Newsletter. mieszkańców przypada. szybkiego rozwoju tej branży - liczba jej abonentów zrównała. roku z liczbą łączy stacjonarnych - w Polsce na tysiąc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter. mieszkańców przypada. szybkiego rozwoju tej branży - liczba jej abonentów zrównała. roku z liczbą łączy stacjonarnych - w Polsce na tysiąc"

Transkrypt

1 ZMNIEJSZAJĄC DYSTANS Telekomunikacja jest uznawana na świecie za jeden z głównych czynników rozwoju gospodarczego. Zdaniem wielu ekspertów, bez szerokopasmowego dostępu do internetu nie można myśleć o gospodarce XXI wieku. Polska ma w tej dziedzinie jeszcze wiele do zrobienia, choć w ostatnich latach widoczny jest szybki postęp. W ciągu 3-5 lat Polska osiągnie poziom rozwoju technologii informatycznych, jaki jest obecnie w Unii Europejskiej - zapewniali przedstawiciele polskiego rządu podczas negocjacji w Brukseli. Państwa Unii, Liczba stacjonarnych linii telefonicznych na 100 mieszkańców w końcu 2001 r. 28, Liczba telefonów komórkowych na 100 mieszkańców w końcu 2001 r Polska Państwa kandydujące Państwa UE której granica już niedługo ma się oprzeć na Bugu, są zgodne co do tego, że telekomunikacja i rozwój społeczeństwa informacyjnego to klucz do zdynamizowania wzrostu Newsletter Źródło: URTIP, Progress Report, Eurobarometr 2001 gospodarczego. Polska ma jednak trzy pięty Achillesa, które powodują, że daleko jej do telekomunikacyjnych liderów, którymi w Europie są kraje skandynawskie. Są to słaby rozwój infrastruktury telefonicznej, brak powszechnej edukacji w korzystaniu z technik informacyjnych oraz bariera, jaką jest wysoka cena sprzętu i usług opartych na nowych technologiach. Chociaż od 1996 r. liczba linii telefonicznych w Polsce podwoiła się z 169 do ponad 300 na tysiąc mieszkańców, to opóźnienia odziedziczone po okresie tzw. gospodarki planowej wciąż dają o sobie znać. Polska wypada jednak mizernie nawet na tle pozostałych krajów byłego bloku wschodniego: w Czechach i na Węgrzech na tysiąc mieszkańców przypada ponad 400 linii. To samo dotyczy telefonii komórkowej: mimo szybkiego rozwoju tej branży - liczba jej abonentów zrównała się w ubiegłym roku z liczbą łączy stacjonarnych - w Polsce na tysiąc mieszkańców przypada około dwa razy mniej komórek niż u jej południowych sąsiadów. W konsekwencji braków w infrastrukturze telekomunikacyjnej z internetu korzysta mniej niż 1/5 dorosłych mieszkańców Polski - blisko trzy razy mniej niż w przypadku Amerykanów i dwa razy mniej niż średnio w krajach Unii Europejskiej. Polska nie wykorzystuje też w wystarczającym stopniu potencjału szybko rozwijającej się na świecie branży handlu internetowego. A przecież powszechny, szybki i tani dostęp do usług informacyjnych i komunikacyjnych, w tym do informacyjnych zasobów internetu, to podstawowy warunek budowy społeczeństwa informacyjnego. e-polska Z rządowego dokumentu zatytułowanego e-polska Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, możemy się dowiedzieć, że technologicznym fundamentem tego rozwoju jest proces konwergencji trzech dziedzin: telekomunikacji, informatyki i mediów. Rząd chciałby, aby technologie tradycyjne ustąpiły w przyszłości miejsca uniwersalnym, cyfrowym systemom transmisji obrazu, dźwięku i danych kompu- Nr 6, luty 2003 terowych, zbudowanym z wykorzystaniem satelitów, łączy optycznych i radiowych. Jednak szybka rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej, bez której realizacja planu e- Polska 2006 wydaje się niemożliwa, to przedsięwzięcie niezwykle kosztowne. Żaden z działających na polskim rynku operatorów, włącznie z dominującą Telekomunikacją Polską, nie jest w stanie podołać koniecznym nakładom finansowym na inwestycje w tym zakresie. Z tego względu - zdaniem Ministerstwa Infrastruktury - warunkiem powodzenia jest aktywne włączenie się państwa w ponoszenie ryzyka towarzyszącego tak dużym inwestycjom. Działanie to ma być stymulowane poprzez pomoc finansową płynącą z funduszy Unii Europejskiej oraz mobilizację kapitałów prywatnych. Ministerstwo pracuje nad stworzeniem mieszanego systemu współ- Krzysztof Heller, podsekretarz stanu ds. łączności w Ministerstwie Infrastruktury Technologie teleinformatyczne mają duże znaczenie w rozwoju telekomunikacji. Mam tu na myśli przede wszystkim tworzenie nowych usług, których teleinformatyka jest podstawą. Jednak to, co stanowi największy dystans pomiędzy Polską a krajami UE, to dostępność i cena usług szerokopasmowych. Bez wątpienia najszybszy rozwój telekomunikacji w Polsce wiąże się z telefonią komórkową, najwięcej nadziei na rozwój dają również systemy dostępowe wykorzystujące technologie radiowe. Newsletter str. 1

2 ZMNIEJSZAJĄC DYSTANS pracy, zasilanego zarówno z budżetu państwa, środków zagranicznych oraz rodzimego kapitału prywatnego. Powstanie takiego systemu powinno wydatnie zwiększyć szanse na przełamanie inwestycyjnej bariery, która utrudnia rozwój polskiej telekomunikacji. Póki co, do modelu społeczeństwa informacyjnego w III Rzeczypospolitej jeszcze daleko: dostęp do internetu w 2002 r. miało zaledwie 8% gospodarstw domowych. Z drugiej strony, mimo braków w telekomunikacyjnej infrastrukturze, dziedzina ta przeżywa gwałtowny rozwój: tylko w ciągu 2001 r. liczba Jerzy Kalinowski, wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, prezes firmy AMG.net S.A. Powszechne korzystanie z alternatywnych kanałów dostępu do Internetu to tylko kwestia czasu. Przykładem może być wdrożenie wyrafinowanego, wielokanałowego portalu idea.pl, wykonane przez AMG.net dla PTK Centertel, w którym dostęp do zasobów informacyjnych jest możliwy poprzez komputery jak również narzędzia bezprzewodowe typu telefon komórkowy czy PDA, wykorzystujące protokoły WAP lub GPRS. Co więcej, niezależnie od rodzaju narzędzia dostępowego, użytkownik jest obsługiwany w taki sam sposób zgodny z jego profilem - oferowana funkcjonalność to już de facto system on-line CRM. Firmy telefonii komórkowej najlepiej rozumieją, że ludzie chcą korzystać z Internetu nie tylko kiedy siedzą za biurkiem w pracy lub przy komputerze w domu; spędzamy coraz więcej czasu przemieszczając się, skąd wynika konieczność bezprzewodowego dostępu. Jeśli chodzi o kierunek rozwoju technologii teleinformatycznych, rynek polski nie różni się specjalnie od reszty Europy; w tej chwili decydujące znaczenie mają potrzeby klientów. Nadal będą się rozwijać - wbrew pogłoskom o ich śmierci - technologie i aplikacje pro-internetowe ułatwiające realizację procesów biznesowych w środowisku rozproszonym. Do nich należy zaliczyć też systemy ochrony i bezpieczeństwa danych. W tej chwili klienci komercyjni potrzebują rozwiązań, które pozwolą im obniżyć koszty w realizacji procesów biznesowych w łańcuchu dostaw jak również w zarządzaniu klientem. Należy się też spodziewać, że bliskie wejście Polski do Unii Europejskiej i wynikająca stąd konieczność szybkiego wdrożenia rozwiązań typu egovernment, spowoduje duże zapotrzebowanie na technologie teleinformatyczne. użytkowników sieci w Polsce zwiększyła się o połowę, dochodząc w ubiegłym roku do 7,6 mln. Większość połączeń z siecią realizowana jest z wykorzystaniem modemu przez publiczną sieć telefoniczną lub przez sieci telewizji kablowej. Kolejną barierą 50 dla dynamicznego wzrostu liczby podłączeń do sieci 40 są jednak wysokie ceny usług telekomunikacyjnych. 30 Ich koszt, system naliczania opłat, a także niska przepustowość połą- 20 czeń modemowych to poważne ograniczenia w po- 10 wszechnym dostępie do informacji 0 elektronicznej, z powodu których cierpi także rozwój handlu i usług świadczonych drogą elektroniczną. Technologia dostępu Konkurencja na zliberalizowanym rynku telekomunikacyjnym przyczynia się do szybszego postępu technologicznego. Jeszcze niedawno w raporcie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju na temat zastosowania szerokopasmowych połączeń internetowych Polska była wymieniana jako jeden z sześciu krajów członkowskich OECD, w których pod koniec 2000 r. nie było dostępu do tego rodzaju usługi. Dziś wszyscy liczący się na polskim rynku operatorzy wprowadzili już do swojej oferty dostęp do technologii ISDN (Integrated Services Digital Network), Procent gospodarstw domowych z dostępem do sieci Internet w 2001 r. która umożliwia szybki przesył sygnału cyfrowego przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury. Dostęp szerokopasmowy to według większości specjalistycznych prognoz niezbędny element współtwo- Procent ludności regularnie korzystającej z Internetu (powyżej 15 roku życia, przynajmniej raz w tygodniu) w 2001 r. 20% 16% 48% 8% 10% 37,7% Polska Państwa kandydujące Państwa UE Źródło: TP Internet, Progress Report, Eurobarometr 2001 Polska Państwa kandydujące Państwa UE Źródło: Progress Report, Eurobarometr 2001 rzący zręby przyszłego systemu gospodarczego państw rozwiniętych, w którym wielką rolę odgrywać będzie wymiana informacji. Technologia ISDN ma już poważną konkurencję w postaci modemów 56k i technologii ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line), która pozwala na wielokrotnie szybszy transfer danych. Nowoczesne modemy z rodziny xdsl, wykorzystujące tradycyjne miedziane łącza, pozwalają na przesyłanie w ciągu sekundy nawet 9 Mb informacji. Chociaż polska branża telefoniczna oferuje coraz więcej technologicznych nowości, ich dostępność jest nadal ograniczona, przede wszystkim ze względu na wysokie ceny usług. Przeciętny miesięczny koszt szybkiego dostępu do internetu z wykorzystaniem technologii ADSL to dziś ok. 200 zł (równowartość ok. 48 euro) w najtańszej opcji. Dla porównania, w Niemczech podobna usługa dostępna jest za połowę tej ceny, dzięki czemu ma ona znacznie bardziej powszechny charakter: w 2002 r. z łączy ADSL korzystało ponad 2,2 mln abonentów niemieckiego operatora narodowego. Największy polski operator, TP, zakłada, że w 2004 r. liczba użytkowników jej łączy korzystających z technologii szybkiego transferu danych przekroczy pół miliona. Jedno łącze Newsletter str. 2

3 ZMNIEJSZAJĄC DYSTANS ADSL będzie wówczas przypadać na ok. 30 linii stacjonarnych tej firmy, w porównaniu do dzisiejszego stosunku 1 do ponad 6 tysięcy. Dodatkowym ograniczeniem w wykorzystaniu w Polsce technologii dostępu szerokopasmowego, traktowanej już w państwach rozwiniętych jako standardowa usługa, jest brak w niektórych regionach nowoczesnych cyfrowych central telefonicznych. Alternatywne łącza Bariery związane z przestarzałą infrastrukturą telefoniczną nie mają natomiast znaczenia w przypadku technologii Powerline Communications (PLC), której dynamiczny rozwój przepowiada wielu ekspertów. Ta alternatywna metoda umożliwia dostęp zarówno do internetu, jak i do telefonu, przy wykorzystaniu istniejącej sieci energetycznej. Przepustowość łączy typu PLC jest bardzo wysoka, dochodząc do 3 Mb/s, co oznacza, że dane płyną około trzydziestu razy szybciej niż w przypadku transferu przez tradycyjną linię telefoniczną w najbardziej dziś popularnym systemie ISDN. Z usługi Internet z gniazdka elektrycznego, opartej na izraelskim systemie Main.net, korzysta już kilka tysięcy abonentów polsko-amerykańskiej firmy Pattern Communications w Krakowie. Biorąc pod uwagę atuty, jakimi są konkurencyjna w stosunku do łączy tradycyjnych cena i szybki transfer, można się spodziewać, że liczba użytkowników PLC w Polsce będzie szybko rosła. Z kolei inny niezależny operator - - Ascom Poland - pracuje nad wprowadzeniem kompleksowej oferty alternatywnego dostępu do internetu, w której oprócz technologii PLC wykorzystywana jest także łączność radiowa, a nawet satelitarna. Według niektórych specjalistów, podobna kompleksowa integracja różnych systemów - telewizji kablowych, telekomunikacji stacjonarnej oraz multimedialnych systemów radiokomunikacyjnych - może już niedługo stać się niezbędna, aby sprostać zapotrzebowaniu na bardziej zaawansowane multimedialne usługi elektroniczne. Dostęp przez PLC proponuje również warszawska firma STOEN. Połączenie z sieciami teleinformatycznymi można uzyskać również poprzez inne alternatywne łącza, takie jak dostęp wykorzystujący promienie podczerwone, szerokopasmowy dostęp radiowy czy wreszcie bezprzewodowy dostęp z wykorzystaniem telefonii komórkowej. Komórka przyszłości Chociaż wciąż jeszcze podstawowymi usługami świadczonymi przez operatorów sieci komórkowych są usługi związane z przesyłaniem głosu, to należy się spodziewać, że także w tej dziedzinie telekomunikacji przesył danych będzie nabierać coraz większego znaczenia. Pierwszym tego przykładem może być ogromna popularność - szczególnie w Europie - usługi SMS (krótka wiadomość tekstowa). Przyszłość branży telefonii ruchomej, zdaniem większości specjalistów, wiąże się Najwięksi operatorzy telekomunikacji w Polsce Liczba linii głównych w 2001 r. (w tysiącach) Telekomunikacja Polska Grupa Netia 344 Telefonia Dialog 292 El-Net 65 Inni 301 Źródło: URT, URTiP, operatorzy z dużo bardziej zaawansowaną technologicznie komunikacją multimedialną. Łączność z sieciami teleinformatycznymi oferują już telefony komórkowe powszechnie dziś stosowanego systemu GSM, jednak o wiele większe możliwości ma tu zaoferować telefonia ruchoma 3. generacji (3G) i standard UMTS. Do najważniejszych zastosowań mobilnych łączy nowej generacji będą należeć takie usługi, jak przesyłanie wiadomości multimedialnych (Multimedia Message Services), usługi strumieniowej transmisji wideo (Videostreaming Services), tzw. usługi zależne od lokalizacji (Location Dependent Services) oraz wszelkie usługi wiążące się z płatnościami, takie jak mobilny handel elektroniczny, mobilny biznes, zakupy i bankowość. Szansą na ożywienie rynku telekomunikacji komórkowej jest szersze zastosowanie technologii GPRS, która może zastąpić standard GSM jeszcze przed wprowadzeniem do powszechnego użycia droższego UMTS. Technologia UMTS da w przyszłości możliwość poprawy szybkości działania aplikacji oraz uzupełnienie ich o dodatkową jakość, jaką jest forma odbioru. Standard GPRS może uzupełniać UMTS na obszarach mniej zaludnionych i w przypadku aplikacji nie wymagających szybkiej transmisji danych. Dogonić Europę Rząd Leszka Millera zapowiada, że w następnych wyborach parlamentarnych w 2005 roku wyborcy będą mieli możliwość oddania głosu przez internet. To z pewnością jedna z bardziej spektakularnych zapowiedzi dotyczących wykorzystania tej nowej technologii w Polsce. Wydaje się jednak, że dla rozwoju telekomunikacji i teleinformatyki ważniejsze będą efekty wprowadzonej w tym roku pełnej liberalizacji rynku usług telefonicznych. Ostateczne zniesienie monopolu TP powinno doprowadzić do spadku cen usług, a w konsekwencji zdynamizować rozwój branży, tak jak to się stało w ostatnich latach w Unii Europejskiej. Newsletter str. 3

4 TELEFONY KOMÓRKOWE TELEFON DO ZADAŃ SPECJALNYCH Kolorowe wyświetlacze, wbudowane aparaty fotograficzne i odtwarzacze muzyczne - to niektóre z rozwiązań technicznych, w które wyposażane są najnowsze modele telefonów komórkowych. Wprowadzane ulepszenia nie tylko pozwalają na przekazywanie wiadomości multimedialnych, ale także dają coraz większe możliwości korzystania z internetu. Umożliwienie użytkownikom ruchomej telefonii błyskawicznego rejestrowania i przekazywania nie tylko informacji, ale także obrazu - to jedna z idei przyświecających wprowadzaniu nowych rozwiązań. Pozwala na to usługa MMS (Multimedia Messaging Service), nowość na polskim rynku, która ma szanse stać się konkurencją dla popularnych SMSów. Przekazywanie komunikatów multimedialnych jest możliwe przy zastosowaniu w aparatach nowej generacji kolorowego wyświetlacza o zwiększonej rozdzielczości, a możliwości korzystania z MMS są dużo większe w przypadku modeli wyposażonych dodatkowo we wbudowany albo dołączany aparat fotograficzny. Cyfrowy aparat fotograficzny QuickPic Camera IQP-500 z wbudowaną lampą błyskową, w który wyposażono telefon Siemens S55, umożliwia robienie zdjęć w dzień i w nocy. Fotografie można z łatwością obejrzeć na kolorowym wyświetlaczu, a następnie wysłać za pomocą usługi MMS do innego telefonu komórkowego. System szybkiego przesyłu danych (GPRS) oraz wbudowanie funkcji synchronizacji poczty elektronicznej pozwala również przesłać zdjęcia do komputera lub wyświetlić je w osobistym internetowym albumie fotograficznym. S55 - najnowszy z dostępnych na polskim rynku telefonów komórkowych Siemensa - pracuje w trzech zakresach, dzięki czemu można to zrobić znajdując się w niemal każdym miejscu na świecie. Aplikacje MMS są jak na razie dostępne tylko w najbardziej zaawansowanych technologicznie aparatach. Coraz powszechniej natomiast stosowana jest formuła wiadomości EMS (Enhanced Messaging System), która - w takich modelach jak Siemens A50, C55, M50, czy MT50 - umożliwia przesyłanie nie tylko tekstów, ale również animacji i obrazków. Dzięki Color displays, in-built cameras and mp3 players are just a few of the technical solutions that are included in the latest cellular phones. These models can not only send multimedia messages but also provide more opportunities to use the Internet. The idea behind these new functions is to enable mobile telephone users to immediately record and send not only information but also images. This is possible using the Multimedia Messaging Service (MMS), a novelty on the Polish market that may become a competitor for the popular SMS (Short Messaging Service). Multimedia messages may be sent thanks to higher-resolution color displays in new generation phones. MMS is also supported in some models by an in-built or additional digital camera. The Enhanced Messaging System is more and more popular. It allows users to send not only text but animation and images. Thanks to a recognition melody and animation function, the telephone user can identify the caller immediately. Functions connected with the Internet have increasing significance in new cell phones. A web browser and WAP protocol are now standard. In models like ME45 and S45, access to the Net is further facilitated by the application of GPRS technology that allows for more rapid downloading of files and data. Another novelty is an mp3 music player and headphones. funkcji melodii i obrazków rozpoznawczych, użytkownik tych aparatów może natychmiast usłyszeć i zobaczyć, kto do niego dzwoni. W nowych aparatach komórkowych coraz większe znaczenie mają funkcje związane z internetem. Do standardu zaliczyć już można przeglądarkę i WAP. W takich modelach jak ME45 i S45 dostęp do sieci jest dodatkowo ułatwiony przez zastosowanie technologii GPRS, pozwalającej na szybsze ściąganie plików i danych. Najbardziej zaawansowany pod tym względem jest model, S55 wyposażony w GPRS klasy 10. Inną nowością jest wyposażenie aparatu SL45i w odtwarzacz plików muzycznych MP3 i zestaw słuchawkowy. Telefon ma wbudowany czytnik MultiMediaCard, który umożliwia korzystanie z co najmniej 32 MB zakodowanej cyfrowo muzyki. W praktyce jest to około 45 minut nagrania o jakości porównywalnej z płytą kompaktową. Rozbudowany organizer oraz możliwość elastycznego zarządzania pamięcią, to kolejne funkcje, z których korzystać mogą użytkownicy najnowszych modeli. Oparte na technologiach Bluetooth(tm) i Java(tm) rozwiązania ułatwiają zarządzanie czasem, co jest szczególnie przydatne w przypadku użytkowników biznesowych. Niezależnie od tego, jak bardzo napięty jest ich rozkład dnia, system bezprzewodowo synchronizuje terminarze spotkań z odległymi komputerami czy tzw. cyfrowymi asystentami (PDA). Opcja elastycznego zarządzania pamięcią telefonu pozwala przydzielić pamięć do tych funkcji, których użytkownik najbardziej potrzebuje. Nowości można znaleźć również w dziedzinie wyposażenia aparatów komórkowych. Wśród akcesoriów dostępnych dla modelu S55 znajduje się m.in. zestaw słuchawkowy Bluetooth(tm), który zapewnia swobodną, bezprzewodową komunikację z telefonem. Słuchawki ważące zaledwie 25 g mają przycisk umożliwiający przejście na wybieranie głosowe, a także klawisze do odbierania połączeń i regulacji głośności, a zestaw funkcjonuje bezprzewodowo w promieniu do 10 metrów od aparatu. Z innych akcesoriów coraz większym zainteresowaniem cieszą się zestawy umożliwiające połączenie telefonu z komputerem. Płaski i lekki, maksymalnie poręczny aparat jest dzisiaj standardem telefonii komórkowej. Kolejne wprowadzane na rynek modele telefonów odróżnia ich rosnąca funkcjonalność. Dzięki postępowi technologicznemu nowe komórki przestają być tylko przenośnymi telefonami. Wszystko wskazuje na to, że liczba funkcji niezwiązanych z przesyłaniem głosu będzie w tych urządzeniach coraz większa. Newsletter str. 4

5 REDUCING THE DISTANCE Polish government assures that in three-five years Poland would reach an information technology level comparable to that of the European Union. To catch up with European telecommunications leaders, Poland must first overcome three weak points: the slow development in telephone infrastructure; lack of education in utilizing IT; and the barrier of high prices for equipment and services based on new technologies. Although since 1996 the number of telephone lines in Poland has doubled, to over 300 telephones per 1,000 people, the backwardness can still be felt. Poland s results in this respect are even worse than in other former Central European countries. The same situation prevails in the case of cell phones. Despite rapid development in this sector last year the number of subscribers caught up with the number of land line telephones there are half as many cell phones in Poland per 1,000 people than in Poland s southern neighbors. Less than 20 percent of adult Poles use the Internet nearly three times less than in the United States and half the average in EU states. Poland has not fully exploited the potential of e-commerce, a sector which is rapidly developing worldwide. Rapid modernization of the telecommunications infrastructure is an extremely costly enterprise. None of the telephone operators on the Polish market can make financial outlays on this scale. The active participation of the state in the risks accompanying such huge investments is a necessary condition for success. Financial assistance from EU funds as well as the mobilization of private capital would also be of help. Poland is still far from the model of an information society in 2002 only 8 percent of households had Internet access. On the other hand, the telecommunications sector is now experiencing rapid development over 2001 the number of Internet users in Poland increased by half to reach 7.6 million people last year. The majority of connections use a modem through a public telephone network or through cable. Another obstacle to growth in the number of Internet connections are the high costs of telecommunications services. A fee-charging system and a low modem capacity are serious limits on common access to electronic information. Competition in the liberal telecommunications market brings about faster technological progress. In a recent report on the use of broadband Internet connections by the Organization for Economic Cooperation and Development, Poland ranked among the six OECD member states which at the end of 2000 did not have access to such a service. Today, every major operator in the Polish market has already enlarged its services with access to ISDN technology, enabling the quick transfer of digital signals through the existing infrastructure. ISDN technology already has to face competition from 56k modems and ADSL technology. The latter solution offers several times more effective and quicker transfer of data. Modern modems of the xdsl series, which use traditional copper lines, make it possible to transfer even 9 Mb of information per second. An average monthly Internet connection with the use of ADSL technology is now around zl.200 (or about 48 euro). In Germany, a similar service costs half the price. The biggest Polish operator, TP SA, assumes that the number of people using its quick data-transfer technology will exceed 500,000 in That means there will be one ADSL line per about 30 ground lines, in comparison with one per 6,000 lines today. Problems related to the outdated telephone infrastructure do not matter in the case of Powerline Communications technology (PLC). Many experts predict rapid development in PLC. This alternative method gives access both to the Internet and telephone with the use of an existing power network. The throughput of PLC is very high and reaches 3 Mb/s, which means data is transferred around 30 times faster than through a traditional telephone line using the ISDN system. The Internet-through-electrical-socket service is already used by several thousand subscribers. Conside-ring the attractive price in comparison to traditional lines, a growing number of PLC subscribers can be expected. Connection to networks is already offered by cell phones using the commonly applied GSM system, but many more opportunities are offered by third generation mobile telephones (3G) and the UMTS standard. The most important services guaranteed by new generation mobile connections will include multimedia messaging services, videostreaming services, location dependent services and all services connected with payments, such as mobile e-commerce, mobile business, shopping and banking. Wider application of GPRS technology lends the hope of revival in the mobile-phone market. GPRS is likely to replace GSM standard before the introduction to everyday use of the more expensive UMTS technology. UMTS will make it possible to improve the effectiveness of applications as well as complementing them with better voice transmission. The GPRS standard may complement UMTS in less populated areas and in applications which do not require fast data transmission. Zmiany w grupie Siemensa w Polsce Na przełomie roku nastąpiły w grupie firm Siemensa w Polsce zmiany. Firma Alarmcom Bielski Sp. z o.o., zajmująca się dystrybucją produktów do systemów alarmowych, od dnia 1 stycznia występuje na rynku pod nazwą Siemens Fire & Security Products Sp. z o.o. Zespół firmy i jej profil działalności, a także adres i telefony pozostają bez zmian. Natomiast firma Siemens Metering Sp. z o.o. zmieniła nazwę, a także właściciela i nie wchodzi już w skład grupy Siemensa. Podobnie firma SFI Fabryka Izolatorów Jedlinie w wyniku zmian własnościowych także działa jako podmiot niezależny od Siemensa. At the beginning of the year, changes took place in the Siemens group in Poland. The company Alarmcom Bielski Sp. z o.o. that handles the distribution of products for alarm systems changed their name Jan. 1 to Siemens Fire & Security Products Sp. z o.o. The staff, profile of activities, address and telephone numbers remain unchanged. Siemens Metering Sp. z o.o. has changed their name and owner, and is no longer part of the Siemens group. Similarly, SFI Fabryka Izolatorów in Jedlin have also undergone ownership changes and is now independent from Siemens. Newsletter str. 5

6 INFO SURPASS dla Telekomunikacji Polskiej S.A. Siemens has signed a contract worth 20 million euros with Telekomunikacja Polska, Poland s largest fixed-line telephony operator, to build a next generation network with the use of Surpass technology. The order involves the construction of a signaling network on the basis of Surpass his 700 equipment and delivery of the NetManager management system for the EWSD switches used by TP. The implementation of the Surpass his 700 solution will allow operators to expand their services easily and with low outlays, for example, in introducing number transferability and an SMS service. The NetManager management system allows for higher efficiency and network control flexibility. Surpass, created by Siemens, is a structure of carrier-class convergent IP systems. It enables a conversion from the traditional TDM (time division multiplexing) networks to the IP network. Thanks to Surpass, Siemens can combine two network platforms: telephone and the Internet. Siemens podpisał z Telekomunikacją Polską, największym w Polsce operatorem telefonii stacjonarnej obsługującym ponad 10 milionów klientów, kontrakt o wartości 20 mln EUR na budowę sieci następnej generacji z wykorzystaniem urządzeń SURPASS. Zamówienie obejmuje budowę sieci sygnalizacyjnej w oparciu o urządzenia Surpass UMOWA PODPISANA Telekomunikacja Polska (TP), największy operator telekomunikacyjny w Polsce a jednocześnie najważniejszy zagraniczny operator telefonii stacjonarnej należący do Telekomunikacja Polska (TP), Poland s biggest telecommunications carrier, and also the most important foreign fixed network subsidiary of France Télécom, has concluded a framework contract with Siemens IC Networks to supply Polish network operator with state-of-the-art technology from the fields of broadband access, optical transport networks, switching for voice and data. The framework contract covers Siemens entire product and solution portfolio for carriers. Polish carrier is using Siemens technology to implement its modernization concept for expanding the network and preparing for the imminent deregulation of the market following Poland s entry into the EU. The framework contract allows the carrier to continue the extensive modernization of its voice and data network in Poland. his 700 i dostarczenie systemu zarządzania NetManager dla eksploatowanych przez TP central EWSD. Wdrożenie rozwiązania Surpass his 700 umożliwi operatorowi łatwe i wymagające niskich nakładów rozszerzenie oferty. System zarządzania NetManager umożliwia podniesienie wydajności i elastyczności kontrolowania sieci. Surpass to opracowana przez Siemensa architektura konwergentnych systemów IP klasy operatorskiej. Umożliwia ona przejście od tradycyjnych sieci TDM (ze zwielokrotnieniem z podziałem czasowym) do sieci IP. Dzięki tej architekturze Siemens łączy ze sobą dwie platformy sieciowe - telefoniczną oraz Internet. Rozwiązania Surpass, takie jak sygnalizacyjna sieć nakładkowa (Signalling Overlay Network) wirtualny trunking (Virtual Trunking) czy centrala lokalna następnej generacji (Next Generation Local Switch), umożliwiają znaczne ograniczenie kosztów eksploatacji oraz nakładów inwestycyjnych. Projekt budowy nakładkowej sieci sygnalizacyjnej w Telekomunikacji Polskiej przewiduje budowę sześciu punktów wymiany sygnalizacji, z czego cztery będą obsługiwać ruch krajowy, a dwa ruch międzynarodowy i operatorów niezależnych. France Telecom, podpisała umowę ramową z Siemens Sp z o.o. Information and Communication Networks na dostawę najbardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych z zakresu dostępu szerokopasmowego, optycznych sieci teletransmisyjnych oraz komutacji dla łączności głosowej i przesyłu danych. Umowa obejmuje portfolio produktów i rozwiązań oferowanych operatorom przez Siemensa. Na sprzęt o wartości przekraczającej połowę wartości kontraktu podpisano już zamówienia i rozpoczęto ich realizację. Polski operator wykorzystując rozwiązania Siemensa wprowadza koncepcję unowocześnienia i rozbudowy sieci oraz przygotowuje się do liberalizacji rynku związanej ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Rozwiązania objęte umową pozwolą operatorowi na kontynuację intensywnej modernizacji własnej sieci transmisji głosu i danych. COMBINO POD OPIEKĄ Starting in November Siemens Transportation Systems will provide technical maintenance for Combino type trams in Poznań. This is the first contract Siemens TS has signed in Central Europe on the basis of the Charter Rail conception. The concept includes general planning and realization of all maintenance works. The contract has been signed for 12 years and can be prolonged for another five. The value of the contract is about 10 million euros. The contract concerns 14 Combino trams which TS will gradually supply from November TS will ensure the availability of trams at a level of above 98 percent. Siemens will create a store of spare parts and will provide all the special tools needed for maintenance purposes. Work connected with the technical maintenance of trams will be carried out by a customer staff trained by Siemens TS. Od listopada 2003 roku Siemens Transportation Systems prowadzić będzie w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu obsługę techniczną tramwajów Combino. Jest to pierwszy kontrakt zawarty przez Siemens TS w Europie Środkowej i Wschodniej na bazie koncepcji Charter Rail. Polega ona m.in. na całościowym planowaniu i wykonywaniu wszystkich prac serwisowych. Umowa obowiązywać będzie przez 12 lat, przy czym uzgodniono opcję przedłużenia jej ważności o kolejne pięć lat, zaś jej wartość wynosi około 10 milionów Euro. Umową objęto 14 tramwajów Combino, które TS dostarczać będzie sukcesywnie od listopada 2003 roku do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. TS zapewni dyspozycyjność pojazdów na poziomie co najmniej 98 procent. Siemens stworzy magazyn części zamiennych i przekaże na potrzeby serwisu niezbędne specjalistyczne narzędzia. Prace związane z obsługą techniczną tramwajów prowadzić będzie personel klienta, odpowiednio przeszkolony przez Siemens TS. Zryczałtowana opłata za wszystkie określone w kontrakcie prace odniesiona jest do kilometra przebiegu i umożliwia klientowi planowanie na stałym poziomie wydatków przeznaczonych na utrzymanie techniczne pojazdów. Newsletter str. 6

7 INFO mysap.com w ZE PAK The mysap.com enterprise resource management system began operating Jan. 6 at Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (ZE PAK) power plant complex. The implementation took nine months an exceptionally short time, taking into account the functional scope of the 1 st stage. Siemens Business Services was the implementation partner and the main project contractor. It also supplied the Fujitsu Siemens Computer equipment infrasctructure. An innovative method was used in the implementation process. This was made possible due to the fact that ZE PAK possessed a map of processes created before implementation began. About 400 final users in the whole capital group, employing 4,000 workers, will work with the SAP system in ZE PAK. Work on the second stage is now proceeding, connected with the implementation of Strategic Enterprise Management of an organization (SAP SEM), Business Information Warehouse (SAP BW), Human Resources (SAP HR) and Enterprise Portal (mysap Enterprise Portal) management. The initiation of these solutions has been planned for July At that time ZE PAK will become the owner of what is functionally the most feature-rich installation of mysap.com in Poland. 6 stycznia nastąpił start produktywny systemu zarządzania przedsiębiorstwem mysap.com w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Rozwiązanie mysap.com zostało wdrożone w rekordowym, biorąc pod uwagę zakres funkcjonalny I etapu, czasie 9 miesięcy. Partnerem wdrożeniowym i generalnym wykonawcą prac projektowych był Siemens Business Services. Dostarczył on również opartą o rozwiązanie korporacyjne platformę sprzętową firmy Fujitsu Siemens Computer. Podczas wdrożenia wykorzystano nowatorską, procesową metodologię prowadzenia projektu, której zastosowanie było możliwe dzięki posiadaniu przez ZE PAK S.A. opracowanej przed startem wdrożenia mapy realizowanych procesów. Docelowo z systemem SAP w ZE PAK pracować będzie około 400 użytkowników końcowych w całej grupie kapitałowej, zatrudniającej pracowników. Obecnie trwają prace II etapu związane z wdrożeniem funkcjonalności strategicznego zarządzania organizacją (SAP SEM), hurtownią danych (SAP BW), zarządzania zasobami ludzkimi (SAP HR) i portali korporacyjnych (mysap Enterprise Portal). Start produktywny tych rozwiązań zaplanowano na początek lipca 2003 r. Wtedy ZE PAK S.A. zostanie posiadaczem najbogatszej funkcjonalnie instalacji mysap.com w Polsce. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw wytwórczych krajowego sektora elektroenergetycznego. Jest drugim co do wielkości w kraju producentem energii elektrycznej, otrzymywanej z węgla brunatnego. Zlokalizowane w centrum Polski elektrownie dostarczają na rynek około 11 procent wytwarzanej w Polsce energii elektrycznej. Moc zainstalowana w ZE PAK S.A. wynosi obecnie 2338 MW. xdsl w Telbanku Siemens builds a broadband access network for BPT TELBANK SA, using the XpressLink solution and the AcessIntegrator management system. In addition to ADSL network, the project involves implementing Poland s first SDSL network. Deployment of the xdsl networks will enable TELBANK to deliver services in an advanced way and broaden its portfolio (VPNs, secure data services based on IP Sec - IP packet encryption). XpressLink is a Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) that enables a large number of subscribers to access xdsl services. XpressLink provides operators with flexibility needed to quickly offer innovative services, while simultaneously protecting their investment in existing infrastructure. XpressLink is an access platform that enables quick and cost-effective upgrade of the last mile of a network. Implementing XpressLink makes it possible to offer new, attractive services, such as: high-speed Internet access, LAN-to-LAN connectivity, VoDSL (Voice over DSL) and VoD (Video on Demand) through the existing copper wire infrastructure, without disruption to the existing voice services. W ramach długoletniej współpracy z BPT TELBANK S.A. Siemens realizuje budowę dostępowej sieci szerokopasmowej z wykorzystaniem systemu XpressLink oraz systemu zarządzania AccessIntegrator. W ramach tego projektu obok sieci ADSL, zostanie zaimplementowana pierwsza w Polsce sieć SDSL. Dzięki wdrożeniu sieci xdsl TEL- BANK będzie mógł lepiej świadczyć dotychczasowe usługi, jak również poszerzyć swoją ofertę (np. sieć VPN, bezpieczna transmisja danych w oparciu o IP Sec - szyfrowanie pakietów IP). XpressLink jest multiplekserem DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer), który udostępnia usługi xdsl dużej liczbie abonentów. XpressLink zapewnia operatorom elastyczność niezbędną do szybkiego udostępniania nowatorskich usług. Jednocześnie zabezpiecza ich dotychczasowe inwestycje w istniejącą infrastrukturę. XpressLink jest platformą dostępową umożliwiającą szybkie i ekonomiczne unowocześnienie tzw. odcinka ostatniej mili. Dzięki wdrożeniu rozwiązania XpressLink nowe, atrakcyjne usługi, takie jak: szybki dostęp do Internetu, połączenia pomiędzy sieciami lokalnymi (LAN-to-LAN), przesyłanie głosu z wykorzystaniem technologii DSL (Voice over DSL -VoDSL) oraz wideo na żądanie (video on demand) -mogą być udostępniane poprzez istniejącą infrastrukturę kabli miedzianych, nie wprowadzając zakłóceń do istniejącej infrastruktury przesyłania głosu. AccessIntegrator jest kluczowym elementem XpressLink. Ten system zarządzania gwałtownie zmniejsza koszty utrzymania i pracy sieci dostępowej. TELBANK realizuje połączenia dysponując własną siecią światłowodową o długości blisko 2,5 tys. km, łączącą główne aglomeracje miejskie w Polsce. Od 4 lat posiada certyfikat systemu jakości zgodny z normą ISO 9001, a abonentom gwarantuje poziom parametrów jakościowych w umowach typu SLA (Service Level Agreement). Newsletter str. 7

8 INFO DCS 3000: ŚREDNIE NAPIĘCIE, WYSOKIE WYMAGANIA Internet z gniazdka elektrycznego - pod tym lub podobnie brzmiącymi tytułami ukazują się co pewien czas w prasie informacje o próbach przesyłania danych, głosu za pośrednictwem sieci energetycznej w systemie PLC (Power Line Carrier). Prace prowadzone w różnych krajach, m.in. w Polsce, nie wyszły poza fazę eksperymentów i instalacji pilotażowych. Sieć średniego (15-20kV) i niskiego napięcia (230V) doprowadzająca prąd do mieszkań, jako medium transmisji ma liczne wady, jak mała przepływność czy niska odporność na zakłócenia. Specjaliści z Siemensa stwierdzili jednak, że doskonale nadaje się do przesyłania informacji, kiedy nie wymagana jest duża szybkość transmisji. W laboratoriach Siemensa powstało oryginalne urządzenie o nazwie DCS Od dwóch lat znajduje się w rynkowej sprzedaży. Umożliwia przesyłanie danych po sieciach średniego i niskiego napięcia z prędkością 32 kbitów na sekundę. Ta niewielka - wydawałoby się - przepływność jest aż nadto wystarczająca w przypadku transmisji danych informujących na bieżąco (on line) o technicznych parametrach monitorowanego obiektu. Może nim być na przykład transformator stojący w szczerym polu kilkanaście kilometrów od stacji centralnej, lub średniej wielkości elektrownia wodna lub wiatrowa. DCS 3000 może pracować nie tylko na sieciach energetycznych. Równie Siemens s laboratories developed a device called DCS It has been available for two years and it enables data transmission through medium- and low-voltage power grids at a speed of 32 kbps. This seemingly low capacity is more than sufficient for the transmission of on-line information on technical parameters of a monitored structure. For example, it can be a transformer standing in an open field several kilometers away from the central power station, or a medium-sized water or wind power plant. DCS 3000 can work on power supply networks as well. An equally good media for sending data can be an ordinary gas or water pipe, so long as it is shielded against the ground. The Siemens system monitors on-line a number of parameters of a supervised building or appliance, such as the flow of power or gas, voltage, pressure, the state of switches and all other functional elements of a given structure, and security conditions. DCS 3000 also enables an operator in the control center to disconnect and activate network sections, and increase and decrease power and gas supplies. Without any amplifiers, the direct range of transmission through medium-voltage lines is km, and km through gas pipelines. A great asset of DCS 3000 is its functional flexibility, which through the RS 232 interface enables connections with other systems. dobrym nośnikiem, po którym przesyła się sygnał, może być zwykła rura gazowa lub wodociągowa pod warunkiem, że jest izolowana od ziemi. System Siemensa pozwala monitorować on line wiele parametrów kontrolowanego obiektu lub urządzenia: ilość przepływającej energii elektrycznej lub gazu, napięcie, ciśnienie, stan wyłączników i wszystkich innych elementów funkcjonalnych obiektu, stan bezpieczeństwa itp. W tym samym czasie DCS 3000 umożliwia operatorowi znajdującemu się w centrum decyzyjnym sterowanie poszczególnymi elementami; odłączać lub aktywizować odcinki sieci, zmniejszać lub zwiększać dostawy prądu czy gazu w zależności od sygnalizowanego zapotrzebowania. Bezpośredni zasięg transmisji bez użycia wzmacniaczy wynosi na liniach średniego napięcia od 15 do 20 km, a w przypadku gazociągów km. Zaletą DCS 3000 jest jego funkcjonalna elastyczność, pozwalająca dzięki wbudowanym interfejsom dołączać do niego kolejne systemy. Siemens zwraca także uwagę na oszczędności, jakie użytkownikowi zapewnia DCS. Wydatek jest jednorazowy, system działa bezobsługowo, odpadają comiesięczne opłaty za użytkowanie (dzierżawa) stałych linii telefonicznych lub GSM, po których dostarczane są te same dane. DCS 3000 pracują już w wielu krajach świata, od Europy po Filipiny. Polska Spółka Siemens z o.o. zapewnia, że jest w stanie zainstalować system DCS każdemu najbardziej wybrednemu klientowi w ciągu 3 do 5 miesięcy. EUROPEJSKA NAGRODA DLA S55 Najnowsza technologia połączona z najwyższej jakości wzornictwem przyniosły nowemu telefonowi komórkowemu Siemensa klasy S nagrodę Industrie Forum (if) Design Award Został on wybrany spośród produktów z 30 krajów. Jury szczególnie chwaliło nowatorską i ergonomiczną klawiaturę telefonu. Nowością jest zlikwidowanie odstępów między klawiszami. Umieszczony centralnie okrągły Cutting-edge technology allied with top-class design - from now on, the new S-Class mobile phone can proudly wear its laurels, in the shape of the Industrie Forum (if) Design Award The Siemens S55 was picked out of more than 1500 products submitted from 30 countries. The jury had special praise for the innovative and ergonomically sensible design of the S55 s keypad. The novel feature here is that the keypad is designed without gaps. The round, centrally-located navigation key makes for rapid control of the phone. The side keys, enabling simple volume control, even during a call, and activation of the dictating machine, are chromed. Thanks to Triband technology, it is the mobile for all situations and all the customary networks. klawisz nawigacyjny umożliwia szybkie korzystanie z telefonu. Siemens S55 jest niezwykle poręczny - ma tylko 10,1 cm długości i waży tylko 85 gramów. Chromowane przyciski umieszczone z boku pozwalają na łatwe regulowanie głośności, nawet w czasie rozmowy, a także na włączenie dyktafonu. Dzięki zastosowaniu technologii Triband telefonem można posługiwać się we wszystkich sytuacjach i typowych sieciach niemal w każdym zakątku świata. S55 umożliwia świetną organizację czasu. Rozbudowany organizer, elastyczne zarządzanie pamięcią, kolorowy wyświetlacz i technologia Java wprowadzają harmonię w niełatwą relację między pracą a wypoczynkiem. To małe i eleganckie urządzenie jest doskonałym towarzyszem dla zajętych ludzi przywiązujących wagę do dobrego stylu. Wydane przez WV Marketing sp. z o.o. Redaktor wydania: Witold Żygulski, tel. (48-22) , fax

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Gniewko Niedbała, Adam Krysztofiak Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce Arkadiusz Piekarski Warsaw University of Technology Faculty of Electronics and Information Technology Institute

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Inteligentna łączność PMR dla profesjonalnych użytkowników

Inteligentna łączność PMR dla profesjonalnych użytkowników Inteligentna łączność PMR dla profesjonalnych użytkowników Konferencja RadioEXPO 2014 8 października 2014 Dariusz Wiśniewski Dyrektor Działu Secure Land Communications Airbus Defence & Space Airbus Group

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA KOMUNIKACJI W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO TETRA I LTE

EWOLUCJA KOMUNIKACJI W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO TETRA I LTE EWOLUCJA KOMUNIKACJI W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO TETRA I LTE MOTOROLA SOLUTIONS TOMASZ PIKTEL DYREKTOR DS.KLIENTÓW KLUCZOWYCH EWOLUCJA KOMUNIKACJI W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO TETRA

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 5 lutego 2008 Społeczeństwo Informacyjne Podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Komunikacja IP Cisco dla JST. Piotr Skirski Cisco Systems Poland 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Komunikacja IP Cisco dla JST. Piotr Skirski Cisco Systems Poland 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Komunikacja IP Cisco dla JST Piotr Skirski Cisco Systems Poland 1 Agenda Trendy na rynku komunikacji głosowej i video Cisco IP Communications Łączność Głosowa w JST IP Communications Telefonia IP IP Communications

Bardziej szczegółowo

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r.

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Opracowanie na podstawie raportu PMR: The telecommunications market in Poland 2005 2008 1.1. Polski

Bardziej szczegółowo

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych.

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. SYSTEMY SZEROKOPASMOWE 1 Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. ATM Frame Relay Fast 10 Gigabit X.25 FDDI

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0

Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0 IP/08/1422 Bruksela, dnia 29 września 2008 r. Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0 Europa może stać się liderem w przejściu do internetu następnej generacji. Komisja

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

biznes zmienia się z Orange

biznes zmienia się z Orange biznes zmienia się z Orange konferencja prasowa Mariusz Gaca, Prezes PTK Centertel, Dyrektor Wykonawczy ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów Orange Polska Warszawa, 8 maja 2012 r. zmieniamy się dla naszych

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania budowy sieci szerokopasmowych Grupa Technitel

Innowacyjne rozwiązania budowy sieci szerokopasmowych Grupa Technitel Innowacyjne rozwiązania budowy sieci szerokopasmowych Grupa Technitel Grupa Technitel Siedziba w Łodzi Oddział Warszawa Oddział Kraków Firma Technitel została stworzona przez osoby posiadające bogate doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel. Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.pl Spis treści Spis treści Informacje o firmie 1 Operator

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu lutego 2017

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu lutego 2017 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 20 26 lutego 2017 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 20.02 Rzeczpospolita: Komórkowi giganci nie sięgnęli po unijne miliardy na internet Autor: Urszula

Bardziej szczegółowo

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Strona 1 Agenda Usługa jednokierunkowego dostępu do Internetu ASTRA2Connect: nowa usługa triple play Strona 2 Szerokopasmowy dostęp do Internetu (1-way) Cechy

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Dowód Osobisty w Hiszpanii Doświadczenia Software AG w realizacji projektu analiza przypadku

Elektroniczny Dowód Osobisty w Hiszpanii Doświadczenia Software AG w realizacji projektu analiza przypadku Elektroniczny Dowód Osobisty w Hiszpanii Doświadczenia Software AG w realizacji projektu analiza przypadku Adam Szwajkajzer Zastępca Dyrektora Działu PS Rozpoczęcie projektu Generalny Dyrektoriat Policji

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Wykład 1 Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Cel przedmiotu OST (ORGANIZACJA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO) Przekazanie

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

Polska Szerokopasmowa Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat

Polska Szerokopasmowa Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat Strona 1/5 Autorzy dorocznego raportu Cisco VNI Forecast szacują, że liczba urządzeń i połączeń internetowych ulegnie w latach

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING.

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. Informacje podstawowe Przykład wzrostu zapotrzebowania możliwości komunikacyjnych na przykładzie odczytu danych z liczników

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Hosting i backup danych w środowisku operatorskim

Hosting i backup danych w środowisku operatorskim Hosting i backup danych w środowisku operatorskim Konferencja PLNOG 2012 Warszawa, 5-6 marca 2012 Paweł Pytlakowski, GTS CE Group Product Manager (Cloud & Managed Services) Agenda GTS Central Europe Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

Multimedia w telefonach komórkowych MobileTV jako odpowiedź na oczekiwania mobilnego świata"

Multimedia w telefonach komórkowych MobileTV jako odpowiedź na oczekiwania mobilnego świata Multimedia w telefonach komórkowych MobileTV jako odpowiedź na oczekiwania mobilnego świata" Maciej Staszak Dyr. ds. Rozwoju Usług Multimedialnych ATM S.A. 1 Agenda Kierunki rozwoju rynku Oczekiwania i

Bardziej szczegółowo

GTS Transmisja Danych

GTS Transmisja Danych Autoryzowany Partner GTS Poland - Biznes Integrator GTS Transmisja Danych Usługi komunikacji biznesowej w wirtualnych sieciach prywatnych VPN Wirtualne sieci prywatne VPN - narzędzie do zapewnienia bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Michał Wawrzyński 693 93 5338 michal.wawrzynski@pl.ibm.com Usługi IBM dla Partnerów Handlowych Maintenance & Technical Support Asset-based Services Labor-based

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Chapter 5 Version 4.0 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Rozdział 5 Version 4.0 2 Objectives Identify the role of the Network Layer, as it describes communication

Bardziej szczegółowo

Trzy lata doświadczeń w sprzedaży usług Triple Play w sieciach Gawex Media

Trzy lata doświadczeń w sprzedaży usług Triple Play w sieciach Gawex Media Trzy lata doświadczeń w sprzedaży usług Triple Play w sieciach Gawex Media Tarnów 2006 TELEFON niezawodna komunikacja Schemat dostępu do usługi Telefonii Stacjonarnej Linki Optyczne do Operatorów nadrzędnych

Bardziej szczegółowo

Telefony DUAL SIM w ofercie TRAK

Telefony DUAL SIM w ofercie TRAK Trak Electronics Polska Sp. z o.o. rozszerza swoją ofertę o nową grupę produktów telefony GSM Dual SIM. Wszystkie z urządzeń pozwalają na jednoczesną obsługę dwóch kart SIM, a co za tym idzie możliwość

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak Sieci konwergentne Andrzej Grzywak Sieci ich klasyfikacja i rozwój WAN MAN LAN SP transmisja modemowa transmisja w paśmie podstawowym transmisja w paśmie szerokim Systemy ISDN Technologia ATM Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Physical Layer Network Fundamentals Chapter 8 Version 4.0 1 Warstwa fizyczna modelu OSI Network Fundamentals Rozdział 8 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Physical layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Wykład 2 Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Gaj: z mapy znikają białe plamy i poprawia się infrastruktura światłowodowa

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat 2012-2017 Prognoza Cisco wskazuje, że do 2017 roku technologia 4G będzie obsługiwać prawie 10 % wszystkich połączeń

Bardziej szczegółowo

DSL (od ang. Digital Subscriber Line)

DSL (od ang. Digital Subscriber Line) MODEMY xdsl DSL (od ang. Digital Subscriber Line) cyfrowa linia abonencka, popularna technologia szerokopasmowego dostępu do internetu. Często określa się ją jako xdsl. Wynalazcą modemów DSL był Joseph

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej. Sławomir Nowak Doradca Zarządu Członek Rady Konsultacyjnej

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej. Sławomir Nowak Doradca Zarządu Członek Rady Konsultacyjnej Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej Sławomir Nowak Doradca Zarządu Członek Rady Konsultacyjnej Internet z nieba Plan prezentacji Rzeczywiste potrzeby mieszkańców Raport z testów Internetu satelitarnego w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów. Załącznik nr 1c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja o spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Platforma Integracji Komunikacji

Platforma Integracji Komunikacji Platforma Integracji Komunikacji ogólnopolska łączność służbowa łączenie różnorodności RadioEXPO, 8 październik 2014 GRUPA WB 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 kapitał własny (K Eur)

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Medium transmisyjne Kabel miedziany Światłowód Fale radiowe Kabel miedziany 8 żyłowa skrętka telefoniczna Może być w wersji nieekranowanej (UTP Unshielded

Bardziej szczegółowo

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne Łącza WAN Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 28 listopada 2002 roku Strona 1 z 18 1. Nośniki transmisyjne pozwalające łączyć sieci lokalne na większe odległości: Linie telefoniczne Sieci światłowodowe

Bardziej szczegółowo

Bow terminals Zaciski szynowe

Bow terminals Zaciski szynowe www.el-team.com.pl www.ftg-germany.de Bow terminals Zaciski szynowe Szeroka Great variety różnorodność with solid i solidna technique technika Pewna Steady klasyka classic Ustalony Well established standard.

Bardziej szczegółowo

Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych

Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych 2009 IBM Corporation Wymagania związane z bezpieczeństwem energetycznym, obsługą

Bardziej szczegółowo

Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski

Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski BEZPRZEWODOWE SIECI MONITORINGU Z RADIOIZOTOPOWYMI CZUJNIKAMI ZAPYLENIA POWIETRZA AMIZ 2004G Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski Instytut Chemii i Techniki Jądrowej a_jakowiuk@ichtj.waw.pl

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r.

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r. Rynek telekomunikacyjny 2010 Warszawa, 28 października 2011r. Agenda Ogólna charakterystyka rynku Telefonia stacjonarna Telefonia ruchoma Dostęp do Internetu Ogólna charakterystyka rynku Wartość rynku

Bardziej szczegółowo

Jan Małolepszy. Senior Director Engineering, Antenna

Jan Małolepszy. Senior Director Engineering, Antenna Jan Małolepszy Senior Director Engineering, Antenna Mobilny Internet, Aplikacje i Informacje w zasięgu ręki Mobilne Wyzwania 500,000 aplikacji mobilnych z ponad 40 sklepów 10,000 modeli urządzeń mobilnych

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Business Everywhere- stawiamy na innowacje i konwergencję. Warszawa,28 września, 2005r.

Business Everywhere- stawiamy na innowacje i konwergencję. Warszawa,28 września, 2005r. Business Everywhere- stawiamy na innowacje i konwergencję. Warszawa,28 września, 2005r. Wyzwania stawiane przez rynek Przedsiębiorstwo wczoraj Przedsiębiorstwo dzisiaj Prosty model komunikacji wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

Koniec telefonii stacjonarnej i komórkowej miasto, data

Koniec telefonii stacjonarnej i komórkowej miasto, data Koniec telefonii stacjonarnej i komórkowej miasto, data Copyright 2009 Netia SA 2 WSTĘP ROZWÓJ RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO BUSINESS SOLUTION OBSZARY INTEGRACJI MOśLIWOŚCI NGN TELEFONIA IP Z USŁUGAMI PABX

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia I. Informacje ogólne. 1. Docelowa liczba numerów telefonicznych: 55 (harmonogram przejmowania numeracji sekcja II pkt 2 części B SIWZ). 2. Liczba dostępów

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1 On-Board Unit (OBU) Rejestracja Spis treści 1. 1.Logowanie... 1 1.1. Rejestracja w interfejsie użytkownika internetowego HU-GO...1 1.2.Logowanie się do systemu HU-GO...2 1.3.Wybieranie aktywnego konta...2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju Warszawa, 4 października 2011r. SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju A. Część ogólna 1. Skład delegacji Krzysztof Ołpiński - naczelnik Wydziału Danych Operatorów w Departamencie Analiz

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

dodanych Rynek usług w Polsce 2011 2edycja! i multimedialnych Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011

dodanych Rynek usług w Polsce 2011 2edycja! i multimedialnych Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011 2edycja! Rynek usług dodanych i multimedialnych w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Zdecydowana większość przychodów

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 17.05.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. Załącznik nr 1c OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. OFERTA WYKONAWCY Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Informacja o spełnianiu lub nie spełnianiu

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Bezprzewodowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI. ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIAJĄCE OBNIŻENIE KOSZTÓW. BEZPRZEWODOWY SYSTEM TELEFONICZNY SMART IP PANASONIC KX-TGP600

KOMUNIKACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI. ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIAJĄCE OBNIŻENIE KOSZTÓW. BEZPRZEWODOWY SYSTEM TELEFONICZNY SMART IP PANASONIC KX-TGP600 KOMUNIKACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI. ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIAJĄCE OBNIŻENIE KOSZTÓW. BEZPRZEWODOWY SYSTEM TELEFONICZNY SMART IP PANASONIC KX-TGP600 KOMPLETNE ROZWIĄZANIE KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ KX-TGP600 Gdy

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Najszybszy bezprzewodowy Internet teraz tak e w Twoim telefonie

Najszybszy bezprzewodowy Internet teraz tak e w Twoim telefonie Najszybszy bezprzewodowy Internet teraz tak e w Twoim telefonie blue connect to najszybszy bezprzewodowy Internet w notebooku, komputerze stacjonarnym i telefonie komórkowym. Dzięki tej usłudze możesz

Bardziej szczegółowo

ROZMOWY W CYFROWEJ JAKOŚCI

ROZMOWY W CYFROWEJ JAKOŚCI ROZMOWY W CYFROWEJ JAKOŚCI Strona 2 cloud.pbx Cloud.PBX to wirtualna centrala telefoniczna, obsługująca połączenia przychodzące i wychodzące oraz połączenia wewnątrz firmy, która swoimi możliwościami przewyższa

Bardziej szczegółowo

- Special Springs może dostarczyć przetestowaną i gotową do użytku płytę wg specyfikacji klienta.

- Special Springs może dostarczyć przetestowaną i gotową do użytku płytę wg specyfikacji klienta. WŁAŚCIWOŚCI: - Korzystna alternatywa dla drogich, konwencjonalnych sprężyn Manifold - Duża paleta rozwiązań umożliwiających użycie standardowych sprężyn niezależnych - Zupełna eliminacja przewodów i złączek

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 7 Temat ćwiczenia: Konfiguracja i badanie połączenia GPRS 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. ITE PC v4.0 Chapter Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. ITE PC v4.0 Chapter Cisco Systems, Inc. All rights reserved. OSI Network Layer Network Fundamentals Chapter 5 1 Network Layer Identify the role of the Network Layer, as it describes communication from one end device to another end device Examine the most common

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo