Przykład 7. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu impuls/kierunek sterownika S7-1200

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykład 7. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu impuls/kierunek sterownika S7-1200"

Transkrypt

1 SIMATIC S w przykładach SIMATIC S w przykładach Wydanie 1 Egzemplarz bezpłatny Przykłady i Aplikacje

2 Przykład 7 Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu

3 Przykład 7. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu 1. Realizowane zadanie 1.1. Środowisko aplikacji Należy pozycjonować silnik serwo za pomocą napędu Siemens Sinamics S110 z wykorzystaniem interfejsu impulsowego sterownika S CPU1214C. Zarówno napęd, jak i S CPU mają indywidualne wewnętrzne liczniki impulsów, których zawartość reprezentuje bieżącą pozycję napędu. Przed przemieszczeniem do pozycji bezwzględnej, licznik w S CPU musi zostać zsynchronizowany z pozycją fizyczną osi silnika. Rys Zadanie wymaga pozycjonowania bezwzględnego, niezależnie od pozycji początkowej i prędkości (rysunek 1.2). Obiekt technologiczny S o nazwie axis wraz z blokiem funkcjonalnym PLCopen Motion Control zapewnia niezbędne funkcje. Na podstawie pamiętanych wartości przyspieszenia a i zwalniania d [mm/s 2 ] prędkości v [mm/s] pozycji docelowej [mm] obliczana jest odległość s w [mm] na podstawie bieżącej pozycji początkowej oraz pozycji docelowej, po czym następuje przesunięcie do pozycji docelowej. Rys

4 1. Realizowane zadanie 1.2. Lista komponentów Tab Produkty Nr Komponent Liczba MLFB/nr katalogowy Uwagi 1. Zasilacz PM EP1332-1SH71 2. S CPU1214C 1 6ES7214-1AE30-0XB0 DC 3. Basic panel KTP1500 (color, PN) 1 6AV6647-0AG11-3AX0 opcjonalnie 4. SINAMICS Power Module PM SL3210-1SB12-3AA0 230 V 5. SINAMICS Control Unit CU305 DP 1 6SL3040-0JA00-0AA0 Wariant impuls/kierunek z firmware V Synchronous servo motor 1FK7 1 1FK7023-5AF21-1UA0 DRIVE-CLiQ 7. SINAMICS S110 MMC z firmware v4.3 i licencją 1 6SL3054-4ED00-0AA0 Opcjonalnie, jeżeli CU305 już istnieje ze starym firmware UWAGA Panel KTP1500 jest niezbędny w tej aplikacji. Do symulowania interfejsu użytkownika można wykorzystać PC runtime ze STEP 7 Basic. Tab Akcesoria Nr Komponent Liczba Nr katalogowy Uwagi 8. Kabel zasilający 1 6FX5002-5CG01-1AB0 9. Signal line DRIVE-CLiQ 1 6FX5002-2DC00-1AB0 10. Cewka komutacyjna 1 6SE6400-3CC00-4AB3 Opcjonalnie 11. Połączenie 230 V z bezpiecznikiem 1 L, N 12. Włącznik krańcowy 2 specjalizowany dostawca Mechaniczny 13. Czujnik punktu odniesienia 1 specjalizowany dostawca Indukcyjny 14. Wyłącznik bezpieczeństwa 1 specjalizowany dostawca Styk zwierny 15. Wtyk 15 pin sub-d z kablem 1 m specjalizowany dostawca Połączenie sygnałów impuls/kierunek z interfejsem enkodera w CU305 DP 16. Rezystor 330 omów 2 W 1 specjalizowany dostawca Opór obciążenia 17. Kabel szeregowy typu null modem do uruchamiania bloku Sinamics S110 1 specjalizowany dostawca RS232 (skrzyżowane piny 2 i 3) UWAGA Przedstawiona konfiguracja jest przeznaczona do zastosowań przemysłowych z odpowiednim źródłem zasilania. Nie jest wobec tego konieczne stosowanie specjalnych filtrów/dławików o małych prądach upływu. Jeżeli przedstawiona konfiguracja jest stosowana w sieci zasilającej z odbiornikami wrażliwymi na zakłócenia (np. komputery PC w tej samej sieci), trzeba zastosować filtry lub dławiki. 241

5 Przykład 7. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu UWAGA Więcej informacji na temat Sinamics S110 można znaleźć pod adresem: Tab Pakiet oprogramowania Nr Komponent Liczba MLFB/nr katalogowy Uwagi 18. STEP 7 Basic V ES7822-0AA00-0YA0 19. STARTER startup tool na DVD 1 Wersja dla 6SL3072-0AA00-0AG0 firmware V4.3 UWAGA Aktualną wersję narzędzia STARTER można ściągnąć stąd: 242

6 2. Rozwiązanie zadania 2. Rozwiązanie zadania 2.1. Schemat połączeń S PM CPU1214C Rys PM340 Rys

7 Przykład 7. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu CU305DP Rys UWAGA Należy przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa oraz zwrócić uwagę na instrukcje zawarte w podręczniku przy dołączaniu zasilania 230 V AC do modułu Sinamics S110: Uwagi na temat zakłóceń elektromagnetycznych: Zapewnij dobrze przewodzące połączenie między napędem serwo i (uziemioną) metalową płaszczyzną montażową. Zadbaj o uziemienie wszystkich urządzeń w szafie za pomocą krótkich przewodów uziemiających o dużym przekroju dołączonych do wspólnego punktu lub szyny uziemienia. W układzie sterowania stosuj przewody ekranowane. Prowadź przewody sterowania możliwie daleko od kabli zasilających, jeśli to możliwe w oddzielnych kanałach instalacyjnych. Przewody zasilania i sterowania powinny się krzyżować pod kątem prostym. Połącz przewód ochronny silnika z zaciskiem uziemiającym (PE) odpowiedniego napędu serwo. Końce przewodów powinny być odpowiednio zakończone, tak aby przewody bez ekranu mogły być jak najkrótsze. Stosuj przewody ekranowane do połączeń z silnikiem; uziemiaj ekran zarówno po stronie konwertera, jak i silnika stosując odpowiednie zaciski. 244

8 2. Rozwiązanie zadania 2.2. Sygnały sterujące pomiędzy S i napędem serwo Wejścia cyfrowe napędu serwo (wyjścia po stronie S7-1200) Napęd jest zaprojektowany do sterowania tylko sygnałąmi NPN. Do tego celu jest niezbędne połączenie zacisku X133.5 z masą. Sterownik S CPU1214C zapewnia jedynie wyjścia PNP. Jeżeli symbolicznie reprezentowany styk jest zamknięty dzięki logicznej 1 na wyjściu Q0.4 S7-1200, to popłynie prąd I. Przepływ prądu jest wykrywany przez napęd jako logiczna 1 (rysunek 2.4). Do pracy napędu serwo używane są następujące sygnały: włączanie/wyłączanie napędu Enable Servo kasowanie alarmu Alarm Reset ustawianie punktu odniesienia oraz aktualnej pozycji w napędzie na 0 (pozycja spoczynkowa) Clear Position. Rys Używanie interfejsu enkodera napędu serwo do przesyłania sygnałów impuls/ kierunek Wewnętrzny interfejs X23 enkodera w CU305 jest użyty do sterowania napędem za pośrednictwem sygnałów impuls/kierunek. Wykorzystano tylko piny 7, 13 oraz 15, zgodnie z tabelą 2.1. Tab Pin Nazwa sygnału Szczegóły techniczne 1 6 bez znaczenia 7 M masa 8 12 bez znaczenia 13 BP Interfejs impuls/kierunek: kierunek ścieżka B dodatnia 14 bez znaczenia 15 AP_DAT Interfejs impuls/kierunek: impuls ścieżka A dodatnia Sterowanie wykorzystuje sygnały PNP, podobnie jak dla wejść cyfrowych. 245

9 Przykład 7. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu Rys Ponadto musi być zastosowany równolegle z wejściem opornik dołączony do masy, w celu uniknięcia zniekształceń impulsów przy wielkiej częstotliwości, tak by umożliwić prawidłową ich detekcję przez napęd serwo. Na rysunku 2.6 jest widoczny impuls bez opornika. Na rysunku 2.7 pokazano przebieg z włączonym opornikiem. Rys UWAGA Niepoprawne połączenie wyjść cyfrowych sterownika S może prowadzić do uszkodzenia wyjść. 246

10 2. Rozwiązanie zadania Rys Wyjścia z napędu serwo (wejścia do S7-1200) Wyjścia z napędu serwo mogą być połączone tylko jako PNP. Mogą być odczytane przez S CPU po połączeniu wejść cyfrowych z masą (terminal 1M jest zasilany z M). Prąd płynie w obwodzie gdy na wyjściu cyfrowym napędu panuje logiczna 1 (styk symbolicznie pokazany na rysunku 2.8 jest zwarty). Przepływ prądu jest interpretowany przez S jako logiczną 1. UWAGA Wszystkie wejścia cyfrowe S7-1200, które są podłączone do potencjału wspólnego 1M mogą tylko odczytywać sygnały PNP. Proszę wziąć to pod uwagę przy dołączaniu styków sprzętowych. Rys

11 Przykład 7. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu Do sprzężenia z napędem serwo są używane następujące sygnały wyjściowe: servo ready servo alarm (active fault) Alarm drive stopped stan spoczynku/na pozycji Sterowanie silnikiem serwo za pomocą interfejsu impulsowego W zależności od ustawienia napędu serwo, każdy impuls powoduje obrót silnika serwo o określony kąt. Na przykład, jeżeli napęd jest skonfigurowany na 1000 impulsów na obrót, to silnik obraca się o 0,36 na impuls. Rys Prędkość silnika jest zależna od liczby impulsów pojawiających się w czasie jednej sekundy. Przy stosowaniu sterownika S CPU1214C maksymalna liczba impulsów wynosi na sekundę (pps pulses per second). Rys

12 2. Rozwiązanie zadania Korelacja między prędkością i odległością Zależność między prędkością i odległością wyjaśniono na rysunku Przebyta odległość jest na rysunku reprezentowana przez pole powierzchni pod wykresami. Powierzchnia, a więc i liczba impulsów jest identyczna w obu przypadkach. Ponieważ dla wykresu niebieskiego ruch jest wolniejszy niż dla czerwonego, przesunięcie na tym samym odcinku wymaga więcej czasu. Rys Znaczenie prędkości start/stop, przyspieszenia i opóźnienia Z powodu bezwładności silnika nie jest możliwe gładkie zbliżenie się do prędkości 0. W celu uniknięcia szarpnięć silnika, definiuje się prędkość minimalną (prędkość start/stop). Po uaktywnieniu interfejsu impulsowego, najpierw jest osiągana prędkość start/ stop. Później następuje przyspieszenie aż do osiągnięcia określonej prędkości. Przed osiągnięciem pozycji końcowej następuje opóźnienie do momentu osiągnięcia prędkości start/stop. Następnie interfejs impulsowy zostaje wyłączony. Rys

13 Przykład 7. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu 2.4. Zarządzanie pozycją w S i serwo Impulsy wyjściowe sterownika S są przetwarzane w napędzie serwo niezależnie od S Wewnątrz S następuje zliczanie liczby impulsów wyjściowych za pomocą szybkiego licznika, ale nie istnieje sprzężenie od aktualnej pozycji napędu serwo. Aby móc poprawnie przetwarzać impulsy wyjściowe sterownika S7-1200, maksymalna częstotliwość tych impulsów musi zostać dopasowana do nominalnej prędkości silnika serwo. Napęd serwomechanizmu steruje w ten sposób ruchem silnika serwo. Sekwencję sterującą pokazano na rysunku Rys

14 2. Rozwiązanie zadania 2.5. Obliczanie maksymalnej częstotliwości dopuszczalnej dla silnika W celu zapewnienia, że nie nastąpi wymuszenie pracy silnika z prędkością większą niż nominalna, trzeba określić maksymalną częstotliwość silnika, która może zostać wygenerowana przez interfejs impulsowy modułu S CPU. Do wykonania tego trzeba znać nominalną prędkość pracy silnika oraz liczbę impulsów przypadającą na jeden obrót. Szczególną cechą modułu Sinamics S110 jest możliwość zmiany liczby impulsów na jeden obrót silnika. Możliwy jest więc wybór między większą dokładnością pozycjonowania a największą możliwą dynamiką napędu. Oznacza to, że gdy dokładność pozycjonowania wzrasta (większa liczba impulsów na obrót), to wał silnika porusza się mniejszymi skokami kąta. Występuje w tym przypadku ograniczenie nominalnej prędkości. Jeżeli dynamika jest większa (mniejsza liczba impulsów na obrót), to szybciej można osiągnąć nominalną prędkość obrotową silnika (a nawet ją przekroczyć). Jednakże wiąże się to ze wzrostem kąta obrotu silnika na jeden impuls. Pozycjonowanie jest wówczas mniej dokładne. W tym przykładzie konfiguracji celem jest osiągnięcie nominalnej prędkości silnika. Zatem należy obliczyć liczbę impulsów na obrót. Rezultatem tego powinna być maksymalna częstotliwość silnika (nominalna prędkość) równa 3000 obrotów na minutę, co odpowiada maksymalnej możliwej dla S częstotliwości impulsów wynoszącej impulsów na sekundę. W tym wypadku obliczenie liczby impulsów dla napędu przebiega następująco: Przykład obliczeń dla największej możliwej dynamiki Dane: Nominalna prędkość silnika serwo (TMotor) = 3000 rpm Maksymalna częstotliwość impulsów z CPU (fcpu) = pps Obliczenia: Wynik: Aby osiągnąć nominalną prędkość silnika, biorąc pod uwagę maksymalną częstotliwość impulsów na sekundę, należy ustalić 2000 impulsów na obrót. W rezultacie dokładność pozycjonowania wynosi 0,18 na impuls. Mniejsza liczba impulsów na obrót oznaczałaby, że może wystąpić przekroczenie nominalnej prędkości. Ograniczenie maksymalnej prędkości wyjściowej S zapobiega przekroczeniu nominalnej prędkości przy mniejszej liczbie impulsów na obrót. 251

15 Przykład 7. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu UWAGA Zastosowanie dodatkowej płytki sygnałowej SB 1222 DC pozwala na zwiększenie maksymalnej częstotliwości impulsów sterujących PLC do impulsów na sekundę. Przykład obliczeń dla większej dokładności pozycji Jeżeli trzeba zwiększyć dokładność pozycjonowania, musi zostać powiększona liczba impulsów przypadających na jeden obrót. Dla maksymalnej częstotliwości impulsów na sekundę oznacza to następującą wartość dla nominalnej prędkości silnika: Obliczenia: Zwiększamy liczbę impulsów na obrót do 4000 ppr. Wynik: Przy dwukrotnie zwiększonej do 0,09 dokładności pozycjonowania nominalna prędkość silnika wynosi 1500 obrotów na minutę dla ustalonej maksymalnej częstotliwości impulsów na sekundę. 252

16 2. Rozwiązanie zadania 2.6. Obiekt technologiczny axis i bloki funkcyjne motion control Obiekt technnologczny axis reprezentuje pewną oś obiektu sterowania i umożliwia sterowanie napędem serwo za pomocą interfejsu impulsowego modułu S CPU1214C. Obiekt axis jest sterowany przez instrukcję motion control. Konfigurację obiektu axis opisano dokładniej w rozdziale 3.4. Rys Dla zrealizowania wszystkich funkcji niniejszego przykładu konfiguracji konieczne są następujące bloki programowe, które muszą być wywoływane cyklicznie w programie użytkownika. Tab Nr Blok programowy Funkcja 1. MC_Power Aktywacja/dezaktywacja osi 2. MC_Reset Potwierdzenie wszystkich ujawnionych błędów 3. MC_MoveJog Tryb ręczny (Jog mode) 4. MC_Move Velocity Przesunięcie osi z określoną prędkością i kierunkiem 5. MC_Home Stan spoczynkowy osi (Homing) 6. MC_Halt Kasowanie wszystkich ruchów, zatrzymanie osi 7. MC_MoveAbsolute Pozycjonowanie bezwzględne osi 8. MC_MoveRelative Pozycjonowanie względne osi 253

17 Przykład 7. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu 2.7. Aktywacja/dezaktywacja osi (MC_Power) Zanim można będzie przesunąć oś, musi nastąpić jej uaktywnienie. Po podaniu na wejście Enable bloku MC_Power sygnału TRUE następuje ustawienie stanu wyjścia obiektu technicznego axis skonfigurowanego modułu S i włączenie napędu serwo. Wejście StopMode wskazuje, czy ruch osi powinien być po osięgnięciu pozycji emergency stop zatrzymany z opóźnieniem i następnie wyłączony ( 0 ), czy też oś ma być zatrzymana natychmiast ( 1 ). Napęd serwo sygnalizuje gotowość na wyjściu Status bloku. Błędy powstajace podczas działania urządzenia są wyświetlane na wyjściu Error, a ich identyfikacja na wyjściu ErrorID. Wykaz opisów ErrorID można znaleźć w pomocy programu STEP 7 Basic. Rys Potwierdzenie błędu (MC_Reset) Jeżeli jest aktywny sygnał błędu wymagający potwierdzenia, można go wyzerować dodatnim zboczem sygnału na wejściu Execute bloku MC_Reset. Rys

18 2. Rozwiązanie zadania 2.9. Przesuwanie ręczne tryb ręczny (MC_MoveJOG) W celu umożliwienia przesuwania w trybie ręcznym (jog mode) dostępny jest blok MC_MoveJog. Po określeniu prędkości na wejściu Velocity i uaktywnieniu wejścia JogForward lub JogBackward, na wyjściu impulsów sterowania bloku pojawia się ciąg impulsów trwający aż do chwili dezaktywacji odpowiedniego wejścia. Wyjście Busy jest aktywne przez cały czas poruszania osi za pośrednictwem tego bloku. Rys

19 Przykład 7. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu Przesuwanie ręczne z ustaloną prędkością (MC_Velocity) Do przemieszczania z określoną prędkością jest dostępny blok MC_MoveVelocity. Po ustaleniu prędkości na wejściu Velocity i podaniu dodatniego zbocza na wejście Execute, na wyjściu impulsów sterowania bloku pojawia się ciąg impulsów trwający aż do chwili, gdy zostanie uaktywniony blok MC_Halt. Wejście Direction jest używane do określenia kierunku obrotu i może przyjmować następujące trzy wartości: 0: kierunek obrotu jest sterowany znakiem (±) wartości zadanej prędkości, 1: dodatni kierunek obrotu (wartość prędkości bez znaku), 2: ujemny kierunek obrotu (wartość prędkości bez znaku). Wyjście Busy jest aktywne przez cały czas poruszania osi za pośrednictwem tego bloku. Rys

20 2. Rozwiązanie zadania Pozycja spoczynkowa (MC_Home) Zanim rozpocznie się poruszanie silnikiem serwo, sterownik musi znać pozycję fizyczną osi. Sprawdzanie pozycji fizycznej (homing) będzie wyjaśnione na przykładzie osi liniowej. Ta oś ma postać, na przykład, listwy połączonej z silnikiem serwo. Jeden obrót silnika odpowiada 2000 impulsów i przesunięciu listwy o jednostkową długość [LU]. Rys Zakładamy, że oś oznaczona na rysunku na zielono jest domyślnie położona na lewo od wyłącznika punktu odniesienia w pozycji 0. Oś jest poruszana po podaniu dodatniego zbocza sygnału na wejście Execute bloku MC_Home przy określonej prędkości i kierunku ruchu. Kierunek i prędkość poruszania są definiowane przy konfiguracji obiektu technicznego. Ruch osi jest zgodny z tą konfiguracją tylko wtedy, gdy na wejście Mode bloku HC_Home jest podana wartość 3. Rys Można wyróżnić trzy przypadki mające wpływ na sprowadzanie osi do położenia spoczynkowego. Przypadek 1: pozycja początkowa na lewo od punktu odniesienia; spowolnienie ruchu do minimalnej prędkości jest zakończone przed osiągnięciem ujemnego zbocza. Na dodatnim zboczu sygnału z wyłącznika punktu odniesienia silnik zaczyna zwalniać aż do osiągnięcia mniejszej prędkości. Następnie oś przesuwa się dalej i zatrzymuje się przy ujemnym zboczu sygnału z wyłącznika punktu odniesienia. Licznik pozycji zostaje ustawiony na wartość bezwzględną wprowadzoną na wejście Position. 257

21 Przykład 7. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu Rys Przypadek 2: pozycja początkowa na lewo od punktu odniesienia; spowolnienie ruchu do minimalnej prędkości nie jest zakończone przed osiągnięciem ujemnego zbocza. W przypadku, gdy spowolnienie ruchu do minimalnej prędkości nie jest zakończone przed osiągnięciem ujemnego zbocza sygnału z wyłącznika punktu odniesienia, oś zostaje zatrzymana. Następnie oś porusza się powoli wstecz aż do pojawienia się dodatniego zbocza sygnału z wyłącznika punktu odniesienia. Następuje ponowne zatrzymanie osi, a następnie jej powolne przesunięcie do osiągnięcia ujemnego zbocza. Rys Przypadek 3: pozycja początkowa na prawo od punktu odniesienia. Jeżeli oś znajduje się w punkcie wyłącznika punktu odniesienia lub za nim, wykrycie ruchu następuje nie przez wyłącznik punktu odniesienia, lecz wyłącznik krańcowy i oś zostaje zatrzymana. Następnie oś zostaje przesunięta wstecz z określoną prędkością aż do osiągnięcia punktu odniesienia, po czym następuje zwykły proces ustawiania w punkcie spoczynkowym. Rys Wyjście Busy jest aktywne przez cały czas poruszania osi za pośrednictwem tego bloku. Po pomyślnym zakończeniu funkcji bloku bit statusu HomingDone przyjmuje wartość TRUE w bloku danych obiektu technologicznego axis. 258

22 2. Rozwiązanie zadania Przerwanie zadania (MC_Halt) Każde aktywne zadanie, tzn. każdy aktywne przesuwanie osi, może zostać zatrzymane za pomocą bloku MC_Halt. Na dodatnim zboczu sygnału na wejściu Execute oś zostaje zatrzymana z pewnym opóźnieniem. Pozycja, w której oś się zatrzymuje nie jest określona. Poza tym każde aktywne zadanie może zostać przerwane przez uruchomienie nowego zadania. Zawsze tylko ostatnio uruchomione zadanie jest aktywne. Przykład: oś porusza się z określoną prędkością. Jeżeli zostanie uaktywnione zadanie sterowania ręcznego, to zadanie ze stałą prędkością zostaje skasowane, a uaktywnione zadanie z ręcznym sterowaniem. Rys

23 Przykład 7. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu Pozycjonowanie bezwzględne (MC_MoveAbsolute) Dzięki możliwości ustawienia w pozycji spoczynkowej, znana jest bieżąca pozycja osi. Za pomocą bloku MC_MoveAbsolute można osiągnąć dowolną pozycję w [mm] w granicach krańców mechanicznych, specyfikując rzeczywistą pozycję. Poza tym trzeba podać wartość prędkości ruchu. Rys Jeżeli wykonanie bloku rozpoczyna się dodatnim zboczem sygnału podanego na wejście EXECUTE, następuje obliczenie wymaganej liczby impulsów, koniecznej do przemieszczenia osi do pozycji docelowej. Następnie silnik zostaje przyspieszony, jeśli to możliwe, do określonej prędkości, a następnie zatrzymany, z pewnym opóźnieniem, w pozycji docelowej. 260

24 2. Rozwiązanie zadania Pozycjonowanie względne (MC_MoveRelative) Oprócz pozycjonowania bezwzględnego, istnieje też opcja przesunięcia względnego na dowolną odległość, w wybranym kierunku i z wybraną prędkością za pośrednictwem bloku MC_MoveRelative. Po uruchomieniu bloku dodatnim zboczem na wejściu EXECUTE, oś przesuwa się na określoną odległość z wybraną prędkością. Kierunek jest określany na podstawie znaku (±) wartości odległości. Rys NIEBEZPIECZEŃSTWO Aby zapewnić pozycjonowanie wewnątrz dozwolonego obszaru, należy przedtem sprowadzić oś do położenia spoczynkowego. 261

25 Przykład 7. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu Resetowanie pozycji (Clear Position) Resetowanie pozycji napędu jest stosowane dla osi obrotowych w celu uniknięcia przemieszczenia poza maksymalną możliwą pozycję, a więc uniknięcia powodowanych tym zakłóceń. Jeżeli aktywne jest wyjście CLR, liczniki dla nastawionej i aktualnej pozycji napędu zostają ustawione na 0. Jest to konieczne dla eliminacji możliwej różnicy zawartości tych liczników. Jeżeli pojawi się błąd pozycjonowania wynikający ze znacznej różnicy między nastawioną i aktualną pozycją, jedyną możliwością korekcji tego błędu jest zresetowanie pozycji. Przy włączaniu napędu, wyjście cyfrowe CLR jest automatycznie uaktywniane przez jedną sekundę, ponieważ, w zależności od typu enkodera, po włączenia zasilania może pojawić się różnica między wartością ustawioną i aktualną. 262

26 3. Konfiguracja 3. Konfiguracja 3.1. Instalacja i okablowanie sprzętu Tab Nr Instrukcja Uwagi/rysunek Zamontuj bezpiecznik, PM1207 i S CPU1214C na szynie montażowej Podłącz PM1207 do sieci 230V AC. Podłącz sterownik do zasilania 24V DC wpm1207 Umieść PM340 na dławiku komutacyjnym oraz zamontuj obydwa elementy zgodnie z instrukcją instalacji 4. Połącz dławik z siecią zasilającą 230V AC i PM Połacz PM340 z silnikiem za pomocą kabla zasilającego Patrz rozdział Schemat połączeń Patrz podręcznik do Sinamics S110 Patrz rozdział Schemat połączeń Patrz rozdział Schemat połączeń 6. Wstaw CU305 do PM Połącz wejścia/wyjścia cyfrowe modułu CU305 z S Patrz rozdział Schemat połączeń 8. Połącz interfejs DRIVE-CLiQ modułu CU305 i enkoder silnika Patrz rozdział Schemat połączeń 9. Przygotuj kabel sygnałowy do interfejsu impuls/kierunek 10. Połącz kabel sygnałowy z interfejsem enkodera w CU305 Patrz rozdział Schemat połączeń 11. Połącz wszystkie zaciski masy z uziemieniem 3.2. Konfiguracja serwo Sterownik napędu SINAMICS S110 można łatwo skonfigurować za pomocą narzędzia STARTER. Przyjmuje się, że użytkownik zna podstawy programowania. Poniżej jest przedstawiona konfiguracja serwo dokonana w ten sposób, aby zapewnić jak największą dynamikę dla zewnętrznych sygnałów impuls/kierunek. UWAGA Na stronie internetowej firmy Siemens można znaleźć projekt STARTER, w którym znajduje się znajduje się konfiguracja sterownika napędu SINAMICS S110 wymienionego na liście komponentów. Należy ją tylko załadować do urządzenia. W takim wypadku nie jest potrzebna rekonfiguracja. 263

27 Przykład 7. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu Tab Nr Instrukcja Komentarz/rysunek 1. Otwórz program STARTER 2. Połącz PC z interfejsem RS232 sterownika Sinamics S110 przez kabel szeregowy typu null modem Możliwe jest też połączenie PC przez interfejs Profibus. Konieczny jest wtedy odpowiedni adapter Profibus do PC 3. Utwórz nowy projekt 4. Wstaw nowy pojedynczy napęd o następującej charakterystyce: SINAMICS S110 CU305 DP Wersja 4.3 Bezpośredni dostęp do PPI (lub Profibus) 5. Dwukrotnie kliknij Configure drive unit 264

28 3. Konfiguracja Tab cd. Nr Instrukcja Komentarz/rysunek 6. Wybierz nazwę obiektu. Kliknij Next 7. Określ strukturę obiektu regulacji: Speed control with encoder. Kliknij Next 265

29 Przykład 7. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu Tab cd. Nr Instrukcja Komentarz/rysunek 8. Wybierz zasilacz: SL3210-1SB12-3Axx, 0.37kW, 2.5A, AC/AC Kliknij Next 9. Wybierz silnik: Silnik z interfejsem DRIVE- CLiQ Kliknij Next 266

30 3. Konfiguracja Tab cd. Nr Instrukcja Komentarz/rysunek 10. Wybierz: No motor holding brake Kliknij Next 11. Domyślnie jest wybrany Enkoder 1 (enkoder silnika) 267

31 Przykład 7. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu Tab cd. Nr Instrukcja Komentarz/rysunek 12. Wybierz jako setpoint source: Pulse/direction interface. Wybierz typ sterowania: Position control. Skonfiguruj interfejs impuls/ kierunek: Encoder channel: 2 Encoder evaluation: CU305 DP Pulses per revolution: 2000 Signal shape: Pulse/direction, positive logic. Kliknij Next, a następnie Finish 13. Połącz z systemem docelowym 14. Załaduj projekt do sytemu docelowego i wybierz Copy from RAM to ROM 268

32 3. Konfiguracja 3.3. Konfiguracja S CPU i załadowanie konfiguracji sprzętowej Tab Nr Instrukcja Uwagi/rysunek 1. Wypakuj plik nr 1 wg tabeli 4.1 *.zip 2. Otwórz wypakowany projekt za pomocą STEP *.ap10 7 Basic V Wybierz CEx7_PLC w oknie nawigacyjnym i otwórz konfigurację urządzenia 4. Sprawdź konfigurację urządzenia i, jeśli to konieczne, dopasuj do swojego sprzętu 5. Sprawdź czy generator impulsów PTO1 jest uaktywniony. W tym celu kliknij CPU (1), a następnie właściwości (2). Następnie wybierz Pulse generator (PTO/ PWM) (3). Sprawdź ustawienia dla PTO1/PWM1 (4-5) dodatkowy moduł adres IP 269

33 Przykład 7. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu Tab cd. Nr Instrukcja Uwagi/rysunek 6. Sprawdź czy bajt 2 pamięci zegara jest aktywny W tym celu kliknij CPU (1)), a następnie właściwości (2). Następnie wybierz System and clock memory (3). Uaktywnij bajt pamięci zegara i ustaw jako położenie MB2 (4) 7. Załaduj konfigurację sprzętową do CPU Wybierz CPU i kliknij ikonkę Download to device lub Kliknij prawym klawiszem na CPU i wybierz Download to device > Hardware configuration Po załadowaniu ustaw CPU w stanie RUN 270

34 3. Konfiguracja 3.4. Konfiguracja obiektu technologicznego Axis Obiekt technologiczny Axis jest już w tym projekcie w pełni skonfigurowany. W celu lepszego zrozumienia, w tabeli 3.4 bardziej szczegółowo opisano konfigurację obiektu. UWAGA Parametry Pulses per motor revolution, maximum velocity i Start/stop velocity mogą być indywidualnie dostrajane, w zależności od użytego napędu lub silnika serwo. Należy też, zależnie od rodzaju osi, dopasować jej krańce mechaniczne. Tab Nr Instrukcja Uwagi/rysunek 1. Wybierz obiekt technologiczny Axis_ Servo w oknie projektu i dwukrotnie kliknij Configuration 2. Kliknij Basic parameters > General Określ nazwę osi: Axis_Servo Wybierz interfejs zgodnie z konfiguracją urządzenia: Servo Wybierz jednostkę długości: mm 271

35 Przykład 7. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu Tab cd. Nr Instrukcja Uwagi/rysunek 3. Extended parameters > Drive signals Służy do uaktywnienia/zablokowania napędu serwo i jest obslugiwana przez MC_Power Wybierz uaktywnienie wyjścia zgodnie ze schematem połączeń: Q0.4 Servo_ON Wybierz aktywne wejście zgodnie ze schematem połączeń: I1.0 Servo_Ready Jeżeli napęd serwo nie zapewnia sygnału Ready, trzeba w tym miejscu wstawić wartość TRUE 4. Extended parameters > Mechanics Specyfikacja granic silnika i konwersja impulsów na jednostkę długości Impulsów na obrót silnika: 2000 Droga na jeden obrót silnika: tu należy wstawić odległość, którą przebywa np. trzpień przy jednym obrocie silnika (np. 10 mm) Odwracanie kierunku: zamienia do przodu i do tyłu 5. Extended parameters > Position monitoring Definicja wyłączników krańcowych sprzętowych i programowych, ich pozycję i rodzaj pracy Uaktywnij obydwa rodzaje wyłączników, sprzętowe i programowe Zdefiniuj wyłączniki krańcowe sprzętowe, zgodnie ze schematem połączeń oraz podaj, czy są one zwierne, czy rozwierne (np.: I0.2 i I0.1, Upper level > break contact) Określ pozycję programowych wyłączników krańcowych zgodnie z granicami mechanicznymi twojej osi (np.: mm do 5000 mm) 6. Extended parameters > Dynamic general Ustalanie granic prędkości, przyspieszenia, opóźnienia (patrz rozdział 2.3) Wstaw maksymalną prędkość w impulsach na sekundę: pps Wstaw dopuszczalną prędkość start/stop (impulsów na sekundę): 1000 pps Wstaw przyspieszenie i opóźnienie w mm/s 2, zamiennie można podać wartość czas startu i opadani w sekundach: Przykłady: 2 s > 247,5 mm/s 2 Automatyczna konwersja na mm/s 2 272

36 3. Konfiguracja Tab cd. Nr Instrukcja Uwagi/rysunek 7. Extended parameters > Dynamic emergency stop Wprowadź dla zatrzymania awaryjnego opóźnianie lub czas zwalniania do zatrzymania osi przy wyjściu poza wyłączniki krańcowe lub do zartrzymania przez blok MC_Power (np.: 0,01 s > mm/s 2 ) 8. Extended parameters > Homing Zdefiniuj wyłącznik punktu odniesienia zgodnie ze schematem połączeń (I0.0 RPS) Zezwól na zmianę kierunku dla sprzętowego wyłącznika krańcowego (patrz rozdział 2.11 przypadek 3) Wyznacz kierunek ruchu: dodatni Określ prawą stronę jako punkt detekcji dla wyłącznika punktu odniesienia Zdefiniuj prędkość początkową (wolną prędkość dla opadającego zbocza w punkcie odniesienia): 10 mm/s Zdefiniuj przesunięcie punktu odniesienia: 0 mm Współrzędna punktu odniesienia (pozycja przyjmowana przy pomyślnym ustawieniu w pozycji spoczynkowej) jest skonfigurowana w bloku MC_Home 273

37 Przykład 7. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu 3.5. Ładowanie oprogramowania Nr Instrukcja Uwagi/rysunek 1. Załaduj całkowicie sparametryzowany projekt do sterownika. Wybierz bloki programu i kliknij ikonkę Download to device lub Kliknij prawym klawiszem myszy na CEx7_PLC i wybierz Download to device > Software Po załadowaniu ustaw CPU w stanie RUN Uruchamianie i diagnozowanie osi za pomocą obiektu technologicznego W tym rozdziale znajduje się opis sposobu testowania i diagnostyki możliwości operacyjnych napędu serwomechanizmu za pomocą funkcji obiektu technologicznego axis. Uruchamianie Nr Instrukcja Uwagi/rysunek 1. Kliknij dwukrotnie Technological object > Axis servo > Commisioning 2 Kliknij Manual > CPU automatycznie przejdzie do trybu online Następnie kliknij Enable, aby aktywować napęd serwo 3. Jesteś teraz w trybie ręcznym Określ prędkość oraz przyspieszenie/ spowolnienie kliknij Jog backwards lub Jog forward Oś przyspiesza zgodnie z podaną wartością i będzie się poruszać z zadaną prędkością dopóki przycisk jest wciśnięty. Następnie oś zatrzyma się z zadaną wartością spowolnienia. 274

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION MITSUBISHI ELECTRIC Seria MELSEC-L Sterowniki programowalne Podręcznik dla początkujących 05102011 Wersja A MITSUBISHI ELECTRIC INDUSTRIAL AUTOMATION O niniejszym podręczniku Teksty, ilustracje, wykresy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Aplikacja "Rozszerzone pozycjonowanie magistrali" Wydanie 04/2005 11335254 / PL FA362820

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Aplikacja Rozszerzone pozycjonowanie magistrali Wydanie 04/2005 11335254 / PL FA362820 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ y MOVIDRIVE MDXB Aplikacja "Rozszerzone pozycjonowanie magistrali" Wydanie 04/200 3324 / PL FA32820 Podręcznik SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 FA3751 Wydanie 7/26 1147914 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP Wydanie 04/2008 11637552 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

6.3. Instrukcje programowania

6.3. Instrukcje programowania 6.3. Instrukcje programowania 6.3.1. Podstawowe instrukcje Instrukcje logiki bitowej Podstawowymi elementami instrukcji logicznych są styki i cewki. Styki odczytują stan bitu, a cewki nadpisują stan operacji

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA. NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA. NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości Z funkcją Pozycjonowania (PosiCon Rozszerzenie specjalne) Getriebebau NORD GmbH & Co. KG BU 0510 PL NORDAC SK 530E

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet. Podręcznik. Wydanie 10/2007 11637145 / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet. Podręcznik. Wydanie 10/2007 11637145 / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ ntegracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet Wydanie 1/27 11637145 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving the world 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

Przykład 9. Odczyt i przetwarzanie kodów DataMatrix za pomocą sterownika SIMATIC S7-1200

Przykład 9. Odczyt i przetwarzanie kodów DataMatrix za pomocą sterownika SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 w przykładach SIMATIC S7-1200 w przykładach Wydanie 1 Egzemplarz bezpłatny Przykłady i Aplikacje www.siemens.pl/s7-1200 Przykład 9 Odczyt i przetwarzanie kodów DataMatrix za pomocą sterownika

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU BUDOWY I URUCHOMIENIA SERWOPRZETWORNIC SERII MD5000

SZKOLENIE Z ZAKRESU BUDOWY I URUCHOMIENIA SERWOPRZETWORNIC SERII MD5000 SZKOLENIE Z ZAKRESU BUDOWY I URUCHOMIENIA SERWOPRZETWORNIC SERII MD5000 Autor: Bartłomiej Kuczyński STOEBER POLSKA Wrocław 2009 SPIS TREŚCI: 1. Serwoprzetwornica częstotliwości POSIDRIVE MDS5000. 3 2.

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA MODELI: WATTROUTER M SSR (WRM 01/06/12 oraz WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 oraz WT 03/11) JAK DOBRAĆ I DOSTROIĆ URZĄDZENIE Wersja dokumentu: 1.9 Ostatnia

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie modularne MOVIDRIVE

Pozycjonowanie modularne MOVIDRIVE Pozycjonowanie modularne MOVIDRIVE Wydanie 08/2003 Podręcznik 11221852 / PL SEW-EURODRIVE Spis tresci 1 Ważne wskazówki... 4 2 Opis systemu... 5 2.1 Zakresy zastosowania... 5 3 Projektowanie... 8 3.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl

Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl Spis treści: Wstęp...3 Oznaczenia stosowane w serii easy...4 Wytyczne ogólne... 5 Oprzewodowanie... 5 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Seria 90-30/VersaMax/Micro Opis funkcji Kraków, wrzesień 1999 Znaki ostrzegawcze i uwagi Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczone są w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA...10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA...10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

B&R Automation Studio

B&R Automation Studio B&R Automation Studio Quick Start Document version: 1.0 PL 1 Spis treści: 1. Instalacja...4 1.1. Wymagania sprzętowe... 4 PVI RUNTIME... 4 PVI RUNTIME AND SERVER... 4 B&R AUTOMATION STUDIO... 5 1.2. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe Programowanie sterowników SAIA kurs podstawowy SABUR Sp. z o.o. ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa tel. (22) 549 43 53, fax (22) 549 43 50 www.sabur.com.pl Autorzy Wydanie Data : :

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze Feldbus DFE13B EtherNet/IP. Wydanie 06/2006 11373547 / PL FA361755

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze Feldbus DFE13B EtherNet/IP. Wydanie 06/2006 11373547 / PL FA361755 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ y MOVIDRIVE MDX61B Złącze Feldbus DFE13B EtherNet/IP FA361755 Wydanie 06/2006 11373547 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE

INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja montażu INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE... str. 4 2.0 PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW STERUJĄCYCH ODCIĘCIEM PALIWA DO WTRYSKIWACZY....str.5 3.0 INSTALACJA GAZOWA LPG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW TRZY- I CZTEROCYLINDROWYCH

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy serwo-napęd z serii 631

Cyfrowy serwo-napęd z serii 631 Cyfrowy serwo-napęd z serii 631 Podręcznik obsługi HA469016U001 wydanie 2 Zgodny z oprogramowaniem EASYRIDER wersja 5.x Copyright Eurotherm Drives Limited 2007 All rights strictly reserved. No part of

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

vacon 100 hvac PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI

vacon 100 hvac PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI vacon 100 hvac PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI vacon 0 SPIS TREŚCI ID dokumentu: DPD00556H Kod zamówienia: DOC-APP02456+DLUK Wersja H Data wydania wersji: 21.8.1 Odpowiada zestawowi aplikacji

Bardziej szczegółowo

IPCorder Podręcznik Użytkownika

IPCorder Podręcznik Użytkownika IPCorder Podręcznik Użytkownika Spis treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Opis systemu...6 1.2 Wymagania Systemowe...7 2 Zarządzanie... 7 2.1 Konfiguracja...7 2.1.1 Ustawienia Sieci... 8 2.1.2 E-Mail... 10

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT AUTOMATYKI I ROBOTYKI Praca przejściowa Zastosowanie środowiska TIA Portal do konfiguracji i programowania sterownika S7-1200 Wykonał: Rafał Kurtyka Promotor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo