IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565"

Transkrypt

1 IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu.

2 Uwagi Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać Podręcznik Lenovo z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa. Niektóre instrukcje w tym podręczniku mogą zakładać, że używany jest system operacyjny Windows 7. Jeśli używany jest inny system operacyjny Windows, niektóre operacje mogą się minimalnie różnić. Jeśli używane są inne systemy operacyjne, niektóre operacje mogą nie mieć zastosowania. Funkcje opisane w tym podręczniku są wspólne dla większości modeli. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w danym komputerze i/lub dany komputer może obejmować funkcje, które nie zostały opisane w tym podręczniku użytkownika. O ile nie określono inaczej, ilustracje użyte w tej instrukcji dotyczą modelu Lenovo IdeaPad Z560. Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od przedstawionego na ilustracjach w instrukcji. Zapoznaj się z rzeczywistym produktem. Wydanie pierwsze (luty 2010) Copyright Lenovo 2010.

3 Spis treści Rozdział 1. Poznaj swój komputer...1 Widok z góry...1 Widok z lewej strony...4 Widok z prawej strony...6 Widok z przodu...7 Widok od spodu...8 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera...12 Pierwsze użycie...12 Używanie baterii i zasilacza sieciowego...14 Używanie touchpada...16 Używanie klawiatury...17 Korzystanie z urządzeń zewnętrznych...20 Przyciski i klawisze specjalne...23 Wskaźniki stanu...27 Zabezpieczenie komputera...28 Rozdział 3. Łączenie z Internetem...30 Połączenie przewodowe...30 Połączenie bezprzewodowe...32 Rozdział 4. System OneKey Rescue...37 System OneKey Rescue...37 Dodatek A. Instrukcje dotyczące podzespołów, które może wymieniać użytkownik (Customer Replaceable Units, CRU)...39 Wymiana baterii Wymiana dysku twardego Wymiana pamięci Wyjmowanie napędu optycznego Dodatek B. Ograniczona gwarancja Lenovo...50 Informacje na temat gwarancji Dodatek C. Informacje i oświadczenia związane z produktem...59 Informacje o programie Energy Star Uwagi dotyczące emisji elektromagnetycznej Dodatek D. Dane techniczne...65 Indeks...67 i

4

5 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z góry Z460/Z465 d e f g h i j a b c k l m f Uwaga: Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Zapoznaj się z rzeczywistym produktem. Uwaga: NIE otwieraj wyświetlacza pod kątem większym niż 130 stopni. Przed zamknięciem wyświetlacza sprawdź, czy na klawiaturze NIE został długopis lub inny przedmiot. W przeciwnym wypadku możesz uszkodzić wyświetlacz. 1

6 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Z560/Z565 d e f g h i j a b c k l m f a b Wbudowana kamera Anteny modułu komunikacji bezprzewodowej (tylko w wybranych modelach) Kamera służy do komunikacji wideo. Wbudowane anteny zapewniają optymalny odbiór bezprzewodowego sygnału radiowego. 2

7 Rozdział 1. Poznaj swój komputer c d e Wyświetlacz komputera Przycisk zasilania Przycisk systemu OneKey Rescue Wyświetlacz LCD z podświetleniem LED zapewnia idealny obraz. Naciśnij ten przycisk, aby włączyć komputer. Naciśnięcie tego przycisku powoduje otwarcie systemu OneKey Rescue (jeśli system OneKey Rescue został wstępnie zainstalowany), gdy komputer jest wyłączony. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz System OneKey Rescue na stronie 37. f g h Wskaźniki stanu Przycisk wyciszanie/ wyłączanie wyciszenia Przycisk OneKey Theater Szczegółowe informacje zobacz Wskaźniki stanu na stronie 27. Dotknięcie tego przycisku powoduje wyciszenie dźwięku lub wyłączenie wyciszenia. Dotknięcie tego przycisku powoduje przejście do preferowanego scenariusza. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Przycisk OneKey Theater na stronie 24. i Przycisk Smart noise control Dotknięcie tego przycisku powoduje zmianę szybkości pracy wentylatora. Dotknięcie i przytrzymanie przez trzy sekundy powoduje uaktywnienie funkcji usuwania kurzu. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Przycisk Smart noise control na stronie 25. j Przycisk Energy Management Dotknięcie tego przycisku powoduje uruchomienie funkcji Lenovo Energy Management. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Przycisk Energy Management na stronie 26. k l m Głośniki Wbudowany mikrofon Touchpad Głośniki stereo zapewniają doskonały dźwięk. Wbudowany mikrofon (z redukcją szumów) może być używany podczas wideokonferencji, podkładania głosu lub do zwykłych nagrań dźwiękowych. Touchpad działa jak zwykła mysz. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Używanie touchpada na stronie 16. 3

8 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z lewej strony a b c d e f g h a b Gniazdo Kensington Służy do podłączania blokady zabezpieczającej (brak w zestawie). Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Podłączanie blokady zabezpieczającej (brak w zestawie) na stronie 28. Wylot układu chłodzenia Rozprasza ciepło wewnętrzne. Uwaga: Upewnij się, że żaden z wylotów układu chłodzenia nie jest zablokowany, ponieważ może to spowodować przegrzewanie się komputera. c Gniazdo RJ-45 Gniazdo służy do podłączenia do sieci Ethernet. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Połączenie przewodowe na stronie 30. d e Gniazdo VGA Gniazdo USB Służy do podłączenia zewnętrznego monitora. Służą do podłączenia urządzeń USB. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Podłączanie urządzeń Universal Serial Bus (USB) na stronie 21. f Port USB lub port combo esata/ USB Służy do podłączania urządzeń esata lub USB. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Podłączanie urządzeń Universal Serial Bus (USB) na stronie 21. g Złącze HDMI Służy do podłączania urządzeń wyposażonych w wejście HDMI, jak np. telewizor lub monitor. 4

9 Rozdział 1. Poznaj swój komputer h Gniazdo ExpressCard (tylko w wybranych modelach) Służy do wkładania urządzeń ExpressCard. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Podłączanie urządzenia ExpressCard (tylko w wybranych modelach) na stronie 21. 5

10 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z prawej strony ab c d e a b Gniazdo mikrofonu Gniazdo słuchawek Służy do podłączenia mikrofonu zewnętrznego. Służy do podłączenia słuchawek zewnętrznych. Uwaga: Słuchanie głośnej muzyki przez długi czas może spowodować uszkodzenie słuchu. c d Napęd optyczny Gniazdo USB Umożliwia odczyt/zapis dysków optycznych. Służy do podłączenia urządzeń USB. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Podłączanie urządzeń Universal Serial Bus (USB) na stronie 21. e Gniazdo zasilacza sieciowego Służy do podłączania zasilacza sieciowego. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Używanie baterii i zasilacza sieciowego na stronie 14. 6

11 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z przodu a b a b Przełącznik wbudowanego urządzenia bezprzewodoweg o (tylko w wybranych modelach) Gniazdo kart pamięci Za pomocą tego przełącznika można włączyć i wyłączyć komunikację bezprzewodową wszystkich urządzeń bezprzewodowych, w które wyposażony jest komputer. Służy do wkładania kart pamięci (brak w zestawie). Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Używanie kart pamięci (brak w zestawie) na stronie 20. 7

12 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok od spodu Z460/Z465 a b c d e f a b c d Zatrzask baterii - ręczny Bateria Zatrzask baterii - sprężynowy Komora gniazda Mini PCI Express Card Zatrzask ten jest używany w celu zabezpieczenia baterii. Szczegółowe informacje zobacz Używanie baterii i zasilacza sieciowego na stronie 14. Sprężynowy zatrzask zapewnia prawidłowe zamocowanie baterii. 8

13 Rozdział 1. Poznaj swój komputer e f Komora dysku twardego/gniazda modułu pamięci/ procesora Gniazdo karty SIM (tylko w wybranych modelach) Włóż kartę SIM (brak w zestawie) w celu korzystania z mobilnej sieci szerokopasmowej. Uwagi: Żeby było możliwe włożenie karty SIM do tego gniazda, konieczne jest odłączenie zasilacza i wyjęcie baterii. Szczegółowe informacje zobacz Używanie mobilnej sieci szerokopasmowej (tylko w wybranych modelach) na stronie 34. 9

14 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Z560/Z565 a b c d e a b c d Zatrzask baterii - ręczny Bateria Zatrzask baterii - sprężynowy Komora dysku twardego/ pamięci/ procesora/karty PCI Mini Express Card Zatrzask ten jest używany w celu zabezpieczenia baterii. Szczegółowe informacje zobacz Używanie baterii i zasilacza sieciowego na stronie 14. Sprężynowy zatrzask zapewnia prawidłowe zamocowanie baterii. 10

15 Rozdział 1. Poznaj swój komputer e Gniazdo karty SIM (tylko w wybranych modelach) Włóż kartę SIM (brak w zestawie) w celu korzystania z mobilnej sieci szerokopasmowej. Uwagi: Żeby było możliwe włożenie karty SIM do tego gniazda, konieczne jest odłączenie zasilacza i wyjęcie baterii. Szczegółowe informacje zobacz Używanie mobilnej sieci szerokopasmowej (tylko w wybranych modelach) na stronie

16 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Pierwsze użycie Przeczytanie podręcznika Przed przystąpieniem do obsługi komputera zapoznaj się z dostarczonym podręcznikiem. Podłączanie do źródła prądu Dostarczona bateria nie jest naładowana w chwili zakupu. Aby naładować baterię i rozpocząć korzystanie z komputera, włóż baterię i podłącz komputer do gniazda elektrycznego. Bateria ładuje się automatycznie, kiedy komputer jest zasilany za pomocą zasilacza sieciowego. Wkładanie baterii Szczegółowe informacje dotyczące instalacji baterii znajdują się w dostarczonej Ulotka instalacyjna. Podłączanie komputera do gniazda elektrycznego 1 Podłącz przewód zasilający do zasilacza sieciowego. 2 Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda zasilacza w komputerze. 3 Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego. Włączanie komputera Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer. Konfiguracja systemu operacyjnego Przy pierwszym użyciu komputera może być konieczne skonfigurowanie systemu operacyjnego. Proces konfiguracji może obejmować poniższe procedury. Akceptacja warunków Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania (EULA) Konfiguracja połączenia internetowego Rejestracja systemu operacyjnego Utworzenie konta użytkownika 12

17 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Przełączanie komputera w tryb uśpienia lub wyłączanie go Po zakończeniu pracy z komputerem możesz przełączyć go w stan uśpienia lub wyłączyć go. Przełączanie komputera w stan uśpienia Jeżeli odchodzisz od komputera na krótki czas, przełącz go w stan uśpienia. Gdy komputer znajduje się w tym trybie, można szybko przywrócić go do normalnej pracy, pomijając proces rozruchu. Aby przełączyć komputer w stan uśpienia, wykonaj jedną z poniższych czynności. Kliknij przycisk i wybierz polecenie Tryb uśpienia z menu Start. Naciśnij klawisze Fn + F1. Uwaga: Przed przeniesieniem komputera poczekaj, aż wskaźnik zasilania zacznie migać (informując, że komputer jest w stanie uśpienia). Przenoszenie komputera podczas pracy dysku twardego może doprowadzić do jego uszkodzenia, powodując utratę danych. Aby przywrócić komputer do pracy, wykonaj jedną z poniższych czynności. Naciśnij przycisk zasilania. Naciśnij dowolny klawisz klawiatury. Wyłączanie komputera Jeśli komputer nie będzie używany przez dzień lub dwa, należy go wyłączyć. Aby wyłączyć komputer, kliknij przycisk i wybierz polecenie Zamknij z menu Start. 13

18 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Używanie baterii i zasilacza sieciowego Sprawdzanie stanu baterii Możesz określić stopień naładowania baterii w procentach, sprawdzając ikonę baterii w obszarze powiadomień. Uwaga: Ponieważ nawyki i potrzeby każdego użytkownika są inne, trudno jest przewidzieć czas pracy baterii. Istotne są dwa główne czynniki: Ilość energii zgromadzona w baterii przed rozpoczęciem pracy. Sposób korzystania z komputera: na przykład intensywność używania dysku twardego i jasność wyświetlacza. Ładowanie baterii Jeśli stan naładowania baterii jest niski, należy ją naładować lub wymienić na naładowaną baterię. Baterię należy naładować w następujących sytuacjach: Po zakupieniu nowej baterii Gdy miga wskaźnik stanu baterii Gdy bateria nie była używana przez długi czas Uwagi: Zalecane jest, aby podczas korzystania z komputera bateria była włożona, co zapobiegnie dostaniu się do jego wnętrza małych przedmiotów. Aby zwiększyć czas eksploatacji baterii, komputer nie rozpoczyna jej ładowania, gdy rozładuje się ona tylko w niewielkim stopniu. Baterię należy ładować w temperaturze od 10 C do 30 C. Pełne ładowanie i rozładowywanie nie jest wymagane. 14

19 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Wyjmowanie baterii Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas lub jeśli konieczne jest wysłanie go do firmy Lenovo w celu wykonania naprawy itp. należy wyjąć baterię z komputera. Przed wyjęciem baterii należy sprawdzić, czy komputer jest wyłączony. Obsługa baterii Wymiana baterii na nieprawidłowy typ może spowodować niebezpieczeństwo wybuchu. Bateria zawiera niewielkie ilości szkodliwych substancji. Aby uniknąć możliwych obrażeń i zagrożenia dla środowiska, należy przestrzegać poniższych zaleceń: Używaj tylko baterii zalecanych przez firmę Lenovo. Przechowuj baterie z dala od ognia. Nie narażaj baterii na działanie wody lub deszczu. Nie próbuj otwierać baterii. Nie zwieraj styków baterii. Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci. Nie wyrzucaj baterii do pojemników, które są opróżniane na wysypiskach śmieci. W przypadku wyrzucania baterii postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w firmie. 15

20 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Używanie touchpada a b c a b c Touchpad Lewy przycisk Prawy przycisk Aby przesunąć kursor na ekranie, przesuń palcem po polu w kierunku, w którym ma się przesunąć kursor. Pełni te same funkcje, co lewy przycisk standardowej myszy. Pełni te same funkcje, co prawy przycisk standardowej myszy. Uwaga: Funkcję touchpada można włączać/wyłączać, naciskając klawisze Fn+F6. 16

21 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Używanie klawiatury Komputer jest wyposażony w klawiaturę numeryczną oraz klawisze funkcyjne wbudowane w standardową klawiaturę. Klawiatura numeryczna Z460/Z465 Klawiatura obejmuje klawisze, które po włączeniu działają jak 10-klawiszowa klawiatura numeryczna. Aby włączyć lub wyłączyć klawiaturę numeryczną, naciśnij klawisze Fn+F8. Z560/Z565 Klawiatura jest wyposażona w osobną klawiaturę numeryczną. Aby włączyć lub wyłączyć klawiaturę numeryczną, naciśnij klawisz Num Lock. Uwaga: Po włączeniu klawiatury numerycznej zaczyna świecić wskaźnik Num lock. 17

22 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Kombinacje stosowane z klawiszami funkcyjnymi Klawisze funkcyjne umożliwiają szybką zmianę działających funkcji. Aby użyć tej funkcji, naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn a, a następnie naciśnij jeden z klawiszy funkcyjnych b. b a b 18

23 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Poniżej zostały opisane funkcje poszczególnych klawiszy. Fn + Esc: Fn + F1: Fn + F2: Fn + F3: Fn + F4: Fn + F5: Fn + F6: Fn + F8 (Z460/Z465): Fn + F9: Fn + F10: Fn + F11: Fn + F12: Fn + Insert (Z560/Z565): Fn + PgUp (Z460/Z465): Fn + PrtSc: Fn + Home: Fn + End: Włączanie/wyłączanie wbudowanej kamery. Przejście do stanu uśpienia. Włączanie/wyłączanie podświetlenia ekranu LCD. Otwieranie interfejsu przełączania wyświetlacza w celu wybrania tego notebooka lub wyświetlacza zewnętrznego. Otwieranie okna ustawień rozdzielczości wyświetlacza. Otwieranie okna ustawień urządzeń do komunikacji bezprzewodowej (włączanie/wyłączanie). Włączanie/wyłączanie touchpada. Włączanie/wyłączanie klawiatury numerycznej. Rozpoczynanie/przerywanie odtwarzania w programie Windows Media Player. Zatrzymywanie odtwarzania w programie Windows Media Player. Przejście do poprzedniego utworu. Przejście do następnego utworu. Włączanie/wyłączanie funkcji Scroll Lock. Aktywacja żądania systemowego. Aktywacja funkcji pauzy. Zakończenie wykonywania programu w trybie DOS. Fn + PgDn (Z460/Z465): Aktywacja funkcji wstawiania. Fn + / : Zwiększanie/zmniejszanie jasności wyświetlacza. Fn + / : Zwiększanie/zmniejszanie głośności. 19

24 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Korzystanie z urządzeń zewnętrznych Komputer oferuje wiele wbudowanych funkcji i możliwości połączenia. Używanie kart pamięci (brak w zestawie) Komputer obsługuje następujące typy kart pamięci: Karta Secure Digital (SD) MultiMediaCard (MMC) Memory Stick (MS) Memory Stick PRO (MS PRO) Karta xd-picture (xd) Uwagi: Do gniazda wkładać TYLKO jedną kartę. Czytnik kart nie obsługuje urządzeń SDIO (np. SDIO Bluetooth itp.). Wkładanie karty pamięci 1 Popchnij kartę-zaślepkę, aż usłyszysz kliknięcie. Delikatnie wyjmij kartęzaślepkę z gniazda kart pamięci. Uwaga: Karta-zaślepka zapobiega przedostaniu się kurzu i małych elementów do wnętrza komputera, gdy gniazdo kart pamięci nie jest używane. Zachowaj kartę-zaślepkę do użytku w przyszłości. 2 Wsuń kartę pamięci, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Wyjmowanie karty pamięci 1 Popchnij kartę pamięci, aż usłyszysz kliknięcie. 2 Delikatnie wyjmij kartę pamięci z gniazda kart pamięci. Uwaga: Przed wyjęciem karty pamięci wyłącz ją za pomocą funkcji Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników, aby uniknąć uszkodzenia danych. 20

25 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Podłączanie urządzeń Universal Serial Bus (USB) Komputer jest wyposażony w dwa porty USB oraz port esata/usb kompatybilny z urządzeniami USB lub w trzy porty USB kompatybilne z urządzeniami USB. Uwaga: Podczas używania urządzeń USB zużywających dużo energii, takich jak USB ODD, należy używać zewnętrznego zasilacza do urządzenia. W przeciwnym razie urządzenie może nie zostać rozpoznane i może nastąpić wyłączenie systemu. Podłączanie urządzenia ExpressCard (tylko w wybranych modelach) Komputer wyposażony jest w gniazdo ExpressCard/34 służące do podłączania urządzeń ExpressCard. Uwaga: Należy używać jedynie urządzeń ExpressCards/34. Wkładanie urządzenia ExpressCard/34 1 Popchnij kartę-zaślepkę, aż usłyszysz kliknięcie. Delikatnie wyjmij kartęzaślepkę z gniazda ExpressCard. Uwaga: Karta-zaślepka zapobiega przedostaniu się kurzu i małych elementów do wnętrza komputera, gdy gniazdo ExpressCard nie jest używane. Zachowaj kartę-zaślepkę do użytku w przyszłości. 2 Wsuń urządzenie ExpressCard etykietą do góry, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Wyjmowanie urządzenia ExpressCard/34 1 Popchnij urządzenie ExpressCard, aż usłyszysz kliknięcie. 2 Delikatnie wyjmij urządzenie ExpressCard z gniazda ExpressCard. Uwaga: Przed wyjęciem urządzenia ExpressCard/34 należy je wyłączyć za pomocą funkcji Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników systemu Windows. 21

26 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Podłączanie urządzeń Bluetooth (tylko w wybranych modelach) Jeżeli komputer posiada wbudowaną kartę Bluetooth, można podłączyć do niego urządzenia Bluetooth, takie jak notebooki, urządzenia PDA i telefony komórkowe w celu bezprzewodowego przesyłania danych. Można wówczas przesyłać dane między urządzeniami bez użycia kabli na odległość do 10 metrów. Uwaga: Rzeczywisty zasięg maksymalny może się różnić w zależności od zakłóceń i przeszkód podczas transmisji. Aby uzyskać najwyższą możliwą szybkość połączenia, należy umieścić urządzenie jak najbliżej komputera. Włączanie komunikacji Bluetooth na komputerze 1 Przesuń przełącznik wbudowanego urządzenia bezprzewodowego z pozycji do. 2 Naciśnij klawisze Fn + F5, aby skonfigurować połączenie. Uwagi: Jeśli funkcja Bluetooth nie jest używana, należy ją wyłączyć w celu oszczędzania energii baterii. Urządzenia Bluetooth należy sparować z komputerem przed przesyłaniem pomiędzy nimi danych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat parowania urządzenia Bluetooth z komputerem, zapoznaj się z dołączoną do niego instrukcją obsługi. 22

27 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Przyciski i klawisze specjalne a b c d e Przycisk systemu OneKey Rescue a Służy do otwierania systemu OneKey Rescue (jeśli system Lenovo OneKey Rescue został wstępnie zainstalowany), gdy komputer jest wyłączony. W systemie operacyjnym Windows naciśnij ten przycisk, aby uruchomić program Lenovo OneKey Recovery. Uwaga: Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz System OneKey Rescue na stronie 37. Przycisk wyciszanie/wyłączanie wyciszenia b Wyciszenie/anulowanie wyciszenia dźwięku z komputera. 23

28 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Przycisk OneKey Theater c Funkcja Lenovo OneKey Theater udostępnia pięć trybów pracy: tryb normalny, tryb filmu, tryb muzyki, tryb zdjęcia, tryb inteligentny. Są to tryby zaprogramowane przez firmę Lenovo; pozwalają na bardziej komfortowy odbiór materiałów audiowizualnych w różnych sytuacjach (scenariuszach zastosowań). Można ręcznie wybrać pomiędzy trybem normalnym, filmu a inteligentnym. Tryb zdjęcia lub muzyki jest automatycznie wybierany, gdy komputer znajduje się w trybie inteligentnym. Aby ręcznie wybrać żądany tryb: Naciśnij i puść przycisk OneKey Theater, aby wyświetlić menu ekranowe; Kontynuuj naciskanie i puszczanie przycisku, aż podświetlona zostanie ikona żądanego trybu. Komputer przełączy się do żądanego trybu po upływie 2 sekund. Tryb normalny Tryb domyślny. Tryb filmu Wzmocniony przekaz audiowizualny. Tryb muzyki Wzmocniony przekaz audio. Tryb zdjęcia Większy kontrast i nasycenie kolorów. Tryb inteligentny Funkcja Lenovo OneKey Theater umożliwia inteligentne przełączanie pomiędzy trybem filmu, muzyki i zdjęcia, stosownie do używanej aplikacji. Uwagi: Funkcję OneKey Theater można włączyć/wyłączyć w menu Start. Niektóre aplikacje mogą nie być zgodne z trybem inteligentnym. 24

29 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Przycisk Smart noise control d Przycisk Smart noise control pozwala sterować szybkością pracy wentylatora podczas działania komputera. Możliwe jest wybranie trybu normal (zwykły) lub silent (cichy). Można również włączyć funkcję usuwania kurzu w tym celu należy dotknąć i przytrzymać ten przycisk przez 3 sekundy. Przełączanie do trybu silent (cichy) Jeśli w komputerze nie są uruchomione wymagające aplikacje i chcesz pracować w ciszy, komputer można przełączyć do trybu silent (cichy). Na ekranie przez kilka sekund wyświetlana jest ikona, a przycisk dotykowy jest podświetlony to oznacza, że komputer przełączono w tryb cichy. Uwaga: Wentylator komputera obraca się ze stosunkowo małą szybkością w trybie cichym, w związku z czym odprowadza mniej ciepła niż w trybie zwykłym. W przypadku korzystania z wymagających aplikacji system może automatycznie obniżyć napięcie procesora w celu zmniejszenia ilości generowanego przez procesor ciepła. Dlatego w trybie cichym możliwe jest spowolnienie pracy systemu, w szczególności podczas korzystania z aplikacji wymagających intensywnego przetwarzania grafiki. Przełączanie do trybu normal (zwykły) W celu uzyskania wysokiej wydajności podczas korzystania z wymagających aplikacji, naciskając ten przycisk komputer można przełączyć w tryb zwykły. Na ekranie przez kilka sekund wyświetlana jest ikona, a przycisk dotykowy nie jest podświetlony to oznacza, że komputer przełączono w tryb zwykły. W trybie zwykłym wentylator obraca się szybciej. 25

30 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Włączanie funkcji usuwania kurzu W miarę upływu czasu na radiatorze procesora gromadzi się kurz. Nagromadzony kurz może powodować pogorszenie właściwości odprowadzania ciepła, a w efekcie szybsze wyczerpywanie się baterii. Przytrzymując przycisk dotykowy przez trzy sekundy, można uaktywnić funkcję usuwania kurzu. Przycisk dotykowy miga, co oznacza, że funkcja usuwania kurzu została uaktywniona. Wentylator na zmianę obraca się z dużą szybkością i zatrzymuje przez ok. 2 minuty w celu odprowadzenia nagromadzonego kurzu. Po zakończeniu usuwania kurzu komputer powraca do wcześniej wybranego trybu. Uwagi: Podczas korzystania z funkcji usuwania kurzu komputer powinien znajdować się w czystym miejscu o dobrej wentylacji. W celu zapobiegania gromadzeniu się kurzu zalecamy wykonywanie funkcji usuwania kurzu przynajmniej raz w miesiącu. Przycisk Energy Management e Funkcja Lenovo Energy Management pozwala sterować wydajnością i zużyciem energii poszczególnych podzespołów notebooka. Funkcja obejmuje elementy sprzętowe i programowe, wpływając na wydłużenie czasu pracy na zasilaniu bateryjnym. 26

31 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Wskaźniki stanu Wskaźniki te informują o stanie komputera. a b c d e f a b c d e f Wskaźnik Caps lock Wskaźnik Num lock Wskaźnik stanu zasilania Wskaźnik stanu baterii Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej Wskaźnik dysku twardego 27

32 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Zabezpieczenie komputera W tej sekcji zostały przedstawione informacje na temat sposobów zabezpieczenia komputera przed kradzieżą i nieupoważnionym użyciem. Podłączanie blokady zabezpieczającej (brak w zestawie) Do komputera można podłączyć blokadę zabezpieczającą, która uniemożliwia jego zabranie bez pozwolenia. Szczegółowe informacje na temat instalowania blokady zabezpieczającej można znaleźć w instrukcjach dostarczonych z zakupioną blokadą. Informacje na temat lokalizacji gniazda Kensington można znaleźć w sekcji Widok z lewej strony na stronie 4. Uwagi: Przed zakupieniem dowolnego produktu związanego z bezpieczeństwem sprawdź, czy jest on kompatybilny z tym rodzajem otworu na klucz zabezpieczający. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ocenę, wybór i stosowanie blokad i urządzeń zabezpieczających. Firma Lenovo nie komentuje, nie ocenia, ani nie wystawia gwarancji na funkcjonowanie, jakość i skuteczność urządzeń i funkcji zabezpieczających. Używanie oprogramowania VeriFace VeriFace to program do rozpoznawania twarzy, który tworzy cyfrowy obraz, z którego wyodrębnia kluczowe cechy twarzy i tworzy cyfrową mapę używaną jako hasło w systemie. Aby aktywować funkcję VeriFace po raz pierwszy, należy kliknąć ikonę VeriFace na pulpicie w celu zarejestrowania obrazu swojej twarzy. Uwagi: Rejestracja i rozpoznawanie twarzy działa najlepiej w pomieszczeniu o stałym, równomiernym oświetleniu. Można określić, czy ta funkcja ma być używana podczas logowania się do systemu. Więcej informacji na temat VeriFace można znaleźć w pomocy oprogramowania. 28

33 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Używanie haseł Używanie haseł pomaga zapobiegać używaniu komputera przez osoby nieupoważnione. Po zdefiniowaniu i włączeniu hasła, po każdym włączeniu komputera wyświetlane jest okno. W oknie tym należy podać hasło. Jeśli nie zostanie podane prawidłowe hasło, komputer nie będzie mógł być używany. Uwaga: Hasło może zawierać od jednego do siedmiu znaków alfanumerycznych w dowolnej kombinacji. Szczegółowe informacje dotyczące definiowania hasła można znaleźć w sekcji pomocy po prawej stronie okna programu Narzędzie konfiguracji systemu BIOS. Uwaga: Aby uruchomić program Narzędzie konfiguracji systemu BIOS, podczas uruchamiania komputera naciśnij klawisz F2, kiedy na ekranie pojawi się logo firmy Lenovo. 29

34 Rozdział 3. Łączenie z Internetem Jako sieć globalna, Internet łączy ze sobą komputery na całym świecie, zapewniają takie usługi jak poczta , wyszukiwanie informacji, handel elektroniczny, przeglądanie sieci Web oraz rozrywka. Komputer można połączyć z siecią Internet na następujące sposoby: Połączenie przewodowe: wykorzystuje przewody do połączenia. Technologia sieci bezprzewodowej: łączy się bez użycia przewodów. Połączenie przewodowe Połączenie przewodowe jest niezawodnym i bezpiecznym sposobem na podłączenie komputera do Internetu. Kablowe DSL Kablowa usługa internetowa wykorzystuje modem kablowy podłączony do domowej telewizji kablowej. DSL to rodzina powiązanych technologii, zapewniających dostęp do szybkiej sieci w domu oraz małych firmach za pośrednictwem standardowych łączy telefonicznych. 30

35 Rozdział 3. Łączenie z Internetem Połączenie urządzeń: Kablowe DSL Kabel TV Linia telefoniczna Modem kablowy * Rozdzielacz * * Modem DSL * Rozdzielacz * * * * * Brak w zestawie. Uwaga: Powyższe schematy mają charakter informacyjny. Rzeczywisty sposób połączenia może być inny. Konfiguracja oprogramowania Informacje dotyczące konfiguracji komputera można uzyskać od dostawcy usług internetowych (ISP). 31

36 Rozdział 3. Łączenie z Internetem Połączenie bezprzewodowe Połączenie bezprzewodowe zapewnia mobilny dostęp do Internetu, umożliwiając korzystanie z zasobów sieci w dowolnym miejscu objętym zasięgiem sygnału bezprzewodowego. W zależności od skali sygnału, można nawiązać połączenie bezprzewodowe z Internetem, korzystając z następujących standardów. Wi-Fi WiMAX Mobilna sieć szerokopasmowa Sieć Wi-Fi obejmuje mały obszar fizyczny, jak na przykład dom, biuro lub małą grupę budynków. Punkt dostępu jest wymagany do nawiązania połączenia. Sieci WiMAX łączą wiele systemów sieci bezprzewodowych, obejmując obszar miejski, zapewniając szybki dostęp szerokopasmowy bez konieczności użycia przewodów. Mobilna sieć szerokopasmowa zapewnia dostęp do sieci Internet komputerom, telefonom komórkowym i innym urządzeniom na dużym obszarze geograficznym. Sieci mobilne są używane do transmisji danych, a dostęp do nich jest zazwyczaj zapewniany przez operatorów sieci komórkowych. Do nawiązania połączenia wymagana jest karta SIM mobilnej sieci szerokopasmowej. Uwaga: Komputer może nie obsługiwać wszystkich metod połączenia bezprzewodowego. 32

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0 Lenovo Seria Z/P Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputer przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu.

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI jest znakiem towarowym firmy Micro Devices, Inc. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach licencji.

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Instrukcja obsługi Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach licencji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi komputera notebook HP

Instrukcja obsługi komputera notebook HP Instrukcja obsługi komputera notebook HP Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCF13

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCF13 Podręcznik użytkownika Komputer osobisty seria VPCF13 n 2 Spis treści Przed użyciem... 4 Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO... 5 Kwestie związane z ergonomią... 8 Podstawy obsługi...

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne

Bardziej szczegółowo

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Packard Bell EasyNote TE - 1 Spis Treści Uruchamianie komputera 4 Połączenie bezprzewodowe... 4 Rejestracja... 5 Instalacja oprogramowania... 6 Odzyskiwanie... 6 Masz problemy?...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCE

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCE Podręcznik użytkownika Komputer osobisty seria VPCE n 2 Spis treści Przed użyciem... 4 Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO... 5 Kwestie związane z ergonomią... 7 Podstawy obsługi...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6591 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Maj 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa... 7 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty Seria VGN-SZ

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty Seria VGN-SZ Podręcznik użytkownika Komputer osobisty Seria VG-SZ n 2 Spis treści Przed użyciem...6 Uwaga...7 Dokumentacja...8 Kwestie związane z ergonomią...12 Podstawy obsługi...14 Umiejscowienie elementów sterujacych

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c Podręcznik użytkownika ThinkPad E550, E555 i E550c Informacja: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać ze zrozumieniem:

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL

ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Copyright 2008 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo