1.Metody Optyczne Klasyfikacja:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.Metody Optyczne Klasyfikacja:"

Transkrypt

1 1.Metody Optyczne Klasyfikacja: zjawiska: -Absorbcja promieniowania -Rozproszenie i absorpcja -Rozproszenie promieniowania -Odbicie swiatla -Zalamanie swiatla -Skrecenie plaszyzny polaryzacji -Emisja promieniowania metoda: -Spektrometria absorbcyjna czasteczkowa i atomowa -Spektroskopia Ramana -pirometria Metody spektroskopowe: Spektroskopia nauka o powstawaniu i interpretacji widm powstających w wyniku oddziaływań wszelkich rodzajów promieniowania na materię rozumianą jako zbiorowisko atomów icząsteczek. (Spektroskopia jest teŝ często rozumiana jako ogólna nazwa wszelkich technik analitycznych polegających na generowaniu widm). Obiektem spektroskopii mogą być roŝne formy promieniowanie, cząstki, fale. Ponadto, z powodu róŝnych metod badawczych, spektroskopię dzieli się ze względu na zakres parametrów fizycznych badanego zjawiska. Spektroskopia absorpcyjna polega na analizie widma powstającego po przejściu promieniowania przez warstwę badanej substancji. Spektroskopia luminescencyjna opiera się o zastosowanie: - fotoluminescencji-(pozawala sklasyfikowac czas trwania zjwaiska) - chemo i bioluminescencji-? Wymaga pobudzenia wysokoenergetycznego Zakres emisji ok 600um i w gore Spektroskopia Ramana - technika spektroskopowa polegająca na pomiarze promieniowania rozproszenia Ramana, tj. nieelastycznego rozpraszania fotonów. Reguła wyboru w widmie Ramana głosi, Ŝe w widmie tym pojawią się tylko te drgania, w których zmienia się polaryzowalność w taki sposób, Ŝe nie ma ona ekstremum (minimum bądź maksimum) w połoŝeniu równowagi. [1]. Spektroskopia ramanowska wzajemnie uzupełnia się ze spektroskopią w podczerwieni. Inferometria - technika wykorzystująca zjawisko interferencji fal elektromagnetycznych (światła, fal radiowych) do pomiarów małych zmian, np. długości fali, cisnienia, temperatury. Techniki te wykorzystuje się zasadniczo do pomiarów pola przemieszczeń i kształtu obiektów, choć dzięki informacjom uzyskanym z pomiarów pola przemieszczeń moŝna, za pomocą numerycznego róŝniczkowania, w łatwy sposób wyznaczyć odkształcenia badanego obiektu. Czujniki swiatlowodowe(niedokonca na temat ale zawsze lepiej cos niŝ nic...) w czujnikachswiatlowodowych stosowane praktyki - Led od lasera rozni się brakiem wneki rezonansowej co pozwala uzyskac lepza spójność i monochromatycznosc. - Laser gazowy od diodowego ma bardziej selektywna wneke rezonatorowa. Lepiej wykorzystuje dostarczona energie. Zastosowania metod optoelektronicznych w medycynie Szeroko stosowane bo: -szeroki zakres widama i odpornosc na zaklocenia EMG

2 -szybkosc -praktycznie natychmiastowa reakcja na pobudzenie -mozliwosc pomiaro bezstykowych -z racji wykorzystania wielu roznych zjawisk fiz np. efektu dopplera. Zasada dzialania(ogolna): -oddzialywanie promieni na obiektowej -przetworzenie uzyskanych informacji Endoskopia - ogólna nazwa zabiegów diagnostyczno-leczniczych w medycynie, polegających na badaniu wnętrza ciała ludzkiego przy wykorzystaniu endoskopów (aparatów umoŝliwiających doprowadzenie światła oraz optyki do wnętrza przewodu pokarmowego, oddechowego oraz jam ciała). Badania endoskopowe polegają na wprowadzaniu do wnętrza ciała pacjenta sondy endoskopu (część endoskopu zawierająca światłowód do oświetlenia badanego pola, obrazowód - przekazujący obraz z wnętrza badanego narządu oraz kanał narzędziowy słuŝący do wprowadzenia specjalnych narzędzi słuŝących do pobierania materiału do badań i wykonywania zabiegów). Optyczna tomografia koherencyjna (ang. Optical Coherence Tomography - OCT) jest metodą diagnostyczną pozwalającą na uzyskanie wysokiej rozdzielczości podpowierzchniowych obrazów materiałów przepuszczających światło. Typowy tomograf zawiera źródło światła o niskiej spójności czasowej i wysokiej spójności przestrzennej, takie jak na przykład dioda superluminescencyjna, emitujące wiązkę, która dociera do rozdzielacza wiązek, gdzie jest rozdzielana na dwie wiązki: wiązkę referencyjną, która kierowana jest na lustro referencyjne i wiązkę obiektową, która rozprasza się na badanym obiekcie. Część światła rozproszonego, którego kierunek jest przeciwny do kierunku padania wiązki obiektowej interferuje ze światłem odbitej wiązki referencyjnej, a taka wiązka złoŝona kierowana jest na siatkę dyfrakcyjną, tworząc widmo rejestrowane przez kamerę połączoną z systemem przetwarzania obrazu. Mammografia radiologiczna metoda badania sutka (gruczołu piersiowego).oparta o zjawisko Dopplera.Wykorzystuje się tu róŝnice w pochłanianiu promieni X, przechodzących przez poszczególne tkanki organizmu. Obraz utrwalany jest na błonach retgenowskich. Badania wykonuje się specjalnym aparatem, wytwarzającym promieniowanie w zakresie kv (tak zwane promieniowanie miękkie), przy uŝyciu czułych błon rentgenowskich 2.Czujniki elektrochemiczne: a) Potencjometryczne - bazuja na roztworach jonowych. Podstawą ich działania jest rownanie Nersta : V=E +- E0 = +- (RT/nF) * ln a1 (Sygnał to napiecie) gdzie: a1- aktywnosc jony F-stała Faradaya n-liczba elektronow bbioracych udzial w reakcji R-stala gaz. T temp. Mogą być selektywne. Czujniki na elektrolitach stalych( material sztywny,trwaly,gdzie wystepuje przewodzenie pradu np. ceramiki) często stosuje się w czujnikach gazu. Potencjometria jest wykorzystywana głównie do wyznaczania stęŝenia analizowanych substancji, określania kwasowości (ph) roztworów, wyznaczania

3 stałych dysocjacji, iloczynów rozpuszczalności, współczynników aktywności, itp. b) Amperometryczne - zasada ich dzialania opiera się o rownanie pradu dyfuzyjnego(prad między elektrodami): Ip = ( n*f*a*d*a1)/d (Sygnal to prad) gdzie: A- pow elektrody D-stała dyfuzyjna d-grubosc warstwy dyfuzyjnej reszta zmiennych jak wyzej Charakterystyki U-I pozwala przeprowadzic analize: -jakosciowa(czyli z czym w roztworze mamy do czynienia) -ilosciowa(jak się zmienilo/o ile wzroslo etc.) c) Konduktometryczne - (rezystancyjne-> mierzymy zmiane rezystacji) δ=σ δi Przykład zastosowania: pomiar jakosci(czystosci) wody na podstawie jej konduktancji. Konduktancja jest parametrem globalnym( racji tego ze przyczepiaja się do niego wszystkie jony(??? cos takiego mam zapisane nie wiem jak to rozumiec) 2) ciag dalszy... ph-metria Badanie stezenia ph roztworu czy czegokolwiek sensownego. Zasada pomiaru ph: Większość ph-metrów to potencjometry, w których ph ustala się na podstawie pomiaru SEM ogniwa utworzonego z elektrody wskaźnikowej (zanurzonej w roztworze badanym) i elektrody porównawczej (zanurzonej w roztworze wzorcowym o znanym ph-> roztwor buforowy). Przykladowy przebieg pomiaru(rysunek do tego ->dwa prostokaty (elektrody) + kwadracik (pehametr) :P zreszta nizej wszystko wyjasnione): Lub bardziej wg wykladu: 1) wlewamy roztwor buforowy o niezmiennym i stalym ph 2) Ustawiamy wartosci E0 i U0(nasze odniesienie) na phmetrze 3) Pamietamy o kontrolowaniu temp. 4) Wlewamy drugi roztwor (i ustawiamy nachylenie T0) elektroda odniesienia kalomelowa elektroda pomiarowa szklana (posiadaja rezystance wewnetrzna jako ze są zrodlem sygnalu elektrycznego, sygn ok 60mV na 1pH) Cechy phmateru: Rwej>Rźrodla co jest klopotliwe(ok 10 do 14 Ohm) więc robiac pomiary korzystamy z Voltomierza, co by ominac problem owej duzej rezystancji(albo jakos tak...) ogolnie mierzymy bardzo male sygnaly elektryczne(piko,feta) mozemy w ten sposob np. sprawdzic czystosc wody( tzn badajac jej ph) polarograf - urządzenie do stałego zapisu zmian natęŝenia prądu przepływającego przez badany roztwór w zaleŝności od napięcia, występującego w układzie: kroplowa elektroda rtęciowa elektroda porównawcza (gł. warstwa rtęci na dnie naczynia); Notatek brak poza tym ze... Elektroda ma badac caly czas więc powinna być odporna na zanieczyszczanie

4 ...wzmianka o polarografie Heyrowskiego. Zjawiska elektrodowe? Nie mam pojęcia, moŝe to ze czasem plynie między nimi prad:) -przewodnictwo jonowe/elektronowe -pologniwo -wyklady z medtechu. 3.Osteoporoza metody pomiarów: Osteoporoza choroba ukladu kostnego nagłe zlamania kosci. Najgorsze zlamanie to zlamanie kosci szyjki udowej (jestesmy unieruchomieni,bardzo szybko prowadzi do zejscia z tego swiata) Kobiety czesciej choruja. Przy diagnozie trzeba pamietac iz z wiekiem postepuje ubytek masy kosnej. Przy diagnozie interesuje nas kazda kosc o strukturze beleczkowej(strukt przestrzenna czesciowo porowata).warto tez wiedziec ze nie korzystajac z kosci prowadzimy do ich oslabienia/zaniku Metody: -Dominuja metody rentgenowskie(bo ladnie na nich widac gestosc kosci). Najlepszym więc rozwiazaniem byloby zrobiebnie pelnego rentgena co jdnak byloby niezdrowe dla pacjena-> promieniowanie. Analizujac zdjec rentgenowskich szuka się zwiekszonej przezroczystosci i zmiany w strukturze beleczkowej. Czyli - konwencjonalne zdj rentgenowskie - fotodensymetria - rentgenometra dodatkowo: -SPA oparta o absorbcje wiazki fotonow o pojed energii -DPA oparta o absorbcje wiazki fotonow o dwoch roznych energiach lepsze niŝ SPA -DEXA (najczestsza metoda diagnozy) Istnieje tez wspolczynnik WBN(wspo. Barnetta i Nordina), sprawdza się kosci kregoslupa jeśli ow wspolczynnik <80% to amy osteoporoze (zazwyczaj) SEQCT- metoda pomiarowa pozwalajaca na okreslenie skladu mineralnego.dluzszy czas badania. Metoda z wykorzystaniem ultradziwekow = badamy piete(chyba z racji tego ze to najwieksza kosc o strukturze beleczkowej, al emoze cos myle...) która doskonale ozdwierciedla to co się dzieje w organizmie a przede wszystkim stan kosci. Wymaga dwoch sprzezonych glowic ultradziekowych oraz MEDIUM ZAPEWNIAJACEGO MALE ODBICIA przy pomiarze(np Woda) Im wyzsza czestotliwosc tmy zdrowe kosci mają większe tlumienie. Dodatkowo: Densytometria kostna jest to metoda obrazowania gęstości kości wykorzystująca podwójną wiązkę promieniowania rentgenowskiego. Badanie to pozwala bardzo dokładnie rozpoznać osteoporozę. Badanie jest w pełni bezpieczne, dawka promieniowania jest 20-krotnie niŝsza niŝ przy badaniu rentgenowskim klatki piersiowej. T-score to stosunek gęstości mineralnej kości BMD osoby badanej do średniej gęstości kości osoby młodej. Drugim wskaźnikiem określającym stopień zaawansowania osteoporozy jest Z- Score.

5 zdrowa kość - T-score większy od -1 (gęstość kości większa od 833 mg/cm2), osteopenia - T-score między -1 a -2,5 (gęstość kości między 833 a 648 mg/cm2), osteoporoza - T-score mniejszy od -2,5 (gęstość kości poniŝej 648 mg/cm2) Z-score jeden ze wskaźników zaawansowania osteoporozy. Jest to stosunek gęstości mineralnej kości BMD osoby badanej do średniej gęstości kości osoby w tym samym wieku. 4.Termografia - Termografia to proces obrazowania w paśmie średniej podczerwieni (długości fali od ok. 0,9 do 14 µm). Pozwala on na rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne w przedziale temperatur spotykanych w warunkach codziennych, bez konieczności oświetlania ich zewnętrznym źródłem światła; oraz, dodatkowo, na dokładny pomiar temperatury tych obiektów.nieinwazyjna Termografia wykorzystywana jest między innymi w zastosowaniach medycznych, wojskowych, przy diagnostyce obwodów elektrycznych i budynków. Termografia obecnie uwaŝana jest za najbardziej atrakcyjną metodę pomiaru temperatury na odległość. Temperatura jako parametr diagnostyczny: Obszary ze stanem zapalnym podwyzszona temperatura Oszary niedokrwione nizsza temperatura Obaszary zdrowe standardowa temperatura. Osrodek termoregulacji to przednie i tylnie podwzgorze Powrot do stanu rownowagi termicznej często moŝe trwac dlugo a wyprowadzenie z takiego stanu jest zazwyczaj szybkie (tutaj przykład po zapaleniu jednego pamierosa, po ok 2 min minutach mozemy odczuwac zimno w palce, a do stanu pelnej rownowagi wracamy po od 2 do 4godzinach.) Mechanizmy termoregulacyjne: - zabezpieczenie przed przegrzaniem: - pocenie się - zwiekszenie ukrwienia - przed oziebieniem - zmniejszenie ukrwienia - drzenie Warto zwrocic uwage iz w pomiarach termograficznych NIEZBEDNE jest zapewnienie odpowiednich warunkow jeśli wyniki maj być nieprzeklamane: stopnie Celcjusza - wilgotnosc powietrza ok45-55% - pacjent nie powinien być pod wplywem uzywek - pewne kosmetyki mogą wplywac na emisje Wtedy : -tkanki nowotworowe mają temp wiekszo o ok 2stop C od zdrowych(w symetrycznym kawalku ciala) Aktywna termografia dynamiczna: Bazuje na ilosciowej ocenie przestrzennych rozkladow pol na wskutek pobudzenia. Pobudzenie moŝe być sinusoidalne badz impulsowe. Zazwyczaj wykonujemy 4 pomiary anastepnie obliczamy fazogram i amplitudogram

6 Zagdanienie transportu ciepla i modele termiczne stara się opisywac Fourierem, metodami numerycznymi(roznic. lub elementow skonczonych) Biologiczne rownanie przeplywu ciepla > Pennes w roku Zastosowanie termografii dynamicznej: np. w róŝnicowaniu tkanek dla diagnostyki nieinwazyjnej. Połączenie modeli termicznych z rejestrowanymi obrazami uzyskiwanymi w aktywnej termografii dynamicznej daje podstawy do tworzenia obrazów tomograficznych, skorelowanych ze strukturą wewnętrzną badanego obiektu. Otwiera to nowe moŝliwości wspomagania diagnostyki. Zaletą metody jest jej całkowita nieuraźność, sterylność (brak bezpośredniego kontaktu aparatury z tkankami pacjenta) i obiektywność diagnozy przy zachowaniu standardowych warunków. Warto dodac ze: Aktywna termografia dynamiczna w powiązaniu z algorytmami identyfikacji wewnętrznych niejednorodności parametrów termicznych jest krokiem w kierunku opracowania podstaw tomografii termicznej.( Zwlaszcza ze w ostanich latach moglismy obserowac znaczny wzrost mocy obliczeniowej komputerow.) 5.Normalizacja i certyfikacja aparatury medycznej. Certyfikacja to wszystkie procesy dopuszczające aparat do uŝytku Celem certyfikacji jest: -ochrona konsumenta -dopuszczenie urzadzen do sprzedaŝy Certyfikacja jest obowiazkowa w zakresie dyrektyw, a nieobowiazkowa w zakresie norm. Urzadzenia dopuszczane do sprzeday, muszą mieć tez za sobą pewien okres testów w warunkach klinicznych tzn badania wstepne,nim zostana wprowadzone do obiegu(ato potrafi się ciagnac latami). Normalizacja to przepisy(normy medyczne) dotyczace rozwiazan zastosowanych w aparatach. Normy branzowe Normy ISO 9001 Wprowadzajac urzadzenie na rynek trzeba pamietac o zapewnieniu odpowiedniego serwisu.najlepiej szybkiego i niezaleznego. 6.Pomiary bipotencjalow: W wypadku pomiarow technicznych korzystamy z elektrod metalowowych, a pomiar jest prosty. W wypadku pomiarow musimy korzystac ze specjalnych elektrod, zapewnic komfort pacjentowi, metody musza być nieinwazyjne lub Malo inwazyjne. Zabezpieczenie pacjenta przed porazeniem(izolacja galwaniczna) Sygnaly: Male(do kilku mv), zaszumione, ciezko zebrac. Np. w wypadku EEG ciezko odróŝnić artefakty od pomiarow rzeczywistych. Ograniczenia technik pomiarowych. Niejednorodność organizmu pod względem elektrycznym(glownie chodzi o miesnie->roznie w roznych kierunkach przewodza+ sa w ciągłym ruchu) Nie moŝna za często powtarzac niektórych badan, z racji zlego wpływu na pacjenta. 7.Wzmacniacz biologiczny to:

7 Wzmacniacze pomiarowe charakteryzujące się wysokimi parametrami uŝytkowymi(decydującymi o dokładności pomiaru) oraz minimalnymi prądami upływu decydującymi o bezpieczeństwie badanej osoby. Czynniki wpływające na pomiar: 1) Czlowiek w otoczeniu linii elektrycznych jest znimi sprzęŝony.z racji tego dla częstotliwości 50 Hz człowiek przestawia soba rezystancje ok. 1kOhma. Większość sygnałów które zawieraja skladowa 50Hz jest wiec niemozliwa do okreslenia 2) Drugim czynnikiem jest impedancja pomiarowa. Przykladajac metalowa elektrode do ciała na styku elektroda metalowa-materiał biologiczny powstaje warstwa o właściwościach które moŝna opisac w postaci impedancji elektrycznej (pojemności połączonia równoległo szeregowego rezystancji i pojemności). Dla typowych elektrod wartość modułu impedancji elektrodowej przy f=50 Hz jest rzędu kilkukilkunastu kω/cm2. Biorąc pod uwagę impedancję wejściową wzmacniacza pomiarowego oraz impedancję elektrodową tworzy się dzielnik, który w przypadku nierówności impedancji elektrodowych lub wejściowych zamienia część sygnału sumacyjnego w sygnał róŝnicowy. Zwiekszenie wzmocnienia A wzmacniacza w celu wzmocnienia współczynnika IMRR(tłumienie sygnalu izolowanego. im wiekszy tym lepszy wzmacniacz) Ograniczenie pojemności rozproszenia. Odmiany wzmacniacza biologicznego: -jednoelektrodowy biotelemetryczny -dwu -trzy -trzyelektrodowy monitorujący -dwu - - PowaŜnym problemem jest eliminacja zakłóceń, głównie sieciowych. Wpływ tych zakłóceń jest konsekwencją sprzęŝenia pojemnościowego osoby badanej z otacającymi liniami i urządzeniami zasilającymi Typowe rozwiązania wzmaniaczy pomiarowych nie zapewniają odpowiedniego poziomu tłumienia zakłóceń pochodzących od sieci zasilającej. W celu poprawy ich właściwości stosuje się rozwiązania pozwalające na efektywne zwiększenie wspólczynnika sygnałów sumacyjnych. Pierwsze rozwiązanie jest określane jako wzmacniacz ze sterowaną prawą nogą (Driven Right Leg) i jego schemat pokazany jest na rysunku 7. Nazwa metody pochodzi od pierwszych zastosowań w badaniach elektrokardiograficznych, co nie oznacza Ŝe metody nie moŝna stosować w innych przypadkach. Ogolnie rzecz biorac: wartość sygnału sumacyjnego (w przybliŝeniu) maleje tyle razy ile wynosi wzmocnienie wzmacniacza A konkretniej: Sygnał sumacyjny V cm wyodrębiony w izolowanej części wzmacniacza A poprzez wzmacniacz B, pracujący w konfiguracji wzmacniacza odwracającego, podawany jest za pomocą dodatkowej elektrody na ciało pacjenta. Proste obliczenia pokazują, Ŝe wartość sygnału

8 sumacyjnego (w przybliŝeniu) maleje tyle razy ile wynosi wzmocnienie wzmacniacza B. Wzmocnienie to dla konfiguracji odwracającej wzmacniacza w oparciu wzmacniacz operacyjny wynosi -R1/R2. Stosując, zamiast opornika R1 odpowiednio dobraną pojemność moŝemy sprowadzić wzmocnienie tego stopnia do wzmocnienia zastosowanego wzmacniacza operacyjnego z otwartą pętlą. 8.Zasilanie układów aplikacyjnych (będących w kontakcie z pacjentem) w urządzeniach elektromedycznych: Ogolnie powinny: -nie mieć galwanicznego kontaktu z pacjentem. Mozna wprowadzic więc uzyc pojemnosci jako separacji galwanicznej. Ze wzgledu na zabezpieczenia: -Transformator obniŝenie napiecia przez transformator -Optyczna odseparowanie z wykorzystaniem elementow optycznych (Transoptor pozwala przesyłać sygnały elektryczne z wejścia na wyjście bez połączeń galwanicznych obwodów wejściowego i wyjściowego.) -Korzystac z akumulatorow ->bezpieczne nie ma obaw ze n apacjenta pojdzie duzy prad jak się cos skaszani. -MoŜna tez wykorzystac przetwornice, jednak wiaza się z tym pewne problemy: -duze szumy -pole magnetyczne Wykorzystywane są w nich wysokie czestotliwosci, oraz ferromagnetyki z racji posiadanych właściwości (male wymiar i dobre parametry). Dizalaja na sinusoidze stad brak stanow przejsciowych. Mamy przetwornice typu: Flyback - pobiera ->magazynuje-> oddaje (opozniona o jeden cykl) Forward -> pobiera i oddaje energie w jednym cyklu Push Pull-> w kazdym cyklu dostarcza energie //Trza dodac ze do zasilania wzmacniacza potrzeba malo mocy więc nawet przetwornica o malej efektywnosci poradzi se i będzie zapas 9.Pomiar impedancji obiektów objętościowych (3D): Glownie spektroskopia impedancyjna i kardiografia. Spektroskopia impedancyjna: Metoda 4 elektrodowa (2 elektrody do pomiaru napiecia dwie do natęŝenia). Uzywana jest konfiguracja mostka elektrolitycznego (met. 4 elektrodowa). Stosowana np. do detekcji nowotworu piersi. Zestaw pomiarowy celka + solatron Latwiej stabilizowac duza pojemność. Problem z jakim spotykamy się przy tej metodzie : nie moŝna mierzyc materiałów biologicznych duzymi pradami. Zasada dzialania: Pobieramy tkanke (wystarczy malo) Wsadzamy do celki pomiarowej Zalewamy solanka w celu unikniecia efektu podwojnosci i aby na elektrody działała jak najwieksza powierzchnia.

9 Zakladamy celke wyrownawcza(usuniecie(przesuniecie) pola wychodzącego za celke pomiarowa,bo psuje pomiary )no i Badamy;) Tkanka zdrowa ma rzad wieksza przewodność zespolona niŝ tkanka zdrowa. Spektroskopia + mammografia daje 100% wykrywalności, lecz zwieksza się liczba zdrowych wykrytych jak chorych. 10.podstawowe właściwości technik ultradźwiękowych: Ultradzwieki to fale mechaniczne powyzej 20kHz do kilku MHz. Za pomoca ultradzwiekow mozemy rozrozniac materialy np. metale(stosuej się metody poszukiwania ropy oparte o ultradzwieki). W medycynie wykorzystujemy anizotropowosc, czyli w zaleznosci od kierunku podudzenia fale roznie się rozchodza(min z tego powodu ultradzwiekami nie moŝna badac mozgu/czaszki. Dodatkowo, ultradzwieki maja dość duze moce, co potrafi niszczyc tkanki) fale w osrodku jednorodnym: A= A0 * e^-ux A0-ampl w pkcie x=0 I= I0* e^-zux I0-natezenie w x=0 z=gestosc * predkosc propagacji impedancja charakterystyczna. Czestotliwosc determinuje nam rozdielczosc pomiaru z tego wzgledy jeśli chcemy badac głebiej w organizmie w gre wchodza tylko male czestotliwosci. Problem stanowia kosci poniewaŝ przy pomiarze, wysylajac fale podluzna, odbieramy fale i podluzna i poprzeczna. Trza pamietac ze przy pomiarach ultradzwiekami powinnismy zapewnic medium niwelujace efekt odbicia na granicy osrodkow(badanego i powietrza najczesciej) Idealny przypadek(100% sprzezenie) będzie w momencie gdy grubosc warstwy dopasowywujacej będzie rowna: długosc fali/4 (d= lambda/4)...i jeszcze jakas zaleznosc impedancji od pradu...ale nie wiem jaka...jakby ktos wiedzial dokladniej o co chodzi niech pisze... Efek piezoelektryczny wykorzystujemy konwersje energi elektr na (mechaniczna i odwrotnie) ekekt ten jest wykorzystywany w glowicy (tzn czujniku ultradzwiekowym) Glowica taka składa się z : -materialu do tlumienia fal dodatkowych(ruchomy,zawieszony na suficie glowicy) -piezoelektryka -elektrody Charakteryzuja się rezonansem(co?! Piezoelektryki? Glowice?) Q Duze Q-> mocny rezonans jednak waski przebieg Male Q slaby rezonans ale duze pasmo Czestotliwosc rezonansu zalezy od wielkosci materialu.znajac wielkosc znamy tez owa czestotliwosc frez=nc/2lc Lc= n* lambda/2 c- predkosc fali lambda -dlugosc fali

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są Czujniki Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Czujniki Czujniki służą do przetwarzania interesującej

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni

Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni z Efekt Ramana (1922, CV Raman) I, ν próbka y Chandra Shekhara Venketa Raman x I 0, ν 0 Monochromatyczne promieniowanie o częstości ν 0 ulega rozproszeniu

Bardziej szczegółowo

Ponadto, jeśli fala charakteryzuje się sferycznym czołem falowym, powyższy wzór można zapisać w następujący sposób:

Ponadto, jeśli fala charakteryzuje się sferycznym czołem falowym, powyższy wzór można zapisać w następujący sposób: Zastosowanie laserów w Obrazowaniu Medycznym Spis treści 1 Powtórka z fizyki Zjawisko Interferencji 1.1 Koherencja czasowa i przestrzenna 1.2 Droga i czas koherencji 2 Lasery 2.1 Emisja Spontaniczna 2.2

Bardziej szczegółowo

Czujniki i urządzenia pomiarowe

Czujniki i urządzenia pomiarowe Czujniki i urządzenia pomiarowe Czujniki zbliŝeniowe (krańcowe), detekcja obecności Wyłączniki krańcowe mechaniczne Dane techniczne Napięcia znamionowe 8-250VAC/VDC Prądy ciągłe do 10A śywotność mechaniczna

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA I POMIARY LABORATORIUM - ĆWICZENIE NR 13 WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE POTENCJOMETRYCZNYCH CZUJNIKÓW GAZOWYCH

AUTOMATYKA I POMIARY LABORATORIUM - ĆWICZENIE NR 13 WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE POTENCJOMETRYCZNYCH CZUJNIKÓW GAZOWYCH AUTOMATYKA I POMIARY LABORATORIUM - ĆWICZENIE NR 13 WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE POTENCJOMETRYCZNYCH CZUJNIKÓW GAZOWYCH Występowanie dwutlenku węgla w atmosferze i powolny wzrost jego stęŝenia jest główną

Bardziej szczegółowo

BIOSENSORY SENSORY BIOMEDYCZNE. Sawicki Tomasz Balicki Dominik

BIOSENSORY SENSORY BIOMEDYCZNE. Sawicki Tomasz Balicki Dominik BIOSENSORY SENSORY BIOMEDYCZNE Sawicki Tomasz Balicki Dominik Biosensor - jest to czujnik, którego element biologiczny oddziałuje z substancją oznaczaną, a efekt jest przekształcany przez zespolony z nim

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM METROLOGII

LABORATORIUM METROLOGII LABORATORIUM METROLOGII POMIARY TEMPERATURY NAGRZEWANEGO WSADU Cel ćwiczenia: zapoznanie z metodyką pomiarów temperatury nagrzewanego wsadu stalowego 1 POJĘCIE TEMPERATURY Z definicji, która jest oparta

Bardziej szczegółowo

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2 KONDUKTOMETRIA

ĆWICZENIE 2 KONDUKTOMETRIA ĆWICZENIE 2 KONDUKTOMETRIA 1. Oznaczanie słabych kwasów w sokach i syropach owocowych metodą miareczkowania konduktometrycznego Celem ćwiczenia jest ilościowe oznaczenie zawartości słabych kwasów w sokach

Bardziej szczegółowo

Pomiar prędkości obrotowej

Pomiar prędkości obrotowej 2.3.2. Pomiar prędkości obrotowej Metody: Kontaktowe mechaniczne (prądniczki tachometryczne różnych typów), Bezkontaktowe: optyczne (światło widzialne, podczerwień, laser), elektromagnetyczne (indukcyjne,

Bardziej szczegółowo

Zalecenia projektowe i montaŝowe dotyczące ekranowania. Wykład Podstawy projektowania A.Korcala

Zalecenia projektowe i montaŝowe dotyczące ekranowania. Wykład Podstawy projektowania A.Korcala Zalecenia projektowe i montaŝowe dotyczące ekranowania Wykład Podstawy projektowania A.Korcala Mechanizmy powstawania zakłóceń w układach elektronicznych. Głównymi źródłami zakłóceń są: - obce pola elektryczne

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 6 Temat: Wyznaczenie stałej siatki dyfrakcyjnej i dyfrakcja światła na otworach kwadratowych i okrągłych. 1. Wprowadzenie Fale

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Własności optyczne materii. Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią?

Własności optyczne materii. Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią? Własności optyczne materii Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią? Właściwości optyczne materiału wynikają ze zjawisk: Absorpcji Załamania Odbicia Rozpraszania Własności elektrycznych Refrakcja

Bardziej szczegółowo

Zakłócenia równoległe w systemach pomiarowych i metody ich minimalizacji

Zakłócenia równoległe w systemach pomiarowych i metody ich minimalizacji Ćwiczenie 4 Zakłócenia równoległe w systemach pomiarowych i metody ich minimalizacji Program ćwiczenia 1. Uruchomienie układu współpracującego z rezystancyjnym czujnikiem temperatury KTY81210 będącego

Bardziej szczegółowo

Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5)

Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5) Wojciech Niwiński 30.03.2004 Bartosz Lassak Wojciech Zatorski gr.7lab Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5) Zadanie laboratoryjne miało na celu zaobserwowanie różnic

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Termografia. Podstawy fizyczne, zastosowanie i wykorzystanie w medycynie. Rafał Pompka Tomasz Rosmus

Termografia. Podstawy fizyczne, zastosowanie i wykorzystanie w medycynie. Rafał Pompka Tomasz Rosmus Termografia Podstawy fizyczne, zastosowanie i wykorzystanie w medycynie Rafał Pompka Tomasz Rosmus Termografia Termografia to proces obrazowania w paśmie średniej podczerwieni (długości fali od ok. 0,9

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat. PL 216395 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216395 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384627 (51) Int.Cl. G01N 27/00 (2006.01) H01L 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman

Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman Porównanie Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman Spektroskopia FT-Raman Spektroskopia FT-Raman jest dostępna od 1987 roku. Systemy

Bardziej szczegółowo

Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych)

Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych) Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych) Metody instrumentalne podział ze względu na uzyskane informację. 1. Analiza struktury; XRD (dyfrakcja

Bardziej szczegółowo

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni IR II 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni Promieniowanie podczerwone ma naturę elektromagnetyczną i jego absorpcja przez materię podlega tym samym prawom,

Bardziej szczegółowo

Sonochemia. Dźwięk. Fale dźwiękowe należą do fal mechanicznych, sprężystych. Fale poprzeczne i podłużne. Ciało stałe (sprężystość postaci)

Sonochemia. Dźwięk. Fale dźwiękowe należą do fal mechanicznych, sprężystych. Fale poprzeczne i podłużne. Ciało stałe (sprężystość postaci) Dźwięk 1 Fale dźwiękowe należą do fal mechanicznych, sprężystych Fale poprzeczne i podłużne Ciało stałe (sprężystość postaci) fale poprzeczne i podłużne Dźwięk 2 Właściwości fal podłużnych Prędkość dźwięku

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2: Elektrochemiczny pomiar szybkości korozji metali. Wpływ inhibitorów korozji

Ćwiczenie 2: Elektrochemiczny pomiar szybkości korozji metali. Wpływ inhibitorów korozji Ćwiczenie 2: Elektrochemiczny pomiar szybkości korozji metali. Wpływ inhibitorów korozji Wymagane wiadomości Podstawy korozji elektrochemicznej, podstawy kinetyki procesów elektrodowych, równanie Tafela,

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Lp. Zakres tematyczny (forma zajęć: wykład W / ćwiczenia obliczeniowe

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL

PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209493 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382135 (51) Int.Cl. G01F 1/698 (2006.01) G01P 5/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III Drgania i fale mechaniczne Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń u Przedmowa 15 Wprowadzenie 17 1. Ruch falowy w ośrodku płynnym 23 1.1. Dźwięk jako drgania ośrodka sprężystego 1.2. Fale i liczba falowa 1.3. Przestrzeń liczb falowych

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie prędkości dźwięku

Wyznaczanie prędkości dźwięku Wyznaczanie prędkości dźwięku OPRACOWANIE Jak można wyznaczyć prędkość dźwięku? Wyznaczanie prędkości dźwięku metody doświadczalne. Prędkość dźwięku w powietrzu wynosi około 330 m/s. Dokładniejsze jej

Bardziej szczegółowo

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225 Od autora 8 1. Prąd elektryczny 9 1.1 Budowa materii 9 1.2 Przewodnictwo elektryczne materii 12 1.3 Prąd elektryczny i jego parametry 13 1.3.1 Pojęcie prądu elektrycznego 13 1.3.2 Parametry prądu 15 1.4

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wprowadzenie 15. Wstęp 13. 1.1. Definicja pomiaru i terminów z nim związanych 15 1.2. Podstawowe pojęcia 19

Spis treści. 1. Wprowadzenie 15. Wstęp 13. 1.1. Definicja pomiaru i terminów z nim związanych 15 1.2. Podstawowe pojęcia 19 Wstęp 13 1. Wprowadzenie 15 1.1. Definicja pomiaru i terminów z nim związanych 15 1.2. Podstawowe pojęcia 19 1.2.1. Aparatura pomiarowa 19 1.2.2. Przyrząd pomiarowy 19 1.2.3. Systemy pomiarowe 22 1.2.4.

Bardziej szczegółowo

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU Spis treści Informacje podstawowe...2 Pomiar napięcia...3 Pomiar prądu...5 Pomiar rezystancji...6 Pomiar pojemności...6 Wartość skuteczna i średnia...7

Bardziej szczegółowo

EKG (Elektrokardiogram zapis czasowych zmian potencjału mięśnia sercowego)

EKG (Elektrokardiogram zapis czasowych zmian potencjału mięśnia sercowego) 6COACH 26 EKG (Elektrokardiogram zapis czasowych zmian potencjału mięśnia sercowego) Program: Coach 6 Projekt: na ZMN060c CMA Coach Projects\PTSN Coach 6\EKG\EKG_zestaw.cma Przykład wyników: EKG_wyniki.cma

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KONDUKCYJNA WYMIANA CIEPŁA - STYKOWY POMIAR TEMPERATURY

KONDUKCYJNA WYMIANA CIEPŁA - STYKOWY POMIAR TEMPERATURY IŃSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenie Nr1 KONDUKCYJNA WYMIANA CIEPŁA - STYKOWY POMIAR TEMPERATURY 1.WPROWADZENIE Przewodzenie ciepła (kondukcja) jest to wymiana ciepła między

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Moduł 5: Efektywność energetyczna w urządzeniach elektrotermicznych

Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Moduł 5: Efektywność energetyczna w urządzeniach elektrotermicznych Studia odyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Efektywność energetyczna w urządzeniach elektrotermicznych dr hab.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PRĄDOWY PP 2000-pH

PRZETWORNIK PRĄDOWY PP 2000-pH PWPN-T TEL-EKO PROJEKT Sp. z o.o. ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław tel./fax: (071) 337 20 20, 337 20 95 tel: (071) 337 20 95, 337 20 20, 337 08 79 www.teleko.pl e-mail: biuro@teleko.pl PRZETWORNIK PRĄDOWY

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH

POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH WSTĘP Spełnianie wymagań jakościowych stawianych przed producentami leków jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta.

Bardziej szczegółowo

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Centrum Kształcenia Zawodowego 2000 Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Nr ćwiczenia Temat Wiadomości i umiejętności wymagane do realizacji ćwiczenia na pracowni 1 Badanie

Bardziej szczegółowo

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA DO ĆWICZEŃ Z BIOFIZYKI DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARKIEGO W SEMESTRZE LETNIM 2011/2012 ROKU.

ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA DO ĆWICZEŃ Z BIOFIZYKI DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARKIEGO W SEMESTRZE LETNIM 2011/2012 ROKU. ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA DO ĆWICZEŃ Z BIOFIZYKI DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARKIEGO W SEMESTRZE LETNIM 2011/2012 ROKU. B1 CIŚNIENIE JAKO WIELKOŚĆ BIOFIZYCZNA, CIŚNIENIE A FUNKCJE PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Sensory (czujniki)

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Sensory (czujniki) Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne Sensory (czujniki) 1 Zestawienie najważniejszych wielkości pomiarowych w układach mechatronicznych Położenie (pozycja), przemieszczenie Prędkość liniowa,

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 1. Prąd stały 1.1. Obwód elektryczny prądu stałego 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne 1.1.2. Natężenie prądu

Bardziej szczegółowo

Metody badania kosmosu

Metody badania kosmosu Metody badania kosmosu Zakres widzialny Fale radiowe i mikrofale Promieniowanie wysokoenergetyczne Detektory cząstek Pomiar sił grawitacyjnych Obserwacje prehistoryczne Obserwatorium słoneczne w Goseck

Bardziej szczegółowo

Grafen materiał XXI wieku!?

Grafen materiał XXI wieku!? Grafen materiał XXI wieku!? Badania grafenu w aspekcie jego zastosowań w sensoryce i metrologii Tadeusz Pustelny Plan prezentacji: 1. Wybrane właściwości fizyczne grafenu 2. Grafen materiał 21-go wieku?

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze operacyjne

Wzmacniacze operacyjne Wzmacniacze operacyjne Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie podstawowych układów pracy wzmacniaczy operacyjnych. Wymagania Wstęp 1. Zasada działania wzmacniacza operacyjnego. 2. Ujemne sprzężenie

Bardziej szczegółowo

Dioda półprzewodnikowa

Dioda półprzewodnikowa COACH 10 Dioda półprzewodnikowa Program: Coach 6 Projekt: na MN060c CMA Coach Projects\PTSN Coach 6\ Elektronika\dioda_2.cma Przykład wyników: dioda2_2.cmr Cel ćwiczenia - Pokazanie działania diody - Wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 81. Temat: Widma fal.

Lekcja 81. Temat: Widma fal. Temat: Widma fal. Lekcja 81 WIDMO FAL ELEKTROMAGNETCZNYCH Fale elektromagnetyczne można podzielić ze względu na częstotliwość lub długość, taki podział nazywa się widmem fal elektromagnetycznych. Obejmuje

Bardziej szczegółowo

DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATOR SYGNAŁÓW PRĄDOWYCH BEZ ENERGII POMOCNICZEJ TYPU SP-02 WARSZAWA, STYCZEŃ 2004r. 1 DTR.SP-02

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 34. Badanie elementów optoelektronicznych

Ćwiczenie nr 34. Badanie elementów optoelektronicznych Ćwiczenie nr 34 Badanie elementów optoelektronicznych 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z elementami optoelektronicznymi oraz ich podstawowymi parametrami, a także doświadczalne sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty ultrasonografii jamy brzusznej u małych zwierząt

Praktyczne aspekty ultrasonografii jamy brzusznej u małych zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska Wydział Medycyny Weterynaryjnej Pracownia Radiologii i Ultrasonografii Praktyczne aspekty ultrasonografii jamy brzusznej u małych zwierząt Piotr Dębiak Ultrasound

Bardziej szczegółowo

techniki techniki pomiarowej

techniki techniki pomiarowej Współczesne Współczesne problemy problemy techniki techniki pomiarowej pomiarowej Stefan F. Filipowicz Stefan F. Filipowicz 25.10.2008 Zaoczne Studia Doktoranckie Instytut Elektrotechniki Spis treści Plan

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe Ogniwo paliwowe 1. Zagadnienia elektroliza, prawo Faraday a, pierwiastki galwaniczne, ogniwo paliwowe 2. Opis Główną częścią ogniwa paliwowego PEM (Proton Exchange Membrane) jest membrana złożona z katody

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry

Bardziej szczegółowo

h λ= mv h - stała Plancka (4.14x10-15 ev s)

h λ= mv h - stała Plancka (4.14x10-15 ev s) Twórcy podstaw optyki elektronowej: De Broglie LV. 1924 hipoteza: każde ciało poruszające się ma przyporządkowaną falę a jej długość jest ilorazem stałej Plancka i pędu. Elektrony powinny więc mieć naturę

Bardziej szczegółowo

Pomiary rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe funkcjonowanie instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Dobra izolacja to obok innych środków ochrony również gwarancja ochrony przed

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego. Zaburzenie to ma charakter fali poprzecznej, w której składowa elektryczna

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS Zagadnienia teoretyczne. Spektrofotometria jest techniką instrumentalną, w której do celów analitycznych wykorzystuje się przejścia energetyczne zachodzące

Bardziej szczegółowo

PIROMETR AX Instrukcja obsługi

PIROMETR AX Instrukcja obsługi PIROMETR AX-6520 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa.. 3 2. Uwagi... 3 3. Opis elementów miernika.. 3 4. Opis wyświetlacza LCD. 4 5. Sposób pomiaru 4 6. Obsługa pirometru..

Bardziej szczegółowo

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu.

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. CS 9300 Innowacyjny System Obrazowania CS 9300 Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. Wyjątkowa funkcjonalność. Niespotykana dokładność. Poczynając od obrazowania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH Instrukcja do ćwiczenia Łódź 1996 1. CEL ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 ANALIZA JAKOŚCIOWA PALIW ZA POMOCĄ SPEKTROFOTOMETRII FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)

Ćwiczenie 3 ANALIZA JAKOŚCIOWA PALIW ZA POMOCĄ SPEKTROFOTOMETRII FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ INśYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA KATEDRA TERMODYNAMIKI PROCESOWEJ K-106 LABORATORIUM KONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I PROCESÓW SPALANIA Ćwiczenie 3 ANALIZA JAKOŚCIOWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era 1. Drgania i fale Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. I. Cel ćwiczenia ĆWICZENIE 6 Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. Badanie właściwości wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie wspólnego kolektora. II.

Bardziej szczegółowo

Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego Li800P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181

Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego Li800P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181 prostopadłościenny, aluminium / tworzywo sztuczne Różne opcje montażowe Wskazania LED zakresu pomiarowego Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne Wyjątkowo małe strefy martwe Opóźnienie propagacji sygnału:

Bardziej szczegółowo

Jest to graficzna ilustracja tzw. prawa Plancka, które moŝna zapisać następującym równaniem:

Jest to graficzna ilustracja tzw. prawa Plancka, które moŝna zapisać następującym równaniem: WSTĘP KaŜde ciało o temperaturze powyŝej 0 0 K, tj. powyŝej temperatury zera bezwzględnego emituje promieniowanie cieplne, zwane teŝ temperaturowym, mające naturę fali elektromagnetycznej. Na rysunku poniŝej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WIĄZKI GENEROWANEJ PRZEZ LASER

CHARAKTERYSTYKA WIĄZKI GENEROWANEJ PRZEZ LASER CHARATERYSTYA WIĄZI GENEROWANEJ PRZEZ LASER ształt wiązki lasera i jej widmo są rezultatem interferencji promieniowania we wnęce rezonansowej. W wyniku tego procesu powstają charakterystyczne rozkłady

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Wyznaczanie mocy akustycznej

Temat ćwiczenia. Wyznaczanie mocy akustycznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Wyznaczanie mocy akustycznej Cel ćwiczenia Pomiary poziomu natęŝenia dźwięku źródła hałasu. Wyznaczanie mocy akustycznej źródła hałasu. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

FIZYKA MOLEKULARNA I CIEPŁO

FIZYKA MOLEKULARNA I CIEPŁO FIZYKA MOLEKULARNA I CIEPŁO 102. Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa. 105. Pomiar wilgotności powietrza psychrometrem Assmana. 106. Wyznaczanie stosunku c p χ = dla powietrza. c V

Bardziej szczegółowo

2.11 MODUŁY WEJŚĆ ANALOGOWYCH

2.11 MODUŁY WEJŚĆ ANALOGOWYCH 2.11 MODUŁY WEJŚĆ ANALOGOWYCH HEADC1 2 wejścia analogowe napięciowe ( 5 VDC, ±5 VDC, 1 VDC, ±1 VDC), roz dzielczość 12 bitów HEADC2 2 wejścia analogowe prądowe ( 2 ma, ±2 ma), rozdzielczość 12 bitów HERTD1

Bardziej szczegółowo

Magnetyczny rezonans jądrowy

Magnetyczny rezonans jądrowy Magnetyczny rezonans jądrowy Mateusz Raczyński Jakub Cebulski Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie im. św. Maksymiliana Marii Kolbego Opiekun naukowy: mgr Magdalena Biskup Cel pracy Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 0 Podstawy metrologii 1. Co to jest pomiar? 2. Niepewność pomiaru, sposób obliczania. 3.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne z fizyki

Zajęcia pozalekcyjne z fizyki 189 - Fizyka - zajęcia wyrównawcze. Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Kreatywna szkoła ZP_189 Osoby Uczestnicy Certificates Fora dyskusyjne Głosowania Quizy Zadania Szukaj w forum Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE ĆWICZENIE NR 3 POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE Cel ćwiczenia Poznanie podstawowej metody określania biochemicznych parametrów płynów ustrojowych oraz wymagań technicznych stawianych urządzeniu pomiarowemu.

Bardziej szczegółowo

Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym

Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym 1. Badania nieniszczące wprowadzenie Badania nieniszczące polegają na wykorzystaniu nieinwazyjnych metod badań (bez zniszczenia

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F MULTIMETRY CYFROWE UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona

Bardziej szczegółowo

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl) MPI-525 Indeks: WMPLMPI525 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Opis Cyfrowy miernik wielofunkcyjny w ergonomicznej obudowie kierowany zarówno do instalatorów jak i zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Fotoelementy. Symbole graficzne półprzewodnikowych elementów optoelektronicznych: a) fotoogniwo b) fotorezystor

Fotoelementy. Symbole graficzne półprzewodnikowych elementów optoelektronicznych: a) fotoogniwo b) fotorezystor Fotoelementy Wstęp W wielu dziedzinach techniki zachodzi potrzeba rejestracji, wykrywania i pomiaru natężenia promieniowania elektromagnetycznego o różnych długościach fal, w tym i promieniowania widzialnego,

Bardziej szczegółowo

SERIA D STABILIZATOR PRĄDU DEDYKOWANY DO UKŁADÓW LED

SERIA D STABILIZATOR PRĄDU DEDYKOWANY DO UKŁADÓW LED SERIA D STABILIZATOR PRĄDU DEDYKOWANY DO UKŁADÓW LED Właściwości: Do 91% wydajności układu scalonego z elektroniką impulsową Szeroki zakres napięcia wejściowego: 9-40V AC/DC Działanie na prądzie stałym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie F1. Filtry Pasywne

Ćwiczenie F1. Filtry Pasywne Laboratorium Podstaw Elektroniki Instytutu Fizyki PŁ Ćwiczenie F Filtry Pasywne Przed zapoznaniem się z instrukcją i przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia naleŝy opanować następujący materiał teoretyczny:.

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE

NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenia Nr 7 NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE 1.WPROWADZENIE. Nagrzewanie elektrodowe jest to nagrzewanie elektryczne oparte na wydzielaniu, ciepła przy przepływie

Bardziej szczegółowo

Multimedialne Systemy Medyczne

Multimedialne Systemy Medyczne Multimedialne Systemy Medyczne Brain-Computer Interfaces (BCI) mgr inż. Katarzyna Kaszuba Interfejsy BCI Interfejsy BCI Interfejsy mózgkomputer. Zwykle wykorzystują sygnał elektroencefalografu (EEG) do

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. III Semestr I Drgania i fale Rozpoznaje ruch drgający Wie co to jest fala Wie, że w danym ośrodku fala porusza się ze stałą szybkością Zna pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Pomiar długości fali świetlnej i stałej siatki dyfrakcyjnej.

Pomiar długości fali świetlnej i stałej siatki dyfrakcyjnej. POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA FIZYKOCHEMII I TECHNOLOGII POLIMERÓW LABORATORIUM Z FIZYKI Pomiar długości fali świetlnej i stałej siatki dyfrakcyjnej. Wprowadzenie Przy opisie zjawisk takich

Bardziej szczegółowo

Rozmycie pasma spektralnego

Rozmycie pasma spektralnego Rozmycie pasma spektralnego Rozmycie pasma spektralnego Z doświadczenia wiemy, że absorpcja lub emisja promieniowania przez badaną substancję występuje nie tylko przy częstości rezonansowej, tj. częstości

Bardziej szczegółowo

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy A50

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy A50 Wysoka żywotność Przyśpieszenie Temperatura pracy Odporność na wibracje Wysoki stopień ochrony Zabezp. polaryzacji Niezawodny - obudowa z anodowanego aluminium pokryta tytanem chroni przed czynnikami środowiska

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

PRACOWNIA ELEKTRONIKI PRACOWNIA ELEKTRONIKI UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY INSTYTUT TECHNIKI Temat ćwiczenia: Ćwiczenie nr 1 BADANIE MONOLITYCZNEGO WZAMACNIACZA MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚĆI 1. 2. 3. 4. Imię i Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Interferometr Michelsona zasada i zastosowanie

Interferometr Michelsona zasada i zastosowanie Interferometr Michelsona zasada i zastosowanie Opracował: mgr Przemysław Miszta, Zakład Dydaktyki Instytut Fizyki UMK, przy wydatnej pomocy ze strony Zakładu Biofizyki i Fizyki Medycznej IF UMK Interferencja

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe Zakres akredytacji dla Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych (LBEMC) Nr AB 171 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji ważny do 16 maja 2018 r. Badane

Bardziej szczegółowo

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Ćwiczenie 1 Zastosowanie statystyki do oceny metod ilościowych Błąd gruby, systematyczny, przypadkowy, dokładność, precyzja, przedział

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 375. Badanie zależności mocy promieniowania cieplnego od temperatury. U [V] I [ma] R [ ] R/R 0 T [K] P [W] ln(t) ln(p)

Ćwiczenie 375. Badanie zależności mocy promieniowania cieplnego od temperatury. U [V] I [ma] R [ ] R/R 0 T [K] P [W] ln(t) ln(p) 1 Nazwisko... Data... Wydział... Imię... Dzień tyg.... Godzina... Ćwiczenie 375 Badanie zależności mocy promieniowania cieplnego od temperatury = U [V] I [ma] [] / T [K] P [W] ln(t) ln(p) 1.. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych. Ćwiczenie 4

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych. Ćwiczenie 4 Ćwiczenie 4 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie charakterystyk statycznych układów scalonych CMOS oraz ich własności dynamicznych podczas procesu przełączania. Wiadomości podstawowe. Budowa i działanie

Bardziej szczegółowo