego przez mostkowy układ kluczujcy, który zapewnia przemienny przepływ prdu. Wielko tego napi cia okrela amplitud prdu magnesujcego. Konstrukcja układu zasilania cewek pozwala na wykrycie ich odłczenia lub zwarcia i przesłanie odpowiedniego sygnału do układu sterujcego. Mimo i, jak wykazano wyej, prd magnesujcy nie wchodzi bezporednio do równania przetwarzania przyrzdu, jego stabilizacja, poza utrzymywaniem stałych warunków pomiarowych czujnika, zmniejsza wraliwo układu na zmiany temperatury i napi cie zasilania. Stabilizacja prdu magnesujcego odbywa si poprzez p tl sprz enia zwrotnego utrzymujc tak wielko napi cia zasilajcego mostek kluczujcy, przy którym prd w cewkach czujnika osiga zadan warto Zasilanie przetwornika. Cało urzdzenia zasilana jest z wielowyjciowego impulsowego zasilacza stabilizowanego. Z niego te pobierany jest sygnał stosowany w synchronizacji cyklu pomiarowego z przebiegiem napi cia zasilajcego. Umoliwia to skuteczne tłumienie zakłóce pochodzcych od sieci zasilajcej Układ sterujcy. Moduł sterujcy przetwornika zbudowany jest w oparciu o mikroprocesor TMP96C141, oraz scalony układ specjalizowany. Oba te układy zarzdzaj prac wszystkich elementów składowych przetwornika, a w szczególnoci realizuj cykl pomiarowy. Program pracy urzdzenia zawarty jest w pami ci typu EPROM. Parametry pracy przepływomierza przechowywane s w pami ci nieulotnej typu SPROM (pami stała reprogramowalna o dost pie szeregowym), natomiast stan liczników obj toci zapisywany jest w pami ci typu FRAM (pami o dost pie swobodnym z ferroelektrycznym podtrzymywaniem zawartoci). Dane dotyczce aktualnej daty i czasu odczytywane s z układu scalonego - zegara czasu rzeczywistego. W razie zaniku napi cia zasilania przetwornika, zegar zasilany jest z baterii, co zapewnia jego cigła prac Komunikacja z otoczeniem. Przetwornik wyposaony jest w sze izolowanych galwanicznie torów komunikacji z otoczeniem. S to: 1. Wyjcie prdowe (sterowane przetwornikem cyfrowo-analogowym). Zakres pracy okrelony jest za pomoc parametru Zakres wyjcia I. Prd płynie od zacisku 18 (+) do 20 (-). Moliwe jest programowe wybranie zakresu prdowego 0-20 ma lub 4-20 ma 2. Wyjcie cz stotliwociowe (generator impulsów o stałej szerokoci 15 s i amplitudzie 5V). Zakres pracy okrelony jest za pomoc parametru Zakres wyjcia F. Impulsy maj polaryzacj dodatni na zacisku 10 (+) wzgl dem zacisku 11 (-). 3. Dwa wyjcia przekanikowe lub dwa klucze tranzystorowe (w zal. od zamówienia). Funkcje, jakie spełniaj wyjcia zdefiniowane s za pomoc parametrów Wyjcie POUT 1, oraz Wyjcie PO- UT 2. Kady przekanik zawiera styki typu SPDT. Stan wyjcia nieaktywny oznacza zwarcie mi dzy zaciskami 12 i 13 (15 i 16). Aktywacja wyjcia powoduje zwarcie mi dzy zaciskami 13 i 14 (16 i 17). W przypadku stosowania kluczy tranzystorowych aktywacja powoduje zwarcie pomi dzy zaciskami 13 (-) i 14 (+) [16 (-) i 17 (+)]. Kluczowaniu podlega moe jedynie napi cie stałe. 4. Dwustanowe wejcie informacyjne (napi ciowe 24V). Rodzaj pełnionej funkcji definiowany jest za pomoc parametru Wejcie PIN. Aktywacja wejcia nast puje przez podanie sygnału napi - ciowego na zaciski 8 (+) i 9 (-). 5. Łcze interfejsu szeregowego standardu RS-485 (wykonanie specjalne). Umoliwia zdalny odczyt wyników pomiaru, zmian parametrów oraz współprac z drukark z łczem RS-232C. Typ drukarki naley uzgodni z producentem przepływomierzy. Szczegółowy opis - w rozdziale 9. Tory: prdowy, cz stotliwociowy, oraz interfejsu szeregowego zasilane s za pomoc specjalnej mikroprzetwornicy. Izolacja galwaniczna realizowana jest za pomoc transoptorów.

20 19 8. OBSŁUGA PRZEPŁYWOMIERZA 8.1. Zamienno czujników. Przepływomierz jest sprzedawany w komplecie (czujnik, przetwornik). Przetwornik jest zaprogramowany do pracy z danym czujnikiem, aby mógł pracowa z innym egzemplarzem naley go przeprogramowa. Kady czujnik posiada okrelony współczynnik czułoci WSP z przedziału od 5 do 100, który jest ustalany w czasie procesu wzorcowania. Wymiana czujnika lub przetwornika na nowy wymaga wpisania nowej wartoci WSP do przetwornika przepływomierza. Współczynnik jest zapisany pod indeksem WSP na płytce zaciskowej w czujniku oraz na jego tabliczce znamionowej. Aby wprowadzi współczynnik do pami ci przetwornika naley przej do edycji Gstoci i wpisa w miejsce jej wartoci jedynie znak przecinka dziesi t- nego. Pojawi si komunikat: Nacinij ESC! BŁD! Naley wówczas w miejsce zera wpisa hasło podawane przez serwis producenta. Nast pnie nacisn klawisz, na wywietlaczu ukae si komunikat: Nowa rednica, wpisujemy wówczas rednic czujnika, z którym b dzie pracował przetwornik. Po jej wprowadzeniu naciskamy klawisz - pojawia si WSP czujnika. Tu naley wpisa warto współczynnika i nacisn klawisz ESC. Nast pnie mona ustawi wybrane przez siebie parametry i przej klawiszem "ESC" do pomiaru. UWAGA! Po wprowadzeniu nowego współczynnika naley zawsze dokona zerowania SK wg punktu Dodatkowo istnieje moliwo dostosowania przetwornika pomiarowego, które pozwoli wykorzystywa czujniki innego typu (wykonane przez innego producenta), których praca opiera si na opisanej zasadzie pomiaru z uyciem wolnozmiennego pola magnetycznego Ustawianie parametrów pomiarowych. Bezporednio po pierwszym załczeniu zasilania przepływomierz rozpoczyna prac w oparciu o parametry pomiarowe wprowadzone przez producenta. W celu zmiany tych parametrów naley nacisn klawisz ESC, co spowoduje wywołanie głównego menu parametrów. Sposób poruszania si po menu parametrów: Główne menu składa si z listy pozycji reprezentujcych parametry i ich wartoci (z moliwoci edycji), dodatkowe informacje (bez moliwoci edycji), oraz punkty wejcia do podmenu wyrónione symbolem strzałki w lewym dolnym rogu wywietlacza <<. Kade podmenu zbudowane jest tak jak menu główne, lecz nie zawiera pozycji - punktów wejcia do podmenu. Klawisze oznaczone symbolami ESC,,, słu odpowiednio do przechodzenia pomi dzy menu głównym i trybem wywietlania wyników pomiaru lub wyjciem z podmenu do menu głównego ( ESC ), oraz przegldania kolejnych pozycji w menu (, ). Jednoczesne nacini cie klawiszy i powoduje rozpocz cie edycji wybranego parametru, lub przejcie do podmenu, gdy wybrana jest pozycja reprezentujca punkt wejcia. Uwaga: Po zakoczeniu przegldania lub edycji parametrów naley przej do trybu wywietlania wyników pomiarowych (przy pomocy klawisza "ESC"). Sposób wprowadzania liczb i innych symboli: Klawisze oznaczone symbolami ESC,,, słu odpowiednio do anulowania zmiany wartoci parametru ( ESC ), oraz wprowadzania (, ), co b dzie przedstawione na przykładach edycji poszczególnych parametrów. Generalnie: klawisz zmienia warto parametru na nast pn w licie moliwych wartoci (np. jednostk przepływu), a na poprzedni. Przy wprowadzaniu liczby cyfra po cyfrze (np. zakres pomiarowy), słuy do zwi kszenia cyfry o 1, a do zmiany pozycji dziesi tnej. Jednoczenie wcini te klawisze i oznaczaj akceptacj nowej warto- ci. Nacini cie klawisza ESC powoduje przywrócenie poprzednio wprowadzonej wartoci. Uytkownik ma do dyspozycji 3-klawiszow klawiatur słuc do ustawienia parametrów przepływomierza. Klawisze strzałek posiadaj dodatkow cech - nacini cie i przytrzymanie klawisza powoduje periodyczne powtarzanie wykonywanej przez niego funkcji.

21 Menu główne: rednica 25 mm WSP 50.0 Jednostka V m3 Jednostka Q m3/h Zakres F 12.0 m3/h Zakres R 12.0 m3/h Gsto medium 1.0 g/cm3 Próg odcicia 1.0 % L. w przód VF zerowanie L. wstecz VR zerowanie L. rónicowy VD zerowanie Zerowanie SK nie Rodzaj pracy dwukier. Próg alarm. min 0.0 m3/h Próg alarm. max 12.0 m3/h Obj. zlicz m3 Obj. zlicz m3 Konfiguracja << Wyjcia I, F << Interfejs szer. << Raport 3 F m3 20 Bez legalizacji Z legalizacj Suma czasu wył. << 120h 30m << 14:15 Jzyk polski Wersja 1.0 Nr.fab Podmenu Interfejs szeregowy Rodzaj pracy Numer stacji RTU: 1200,N,8 257 Raport biezcy nie Raport cykliczny co 0 dni

22 Podmenu "Konfiguracja" : Wiersz górny przepływ Wiersz dolny l.biece VF/R Wejcie PIN start zlicz. Długo impulsu ms Wyjcie POUT 1 alarm min/max Urednianie 0 s Wyjcie POUT 2 obj.zlicz.2(f) Podmenu "Wyjcia I, F" : Zakres wyjcia I Zakres wyjcia F 0-20 ma Hz Pomiar: Wyjcia: > 100% = 0% Test wyj I, F % 21 Podmenu "Suma czasu wył." : 1: :40 10h 25m 2: : :01 1h 5m 0:10 0h 8m Podmenu ustawiania czasu rzeczywistego : Rok Miesic Dzie miesica 7 Godzina 14 Minuta 15

23 Parametry moliwe do ustawiania z klawiatury i ich wartoci. Menu główne: 1. Jednostka obj toci w której b d podawane wyniki zliczania (m 3, l, kg, T). Brak moliwoci zmiany w przyrzdach zalegalizowanych. 2. Jednostka przepływu (m 3 /h, m 3 /min, m 3 /s, l/h, l/min, l/s, kg/h, kg/min, kg/s, T/h, T/min, T/s, %). Dla niektórych rednic czujników nie wszystkie jednostki s dost pne. 3. Zakres pomiarowy dla przepływu w przód (od 10% do 100% wartoci maksymalnej przepływu dla danego typu czujnika). 4. Zakres pomiarowy dla przepływu wstecz (od 10% do 100% wartoci maksymalnej dla danego typu czujnika). 5. G sto medium ( g/cm 3 ). Brak moliwoci zmiany w przyrzdach zalegalizowanych. 6. Próg odci cia ( %) w procentach zakresu pomiarowego, poniej którego przyjmujemy e przepływ jest zerowy. Brak moliwoci zmiany w przyrzdach zalegalizowanych. 7. Zerowanie biecego licznika obj toci dla przepływu w przód. Brak moliwoci zerowania w przyrzdach zalegalizowanych. 8. Zerowanie biecego licznika obj toci dla przepływu wstecz. Brak moliwoci zerowania w przyrzdach zalegalizowanych. 9. Zerowanie biecego - rónicowego licznika obj - toci. Brak moliwoci zerowania w przyrzdach zalegalizowanych. 10. Zerowanie stałej korekcyjnej SK dla autozerowania. Brak moliwoci zerowania w przyrzdach zalegalizowanych. 11. Rodzaj pracy przetwornika - pomiar przepływu w przód lub dla obu kierunków (jednokierunkowy, dwukierunkowy). Brak moliwoci zmiany w przyrzdach zalegalizowanych. 12. Dolny próg alarmowania min (od 0 do aktualnej wartoci progu górnego). 13. Górny próg alarmowania max (od aktualnej wartoci progu dolnego do wartoci maksymalnej dla danego typu czujnika). 14. Obj to zliczana 1 dla jednorazowego odmierzenia ( w aktualnej jednostce obj to- ci). Po zliczeniu nast puje zmiana stanu wyjcia przekanikowego / tranzystorowego. 15. Obj to zliczana 2 dla wielokrotnego (cyklicznego ) odmierzania ( w aktualnej jednostce obj toci). Po kadorazowym odliczeniu na wyjciu przekanikowym / tranzystorowym pojawia si impuls. Podmenu Konfiguracja : 1. Ustalenie rodzaju ukazywanej informacji dla górnego wiersza wywietlacza (przepływ, liczniki biece VF/R, liczniki główne GF/R, licznik rónicowy biecy VD, licznik rónicowy główny GD,obj to zliczana 1). 2. Ustalenie rodzaju ukazywanej informacji dla dolnego wiersza wywietlacza (lista moliwych ustawie - jak wyej). 3. Rodzaj funkcji pełnionej przez wejcie dwustanowe PIN (start zliczania, zerowanie licznika biecego VF, detekcja zalania czujnika). Brak moliwoci zmiany na zerowanie licznika biecego VF w przyrzdach zalegalizowanych. 4. Długo impulsu pojawiajcego si na wyjciach przekanikowych / tranzystorowych wynosi ( ms). 5. Rodzaj funkcji pełnionej przez wyjcie przekanikowe / tranzystorowe POUT 1: alarm min/max, alarm min, alarm max, obj to zliczana 1(F), obj to zliczana 1(R), obj to zliczana 2(F), obj - to zliczana 2(R), kierunek przepływu F/R). 6. Rodzaj funkcji pełnionej przez wyjcie przekanikowe / tranzystorowe POUT 2 (lista moliwych ustawie - jak wyej). 7. Urednianie pomiaru (od zera do 120 sekund) Podmenu "Wyjcia I, F" : 1. Zakres pracy wyjcia prdowego IOUT (0-20 ma, 4-20 ma). 2. Zakres pracy wyjcia cz stotliwociowego FOUT ( Hz, Hz, Hz). 3. Sposób sygnalizacji przez wyjcia IOUT, FOUT przekroczenia zakresu pomiarowego : Pomiar > 100% Wyjcia = 0%, Pomiar > 100% Wyjcia = 100%, Pomiar > 100% Wyjcia = 130%, Pomiar > 130% Wyjcia = 0%, Pomiar > 130% Wyjcia = 130%. 4. Ustawianie procentu zakresu pracy wyj IOUT, FOUT w celu ich testowania ( %). Podmenu ustawiania czasu rzeczywistego (wejcie do podmenu poprzez pozycj w menu głównym wywietlajc aktualn dat i czas): 1. Komponent daty - rok ( ). Brak moliwoci zmiany w przyrzdach zalegalizowanych. 2. Komponent daty - miesic ( ). Brak moliwoci zmiany w przyrzdach zalegalizo wanych. 3. Komponent daty - dzie miesica ( ). Brak moliwoci zmiany w przyrzdach zalegalizowanych. a. Komponent czasu - godzina ( ). W przyrzdach zalegalizowanych moliwo zmiany tylko o 1 godzin do przodu lub do tyłu. 4. Komponent czasu - minuta ( ). Parametry naley wprowadza zgodnie z wyej okrelonymi

Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011)

Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011) Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011) Interfejs sieciowy umożliwia przyłączenie jednego lub więcej przepływomierzy do wspólnej

Bardziej szczegółowo

OPIS INTERFEJSU SIECIOWEGO PRZEPŁYWOMIERZA MPP-04. Data utworzenia Data aktualizacji 03.07.2000 Korekta 1 Il. stron 8

OPIS INTERFEJSU SIECIOWEGO PRZEPŁYWOMIERZA MPP-04. Data utworzenia Data aktualizacji 03.07.2000 Korekta 1 Il. stron 8 OPIS INTERFEJSU SIECIOWEGO PRZEPŁYWOMIERZA MPP-04. Nr 0059OT05/00 Data utworzenia Data aktualizacji 03.07.2000 Korekta 1 Il. stron 8 1. Opis interfejsu Interfejs sieciowy umożliwia przyłączenie jednego

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY UNIPROD Sp. z o.o. PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY TYP MPP 04 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI strona 1. WSTĘP... 3 2. PRZEZNACZENIE... 3 3. ZAKRES STOSOWANIA... 3 3.1. Przepływ cieczy... 3 3.2. Przewodność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ MPP 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12.2011 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 3. PRZEZNACZENIE ORAZ ZAKRES STOSOWANIA.... 3 3.1. Przepływ

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ INSTRUKCJA OBSŁUGI 03.20 2 Spis treści. Wstęp...5 2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...5 3. Przeznaczenie oraz zakres stosowania...5 3. Przepływ cieczy...6 3.2

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY MPP-05

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY MPP-05 PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ MPP-05 INSTRUKCJA OBSŁUGI 05.2011 MPP-05 przepływomierz elektromagnetyczny ENKO S.A. 44-100 GLIWICE ul. Dojazdowa 10 tel: 032 232 18 36, 230 28 24, 230 44 73 fax:

Bardziej szczegółowo

M-200 REJESTRATOR DANYCH

M-200 REJESTRATOR DANYCH M-200 REJESTRATOR DANYCH 2 wejścia pomiarowe do współpracy z czujnikami temperatury (RTD, TC), przetwornikami z wyjściem (0/4-20mA), napięciowym oraz rezystancyjnym Kompensacja temperatury zimnych końców

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010 System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 00 Układ do pomiaru prdkoci obrotowej typ MDS0P / RT0 wyjcia: impulsowe, 4-0mA Zastosowanie Bezdotykowy układ pomiarowy czujnik MDS0Pprzetwornik

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.HT8 Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputera oraz zapamiętanie w wewnętrznej pamięci interfejsu wartości chwilowych lub średnich pomierzonych z wybraną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI AR780

INSTRUKCJA OBS UGI AR780 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-22) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-22) 607-99-50 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów.

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów. Radiowy miernik opadów Nr art. 640227 Wprowadzenie Miernik opadów dysponuje następującymi funkcjami: - dzienną ilością opadów i łączną ilością opadów; - pamięcią wartości opadów dla maks. 9 dni; - alarmem

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Spis Infolinia: treci 0801 011 3111 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY Nr. Dokumentacja techniczno- 0087dtr20/0 ruchowa Data utworzenia 10-09-2007 Data aktualizacji 10.02.2010 Korekta 0 il. stron PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY TYP ENMAG Ex INSTRUKCJA OBSŁUGI I M2 Ex ia

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury SITRANS T Przetwornik do montau w głowicy czujnka

Przetwornik temperatury SITRANS T Przetwornik do montau w głowicy czujnka Przegld Aplikacje Przetwornik moe by stosowany we wszystkich gałziach przemysłu. Jego kompaktowa wielko umoliwia łatwy monta na szynach w szafie. Dziki uniwersalnemu wejcie jest moliwa współpraca z nastpujcymi

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK PRZEPŁYWOMIERZA Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN SPR1

STEROWNIK PRZEPŁYWOMIERZA Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN SPR1 STEROWNIK PRZEPŁYWOMIERZA Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN SPR1 Sterownik przepływomierza na szynę DIN zasilany 230VAC może pracować w jednym z 2 trybów : 0/ jako miernik przepływu cieczy (chwilowy, średni)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet. FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA CIO1 elementów przeciw przepi:ciowych chroni;cych go od przepi diod? LED sygnalizuj@ca podanie

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirujcych

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirujcych TNC20 Monitor, przemieszcze i temperatury typ MCM1 8-kanałowy, LAN, RS485 Zastosowanie 8-kanałowy monitor pomiarowy typu MCM1 słuy do monitorowania stanu dynamicznego maszyn wirujcych typu sprarki, wentylatory,

Bardziej szczegółowo

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE BC-3N, BC-3 Dozownik Do trzech (A, B, C) układów dozowania Tryby dozowania jedno- lub dwustopniowy Tryby uruchamiania: indywidualny oraz sekwencyjny 5 wejść pomiarowych 4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje Spis treci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wyłczanie/Włczanie 1.4. Funkcje 1.4.1. Jednostki pomiarowe przełczanie C/ F 1.4.2. Kalibracja (ustawianie offsetu) 1.5. Przywołanie informacji

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury TxBlock-USB

Przetwornik temperatury TxBlock-USB Przetwornik temperatury TxBlock-USB Wydanie LS 1/01 Opis TxBlock USB jest uniwersalnym przetwornikiem temperatury z wyjściem 0 ma do przeznaczonym do montażu głowicowego. Zasilany jest przez pętlę prądową.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD

Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD 1. Wprowadzenie DuŜa grupa sterowników mikroprocesorowych wymaga obsługi przycisków, które umoŝliwiają uŝytkownikowi uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA:

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA: Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania 3.4.01-F CHARAKTERYSTYKA: siła zamkni cia 200 N, 400 N i 800 N do zaworów grzewczych lub chłodz cych solidne i godne zaufania zakres

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC LDN SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC SEM 08.2003 Str. 1/5 SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC INSTRUKCJA OBSŁUGI Charakterystyka Interfejs SBCD w wyświetlaczach cyfrowych

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

Dyskretyzacja sygnałów cigłych.

Dyskretyzacja sygnałów cigłych. POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM METROLOGII Dyskretyzacja sygnałów cigłych. (M 15) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował:

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ ENMAG INSTRUKCJA OBSŁUGI 10.2008 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 3. PRZEZNACZENIE ORAZ ZAKRES STOSOWANIA.... 3 3.1. Przepływ

Bardziej szczegółowo

IO.WW-10.02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CINIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSUGI WYWIETLACZ TABLICOWY WW-10T WYWIETLACZ NACIENNY WW-10N

IO.WW-10.02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CINIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSUGI WYWIETLACZ TABLICOWY WW-10T WYWIETLACZ NACIENNY WW-10N IO.WW10.02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CINIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSUGI WYWIETLACZ TABLICOWY WW10T WYWIETLACZ NACIENNY WW10N WARSZAWA, PADZIERNIK 2004 1 IO.WW10.02 SPIS TRECI 1. PRZEZNACZENIE...2

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC PREZENTACJA Programowalne liczniki mikroprocesorowe (PC programmable counters) to bardzo dok³adne i trwa³e urz¹dzenia, które ze wzglêdu na sw¹ wielofunkcyjnoœæ i ³atwoœæ w programowaniu s¹ przyjazne u

Bardziej szczegółowo

FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW

FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW 2 wejścia analogowe 2 wejścia typu PULS 2 kanały obliczeniowe 4 półprzewodnikowe wyjścia przekaźnikowe funkcje alarmowo-sterujące Opcjonalne wyjście analogowe

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY REGULATORÓW ELEKTRYCZNYCH (A 4)

ELEMENTY REGULATORÓW ELEKTRYCZNYCH (A 4) ELEMENTY REGULATORÓW ELEKTRYCZNYCH (A 4) 1. Cel wiczenia. Celem wiczenia jest poznanie budowy i działania elementów regulatorów elektrycznych. W trakcie wiczenia zdejmowane s charakterystyki statyczne

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

Bariera Transmisyjno Sygnałowa BTS-01/S

Bariera Transmisyjno Sygnałowa BTS-01/S EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Bariera Transmisyjno Sygnałowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis urządzenia...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO 1.7 64-PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO IC200UDD064 40 wejść dyskretnych 24 VDC, 24 wyjścia tranzystorowe 24 VDC (zabezpieczenie przed zwarciem i przeciąŝeniem), wbudowany port RS232, drugi port dostępny

Bardziej szczegółowo

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv]

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv] Wstp Po zapoznaniu si z wynikami bada czujnika piezoelektrycznego, ramach projektu zaprojektowano i zasymulowano nastpujce ukady: - ródo prdowe stabilizowane o wydajnoci prdowej ma (do zasilania czujnika);

Bardziej szczegółowo

ZL11ARM. Uniwersalna płyta bazowa

ZL11ARM. Uniwersalna płyta bazowa ZL11ARM Uniwersalna płyta bazowa dla modułów diparm ZL11ARM to uniwersalna płyta bazowa dla modułów diparm (np. ZL12ARM i ZL19ARM) z mikrokontrolerami wyposażonymi w rdzenie ARM produkowanymi przez różnych

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Infolinia: 0801 011 311 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy

Kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy Kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy Zatwierdzenie dla licznika z dynamiką 1:250 (qi:qp) w klasie 2 Zintegrowany moduł radiowy z protokołem Real Data lub Open Metering Standard Szeroki zakres temperatur

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 I. Cel ćwiczenia: Poznanie poprzez samodzielny pomiar, parametrów elektrycznych zasilania

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny OPIS OGÓLNY LICZNIKA AL154LI01.

Opis Ogólny OPIS OGÓLNY LICZNIKA AL154LI01. 1. OPIS OGÓLNY LICZNIKA AL154LI01. 8 Przyrząd umożliwia pomiar, wyświetlenie na wyświetlaczu oraz przesłanie na komputer wartości ośmiu niezależnych liczników impulsów. Zerowanie oraz włączenie (uruchomienie)

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

Sonda Typu LS 300 z Przetwornikiem LS 500 1.2

Sonda Typu LS 300 z Przetwornikiem LS 500 1.2 Sonda Typu LS 300 z Przetwornikiem LS 500 2 1.2 Zabezpieczenie przed przepeænieniem dla strefy 0 Typ LS 300 z LS 500 Sygnalizator poziomu LS 300 z przetwornikiem LS 500 jest urzœdzeniem zabezpieczajœcym

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1 ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3 WIN3 Ana WIN3 RS485 WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI Wersja 1.1 SPIS TREŚCI WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA DANE TECHNICZNE Str. 3 DANE TECHNICZNE (ciąg dalszy) Str. 4 SYMBOLE

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania Spis treści Konfiguracja programu...3 Odczyt pomiarów...4 Wzorcowanie...6 Edycja ręczna...7 Edycja automatyczna...7 Konfiguracja...10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Układ pomiarowy CoachLab II

Układ pomiarowy CoachLab II Układ pomiarowy CoachLab II Warszawa, 2003 Wprowadzenie CoachLab II jest wielofunkcyjnym układem pomiarowym, który posiada szerokie możliwości w zakresie wykonywania pomiarów wspomaganych komputerowo i

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNY LICZNIK PRĘDKOŚCI LP100

UNIWERSALNY LICZNIK PRĘDKOŚCI LP100 UNIWERSALNY LICZNIK PRĘDKOŚCI LP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI marzec 2002 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. OGÓLNY OPIS PRĘDKOŚCIOMIERZA, JEGO FUNKCJI I WŁAŚCIWOŚCI... 3 1.0 WŁAŚCIWOŚCI... 3 1.1 PODŁĄCZENIE PRĘDKOŚCIOMIERZA...

Bardziej szczegółowo

Zawór grzybkowy prosty 7232

Zawór grzybkowy prosty 7232 DN 15 DN 50 Zawór grzybkowy prosty z napędem elektrycznym odcinający lub do regulowania przepływem od mediów neutralnych do agresywnych. Kompaktowa budowa Automatyczna kalibracja Praca z mediami lekko

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA EC1000 64 MB pamięci flash 128 MB pamięci RAM Środowisko programowania CODESYS V3 (IEC 61131-3) Port Ethernet Port EtherCAT Port USB Port RS232 dla programowania Port SD Zegar czasu rzeczywistego Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1. Wprowadzenie. Szczegółowa analiza poboru mocy przez badan maszyn czy urzdzenie odlewnicze, zarówno w aspekcie technologicznym jak i ekonomicznym,

Bardziej szczegółowo

Bariera Transmisyjna BTS-01

Bariera Transmisyjna BTS-01 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Dokumentacja Techniczno Ruchowa Łódź, 20-12-2004r 2 Spis treści 1. Opis urządzenia...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje stałe...6

Bardziej szczegółowo