Instrukcja konfiguracji Telefonu Internetowego Telekom24.pl Strona 1 z 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja konfiguracji Telefonu Internetowego Telekom24.pl Strona 1 z 6"

Transkrypt

1 1. Po zainstalowaniu i uruchomieniu oprogramowania na komputerze należy kliknąć prawym klawiszem myszki w obszarze wyświetlacza Telefonu Internetowego. Rozwinie się menu z którego należy wybrać drugą pozycję od góry tj "SIP Account Settings..." Otworzy się okno : "SIP Accounts". ( patrz punkt 2 poniżej ) 2. Przy pierwszym uruchomieniu to okno nie będzie zawierało żadnych wartości. Należy zaznaczyć opcję Enabled ( w kwadraciku musi pojawić się "v"). Następnie należy kliknąć przycisk "Properties..." Otworzy się okno "Properties of Account 1" ( patrz punkt 3 poniżej ) 3. Pierwsza zakładka o nazwie "Account" zawiera ustawienia dotyczące konta SIP. W sekcji "User details" w polu "Display Name" należy wpisać numer telefonu jaki został przydzielony przez Telekom24.pl W polu "User name" należy wpisać nazwę użytkownika podaną przez Telekom24.pl. W polu "Password" należy wpisać hasło do konta podane również przez Telekom24.pl. Pole "Authorization user name" pozostawiamy puste. W polu "Domain" należy wpisać adres IP podany przez Telekom24.pl W sekcji "Domain Proxy" należy zaznaczyć opcję : "Register with domain and receive incoming calls" W sekcji "Send outbound via:" należy zaznaczyć opcję "proxy" i wpisać w polu :"Address" adres IP podany przez Telekom24.pl Pole "Dialing plan" należy pozostawić bez zmian. Po wprowadzeniu powyższych ustawień zatwierdzamy zmiany klikając przycisk OK. Zakładki "Voice mail" oraz "Topology" pozostawiamy bez zmian.przechodzimy od razu do zakładki "Presence" ( patrz dalej punkt 4 poniżej ) Strona 1 z 6

2 4. W zakładce "Presence" ustawiamy opcję "Mode" na "Peer-to- Peer" ( wybieramy tą opcję z listy rozwijanej ) Opcję "Pool time" ustawiamy na 300 seconds, natomiast opcję "Refresh interval" ustawiamy na 30 seconds. Zatwierdzamy zmiany klikając przycisk OK i przechodzimy do zakładki "Advanced". (patrz punkt 5 poniżej ) 5. W zakładce "Advanced" w sekcji "Register settings" ustawiamy opcję "Register every" na 30 seconds. Pozostałe 2 opcje tj. Min.time oraz Max.time pozostawiamy bez zmian. W sekcji "Advanced options" zaznaczamy kwadracik przy opcji "Send SIP keep-alives" ( w środku kwadracika musi pokazać się "v") oraz zaznaczamy kwadracik przy opcji "User rport". Opcję "Enable session timers" pozostawiamy niezaznaczoną ( pusty kwadracik ), Opcję "Default session time" pozostawiamy na 60 seconds, natomist opcję "Session Timer Preference" zostawiamy na "None". Zatwierdzamy wprowadzone zmiany klikając "Zastosuj" po czym wychodzimy z okna klikając OK.Wrócimy tym samym do okna "SIP Accounts" z którego również wychodzimy klikając przycisk "Close". Klikamy jeszcze raz w obszarze wyświetlacza telefonu prawym przyciskiem myszki i wybieramy opcję : "Options" (patrz punkt 6 poniżej ) Strona 2 z 6

3 6. Okno "Options" składa się z 2 sekcji : Z zakładki "General" która składa się z 4 opcji : "Application","Alerts and Sounds", "Availability", "Devices" oraz z zakładki "Advanced"( w lewym dolnym rogu okna ) która składa się z 5 opcji: "Audio codecs","video Codecs","Network","Quality of Service","Diagnostics". Konfigurację rozpoczynamy od zakładki "General" - opcja "Applictaion". W sekcji "Basic Options" możemy zdecydować o kilku ustawieniach aplikacji : - Czy Telefon Internetowy ma być zawsze na wierzchu względem innych uruchomionych aplikacji ( Always on top of other applications ) - Czy ma się uruchamiać razem ze startem systemu Windows (Launch when Windows starts ) - Czy zamknięcie aplikacji musi być za każdym razem potwierdzane (Confirm before closing application ) - Czy użytkownik ma być powiadamiany o dostępnej aktualizacji programu (Prompt me when an upgrade is available ) - Czy ma być dostępna opcja zamiany liter na cyfry ( poprzez wciśnięcie spacji ) (Turn letters into digits whet typing into the phone *) W sekcji Ostatnie połączenia "Recent Calls" ( Numeber of calls in each list ) decydujemy ile będzie wyświetlanych ostatnich połączeń na liście W sekcji Lista kontaktów "Contact List" ( Double cliking on a contact will:) decydujemy czy poprzez podwójne kliknięcie na dany kontakt spowoduje : - wysłanie natychmiastowej wiadomości tekstowej ( send an instatnt message ) - wykonanie połączenia telefonicznego ( place a call ) W sekcji "Zero Touch Configuration" obydwie opcje nalezy pozostawić zaznaczone W sekcji "Recorded Calls Location" podajemy scieżkę do katalogu na dysku twardym, w którym będą zapisywane nagrane rozmowy. Przycisk "Open" otwiera okno eksploratora Po ustawieniu wszystkich opcji klikamy "Apply" po czym klikamy ikonkę z dzwoneczkiem "Alerts and Sounds" (patrz punkt 7 poniżej ) 7. W tej sekcji możemy importować własne pliki dźwiękowe z dzwonkami i ustawiać je jako aktywne dzwonki ( opcja "Ringtones") Można również zdecydować jak ma się zachowywać aplikacja w momencie gdy przychodzi wywołanie telefoniczne z zewnątrz "When a call comes in and the phone is not in focus". Mamy do wyboru : - pokazuje się obrazek telefonu "Pop up the phone" - pokazuje się alert 'Show a Call Alert' W sekcji "Instant Message" możemy włączyć lub wyłączyć opcję odgrywania alertu dźwiękowego w momencie gdy okienko IM nie jest aktywne "Play alert sound when IM window is not active" Zatwierdzamy wszystkie zmiany klikając przycisk "Apply" a następnie klikamy zieloną ikonkę z wykrzyknikiem "Availability" ( patrz punkt 8 poniżej ) Strona 3 z 6

4 8. W tej sekcji możemy ustawić stan naszej dostępności w sieci. Klikamy przycisk "New" dodając tym samym nowy status w oknie "Availability".Zostaje podświetnona nazwa statusu którą możemy zmienić wg swojego uznania.z listy rozwijanej obok małej ikonki możemy wybrać jeden z 7 statusów : "Auto- Detect" ( autowykrywanie ),"Always Available" ( zawsze dostępny ),"Busy" ( zajęty ),"On the Phone" ( Na telefonie ),"Idle" ( nieczynny ),"Away" ( oddalony ),"Offline" ( poza siecią ). Możemy również ustawić czas po którym zostanie wykryta bezczynność ( Auto-detect idleness after... minutes inactivity ) Zatwierdzamy zmiany klikając "Apply" i przechodzimy do sekcji "Devices" klikając ikonkę ze słuchawkami. 9. Większość opcji w tej sekcji została już zapewne sama ustawiona w procesie instalacji oprogramiwania. Należy sprawdzić czy w listach rozwijanych : "Speaker device" i "Microphone device" zostały wybrane urządzenia odpowiadające za dźwięk w naszym komputerze. Opcje "Use acoustic echo cancellation","use auto gain control" i "Use noise reduction" należy aktywować ( zaznaczyć ). W sekcji Ring Device możemy ustawić głośność dzwonka ( Speaker volume ). Zatwierdzamy zmiany klikając przycisk "Apply" i przechodzimy do zakładki "Advanced" ( w lewym, dolnym rogu okna ) 10. Klikamy ikonkę "Audio Codecs" w której możemy wybrać kodek najbardziej dostosowany do parametrów naszego łącza Internet. Okienko po lewej stronie ( Disabled codecs: ) zawiera kodeki głosowe które nie będą używane w pracy Telefonu Internetowego. Analogicznie okienko ( Enabled codecs: ) zawiera kodeki głosowe które będą używane w pracy Telefonu. Przenoszenie kodeków pomiędzy okienkami umożliwiają strzałki znajdujące się pomiędzy okienkami. Optymalną opcją kodeka dla większości łącz, który powinien znaleźć się w okienku ( Enabled codecs: ) jest kodek GSM. Kodek ten charakteryzuje się niskimi wymaganiami w stosunku do pasma. Klikając na każdy kodek wyświetlamy jego właściowości w sekcji "Codec Properties ". Pole "Bitrate range (bps)" pokazuje jakie jest zużycie pasma w przypadku danego kodeka w bitach na sekundę. Zatwierdzamy zmiany klikając przycisk "Apply" i przechodzimy do sekcji "Video codecs" klikając ikonkę w lewej części okna. Strona 4 z 6

5 11. W tej sekcji możemy ustawić optymalnie dostosowane kodeki Video, jeżeli mamy podłączoną kamerę internetową. Zasada wyboru i przenoszenia kodeków jest dokładnie taka sama jak w sekcji "Audio Codecs". Po ustawieniu parametrów zatwierdzamy zmiany klikając przycisk "Apply" i przechodzimy do sekcji "Network" klikając ikonę w lewej części okna. 12. W sekcji "Network Connection Speed" wybieramy opcję właśiwą dla naszego łącza Internet. Do wyboru mamy : - Dial-up or ISDN ( slow ), łącze modemowe lub wolne łącze ISDN - Cable, DSL or ADSL, łącze kablowe, DSL lub ADSL ( np. neostrada ) - Fast cable, DSL or ADSL ( 512 kbps ), szybkie łącze kablowe, DSL lub ADSL ( powyżej 512 kbps ) - Local area network (LAN), łącze LAN np. w sieci osiedlowej Pozostałe sekcje proponujemy pozostawić bez zmian. Zatwierdzamy zmiany klikając przycisk "Apply" i przechodzimy do sekcji "Quality of Service" w lewe cześci okna. 13. W sekcji "Quality of Service" w części "Audio Qos", "Video QoS" i "Signaling QoS" prosimy zaznaczyć opcję "Use DSCP/TOS value[1...63]" i wpisać wszędzie wartość 30. Zatwierdzamy zmiany klikając przycisk "Apply". Sekcję "Diagnostics" możemy pominąć chyba że chcemy śledzić logi diagnostyczne. W takim przypadku musimy zaznaczyć opcję "Enable diagnostic logging", wybrać rodzaj logów ( 3 opcje z prawej strony okna ) i ustalić folder w którym będą one zapisywane. Mamy już ustawione wszystkie opcje w Telefonie Internetowy i możemy przystąpić do wykonywania połączeń. Zatwierdzamy zmiany klikając przycisk "OK" i zamykamy wszystkie okna. Strona 5 z 6

6 14. Telefon Internetowy umożliwia wybieranie numeru telefonu za pośrednictwem klawiatury komputera lub klawiatury widoczniej w oknie programu. Suwaki po obydwu stronach klawiatury służą do regulacji siły głosu mikrofonu lub słuchawek Kolejne przyciski oznaczają : - "Mute", umożliwia wyciszenie naszego głosu - "Redial", powtórzenie ostatnio wybranego numeru - "Record", umożliwia nagrywanie rozmowy ( plik zapisywany jest w folderze który został zdefiniowany w sekcji : "Recorded Calls Location" ( patrz punkt 6 instrukcji ) - "AA","AC","DND" czyli kolejno "Auto answer" - auto odpowiedź, "Auto conference" - auto konferencja, "Do not disturb" - nie przeszkadzać, umozliwiają włączanie lub wyłączanie tych opcji. Potwierdzenie tych zmian jest za każdym razem pokazywane na wyświetlaczu telefonu. Kliknięcie małego trójkącika z prawej strony wyświetlacza rozwija Panel "Calls & Contacts". Możemy za jego posrednictwem zarządzać listą naszych kontaktów i listą połączeń. W zakładce "Calls" znajdziemy listę : - Nieodebranych połączeń ( Missed Calls ) - Odebranych połączeń ( Received Calls ) - Zainicjowanych połączeń ( Dialed Calls ) - Zablokowanych połączeń przychodzących ( Blocked Incoming Calls ) Panel zwijamy klikając mały trójkącik z prawej strony. Jezeli mamy podłączoną kamerę internetową możemy rozwinąć Panel Video, klikając mały trójkącik z lewej strony wyświetlacza telefonu. Ustawienia Video zmieniamy klikając przycisk "Video". Strona 6 z 6

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Porównanie dostępnych modeli...4 3. Instalacja i podłączenie telefonu...6 3.1. Zawartość kompletu...6 3.2. Podłączenie modułu podstawowego...6

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP (adapter telefoniczny) Instrukcja obsługi

Bramka VoIP (adapter telefoniczny) Instrukcja obsługi Bramka VoIP (adapter telefoniczny) Instrukcja obsługi Ostatnia aktualizacja: 2008/11/07 1. Wstęp... 4 1.1. Przegląd sprzętu (model z jednym portem telefonicznym FXS)... 4 1.2. Przegląd sprzętu (model z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Panel sterowania... - 7 - Instrukcja diody LED... - 9 - Objaśnienie ikon... - 10 - Interfejs uŝytkownika (UI)...

Spis treści. Panel sterowania... - 7 - Instrukcja diody LED... - 9 - Objaśnienie ikon... - 10 - Interfejs uŝytkownika (UI)... Spis treści Czynności wstępne... - 1 - Zawartość opakowania... - 1 - Składanie telefonu... - 2 - Konfiguracja i rejestracja... - 4 - Konfiguracja poprzez stronę internetową... - 4 - Konfiguracja poprzez

Bardziej szczegółowo

Halo.interia.pl. Tanie rozmowy telefoniczne krajowe i międzynarodowe. Halo. Mówi się... tanio!

Halo.interia.pl. Tanie rozmowy telefoniczne krajowe i międzynarodowe. Halo. Mówi się... tanio! Halo.interia.pl Tanie rozmowy telefoniczne krajowe i międzynarodowe Halo. Mówi się... tanio! zabronione pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej. 1 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA I URUCHOMIENIE...

Bardziej szczegółowo

D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP

D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP Podręcznik uŝytkownika Ver 1.0 2007-04-17 1 Spis Treści Zawartość opakowania...3 Wymagania systemowe...4 Złącza...5 Instalacja...6 Konfiguracja...7 Basic Network Setting >

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wstęp. Co zawiera niniejsza instrukcja?

Rozdział 1. Wstęp. Co zawiera niniejsza instrukcja? Rozdział 1. Wstęp Dziękujemy za wybranie routera szeropasmowego TOKbox firmy Linksys z dwoma portami telefonicznymi. Umożliwia on posiadanym komputerom współdzielenie zarówno łącza do internetu o dużej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33)

Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33) Strona 1 Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33) 1. Sposób podłączenia telefonu 1) Podłącz zasilanie 2) W celu połączenia telefonu z Internetem podłącz go sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

VoIP Router Asmax V320

VoIP Router Asmax V320 VoIP Router Asmax V320 Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA TELEFON IP BudgeTone 10X Firmware : 1.0.8.32 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Instalacja i podłączenie telefonu...4 2.1. Zawartość kompletu...4 2.2. Podłączenie...4 2.3. Schemat okablowania...6

Bardziej szczegółowo

DOMIQ, SIP i kamery Mobotix

DOMIQ, SIP i kamery Mobotix DOMIQ, SIP i kamery Mobotix Ten samouczek jest drugim z serii samouczków, w którym przedstawiamy sposoby integracji systemu DOMIQ z urządzeniami Mobotix. Tematem przewodnim tego samouczka jest realizacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA IPG-200/IPG-110 Bramka / Router VoIP V1.0_20120227 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 ODBIORCY 5 1.2 TABELA AKRONIMÓW 5 1.3 WPROWADZENIE 5 1.4 PANEL PRZEDNI DIODY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F)

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Wprowadzenie Niniejsza kamera internetowa jest produktem nowej generacji, łączącym zalety kamery analogowej z internetową technologią wizyjną. Oprócz wszystkich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi telefonu AT 530

Instrukcja obsługi telefonu AT 530 Instrukcja obsługi telefonu AT 530 IP Polska sp. z o.o. 2014 www.ippolska.pl 1/40 1 PREZENTACJA AT 530... 4 1.1 WYGLĄD... 4 1.2 PORTY... 4 1.3 OPROGRAMOWANIE... 5 1.4 STANDARDY I PROTOKOŁY... 5 1.5 STANDARDY...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 Networks Inc. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Instalacja i podłączenie bramki...5 2.1. Zawartość kompletu...5 2.2. Scenariusze...5 2.3. Podłączenie...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-DualDriveMax

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-DualDriveMax Instrukcja użytkownika User Manual OV-DualDriveMax Polski 1 1 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja systematycznie zapoznaje użytkownika z funkcjami, sposobem obsługi oraz ostrzeżeniami odnośnie użytkowania

Bardziej szczegółowo

System Zdalnego Monitorowania

System Zdalnego Monitorowania ROZDZIAŁ 5 System Zdalnego Monitorowania System jest dostarczany wraz z trzema aplikacjami do zdalnego monitorowania. Są to: Remote View System IP Multicast System Center System Remote View Remote View

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Pegasus Mail opis programu. na podstawie wersji 3.x

Pegasus Mail opis programu. na podstawie wersji 3.x Pegasus Mail opis programu na podstawie wersji 3.x It s kind of fun to do the impossible. Walt Disney A work of art is never finished, only abandoned. Anonim (ale nie Gall) c 1998-99, Grzegorz Sapijaszko,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika centrali telefonicznych serii IP-XX

Podręcznik użytkownika centrali telefonicznych serii IP-XX Podręcznik użytkownika centrali telefonicznych serii IP-XX Dla modeli IP01, IP02, IP04, IP-08, IP-2G4A 1/83 ATCOM IPPBX IP01 ATCOM IPPBX IP02 2/83 ATCOM IPPBX IP04 ATCOM IPPBX IP08 ATCOM IPPBX IP2G4A 3/83

Bardziej szczegółowo

IPCorder Podręcznik Użytkownika

IPCorder Podręcznik Użytkownika IPCorder Podręcznik Użytkownika Spis treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Opis systemu...6 1.2 Wymagania Systemowe...7 2 Zarządzanie... 7 2.1 Konfiguracja...7 2.1.1 Ustawienia Sieci... 8 2.1.2 E-Mail... 10

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA BRAMKA IP->PSTN GXW 410X Firmware : 1.0.1.2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Instalacja i podłączenie bramki...4 2.1. Zawartość kompletu...4 2.2. Podłączenie...4 2.3. Sygnalizacja LED...5

Bardziej szczegółowo

T@LK. User Guide. VoIP USB Phone MT4200 MT4201

T@LK. User Guide. VoIP USB Phone MT4200 MT4201 T@LK VoIP USB Phone MT4200 MT4201 User Guide 2 1. Introduction This USB phone provides you more conveniences to make free call over the Internet from PC to PC anywhere as easy as using normal telephones.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CZĘŚĆ 2 WINDOWS 7 MacOS X Panther (10.3) URUCHAMIANIE POŁĄCZENIA KONFIGURACJA DOMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA BEZPŁATNE KONTO POCZTOWE/WWW LOGOWANIE

Bardziej szczegółowo

Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam

Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam ROZDZIAŁ 4 Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam Jest możliwe używanie Microsoft Internet Explorer na stacji PC, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, aby oglądać na żywo wideo, ściągać

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Rejestrator cyfrowy AVC 777W INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA UWAGA! Niniejsze tłumaczenie instrukcji jest własnością firmy Powielanie jej w całości oraz fragmentów bez zgody właściciela jest zabronione. Data tłumaczenia:

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 07.02.2012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 07.02.2012 TRX RoIP Oprogramowanie Radio over IP INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 07.02.2012 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. 85 662 88 11 fax. 85 662 88 10 email: trx@trx.pl www.trx.pl Spis treści 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

W następnym oknie rezygnujemy z instalacji automatycznej i wybieramy opcję instalacji z określonej lokalizacji:

W następnym oknie rezygnujemy z instalacji automatycznej i wybieramy opcję instalacji z określonej lokalizacji: elmeg T.444 instalacja centralki i podstawowa konfiguracja funkcji sieciowych oraz VoIP T.444 jest wysoko zintegrowaną, nowoczesną centralką abonencką pracującą na styku telekomunikacji i świata IP. Potrafi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN oraz podglądu zdalnego przez łącze internetowe.

Instrukcja konfiguracji rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN oraz podglądu zdalnego przez łącze internetowe. Instrukcja konfiguracji rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN oraz podglądu zdalnego przez łącze internetowe. Instrukcja dotyczy rejestratorów z serii BCS LE LN LB GBE HBE. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo