Słownik pojęć sieciowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Słownik pojęć sieciowych"

Transkrypt

1 Słownik pojęć sieciowych A ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) Technologia cyfrowej linii telefonicznej, pozwalająca na połączenie z Internetem. Nazywa się asymetryczną, gdyż połączenie tam odbywa się z szybkością 64 Kb/s, a stamtąd do 6 Mb/s. Alias Nazwa umowna, pseudonazwa, pseudonim. Protokół tłumaczenia adresu - protokół zmieniający adresy IP na adresy fizyczne w sieci. Jest jednym z wielu składników zestawu ARP (Address Resolution Protocol) protokołów TCP/IP i odgrywa główną rolę w procesie, w wyniku którego pakiet danych zaadresowany do konkretnego komputera w Internecie trafi do właściwego adresata. ATM (Asynchronous Transfer Mode) Szerokopasmowa technologia przesyłania informacji siecią komputerową, zapewniająca komunikację multimedialną czyli zintegrowane przesyłanie strumieni danych, wideo i audio. B Backbone network Sieć szkieletowa, sieć podstawowa - sieć centralna, do której dołączone są inne sieci. Backbone node Węzeł podstawowy, węzeł główny. 10Base-T (10 Mbps Baseband twisted pair cable) 10Base-F (10 Mbps Baseband fiber optics cable) 10Base 2 (10 Mbps Baseband 2) Okablowanie sieci Ethernet w postaci dwużyłowej skrętki, o szybkości transmisji do 10 Mb/s i zasięgu do 100 m. Okablowanie sieci Ethernet w postaci kabla światłowodowego, o szybkości transmisji do 10 Mb/s i zasięgu do 4500 m. Okablowanie sieci Ethernet w postaci cienkiego kabla koncentrycznego, o szybkości transmisji do 10 Mb/s i zasięgu do 185 m.

2 10Base 5 (10 Mbps Baseband 5) Okablowanie sieci Ethernet w postaci grubego kabla koncentrycznego, o szybkości transmisji do 10 Mb/s i zasięgu do 500 m. 100Base-T ( Mbps Baseband T Mbps Baseband twisted pair cable) 1. Standard osprzętu szybkiej lokalnej sieci komputerowej, o szybkości transmisji do 100 Mb/s i zasięgu do 205 m, realizowany przez trzy warstwy fizyczne modelu OSI: 100Base- T4, 100Base-TX, 100Base-FX. 2. Okablowanie sieci Ethernet w postaci dwużyłowej skrętki nieekranowanej, o szybkości transmisji do 100 Mb/s. 100Base-FX (100 Mbps Baseband FX) Okablowanie sieci Fast Ethernet w postaci kabla światłowodowego, o szybkości transmisji do 100 Mb/s i zasięgu do 2000 m. 10Base-TX (100 Mbps Baseband TX) Okablowanie sieci Fast Ethernet w postaci dwużyłowej skrętki nieekranowanej lub ekranowanej klasy 5, o szybkości transmisji do 100 Mb/s i zasięgu do 205 m. 100Base-T4 (100 Mbps Baseband T4) Okablowanie sieci Fast Ethernet w postaci czterech par nieekranowanej skrętki klasy 3, 4 lub 5, o szybkości transmisji do 100 Mb/s i zasięgu do 205 m. 100Base-VG Wspólna propozycja firm Hewlett-Packard i AT&T dotycząca budowy Fast Ethernet, działającego z szybkością 100 Mb/s. Będzie wykorzystywała cztery pary kabli 10Base-T klasy 5 zarówno do nadawania, jak i do odbierania informacji, w przeciwieństwie do współczesnych systemów, w których jedna para jest wykorzystywana do nadawania, a druga do odbierania. 100VG-AnyLAN Standard osprzętu szybkiej lokalnej sieci komputerowej, korzystający z metody dostępu DPAM, o szybkości transmisji do 100 Mb/s. Połączenia wykonywane są w postaci czterożyłowej skrętki klasy 3 (zasięg do 150 m) lub 5 (zasięg do 205 m) oraz dwużyłowej skrętki ekranowanej i kabla światłowodowego.

3 C CDSL (Consumer Digital Subscriber Line) Technologia cyfrowej linii telefonicznej (znana jako Lite DSL), pozwalająca na zrealizowanie połączenia do abonenta z szybkością 1Mb/s ( w przeciwną stronę nie przekracza 128 Kb/s). W odróżnieniu od innych technologii DSL, integrujących głos z przekazem danych, Lite DSL nie potrzebuje wydzielonej przystawki abonenckiej (set-top-box) do jednoczesnej transmisji mowy i danych. Cecha ta umożliwia instalację produktów CDSL u abonenta bez wymaganej zgody lokalnego urzędu telekomunikacyjnego. CIR (Committed Information Rate) 1. Umowny wskaźnik informacji (w sieci Frame Relay - średnie obciążenie połączenia). 2. Zobowiązana szybkość przesyłania informacji (przez łącze wirtualne). D DCE (1. Data capture environment. 2. Data communications equipment. 3. Distributed computer environment. 4. Distributed computing environment.) 1. Środowisko zbierania (i przechowywania) danych. 2. Wyposażenie do transmisji danych, urządzenie komunikacyjne (transmisji danych). 3. Rozproszone środowisko komputerowe. 4. Środowisko przetwarzania rozproszonego. DNS (Domain Name Service) Baza danych pracująca online, która wiąże internetowe adresy IP (np ) z czytelnymi dla człowieka nazwami domenowymi, na przykład bingo.ppsat.pl. Baza ta nie znajduje się na żadnym konkretnym komputerze, lecz jest rozproszona na tysiącach serwerów nazw, znajdujących się w Internecie. DTE (Data terminal equipment) E Ekstranet Urządzenie końcowe (transmisji danych). Połączenie sieci lokalnej (np. centrali firmy) z innymi sieciami lokalnymi (np. oddziałami firmy).

4 Ethernet Technologia przekazów sieciowych (również nazwa sieci komputerowej) o szybkości transmisji nie mniejszej niż 10 Mb/s. Wprowadzona przez firmę Xerox Company w 1975 r., a następnie rozwinięta w 1980 r. przez firmy DEC i Intel. E1 Linia typu E1. Stosowana w Europie linia transmisji danych w sieciach telekomunikacji cyfrowej o szybkości do 2,048 Mb/s. F Fast Ethernet Szybki Ethernet - technologia przekazów sieciowych (również nazwa sieci komputerowej) o szybkości nie mniejszej niż 100 Mb/s. Jest modyfikacją standardu Ethernet. FDMA (Frequency Division Multiple Access) FR (Frame Relay) Wielodostęp z podziałem częstotliwości. Sieć pakietowa, także urządzenia dostępowe tej sieci używane w szybkich, cyfrowych sieciach teleinformatycznych. Pakietowa sieć transmisyjna FR z przełączaniem pakietów funkcjonuje na łączach cyfrowych wysokiej jakości, niskiej stopie błędu, ze zmienną przepływnością informacji o szybkościach: 56 kb/s, 64 kb/s, 256 kb/s, 1544 kb/s, 2048 kb/s i 45 kb/s. G Gigabit Ethernet Technologia przekazów sieciowych (również nazwa sieci komputerowej) o szybkości nie mniejszej niż 1000 Mb/s. Jest modyfikacją standardu Ethernet. H HDSL (High Digital Subscriber Line) Technologia cyfrowej linii telefonicznej, pozwalająca na połączenie z siecią Internet z szybkością 2 Mb/s w obydwu kierunkach, zwykle za pomocą dwóch par skrętek miedzianych. Host 1. Slangowe określenie każdego komputera podłączonego do sieci Internet. 2. System końcowy, np. stacja robocza w sieciach

5 komputerowych połączonych ruterami. Host node Węzeł główny. Hub 1. gniazdo, węzeł, koncentrator, hub - urządzenie zapewniające dołączenie dodatkowych stacji roboczych w sieci komputerowej, a także umożliwiające zarządzanie i monitorowanie sieci. 2. Węzeł centralny, hub (w sieci o topologii gwiazdy). I ICMP (Internet Control Message Protocol) Protokół TCP/IP używany do przesyłania informacji kontrolnych i dotyczących błędów, a związanych z transmisją datagramów IP. Jeżeli datagram IP nie może zostać przesłany do miejsca przeznaczenia (np. na skutek ), ruter może przy użyciu ICMP powiadomić nadawcę o niepowodzeniu transmisji. IDSL (Integrated Digital Subscriber Line) Technologia cyfrowej linii telefonicznej (bazująca na ISDN), umożliwiająca realizację połączeń z przepływnością do 128 Kb/s. Intranet Technologia ułatwiająca dystrybucję informacji w obrębie wielkiej firmy i porozumiewanie się ze światem zewnętrznym. IP (Internet Protocol) Protokół komunikacyjny przeznaczony do realizacji usług połączeniowych za pomocą protokołu TCP i bezpołączeniowych, udostępnianych protokołem UDP Najczęściej kojarzony z funkcjonowaniem sieci Internet. Zawiera kilkadziesiąt protokołów wspomagających. ISDN (Integrated Services Digital Network) Cyfrowa sieć telefoniczna, transmitująca dane w postaci cyfrowej. Umożliwia szybki i wygodny dostęp do Internetu, zapewniając szybkość do 128 kb/s. ISP (Internet Service Provider) Operator sieci Internet. Zwykle dzierżawi łącza od innych firm i dodaje usługi, takie jak poczta elektroniczna, przechowywanie ośrodków WWW i nazewnictwo domen. Po polsku coraz

6 częściej nazywana prowajderem. J Just in time Dokładnie na czas. K Kanał W teleinformatyce jedno- lub dwukierunkowa ścieżka komunikacyjna łącząca i przekazująca informację z urządzenia wysyłającego do przyjmującego. Kanał odnosi się do wszystkich mediów transmisyjnych. Kanał optyczny (Fibre Channel) Standard szybkiej sieci komputerowej umożliwiającej przekaz danych (w różnych topologiach) między składnikami sieci z szybkością od 155 MHz (12,5 MB/s) do 1062 MHz (ponad 100 MB/s). L LAN Local Area Network Lokalna sieć komputerowa łącząca grupę użytkowników, pracujących na stosunkowo niewielkim obszarze. M Modem kablowy Modemy kablowe zapewniają szybki dostęp do Internetu przez sieć telewizji kablowej. Są to zazwyczaj urządzenia zewnętrzne dołączane do komputera klasy PC za pośrednictwem interfejsu Ethernet. Istnieją dwie klasy modemów kablowych: HFC (hybrid fiber-coax - hybryda światłowodowo-koncentryczna) - urządzenia dupleksowe współpracujące z kablem HFC oraz jednokierunkowe modemy współpracujące z kablem koncentrycznym (modem tego typu wymaga konwencjonalnego modemu połączeniowego). Szybkość sprowadzania danych zawiera się w przedziale od 3 do 30 Mb/s dla modemów HFC i do 2 Mb/s dla modemów jednokierunkowych. W przypadku wysyłania danych (modem HFC) szybkość zawiera się w przedziale od 128 Kb/s do 10 Mb/s. MPLS (Multiprotocol Label Switching) Wieloprotokołowy sposób rutowania pakietów przez sieć IP

7 bazujący na technice etykietowania (Label Switching), pochodzącej z technologii ATM. N Network Protocol Protokół sieciowy O Optical fiber Światłowód P Protokół Zestaw reguł i procedur zarządzających komunikacją między dwoma lub więcej urządzeniami. Przełącznik (switch) Aktywny element sieci teleinformatycznej stanowiący podstawowy składnik tworzenia sieci i połączeń wirtualnych, zarówno w sieciach LAN, jak i WAN. Q R RADSL (Rate Adaptive Digital Subscriber Line) Technologia cyfrowej linii telefonicznej - adaptacyjna wersja asymetrycznego dostępu, która pozwala na automatyczne dopasowanie się współpracujących modemów do przepływności aktualnie oferowanych przez dostawcę usług. Jest to najbardziej efektywna forma przekazu przez istniejące kanały informacyjne z przepływnością zmieniającą się dynamicznie, nawet w trakcie korzystania z konkretnej usługi telekomunikacyjnej. Mała popularność adaptacyjnej metody przekazu jest związana z niewielką ofertą produktów wykonanych w tej nowej, jeszcze dobrze nie sprawdzonej na rynku technologii. RARP (Reverse Address Resolution Protocol) Protokół internetowy pozwalający na przetłumaczenie fizycznego adresu sieciowego na adres IP. Żądanie translacji przesyłane jest do serwera RARP. Protokół ten używany jest w stacjach roboczych, które nie są wyposażone w dysk, w celu ustalenia własnego adresu IP przy uruchomieniu systemu.

8 Ruter (Router) Urządzenie komunikacyjne wraz z oprogramowaniem do łączenia sieci cyfrowych, funkcjonujące w warstwach: fizycznej, łącza danych i sieciowej modelu ISO/OSI. Ruter dysponuje informacją o adresach miejsc przeznaczenia, może podejmować decyzje, czy dany pakiet zatrzymać czy przesłać dalej, jak również może samodzielnie podejmować decyzję o wyborze optymalnych tras przesyłania. S SDH (Synchronous Digital Hierarchy) Synchroniczny system transportowy, umożliwiający prawie nieograniczony wzrost przepływności (powyżej 10 Gb/s), stosowany w sieciach telekomunikacyjnych z zastosowaniem światłowodów. SDSL (Symetric Digital Subscriber Line) Technologia cyfrowej linii telefonicznej - zwana pojedynczym HDSL - umożliwia transport informacji z szybkością 768 Kb/s w obydwu kierunkach przez jedną dwuprzewodową skrętkę miedzianą. Serwer Komputer o dużej mocy przetwarzania z sieciowym systemem operacyjnym, zapewniającym przyłączonym stacjom roboczym obsługę ich żądań, przez współdzielenie istniejących zasobów (drukarek, skanerów, dysków, systemów bazodanowych, usług katalogowych i komunikacyjnych). STP (Shielded Twisted Pair) Skrętka ekranowana (para skręconych przewodów w ekranie). Kabel telefoniczny owinięty metalową powłoką, która eliminuje wpływ środowiska zewnętrznego. T T1 Linia typu T1. Stosowana w USA linia transmisji danych w sieciach telekomunikacji cyfrowej, zawierająca do 24 kanałów, o szybkości do 1,544 Mb/s. T3 Linia typu T3. Stosowana w USA linia transmisji danych w sieciach telekomunikacji cyfrowej, zawierająca do 28 kanałów, o

9 szybkości do 44,7 Mb/s. TCP (Transmission Control Protocol) Protokół TCP/IP zapewniający usługę niezawodnego przekazywania strumienia danych do aplikacji internetowych. Przy użyciu TCP, klient Internetu może odtworzyć wirtualne połączenie z innym klientem Internetu i przesyłać strumienie danych. Protokół TCP zapewnia niezawodne dostarczenie pakietu, gdyż transmituje pakiety zagubione i przekłamane. Gwarantuje także, że aplikacja po stronie odbiorczej odbierze bity i bajty w tej samej kolejności, w jakiej zostały nadane. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Zestaw protokołów sieciowych, obejmujący TCP, IP, UDP, ARP, RARP, ICMP i szereg innych. Pozwala na połączenie ze sobą oddzielnych, niejednorodnych i odległych topograficznie sieci fizycznych oraz utworzenie z nich jednej dużej sieci wirtualnej, czyli właśnie Internetu. TDMA (Time Division Multiple Access) Wielodostęp z podziałem czasu. Architektura dostępu do medium, w której kanał dzieli się na wiele szczelin czasowych. Klasyczne systemy TDMA tworzą wielokrotne kanały logiczne przez połączenie kanału logicznego z regularnie pojawiającymi się szczelinami czasowymi. TDMA jest jedną z technologii wykorzystywanych przez drugą generację cyfrowych usług telefonii komórkowej w Stanach Zjednoczonych. U UDP (User Datagram Protocol) Protokół TCP/IP pozwalający na przesyłanie pakietów danych (datagramów) z jednej aplikacji Internetu do innej. UDP jest protokołem bezpołączeniowym, co oznacza, że nie wymaga, aby nadawca i odbiorca ustanowili połączenie przed rozpoczęciem transmisji danych. Protokół ten jest uważany za zawodny, gdyż nie gwarantuje, że datagramy pojawią się u odbiorcy w tej samej kolejności, w jakiej zostały nadane, a nawet, że pojawią się w ogóle. URL Czytelny dla człowieka napis, identyfikujący położenie zasobu w

10 (Uniform Resource Locator) Internecie (np. strony HTML lub pliku.gif) oraz protokół używany do pobrania tego zasobu. UTP (Unshielded twisted pair) Skrętka nieekranowana. Kabel, w którym znajduje się jedna lub więcej par izolowanych przewodów miedzianych. V V.90 Standard transmisji przez modemy analogowe z asymetrycznym przepływem danych: do 56 kb/s w kierunku do abonenta z telekomunikacyjnej sieci cyfrowej (sieci komputerowe, Internet, ISP) i do 33,6 kb/s w kierunku odwrotnym. VDSL (Very High Speed Digital Subscriber Line) Technologia cyfrowej linii telefonicznej, umożliwiająca realizację połączeń z przepływnością od 13 do 52 Mb/s. VoATM (Voice over ATM) Przekaz pakietów głosowych (w czasie rzeczywistym) przez sieć ATM. VoIP (Voice over Internet Protocol) Przekaz głosu w pakietach przez sieć z protokołem IP (telefonia internetowa). VPN (Virtual Private Network) Sieć dwukierunkowych kanałów do transmisji głosu lub danych. Działanie VPN polega na właściwym połączeniu metod kryptograficznych z odpowiednią konfiguracją mechanizmów sprzętowych. VSAT (Very Small Aperture Terminal) Bardzo mała końcówka aperturowa (system łączności satelitarnej). W WAN (Wide Area Network) Rozległy system komunikacyjny, łączący odległe miejskie sieci komputerowe. Łączność między tymi ośrodkami jest realizowana za pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej, publicznej sieci pakietowej lub wydzielonych sieci pakietowych. W połączeniach rozległych stosowane są łącza kablowe, światłowodowe, mikrofalowe i satelitarne.

11 Węzeł sieci Urządzenie komunikacyjne o charakterze cyfrowym, uczestniczące w przekazie pakietowym, którym może być host, stacja robocza, komputer lub serwer sieciowy wraz z dołączonymi kanałami komunikacji. X xdsl (x Digital Subscriber Line) Ogólna nazwa różnego rodzaju technologii cyfrowych linii abonenckich, np. ADSL, HDSL, RADSL, SDSL i VDSL. Technologie xdsl są bardzo szybkie. Umożliwiają sprowadzanie danych z szybkością do 52 Mb/s i wysyłanie z prędkością od 32 Kb/s do 1 Mb/s. XMODEM Protokół asynchronicznej transmisji plików w blokach o wielkości 128 bajtów. Y YMODEM Implementacja protokołu asynchronicznej transmisji plików XMODEM, umożliwiająca przesłanie podczas jednej sesji komunikacyjnej wielu plików. Z Zapora Sprzętowe lub programowe (również sprzętowo-programowe) rozwiązanie będące czymś w rodzaju przegrody pomiędzy dwiema sieciami - najczęściej pomiędzy wewnętrzną oraz zewnętrzną (np. Internetem). Zapora bada przychodzące oraz wychodzące pakiety i kierując się zbiorem wcześniej zdefiniowanych zasad albo je przepuszcza, albo blokuje. ZMODEM Implementacja protokołu asynchronicznej transmisji plików XMODEM.

LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE

LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE mgr inż. Bielsko-Biała 1999 Spis treści Spis treści...2 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych...4 1.1 Historia sieci komputerowych...

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek*

SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek* SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek* adapter zespół, element lub program łączący programowo, mechanicznie i/lub elektrycznie okre lone dwa urządzenia, w

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Sieci komputerowe. dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Sieci komputerowe dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Slajdy zostały przygotowane na podstawie materiałów opublikowanych na (http://wazniak.mimuw.edu.pl/

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

Początki World Wide Web

Początki World Wide Web Historia Internetu Sieć Internet, która niegdyś była wyłącznie domeną naukowców, obecnie stała się powszechnym narzędziem globalnej komunikacji i dostępu do informacji, staje się dla tysięcy osób nieodzownym

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Tomasz Lewicki. czerwiec 2007. WWSIS, Wrocław. Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne czerwiec 2007 1 / 45

Sieci komputerowe. Tomasz Lewicki. czerwiec 2007. WWSIS, Wrocław. Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne czerwiec 2007 1 / 45 Sieci komputerowe Tomasz Lewicki WWSIS, Wrocław czerwiec 2007 Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne czerwiec 2007 1 / 45 Definicja sieci komputerowej Sieć komputerową możemy najogólniej zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja

Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja Autor: TEL.P.P. Właściciel: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Zarządzanie sieciami WAN Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Tytuł: Zarządzanie sieciami WAN Autor: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Informatyki Stosowanej PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zdalny dostęp do zasobów sieci LA przedsiębiorstwa oraz metody

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć e-gospodarki

Słownik pojęć e-gospodarki Słownik pojęć e-gospodarki ADC (Automatic Data Capture) Automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w systemach logistycznych. ADSL (Asynchronic Digital Subscriber Line) Asynchroniczne Linie Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

1 Komunikacja przy pomocy komputera.

1 Komunikacja przy pomocy komputera. 1 Komunikacja przy pomocy komputera. Komputery coraz częściej służą do przekazywania informacji, wymieniają dane z innymi komputerami, przesyłają pocztę elektroniczną i faksy. Ten rozdział opisuje standardy

Bardziej szczegółowo

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu.

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu. SŁOWNICZEK: Abonament - ustalona wcześniej stała opłata za korzystanie z określonych usług (np. utrzymanie linii telefonicznej, stałego dostępu do Internetu lub telewizji kablowej). Najczęściej abonament

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa

Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z 10) Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa Praca nr: 10300038 Warszawa, grudzień 2008 Infrastruktura teleinformatyczna państwa Wniosek nr 1004/08

Bardziej szczegółowo

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci.

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. Sieć komputerowa zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Technologie informacyjne. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Technologie informacyjne. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Technologie informacyjne Semestr VI Wykłady 1 Temat 1 (2 godziny): Sieci komputerowe. Wiadomości podstawowe. Zagadnienia tematyczne: A. Powstanie Internetu; B. Podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a.

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Sieci lokalne Trochę teorii, nieco praktyki Wydanie drugie poprawione i

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Zarządzanie sieciami LAN Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Tytuł: Zarządzanie sieciami LAN Autor: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Sieć komputerowa Sieć komputerowa Sieć komputerowa - medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się umożliwienie użytkownikom wymiany

Bardziej szczegółowo

Podział sieci ze względu na zasięg

Podział sieci ze względu na zasięg Sieć komputerowa Sieć komputerowa to grupa urządzeń, takich jak komputery, drukarki, koncentratory (ang. hub), przełączniki (ang. switch) i pozostałe, które są ze sobą połączone i są w stanie komunikować

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą liniami transmisji danych; w przypadku

Bardziej szczegółowo

iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP

iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe. Sieć terminalowa. Podział sieci komputerowych. Sieć kliencka. Podział sieci komputerowych. Podstawowe pojęcia

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe. Sieć terminalowa. Podział sieci komputerowych. Sieć kliencka. Podział sieci komputerowych. Podstawowe pojęcia Sieci komputerowe Sieci komputerowe Podstawowe pojęcia to grupy połączonych ze sobą komputerów w celu wspólnego korzystania z informacji i zasobów sprzętowych; użytkownicy mogą wymieniać między sobą informacje

Bardziej szczegółowo

KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT

KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT Część I Kurs podstawowy zapoznanie ze specyfiką sieci komputerowych 1. Wstęp do kursu zapoznanie się ze specyfiką zagadnienia 1.1. Urządzenia sieciowe typy i funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Dr inż. Andrzej Piotrowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wykład 1

Bardziej szczegółowo

Mediatel S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl Mini Słownik Terminów Telekomunikacyjnych Adres IP unikalny w skali świata numer, jaki posiada każdy komputer podłączony do Internetu. ADSL Bajt Billing Bit (ang. Asymmetric Digital Subscriber Line) technologia

Bardziej szczegółowo