S P R A W O Z D A N I E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E z działalności Osiedla nr 2 w 2013 roku. W skład Osiedla nr 2 wchodzi: 14 budynków wysokich, 19 budynków niskich. ADM II zarządza również budynkiem niskim wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wandy 5. Budynki te nie stanowią zwartego osiedla, lecz są zlokalizowane w znacznej odległości od siebie. Ich lokalizacja w sąsiedztwie innych budynków zarządzanych przez różne wspólnoty, przysparza licznych trudności we wzajemnej komunikacji w zarządzaniu wspólną infrastrukturą. Wysokie budynki wyposażone są w 33 czynne dźwigi osobowe, 10 zestawów hydroforowych, 17 węzłów cieplnych. Budynki niskie w 20 węzłów cieplnych, za pomocą których dostarczane jest ciepło grzewcze i ciepła woda. Budynki wysokie wyposażone są w komory zsypowe, niskie w osłony śmietnikowe, przystosowane do składowania odpadów komunalnych. Część osłon śmietnikowych użytkowanych jest wspólnie z innymi zarządcami. Powoduje to dodatkowe trudności z utrzymaniem ich w należytym stanie sanitarnym. Tereny zielone zlokalizowane wokół budynków zajmują 3,7 hektarów, ponad 4 km żywopłotów, duże ilości krzewów i liczne drzewa. Wymagają one częstej i systematycznej pielęgnacji. Trawa koszona jest kilka razy w roku, zaś żywopłoty dwukrotnie w ciągu roku. W osiedlu, do obsługi prac porządkowo - technicznych, zatrudnionych jest 14 konserwatorów, 14 gospodarzy domów, 8 pracowników administracyjno-biurowych, zatrudnionych na 7 1/2 etatów. Konserwatorzy oprócz prac typowo konserwacyjno-naprawczych, wykonują prace remontowe, polegające na wymianie rur wody ciepłej i zimnej w budynkach, tzw. "poziomy", malują klatki schodowe, układają glazurę na parterach budynków, badają szczelność instalacji gazowej, odczytują stany liczników zużycia ciepła w mieszkaniach i węzłach cieplnych, liczników zużycia wody w mieszkaniach oraz budynkach, licznikach administracyjnych energii elektrycznej. Pracownicy działu technicznego posiadają odpowiednie uprawnienia techniczne, dokonują uwagi oceny stanu technicznego budynków wraz z ich wyposażeniem technicznym, wpisując do księgi obiektów. Wpisy te są następnie podstawą do sporządzenia planów remontów rocznych i wieloletnich. Pracownicy działu czynszów naliczają opłaty mieszkaniowe, sporządzają pisma ponaglające do osób zalegających w opłatach mieszkaniowych, sporządzają wnioski o wykluczenie ze Spółdzielni, o skierowaniu na drogę postępowania wewnątrzspółdzielczego oraz postępowania sądowego. Współpracują z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie pomocy mieszkańcom, mającym trudności w opłatach mieszkaniowych. Wystawiają faktury za świadczone usługi przez administrację. Współpracują z firmami ubezpieczeniowymi,

2 - 2 - sporządzają karty pracy gospodarzy domów i konserwatorów. Kontrolują prace wykonywane przez nich. Przeprowadzają szkolenia stanowiskowe BHP oraz czuwają nad ich przestrzeganiem. Współpracują ze szkołami, w których uczą się dzieci naszych mieszkańców. Współpracują z Radą Osiedla w przeprowadzaniu przeglądów osiedla pod względem porządkowym i technicznym budynków i terenów przyległych do nich. Współpracują z Radą Osiedla przy organizacji imprezy mikołajkowej dla dzieci i konkursu na najładniejszy ogródek przydomowy i balkon, rozwożeniu upominków dla seniorów. Instalacja wody ciepłej i zimnej. Ocena stanu technicznego Osiedla. Do oceny stanu instalacji przeprowadzana jest coroczna kontrola przez służby techniczne administracji. Na tej podstawie typowane są budynki, w których stan techniczny jest w najgorszym stanie. W 2013 r. konserwatorzy administracji wymienili instalacje wody ciepłej i zimnej tzw. "poziomy" w budynkach przy ul. Lubuskiej 70-76, Kruczej 81-85A, Hallera Dodatkowo, w wyniku dużej awarii, zdecydowano się wymienić poziomy ciepłej i zimnej wody w budynku przy ul. Grabiszyńskiej 142. Była to wymiana poza planem pracy administracji. Specjalistyczna firma zewnętrzna wymieniła na nowe, przyłącze kanalizacyjne przy al. Hallera Usunęła awarię przyłącza ciepłej i zimnej wody przy al. Hallera 69. Udrożniła przyłącze kanalizacyjne przy ul. Pereca 2-4 i Pretficza 53. Dokonano wymiany dotychczasowych wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym w budynkach przy ul. Stalowowolskiej 33-37, Pretficza 54 A - D, Stopnickiej 9, Hallera 79, Kruczej 75-77A, Kruczej 81-85A, Żelaznej 29-33, Żelaznej 38-44, Grabiszyńskiej , Kolbuszowskiej 3-7A oraz Lubuskiej Przeprowadzoną roczną kontrolę instalacji gazowej w ciągach zasilających mieszkania, jak i w mieszkaniach. Usunięto drobne nieszczelności wykryte podczas kontroli. Malowanie klatek schodowych i pomieszczeń ogólnego użytku. Dokonany przegląd techniczny klatek schodowych przez pracowników administracji, pozwolił wytypować te klatki, w których należało wykonać malowanie - pomalowano klatki schodowe w następujących budynkach: Lubuska 70-76, Lubuska 78-84, Lwowska 30-40A, Stalowa 77, Brązowa 4-8. Pomalowane są też pomieszczenia suszarni i korytarzy piwnicznych. W okresie wiosennym pomalowano urządzenia zabawowe, osłony śmietnikowe i ławki. Zamalowano napisy na elewacjach budynków i lokalach użytkowych.

3 - 3 - Prace ślusarsko - budowlane. Zatrudnieni w administracji konserwatorzy dokonywali na bieżąco naprawy zepsutych zamków do drzwi wejściowych, naprawiali i dokonywali regulacji samozamykaczy, naprawiali zniszczone urządzenia zabawowe oraz ławki, szklili zbite szyby, naprawiali znaki drogowe na drogach osiedlowych. Wyłożono terakotę na parterach klatek schodowych w budynkach przy al. Hallera 65, 67, 69, 71, 75, 77 i ul. Kolbuszowskiej 3,5. Wykonano nowe posadzki do wejść lokali użytkowych przy ul. Pereca 54 A-D. Dokonywali licznych uszczelnień pokryć dachowych oraz naprawiali nieszczelności w obróbkach blacharskich parapetów okiennych, kominów wentylacyjnych na dachach. Firma zewnętrzna wykonała wymianę płyt chodnikowych przy ul. Skwierzyńskiej Kontynuowano wymianę drzwi wejściowych w lokalach użytkowych. Wymieniono je w lokalach przy ul. Pereca 3, 5 oraz przy ul. Lubuskiej 80, 82. Konserwatorzy dokonywali też licznych drobnych napraw na rzecz mieszkańców, na ogół ludzi w podeszłym wieku, którym ta pomoc jest szczególnie potrzebna i jedyna. Termomodernizacja. Kontynuowano prace związane z termomodernizacją, polegające na docieplaniu stropodachów i wymianie okien piwnicznych. W roku bieżącym docieplono stropodachy w budynkach przy al. Hallera 65, 67 i Hallera Wymieniono okna piwniczne w budynkach przy ul. Żelaznej oraz Lubuskiej Prace te będą prowadzone systematycznie w następnych latach. Dźwigi osobowe i hydrofornie. W roku bieżącym przeprowadzono remont dźwigu przy ul. Spiżowej 11, polegający na wymianie kabiny i oprzyrządowania sterowniczego. Kabiny zostały wymienione również przy ul. Spiżowej 13, 15 oraz ul. Buskiej 2, 4, 8 i 10. Dokonano także wielu drobnych napraw takich jak wymiany zbitych szyb w drzwiach przystankowych, wymiany przycisków sterowniczych wezwania wind, wymiany przekaźników w układach sterowniczych, wymiany styczników lampek kontrolnych, żarówek w kabinach. Dokonano modernizacji hydroforni przy al. Hallera 65-67, wymieniono pompy na nowe przy ul. Kruczej 70 i Stalowowolskiej Stare pompy przekazywane są do renowacji i w przypadku awarii, służą do wymiany. Instalacja elektryczna i domofonowa. Przeprowadzono wymianę wewnętrznej linii zasilającej w budynku przy ul. Grabiszyńskiej Wymieniono również instalację oświetleniową na klatkach schodowych, piwnicy, suszarniach. Do oświetlenia klatek schodowych zamontowano oprawy ledowe o małej mocy, zaopatrzone w czujniki ruchu, które zapalają się tylko wtedy, gdy ktoś przechodzi. Pozwoli to uzyskać duże

4 - 4 - oszczędności w opłatach za energię elektryczną. Konserwatorzy administracji dokonywali bieżącej konserwacji i naprawy tablic administracyjnych, instalacji elektrycznej na korytarzach i piwnicach. Wymieniali przepalone żarówki. Wymienili przypaloną tablicę administracyjną przy ul. Sztabowej 10. Wymienili centralkę domofonową przy ul. Kruczej 70 wraz ze słuchawkami mieszkaniowymi. Na bieżąco dokonywali napraw w instalacjach domofonowych zgłaszanych przez mieszkańców. Dokonano zabezpieczenia przewodów elektrycznych przed kradzieżą w budynku przy ul. Lubuskiej Zieleń. Tereny zielone osiedla wymagają bieżącej pielęgnacji w ciągu roku. W zależności od ilości opadów deszczowych, trawa w ponad 3,7 h, koszona jest kilkakrotnie. Również 4 km żywopłotów jest podcinana minimum 2 razy w roku. Systematycznie uzupełniane są nasadzenia żywopłotów. Uzupełniane jest nasadzenie drzew i krzewów. Na wiosnę pracownicy administracji w porozumieniu z mieszkańcami, dokonują nasadzenia kwiatów. Pielęgnowane są klomby i rabatki kwiatowe. Dokonano przycinki topoli przy ul. Stalowowolskiej 35, Sztabowej 2, 10-16, Lubuskiej 70, klonu i akacji przy ul. Pretficza 49, 51, 53, kasztanowca przy ul. Skwierzyńskiej 50 oraz brzozy przy ul. Gajowickiej i Stalowowolskiej 26 (przy garażu). Odśnieżanie i zabiegi sanitarne. Pracownicy administracji są szczególnie zmobilizowani do usuwania śniegu z ciągów pieszo - jezdnych na osiedlu. Wymaga się od nich odśnieżania w godzinach wczesno - rannych. Również nawisy śnieżne z dachów, usuwają pracownicy administracji, mający odpowiednie uprawnienia wysokościowe. W roku bieżącym dokonano czyszczenia wszystkich lejów zsypowych w budynkach wysokich. Przeprowadzono dezynsekcję, niejednokrotnie kilka razy w budynkach. Lubuska i Lubuska trzykrotnie, Szczęśliwa 36 - dwukrotnie, Grabiszyńska trzykrotnie, Spiżowa trzykrotnie, Pretficza jednokrotnie, Stopnicka jednokrotnie, Gajowicka dwukrotnie. Przeprowadzono deratyzację w budynkach osiedla w listopadzie, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta oraz dwukrotnie na terenie przylegającym do budynku przy al. Hallera WNIOSKI Z WALNEGO ZGROMADZENIA. Wszystkie wnioski składane na Walnym Zgromadzeniu Członków są ze szczególną uwagą analizowane przez Zarząd Spółdzielni, Radę Osiedla i Administrację. Wnioski nie wymagające dużych nakładów finansowych są realizowane niezwłocznie, zaś te wnioski, które wymagają

5 - 5 - znacznych nakładów finansowych, po szczegółowej analizie przez Radę Osiedla i Administrację, kierowane są do ewentualnego umieszczenia ich w planach remontowych osiedla na lata następne. Każdy wnioskodawca otrzymuje odpowiedź, co do zakresu i czasu realizacji zgłoszonego wniosku. Wniosek złożony przez Państwa Bogumiłę Wawrykę, Mariana Dorosińskiego i Mirosława Żołuda z ul. Lubuskiej 80, został wykonany w następujący sposób: a. usunięto gołębie z kanałów wentylacyjnych, a kanały odpowiednio zabezpieczono; b. pomieszczenie na pierwszym piętrze nie może być udostępnione na wózkownię. Służy ono gospodarzowi domu, jak zaplecze; c. wymieniono okna piwniczne; d. zamontowano pompę ssąco-tłoczącą, zapobiegającą zalewaniu piwnic; e. niektórzy mieszkańcy nie życzyli sobie montażu nowej instalacji dzwonkowej; f. agregat w piwnicy został uruchomiony. Wniosek Pani Julianny Krypel z ul. Sztabowej zrealizowano następująco: a. zapadliny na jezdni okalającej ul. Sztabową 2, mimo, że nie należy do Spółdzielni, zostały zlikwidowane; b. trzaskająca brama systematycznie jest naprawiana; c. ubytki w tynku, które miały być, wg Pani Krypel, przyczyną zalewania piwnicy, po zbadaniu, nie potwierdziły się. Ubytki zostały naprawione; d. sprawa śmieci, po wdrożeniu nowej ustawy, została rozwiązana, poprzez postawienie, obok osłony śmietnikowej, odpowiedniej ilości pojemników do ich segregacji. Wniosek Pani Jolanty Zielonkowskiej - Janik z ul. Stalowowolskiej 35, o wycinkę, bądź przycinkę topoli, został zrealizowany, poprzez przycinkę gałęzi. Wniosek Pani Wandy Kuśnierz o usunięcie zapadliny na jezdni przy ul. Skwierzyńskiej. Ponieważ jezdnia jest w zarządzaniu ZDiUM, administracja zwróciła się, po raz kolejny, o jej usunięcie. Prośba została zrealizowana - zapadlisko usunięto. Wniosek Pani Jolanty Cieśli - Zagórskiej z ul. Stalowowolskiej 37 został zrealizowany w sposób następujący: a. została zwiększona kontrola nad pracami wykonywanymi przez wykonawców zewnętrznych, jak i pracowników Spółdzielni; b. elektrycy administracji zwrócą większą uwagę na częstszą kontrolę wyłącznika światła; c. kolor lamperii będzie wybrany i zastosowany zgodnie z życzeniem mieszkańców.

6 - 6 - Pan Stoga z al. Hallera 79, na złożone wnioski otrzymał następującą odpowiedź: a. zatrudnienie w Spółdzielni spada, mimo przybywających obowiązków nakładanych przez pracodawców państwowych i samorządowych; b. wzrost opłat składek ubezpieczeniowych, jest uzależniony od ilości zgłaszanych szkód. Pracownicy administracji każdą szkodę sprawdzają, archiwizują ją, robią zdjęcia. Opisują dokładnie przyczynę powstania każdej szkody; c. w chwili obecnej nie ma na osiedlu II lokalu niemieszkalnego, który mógłby być przekształcony na lokal mieszkalny; d. na wymianę wodomierzy przeprowadzany jest każdorazowo przetarg przy obecności przedstawiciela Rady Osiedla. Obecnie wodomierze wymienia ich producent - firma APATOR. Wniosek Pana Eugeniusza Kałdowskiego jest trudny do realizacji, ponieważ teren wokół budynku przy ul. Pretficza 54 A - D, nie jest własnością Spółdzielni. Spółdzielnia zwracała się kilkakrotnie o udostępnienie przez Gminę Wrocław terenu naprzeciwko budynku dla Spółdzielni, ale nie uzyskała zgody w tym zakresie. Wniosek Pana Eugeniusza Pelizga został skierowany do Rady Nadzorczej Spółdzielni, od której dostał wyczerpującą odpowiedź. Wniosek Pana Franciszka Czernieckiego z ul. Kruczej 83a, został skierowany na Walne Zgromadzenie. OCENA ZADAŃ PLANOWYCH. Plan remontowy Osiedla za 2013 rok został wykonany z małymi poprawkami (zamianami). Po dokonaniu odkrywki stropodachów, okazało się, że są one docieplone trocinami i szlaką. W tej sytuacji, na wniosek mieszkańców z ul. Skwierzyńskiej 30-50, kwotę przeznaczoną na docieplenie stropodachów, wykorzystano na modernizację części chodnika przy ul. Skwierzyńskiej 42-50, zaś za zgodą Rady Osiedla, kwotę na docieplenie stropodachu budynku przy ul. Żelaznej 29-33, na wymianę okien piwnicznych. Sukcesywnie, w zależności od stanu technicznego, naprawiono balkony przy ul. Stalowowolskiej 33-37, Pretficza 49, Hallera 79. Kontynuowane są prace przy wymianie wewnętrznych linii zasilających instalacji elektrycznej. W roku bieżącym zmodernizowano je przy ul. Grabiszyńskiej Prace te będą systematycznie kontynuowane w innych budynkach. Dzięki montażowi opraw oświetleniowych energooszczędnych, uzyska się znaczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

7 - 7 - Systematycznie też, w zależności od stopnia zużycia, wymieniane są też przez pracowników administracji, ciągi piwniczne rur wodnych tzw. "poziomy". W podobny sposób malowane są też klatki schodowe, układana glazura, koszona trawa, przycinane krzewy i żywopłoty. Pracownicy administracji nie ograniczają się do wykonywania prac konserwacyjnych, lecz wykonują prace remontowe, bez konieczności zlecania ich firmom zewnętrznym. Pracownicy pionu technicznego administracji dokonują przeglądów pięcioletnich i rocznych stanu technicznego budynków. Mając odpowiednie uprawnienia zawodowe, prace te nie muszą być zlecane na zewnątrz. Współpracują z firmami zewnętrznymi. Nadzorują prace im zlecone. Dokonują oceny szkód zgłaszanych przez mieszkańców. W ramach ubezpieczeń szkodowych, współpracują z firmami ubezpieczeniowymi. Pracownicy działu czynszów prowadzą kontrole wpływów mieszkaniowych. Wysyłają upomnienia dla osób zalegających w opłatach mieszkaniowych. Wspólnie z Zarządem Spółdzielni przygotowują wnioski do wszczęcia postępowania wewnątrzspółdzielczego. Przygotowują wydruki opłat czynszowych, wysyłają przesyłki pocztowe, wystawiają faktury za usługi na rzecz mieszkańców oraz korzystania z miejsc postojowych i garażowych. Dokonują rozliczeń kosztowych zleceń na poszczególne nieruchomości. Pracownicy administracji, wspólnie z Radą Osiedla, dokonują wiosenno-jesiennych przeglądów stanu technicznego budynków i terenów przynależnych do nich. Przeglądy te są podstawą do wykonywania bieżących napraw oraz służą do sporządzenia planów remontowych osiedla. Organizowane są coroczne przeglądy na najładniej ukwiecone balkony i ogródki przydomowe. Organizowane są zabawy mikołajkowe dla dzieci naszych mieszkańców oraz drobne upominki dla seniorów. Na wyjątkowe uznanie zasługuje Rada Osiedla, za wkład w prace społeczne, które wykonuje na rzecz Osiedla. Sporządził:

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Kraków dnia, 2010-5-2625 marzec 2010r Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Spółdzielnia w roku 2009 zgodnie ze swoim przedmiotem działalności zarządzała mieniem

Bardziej szczegółowo

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A SPRAWOZDANIE NA WALNE ZGROMADZENIE Czeladź, czerwiec 2015 r. - 1- SPIS TREŚCI - Spis treści str. 2 - Informacja o odbytym Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN używania lokali i zasad porządku domowego w Osiedlach WSM

REGULAMIN używania lokali i zasad porządku domowego w Osiedlach WSM Załącznik nr 7 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN używania lokali i zasad porządku domowego w Osiedlach WSM Budynki, ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności ISSN 1730-2951 Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 05/179/2014 13.05.2014 r. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu w 2013 r. Przedstawiamy Państwu zbiór dokumentów, dzięki

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE Nr 1 (89) Kwiecień 2014 Olsztyn ISSN 1642-0160 www.smp.olsztyn.pl BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE fot. Andrzej Stachurski 1 Wszystkim Członkom spółdzielni oraz ich

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Tylżycka Potok Warszawa 01-656, ul. Tylżycka 11/112

Spółdzielnia Mieszkaniowa Tylżycka Potok Warszawa 01-656, ul. Tylżycka 11/112 Spółdzielnia Mieszkaniowa Tylżycka Potok Warszawa 01-656, ul. Tylżycka 11/112 Regulamin Porządku domowego na terenie nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Tylżycka Potok w Warszawie Załącznik do uchwały

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Spis treści

Biuletyn. Spis treści GRODZKA SPÓŁDZIELNIA Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu maj 2014 Spis treści Wstęp Nowe regulaminy Sprawozdanie z działalności RN Wyciąg ze sprawozdania Zarządu Zawiadomienie o

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach)

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach) Spółdzielnia Mieszkaniowa KOŁO ul. Jana Brożka 4 01-442 Warszawa Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach) Warszawa, listopad 2014 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. Rada Nadzorcza w omawianym okresie sprawozdawczym działała w następującym składzie: 1) w kadencji

Bardziej szczegółowo

XXIX Złaz Rodzinny Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych

XXIX Złaz Rodzinny Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych wrzesień 2010 09 (194) XXIX Złaz Rodzinny Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych Mieszkańcy Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, po raz XXIX uczestniczyli w złazie Rodzinnym Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządku domowego i zasad utrzymania stanu technicznego budynków w MGSM PERSPEKTYWA

Regulamin porządku domowego i zasad utrzymania stanu technicznego budynków w MGSM PERSPEKTYWA Regulamin porządku domowego i zasad utrzymania stanu technicznego budynków w MGSM PERSPEKTYWA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady utrzymania stanu technicznego i porządku domowego

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na Walne 2015

Zapraszamy na Walne 2015 Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Ślęczka 1a 41-800 Zabrze ADS Centrum ul. Sobieskiego 21, tel. 32 271 29 36 ADS Południe ul. Ślęczka 8, tel. 32 271 24 35 ADS Zachód ul. Wolności 123, tel. 32 271

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zakupu Kalendarza na 2014 r. wydanego przez NSM za cenę 3 zł.

Zapraszamy do zakupu Kalendarza na 2014 r. wydanego przez NSM za cenę 3 zł. BIULETYN egzemplarz bezpłatny INFORMACYJNY Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 81-881 Sopot, ul. Kolberga 9 www.nsmsopot.pl Grudzień 2013 Radosnych, spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej Pomnik na rogu ul. Wiśniowej i Jesionowej, przedstawiający matkę z malutkim dzieckiem, potocznie zwany

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

PISMO MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI

PISMO MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI PISMO MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI Nr 8 (220) 2014 r. 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 00 ISSN 1429-4389 Sprawozdanie z działalności Administracji Osiedla Nagórki w 2013 roku W 2013 roku działalnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządku domowego obowiązującego Mieszkańców w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej OSIEDLE AUTORÓW w Warszawie, ul. Grzegorza Fitelberga 18

Regulamin porządku domowego obowiązującego Mieszkańców w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej OSIEDLE AUTORÓW w Warszawie, ul. Grzegorza Fitelberga 18 Regulamin porządku domowego obowiązującego Mieszkańców w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej OSIEDLE AUTORÓW w Warszawie, ul. Grzegorza Fitelberga 18 I. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Kolejny wygrany konkurs na ocieplenie wieżowców

Kolejny wygrany konkurs na ocieplenie wieżowców 56 lat Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Ślęczka 1a 41-800 Zabrze ADS Centrum ul. Sobieskiego 21, tel. 32 271 29 36 ADS Południe ul. Ślęczka 8, tel. 32 271 24 35 ADS Zachód ul. Wolności 123, tel.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą: Bieżące remonty, naprawy i konserwacja zasobu lokalowego roboty ogólnobudowlane, elektryczne oraz sanitarne w lokalach i budynkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/19/2013 z dnia 26.11.2013r. zawiera zapisy Aneksu nr 1 zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Zakres czynności wykonywanych w ramach usługi: Zarządzanie i administrowanie nieruchomością Poznań, Saperska 32B,C

Zakres czynności wykonywanych w ramach usługi: Zarządzanie i administrowanie nieruchomością Poznań, Saperska 32B,C Zakres czynności wykonywanych w ramach usługi: Zarządzanie i administrowanie nieruchomością Poznań, Saperska 32B,C 1. Reprezentowanie Właściciela nieruchomości (SPÓŁKA) : a. reprezentowanie SPÓŁKI przed

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 139 MAJ - LIPIEC 2012 r. ATRAKCYJNE NOWE LOKALE MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo