Controlling w systemach ERP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Controlling w systemach ERP"

Transkrypt

1 Kluge: Skrypt do przedmiotu Controlling w systemach ERP (studia zaoczne) 1 Prof. dr hab. Paul-Dieter Kluge Controlling w systemach ERP (Materiały do zajęć w semestrze zimowym 2005/2006 wersja dla studiów zaocznych) Literatura podstawowa Kluge P.D. et al., Komputerowo wspomagany controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach, Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra Kluge P.D. et al., Rachunkowość (Materiały do zajęć; szczególnie rozdział 3 : Rachunkowość zarządza), Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Zielona Góra Kluge P.D. et al., Podstawy controllingu (Materiały do zajęć), Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Zielona Góra Kluge P.D., Kużdowicz, P., Orzeszko, P., Systemy informatyczne zarządzania (Materiały do zajęć, Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Zielona Góra Spis treści 1. Podstawy 2. Elementy planowania w komputerowo wspomaganym controllingu logistycznym 3. Uzgodnienie ewidencji danych rzeczywistych w systemie klasy ERP z planowaniem 4. Analiza odchyleń plan - wykonanie 5. Podstawy planowania kroczącego Podstawą zaliczenia jest zasadniczo opanowanie materiału omówionego podczas wykładu oraz ćwiczeń. Wyżej wymienione pozycje literaturowe służą ugruntowaniu wiedzy w ramach samodzielnej pracy oraz przygotowaniu do egzaminu.

2 Kluge: Skrypt do przedmiotu Controlling w systemach ERP (studia zaoczne) 2 1. Podstawy Przedmiot Controlling w systemach ERP ma za zadanie zebranie wiedzy z przedmiotów Podstawy controllingu i Systemy informatyczne zarządzania. Z przedmiotu Controlling w systemach ERP wykorzystane zostaną: - pojęcie controllingu, w szczególności: Controlling als ganzheitliche Unternehmensbetrachtung aus Sicht der Wirtschaftlichkeitssicherung, die das Rechnungswesen als wichtigstes, aber nicht alleiniges Werkzeug nutzt ; erkenntnisorientierte Funktion des Controlling (rechtzeitiges Erkennen von Engpässen sowie Erarbeitung von Vorschlägen zu ihrer Bearbeitung nach dem Motto Die Geschäftsführung wird ein Problem bekommen und dann wahrscheinlich nicht sofort wissen, wie man es lösen kann ); adressatenspezifisches Aufbereiten von Informationen ( wann sage ich es wem mit welchen Mitteln? ), wozu auch das rechtzeitige (prophylaktische) Vorbereiten von Werkzeugen und Daten gehört; Wirtschaftlichkeitsaspekte des Controlling ( nicht alles, was aus Sicht der Theorie machbar ist, ist auch praktisch sinnvoll ); d.h. Aufwand-Nutzen-Denken auch im Einsatz von Controlling-Werkzeugen. - narzędzia controllingu ogólnego zastosowania, w szczególności: Rechnungswesen-Werkzeuge, insbesondere aus Rachunkowosc zarzadza; Kennzahlen und Kennzahlen-Systeme incl. ihrer Datenbasis (Bilanz, GuV- Rechnung, Mengen- Zeit- und Wert-Kennzahlen incl. ihrer Funktion als Bezugsgrößen; Datengrundlagen für heuristische Werkzeuge. - koncepcje planowania, w szczególności: Konzept einer integrierten Planung; Abbildung von Zusammenhängen; Berücksichtigung erfassbarer Istdaten; Realisierungsmöglichkeiten auf Basis von MS-Office. W controllingu niezbędne są dane i wspomaganie komputerowe. Z tego względu z przedmiotu Systemu informatyczne zarządzania zostaną wykorzystane: - definicje danych podstawowych jako podstawa elastycznego generowania danych; - przebiegi podstawowych procesów administracyjnych i dyspozycyjnych jako podstawa generowania danych rzeczywistych; - wprowadzenie do funkcji planowania. Podział ról pomiędzy wykład i ćwiczenia podobny jest dla obu przedmiotów: - na wykładach omawiane są różne możliwości wykorzystania narzędzi controllingowych w oprogramowaniu standardowym do zarządzania (o różnej cenie; - ćwiczenia (laboratoryjne) służą zapoznaniu się z szansami i ryzykami wykorzystania konkretnego systemu ERP (pro ALPHA) na potrzeby controllingu. Obliczenia dodatkowe i uzupełniające realizowane w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel.

3 Kluge: Skrypt do przedmiotu Controlling w systemach ERP (studia zaoczne) 3 2. Elementy komputerowo wspomaganego planowania w controllingu logistycznym 2.1. Rozszerzenie metody planowania Krok 2: Zestawienie powiązań w ramach rozwinięcia i implementacji systemu wskaźników (strukturyzacja matematyczno-funkcjonalna) Cel planowania: określenie niezbędnych wewnętrznych i zewnętrznych wartości wskaźnikowych Rodzaje działań: o dane technologiczne dla wykorzystania zasobów o dane dla zdolności produkcyjnych o dane dla pierwotnych wielkości odniesienia o dane rynkowe (szczególnie ceny zakupu i sprzedaży; prawdopodobieństwa sprzedaży towarów) o pierwotne dane wpływające na płynność finansową (szczególnie warunki płatności, prawdopodobieństwa dotrzymania warunków płatności, zaciągnięte kredyty i ich spłata) o dalsze czynniki wpływające na koszty (szczególnie stawki kosztowe, stawki amortyzacji, stawki odsetek) Główne pytania dla opracowania zintegrowanego programu produkcji o P1: co sprzedajemy? o P2: jakimi środkami wytwarzamy sprzedawane świadczenia? o P3: jak mierzone będą sprzedawane świadczenia? o P4: jakie są znane problemy związane z zapewnieniem opłacalności? o P5: jak problemy te mogą być rozwiązane? o P6: jakie następstwa mają propozycje rozwiązania problemów? o P7: jakich informacji potrzebujemy do rozwiązania tych problemów? Przykłady zintegrowanego programu produkcji na bazie EXCEL-a: o przedsiębiorstwo produkcyjne (różne warianty sprawdzone w praktyce demonstracja) o przedsiębiorstwo dydaktyczne (przykład szkoleniowy, projekty dyplomowe) o oprogramowanie dla przedsiębiorstwa usługowego (przykład szkoleniowy sprawdzony w praktyce) o klub sportowy (przykład seminaryjny) o muzeum (praca dyplomowa) o przedsiębiorstwo handlowe (projekty dyplomowe) Na wyżej postawione pytania, w odniesieniu do omawianego w dalszej części przedsiębiorstwa produkcyjnego, można odpowiedzieć następująco: P1: Verkauf von Erzeugnissen oder Erzeugnisgruppen P2: Personal und Betriebsmittel P3: Umsätze auf der Basis von Mengen und Preisen P4: Unterschiedliche Problem-Schwerpunkte (z.b. Marketing, Finanzierung, Logistik)

4 Kluge: Skrypt do przedmiotu Controlling w systemach ERP (studia zaoczne) 4 P5: Schwerpunktspezifisch (z.b. Anwendung von Methoden des Marketing-Mix; Ausschöpfung unterschiedlicher Finanzierungsarten; Anwendung moderner Logistik- Konzepte) P6: Zusätzliche Aufwände (folglich müssen entsprechende Aufwands-Nutzens- Relationen abgebildet werden); zusätzliche Ressourcen-Belastungen P7: Informationen zur Quantifizierung von Aufwands-Nutzens-Relationen incl. der Wirkungen auf die Ressourcen-Belastungen von Erzeugnissen oder Erzeugnisgruppen P2: Personal und Betriebsmittel P3: Umsätze auf der Basis von Mengen und Preisen P4: Unterschiedliche Problem-Schwerpunkte (z.b. Marketing, Finanzierung, Logistik) P5: Schwerpunktspezifisch (z.b. Anwendung von Methoden des Marketing-Mix; Ausschöpfung unterschiedlicher Finanzierungsarten; Anwendung moderner Logistik- Konzepte) P6: Zusätzliche Aufwände (folglich müssen entsprechende Aufwands-Nutzens- Relationen abgebildet werden); zusätzliche Ressourcen-Belastungen P7: Informationen zur Quantifizierung von Aufwands-Nutzens-Relationen incl. der Wirkungen auf die Ressourcen-Belastungen W szczególności z odpowiedzi na pytania od 4 do 7 wynikają różne warianty matematycznofunkcjonalnej strukturyzacji przedsiębiorstwa produkcyjnego. W dalszej części rozważany jest (w praktyce często występujący) przypadek koncentracji na Marketingu z rozwiązaniem w zakresie polityki produktu oraz polityki cenowej, jak również jego głównego oddziaływanie na wielkość produkcji, czasy dostaw i finansowanie. Należy przy tym rozróżnić funkcje podstawowe i funkcje logistyczne. Z uwagi na funkcje logistyczne należy dokonać przynajmniej następujących rozszerzeń: - Kontrola istotności logistycznej (niem. Logistikrelevanz ) dla planowanej działalności przedsiębiorstwa oraz uwzględnienie najważniejszych logistycznych danych podstawowych; uzasadnienie: Prüfung der Logistikrelevanz für das zu planende Unternehmen sowie Berücksichtigung der wichtigsten logistikbezogenen Stammdaten; Begründung: Nur wenn die Erfüllung der Logistik-Aufgaben einen wesentlichen Einfluß auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens hat, ist eine (entsprechend aufwendigere) Planung und Plan-Ist-Abweichungsanalyse zu rechtfertigen. - Szczegółowe planowanie czasów (np. czasów zaopatrzenia, czasów przebiegu, terminów dostaw dla klientów) oraz zapasów magazynowych; uzasadnienie: Benötigte Mengen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort als Logistik-Leistung; Bestände als wichtigstes traditionelles Steuerungsinstrument der Logistik - Wykorzystanie czasów, zapasów, jak również czynników na nie wpływających jako dodatkowe wielkości odniesienia dla rachunku kosztów i wyników; uzasadnienie: Bestände, Kosten und Erlöse sind Bestandteile vieler betriebswirtschaftlicher Kennzahlen. Sie selbst resultieren aus Entscheidungen über ihre Einflußgrößen. Folglich müssen die wichtigsten von Logistik-Entscheidungen betroffenen Einflußgrößen incl. ihrer Wirkungen abgebildet werden, um logistikspezifische Aspekte der Abweichungsanalyse sowie rollenden Planung realisieren zu können.

5 Kluge: Skrypt do przedmiotu Controlling w systemach ERP (studia zaoczne) 5 - Rozszerzenie planowanego systemu wskaźników o wskaźniki logistyczne Podstawy wykonywanych rachunków w ramach zintegrowanego planowania (funkcje logistyczne) Istotność logistyczna w planowanym przedsiębiorstwie: W ramach polityki produktu w przykładowym przedsiębiorstwie rozszerzono ofertę sprzedaży o nowe artykuły o numerach od P10 do P15. Nowy asortyment oferowany będzie na rynek głównie z myślą o przedsiębiorstwach świadczących usługi konserwacyjne. W związku z tym podjęta została decyzja o uruchomieniu produkcji nowych produktów, bazujących na nowych materiałach o numerach od M20 do M29). To z kolei wymaga rozszerzenia zdolności produkcyjnych o nowe gniazda produkcyjne (numery od 3 do 10). Wynikające bezpośrednio ze zmian, nowo wprowadzone dane podstawowe znajdują się w arkuszu Produkty, StrukturyPP, StrukturyMAT, Marszruty, jak również w tabeli Techno. Wynikające z tych zmian podwyższenie istotności logistycznej może zostać opisane w sposób następujący: Das Angebot kurzfristiger Lieferzeiten (wichtig für Instandhaltungsbetriebe!) erfordert eine stärkere Berücksichtigung von Beständen und Zeiten. Die Erweiterung der Teilefertigung bei Beibehaltung eines hohen Vernetzungsgrades führt zu einem APS-schwierigen Prozeß, und somit zur Notwendigkeit einer detaillierteren Berücksichtigung der Dilemma _Problematik. Die folglich insbesondere zu erwartende Erhöhung der Logistikkosten muß mit Erlössowie weiteren wirtschaftlichkeitsrelevanten Größen ausbilanziert werden können. Szczegółowe planowanie czasów: W przykładowym przedsiębiorstwie należy zaplanować następujące czasy: - czasy nabycia dla materiałów - czasy przebiegu produkcji - dopuszczalne czasy opóźnień z uwzględnieniem czasów dostaw dla klientów Planowanie czasów zaopatrzenia w materiały może być (na początek) przeprowadzane na bazie anonimowych zleceń klientów; tzn.: - Es existiert ein Materiallager, das mittels Beständen Schwankungen im Materialbedarf auffangen soll. - Diese lagerorientierte Beschaffung ist gerechtfertigt, weil eine (kundenauftragsanonyme) Serienfertigung vorliegt (jedes Verkaufserzeugnis kann von mehreren Kunden und wiederholt bestellt werden). - Eingabe der mit den Lieferanten vereinbarten Beschaffungszeiten in Produkty!, Spalte 8 Z kolei planowanie czasów przebiegu dla produkcji powinno być dokonywane w sposób bardziej szczegółowy; uzasadnienie:

6 Kluge: Skrypt do przedmiotu Controlling w systemach ERP (studia zaoczne) 6 - Da die Dilemma -Problematik relevant ist, müssen mindestens Abhängigkeiten zwischen den zu planenden Kapazitätsauslastungen und den zu planenden Lieferfristen berücksichtigt werden. Zasadnicza koncepcja: - Bei Planung von Standard-Losgrößen können über die Relation Σ Σ (Rüstzeit + (Losgröße * Stückzeit)) * Umrechnungsfaktor; zu summieren ist über Kapazitätsstellen und Arbeitsgänge; der Umrechnungsfaktor resultiert aus unterschiedlichen Dimensionen der Rüst- und Stückzeiten (meist Stunden oder Minuten) einerseits und der Durchlaufzeit (meist Kalendertage) andererseits verkaufserzeugnisspezifische minimale Plan-Produktions-Durchlaufzeiten (d.h. Durchlaufzeiten in der Produktion ohne Wartezeiten, aber auch ohne Berücksichtigung von Überlappungen und Splittungen, da letztgenannte wichtige Steuerungselemente sind und daher nicht verplant werden sollten) ermittelt werden. - Die minimalen Durchlaufzeiten ergeben sich als gewogenes arithmetisches Mittel aus den minimalen Plan-Produktions-Durchlaufzeiten (gewichtet mit den Produktionsmengen) und Durchlaufzeiten = 0 (gewichtet mit den geplanten Lagerbeständen). - Diesen minimalen Durchlaufzeiten sind den Kunden angebotene verkaufserzeugnisspezifische (Plan-) Durchlaufzeiten gegenüberzustellen. Im Ergebnis dessen erhält man geplante zulässige Schlupfzeitanteile an den angebotenen Durchlaufzeiten. - Die geplanten Standard-Losgrößen werden in der Tabelle Marszruty, Zeile 4 eingetragen. - Die minimalen Durchlaufzeiten werden in der Tabelle KosztyBespo, Zeile 14 berechnet; ihre Dimension ist Kalendertage. Im Beispielunternehmen sind (vorerst) nur Verkaufserzeugnis-Lagerbestände vorgesehen. Ihre Mengen werden in der Tabelle Sprzedaz, Zeile 21 auf der Basis der geplanten Absatzwahrscheinlichkeiten (die in die Tabelle Sprzedaz, Zeile 20 einzutragen sind) berechnet. - Die angebotenen Durchlaufzeiten werden in der Tabelle KosztyBespo, Zeile 15 berechnet; dabei wird zwischen Express-Lieferungen (Lieferfristen sind in Tabelle Produkty, Spalte 20 und geplante Verkaufsmengen in Tabelle Sprzedaz, Zeile 7 einzutragen) und Normal-Lieferungen (Lieferfristen in Produkty, Spalte 22; Verkaufsmengen in Sprzedaz, Zeile 6) unterschieden. - Die zulässigen Schlupfzeitanteile werden in der Tabelle KosztyBezpo, Zeile 16 berechnet. Zwecks Erleichterung ihrer Analyse wird in Zeile 16, Spalte 3 der durchschnittliche Schlupfzeitanteil (gewogenes arithmetisches Mittel aus der Basis der Produktionsmengen) berechnet. Dopuszczalne czasy opóźnień w założonych czasach przebiegu (procesu produkcyjnego) należy przeanalizować z wykorzystaniem zależności wynikających z teorii kolejek: - Ausgangspunkt sind warteschlangentheoretische Formeln oder auf ihnen basierende Typkurven; vgl. Kapitel 2; die geplanten (organisatorisch bedingten) Stillstandszeiten sollten möglichst explizit im Rahmen der Kapazitätsplanung ausgewiesen werden.

7 Kluge: Skrypt do przedmiotu Controlling w systemach ERP (studia zaoczne) 7 - Unterscheiden sich die (bislang) geplanten zulässigen Schlupfzeitanteile wesentlich von den warteschlangentheoretisch zulässigen Schlupfzeitanteilen, so sind z.b. folgende Anpassungsmaßnahmen zu planen: Veränderung der (organisatorisch bedingten) Stillstandszeiten; Veränderungen der angebotenen Durchlaufzeiten; Einführung bzw. Veränderung von Beständen an Fertigerzeugnissen und Halbfabrikaten (was wiederum Auswirkungen auf die minimalen Durchlaufzeiten hat); Veränderung der Standard-Losgrößen. - Die warteschlangentheoretisch vertretbaren Schlupfzeitanteile werden (zur Zeit) im Programm noch nicht ausgewiesen; sie müssen folglich unter Nutzung der Typkurven sowie weiterer Gesichtspunkte (z.b. Möglichkeiten einer Nutzung von APS- Funktionalitäten) extern festgelegt werden. - Zur Anpassung der in Tabelle KosztyBezpo, Zeile 16 ausgewiesenen zulässigen Schlupfzeitanteile an die vertretbaren Schlupfzeitanteile sind folgende Parameteränderungen möglich: Veränderung der (organisatorisch bedingten) Stillstandszeiten in Tabelle Zdolnosci, Spalte 4 (dabei ist zu beachten, dass aus diesen Anteilsgrößen auch technisch bedingte Stillstandszeiten zu bedienen sind); Veränderungen der angebotenen Durchlaufzeiten in Tabelle Produkty, Spalten 20 und 22; Einführung bzw. Veränderung von Beständen an Fertigerzeugnissen mittels Festlegung der Absatzwahrscheinlichkeiten in Tabelle Sprzedaz, Zeile 20; Veränderung der Standard-Losgrößen in Tabelle Marszruty, Zeile 4. Wykorzystanie czasów, zapasów magazynowych oraz powodujących je czynników wpływających jako dodatkowych wielkości odniesienia dla planowania kosztów i przychodów: Zadania do wykonania w przykładowym przedsiębiorstwie: - Sprawdzenie możliwości zastosowania, jak również integracji matematycznych rachunków optymalizacyjnych; - Tradycyjne planowanie kosztów i przychodów na bazie dozwolonych dodatkowo wielkości odniesień. Sprawdzenie możliwości zastosowania matematycznych rachunków optymalizacyjnych jest wymagane przede wszystkim z następujących powodów: - Einerseits gibt es eine Vielzahl logistikorientierter Optimierungsmodelle, deren Zielfunktionen in der Regel Kostenkriterien sind. Folglich können durch sie unmittelbar (und zudem noch aus Wirtschaftlichkeitssicht günstige) Zusammenhänge zwischen Einflußgrößen und Kosten (also ohne den Umweg über Bezugsgrößen) abgebildet werden. - Andererseits erfordern die einzelnen Modelle Daten, die nicht immer bereitgestellt werden können. Die Modellrechnungen selbst sollten mit verfügbarer (Standard-) Software ausführbar sein. Ferner ist die Nutzung der Ergebnisse meist nur unter bestimmten (der Modellierung zugrunde liegenden) Bedingungen erforderlich, die auch nicht immer realistisch sind.

8 Kluge: Skrypt do przedmiotu Controlling w systemach ERP (studia zaoczne) 8 - Schließlich muß überlegt werden, inwieweit die Nutzung von optimalen Lösungen im Rahmen der Planung zu viel Steuerungspotenzial nutzt und dann ebenfalls zu wenig realistischen Varianten führt. Sprawdzenie dokonane dla przykładowego przedsiębiorstwa mogłoby doprowadzić do uzyskania następujących wyników: - Infolge der lagerorientierten und kundenauftragsanonymen Beschaffung könnten entsprechende einfache Lagerhaltungsmodelle interessant sein. - Kundenauftragsspezifische Lagerhaltungsmodelle sind infolge der kundenauftragsanonymen Beschaffung nicht nutzbar; stochastische Lagerhaltungsmodelle basieren auf statistischen Kennzahlen und nutzen Fehlmengenkosten. Beide sind nicht so einfach bereitstellbar. Ansonsten bestehen Chancen für eine Realisierung mit EXCEL sowie eine Integration der Ergebnisse (Bestellmengen, Sicherheits- und Meldebestände) in ERP-Lösungen. - Da in der Produktion APS-schwierige Prozesse vorliegen, sollte auf die Nutzung entsprechender APS-Funktionalitäten in der Planung verzichtet werden (Probleme der Datenbereitstellung; Zwang zur Nutzung von Spezial-Software, die in der Regel mit EXCEL nicht koppelbar ist; nahezu völliges Verbrauchen von Steuerungspotenzial). - Auch für die Distribution sollte auf Optimierungsrechnungen (vorerst) verzichtet werden (einfache Transportmodelle sind nicht anwendbar, weil es nur einen Produktions-Standort gibt; Rundreise- und ähnliche Modelle sind ähnlich wie vorstehend die APS-Funktionalitäten einzuschätzen). - Wyżej wymienione trudności w zastosowaniu modeli optymalizacyjnych w zaopatrzeniu mogłyby zostać pokonane w sposób następujący (por. materiał do ćwiczeń 2001; rozdział 3): o getrennte Optimierung von Sicherheitsbeständen und Bestellmengen; o für die Ermittlung der Sicherheitsbestände Nutzung eines kostengünstigen Lieferbereitschaftsgrades; Lagerhaltungskostensätze über Interpretation als Umlaufmittelbindung in der Wiederbeschaffungszeit (Anwendung liquiditätsabhängiger Zinssätze; vorerst Eingabe des Jahres-Zinsatzes in StanyMater, Z2S4); Fehlmengenkosten-Zuschlagssätze über Handelsspannen des Material- Großhandels (da Serienmaterial genutzt wird, sind Expressbezüge beim Großhandel zwecks Verhinderung von Fehlmengen sinnvoll); Eingabe in Produkty, Spalte 7; wenn Kunden unabhängig voneinander bestellen, ist der Bedarf in der Wiederbeschaffungszeit annähernd normalverteilt; mittlerer Bedarf in der Wiederbeschaffungszeit durch Umrechnung des Planperiodenbedarfs unter Nutzung der in Produkty, Spalte 8 einzugebenden Werte in StanyMater, Spalte 9; vereinfachte Berechnung der Standardabweichung (1/3 der Differenz aus mittlerem und minimalem Bedarf in der Wiederbeschaffungszeit (Eingabe des letztgenannten in Produkty, Spalte 9), Berechnung in StanyMater, Spalte 10); Meldebestandsermittlung unter Nutzung der EXCEL-Standardfunktion NORMINV (in StanyMater, Spalte 13); Sicherheitsbestand = Meldebestand mittlerer Bedarf in der Wiederbeschaffungszeit (in StanyMater, Spalte 12); o für die Ermittlung kostengünstiger Bestellmengen Nutzung der klassischen Bestellmengenformel in StanyMater, Spalte 14 (da Bedarf und Lagerkosten

9 Kluge: Skrypt do przedmiotu Controlling w systemach ERP (studia zaoczne) 9 periodenabhängig sind, kann theoretisch eine beliebige Periodenlänge gewählt werden; im Beispiel ist es die Planperiode); o modifizierte Berechnung des Bestellkostensatzes in StanyMater, Z3S4: Ansatz: variable Personalkosten pro Bestellung (einzugeben in Wynagrodzenia, Z12S4) + variable Transportkosten pro Bestellung (in KosztyOgolne, Z15S11 einzugebender Transportkostensatz * Anteil der selbst zu realisierenden Transporte (wird als gewogenes arithmetisches Mittel in Produkty Z1S10 unter Nutzung der in Produkty, Spalte 10 einzugebenden diesbezüglichen Lieferkonditionen mit den Lieferwerten ( Materialy, Spalte 5) als Gewichten berechnet). Po przeprowadzeniu tego rodzaju sprawdzenia, integracja matematycznych rachunków optymalizacyjnych staje się relatywnie mniej złożona z następujących powodów: - Die Modell-Eingangsgrößen können als einzugebende Planwerte oder als Ergebnisse von Rechnungen in anderen Planteile bereitgestellt werden. - Die Modellrechnungen können unmittelbar im Rahmen der integrierten Planung realisiert werden, wenn sie mit EXCEL oder mit einer EXCEL-koppelbaren Standardsoftware durchführbar sind. - Die optimalen Ergebnisse der (Kosten-) Zielfunktionen können unmittelbar in entsprechende Zusammenstellungen von Plankennzahlen integriert werden. Allerdings ist dabei zu beachten, dass keine Doppelerfassungen entstehen (z.b. optimieren viele Modelle Lager- oder Transportkosten. Diese Kostenarten sind auch für andere (nicht optimierte) betriebswirtschaftliche Prozesse relevant; sie können aber selten im Rechnungswesen in optimierte und nicht optimierte Bestandteile zerlegt werden). - Zu Eingangsgrößen und Modellrechnungen vgl. vorstehender Block. - Integracja optymalnych wyników : o Die Lagerhaltungskosten werden (zur Zeit) nur indirekt (über die Materialbestandsrechnungen in StanyMater, Spalten 15 und 16 mit Export der Wertsumme ( StanyMater Z7S16) zum RoI-Schema ( Zapasy ) berücksichtigt. o Die (variablen) Bestellkosten werden entsprechend ihren Bestandteilen auf zwei Wegen exportiert : Personalkosten in Wynagrodzenia Z10S4 (berechnet aus Anzahl Bestellungen ( StanyMater, Spalte 17 auf der Grundlage von Bedarf / Bestellmenge) und Kostensatz ( Wynagrodzenia Z12S4) mit Weiterreichung an KosztyOgolne und Koszty ; Transportkosten in KosztyOgolne, Z15S13 (berechnet aus Anzahl von selbst zu realisierenden Transporten ( StanyMater, Spalte 18 auf der Grundlage von Transportzahl * (1-Anteil der Lieferungen frei Haus )) und Kostensatz mit Weiterleitung an Koszty ; o Die Fehlmengenkosten (koszty niedoborów) sind im vorliegenden Fall echt auftretende (sogar zahlungswirksame) Kosten. Ihre Planung und Integration erfolgt daher ähnlich der Kapazitäts-Anpassungskosten (vgl. Podstawy controllingu): Ermittlung der Kosten über die Relation (1-Servicegrad) * Fehlmengen-Zuschlagssatz * Bestellwert (Ergebnisse in StanyMater, Spalte 19); Addition der Fehlmengen-Kostensumme zu den Material-Einzelkosten in Koszty Z12S3; Ermittlung der Fehlmengen-Materialstückkosten in StanyMater, Spalte 20 und Umrechnung auf die Verkaufserzeugnisse unter Nutzung von StrukturyMAT in KosztyBespo, Zeile 6.

10 Kluge: Skrypt do przedmiotu Controlling w systemach ERP (studia zaoczne) 10 Tradycyjne planowanie kosztów i przychodów na bazie dodatkowo dopuszczalnych wielkości odniesień bazuje na (przeważnie) liniowym podejściu do rozpatrywanych związków pomiędzy danym rodzajem kosztu względnie rodzajem wyniku a daną wielkością odniesienia (por. Rachunkowość zarządcza). Z tego względu wynika konieczność sprawdzenia: - Welche Kosten- und Erlösarten sind logistikorientiert zu planen? - Welche (logistikrelevanten) Bezugsgrößen sind sinnvoll? - Welche dieser Bezugsgrößen sind mit vertretbarem Aufwand planbar und auch im Ist ermittelbar? - Können zwischen diesen Bezugsgrößen und (Logistik-)Kostenarten (meist unter Nutzung von Betriebsdatenarchiven) lineare Zusammenhänge nachgewiesen werden? Sprawdzenie dokonane dla przykładowego przedsiębiorstwa mogłaby doprowadzić do uzyskania następujących wyników: - Logistikorientiert zu planen sind Transportkosten (getrennt für Ein- und Verkauf), Rüstkosten sowie ggf. Reisekosten, Postkosten, Fremddienstleistungen und Büromaterial. Im Bereich der variablen Gehaltsbestandteile könnten insbesondere in den Kostenstellen Gospodarka materialowa, Produkcja und Zbyt logistikrelevante Bezugsgrößen als Bemessungsgrundlage verwendet werden. - Als logistikorientierte Erlösarten können Preis-Zuschläge für Expressbestellungen sowie in Rechnung gestellte Transportleistungen angesehen werden. Ferner sind Erlösschmälerungen als Folge der Nichteinhaltung logistischer Parameter interessant. Sofern sie sich in Vertragsstrafen ausdrücken lassen, sind sie leichtg erfassbar. Schwieriger ist hingegen der Nachweis indirekter (Image-) Wirkungen (Hinweis auf Data-Mining-Aufgabe). - Sinnvoll und auch mit einem vertretbaren Aufwand planbar sind Anzahlen von Transporten im Einkauf und Verkauf (ggf. unterteilt nach Eil- und Normal- Transporten sowie nach Eigen - und Lieferanten-/Kunden -Transporten), Anzahlen von Bestellungen und Kundenaufträgen (Hinweis auf die Philosophie der Prozeßkostenrechnung), Anzahl von Rüstvorgängen (über Standardlose) sowie Rüstzeiten, Preis-Zuschlagssätze sowie Kostensätze als Bemessungsgrundlage für variable Gehaltsbestandteile. - Lineare Zusammenhänge konnten für folgende Bezugsgrößen-Kostenarten- Kombinationen nachgewiesen werden: o Anzahl von Bestellungen (Zam) für Postkosten und Büromaterial in der Kostenstelle Gospodarka materialowa ; o Anzahl von selbst zu realisierenden (Beschaffungs-) Transporten (Zam(t)) für Einkaufs-Transportkosten in der Kostenstelle Gospodarka materialowa ; o Anzahl von Kundenaufträgen (Zlec) für Verpackungskosten, Postkosten und Büromaterial in der Kostenstelle Zbyt ; o Anzahl von selbst zu realisierenden (Verkaufs-) Transporten (Zlec(t)) für Verkaufs-Transportkosten in der Kostenstelle Zbyt ; o Zam + Zlec für Postkosten in der Kostenstelle Rachunkowosc - Diese Zusammenhänge haben die Geschäftsführung bewogen, Zam als Bezugsgröße für variable Gehaltsbestandteile im Einkauf sowie Zlec als diesbezügliche Bezugsgröße im Verkauf zu nutzen. Provisionen werden dabei getrennt berechnet (und gehen planungsseitig wie bisher in die entsprechende Kostenart ein). - Die Ermittlung von Zam und Zam(t) wurde bereits im vorhergehenden Block erläutert.

11 Kluge: Skrypt do przedmiotu Controlling w systemach ERP (studia zaoczne) 11 - Zwecks Planung von Zlec müssen zunächst in Produkty, Spalten 21 und 23, verkaufserzeugnisspezifische Bestellmengen für Express- und Normal-Aufträge eingegebnen werden. Auf dieser Grundlage werden die Auftragszahlen in Sprzedaz, Zeile 4 über die Relation Verkaufsmenge/Bestellmenge je Auftrag ermittelt. - Ebenso müssen zur Planung von Zlec(t) zunächst in Produkty, Spalte 16, Anteilgrößen für Lieferungen frei Haus eingegeben werden. Sie werden in Sprzedaz, Zeile 5, mit Zlec multipliziert. - Diese logistikorientierten Bezugszahlen werden (methodisch wie bisher) in den entsprechenden Zellen von Wynagrodzenia und KosztyOgolne übernommen und für die Planung der entsprechenden Gemeinkostenarten genutzt. Die Ergebnisse werden (ebenfalls methodisch wie bisher) in Koszty übernommen. - Zwecks Ermittlung der Rüstkosten werden zunächst die Loszahlen ermittelt: Dazu werden die Standardloszahlen der Verkaufserzeugnisse (ihre Berechnung in StrukturyPP, Zeile 2, wurde bereits früher beschrieben) eigenfertigungserzeugnisspezifisch mit den Werten aus den Mengenstücklisten (Zeilen in StrukturyPP ) multipliziert (Ergebnisse in Techno, Zeile 3). Somit wird unterstellt, dass auch die Losbildung für die Eigenfertigungsteile tendenziell in Abhängigkeit von den Standardlosen der Verkaufserzeugnisse erfolgt. - Die Rüstzeiten werden in einer (neuen) Spalte 6 von Zdolnosci kapazitätsstellenspezifisch als Produkt aus Loszahlen und Rüstzeiten (letztgenannte sind ebenfalls in Techno enthalten) ermittelt. Sie gehen zusätzlich (in Spalte 21) in die bisherigen Stillstandszeiten ein (die nunmehr Stillstands- und Rüstzeiten heißen). Auf dieser Basis werden (methodisch wie bisher, also zunächst Anpassungs- und Rüstkosten je Stunde in Zdolnosci, Spalte 24) die Anpassungs- und Rüstkosten je Verkaufserzeugnis in KosztyBezpo, Zeile 10 berechnet. Die Summe dieser Kosten geht (wie bisher) in die variablen Lohnkosten ( Koszty, Z11S3) ein. Rozszerzenie planowanego systemu wskaźników o wskaźniki logistyczne: Zasadniczo należy rozróżnić wskaźniki wartościowe, wyznaczane na podstawie danych pochodzących z Bilansu i RZiS, oraz wskaźniki, które wykorzystują inne wielkości planowane. Wyznaczenie wskaźników logistycznych, należących do pierwszej kategorii nie stwarza żadnych trudności; uzasadnienie: - Plan-Bilanzen und Plan-GuV-Rechnungen sollten zu jeder integrierten Planung gehören; folglich besteht die Aufgabe lediglich darin, in einer gesonderten Tabelle die benötigten Kennzahlen unter Nutzung ihrer Definition (Achtung! Bei Bilanzzahlen, die mit GuV-Zahlen kombiniert werden, müssen Durchschnittswerte berechnet werden!) zu berechnen. Konsekwencją takiego postępowania, w odniesieniu do ostatniej grupy, są ograniczenia, co do możliwości wyznaczania pożądanych wskaźników. W szczególności dotyczy to możliwość obliczania planowanych mierników; przykłady odnoszą się do zarysu przedstawionego w rozdziale 3.1.: - Von den Meßgrößen für Logistik-Tätigkeiten sind Bestellungen (insgesamt) leicht plan- und registrierbar. Hingegen erfordert das Planen und Erfassen der Teil- Aktivitäten zusätzliche Aufwände. - Von den Meßgrößen für Logistik-Dienstleistungen sind Bestell- und Lieferfristen leicht plan- und registirierbar. Hingegen erfordert das Planen und Erfassen der Einhaltung von Lieferkonditionen incl. Elastizitäten in der Regel zusätzliche Aufwände.

12 Kluge: Skrypt do przedmiotu Controlling w systemach ERP (studia zaoczne) 12 - Die Ermittlung von Zeitgrößen für Logistik-Tätigkeiten erfordert meist erhöhte Aufwände. - In den Tabellen Bilans sowie Rzis sind die Standard-Schemata aus Rachunkowosc finansowa enthalten; vgl. auch entsprechende Aufgabenstellung in Podstawy controllingu, Ende von Kapitel 3. - Auf dieser Grundlage wurden im oberen Teil der Tabelle Wskazniki einige der im Abschnitt 3.1., Tabellen 1 und 2 aufgeführten (Wert-) Kennzahlen berechnet. - Der untere Teil der Tabelle Wskazniki enthält die wichtigsten Eingangs - Kennzahlen des (klassischen) RoI-Schemas; bezüglich Erlösen und Kosten weiter differenziert. Damit soll gezeigt werden, dass man ggf. auch ohne eine extra Tabelle RoI auskommen kann. - Die Prüfung der Planbarkeit von Logistik-Kennzahlen aus dem Abschnitt 3.1., die auch Mengen- und Zeitgrößen benötigen, erfolgt in den Übungen Wspomaganie podejmowania decyzji z wykorzystaniem wariantu podstawowego Narzędzie do zintegrowanego planowania działalności przedsiębiorstwa służy generalnie do przećwiczenia występujących powiązań w sensie wykonania rachunków co by było, gdyby (technika scenariuszy). Przy wielokrotnym powtarzaniu tych czynności wyrabia się wyczucie co do specyficznych dla przedsiębiorstwa powiązań. Może stanowić to część wiedzy doświadczalnej kadry zarządzającej. Ponieważ każdy program może być obarczony błędami lub (jeżeli nie popełniło się błędu samemu) może zostać nieprawidłowo zinterpretowany, powinien zostać przetestowany z wykorzystaniem wiedzy o ekonomicznych łańcuchach powiązań występujących w przedsiębiorstwie. Podczas wykładów omówiony zostanie przede wszystkim ostatni z wymienionych aspektów; podczas ćwiczeń przedyskutowana może zostać, o ile pozwolą na to uwarunkowania techniczne, także metoda scenariuszy. Wpływ zmiany wielkości produkcji i sprzedaży (zwiększenie lub zmniejszenie funkcje logistyczne):

RECENZENT/REZENSENT prof. zw. dr hab. Leszek Mindur. PROJEKT OKŁADKI/UMSCHLAG Maria Radomska-Tomczuk Andrzej Maciejewski

RECENZENT/REZENSENT prof. zw. dr hab. Leszek Mindur. PROJEKT OKŁADKI/UMSCHLAG Maria Radomska-Tomczuk Andrzej Maciejewski RADA PROGRAMOWA/PROGRAMMRAT Hubert Bronk, Eberhard Drechsel, Krystyna Gawlikowska-Hueckel Mirosława Klamut, Wojciech Kosiedowski, Irena Pietrzyk Janusz Ruszkowski, Włodzimierz Stępiński, Adam Szewczuk,

Bardziej szczegółowo

WIZERUNKI PRZEDSIĘBIORCY Deutsche und polnische Unternehmerbilder

WIZERUNKI PRZEDSIĘBIORCY Deutsche und polnische Unternehmerbilder NIEMIECKIE I POLSKIE WIZERUNKI PRZEDSIĘBIORCY Deutsche und polnische Unternehmerbilder Staatlich anerkannte, private Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Staatlich anerkannte, private Fachhochschule des

Bardziej szczegółowo

Stawianie fundamentów

Stawianie fundamentów Stawianie fundamentów Mandatenbrief Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft Informacje z dziedziny podatków, prawa i ekonomii September-Oktober 2012 / Wrzesień-Październik 2012 www.roedl.pl

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZADZANIA ROZDZIAŁ CZWARTY. SYSTEMY ERP DEDYKOWANE DLA MSP

CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZADZANIA ROZDZIAŁ CZWARTY. SYSTEMY ERP DEDYKOWANE DLA MSP Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Controlling w Zintegrowanych systemach zarządzania 1 Prof. dr habil. PaulDieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Mgr inż. Paweł Orzeszko CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Energie odnawialne Erneuerbare Energien

Energie odnawialne Erneuerbare Energien l Rewolucja energetyczna w Niemczech / Deutschlands Energiewende findet in der Wirtschaft statt l Liczba mieszkańców Niemiec znów rośnie / Bevölkerungswachstum in Deutschland www.ahk.pl Cena 28 zł (w tym

Bardziej szczegółowo

Spezialisten im Deutsch-Polnischen Rechtsverkehr Specjaliści w Niemiecko-Polskim Obrocie Prawnym

Spezialisten im Deutsch-Polnischen Rechtsverkehr Specjaliści w Niemiecko-Polskim Obrocie Prawnym Spezialisten im Deutsch-Polnischen Rechtsverkehr Specjaliści w Niemiecko-Polskim Obrocie Prawnym Eull & Partner - Beratung von Unternehmen Eull & Partner wir sind eine mittelständische Rechtsanwaltskanzlei,

Bardziej szczegółowo

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Entsendung nach Deutschland. Informationen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Entsendung nach Deutschland. Informationen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Entsendung nach Deutschland Informationen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Haftungsausschluss: Diese Broschüre enthält allgemeine Informationen zur Orientierung.

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Deutscher Bundestag Drucksache 18/3696. Gesetzentwurf. der Bundesregierung

Deutscher Bundestag Drucksache 18/3696. Gesetzentwurf. der Bundesregierung Deutscher Bundestag Drucksache 18/3696 18. Wahlperiode 07.01.2015 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 15. Mai 2014 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Bardziej szczegółowo

International Project Management Association

International Project Management Association International Project Management Association Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA Wersja 1.2 Opracowane na podstawie IPMA Competence Baseline Version 2.0b Stowarzyszenie Project Management Polska National

Bardziej szczegółowo

Bundesrat Drucksache 613/14. Gesetzentwurf. der Bundesregierung

Bundesrat Drucksache 613/14. Gesetzentwurf. der Bundesregierung Bundesrat Drucksache 613/14 11. 12. 14 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 15. Mai 2014 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung

Bardziej szczegółowo

Joanna Osiejewicz IKL@

Joanna Osiejewicz IKL@ 11 Joanna Osiejewicz Polnisch-deutsche Terminologie der Personenschäden in der Kfz-Haftpflichtversicherung Studi@ Naukowe pod redakcją naukową Sambora Gruczy IKL@ Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii

Bardziej szczegółowo

Fahrradmitnahme im Schienenpersonennahverkehr

Fahrradmitnahme im Schienenpersonennahverkehr Impressum I Herausgeber Grüne Reihe Nr. 70 Fahrradmitnahme im Schienenpersonennahverkehr Praxiserfahrungen und Handlungsempfehlungen Prof. Dr.-Ing. Martin Haag Institut für Mobilität & Verkehr Institute

Bardziej szczegółowo

Project Management. "Project Management: nowoczesne techniki zarządzania przedsięwzieciami w niemieckich korporacjach przemysłu samochodowego"

Project Management. Project Management: nowoczesne techniki zarządzania przedsięwzieciami w niemieckich korporacjach przemysłu samochodowego "Project Management: nowoczesne techniki zarządzania przedsięwzieciami w niemieckich korporacjach przemysłu samochodowego" Jacek M. Piechucki Wprowadzenie Historia powstania Project Management Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Sztuka i biznes Kunst und Business

Sztuka i biznes Kunst und Business Modernizacja polskiej kolei / Modernisierung der polnischen Bahn l Kolekcjonerzy sztuki G. Kulczyk i W. Fibak w wywiadzie / Kunstsammler G. Kulczyk und W. Fibak im Interview www.ahk.pl Cena 28 zł (w tym

Bardziej szczegółowo

Branża spożywcza Lebensmittelbranche

Branża spożywcza Lebensmittelbranche l Co się kryje za kontrofertą? / Was verbirgt sich hinter einem Gegenangebot? l Modernizacja Poczty Polskiej / Modernisierung der Polnischen Post www.ahk.pl Cena 28 zł (w tym 8% VAT) 10-11/2012 Branża

Bardziej szczegółowo

Mandantenbrief Polen / biuletyn

Mandantenbrief Polen / biuletyn Mandantenbrief Polen / biuletyn Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft Informacje z dziedziny podatków, prawa i ekonomii Februar 2011 / luty 2011 www.roedl.pl Lesen Sie in dieser Ausgabe:

Bardziej szczegółowo

Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld

Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld Mai 2011 Materiały informacyjne w sprawie zasiłków dla bezrobotnych II (ALG II) / zasiłków socjalnych Maj 2011 Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER WENDLER TREMML. www.wendlertremml.de Ausgabe/Wydanie 01/08. Rechtsanwälte. 1. Neue EU-Verordnung über die Zustellung von Schriftstücken

NEWSLETTER WENDLER TREMML. www.wendlertremml.de Ausgabe/Wydanie 01/08. Rechtsanwälte. 1. Neue EU-Verordnung über die Zustellung von Schriftstücken WENDLER TREMML Rechtsanwälte NEWSLETTER www.wendlertremml.de Ausgabe/Wydanie 01/08 Inhaltsverzeichnis 1. Neue EU-Verordnung über die Zustellung von Schriftstücken 2. Erleichterte Offenlegung von Jahresabschlüssen

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER WENDLER TREMML. www.wendlertremml.de Ausgabe/Wydanie 2/2008. Rechtsanwälte. EuGH: Tariftreuegesetz vor dem Aus

NEWSLETTER WENDLER TREMML. www.wendlertremml.de Ausgabe/Wydanie 2/2008. Rechtsanwälte. EuGH: Tariftreuegesetz vor dem Aus WENDLER TREMML Rechtsanwälte NEWSLETTER www.wendlertremml.de Ausgabe/Wydanie 2/2008 Inhaltsverzeichnis Spis treści 1. 2. EuGH: Tariftreuegesetz vor dem Aus Fristgemäße Zahlung bei Banküberweisung 1. ETS:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DANYCH PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZANIA KLASY ERP W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DANYCH PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZANIA KLASY ERP W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DANYCH PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZANIA KLASY ERP W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM PAUL DIETER KLUGE, PAWEŁ KUśDOWICZ Streszczenie: artykuł podejmuje problematykę opłacalności

Bardziej szczegółowo

Deutscher Bundestag Drucksache 16/12590

Deutscher Bundestag Drucksache 16/12590 Deutscher Bundestag Drucksache 16/12590 16. Wahlperiode 08. 04. 2009 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu dem Vertrag vom 16. September 2004 zwischen der Bundesrepublik Deutschland

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH KREDYTEM PREFERENCYJNYM. Wstęp

FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH KREDYTEM PREFERENCYJNYM. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXLIII (2002) DOROTA CZERWIŃSKA-KAYZER FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH KREDYTEM PREFERENCYJNYM Z Katedry Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej

Bardziej szczegółowo

Eseje Wiersze Proza Szkice krytyczne Sztuka

Eseje Wiersze Proza Szkice krytyczne Sztuka Nr 4 (25) Zielona Góra 2008 ISSN 1642-5995 Nr indeksu 370754 Eseje Wiersze Proza Szkice krytyczne Sztuka Wydano z finansowym wsparciem Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej Herausgegeben mit finanzieller

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35 322 Rzeszów

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35 322 Rzeszów FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracownia projektowa Wykonawstwo robót budowlanych Produkcja parapetów i blatów Suszenie i frakcjonowanie kruszyw Zarządzanie i pośrednictwo nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Rynek niemiecki BAROMETR POLSKA-NIEMCY 2012. Wywiad z Michaelem Kernem - dyrektorem generalnym AHK Polska str. 2

Rynek niemiecki BAROMETR POLSKA-NIEMCY 2012. Wywiad z Michaelem Kernem - dyrektorem generalnym AHK Polska str. 2 n u m e r 3 / s t y c z e ń - l u t y 2 0 1 3 Rynek niemiecki g o s p o d a r k a p o l i t y k a s p o ł e c z e ń s t w o e u r o p a Wywiad z Michaelem Kernem - dyrektorem generalnym AHK Polska str.

Bardziej szczegółowo

> Elektroniczne czasopismo naukowe z dziedziny logistyki < CONTROLLING OPERACYJNY ŁAŃCUCHA DOSTAW BRAKUJĄ- CYM OGNIWEM STRATEGICZNEJ KARTY WYNIKÓW

> Elektroniczne czasopismo naukowe z dziedziny logistyki < CONTROLLING OPERACYJNY ŁAŃCUCHA DOSTAW BRAKUJĄ- CYM OGNIWEM STRATEGICZNEJ KARTY WYNIKÓW http://www.logforum.net LogForum > Elektroniczne czasopismo naukowe z dziedziny logistyki < ISSN 1734-459X 2005 Vol.1 Issue 2 No 7 CONTROLLING OPERACYJNY ŁAŃCUCHA DOSTAW BRAKUJĄ- CYM OGNIWEM STRATEGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

> Elektroniczne czasopismo naukowe z dziedziny logistyki <

> Elektroniczne czasopismo naukowe z dziedziny logistyki < http://www.logforum.net LogForum > Elektroniczne czasopismo naukowe z dziedziny logistyki < ISSN 1734-459X 2010 Vol. 6 Issue 4 No 4 ANALIZA PROCESU ZAKUPOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH ZWINNYCH - PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Chancen in der Oderregion Szanse w Regionie Odry

Chancen in der Oderregion Szanse w Regionie Odry Chancen in der Oderregion Szanse w Regionie Odry Messehandbuch der vocatium Oderregion in Frankfurt (Oder) 2013 Katalog targów vocatium w Regionie Odry we Frankfurcie n.o. 2013 www.erfolg-im-beruf.de IfT

Bardziej szczegółowo

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo