Aktualności. PAŹDZIERNIK 2010 r. WYNIKI ROZLICZENIA KOSZTÓW C.O. ZA SEZON 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualności. PAŹDZIERNIK 2010 r. WYNIKI ROZLICZENIA KOSZTÓW C.O. ZA SEZON 2009/2010"

Transkrypt

1 Aktualności PAŹDZIERNIK 2010 r. WYNIKI ROZLICZENIA KOSZTÓW C.O. ZA SEZON 2009/2010 Sezon grzewczy 2009/2010 był pierwszym okresem rozliczeniowym dla mieszkańców budynków w Pszczynie, gdzie rozliczenia kosztów c.o. dokonywane były w oparciu o wskazania podzielników elektronicznych. Zmieniły się podzielniki, lecz zasady rozliczeń pozostały te same. Zamontowane podzielniki elektroniczne przystosowane są do odczytu radiowego, tak więc cała akcja związana z odczytami przebiegła bardzo sprawnie bez konieczności wchodzenia do mieszkań, gdyż pracownik firmy rozliczeniowej dokonywał odczytu zużycia na poszczególnych grzejnikach sprzed budynku czy też z klatki schodowej. Tylko w nielicznych przypadkach, z uwagi na brak łączności urządzenia z podzielnikiem konieczne było wejście do mieszkań, celem dokonania odczytu. Niektórzy mieszkańcy twierdzą, że nie mają możliwości sprawdzenia odczytu, gdyż przy odczycie radiowym nie otrzymują od firmy kopii protokołu odczytu, tak jak to bywało w latach poprzednich. Sprawdzenie poprawności odczytu jest jednak jak najbardziej możliwe, gdyż zużycie z sezonu grzewczego 2009/2010 jest odnotowane w pamięci podzielnika. Wartość ta pojawia się samoczynnie i cyklicznie w odstępach czasu ok. 5 sek. i dla podzielników firmy TECHEM oznaczona jest znakiem, zaś dla podzielników firmy BRUNATA. Oprócz tego podzielniki pokazują również bieżący stan zużycia centralnego ogrzewania. Tak więc możliwe jest porównanie wskazań podzielników za sezon 2009/2010 z indywidualnym rozliczeniem kosztów za ten okres, które przekazane zostało Państwu. W przypadku niezgodności odczytów z dostarczonym rozliczeniem prosimy o zgłoszenie tego faktu w dziale eksploatacji tel wewn. 20. Kilka zdań na temat wyników rozliczenia. Podobnie jak w latach poprzednich w większości mieszkań tj. w 2192 na 2704 rozliczanych w całych zasobach, wystąpiły nadpłaty wynoszące od kilku do kilkuset złotych. Tak więc przyjęty system indywidualnego wyliczania zaliczek na poczet c.o. biorący za podstawę koszty c.o. danego mieszkania z poprzedniego okresu rozliczeniowego, podwyższone o wskaźnik uwzględniający przewidywany wzrost zużycia i cen ciepła sprawdził się po raz kolejny. Dla zdecydowanej większości mieszkań, ustalona indywidualna zaliczka dostosowana do zużycia ciepła w danym mieszkaniu pokrywa faktyczne koszty ogrzewania. Nowy system pomiaru ciepła (podzielniki elektroniczne) jest o wiele dokładniejszy i z większą dokładnością pokazuje ilość ciepła oddawanego wyłącznie przez grzejniki. Stąd też dla części mieszkań, gdzie zużycie ciepła było duże, wynik rozliczenia był niekorzystny. Faktem jest, że sezon był o wiele dłuższy (zakończyliśmy ogrzewanie budynków r.), zima niezbyt łagodna, a w dodatku nastąpiła dość istotna podwyżka cen ciepła zarówno w Pszczynie jak i w Brzeszczach. Zdawaliśmy sobie sprawę, że w części mieszkań koszty ogrzewania mogą przekroczyć wnoszone zaliczki, ale nie chcieliśmy wprowadzać podwyżki w trakcie sezonu. Nie zależy nam bowiem na zbieraniu wyższych zaliczek aniżeli przewidywane koszty, stąd też sytuacja sprzed kilku lat, gdzie występowały wysokie zwroty (około 1000 zł i więcej) już się nie powtórzy. Jest sporo różnych przypadków takich jak np. zmiana właściciela lokalu, mieszkańcy nie starają się oszczędzać bo w ogóle nie wnoszą opłat za używanie lokali (mieszkania zadłużone), mieszkania są podnajmowane, czy też zakładane są przewymiarowane grzejniki. W tych mieszkaniach ilość jednostek wykazana na podzielnikach kosztów ogrzewania jest bardzo wysoka, a wnoszona zaliczka nie pokrywa faktycznych kosztów zużycia ciepła. Przy ustalaniu indywidualnych zaliczek na następny sezon zastosowaliśmy górne widełki (4,30 zł/m 2 /m-c), licząc że osoby zużywające duże ilości ciepła w sposób istotny ograniczą pobór ciepła, kierując się zasadami racjonalnego gospodarowania ciepłem, które przypominamy na następnej stronie: (c.d na stronie 2)

2 WYNIKI ROZLICZENIA KOSZTÓW C.O. ZA SEZON 2009/2010 (c.d ze strony 1) 1) maksymalnie wykorzystywać zawory termostatyczne jako podstawowy instrument oszczędności ciepła 2) nie zasłaniać grzejników, nie stosować obudów grzejników, grubych zasłon 3) wietrzyć pomieszczenia krótko i intensywnie 4) nie dopuszczać do wychłodzenia mieszkania, bowiem ponowne ogrzanie kosztuje więcej. W przypadku, gdy użytkownik lokalu nie ma zamiaru ograniczać ilości pobranego ciepła, by uniknąć kolejnej dopłaty po rozliczeniu sezonu 2010/2011, możliwe jest podwyższenie zaliczki na poczet c.o. W takim przypadku należy zgłosić się do działu czynszów pokój nr 10 celem złożenia stosownego wniosku. W tym miejscu chcemy zwrócić uwagę na bardzo istotny fakt mający wpływ na wynik rozliczenia. Dotyczy to mieszkańców dokonujących wymiany grzejników. Przed przystąpieniem do wymiany grzejników należy zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Spółdzielni o podanie warunków wymiany. Jed- nym z nich jest założenie nowych grzejników o określonej mocy grzewczej wynikającej z dokumentacji technicznej budynku. Warunek ten winien być bezwzględnie przestrzegany, gdyż zakładanie grzejników o większej mocy wiąże się z wyższymi kosztami ogrzewania, a takie przypadki stwierdziliśmy, np. w jednym mieszkaniu lokator założył nowe grzejniki o mocy trzykrotnie wyższej aniżeli określona przez Spółdzielnię, stąd rekordowo wysokie zużycie 17 tysięcy jednostek!!!, a wynik rozliczenia bardzo niekorzystny. BEZPIECZEŃSTWO NA NASZYCH OSIEDLACH W celu poprawy bezpieczeństwa na naszych osiedlach podjęliśmy współpracę z firmą zajmującą się ochroną mienia i osób, która od 2 lat działa na terenie Pszczyny. Zadaniem firmy jest całodobowe patrolowanie osiedli spółdzielczych oraz prowadzenie działań w zakresie zapobiegania: dewastacji mienia Spółdzielni chuligaństwu i wandalizmowi nieprzestrzegania Regulaminów obowiązujących w naszych zasobach podrzucania odpadów do pojemników przez osoby niezamieszkałe w zasobach Spółdzielni. Firma jest obecna na naszych osiedlach od m-ca września br i w szczególności zobowiązana jest do kontrolowania klatek schodowych i korytarzy piwnicznych pod kątem przebywania osób obcych w budynku, spożywających alkohol oraz dewastujących drzwi, okna, windy itp. Ponadto zobowiązana jest do kontrolowania placów zabaw, gdzie egzekwuje zakaz wyprowadzania psów, spożywania alkoholu oraz zażywania nie zawsze dozwolonych substancji przez naszą młodzież. Kolejną sprawą, na którą firma zobowiązana jest zwracać szczególną uwagę jest podrzucanie odpadów przez osoby niezamieszkałe w naszych zasobach. Z taką sytuacją spotykamy się niejednokrotnie, gdzie w kontenerze (albo obok niego) leżą worki z trawą, popiołem, czy też różnego rodzaju odpady poremontowe na pewno nie wytwarzane w naszych mieszkaniach. Firma zobowiązana jest do sporządzania dokumentacji (data, miejsce, zdjęcia) i niezwłocznego przekazywania jej do naszej administracji. Dokumentację taką przesyłać będziemy do służb porządkowych, celem wyciągnięcia sankcji wobec tych osób. Wszelkie zauważone przez mieszkańców niewłaściwe lub niebezpieczne zjawiska prosimy zgłaszać w naszej administracji. Przypadki dewastacji, wandalizmu, zakłócania spokoju, itp. będziemy niezwłocznie przekazywać grupie patrolującej nasze osiedla, z którą jesteśmy w stałym kontakcie. Zgodnie z zawartą umową, czas dojazdu grupy interwencyjnej w sytuacjach nagłych wynosi do 15 minut. AKTUALNOŚCI Bezpłatny informator do użytku wewnętrznego członków Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wydawca: Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Pszczyna, ul. Dobrawy 1 tel , , 210, DTP i druk: Firma Poligraficzno-Wydawnicza Compal s.c., Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 2 2

3 M A N D A T Y NA DROGACH OSIEDLOWYCH I PARKINGACH Od 4 września br. zaczęły obowiązywać nowe przepisy ruchu drogowego. Zgodnie z nimi drogi wewnętrzne będą traktowane jak każda inna droga publiczna. A to oznacza, że policja jak również straż miejska mogą wystawić mandat za naruszenie przepisów kodeksu drogowego. Chcąc ustrzec Państwa przed niemiłymi niespodziankami, pokrótce przedstawiamy listę mandatowych wykroczeń. Zgodnie z nowymi uregulowaniami wykroczeniem będzie: blokowanie miejsc dla niepełnosprawnych na parkingach osiedlowych czy centrach handlowych. To może kosztować 500 zł + koszty odholowania pojazdu na parking depozytowy. Pojazdy mogą być również odholowywane, gdy kierowca zaparkuje w miejscu oznaczonym zakaz postoju lub zakaz zatrzymywania się, pod którym będzie informacja o groźbie usunięcia pojazdu na koszt właściciela. Jeśli służby zdecydują się na odholowanie samochodu, a w tym czasie pojawi się na miejscu jego właściciel, to samochód nie będzie odholowany na parking depozytowy. Jednak właściciel poniesie koszty zorganizowania akcji holowniczej. parkowanie samochodu na osiedlach w miejscach niedozwolonych mandat w wys. 100 zł ściganie się na osiedlach i wszelkie przekroczenia prędkości. Kara uzależniona od naruszenia dopuszczalnych limitów od 50 do 500 zł naruszanie osiedlowych stref ciszy do 500 zł stawianie pojazdów na trawnikach 100 zł jazda bez uprawnień 500 zł jada bez choćby jednego dokumentu wysokość mandatu określa liczba brakujących dokumentów od 50 do 250 zł Oczywiście do mandatów za wykroczenia dojdą jeszcze punkty karne, których wysokość uzależniona jest rodzaju naruszonego przepisu. Celem nowych uregulowań jest m.in walka z piractwem na wewnętrznych drogach osiedlowych, ukrócenie parkowania w sposób gdzie popadnie często uniemożliwiając dojazd służbom ratownictwa medycznego, straży pożarnej czy też tarasując przejazdy i drogi pożarowe, ochrona niepełnosprawnych, dla których ważne jest zaparkowanie pojazdu jak najbliżej miejsca zamieszkania. Mamy nadzieję, że wprowadzone przepisy zdyscyplinują kierowców podnosząc ład i bezpieczeństwo komunikacyjne na naszych osiedlach w dobrze pojętym interesie wszystkich mieszkańców spółdzielczych zasobów. REMONT INSTALACJI GAZOWEJ Instalacja gazowa w budynkach w zasobach Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wykonana została kilkadziesiąt lat temu. Ówczesne przepisy pozwalały na łączenie rur stalowych poprzez skręcanie, a uszczelnieniem na złączach były konopie. Dopuszczalne było również umieszczenie gazomierza w pomieszczeniu mieszkalnym. Po wielu latach eksploatacji okazało się, że konopie uszczelniające wysychają i mogą nastąpić w tych miejscach przecieki. Dlatego w Prawie Budowlanym wprowadzony został przepis nakładający na właściciela instalacji obowiązek okresowego corocznego dokonywania kontroli szczelności instalacji gazowej w mieszkaniach, piwnicach, pomieszczeniach wspólnego użytku, pionach. Kontrola taka prowadzona jest we wszystkich naszych budynkach. Oso- by uprawnione do przeprowadzenia takiej kontroli są zobowiązane zgodnie z umową do likwidacji ewentualnych stwierdzonych nieszczelności gazu poprzez rozkręcenie części instalacji i ponowne skręcenie na świeżym uszczelnieniu. Od kilkunastu lat przepisy nakazują w nowo budowanych i remontowanych obiektach wykonanie instalacji gazowych z rur stalowych bez szwu o połączeniach spawanych. Gazomierze montowane są poza lokalem mieszkalnym, aby maksymalnie wyeliminować zagrożenie spowodowane ewentualnymi wyciekami gazu w miejscu podłączenia urządzenia pomiarowego, a instalacje (piony) gazowe przebiegają w przygotowanych do tego szachtach w klatkach schodowych lub korytarzach poza lokalami mieszkalnymi. W tych miejscach montowane są również gazomierze, niekiedy szachty takie są zamaskowane obudową. W budynkach istniejących (starych) wyprowadza się piony gazowe i gazomierze poza lokal mieszkalny. W przypadku naszych budynków miejscem takim jest klatka schodowa lub korytarz. Przebieg instalacji dostosowany jest do możliwości w danej klatce z uwzględnieniem istniejących już innych urządzeń i instalacji. Ponieważ lokalizacja gazomierzy jest praktycznie na każdym piętrze inna, nie ma możliwości wykonania tego typu szachtu instalacyjnego. W naszych budynkach, w których dotychczas wykonana została modernizacja instalacji gazowej nie odnotowaliśmy przypadku manipulacji lub uszkodzenia gazomierza. Modernizacje takie wykonywane są w budynkach wielorodzinnych na (c.d na stronie 4) 3

4 REMONT INSTALACJI GAZOWEJ (c.d ze strony 3) terenie całego kraju. Właściciele starszych budynków taką modernizację już zakończyli lub są na ukończeniu, natomiast w naszej Spółdzielni wykonujemy ją od kilku lat, sukcesywnie w kolejnych budynkach. Zgodę na wykonanie modernizacji instalacji gazowej wydaje Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie poprzez zatwierdzenie projektu technicznego wraz z uzgodnieniami z gazownią i wydanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Po wykonaniu nowej instalacji, ciśnieniowej kontroli jej szczelności i odbiorze następuje napełnienie instalacji przez pracownika gazowni. Zdajemy sobie sprawę, że roboty takie mogą być uciążliwe dla mieszkańców, jednak efekty w postaci znacznego podniesienia poziomu bezpieczeństwa eksploatacji instalacji gazowej na dziesiątki lat to rekompensuje. Spółdzielnia dotychczas wykonała remont instalacji gazowej w następujących budynkach: osiedle Siedlice Korfantego 1 3, Korfantego 5 7, Korfantego 9 11, Sobieskiego 2 4 6, Sobieskiego 1 3 5, Osiedle Piastów B. Śmiałego , B. Śmiałego W 2011 r. w pierwszej kolejności planujemy wykonać remont instalacji gazowej w budynku przy ul. B. Śmiałego 3 7 na ten budynek posiadamy już projekt i pozwolenie na budowę. Planujemy również wymienić instalację w budynkach przy ul. Mieszka I 3 7, Brodatego 3 7, Łokietka 8 16 na osiedlu Piastów oraz Sobieskiego 7 11 na osiedlu Siedlice po przeprowadzeniu całej procedury zezwalającej na wykonanie robót tj. projekt i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W następnych latach planujemy kontynuować remont instalacji gazowej w budynkach na osiedlu Piastów przy ul. K. Wielkiego 4, Łokietka 17 20, Łokietka 21 25, Sprawiedliwego 1 7, Odnowiciela 1 7 oraz na osiedlu Siedlice przy ul. Sobieskiego O bliższych terminach powiadomimy w kolejnych wydaniach gazetki przed opracowywaniem planów remontowych na następne lata. REMONT INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ W poprzednich wydaniach gazetki informowaliśmy o planowanych robotach związanych z remontem infrastruktury komunikacyjnej polegającej na remontach dróg, chodników i zatok parkingowych na naszych osiedlach w Pszczynie i Goczałkowicach w latach W 2010 r. planujemy wyremontować ulice i przylegające do nich parkingi i chodniki oraz wykonać nowe parkingi przy ul. Łokietka 17 25, K. Wiekiego na osiedlu Piastów oraz w obrębie ul. Sobieskiego, Korfantego i Kopernika 31a na osiedlu Siedlice. W miesiącu sierpniu br. rozpoczęte zostały roboty budowlane zaplanowane na osiedlu Piastów w Pszczynie. Prace trwają na ulicy Łokietka 17 25, K. Wielkiego Przy ul. Łokietka wykonano zatoczki parkingowe z kostki betonowej z wyznaczonymi miejscami 4 postojowymi, dokończono budowę chodnika przy kl. 24 i 25 (w 2009 r. wykonany został nowy chodnik przy kl ). Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem podłoża pod nową nawierzchnię jezdni. Poziomowane są studzienki kanalizacyjne oraz frezowanie jezdni. Przy ul. K. Wielkiego wykonano nowe miejsca postojowe z kostki betonowej na podbudowie z kamienia wzdłuż ulicy przed budynkami oraz nowe parkingi z kostki betonowej za blokiem kl. 34 oraz przedłużenie istniejącego parkingu od strony ul. Skłodowskiej. W następnej kolejności wykonany zostanie nowy chodnik wzdłuż budynku. W najbliższych dniach rozpoczną się prace w obrębie budynków przy ul. Sobieskiego i Korfantego. Powstaną tam również nowe parkingi i miejsca postojowe. Głównym zakresem robót jest jednak wymiana podbudowy pod jezdniami znajdującymi się pod częścią dróg na osiedlu Siedlice ponieważ są wykonane z płyt betonowych tzw. trylinki, która w całości zostanie usunięta i zastąpiona podbudową z tłucznia. W trakcie tych robót wystąpią z pewnością utrudnienia i niedogodności w komunikacji na naszych osiedlach. Wprowadzono czasowe zmiany organizacji ruchu kołowego i pieszego. Miejsca robót są szczegółowo oznakowane. Prosimy jednak mieszkańców o przestrzeganie bezpieczeństwa, dostosowanie się do tymczasowych oznakowań i w razie potrzeby do usuwania samochodów z dróg, które będą remontowane. Prosimy wszystkich Państwo o wyrozumiałość i cierpliwość oraz zachowanie ostrożności w czasie prowadzonych robót.

5 ZMIANY W REGULAMINIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI Rada Nadzorcza PSM w dniu r. podjęła uchwałę nr 24/2010 zatwierdzającą Aneks nr 4/2010 do Regulaminu gospodarki zasobami lokalowymi. Zarząd podejmuje decyzje o wysokości opłat z tytułu utrzymania i eksploatacji lokali z uwzględnieniem pożytków i innych przychodów wyłącznie dla członków Spółdzielni. W związku z tym doprecyzowania wymagała następująca kwestia: od jakiego momentu osoby nabywające prawo do lokalu tracą prawo do obniżenia opłat eksploatacyjnych o pożytki oraz inne przychody z działalności Spółdzielni w związku z brakiem członkostwa w Spółdzielni. Teraz już wiadomo, że w przypadku ustania członkostwa wysokość opłat za używanie lokalu z którym związane było członkostwo wzrasta o stawkę stanowiącą przypadający na lokal udział w pożytkach i innych dochodach Spółdzielni począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ustania członkostwa, niezależnie od przyczyny ustania członkostwa, a jeżeli członkostwo ustało na skutek śmierci niezależnie od daty powzięcia o tym wiadomości przez Spółdzielnię. W praktyce oznacza to, że Spółdzielnia działając w interesie członków, skoryguje naliczenia opłat osobom, które nie są członkami, a więc utraciły prawo do udziału w pożytkach i innych dochodach Spółdzielni cofając się do daty zgonu lub daty ustania członkostwa. Podobnie ma się rzecz w przypadku sprzedaży lub darowizny lokalu osobie, która nie przystąpiła do Spółdzielni. W takim przypadku naliczenie opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom utrzymania i eksploatacji lokalu z wyłączeniem pożytków i innych przychodów obowiązuje od daty nabycia prawa do lokalu niezależnie od tego, kiedy Spółdzielnia powzięła wiadomość o zmianie właściciela lub osób uprawnionych do lokalu. A więc reasumując niezależnie od terminu zgłoszenia nabycia prawa do lokalu, wyższe opłaty eksploatacyjne naliczona będą dla lokali, których użytkownicy nie są członkami Spółdzielni cofając się z naliczeniem tych opłat nawet do 3 lat. Jednolity tekst regulaminu uwzględniający przedstawione powyżej zmiany, znajduje się na stronie internetowej WAŻNE TELEFONY Sekretariat tel Zarząd Spółdzielni Pszczyna, ul. Dobrawy 1 tel Administracja, ul. Dobrawy 1 tel Administracja Brzeszcze tel Zgłoszenia awarii do PSM po godz tel Komenda Rejonowa Policji 997 lub tel Pogotowie Ratunkowe 999 lub tel Straż Pożarna 998 lub tel Pogotowie gazowe 992 lub tel Pogotowie energetyczne 991 lub tel Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne 994 lub tel Pogotowie dźwigowe konserwator tel Kom Pogotowie dźwigowe awaryjne w firmie tel Dyżury Zarządu PSM w Pszczynie w każdy poniedziałek od godz w Brzeszczach przy ul. Słowackiego 13/A/2 w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz do

6 SZANOWNI MIESZKAŃCY PSZCZYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI!!! W trosce o Państwa bezpieczeństwo w okresie IV kwartału 2010 r. wykonamy kontrolę szczelności instalacji gazowej w mieszkaniach, piwnicach pomieszczeniach wspólnego użytku oraz pionach. Obowiązek przeprowadzenia takich przeglądów i natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości należy do podstawowych i ustawowych obowiązków właścicieli i zarządcy nieruchomości. Posiadamy w tym zakresie wieloletnie doświadczenie. Sprawne wykonanie tych prac nie jest jednak możliwe bez współpracy z Państwa strony, dlatego też zwracamy się z prośbą i apelem o udostępnianie nam mieszkań w wyznaczonych przez nasze firmy terminach, o których będziemy Państwa na bieżąco informować z conajmniej kilkudniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych i drzwiach budynków objętych przeglądem. Mamy nadzieję, że dzięki wzajemnej współpracy szybko i sprawnie wykonamy zlecone naszym firmom przeglądy gazowe, Państwo zaś zyskacie komfort jakim jest poczucie bezpieczeństwa we własnych mieszkaniach. Wykonawcy robót Firma Instalacyjno-Budowlana Instalacje Gazowe Sanitarne Grzewcze Eryk Ryś Pszczyna Łąka, ul. Stokrotek 8 Tel , tel Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PUCHAŁKA Stanisław Puchałka Pszczyna, ul. Platynowa 4 Tel , S.C. Instalatorstwo Sanitarne C.O. Gazowe i Roboty Remontowo-Budowlane FARUGA-MAŃKA Pszczyna, ul. Księżycowa 17 Tel ,

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z 18 sierpnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami).

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami). R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej I.Podstawa prawna 1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych w Spółdzielni Mieszkaniowej KLONOWA. 1. Rozliczanie kosztów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 Zasady ogólne 1 Instalacje centralnego ogrzewania w budynku przyłączonym do sieci scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło powinny być wyposażone w urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r.

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. REGULAMIN ROZLICZEŃ Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE.

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie indywidualnego

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA Z ZASTOSOWANIEM PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKACH W OSTROWIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE (TEKST JEDNOLITY) Regulamin zasad rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Spółdzielni Mieszkaniowej KSAWERÓW w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I. Postanowienia ogólne. 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU Gdańsk 2012 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy regulamin został opracowany na postawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia ścieków w SM Dolnośląska (tekst jednolity)

Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia ścieków w SM Dolnośląska (tekst jednolity) ID 005945290 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOLNOŚLĄSKA Ul. Kamieńskiego 64A, 51-124 Wrocław Tel.: 071 35-27-349, 071 35-27-353 NIP: 896-000-39-29 Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI 1 Na podstawie : -Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r (

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE w Spółdzielni Mieszkaniowej Ostoja w Jeleniej Górze. Podstawa prawna: - ustawa Prawo energetyczne z

Bardziej szczegółowo

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne 1. Podstawę prawną w zakresie rozliczania za zużycie energii cieplnej stanowią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. A. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami).

REGULAMIN. A. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami). REGULAMIN INDYWIDUALNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ DOSTARCZANEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania lokali opomiarowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Rapackiego 7A w Radomiu. I.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tymczasowy Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynku Spółdzielni oraz zasad użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SB-M DZIENNIKARZ w Warszawie. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ GDAŃSK 2006 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze (Dz.U.Nr 54 z 1995r. poz.

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ I. Postanowienia ogólne: 1. W niniejszych zasadach opisana jest metoda rozliczania kosztów zużycia wody w budynkach LWSM Wrzeszcz. 2. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1.

I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin naliczania kosztów zakupu gazu z sieci miejskiej do celów grzewczych w budynkach wyposażonych w kotłownie własne oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych.

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. 1 Koszty centralnego ogrzewania mieszkań rozlicza się dla wszystkich budynków

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy zostaje wydany na podstawie 102 ust.1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ARS w Szczecinie zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I. Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), 2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach Gliwice, 2014-10-15 Tekst jednolity obowiązujący od 01.01.2015r. zgodnie z aneksem nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r.

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska z dnia 24.03.2009 r. Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody w SM Górczewska" Rada Nadzorcza działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI CZĘŚĆ OGÓLNA. MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. 1 Koszt zużycia ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków obliczany jest w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód w Łodzi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi stanowiący Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody Załącznik nr 1 do Regulaminu gzm Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody 1 Koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody ustala się na poziomie kosztów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczenia opłat za zużycie zimnej i ciepłej wody użytkowej, montażu oraz odczytów wodomierzy elektronicznych z odczytem radiowym EPico

Regulamin rozliczenia opłat za zużycie zimnej i ciepłej wody użytkowej, montażu oraz odczytów wodomierzy elektronicznych z odczytem radiowym EPico Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 46/IV/11 z dnia 29.03.2011r. Regulamin rozliczenia opłat za zużycie zimnej i ciepłej wody użytkowej, montażu oraz odczytów wodomierzy elektronicznych z odczytem

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 1 Spółdzielni rozumie się przez to Spółdzielnię

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA LOKALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ AGAT W ZŁOTORYI

ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA LOKALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ AGAT W ZŁOTORYI R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA LOKALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ AGAT W ZŁOTORYI 1. Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 39/2011 z dnia 09.12.2011r Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - tekst jednolity na dzień 12.01.2010r.- Część I. Postanowienia ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń ciepła w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BTBS) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ROZLICZEŃ INDYWIDUALNYCH KOSZTÓW PALIWA GAZOWEGO NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PODGRZANIA WODY W ZASOBACH SM CHEŁM (tekst

Bardziej szczegółowo

Postanowienia szczegółowe

Postanowienia szczegółowe 1 - lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy najmu, - lokale mieszkalne zajmowane bez tytułu prawnego 5.5 Przez lokale użytkowe rozumie się wszystkie lokale najmowane na podstawie umowy nie będące

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1 R E G U L A M I N Rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. I. PODSTAWA PRAWNA. Niniejszy Regulamin został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REGULAMIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7A/2011 Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 01.02.2011 r. ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, ustalenia opłat i

Bardziej szczegółowo

5. Umowa o zarządzanie i administrowanie nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

5. Umowa o zarządzanie i administrowanie nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rozliczania kosztów zakupu i wytwarzania ciepła dla budynków administrowanych lub zarządzanych przez Zakład Usług Mieszkaniowych sp. z o.o. w Kwidzynie I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 10

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: 1) nr 47/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dn. 19.09.2012 r. 2) nr 31/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 27.10.2014 r. Regulamin rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA na podstawie wskazań elektronicznych podzielników kosztów zamontowanych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej STER" w Szczecinie 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA

POSTANOWIENIA OGÓLNE PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej, centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Młoda Rodzina Warszawa, ul. Relaksowa 37 I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. użytkowania garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych. Otwock 2007r.

REGULAMIN. użytkowania garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych. Otwock 2007r. REGULAMIN użytkowania garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych Otwock 2007r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa zasady użytkowania garaży stałych (wolnostojących i

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - 1 -

R E G U L A M I N - 1 - R E G U L A M I N rozliczania dostawy wody i odprowadzania ścieków w zasobach lokalowych zarządzanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy w Sosnowcu I. Podstawy prawne 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: użytkowe Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: użytkowe Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. Podstawa Prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ 1. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1443).

REGULAMIN. 2. Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1443). REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY ORAZ PODGRZANIA WODY. ZASADY WYMIANY I UŻYTKOWANIA WODOMIERZY Z MODUŁEM RADIOWYM W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. Podstawa prawna.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI MIESZKALYCH W BUDYNKACH PILSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.

REGULAMIN ROZLICZEŃ DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI MIESZKALYCH W BUDYNKACH PILSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. PILSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W PILE REGULAMIN ROZLICZEŃ DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI MIESZKALYCH W BUDYNKACH PILSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalanie opłat na ich pokrycie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie Podstawa prawna: 1. Postanowienia ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ENERGII CIEPLNEJ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU ORAZ W ZASOBACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ

REGULAMIN ROZLICZANIA ENERGII CIEPLNEJ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU ORAZ W ZASOBACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ REGULAMIN ROZLICZANIA ENERGII CIEPLNEJ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU ORAZ W ZASOBACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ I.PODSTAWA PRAWNA. 1. Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r.

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. REGULAMIN ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 11/2013 z dnia r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 11/2013 z dnia r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 11/2013 z dnia 16.05.2013 r. REGULAMIN rozliczania kosztów energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody użytkowej we Wspólnoty Mieszkaniowej Serce

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. dla wytwarzania ciepła w Kotłowni Osiedlowej.

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. dla wytwarzania ciepła w Kotłowni Osiedlowej. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania dla wytwarzania ciepła w Kotłowni Osiedlowej. 1 Regulamin dotyczy zasad gospodarki zasobami w zakresie indywidualnego rozliczania kosztów ciepła na

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów CO, CWU i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie.

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów CO, CWU i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie. Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów CO, CWU i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie. I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów energii cieplnej w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu

R E G U L A M I N rozliczania kosztów energii cieplnej w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu R E G U L A M I N rozliczania kosztów energii cieplnej w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Regulamin zawiera: I. Zasady ogólne II. Warunki techniczne montażu i zasady eksploatacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załącznik 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 21/2010 z dnia 29.11.2010r Uwaga! Regulamin rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zatwierdzony został uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/05 w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE II.. ZAASSAADDYY OOGGÓÓLLNNEE 1 1. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania parkingów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Leżajsku

Regulamin użytkowania parkingów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Leżajsku Regulamin użytkowania parkingów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Leżajsku 1 Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby posiadające tytuły prawne do lokali w budynkach stanowiących współwłasność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZTYN

REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZTYN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 03 z dnia 15.02.2013r. Dyrektora Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie Rozliczania dostawy mediów do lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rozdział I. Podstawa prawna.

R E G U L A M I N. Rozdział I. Podstawa prawna. Załącznik do uchwały nr 65 Rady Nadzorczej z dnia 25.10.2011 r. R E G U L A M I N rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Michałów w Radomiu Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW DOSTAWY MEDIÓW

REGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW DOSTAWY MEDIÓW - Tekst jednolity - REGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW DOSTAWY MEDIÓW Niniejszy Regulamin dotyczy zasobów Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwanej dalej,,spółdzielnią. ROZDZIAŁ I Uchylony Rozdział I Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZEWU WODY POMIĘDZY SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ GRYF W GRYFOWIE ŚLĄSKIM A UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH.

Bardziej szczegółowo

7. Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania

7. Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania REGULAMIN Określający zasady indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Skawinie zasilanych w energię cieplną przez MPEC S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I.

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOSTARCZANIA I ROZLICZENIA WODY ORAZ ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W NIERUCHOMOŚCIACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "GÓRNIK" W NOWEJ RUDZIE Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM w Ostrołęce

REGULAMIN rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM w Ostrołęce REGULAMIN rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM w Ostrołęce Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie nr 21/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 7.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ustalania i rozliczania opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w zasobach S. M. Górnik w Katowicach

REGULAMIN. ustalania i rozliczania opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w zasobach S. M. Górnik w Katowicach REGULAMIN ustalania i rozliczania opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w zasobach S. M. Górnik w Katowicach 1. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I.POSTANOWIENIA OGÓLNE.

R E G U L A M I N I.POSTANOWIENIA OGÓLNE. R E G U L A M I N rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgorzelcu. I.POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

3. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. Nr 119 z 2003r. poz.1116 z późn. zm./.

3. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. Nr 119 z 2003r. poz.1116 z późn. zm./. REGULAMIN rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

REGULAMIN. rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. REGULAMIN rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Otwock marzec 2012r. 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla użytkowników lokali wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania we wspólnotach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA ODPŁATNOŚCI Z TEGO TYTUŁU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ USTRONIE W RADOMIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej

REGULAMIN indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej REGULAMIN indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania mieszkań i lokali użytkowych pozostających w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej KAMIENNY POTOK

Bardziej szczegółowo

zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim

zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim REGULAMIN zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady rozliczenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Podstawy prawne 1 1. Podstawowe akty prawne przyjęte za podstawę

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach komunalnych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z l5.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE

DZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia nr 21 z dnia 4 listopada 2013 r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY CIEPŁEJ, ZIMNEJ I ODPROWADZANA ŚCIEKÓW ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA W LOKALACH NIEWYPOSAŻONYCH W PODZIELNIKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OSIEDLA TOYA GOLF

REGULAMIN OSIEDLA TOYA GOLF ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PRZEDWSTĘPNEJ UMOWY SPRZEDAŻY REGULAMIN OSIEDLA TOYA GOLF I. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie, o ile z treści regulaminu nie wynika co innego, jest mowa o właścicielach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni

Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni Załącznik do uchwały Nr 35/12/2016 Rady Nadzorczej SM Czuby z dnia 203.2016 r. Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne

I. Postanowienia wstępne Tekst jednolity Regulaminu uchwalonego w dniu 19.12.2011 r. z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą nr 48/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 19.09.2012 r. Regulamin rozliczania kosztów dostawy

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i uŝytkowych w budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wjazdu i parkowania pojazdów oraz ruchu pieszych na terenie osiedla SM Koński Jar Nutki w Warszawie

REGULAMIN wjazdu i parkowania pojazdów oraz ruchu pieszych na terenie osiedla SM Koński Jar Nutki w Warszawie Załącznik do Uchwały Nr 27/2010 Rady Nadzorczej SM Koński Jar Nutki z dnia 25.10.2010 r. REGULAMIN wjazdu i parkowania pojazdów oraz ruchu pieszych na terenie osiedla SM Koński Jar Nutki w Warszawie 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/211/2008 Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2008r. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w Siedleckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo