Prosimy o ostrożność wobec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prosimy o ostrożność wobec"

Transkrypt

1 REKLAMA Numer 2 (98) Uwaga na oszustów Prosimy o ostrożność wobec osób, które pukając do drzwi oferują różne usługi. Pojawiły się w naszych budynkach osoby powołujące się na Spółdzielnię, oferując sprzedaż różnych przedmiotów. To nie są pracownicy Spółdzielni. Wabikiem jest powoływanie się na jakieś nierzeczywiste nadwyżki w spółdzielni, które można wykorzystać na montaż drzwi czy zakup lodówki, pod warunkiem, że lokator dopłaci tylko 800 czy zł. Spółdzielnia nie wysyła żadnych pracowników oferujących zakup usług czy towarów. Jeżeli z jakiegoś powodu spółdzielnia prosi o dostęp do mieszkania (kontrole instalacji), a pracownik czy pracownicy nie są Państwu znani, należy zadzwonić do administracji i potwierdzić ich obecność. Jeżeli zaś Spółdzielnia przewiduje jakieś prace, nie zlecone przez lokatora, zawiadamia go o tym wcześniej i wyznacza termin oraz sposób kontaktu wraz z podaniem numerów telefonów. Ofiarami oszustów najczęściej są osoby starsze, mieszkające samotnie. Nie należy wpuszczać do domu nawet jeśli są to młode, uśmiechające się sympatycznie kobiety o blond włosach, jak miało to miejsce w ostatnich dniach w śródmieściu. Sklepy pełne są tanich sprzętów i towarów nie kupuje się niczego na progu, to prawie na pewno oszuści lub złodzieje wykonujący rozpoznanie, czy potencjalna ofiara mieszka sama. Luty 2010 rok 1

2 Przebudowa źródeł zasilania w ciepło W ubiegłych latach informowaliśmy Państwa o przedsięwzięciu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, polegającym na likwidacji grupowych stacji wymienników oraz wprowadzeniu dwufunkcyjnych węzłów cieplnych bezpośrednio do naszych budynków. Na osiedlu Przyjaźń zostały zlikwidowane stacje wymienników SW1 i SW2, do których były przyłączone budynki przy ul. Donieckiej i Bałkańskiej. W tym roku MPEC przeprowadzi kontynuację tych robót. Zostanie zlikwidowana stacja wymienników SW3, do której są podłączone budynki z ul. Poczdamskiej (cała) oraz część ul. Włoskiej (numery 2, 9, 11, 14, 15, 16 i 17). Zrealizowanie takiego przedsięwzięcia wiąże się z wykonaniem nie tylko samego montażu węzła, ale również wielu robót przygotowawczych i dodatkowych, w które oprócz MPEC jest również zaangażowane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Spółdzielnia. Do takich robót należą: adaptacja pomieszczeń piwnicznych, z wykonaniem skanalizowania tych pomieszczeń. Wiąże się z przeprowadzaniem różnych robót budowlanych, jak np. wyburzenie lub budowa ścianki działowej, osadzenie nowych drzwi, zamurowanie okna, itp. przebudowa przyłączy wodnych w związku z tym, że zostaną zlikwidowane wodomierze ciepłej wody, a zostanie zamontowany wodomierz wody do podgrzania, PWiK na swój koszt dokonuje odpowiedniej przebudowy przyłączy, z wymianą wodomierzy głównych na nowe. Roboty rozpoczną się po zakończeniu obecnego sezonu grzewczego i muszą zakończyć się przed rozpoczęciem kolejnego. Mamy nadzieję, że zgodnie z ustaleniami Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, roboty te będą sukcesywnie kontynuowane w kolejnych latach, aż do pełnego wyeliminowania przestarzałych stacji wymienników. Jest to dla nas tak istotne, ponieważ po modernizacji uzyskamy szereg korzyści, z których najważniejszą jest brak strat ciepła na odcinku od stacji wymienników do danego budynku. Najważniejszą ponieważ skutkuje zmianą taryfy cieplej (z A3 na A2), co bezpośrednio przekłada się Ważne dla mieszkańców, którzy spłacają kredyt wg normatywu w czynszu ul. Łotewska i Estońska Stare kredyty po nowemu W związku z nowelizacją w dniu 2 grudnia 2009 r. ustawy z 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U Nr 222 poz.1752 z dnia 28 grudnia 2009 r.), z dniem 1 stycznia 2010 r. zmienione zostały zasady spłaty z tytułu kredytu i skapitalizowanych odsetek. Od 1 stycznia 2010 r. spłacać należy 30% odsetek, nie jak dotychczas od całości, ale dopiero po uprzednim umorzeniu przez Bank połowy należności. Każda spłata musi być poprzedzona wnioskiem lokatora o oddłużenie mieszkania, zgodnie z zasadami ustawy z 1995 r. z póź. zm. Pozostałe umorzenia i spłaty pozostają bez zmian. Szczegółowych informacji udziela Dział Ekonomiczny Spółdzielni pod nr tel. 32/ w. 60. na oszczędności finansowe. W obowiązującej taryfie A3 roczna stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe wynosi ,57 zł/mw brutto, a stawka opłaty zmiennej 14,09 zł/ GJ brutto; w taryfie A2 te stawki są następujące: ,81 zł/mw brutto i 13,16 zł/gj brutto. Kolejna wymierna korzyść wynika z tego, że ciepła woda jest przygotowywana bezpośrednio w węźle cieplnym w budynku. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić ciepło, które jest niezbędne do jej podgrzania. Ułatwiona jest również kontrola i regulacja parametrów ciepłej wody i centralnego ogrzewania, ponieważ dotyczy tylko jednego budynku, a nie całej ich grupy, podobnie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii z eksploatacji zostanie wyłączony tylko jeden budynek. 2

3 Zadłużenia Szybko wzrasta zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie w grupie osób, które przekształciły status mieszkania na własność odrębną. Niektórzy właściciele po podpisaniu aktu notarialnego zaprzestali wnoszenia wszelkich opłat, w tym eksploatacyjnych, za wodę, za ciepło a nawet za zużywany gaz. Wobec dłużników toczy się ogółem blisko 200 postępowań sądowych. W przypadku dłużników będących właścicielami lub posiadaczami własnościowych praw do lokali nie przysługuje eksmisja do lokalu socjalnego. Zatem wobec tych właścicieli Spółdzielnia wystąpi do sądu o zgodę na sprzedaż i licytację zajmowanych, zadłużonych lokali. Adres [zł] [zł] Kod nieruchomości prawo do lokalu z z podziałem na tytuły prawne do lokalu [zł] lokalu ze spłaconym lokalu lokalu bez członkostwa odrębna członek spółdzielni odrębna bez członkostwa Najem 1 Słoneczników 51,53,46,43, 45,47 2 Słoneczników 50,59,61, , , , , , ,21 180, , , , , , ,65 0,00-3 Słoneczników 71,73,75 Al. Kwiatów 1,3,5 4 Szopena 27,29, Kolorowa 20,22,24 5 Al. Kwiatów 27, Miodowa 32,34 6 Doniecka, Bałkańska 7 Saperów, Szwedzka , , , , , ,28 0, , , , , ,26 876,34 0,00 0, , , , , , ,69 0,00 382, , , , , , ,09 822, , , , , , , ,09-8 Morcinka , , ,82 162,40 635, , ,52 9 Łotewska, Estońska 10 Francuska, Morcinka 11 Poczdamska, Włoska , , , , , , ,47 0, , , , , , , , , , , , , , ,59 898,13-12 Lelewela , , ,93 242,28 0,00 0, Górnicza, Zamkowa , ,78-0, ,31 274,24 714, Nowaka , , ,74 272,05 0,00 0, Wojska Polskiego 7, Okrzei 17,21, Kościuszki 24,26, , , , ,30 704, ,42 0,00 0,00 16 Korczaka , , , ,60 340,73 449, Powstańców , , ,24 2,22 0,00 349,

4 Adres [zł] [zł] Kod nieruchomości prawo do lokalu z z podziałem na tytuły prawne do lokalu [zł] lokalu ze spłaconym lokalu lokalu bez członkostwa odrębna członek spółdzielni odrębna bez członkostwa Najem 18 Staropolska 4 978, , , ,65 0, Oświęcimska 1 203, , ,72 668,55 12, , Zagórska , , , , , , Gliwicka 4 089, , ,44 580,12 0,00 10,56 658,34 22 Sobieskiego 8 925, , , , ,78 23 Lyszcze 4 433, , , ,72 0,00 244, Lelewela 1 172, , ,24 0,00 0, Zamkowa , , ,74 33, , Rymera ,27 176, ,00 176,02 27 Andersa 23,25,26,27, 29,31,37,39, 41,45,47,49, 51, 53,55,57 28 Andersa 21,33, , ,65-0, , , , , , , , ,66 491,29 0, , ,65 29 Metalowa , , ,03 376,91-355, Srebrna , , , ,83 243,55 27,91 0,00-31 Srebrna , , ,93 80,50 71,78 0,99 304,91 0,00 Uwaga na gaz! Nikogo nie trzeba przekonywać, że gaz ze względu na swoje cechy jest medium bardzo niebezpiecznym, dlatego też prosimy pamiętać, że każdy użytkownik lokalu ma obowiązek uzyskania pisemnej zgody Spółdzielni na wszelkie przeróbki instalacji gazowej. Zgoda jest formalnością, jednak w piśmie zwrotnym przedstawiamy istotne warunki techniczne, jakie należy spełnić, aby sposób wykonania przedmiotowych prac był zgodny z obowiązującymi przepisami. Tylko prawidłowo przeprowadzone roboty gwarantują bezpieczeństwo użytkowania mieszkania i eliminują wystąpienie zagrożeń i niepotrzebnych sytuacji konfliktowych z tego tytułu. Zwracamy uwagę, że instalacje i urządzenia gazowe po każdej przeróbce, naprawie lub wymianie nie mogą być użytkowane bez poddania ich próbie szczelności. Każda samowolna, nieodpowiedzialna ingerencja w instalację gazową grozi rozszczelnieniem połączeń instalacyjnych, które w konsekwencji mogą prowadzić do wybuchu. Napisali do nas Dlaczego ciepłociągi nie są izolowane? Wszystkie sieci cieplne, występujące na terenie naszych osiedli należą do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, które dba o swoją infrastrukturę, aby była w należytym stanie technicznym. Zgodnie z posiadanymi informacjami wszystkie rurociągi są izolowane. Jednak część rurociągów jest już bardzo długo eksploatowana. W czasie budowy tych sieci obowiązywały inne przepisy techniczne dotyczące grubości izolacji, stosowało się także dostępne w tym czasie materiały, które odbiegają od obecnie stosowanych. Stąd w niektórych miejscach można zaobserwować topnienie śniegu, wskazujące na straty ciepła. Dobrą wiadomością są zakrojone na szeroką skalę inwestycje MPEC, dzięki którym duża część starych przyłączy i rurociągów magistralnych już została wymieniona na nowoczesne sieci preizolowane, eliminujące straty ciepła. Takie przedsięwzięcie zostało zrealizowane na Osadzie Jana, we wszystkich budynkach Śródmieścia, oraz na ul. Bałkańskiej i Donieckiej na os. Przyjaźń. W tym roku nastąpi kontynuacja inwestycji na ul. Poczdamskiej i części ul. Włoskiej Przypominamy również, że roboty na instalacji gazowej mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające stosowne uprawnienia. Jeżeli chcesz, aby jakiś temat został poruszony na łamach naszego Informatora zadzwoń lub napisz: (032) w

5 OGŁOSZENIE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Staropolskiej 2 informuje, iż posiada do zagospodarowania od zaraz następujące lokale użytkowe: o pow. 54,00 m 2, 28,71 m 2 położone w Klubie Gwarek przy ul. Słoneczników 41 na Osadzie Jana; o pow. 100,00 m 2, 7,70 m 2 położone przy ul. Słoneczników 41 na Osadzie Jana; Szczegółowych informacji na temat powyższych lokali użytkowych udziela Dział Członkowsko Mieszkaniowy Organizacyjny i Spraw Pracowniczych, nr tel. (0-32) wew. 34, 38 Jubilat zaprasza Gliwicki Teatr Muzyczny Zemsta nietoperza. Cena biletu z przejazdem: I miejsca 45 zł, II miejsca 40 zł. Wyjazd godz Na godz zapraszamy Panie na Dzień Kobiet. W programie część artystyczna, słodki poczęstunek, upominki. Odpłatność 10 zł od osoby. Zabawa potrwa do godz Wycieczka do Zakopanego: 1 dzień Dolina Chochołowska, basen; 2 dzień: Rusinowa Polana a wieczorem kulig; 3 dzień zwiedzanie Zakopanego. Koszt wycieczki 160 zł Turniej Skata O Złotą Karbidkę zapisy godz Biuro Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek Tarnowskie Góry, ul. Staropolska 2 Oferujemy profesjonalne doradztwo, zapewniamy wysokiej jakości usługi w zakresie kupna, sprzedaży, zamiany oraz wynajmu nieruchomości. Aktualnie w ofercie Biura Pośrednictwa Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek m.in. następujące oferty: Sprzedaż lokalu mieszkalnego kat. M-2 25,70 m kw, II piętro, położonego na Osadzie Jana; Sprzedaż lokalu mieszkalnego kat. M-4 48,05 m kw, IX piętro, położonego na Osadzie Jana; Sprzedaż lokalu mieszkalnego kat. M-4 61,28 m kw, I piętro, położonego na Os. Przyjaźń; Sprzedaż lokalu mieszkalnego kat. M-5 74,37 m kw, parter, położonego w Lasowicach; Kupno lokalu mieszkalnego kat. M-2, M-4, M-5, położonego na Osiedlu Przyjaźń; Sprzedaż lokalu mieszkalnego kat. M-3 38,50 m kw, I piętro, położonego na Osadzie Jana. Szczegółowych informacji na temat powyższych, a także pozostałych ofert dostępnych w Biurze Pośrednictwa SM Gwarek udziela Dział Członkowsko Mieszkaniowy Organizacyjny i Spraw Pracowniczych Spółdzielni, pokój nr 9 lub 10. Godziny otwarcia: Poniedziałek , Wtorek Piątek Tel. (0-32) wew. 34, 38 lub Szczegółowe informacje są również dostępne na stronie internetowej: 7

6 Kolejna nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych ulega ciągłym nowelizacjom oraz weryfikacji przez Trybunał Konstytucyjny, poprzez badanie zgodności jej przepisów z Konstytucją. Bardzo często to badanie zgodności przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, prowadziło do orzeczenia niekonstytucyjności wielu jej zapisów. Taka właśnie sytuacja zaistniała między innymi w przypadku przepisów dotyczących przenoszenia mieszkań lokatorskich w odrębną własność za przysłowiową złotówkę, czy też uzyskania odrębnej własności przez najemców byłych mieszkań zakładowych po wpłacie symbolicznych kwot, tzw. nakładów koniecznych. Przepisy będące podstawą przenoszenia spółdzielczych lokatorskich i spółdzielczych własnościowych praw do lokali w prawo odrębnej własności, utraciły moc obowiązującą z dniem 30 grudnia 2009 r., w związku z orzeczeniem ich niekonstytucyjności przez Trybunał Konstytucyjny. W przypadku przepisu, który stanowił podstawę nabywania własności lokali zajmowanych na podstawie umowy najmu, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r., brak jest podstaw prawnych do przenoszenia własności takich lokali na zasadach finansowych obowiązujących przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Ostatnia nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która obowiązuje od 30 grudnia 2009 r., uregulowała kwestie dotyczące nabywania własności lokali mieszkalnych do których przysługuje lokatorskie i własnościowe prawo. W obydwu przypadkach zasady finansowe nabywania prawa odrębnej własności nie uległy zmianie, co oznacza, że przenoszenie własności odbywa się na dotychczasowych zasadach. A zatem w przypadku mieszkań lokatorskich nadal obowiązuje wpłata nominału umorzenia bankowego oraz pozostałych kosztów wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, natomiast w przypadku spółdzielczych własnościowych praw do lokali kosztów określonych w powołanej powyżej ustawie. Zmianie uległ natomiast termin w ciągu którego spółdzielnia obowiązana jest zrealizować wniosek o przeniesienie własności lokalu aktualnie wynosi on 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez uprawnioną osobę. Z uwagi na brak regulacji dotyczącej przenoszenia własności lokali będących byłymi mieszkaniami zakładowymi przedsiębiorstw państwowych, a zajmowanych na podstawie umów najmu, przeniesienie może zostać dokonane wyłącznie po wpłacie pełnej wartości rynkowej takiego lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym. Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z grudnia 2009r., nie określa terminu do którego można nabyć własność mieszkań lokatorskich, co oznacza, iż aktualne warunki przeniesienia (identyczne jak w ubiegłym roku) obowiązują bezterminowo, a decyzję co do ewentualnego złożenia wniosku celem nabycia własności posiadanego lokalu, podejmują osoby uprawnione. Ulga w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego Przypominamy wszystkim osobom, którym przysługują prawa do lokali mieszkaniowych w naszej Spółdzielni, o możliwości ubiegania się o przyznanie bonifikaty w formie 50% ulgi w opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, bonifikata przysługuje osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzający rok, za który opłata ma być wnoszona. Bonifikata udzielona zostaje na wniosek zainteresowanych. Druki wniosków można pobrać w administracjach osiedlowych oraz w punkcie informacyjnym w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Staropolskiej 2. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o osiąganych dochodach wraz z załączonymi dowodami (zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek renty, emerytury, zaświadczenie o zasiłku dla bezrobotnych wydane przez Powiatowy Urząd Pracy). Wnioski należy złożyć do dnia 5 marca 2009 roku. Następnie Spółdzielnia wystąpi do Gminy lub Starostwa (w zależności kto jest właścicielem gruntu) z jednym wspólnym wnioskiem o udzielenie bonifikaty. Informację o przyznanej przez Urząd uldze, przekażemy Państwu indywidualnie pod wskazany adres zamieszkania. Właściciele wyodrębnionych lokali składają wnioski indywidualnie, bezpośrednio do Urzędu Gminy lub Starostwa. 8

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 139 MAJ - LIPIEC 2012 r. ATRAKCYJNE NOWE LOKALE MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na Walne 2015

Zapraszamy na Walne 2015 Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Ślęczka 1a 41-800 Zabrze ADS Centrum ul. Sobieskiego 21, tel. 32 271 29 36 ADS Południe ul. Ślęczka 8, tel. 32 271 24 35 ADS Zachód ul. Wolności 123, tel. 32 271

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

Informator Spółdzielczy

Informator Spółdzielczy Numer 6 (150) Czerwiec 2014 rok Informator Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek w Tarnowskich Górach Tytuł Lider Zarządzania Nieruchomościami dla SM Gwarek Miło nam poinformować, że nasza Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Numer 30 CZERWIEC 2011 Pismo Bezpłatne ISSN 1734-1035 SPIS TELEFONÓW Centrala 25 758 50 11 Fax 25 758 38 67 Administracja 25 758 33 25 Warsztat 25 758 22 07 Konserwacje domofonów 0 602 497 308 Pogotowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

materiały na WZ WSM 2015 r.

materiały na WZ WSM 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla Obywatela

Poradnik dla Obywatela Poradnik dla Obywatela Projekt Od poradnictwa do obywatelstwa jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstęp Przez trzy lata zgłaszaliście się Państwo

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych Projekt z 20 czerwca 2011 Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych I. OCENA CELOWOŚCI OPRACOWANIA PROJEKTU W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

VI Walne Zgromadzenie Członków

VI Walne Zgromadzenie Członków PISMO BEZPŁATNE WRZESIEŃ 2013 ISSN 1732-5145 Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 3/76/2013 PANDORA Wierszyk rozpaczliwy Kiedy wreszcie przestanę być stary? Chyba dosyć już tego dobrego!

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r. załącznik nr 1 do uchwały Nr 774/2015 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za

Bardziej szczegółowo

Każdy mieszkaniec za to płaci

Każdy mieszkaniec za to płaci e-mail do redakcji: ssm@poczta.fm 2 257/2015 GAZETA BEZPŁATNA Na stronach: Nie lada problem... Przede wszystkim klatki W Radzie Nadzorczej zasiadają Zimowe klimaty Każdy mieszkaniec za to płaci 2 MOJA

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/ I N F O R M A C J A o realizacji Uchwały Nr 466/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2013

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ LUSTRACJI przeprowadzonej w: Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE 26-600 RADOM, ul. WYŚCIGOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

z działalności Rady Osiedla WSM Wawrzyszew za okres od dnia 15 kwietnia 2013r. do dnia 18 kwietnia 2014r.

z działalności Rady Osiedla WSM Wawrzyszew za okres od dnia 15 kwietnia 2013r. do dnia 18 kwietnia 2014r. Warszawa, 8 maja 2014 Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla WSM Wawrzyszew za okres od dnia 15 kwietnia 2013r. do dnia 18 kwietnia 2014r. Szanowni Państwo Przedstawię Państwu skrótowo sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Funduszu FAQ

Przewodnik po Funduszu FAQ Przewodnik po Funduszu FAQ Fundusz Mieszkań na Wynajem to inicjatywa podjęta przez Bank Gospodarstwa Krajowego, dzięki której poszerzy się oferta atrakcyjnych jakościowo i cenowo mieszkań do wynajęcia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1 z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1459)

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1 z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1459) brzmienie pierwotne (od 2009-03-19) Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1 z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1459) Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 135 MAJ - LIPIEC 2011 r. W majowo - lipcowym numerze przedstawiamy:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Spis treści

Biuletyn. Spis treści GRODZKA SPÓŁDZIELNIA Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu maj 2014 Spis treści Wstęp Nowe regulaminy Sprawozdanie z działalności RN Wyciąg ze sprawozdania Zarządu Zawiadomienie o

Bardziej szczegółowo