Instrukcja instalacji oraz użytkowania Autonomicznego rejestratora cyfrowego VODVR08T i VODVR16T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji oraz użytkowania Autonomicznego rejestratora cyfrowego VODVR08T i VODVR16T"

Transkrypt

1 Instrukcja instalacji oraz użytkowania Autonomicznego rejestratora cyfrowego VODVR08T i VODVR16T [8 / 16 kanałowy] Dystrybucja: Volta Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94, Warszawa 1

2 UWAGA Aby uchronić przed poraŝeniem prądem, naleŝy unikać umieszczania urządzenia na zewnątrz oraz w miejscach o duŝej wilgotności. Urządzenie generuje wysokie napięcie. Nie otwierać bez wyraźnej konieczności. W przypadku uszkodzenia urządzenia lub wykrycia jego nieprawidłowej pracy niezwłocznie przekazać autoryzowanemu serwisowi Przed instalacją rejestratora prosimy o zapoznanie się z informacjami poniżej: Urządzenie powinno zostać zainstalowane w pomieszczeniu wolnym od wilgoci, kurzu, itp. Rejestrator powinien być umieszczony z dala od promieni słonecznych padających bezpośrednio na jego obudowę, piecyków grzewczych, itp. Rejestrator nie powinien pracować w pobliżu urządzeń generujących silne pole elektromagnetyczne Prawidłowa praca urządzenia możliwa jest w temperaturze od 0 C do 40 C. Nie umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu wentylatora Przed instalacją koniecznie wyłą łączyć urządzenie z prądu Urządzenie powinno być zainstalowane na stabilnym podłożu z odpowiednią cyrkulacją powietrza. Umieszczenie urządzenia w pobliżu odbiorników telewizyjnych, radiowych, itp. może spowodować uszkodzenie rejestratora. Zabroniony jest demontaż podzespołów rejestratora. Nie umieszczać żadnych przedmiotów na obudowie urządzenia. Dyski Twarde HDD: Z uwagi na specyficzny tryb pracy rejestratorów cyfrowych, które wykonują zapis materiału w swoim indywidualnym formacie, a wykorzystują dyski normalnie stosowane w komputerach osobistych klasy PC (eksploatacja dysku HDD przez rejestrator jest intensywniejsza niŝ podczas pracy dysku HDD w komputerze), zaleca się stosowanie dysków HDD polecanych przez producenta sprzętu. W celu weryfikacji listy i uwzględnienia najnowszych dysków kompatybilnych, proszę o kont akt z dystrybutorem, bądź importerem sprzętu. Uwaga URZĄDZENIE ZOSTAŁO PODDANE TESTOM ZGODNOŚCI KLASY A URZĄDZEŃ CYFROWYCH ZGODNIE Z CERTYFIKATEM CE, STWORZONYM BY ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA PRZECIW SZKODLIWEJ INTERFERENCJI PODCZAS UśYTKOWANIA SPRZĘTU. URZĄDZENIE GENERUJE, WYKORZYSTUJE ORAZ MOśE PROMIENIOWAĆ ENERGIĄ O CZĘSTOTLIWOŚCI FAL RADIOWYCH. JEśELI URZĄDZENIE NIE JEST ZAINSTALOWANE ORAZ UśYWANE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MOśE POWODOWAĆ SZKODLIWY WPŁYW NA KOMUNIKACJĘ RADIOWĄ. UśYTKOWANIE SPRZĘTU W BUDYNKU MIESZKALNYM MOśE POWODOWAĆ SZKODLIWĄ INTERFERENCJĘ, W TAKIM PRZYPADKU UśYTKOWNIK JEST ZOBOWIĄZANY DO ZMNIEJSZENIA ZAKŁÓCEŃ NA WŁASNY KOSZT. 2

3 Spis treści ROZDZIAŁ 1. PODSTAWOWE CECHY URZĄDZENIA ROZDZIAŁ 2. W KOMPLECIE ROZDZIAŁ 3. NAZWY I FUNKCJE 3.1 PRZEDNI PANEL 3.2 TYLNY PANEL ROZDZIAŁ 4. INSTALACJA 4.1 PODŁĄCZENIE NIEZALEŻNE ZASILANIE KAMERA MONITOR VGA (opcja) AUDIO USB ROZDZIAŁ 5. FUNKCJE 5.1 USTAWIENIA FABRYCZNE 5.2 PANEL PRZEDNI PRZYCISKI FUNKCYJNE WYŚWIETLANIE MULTI WYŚWIETLANIE PIP SEKWENCJA WYŚWIETLANIE TRIPLEX INFO O SYSTEMIE NAGRYWANIE WYSZUKIWANIE NAGRAŃ 5.3 PILOT ZDALNY FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO WYCISZENIE 6~ ~10 11~ ~ ~26 26~

4 Spis treści ZOOM CYFROWY PANORAMA KONTROLA PTZ BACKUP CD-RW BACKUP USB BACKUP ROZDZIAŁ 6. USTAWIENIA MENU 6.1 JĘZYK 6.2 USTAWIENIA SYSTEMU DYSKI TWARDE HASŁA NAZWA KANAŁU DATA/CZAS BRZĘCZYK I PTZ SYSTEM RESET 6.3 USTAWIENIA WYŚWIETLANIA KAMERY UKRYTE FUNKCJA PIP PARAMETRY KANAŁU TYP SYGNAŁU VIDEO SEKWENCJA KOLOR OBRAMOWANIA KANAŁ BEZ OBRAZU 6.4 ZDARZENIE CZAS NAGRYWANIA TYP WE ALARMOWEGO AKCJA NA ZDARZENIE WIDEODETEKCJA 6.5 USTAWIENIA NAGRYWANIA TYP PRĘDKOŚĆ JAKOŚĆ PRĘDKOŚĆ ODTWARZANIA WŁ. NAGRYWANIA AUDIO ~32 33~39 33~34 35~

5 Spis treści HARMONOGRAM 6.6 USTAWIENIA SIECIOWE ROZDZIAŁ 7. TERMINALE DO PODŁACZEŃ URZĄDZEŃ ZEWN. 7.1 RS WE/WY ALARMOWE I RS VGA (Opcja) 7.4 ETHERNET & USB ROZDZIAŁ 8. SPECYFIKACJE ROZDZIAŁ 9. INSTALACJA HDD I CD-RW 9.1 INSTALACJA HDD 9.2 INSTALACJA CD-RW 9.3 Lista Dysków HDD ROZDZIAŁ 10. KLIENT ZDALNY OPROGRAMOWANIE 10.1 WYMAGANIA SYSTEMOWE 10.2 PRZEPUSTOWOŚĆ 10.3 INSTALACJA KLIENTA ZDALNEGO 10.4 FUNKCJE 10.5 OPERACJE TRYB LIVE VIEW TRYB PLAY BACK TRYB DRIVE SCAN TRYB FILE PLAY TRYB CD PLAY ROZDZIAŁ 11. PYTANIA I ODPOWIEDZI ~59 59~ ~ ~ ~7 ~78 5

6 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWOWE CECHY URZĄDZENIA Operacje Bieżą żący podgląd, odtwarzanie, nagrywanie, transmisja w sieciach TCP/IP w tym samym czasie Podgląd bieżą żący z każdej kamery w czasie rzeczywistym Podgląd w trybie triplex (podgląd bieżą żący z 8 kanałów i odtwarzanie z 8 kanałów) Obsługa głowic szybkoobrotowych, 2 x zoom cyfrowy i 3x PIP Kontrola urządzenia poprzez pilot IR Ukrycie kamery Przyjazne i przejrzyste menu Odtwarzanie Odtwarzanie zarejestrowanego materiału w trybach: pełnoekranowym, quad, 6/8/9/13/16 Wyszukiwanie nagrań po dacie/czasie, liście zdarzeń Odtwarzanie nagrań z różnymi prędkościami. Nagrywanie Poziom jakości nagrań ustawiany przez użytkownika Prędkość zapisu ustawiana przez użytkownika Maksymalna prędkość zapisu: 100 obrazów na sekundę (PAL) Nagrywanie wg harmonogramu, alarmowe (w tym wideodetekcja), manualne Ustawienie rozmiaru zapisywanego obrazu (EACH / CIF) przez użytkownika Nagrywanie 1 kanału audio Praca w sieci TCP/IP Podgląd bieżą żący i odtwarzanie i nagrywanie dzięki dedykowanym oprogramowaniu Kontrola rejestratora poprzez klienta zdalnego Możliwość dostosowania wielkości strumienia do sieci 10/100Mbps Ethernet/ DSL 6

7 Audio Nagrywanie 1 kanału audio w czasie rzeczywistym Możliwość przypisania kanału audio do kanału video BACKUP Backup poprzez sieć TCP/IP za pomocą dedykowanego oprogramowania sieciowego CD-RW backup USB 2.0 backup Pozostałe Wbudowana funkcja Watchdog Wyjście S-Video Wejścia/wyjścia alarmowe, RS-485, RS-232 Wyjścia przelotowe Opcjonalne wyjście VGA UWAGA PAMIĘTAJ O OCHRONIE PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ Rejestratory cyfrowe CCTV jako elementy w znacznym stopniu naraŝone na uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi lub/i innego typu przepięciami, powinny być zabezpieczone dodatkowymi elementami ochrony przepięciowej. W kwestii doboru ww. urządzeń zapraszamy do konsultacji z Działem Technicznym: 7

8 CHAPTER 2. W KOMPLECIE 1. Rejestrator 2. Płyta CD z oprogramowaniem 3. Instrukcja obsługi 4. Pilot IR 6. Zasilacz 7. Przewód do zasilacza 8. Baterie 9. Śruby do mocowania dysków twardych 1. Rejestrator ZAWARTOŚĆ 2. Płyta CD z oprogramowaniem 3. Instrukcja instalacji i obsługi 4. Pilot IR 5. Przewód sieciowy TCP/IP 6. Zasilacz 7. Przewód do zasilacza 8. Baterie 9. Śruby do zamocowania dysków twardych 8

9 ROZDZIAŁ 3. NAZWY I FUNKCJE 3.1 PRZEDNI PANEL Wybór kanałów od 1 do 8 (16 w rejestratorze VODVR16T) Naciśnij przycisk przypisany do wybranego kanału aby wybrać podgląd pełnoekranowy podczas podglądu bieżącego lub w czasie odtwarzania materiału. Do nawigacji po menu używaj klawiszy Góra / Dół / Lewo / Prawo 2 ~ 5. Diody LED Na przednim panelu urządzenia znajdują się 4 diody wskazujące obecną pracę urządzenia. 2. POWER : identyfikacja pracy rejestratora 3. NET : Dioda aktywna oznacza połączenie zdalne z rejestratorem poprzez sieć TCP/IP Jeśli użytkownik podłączy się do rejestratora przez sieć TCP/IP w prawym, górnym rogu pojawi się ikona ( ) Podczas połączenia sieciowego dioda LED z podpisem NET zapali się. 4. PLAY : Włączona oznacza tryb odtwarzania nagrań przez rejestrator. 5. REC : Włączona oznacza tryb nagrywania przez rejestrator. 6. Odbiornik do pilota IR 7. MODE (MULTI) Przełącza do trybu bieżącego podglądu. Aby przełączać tryb wyświetlania 16KAN, 13KAN, 9KAN, 8KAN i 6KAN naciśnij przycisk kilkakrotnie. 8. PIP Przełącza podgląd do trybu PIP (obraz w obrazie). Przełączanie między trybami PIP przez kolejne naciskanie przycisku. 9. SEQ (AUTO) Włącza tryb przełączania sekwencyjnego 9

10 10. TRI (TRIPLEX) Uruchamia funkcję TRIPLEX pozwalającą na jednoczesny podgląd bieżący z 8 kamer oraz obraz odtwarzany z dysku twardego także z 8 kamer na tym samym ekranie. Naciśnij raz przycisk; na ekranie pojawią się obrazy z KAN1~KAN8 z bieżącym obrazem i odtwarzanym. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje przełączenie kanałów KAN9~KAN16. - Gdy przycisk TRI zostanie wciśnięty podczas bieżą żącego podglądu, bez uruchomionej funkcji odtwarzania, użytkownik zobaczy na ekranie jedynie obraz z 8 kamer z bieżącym podglądem. - Wciśnięcie przycisku w trybie odtwarzania, spowoduje wyświetlenie na ekranie obrazów z bieżącym podglądem z 8 kanałów i z obrazami odtwarzanymi także z 8 kanałów. 11. INFO (INFORMACJA) Informacja o systemie wyświetlana jedynie w czasie pracy rejestratora w podglądzie bieżą żącym. 12. Wymienna kieszeń HDD lub moŝliwa do zamontowania Nagrywarka CD Dysk moŝe słuŝyć jako rozszerzenie pojemności dysku instalowanego we wnętrzu rejestratora. (2 dyski twarde) 13. Cofnij ( ) Cztery prędkości przeglądania do tyłu. 14. PLAY ( ) / PAUSE (II) Do odtwarzania/wstrzymywania odgrywanych nagrań. 15. Faster Forward ( ) Sześć prędkości przeglądania do tyłu. 16. STOP ( ) Zatrzymanie odtwarzania nagrań. 17. RECORD Włączanie/wyłączanie procesu nagrywania. 18. WYSZUKIWANIE Wejście do listy nagrań. 19. ENTER Potwierdzenie wyboru. 20. MENU Wejście do menu. 21. USB 2.0 port Złącze służące do wykonywania kopii sekwencji vidoe oraz zrzutów stop-klatek. 22. BACKUP Wyzwolenie funkcji backup. Naciśnij i wybierz nośnik, na który ma być zapisana kopia materiału. 10

11 3.2 TYLNY PANEL [ 16KAN ] [ 8KAN ] 11

12 1. Wentylator 2. Włą łącznik 3. Wejście końcówki zasilacza wejść wizyjnych BNC 1Vp-p 75Ohm wyjść wizyjnych BNC 1Vp-p 75Ohm wyjścia przelotowe Wyjścia wizyjne umożliwiające ewentualne wykorzystanie obrazu wideo wchodzącego do systemu przez urządzenia trzecie, zewnętrzne. 6. Wejście/wyjście audio 7. USB Port RS-232 (złą łącze 9 Pin owe D-Sub) 9. Wejścia/wyjścia alarmowe i port RS-485 (złą łącze 25 Pin owe D-Sub) Służy do komunikacji z np. czujkami alarmowymi, centralą alarmową, głowicami szybkoobrotowymi. 10. Wyjście S-Video 11. Terminal LAN Złącze RJ-45 umożliwia podłączenie do sieci LAN lub Internet. 12. Złą łącza wyjść monitorowych (BNC) Służą do podłączenia monitorów CCTV. Istnieje także możliwość podłączenia także magnetowidu do backupu. 13. Wyjście VGA (opcja) Wyjście wizyjne dla monitorów komputerowych 12

13 ROZDZIAŁ 4. INSTALACJA 4.1 PODŁĄ ŁĄCZENIE NIEZALEŻNE ZASILANIE * Podłącz do urządzenia zasilacz dołączony do urządzenia. * Przełącz włącznik zasilania na tylnym panelu rejestratora KAMERA 16 Kamer... * Podłącz żeńską końcówkę złącza BNC do wybranego złącza BNC w szeregu VIDEO IN 13

14 4.1.3 MONITOR * Podłącz monitor z żeńską końcówką BNC do złącz monitorowych * Podłącz męską końcówkę DIN do wyjścia monitorowego S-VIDEO [ S-VIDEO ] [ Monitor Główny ] VGA (Opcja) [ Monitor komputerowy ] * Podłącz komputer komputerowy do złącza VGA D-SUB umieszczoną w rejestratorze. 14

15 4.1.5 AUDIO Wejście liniowe audio Głośniki + przedwzmacniacz Monitor * Wejście Audio - AUDIO IN : Podłącz wejście typu Jack z urządzenia zbierającego dźwięki (np. mikrofon) do wejścia AUDIO IN znajdującego się na tylnym panelu urządzenia. Nie zapomnij wzmocnić sygnału audio. * Wyjście Audio - AUDIO OUT : Podłącz urządzenie emitujące dźwięki ze złączem typu Jack (np. głośniki, lub monitor z wbudowanym głośnikiem). Uwaga Wejścia i wyjścia ADUIO w rejestratorze nie posiadają elementów wzmacniających sygnał. Dlatego też podłączenie mikrofonu bez stosowania przedwzmacniacza spowoduje brak nagrania dźwięku. Aby nagrać poprawnie dźwięk audio w ustawieniach w menu należy włączyć funkcję zapisu audio. Jako że audio jest powiązane ściśle z wybraną kamerą, wymagane jest ażeby podczas odtwarzania na ekranie był wyświetlany obraz z danej kamery, gdzie zostało przypisane audio, w trybie pełnoekranowym, by zapis dźwięku mógł zostać odsłuchany. 15

16 4.1.6 USB (USB 2.0 port) * Port USB służy do podłączenia przenośnego narzędzia z modułem pamięci by wykonać szybką kopię obrazu z zapisu. Uwaga Jak zrobić backup przez USB Szczegóły dotyczące wykonywania backup ów przez USB znajdują się na stronie

17 ROZDZIAŁ 5. FUNKCJE 5.1 USTAWIENIA FABRYCZNE Menu Główne Language (język) System Setup (ustawienia systemowe) Display Setup (ustawienia wyświetlania) Event Setup (ustawienia zdarzeń) Record Setup (ustawienia zapisu) Network Setup (ustawienia sieciowe) English (angielski) HDD Setup Overwrite (nadpis) (ustawienia dysku twardego) Record OSD (nagrywanie napisów) Password Setup Select (wybór) (ustawienie hasła) Input (hasło wprowadzone) Channel Name Setup Live (podgląd) (Ustawienie kanałów) PB (odtwarzanie) Live (podgląd) Date / Time Setup PB (odtwarzanie) (ustawienie daty i czasu) Type (format) PAN / TILT (protokół) PTZ Speed (prędkość sterowania) Beep & PTZ Setup Baud Rate (prędkość połączenia RS) Ustawienia brzęczyka i PTZ Record Beep (dźwięk nagrywania) HDD Fail (uszkodzenie dysku) Blank Channel Setup (ust. kan.pust) CH1 ~ CH16 (kan1~16) Main (obraz główny) PIP Channel Setup Sub 1 (obraz PIP1) (ustawienie funkcji PIP) Sub 2 (obraz PIP2) Sub 3 (obraz PIP3) Adjust Channel Setup (ustawienie kanałów) Sequence (sekwencja) Boundary (obramowanie) Blank (tło pustego kanału) Rec. Time (czas nagrania) Sensor In (typ sensora) Event Action (reakcja na zdarzenie) Motion Setup (ustawienia wideodetekcji) Type (typ) Rec. Speed (prędkość) Quality (jakość) PB Speed (prędkość odtw) Channel Enables (aktywne kan) Audio Setup (ust audio) Schedule Setup (harmonogram) Bypass (ochrona hasłem) Network ID Password (hasło) 17 ON ON OFF 1111 ON ON ON ON YY/ MM/ DD PELCO-D BPS ON ON OFF CH 1 (kan1) CH 2 (kan2) CH 3 (kan3) CH 4 (kan4) Channel (kanał) CH 1 CON (kontrast) 50 HUE (odcień) 50 BRI (jasność) 50 COL (kolor) 50 1 sec White (biały) Blue (niebieskie) 30 sec N.O Alarm Out (wyj alarm) ON Sensor BEEP + OSD (dźwięk + napis) Video Loss (zanik sygnału) OSD (napis) Motion (wideodetekcja) OFF Channel (kanał) CH 1 Sensitivity (czułość) 9 Area (strefa) Full (cały kadr) EACH 60 F/S Level 3 AUTO CH1 ~ CH16 ON Channel (kanał) CH 1 Display (wyświetlanie) ON Schedule (harmonogram) OFF Day (dzień) Daily OFF

18 5.2 PANEL PRZEDNI PRZYCISKI FUNKCYJNE WYŚWIETLANIE W TRYBIE MULTI Wyświetlanie w trybie Multi oznacza podział ekranu 4x4 wyświetlając tym samym 16 obrazów z kamer. Aby wyświetlić podział 4x4 naciśnij przycisk MULTI na przednim panelu rejestratora. Naciskając powtórnie przycisk MULTI można zmienić wyświetlanie w formatach 13 KAN / 9 KAN / 8 KAN / 6 KAN. [ Tryb 13 KAN] [Tryb 9 KAN] [ Tryb 8 KAN] [ Tryb 6 KAN] 18

19 5.2.2 WYŚWIETLANIE PIP Wyświetlanie w formacie PIP (ang. picture in picture obraz w obrazie) jest możliwe poprzez naciśnięcie przycisku PIP na przednim panelu rejestratora. Funkcja PIP umożliwia uzyskanie podglądu do 4 kanałów gdzie 1 z nich jest eksponowany na pełnym ekranie a pozostałe na niego nanoszone. Umożliwia to pełniejszą uwagę strategicznych miejsc zainstalowania kamer. Poprzez naciskanie przycisku PIP można zmieniać podziały obrazu w obrazie. By wyjść z funkcji PIP naciśnij przycisk MULTI. [ 1PIP ] [ 2 PIP ] [ 3 PIP ] 19

20 5.2.3 WYŚWIETLANIE SEKWENCYJNE Po wybraniu trybu przeglądania sekwencyjnego na ekranie głównego monitora będą przełączane pełnoekranowe obrazy ze wszystkich kamer oraz jako ostatni tryb MULTI. Przełączanie sekwencyjne będzie trwało do momentu naciśnięcia przycisku MULTI przez użytkownika. Rejestrator nie będzie wyświetlał obrazów z kanałów, gdzie kamery są nie podłączone. Podczas przełączania sekwencyjnego w lewym, górnym rogu ekranu będzie wyświetlony napis AUTO informujący o czynnej sekwencji. [ KAN 1 ] [ KAN 2 ] [ KAN 3 ] Wskazanie na aktywny tryb przełączania sekwencyjnego. [.] [ Tryb MULTI ] [ KAN 16 ] [ KAN 15] 20

21 5.2.4 WYŚWIETLANIE W TRYBIE TRIPLEX Rejestratory VODVR08T oraz VODVR16T są urządzeniami pracującymi w trybie TRIPLEX (jednoczesne odtwarzania, nagrywanie, praca w sieci). [ 16KAN Odtwarzanie] - Naciśnij przycisk TRI na przednim panelu rejestratora podczas trybu odtwarzania nagrań, a na ekranie pojawi się 8 obrazów w procesie odtwarzania oraz 8 obrazów z bieżą żącego podglądu. - Naciśnij przycisk TRI trzy razy a system powróci do normalnego trybu odtwarzania. - By przełączyć się do pozostałych kanałów 9~16 naciśnij przycisk MULTI ponownie lub przyciski góra/dół na pilocie IR. - Przyciśnięcie przycisku przypisanego do konkretnego kanału spowoduje wyświetlanie obrazu z wybranej kamery w trybie pełnoekranowym. - By wyjść do podglądu bieżącego naciśnij przycisk MULTI lub TRI. [ Tryb Triplex -1] [ Tryb Triplex -2] Data/Czas w kolorze białym oznaczają czas bieżący systemu Date/Czas w kolorze zielonym oznaczają czas odtwarzanego materiału 21

22 [ Bieżący podgląd 16KAN] - Naciśnięcie przycisku TRI podczas podglądu bieżącego spowoduje przejście w tryb wyświetlania triplexowego z czarnymi polami obrazów do odtwarzania na dole ekranu, ze względu na brak uruchomienia procesu odtwarzania. - Naciśnij przycisk TRI trzy razy by przejść w tryb podglądu bieżą żącego. - Przyciśnięcie przycisku przypisanego do konkretnego kanału spowoduje wyświetlenie obrazu z wybranej kamery w trybie pełnoekranowym. - By wyjść do podglądu bieżącego naciśnij przycisk MULTI lub TRI. [ Tryb Triplex - 1 ] [Tryb Triplex - 2 ] Czarne pola wskazują na brak uruchomionego procesu odtwarzania. 22

23 5.2.5 INFORMACJA O SYSTEMIE Zakładka INFORMATION zawiera informacje dotyczące systemu, zainstalowanych dysków, nagrywarek CD-RW, pamięci USB oraz wersję oprogramowania systemu. Zakładka wyświetlana w trybie bieżącego podglądu poprzez naciśnięcie przycisku INFO na przednim panelu rejestratora. 1) MASTER - Model : Informacja o zainstalowanym dysku MASTER - Size : Wielkość zainstalowanego dysku MASTER - Rec. : Zużycie miejsca na dysku MASTER przez nagrania - Over : Krotność nadpisu danych na dysku MASTER od dnia jego zainstalowania w systemie 2) SLAVE - Model : Informacja o zainstalowanym dysku SLAVE - Size : Wielkość zainstalowanego dysku SLAVE - Rec. : Zużycie miejsca na dysku SLAVE przez nagrania - Over : Krotność nadpisu danych na dysku SLAVE od dnia jego zainstalowania w systemie 3) CD-RW - Informacja dotycząca zainstalowanego w systemie napędu CD-RW 4) USB DRIVE - Detekcja oraz wielkość pamięci USB zainstalowanej w systemie. 5) Version (VER 1.073B) - Wersja bieżącego oprogramowania rejestratora. By wyjść z zakładki INFORMATION naciśnij przycisk INFO. 23

24 5.2.6 NAGRYWANIE Po naciśnięciu przycisku REC na przednim panelu rejestratora na ekranie pojawi się w prawym, dolnym rogu zielony napis REC, co oznaczać będzie, że system jest w procesie nagrywania. - MA-REC : Nagrywanie na dysku MASTER - SL-REC : Nagrywanie na dysku SLAVE By zakończyć proces nagrywania naciśnij przycisk REC ponownie. 2. Ta pozycja oznacza, że funkcja odtwarzania jest aktywna. - MA-PLAY : Odtwarzanie materiału z dysku MASTER - SL-PLAY : Odtwarzanie materiału z dysku SLAVE 3. Oznacza aktywność kanału audio oraz nr kanału video z przypisanym do niego kanałem audio. Domyślnie audio przypisane jest do kanału 1. Użytkownik może przypisać audio do dowolnego kanału rejestratora. Uwaga * Nagrywanie wg harmonogramu Jeśli nagrywanie wg harmonogramu zostało aktywowane, nagrywanie rozpocznie się automatycznie wg ustawień użytkownika. (Opis ustawiania nagrywania wg harmonogramu na stronie 57.) 24

25 5.2.7 WYSZUKIWANIE I ODTWARZANIE NAGRAŃ Tryb pracy Triplex oznacza, że użytkownik może odtwarzać zarchiwizowane nagrania bez potrzeby zatrzymywania procesu nagrywania. Naciśnij przycisk SEARCH na przednim panelu rejestratora. Używając przycisków Góra/Dół możesz nawigować między pozycjami menu, a używając klawiszy Prawo/Lewo przechodzić po stronach listy nagrań. Aby odtworzyć nagranie, ustaw kursor na wybranej pozycji i naciśnij przycisk ENTER. Rejestrator rozpocznie odtwarzanie. Zatrzymanie procesu odtwarzania poprzez naciśnięcie przycisku STOP WYSZUKIWANIE NAGRAŃ WG LISTY CZASÓW NAGRAŃ 1) Naciśnij przycisk SER na przednim panelu rejestratora. 2) Wybierz Date/Time List Search używając przycisków Góra/Dół i naciskając ENTER 3) Wybierz nośnik nagrań MASTER lub SLAVE przez naciśnięcie przycisku SER. 4) Wybierz wybraną pozycję z listy nagrań i naciśnij ENTER. 5) Sprawdź poprawność wyboru i naciśnij ENTER 6) System rozpocznie odtwarzanie nagrań. * Wyjście z Menu po naciśnięciu przycisku MENU. 25

26 WYSZUKIWANIE NAGRAŃ Z LISTY ZDARZEŃ 1) Naciśnij przycisk SER na przednim panelu rejestratora. 2) Wybierz Event List Search używając przycisków Góra/Dół i naciskając ENTER 3) Wybierz nośnik nagrań MASTER lub SLAVE przez naciśnięcie przycisku SER. 4) Wybierz wybraną pozycję z listy nagrań i naciśnij ENTER. 5) Sprawdź poprawność wyboru i naciśnij ENTER 6) System rozpocznie odtwarzanie nagrań. * Wyjście z menu po naciśnięciu przycisku MENU WYSZUKIWANIE PO DACIE I CZASIE 1) Naciśnij przycisk SER na przednim panelu rejestratora. 2) Wybierz Date / Time Search przez użycie przycisków Góra/Dół i naciśnięcie ENTER. 3) Wybierz nośnik nagrań MASTER lub SLAVE przez użycie przycisku ENTER. 4) Wybierz datę i czas przez użycie przycisków Góra/Dół i naciśnięcie przycisku ENTER. 5) System rozpocznie odtwarzanie. * Aby wyjść z menu naciśnij przycisk MENU. 26

27 5.3 PILOT ZDALNEGO STEROWANIE FUNKCJE PILOTA IR REC (Nagrywanie) 2. Wyciszenie 3. KAN~KAN10 (Wybór kanału) 4. Zoom (2x2 zoom cyfrowy) 5. INFO (Informacja) 6. MENU 7. Multi 8. PIP 9. Auto (Sekwencja) 10 Lewo 11 Góra 12 Prawo 13 Dół 14. ENTER 15. All (Menu wyszukiwania nagrań) 16. Time (Wyszukiwanie po dacie i czasie) 17. List (Wyszukiwanie po liście dat) 18 Stop 19. REW (x2, x4, x8, x16 przewijanie w tył) 20. FF (x2, x4, x8, x16, x32, x64 przewijanie w przód) 21 Odtwarzanie 22. II Pause 23. P.B (Odtwarzanie) 24. TRI (Tryb Triplex) 25. Panorama 26. P/T (Pan/Tilt) 27. Z/F (Zoom/Focus) 28. CD-RW Backup 29. USB Backup 27

28 5.3.2 WYCISZENIE Możliwe jest wyciszenie głosu podczas oglądania obrazów poprzez naciśnięcie przycisku MUTE na pilocie IR. 1) Naciśnij przycisk MUTE podczas bieżącego podglądu lub odtwarzania materiału. 2) W prawym, górnym rogu znajduje się zielona ikona, wskazująca na aktywny kanał audio. Po wciśnięciu przycisku MUTE ikona zmieni się szary symbol. 3) Dźwięk zostanie wyciszony. * By powrócić do odtwarzania dźwięku naciśnij MUTE jeszcze raz. 28

29 5.3.3 ZOOM CYFROWY Użytkownik może powiększyć wybrany obszar obrazu 2x używając funkcji zoomu cyfrowego. Ta funkcja może być stosowana w każdym trybie pracy rejestratora. Funkcja ta jest dostępna jedynie z pilota IR. 1) Wybierz obraz z dowolnego kanału w trybie pełnoekranowym. 2) Naciśnij przycisk zoomu na pilocie. 3) Wybierz strefę przez naciskanie przycisków lewo/prawo/góra/dół na pilocie IR. Naciśnij przycisk zoom ponownie. Znak potwierdzający pracę w trybie zoomu cyfrowego. 4) Powiększenie wybranej strefy dwukrotnie. 5) Aby opuścić tryb powiększenia cyfrowego naciśnij ponownie przycisk zoomu na pilocie. 29

30 5.3.4 PANORAMA Funkcja panoramy umożliwia monitoring każdego kanału w podziale 4x4 podczas procesu odtwarzania. 1) Wybierz i odtwórz wybrane nagrania z listy nagrań. 2) Naciśnij przycisk PANORAMA na pilocie. 3) Wybierz wybrany kanał przez ponowne naciśnięcie przycisku PANORAMA. 4) Aby opuścić funkcję panoramy naciśnij przycisk MULTI. Uwaga * Naciśnij przycisk PANORAMA ponownie podczas pracy w trybie PANORAMA, a powrócisz do trybu odtwarzania. By wyjść z trybu odtwarzania naciśnij przycisk STOP. 30

31 5.3.5 KONTROLA PTZ Sterownik do głowic szybkoobrotowych zaimplementowany w rejestratorze umożliwia sterowanie głowicami Funkcje PTZ 1) Tryb wyświetlania 4x4 Symbol potwierdza aktywność funkcji PTZ. 1. Najpierw wciśnij przycisk P/T na pilocie. 2. Wybierz kanał przez naciśnięcie przycisku przypisania do kanału. 3. Steruj kamerą używając przycisków Góra/Dół/Prawo/Lewo. 4. Aby wyjść z funkcji sterowania kamerą naciśnij przycisk P/T, a znak P/T zniknie z ekranu. 2) Tryb pełnoekranowy Symbol potwierdza aktywność funkcji PTZ. 1. Wpierw, wybierz kanał w trybie pełnoekranowym, do którego została podłaczona kamera PTZ. 2. Naciśnij przycisk P/T na pilocie. 3. Steruj kamerą używając przycisków Góra/Dół/Prawo/Lewo. 4. Aby wyjść z funkcji sterowania kamerą naciśnij przycisk P/T, a znak P/T zniknie z ekranu. 31

32 Funkcja zoomu/ostrości 1) Tryb wyświetlania 4x4 Symbol potwierdza aktywność funkcji Z/F. 1. Wpierw, naciśnij przycisk Z/F na pilocie IR. 2. Wybierz kanał przez naciśnięcie przycisku przypisania do kanału. 3. Steruj kamerą używając przycisków Góra/Dół/Prawo/Lewo. 4. Aby wyjść z funkcji sterowania kamerą naciśnij przycisk Z/F, a znak Z/F zniknie z ekranu. 2) Tryb pełnoekranowy Symbol potwierdza aktywność funkcji Z/F. 1. Wpierw, wybierz kanał w trybie pełnoekranowym, do którego została podłączona kamera PTZ. 2. Naciśnij przycisk Z/F na pilocie IR 3. Steruj kamerą używając przycisków Góra/Dół/Prawo/Lewo. 4. Aby wyjść z funkcji sterowania kamerą naciśnij przycisk Z/F, a znak Z/F zniknie z ekranu. 32

33 5.3.6 BACKUP * * Tylko w przypadku zainstalowanego napędu CD-RW w rejestratorze CD-RW BACKUP 1. Włóż czystą płytę CD do napędu zainstalowanego w rejestratorze. Wybierz listę nagrań i odtwórz nagranie. Naciśnij przycisk Backup i wybierz CD-RW. Na ekranie pojawi się bieżący czas i czas odtwarzanego materiału. 2. Naciśnij przycisk ENTER Zatrzymany zostanie proces odtwarzania, a na ekranie pojawi się komunikat CD-RW backup checking. 3. Powiadomienie o gotowości wykonania kopii zapasowej zostanie potwierdzone wyświetleniem napisu Ready na ekranie. Naciśnij przycisk Enter rozpoczynając proces przygotowawczy do wykonania backup CD-RW, na ekranie pojawi się napis Setting. 33

34 4. Napis Burning pojawiający się na ekranie wskazuje na proces wypalania kopii zapasowej na dysku CD. Proces wypalania uaktualni czas zapisu. Proces backupu można zatrzymać poprzez naciśnięcie przycisku BACKUP lub CD backup na pilocie w dowolnym momencie procesu backupu. 5. Gdy pojawi się na ekranie napis Stopping - Closing oznaczać to będzie zakończenie procesu backupu. Proces odtwarzania zostanie zatrzymany. Uwaga Wypalenie płyty 700MB zajmuje maksymalnie 30 min. 6. Wypalona płyta CD automatycznie zostanie wysunięta z napędu a na ekranie pojawi się napis Close. Uwaga W przypadku gdyby rozmiar pliku do backupu byłby większy od pojemności płyty, możesz kontynuować zapis kopii zapasowej wkładając do napędu kolejną czystą płytę CD. Włóż nową płytę CD do napędu w rejestratorze i naciśnij przycisk Enter. Backup będzie kontynuowany. 7. By opuścić menu wykonywania kopii zapasowej, naciśnij przycisk backup. Naciśnięcie przycisku odtwarzania, rozpocznie odgrywanie materiału od momentu jego zatrzymania By powrócić do podglądu bieżącego naciśnij przycisk STOP Uwaga Jak odtworzyć materiał z dysku CD? Można odtworzyć materiał korzystając z oprogramowania Network Viewer dołączonego do rejestratora. Więcej informacji na stronie

35 USB BACKUP 1) Video File Backup 1. Włóż do portu USB na przednim panelu rejestratora nośnik pamięci Flash. Wykrycie go powinno zająć nie więcej niż 5 sek. Możesz sprawdzić czy czytnik został prawidłowo rozpoznany wchodząc w zakładkę informacji o systemie. Sformatuj nośnik przed zainstalowaniem go w Uwaga rejestratorze Nośnik musi być sformatowany w systemie plików FAT Wybierz nagranie i odtwórz je Odtwarzanie odbywa się w formacie CIF dla każdego kanału. 3. Aby uruchomić funkcję backup na USB naciśnij przycisk backup na przednim panelu rejestratora lub pilocie IR. Wybierz pozycję USB i naciśnij przycisk Enter. 35

36 4. Nastąpi zatrzymanie odtwarzania a na ekranie pojawi się napis USB backup checking. 5. Następnie na ekranie pojawi się napis Ready informujący o gotowości do wykonania kopii zapasowej nagrania. 6. Naciśnij przycisk Enter, co rozpocznie proces backupu. Na ekranie pojawi się napis Backup.. Możesz zatrzymać proces backupu poprzez naciśnięcie przycisku backup na rejestratorze lub pilocie IR. 7. By zatrzymać proces backupu naciśnij przycisk backup ponownie. Nastąpi zatrzymanie procesu backup a na ekranie pojawi się komunikat Close. Nastąpi zatrzymanie procesu odtwarzania. Proces zamykania backupu może zająć ponad 1 min. Uwaga Rejestrator może wyłą łączyć się samoistnie gdy pamięć flash podłą łączona do złą łącza USB zostanie usunięta podczas procesu backupu. 36

37 8. By wyjść z Menu backup naciśnij przycisk backup. Naciskając przycisk odtwarzania system rozpocznie odgrywanie nagrań. By powrócić do bieżącego podglądu naciśnij przycisk Stop. 9. Na pamięci USB znajdziesz plik. M dvr - M oznacza plik video oznacza rok / miesiąc / dzień oznacza godziny / minuty / sekundy oznacza nr zachowanego pliku. -.dvr oznacza zapis pliku w kompresji MJPEG. Uwaga E dvr - E oznacza błąd, który powstał podczas procesu backupu. Plik ten nie nadaje się do odtworzenia. Uwaga Jak odtworzyć plik z pamięci USB? Można odtworzyć materiał korzystając z oprogramowania Network Viewer dołączonego do rejestratora. Więcej informacji na stronie 75. U W A G A! - JEŚLI PAMIĘĆ USB ZOSTANIE USUNIĘTA PRZEDWCZEŚNIE LUB PODCZAS PROCESU BACKUPU, REJESTRATOR MOŻE SIĘ WYŁACZYĆ, LUB TRWALE USZKODZIĆ. 37

38 2) Kopiowanie pojedynczych obrazów 1. Włóż nośnik USB do przedniego złącza USB. Rozpoznanie nośnika zajmie max. 5 sek. Możesz sprawdzić czy czytnik został prawidłowo rozpoznany wchodząc w zakładkę informacji o systemie. Sformatuj nośnik przed zainstalowaniem go w Uwaga rejestratorze Nośnik musi być sformatowany w systemie plików FAT Wybierz nagranie. Wybierz kanał i ustaw go w trybie pełnoekranowym 3. Naciśnij przycisk Backup. Na dole ekranu pojawi się napis USB STILL po czym zniknie. Obraz został zapisany na pamięci USB. 38

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator wideo VODVR04. Instrukcja użytkownika. ( v1.2 )

Cyfrowy rejestrator wideo VODVR04. Instrukcja użytkownika. ( v1.2 ) Cyfrowy rejestrator wideo VODVR04 Instrukcja użytkownika ( v1.2 ) Spis treści Panel przedni------------------------------------------------------- 3 Panel tylny ----------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR PRZENOŚNY + MINIKAMERA BEZPRZEWODOWA

REJESTRATOR PRZENOŚNY + MINIKAMERA BEZPRZEWODOWA REJESTRATOR PRZENOŚNY + MINIKAMERA BEZPRZEWODOWA REC8 PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA 1 Przewodnik użytkownika SPIS TREŚCI 1. OPIS URZĄDZENIA 2. WŁAŚCIWOŚCI 3. SKŁADNIKI ZESTAWU 4. PODŁACZANIE 5. BUDOWA 6. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP

Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP Aktualizacja 14.01.2012r WŁAŚCIWOŚCI: Dekoder IP z możliwością dekodowania obrazu

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Rejestrator KPD-1601, KPD-801 REJESTRATOR CYFROWY. modele: KPD-1601 KPD-801. Instrukcja obsługi i instalacji

Rejestrator KPD-1601, KPD-801 REJESTRATOR CYFROWY. modele: KPD-1601 KPD-801. Instrukcja obsługi i instalacji REJESTRATOR CYFROWY modele: KPD-1601 KPD-801 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Wszystkie niżej wymienione wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia należy przeczytać przed włączeniem urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

KPD-1601 KPD-801 KPD-401

KPD-1601 KPD-801 KPD-401 REJESTRATOR CYFROWY modele: KPD-1601 KPD-801 KPD-401 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Wszystkie niżej wymienione wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia należy przeczytać przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator obrazu DVR411(U) Instrukcja użytkownika

Cyfrowy rejestrator obrazu DVR411(U) Instrukcja użytkownika Cyfrowy rejestrator obrazu DVR411(U) Instrukcja użytkownika wersja instrukcji 1.4 Tłumaczył: Paweł Czapski Współpraca: Dariusz Piekut, Maciej Kowalewski Vidicon Warszawa, styczeń 2004 1 1. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X

Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X2 2014.12 CECHY PRODUKTU... 2 PODSTAWOWE OPERACJE... 3 1 INSTALACJA DYSKU (URZĄDZENIE MUSI BYĆ ODŁĄCZONE OD NAPIĘCIA)... 3 2 URUCHAMIANIE... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

VODVRS04. Cyfrowy rejestrator wideo. Instrukcja uŝytkownika

VODVRS04. Cyfrowy rejestrator wideo. Instrukcja uŝytkownika Cyfrowy rejestrator wideo VODVRS04 Instrukcja uŝytkownika Dystrybucja: Volta Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa www.volta.com.pl, e-mail: cctv@volta.com.pl Spis treści Panel przedni-------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Spis treści Wprowadzenie ----------------------------------------------------- 1.1 Wymagania sprzętowe -----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi

Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi Do systemów analogowych i AHD Polski 1. Instalacja twardego dysku 4/8/16-kanałowy cyfrowy rejestrator wideo Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Poluzuj wkręty i zdejmij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowy rejestrator obrazu

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowy rejestrator obrazu INSTRUKCJA OBSŁUGI SWANN SW-R-DVR4NETPLUS Cyfrowy rejestrator obrazu O FIRMIE: Swann Communications istnieje od 1988 roku i od kilku lat jest globalnym liderem w sprzedaży rozwiązań monitorujących dom

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi RXCamView

instrukcja obsługi RXCamView instrukcja obsługi RXCamView INFORMACJE WSTĘPNE 1. RXCamView- informacje wstępne RXCamView jest aplikacją na urządzenia mobilne dla systemów Android i IOS. Umożliwia podgląd wideo z rejestratorów AHD marki

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA

Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA Produkt z kategorii: Zestawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Opis produktu Opis baterii: Wskaźnik naładowania baterii: naładowana nieco słaba bateria słaba bateria Ładowanie baterii : 1. Podłącz rejestrator do ładowarki

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P

VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P PORADNIK: NAGRYWANIE MATERIAŁU NA KARTĘ SD VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P Poradnik przedstawia proces konfiguracji kamery pod kątem rejestracji materiału na kartę SD Rejestracja

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Instrukcja obsługi Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB DVR-USB/41

Instrukcja obsługi. Karta video USB DVR-USB/41 Instrukcja obsługi Karta video USB DVR-USB/41 UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRO FULL- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 DVB-T STICK LT Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 2 Zawartość opakowania 2 Wymagania systemowe 2 Instalacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

CMS Mobile dla telefonów Blackberry instrukcja obsługi

CMS Mobile dla telefonów Blackberry instrukcja obsługi CMS Mobile dla telefonów Blackberry instrukcja obsługi Instrukcja obsługi wersja 1.0 (Marzec 2012) Instrukcja dla programu w wersji 2.2.7 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 3 1.1 Opis systemu 4 2. Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Rejestrator DVS-3104E Cena : Chwilowy brak ceny Producent : Dahua Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 03-07-2017 Rejestrator DVS-3104E Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini rejestrator cyfrowy MD-80P 1 Przedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7) Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Strona 1 z 5 1. Charakterystyka wyświetlanie cyfrowych obrazów (JPEG) wejście na kartę pamięci SD/MMC/MS złącze USB (na nośnik

Bardziej szczegółowo

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR KEYB v14 Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR-KEYB jest prostym urządzeniem, umożliwiającym podłączenie dowolnej klawiatury komputerowej (PS-2) do cyfrowych rejestratorów wideo Konstrukcja oparta

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu Dziękujemy za kupno produktu, proszę przeczytać poniższą instrukcję. 1. Opis produktu Odbiornik USB DM172T umożliwia odbieranie cyfrowego sygnału telewizji naziemnej DVB-T i nagrywanie w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI REJESTRATORA CYFROWEGO IT-8604 OSTROŻNIE ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH INGERENCJI UŻYTKOWNIKA.

Bardziej szczegółowo

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi Mobile Client Software ivms 4500 Instrukcja obsługi (V1.0 PL) Tłumaczenie: Dipol 2010 Instrukcja obsługi ivms4500 1 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Hikvision. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 listopad 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV600/4 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 10 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 10 listopad 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV1240/16 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : Geovision Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV650/4 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR04025ME :Ilość kanałów video : do 4, Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1, Bitrate :

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 styczeń 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 styczeń 2015 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV650/12 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie sieciowe: EnNET wersja 2.5. Instrukcja obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Oprogramowanie sieciowe: EnNET wersja 2.5. Instrukcja obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl : Instrukcja obsługi ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Ogólne informacje... 4 2 Podgląd na Ŝywo LIVE... 6 2.1 Połączenie z rejestratorem... 6 2.2 Podgląd na Ŝywo... 7

Bardziej szczegółowo

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > Model : - Producent : Vtvision VTV-H-16D:400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy 16 kanałów odtwarzanych jednocześnie Specyfikacja: Język

Bardziej szczegółowo