Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: publiczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: publiczne Bełchatów: Przebudowa i rozbudowa budynków Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19, Bełchatów, woj. łódzkie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa budynków Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa i rozbudowa budynków Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego. Zakres prac będzie obejmował zewnętrzne roboty instalacyjne oraz prace budowlane w budynkach A i B. 1) Szczegółowy zakres robót zewnętrznych: a) Budowa zewnętrznej instalacji teletechnicznej dla budynku A i B. b) Wymiana słupów energetycznych wewnętrznej linii napowietrznej niskiego napięcia. W ramach robót zewnętrznych należy wykonać następujące prace: - rozebranie krawężników betonowych, - rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi, - ręczne wykonanie trawników dywanowych, - ręczne kopanie rowów do kabli, - wykonanie podsypek piaskowych, - wykonanie przepustów, - układanie rur ochronnych PCV, - budowa studni kablowych prefabrykowanych, - ręczne wciąganie przewodów, - ręczne układanie folii, - ręczne zasypywanie wykopów, - demontaż ręczny słupów żelbetowych, - montaż i ręczne stawianie słupów - słup krańcowy z ustojem, - montaż i ręczne stawianie słupów - słup przelotowy. 2) Szczegółowy zakres robót w budynku A Branża konstrukcyjno - budowlana a) Roboty rozbiórkowe: - rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych, - wykucie z muru ościeżnic drewnianych, - wykucie z muru ościeżnic stalowych, - rozebranie ścianek działowych z płyt g- k, - rozebranie wiatrołapu, - zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, - rozebranie posadzek z płytek, - rozebranie sufitu podwieszanego, - rozebranie okładzin ściennych. b) Nadproża: - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, nadproży z ceowników. c) Ściany: - wykonanie ścianek działowych z betonu komórkowego, - uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach, - wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, - wykonanie ścianek działowych z płyt g- k, - wykonywanie gładzi gipsowych, - gruntowanie podłoża, - dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych, - dwukrotne malowanie powierzchni podłozy gipsowych, - licowanie ścian płytkami terakatowymi. d) Posadzki: - wykonanie posadzek samopoziomujących, - wykonanie posadzek z płytek gresowych, - wykonanie posadzek z wykładzin rulonowych PCV, -

2 czyszczenie okładzin ceramicznych klinkierowych i kamiennych. e) Stolarka: - montaż drzwi z PVC, - obsadzanie ościeżnic drewnianych i montaż skrzydeł drzwiowych, - montaż drzwi antywłamaniowych, - montaż witryn aluminiowych, - zabezpieczenie okien folią antywłamaniową. f) Sufity: - ręczne czyszczenie i mycie sufitów podwieszanych, - montaż sufitów podwieszanych z rastrami, z płytami dekoracyjnymi. g) Schody: - wykonanie schodów zewnętrznych z kostki brukowej. h) Platforma dla niepełnosprawnych: - wykonanie wykopów pod fundament, - podkłady betonowe na podłożu gruntowym, - wykonanie deskowań stóp i płyt fundamentowych, - zbrojenie konstrukcji monolitycznych, - dostawa i montaż platformy. i) Elewacje: - naprawa elewacji budynku, - gruntowanie podłoża, - malowanie elewacji farbą silikonową, - wykonanie tynków mozaikowych. j) Konstrukcja wsporcza pod centralę: - montaż konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon. k) Inne ewentualne prace np.: - wymiana lub naprawa uszkodzonych obróbek rynien, rur spustowych, parapetów, elementów sufitu podwieszanego, pokrycia dachowego, wywóz i utylizacja rynien i rur spustowych, uprzątnięcie terenu, ustawienie i przestawianie rusztowań. Branża sanitarna - instalacja wodna i kanalizacja sanitarna: a) Roboty rozbiórkowe i demontażowe: - demontaż podejścia odpływowego z rur PCV, - demontaż rurociągu z PCW, - demontaż zaworu czerpalnego, baterii umywalkowej i zmywakowej, - demontaż demolacyjny rurociągu o połączeniach grzewczych. b) Instalacja kanalizacyjna: - montaż rurociągów z PCV kanalizacyjnych kielichowych, - montaż wpustów z tworzywa sztucznego, - montaż stelaży, umywalek, zlewozmywaków ze stali nierdzewnej, misek ustępowych, pisuarów. c) instalacja wody użytkowej: - montaż rurociągów z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o połączeniach zgrzewanych, - wykonanie izolacji rurociągów, - montaż zaworów czerpalnych, baterii umywalkowych, - wykonanie prób szczelności. Branża sanitarna - instalacja centralnego ogrzewania: a) Roboty demontażowe: - demontaż grzejników dwupłytowych z blachy stalowej. b) Montaż rurociągów: - układanie rurociągów miedzianych i montaż szafek z rozdzielaczami. c) Próby szczelności, płukanie rurociągów i grzejników, uruchomienie instalacji: - płukanie zdemontowanych grzejników, - próba szczelności instalacji c.o. - płukanie, - próba szczelności instalacji c.o. - próba wodna, - próba na gorąco. d) Montaż grzejników: - montaż zdemontowanych grzejników, grzejniki stalowe dwu i trzypłytowe. Branża sanitarna - instalacja ciepła technologicznego: - montaż rurociągów miedzianych, - próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu, - przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych, - napełnienie urządzeń instalacji obiegu freonu. Branża sanitarna - węzeł cieplny: a) Roboty technologicznego: - montaż urządzeń technologicznych węzła ( wymiennika, zaworów regulacyjnych, czujników temperatury, regulatora pogodowego, naczynia wzbiorczego, filtra siatkowego, zaworów kulowych, zaworów bezpieczeństwa, pompy cyrkulacyjnej, manometrów, rurociągów stalowych, zwężek stalowych, kolan stalowych itp. - uruchomienie węzła cieplnego. b) Roboty antykorozyjne - czyszczenie rurociągów wraz z ich odłuszczaniem, - malowanie rurociągów farbą chlorokauczukową. c) Roboty izolacyjne: - Izolowanie rurociągów. Branża sanitarna - wentylacja: a) Wentylacja mechaniczna: - montaż centrali, przewodów i kształtek z blachy stalowej ocynkowanej, anemostatów wirowych, elastycznych przewodów wentylacyjnych z blachy aluminiowej, automatyki centrali wentylacyjnej, - wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej. b) Instalacja chłodnicza zasilania centrali wentylacyjnej: - montaż agregatu wody lodowej chłodzony powietrzem ze zbiornikiem i pompą obiegową wraz z regulatorem ciśnienia skraplania i gumowymi podstawkami antywibracyjnymi, - montaż rurociągów miedzianych, - próba szczelności, - przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych, - napełnienie urządzeń czynnikiem chłodniczym, - wykonanie izolacji rurociągów, - uruchomienie agregatu. Branża sanitarna - klimatyzacja: a) Instalacja klimatyzacji VRF - parter budynku: - montaż agregatu, jednostek wewnętrznych, trójników, zaworów odcinających, maskownic. b) Klimatyzacja serwerowni i piętra: - montaż jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, c) Instalacja odprowadzenia skroplin: - montaż pompki skroplin, - montaż rurociągu z PVC. d) Instalacja freonowa: - montaż rurociągów miedzianych o średnicach 6-22 mm, lutowanych, - montaż otuliny z kauczuku syntetycznego. Branża elektryczna: a) instalacja oświetleniowa, instalacja gniazd 230V ogólnego przeznaczenia, instalacja gniazd 230V do zasilania komputerów: - mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, - układanie rur

3 windurowych, przewodów kablowych, - montaż puszek rozgałęźnych, łączników instalacyjnych, - montaż opraw świetlówkowych, gniazd wtyczkowych. b) instalacje techniczne (sieć komputerowa i telefoniczna): Wykonanie części pasywnej okablowania strukturalnego w oparciu o technologię (komponenty) jednego producenta przez certyfikowanego instalatora danego systemu a w tym: - montaż koryt instalacyjnych oraz innych elementów nośnych - rozprowadzenie kabli transmisyjnych okablowania poziomego - montaż gniazd RJ45, - instalacja szaf krosowniczych wraz z wyposażeniem - wykonanie specjalistycznych pomiarów kluczowych parametrów poszczególnych łączy (kanałów transmisji) - wykonanie dokumentacji powykonawczej - uzyskanie certyfikatu producenta i jego gwarancji na całość instalacji na min. 20 lat (wybrany system musi umożliwiać uzyskanie takiej gwarancji) Uwaga: Dla przedmiotowych prac nie należy wyceniać pozycji nr 39,40,41, zawartych w przedmiarze robót. W/w prace zostaną wykonane przez Zamawiającego we własnym zakresie. c) Monitoring cctv parkingu: - mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, - układanie rur windurowych, przewodów kablowych, - instalowanie czujek, - instalowanie wolnostojących stanowisk odtwarzająco - nagrywających. d) instalacja SAP: - mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, - układanie rur windurowych, przewodów kablowych, - instalowanie centralek sygnalizacyjnych pożaru CSP, - instalowanie gniazd do samoczynnych ostrzegaczy - pożarowych - czujek, - instalowanie optycznych czujek dymu, - instalowanie dodatkowych urządzeń SAP, - instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych - przycisków, - sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych. e) Instalacja antywłamaniowa: - demontaż łączników w obudowie, - mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, - układanie rur windurowych, przewodów kablowych, - zainstalowanie centralek sygnalizacji alarmowej, - instalowanie czujek w obudowach, - zainstalowanie dodatkowych urządzeń, - programowanie linii dozorowych w centralkach i przystawkach. f.) Tablica dodatkowego węzła cieplnego: - mocowanie na gotowym podłożu aparatów, - montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłączniki nadprądowe, przeciwporażeniowe. g.) Instalacje elektryczne - zasilanie urządzeń wentylacji: - mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, - układanie rur windurowych, przewodów kablowych. h.) Rozdzielnice: - mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, - układanie rur windurowych, przewodów kablowych, - montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych, - montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłączniki nadprądowe. i) Pomiary elektryczne: - pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, - badanie wyłącznika przeciwporażeniowego, różnicowo - prądowego, - badanie zerowania odbiornika. 3) Szczegółowy zakres robót w budynku B: Branża konstrukcyjno - budowlana a) Roboty rozbiórkowe: - wykucie z muru ościeżnic stalowych, - wykucie z muru ościeżnic drewnianych, - rozebranie okładzin ściennych, - rozebranie ścianek działowych z płyt g- k, - rozebranie ścianek z betonu komórkowego, - rozebranie posadzek z płytek, - zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych. b) Nadproża: - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, nadproży z ceowników. c) Usztywnienie ścianki działowej: - wykonanie deskowania ław fundamentowych, - wykonanie zbrojenia konstrukcji monolitycznych, - betonowanie konstrukcji zbrojonych ław fundamentowych, - ściany budynków murowane z bloczków z betonu komórkowego, - dostarczenie i obsadzenie słupów stalowych. d) Ściany: - uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach, - wykonanie ścianek działowych z płyt g- k, - wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, - wykonywanie gładzi gipsowych, - przecieranie tynków, - licowanie ścian płytkami terakatowymi, - docieplenie ścian płytami styropianowymi + tynk + malowanie, - gruntowanie podłoża, - dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych, - dwukrotne malowanie powierzchni podłoży gipsowych. e) Posadzki: - jednowarstwowe izolacje poziome z płyt styropianowych, - podkłady betonowe pod podłogi i posadzki, - zbrojenie posadzek, - wykonanie posadzek samopoziomujących, - wykonanie posadzek z płytek gresowych, - wykonanie posadzek z wykładzin rulonowych PCV, - czyszczenie okładzin ceramicznych klinkierowych i kamiennych. f) Stolarka: - montaż okien, - montaż drzwi antywłamaniowych, - świetliki i klapy dymowe wraz z obsadzeniem i obróbką, - montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych, - montaż ościeżnic stalowych, - montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, - montaż skrzydeł drzwiowych, płytowych, - zabezpieczenie okien folią antywłamaniową. g) Sufity podwieszane: - montaż sufitów

4 podwieszanych, - montaż sufitów z płyt G - K, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, - ręczne czyszczenie i mycie sufitów podwieszanych. h) Schody: - wykonanie deskowania schodów, - wykonanie zbrojenia schodów, - betonowanie schodów. i) Platforma dla niepełnosprawnych: - wykonanie wykopów pod fundament, - podkłady betonowe na podłożu gruntowym, - wykonanie deskowań stóp i płyt fundamentowych, - zbrojenie konstrukcji monolitycznych, - betonowanie konstrukcji zbrojonych, - dostawa i montaż platformy. j) Elewacje: - naprawa elewacji budynku, - malowanie elewacji farbą silikonową, - wykonanie tynków mozaikowych. k) Inne ewentualne prace np.: - wymiana lub naprawa uszkodzonych obróbek rynien, rur spustowych, parapetów, elementów sufitu podwieszanego, pokrycia dachowego, wywóz i utylizacja rynien i rur spustowych, uprzątnięcie terenu, ustawienie i przestawianie rusztowań. - Uwaga: W ofercie należy dokonać wyceny dostawy i montażu regałów w pomieszczeniu archiwum zakładowego, na podstawie przedmiaru robót. Branża sanitarna - instalacja wodna i kanalizacja sanitarna: a) Roboty rozbiórkowe i demontażowe: - demontaż podejścia odpływowego z rur PCV, - demontaż rurociągu z PCW, - demontaż zaworu czerpalnego, baterii umywalkowej i zmywakowej, pisuaru itp., - demontaż demolacyjny rurociągu o połączeniach grzewczych. b) Instalacja kanalizacyjna: - montaż rurociągów z PCV kanalizacyjnych kielichowych, - montaż wpustów z tworzywa sztucznego, - montaż stelaży, umywalek, zlewozmywaków ze stali nierdzewnej, misek ustępowych, pisuarów, brodzików natryskowych. c) instalacja wody użytkowej: - montaż rurociągów z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o połączeniach zaciskanych, - wykonanie izolacji rurociągów, - montaż zaworów przelotowych, zwrotnych, odcinających czerpalnych, baterii umywalkowych, zmywakowych, natryskowych, - wykonanie prób szczelności, - przebicie otworów w ścianach. Branża sanitarna - instalacja centralnego ogrzewania: a) Roboty demontażowe: - demontaż grzejników dwupłytowych z blachy stalowej. b) Montaż rurociągów: - układanie rurociągów miedzianych i zaworów grzejnikowych, - systemowe zabezpieczenie przeciwogniowe przejść przez strop. c) Montaż grzejników: - montaż grzejników stalowych, jednopłytowych, dwupłytowych, trzypłytowych. d) Próby szczelności, płukanie rurociągów i grzejników, uruchomienie instalacji: - płukanie zdemontowanych grzejników, - próba szczelności instalacji c.o. - płukanie, - próba szczelności instalacji c.o. - próba wodna, - próba na gorąco. Branża sanitarna - wentylacja: a) Wentylacja archiwum: - montaż szafy klimatyzacyjnej, - montaż prostokątnych przewodów i kształtek z blachy stalowej ocynkowanej, - montaż kołowych przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, - montaż elastycznych przewodów z blachy aluminiowej, - montaż anemostatów wirowych, - wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej. b) Instalacja chłodnicza zasilania centrali wentylacyjnej: - montaż skraplacza z włącznikiem głównym, - montaż rurociągów miedzianych, - próba szczelności, - przedmuchanie sprężonym urządzeń i instalacji chłodniczych, - napełnienie urządzeń czynnikiem chłodniczym, - wykonanie izolacji rurociągów, - uruchomienie szafy klimatyzacyjnej, - montaż automatyki szafy klimatyzacji. c) Wentylacja wywiewna: - montaż przewodów elastycznych z blachy aluminiowej, - montaż zaworów wywiewnych, - montaż wentylatorów kanałowych, - montaż klap p.poż., - montaż regulatorów. Branża sanitarna - klimatyzacja: a) Instalacja klimatyzacji VRF - parter budynku: - montaż agregatu, jednostek wewnętrznych, trójników, zaworów odcinających, maskownic. b) Klimatyzacja parteru i serwerowni: - montaż jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, c) Instalacja odprowadzenia skroplin: - montaż pompki skroplin, - montaż rurociągu z PVC. d) Instalacja freonowa: - montaż rurociągów miedzianych o średnicach 6-22 mm, lutowanych, - montaż otuliny z kauczuku syntetycznego. Branża elektryczna: a) instalacja oświetleniowa, instalacja gniazd 230V ogólnego przeznaczenia, instalacja gniazd 230V do zasilania komputerów: - mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, - układanie rur windurowych, przewodów kablowych, - montaż puszek rozgałęźnych, łączników instalacyjnych, - montaż opraw oświetleniowych, świetlówkowych, gniazd wtyczkowych. b) instalacje techniczne sieć (komputerowa i telefoniczna): Wykonanie części pasywnej okablowania strukturalnego w oparciu o technologię (komponenty) jednego producenta przez certyfikowanego instalatora danego systemu a w tym: - montaż koryt instalacyjnych oraz innych elementów nośnych - rozprowadzenie kabli transmisyjnych okablowania poziomego - montaż gniazd RJ45, - instalacja szaf krosowniczych wraz z wyposażeniem - wykonanie

5 specjalistycznych pomiarów kluczowych parametrów poszczególnych łączy (kanałów transmisji) - wykonanie dokumentacji podwykonawczej - uzyskanie certyfikatu producenta i jego gwarancji na całość instalacji na min. 20 lat (wybrany system musi umożliwiać uzyskanie takiej gwarancji) Uwaga: Dla przedmiotowych prac nie należy wyceniać pozycji nr 39,40, zawartych w przedmiarze robót. W/w prace zostaną wykonane przez Zamawiającego we własnym zakresie. c) instalacja SAP: - mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, - układanie rur windurowych, przewodów kablowych, - instalowanie gniazd do samoczynnych ostrzegaczy - pożarowych - czujek, - instalowanie optycznych czujek dymu, - instalowanie centralek sygnalizacyjnych pożaru CSP, - instalowanie dodatkowych urządzeń SAP, - programowanie linii dozorowych SAP, - instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych - przycisków, - sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych. d) Instalacja antywłamaniowa: - mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, - układanie rur windurowych, przewodów kablowych, - zainstalowanie podcentralki i manipulatora zewnętrznego sygnalizacji alarmowej, - instalowanie czujek w obudowach ze sprawdzeniem, - zainstalowanie dodatkowych urządzeń, - programowanie linii dozorowych w centralach i przystawkach. e.) Instalacje elektryczne - zasilanie urządzeń wentylacji: - mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, - układanie rur windurowych, przewodów kablowych. f.) Rozdzielnice: - mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, - układanie rur windurowych, przewodów kablowych, - montaż aparatów elektrycznych, - montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych, - montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłączniki nadprądowe. g) Pomiary elektryczne: - pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, - badanie wyłącznika przeciwporażeniowego, różnicowo - prądowego, - badanie zerowania odbiornika. UWAGA: Szczegółowe opisy i dane techniczne dotyczące zakresu prac zawarte są w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót. Do obowiązków oferenta jest szczegółowe zapoznanie się z w/w dokumentami oraz dokonanie wizji lokalnej w terenie w celu potwierdzenia posiadanych danych i złożenia stosownego oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku rozbieżności oferent w trakcie procedury przetargowej winien wystąpić do Zamawiającego z zapytaniem w terminie określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych w celu wyjaśnienia treści SIWZ. Wykonawca winien w swej ofercie uwzględnić koszty ustawienia, przestawienia oraz czas pracy rusztowań, wywóz odpadów, uprzątnięcie terenu budowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiar robót należy traktować jako orientacyjny, a wynagrodzenie Wykonawcy ma być przez niego skalkulowane przy uwzględnieniu wszystkich niezbędnych prac do wykonania. Wynagrodzenie Wykonawcy ma bowiem charakter ryczałtu.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , , , , , , , , , , , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

6 III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości ,00 zł słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 12.1 SIWZ. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie z adnotacją: WADIUM PRZETARGOWE: Przebudowa i rozbudowa budynków Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego. 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn, zm.). Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Wykonawca dołączy do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanej wpłaty. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3 ppkt 2-5 SIWZ muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Wadium udzielone w innej formie niż pieniężna winno być wystawione na: Powiat Bełchatowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, ul. Pabianicka 17/19, Bełchatów. Oryginał dokumentu wadium udzielonego w innej formie niż pieniężna należy dołączyć do oferty. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży oświadczenie z art. 44 P.z.p. według wzoru w załączniku nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie przedłożonych wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ww. warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedłoży oświadczenie z art. 44 P.z.p. (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy, rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy, budynków przy realizacji których w ramach prac były wykonywane roboty budowlane w branży konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej, elektrycznej,telekomunikacyjnej o całkowitej wartości co najmniej ,00 zł brutto każda budowa (słownie: siedemset tysięcy złotych) z załączeniem dowodów np.: poświadczeń, potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 3 do SIWZ).Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie przedłożonych wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ.

7 III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ww. warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedłoży oświadczenie z art. 44 P.z.p. (załącznik nr 2 do SIWZ), wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 4 do SIWZ). Warunek w zakresie uprawnień zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca oświadczy, że co najmniej jedna osoba (z każdej branży), która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane tj. 1) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 2) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej 4) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. UWAGA: Zakres uprawnień z ograniczeniami winien umożliwiać kierowanie pracami przy ww. obiekcie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie przedłożonych wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ww. warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedłoży oświadczenie z art. 44 P.z.p. (załącznik nr 2 do SIWZ), wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 4 do SIWZ). Warunek w zakresie uprawnień zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca oświadczy, że co najmniej jedna osoba (z każdej branży), która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane tj. 1) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 2) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej 4) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. UWAGA: Zakres uprawnień z ograniczeniami winien umożliwiać kierowanie pracami przy ww. obiekcie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie przedłożonych wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ww. warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedłoży: 1) oświadczenie z art. 44 P.z.p. (według wzoru jak w załączniku nr 2 do SIWZ) oraz 2) przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (OC deliktowe i OC kontraktowe) związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż zł (słownie: jeden milion złotych), (załącznik nr 6 do

8 SIWZ) oraz 3) przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż zł (słownie: jeden milion złotych), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, (załącznik nr 7 do SIWZ). Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

9 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

10 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. formularz ofertowy (według wzoru jak w załączniku nr 1 do SIWZ), 2. dowód wniesienia wadium (według wzoru jak w załączniku nr 15 do oferty), 3. druk wykazu części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom (według wzoru jak w załączniku nr 16 do SIWZ). 4. Informacja iż wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację, iż nie należy do grupy kapitałowej, (według wzoru jak w załączniku nr 17 do SIWZ) 5. kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389). SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena Termin gwarancji - 10

11 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Istotne dla stron postanowienia umowy. Dopuszczalność zmiany umowy. Wszystkie istotne dla stron postanowienia umowy wraz z wysokością kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz ze szczegółowym zakresem obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 18 do niniejszej SIWZ. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty. Zmiana istotnych postanowień Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalna, o ile nie jest zmianą Umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt SIWZ. Zmiana istotnych postanowień zawartej Umowy po jej zawarciu w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę jest dopuszczalna przy zachowaniu następujących warunków: 1. W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia, tj. gdy: a.) zmiany zakresu zamówienia wynikają z konieczności zmiany dokumentacji technicznej, skorygowanej przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiającego, b.) zmiana sposobu wykonania zamówienia, materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie. c.) inne niż wymienione w pkt.1 lit. a-b, jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego, albo wynikają z okoliczności, których nie można było przewidzieć. 2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a.) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, b.) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, c.) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, d.) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, e.) konieczności zmiany zakresu robót i finansowania, f.) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, g.) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, h.) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jej wydłużenia), i) wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów, j.) wystąpienia odmiennych od zakładanych warunków geologicznych i terenowych k.) w przypadku zmiany przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w ust W zakresie dotyczącym wynagrodzenia umownego: a.) zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę b.) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia, 4. W innych przypadkach, gdy Zamawiający postanowił zmienić zakres realizowanego zamówienia bądź inne postanowienia Umowy ze względu na nowe okoliczności, o których nie wiedział zawierając Umowę. 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do ich wprowadzenia. 6. Wszelkie zmiany Umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

12 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: publiczne Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie ul. Pabianicka 17/19, Bełchatów, Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji.. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19, Bełchatów, Sekretariat III piętro.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne Bełchatów: Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2014-09-08 10:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/zam_publicz.htm. Ciechanowiec: Remont

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-belchatowski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-belchatowski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-belchatowski.pl ; www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne Bełchatów: Przebudowa instalacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne Bełchatów: Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Tarnów: Remont i dostosowanie istniejącego budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19, 97-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie wektorowej mapy zasadniczej dla obrębów: Wincentów i Wola Wiązowa, położonych w gminie Rusiec, powiat bełchatowski, woj. łódzkie Numer

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Burzenin: Przebudowa pomieszczeń byłego posterunku policji (wraz z wejściem) na lokal użyteczności publicznej Numer ogłoszenia: 162480-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, 53-025

I. 1) NAZWA I ADRES: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, 53-025 1 z 5 Wrocław: Remont pomieszczeń sanitarnych (pomieszczenia natrysków) na poziomie I i II piętra w budynku Domu Słuchacza we Wrocławiu, 50-448 Wrocław, ulica Worcella 9 Numer ogłoszenia: 206200-2010;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs2rypin.pl/ Rypin: Budowa budynku szkolnych warsztatów kształcenia zawodowego przy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku kotłowni na mieszkania socjalne - Dylewo 25a Numer ogłoszenia: 182191-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Tarnów: Modernizacja i doposażenie budynku stacji kontroli pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie Numer ogłoszenia: 417454-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu Systemu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 14.06.2016 Przesyłanie ogłoszeń. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 14.06.2016 Przesyłanie ogłoszeń. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Nowy Dwór Gdański: Przebudowa oraz rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 52. Etap I parter, część południowa budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Wola Krzysztoporska: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Bartoszyce: Wybudowanie placów zabaw w ramach turystycznego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010. Krotoszyn: Usunięcie kolizji - branża energetyczna - w ul. Grudzielskiego i Szosa Benicka (od ul. Grudzielskiego do granic miasta) - przetarg II Numer ogłoszenia: 234741-2010; data zamieszczenia: 30.08.2010

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OR.272.15.2013.EL Mielec, dnia 25 września 2013 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane dostosowanie do użytku dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku przychodni nr 4 - etap 1 oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.starostwo.zamosc.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.starostwo.zamosc. http://bzpo.portal. uzp.gov. pl/index pbp?ogloszenie=soow &pozycja=... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.starostwo.zamosc.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Kraków: Wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż okien i drzwi balkonowych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Olsztyn: Wykonanie Placu Zabaw dla uczniów klas I-III realizowanego w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły podstawowej nr 15 w Olsztynie Numer ogłoszenia: 319366-2013; data zamieszczenia: 07.08.2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl Gnojnik: Budowa chodnika i ścieżki rowerowej z kanalizacją deszczową i oświetleniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-08-14 09:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwlosice.pl/ Łosice: Rozbudowa budynku biurowego na posesji Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji (przebudowy) systemu nawiewno - wywiewnego widowni Sali Moniuszki wraz z modernizacją central wentylacyjnych obsługujących salę prób orkiestry

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Miejskie w Tychach, pl. Wolności 1, Tychy, woj. śląskie, tel , faks 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Miejskie w Tychach, pl. Wolności 1, Tychy, woj. śląskie, tel , faks 32 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.muzeum.tychy.pl Tychy: Aranżacja pomieszczeń na Stadionie Miejskim w Tychach na cele Tyskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Warszawa: Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wielkopolski: Budowa kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką

Ostrów Wielkopolski: Budowa kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką 1 z 5 2013-08-09 08:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl/folder/104, bip.wokiss.pl/pzd_ostrow/ Ostrów Wielkopolski:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.mielec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.mielec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.mielec.pl Mielec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap II-Kolektor

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsschiojaroslaw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsschiojaroslaw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsschiojaroslaw.edu.pl Jarosław: Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.ibdim.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.ibdim.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.ibdim.edu.pl Warszawa: Rozbudowa przyłącza wodociągowego do celów przeciwpożarowych (ppoż) na

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Budowa Budynku Usługowo-Administracyjnego z garażem dwustanowiskowym, na dz. nr 206 w Brzezince, etap V- kotłownia gazowa, c.o., podłoża i posadzki, przyłącza sieci wod.-kan. i kanalizacji deszczowej.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Mikołajki Pomorskie: Budowa ulicy Cichej, Słonecznej i Spacerowej w Mikołajkach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Niedźwiedź: Dostawa i montaż wolnostojących obiektów toalet publicznych Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy, ul. Sądowa 1, Bolesławiec, woj. dolnośląskie, tel. 075

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy, ul. Sądowa 1, Bolesławiec, woj. dolnośląskie, tel. 075 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: jelenia-gora.so.gov.pl/index.php?id_jednostki=3 Bolesławiec: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji wodoszczelnej tarasów oraz remontu elewacji budynku technicznego Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 179791-2014; data zamieszczenia: 21.08.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Łowicz: Budowa separatora wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Starzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpsnwe.fantex.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpsnwe.fantex.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpsnwe.fantex.pl Nowa Wieś Ełcka: Roboty budowlane polegające na wymianie urządzeń sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dom Pomocy Społecznej Nr 2 41-200 Sosnowiec ul.jagiellońska 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1)NAZWA I

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lutcza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lutcza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lutcza Numer ogłoszenia: 76640-2012; data zamieszczenia: 13.03.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Koźmin Wielkopolski: Przebudowa ulicy Słonecznej w Koźminie Wielkopolskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl Katowice: Rozbudowa układu zasilania gwarantowanego dla sieci komputerowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: z 7 21.01.2016 12:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ciechocinek.bipst.pl Ciechocinek: Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Kunów: Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ciepielów, dnia 15.07.2015 r. RPORiI 271/14/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl 1 z 6 2015-08-13 12:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Warszawa: Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku nr 31

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych Numer ogłoszenia: 52349-2015; data zamieszczenia: 15.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych Numer ogłoszenia: 52349-2015; data zamieszczenia: 15.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych Numer ogłoszenia: 52349-2015;

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2016.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2016. 1 z 5 2015-11-25 11:02 Dąbrowa Górnicza: Przebudowa zespołu szatniowego dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - etap I oraz Wymiana stolarki okiennej w budynkach administracyjnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunice.pl http://bzpl.portal.uzp.gov.pyindex.php?ogloszenie=show&pozycja... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunice.pl Kunice: Remont drogi

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2017.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2017. Lubartów: Budowa kompleksu sportowego Za parkiem MOSiR Lubartów. Boisko i parking Numer ogłoszenia: 226006-2015; data zamieszczenia: 01.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 071 3911580, faks 071 3911590.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 071 3911580, faks 071 3911590. Jordanów Śląski: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim - zbiornik wody czystej Numer ogłoszenia: 115042-2015; data zamieszczenia: 15.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl Dąbrowa Górnicza: Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Warszawa: SVA K:Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja oraz obsługa

Bardziej szczegółowo

Łódź: Roboty budowlane związane z remontem ogrodzenia terenu Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi przy ul. Janosika 136

Łódź: Roboty budowlane związane z remontem ogrodzenia terenu Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi przy ul. Janosika 136 Łódź: Roboty budowlane związane z remontem ogrodzenia terenu Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi przy ul. Janosika 136 Numer ogłoszenia:183912-2014; data zamieszczenia: 30.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl 1 z 5 2014-08-05 14:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi

www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi Lędziny: Modernizacja dróg gminnych: ul. Słoneczna, Botaniczna, Dębowa, Radosna, 30 Lecia, Ekonomiczna Numer ogłoszenia: 247546-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_legnica Legnica: Remonty dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Bartoszyce: Przebudowa drogi gminnej Falczewo - droga

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem: 149965-2015

Ogłoszenie zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem: 149965-2015 Ogłoszenie zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem: 149965-2015 NT.2.212.33.2015 Poznań: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja brodzika pływalni letniej Chwiałka wraz z budową stacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugsokoly.bip.podlaskie.pl Sokoły: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przewozyregionalne.pl Poznań: Budowa sieci trakcyjnej /obszar umywalni/ wraz z instalacją do

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Nowy Dwór Mazowiecki: SVA K: Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Warszawa: ZRB K: Wykonanie robót wewnętrznych branży budowlanej, sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Wawrzeńczyce: Rozbudowa budynku strażnicy OSP o garaż dla samochodu strażackiego z instalacją

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Racławice, Racławice 15, Racławice, woj. małopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Racławice, Racławice 15, Racławice, woj. małopolskie, tel , faks Racławice: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: Głupczów - Głupczów Żabieniec - w km. 0+000-0+500, nr ewid. 307 Górka Kościejowska - Wrocimowice - w km. 0+000-0+500, nr ewid. 380 Marchocice

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: WYKONANIE WYMIANY I MODERNIZACJI INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INSTALACJĄ ZESTAWU ROZDZIELCZEGO INSTALACJI C.O. W BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OR.272.10.2013.EL Mielec, dnia 17 lipca 2013 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane budowa instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania wytwarzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby Domu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 4 2015-04-21 11:20 Tuchola: Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla Szpitala Tucholskiego Spółki z o.o. w Tucholi Numer ogłoszenia: 55869-2015; data zamieszczenia: 21.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatropole.pl ; www.teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/ Opole: Adaptacja budynku Teatru im.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30. Mochowo: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap VII Numer ogłoszenia: 262954-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Strzyżów: Kompleksowa termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół w Strzyżowie wraz ze zmianą źródeł wytwarzania energii, wykonanie mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła w budynku

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.radymno.pl Radymno: Przebudowa istniejącej ulicy Mikołaja Reja oraz budowa chodnika dla pieszych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wykonanie 4 podjazdów dla niepełnosprawnych dla PWSZ w Koninie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wykonanie 4 podjazdów dla niepełnosprawnych dla PWSZ w Koninie Piątek, 14 listopada 2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wykonanie 4 podjazdów dla niepełnosprawnych dla PWSZ w Koninie Konin: Wykonanie 4 podjazdów dla niepełnosprawnych dla PWSZ w Koninie Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl Katowice: Projekt i przebudowa pomieszczeń dla Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Wykonanie remontu budynków Teatru Narodowego w Warszawie: 1) Remontu części

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-05-19 14:37 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zp.sw.gov.pl Łowicz: Remont pomieszczeń budynku starej kotłowni z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Numer ogłoszenia: 34865-2011; data zamieszczenia: 31.01.2011

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej w Nowej Dębie Numer ogłoszenia: 326264-2014; data zamieszczenia: 02.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl Rawa Mazowiecka: Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Bartoszyce: Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie. Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ Gorzów Wielkopolski: Remont pomieszczeń Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski: Remont wraz z dobudową dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim 26 Marca 44

Wodzisław Śląski: Remont wraz z dobudową dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim 26 Marca 44 Wodzisław Śląski: Remont wraz z dobudową dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim 26 Marca 44 Numer ogłoszenia: 116607-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Skoczów: Przebudowa boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo