Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6 Katalog wystawy / Warszawa 2010 exhibition catalogue / Warsaw 2010 Wystawa została zorganizowana przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach kluczowego projektu Zaprojektuj Swój Zysk. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zastosowanie wzornictwa. The exhibition was created as part of the key project Design Your Profit. The improvement of the competitiveness of enterprises through the application of design, conducted by the Institute of Industrial Design. Organizator wystawy i wydawca katalogu / Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. ul. Świętojerska 5/7, Warszawa Kuratorzy wystawy / Kathryn Best specjalistka ds. zarządzania wzornictwem Krzysztof Bielski dyrektor Pionu Upowszechniania Wzornictwa, IWP Opieka merytoryczna / Beata Bochińska, prezes IWP Komisarz wystawy / Kaja Kobylańska, IWP Scenografia wystawy i opracowanie graficzne / KONARSKA-KONARSKI design studio Redakcja katalogu / Ewa Siemieńska Projekt graficzny / KONARSKA-KONARSKI design studio Tłumaczenie / Get It Sp. z o.o. Korekta / Agnieszka Berlińska Skład dtp / POTAM Paweł Więckowski Druk / Dasker S.C., M.D. Strupczewscy Exhibition organized and catalogue published by / Institute of Industrial Design, Ltd Świętojerska St, 5/7, Warsaw exhibition curators / Kathryn Best Design Management Expert Krzysztof Bielski Director of Design Centre, IWP Substantive supervision / Beata Bochińska, IWP President exhibition manager / Kaja Kobylańska, IWP Exhibition scenography & graphics / KONARSKA-KONARSKI design studio Editor / Ewa Siemieńska Graphic design / KONARSKA-KONARSKI design studio translation / Get It Sp. z o.o. Proofreading / Agnieszka Berlińska Dtp / POTAM Paweł Więckowski Print / Dasker S.C., M.D. Strupczewscy Katalog jest dystrybuowany bezpłatnie. The catalogue is distributed free of charge.

7

8 SPIS TREŚCI CONTENTS 8. Gdzie ten zysk? Krzysztof Bielski So where is the profit? Krzysztof Bielski 12. Wzornictwo a sukces w biznesie. Kathryn Best Design and business success. Kathryn Best 18. Konteksty designu + studia przypadków. Kathryn Best Contexts of design + case studies. Kathryn Best 78. Innowacyjne wzornictwo. żywa legenda i nowa dynamika. Tadeusz Baczko Innovative design. The living legend and the new dynamic. Tadeusz Baczko 84. Najpierw strategia, potem projekt. Beata Bochińska Strategy first, project next. Beata Bochińska 90. Kooperacja: klucz do wzrostu w branżach przyszłości. Paweł Rabiej Cooperation: key to success in industries of the future. Paweł Rabiej 102. Podejmowanie ryzyka w biznesie. Leszek Mellibruda Taking risks in business. Leszek Mellibruda

9 20. ROZWóJ NOWEGO PRODUKTU Wentylator Dyson Air Multiplier Modułowy system ścianek działowych LINK Krzesło biurowe HÅG Capisco 8107 NEW PRODUCT DEVELOPMENT Dyson Air Multiplier fan LINK modular partitioning system HÅG Capisco office chair SIEć WYMIANY KORZYŚCI Dekoracyjne bombki szklane Hélium System rezerwacji pomieszczeń Evoko Room Manager ławka Cerro NETWORKING THROUGH DESIGN Hélium decorative glass balls Evoko Room Manager Cerro seat 36. UDOSKONALENIE PRODUKTU Krzesło szkolne Max Chair Seria akcesoriów malarskich Dulux Perfect Obuwie sportowe Response Trail 16 DESIGN FOR PERFORMANCE Max Chair Dulux Perfect Accessories Range Response Trail 16 shoes 44. WYRóżNIENIE PRODUKTU Szczoteczka do zębów Jordan Individual Sieć księgarni Akademika Walizka Onehundred&ten DIFFERENTIATION THROUGH DESIGN Jordan Individual toothbrush Akademika s Bookstores Onehundred&ten suitcase 52. MATERIALIZOWANIE POTRZEB Umywalko-toaleta W+W System meblowy Fluid Stanowisko do pracy z komputerem w pozycji siedząco-leżącej INSIGHT THROUGH DESIGN W+W (Washbasin + Watercloset) Fluid bookshelf system Workstation for computer work in a sitting-lying position 62. PROJEKTOWANIE ODPOWIEDZIALNE Lampa eneloop LED (ENL-L1EX) Zabawki GIANTmicrobes Rozdrabniarka ELIET NEO EXTRA VALUES THROUGH DESIGN eneloop Rechargeable LED Lantern (ENL-L1EX) GIANTmicrobes toys ELIET NEO Shredder 70. PROJEKTOWANIE ZACHOWAń Iniektor GENOTROPIN Pen Usługa indywidualnego projektowania klocków Design byme Narzędzia ogrodnicze OXO GOOD GRIP S NEW BEHAVIOR THROUGH DESIGN GENOTROPIN Pen injection device Design byme OXO GOOD GRIP S Gardening Tools

10 Gdzie ten zysk? Krzysztof Bielski Dyrektor Pionu Upowszechniania Wzornictwa IWP, kurator wystawy 21 design stories. Studia przypadków. Zaprojektuj Swój Zysk to skrócona, ale dobrze oddająca ideę, nazwa projektu, której rozwinięcie brzmi: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zastosowanie wzornictwa. Jego realizatorem jest Instytut Wzornictwa Przemysłowego, a głównym celem stworzenie otoczenia biznesowego, umożliwiającego przedsiębiorcom i projektantom współpracę w obszarze aplikacji wzornictwa przemysłowego. Jednym ze sposobów edukacji i upowszechniania wiedzy o designie, jego skomplikowanej naturze, ale też płynących z niego korzyściach, są wystawy dobrych praktyk wzorniczych. Prezentując procesy i modele biznesowe związane z wdrażaniem nowych produktów oraz dobrze zaprojektowane produkty jako wzorce do naśladowania, łamią stereotyp, że to metoda zbyt lightowa w komunikacji z odbiorcą w tak poważnym temacie, jakim jest biznes, a w szczególności podnoszenie efektywności czy uzyskiwanie większych zysków przez przedsiębiorstwa. Po wielu dyskusjach nad tematem kolejnej wystawy, kiedy szefowa komunikacji projektu Zaprojektuj Swój Zysk rzuciła hasło: pokażmy w końcu te kejsy dobrych praktyk, stało się jasne, że musimy nie tylko pokazać interesujące, dobrze zaprojektowane produkty, ale także udowodnić, że ich sukces w dużej mierze bierze się właśnie z zastosowania designu. Większość współczesnej literatury z zakresu zarządzania wzornictwem, w tym wydany przez IWP w ramach projektu ZSZ podręcznik, jasno wskazują, że najważniejszą sprawą we wdrażaniu wzornictwa jest przemyślana strategia dla danego projektu oraz przejście przez określone etapy procesu rozwoju nowego produktu. Wartości wzornictwa, te bezpośrednie, wynikające zwyczajnie z racji nowej formy produktu, ale i te ukryte albo naddane czy dodane, przekładają się na sukces rynkowy często nie tylko danego produktu, ale również marki, przedsiębiorstwa, właścicieli, a także całego łańcucha tzw. interesariuszy od akcjonariuszy, kadry menedżerskiej przez dostawców, sprzedawców, serwisantów, na użytkowniku kończąc. 8.

11 So where is the profit? Krzysztof Bielski Director of Design Centre in the Institute of Industrial Design, curator of the 21 design stories. Studia przypadków exhibition. Design Your Profit is a shortened, yet illustrative name of the project, the full description of which is to improve the competitiveness of enterprises by design application. The project is realised by the Institute of Industrial Design. Its main goal is to create the business environment that would enable entrepreneurs and designers cooperation in applying design. One way of educating and popularising design, teaching about its complex nature, but also about its benefits are exhibitions of good design practices. They present the processes and business models of new product implementation and show well-designed products as an example to be followed and therefore they go against the stereotypes that such method is too light to communicate in such a serious matter as business, and especially efficiency improvement or obtaining higher profits. After many discussions on the topic of the next exhibition, when the head of Design Your Profit project communication suggested we finally show the cases of good practices, it became clear that we have to not only present interesting and well designed products, but also prove that their success is to a great extent the result of design application. The majority of contemporary literature on design management, including the textbook published by the Institute of Industrial Design within the Design Your Profit project, clearly indicates that the most important issue in design implementation is a well-thought-out strategy of a given project and going through the successive stages of new product development. Design values, those direct ones related to new product form, as well as the hidden, excessive and added ones, translate into market success, often not only for the particular product, but also for the brand, the enterprise, the owner and also the entire chain of the so-called stakeholders: from shareholders, managers, deliverers, sales personnel and service workers, to customers. 9.

12 Jak wybieraliśmy przypadki? Po pierwsze, prawie wszystkie, dwadzieścia, są zagraniczne. IWP co roku monitoruje polski rynek, wskazuje i nagradza najlepsze produkty i usługi, głównie rodzimych przedsiębiorstw i dystrybutorów w konkursie Dobry Wzór. Znamy więc realia polskie. Chcieliśmy pokazać obce przykłady, które choćby z uwagi na wielkość przedsiębiorstw, z których pochodzą, z powodzeniem mogłyby powstać w Polsce. Po drugie, wszystkie potwierdzają opracowaną przez Instytut metodologię wdrażania nowych produktów. Każdy przypadek badaliśmy w trzech najważniejszych aspektach: > problem/sytuacja, czyli stan wyjściowy albo konkretny cel, który był do zrealizowania, > rozwiązanie, czyli propozycja projektanta, > wynik, czyli konkretne zyski, jakie przyniosło zaproponowane rozwiązanie. Ponadto w każdym wskazujemy za pomocą piktogramów wartości, jakie dla danego produktu lub jego otoczenia biznesowego przyniosło zastosowanie wzornictwa. Dwudziesty pierwszy, szczególny przypadek to polski produkt, który powstał w wyniku zastosowania pełnego procesu rozwoju nowego produktu. Jest na etapie przygotowania do wprowadzenia na rynek. Takich innowacyjnych przypadków życzymy sobie w przyszłości jak najwięcej. Mamy nadzieję, że symboliczne 21, czyli oczko, przyniesie mu sukces. Oprócz produktów pokazujemy również garść danych obrazujących potencjał polskiego przemysłu. Chcemy, aby polski przedsiębiorca, działający w konkretnej branży, mógł nie tylko potwierdzić swój wkład w rozwój gospodarki, ale także odnaleźć bardzo konkretną inspirację dla swoich dalszych działań. Do współpracy przy wystawie zaprosiliśmy Kathryn Best, ekspertkę w dziedzinie zarządzania wzornictwem. Jej doświadczenie z międzynarodowych dojrzałych rynków dało nam szerokie, a zarazem zdystansowane spojrzenie na zjawiska i konteksty wzornictwa, które są jak najbardziej aktualne także dla polskich przedsiębiorstw. Na towarzyszące nam przez cały czas pytanie Gdzie ten zysk?, wystawa, mamy nadzieję, odpowie jednoznacznie. 10.

13 How did we choose the cases? Firstly, almost all of them twenty are foreign. The Institute of Industrial Design monitors the Polish market, indicates and awards the best products and services, mainly those of local enterprises and distributors, in the Good Design contest. We know the Polish reality. We wanted to present foreign products that, mainly due to the size of enterprises that produced them, could easily be created also in Poland. Secondly, they all confirm the method of new products implementation developed by the Institute of Industrial Design. We have examined each case in three major aspects: > problem starting point or a particular goal to be realised, > solution what a designer came up with, > outcome tangible benefits of the solution. Moreover, in each of the aspects, we indicate (with pictograms) the values that design application introduced to the product and its business environment. The twenty first special case is a Polish product created as a result of applying the entire process of new product development. The product is at the stage of preparation to launch. We would like to see more and more of such innovative cases in the future. We hope that the symbolic 21 (pontoon) will bring us success. Apart from the products, we also present some data that illustrate the potential of the Polish industry. We would like Polish entrepreneurs that operate in individual industries to be able to confirm their influence on economy development and also to find a solid inspiration for their further actions. We invited Kathryn Best a design management expert to cooperate in the exhibition. Her experience gained on mature markets gave us a wide, but also distanced look at design contexts and phenomena that are very adequate for Polish entrepreneurs. We hope that the exhibition will give a clear answer to the predominant question: So where is the profit? 11.

14 Wzornictwo a sukces w biznesie Kathryn Best Specjalistka ds. zarządzania wzornictwem (Londyn, Wielka Brytania), kuratorka wystawy 21 design stories. Studia przypadków. Wzornictwo to nie tylko forma, kształt i estetyka przedmiotu. To także proces, dzięki któremu firmy mogą poprawić swoje wyniki finansowe, osiągnąć przewagę konkurencyjną, wyróżnić się, wspierać ukierunkowane na klienta innowacje produktowe oraz uzyskać wymierne korzyści. Design może więc odgrywać w biznesie praktyczną i strategiczną rolę. Przedsiębiorstwa na całym świecie coraz częściej poszukują sposobów na wykorzystanie wzornictwa w innowacjach produktowych, w codziennych procesach zarządzania oraz w twórczym rozwoju. Jako że design znacznie łatwiej poddaje się miernikom jakościowym niż ilościowym, ocena płynących z niego korzyści zawsze była trudna. Ponadto, jak wskazują wyniki ankiety przeprowadzonej przez Design Management Europe, firmy często postrzegają wzornictwo w kategoriach wydatków, a nie inwestycji 1. Jednym z najlepszych sposobów poprawy wizerunku designu jest uświadomienie wszystkim, jakie przynosi korzyści zarówno pod względem jakości, jak ilości. Warto, aby przedsiębiorstwa zdawały sobie sprawę z zalet wzornictwa związanych z produktami, procesami i kontekstami, bowiem przyczyni się to do szerszej debaty na temat jego wartości i sposobów mierzenia zwrotu związanych z nim inwestycji. Wystawa prezentuje 21 produktów, które odniosły sukces. Ze względu na integracyjny charakter wzornictwa oraz występujące w biznesie współzależności, wiele z kontekstów powtarza się lub nakłada, bywa, że przedstawione przypadki mogłyby się znaleźć w kilku kategoriach jednocześnie. Moją rolą, jako kuratora, było wybranie takich przykładów, które najlepiej reprezentują dany kontekst rynkowy, opowiedzieć historie ich sukcesu i przybliżyć różne sposoby wprowadzania wzornictwa do biznesu. Konteksty przedstawiono symbolicznie za pomocą piktogramów. Każda opowieść składa się z opisu sytuacji wyjściowej czy też problemu, który należało rozwiązać, przyjętych założeń oraz osiągniętego wyniku, który ilekroć było to możliwe przedstawiono także w postaci wymiernych danych liczbowych. Sukces biznesowy może zależeć od różnych czynników. Aby osiągnąć oczekiwane wyniki, przedsiębiorstwa mogą stosować koncepcje wzornicze na wiele sposobów. Dla większej przejrzystości, przykłady pogrupowano według 7 typów kontekstów biznesowych, które zostały wyszczególnione poniżej. 12.

15 Design and business success Kathryn Best Design Management Expert, London, United Kingdom. Curator of the 21 design stories. Studia przypadków exhibition. Design is not only about the form, shape and aesthetics of an object, product or service. Design is also a process that can help to: improve business performance, develop competitive advantage, achieve differentiation, stimulate customer-centred product innovation, and deliver tangible and beneficial results. Design can, therefore, play both a practical and strategic role within business. Currently, organisations all over the world are increasingly looking for ways to employ the power of design in product innovation, in every day management processes, and in the creative development of their companies. Measuring the benefits of design has, however, always been a challenge, since it is more suited to qualitative than quantitative measures. Further, according to the results of the Design Management Europe Survey, design is often seen by companies to be a cost, and not an investment in the future 1. One of the best ways to improve the view of design as cost is to raise awareness of the benefits of design both qualitatively and quantitatively. It is raising awareness of the benefits of design, in both products and processes and in a variety of different contexts, that will stimulate debate about the value of design, and how we can better measure return on design investments made. The purpose of this exhibition is to tell 21 design success stories within a variety of different contexts. Because of the integrative nature of design and the interdependent nature of business, many of these contexts overlap, and some of the cases fit into more than one context. As a curator, my role was to select which case studies could best represent each context, so a story of success could be told, and attention could be drawn to 7 different ways of engaging design with business. Each context is represented symbolically with a pictogram. Each case is presented with the problem or challenge, the solution or approach taken, and the outcome or results achieved. Where possible, figures that demonstrate measurable success quantifiably are provided. Business success can depend on a range of different factors, and there are many ways in which companies can apply design processes and design thinking to achieve results. The 7 different contexts developed specifically for this exhibition are described below. 13.

16 Kontekst 1: Rozwój nowego produktu koncentruje się na procesie projektowania i sposobie, w jaki przedsiębiorstwa mogą tworzyć wyjątkowe przedmioty od inspiracji aż po wprowadzenie na rynek. Często bodźcem do stworzenia produktu jest chęć znalezienia sposobu na efektywniejsze wykonywanie określonych czynności. Przykład, kiedy punktem wyjścia dla pomysłu na nowy produkt jest wykorzystanie głównych specjalizacji każdego przedsiębiorstwa, czyli technologii, materiału lub ergonomii, ilustrują 3 przypadki: wentylator Air Multiplier firmy Dyson (technologia), system ścianek działowych LINK firmy Movisi (materiały) i krzesło biurowe Capisco firmy HÅG (ergonomia). Kontekst 2: Sieć wymiany korzyści pokazuje, w jaki sposób różne osoby i instytucje mogą współtworzyć sukces projektu wzorniczego. Osoby zainteresowane klienci, użytkownicy, dostawcy, podwykonawcy, producenci, dystrybutorzy, a nawet całe społeczności często posiadają wyjątkowe umiejętności i wiedzę, mogą też przekazywać zasoby i fachowe informacje, pełniąc rolę partnerów i współpracowników. Różne formy współpracy pokazane zostały na przykładzie 3 produktów: bombek choinowych Hélium firmy CIAV (współpraca ze społecznościami lokalną i globalną), systemu rezerwacji pomieszczeń Evoko Room Manager firmy Evoko (współpraca z wieloletnimi partnerami) oraz ławki Cerro firmy Neptune Outdoor Furniture (współpraca z zewnętrznymi projektantami i menedżerami wzornictwa). Kontekst 3: Udoskonalenie produktu wiąże się z wytwarzaniem coraz lepszych produktów. W przypadku niektórych firm polega to na wzbogacaniu produktu o nowe rozwiązania ergonomiczne, estetyczne lub funkcjonalne. W innych ten rodzaj designu sprowadza się do uatrakcyjnienia produktu. Wzornictwo może mieć wpływ na decyzje zakupowe i zmianę postrzegania produktu, co ilustrują kolejne trzy przykłady: krzesło Max Chair firmy DLB (od ceny do bezpieczeństwa), gama produktów Perfect firmy Dulux (od ceny do jakości i prostoty użytkowania) oraz buty Response Trail 16 firmy Adidas (od wzornictwa tradycyjnego do nowego designu). Kontekst 4: Wyróżnienie produktu ma na celu uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Pełen towarów rynek zmusza przedsiębiorstwa do tego, aby wyróżniały swoje produkty na tle konkurencji. Jedne firmy robią to poprzez wyjątkowość formy lub funkcjonalności, inne poprzez emocjonalne angażowanie klientów metodami marketingowymi (branding, reklama i atrakcyjne opakowania). Wykorzystanie wzornictwa do podniesienia świadomości marki ilustrują 3 przykłady: szczoteczki do zębów Jordan Individual (repozycjonowanie z produktów higienicznych do lifestyle owych), sieć księgarni Akademika (repozycjonowanie ze zwykłego sklepu do aktywnego detalisty) oraz walizki Onehundred&ten firmy Globe-Trotter (podniesienie kapitału marki dzięki współpracy projektantów). Kontekst 5: Materializowanie potrzeb dotyczy tego, w jaki sposób przedsiębiorstwa prowadzą badania trendów społecznych i potrzeb klientów oraz jak przekładają uzyskane informacje na pomysły stworzenia nowych, wartościowych produktów i usług. Wyniki badań mogą okazać się przydatne zarówno w pojedynczych rozwiązaniach produktowych, jak i w całej kulturze organizacyjnej. 3 przykłady pokazują, jak można przekuwać wiedzę na praktykę: umywalko-toaleta W+W firmy Roca (odpowiada na trendy w dziedzinie trwałości i technologii), system meblowy Fluid firmy Desalto (odpowiada na trendy związane z funkcjonalnością i rozwiązaniami systemowymi) oraz Stanowisko do pracy z komputerem w pozycji siedząco-leżącej polskiej firmy PROFI m (odpowiada na trendy dotyczące sposobów pracy). Kontekst 6: Projektowanie odpowiedzialne to projektowanie uwzględniające w mniejszym stopniu korzyści związane z funkcją i zyskiem, w większym z potrzebami ekologicznymi, społecznymi lub edukacyjnymi. Design może przynieść pozytywne efekty wykraczające poza wzrost finansowy, poprawę wizerunku marki czy kultury organizacyjnej. Z taką korzyścią mamy, na przykład, do czynienia, gdy dzięki wzornictwu produkt jest przyjazny dla środowiska, energooszczędny, ulega biodegradacji, nadaje się do ponownego wykorzystania lub promuje zasady uczciwej konkurencji. Odpowiedzialne podejście do designu, mające na celu uzyskanie szerszych korzyści, ilustrują produkty: 14.

17 Context 1, New product development, focuses on the process of design and how companies can create unique products, from inspiration to market launch. Often, it is the search for a better way of doing things that drives the product development process. The 3 cases describe a core capability of each company, which was then used as a starting point for their new product idea. The capabilities here are technological (in the case of Dyson s Air Multiplier ), material (with Movisi s LINK) and ergonomic (with HÅG s Capisco office chair). Context 2, Networking through design, demonstrates how a variety of individuals and institutions can support the success of a design project. These stakeholders such as clients, customers, users, suppliers, subcontractors, manufacturers, producers, distributors and even whole communities often have inside knowledge and skills critical for product success, and can contribute resources and expertise as partners and collaborators. The 3 cases describe different ways of networking: CIAV s Hélium glass balls (working with local and global communities), Evoko s Room Manager (working with long-term partners), and Neptune Outdoor Furniture s Cerro seat (working with external designers and design managers). Context 3, Design for performance, is about making better products, and making products better. For some companies, it is about adding new product or service features, ones that improve the design in an ergonomic, aesthetic or functional way; for others, it is about making the product more attractive to users. Design can influence purchasing decisions and shift how consumers evaluate performance, illustrated in the cases of DLB s Max Chair (from price to safety), Dulux s Perfect Accessories Range (from price to quality/easy of use), and Adidas Response Trail 16 (from legacy design to new design). Context 4, Differentiation through design, is about achieving competitive advantage. In a market full of similar products, companies and products need to differentiate themselves from the competition. For some it is through uniqueness of form or functionality, for others it is creating an identity that will engage emotionally with customers through branding, advertising and packaging. These 3 cases describe how to raise brand awareness through the use of design: Jordan s Individual toothbrushes (repositioned from hygiene to lifestyle products), Akademika s bookstores (repositioned from passive store to pro-active retailer), and Globe-Trotter s Onehundred&ten suitcase (increase in brand equity through designer association). Context 5, Insight through design, is about how companies conduct research into societal trends and customer needs, then translate this information into ideas for materialising valuable new products and services. The insight and knowledge gathered can be applied to individual product solutions, as well as benefitting the organisational culture as a whole. Theses cases describe how insights are applied in practice Roca s W+W (developed in response to trends in sustainability and technology), Desalto s Fluid (developed in response to trends in flexibility and systemsthinking), and the Polish example of PROFI m (developed in response to trends in how we work). Context 6, Extra values through design, is about designing responsibly, in a way that takes into account benefits that are less about function and profit and more about ecological, societal or educational needs. Design can stimulate valuable benefits beyond financial growth, for example being eco-friendly (energy-saving, biodegradable, recyclable, fair trade) or having a more positive brand image and organisational culture. These cases demonstrate taking a responsible approach to design to stimulate wider benefits: SANYO s eneloop LED Lantern (ENL-L1EX) (social enterprise), GIANTmicrobes (educational enterprise) and the ELIET s NEO Shredder (personal empowerment and satisfaction). 15.

18 lampa eneloop LED (ENL-L1EX), z możliwością doładowania, firmy SANYO (przedsiębiorstwo społeczne), zabawki GIANTmicrobes firmy o tej samej nazwie (przedsiębiorstwo edukacyjne) oraz rozdrabniarka NEO firmy ELIET (rozwój osobisty i zadowolenie). Kontekst 7: Projektowanie zachowań polega na przewidywaniu zachowań konsumenta i wpływaniu na nie. Produkty lub usługi, którym się to udaje, odwołują się do emocji nabywcy, na przykład dzięki projektowi bardziej skutecznemu, funkcjonalnemu, ergonomicznemu i intuicyjnemu niż analogiczne propozycje konkurencji. Świadomość wyrażonych i ukrytych potrzeb użytkowników pozwala angażować ich w sposób bardziej interaktywny, poprzez wzmocnienie ich więzi emocjonalnej z produktem. 3 przypadki ilustrują, jak można tego dokonać: iniektor GENOTROPIN Pen firmy Pfizer (pozytywny stosunek użytkownika do produktu dzięki personalizacji), usługa indywidualnego projektowania klocków Design byme firmy LEGO (personalizacja umożliwiająca kreatywność) oraz narzędzia OXO GOOD GRIP S firmy OXO (związek emocjonalny osiągnięty dzięki uniwersalnemu wzornictwu). Gdy design skutecznie i twórczo wiąże się z planami biznesowymi, korzystają na tym konsumenci, produkty, procesy i kultura organizacyjna firm. Jednym z najlepszych sposobów na uświadomienie wagi wzornictwa i płynących z niego korzyści jest wykorzystanie przykładów dobrych praktyk. Pokazują, w jak różny sposób przedsiębiorstwa stosują projektowanie w celu poprawy swojej efektywności i rentowności. Mamy nadzieję, że przedstawionych tu 21 historii sukcesu pomoże polskim przedsiębiorstwom podnieść konkurencyjność dzięki wzornictwu i w przyszłości zapewni im sukces biznesowy. Przypisy 1. Gert L. Kootstra The Incorporation of Design Management in Today s Business Practices, INHOLLAND University of Applied Sciences, Rotterdam 2009, 16.

19 Context 7, New behavior through design, is about designing and influencing consumer behaviour. This is achieved through creating a product or service with emotional appeal, perhaps by designing in a more effective, functional, ergonomic or intuitive way than the competition. Through awareness of people s explicit and latent (hidden) needs, design can engage users in a more interactive way, strengthening the relationship between people and their products. These cases describe how this connection can be achieved: Pfeizer s GENOTROPIN Pen (friendliness through personalisation), LEGO s Design byme (creativity through customisation), and OXO GOOD GRIP S Gardening Tools (emotional connection through universal design). When design effectively and creatively engages with business agendas, the results are of benefit to people, products, processes and organisational cultures as a whole. Using good practice case studies, ones that show different ways in which businesses have used design to improve their effectiveness and profitability, is one of the best ways to promote design awareness and the benefits of design. It is hoped that these 21 design stories of good design practice and results will help improve the competitiveness of Polish companies through design and lead to additional future business success. Reference: 1. Gert L. Kootstra The Incorporation of Design Management in Today s Business Practices, INHOLLAND University of Applied Sciences, Rotterdam 2009, 17.

20 KONTEKSTY DESIGNU Wzornictwo to nie tylko projektowanie zewnętrznej formy przedmiotów. To cała sieć zjawisk i działań, których zastosowanie pozwala przedsiębiorstwu na osiągnięcie zysku. Strategie zastosowania wzornictwa mogą być różne i dadzą firmom odmienne korzyści. Oto konteksty współczesnego wzornictwa. Na wystawę zostały wybrane przykłady, które je ilustrują. CONTEXTS OF DESIGN Company success may depend on different factors of design application. Here are some different contexts into which design/design thinking/design management can be applied. The case studies chosen for the exhibition ilustrate them. ROZWóJ NOWEGO PRODUKTU Proces tworzenia produktu unikalnego pod względem rozwiązania technicznego, funkcjonalności lub wzornictwa od idei po wprowadzenie na rynek. NEW PRODUCT DEVELOPMENT Where the focus is on the design process and how companies can create unique products, from inspiration to market launch. SIEć WYMIANY KORZYŚCI Zaangażowanie w proces projektowania wszystkich zainteresowanych powodzeniem produktu klientów i użytkowników, dostawców, podwykonawców, działów odpowiedzialnych za produkcję, marketing, logistykę itp., aby rezultat lepiej spełniał ich potrzeby i oczekiwania. NETWORKING THROUGH DESIGN Where design engages individuals and institutions in support of the success of a design project. UDOSKONALENIE PRODUKTU Wzbogacenie istniejącego produktu/usługi o nowe cechy funkcjonalne, ergonomiczne, estetyczne lub inne w celu podniesienia jego atrakcyjności dla odbiorców. DESIGN FOR PERFORMANCE Where the objective is to make better products, and to make products better.

21 Design Stories Studia Przypadków

21 Design Stories Studia Przypadków 21 Design Stories Studia Przypadków 21 design stories. Studia przypadków press release 2 Wystawa 21 design stories. Studia przypadków. Od 1 czerwca 2010 roku w Sali im. Wandy Telakowskiej IWP dostępna

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej, Litwa Polska 2007-2013

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej, Litwa Polska 2007-2013 Prof. Aurélie Aurilla Bechina Arnzten Several years combined business research in IT KM and Management experience from International institutions. College University I Buskerud, Norway College University

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Jak szybko zweryfikować swój pomysł na biznes? Kalina Wyszyńska & Paweł Moczulski

Jak szybko zweryfikować swój pomysł na biznes? Kalina Wyszyńska & Paweł Moczulski Jak szybko zweryfikować swój pomysł na biznes? Kalina Wyszyńska & Paweł Moczulski 12 / 16 Plan na dziś 1. 2. 3. 4. 5. Concept Hub Research Design Thinking Customer Development Warsztaty 2 Zasady gry Mówimy

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

Czy ewaluator ma wpływ na finalne wykorzystanie wyników? Mateusz Galica, PTBRiO

Czy ewaluator ma wpływ na finalne wykorzystanie wyników? Mateusz Galica, PTBRiO Czy ewaluator ma wpływ na finalne wykorzystanie wyników? Mateusz Galica, PTBRiO 1 Czy ewaluator ma mieć wpływ na finalne wykorzystanie wyników? 2 Badacz = źródło: Badacz w kulturze; Krzysztof Polak, Marzena

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising in cooperation with Ebit GmbH Profit for commercial companies means optimization of donor relationship for you. The connection

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort www.mposition.pl

even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort www.mposition.pl even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort 3 multi-functional multi-adjustable multi-position 4 5 mobility is a requirement these days to work comfortably

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Design Thinking w projektowaniu strategii. Rafał Kołodziej, Greenhat Service & Strategy Design

Design Thinking w projektowaniu strategii. Rafał Kołodziej, Greenhat Service & Strategy Design Design Thinking w projektowaniu strategii Rafał Kołodziej, Greenhat Service & Strategy Design Przywództwo to mieszanka charakteru i strategii. Jeżeli miałbym jednak z czegoś zrezygnować, niech to będzie

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

Designer Roku 2009 Andrzej Śmiałek i Ergo Design

Designer Roku 2009 Andrzej Śmiałek i Ergo Design Designer Roku 2009 Andrzej Śmiałek i Ergo Design Designer roku 2009 Andrzej Śmiałek i Ergo Design press release 2 Wystawa Designer roku 2009 Andrzej Śmiałek i Ergo Design Prezentowana wystawa stanowi kompendium

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Belise. Polski English

Belise. Polski English Belise Polski English Belise oznacza aktywność Belise is an unusual barstool To nietypowy hoker, który dla ludzi dynamicznych i kreatywnych szybko staje się częścią stylu pracy. Ruchome siedzisko o regulowanej

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

DESIGN MANAGEMENT. Zarządzanie wzornictwem. Beata Bochińska Jerzy Ginalski Łukasz Mamica Anna Wojciechowska

DESIGN MANAGEMENT. Zarządzanie wzornictwem. Beata Bochińska Jerzy Ginalski Łukasz Mamica Anna Wojciechowska DESIGN MANAGEMENT Zarządzanie wzornictwem Beata Bochińska Jerzy Ginalski Łukasz Mamica Anna Wojciechowska spis treści Przedmowa 11 Przedmowa redaktora naukowego 15 Słownik terminów 17 I. Strategie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ TMD Spółka z o.o. ul.czerwińskiego 6 40-123 Katowice KRS: 0000208384 Kapitał zakładowy 600.000 PLN KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ BANK HOTEL BIURO RESTAURACJA Tel. kom. +48 608 591 132 Tel. kom. +48 604

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność przestrzeni biurowej?

Jak zwiększyć efektywność przestrzeni biurowej? 110% normy Jak zwiększyć efektywność przestrzeni biurowej? 2014 Top 100 Outsourcing Destinations miejsce region państwo miasto 1 South Asia India Bangalore 2 Southeast Asia Philippines Manila (NCR) 3 South

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Zarządzanie Publiczne, vol. 1(14), pp. 63-73 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 DOI 10.4467/20843968ZP.12.016.0483 PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Beata

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo