Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6 Katalog wystawy / Warszawa 2010 exhibition catalogue / Warsaw 2010 Wystawa została zorganizowana przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach kluczowego projektu Zaprojektuj Swój Zysk. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zastosowanie wzornictwa. The exhibition was created as part of the key project Design Your Profit. The improvement of the competitiveness of enterprises through the application of design, conducted by the Institute of Industrial Design. Organizator wystawy i wydawca katalogu / Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. ul. Świętojerska 5/7, Warszawa Kuratorzy wystawy / Kathryn Best specjalistka ds. zarządzania wzornictwem Krzysztof Bielski dyrektor Pionu Upowszechniania Wzornictwa, IWP Opieka merytoryczna / Beata Bochińska, prezes IWP Komisarz wystawy / Kaja Kobylańska, IWP Scenografia wystawy i opracowanie graficzne / KONARSKA-KONARSKI design studio Redakcja katalogu / Ewa Siemieńska Projekt graficzny / KONARSKA-KONARSKI design studio Tłumaczenie / Get It Sp. z o.o. Korekta / Agnieszka Berlińska Skład dtp / POTAM Paweł Więckowski Druk / Dasker S.C., M.D. Strupczewscy Exhibition organized and catalogue published by / Institute of Industrial Design, Ltd Świętojerska St, 5/7, Warsaw exhibition curators / Kathryn Best Design Management Expert Krzysztof Bielski Director of Design Centre, IWP Substantive supervision / Beata Bochińska, IWP President exhibition manager / Kaja Kobylańska, IWP Exhibition scenography & graphics / KONARSKA-KONARSKI design studio Editor / Ewa Siemieńska Graphic design / KONARSKA-KONARSKI design studio translation / Get It Sp. z o.o. Proofreading / Agnieszka Berlińska Dtp / POTAM Paweł Więckowski Print / Dasker S.C., M.D. Strupczewscy Katalog jest dystrybuowany bezpłatnie. The catalogue is distributed free of charge.

7

8 SPIS TREŚCI CONTENTS 8. Gdzie ten zysk? Krzysztof Bielski So where is the profit? Krzysztof Bielski 12. Wzornictwo a sukces w biznesie. Kathryn Best Design and business success. Kathryn Best 18. Konteksty designu + studia przypadków. Kathryn Best Contexts of design + case studies. Kathryn Best 78. Innowacyjne wzornictwo. żywa legenda i nowa dynamika. Tadeusz Baczko Innovative design. The living legend and the new dynamic. Tadeusz Baczko 84. Najpierw strategia, potem projekt. Beata Bochińska Strategy first, project next. Beata Bochińska 90. Kooperacja: klucz do wzrostu w branżach przyszłości. Paweł Rabiej Cooperation: key to success in industries of the future. Paweł Rabiej 102. Podejmowanie ryzyka w biznesie. Leszek Mellibruda Taking risks in business. Leszek Mellibruda

9 20. ROZWóJ NOWEGO PRODUKTU Wentylator Dyson Air Multiplier Modułowy system ścianek działowych LINK Krzesło biurowe HÅG Capisco 8107 NEW PRODUCT DEVELOPMENT Dyson Air Multiplier fan LINK modular partitioning system HÅG Capisco office chair SIEć WYMIANY KORZYŚCI Dekoracyjne bombki szklane Hélium System rezerwacji pomieszczeń Evoko Room Manager ławka Cerro NETWORKING THROUGH DESIGN Hélium decorative glass balls Evoko Room Manager Cerro seat 36. UDOSKONALENIE PRODUKTU Krzesło szkolne Max Chair Seria akcesoriów malarskich Dulux Perfect Obuwie sportowe Response Trail 16 DESIGN FOR PERFORMANCE Max Chair Dulux Perfect Accessories Range Response Trail 16 shoes 44. WYRóżNIENIE PRODUKTU Szczoteczka do zębów Jordan Individual Sieć księgarni Akademika Walizka Onehundred&ten DIFFERENTIATION THROUGH DESIGN Jordan Individual toothbrush Akademika s Bookstores Onehundred&ten suitcase 52. MATERIALIZOWANIE POTRZEB Umywalko-toaleta W+W System meblowy Fluid Stanowisko do pracy z komputerem w pozycji siedząco-leżącej INSIGHT THROUGH DESIGN W+W (Washbasin + Watercloset) Fluid bookshelf system Workstation for computer work in a sitting-lying position 62. PROJEKTOWANIE ODPOWIEDZIALNE Lampa eneloop LED (ENL-L1EX) Zabawki GIANTmicrobes Rozdrabniarka ELIET NEO EXTRA VALUES THROUGH DESIGN eneloop Rechargeable LED Lantern (ENL-L1EX) GIANTmicrobes toys ELIET NEO Shredder 70. PROJEKTOWANIE ZACHOWAń Iniektor GENOTROPIN Pen Usługa indywidualnego projektowania klocków Design byme Narzędzia ogrodnicze OXO GOOD GRIP S NEW BEHAVIOR THROUGH DESIGN GENOTROPIN Pen injection device Design byme OXO GOOD GRIP S Gardening Tools

10 Gdzie ten zysk? Krzysztof Bielski Dyrektor Pionu Upowszechniania Wzornictwa IWP, kurator wystawy 21 design stories. Studia przypadków. Zaprojektuj Swój Zysk to skrócona, ale dobrze oddająca ideę, nazwa projektu, której rozwinięcie brzmi: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zastosowanie wzornictwa. Jego realizatorem jest Instytut Wzornictwa Przemysłowego, a głównym celem stworzenie otoczenia biznesowego, umożliwiającego przedsiębiorcom i projektantom współpracę w obszarze aplikacji wzornictwa przemysłowego. Jednym ze sposobów edukacji i upowszechniania wiedzy o designie, jego skomplikowanej naturze, ale też płynących z niego korzyściach, są wystawy dobrych praktyk wzorniczych. Prezentując procesy i modele biznesowe związane z wdrażaniem nowych produktów oraz dobrze zaprojektowane produkty jako wzorce do naśladowania, łamią stereotyp, że to metoda zbyt lightowa w komunikacji z odbiorcą w tak poważnym temacie, jakim jest biznes, a w szczególności podnoszenie efektywności czy uzyskiwanie większych zysków przez przedsiębiorstwa. Po wielu dyskusjach nad tematem kolejnej wystawy, kiedy szefowa komunikacji projektu Zaprojektuj Swój Zysk rzuciła hasło: pokażmy w końcu te kejsy dobrych praktyk, stało się jasne, że musimy nie tylko pokazać interesujące, dobrze zaprojektowane produkty, ale także udowodnić, że ich sukces w dużej mierze bierze się właśnie z zastosowania designu. Większość współczesnej literatury z zakresu zarządzania wzornictwem, w tym wydany przez IWP w ramach projektu ZSZ podręcznik, jasno wskazują, że najważniejszą sprawą we wdrażaniu wzornictwa jest przemyślana strategia dla danego projektu oraz przejście przez określone etapy procesu rozwoju nowego produktu. Wartości wzornictwa, te bezpośrednie, wynikające zwyczajnie z racji nowej formy produktu, ale i te ukryte albo naddane czy dodane, przekładają się na sukces rynkowy często nie tylko danego produktu, ale również marki, przedsiębiorstwa, właścicieli, a także całego łańcucha tzw. interesariuszy od akcjonariuszy, kadry menedżerskiej przez dostawców, sprzedawców, serwisantów, na użytkowniku kończąc. 8.

11 So where is the profit? Krzysztof Bielski Director of Design Centre in the Institute of Industrial Design, curator of the 21 design stories. Studia przypadków exhibition. Design Your Profit is a shortened, yet illustrative name of the project, the full description of which is to improve the competitiveness of enterprises by design application. The project is realised by the Institute of Industrial Design. Its main goal is to create the business environment that would enable entrepreneurs and designers cooperation in applying design. One way of educating and popularising design, teaching about its complex nature, but also about its benefits are exhibitions of good design practices. They present the processes and business models of new product implementation and show well-designed products as an example to be followed and therefore they go against the stereotypes that such method is too light to communicate in such a serious matter as business, and especially efficiency improvement or obtaining higher profits. After many discussions on the topic of the next exhibition, when the head of Design Your Profit project communication suggested we finally show the cases of good practices, it became clear that we have to not only present interesting and well designed products, but also prove that their success is to a great extent the result of design application. The majority of contemporary literature on design management, including the textbook published by the Institute of Industrial Design within the Design Your Profit project, clearly indicates that the most important issue in design implementation is a well-thought-out strategy of a given project and going through the successive stages of new product development. Design values, those direct ones related to new product form, as well as the hidden, excessive and added ones, translate into market success, often not only for the particular product, but also for the brand, the enterprise, the owner and also the entire chain of the so-called stakeholders: from shareholders, managers, deliverers, sales personnel and service workers, to customers. 9.

12 Jak wybieraliśmy przypadki? Po pierwsze, prawie wszystkie, dwadzieścia, są zagraniczne. IWP co roku monitoruje polski rynek, wskazuje i nagradza najlepsze produkty i usługi, głównie rodzimych przedsiębiorstw i dystrybutorów w konkursie Dobry Wzór. Znamy więc realia polskie. Chcieliśmy pokazać obce przykłady, które choćby z uwagi na wielkość przedsiębiorstw, z których pochodzą, z powodzeniem mogłyby powstać w Polsce. Po drugie, wszystkie potwierdzają opracowaną przez Instytut metodologię wdrażania nowych produktów. Każdy przypadek badaliśmy w trzech najważniejszych aspektach: > problem/sytuacja, czyli stan wyjściowy albo konkretny cel, który był do zrealizowania, > rozwiązanie, czyli propozycja projektanta, > wynik, czyli konkretne zyski, jakie przyniosło zaproponowane rozwiązanie. Ponadto w każdym wskazujemy za pomocą piktogramów wartości, jakie dla danego produktu lub jego otoczenia biznesowego przyniosło zastosowanie wzornictwa. Dwudziesty pierwszy, szczególny przypadek to polski produkt, który powstał w wyniku zastosowania pełnego procesu rozwoju nowego produktu. Jest na etapie przygotowania do wprowadzenia na rynek. Takich innowacyjnych przypadków życzymy sobie w przyszłości jak najwięcej. Mamy nadzieję, że symboliczne 21, czyli oczko, przyniesie mu sukces. Oprócz produktów pokazujemy również garść danych obrazujących potencjał polskiego przemysłu. Chcemy, aby polski przedsiębiorca, działający w konkretnej branży, mógł nie tylko potwierdzić swój wkład w rozwój gospodarki, ale także odnaleźć bardzo konkretną inspirację dla swoich dalszych działań. Do współpracy przy wystawie zaprosiliśmy Kathryn Best, ekspertkę w dziedzinie zarządzania wzornictwem. Jej doświadczenie z międzynarodowych dojrzałych rynków dało nam szerokie, a zarazem zdystansowane spojrzenie na zjawiska i konteksty wzornictwa, które są jak najbardziej aktualne także dla polskich przedsiębiorstw. Na towarzyszące nam przez cały czas pytanie Gdzie ten zysk?, wystawa, mamy nadzieję, odpowie jednoznacznie. 10.

13 How did we choose the cases? Firstly, almost all of them twenty are foreign. The Institute of Industrial Design monitors the Polish market, indicates and awards the best products and services, mainly those of local enterprises and distributors, in the Good Design contest. We know the Polish reality. We wanted to present foreign products that, mainly due to the size of enterprises that produced them, could easily be created also in Poland. Secondly, they all confirm the method of new products implementation developed by the Institute of Industrial Design. We have examined each case in three major aspects: > problem starting point or a particular goal to be realised, > solution what a designer came up with, > outcome tangible benefits of the solution. Moreover, in each of the aspects, we indicate (with pictograms) the values that design application introduced to the product and its business environment. The twenty first special case is a Polish product created as a result of applying the entire process of new product development. The product is at the stage of preparation to launch. We would like to see more and more of such innovative cases in the future. We hope that the symbolic 21 (pontoon) will bring us success. Apart from the products, we also present some data that illustrate the potential of the Polish industry. We would like Polish entrepreneurs that operate in individual industries to be able to confirm their influence on economy development and also to find a solid inspiration for their further actions. We invited Kathryn Best a design management expert to cooperate in the exhibition. Her experience gained on mature markets gave us a wide, but also distanced look at design contexts and phenomena that are very adequate for Polish entrepreneurs. We hope that the exhibition will give a clear answer to the predominant question: So where is the profit? 11.

14 Wzornictwo a sukces w biznesie Kathryn Best Specjalistka ds. zarządzania wzornictwem (Londyn, Wielka Brytania), kuratorka wystawy 21 design stories. Studia przypadków. Wzornictwo to nie tylko forma, kształt i estetyka przedmiotu. To także proces, dzięki któremu firmy mogą poprawić swoje wyniki finansowe, osiągnąć przewagę konkurencyjną, wyróżnić się, wspierać ukierunkowane na klienta innowacje produktowe oraz uzyskać wymierne korzyści. Design może więc odgrywać w biznesie praktyczną i strategiczną rolę. Przedsiębiorstwa na całym świecie coraz częściej poszukują sposobów na wykorzystanie wzornictwa w innowacjach produktowych, w codziennych procesach zarządzania oraz w twórczym rozwoju. Jako że design znacznie łatwiej poddaje się miernikom jakościowym niż ilościowym, ocena płynących z niego korzyści zawsze była trudna. Ponadto, jak wskazują wyniki ankiety przeprowadzonej przez Design Management Europe, firmy często postrzegają wzornictwo w kategoriach wydatków, a nie inwestycji 1. Jednym z najlepszych sposobów poprawy wizerunku designu jest uświadomienie wszystkim, jakie przynosi korzyści zarówno pod względem jakości, jak ilości. Warto, aby przedsiębiorstwa zdawały sobie sprawę z zalet wzornictwa związanych z produktami, procesami i kontekstami, bowiem przyczyni się to do szerszej debaty na temat jego wartości i sposobów mierzenia zwrotu związanych z nim inwestycji. Wystawa prezentuje 21 produktów, które odniosły sukces. Ze względu na integracyjny charakter wzornictwa oraz występujące w biznesie współzależności, wiele z kontekstów powtarza się lub nakłada, bywa, że przedstawione przypadki mogłyby się znaleźć w kilku kategoriach jednocześnie. Moją rolą, jako kuratora, było wybranie takich przykładów, które najlepiej reprezentują dany kontekst rynkowy, opowiedzieć historie ich sukcesu i przybliżyć różne sposoby wprowadzania wzornictwa do biznesu. Konteksty przedstawiono symbolicznie za pomocą piktogramów. Każda opowieść składa się z opisu sytuacji wyjściowej czy też problemu, który należało rozwiązać, przyjętych założeń oraz osiągniętego wyniku, który ilekroć było to możliwe przedstawiono także w postaci wymiernych danych liczbowych. Sukces biznesowy może zależeć od różnych czynników. Aby osiągnąć oczekiwane wyniki, przedsiębiorstwa mogą stosować koncepcje wzornicze na wiele sposobów. Dla większej przejrzystości, przykłady pogrupowano według 7 typów kontekstów biznesowych, które zostały wyszczególnione poniżej. 12.

15 Design and business success Kathryn Best Design Management Expert, London, United Kingdom. Curator of the 21 design stories. Studia przypadków exhibition. Design is not only about the form, shape and aesthetics of an object, product or service. Design is also a process that can help to: improve business performance, develop competitive advantage, achieve differentiation, stimulate customer-centred product innovation, and deliver tangible and beneficial results. Design can, therefore, play both a practical and strategic role within business. Currently, organisations all over the world are increasingly looking for ways to employ the power of design in product innovation, in every day management processes, and in the creative development of their companies. Measuring the benefits of design has, however, always been a challenge, since it is more suited to qualitative than quantitative measures. Further, according to the results of the Design Management Europe Survey, design is often seen by companies to be a cost, and not an investment in the future 1. One of the best ways to improve the view of design as cost is to raise awareness of the benefits of design both qualitatively and quantitatively. It is raising awareness of the benefits of design, in both products and processes and in a variety of different contexts, that will stimulate debate about the value of design, and how we can better measure return on design investments made. The purpose of this exhibition is to tell 21 design success stories within a variety of different contexts. Because of the integrative nature of design and the interdependent nature of business, many of these contexts overlap, and some of the cases fit into more than one context. As a curator, my role was to select which case studies could best represent each context, so a story of success could be told, and attention could be drawn to 7 different ways of engaging design with business. Each context is represented symbolically with a pictogram. Each case is presented with the problem or challenge, the solution or approach taken, and the outcome or results achieved. Where possible, figures that demonstrate measurable success quantifiably are provided. Business success can depend on a range of different factors, and there are many ways in which companies can apply design processes and design thinking to achieve results. The 7 different contexts developed specifically for this exhibition are described below. 13.

16 Kontekst 1: Rozwój nowego produktu koncentruje się na procesie projektowania i sposobie, w jaki przedsiębiorstwa mogą tworzyć wyjątkowe przedmioty od inspiracji aż po wprowadzenie na rynek. Często bodźcem do stworzenia produktu jest chęć znalezienia sposobu na efektywniejsze wykonywanie określonych czynności. Przykład, kiedy punktem wyjścia dla pomysłu na nowy produkt jest wykorzystanie głównych specjalizacji każdego przedsiębiorstwa, czyli technologii, materiału lub ergonomii, ilustrują 3 przypadki: wentylator Air Multiplier firmy Dyson (technologia), system ścianek działowych LINK firmy Movisi (materiały) i krzesło biurowe Capisco firmy HÅG (ergonomia). Kontekst 2: Sieć wymiany korzyści pokazuje, w jaki sposób różne osoby i instytucje mogą współtworzyć sukces projektu wzorniczego. Osoby zainteresowane klienci, użytkownicy, dostawcy, podwykonawcy, producenci, dystrybutorzy, a nawet całe społeczności często posiadają wyjątkowe umiejętności i wiedzę, mogą też przekazywać zasoby i fachowe informacje, pełniąc rolę partnerów i współpracowników. Różne formy współpracy pokazane zostały na przykładzie 3 produktów: bombek choinowych Hélium firmy CIAV (współpraca ze społecznościami lokalną i globalną), systemu rezerwacji pomieszczeń Evoko Room Manager firmy Evoko (współpraca z wieloletnimi partnerami) oraz ławki Cerro firmy Neptune Outdoor Furniture (współpraca z zewnętrznymi projektantami i menedżerami wzornictwa). Kontekst 3: Udoskonalenie produktu wiąże się z wytwarzaniem coraz lepszych produktów. W przypadku niektórych firm polega to na wzbogacaniu produktu o nowe rozwiązania ergonomiczne, estetyczne lub funkcjonalne. W innych ten rodzaj designu sprowadza się do uatrakcyjnienia produktu. Wzornictwo może mieć wpływ na decyzje zakupowe i zmianę postrzegania produktu, co ilustrują kolejne trzy przykłady: krzesło Max Chair firmy DLB (od ceny do bezpieczeństwa), gama produktów Perfect firmy Dulux (od ceny do jakości i prostoty użytkowania) oraz buty Response Trail 16 firmy Adidas (od wzornictwa tradycyjnego do nowego designu). Kontekst 4: Wyróżnienie produktu ma na celu uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Pełen towarów rynek zmusza przedsiębiorstwa do tego, aby wyróżniały swoje produkty na tle konkurencji. Jedne firmy robią to poprzez wyjątkowość formy lub funkcjonalności, inne poprzez emocjonalne angażowanie klientów metodami marketingowymi (branding, reklama i atrakcyjne opakowania). Wykorzystanie wzornictwa do podniesienia świadomości marki ilustrują 3 przykłady: szczoteczki do zębów Jordan Individual (repozycjonowanie z produktów higienicznych do lifestyle owych), sieć księgarni Akademika (repozycjonowanie ze zwykłego sklepu do aktywnego detalisty) oraz walizki Onehundred&ten firmy Globe-Trotter (podniesienie kapitału marki dzięki współpracy projektantów). Kontekst 5: Materializowanie potrzeb dotyczy tego, w jaki sposób przedsiębiorstwa prowadzą badania trendów społecznych i potrzeb klientów oraz jak przekładają uzyskane informacje na pomysły stworzenia nowych, wartościowych produktów i usług. Wyniki badań mogą okazać się przydatne zarówno w pojedynczych rozwiązaniach produktowych, jak i w całej kulturze organizacyjnej. 3 przykłady pokazują, jak można przekuwać wiedzę na praktykę: umywalko-toaleta W+W firmy Roca (odpowiada na trendy w dziedzinie trwałości i technologii), system meblowy Fluid firmy Desalto (odpowiada na trendy związane z funkcjonalnością i rozwiązaniami systemowymi) oraz Stanowisko do pracy z komputerem w pozycji siedząco-leżącej polskiej firmy PROFI m (odpowiada na trendy dotyczące sposobów pracy). Kontekst 6: Projektowanie odpowiedzialne to projektowanie uwzględniające w mniejszym stopniu korzyści związane z funkcją i zyskiem, w większym z potrzebami ekologicznymi, społecznymi lub edukacyjnymi. Design może przynieść pozytywne efekty wykraczające poza wzrost finansowy, poprawę wizerunku marki czy kultury organizacyjnej. Z taką korzyścią mamy, na przykład, do czynienia, gdy dzięki wzornictwu produkt jest przyjazny dla środowiska, energooszczędny, ulega biodegradacji, nadaje się do ponownego wykorzystania lub promuje zasady uczciwej konkurencji. Odpowiedzialne podejście do designu, mające na celu uzyskanie szerszych korzyści, ilustrują produkty: 14.

17 Context 1, New product development, focuses on the process of design and how companies can create unique products, from inspiration to market launch. Often, it is the search for a better way of doing things that drives the product development process. The 3 cases describe a core capability of each company, which was then used as a starting point for their new product idea. The capabilities here are technological (in the case of Dyson s Air Multiplier ), material (with Movisi s LINK) and ergonomic (with HÅG s Capisco office chair). Context 2, Networking through design, demonstrates how a variety of individuals and institutions can support the success of a design project. These stakeholders such as clients, customers, users, suppliers, subcontractors, manufacturers, producers, distributors and even whole communities often have inside knowledge and skills critical for product success, and can contribute resources and expertise as partners and collaborators. The 3 cases describe different ways of networking: CIAV s Hélium glass balls (working with local and global communities), Evoko s Room Manager (working with long-term partners), and Neptune Outdoor Furniture s Cerro seat (working with external designers and design managers). Context 3, Design for performance, is about making better products, and making products better. For some companies, it is about adding new product or service features, ones that improve the design in an ergonomic, aesthetic or functional way; for others, it is about making the product more attractive to users. Design can influence purchasing decisions and shift how consumers evaluate performance, illustrated in the cases of DLB s Max Chair (from price to safety), Dulux s Perfect Accessories Range (from price to quality/easy of use), and Adidas Response Trail 16 (from legacy design to new design). Context 4, Differentiation through design, is about achieving competitive advantage. In a market full of similar products, companies and products need to differentiate themselves from the competition. For some it is through uniqueness of form or functionality, for others it is creating an identity that will engage emotionally with customers through branding, advertising and packaging. These 3 cases describe how to raise brand awareness through the use of design: Jordan s Individual toothbrushes (repositioned from hygiene to lifestyle products), Akademika s bookstores (repositioned from passive store to pro-active retailer), and Globe-Trotter s Onehundred&ten suitcase (increase in brand equity through designer association). Context 5, Insight through design, is about how companies conduct research into societal trends and customer needs, then translate this information into ideas for materialising valuable new products and services. The insight and knowledge gathered can be applied to individual product solutions, as well as benefitting the organisational culture as a whole. Theses cases describe how insights are applied in practice Roca s W+W (developed in response to trends in sustainability and technology), Desalto s Fluid (developed in response to trends in flexibility and systemsthinking), and the Polish example of PROFI m (developed in response to trends in how we work). Context 6, Extra values through design, is about designing responsibly, in a way that takes into account benefits that are less about function and profit and more about ecological, societal or educational needs. Design can stimulate valuable benefits beyond financial growth, for example being eco-friendly (energy-saving, biodegradable, recyclable, fair trade) or having a more positive brand image and organisational culture. These cases demonstrate taking a responsible approach to design to stimulate wider benefits: SANYO s eneloop LED Lantern (ENL-L1EX) (social enterprise), GIANTmicrobes (educational enterprise) and the ELIET s NEO Shredder (personal empowerment and satisfaction). 15.

18 lampa eneloop LED (ENL-L1EX), z możliwością doładowania, firmy SANYO (przedsiębiorstwo społeczne), zabawki GIANTmicrobes firmy o tej samej nazwie (przedsiębiorstwo edukacyjne) oraz rozdrabniarka NEO firmy ELIET (rozwój osobisty i zadowolenie). Kontekst 7: Projektowanie zachowań polega na przewidywaniu zachowań konsumenta i wpływaniu na nie. Produkty lub usługi, którym się to udaje, odwołują się do emocji nabywcy, na przykład dzięki projektowi bardziej skutecznemu, funkcjonalnemu, ergonomicznemu i intuicyjnemu niż analogiczne propozycje konkurencji. Świadomość wyrażonych i ukrytych potrzeb użytkowników pozwala angażować ich w sposób bardziej interaktywny, poprzez wzmocnienie ich więzi emocjonalnej z produktem. 3 przypadki ilustrują, jak można tego dokonać: iniektor GENOTROPIN Pen firmy Pfizer (pozytywny stosunek użytkownika do produktu dzięki personalizacji), usługa indywidualnego projektowania klocków Design byme firmy LEGO (personalizacja umożliwiająca kreatywność) oraz narzędzia OXO GOOD GRIP S firmy OXO (związek emocjonalny osiągnięty dzięki uniwersalnemu wzornictwu). Gdy design skutecznie i twórczo wiąże się z planami biznesowymi, korzystają na tym konsumenci, produkty, procesy i kultura organizacyjna firm. Jednym z najlepszych sposobów na uświadomienie wagi wzornictwa i płynących z niego korzyści jest wykorzystanie przykładów dobrych praktyk. Pokazują, w jak różny sposób przedsiębiorstwa stosują projektowanie w celu poprawy swojej efektywności i rentowności. Mamy nadzieję, że przedstawionych tu 21 historii sukcesu pomoże polskim przedsiębiorstwom podnieść konkurencyjność dzięki wzornictwu i w przyszłości zapewni im sukces biznesowy. Przypisy 1. Gert L. Kootstra The Incorporation of Design Management in Today s Business Practices, INHOLLAND University of Applied Sciences, Rotterdam 2009, 16.

19 Context 7, New behavior through design, is about designing and influencing consumer behaviour. This is achieved through creating a product or service with emotional appeal, perhaps by designing in a more effective, functional, ergonomic or intuitive way than the competition. Through awareness of people s explicit and latent (hidden) needs, design can engage users in a more interactive way, strengthening the relationship between people and their products. These cases describe how this connection can be achieved: Pfeizer s GENOTROPIN Pen (friendliness through personalisation), LEGO s Design byme (creativity through customisation), and OXO GOOD GRIP S Gardening Tools (emotional connection through universal design). When design effectively and creatively engages with business agendas, the results are of benefit to people, products, processes and organisational cultures as a whole. Using good practice case studies, ones that show different ways in which businesses have used design to improve their effectiveness and profitability, is one of the best ways to promote design awareness and the benefits of design. It is hoped that these 21 design stories of good design practice and results will help improve the competitiveness of Polish companies through design and lead to additional future business success. Reference: 1. Gert L. Kootstra The Incorporation of Design Management in Today s Business Practices, INHOLLAND University of Applied Sciences, Rotterdam 2009, 17.

20 KONTEKSTY DESIGNU Wzornictwo to nie tylko projektowanie zewnętrznej formy przedmiotów. To cała sieć zjawisk i działań, których zastosowanie pozwala przedsiębiorstwu na osiągnięcie zysku. Strategie zastosowania wzornictwa mogą być różne i dadzą firmom odmienne korzyści. Oto konteksty współczesnego wzornictwa. Na wystawę zostały wybrane przykłady, które je ilustrują. CONTEXTS OF DESIGN Company success may depend on different factors of design application. Here are some different contexts into which design/design thinking/design management can be applied. The case studies chosen for the exhibition ilustrate them. ROZWóJ NOWEGO PRODUKTU Proces tworzenia produktu unikalnego pod względem rozwiązania technicznego, funkcjonalności lub wzornictwa od idei po wprowadzenie na rynek. NEW PRODUCT DEVELOPMENT Where the focus is on the design process and how companies can create unique products, from inspiration to market launch. SIEć WYMIANY KORZYŚCI Zaangażowanie w proces projektowania wszystkich zainteresowanych powodzeniem produktu klientów i użytkowników, dostawców, podwykonawców, działów odpowiedzialnych za produkcję, marketing, logistykę itp., aby rezultat lepiej spełniał ich potrzeby i oczekiwania. NETWORKING THROUGH DESIGN Where design engages individuals and institutions in support of the success of a design project. UDOSKONALENIE PRODUKTU Wzbogacenie istniejącego produktu/usługi o nowe cechy funkcjonalne, ergonomiczne, estetyczne lub inne w celu podniesienia jego atrakcyjności dla odbiorców. DESIGN FOR PERFORMANCE Where the objective is to make better products, and to make products better.

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

china /chiny mexico /meksyk poland /polska France /francja italy /włochy

china /chiny mexico /meksyk poland /polska France /francja italy /włochy ISSUE 2 (11) MAY 2009 NR 2 (11) MAJ 2009 mexico /meksyk china /chiny France /francja poland /polska italy /włochy NUMER SPECJALNY KWARTALNIKA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO PPNT FUAM SPECIAL ISSUE OF TECHNOLOGY

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK...

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK... 1 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS PIAP-SŁOWO WSTĘPNE... 3-4 INDEX... 5 1 STOCK... 6-7 3LINE PROMOTION... 8 AML/ROM88... 9 ART CLIP... 10-11 ARUAL GADŻETY... 12 BUSINESS MEDIA... 13 ATUT... 14-15 AWIH...

Bardziej szczegółowo

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt PLATINUM PARTNERS CO-PARTNER GOLD PARTNERS SILVER PARTNER MEDIA PARTNERS Serdecznie witamy

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW Raport powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZAWA 2010 Autorzy: Dr inż. Piotr Kordel

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY I KIERUNKI WSPIERANIA ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI ************************************ NEW TRENDS AND DIRECTIONS IN INNOVATIVENESS SUPPORT

NOWE TRENDY I KIERUNKI WSPIERANIA ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI ************************************ NEW TRENDS AND DIRECTIONS IN INNOVATIVENESS SUPPORT Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdański Warszawa 05.05.11 NOWE TRENDY I KIERUNKI WSPIERANIA ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI ************************************ NEW TRENDS AND DIRECTIONS IN INNOVATIVENESS SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

INCENTIVE TOURISM AS HUMAN RESOURCES MANAGEMENT INSTRUMENT IN THE COMPANY * Incentive tourism

INCENTIVE TOURISM AS HUMAN RESOURCES MANAGEMENT INSTRUMENT IN THE COMPANY * Incentive tourism Pol. J. Sport Tourism 2010, 17, 79-86 79 INCENTIVE TOURISM AS HUMAN RESOURCES MANAGEMENT INSTRUMENT IN THE COMPANY * Incentive tourism JAN SIKORA 1, 3, AGNIESZKA WARTECKA-WAŻYŃSKA 2 Poznan University of

Bardziej szczegółowo

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pogłębionego

Raport z badania pogłębionego Raport z badania pogłębionego Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązao i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej

Bardziej szczegółowo