Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania części sanitarnej Opis techniczny Część rysunkowa Rzut piwnic instalacja wodna i p.poż rys. nr S.-01 Skala 1:100 Rzut parteru instalacja wodna i p.poż rys. nr S.-02 Skala 1:100 Rzut I piętra instalacja wodna i p.poż rys. nr S.-03 Skala 1:100 Rzut II piętra instalacja wodna i p.poż rys. nr S.-04 Skala 1:100 Rozwinięcie instalacji wody rys. nr S.-05a Skala 1:100 Rozwinięcie instalacji wody rys. nr S.-05b Skala 1:100 Rzut piwnic instalacja kanalizacji rys. nr S.-06 Skala 1:100 Rzut parteru instalacja kanalizacji rys. nr S.-07 Skala 1:100 Rzut I piętra instalacja kanalizacji rys. nr S.-8 Skala 1:100 Rzut II piętra instalacja kanalizacji rys. nr S.-9 Skala 1:100 Rzut dachu instalacja kanalizacji rys. nr S.-10 Skala 1:100 Rozwinięcie kanalizacji rys. nr S.-11A Skala 1:100 Rozwinięcie kanalizacji rys. nr S.-11B Skala 1:100 Rozwinięcie instalacji ogrzewczej rys. nr S.-12 Skala 1:100 Rzut piwnic instalacja c.o. rys. nr S.-13 Skala 1:100 Rzut piwnic instalacja c.o. rys. nr S.-14 Skala 1:100 Rzut piwnic instalacja c.o. rys. nr S.-15 Skala 1:100 Rzut parteru instalacja c.o. rys. nr S.-16 Skala 1:100 Rzut I piętra instalacja c.o. rys. nr S.-17 Skala 1:100 Rzut II piętra instalacja c.o. rys. nr S.-18 Skala 1:100 Kotłownia schemat rys. nr S.-19 Instalacja gazu - rzut rys. nr S.-20 Skala 1:100 Instalacja gazu -rozwinięcie rys. nr S.-21 Skala 1:100 Instalacja wentylacji mechanicznej -rzut rys. nr S.-22 Skala 1:100

11 PB- ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny do projektu rozbudowy i przebudowy wewnętrznej instalacji wody, p.poż, kanalizacji, ogrzewczej,gazu i wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej dla budynku szkolnego, zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul.ciernie 30. Komunikacja w budynku odbywać się będzie przez dwie klatki schodowe, każda klatka komunikować będzie dwa poziomy budynku jedna z nich trzy. Do lokalu doprowadzony zostanie czynnik do ogrzewania z kotłowni lokalnej gazowej istniejącej o mocy 200kW. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie inwestora Projekt Architektoniczny Normy i wytyczne do projektowania Katalogi firmy HAWLE, TERMET, UPONOR, WAVIN,GEORGE FISHER, POWOGAZ, ZAKRES OPRACOWANIA cz.i Opracowanie obejmuje projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych w zakresie: -instalacji wody zimnej, ciepłej i p.poż -kanalizacji sanitarnej -instalacji ogrzewczej - wentylacji sali gimnastycznej

12 PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE CZĘŚĆ I 1.INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 1.1.WODA ZIMNA I CIEPŁA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Woda dla potrzeb budynku doprowadzona jest istniejącym przyłączem zasilanym z wodociągu miejskiego. W pomieszczeniu technicznym wymieniony zostanie zestaw wodomierza głównego sprzężonego MW/JS 50/2,5 f. Powogaz. Sposób montażu: Do budynku wchodzi istniejące przyłącze przejście przez ścianę w piwnicy zmodernizować i wykonać w rurze ochronnej stalowej dn100. Przestrzeń pomiędzy rurą przewodowa a osłonową wypełnić łańcuchami uszczelniającymi f. Integra Gliwice ŁU-3. Po przejściu przez ścianę zabudować zestaw wodomierza głównego. Przed wodomierzem zamontować zawór kulowy prosty odcinający, następnie redukcję, wodomierz, zawór odcinający ze spustem, zawór antyskażeniowy, dyfuzor, filtr i zawór odcinający. Zestaw wodomierza montować na konsoli lub zastosować podpory pod wodomierz. Wodomierz zamontować minimum 0,4 m ponad posadzką pomieszczenia technicznego. Za zestawem wodomierzowym zamontować zestaw hydroforowy. Rozprowadzenie wody zimnej pod stropem piwnicy i w posadzce parteru części dobudowanej. Piony prowadzone zostaną w szachtach instalacyjnych. Przewody rozprowadzające wykonać ze stali dn50. Każdy pion odciąć zaworem dn50. Przewody rozprowadzające należy zaizolować termicznie. Przygotowanie ciepłej wody: W każdym sanitariacie na parterze należy zamontować pompę ciepła- powietrzną f. Viessmann o pojemności 280l. Pompa włączona zostanie na dogrzewanie w okresie zimy do instalacji ogrzewczej w okresie letnim posiada dogrzewającą grzałkę elektryczną 1,5kW. Pompa typu Vitocal 160A.Ciepła woda rozprowadzana będzie pionami na kondygnację wyższą do sanitariatów. ZASTOSOWANE URZĄDZENIA i ARMATURA dla przyłącza: -zawór odcinający dn50 kulowy, -wodomierz WM 50/JS 2,5 dn50f. Powogaz, -zawór odcinający dn50 ze spustem, -zawór antyskażeniowy BA 4760 dn65 f.danfoss, -filtr skośny dn65. Valvex,

13 PB- ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE -zawór odcinający dn65, -zawory podpionowe odcinające dn50, -pompa ciepła powietrze-woda typu Vitocal 160A f.viessmann MATERIAŁ Wypełnienie rur osłonowych na wejściu przyłącza - łańcuch uszczelniający f. Integra Gliwice ŁU-3. Instalację wody zimnej rozprowadzającą wykonać z rur stalowych ocynkowanych, gwintowanych, uszczelnianych konopiami i pastą grafitową. Przewody zaizolować otuliną typu Thermaflex FRZ-J o grubości 9mm. Po wykonaniu instalacji oraz pozytywnych prób ciśnieniowych należy wykonać izolacje przewodów za pomocą otulin z polietylenu firmy Thermaflex. Przewody mocować za pomocą zawiesi typowych f. Hilti w rozstawie do 1,5m. Instalacja wody zimnej i ciepłej w obrębie pionów i snitariatów zaprojektowana została z rur systemu Uponor PE-RT/AL/PE-RT lub innych równorzędnych typu PE- RT/AL/PE-RT z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą z aluminium zgrzewanego na zakładkę. Do łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane Uponor PE-RT/AL/PE-RT albo inne równorzędne, wykonane z mosiądzu cynowanego w komplecie z tuleją zaciskową z aluminium lub złączki z PPSU, w komplecie z tuleją zaciskową ze stali nierdzewnej. Przewody prowadzić w ścianach i w posadzkach, w rurach osłonowych peszla. Przejścia przez ściany wykonać pod kątem prostym, uważając by w grubości przegród nie wypadały połączenia przewodów. Przewody należy układać zgodnie z wytycznymi, prowadząc je ze spadkiem min. 3 mm/m w kierunku zgodnym z przepływem wody. Przewody wodociągowe układać: - 15 cm od przewodów poziomych kanalizacyjnych, układając je ponad tymi przewodami, - 20 cm od przewodów elektrycznych. Przewody wody ciepłej izolować w każdym przypadku kształtkami z pianki poliuretanowej o gr. min. 4 mm, a kolana i trójniki min.6 mm. PRÓBA SZCZELNOŚCI Po zamontowaniu wykonać próbę szczelności na ciśnienie równe 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 0,9 MPa. Próbę szczelności instalacji wody ciepłej wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 o C. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić przy ciśnieniu równym ciśnieniu wodociągowemu. 1.2.KANALIZACJA

14 PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE W budynku zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej złożonej z sześciu pionów kanalizacyjnych, dwa piony w każdym sanitariacie. Piony pojedynczo lub połączone po dwa wyprowadzone zostaną leżakami prowadzonymi w posadzce parteru w części dobudowanej i pod stropem piwnicy w części istniejącej, do studzienek rewizyjnych 425PVC f.wavin. Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez ścianę zewnętrzną należy wykonać w rurze osłonowej dn250. Uszczelnić przestrzeń przejścia pomiędzy rurami łańcuchami analogicznie jak przejście wody. Leżaki instalacji na poziomie parteru i piwnicy wykonać z rur 110, natomiast przed wyjściem z budynku na odcinku pionowym wykonać dyfuzor 110/160 i rewizję 160. Piony należy prowadzić w szachtach instalacyjnych i wyprowadzić ponad dach na wysokość min.1,0m, zakończyć rurami wywiewnymi. W sanitariatach odpływy z przyborów sanitarnych należy zasyfonować, a następnie prowadzić w i pod posadzką, tak aby zachować wymagane spadki przewodów. Wymagany spadek przewodów to 2,0%. W piwnicy wykonać studnię schładzającą dla potrzeb kotłowni. Kanalizację zewnętrzną wyprowadzić jak w projekcie podstawowym. MATERIAŁ i ARMATURA Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur i kształtek podposadzkowych PVC typu f.wavin, łączonych na wcisk i uszczelkę, w obrębie pionów i sanitariatów. Pod stropem piwnicy wykonać kanalizację z rur HDPE łączonych przez zgrzewanie doczołowe lub analogicznych wytrzymałościowo, dopuszcza się łączenie kielichowe. Mocowanie przewodów wg wytycznych systemu producenta rur, kompensacja przy pomocy kielichów kompensacyjnych montownych przed trójnikami, przy pomocy uchwytu kotwiacego. Mocowanie wykonać za pomocą obejmy rurowej połączonej z płytką montażową rurą stalową gwitowaną. Stosować obejmy φ ½ i ¾. Mocowanie rur PVC wg systemu mocowań Wavin,lub innego producenta analogicznego do producenta rur PVC. Wypełnienie rur osłonowych na wejściu przyłącza - łańcuch uszczelniający f. Integra Gliwice ŁU-3. -dyfuzor 110/160 sztuk 1 -rewizja 160 sztuk 1 -rewizja 110 sztuk 6 -rury wywiewne 110PVC sztuk 6 PRÓBA SZCZELNOŚCI Instalację kanalizacyjną należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu wody. 1.3.P.POŻ. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Woda dla potrzeb budynku doprowadzona jest istniejącym przyłączem zasilanym z wodociągu miejskiego. W pomieszczeniu technicznym wymieniony zostanie zestaw wodomierza głównego sprzężonego MW/JS 50/2,5 f. Powogaz. Za zestawem wodomierzowym zamontować zestaw hydroforowy. Rozprowadzenie instalacji p.poż stropem piwnicy i pod stropem parteru części dobudowanej. Piony prowadzone zostaną po klatkach schodowych, hydranty zlokalizowano przy każdym wejściu zewnętrznym i na każdej kondygnacji klatki schodowej. Wydajność hydrantu 1,0l/s,

15 PB- ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE wymagane ciśnienie wypływu z prądownicy 0,2M Pa. Przewody rozprowadzające wykonać ze stali jako spawane dn50. ZASTOSOWANE URZĄDZENIA i ARMATURA -zawór odcinający dn50 kulowy, -hydrant HP25 z wężem półsztywnym 30m, umieszczony w atestowanych szafkach szt.8 2.INSTALACJA OGRZEWCZA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Zaprojektowano instalację ogrzewczą wodną, zasilaną z kotłowni lokalnej o mocy 200kW. Instalacja centralna rozprowadza wodę grzewczą do instalacji rozdzielczej leżakowej rozprowadzonej pod stropem piwnicy i przy podłodze oraz w posadzce w części rozbudowanej. Instalacja pracować będzie na parametry 75/55 o C. Zastosować grzejniki stalowe płytowe f.purmo typu CV dolnozasilane lub analogiczne grzejniki stalowe płytowe z zaworem odcinającym przy grzejniku, grzejnik posiadają zintegrowaną głowicę termostatyczną grzejniki. W cześci przedszkolnej i wczesno szkolnej zastosować obudowę dla grzejników. Przewody prowadzone w bruzdach na załamaniach muszą mieć możliwość swobodnego wydłużania. W tym celu należy zostawić dłuższą bruzdę za przewodem około 3 cm i wypełnić skrawkami pianki Thermaflex przed zamknięciem bruzdy. Na najwyższych punktach instalacji montować automatyczne zawory odpowietrzające. Przejście rur przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających swobodne przemieszczania się przewodów. Przejścia przewodów przez Całą instalacje w pomieszczeniach użytkowych wykonać jako krytą. ZASTOSOWANE URZĄDZENIA -grzejniki stalowe płytowe typu PURMO z podłączeniem dolnym z wmontowana głowicą termostatyczną, -rozdzielacz ogrzewania lokalowego JS90-0,6-NC dn15 qn=0,6m3/h, qmax=1,2m3/h szt 26 MATERIAŁ -instalację wykonać z rur systemu TECEFLEX lub innych równorzędnych typu PE- RT/AL/PE-RT z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą z aluminium zgrzewanego na zakładkę, odpornych na dyfuzje tlenu. Przewody rozprowadzające o dużych średnicach powyżej dn50 wykonać z PE zgrzewanego. Do łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane TECEFLEX albo inne równorzędne, wykonane z mosiądzu cynowanego w komplecie z tuleją zaciskową z aluminium lub złączki z PPSU, w komplecie z tuleją

16 PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE zaciskową ze stali nierdzewnej. PRÓBA SZCZELNOŚCI Po zamontowaniu instalacji i urządzeń należy przeprowadzić próbę szczelności. W pierwszej kolejności instalacje poddać próbie na zimno, którą należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 0 O C. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem rur oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Cała instalacje należy napełnić wodą czysta na 24 h przed wykonaniem próby, dokładnie odpowietrzając wszystkie grzejniki i urządzenia. Następnie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów i sprawdzić szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym w instalacji. W następnej kolejności należy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej. Wyniki badania należy uznać za pozytywne jeżeli w ciągu 20 min. manometr nie wykaże spadku ciśnienia. Po uruchomieniu źródła ciepła wykonuje się próbę szczelności na gorąco. Próbę należy wykonać przy najwyższych parametrach czynnika grzejnego lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem do próby szczelności instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany przez co najmniej 72 h. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. Fakt dokonania płukania i próby szczelności instalacji należy w obecności inspektora odnotować w dzienniku budowy. Szczegółowe warunki przeprowadzenia prób szczelności są określone Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót... Następnie wykonać izolacje termiczna o grubości: Przewody rozdzielcze 9mm otuliny z polietylenu Thermaflex. 3.INSTALACJA GAZU ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Instalacja gazowa wewnętrzną do zasilenia kotłowni gazowej istniejąca, sprawna o wymaganym przekroju zasilania. Modernizacja obejmie modernizację skrzynki gazowej z montażem zabezpieczenia zaworu typu MAG 3 f.flamagaz ZASTOSOWANE URZĄDZENIA -Zawór MAG-3 Flama Gaz sztuk 1 MATERIAŁ -instalację wykonać z rur stalowych czarnych dn50 bez szwu spawanych, - przewody przez przegrody przeprowadzać w tulejach ochronnych o dwie dymensje większych niż średnica rury, przestrzeń pomiędzy rurą a tuleja wypełnić kitem plastycznym (gazoszczelnym), kuchenkę podlączyć do instalacji przy pomocy przewodu elastycznego metalwego, -przepusty w ścianach oddzielenia pożarowego wypełnić masą ogniochronną Hilti typu CP 601S, 4.KOTŁOWNIA GAZOWA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

17 PB- ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE Istniejąca kotłownia posiada wystarczającą moc do ogrzania budynku Kotłownia posiada systemowe podłączenie instalacji gazu dn50. Kotłownia zasila obecnie instalację ogrzewczą systemu otwartego ze wzbiorczym naczyniem otwartym umieszczonym na dachu budynku. Modernizacji i przebudowie poddaje się część kotłowni montaż nowego rozdzielacza z zabudową dwóch pomp na instalację ogrzewczą, zabudowę naczynia wzbiorczego. Zabezpieczeniem kotłowni przed wzrostem ciśnienia w wyniku rozszerzalności objętości cieczy jest naczynie wzbiorcze ciśnieniowe N400 l f.reflex Zabezpieczeniem pomp ciepła dla ciepłej wody przed wzrostem ciśnienia w sieci wodociągowej są naczynia Dt5 60l f.reflex Ciepła woda podgrzewana będzie w trzech pompach ciepła powietznych- typu Vitocal 160A o pojemności 280l. Zasobniki wspomagane będą z instalacji ogrzewczej, instalacja ogrzewcza wpięta bezpośrednio do wężownicy zasobnika pompy. Zastosowano pompę f.viessman. ZASTOSOWANE URZĄDZENIA - Kocioł gazowy sztuk 2 - istniejący -Zawór MAG-3 Flama Gaz sztuk 1 -pompa obiegu ogrzewanie Magma F Grunfos -pompa obiegu zasilania zasobników Magma F Grunfos Kanał nawiewny 30x35cm wykonać w ścianie zewnętrznej kotłowni na wysokości dolnej krawędzi kanału 0,3m ponad posadzką. Kanał wywiewny - istniejący MATERIAŁ Instalację wewnątrz kotłowni wykonać z rur stalowych. Kanał nawiewny wykonać z blachy ocynkowanej 0,5m. PRÓBA SZCZELNOŚCI Po zamontowaniu instalacji i urządzeń należy przeprowadzić próbę szczelności. W pierwszej kolejności instalacje poddać próbie na zimno, którą należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 0 O C. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem rur oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Cała instalacje należy napełnić wodą czysta na 24 h przed wykonaniem próby, dokładnie odpowietrzając wszystkie grzejniki i urządzenia. Następnie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów i sprawdzić szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym w instalacji. W następnej kolejności należy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej. Wyniki badania należy uznać za pozytywne jeżeli w ciągu 20 min. manometr nie wykaże spadku ciśnienia. Po uruchomieniu źródła ciepła wykonuje się próbę szczelności na gorąco. Próbę należy wykonać przy najwyższych parametrach czynnika grzejnego lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem do próby szczelności instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany przez co najmniej 72 h. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. Fakt dokonania płukania i próby szczelności instalacji należy w obecności inspektora odnotować w dzienniku budowy. Szczegółowe warunki przeprowadzenia prób szczelności są określone Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót... Następnie wykonać izolacje termiczna o grubości: Przewody rozdzielcze 9mm otuliny z polietylenu Thermaflex.

18 PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE 5.WENTYLACJA SALE LEKCYJNE Do sal lekcyjnych należy doprowadzić około 400m3/h świeżego powietrza zakładając 20 osób w sali. Napływ świeżego powietrza zapewnić należy przez nawiewniki szczelinowe okienne typu Swing UP f.flop System. Awaryjnie należy zamontować zawór samonastawny świeżego powietrza typu VTK 160 f.systemair. Wywiew kanałami murowanymi. Na kanałach nalezy zamontować wentylatory dachowe typu VLPE E22o f. Flop System. Włączenie wentylatora sprzężone z włącznikiem świtła w klasie. SANITARIATY Do sanitariatów doprowadzić świeże powietrze kratkami kontaktowymi z innych pomieszczeń typu korytarze i klatki schodowe. Wykonać otwory nawiewne w drzwiach wejściowych do sanitariatów. Na klatki schodowe w pobliżu sanitariatów wykonać nawiew przez ścianę zewnętrzną 22x10cm. Wywiew kanałami murowanymi. Przy wejściu do kanału wentylacyjnego zamontować wentylator wyiewny łazienkowy typu Lumo o wydajności 79m3/h.Włączenie wentylatora sprzężone z włącznikiem świtła. SALA GIMNASTYCZNA Założono,że w sali przebywa 20 osób ćwiczących i 25 osób na widowni. Ilość minimalna świżego powietrza dla ćwiczących 100m3/h osobę Ilość minimalna świżego powietrza dla kibiców 30m3/h osobę Sumaryczna ilość świeżego powietrza 2750m3/h Krotność wymiany powietrza zalecana dla sali gimnastycznej 2-6 wymian/h Kubatura sali 4300m3, Ilość powietrza nawiewnaego 9600m3/h Ilość powietrza wywiewanego 12000m3/h Instalacja pracuje na podciśnieniu. Dobrano centrale nawiewno-wywiewną z wymiennikiem krzyżowym, nagrzewnicą wodną o mocy 15kW, chłodnicą freonową typu VS 120, montowaną na stropie łącznika przyległego do sali gimnastycanej. Dobrano dziesięć nawiewników 150x100mm, dziesięć wywiewnych kratek 100x100, instalacę wykonać z blachy ocynkowanej o grubości 0,5mm, zaizolować termcznie. Organizacja wymiany powietrza góra góra z nawiewem w strefę przebywania ludzi z ok.3,5m. Wywiew przy szczycie ścian. Opracował : Magdalena Osiewacz-Drab nr upr. 243/DOŚ/06 Podstawa prawna. & Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 44) wraz z późniejszymi zmianami;

19 PB- ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE & Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami; & Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129) wraz ze zmianami (Dz. U. nr 91) z 28 czerwca 2002r. & PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3; & PN-73/B Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania; & PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach; & PN-76/B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe. powietrza zewnętrznego; & PN-78/B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego, przebywania ludzi

20 PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE

21 1. Kotłownia - opis przyjętego rozwiązania (na podstawie PB objęty pozwoleniem na budowę nr 1444/2008) Zaprojektowano niskotemperaturową kotłownie wodną opalaną gazem. Dobrano dwa kotły kondensacyjne firmy De Dietrich typ C każdy o mocy Q=200 kw. Każdy kocioł wyposażony jest w regulator Diematik 3, który steruje modulacyjna pracą palnika kotła, pompy kotłowej, obiegiem instalacji c.o. oraz obiegiem c.w.u. Kocioł zabezpieczony będzie zaworem bezpieczeństwa, pełnoskokowym membranowym firmy SYR , natomiast instalacja naczyniem wzbiorczym przeponowym firmy REFLEX N200. W pomieszczeniu kotłowni umieszczono rozdzielacze, pompy obiegowe c.o., wentylacji oraz pompy kotłowe. Zastosowano pompy firmy Wilo. - TOP S 65/7 (obieg kotłowy) - TOP E 30/1-7 (obieg nr 1 c.o., obieg wentylacji) - TOP - E 30/1-10 (obieg nr 2 i 3 c.o.) W celu zmiany parametrów czynnika grzewczego w instalacji c.o. zastosowano zawory trójdrogowe sterowane automatycznie temperaturą zewnętrzną oraz temperaturą czynnika grzejnego. Dobrano zawory mieszające trójdrogowe z przelotem prostym firmy Honeywell: DR 32 GFLA, z napędem VMM20 (obieg 1, obieg 3) DR 50 GFLA, z napędem VMM20 (obieg 2) Odprowadzenie spalin oraz napływ powietrza do spalania przewidziano kominem Powietrzno - spalinowym ze stali kwasoodpornej z uszczelkami gumowymi typ MKKD firmy MK Żary oddzielnie dla każdego kotła. W kotłowni przewidziano stację uzdatniania wody firmy BWT przepływ 0,7 m 3 /h Zmiany w kotłowni dotyczą rezygnacji z urządzeń i armatury do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Zastosowano punktowy podgrzew ciepłej wody przy pomocy 3 pomp ciepła typu powietrze woda. Dopuszcza się zmianę urządzeń na odpowiadające parametrom urządzeń innych producentów po konsultacji z projektantem. 2. Przyłącze wody. Dodatkowo należy zrealizować 4 przyłącza wody w40 do budynków sąsiednich, które w wyniku rozbudowy szkoły zostaną odcięte od likwidowanej sieci. Przyłącza należy zasilić z sieci bieżącej w ulicy w160. Włączyć za pomocą opaski do nawiercania. Długośc przyłączy 210m.

22 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH, ŚWIEBODZICE, UL.CIERNIE ŚWIEBODZICE, DZ.NR 448; DANE EWIDENCYJNE 1.1. OBIEKT BUDYNEK SZKOŁY 1.2. ADRES : ŚWIEBODZICE,UL.CIERNIE 30, DZIAŁKI NR : 448; INWESTOR : URZĄD MIEJSKI RYNEK1, ŚWIEBODZICE 1.4. FAZA DOKUMENTACJI : PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY 1.5. TERMIN WYK.DOKUMENT : MAJ 2009 r JEDNOSTKA PROJEKTOWA : Autorska Pracownia Architektury mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski Świdnica,ul. K. Miarki PROJEKTANT : mgr inż.arch.andrzej Grzybowski 1.8. AUTORZY OPRACOWANIA : - CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA : projektant : mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski sprawdzający : mgr inż. arch. Adam Mądrzak asystent proj.: Janusz Szczęśniak asystent proj.: Artur Schab

23 2 2. DANE TECHNICZNE OBIEKTU 2.1. BUDYNEK ISTNIEJĄCY PRZEBUDOWA POWIERZCHNIA ZABUDOWY P Z = 444,20 m POWIERZCHNIA UŻYTKOWA P n = 1187,80 m KUBATURA V = 6440,90 m BUDYNEK PROJEKTOWANY ROZBUDOWA POWIERZCHNIA ZABUDOWY P Z = 1589,50 m POWIERZCHNIA UŻYTKOWA P u = 2112,60 m KUBATURA V = 14763,90 m 3 3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 3.1. PODZIAŁ POWIERZCHNI DZIAŁKI NR 448, POW. DZIAŁEK : P DZ = 5146,0 m POW. ZABUDOWANA : P Z = 2217,3 m POW. UTWARDZONA : P CH = 957,7 m POW. ZIELENI : P ZIEL = 1971,0 m ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK Na działkach nr 161/8, 161/9 ( objętych opracowaniem ) występują następujące elementy zagospodarowania : ISTNIEJĄCY BUDYNEK Istniejący budynek szkoły wchodzący w zakres przedmiotowego projektu. Budynek składający się z trzech kondygnacji nadziemnych, częściowo podpiwniczony. Całość przykryta stropodachem wentylowanym krytym papą asfaltową PROJEKTOWANY BUDYNEK ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU Projektowana rozbudowa istniejącego budynku szkoły. Główna część obiektu dwukondygnacyjna, łącznik pomiędzy istniejącym a projektowanym zaprojektowany jako komunikacja i składający się z trzech kondygnacji. Łącznik z węzłem sanitarnym wraz z salą gimnastyczną zaprojektowano jako parterowy. Całośc rozbudowy bez podpiwniczenia. Dachy łupinowe kryte blachą stalową układaną na rąbek stojący PIESZE DOJŚCIA DO BUDYNKU ORAZ ŚCIEŻKI WOKÓŁ BUDYNKU Ścieżki zaprojektowano z kostki betonowej. Przebieg ścieżek przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. Uwarstwienie nawierzchni: - kostka betonowa gr. 6 cm, - podsypka piaskowo - cementowa gr. 3-5 cm, - warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm, - grunt rodzimy.

24 MIEJSCE POSTOJOWE Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na terenie inwestora zaprojektowano miejsca postojowe, które ze względu na brak możliwości innej lokalizacji zostały usytuowane we frontowej części działki. Lokalizację miejsc postojowych przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. Uwarstwienie nawierzchni: - kostka betonowa gr. 10 cm, - podsypka piaskowo cementowa gr. 3-5 cm, - podbudowa górna z kruszywa łamanego 4-31,5 gr. 8 cm, - podbudowa dolna z kruszywa łamanego 31,5-63 gr. 15 cm, - warstwa odsączająca z piasku gr. 25 cm, - grunt rodzimy MIEJSCE NA NIECZYSTOŚCI STAŁE Ze względu na kolizję istniejącego boksu śmietnikowego z projektowaną rozbudową przewidziano jego wyburzenie. Na terenie działek inwestora wyznaczono nowe miejsce utwardzone pod kontener na nieczystości stałe. Lokalizację przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu ZIELEŃ (TRAWNIKI) Na terenie działki część biologicznie czynną stanowią trawniki. 4. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH - ZMIANY Zakres zmian projektowych obejmuje: 1) Zmianę układu funkcjonalnego obiektu istniejącego i projektowanego. 2) Zmianę lokalizacji elementów zagospodarowania terenu (dojścia i chodniki, miejsca postojowe, miejsce na pojemnik na nieczystości stałe, boisko szkolne). 3) Przewiduje się likwidację istniejącego muru wzdłuż drogi gminnej dz.nr 447 i niewygrodzenie terenu szkoły na odcinku odpowiadającym długości projektowanego obiektu. Wynika to z konieczności uzyskania bezpośredniego dojazdu pożarowego do budynku wzdłuż jego dłuższego boku. Mur od strony działki nr 449 należy zachować i wyremontować. 4)Projekt objęty Pozwoleniem na Budowę nr 1444/2008 z dnia 12 listopada 2008, obejmował zakresem swego opracowania wytyczne dotyczące przekładki istniejącej sieci wodociągowej dn40 oraz dwóch przyłączy wodociągowych dn40 i dn32. Istniejące sieci kanalizacji sanitarnej i bezodpływowy zbirnik ścieków zostaną zlikwidowane wg wytycznych objętych powyższym opracowaniem. Nie zmieniamy zapotrzebowania na dostawę wody i odbiór ścieków oraz zapotrzebowania na gaz i ilości odprowadzanych wód opadowych, rozwiązania dotyczące przyłączeń i miejsca wpięc do sieci zewnętrznych pozostają bez zmian wg projektu pierwotnego. 5. OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO 5.1. BUDYNEK ISTNIEJĄCY PRZEBUDOWA Istniejący obiekt szkoły jest częściowo podpiwniczony, trzykondygnacyjny. Budynek przeznaczony jest do przebudowy w celu dostosowania jego pomieszczeń na potrzeby integracyjnej szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W obiekcie przewidziano pomieszczenia klas 0-5, sanitariaty dla dzieci oraz personelu wychowawczego, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, pom. podręcznego archiwum oraz gabinety ( lekarski, pedagoga i psychologa, logopedy ).

25 Zakłada się całkowitą likwidację istniejących sanitariatów usytuowanych w trzykondygnacyjnej przybudówce ( od strony podwórka ). Rozwiązania materiałowe dot. istn. obiektu są opisane w kolejnych punktach opisu technicznego. Opis stanu istniejącego budynku jest przedstawiony w opinii technicznej w części konstrukcyjnej projektu BUDYNEK PROJEKTOWANY - ROZBUDOWA Projektowany obiekt rozbudowa jest przedsięwzięciem umożliwiającym powstanie kompleksu publicznego zespołu szkół integracyjnych składających się z oddziału zerowego, szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Sale lekcyjne są przewidziane na 20 uczniów a cały kompleks przystosowany do przyjęcia ok.200 uczniów. Projektowany obiekt składa się z łącznika pomiędzy istn. budynkiem i projektowanym, głównego budynku szkoły oraz budynku sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem. Rozwiązania materiałowe dot. proj. obiektów są opisane w kolejnych punktach opisu technicznego ŁĄCZNIK Łącznik pomiędzy istniejącym budynkiem i projektowanymi obiektami jest trzykondygnacyjny. W jego części centralnej usytuowano dźwig czteroprzystankowy. Dźwig przystosowany jest do przewozu osób na wózku inwalidzkim lub osoby na noszach lub łóżku BUDYNEK GŁÓWNY Główny budynek projektowanej szkoły jest obiektem niepodpiwniczonym, dwukondygnacyjnym. W skład funkcjonalny wchodzą następujące pomieszczenia: - jedna klasa podstawowa ( 6 ) - trzy klasy gimnazjalne ( 1-3 ) - pracownia fizyczno-chemiczna z zapleczem - sala komputerowa - sala językowa - sanitariaty i pom. gospodarcze na parterze i piętrze - biblioteka - świetlica - stołówka z niezbędnym zapleczem do wydawania dostarczanych z zewnątrz posiłków - komunikacja ( korytarze, przedsionek, wewnętrzny hall, klatka schodowa ) ŁĄCZNIK DO SALI GIMNASTYCZNEJ Łącznik do sali gimnastycznej jest obiektem niepodpiwniczonym, parterowym. W obiekcie zlokalizowano : - korytarz łączący przyziemię szkoły z salą gimnastyczną - szatnie i sanitariaty chłopców i dziewcząt - pom.do rehabilitacji dzieci - pom.nauczyciela - pom.magazynowe SALA GIMNASTYCZNA Budynek sali gimnastycznej jest obiektem jednoprzestrzennym o wym. wewnętrznych 20,6 m x 28,0 m.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64 08-110 SIEDLCE INWESTOR GMINA MOKOBODY PLAC CHREPTOWICZA 25 O8-124 MOKOBODY TYTUŁ PROJEKTU REMONT BUDYNKU DOMU KULTURY INSTALACJE WEWNĘTRZNE.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 Temat : Adres : Inwestor : Instalacje wod-kan i wentylacji Krotoszyn Oś. Korczaka Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126) Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 I. B Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SZATNIE A. Część opisowa 1. Opis techniczny instalacji sanitarnych wod-kan. B. Część rysunkowa 1/wks Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1:500 2/wks Rzut piwnic. Instalacja

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT TECHNICZNY Temat: instalacja centralnego ogrzewania w budynku Obiekt : Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży Adres: Łomża ul. Aleja Legionów 36. Inwestor: Państwowa Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

III INSTALACJE SANITARNE

III INSTALACJE SANITARNE WILLA OKSZA Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku III INSTALACJE SANITARNE Projektował: mgr inż. Maria Raczko nr upraw. 551/94 Opracował: mgr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji w budynku nr 1 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt.

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. Projekt budowlany Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. EGZEMPLARZ nr 1, 2, 3, 4 INWESTOR: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

1. Standard deweloperski PODSTAWOWY

1. Standard deweloperski PODSTAWOWY Cena za dom uzależniona jest od wybranego standardu. - konstrukcja budynku-murowana 1. Standard deweloperski PODSTAWOWY - ściany konstrukcyjne i osłonowe-murowane, - konstrukcja i pokrycie dachu- Drewniana

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA Informacje ogólne... 2 CZĘŚĆ A INSTALACJA C.O.... 3 1.0 Instalacja centralnego ogrzewania... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50 Rys. IS-2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE WOD.-KAN.

PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE WOD.-KAN. PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE WOD.-KAN. OBIEKT: REMONT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ WRAZ Z INSTALACJĄ WODNĄ PPOŻ ADRES: Ul. Wojska Polskiego 155, dz. nr 418/4, 69-100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INFORMACJA DO PLANU BIOZ INFORMACJA DO PLANU DLA INWESTYCJI : Budowa budynku socjalno technicznego na lotnisku, położonej na działce nr ewid. 109, obr. Gajec, gmina Rzepin. I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Głównej 12 w Gliwicach

Uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Głównej 12 w Gliwicach PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Głównej 12 w Gliwicach Inwestor: Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3, GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3, GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZEŚCIOWEJ - WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA POZIOMIE PODPIWNICZENIA ORAZ PARTERU W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3 W JASLE OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis techniczny. II. Rysunki: Plan sytuacyjno wysokościowy Rzut przyziemia inst. wod kan. Rzut przyziemia instalacja co. - rys.nr.1 - rys.nr.wk.1 - rys.nr.wk.2 - rys.nr.wk.3 - rys.nr.wk.4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Rodzaj opracowania : Instalacja ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania.

PROJEKT BUDOWLANY. Rodzaj opracowania : Instalacja ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania. PROJEKT BUDOWLANY Rodzaj opracowania : Instalacja ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania. Obiekt : Środowiskowy Dom Samopomocy Adres : Mielęcin 42, działka nr 59/2, 59/3,

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI

I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1S Rzut parteru instalacja c.o. skala 1 : 100 2S Rzut 1 piętra instalacja c.o. skala 1 : 100 3S Rzut parteru instalacja wody zimnej, c.w.u. i hydrantowa

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz.

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. nr 372/3 STRONA 1 1 SPIS TREŚCI 1 Spis treści... 1 2 Spis rysunków...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna.

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Kontener socjalny INWESTOR: ZGKiM w Kleczewie ADRES: Genowefa, gm. Kleczew BRANŻA: Sanitarna Projektował:. mgr. inż Karol Bryl GP 7342/116A/94 GP 7342/116B/94 Konin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs ściany fundamentowe bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA 1. Instalacje i urządzenia sanitarne: 1.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 1.1.1 Dane ogólne Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej z

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo