Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09"

Transkrypt

1 VA1 VA2 VA3 24V GSM /

2

3 1 Wskazówki dla użytkownika Prowadzenie użytkownika Symbole Przeznaczenie instrukcji Rękojmia i odpowiedzialność Bezpieczeństwo Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Środki bezpieczeństwa Połączenia elektryczne Usuwanie materiałów użytych do czyszczenia urządzenia Opis produktu Klucz do oznaczania typu urządzenia Dane techniczne Dopuszczenia Dane elektryczne Dopuszczalne warunki otoczenia Wymiary Specyfikacje łączy danych ebus M-Bus GSM USB Ethernet Zakres zastosowania Zakres dostawy Wyposażenie dodatkowe Montaż Opcja: zewnętrzna antena do komunikacji mobilnej Montaż naścienny WCM-COM Podłączenie elektryczne Otwieranie pokrywy obudowy Podłączenie modułu WCM-COM Podłączenie modułu WCM-COM do kotła Podłączenie licznika impulsów Konfiguracja M-Bus Wkładanie karty SIM Karta microsd Podłączenie anteny GSM Gniazdo USB Gniazdo sieciowe Schemat połączeń WCM-COM Pole napięcia sieciowego / Mot 3-40

4 Pole niskiego napięcia Miejsce wkładania kart (po prawej stronie pola przyłączeń) Specjalne pole przyłączy (prawa strona obudowy) Sposoby połączenia Sieć Ethernet USB System komunikacji mobilnej GPRS Sterowanie SMS-ami Obsługa Wskazania WCM-COM Interfejs użytkownika Wymagania systemowe Podział oraz mechanizmy obsługi Zabezpieczenie hasłem Komponenty systemu grzewczego Żródło ciepła - kocioł WTC Manager kaskadowy WCM-KA Obiegi grzewcze: WCM-FS i WCM-EM Ustawienia WCM-COM GSM Ustawienia sieci Adresy Serwer poczty elektronicznej Wejścia/Wyjścia Historia błędów Wysyłanie komunikatów Nadzorowanie Rejestrator danych Grafika M-Bus Użytkownicy Reset Aktualizacja firmware Poziom uprawnień do stron internetowych / Mot 4-40

5 1 Wskazówki dla użytkownika 1 Wskazówki dla użytkownika Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Niniejsza instrukcja montażu i eksploatacji stanowi nieodłączną część urządzenia i musi być zawsze przechowywana w miejscu jego eksploatacji. 1.1 Prowadzenie użytkownika Symbole Bezpośrednie niebezpieczeństwo o wysokim stopniu zagrożenia. Nieprzestrzeganie grozi ciężkim uszkodzeniem ciała lub śmiercią. NIEBEZPIECZENSTWO OSTRZEZNIE UWAGA Niebezpieczeństwo o średnim stopniu zagrożenia. Nieprzestrzeganie może spowodować szkody w środowisku naturalnym, ciężkie uszkodzenie ciała lub śmierć. Zagrożenie o niewielkim ryzyku. Nieprzestrzeganie może prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia, a nawet do uszkodzenia ciała. Ważna wskazówka. Wezwanie do bezpośredniego działania. Wynik wykonanego działania. Wyliczenie Zakres wartości Przeznaczenie instrukcji Niniejsza instrukcja montażu i eksploatacji skierowana jest do użytkownika oraz do wykwalifikowanego personelu fachowego. Musi być ona przestrzegana przez wszystkie osoby, które pracują przy urządzeniu. Prace przy urządzeniu mogą być wykonywane jedynie przez osoby odpowiednio wykwalifikowane lub poinstruowane. Osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, percepcyjnymi lub intelektualnymi nie mogą pracować przy urządzeniu, jeżeli nie są nadzorowane przez autoryzowany personel lub nie zostały przez niego poinstruowane. Zabawa dzieci przy urządzeniu jest zabroniona. 1.2 Rękojmia i odpowiedzialność Rękojmia i roszczenia z tytułu rękojmi i odpowiedzialności producenta są w przypadku szkód osobistych oraz szkód materialnych wykluczone, jeżeli zaistnieją one na skutek jednej lub kilku z poniższych przyczyn: użytkowanie modułu komunikacyjnego w sposób niezgodny z przeznaczeniem, nieprzestrzeganie instrukcji obsługi, dalsze użytkowanie urządzenia pomimo wystąpienia usterki, nieprawidłowo przeprowadzone naprawy, niestosowanie oryginalnych części zamiennych firmy Weishaupt, zjawiska siły wyższej / Mot 5-40

6 2 Bezpieczeństwo 2 Bezpieczeństwo 2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Moduł komunikacyjny WCM-COM jest przeznaczony do nadzorowania, zdalnej obsługi, przesyłania informacji o błędach oraz rejestrowania danych eksploatacyjnych instalacji grzewczej. 2.2 Środki bezpieczeństwa Należy bezzwłocznie usuwać usterki mogące niekorzystnie wpłynąć na stan bezpieczeństwa urządzenia. 2.3 Połączenia elektryczne W razie konieczności wykonania prac przy elementach pod napięciem należy: przestrzegać przepisów zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom przy pracy BGV A3 oraz przepisów miejscowych, stosować narzędzia zgodne z normą EN Usuwanie materiałów użytych do czyszczenia urządzenia Użyte materiały winny być usunięte w sposób zgodny z przepisami BHP i ochrony środowiska. Należy przy tym przestrzegać miejscowych przepisów / Mot 6-40

7 3 Opis produktu 3 Opis produktu 3.1 Klucz do oznaczania typu urządzenia WCM-COM 1.0 expert WCM- -COM Weishaupt Condens Manager Moduł komunikacyjny 1.0 Wariant konstrukcyjny expert Wersja kompletna: Złącze sieciowe i USB Moduł GSM do systemu komunikacji mobilnej Magistrala M-Bus do rejestrowania stanów licznika Cyfrowe wejścia/wyjścia do systemu zarządzania budynkiem 3.2 Dane techniczne Dopuszczenia Podstawowe normy EN /A16 EN V1.3.1 EN Dane elektryczne Napięcie sieci / tolerancja 230 V / -15 % % Częstotliwość sieci Pobór mocy maks. Zabezpieczenie wstępne 50 / 60 Hz 70 ma 2 A Stopień ochrony IP 31 Klasa ochrony I Dopuszczalne warunki otoczenia Temperatura podczas pracy od 0 C do 50 C Temperatura podczas transportu/składowania od -30 C do 70 C Względna wilgotność powietrza maks. 80 %, bez kondensacji Wymiary Szerokość x Wysokość x Głębokość [w mm] 205 x 211 x / Mot 7-40

8 3 Opis produktu 3.3 Specyfikacje łączy danych ebus Opis Zacisk Adres 2-polowy, ebus+ i ebus- Automatycznie M-Bus Opis Zacisk Zasilanie magistrali Szybkość transmisji 2-polowy, M-Bus+ i M-Bus- 15 ma, master do maks. 10 slaves 2400 Bd GSM Opis Typ GSM / GPRS klasa 10 Dual Band 900 / 1800 MHz Antena Wtyczka SMA (męska) Impedancja: 50 omów USB Opis Gniazdo przyłączeniowe Typ Mini- B Specyfikacja USB 2.0 (full Speed 12 Mbit / s) Funkcje USB Device Sterownik RNDIS (Thesycon) Ethernet Opis Gniazdo przyłączeniowe Maks. szybkość RJ45, Auto- MDIX 100 Mbit/s / Mot 8-40

9 3 Opis produktu 3.4 Zakres zastosowania WCM-COM jest kompatybilne z następującymi urządzeniami z serii WCM: WCM-CPU: - WTC-GW 15/25/32 - WTC-GW 45/60 - WTC-GB WTC-OW 15 - WTC-OB WCM-FS 1.0 oraz 2.0 WCM-EM 2.0 WCM-KA 2.0 WCM-CPU Step 3 od wersji 3.1f WCM-CPU Step 4 od wersji 4.2e WCM-CPU Step 5 od wersji 2.2 z CUI 2.3 (październik 2010) 3.5 Zakres dostawy Zakres dostawy obejmuje następujące artykuły: Karta SD, włożona i skonfigurowana Przewód sieciowy RJ45 Elementy mocujące Instrukcja montażu i eksploatacji 3.6 Wyposażenie dodatkowe Do pracy w sieci GSM (system komunikacji mobilnej) potrzebna jest antena. Numer katalogowy: Antena GSM, wtyczka: SMA, 2,5 m Przedłużenie anteny: SMA, 5,0 m Numer katalogowy: Antena zewnętrzna, wtyczka: SMA, 5,0 m Numer katalogowy: Antena zewnętrzna, wtyczka: SMA, 10,0 m Numer katalogowy: Do bezpośredniego podłączenia poprzez złącze USB Mini- potrzebny jest odpowiedni kabel przyłączeniowy. Numer katalogowy: USB, typ A na Mini- wtyczka B / Mot 9-40

10 4 Montaż 4 Montaż W przypadku zastosowania systemu komunikacji mobilnej: Przed rozpoczęciem montażu WCM- COM należy sprawdzić jakość odbieranego sygnału. Do tego celu można posłużyć się telefonem komórkowym z kartą SIM należącą do późniejszego dostawcy usług. W razie potrzeby należy użyć maks. przedłużenia anteny o długości 5,0 m. Każde kolejne przedłużenie powoduje stratę wynikającą z przewodzenia i nie poprawia jakości odbioru sygnału. 4.1 Opcja: zewnętrzna antena do komunikacji mobilnej Aby zapewnić optymalne połączenie z siecią GSM, potrzebna jest antena z wyposażenia dodatkowego (zob. rozdz. 3.6). Antena do zastosowania wewnętrznego jest wyposażona w stopkę magnetyczną. Dzięki dodatkowemu przedłużeniu (5m) można dowolnie zmieniać jej położenie. Na zewnątrz budynku można zastosować antenę zewnętrzną. W celu ustalenia najbardziej optymalnego miejsca montażu anteny, należy sprawdzić jakość odbieranego sygnału. Jest on wyświetlany w menu Status GSM (zob. rozdz. 6.3). Nie należy zwijać nadmiaru kabla w pętlę, lecz położyć go możliwie swobodnie z dala od metalowych powierzchni. 4.2 Montaż naścienny WCM-COM Zamocować do ściany szynę montażową (35 mm) za pomocą elementów mocujących. Po prawej stronie pozostawić miejsce na przyłącza zewnętrzne (antena, przewód USB i przewód sieciowy). Wsunąć blokadę. Wsunąć moduł komunikacyjny na szynę montażową i zatrzasnąć. Podłączyć przewody (zob. rozdz. 5 ) i zamknąć pokrywę obudowy / Mot 10-40

11 230V L N L H1 N MF A1 MFA1 MM1 N 230V L N L N MF A1 MM1 N 230V L N L H1 N 230V L N MF A1 MFA1 L H1 N MM1 N N Instrukcja montażu i eksploatacji 5 Podłączenie elektryczne 5 Podłączenie elektryczne 5.1 Otwieranie pokrywy obudowy Lekko nacisnąć języczek i przekręcić wkrętak zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zdjąć pokrywę obudowy. 5.2 Podłączenie modułu WCM-COM H1 L N H1 L N MM1 MM1 H1 H1 MFA1 L N H1 MF A1 MFA1 L N MM1 MM1 MM / Mot 11-40

12 5 Podłączenie elektryczne Przewody ekranowane Przewody do magistrali ebus i M-Bus należy podłączyć poprzez taśmę ekranującą. Typ kabla: LIYCY 2x0, / Mot 12-40

13 5 Podłączenie elektryczne 5.3 Podłączenie modułu WCM-COM do kotła Na zacisku 2 kotła można podłączyć maksymalnie 2 moduły (WCM-EM lub WCM-COM). Większa liczba dodatkowych modułów Jeżeli konieczne jest podłączenie więcej niż 2 modułów należy: podłączyć kocioł i moduły rozszerzające lub komunikacyjne poprzez zewnętrzny wyłącznik główny. 5.4 Podłączenie licznika impulsów Trzy cyfrowe wejścia modułu WCM-COM są kompatybilne z licznikami gazu, oleju, wody, prądu itp. wyposażonymi w funkcję liczenia impulsów. Do zacisku wyjściowego impulsów licznika należy podłączyć odpowiednie wejście (INPUT 1-3) modułu WCM-COM. Oprócz tego należy podłączyć masę modułu WCM-COM (zacisk, GND) do zacisku licznika. Konfigurację przeprowadza się w podmenu Wejścia / Wyjścia (zob. rozdz ). Odpowiadające nastawionemu stosunkowi liczenia odpowiednie zużycie energii, objętość, itp. są sumowane i w razie potrzeby przesyłane w formie wiadomości SMS lub / Mot 13-40

14 5 Podłączenie elektryczne 5.5 Konfiguracja M-Bus Moduł WCM-COM pracuje jako urządzenie typu master M-Bus i może zarządzać maks. 10 licznikami M-Bus (slaves) różnych producentów. Wstępna konfiguracja sieci M-Bus z adresami pierwotnymi od 1 do 10. Konfigurację należy przeprowadzić ręcznie i dopiero wtedy można rozpocząć pracę z modułem WCM-COM. W tym celu należy skorzystać z instrukcji obsługi danego licznika. Jeżeli moduł WCM-COM będzie współpracował tylko z jednym licznikiem M-Bus, można podłączyć go bezpośrednio i bez wstępnej konfiguracji (o ile ustawiono już adres domyślny na 0 lub 1-10). Automatyczne rozpoznawanie przy adresie 0 oraz konfiguracja adresu Wkładanie karty SIM W oplu przyłączy modułu WCM-COM istnieje możliwość włożenia karty SIM (prawe gniazdo). Należy zwrócić uwagę na to, aby nie pomylić go z gniazdem na kartę microsd, które znajduje się obok po lewej stronie. Wsunąć kartę SIM w taki sposób, aby ścięty róg karty skierowany był w lewo do góry. 5.7 Karta microsd Na dostarczonej karcie microsd zapisano już potrzebne dane i karta została już włożona do modułu. Zakodowane dane mogą być odczytane jedynie przez moduł WCM-COM. Moduł WCM-COM bez karty microsd ma bardzo ograniczone możliwości. 5.8 Podłączenie anteny GSM Przyłącze anteny GSM lub jej przedłużenia znajduje się z prawej strony obudowy i jest dostępne od zewnątrz. Otworzyć górną z trzech bocznych pokryw. Przykręcić złącze SMA anteny (opcjonalnie z przedłużeniem) 5.9 Gniazdo USB Przyłącze kabla USB (typu B, Mini) znajduje się z prawej strony obudowy i jest dostępne od zewnątrz. Otworzyć środkową z trzech bocznych pokryw. Podłączyć kabel USB Gniazdo sieciowe Przyłącze przewodu sieciowego znajduje się z prawej strony obudowy i jest dostępne od zewnątrz. Otworzyć dolną z trzech bocznych pokryw. Podłączyć przewód sieciowy / Mot 14-40

15 5 Podłączenie elektryczne 5.11 Schemat połączeń WCM-COM Pole napięcia sieciowego Zacisk Przyłącze Objaśnienie 230 V Napięcie zasilania 230 V / 50 Hz Zacisk PE Przewód ochronny - Wyjścia przekaźnikowe VA Wejścia sygnałów H Napięcie sieci DC 30 V, 0,2A AC 250 V, 1A 230 V Wejście 0,5 ma, maks. częst.: 1 Hz Pole niskiego napięcia Zacisk Przyłącze Objaśnienie M-Bus ebus Do 10 liczników M-Bus w prekonfigurowanej sieci 2-polowy przewód ebus na zaciskach, uważać na biegunowość zob. rozdz. 5.5 norma EN Wyjście VA3 Niskie napięcie SELV 24 V ~/=; 0,2 A Niezasilające urządzenie podłączone do ebus bez Sync- Generatora INPUT 1-3 Przełącznik do zacisku (GND) 3,3 V / 0,8 ma podłączony do masy, maks. częst.: 1 khz Pole przyłącza CAN nie zostało uwzględnione w module WCM-COM / Mot 15-40

16 5 Podłączenie elektryczne Miejsce wkładania kart (po prawej stronie pola przyłączeń) Zacisk Przyłącze Objaśnienie microsd po lewej Karta SIM po prawej Przycisk Reset Karta należy do zakresu dostawy i jest wstępnie skonfigurowana. Ogólnie dostępna karta SIM abonamentowa lub prepaid. (zob. rozdz. 6.3) Przytrzymać wsiśnięty ok. 10 s, aż dioda sieci zacznie migać. Bez karty SD urządzenie ma ograniczone możliwości. Konieczna do pracy w sieci komunikacji mobilnej. Ścięty róg karty powinien być skierowany w lewą stronę do góry Przywraca ustawienia początkowe (dostawa) modułu WCM-COM Specjalne pole przyłączy (prawa strona obudowy) Zacisk Przyłącze Objaśnienie Antena GSM Antena zewnętrzna Wtyczka typu: SMA USB Wtyczka USB Mini typu B Gniazdo RJ45 Kabel sieciowy RJ45 do 100 Mbit/s / Mot 16-40

17 6 Możliwe sposoby połączenia 6 Sposoby połączenia Do pracy z modułem WCM-COM można zastosować trzy różne z sposoby komunikacji. Wszystkie trzy sposoby komunikacji zostały szczegółowo opisane w dalszej części instrukcji. Przy pierwszym uruchomieniu zalecane jest bezpośrednie połączenie za pomoca przewodu sieciowego lub USB. 6.1 Sieć Ethernet Moduł WCM-COM jest wyposażony w gniazdo sieciowe. Może ono być wykorzystane do bezpośredniego połączenia na miejscu, do połączenia z siecią lokalną (domową), a także z siecią zewnętrzną. Połączenie bezpośrednie Połączyć laptop bezpośrednio z modułem WCM-COM za pomocą dołączonego kabla sieciowego. PC wykryje nowe połączenie sieciowe. W ciągu około 60 sekund zostanie ustalony adres sieciowy i nawiązane połączenie. Jest to połączenie z ograniczoną łącznością lub brakiem łączności (ew. żółty znak ostrzegawczy przy symbolu połączenia na pasku zadań), co jest prawidłowe dla pracy z modułem WCM-COM. Tego typu połączenie stanowi podstawowy sposób komunikacji z modułem WCM-COM. Dostęp do stron internetowych jest realizowany przez przeglądarkę internetową. Adres docelowy: Wpisać w komórce adresu przeglądarki WCM-COM. Otworzy się strona startowa podłączonego urządzenia lub prośba o podanie hasła (zob. rozdz. 7.3). Bezpośrednie połączenie za pomocą kabla sieciowego stanowi niezawodny sposób sprawdzenia złącza sieciowego oraz możliwości pracy modułu WCM-COM w sieci. Jeżeli współpraca zawartych w dostawie komponentów z komputerem lub laptopem za pomocą bezpośredniego połączenie przebiega prawidłowo, błędów należy szukać w sieci (router, switch, kable sieciowe, itp.) / Mot 17-40

18 6 Możliwe sposoby połączenia Postępowanie w przypadku braku połączenia Jeżeli po podłączeniu modułu WCM-COM do laptopa nie zostanie automatycznie nawiązane połączenie sieciowe, należy wykonać następujące czynności: Sprawdzić diody LED przy gniazdach sieciowych modułu WCM-COM oraz PC. Zielona LED świeci nieprzerwanie. Pomarańczowa LED miga w nieregularnych odstępach. Przyczyna błędu połączenia nie leży w sprzęcie, dlatego należy sprawdzić ustawienia sieci (w tym przypadku Microsoft Windows): Start Panel sterowania Centrum sieci i udostępniania Zarządzanie połączeniami sieciowymi Wybrać połączenie LAN, z którym połączony jest moduł WCM-COM. Właściwości Właściwości elementu Protokół internetowy (TCP/IP) IPv4 Ogólne: Wybrać opcję Automatycznie uzyskaj adres IP Ogólne: Wybrać opcję Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie Alternatywna konfiguracja: Wybrać opcję Automatyczne przypisywanie prywatnego adresu IP Postępowanie w przypadku braku wyświetlania stron internetowych Jeżeli pomimo aktywnego połączenia sieciowego z modułem WCM-COM w przeglądarce (Internet Explorer 8) nie wyświetla się strona startowa, należy sprawdzić ustawienia połączeń w przeglądarce: Plik Praca w trybie offline nie może być włączona (brak zaznaczenia opcji). Narzędzia Opcje internetowe Połączenia Wybrać opcję Nigdy nie wybieraj połączenia Ustawienia sieci LAN Wyłączyć opcję Użyj serwera proxy dla sieci LAN Podłączenie do sieci (lokalnej) Połączyć moduł WCM-COM z routerem (lub switchem). W razie potrzeby wybrać udostępnienie i zarządzanie nowym uczestnikiem w sieci. W tym celu zapoznać się z instrukcją routera. Moduł WCM-COM jest dostępny dla urządzeń podłączonych do sieci (lokalnej). Dostęp do stron internetowych jest realizowany przez przeglądarkę internetową. Adres docelowy: Wpisać w wierszu adresu przeglądarki WCM-COM. Wyświetli się strona startowa lub prośba o podanie hasła do podłączonego urządzenia (zob. rozdz. 7.3) / Mot 18-40

19 6 Możliwe sposoby połączenia Zdalny dostęp z Internetu Przy tej konfiguracji należy w razie potrzeby skorzystać z pomocy administratora sieci lub informatyka. Niewłaściwa konfiguracja routera może doprowadzić do tego, że cała sieć (sieć lokalna) będzie dostępna w internecie. Istnieje możliwość uzyskania dostępu do modułu WCM-COM z dowolnego komputera lub laptopa podłączonego do Internetu. Połączyć moduł WCM-COM z routerem. Router musi utrzymywać stałe połączenie z Internetem. Skonfigurować router w celu uzyskania dostępu do modułu WCM-COM. Urządzenie jest dostępne w Internecie po wprowadzeniu publicznego adresu IP w wierszu adresu przeglądarki. W przypadku (prywatnych) przyłączy internetowych z reguły adres IP zmienia się codziennie. Aby mieć dalej dostęp do modułu WCM-COM, zaleca się stosowanie Domain-Name-System (DNS). Z jednej strony pozwala on na zastosowanie indywidualnych nazw domenowych (np.: z drugiej zaś strony jego URL (adres internetowy) przypisywany jest po każdej zmianie IP nowy adres IP. Aktualizacja adresu IP w przypadku Domain-Name-System DNS może być wykonana przez router automatycznie. Informacji dotyczących wymaganych do tego konfiguracji i ustawień należy poszukać w instrukcji obsługi routera. 6.2 USB Moduł WCM-COM jest wyposażony w złącze typu USB Mini. Połączyć laptop lub komputer z modułem WCM-COM kablem USB (zob. wyposażenie dodatkowe). Zainstalować sterownik. PC wykryje nowe połączenie Elster RNDIS USB. Ten typ połączenia stanowi podstawowy sposób komunikacji z modułem WCM-COM. Dostęp do stron internetowych jest realizowany przez przeglądarkę internetową. Adres docelowy: Wpisać w wierszu adresu przeglądarki WCM-COM. Wyświetli się strona startowa lub prośba o podanie hasła (zob. rozdz. 7.3) do podłączonego urządzenia / Mot 19-40

20 6 Możliwe sposoby połączenia 6.3 System komunikacji mobilnej GPRS Moduł WCM-COM został wyposażony w modem GSM / GPRS. Także i w ten sposób można uzyskać dostęp do wewnętrznej przeglądarki internetowej, a tym samym kompletnej obsługi urządzenia. Warunkiem wstępnym uzyskania połączenia z siecią GSM/ GPRS jest odpowiednia zdolność odbioru sygnału. Oprócz wymaganej anteny (zewnętrznej lub ze stopką magnetyczną) możliwe jest zastosowanie przedłużenia (zob. rozdz. 3.6), tak aby móc umieścić ją w najbardziej optymalnym miejscu. W celu uzyskania stabilnej pracy w przypadku połączenia z modemem do komunikacji mobilnej raz dziennie następuje (przy pomocy zegara zarządzającego czasem w systemie: godz. 1.00, w innych przypadkach cyklicznie co 24 godziny) rozłączenie i ponowne nawiązanie połączenia. Dostęp IP Metodę tę można zastosować na każdym komputerze z dostępem do Internetu bez względu na stosowany wariant połączenia (DSL, kabel, UMTS, ). W takim przypadku potrzebne jest jednak podpisanie specjalnej umowy o dostawę usług mobilnych dla modułu WCM-COM. Stały adres IP lub zdefiniowana możliwość dostępu poprzez portal. Ogólna aktywacja komunikacji mobilnej oraz pozostałe ustawienia odbywają się w podmenu GSM Konfiguracja (zob. rozdz ). Sterowanie SMS-em oraz wysyłanie informacji Moduł WCM-COM może w przypadku wystąpienia błędu lub zdefiniowanego zdarzenia wysłać wiadomość SMS do wybranych odbiorców (zob. rozdz ). Do tego celu potrzebna jest ogólnie dostępna karta SIM (abonamentowa lub prepaid). Wariant ten można stosować z opisanymi wcześniej sposobami komunikacji (połączenie sieciowe, internetowe, bezpośrednie zob. rozdz. 6.1 i 6.2). Ogólna aktywacja komunikacji mobilnej oraz ustawienia odbywają się w podmenu GSM Konfiguracja (zob. rozdz ). Moduł WCM-COM może odbierać proste dyspozycje sterownicze (zob. rozdz. 6.4). Przekazywane dalej są: dane na temat zużycia paliwa, wiadomości SMS o błędach, sygnały na wejściach lub informacje o przekroczeniu wartości granicznych / Mot 20-40

21 6 Możliwe sposoby połączenia 6.4 Sterowanie SMS-ami Moduł WCM-COM odbiera i opracowuje proste dyspozycje sterownicze również w postaci wiadomości SMS. W tym celu należy przesłać SMS ze zdefiniowanymi tekstami do modułu WCM-COM. Struktura dyspozycji jako wiadomości tekstowej wygląda następująco: <Użytkownik>:<Hasło> <Komenda> <Cel> <Numer> <Wartość> <Użytkownik> i <Hasło> (dwukropek jako znak oddzielający) są potrzebne do identyfikacji i pokrywają się z danymi logowania z Użytkownicy (zob. rozdz ). Należy zwrócić uwagę na pisownię wielką i małą literą. < Komenda > to informacja o kierunku żądanej akcji: set do ustawiania wartości lub stanów. get do zapytania o wartości lub stany (odpowiedź w postaci SMS). <Cel> to informacja o akcji, jaka ma być wykonana. <Numer> to informacja o danym obiegu grzewczym 1 8 lub wyjściu 1 3. <Wartość> przekazuje wartość zadaną dla danej akcji (wymagane tylko przy < Komenda > set ). Możliwości zdalnego sterowania SMS-ami: Przełączanie i zapytanie o stan wyjścia. <Cel> = out (wymagana konfiguracja wyjść Sterowanie SMS-ami zob. rozdz Wyjście Wł Wył Zapytanie VA 1-3 set out {nr} on set out {nr} off get out {nr} Przełączanie trybu pracy obiegów grzewczych (OG). <Cel> = mode Tryb pracy Normalny Obniż. temp. Standby OG nr 1-8 set mode {nr} heat set mode {nr} reduce set mode {nr} off Przełączanie lub odczyt trybu pracy obiegów grzewczych. <Cel> = mode Tryb pracy Program X (1-3) Lato Zapytanie OG nr 1-8 set mode {nr} autox set mode {nr} summer get mode {nr} Zmiana i odczyt zadanej normalnej temperatury w pomieszczeniu. <Cel> = trd Zmiana na 22,5 C Zapytanie o wartość OG nr 1-8 set trd {nr} 22,5 get trd {nr} Odczyt aktualnej temperatury w pomieszczeniu: <Cel> = tr Zapytanie o wartość OG nr 1-8 get tr {nr} Powyższe tabela zawierają zdefiniowane frazy oddzielone od siebie spacją: Przykład: Tekst: admin:admin set mode 2 auto1 Wysłać wiadomość pod numer tel. modułu WCM-COM. Nastąpi przełączenie obiegu grzewczego nr 2 na tryb pracy Program ogrzewania 1. Jako potwierdzenie zostanie wysłany SMS zwrotny OK. W przypadku błędu (składni lub podobnego) zostanie wysłany SMS zwrotny o treści ERROR. W przypadku błędnych danych logowania moduł WCM-COM nie wyśle żadnej odpowiedzi / Mot 21-40

22 7 Obsługa 7 Obsługa 7.1 Wskazania WCM-COM Wskazania WCM-COM Status wskazania Znaczenie LED sieci WŁ Podłączone napięcie sieciowe LED sieci WYŁ LED sieci miga 8 razy 50 % WŁ, 50 % WYŁ LED VA1 WŁ LED VA1 WYŁ Brak napięcia sieciowego Przywrócenie ustawień fabrycznych Wyjście wielofunkcyjne 1 jest WŁ Wyjście wielofunkcyjne 1 jest WYŁ LED VA2 WŁ LED VA2 WYŁ LED VA3 WŁ LED VA3 WYŁ LED GSM WŁ LED GSM WYŁ LED GSM miga 50 % WŁ, 50 % WYŁ LED ebus cały czas WŁ LED ebus miga 50 % WŁ, 50 % WYŁ Wyjście wielofunkcyjne 2 jest WŁ Wyjście wielofunkcyjne 2 jest WYŁ Wyjście wielofunkcyjne 3 jest WŁ Wyjście wielofunkcyjne 3 jest WYŁ Moduł WCM-COM jest połączony z siecią GSM Moduł WCM-COM nie jest połączony Wysyłanie wiadomości SMS Nawiązano połączenie ebus, znaleziono min. jedno urządzenie podłączone do magistrali Faza uruchamiania modułu WCM-COM, skanowanie magistrali trwa do 3 minut. Jeżeli nie zostanie znalezione ani jedno urządzenie podłączone do ebus, skanowanie magistrali będzie nadal kontynuowane. 7.2 Interfejs użytkownika W każdym z trzech sposobów komunikacji interfejs użytkownika wygląda identycznie. Wymaganym oprogramowaniem na komputerze użytkownika jest aktualna wersja przeglądarki internetowej (np.: Internet Explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox, ) Wymagania systemowe Do obsługi modułu WCM-COM wykorzystywany komputer musi spełniać następujące minimalne wymagania: Interfejs: Złącze USB lub sieciowe Oprogramowanie: Przeglądarka internetowa do rejestratora danych (grafika): Java-Plugin (wersja 8 lub wyższa) / Mot 22-40

23 7 Obsługa Podział oraz mechanizmy obsługi Obsługa odbywa się wyłącznie przy pomocy przeglądarki internetowej oraz związanych z tym mechanizmami obsługi. Temperatura, wartości procesowe czy parametry nastawcze dzieli się zasadniczo w następujący sposób: Wartości procesowe: Nieedytowalne temperatury i stany Użytkownik: Serwisant: Edytowalne ustawienia użytkownika lub wartości zadane Edytowalne parametry, wymagana ugruntowana wiedza fachowa Na stronach użytkownika i serwisanta możliwe jest wprowadzanie zmian. Przedwczesna zmiana strony powoduje anulowanie wprowadzonych już zmian. Zmiany należy potwierdzić poprzez kliknięcie przycisku Zapisz. Kontrola danych wprowadzonych przez użytkownika odbywa się w danym urządzeniu regulującym. Ustawienia (po ew. dostosowaniu do zakresu wartości) zostaną załadowane na nowo. Poniższa tabela przedstawia różne komponenty obsługi: Widok w przeglądarce (Microsoft Internet Explorer 8) Objaśnienie Checkbox do wyświetlania statusu bez możliwości edycji Checkbox do wyboru większej liczby opcji z możliwością edycji Checkbox do wyboru jednej opcji z możliwością edycji Wyświetlanie aktualnej wartości procesowej bez możliwości edycji Wyświetlanie ostatniej wartości procesowej. Błąd podczas wczytywania, bez możliwości edycji Wyświetlanie parametru z możliwością edycji, znak dziesiętny: kropka Wyświetlanie listy wyboru z możliwością edycji Ze względu na układ instalacji parametry lub wartości procesowe niedostępne Błąd podczas wczytywania, ponownie wybrać stronę Przycisk do zapisywania ustawień wprowadzonych na stronie internetowej Wyświetlanie jeszcze wolnych pozycji w rejestratorze danych i nadzorze Wywołanie strony Po wywołaniu strony w przeglądarce w polach wprowadzone zostają wartości domyślne lub N/D. Stopniowo wyświetlane są żądane parametry, grupami lub pojedynczo. Po krótkim czasie ładuje się cała strona i można ją obsługiwać / Mot 23-40

24 7 Obsługa 7.3 Zabezpieczenie hasłem Aby uzyskać dostęp do modułu WCM-COM należy wcześniej podać nazwę użytkownika oraz prawidłowe hasło. Zapewnia to ochronę modułu przed dostępem nieuprawnionych osób. Aby zapewnić dostęp tylko autoryzowanym osobom, należy indywidualnie dostosować ustawienia fabryczne. Ustawienia fabryczne: Nazwa użytkownika: admin Hasło: admin Całkowita deaktywacja uprawnień użytkownika lub ustawienia różnych paramatrów użytkowników oraz ich haseł odbywa się w podmenu Użytkownicy (zob. rozdz ). 7.4 Komponenty systemu grzewczego Za pomocą modułu WCM-COM nadzorowane są centralne nadzorowanie różne odbiorniki ciepła i regulatory WCM (zob. rozdz. 3.4). Różne temperatury, wartości procesowe czy komunikaty błędów są monitorowane, kontrolowane i w razie potrzeby przekazywane dalej. Znaczenia i szczegółowe informacje znajdują się w odpowiednich instrukcjach montażu i eksploatacji (WTC, WCM-FS WCM-EM, WCM-KA) Żródło ciepła - kocioł WTC W podmenu Wartości procesowe przedstawiane są aktualne temperatury, status i zmienne procesowe. Przy pomocy odpowiednich Checkbox-ów w każdym wierszu dodawana jest wartość procesowa do rejestratora danych (Dane) lub nadzoru (Nadzór). Jest to możliwe tylko wtedy, gdy dana funkcja rejestrator danych lub nadzór nie jest aktywna (zob. rozdz i 7.5.9). Na kolejnej stronie serwisant może edytować wybrane parametry Manager kaskadowy WCM-KA W podmenu Wartości procesowe przedstawiane są aktualne temperatury, status i zmienne procesowe. Przy pomocy odpowiednich Checkbox-ów w każdym wierszu dodawana jest wartość procesowa do rejestratora danych (Dane) lub nadzoru (Nadzór). Jest to możliwe tylko wtedy, gdy dana funkcja rejestrator danych lub nadzór nie jest aktywna (zob. rozdz i 7.5.9). Na kolejnej stronie serwisant może edytować wybrane parametry / Mot 24-40

25 7 Obsługa Obiegi grzewcze: WCM-FS i WCM-EM W podmenu Wartości procesowe przedstawiane są aktualne temperatury, status i zmienne procesowe. Przy pomocy odpowiednich Checkbox-ów w każdym wierszu dodawana jest wartość procesowa do rejestratora danych (Dane) lub nadzoru (Nadzór). Jest to możliwe tylko wtedy, gdy dana funkcja rejestrator danych lub nadzór nie jest aktywna (zob. rozdz i 7.5.9). W menu użytkownika możliwe jest przeniesienie znanych ustawień z obszaru użytkownika układu sterowania WCM-FS. W zależności od rodzaju instalacji wyświetlane są także parametry podłączonego modułu WCM-EM. Przenieść dokonane ustawienia przy pomocy przycisku Zapisz. W przypadku przekroczenia wartości granicznych następuje w regulatorze ich dostosowanie, które jest przedstawiane przy automatycznym, ponownym wczytaniu. Na kolejnej stronie serwisant może edytować wybrane parametry. W celu jego jednoznacznej identyfikacji w menu serwisanta istnieje możliwość nadania obiegowi grzewczemu dowolnej Dodatkowej nazwy (np.: Ogrzewanie podłogowe mieszkania 1, grzejnik 2.piętro, itp.). Jest ona wyświetlana po lewej stronie na liście wszystkich obiegów grzewczych w postaci informacji dodatkowej. W Konfiguracji pokazany jest układ podłączonej instalacji. Jako informacja przedstawiane są tutaj różne ustawienia podstawowe i numery wersji. Do dostosowywania programów czasowych przewidziano osobny punkt menu. Istnieje możliwość wyboru programów grzewczych od 1 do 3, jak również programu ciepłej wody i programu cyrkulacji, jeżeli takowe istnieją. Dane są wprowadzane na dwa sposoby: Wprowadzenie żądanych czasów przełączeń za pomocą klawiatury. Są one możliwe w odstępach co 15 minut, nie mogą się nawzajem blokować, nie mogą się nakładać na siebie i muszą następować po sobie chronologicznie. Poprzez kliknięcie na symbol edycji znajdujący się obok zmienianego pola Wyświetla się okno PopUp, w którym należy wybrać żądany czas przełączenia / Mot 25-40

Instrukcja montażu i eksploatacji. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 home 83279348 2/2012-12

Instrukcja montażu i eksploatacji. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 home 83279348 2/2012-12 83279348 2/2012-12 1 Wskazówki dla użytkownika...5 1.1 Prowadzenie użytkownika...5 1.1.1 Symbole...5 1.1.2 Przeznaczenie instrukcji...5 1.2 Rękojmia i odpowiedzialność...5 2 Bezpieczeństwo...6 2.1 Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 home /

Instrukcja montażu i eksploatacji. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 home / 83279348 1/2014-08 1 Wskazówki dla użytkownika... 5 1.1 Prowadzenie użytkownika... 5 1.1.1 Symbole... 5 1.1.2 Przeznaczenie instrukcji... 5 1.2 Gwarancja i rękojmia... 5 2 Bezpieczeństwo... 6 2.1 Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi 1 Funkcje... 1 1.1 Użytkowanie, scenariusz 1- zasilanie ładowarką USB... 1 1.2 Użytkowanie, scenariusz 2: zasilanie ładowarką samochodową... 1 1.3 Użytkowanie,

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

Ri-Co informacje techniczne

Ri-Co informacje techniczne Ri-Co informacje techniczne DIODA sygnalizacyjna WEJŚCIA sygnałowe 3-24VAC/DC ZŁĄCZE diagnostyczne WYJŚCIA Sterujące 20mA ZASILANIE 12-24 VAC/DC Ri-Co podłączenie Sterownik należy podłączyć do napędu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja i sterowanie

Sygnalizacja i sterowanie PH-WEB jest urządzeniem służącym do zarządzania poszczególnymi elementami systemu PocketHome przez Internet. Z dowolnego miejsca na świecie można za pośrednictwem Internetu nadzorować system uzyskując

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMI-1 UNIWERSALNY MODUŁ INTERNETOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMI-1 UNIWERSALNY MODUŁ INTERNETOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI UMI-1 UNIWERSALNY MODUŁ INTERNETOWY Opis. Uniwersalny Moduł Internetowy UMI 1 jest urządzeniem pozwalającym na zdalną kontrolę pracy kotła przez internet lub sieć lokalną. Moduł pozwala

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122)

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND.

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Podłączenie Routera firmy ASUS Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Router ADSL Poniżej (zdjęcie)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na Opakowanie

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na  Opakowanie Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Opakowanie Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x 38 x 20 [mm]

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I PODŁĄCZENIA NETBOX

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I PODŁĄCZENIA NETBOX INSTRUKCJA KONFIGURACJI I PODŁĄCZENIA NETBOX Grupa ARCCAN SMDP ul. Warszawska 97 05-090 Raszyn-Jaworowa tel. +48 22 720 52 57, email: biuro@arccan.eu www.arccan.eu Spis treści 1. KONFIGURACJA NETBOX W

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 UWAGA! EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 jest rozwojową wersją modułu internetowego. Firma Ekoklimax-Projekt może zdalnie aktualizować oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika LK100B Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie. lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free

Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie. lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free ORANGE FREE v8.0 OBSŁUGA APLIKACJI I KONFIGURACJA Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free Pojawi się okno

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 40/2011

Deklaracja zgodności nr 40/2011 -1- ST-65 moduł GSM Deklaracja zgodności nr 40/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas moduł GSM ST-65 230V, 50Hz spełnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji karty Merlin XU870 w systemie operacyjnym Mac OS X

Instrukcja instalacji karty Merlin XU870 w systemie operacyjnym Mac OS X Instrukcja instalacji karty Merlin XU870 w systemie operacyjnym Mac OS X Wprowadzenie Poniżej opisano sposób łączenia się z Internetem przy użyciu karty Novatel Wireless Merlin XU870 ExpressCard oraz komputera

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Działanie sterownika GSM-44 zależy od konfiguracji. 1. Kartę SIM należy aktywować w telefonie komórkowym. Należy ustawić załączanie (logowanie)

Bardziej szczegółowo

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 MK01 PRZEZNCZENIE Konwerter Ethernet-RS485/RS232 typu MK01 umożliwia podłączenie sterowników obsługujących MODUS RTU, w tym sterowników FRISKO, do sieci LN i ich zdalną obsługę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo