Aktualności. PAŹDZIERNIK 2010 r. WYNIKI ROZLICZENIA KOSZTÓW C.O. ZA SEZON 2009/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualności. PAŹDZIERNIK 2010 r. WYNIKI ROZLICZENIA KOSZTÓW C.O. ZA SEZON 2009/2010"

Transkrypt

1 Aktualności PAŹDZIERNIK 2010 r. WYNIKI ROZLICZENIA KOSZTÓW C.O. ZA SEZON 2009/2010 Sezon grzewczy 2009/2010 był pierwszym okresem rozliczeniowym dla mieszkańców budynków w Pszczynie, gdzie rozliczenia kosztów c.o. dokonywane były w oparciu o wskazania podzielników elektronicznych. Zmieniły się podzielniki, lecz zasady rozliczeń pozostały te same. Zamontowane podzielniki elektroniczne przystosowane są do odczytu radiowego, tak więc cała akcja związana z odczytami przebiegła bardzo sprawnie bez konieczności wchodzenia do mieszkań, gdyż pracownik firmy rozliczeniowej dokonywał odczytu zużycia na poszczególnych grzejnikach sprzed budynku czy też z klatki schodowej. Tylko w nielicznych przypadkach, z uwagi na brak łączności urządzenia z podzielnikiem konieczne było wejście do mieszkań, celem dokonania odczytu. Niektórzy mieszkańcy twierdzą, że nie mają możliwości sprawdzenia odczytu, gdyż przy odczycie radiowym nie otrzymują od firmy kopii protokołu odczytu, tak jak to bywało w latach poprzednich. Sprawdzenie poprawności odczytu jest jednak jak najbardziej możliwe, gdyż zużycie z sezonu grzewczego 2009/2010 jest odnotowane w pamięci podzielnika. Wartość ta pojawia się samoczynnie i cyklicznie w odstępach czasu ok. 5 sek. i dla podzielników firmy TECHEM oznaczona jest znakiem, zaś dla podzielników firmy BRUNATA. Oprócz tego podzielniki pokazują również bieżący stan zużycia centralnego ogrzewania. Tak więc możliwe jest porównanie wskazań podzielników za sezon 2009/2010 z indywidualnym rozliczeniem kosztów za ten okres, które przekazane zostało Państwu. W przypadku niezgodności odczytów z dostarczonym rozliczeniem prosimy o zgłoszenie tego faktu w dziale eksploatacji tel wewn. 20. Kilka zdań na temat wyników rozliczenia. Podobnie jak w latach poprzednich w większości mieszkań tj. w 2192 na 2704 rozliczanych w całych zasobach, wystąpiły nadpłaty wynoszące od kilku do kilkuset złotych. Tak więc przyjęty system indywidualnego wyliczania zaliczek na poczet c.o. biorący za podstawę koszty c.o. danego mieszkania z poprzedniego okresu rozliczeniowego, podwyższone o wskaźnik uwzględniający przewidywany wzrost zużycia i cen ciepła sprawdził się po raz kolejny. Dla zdecydowanej większości mieszkań, ustalona indywidualna zaliczka dostosowana do zużycia ciepła w danym mieszkaniu pokrywa faktyczne koszty ogrzewania. Nowy system pomiaru ciepła (podzielniki elektroniczne) jest o wiele dokładniejszy i z większą dokładnością pokazuje ilość ciepła oddawanego wyłącznie przez grzejniki. Stąd też dla części mieszkań, gdzie zużycie ciepła było duże, wynik rozliczenia był niekorzystny. Faktem jest, że sezon był o wiele dłuższy (zakończyliśmy ogrzewanie budynków r.), zima niezbyt łagodna, a w dodatku nastąpiła dość istotna podwyżka cen ciepła zarówno w Pszczynie jak i w Brzeszczach. Zdawaliśmy sobie sprawę, że w części mieszkań koszty ogrzewania mogą przekroczyć wnoszone zaliczki, ale nie chcieliśmy wprowadzać podwyżki w trakcie sezonu. Nie zależy nam bowiem na zbieraniu wyższych zaliczek aniżeli przewidywane koszty, stąd też sytuacja sprzed kilku lat, gdzie występowały wysokie zwroty (około 1000 zł i więcej) już się nie powtórzy. Jest sporo różnych przypadków takich jak np. zmiana właściciela lokalu, mieszkańcy nie starają się oszczędzać bo w ogóle nie wnoszą opłat za używanie lokali (mieszkania zadłużone), mieszkania są podnajmowane, czy też zakładane są przewymiarowane grzejniki. W tych mieszkaniach ilość jednostek wykazana na podzielnikach kosztów ogrzewania jest bardzo wysoka, a wnoszona zaliczka nie pokrywa faktycznych kosztów zużycia ciepła. Przy ustalaniu indywidualnych zaliczek na następny sezon zastosowaliśmy górne widełki (4,30 zł/m 2 /m-c), licząc że osoby zużywające duże ilości ciepła w sposób istotny ograniczą pobór ciepła, kierując się zasadami racjonalnego gospodarowania ciepłem, które przypominamy na następnej stronie: (c.d na stronie 2)

2 WYNIKI ROZLICZENIA KOSZTÓW C.O. ZA SEZON 2009/2010 (c.d ze strony 1) 1) maksymalnie wykorzystywać zawory termostatyczne jako podstawowy instrument oszczędności ciepła 2) nie zasłaniać grzejników, nie stosować obudów grzejników, grubych zasłon 3) wietrzyć pomieszczenia krótko i intensywnie 4) nie dopuszczać do wychłodzenia mieszkania, bowiem ponowne ogrzanie kosztuje więcej. W przypadku, gdy użytkownik lokalu nie ma zamiaru ograniczać ilości pobranego ciepła, by uniknąć kolejnej dopłaty po rozliczeniu sezonu 2010/2011, możliwe jest podwyższenie zaliczki na poczet c.o. W takim przypadku należy zgłosić się do działu czynszów pokój nr 10 celem złożenia stosownego wniosku. W tym miejscu chcemy zwrócić uwagę na bardzo istotny fakt mający wpływ na wynik rozliczenia. Dotyczy to mieszkańców dokonujących wymiany grzejników. Przed przystąpieniem do wymiany grzejników należy zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Spółdzielni o podanie warunków wymiany. Jed- nym z nich jest założenie nowych grzejników o określonej mocy grzewczej wynikającej z dokumentacji technicznej budynku. Warunek ten winien być bezwzględnie przestrzegany, gdyż zakładanie grzejników o większej mocy wiąże się z wyższymi kosztami ogrzewania, a takie przypadki stwierdziliśmy, np. w jednym mieszkaniu lokator założył nowe grzejniki o mocy trzykrotnie wyższej aniżeli określona przez Spółdzielnię, stąd rekordowo wysokie zużycie 17 tysięcy jednostek!!!, a wynik rozliczenia bardzo niekorzystny. BEZPIECZEŃSTWO NA NASZYCH OSIEDLACH W celu poprawy bezpieczeństwa na naszych osiedlach podjęliśmy współpracę z firmą zajmującą się ochroną mienia i osób, która od 2 lat działa na terenie Pszczyny. Zadaniem firmy jest całodobowe patrolowanie osiedli spółdzielczych oraz prowadzenie działań w zakresie zapobiegania: dewastacji mienia Spółdzielni chuligaństwu i wandalizmowi nieprzestrzegania Regulaminów obowiązujących w naszych zasobach podrzucania odpadów do pojemników przez osoby niezamieszkałe w zasobach Spółdzielni. Firma jest obecna na naszych osiedlach od m-ca września br i w szczególności zobowiązana jest do kontrolowania klatek schodowych i korytarzy piwnicznych pod kątem przebywania osób obcych w budynku, spożywających alkohol oraz dewastujących drzwi, okna, windy itp. Ponadto zobowiązana jest do kontrolowania placów zabaw, gdzie egzekwuje zakaz wyprowadzania psów, spożywania alkoholu oraz zażywania nie zawsze dozwolonych substancji przez naszą młodzież. Kolejną sprawą, na którą firma zobowiązana jest zwracać szczególną uwagę jest podrzucanie odpadów przez osoby niezamieszkałe w naszych zasobach. Z taką sytuacją spotykamy się niejednokrotnie, gdzie w kontenerze (albo obok niego) leżą worki z trawą, popiołem, czy też różnego rodzaju odpady poremontowe na pewno nie wytwarzane w naszych mieszkaniach. Firma zobowiązana jest do sporządzania dokumentacji (data, miejsce, zdjęcia) i niezwłocznego przekazywania jej do naszej administracji. Dokumentację taką przesyłać będziemy do służb porządkowych, celem wyciągnięcia sankcji wobec tych osób. Wszelkie zauważone przez mieszkańców niewłaściwe lub niebezpieczne zjawiska prosimy zgłaszać w naszej administracji. Przypadki dewastacji, wandalizmu, zakłócania spokoju, itp. będziemy niezwłocznie przekazywać grupie patrolującej nasze osiedla, z którą jesteśmy w stałym kontakcie. Zgodnie z zawartą umową, czas dojazdu grupy interwencyjnej w sytuacjach nagłych wynosi do 15 minut. AKTUALNOŚCI Bezpłatny informator do użytku wewnętrznego członków Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wydawca: Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Pszczyna, ul. Dobrawy 1 tel , , 210, DTP i druk: Firma Poligraficzno-Wydawnicza Compal s.c., Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 2 2

3 M A N D A T Y NA DROGACH OSIEDLOWYCH I PARKINGACH Od 4 września br. zaczęły obowiązywać nowe przepisy ruchu drogowego. Zgodnie z nimi drogi wewnętrzne będą traktowane jak każda inna droga publiczna. A to oznacza, że policja jak również straż miejska mogą wystawić mandat za naruszenie przepisów kodeksu drogowego. Chcąc ustrzec Państwa przed niemiłymi niespodziankami, pokrótce przedstawiamy listę mandatowych wykroczeń. Zgodnie z nowymi uregulowaniami wykroczeniem będzie: blokowanie miejsc dla niepełnosprawnych na parkingach osiedlowych czy centrach handlowych. To może kosztować 500 zł + koszty odholowania pojazdu na parking depozytowy. Pojazdy mogą być również odholowywane, gdy kierowca zaparkuje w miejscu oznaczonym zakaz postoju lub zakaz zatrzymywania się, pod którym będzie informacja o groźbie usunięcia pojazdu na koszt właściciela. Jeśli służby zdecydują się na odholowanie samochodu, a w tym czasie pojawi się na miejscu jego właściciel, to samochód nie będzie odholowany na parking depozytowy. Jednak właściciel poniesie koszty zorganizowania akcji holowniczej. parkowanie samochodu na osiedlach w miejscach niedozwolonych mandat w wys. 100 zł ściganie się na osiedlach i wszelkie przekroczenia prędkości. Kara uzależniona od naruszenia dopuszczalnych limitów od 50 do 500 zł naruszanie osiedlowych stref ciszy do 500 zł stawianie pojazdów na trawnikach 100 zł jazda bez uprawnień 500 zł jada bez choćby jednego dokumentu wysokość mandatu określa liczba brakujących dokumentów od 50 do 250 zł Oczywiście do mandatów za wykroczenia dojdą jeszcze punkty karne, których wysokość uzależniona jest rodzaju naruszonego przepisu. Celem nowych uregulowań jest m.in walka z piractwem na wewnętrznych drogach osiedlowych, ukrócenie parkowania w sposób gdzie popadnie często uniemożliwiając dojazd służbom ratownictwa medycznego, straży pożarnej czy też tarasując przejazdy i drogi pożarowe, ochrona niepełnosprawnych, dla których ważne jest zaparkowanie pojazdu jak najbliżej miejsca zamieszkania. Mamy nadzieję, że wprowadzone przepisy zdyscyplinują kierowców podnosząc ład i bezpieczeństwo komunikacyjne na naszych osiedlach w dobrze pojętym interesie wszystkich mieszkańców spółdzielczych zasobów. REMONT INSTALACJI GAZOWEJ Instalacja gazowa w budynkach w zasobach Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wykonana została kilkadziesiąt lat temu. Ówczesne przepisy pozwalały na łączenie rur stalowych poprzez skręcanie, a uszczelnieniem na złączach były konopie. Dopuszczalne było również umieszczenie gazomierza w pomieszczeniu mieszkalnym. Po wielu latach eksploatacji okazało się, że konopie uszczelniające wysychają i mogą nastąpić w tych miejscach przecieki. Dlatego w Prawie Budowlanym wprowadzony został przepis nakładający na właściciela instalacji obowiązek okresowego corocznego dokonywania kontroli szczelności instalacji gazowej w mieszkaniach, piwnicach, pomieszczeniach wspólnego użytku, pionach. Kontrola taka prowadzona jest we wszystkich naszych budynkach. Oso- by uprawnione do przeprowadzenia takiej kontroli są zobowiązane zgodnie z umową do likwidacji ewentualnych stwierdzonych nieszczelności gazu poprzez rozkręcenie części instalacji i ponowne skręcenie na świeżym uszczelnieniu. Od kilkunastu lat przepisy nakazują w nowo budowanych i remontowanych obiektach wykonanie instalacji gazowych z rur stalowych bez szwu o połączeniach spawanych. Gazomierze montowane są poza lokalem mieszkalnym, aby maksymalnie wyeliminować zagrożenie spowodowane ewentualnymi wyciekami gazu w miejscu podłączenia urządzenia pomiarowego, a instalacje (piony) gazowe przebiegają w przygotowanych do tego szachtach w klatkach schodowych lub korytarzach poza lokalami mieszkalnymi. W tych miejscach montowane są również gazomierze, niekiedy szachty takie są zamaskowane obudową. W budynkach istniejących (starych) wyprowadza się piony gazowe i gazomierze poza lokal mieszkalny. W przypadku naszych budynków miejscem takim jest klatka schodowa lub korytarz. Przebieg instalacji dostosowany jest do możliwości w danej klatce z uwzględnieniem istniejących już innych urządzeń i instalacji. Ponieważ lokalizacja gazomierzy jest praktycznie na każdym piętrze inna, nie ma możliwości wykonania tego typu szachtu instalacyjnego. W naszych budynkach, w których dotychczas wykonana została modernizacja instalacji gazowej nie odnotowaliśmy przypadku manipulacji lub uszkodzenia gazomierza. Modernizacje takie wykonywane są w budynkach wielorodzinnych na (c.d na stronie 4) 3

4 REMONT INSTALACJI GAZOWEJ (c.d ze strony 3) terenie całego kraju. Właściciele starszych budynków taką modernizację już zakończyli lub są na ukończeniu, natomiast w naszej Spółdzielni wykonujemy ją od kilku lat, sukcesywnie w kolejnych budynkach. Zgodę na wykonanie modernizacji instalacji gazowej wydaje Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie poprzez zatwierdzenie projektu technicznego wraz z uzgodnieniami z gazownią i wydanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Po wykonaniu nowej instalacji, ciśnieniowej kontroli jej szczelności i odbiorze następuje napełnienie instalacji przez pracownika gazowni. Zdajemy sobie sprawę, że roboty takie mogą być uciążliwe dla mieszkańców, jednak efekty w postaci znacznego podniesienia poziomu bezpieczeństwa eksploatacji instalacji gazowej na dziesiątki lat to rekompensuje. Spółdzielnia dotychczas wykonała remont instalacji gazowej w następujących budynkach: osiedle Siedlice Korfantego 1 3, Korfantego 5 7, Korfantego 9 11, Sobieskiego 2 4 6, Sobieskiego 1 3 5, Osiedle Piastów B. Śmiałego , B. Śmiałego W 2011 r. w pierwszej kolejności planujemy wykonać remont instalacji gazowej w budynku przy ul. B. Śmiałego 3 7 na ten budynek posiadamy już projekt i pozwolenie na budowę. Planujemy również wymienić instalację w budynkach przy ul. Mieszka I 3 7, Brodatego 3 7, Łokietka 8 16 na osiedlu Piastów oraz Sobieskiego 7 11 na osiedlu Siedlice po przeprowadzeniu całej procedury zezwalającej na wykonanie robót tj. projekt i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W następnych latach planujemy kontynuować remont instalacji gazowej w budynkach na osiedlu Piastów przy ul. K. Wielkiego 4, Łokietka 17 20, Łokietka 21 25, Sprawiedliwego 1 7, Odnowiciela 1 7 oraz na osiedlu Siedlice przy ul. Sobieskiego O bliższych terminach powiadomimy w kolejnych wydaniach gazetki przed opracowywaniem planów remontowych na następne lata. REMONT INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ W poprzednich wydaniach gazetki informowaliśmy o planowanych robotach związanych z remontem infrastruktury komunikacyjnej polegającej na remontach dróg, chodników i zatok parkingowych na naszych osiedlach w Pszczynie i Goczałkowicach w latach W 2010 r. planujemy wyremontować ulice i przylegające do nich parkingi i chodniki oraz wykonać nowe parkingi przy ul. Łokietka 17 25, K. Wiekiego na osiedlu Piastów oraz w obrębie ul. Sobieskiego, Korfantego i Kopernika 31a na osiedlu Siedlice. W miesiącu sierpniu br. rozpoczęte zostały roboty budowlane zaplanowane na osiedlu Piastów w Pszczynie. Prace trwają na ulicy Łokietka 17 25, K. Wielkiego Przy ul. Łokietka wykonano zatoczki parkingowe z kostki betonowej z wyznaczonymi miejscami 4 postojowymi, dokończono budowę chodnika przy kl. 24 i 25 (w 2009 r. wykonany został nowy chodnik przy kl ). Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem podłoża pod nową nawierzchnię jezdni. Poziomowane są studzienki kanalizacyjne oraz frezowanie jezdni. Przy ul. K. Wielkiego wykonano nowe miejsca postojowe z kostki betonowej na podbudowie z kamienia wzdłuż ulicy przed budynkami oraz nowe parkingi z kostki betonowej za blokiem kl. 34 oraz przedłużenie istniejącego parkingu od strony ul. Skłodowskiej. W następnej kolejności wykonany zostanie nowy chodnik wzdłuż budynku. W najbliższych dniach rozpoczną się prace w obrębie budynków przy ul. Sobieskiego i Korfantego. Powstaną tam również nowe parkingi i miejsca postojowe. Głównym zakresem robót jest jednak wymiana podbudowy pod jezdniami znajdującymi się pod częścią dróg na osiedlu Siedlice ponieważ są wykonane z płyt betonowych tzw. trylinki, która w całości zostanie usunięta i zastąpiona podbudową z tłucznia. W trakcie tych robót wystąpią z pewnością utrudnienia i niedogodności w komunikacji na naszych osiedlach. Wprowadzono czasowe zmiany organizacji ruchu kołowego i pieszego. Miejsca robót są szczegółowo oznakowane. Prosimy jednak mieszkańców o przestrzeganie bezpieczeństwa, dostosowanie się do tymczasowych oznakowań i w razie potrzeby do usuwania samochodów z dróg, które będą remontowane. Prosimy wszystkich Państwo o wyrozumiałość i cierpliwość oraz zachowanie ostrożności w czasie prowadzonych robót.

5 ZMIANY W REGULAMINIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI Rada Nadzorcza PSM w dniu r. podjęła uchwałę nr 24/2010 zatwierdzającą Aneks nr 4/2010 do Regulaminu gospodarki zasobami lokalowymi. Zarząd podejmuje decyzje o wysokości opłat z tytułu utrzymania i eksploatacji lokali z uwzględnieniem pożytków i innych przychodów wyłącznie dla członków Spółdzielni. W związku z tym doprecyzowania wymagała następująca kwestia: od jakiego momentu osoby nabywające prawo do lokalu tracą prawo do obniżenia opłat eksploatacyjnych o pożytki oraz inne przychody z działalności Spółdzielni w związku z brakiem członkostwa w Spółdzielni. Teraz już wiadomo, że w przypadku ustania członkostwa wysokość opłat za używanie lokalu z którym związane było członkostwo wzrasta o stawkę stanowiącą przypadający na lokal udział w pożytkach i innych dochodach Spółdzielni począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ustania członkostwa, niezależnie od przyczyny ustania członkostwa, a jeżeli członkostwo ustało na skutek śmierci niezależnie od daty powzięcia o tym wiadomości przez Spółdzielnię. W praktyce oznacza to, że Spółdzielnia działając w interesie członków, skoryguje naliczenia opłat osobom, które nie są członkami, a więc utraciły prawo do udziału w pożytkach i innych dochodach Spółdzielni cofając się do daty zgonu lub daty ustania członkostwa. Podobnie ma się rzecz w przypadku sprzedaży lub darowizny lokalu osobie, która nie przystąpiła do Spółdzielni. W takim przypadku naliczenie opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom utrzymania i eksploatacji lokalu z wyłączeniem pożytków i innych przychodów obowiązuje od daty nabycia prawa do lokalu niezależnie od tego, kiedy Spółdzielnia powzięła wiadomość o zmianie właściciela lub osób uprawnionych do lokalu. A więc reasumując niezależnie od terminu zgłoszenia nabycia prawa do lokalu, wyższe opłaty eksploatacyjne naliczona będą dla lokali, których użytkownicy nie są członkami Spółdzielni cofając się z naliczeniem tych opłat nawet do 3 lat. Jednolity tekst regulaminu uwzględniający przedstawione powyżej zmiany, znajduje się na stronie internetowej WAŻNE TELEFONY Sekretariat tel Zarząd Spółdzielni Pszczyna, ul. Dobrawy 1 tel Administracja, ul. Dobrawy 1 tel Administracja Brzeszcze tel Zgłoszenia awarii do PSM po godz tel Komenda Rejonowa Policji 997 lub tel Pogotowie Ratunkowe 999 lub tel Straż Pożarna 998 lub tel Pogotowie gazowe 992 lub tel Pogotowie energetyczne 991 lub tel Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne 994 lub tel Pogotowie dźwigowe konserwator tel Kom Pogotowie dźwigowe awaryjne w firmie tel Dyżury Zarządu PSM w Pszczynie w każdy poniedziałek od godz w Brzeszczach przy ul. Słowackiego 13/A/2 w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz do

6 SZANOWNI MIESZKAŃCY PSZCZYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI!!! W trosce o Państwa bezpieczeństwo w okresie IV kwartału 2010 r. wykonamy kontrolę szczelności instalacji gazowej w mieszkaniach, piwnicach pomieszczeniach wspólnego użytku oraz pionach. Obowiązek przeprowadzenia takich przeglądów i natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości należy do podstawowych i ustawowych obowiązków właścicieli i zarządcy nieruchomości. Posiadamy w tym zakresie wieloletnie doświadczenie. Sprawne wykonanie tych prac nie jest jednak możliwe bez współpracy z Państwa strony, dlatego też zwracamy się z prośbą i apelem o udostępnianie nam mieszkań w wyznaczonych przez nasze firmy terminach, o których będziemy Państwa na bieżąco informować z conajmniej kilkudniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych i drzwiach budynków objętych przeglądem. Mamy nadzieję, że dzięki wzajemnej współpracy szybko i sprawnie wykonamy zlecone naszym firmom przeglądy gazowe, Państwo zaś zyskacie komfort jakim jest poczucie bezpieczeństwa we własnych mieszkaniach. Wykonawcy robót Firma Instalacyjno-Budowlana Instalacje Gazowe Sanitarne Grzewcze Eryk Ryś Pszczyna Łąka, ul. Stokrotek 8 Tel , tel Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PUCHAŁKA Stanisław Puchałka Pszczyna, ul. Platynowa 4 Tel , S.C. Instalatorstwo Sanitarne C.O. Gazowe i Roboty Remontowo-Budowlane FARUGA-MAŃKA Pszczyna, ul. Księżycowa 17 Tel ,

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY ORAZ USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI SM RAZEM Łaziska

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Numer 30 CZERWIEC 2011 Pismo Bezpłatne ISSN 1734-1035 SPIS TELEFONÓW Centrala 25 758 50 11 Fax 25 758 38 67 Administracja 25 758 33 25 Warsztat 25 758 22 07 Konserwacje domofonów 0 602 497 308 Pogotowie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności ISSN 1730-2951 Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 05/179/2014 13.05.2014 r. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu w 2013 r. Przedstawiamy Państwu zbiór dokumentów, dzięki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

Kto śmieci ten płaci. Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 4/69/2011. Sylwestrowe smuteczki (i nadzieje)

Kto śmieci ten płaci. Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 4/69/2011. Sylwestrowe smuteczki (i nadzieje) PISMO BEZPŁATNE GRUDZIEŃ 2011 ISSN 1732-5145 Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 4/69/2011 Sylwestrowe smuteczki (i nadzieje) Nareszcie sobie poszedł. Bo z rok się tu zasiedział. Wcale nie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na Walne 2015

Zapraszamy na Walne 2015 Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Ślęczka 1a 41-800 Zabrze ADS Centrum ul. Sobieskiego 21, tel. 32 271 29 36 ADS Południe ul. Ślęczka 8, tel. 32 271 24 35 ADS Zachód ul. Wolności 123, tel. 32 271

Bardziej szczegółowo

ZSM zmienia czynsze tylko raz w roku

ZSM zmienia czynsze tylko raz w roku Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Ślęczka 1a 41-800 Zabrze Zabrze wrzesień/październik 2012 nr 4(4) ISSN 2084-6673 ADS Centrum ul. Sobieskiego 21, tel. 32 271 29 36 ADS Południe ul. Ślęczka 8, tel.

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Spis treści

Biuletyn. Spis treści GRODZKA SPÓŁDZIELNIA Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu maj 2014 Spis treści Wstęp Nowe regulaminy Sprawozdanie z działalności RN Wyciąg ze sprawozdania Zarządu Zawiadomienie o

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Tylżycka Potok Warszawa 01-656, ul. Tylżycka 11/112

Spółdzielnia Mieszkaniowa Tylżycka Potok Warszawa 01-656, ul. Tylżycka 11/112 Spółdzielnia Mieszkaniowa Tylżycka Potok Warszawa 01-656, ul. Tylżycka 11/112 Regulamin Porządku domowego na terenie nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Tylżycka Potok w Warszawie Załącznik do uchwały

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 139 MAJ - LIPIEC 2012 r. ATRAKCYJNE NOWE LOKALE MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej Pomnik na rogu ul. Wiśniowej i Jesionowej, przedstawiający matkę z malutkim dzieckiem, potocznie zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN używania lokali i zasad porządku domowego w Osiedlach WSM

REGULAMIN używania lokali i zasad porządku domowego w Osiedlach WSM Załącznik nr 7 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN używania lokali i zasad porządku domowego w Osiedlach WSM Budynki, ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE Nr 1 (89) Kwiecień 2014 Olsztyn ISSN 1642-0160 www.smp.olsztyn.pl BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE fot. Andrzej Stachurski 1 Wszystkim Członkom spółdzielni oraz ich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne:

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne: CZARNKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Os. Parkowe 13 D, 64 700 CZARNKÓW tel./fax (067) 255 32 47, tel. (067) 255 24 99 NIP 763-000-34-75 BGŻ O/Czarnków nr 30 2030 0045 1110 0000 0078 6720 15 cze 15-22:54:05

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

Kolejny wygrany konkurs na ocieplenie wieżowców

Kolejny wygrany konkurs na ocieplenie wieżowców 56 lat Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Ślęczka 1a 41-800 Zabrze ADS Centrum ul. Sobieskiego 21, tel. 32 271 29 36 ADS Południe ul. Ślęczka 8, tel. 32 271 24 35 ADS Zachód ul. Wolności 123, tel.

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Ta k Część DLA zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów i gmin ISBN 978-83-64094-09-5

e-poradnik Ta k Część DLA zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów i gmin ISBN 978-83-64094-09-5 e-poradnik Ta k DLA zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów i gmin ISBN 978-83-64094-09-5 Część 2 Wstęp Poradnik dla zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

Każdy mieszkaniec za to płaci

Każdy mieszkaniec za to płaci e-mail do redakcji: ssm@poczta.fm 2 257/2015 GAZETA BEZPŁATNA Na stronach: Nie lada problem... Przede wszystkim klatki W Radzie Nadzorczej zasiadają Zimowe klimaty Każdy mieszkaniec za to płaci 2 MOJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI

KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI W tym roku bardzo wcześnie zakończyliśmy poprzedni sezon grzewczy (już w kwietniu), także wrzesień jest na razie dosyć łaskawy. Termin włączenic centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

VI Walne Zgromadzenie Członków

VI Walne Zgromadzenie Członków PISMO BEZPŁATNE WRZESIEŃ 2013 ISSN 1732-5145 Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 3/76/2013 PANDORA Wierszyk rozpaczliwy Kiedy wreszcie przestanę być stary? Chyba dosyć już tego dobrego!

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach)

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach) Spółdzielnia Mieszkaniowa KOŁO ul. Jana Brożka 4 01-442 Warszawa Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach) Warszawa, listopad 2014 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo