Cykl Oceny APEX Szkolenie dla Pracowników Eaton Corporation. All rights reserved.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cykl Oceny APEX 2012-2013 Szkolenie dla Pracowników. 2010 Eaton Corporation. All rights reserved."

Transkrypt

1 Cykl Oceny APEX Szkolenie dla Pracowników

2 Agenda Zarządzanie wynikami w Eaton Ocena Pracownicza Nowi Pracownicy, Przeniesienia Kalendarz Proces Zawartość Zasoby i Narzędzia Co dalej? 2 2

3 Zarządzanie wynikami w Eaton

4 Zarządzanie wynikami i osiąganie sukcesu w Eaton Ocena wyników każdego pracownika jest ważna dla sukcesu całego Eaton, przechodzi ją każdy od Prezesa do pracowników liniowych. Wyniki to zarówno co zostało osiągnięte i jak zostało osiągnięte. Jeśli pracownik osiąga wysokie wyniki ale nie zachowuje się etycznie, nie jest dobrym kierownikiem, nie spełnia oczekiwań kompetencyjnych, oczekiwania co do wyników NIE SĄ SPEŁNIONE. 4 4

5 Zarządzanie wynikami i osiąganie sukcesu w Eaton Każdy pracownik jest odpowiedzialny za swoje wyniki. Wyjaśnienie oczekiwań Postępowanie zgodnie z Wartościami i Filozofią Eaton Akceptacja celów będących wyzwaniem Otwartość na informacje zwrotne Aktywne zgłaszanie nowych pomysłów Osiąganie wyśmienitych wyników Oceny wyników mierzą nasza efektywność i dostarczają informacji zwrotnych o osiąganych rezultatach pracy przez cały rok. 5 5

6 APEX Ocena wyników Przekłada się na możliwości pracownika Wynik oceny przekłada się na możliwości Ocena Zdolności Organizacji Zdolności Liderów Wyższego Szczebla Eatonjobs.com Nowe Możliwości Pracy Awanse Awanse w obszarze stanowiska System Wynagrodzeń Podwyżki oraz Premie Vision & Mission Zarządzanie wynikami APEX Ustalanie celów, Planowanie Rozwoju i Ocena wyników 6 6

7 Ocena 2012

8 Co nowego? Jak w poprzednich latach: Zawartość Proces Wygląd Rekomendowane ograniczenie komentarzy Limitowana liczba kompetencji Nowe od 2011: Zaktualizowany Model Lidera Eaton (ELM) Dodano link do Przewodnika po Kompetencjach ELM w formularzu samooceny i oceny kierownika 8 8

9 Nowi Pracownicy, Przeniesienia

10 Nowi w Eaton Każdy zatrudniony po 1 sierpnia 2012 musi dostać informacje zwrotnerozmowa, ale formalna ocena jest opcjonalna

11 Nowi na stanowisku (Przeniesienie/Awans) Ocena jest wymagana Aktualny kierownik odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny Poprzedni kierownik musi dać swoje rekomendacje/informacje nt. wyników na poprzednim stanowisku 11 11

12 Kalendarz

13 Cykl Oceny i Wynagrodzeń Cykl Oceny jest powiązany z planowaniem podwyżek Planowanie podwyżek jest zorganizowane w trzech fazach aby zapewnić realizację działań w odniesieniu do wszystkich grup SB Samooceny zostaną zamknięte 15-go listopada dla SB 9 i wyżej oraz 3-go grudnia dla SB 8 i niżej 13 13

14 2012 APEX Kalendarz Oceny SB8 i niższe Samoocena Do Ocena kierownika funkcyjnego Do Ocena kierownika Do Ocena kierownika 2-go szczebla Do Publikacja oceny oraz Rozmowa oceniająca 14 14

15 Harmonogram oceny APEX w roku

16 Proces Oceny

17 Proces Oceny Nagrodzenie wyników lub Ponowne przedstawienie oczekiwań Potwierdzenie odbycia rozmowy Rozmowa Oceniająca Samoocena Ocena Kierownika Funkcyjnego (jeśli jest) Ocena Kierownika Kalibracja ocen Publikacja Oceny Akceptacja Kierownika 2-go szczebla 17 17

18 Samoocena Acknowledge Review Performance Review Meeting Publish Evaluation Start Here Self- Evaluation Functional Manager Evaluation (if applicable) Resubmit 2 nd Level Manager Approval Manager Evaluation & Rating Reject Cel: Krótki komentarz odnośnie osiągnięć, kompetencji i planów rozwoju. Podkreśl kluczowe osiągnięcia (czyta kierownik, funkcyjny i 2-go szczebla) Wskaż potrzeby rozwoju i wskaż akcje do podjęcia w przyszłym roku Poproś kierownika o informacje zwrotne/coaching Pamiętaj, zanim zaczniesz Samoocenę, zaktualizuj Cele i Plany Rozwoju w systemie, które automatycznie zostaną wprowadzone do formularza Samooceny 18 18

19 Ocena kierownika Acknowledge Review Performance Review Meeting Publish Evaluation Start Here Self- Evaluation Functional Manager Evaluation (if applicable) Resubmit 2 nd Level Manager Approval Manager Evaluation & Rating Reject Cel: Dostarczenie oceny osiągnięć, kompetencji i rozwoju Funkcyjny kierownik - Jeśli jest, dodaje swoje komentarze Bezpośredni kierownik Dodaje komentarz i podaje ocenę (wg skali). Może zwrócić samoocenę to pracownika w celu uzupełnienia komentarza. Kierownik 2-go szczebla Dodaje komentarz i akceptuje lub nie ocenę dokonaną przez kierownika

20 Kalibracja Ocen Acknowledge Review Performance Review Meeting Publish Evaluation Start Here Self- Evaluation Functional Manager Evaluation (if applicable) Resubmit 2 nd Level Manager Approval Manager Evaluation & Rating Reject Manager Calibration: 1:1 or Group Meeting Cel: Zapewnienie spójności w ocenach wyników, interpretacji skali ocen i wystawianiu ocen pracownikom Kalibracja odbywa się między kierownikami pod okiem kierownika 2-go szczebla Kalibracja w grupie jest najbardziej efektywna by zebrać informacje od innych, ocenić wyniki, zróżnicować oceny, zebrać sugestie o przyszłym rozwoju 20 20

21 Publikacja Oceny Acknowledge Review Performance Review Meeting Publish Evaluation Start Here Self- Evaluation Functional Manager Evaluation (if applicable) Resubmit 2 nd Level Manager Approval Manager Evaluation & Rating Reject Cel: Przygotowanie się do efektywnej dwu-stronnej dyskusji podczas rozmowy oceniającej Kierownik może opublikować formularz oceny przed rozmową oceniającą, w trakcie trwania rozmowy lub po Opublikowanie na 1-2 dni przed rozmową lub tuż po rozmowie 21 21

22 Rozmowa Oceniająca Start Here Acknowledge Review Performance Review Meeting Publish Evaluation Self- Evaluation Functional Manager Evaluation (if applicable) Resubmit 2 nd Level Manager Approval Manager Evaluation & Rating Reject Cel: Dyskusja nt. celów, kompetencji, planów rozwoju i otrzymanie informacji zwrotnych /coaching oraz nakreślenie planów rozwoju na kolejny rok Twój kierownik ustawi spotkanie Jeśli nie otrzymałeś zaproszenia na rozmowę oceniającą, skontaktuj się z kierownikiem w celu ustalenia daty 22 22

23 Potwierdzenie Odbycia Rozmowy Start Here Acknowledge Review Performance Review Meeting Publish Evaluation Self- Evaluation Functional Manager Evaluation (if applicable) Resubmit 2 nd Level Manager Approval Manager Evaluation & Rating Reject Cel: Potwierdzenie że rozmowa się odbyła W momencie opublikowania rozmowy będziesz proszony o potwierdzenie odbycia rozmowy z kierownikiem Masz możliwość dodania swojego komentarza po rozmowie uwagi pozostają w systemie jako część opublikowanej oceny 23 23

24 Formularz Oceny on-line

25 Wskazówki do samooceny Efektywna Raczej obiektywna niż subiektywna Podkreśla plusy Wskazuje wyniki powiązane z celami Wskazuje wyniki nie powiązane z celami, ale będące znaczącymi osiągnięciami Trafia w sedno sprawy Wskazuje 1-2 szczególne przykłady obrazujące przejawiane kompetencje. Pokazuje najlepsze przykłady. Mówi o postępach w planie rozwoju Podsumowuje wartość dodaną osobiście co dałeś od siebie, a nie zrobiłaby tego inna osoba na tym stanowisku? Nieefektywna Szczegółowo opisuje każde zadanie i obowiązki na stanowisku Zawiera ogólne stwierdzenia typu Jestem dobrym słuchaczem lub Jestem w tym świetny bez podania przykładów Nie odwołuje się do przypisanych celów czy kompetencji Wskazuje na sukces grupy, a nie pokazuje co pracownik zrobił by się do niego przyczynić Długa na 30 stron Nie zawiera konkretnych danych czy wskaźników Szczegółowo opisuje godzina po godzinie codzienne działania bez odwołania się do celów Rozwodzi się nad negatywami Zawiera bezpodstawne usprawiedliwienia lub obwinia innych za nieosiągnięcie celów Kopiuj/Wklej miesięcznych raportów i/lub E-star ów 25 25

26 Wypełnianie formularza Samooceny Sekcje formularza: Accomplishments (Goals) and Other Significant Accomplishments Osiągnięcia (Cele) i Inne Znaczące Osiągnięcia Competencies & Development Assessment Kompetencje & Ocena Rozwoju 2013 Development Plan Recommendations Propozycje do Planu Rozwoju na 2013 Strengths & Areas for Development/ Silne strony & Możliwości Rozwoju Performance Rating Ocena (wg skali) Coaching Request & Mobility Prośba o Coaching & Mobilność 26 26

27 Wskazówki do Samooceny PRZED Zaktualizuj Cele, Kompetencje i Plany Rozwoju w APEX On-line zanim rozpoczniesz Samoocenę Tytuły i status każdego Celu i Planu Rozwoju będzie automatycznie wprowadzony do Samooceny, upewnij się że są aktualne Upewnij się że przedyskutujesz funkcyjne kompetencje z kierownikiem i że wybrałeś właściwe Zwięzłe komentarze. Pamiętaj, że formularz oceny ma być podsumowaniem najważniejszych rzeczy, nie każdego działania. (Kierownicy mają możliwość zajrzeć do Celów po więcej szczegółów.) 27 27

28 Sekcje Oceny Accomplishments (Goals) and Other Significant Accomplishments Osiągnięcia (Cele) i Inne Znaczące Osiągnięcia Competencies & Development Assessment Kompetencje & Ocena Rozwoju 2013 Development Plan Recommendations Propozycje do Planu Rozwoju na 2013 Strengths & Areas for Development/ Silne strony & Możliwości Rozwoju Performance Rating Ocena (wg skali) Coaching Request & Mobility Prośba o Coaching & Mobilność 28 28

29 Osiągnięcia Samoocena oparta na: Obserwowalnych, mierzalnych i obiektywnych informacjach Konkretne przykłady Wyniki z ocenianego okresu 29 29

30 Samoocena Osiągnieć Co oznacza Dobry CEL: Wzrost - Osiągniecie 12% wzrostu sprzedaży w Samoocena Sprzedaż prognozowana na 13.4% więcej niż w 2010, margines zysku pozostał bez zmian. Przykład wypełnionej samooceny znajdziesz w JOE - Employee Resource Center - Career & Learning 30 30

31 Sekcje Oceny Accomplishments (Goals) and Other Significant Accomplishments Osiągnięcia (Cele) i Inne Znaczące Osiągnięcia Competencies & Development Assessment Kompetencje & Ocena Rozwoju 2013 Development Plan Recommendations Propozycje do Planu Rozwoju na 2013 Strengths & Areas for Development/ Silne strony & Możliwości Rozwoju Performance Rating Ocena (wg skali) Coaching Request & Mobility Prośba o Coaching & Mobilność 31 31

32 Kompetencje Funkcyjne Jest kilka różnych zestawów kompetencji: Model Kompetencji Lidera Eaton/ Eaton Leadership Model Competencies Dodany nowy link do przewodnika ELM Dla kierowników Automatycznie wybrane Kompetencje Indywidualnego Pracownika/ Individual Contributor Competencies Dla nie-kierowników Automatycznie wybrane Kompetencje Funkcyjne/ Functional Competencies Dla osób którym zostały zidentyfikowane Kierownik decyduje które będą oceniane, które są najbardziej krytyczne dla stanowiska 32 32

33 Model Kompetencji Lidera Eaton Podręcznik APEX Intranet > Campus Tczew > Dział Personalny > APEX APEX on- line ( dla pracowników administracyjnych) > Kompetencje> Model Lidera Eaton (podręcznik kompetencji 33 33

34 Kompetencje Indywidualnego Pracownika Podejmuje decyzje/ rozwiązuje problemy Zorientowany na wyniki Promuje zmiany Dąży do rozwoju osobistego Demonstruje styl współpracy 34 34

35 Kompetencje Funkcyjne Wybór Kompetencji Funkcyjnych JOE > Human Resources > HR for Employees > Career & Learning > APEX Link Access APEX On-Line Zakładka Competencies > Browse Competency Library >Functional Competencies WYBIERZ > (Twoja Funkcja ENG, MFG, FIN, HR) WYBIERZ > (Individual Competencies) & Dodaj do Profilu 35 35

36 Kompetencje Funkcyjne Kierownik określa które funkcyjne kompetencje są krytyczne na stanowisku Max 7 funkcyjnych kompetencji może być wybranych w celu oceny Liczba wybranych kompetencji decyzja kierownika Kierownik może samodzielnie przypisać kompetencje pracownikowi lub poprosić o wybranie ich w systemie koniecznie przed samooceną

37 Samoocena kompetencji Co oznacza Dobry KOMPETENCJA: Podejmowanie Decyzji / Rozwiązywanie problemów Samoocena Lubię rozwiązywać problemy i zawsze staram się znaleźć własne pomysły rozwiązań, zanim zapytam o radę innych. Na przykład, kiedy miałem problem z dostawcą VRP, zapytałem Cię o zdanie kiedy przemyślałem możliwe rozwiązania, ale potrzebowałem wskazówki które jest najlepsze. Nie boję się podejmować decyzji. Przykład wypełnionej samooceny znajdziesz w JOE - Employee Resource Center - Career & Learning 37 37

38 2012 Ocena Rozwoju Status Planów Rozwoju i tytuły automatycznie importowane do Samooceny Komentarz do każdego Krótki opis czego się nauczyłeś: W jaki sposób wykorzystałeś tą naukę w pracy? LUB Jak przygotowała Cię do przyszłej roli/zadań? W jaki sposób podzieliłeś się wiedzą z innymi? Pokaż inicjatywę jaką podejmujesz we własnym rozwoju 38 38

39 Sekcje Oceny Accomplishments (Goals) and Other Significant Accomplishments Osiągnięcia (Cele) i Inne Znaczące Osiągnięcia Competencies & Development Assessment Kompetencje & Ocena Rozwoju 2013 Development Plan Recommendations Propozycje do Planu Rozwoju na 2013 Strengths & Areas for Development/ Silne strony & Możliwości Rozwoju Performance Rating Ocena (wg skali) Coaching Request & Mobility Prośba o Coaching & Mobilność 39 39

40 2013 Propozycje Planu Rozwoju Na podstawie Potrzeb Rozwoju zaproponuj 2-3 Plany Rozwoju (tylko tematy) Przygotuj się do dyskusji nt. propozycji Planu Rozwoju W momencie publikacji Oceny, propozycje rozwoju automatycznie pojawią się w Planie Rozwoju na 2013 jako draft. Będziesz proszony o dodatkowe działania by zaakceptować propozycje jako Plan Rozwoju 40 40

41 Sekcje Oceny Accomplishments (Goals) and Other Significant Accomplishments Osiągnięcia (Cele) i Inne Znaczące Osiągnięcia Competencies & Development Assessment Kompetencje & Ocena Rozwoju 2013 Development Plan Recommendations Propozycje do Planu Rozwoju na 2013 Strengths & Areas for Development/ Silne strony & Możliwości Rozwoju Performance Rating Ocena (wg skali) Coaching Request & Mobility Prośba o Coaching & Mobilność 41 41

42 Silne Strony & Możliwości Rozwoju Podaj kilka swoich silnych stron. Umiejętności, kompetencje lub wiedza. Podaj kilka potrzeb rozwoju. W odniesieniu do podnoszenia, nabycia nowych albo uzupełnienia braków w umiejętnościach, kompetencjach lub wiedzy. Również przygotowanie do przyszłej roli/zadań, Potrzeby rozwoju będą podstawą Twojego planu rozwoju na przyszły rok 42 42

43 Sekcje Oceny Accomplishments (Goals) and Other Significant Accomplishments Osiągnięcia (Cele) i Inne Znaczące Osiągnięcia Competencies & Development Assessment Kompetencje & Ocena Rozwoju 2013 Development Plan Recommendations Propozycje do Planu Rozwoju na 2013 Strengths & Areas for Development/ Silne strony & Możliwości Rozwoju Performance Rating Ocena (wg skali) Coaching Request & Mobility Prośba o Coaching & Mobilność 43 43

44 Skala Ocen Osiągnięcia / Co Outstanding (Doskonałe) Highly Effective (Bardzo efektywne) Performing (Dobre wyniki) Needs Improvement (Konieczna poprawa) Unsatisfactory (Niezadowalające) Zachowania / Jak 5 (wysokie) (niskie) Ocena składa się z obu elementów 44 44

45 Skala Ocen - Osiągnięcia O H P N U Outstanding - Doskonała realizacja zakresu obowiązków. Znakomite osiągnięcia i świetna realizacja założonych celów. Stanowienie przykładu dla innych. Highly Effective Bardzo efektywna realizacja obowiązków. Znakomite wyniki, biorąc pod uwagę stopień trudności określonych celów, ograniczone środki oraz zmiany w ciągu roku. Performing - Dobre wyniki w wypełnianiu obowiązków. Umiejętność znalezienia sposobów na podniesienie porzeczki (ciągłe doskonalenie) własnej wydajności pracy ORAZ biorąc pod uwagę stopień trudności określonych celów, ograniczone środki oraz zmiany w ciągu roku, osiągnięte wyniki w realizacji celów były w pełni zadowalające. Needs Improvement - Konieczna poprawa jeśli chodzi o realizację zakresu obowiązków oraz poprawa w osiąganiu wyników. Potrzeba zwiększenia inicjatywy i znalezienia sposobów ciągłej poprawy. Pracownik powinien wykazać poprawę po zapewnieniu coachingu, informacjach zwrotnych oraz wprowadzeniu planu poprawy działania. Unsatisfactory: Niezadowalające: Znaczne luki w wypełnianiu obowiązków i/lub osiąganiu odpowiednich wyników. Wymagana natychmiastowa i stała poprawa

46 Skala Ocen - Zachowanie I I I I I Nie wykazuje żadnych zdolności albo zachowuje się w niepożądany sposób. Niestosowne zachowanie wpływa na ogólnie słabe wyniki. Osoba wykazuje ogólne braki. Rozumie wysokie oczekiwania Eaton, wykazuje się biegłością i efektywnością. Aktywnie pracuje nad dalszym rozwojem swoich umiejętności i zachowania, tak aby móc osiągnąć jeszcze lepsze wyniki. Postrzegany jest jako wzorowy pracownik; posiada mistrzowskie umiejętności, kompetencje i wiedzę; jest często stawiany za wzór do naśladowania. Ustala wzorzec pracy dla innych

47 Matryca Ocen Outstanding Highly Effective Performing Needs Improvement Unsatisfactory O1 O2 O3 O4 O5 H1 H2 H3 H4 H5 P1 P2 P3 P4 P5 N1 N2 N3 N4 N5 U1 U2 U3 U4 U Zachowania - JAK 47 47

48 Sekcje Oceny Accomplishments (Goals) and Other Significant Accomplishments Osiągnięcia (Cele) i Inne Znaczące Osiągnięcia Competencies & Development Assessment Kompetencje & Ocena Rozwoju 2013 Development Plan Recommendations Propozycje do Planu Rozwoju na 2013 Strengths & Areas for Development/ Silne strony & Możliwości Rozwoju Performance Rating Ocena (wg skali) Coaching Request & Mobility Prośba o Coaching & Mobilność 48 48

49 Prośba o Coaching i Mobilność Formularz oceny umożliwia dodatkową opcję prośby o coaching (bieżący jak i odnośnie dalszej kariery) Podziel się z kierownikiem swoim punktem widzenia, aby kierownik mógł przygotować się do dyskusji na ten temat 49 49

50 Następne Kroki

51 Następne kroki Przegląd kompetencji funkcyjnych, z kierownikiem (jeśli dotyczy) i zaktualizuj profil kompetencji Zaktualizuj Cele i akcje Planów Rozwoju aby w samoocenie pojawiły się najbardziej aktualne informacje Ustal z kierownikiem datę Rozmowy Oceniającej 51 51

52 Rozmowa oceniająca 52 52

53 Kluczowe punkty rozmowy oceniającej Przygotuj najważniejsze 3 5 rzeczy, które chcesz przedyskutować Przejrzyj samoocenę lub dostępną już ocenę przełożonego (jeśli jest ona dostępna przed rozmową) Słuchaj aktywnie, gdy prosisz o wyjaśnienie lub informacje zwrotne Nie przyjmuj pozycji obronnej Bądź otwarty i skup się na kluczowych informacjach Informacja zwrotna jest Cenna Zaplanuj przekazanie informacji zwrotnych przełożonemu, jakiego wsparcia potrzebujesz by odnieść sukces Bądź szczery to pomoże w budowie zaufania i dobrych relacji Nie podchodź do rozmowy jak do spotkania by ustalić kolejne cele Cele na kolejny rok zostaną ustalone na odrębnym spotkaniu 53 53

54 Pomocne Materiały Twój przełożony Dział personalny Strona intranetowa: Prezentacja szkoleniowa Materiały informacyjne APEX 2012 Podręcznik kompetencji Eaton Development Planner 54 54

55 55 55

Plan wyników i rozwoju oraz przegląd procesu oceny wyników na koniec roku

Plan wyników i rozwoju oraz przegląd procesu oceny wyników na koniec roku Plan wyników i rozwoju oraz przegląd procesu oceny wyników na koniec roku Przewodnik dla bezpośredniego przełożonego/ kierownika funkcyjnego Plan wyników i rozwoju (PLP) oraz procesy oceny wyników na koniec

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014. menadżerskiej

Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014. menadżerskiej Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014 menadżerskiej Materiał opracowany w ramach projektu Różnorodność procentuje, realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Analiza potrzeb szkoleniowych stanowi pierwszy etap cyklu szkoleniowego w szkoleniach zamkniętych, przeznaczonych dla pracowników konkretnej firmy. Pozwala ona ustalić, czy

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS

Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS Wskazówki dotyczące praktyk zawodowych Dla studentów studiów drugiego stopnia z zakresu przekładoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

INTERNALIZATOR MECHANIZM WZMACNIAJĄCY ZAANGAŻOWANIE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRACOWNIKÓW

INTERNALIZATOR MECHANIZM WZMACNIAJĄCY ZAANGAŻOWANIE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRACOWNIKÓW W yz w a l a n i e p r z e d s iębi o r c z ości i zaangażow a n i a t e c h n i k ów I N T E R N AL I Z AT O R U D A- P O K L. 0 2. 0 1. 0 1-0 0-0 1 5 / 1 2-0 1 INTERNALIZATOR MECHANIZM WZMACNIAJĄCY ZAANGAŻOWANIE

Bardziej szczegółowo

Barbara Kożuch, Mateusz Lewandowski, Wioleta Karna

Barbara Kożuch, Mateusz Lewandowski, Wioleta Karna Barbara Kożuch, Mateusz Lewandowski, Wioleta Karna SYSTEM ROZWOJU KOMPETENCJI KADR OPARTY NA BADANIU LUK KOMPETENCYJNYCH I POTRZEB SZKOLENIOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU NA PODSTAWIE AKTUALNYCH OPISÓW STANOWISK

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Transformacja funkcji kadrowej

Transformacja funkcji kadrowej Human Capital Advisory Services Transformacja funkcji kadrowej Deloitte to jedna z najszybciej rozwijających się globalnych firm doradczych na świecie, świadcząca usługi w obszarach konsultingu, audytu,

Bardziej szczegółowo

DanonePL. Przegląd CSR

DanonePL. Przegląd CSR DanonePL Przegląd CSR Spis treści: 26 3 4 5 6 Trzy filary Danone a Katalog wartości Historia CSR w Danone Nasi interesariusze 1. Ludzie 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 19 20 20 Danone to ludzie Po pierwsze,

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Gra symulacyjna IPK Innowacyjny Producent Komputerów Podręcznik użytkownika Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej doświadczenia administracji australijskiej

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej doświadczenia administracji australijskiej Zeszyty Robocze projektu MUS Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej doświadczenia administracji australijskiej Dawid Sześciło Raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobrą agencję PR?

Jak wybrać dobrą agencję PR? Jak wybrać dobrą agencję PR? opracowanie przygotowane przez Związek Firm Public Relations Warszawa 2013 Spis treści Słowo wstępu 3 Typologia przetargów 4 Przed przetargiem 7 Zarządzanie przetargiem 13

Bardziej szczegółowo

Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing

Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing Opracowanie: Gail J. Dinner, Mary M. Wheeler dla Międzynarodowej Rady Pielęgniarek 1 Międzynarodowa Rada

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE INICJATYWY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA POZIOMIE LOKALNYM

EUROPEJSKIE INICJATYWY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA POZIOMIE LOKALNYM EUROPEJSKIE INICJATYWY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA POZIOMIE LOKALNYM ROLA ŚRODOWISK AKADEMICKICH, SAMORZĄDOWYCH I INSTYTUCJI EUROPEJSKICH WE WSPIERANIU DZIAŁAŃ NA SZCZEBLU LOKALNYM www.iclei-europe.org/informed-cities

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZESZYTY NAUKOWE 39-60 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE Streszczenie Biuro Zarządzania Projektami (PMO Project Management Office) to jedna z najnowszych koncepcji w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik mentora. Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12

Podręcznik mentora. Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Podręcznik mentora Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Model Kompetencyjny

Uniwersalny Model Kompetencyjny Uniwersalny Model Kompetencyjny Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika przygotowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania przy współpracy z Competency Institute Katalizator Innowacji - usługi

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo