Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert /

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09"

Transkrypt

1 VA1 VA2 VA3 24V GSM /

2

3 1 Wskazówki dla użytkownika Prowadzenie użytkownika Symbole Przeznaczenie instrukcji Rękojmia i odpowiedzialność Bezpieczeństwo Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Środki bezpieczeństwa Połączenia elektryczne Usuwanie materiałów użytych do czyszczenia urządzenia Opis produktu Klucz do oznaczania typu urządzenia Dane techniczne Dopuszczenia Dane elektryczne Dopuszczalne warunki otoczenia Wymiary Specyfikacje łączy danych ebus M-Bus GSM USB Ethernet Zakres zastosowania Zakres dostawy Wyposażenie dodatkowe Montaż Opcja: zewnętrzna antena do komunikacji mobilnej Montaż naścienny WCM-COM Podłączenie elektryczne Otwieranie pokrywy obudowy Podłączenie modułu WCM-COM Podłączenie modułu WCM-COM do kotła Podłączenie licznika impulsów Konfiguracja M-Bus Wkładanie karty SIM Karta microsd Podłączenie anteny GSM Gniazdo USB Gniazdo sieciowe Schemat połączeń WCM-COM Pole napięcia sieciowego / Mot 3-40

4 Pole niskiego napięcia Miejsce wkładania kart (po prawej stronie pola przyłączeń) Specjalne pole przyłączy (prawa strona obudowy) Sposoby połączenia Sieć Ethernet USB System komunikacji mobilnej GPRS Sterowanie SMS-ami Obsługa Wskazania WCM-COM Interfejs użytkownika Wymagania systemowe Podział oraz mechanizmy obsługi Zabezpieczenie hasłem Komponenty systemu grzewczego Żródło ciepła - kocioł WTC Manager kaskadowy WCM-KA Obiegi grzewcze: WCM-FS i WCM-EM Ustawienia WCM-COM GSM Ustawienia sieci Adresy Serwer poczty elektronicznej Wejścia/Wyjścia Historia błędów Wysyłanie komunikatów Nadzorowanie Rejestrator danych Grafika M-Bus Użytkownicy Reset Aktualizacja firmware Poziom uprawnień do stron internetowych / Mot 4-40

5 1 Wskazówki dla użytkownika 1 Wskazówki dla użytkownika Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Niniejsza instrukcja montażu i eksploatacji stanowi nieodłączną część urządzenia i musi być zawsze przechowywana w miejscu jego eksploatacji. 1.1 Prowadzenie użytkownika Symbole Bezpośrednie niebezpieczeństwo o wysokim stopniu zagrożenia. Nieprzestrzeganie grozi ciężkim uszkodzeniem ciała lub śmiercią. NIEBEZPIECZENSTWO OSTRZEZNIE UWAGA Niebezpieczeństwo o średnim stopniu zagrożenia. Nieprzestrzeganie może spowodować szkody w środowisku naturalnym, ciężkie uszkodzenie ciała lub śmierć. Zagrożenie o niewielkim ryzyku. Nieprzestrzeganie może prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia, a nawet do uszkodzenia ciała. Ważna wskazówka. Wezwanie do bezpośredniego działania. Wynik wykonanego działania. Wyliczenie Zakres wartości Przeznaczenie instrukcji Niniejsza instrukcja montażu i eksploatacji skierowana jest do użytkownika oraz do wykwalifikowanego personelu fachowego. Musi być ona przestrzegana przez wszystkie osoby, które pracują przy urządzeniu. Prace przy urządzeniu mogą być wykonywane jedynie przez osoby odpowiednio wykwalifikowane lub poinstruowane. Osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, percepcyjnymi lub intelektualnymi nie mogą pracować przy urządzeniu, jeżeli nie są nadzorowane przez autoryzowany personel lub nie zostały przez niego poinstruowane. Zabawa dzieci przy urządzeniu jest zabroniona. 1.2 Rękojmia i odpowiedzialność Rękojmia i roszczenia z tytułu rękojmi i odpowiedzialności producenta są w przypadku szkód osobistych oraz szkód materialnych wykluczone, jeżeli zaistnieją one na skutek jednej lub kilku z poniższych przyczyn: użytkowanie modułu komunikacyjnego w sposób niezgodny z przeznaczeniem, nieprzestrzeganie instrukcji obsługi, dalsze użytkowanie urządzenia pomimo wystąpienia usterki, nieprawidłowo przeprowadzone naprawy, niestosowanie oryginalnych części zamiennych firmy Weishaupt, zjawiska siły wyższej / Mot 5-40

6 2 Bezpieczeństwo 2 Bezpieczeństwo 2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Moduł komunikacyjny WCM-COM jest przeznaczony do nadzorowania, zdalnej obsługi, przesyłania informacji o błędach oraz rejestrowania danych eksploatacyjnych instalacji grzewczej. 2.2 Środki bezpieczeństwa Należy bezzwłocznie usuwać usterki mogące niekorzystnie wpłynąć na stan bezpieczeństwa urządzenia. 2.3 Połączenia elektryczne W razie konieczności wykonania prac przy elementach pod napięciem należy: przestrzegać przepisów zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom przy pracy BGV A3 oraz przepisów miejscowych, stosować narzędzia zgodne z normą EN Usuwanie materiałów użytych do czyszczenia urządzenia Użyte materiały winny być usunięte w sposób zgodny z przepisami BHP i ochrony środowiska. Należy przy tym przestrzegać miejscowych przepisów / Mot 6-40

7 3 Opis produktu 3 Opis produktu 3.1 Klucz do oznaczania typu urządzenia WCM-COM 1.0 expert WCM- -COM Weishaupt Condens Manager Moduł komunikacyjny 1.0 Wariant konstrukcyjny expert Wersja kompletna: Złącze sieciowe i USB Moduł GSM do systemu komunikacji mobilnej Magistrala M-Bus do rejestrowania stanów licznika Cyfrowe wejścia/wyjścia do systemu zarządzania budynkiem 3.2 Dane techniczne Dopuszczenia Podstawowe normy EN /A16 EN V1.3.1 EN Dane elektryczne Napięcie sieci / tolerancja 230 V / -15 % % Częstotliwość sieci Pobór mocy maks. Zabezpieczenie wstępne 50 / 60 Hz 70 ma 2 A Stopień ochrony IP 31 Klasa ochrony I Dopuszczalne warunki otoczenia Temperatura podczas pracy od 0 C do 50 C Temperatura podczas transportu/składowania od -30 C do 70 C Względna wilgotność powietrza maks. 80 %, bez kondensacji Wymiary Szerokość x Wysokość x Głębokość [w mm] 205 x 211 x / Mot 7-40

8 3 Opis produktu 3.3 Specyfikacje łączy danych ebus Opis Zacisk Adres 2-polowy, ebus+ i ebus- Automatycznie M-Bus Opis Zacisk Zasilanie magistrali Szybkość transmisji 2-polowy, M-Bus+ i M-Bus- 15 ma, master do maks. 10 slaves 2400 Bd GSM Opis Typ GSM / GPRS klasa 10 Dual Band 900 / 1800 MHz Antena Wtyczka SMA (męska) Impedancja: 50 omów USB Opis Gniazdo przyłączeniowe Typ Mini- B Specyfikacja USB 2.0 (full Speed 12 Mbit / s) Funkcje USB Device Sterownik RNDIS (Thesycon) Ethernet Opis Gniazdo przyłączeniowe Maks. szybkość RJ45, Auto- MDIX 100 Mbit/s / Mot 8-40

9 3 Opis produktu 3.4 Zakres zastosowania WCM-COM jest kompatybilne z następującymi urządzeniami z serii WCM: WCM-CPU: - WTC-GW 15/25/32 - WTC-GW 45/60 - WTC-GB WTC-OW 15 - WTC-OB WCM-FS 1.0 oraz 2.0 WCM-EM 2.0 WCM-KA 2.0 WCM-CPU Step 3 od wersji 3.1f WCM-CPU Step 4 od wersji 4.2e WCM-CPU Step 5 od wersji 2.2 z CUI 2.3 (październik 2010) 3.5 Zakres dostawy Zakres dostawy obejmuje następujące artykuły: Karta SD, włożona i skonfigurowana Przewód sieciowy RJ45 Elementy mocujące Instrukcja montażu i eksploatacji 3.6 Wyposażenie dodatkowe Do pracy w sieci GSM (system komunikacji mobilnej) potrzebna jest antena. Numer katalogowy: Antena GSM, wtyczka: SMA, 2,5 m Przedłużenie anteny: SMA, 5,0 m Numer katalogowy: Antena zewnętrzna, wtyczka: SMA, 5,0 m Numer katalogowy: Antena zewnętrzna, wtyczka: SMA, 10,0 m Numer katalogowy: Do bezpośredniego podłączenia poprzez złącze USB Mini- potrzebny jest odpowiedni kabel przyłączeniowy. Numer katalogowy: USB, typ A na Mini- wtyczka B / Mot 9-40

10 4 Montaż 4 Montaż W przypadku zastosowania systemu komunikacji mobilnej: Przed rozpoczęciem montażu WCM- COM należy sprawdzić jakość odbieranego sygnału. Do tego celu można posłużyć się telefonem komórkowym z kartą SIM należącą do późniejszego dostawcy usług. W razie potrzeby należy użyć maks. przedłużenia anteny o długości 5,0 m. Każde kolejne przedłużenie powoduje stratę wynikającą z przewodzenia i nie poprawia jakości odbioru sygnału. 4.1 Opcja: zewnętrzna antena do komunikacji mobilnej Aby zapewnić optymalne połączenie z siecią GSM, potrzebna jest antena z wyposażenia dodatkowego (zob. rozdz. 3.6). Antena do zastosowania wewnętrznego jest wyposażona w stopkę magnetyczną. Dzięki dodatkowemu przedłużeniu (5m) można dowolnie zmieniać jej położenie. Na zewnątrz budynku można zastosować antenę zewnętrzną. W celu ustalenia najbardziej optymalnego miejsca montażu anteny, należy sprawdzić jakość odbieranego sygnału. Jest on wyświetlany w menu Status GSM (zob. rozdz. 6.3). Nie należy zwijać nadmiaru kabla w pętlę, lecz położyć go możliwie swobodnie z dala od metalowych powierzchni. 4.2 Montaż naścienny WCM-COM Zamocować do ściany szynę montażową (35 mm) za pomocą elementów mocujących. Po prawej stronie pozostawić miejsce na przyłącza zewnętrzne (antena, przewód USB i przewód sieciowy). Wsunąć blokadę. Wsunąć moduł komunikacyjny na szynę montażową i zatrzasnąć. Podłączyć przewody (zob. rozdz. 5 ) i zamknąć pokrywę obudowy / Mot 10-40

11 230V L N L H1 N MF A1 MFA1 MM1 N 230V L N L N MF A1 MM1 N 230V L N L H1 N 230V L N MF A1 MFA1 L H1 N MM1 N N Instrukcja montażu i eksploatacji 5 Podłączenie elektryczne 5 Podłączenie elektryczne 5.1 Otwieranie pokrywy obudowy Lekko nacisnąć języczek i przekręcić wkrętak zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zdjąć pokrywę obudowy. 5.2 Podłączenie modułu WCM-COM H1 L N H1 L N MM1 MM1 H1 H1 MFA1 L N H1 MF A1 MFA1 L N MM1 MM1 MM / Mot 11-40

12 5 Podłączenie elektryczne Przewody ekranowane Przewody do magistrali ebus i M-Bus należy podłączyć poprzez taśmę ekranującą. Typ kabla: LIYCY 2x0, / Mot 12-40

13 5 Podłączenie elektryczne 5.3 Podłączenie modułu WCM-COM do kotła Na zacisku 2 kotła można podłączyć maksymalnie 2 moduły (WCM-EM lub WCM-COM). Większa liczba dodatkowych modułów Jeżeli konieczne jest podłączenie więcej niż 2 modułów należy: podłączyć kocioł i moduły rozszerzające lub komunikacyjne poprzez zewnętrzny wyłącznik główny. 5.4 Podłączenie licznika impulsów Trzy cyfrowe wejścia modułu WCM-COM są kompatybilne z licznikami gazu, oleju, wody, prądu itp. wyposażonymi w funkcję liczenia impulsów. Do zacisku wyjściowego impulsów licznika należy podłączyć odpowiednie wejście (INPUT 1-3) modułu WCM-COM. Oprócz tego należy podłączyć masę modułu WCM-COM (zacisk, GND) do zacisku licznika. Konfigurację przeprowadza się w podmenu Wejścia / Wyjścia (zob. rozdz ). Odpowiadające nastawionemu stosunkowi liczenia odpowiednie zużycie energii, objętość, itp. są sumowane i w razie potrzeby przesyłane w formie wiadomości SMS lub / Mot 13-40

14 5 Podłączenie elektryczne 5.5 Konfiguracja M-Bus Moduł WCM-COM pracuje jako urządzenie typu master M-Bus i może zarządzać maks. 10 licznikami M-Bus (slaves) różnych producentów. Wstępna konfiguracja sieci M-Bus z adresami pierwotnymi od 1 do 10. Konfigurację należy przeprowadzić ręcznie i dopiero wtedy można rozpocząć pracę z modułem WCM-COM. W tym celu należy skorzystać z instrukcji obsługi danego licznika. Jeżeli moduł WCM-COM będzie współpracował tylko z jednym licznikiem M-Bus, można podłączyć go bezpośrednio i bez wstępnej konfiguracji (o ile ustawiono już adres domyślny na 0 lub 1-10). Automatyczne rozpoznawanie przy adresie 0 oraz konfiguracja adresu Wkładanie karty SIM W oplu przyłączy modułu WCM-COM istnieje możliwość włożenia karty SIM (prawe gniazdo). Należy zwrócić uwagę na to, aby nie pomylić go z gniazdem na kartę microsd, które znajduje się obok po lewej stronie. Wsunąć kartę SIM w taki sposób, aby ścięty róg karty skierowany był w lewo do góry. 5.7 Karta microsd Na dostarczonej karcie microsd zapisano już potrzebne dane i karta została już włożona do modułu. Zakodowane dane mogą być odczytane jedynie przez moduł WCM-COM. Moduł WCM-COM bez karty microsd ma bardzo ograniczone możliwości. 5.8 Podłączenie anteny GSM Przyłącze anteny GSM lub jej przedłużenia znajduje się z prawej strony obudowy i jest dostępne od zewnątrz. Otworzyć górną z trzech bocznych pokryw. Przykręcić złącze SMA anteny (opcjonalnie z przedłużeniem) 5.9 Gniazdo USB Przyłącze kabla USB (typu B, Mini) znajduje się z prawej strony obudowy i jest dostępne od zewnątrz. Otworzyć środkową z trzech bocznych pokryw. Podłączyć kabel USB Gniazdo sieciowe Przyłącze przewodu sieciowego znajduje się z prawej strony obudowy i jest dostępne od zewnątrz. Otworzyć dolną z trzech bocznych pokryw. Podłączyć przewód sieciowy / Mot 14-40

15 5 Podłączenie elektryczne 5.11 Schemat połączeń WCM-COM Pole napięcia sieciowego Zacisk Przyłącze Objaśnienie 230 V Napięcie zasilania 230 V / 50 Hz Zacisk PE Przewód ochronny - Wyjścia przekaźnikowe VA Wejścia sygnałów H Napięcie sieci DC 30 V, 0,2A AC 250 V, 1A 230 V Wejście 0,5 ma, maks. częst.: 1 Hz Pole niskiego napięcia Zacisk Przyłącze Objaśnienie M-Bus ebus Do 10 liczników M-Bus w prekonfigurowanej sieci 2-polowy przewód ebus na zaciskach, uważać na biegunowość zob. rozdz. 5.5 norma EN Wyjście VA3 Niskie napięcie SELV 24 V ~/=; 0,2 A Niezasilające urządzenie podłączone do ebus bez Sync- Generatora INPUT 1-3 Przełącznik do zacisku (GND) 3,3 V / 0,8 ma podłączony do masy, maks. częst.: 1 khz Pole przyłącza CAN nie zostało uwzględnione w module WCM-COM / Mot 15-40

16 5 Podłączenie elektryczne Miejsce wkładania kart (po prawej stronie pola przyłączeń) Zacisk Przyłącze Objaśnienie microsd po lewej Karta SIM po prawej Przycisk Reset Karta należy do zakresu dostawy i jest wstępnie skonfigurowana. Ogólnie dostępna karta SIM abonamentowa lub prepaid. (zob. rozdz. 6.3) Przytrzymać wsiśnięty ok. 10 s, aż dioda sieci zacznie migać. Bez karty SD urządzenie ma ograniczone możliwości. Konieczna do pracy w sieci komunikacji mobilnej. Ścięty róg karty powinien być skierowany w lewą stronę do góry Przywraca ustawienia początkowe (dostawa) modułu WCM-COM Specjalne pole przyłączy (prawa strona obudowy) Zacisk Przyłącze Objaśnienie Antena GSM Antena zewnętrzna Wtyczka typu: SMA USB Wtyczka USB Mini typu B Gniazdo RJ45 Kabel sieciowy RJ45 do 100 Mbit/s / Mot 16-40

17 6 Możliwe sposoby połączenia 6 Sposoby połączenia Do pracy z modułem WCM-COM można zastosować trzy różne z sposoby komunikacji. Wszystkie trzy sposoby komunikacji zostały szczegółowo opisane w dalszej części instrukcji. Przy pierwszym uruchomieniu zalecane jest bezpośrednie połączenie za pomoca przewodu sieciowego lub USB. 6.1 Sieć Ethernet Moduł WCM-COM jest wyposażony w gniazdo sieciowe. Może ono być wykorzystane do bezpośredniego połączenia na miejscu, do połączenia z siecią lokalną (domową), a także z siecią zewnętrzną. Połączenie bezpośrednie Połączyć laptop bezpośrednio z modułem WCM-COM za pomocą dołączonego kabla sieciowego. PC wykryje nowe połączenie sieciowe. W ciągu około 60 sekund zostanie ustalony adres sieciowy i nawiązane połączenie. Jest to połączenie z ograniczoną łącznością lub brakiem łączności (ew. żółty znak ostrzegawczy przy symbolu połączenia na pasku zadań), co jest prawidłowe dla pracy z modułem WCM-COM. Tego typu połączenie stanowi podstawowy sposób komunikacji z modułem WCM-COM. Dostęp do stron internetowych jest realizowany przez przeglądarkę internetową. Adres docelowy: Wpisać w komórce adresu przeglądarki WCM-COM. Otworzy się strona startowa podłączonego urządzenia lub prośba o podanie hasła (zob. rozdz. 7.3). Bezpośrednie połączenie za pomocą kabla sieciowego stanowi niezawodny sposób sprawdzenia złącza sieciowego oraz możliwości pracy modułu WCM-COM w sieci. Jeżeli współpraca zawartych w dostawie komponentów z komputerem lub laptopem za pomocą bezpośredniego połączenie przebiega prawidłowo, błędów należy szukać w sieci (router, switch, kable sieciowe, itp.) / Mot 17-40

18 6 Możliwe sposoby połączenia Postępowanie w przypadku braku połączenia Jeżeli po podłączeniu modułu WCM-COM do laptopa nie zostanie automatycznie nawiązane połączenie sieciowe, należy wykonać następujące czynności: Sprawdzić diody LED przy gniazdach sieciowych modułu WCM-COM oraz PC. Zielona LED świeci nieprzerwanie. Pomarańczowa LED miga w nieregularnych odstępach. Przyczyna błędu połączenia nie leży w sprzęcie, dlatego należy sprawdzić ustawienia sieci (w tym przypadku Microsoft Windows): Start Panel sterowania Centrum sieci i udostępniania Zarządzanie połączeniami sieciowymi Wybrać połączenie LAN, z którym połączony jest moduł WCM-COM. Właściwości Właściwości elementu Protokół internetowy (TCP/IP) IPv4 Ogólne: Wybrać opcję Automatycznie uzyskaj adres IP Ogólne: Wybrać opcję Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie Alternatywna konfiguracja: Wybrać opcję Automatyczne przypisywanie prywatnego adresu IP Postępowanie w przypadku braku wyświetlania stron internetowych Jeżeli pomimo aktywnego połączenia sieciowego z modułem WCM-COM w przeglądarce (Internet Explorer 8) nie wyświetla się strona startowa, należy sprawdzić ustawienia połączeń w przeglądarce: Plik Praca w trybie offline nie może być włączona (brak zaznaczenia opcji). Narzędzia Opcje internetowe Połączenia Wybrać opcję Nigdy nie wybieraj połączenia Ustawienia sieci LAN Wyłączyć opcję Użyj serwera proxy dla sieci LAN Podłączenie do sieci (lokalnej) Połączyć moduł WCM-COM z routerem (lub switchem). W razie potrzeby wybrać udostępnienie i zarządzanie nowym uczestnikiem w sieci. W tym celu zapoznać się z instrukcją routera. Moduł WCM-COM jest dostępny dla urządzeń podłączonych do sieci (lokalnej). Dostęp do stron internetowych jest realizowany przez przeglądarkę internetową. Adres docelowy: Wpisać w wierszu adresu przeglądarki WCM-COM. Wyświetli się strona startowa lub prośba o podanie hasła do podłączonego urządzenia (zob. rozdz. 7.3) / Mot 18-40

19 6 Możliwe sposoby połączenia Zdalny dostęp z Internetu Przy tej konfiguracji należy w razie potrzeby skorzystać z pomocy administratora sieci lub informatyka. Niewłaściwa konfiguracja routera może doprowadzić do tego, że cała sieć (sieć lokalna) będzie dostępna w internecie. Istnieje możliwość uzyskania dostępu do modułu WCM-COM z dowolnego komputera lub laptopa podłączonego do Internetu. Połączyć moduł WCM-COM z routerem. Router musi utrzymywać stałe połączenie z Internetem. Skonfigurować router w celu uzyskania dostępu do modułu WCM-COM. Urządzenie jest dostępne w Internecie po wprowadzeniu publicznego adresu IP w wierszu adresu przeglądarki. W przypadku (prywatnych) przyłączy internetowych z reguły adres IP zmienia się codziennie. Aby mieć dalej dostęp do modułu WCM-COM, zaleca się stosowanie Domain-Name-System (DNS). Z jednej strony pozwala on na zastosowanie indywidualnych nazw domenowych (np.: z drugiej zaś strony jego URL (adres internetowy) przypisywany jest po każdej zmianie IP nowy adres IP. Aktualizacja adresu IP w przypadku Domain-Name-System DNS może być wykonana przez router automatycznie. Informacji dotyczących wymaganych do tego konfiguracji i ustawień należy poszukać w instrukcji obsługi routera. 6.2 USB Moduł WCM-COM jest wyposażony w złącze typu USB Mini. Połączyć laptop lub komputer z modułem WCM-COM kablem USB (zob. wyposażenie dodatkowe). Zainstalować sterownik. PC wykryje nowe połączenie Elster RNDIS USB. Ten typ połączenia stanowi podstawowy sposób komunikacji z modułem WCM-COM. Dostęp do stron internetowych jest realizowany przez przeglądarkę internetową. Adres docelowy: Wpisać w wierszu adresu przeglądarki WCM-COM. Wyświetli się strona startowa lub prośba o podanie hasła (zob. rozdz. 7.3) do podłączonego urządzenia / Mot 19-40

20 6 Możliwe sposoby połączenia 6.3 System komunikacji mobilnej GPRS Moduł WCM-COM został wyposażony w modem GSM / GPRS. Także i w ten sposób można uzyskać dostęp do wewnętrznej przeglądarki internetowej, a tym samym kompletnej obsługi urządzenia. Warunkiem wstępnym uzyskania połączenia z siecią GSM/ GPRS jest odpowiednia zdolność odbioru sygnału. Oprócz wymaganej anteny (zewnętrznej lub ze stopką magnetyczną) możliwe jest zastosowanie przedłużenia (zob. rozdz. 3.6), tak aby móc umieścić ją w najbardziej optymalnym miejscu. W celu uzyskania stabilnej pracy w przypadku połączenia z modemem do komunikacji mobilnej raz dziennie następuje (przy pomocy zegara zarządzającego czasem w systemie: godz. 1.00, w innych przypadkach cyklicznie co 24 godziny) rozłączenie i ponowne nawiązanie połączenia. Dostęp IP Metodę tę można zastosować na każdym komputerze z dostępem do Internetu bez względu na stosowany wariant połączenia (DSL, kabel, UMTS, ). W takim przypadku potrzebne jest jednak podpisanie specjalnej umowy o dostawę usług mobilnych dla modułu WCM-COM. Stały adres IP lub zdefiniowana możliwość dostępu poprzez portal. Ogólna aktywacja komunikacji mobilnej oraz pozostałe ustawienia odbywają się w podmenu GSM Konfiguracja (zob. rozdz ). Sterowanie SMS-em oraz wysyłanie informacji Moduł WCM-COM może w przypadku wystąpienia błędu lub zdefiniowanego zdarzenia wysłać wiadomość SMS do wybranych odbiorców (zob. rozdz ). Do tego celu potrzebna jest ogólnie dostępna karta SIM (abonamentowa lub prepaid). Wariant ten można stosować z opisanymi wcześniej sposobami komunikacji (połączenie sieciowe, internetowe, bezpośrednie zob. rozdz. 6.1 i 6.2). Ogólna aktywacja komunikacji mobilnej oraz ustawienia odbywają się w podmenu GSM Konfiguracja (zob. rozdz ). Moduł WCM-COM może odbierać proste dyspozycje sterownicze (zob. rozdz. 6.4). Przekazywane dalej są: dane na temat zużycia paliwa, wiadomości SMS o błędach, sygnały na wejściach lub informacje o przekroczeniu wartości granicznych / Mot 20-40

21 6 Możliwe sposoby połączenia 6.4 Sterowanie SMS-ami Moduł WCM-COM odbiera i opracowuje proste dyspozycje sterownicze również w postaci wiadomości SMS. W tym celu należy przesłać SMS ze zdefiniowanymi tekstami do modułu WCM-COM. Struktura dyspozycji jako wiadomości tekstowej wygląda następująco: <Użytkownik>:<Hasło> <Komenda> <Cel> <Numer> <Wartość> <Użytkownik> i <Hasło> (dwukropek jako znak oddzielający) są potrzebne do identyfikacji i pokrywają się z danymi logowania z Użytkownicy (zob. rozdz ). Należy zwrócić uwagę na pisownię wielką i małą literą. < Komenda > to informacja o kierunku żądanej akcji: set do ustawiania wartości lub stanów. get do zapytania o wartości lub stany (odpowiedź w postaci SMS). <Cel> to informacja o akcji, jaka ma być wykonana. <Numer> to informacja o danym obiegu grzewczym 1 8 lub wyjściu 1 3. <Wartość> przekazuje wartość zadaną dla danej akcji (wymagane tylko przy < Komenda > set ). Możliwości zdalnego sterowania SMS-ami: Przełączanie i zapytanie o stan wyjścia. <Cel> = out (wymagana konfiguracja wyjść Sterowanie SMS-ami zob. rozdz Wyjście Wł Wył Zapytanie VA 1-3 set out {nr} on set out {nr} off get out {nr} Przełączanie trybu pracy obiegów grzewczych (OG). <Cel> = mode Tryb pracy Normalny Obniż. temp. Standby OG nr 1-8 set mode {nr} heat set mode {nr} reduce set mode {nr} off Przełączanie lub odczyt trybu pracy obiegów grzewczych. <Cel> = mode Tryb pracy Program X (1-3) Lato Zapytanie OG nr 1-8 set mode {nr} autox set mode {nr} summer get mode {nr} Zmiana i odczyt zadanej normalnej temperatury w pomieszczeniu. <Cel> = trd Zmiana na 22,5 C Zapytanie o wartość OG nr 1-8 set trd {nr} 22,5 get trd {nr} Odczyt aktualnej temperatury w pomieszczeniu: <Cel> = tr Zapytanie o wartość OG nr 1-8 get tr {nr} Powyższe tabela zawierają zdefiniowane frazy oddzielone od siebie spacją: Przykład: Tekst: admin:admin set mode 2 auto1 Wysłać wiadomość pod numer tel. modułu WCM-COM. Nastąpi przełączenie obiegu grzewczego nr 2 na tryb pracy Program ogrzewania 1. Jako potwierdzenie zostanie wysłany SMS zwrotny OK. W przypadku błędu (składni lub podobnego) zostanie wysłany SMS zwrotny o treści ERROR. W przypadku błędnych danych logowania moduł WCM-COM nie wyśle żadnej odpowiedzi / Mot 21-40

22 7 Obsługa 7 Obsługa 7.1 Wskazania WCM-COM Wskazania WCM-COM Status wskazania Znaczenie LED sieci WŁ Podłączone napięcie sieciowe LED sieci WYŁ LED sieci miga 8 razy 50 % WŁ, 50 % WYŁ LED VA1 WŁ LED VA1 WYŁ Brak napięcia sieciowego Przywrócenie ustawień fabrycznych Wyjście wielofunkcyjne 1 jest WŁ Wyjście wielofunkcyjne 1 jest WYŁ LED VA2 WŁ LED VA2 WYŁ LED VA3 WŁ LED VA3 WYŁ LED GSM WŁ LED GSM WYŁ LED GSM miga 50 % WŁ, 50 % WYŁ LED ebus cały czas WŁ LED ebus miga 50 % WŁ, 50 % WYŁ Wyjście wielofunkcyjne 2 jest WŁ Wyjście wielofunkcyjne 2 jest WYŁ Wyjście wielofunkcyjne 3 jest WŁ Wyjście wielofunkcyjne 3 jest WYŁ Moduł WCM-COM jest połączony z siecią GSM Moduł WCM-COM nie jest połączony Wysyłanie wiadomości SMS Nawiązano połączenie ebus, znaleziono min. jedno urządzenie podłączone do magistrali Faza uruchamiania modułu WCM-COM, skanowanie magistrali trwa do 3 minut. Jeżeli nie zostanie znalezione ani jedno urządzenie podłączone do ebus, skanowanie magistrali będzie nadal kontynuowane. 7.2 Interfejs użytkownika W każdym z trzech sposobów komunikacji interfejs użytkownika wygląda identycznie. Wymaganym oprogramowaniem na komputerze użytkownika jest aktualna wersja przeglądarki internetowej (np.: Internet Explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox, ) Wymagania systemowe Do obsługi modułu WCM-COM wykorzystywany komputer musi spełniać następujące minimalne wymagania: Interfejs: Złącze USB lub sieciowe Oprogramowanie: Przeglądarka internetowa do rejestratora danych (grafika): Java-Plugin (wersja 8 lub wyższa) / Mot 22-40

23 7 Obsługa Podział oraz mechanizmy obsługi Obsługa odbywa się wyłącznie przy pomocy przeglądarki internetowej oraz związanych z tym mechanizmami obsługi. Temperatura, wartości procesowe czy parametry nastawcze dzieli się zasadniczo w następujący sposób: Wartości procesowe: Nieedytowalne temperatury i stany Użytkownik: Serwisant: Edytowalne ustawienia użytkownika lub wartości zadane Edytowalne parametry, wymagana ugruntowana wiedza fachowa Na stronach użytkownika i serwisanta możliwe jest wprowadzanie zmian. Przedwczesna zmiana strony powoduje anulowanie wprowadzonych już zmian. Zmiany należy potwierdzić poprzez kliknięcie przycisku Zapisz. Kontrola danych wprowadzonych przez użytkownika odbywa się w danym urządzeniu regulującym. Ustawienia (po ew. dostosowaniu do zakresu wartości) zostaną załadowane na nowo. Poniższa tabela przedstawia różne komponenty obsługi: Widok w przeglądarce (Microsoft Internet Explorer 8) Objaśnienie Checkbox do wyświetlania statusu bez możliwości edycji Checkbox do wyboru większej liczby opcji z możliwością edycji Checkbox do wyboru jednej opcji z możliwością edycji Wyświetlanie aktualnej wartości procesowej bez możliwości edycji Wyświetlanie ostatniej wartości procesowej. Błąd podczas wczytywania, bez możliwości edycji Wyświetlanie parametru z możliwością edycji, znak dziesiętny: kropka Wyświetlanie listy wyboru z możliwością edycji Ze względu na układ instalacji parametry lub wartości procesowe niedostępne Błąd podczas wczytywania, ponownie wybrać stronę Przycisk do zapisywania ustawień wprowadzonych na stronie internetowej Wyświetlanie jeszcze wolnych pozycji w rejestratorze danych i nadzorze Wywołanie strony Po wywołaniu strony w przeglądarce w polach wprowadzone zostają wartości domyślne lub N/D. Stopniowo wyświetlane są żądane parametry, grupami lub pojedynczo. Po krótkim czasie ładuje się cała strona i można ją obsługiwać / Mot 23-40

24 7 Obsługa 7.3 Zabezpieczenie hasłem Aby uzyskać dostęp do modułu WCM-COM należy wcześniej podać nazwę użytkownika oraz prawidłowe hasło. Zapewnia to ochronę modułu przed dostępem nieuprawnionych osób. Aby zapewnić dostęp tylko autoryzowanym osobom, należy indywidualnie dostosować ustawienia fabryczne. Ustawienia fabryczne: Nazwa użytkownika: admin Hasło: admin Całkowita deaktywacja uprawnień użytkownika lub ustawienia różnych paramatrów użytkowników oraz ich haseł odbywa się w podmenu Użytkownicy (zob. rozdz ). 7.4 Komponenty systemu grzewczego Za pomocą modułu WCM-COM nadzorowane są centralne nadzorowanie różne odbiorniki ciepła i regulatory WCM (zob. rozdz. 3.4). Różne temperatury, wartości procesowe czy komunikaty błędów są monitorowane, kontrolowane i w razie potrzeby przekazywane dalej. Znaczenia i szczegółowe informacje znajdują się w odpowiednich instrukcjach montażu i eksploatacji (WTC, WCM-FS WCM-EM, WCM-KA) Żródło ciepła - kocioł WTC W podmenu Wartości procesowe przedstawiane są aktualne temperatury, status i zmienne procesowe. Przy pomocy odpowiednich Checkbox-ów w każdym wierszu dodawana jest wartość procesowa do rejestratora danych (Dane) lub nadzoru (Nadzór). Jest to możliwe tylko wtedy, gdy dana funkcja rejestrator danych lub nadzór nie jest aktywna (zob. rozdz i 7.5.9). Na kolejnej stronie serwisant może edytować wybrane parametry Manager kaskadowy WCM-KA W podmenu Wartości procesowe przedstawiane są aktualne temperatury, status i zmienne procesowe. Przy pomocy odpowiednich Checkbox-ów w każdym wierszu dodawana jest wartość procesowa do rejestratora danych (Dane) lub nadzoru (Nadzór). Jest to możliwe tylko wtedy, gdy dana funkcja rejestrator danych lub nadzór nie jest aktywna (zob. rozdz i 7.5.9). Na kolejnej stronie serwisant może edytować wybrane parametry / Mot 24-40

25 7 Obsługa Obiegi grzewcze: WCM-FS i WCM-EM W podmenu Wartości procesowe przedstawiane są aktualne temperatury, status i zmienne procesowe. Przy pomocy odpowiednich Checkbox-ów w każdym wierszu dodawana jest wartość procesowa do rejestratora danych (Dane) lub nadzoru (Nadzór). Jest to możliwe tylko wtedy, gdy dana funkcja rejestrator danych lub nadzór nie jest aktywna (zob. rozdz i 7.5.9). W menu użytkownika możliwe jest przeniesienie znanych ustawień z obszaru użytkownika układu sterowania WCM-FS. W zależności od rodzaju instalacji wyświetlane są także parametry podłączonego modułu WCM-EM. Przenieść dokonane ustawienia przy pomocy przycisku Zapisz. W przypadku przekroczenia wartości granicznych następuje w regulatorze ich dostosowanie, które jest przedstawiane przy automatycznym, ponownym wczytaniu. Na kolejnej stronie serwisant może edytować wybrane parametry. W celu jego jednoznacznej identyfikacji w menu serwisanta istnieje możliwość nadania obiegowi grzewczemu dowolnej Dodatkowej nazwy (np.: Ogrzewanie podłogowe mieszkania 1, grzejnik 2.piętro, itp.). Jest ona wyświetlana po lewej stronie na liście wszystkich obiegów grzewczych w postaci informacji dodatkowej. W Konfiguracji pokazany jest układ podłączonej instalacji. Jako informacja przedstawiane są tutaj różne ustawienia podstawowe i numery wersji. Do dostosowywania programów czasowych przewidziano osobny punkt menu. Istnieje możliwość wyboru programów grzewczych od 1 do 3, jak również programu ciepłej wody i programu cyrkulacji, jeżeli takowe istnieją. Dane są wprowadzane na dwa sposoby: Wprowadzenie żądanych czasów przełączeń za pomocą klawiatury. Są one możliwe w odstępach co 15 minut, nie mogą się nawzajem blokować, nie mogą się nakładać na siebie i muszą następować po sobie chronologicznie. Poprzez kliknięcie na symbol edycji znajdujący się obok zmienianego pola Wyświetla się okno PopUp, w którym należy wybrać żądany czas przełączenia / Mot 25-40

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Technik, die dem Menschen dient. Instrukcja montażu i obsługi WRS zdalny system obsługi Wolf Technika Grzewcza Sp.z o.o. 04-028 Warszawa ul. Stanów Zjednoczonych 61 A Tel 22/5162060. Art.-Nr.: 30 62 133

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji

Podręcznik konfiguracji Podręcznik konfiguracji Systemy monitoringu IP systems SC8100, SC8110, SC2100, SC2110 Spis treści Wprowadzenie 3 3 3 3 Opis produktu Przegląd dokumentu Documenty powiązane Opcje dodatkowe Wykresy porównawcze

Bardziej szczegółowo

fon High-Performance ISDN by...

fon High-Performance ISDN by... web faks data fon vox High-Performance ISDN by... FRITZ! Niniejsza dokumentacja oraz zawarte w pakiecie oprogramowanie podlega ochronie prawnej na mocy praw autorskich. Przedmiotem umowy licencyjnej jest

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SMA CLUSTER CONTROLLER

Instrukcja obsługi SMA CLUSTER CONTROLLER Instrukcja obsługi SMA CLUSTER CONTROLLER ClusterController-BA-pl-14 Wersja 1.4 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Interfejs przeglądarki internetowej kamery

Interfejs przeglądarki internetowej kamery Interfejs przeglądarki internetowej kamery Bosch IP Cameras FW5 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl 3 Spis treści 1 Połączenie z przeglądarką internetową

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów urządzeń. Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760 i AVC-761 Instrukcja użytkownika Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. WYMAGANIA FCC/CE Utylizacja

Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. WYMAGANIA FCC/CE Utylizacja - 0 - Instrukcja w języku polskim DVR74S/W Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi powodują

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

HP 9250C Digital Sender

HP 9250C Digital Sender HP 9250C Digital Sender Podręcznik użytkownika Informacja o prawach autorskich 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Fronius Datamanager (Galvo / Symo)

Fronius Datamanager (Galvo / Symo) / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics 42,0426,0173,PL 001-17062013 Instrukcja obsługi PL Fronius Datamanager (Galvo / Symo) Monitorowanie instalacji 0 Szanowny użytkowniku!

Bardziej szczegółowo

Bosch Recording Station Appliance. Instrukcja instalacji oprogramowania

Bosch Recording Station Appliance. Instrukcja instalacji oprogramowania Bosch Recording Station Appliance pl Instrukcja instalacji oprogramowania Bosch Recording Station Appliance Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wskazówki bezpieczeństwa 6 1.1 Użyte symbole bezpieczeństwa 6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Podręcznik instalacji i obsługi Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Spis treści 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 2. Właściwości produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP Wydanie 04/2008 11637552 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence HS153. Excellence

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence HS153. Excellence Instrukcja obsługi Wagosuszarka Excellence HS153 Excellence Spis treści 1 Wstęp 7 1.1 Konwencje i symbole użyte w instrukcji 7 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 8 2.1 Definicje sygnałów ostrzegawczych

Bardziej szczegółowo

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Rejestratory 4-kana4 kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 Instrukcja użytkownikau ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo