Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania części sanitarnej Opis techniczny Część rysunkowa Rzut piwnic instalacja wodna i p.poż rys. nr S.-01 Skala 1:100 Rzut parteru instalacja wodna i p.poż rys. nr S.-02 Skala 1:100 Rzut I piętra instalacja wodna i p.poż rys. nr S.-03 Skala 1:100 Rzut II piętra instalacja wodna i p.poż rys. nr S.-04 Skala 1:100 Rozwinięcie instalacji wody rys. nr S.-05a Skala 1:100 Rozwinięcie instalacji wody rys. nr S.-05b Skala 1:100 Rzut piwnic instalacja kanalizacji rys. nr S.-06 Skala 1:100 Rzut parteru instalacja kanalizacji rys. nr S.-07 Skala 1:100 Rzut I piętra instalacja kanalizacji rys. nr S.-8 Skala 1:100 Rzut II piętra instalacja kanalizacji rys. nr S.-9 Skala 1:100 Rzut dachu instalacja kanalizacji rys. nr S.-10 Skala 1:100 Rozwinięcie kanalizacji rys. nr S.-11A Skala 1:100 Rozwinięcie kanalizacji rys. nr S.-11B Skala 1:100 Rozwinięcie instalacji ogrzewczej rys. nr S.-12 Skala 1:100 Rzut piwnic instalacja c.o. rys. nr S.-13 Skala 1:100 Rzut piwnic instalacja c.o. rys. nr S.-14 Skala 1:100 Rzut piwnic instalacja c.o. rys. nr S.-15 Skala 1:100 Rzut parteru instalacja c.o. rys. nr S.-16 Skala 1:100 Rzut I piętra instalacja c.o. rys. nr S.-17 Skala 1:100 Rzut II piętra instalacja c.o. rys. nr S.-18 Skala 1:100 Kotłownia schemat rys. nr S.-19 Instalacja gazu - rzut rys. nr S.-20 Skala 1:100 Instalacja gazu -rozwinięcie rys. nr S.-21 Skala 1:100 Instalacja wentylacji mechanicznej -rzut rys. nr S.-22 Skala 1:100

11 PB- ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny do projektu rozbudowy i przebudowy wewnętrznej instalacji wody, p.poż, kanalizacji, ogrzewczej,gazu i wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej dla budynku szkolnego, zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul.ciernie 30. Komunikacja w budynku odbywać się będzie przez dwie klatki schodowe, każda klatka komunikować będzie dwa poziomy budynku jedna z nich trzy. Do lokalu doprowadzony zostanie czynnik do ogrzewania z kotłowni lokalnej gazowej istniejącej o mocy 200kW. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie inwestora Projekt Architektoniczny Normy i wytyczne do projektowania Katalogi firmy HAWLE, TERMET, UPONOR, WAVIN,GEORGE FISHER, POWOGAZ, ZAKRES OPRACOWANIA cz.i Opracowanie obejmuje projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych w zakresie: -instalacji wody zimnej, ciepłej i p.poż -kanalizacji sanitarnej -instalacji ogrzewczej - wentylacji sali gimnastycznej

12 PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE CZĘŚĆ I 1.INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 1.1.WODA ZIMNA I CIEPŁA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Woda dla potrzeb budynku doprowadzona jest istniejącym przyłączem zasilanym z wodociągu miejskiego. W pomieszczeniu technicznym wymieniony zostanie zestaw wodomierza głównego sprzężonego MW/JS 50/2,5 f. Powogaz. Sposób montażu: Do budynku wchodzi istniejące przyłącze przejście przez ścianę w piwnicy zmodernizować i wykonać w rurze ochronnej stalowej dn100. Przestrzeń pomiędzy rurą przewodowa a osłonową wypełnić łańcuchami uszczelniającymi f. Integra Gliwice ŁU-3. Po przejściu przez ścianę zabudować zestaw wodomierza głównego. Przed wodomierzem zamontować zawór kulowy prosty odcinający, następnie redukcję, wodomierz, zawór odcinający ze spustem, zawór antyskażeniowy, dyfuzor, filtr i zawór odcinający. Zestaw wodomierza montować na konsoli lub zastosować podpory pod wodomierz. Wodomierz zamontować minimum 0,4 m ponad posadzką pomieszczenia technicznego. Za zestawem wodomierzowym zamontować zestaw hydroforowy. Rozprowadzenie wody zimnej pod stropem piwnicy i w posadzce parteru części dobudowanej. Piony prowadzone zostaną w szachtach instalacyjnych. Przewody rozprowadzające wykonać ze stali dn50. Każdy pion odciąć zaworem dn50. Przewody rozprowadzające należy zaizolować termicznie. Przygotowanie ciepłej wody: W każdym sanitariacie na parterze należy zamontować pompę ciepła- powietrzną f. Viessmann o pojemności 280l. Pompa włączona zostanie na dogrzewanie w okresie zimy do instalacji ogrzewczej w okresie letnim posiada dogrzewającą grzałkę elektryczną 1,5kW. Pompa typu Vitocal 160A.Ciepła woda rozprowadzana będzie pionami na kondygnację wyższą do sanitariatów. ZASTOSOWANE URZĄDZENIA i ARMATURA dla przyłącza: -zawór odcinający dn50 kulowy, -wodomierz WM 50/JS 2,5 dn50f. Powogaz, -zawór odcinający dn50 ze spustem, -zawór antyskażeniowy BA 4760 dn65 f.danfoss, -filtr skośny dn65. Valvex,

13 PB- ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE -zawór odcinający dn65, -zawory podpionowe odcinające dn50, -pompa ciepła powietrze-woda typu Vitocal 160A f.viessmann MATERIAŁ Wypełnienie rur osłonowych na wejściu przyłącza - łańcuch uszczelniający f. Integra Gliwice ŁU-3. Instalację wody zimnej rozprowadzającą wykonać z rur stalowych ocynkowanych, gwintowanych, uszczelnianych konopiami i pastą grafitową. Przewody zaizolować otuliną typu Thermaflex FRZ-J o grubości 9mm. Po wykonaniu instalacji oraz pozytywnych prób ciśnieniowych należy wykonać izolacje przewodów za pomocą otulin z polietylenu firmy Thermaflex. Przewody mocować za pomocą zawiesi typowych f. Hilti w rozstawie do 1,5m. Instalacja wody zimnej i ciepłej w obrębie pionów i snitariatów zaprojektowana została z rur systemu Uponor PE-RT/AL/PE-RT lub innych równorzędnych typu PE- RT/AL/PE-RT z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą z aluminium zgrzewanego na zakładkę. Do łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane Uponor PE-RT/AL/PE-RT albo inne równorzędne, wykonane z mosiądzu cynowanego w komplecie z tuleją zaciskową z aluminium lub złączki z PPSU, w komplecie z tuleją zaciskową ze stali nierdzewnej. Przewody prowadzić w ścianach i w posadzkach, w rurach osłonowych peszla. Przejścia przez ściany wykonać pod kątem prostym, uważając by w grubości przegród nie wypadały połączenia przewodów. Przewody należy układać zgodnie z wytycznymi, prowadząc je ze spadkiem min. 3 mm/m w kierunku zgodnym z przepływem wody. Przewody wodociągowe układać: - 15 cm od przewodów poziomych kanalizacyjnych, układając je ponad tymi przewodami, - 20 cm od przewodów elektrycznych. Przewody wody ciepłej izolować w każdym przypadku kształtkami z pianki poliuretanowej o gr. min. 4 mm, a kolana i trójniki min.6 mm. PRÓBA SZCZELNOŚCI Po zamontowaniu wykonać próbę szczelności na ciśnienie równe 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 0,9 MPa. Próbę szczelności instalacji wody ciepłej wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 o C. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić przy ciśnieniu równym ciśnieniu wodociągowemu. 1.2.KANALIZACJA

14 PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE W budynku zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej złożonej z sześciu pionów kanalizacyjnych, dwa piony w każdym sanitariacie. Piony pojedynczo lub połączone po dwa wyprowadzone zostaną leżakami prowadzonymi w posadzce parteru w części dobudowanej i pod stropem piwnicy w części istniejącej, do studzienek rewizyjnych 425PVC f.wavin. Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez ścianę zewnętrzną należy wykonać w rurze osłonowej dn250. Uszczelnić przestrzeń przejścia pomiędzy rurami łańcuchami analogicznie jak przejście wody. Leżaki instalacji na poziomie parteru i piwnicy wykonać z rur 110, natomiast przed wyjściem z budynku na odcinku pionowym wykonać dyfuzor 110/160 i rewizję 160. Piony należy prowadzić w szachtach instalacyjnych i wyprowadzić ponad dach na wysokość min.1,0m, zakończyć rurami wywiewnymi. W sanitariatach odpływy z przyborów sanitarnych należy zasyfonować, a następnie prowadzić w i pod posadzką, tak aby zachować wymagane spadki przewodów. Wymagany spadek przewodów to 2,0%. W piwnicy wykonać studnię schładzającą dla potrzeb kotłowni. Kanalizację zewnętrzną wyprowadzić jak w projekcie podstawowym. MATERIAŁ i ARMATURA Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur i kształtek podposadzkowych PVC typu f.wavin, łączonych na wcisk i uszczelkę, w obrębie pionów i sanitariatów. Pod stropem piwnicy wykonać kanalizację z rur HDPE łączonych przez zgrzewanie doczołowe lub analogicznych wytrzymałościowo, dopuszcza się łączenie kielichowe. Mocowanie przewodów wg wytycznych systemu producenta rur, kompensacja przy pomocy kielichów kompensacyjnych montownych przed trójnikami, przy pomocy uchwytu kotwiacego. Mocowanie wykonać za pomocą obejmy rurowej połączonej z płytką montażową rurą stalową gwitowaną. Stosować obejmy φ ½ i ¾. Mocowanie rur PVC wg systemu mocowań Wavin,lub innego producenta analogicznego do producenta rur PVC. Wypełnienie rur osłonowych na wejściu przyłącza - łańcuch uszczelniający f. Integra Gliwice ŁU-3. -dyfuzor 110/160 sztuk 1 -rewizja 160 sztuk 1 -rewizja 110 sztuk 6 -rury wywiewne 110PVC sztuk 6 PRÓBA SZCZELNOŚCI Instalację kanalizacyjną należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu wody. 1.3.P.POŻ. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Woda dla potrzeb budynku doprowadzona jest istniejącym przyłączem zasilanym z wodociągu miejskiego. W pomieszczeniu technicznym wymieniony zostanie zestaw wodomierza głównego sprzężonego MW/JS 50/2,5 f. Powogaz. Za zestawem wodomierzowym zamontować zestaw hydroforowy. Rozprowadzenie instalacji p.poż stropem piwnicy i pod stropem parteru części dobudowanej. Piony prowadzone zostaną po klatkach schodowych, hydranty zlokalizowano przy każdym wejściu zewnętrznym i na każdej kondygnacji klatki schodowej. Wydajność hydrantu 1,0l/s,

15 PB- ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE wymagane ciśnienie wypływu z prądownicy 0,2M Pa. Przewody rozprowadzające wykonać ze stali jako spawane dn50. ZASTOSOWANE URZĄDZENIA i ARMATURA -zawór odcinający dn50 kulowy, -hydrant HP25 z wężem półsztywnym 30m, umieszczony w atestowanych szafkach szt.8 2.INSTALACJA OGRZEWCZA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Zaprojektowano instalację ogrzewczą wodną, zasilaną z kotłowni lokalnej o mocy 200kW. Instalacja centralna rozprowadza wodę grzewczą do instalacji rozdzielczej leżakowej rozprowadzonej pod stropem piwnicy i przy podłodze oraz w posadzce w części rozbudowanej. Instalacja pracować będzie na parametry 75/55 o C. Zastosować grzejniki stalowe płytowe f.purmo typu CV dolnozasilane lub analogiczne grzejniki stalowe płytowe z zaworem odcinającym przy grzejniku, grzejnik posiadają zintegrowaną głowicę termostatyczną grzejniki. W cześci przedszkolnej i wczesno szkolnej zastosować obudowę dla grzejników. Przewody prowadzone w bruzdach na załamaniach muszą mieć możliwość swobodnego wydłużania. W tym celu należy zostawić dłuższą bruzdę za przewodem około 3 cm i wypełnić skrawkami pianki Thermaflex przed zamknięciem bruzdy. Na najwyższych punktach instalacji montować automatyczne zawory odpowietrzające. Przejście rur przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających swobodne przemieszczania się przewodów. Przejścia przewodów przez Całą instalacje w pomieszczeniach użytkowych wykonać jako krytą. ZASTOSOWANE URZĄDZENIA -grzejniki stalowe płytowe typu PURMO z podłączeniem dolnym z wmontowana głowicą termostatyczną, -rozdzielacz ogrzewania lokalowego JS90-0,6-NC dn15 qn=0,6m3/h, qmax=1,2m3/h szt 26 MATERIAŁ -instalację wykonać z rur systemu TECEFLEX lub innych równorzędnych typu PE- RT/AL/PE-RT z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą z aluminium zgrzewanego na zakładkę, odpornych na dyfuzje tlenu. Przewody rozprowadzające o dużych średnicach powyżej dn50 wykonać z PE zgrzewanego. Do łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane TECEFLEX albo inne równorzędne, wykonane z mosiądzu cynowanego w komplecie z tuleją zaciskową z aluminium lub złączki z PPSU, w komplecie z tuleją

16 PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE zaciskową ze stali nierdzewnej. PRÓBA SZCZELNOŚCI Po zamontowaniu instalacji i urządzeń należy przeprowadzić próbę szczelności. W pierwszej kolejności instalacje poddać próbie na zimno, którą należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 0 O C. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem rur oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Cała instalacje należy napełnić wodą czysta na 24 h przed wykonaniem próby, dokładnie odpowietrzając wszystkie grzejniki i urządzenia. Następnie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów i sprawdzić szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym w instalacji. W następnej kolejności należy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej. Wyniki badania należy uznać za pozytywne jeżeli w ciągu 20 min. manometr nie wykaże spadku ciśnienia. Po uruchomieniu źródła ciepła wykonuje się próbę szczelności na gorąco. Próbę należy wykonać przy najwyższych parametrach czynnika grzejnego lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem do próby szczelności instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany przez co najmniej 72 h. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. Fakt dokonania płukania i próby szczelności instalacji należy w obecności inspektora odnotować w dzienniku budowy. Szczegółowe warunki przeprowadzenia prób szczelności są określone Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót... Następnie wykonać izolacje termiczna o grubości: Przewody rozdzielcze 9mm otuliny z polietylenu Thermaflex. 3.INSTALACJA GAZU ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Instalacja gazowa wewnętrzną do zasilenia kotłowni gazowej istniejąca, sprawna o wymaganym przekroju zasilania. Modernizacja obejmie modernizację skrzynki gazowej z montażem zabezpieczenia zaworu typu MAG 3 f.flamagaz ZASTOSOWANE URZĄDZENIA -Zawór MAG-3 Flama Gaz sztuk 1 MATERIAŁ -instalację wykonać z rur stalowych czarnych dn50 bez szwu spawanych, - przewody przez przegrody przeprowadzać w tulejach ochronnych o dwie dymensje większych niż średnica rury, przestrzeń pomiędzy rurą a tuleja wypełnić kitem plastycznym (gazoszczelnym), kuchenkę podlączyć do instalacji przy pomocy przewodu elastycznego metalwego, -przepusty w ścianach oddzielenia pożarowego wypełnić masą ogniochronną Hilti typu CP 601S, 4.KOTŁOWNIA GAZOWA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

17 PB- ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE Istniejąca kotłownia posiada wystarczającą moc do ogrzania budynku Kotłownia posiada systemowe podłączenie instalacji gazu dn50. Kotłownia zasila obecnie instalację ogrzewczą systemu otwartego ze wzbiorczym naczyniem otwartym umieszczonym na dachu budynku. Modernizacji i przebudowie poddaje się część kotłowni montaż nowego rozdzielacza z zabudową dwóch pomp na instalację ogrzewczą, zabudowę naczynia wzbiorczego. Zabezpieczeniem kotłowni przed wzrostem ciśnienia w wyniku rozszerzalności objętości cieczy jest naczynie wzbiorcze ciśnieniowe N400 l f.reflex Zabezpieczeniem pomp ciepła dla ciepłej wody przed wzrostem ciśnienia w sieci wodociągowej są naczynia Dt5 60l f.reflex Ciepła woda podgrzewana będzie w trzech pompach ciepła powietznych- typu Vitocal 160A o pojemności 280l. Zasobniki wspomagane będą z instalacji ogrzewczej, instalacja ogrzewcza wpięta bezpośrednio do wężownicy zasobnika pompy. Zastosowano pompę f.viessman. ZASTOSOWANE URZĄDZENIA - Kocioł gazowy sztuk 2 - istniejący -Zawór MAG-3 Flama Gaz sztuk 1 -pompa obiegu ogrzewanie Magma F Grunfos -pompa obiegu zasilania zasobników Magma F Grunfos Kanał nawiewny 30x35cm wykonać w ścianie zewnętrznej kotłowni na wysokości dolnej krawędzi kanału 0,3m ponad posadzką. Kanał wywiewny - istniejący MATERIAŁ Instalację wewnątrz kotłowni wykonać z rur stalowych. Kanał nawiewny wykonać z blachy ocynkowanej 0,5m. PRÓBA SZCZELNOŚCI Po zamontowaniu instalacji i urządzeń należy przeprowadzić próbę szczelności. W pierwszej kolejności instalacje poddać próbie na zimno, którą należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 0 O C. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem rur oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Cała instalacje należy napełnić wodą czysta na 24 h przed wykonaniem próby, dokładnie odpowietrzając wszystkie grzejniki i urządzenia. Następnie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów i sprawdzić szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym w instalacji. W następnej kolejności należy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej. Wyniki badania należy uznać za pozytywne jeżeli w ciągu 20 min. manometr nie wykaże spadku ciśnienia. Po uruchomieniu źródła ciepła wykonuje się próbę szczelności na gorąco. Próbę należy wykonać przy najwyższych parametrach czynnika grzejnego lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem do próby szczelności instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany przez co najmniej 72 h. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. Fakt dokonania płukania i próby szczelności instalacji należy w obecności inspektora odnotować w dzienniku budowy. Szczegółowe warunki przeprowadzenia prób szczelności są określone Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót... Następnie wykonać izolacje termiczna o grubości: Przewody rozdzielcze 9mm otuliny z polietylenu Thermaflex.

18 PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE 5.WENTYLACJA SALE LEKCYJNE Do sal lekcyjnych należy doprowadzić około 400m3/h świeżego powietrza zakładając 20 osób w sali. Napływ świeżego powietrza zapewnić należy przez nawiewniki szczelinowe okienne typu Swing UP f.flop System. Awaryjnie należy zamontować zawór samonastawny świeżego powietrza typu VTK 160 f.systemair. Wywiew kanałami murowanymi. Na kanałach nalezy zamontować wentylatory dachowe typu VLPE E22o f. Flop System. Włączenie wentylatora sprzężone z włącznikiem świtła w klasie. SANITARIATY Do sanitariatów doprowadzić świeże powietrze kratkami kontaktowymi z innych pomieszczeń typu korytarze i klatki schodowe. Wykonać otwory nawiewne w drzwiach wejściowych do sanitariatów. Na klatki schodowe w pobliżu sanitariatów wykonać nawiew przez ścianę zewnętrzną 22x10cm. Wywiew kanałami murowanymi. Przy wejściu do kanału wentylacyjnego zamontować wentylator wyiewny łazienkowy typu Lumo o wydajności 79m3/h.Włączenie wentylatora sprzężone z włącznikiem świtła. SALA GIMNASTYCZNA Założono,że w sali przebywa 20 osób ćwiczących i 25 osób na widowni. Ilość minimalna świżego powietrza dla ćwiczących 100m3/h osobę Ilość minimalna świżego powietrza dla kibiców 30m3/h osobę Sumaryczna ilość świeżego powietrza 2750m3/h Krotność wymiany powietrza zalecana dla sali gimnastycznej 2-6 wymian/h Kubatura sali 4300m3, Ilość powietrza nawiewnaego 9600m3/h Ilość powietrza wywiewanego 12000m3/h Instalacja pracuje na podciśnieniu. Dobrano centrale nawiewno-wywiewną z wymiennikiem krzyżowym, nagrzewnicą wodną o mocy 15kW, chłodnicą freonową typu VS 120, montowaną na stropie łącznika przyległego do sali gimnastycanej. Dobrano dziesięć nawiewników 150x100mm, dziesięć wywiewnych kratek 100x100, instalacę wykonać z blachy ocynkowanej o grubości 0,5mm, zaizolować termcznie. Organizacja wymiany powietrza góra góra z nawiewem w strefę przebywania ludzi z ok.3,5m. Wywiew przy szczycie ścian. Opracował : Magdalena Osiewacz-Drab nr upr. 243/DOŚ/06 Podstawa prawna. & Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 44) wraz z późniejszymi zmianami;

19 PB- ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE & Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami; & Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129) wraz ze zmianami (Dz. U. nr 91) z 28 czerwca 2002r. & PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3; & PN-73/B Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania; & PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach; & PN-76/B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe. powietrza zewnętrznego; & PN-78/B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego, przebywania ludzi

20 PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE

21 1. Kotłownia - opis przyjętego rozwiązania (na podstawie PB objęty pozwoleniem na budowę nr 1444/2008) Zaprojektowano niskotemperaturową kotłownie wodną opalaną gazem. Dobrano dwa kotły kondensacyjne firmy De Dietrich typ C każdy o mocy Q=200 kw. Każdy kocioł wyposażony jest w regulator Diematik 3, który steruje modulacyjna pracą palnika kotła, pompy kotłowej, obiegiem instalacji c.o. oraz obiegiem c.w.u. Kocioł zabezpieczony będzie zaworem bezpieczeństwa, pełnoskokowym membranowym firmy SYR , natomiast instalacja naczyniem wzbiorczym przeponowym firmy REFLEX N200. W pomieszczeniu kotłowni umieszczono rozdzielacze, pompy obiegowe c.o., wentylacji oraz pompy kotłowe. Zastosowano pompy firmy Wilo. - TOP S 65/7 (obieg kotłowy) - TOP E 30/1-7 (obieg nr 1 c.o., obieg wentylacji) - TOP - E 30/1-10 (obieg nr 2 i 3 c.o.) W celu zmiany parametrów czynnika grzewczego w instalacji c.o. zastosowano zawory trójdrogowe sterowane automatycznie temperaturą zewnętrzną oraz temperaturą czynnika grzejnego. Dobrano zawory mieszające trójdrogowe z przelotem prostym firmy Honeywell: DR 32 GFLA, z napędem VMM20 (obieg 1, obieg 3) DR 50 GFLA, z napędem VMM20 (obieg 2) Odprowadzenie spalin oraz napływ powietrza do spalania przewidziano kominem Powietrzno - spalinowym ze stali kwasoodpornej z uszczelkami gumowymi typ MKKD firmy MK Żary oddzielnie dla każdego kotła. W kotłowni przewidziano stację uzdatniania wody firmy BWT przepływ 0,7 m 3 /h Zmiany w kotłowni dotyczą rezygnacji z urządzeń i armatury do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Zastosowano punktowy podgrzew ciepłej wody przy pomocy 3 pomp ciepła typu powietrze woda. Dopuszcza się zmianę urządzeń na odpowiadające parametrom urządzeń innych producentów po konsultacji z projektantem. 2. Przyłącze wody. Dodatkowo należy zrealizować 4 przyłącza wody w40 do budynków sąsiednich, które w wyniku rozbudowy szkoły zostaną odcięte od likwidowanej sieci. Przyłącza należy zasilić z sieci bieżącej w ulicy w160. Włączyć za pomocą opaski do nawiercania. Długośc przyłączy 210m.

22 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH, ŚWIEBODZICE, UL.CIERNIE ŚWIEBODZICE, DZ.NR 448; DANE EWIDENCYJNE 1.1. OBIEKT BUDYNEK SZKOŁY 1.2. ADRES : ŚWIEBODZICE,UL.CIERNIE 30, DZIAŁKI NR : 448; INWESTOR : URZĄD MIEJSKI RYNEK1, ŚWIEBODZICE 1.4. FAZA DOKUMENTACJI : PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY 1.5. TERMIN WYK.DOKUMENT : MAJ 2009 r JEDNOSTKA PROJEKTOWA : Autorska Pracownia Architektury mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski Świdnica,ul. K. Miarki PROJEKTANT : mgr inż.arch.andrzej Grzybowski 1.8. AUTORZY OPRACOWANIA : - CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA : projektant : mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski sprawdzający : mgr inż. arch. Adam Mądrzak asystent proj.: Janusz Szczęśniak asystent proj.: Artur Schab

23 2 2. DANE TECHNICZNE OBIEKTU 2.1. BUDYNEK ISTNIEJĄCY PRZEBUDOWA POWIERZCHNIA ZABUDOWY P Z = 444,20 m POWIERZCHNIA UŻYTKOWA P n = 1187,80 m KUBATURA V = 6440,90 m BUDYNEK PROJEKTOWANY ROZBUDOWA POWIERZCHNIA ZABUDOWY P Z = 1589,50 m POWIERZCHNIA UŻYTKOWA P u = 2112,60 m KUBATURA V = 14763,90 m 3 3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 3.1. PODZIAŁ POWIERZCHNI DZIAŁKI NR 448, POW. DZIAŁEK : P DZ = 5146,0 m POW. ZABUDOWANA : P Z = 2217,3 m POW. UTWARDZONA : P CH = 957,7 m POW. ZIELENI : P ZIEL = 1971,0 m ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK Na działkach nr 161/8, 161/9 ( objętych opracowaniem ) występują następujące elementy zagospodarowania : ISTNIEJĄCY BUDYNEK Istniejący budynek szkoły wchodzący w zakres przedmiotowego projektu. Budynek składający się z trzech kondygnacji nadziemnych, częściowo podpiwniczony. Całość przykryta stropodachem wentylowanym krytym papą asfaltową PROJEKTOWANY BUDYNEK ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU Projektowana rozbudowa istniejącego budynku szkoły. Główna część obiektu dwukondygnacyjna, łącznik pomiędzy istniejącym a projektowanym zaprojektowany jako komunikacja i składający się z trzech kondygnacji. Łącznik z węzłem sanitarnym wraz z salą gimnastyczną zaprojektowano jako parterowy. Całośc rozbudowy bez podpiwniczenia. Dachy łupinowe kryte blachą stalową układaną na rąbek stojący PIESZE DOJŚCIA DO BUDYNKU ORAZ ŚCIEŻKI WOKÓŁ BUDYNKU Ścieżki zaprojektowano z kostki betonowej. Przebieg ścieżek przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. Uwarstwienie nawierzchni: - kostka betonowa gr. 6 cm, - podsypka piaskowo - cementowa gr. 3-5 cm, - warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm, - grunt rodzimy.

24 MIEJSCE POSTOJOWE Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na terenie inwestora zaprojektowano miejsca postojowe, które ze względu na brak możliwości innej lokalizacji zostały usytuowane we frontowej części działki. Lokalizację miejsc postojowych przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. Uwarstwienie nawierzchni: - kostka betonowa gr. 10 cm, - podsypka piaskowo cementowa gr. 3-5 cm, - podbudowa górna z kruszywa łamanego 4-31,5 gr. 8 cm, - podbudowa dolna z kruszywa łamanego 31,5-63 gr. 15 cm, - warstwa odsączająca z piasku gr. 25 cm, - grunt rodzimy MIEJSCE NA NIECZYSTOŚCI STAŁE Ze względu na kolizję istniejącego boksu śmietnikowego z projektowaną rozbudową przewidziano jego wyburzenie. Na terenie działek inwestora wyznaczono nowe miejsce utwardzone pod kontener na nieczystości stałe. Lokalizację przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu ZIELEŃ (TRAWNIKI) Na terenie działki część biologicznie czynną stanowią trawniki. 4. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH - ZMIANY Zakres zmian projektowych obejmuje: 1) Zmianę układu funkcjonalnego obiektu istniejącego i projektowanego. 2) Zmianę lokalizacji elementów zagospodarowania terenu (dojścia i chodniki, miejsca postojowe, miejsce na pojemnik na nieczystości stałe, boisko szkolne). 3) Przewiduje się likwidację istniejącego muru wzdłuż drogi gminnej dz.nr 447 i niewygrodzenie terenu szkoły na odcinku odpowiadającym długości projektowanego obiektu. Wynika to z konieczności uzyskania bezpośredniego dojazdu pożarowego do budynku wzdłuż jego dłuższego boku. Mur od strony działki nr 449 należy zachować i wyremontować. 4)Projekt objęty Pozwoleniem na Budowę nr 1444/2008 z dnia 12 listopada 2008, obejmował zakresem swego opracowania wytyczne dotyczące przekładki istniejącej sieci wodociągowej dn40 oraz dwóch przyłączy wodociągowych dn40 i dn32. Istniejące sieci kanalizacji sanitarnej i bezodpływowy zbirnik ścieków zostaną zlikwidowane wg wytycznych objętych powyższym opracowaniem. Nie zmieniamy zapotrzebowania na dostawę wody i odbiór ścieków oraz zapotrzebowania na gaz i ilości odprowadzanych wód opadowych, rozwiązania dotyczące przyłączeń i miejsca wpięc do sieci zewnętrznych pozostają bez zmian wg projektu pierwotnego. 5. OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO 5.1. BUDYNEK ISTNIEJĄCY PRZEBUDOWA Istniejący obiekt szkoły jest częściowo podpiwniczony, trzykondygnacyjny. Budynek przeznaczony jest do przebudowy w celu dostosowania jego pomieszczeń na potrzeby integracyjnej szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W obiekcie przewidziano pomieszczenia klas 0-5, sanitariaty dla dzieci oraz personelu wychowawczego, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, pom. podręcznego archiwum oraz gabinety ( lekarski, pedagoga i psychologa, logopedy ).

25 Zakłada się całkowitą likwidację istniejących sanitariatów usytuowanych w trzykondygnacyjnej przybudówce ( od strony podwórka ). Rozwiązania materiałowe dot. istn. obiektu są opisane w kolejnych punktach opisu technicznego. Opis stanu istniejącego budynku jest przedstawiony w opinii technicznej w części konstrukcyjnej projektu BUDYNEK PROJEKTOWANY - ROZBUDOWA Projektowany obiekt rozbudowa jest przedsięwzięciem umożliwiającym powstanie kompleksu publicznego zespołu szkół integracyjnych składających się z oddziału zerowego, szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Sale lekcyjne są przewidziane na 20 uczniów a cały kompleks przystosowany do przyjęcia ok.200 uczniów. Projektowany obiekt składa się z łącznika pomiędzy istn. budynkiem i projektowanym, głównego budynku szkoły oraz budynku sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem. Rozwiązania materiałowe dot. proj. obiektów są opisane w kolejnych punktach opisu technicznego ŁĄCZNIK Łącznik pomiędzy istniejącym budynkiem i projektowanymi obiektami jest trzykondygnacyjny. W jego części centralnej usytuowano dźwig czteroprzystankowy. Dźwig przystosowany jest do przewozu osób na wózku inwalidzkim lub osoby na noszach lub łóżku BUDYNEK GŁÓWNY Główny budynek projektowanej szkoły jest obiektem niepodpiwniczonym, dwukondygnacyjnym. W skład funkcjonalny wchodzą następujące pomieszczenia: - jedna klasa podstawowa ( 6 ) - trzy klasy gimnazjalne ( 1-3 ) - pracownia fizyczno-chemiczna z zapleczem - sala komputerowa - sala językowa - sanitariaty i pom. gospodarcze na parterze i piętrze - biblioteka - świetlica - stołówka z niezbędnym zapleczem do wydawania dostarczanych z zewnątrz posiłków - komunikacja ( korytarze, przedsionek, wewnętrzny hall, klatka schodowa ) ŁĄCZNIK DO SALI GIMNASTYCZNEJ Łącznik do sali gimnastycznej jest obiektem niepodpiwniczonym, parterowym. W obiekcie zlokalizowano : - korytarz łączący przyziemię szkoły z salą gimnastyczną - szatnie i sanitariaty chłopców i dziewcząt - pom.do rehabilitacji dzieci - pom.nauczyciela - pom.magazynowe SALA GIMNASTYCZNA Budynek sali gimnastycznej jest obiektem jednoprzestrzennym o wym. wewnętrznych 20,6 m x 28,0 m.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo