Instrukcja instalacji oraz użytkowania Autonomicznego rejestratora cyfrowego VODVR08T i VODVR16T

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji oraz użytkowania Autonomicznego rejestratora cyfrowego VODVR08T i VODVR16T"

Transkrypt

1 Instrukcja instalacji oraz użytkowania Autonomicznego rejestratora cyfrowego VODVR08T i VODVR16T [8 / 16 kanałowy] Dystrybucja: Volta Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94, Warszawa 1

2 UWAGA Aby uchronić przed poraŝeniem prądem, naleŝy unikać umieszczania urządzenia na zewnątrz oraz w miejscach o duŝej wilgotności. Urządzenie generuje wysokie napięcie. Nie otwierać bez wyraźnej konieczności. W przypadku uszkodzenia urządzenia lub wykrycia jego nieprawidłowej pracy niezwłocznie przekazać autoryzowanemu serwisowi Przed instalacją rejestratora prosimy o zapoznanie się z informacjami poniżej: Urządzenie powinno zostać zainstalowane w pomieszczeniu wolnym od wilgoci, kurzu, itp. Rejestrator powinien być umieszczony z dala od promieni słonecznych padających bezpośrednio na jego obudowę, piecyków grzewczych, itp. Rejestrator nie powinien pracować w pobliżu urządzeń generujących silne pole elektromagnetyczne Prawidłowa praca urządzenia możliwa jest w temperaturze od 0 C do 40 C. Nie umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu wentylatora Przed instalacją koniecznie wyłą łączyć urządzenie z prądu Urządzenie powinno być zainstalowane na stabilnym podłożu z odpowiednią cyrkulacją powietrza. Umieszczenie urządzenia w pobliżu odbiorników telewizyjnych, radiowych, itp. może spowodować uszkodzenie rejestratora. Zabroniony jest demontaż podzespołów rejestratora. Nie umieszczać żadnych przedmiotów na obudowie urządzenia. Dyski Twarde HDD: Z uwagi na specyficzny tryb pracy rejestratorów cyfrowych, które wykonują zapis materiału w swoim indywidualnym formacie, a wykorzystują dyski normalnie stosowane w komputerach osobistych klasy PC (eksploatacja dysku HDD przez rejestrator jest intensywniejsza niŝ podczas pracy dysku HDD w komputerze), zaleca się stosowanie dysków HDD polecanych przez producenta sprzętu. W celu weryfikacji listy i uwzględnienia najnowszych dysków kompatybilnych, proszę o kont akt z dystrybutorem, bądź importerem sprzętu. Uwaga URZĄDZENIE ZOSTAŁO PODDANE TESTOM ZGODNOŚCI KLASY A URZĄDZEŃ CYFROWYCH ZGODNIE Z CERTYFIKATEM CE, STWORZONYM BY ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA PRZECIW SZKODLIWEJ INTERFERENCJI PODCZAS UśYTKOWANIA SPRZĘTU. URZĄDZENIE GENERUJE, WYKORZYSTUJE ORAZ MOśE PROMIENIOWAĆ ENERGIĄ O CZĘSTOTLIWOŚCI FAL RADIOWYCH. JEśELI URZĄDZENIE NIE JEST ZAINSTALOWANE ORAZ UśYWANE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MOśE POWODOWAĆ SZKODLIWY WPŁYW NA KOMUNIKACJĘ RADIOWĄ. UśYTKOWANIE SPRZĘTU W BUDYNKU MIESZKALNYM MOśE POWODOWAĆ SZKODLIWĄ INTERFERENCJĘ, W TAKIM PRZYPADKU UśYTKOWNIK JEST ZOBOWIĄZANY DO ZMNIEJSZENIA ZAKŁÓCEŃ NA WŁASNY KOSZT. 2

3 Spis treści ROZDZIAŁ 1. PODSTAWOWE CECHY URZĄDZENIA ROZDZIAŁ 2. W KOMPLECIE ROZDZIAŁ 3. NAZWY I FUNKCJE 3.1 PRZEDNI PANEL 3.2 TYLNY PANEL ROZDZIAŁ 4. INSTALACJA 4.1 PODŁĄCZENIE NIEZALEŻNE ZASILANIE KAMERA MONITOR VGA (opcja) AUDIO USB ROZDZIAŁ 5. FUNKCJE 5.1 USTAWIENIA FABRYCZNE 5.2 PANEL PRZEDNI PRZYCISKI FUNKCYJNE WYŚWIETLANIE MULTI WYŚWIETLANIE PIP SEKWENCJA WYŚWIETLANIE TRIPLEX INFO O SYSTEMIE NAGRYWANIE WYSZUKIWANIE NAGRAŃ 5.3 PILOT ZDALNY FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO WYCISZENIE 6~ ~10 11~ ~ ~26 26~

4 Spis treści ZOOM CYFROWY PANORAMA KONTROLA PTZ BACKUP CD-RW BACKUP USB BACKUP ROZDZIAŁ 6. USTAWIENIA MENU 6.1 JĘZYK 6.2 USTAWIENIA SYSTEMU DYSKI TWARDE HASŁA NAZWA KANAŁU DATA/CZAS BRZĘCZYK I PTZ SYSTEM RESET 6.3 USTAWIENIA WYŚWIETLANIA KAMERY UKRYTE FUNKCJA PIP PARAMETRY KANAŁU TYP SYGNAŁU VIDEO SEKWENCJA KOLOR OBRAMOWANIA KANAŁ BEZ OBRAZU 6.4 ZDARZENIE CZAS NAGRYWANIA TYP WE ALARMOWEGO AKCJA NA ZDARZENIE WIDEODETEKCJA 6.5 USTAWIENIA NAGRYWANIA TYP PRĘDKOŚĆ JAKOŚĆ PRĘDKOŚĆ ODTWARZANIA WŁ. NAGRYWANIA AUDIO ~32 33~39 33~34 35~

5 Spis treści HARMONOGRAM 6.6 USTAWIENIA SIECIOWE ROZDZIAŁ 7. TERMINALE DO PODŁACZEŃ URZĄDZEŃ ZEWN. 7.1 RS WE/WY ALARMOWE I RS VGA (Opcja) 7.4 ETHERNET & USB ROZDZIAŁ 8. SPECYFIKACJE ROZDZIAŁ 9. INSTALACJA HDD I CD-RW 9.1 INSTALACJA HDD 9.2 INSTALACJA CD-RW 9.3 Lista Dysków HDD ROZDZIAŁ 10. KLIENT ZDALNY OPROGRAMOWANIE 10.1 WYMAGANIA SYSTEMOWE 10.2 PRZEPUSTOWOŚĆ 10.3 INSTALACJA KLIENTA ZDALNEGO 10.4 FUNKCJE 10.5 OPERACJE TRYB LIVE VIEW TRYB PLAY BACK TRYB DRIVE SCAN TRYB FILE PLAY TRYB CD PLAY ROZDZIAŁ 11. PYTANIA I ODPOWIEDZI ~59 59~ ~ ~ ~7 ~78 5

6 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWOWE CECHY URZĄDZENIA Operacje Bieżą żący podgląd, odtwarzanie, nagrywanie, transmisja w sieciach TCP/IP w tym samym czasie Podgląd bieżą żący z każdej kamery w czasie rzeczywistym Podgląd w trybie triplex (podgląd bieżą żący z 8 kanałów i odtwarzanie z 8 kanałów) Obsługa głowic szybkoobrotowych, 2 x zoom cyfrowy i 3x PIP Kontrola urządzenia poprzez pilot IR Ukrycie kamery Przyjazne i przejrzyste menu Odtwarzanie Odtwarzanie zarejestrowanego materiału w trybach: pełnoekranowym, quad, 6/8/9/13/16 Wyszukiwanie nagrań po dacie/czasie, liście zdarzeń Odtwarzanie nagrań z różnymi prędkościami. Nagrywanie Poziom jakości nagrań ustawiany przez użytkownika Prędkość zapisu ustawiana przez użytkownika Maksymalna prędkość zapisu: 100 obrazów na sekundę (PAL) Nagrywanie wg harmonogramu, alarmowe (w tym wideodetekcja), manualne Ustawienie rozmiaru zapisywanego obrazu (EACH / CIF) przez użytkownika Nagrywanie 1 kanału audio Praca w sieci TCP/IP Podgląd bieżą żący i odtwarzanie i nagrywanie dzięki dedykowanym oprogramowaniu Kontrola rejestratora poprzez klienta zdalnego Możliwość dostosowania wielkości strumienia do sieci 10/100Mbps Ethernet/ DSL 6

7 Audio Nagrywanie 1 kanału audio w czasie rzeczywistym Możliwość przypisania kanału audio do kanału video BACKUP Backup poprzez sieć TCP/IP za pomocą dedykowanego oprogramowania sieciowego CD-RW backup USB 2.0 backup Pozostałe Wbudowana funkcja Watchdog Wyjście S-Video Wejścia/wyjścia alarmowe, RS-485, RS-232 Wyjścia przelotowe Opcjonalne wyjście VGA UWAGA PAMIĘTAJ O OCHRONIE PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ Rejestratory cyfrowe CCTV jako elementy w znacznym stopniu naraŝone na uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi lub/i innego typu przepięciami, powinny być zabezpieczone dodatkowymi elementami ochrony przepięciowej. W kwestii doboru ww. urządzeń zapraszamy do konsultacji z Działem Technicznym: 7

8 CHAPTER 2. W KOMPLECIE 1. Rejestrator 2. Płyta CD z oprogramowaniem 3. Instrukcja obsługi 4. Pilot IR 6. Zasilacz 7. Przewód do zasilacza 8. Baterie 9. Śruby do mocowania dysków twardych 1. Rejestrator ZAWARTOŚĆ 2. Płyta CD z oprogramowaniem 3. Instrukcja instalacji i obsługi 4. Pilot IR 5. Przewód sieciowy TCP/IP 6. Zasilacz 7. Przewód do zasilacza 8. Baterie 9. Śruby do zamocowania dysków twardych 8

9 ROZDZIAŁ 3. NAZWY I FUNKCJE 3.1 PRZEDNI PANEL Wybór kanałów od 1 do 8 (16 w rejestratorze VODVR16T) Naciśnij przycisk przypisany do wybranego kanału aby wybrać podgląd pełnoekranowy podczas podglądu bieżącego lub w czasie odtwarzania materiału. Do nawigacji po menu używaj klawiszy Góra / Dół / Lewo / Prawo 2 ~ 5. Diody LED Na przednim panelu urządzenia znajdują się 4 diody wskazujące obecną pracę urządzenia. 2. POWER : identyfikacja pracy rejestratora 3. NET : Dioda aktywna oznacza połączenie zdalne z rejestratorem poprzez sieć TCP/IP Jeśli użytkownik podłączy się do rejestratora przez sieć TCP/IP w prawym, górnym rogu pojawi się ikona ( ) Podczas połączenia sieciowego dioda LED z podpisem NET zapali się. 4. PLAY : Włączona oznacza tryb odtwarzania nagrań przez rejestrator. 5. REC : Włączona oznacza tryb nagrywania przez rejestrator. 6. Odbiornik do pilota IR 7. MODE (MULTI) Przełącza do trybu bieżącego podglądu. Aby przełączać tryb wyświetlania 16KAN, 13KAN, 9KAN, 8KAN i 6KAN naciśnij przycisk kilkakrotnie. 8. PIP Przełącza podgląd do trybu PIP (obraz w obrazie). Przełączanie między trybami PIP przez kolejne naciskanie przycisku. 9. SEQ (AUTO) Włącza tryb przełączania sekwencyjnego 9

10 10. TRI (TRIPLEX) Uruchamia funkcję TRIPLEX pozwalającą na jednoczesny podgląd bieżący z 8 kamer oraz obraz odtwarzany z dysku twardego także z 8 kamer na tym samym ekranie. Naciśnij raz przycisk; na ekranie pojawią się obrazy z KAN1~KAN8 z bieżącym obrazem i odtwarzanym. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje przełączenie kanałów KAN9~KAN16. - Gdy przycisk TRI zostanie wciśnięty podczas bieżą żącego podglądu, bez uruchomionej funkcji odtwarzania, użytkownik zobaczy na ekranie jedynie obraz z 8 kamer z bieżącym podglądem. - Wciśnięcie przycisku w trybie odtwarzania, spowoduje wyświetlenie na ekranie obrazów z bieżącym podglądem z 8 kanałów i z obrazami odtwarzanymi także z 8 kanałów. 11. INFO (INFORMACJA) Informacja o systemie wyświetlana jedynie w czasie pracy rejestratora w podglądzie bieżą żącym. 12. Wymienna kieszeń HDD lub moŝliwa do zamontowania Nagrywarka CD Dysk moŝe słuŝyć jako rozszerzenie pojemności dysku instalowanego we wnętrzu rejestratora. (2 dyski twarde) 13. Cofnij ( ) Cztery prędkości przeglądania do tyłu. 14. PLAY ( ) / PAUSE (II) Do odtwarzania/wstrzymywania odgrywanych nagrań. 15. Faster Forward ( ) Sześć prędkości przeglądania do tyłu. 16. STOP ( ) Zatrzymanie odtwarzania nagrań. 17. RECORD Włączanie/wyłączanie procesu nagrywania. 18. WYSZUKIWANIE Wejście do listy nagrań. 19. ENTER Potwierdzenie wyboru. 20. MENU Wejście do menu. 21. USB 2.0 port Złącze służące do wykonywania kopii sekwencji vidoe oraz zrzutów stop-klatek. 22. BACKUP Wyzwolenie funkcji backup. Naciśnij i wybierz nośnik, na który ma być zapisana kopia materiału. 10

11 3.2 TYLNY PANEL [ 16KAN ] [ 8KAN ] 11

12 1. Wentylator 2. Włą łącznik 3. Wejście końcówki zasilacza wejść wizyjnych BNC 1Vp-p 75Ohm wyjść wizyjnych BNC 1Vp-p 75Ohm wyjścia przelotowe Wyjścia wizyjne umożliwiające ewentualne wykorzystanie obrazu wideo wchodzącego do systemu przez urządzenia trzecie, zewnętrzne. 6. Wejście/wyjście audio 7. USB Port RS-232 (złą łącze 9 Pin owe D-Sub) 9. Wejścia/wyjścia alarmowe i port RS-485 (złą łącze 25 Pin owe D-Sub) Służy do komunikacji z np. czujkami alarmowymi, centralą alarmową, głowicami szybkoobrotowymi. 10. Wyjście S-Video 11. Terminal LAN Złącze RJ-45 umożliwia podłączenie do sieci LAN lub Internet. 12. Złą łącza wyjść monitorowych (BNC) Służą do podłączenia monitorów CCTV. Istnieje także możliwość podłączenia także magnetowidu do backupu. 13. Wyjście VGA (opcja) Wyjście wizyjne dla monitorów komputerowych 12

13 ROZDZIAŁ 4. INSTALACJA 4.1 PODŁĄ ŁĄCZENIE NIEZALEŻNE ZASILANIE * Podłącz do urządzenia zasilacz dołączony do urządzenia. * Przełącz włącznik zasilania na tylnym panelu rejestratora KAMERA 16 Kamer... * Podłącz żeńską końcówkę złącza BNC do wybranego złącza BNC w szeregu VIDEO IN 13

14 4.1.3 MONITOR * Podłącz monitor z żeńską końcówką BNC do złącz monitorowych * Podłącz męską końcówkę DIN do wyjścia monitorowego S-VIDEO [ S-VIDEO ] [ Monitor Główny ] VGA (Opcja) [ Monitor komputerowy ] * Podłącz komputer komputerowy do złącza VGA D-SUB umieszczoną w rejestratorze. 14

15 4.1.5 AUDIO Wejście liniowe audio Głośniki + przedwzmacniacz Monitor * Wejście Audio - AUDIO IN : Podłącz wejście typu Jack z urządzenia zbierającego dźwięki (np. mikrofon) do wejścia AUDIO IN znajdującego się na tylnym panelu urządzenia. Nie zapomnij wzmocnić sygnału audio. * Wyjście Audio - AUDIO OUT : Podłącz urządzenie emitujące dźwięki ze złączem typu Jack (np. głośniki, lub monitor z wbudowanym głośnikiem). Uwaga Wejścia i wyjścia ADUIO w rejestratorze nie posiadają elementów wzmacniających sygnał. Dlatego też podłączenie mikrofonu bez stosowania przedwzmacniacza spowoduje brak nagrania dźwięku. Aby nagrać poprawnie dźwięk audio w ustawieniach w menu należy włączyć funkcję zapisu audio. Jako że audio jest powiązane ściśle z wybraną kamerą, wymagane jest ażeby podczas odtwarzania na ekranie był wyświetlany obraz z danej kamery, gdzie zostało przypisane audio, w trybie pełnoekranowym, by zapis dźwięku mógł zostać odsłuchany. 15

16 4.1.6 USB (USB 2.0 port) * Port USB służy do podłączenia przenośnego narzędzia z modułem pamięci by wykonać szybką kopię obrazu z zapisu. Uwaga Jak zrobić backup przez USB Szczegóły dotyczące wykonywania backup ów przez USB znajdują się na stronie

17 ROZDZIAŁ 5. FUNKCJE 5.1 USTAWIENIA FABRYCZNE Menu Główne Language (język) System Setup (ustawienia systemowe) Display Setup (ustawienia wyświetlania) Event Setup (ustawienia zdarzeń) Record Setup (ustawienia zapisu) Network Setup (ustawienia sieciowe) English (angielski) HDD Setup Overwrite (nadpis) (ustawienia dysku twardego) Record OSD (nagrywanie napisów) Password Setup Select (wybór) (ustawienie hasła) Input (hasło wprowadzone) Channel Name Setup Live (podgląd) (Ustawienie kanałów) PB (odtwarzanie) Live (podgląd) Date / Time Setup PB (odtwarzanie) (ustawienie daty i czasu) Type (format) PAN / TILT (protokół) PTZ Speed (prędkość sterowania) Beep & PTZ Setup Baud Rate (prędkość połączenia RS) Ustawienia brzęczyka i PTZ Record Beep (dźwięk nagrywania) HDD Fail (uszkodzenie dysku) Blank Channel Setup (ust. kan.pust) CH1 ~ CH16 (kan1~16) Main (obraz główny) PIP Channel Setup Sub 1 (obraz PIP1) (ustawienie funkcji PIP) Sub 2 (obraz PIP2) Sub 3 (obraz PIP3) Adjust Channel Setup (ustawienie kanałów) Sequence (sekwencja) Boundary (obramowanie) Blank (tło pustego kanału) Rec. Time (czas nagrania) Sensor In (typ sensora) Event Action (reakcja na zdarzenie) Motion Setup (ustawienia wideodetekcji) Type (typ) Rec. Speed (prędkość) Quality (jakość) PB Speed (prędkość odtw) Channel Enables (aktywne kan) Audio Setup (ust audio) Schedule Setup (harmonogram) Bypass (ochrona hasłem) Network ID Password (hasło) 17 ON ON OFF 1111 ON ON ON ON YY/ MM/ DD PELCO-D BPS ON ON OFF CH 1 (kan1) CH 2 (kan2) CH 3 (kan3) CH 4 (kan4) Channel (kanał) CH 1 CON (kontrast) 50 HUE (odcień) 50 BRI (jasność) 50 COL (kolor) 50 1 sec White (biały) Blue (niebieskie) 30 sec N.O Alarm Out (wyj alarm) ON Sensor BEEP + OSD (dźwięk + napis) Video Loss (zanik sygnału) OSD (napis) Motion (wideodetekcja) OFF Channel (kanał) CH 1 Sensitivity (czułość) 9 Area (strefa) Full (cały kadr) EACH 60 F/S Level 3 AUTO CH1 ~ CH16 ON Channel (kanał) CH 1 Display (wyświetlanie) ON Schedule (harmonogram) OFF Day (dzień) Daily OFF

18 5.2 PANEL PRZEDNI PRZYCISKI FUNKCYJNE WYŚWIETLANIE W TRYBIE MULTI Wyświetlanie w trybie Multi oznacza podział ekranu 4x4 wyświetlając tym samym 16 obrazów z kamer. Aby wyświetlić podział 4x4 naciśnij przycisk MULTI na przednim panelu rejestratora. Naciskając powtórnie przycisk MULTI można zmienić wyświetlanie w formatach 13 KAN / 9 KAN / 8 KAN / 6 KAN. [ Tryb 13 KAN] [Tryb 9 KAN] [ Tryb 8 KAN] [ Tryb 6 KAN] 18

19 5.2.2 WYŚWIETLANIE PIP Wyświetlanie w formacie PIP (ang. picture in picture obraz w obrazie) jest możliwe poprzez naciśnięcie przycisku PIP na przednim panelu rejestratora. Funkcja PIP umożliwia uzyskanie podglądu do 4 kanałów gdzie 1 z nich jest eksponowany na pełnym ekranie a pozostałe na niego nanoszone. Umożliwia to pełniejszą uwagę strategicznych miejsc zainstalowania kamer. Poprzez naciskanie przycisku PIP można zmieniać podziały obrazu w obrazie. By wyjść z funkcji PIP naciśnij przycisk MULTI. [ 1PIP ] [ 2 PIP ] [ 3 PIP ] 19

20 5.2.3 WYŚWIETLANIE SEKWENCYJNE Po wybraniu trybu przeglądania sekwencyjnego na ekranie głównego monitora będą przełączane pełnoekranowe obrazy ze wszystkich kamer oraz jako ostatni tryb MULTI. Przełączanie sekwencyjne będzie trwało do momentu naciśnięcia przycisku MULTI przez użytkownika. Rejestrator nie będzie wyświetlał obrazów z kanałów, gdzie kamery są nie podłączone. Podczas przełączania sekwencyjnego w lewym, górnym rogu ekranu będzie wyświetlony napis AUTO informujący o czynnej sekwencji. [ KAN 1 ] [ KAN 2 ] [ KAN 3 ] Wskazanie na aktywny tryb przełączania sekwencyjnego. [.] [ Tryb MULTI ] [ KAN 16 ] [ KAN 15] 20

21 5.2.4 WYŚWIETLANIE W TRYBIE TRIPLEX Rejestratory VODVR08T oraz VODVR16T są urządzeniami pracującymi w trybie TRIPLEX (jednoczesne odtwarzania, nagrywanie, praca w sieci). [ 16KAN Odtwarzanie] - Naciśnij przycisk TRI na przednim panelu rejestratora podczas trybu odtwarzania nagrań, a na ekranie pojawi się 8 obrazów w procesie odtwarzania oraz 8 obrazów z bieżą żącego podglądu. - Naciśnij przycisk TRI trzy razy a system powróci do normalnego trybu odtwarzania. - By przełączyć się do pozostałych kanałów 9~16 naciśnij przycisk MULTI ponownie lub przyciski góra/dół na pilocie IR. - Przyciśnięcie przycisku przypisanego do konkretnego kanału spowoduje wyświetlanie obrazu z wybranej kamery w trybie pełnoekranowym. - By wyjść do podglądu bieżącego naciśnij przycisk MULTI lub TRI. [ Tryb Triplex -1] [ Tryb Triplex -2] Data/Czas w kolorze białym oznaczają czas bieżący systemu Date/Czas w kolorze zielonym oznaczają czas odtwarzanego materiału 21

22 [ Bieżący podgląd 16KAN] - Naciśnięcie przycisku TRI podczas podglądu bieżącego spowoduje przejście w tryb wyświetlania triplexowego z czarnymi polami obrazów do odtwarzania na dole ekranu, ze względu na brak uruchomienia procesu odtwarzania. - Naciśnij przycisk TRI trzy razy by przejść w tryb podglądu bieżą żącego. - Przyciśnięcie przycisku przypisanego do konkretnego kanału spowoduje wyświetlenie obrazu z wybranej kamery w trybie pełnoekranowym. - By wyjść do podglądu bieżącego naciśnij przycisk MULTI lub TRI. [ Tryb Triplex - 1 ] [Tryb Triplex - 2 ] Czarne pola wskazują na brak uruchomionego procesu odtwarzania. 22

23 5.2.5 INFORMACJA O SYSTEMIE Zakładka INFORMATION zawiera informacje dotyczące systemu, zainstalowanych dysków, nagrywarek CD-RW, pamięci USB oraz wersję oprogramowania systemu. Zakładka wyświetlana w trybie bieżącego podglądu poprzez naciśnięcie przycisku INFO na przednim panelu rejestratora. 1) MASTER - Model : Informacja o zainstalowanym dysku MASTER - Size : Wielkość zainstalowanego dysku MASTER - Rec. : Zużycie miejsca na dysku MASTER przez nagrania - Over : Krotność nadpisu danych na dysku MASTER od dnia jego zainstalowania w systemie 2) SLAVE - Model : Informacja o zainstalowanym dysku SLAVE - Size : Wielkość zainstalowanego dysku SLAVE - Rec. : Zużycie miejsca na dysku SLAVE przez nagrania - Over : Krotność nadpisu danych na dysku SLAVE od dnia jego zainstalowania w systemie 3) CD-RW - Informacja dotycząca zainstalowanego w systemie napędu CD-RW 4) USB DRIVE - Detekcja oraz wielkość pamięci USB zainstalowanej w systemie. 5) Version (VER 1.073B) - Wersja bieżącego oprogramowania rejestratora. By wyjść z zakładki INFORMATION naciśnij przycisk INFO. 23

24 5.2.6 NAGRYWANIE Po naciśnięciu przycisku REC na przednim panelu rejestratora na ekranie pojawi się w prawym, dolnym rogu zielony napis REC, co oznaczać będzie, że system jest w procesie nagrywania. - MA-REC : Nagrywanie na dysku MASTER - SL-REC : Nagrywanie na dysku SLAVE By zakończyć proces nagrywania naciśnij przycisk REC ponownie. 2. Ta pozycja oznacza, że funkcja odtwarzania jest aktywna. - MA-PLAY : Odtwarzanie materiału z dysku MASTER - SL-PLAY : Odtwarzanie materiału z dysku SLAVE 3. Oznacza aktywność kanału audio oraz nr kanału video z przypisanym do niego kanałem audio. Domyślnie audio przypisane jest do kanału 1. Użytkownik może przypisać audio do dowolnego kanału rejestratora. Uwaga * Nagrywanie wg harmonogramu Jeśli nagrywanie wg harmonogramu zostało aktywowane, nagrywanie rozpocznie się automatycznie wg ustawień użytkownika. (Opis ustawiania nagrywania wg harmonogramu na stronie 57.) 24

25 5.2.7 WYSZUKIWANIE I ODTWARZANIE NAGRAŃ Tryb pracy Triplex oznacza, że użytkownik może odtwarzać zarchiwizowane nagrania bez potrzeby zatrzymywania procesu nagrywania. Naciśnij przycisk SEARCH na przednim panelu rejestratora. Używając przycisków Góra/Dół możesz nawigować między pozycjami menu, a używając klawiszy Prawo/Lewo przechodzić po stronach listy nagrań. Aby odtworzyć nagranie, ustaw kursor na wybranej pozycji i naciśnij przycisk ENTER. Rejestrator rozpocznie odtwarzanie. Zatrzymanie procesu odtwarzania poprzez naciśnięcie przycisku STOP WYSZUKIWANIE NAGRAŃ WG LISTY CZASÓW NAGRAŃ 1) Naciśnij przycisk SER na przednim panelu rejestratora. 2) Wybierz Date/Time List Search używając przycisków Góra/Dół i naciskając ENTER 3) Wybierz nośnik nagrań MASTER lub SLAVE przez naciśnięcie przycisku SER. 4) Wybierz wybraną pozycję z listy nagrań i naciśnij ENTER. 5) Sprawdź poprawność wyboru i naciśnij ENTER 6) System rozpocznie odtwarzanie nagrań. * Wyjście z Menu po naciśnięciu przycisku MENU. 25

26 WYSZUKIWANIE NAGRAŃ Z LISTY ZDARZEŃ 1) Naciśnij przycisk SER na przednim panelu rejestratora. 2) Wybierz Event List Search używając przycisków Góra/Dół i naciskając ENTER 3) Wybierz nośnik nagrań MASTER lub SLAVE przez naciśnięcie przycisku SER. 4) Wybierz wybraną pozycję z listy nagrań i naciśnij ENTER. 5) Sprawdź poprawność wyboru i naciśnij ENTER 6) System rozpocznie odtwarzanie nagrań. * Wyjście z menu po naciśnięciu przycisku MENU WYSZUKIWANIE PO DACIE I CZASIE 1) Naciśnij przycisk SER na przednim panelu rejestratora. 2) Wybierz Date / Time Search przez użycie przycisków Góra/Dół i naciśnięcie ENTER. 3) Wybierz nośnik nagrań MASTER lub SLAVE przez użycie przycisku ENTER. 4) Wybierz datę i czas przez użycie przycisków Góra/Dół i naciśnięcie przycisku ENTER. 5) System rozpocznie odtwarzanie. * Aby wyjść z menu naciśnij przycisk MENU. 26

27 5.3 PILOT ZDALNEGO STEROWANIE FUNKCJE PILOTA IR REC (Nagrywanie) 2. Wyciszenie 3. KAN~KAN10 (Wybór kanału) 4. Zoom (2x2 zoom cyfrowy) 5. INFO (Informacja) 6. MENU 7. Multi 8. PIP 9. Auto (Sekwencja) 10 Lewo 11 Góra 12 Prawo 13 Dół 14. ENTER 15. All (Menu wyszukiwania nagrań) 16. Time (Wyszukiwanie po dacie i czasie) 17. List (Wyszukiwanie po liście dat) 18 Stop 19. REW (x2, x4, x8, x16 przewijanie w tył) 20. FF (x2, x4, x8, x16, x32, x64 przewijanie w przód) 21 Odtwarzanie 22. II Pause 23. P.B (Odtwarzanie) 24. TRI (Tryb Triplex) 25. Panorama 26. P/T (Pan/Tilt) 27. Z/F (Zoom/Focus) 28. CD-RW Backup 29. USB Backup 27

28 5.3.2 WYCISZENIE Możliwe jest wyciszenie głosu podczas oglądania obrazów poprzez naciśnięcie przycisku MUTE na pilocie IR. 1) Naciśnij przycisk MUTE podczas bieżącego podglądu lub odtwarzania materiału. 2) W prawym, górnym rogu znajduje się zielona ikona, wskazująca na aktywny kanał audio. Po wciśnięciu przycisku MUTE ikona zmieni się szary symbol. 3) Dźwięk zostanie wyciszony. * By powrócić do odtwarzania dźwięku naciśnij MUTE jeszcze raz. 28

29 5.3.3 ZOOM CYFROWY Użytkownik może powiększyć wybrany obszar obrazu 2x używając funkcji zoomu cyfrowego. Ta funkcja może być stosowana w każdym trybie pracy rejestratora. Funkcja ta jest dostępna jedynie z pilota IR. 1) Wybierz obraz z dowolnego kanału w trybie pełnoekranowym. 2) Naciśnij przycisk zoomu na pilocie. 3) Wybierz strefę przez naciskanie przycisków lewo/prawo/góra/dół na pilocie IR. Naciśnij przycisk zoom ponownie. Znak potwierdzający pracę w trybie zoomu cyfrowego. 4) Powiększenie wybranej strefy dwukrotnie. 5) Aby opuścić tryb powiększenia cyfrowego naciśnij ponownie przycisk zoomu na pilocie. 29

30 5.3.4 PANORAMA Funkcja panoramy umożliwia monitoring każdego kanału w podziale 4x4 podczas procesu odtwarzania. 1) Wybierz i odtwórz wybrane nagrania z listy nagrań. 2) Naciśnij przycisk PANORAMA na pilocie. 3) Wybierz wybrany kanał przez ponowne naciśnięcie przycisku PANORAMA. 4) Aby opuścić funkcję panoramy naciśnij przycisk MULTI. Uwaga * Naciśnij przycisk PANORAMA ponownie podczas pracy w trybie PANORAMA, a powrócisz do trybu odtwarzania. By wyjść z trybu odtwarzania naciśnij przycisk STOP. 30

31 5.3.5 KONTROLA PTZ Sterownik do głowic szybkoobrotowych zaimplementowany w rejestratorze umożliwia sterowanie głowicami Funkcje PTZ 1) Tryb wyświetlania 4x4 Symbol potwierdza aktywność funkcji PTZ. 1. Najpierw wciśnij przycisk P/T na pilocie. 2. Wybierz kanał przez naciśnięcie przycisku przypisania do kanału. 3. Steruj kamerą używając przycisków Góra/Dół/Prawo/Lewo. 4. Aby wyjść z funkcji sterowania kamerą naciśnij przycisk P/T, a znak P/T zniknie z ekranu. 2) Tryb pełnoekranowy Symbol potwierdza aktywność funkcji PTZ. 1. Wpierw, wybierz kanał w trybie pełnoekranowym, do którego została podłaczona kamera PTZ. 2. Naciśnij przycisk P/T na pilocie. 3. Steruj kamerą używając przycisków Góra/Dół/Prawo/Lewo. 4. Aby wyjść z funkcji sterowania kamerą naciśnij przycisk P/T, a znak P/T zniknie z ekranu. 31

32 Funkcja zoomu/ostrości 1) Tryb wyświetlania 4x4 Symbol potwierdza aktywność funkcji Z/F. 1. Wpierw, naciśnij przycisk Z/F na pilocie IR. 2. Wybierz kanał przez naciśnięcie przycisku przypisania do kanału. 3. Steruj kamerą używając przycisków Góra/Dół/Prawo/Lewo. 4. Aby wyjść z funkcji sterowania kamerą naciśnij przycisk Z/F, a znak Z/F zniknie z ekranu. 2) Tryb pełnoekranowy Symbol potwierdza aktywność funkcji Z/F. 1. Wpierw, wybierz kanał w trybie pełnoekranowym, do którego została podłączona kamera PTZ. 2. Naciśnij przycisk Z/F na pilocie IR 3. Steruj kamerą używając przycisków Góra/Dół/Prawo/Lewo. 4. Aby wyjść z funkcji sterowania kamerą naciśnij przycisk Z/F, a znak Z/F zniknie z ekranu. 32

33 5.3.6 BACKUP * * Tylko w przypadku zainstalowanego napędu CD-RW w rejestratorze CD-RW BACKUP 1. Włóż czystą płytę CD do napędu zainstalowanego w rejestratorze. Wybierz listę nagrań i odtwórz nagranie. Naciśnij przycisk Backup i wybierz CD-RW. Na ekranie pojawi się bieżący czas i czas odtwarzanego materiału. 2. Naciśnij przycisk ENTER Zatrzymany zostanie proces odtwarzania, a na ekranie pojawi się komunikat CD-RW backup checking. 3. Powiadomienie o gotowości wykonania kopii zapasowej zostanie potwierdzone wyświetleniem napisu Ready na ekranie. Naciśnij przycisk Enter rozpoczynając proces przygotowawczy do wykonania backup CD-RW, na ekranie pojawi się napis Setting. 33

34 4. Napis Burning pojawiający się na ekranie wskazuje na proces wypalania kopii zapasowej na dysku CD. Proces wypalania uaktualni czas zapisu. Proces backupu można zatrzymać poprzez naciśnięcie przycisku BACKUP lub CD backup na pilocie w dowolnym momencie procesu backupu. 5. Gdy pojawi się na ekranie napis Stopping - Closing oznaczać to będzie zakończenie procesu backupu. Proces odtwarzania zostanie zatrzymany. Uwaga Wypalenie płyty 700MB zajmuje maksymalnie 30 min. 6. Wypalona płyta CD automatycznie zostanie wysunięta z napędu a na ekranie pojawi się napis Close. Uwaga W przypadku gdyby rozmiar pliku do backupu byłby większy od pojemności płyty, możesz kontynuować zapis kopii zapasowej wkładając do napędu kolejną czystą płytę CD. Włóż nową płytę CD do napędu w rejestratorze i naciśnij przycisk Enter. Backup będzie kontynuowany. 7. By opuścić menu wykonywania kopii zapasowej, naciśnij przycisk backup. Naciśnięcie przycisku odtwarzania, rozpocznie odgrywanie materiału od momentu jego zatrzymania By powrócić do podglądu bieżącego naciśnij przycisk STOP Uwaga Jak odtworzyć materiał z dysku CD? Można odtworzyć materiał korzystając z oprogramowania Network Viewer dołączonego do rejestratora. Więcej informacji na stronie

35 USB BACKUP 1) Video File Backup 1. Włóż do portu USB na przednim panelu rejestratora nośnik pamięci Flash. Wykrycie go powinno zająć nie więcej niż 5 sek. Możesz sprawdzić czy czytnik został prawidłowo rozpoznany wchodząc w zakładkę informacji o systemie. Sformatuj nośnik przed zainstalowaniem go w Uwaga rejestratorze Nośnik musi być sformatowany w systemie plików FAT Wybierz nagranie i odtwórz je Odtwarzanie odbywa się w formacie CIF dla każdego kanału. 3. Aby uruchomić funkcję backup na USB naciśnij przycisk backup na przednim panelu rejestratora lub pilocie IR. Wybierz pozycję USB i naciśnij przycisk Enter. 35

36 4. Nastąpi zatrzymanie odtwarzania a na ekranie pojawi się napis USB backup checking. 5. Następnie na ekranie pojawi się napis Ready informujący o gotowości do wykonania kopii zapasowej nagrania. 6. Naciśnij przycisk Enter, co rozpocznie proces backupu. Na ekranie pojawi się napis Backup.. Możesz zatrzymać proces backupu poprzez naciśnięcie przycisku backup na rejestratorze lub pilocie IR. 7. By zatrzymać proces backupu naciśnij przycisk backup ponownie. Nastąpi zatrzymanie procesu backup a na ekranie pojawi się komunikat Close. Nastąpi zatrzymanie procesu odtwarzania. Proces zamykania backupu może zająć ponad 1 min. Uwaga Rejestrator może wyłą łączyć się samoistnie gdy pamięć flash podłą łączona do złą łącza USB zostanie usunięta podczas procesu backupu. 36

37 8. By wyjść z Menu backup naciśnij przycisk backup. Naciskając przycisk odtwarzania system rozpocznie odgrywanie nagrań. By powrócić do bieżącego podglądu naciśnij przycisk Stop. 9. Na pamięci USB znajdziesz plik. M dvr - M oznacza plik video oznacza rok / miesiąc / dzień oznacza godziny / minuty / sekundy oznacza nr zachowanego pliku. -.dvr oznacza zapis pliku w kompresji MJPEG. Uwaga E dvr - E oznacza błąd, który powstał podczas procesu backupu. Plik ten nie nadaje się do odtworzenia. Uwaga Jak odtworzyć plik z pamięci USB? Można odtworzyć materiał korzystając z oprogramowania Network Viewer dołączonego do rejestratora. Więcej informacji na stronie 75. U W A G A! - JEŚLI PAMIĘĆ USB ZOSTANIE USUNIĘTA PRZEDWCZEŚNIE LUB PODCZAS PROCESU BACKUPU, REJESTRATOR MOŻE SIĘ WYŁACZYĆ, LUB TRWALE USZKODZIĆ. 37

38 2) Kopiowanie pojedynczych obrazów 1. Włóż nośnik USB do przedniego złącza USB. Rozpoznanie nośnika zajmie max. 5 sek. Możesz sprawdzić czy czytnik został prawidłowo rozpoznany wchodząc w zakładkę informacji o systemie. Sformatuj nośnik przed zainstalowaniem go w Uwaga rejestratorze Nośnik musi być sformatowany w systemie plików FAT Wybierz nagranie. Wybierz kanał i ustaw go w trybie pełnoekranowym 3. Naciśnij przycisk Backup. Na dole ekranu pojawi się napis USB STILL po czym zniknie. Obraz został zapisany na pamięci USB. 38

KPD-1601 KPD-801 KPD-401

KPD-1601 KPD-801 KPD-401 REJESTRATOR CYFROWY modele: KPD-1601 KPD-801 KPD-401 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Wszystkie niżej wymienione wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia należy przeczytać przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

DRE-S0931, DRE-S1631

DRE-S0931, DRE-S1631 Instrukcja obsługi Cyfrowych rejestratorów 16 i 9 kanałowych serii: DRE-S0931, DRE-S1631 Dystrybutor: ul. Jutrzenki 94; 02-230 Warszawa; i Zgodność CE OSTRZEŻENIE DLA INSTALATORÓW: UPOWAŻNIENIE DO INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (M_Ver. 1.2_HD(20100914)) Kompresja Video H.264 Rejestrator Cyfrowy HD-SDI O instrukcji Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Rejestrator cyfrowy AVC 777W INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA UWAGA! Niniejsze tłumaczenie instrukcji jest własnością firmy Powielanie jej w całości oraz fragmentów bez zgody właściciela jest zabronione. Data tłumaczenia:

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN)

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR SIMTEC 916T i 908T i 904T INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR

Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR Autonomiczny cyfrowy rejestrator wideo H.264 Pentaplex Model: VEDVR 2304B / VEDVR 2308B Wersja: 1.0 Kwiecień 2011 ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Kluczowe cechy rejestratora... 6 2 Zawartość pudełka... 7 3 Panel przedni rejestratora... 8 4 Panel tylny rejestratora... 9 5 Pilot zdalnej

Bardziej szczegółowo

RC-4300D RC-4300WD 1

RC-4300D RC-4300WD 1 RC-4300D RC-4300WD 1 WSTĘP. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA. WYJAŚNIENIA SYMBOLI Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą działania lub serwisowania urządzenia zawartą w literaturze dotyczącą

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/84 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/84 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy 4-kanałowy

Rejestrator cyfrowy 4-kanałowy Rejestrator cyfrowy 4-kanałowy AVC 773W INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA UWAGA! Niniejsze tłumaczenie instrukcji jest własnością firmy Powielanie jej w całości oraz fragmentów bez zgody właściciela jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760 i AVC-761 Instrukcja użytkownika Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717. Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ

REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717. Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ 207Z REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717 Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/80 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/80 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Rejestratory 4-kana4 kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 Instrukcja użytkownikau ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Rejestrator cyfrowy wizji 8 kanałów VEDVR2308 ul. Jutrzenki 94, 02-230 i Warszawa, www.volta.com.pl Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, przeczytaj całą instrukcję oraz zwróć uwagę na ostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST

DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST Instrukcja Obsługi DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST Pentapleks H.264 Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.1 tel. 22 572 90 20, fax. 22

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video SLIM - 0842H SLIM - 0411H O instrukcji Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji. Prosimy

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

4 CH MPEG- 4 DVR. Instrukcja obsługi Rejestratorów cyfrowych CPD 501,560,561. Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed instalacją sprzętu.

4 CH MPEG- 4 DVR. Instrukcja obsługi Rejestratorów cyfrowych CPD 501,560,561. Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed instalacją sprzętu. 4 CH MPEG- 4 DVR Instrukcja obsługi Rejestratorów cyfrowych CPD 501,560,561 Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed instalacją sprzętu. Ważne dla bezpieczeństwa! UWAGA! Ryzyko porażenia prądem UWAGA:

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Spis treści... 2 2. Informacje ogólne i ostrzeżenia...5 3. Zawartość opakowań rejestratorów...7 3.1. Podstawowa

Bardziej szczegółowo

v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji

v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji rejestratorów cyfrowych renomowanej firmy: Model: HB7104X3-LC HB7104X3-LH HB7108X3-LC HB7116X3-LH HB7016X3-LH Str.1 Funkcjonalność: algorytm kompresji wideo H.264,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI AVC-790 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego uŝytku. WAśNE OSTRZEśENIA UWAGA! RYZYKO PORAśENIA ELEKTRYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo