1.Metody Optyczne Klasyfikacja:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.Metody Optyczne Klasyfikacja:"

Transkrypt

1 1.Metody Optyczne Klasyfikacja: zjawiska: -Absorbcja promieniowania -Rozproszenie i absorpcja -Rozproszenie promieniowania -Odbicie swiatla -Zalamanie swiatla -Skrecenie plaszyzny polaryzacji -Emisja promieniowania metoda: -Spektrometria absorbcyjna czasteczkowa i atomowa -Spektroskopia Ramana -pirometria Metody spektroskopowe: Spektroskopia nauka o powstawaniu i interpretacji widm powstających w wyniku oddziaływań wszelkich rodzajów promieniowania na materię rozumianą jako zbiorowisko atomów icząsteczek. (Spektroskopia jest teŝ często rozumiana jako ogólna nazwa wszelkich technik analitycznych polegających na generowaniu widm). Obiektem spektroskopii mogą być roŝne formy promieniowanie, cząstki, fale. Ponadto, z powodu róŝnych metod badawczych, spektroskopię dzieli się ze względu na zakres parametrów fizycznych badanego zjawiska. Spektroskopia absorpcyjna polega na analizie widma powstającego po przejściu promieniowania przez warstwę badanej substancji. Spektroskopia luminescencyjna opiera się o zastosowanie: - fotoluminescencji-(pozawala sklasyfikowac czas trwania zjwaiska) - chemo i bioluminescencji-? Wymaga pobudzenia wysokoenergetycznego Zakres emisji ok 600um i w gore Spektroskopia Ramana - technika spektroskopowa polegająca na pomiarze promieniowania rozproszenia Ramana, tj. nieelastycznego rozpraszania fotonów. Reguła wyboru w widmie Ramana głosi, Ŝe w widmie tym pojawią się tylko te drgania, w których zmienia się polaryzowalność w taki sposób, Ŝe nie ma ona ekstremum (minimum bądź maksimum) w połoŝeniu równowagi. [1]. Spektroskopia ramanowska wzajemnie uzupełnia się ze spektroskopią w podczerwieni. Inferometria - technika wykorzystująca zjawisko interferencji fal elektromagnetycznych (światła, fal radiowych) do pomiarów małych zmian, np. długości fali, cisnienia, temperatury. Techniki te wykorzystuje się zasadniczo do pomiarów pola przemieszczeń i kształtu obiektów, choć dzięki informacjom uzyskanym z pomiarów pola przemieszczeń moŝna, za pomocą numerycznego róŝniczkowania, w łatwy sposób wyznaczyć odkształcenia badanego obiektu. Czujniki swiatlowodowe(niedokonca na temat ale zawsze lepiej cos niŝ nic...) w czujnikachswiatlowodowych stosowane praktyki - Led od lasera rozni się brakiem wneki rezonansowej co pozwala uzyskac lepza spójność i monochromatycznosc. - Laser gazowy od diodowego ma bardziej selektywna wneke rezonatorowa. Lepiej wykorzystuje dostarczona energie. Zastosowania metod optoelektronicznych w medycynie Szeroko stosowane bo: -szeroki zakres widama i odpornosc na zaklocenia EMG

2 -szybkosc -praktycznie natychmiastowa reakcja na pobudzenie -mozliwosc pomiaro bezstykowych -z racji wykorzystania wielu roznych zjawisk fiz np. efektu dopplera. Zasada dzialania(ogolna): -oddzialywanie promieni na obiektowej -przetworzenie uzyskanych informacji Endoskopia - ogólna nazwa zabiegów diagnostyczno-leczniczych w medycynie, polegających na badaniu wnętrza ciała ludzkiego przy wykorzystaniu endoskopów (aparatów umoŝliwiających doprowadzenie światła oraz optyki do wnętrza przewodu pokarmowego, oddechowego oraz jam ciała). Badania endoskopowe polegają na wprowadzaniu do wnętrza ciała pacjenta sondy endoskopu (część endoskopu zawierająca światłowód do oświetlenia badanego pola, obrazowód - przekazujący obraz z wnętrza badanego narządu oraz kanał narzędziowy słuŝący do wprowadzenia specjalnych narzędzi słuŝących do pobierania materiału do badań i wykonywania zabiegów). Optyczna tomografia koherencyjna (ang. Optical Coherence Tomography - OCT) jest metodą diagnostyczną pozwalającą na uzyskanie wysokiej rozdzielczości podpowierzchniowych obrazów materiałów przepuszczających światło. Typowy tomograf zawiera źródło światła o niskiej spójności czasowej i wysokiej spójności przestrzennej, takie jak na przykład dioda superluminescencyjna, emitujące wiązkę, która dociera do rozdzielacza wiązek, gdzie jest rozdzielana na dwie wiązki: wiązkę referencyjną, która kierowana jest na lustro referencyjne i wiązkę obiektową, która rozprasza się na badanym obiekcie. Część światła rozproszonego, którego kierunek jest przeciwny do kierunku padania wiązki obiektowej interferuje ze światłem odbitej wiązki referencyjnej, a taka wiązka złoŝona kierowana jest na siatkę dyfrakcyjną, tworząc widmo rejestrowane przez kamerę połączoną z systemem przetwarzania obrazu. Mammografia radiologiczna metoda badania sutka (gruczołu piersiowego).oparta o zjawisko Dopplera.Wykorzystuje się tu róŝnice w pochłanianiu promieni X, przechodzących przez poszczególne tkanki organizmu. Obraz utrwalany jest na błonach retgenowskich. Badania wykonuje się specjalnym aparatem, wytwarzającym promieniowanie w zakresie kv (tak zwane promieniowanie miękkie), przy uŝyciu czułych błon rentgenowskich 2.Czujniki elektrochemiczne: a) Potencjometryczne - bazuja na roztworach jonowych. Podstawą ich działania jest rownanie Nersta : V=E +- E0 = +- (RT/nF) * ln a1 (Sygnał to napiecie) gdzie: a1- aktywnosc jony F-stała Faradaya n-liczba elektronow bbioracych udzial w reakcji R-stala gaz. T temp. Mogą być selektywne. Czujniki na elektrolitach stalych( material sztywny,trwaly,gdzie wystepuje przewodzenie pradu np. ceramiki) często stosuje się w czujnikach gazu. Potencjometria jest wykorzystywana głównie do wyznaczania stęŝenia analizowanych substancji, określania kwasowości (ph) roztworów, wyznaczania

3 stałych dysocjacji, iloczynów rozpuszczalności, współczynników aktywności, itp. b) Amperometryczne - zasada ich dzialania opiera się o rownanie pradu dyfuzyjnego(prad między elektrodami): Ip = ( n*f*a*d*a1)/d (Sygnal to prad) gdzie: A- pow elektrody D-stała dyfuzyjna d-grubosc warstwy dyfuzyjnej reszta zmiennych jak wyzej Charakterystyki U-I pozwala przeprowadzic analize: -jakosciowa(czyli z czym w roztworze mamy do czynienia) -ilosciowa(jak się zmienilo/o ile wzroslo etc.) c) Konduktometryczne - (rezystancyjne-> mierzymy zmiane rezystacji) δ=σ δi Przykład zastosowania: pomiar jakosci(czystosci) wody na podstawie jej konduktancji. Konduktancja jest parametrem globalnym( racji tego ze przyczepiaja się do niego wszystkie jony(??? cos takiego mam zapisane nie wiem jak to rozumiec) 2) ciag dalszy... ph-metria Badanie stezenia ph roztworu czy czegokolwiek sensownego. Zasada pomiaru ph: Większość ph-metrów to potencjometry, w których ph ustala się na podstawie pomiaru SEM ogniwa utworzonego z elektrody wskaźnikowej (zanurzonej w roztworze badanym) i elektrody porównawczej (zanurzonej w roztworze wzorcowym o znanym ph-> roztwor buforowy). Przykladowy przebieg pomiaru(rysunek do tego ->dwa prostokaty (elektrody) + kwadracik (pehametr) :P zreszta nizej wszystko wyjasnione): Lub bardziej wg wykladu: 1) wlewamy roztwor buforowy o niezmiennym i stalym ph 2) Ustawiamy wartosci E0 i U0(nasze odniesienie) na phmetrze 3) Pamietamy o kontrolowaniu temp. 4) Wlewamy drugi roztwor (i ustawiamy nachylenie T0) elektroda odniesienia kalomelowa elektroda pomiarowa szklana (posiadaja rezystance wewnetrzna jako ze są zrodlem sygnalu elektrycznego, sygn ok 60mV na 1pH) Cechy phmateru: Rwej>Rźrodla co jest klopotliwe(ok 10 do 14 Ohm) więc robiac pomiary korzystamy z Voltomierza, co by ominac problem owej duzej rezystancji(albo jakos tak...) ogolnie mierzymy bardzo male sygnaly elektryczne(piko,feta) mozemy w ten sposob np. sprawdzic czystosc wody( tzn badajac jej ph) polarograf - urządzenie do stałego zapisu zmian natęŝenia prądu przepływającego przez badany roztwór w zaleŝności od napięcia, występującego w układzie: kroplowa elektroda rtęciowa elektroda porównawcza (gł. warstwa rtęci na dnie naczynia); Notatek brak poza tym ze... Elektroda ma badac caly czas więc powinna być odporna na zanieczyszczanie

4 ...wzmianka o polarografie Heyrowskiego. Zjawiska elektrodowe? Nie mam pojęcia, moŝe to ze czasem plynie między nimi prad:) -przewodnictwo jonowe/elektronowe -pologniwo -wyklady z medtechu. 3.Osteoporoza metody pomiarów: Osteoporoza choroba ukladu kostnego nagłe zlamania kosci. Najgorsze zlamanie to zlamanie kosci szyjki udowej (jestesmy unieruchomieni,bardzo szybko prowadzi do zejscia z tego swiata) Kobiety czesciej choruja. Przy diagnozie trzeba pamietac iz z wiekiem postepuje ubytek masy kosnej. Przy diagnozie interesuje nas kazda kosc o strukturze beleczkowej(strukt przestrzenna czesciowo porowata).warto tez wiedziec ze nie korzystajac z kosci prowadzimy do ich oslabienia/zaniku Metody: -Dominuja metody rentgenowskie(bo ladnie na nich widac gestosc kosci). Najlepszym więc rozwiazaniem byloby zrobiebnie pelnego rentgena co jdnak byloby niezdrowe dla pacjena-> promieniowanie. Analizujac zdjec rentgenowskich szuka się zwiekszonej przezroczystosci i zmiany w strukturze beleczkowej. Czyli - konwencjonalne zdj rentgenowskie - fotodensymetria - rentgenometra dodatkowo: -SPA oparta o absorbcje wiazki fotonow o pojed energii -DPA oparta o absorbcje wiazki fotonow o dwoch roznych energiach lepsze niŝ SPA -DEXA (najczestsza metoda diagnozy) Istnieje tez wspolczynnik WBN(wspo. Barnetta i Nordina), sprawdza się kosci kregoslupa jeśli ow wspolczynnik <80% to amy osteoporoze (zazwyczaj) SEQCT- metoda pomiarowa pozwalajaca na okreslenie skladu mineralnego.dluzszy czas badania. Metoda z wykorzystaniem ultradziwekow = badamy piete(chyba z racji tego ze to najwieksza kosc o strukturze beleczkowej, al emoze cos myle...) która doskonale ozdwierciedla to co się dzieje w organizmie a przede wszystkim stan kosci. Wymaga dwoch sprzezonych glowic ultradziekowych oraz MEDIUM ZAPEWNIAJACEGO MALE ODBICIA przy pomiarze(np Woda) Im wyzsza czestotliwosc tmy zdrowe kosci mają większe tlumienie. Dodatkowo: Densytometria kostna jest to metoda obrazowania gęstości kości wykorzystująca podwójną wiązkę promieniowania rentgenowskiego. Badanie to pozwala bardzo dokładnie rozpoznać osteoporozę. Badanie jest w pełni bezpieczne, dawka promieniowania jest 20-krotnie niŝsza niŝ przy badaniu rentgenowskim klatki piersiowej. T-score to stosunek gęstości mineralnej kości BMD osoby badanej do średniej gęstości kości osoby młodej. Drugim wskaźnikiem określającym stopień zaawansowania osteoporozy jest Z- Score.

5 zdrowa kość - T-score większy od -1 (gęstość kości większa od 833 mg/cm2), osteopenia - T-score między -1 a -2,5 (gęstość kości między 833 a 648 mg/cm2), osteoporoza - T-score mniejszy od -2,5 (gęstość kości poniŝej 648 mg/cm2) Z-score jeden ze wskaźników zaawansowania osteoporozy. Jest to stosunek gęstości mineralnej kości BMD osoby badanej do średniej gęstości kości osoby w tym samym wieku. 4.Termografia - Termografia to proces obrazowania w paśmie średniej podczerwieni (długości fali od ok. 0,9 do 14 µm). Pozwala on na rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne w przedziale temperatur spotykanych w warunkach codziennych, bez konieczności oświetlania ich zewnętrznym źródłem światła; oraz, dodatkowo, na dokładny pomiar temperatury tych obiektów.nieinwazyjna Termografia wykorzystywana jest między innymi w zastosowaniach medycznych, wojskowych, przy diagnostyce obwodów elektrycznych i budynków. Termografia obecnie uwaŝana jest za najbardziej atrakcyjną metodę pomiaru temperatury na odległość. Temperatura jako parametr diagnostyczny: Obszary ze stanem zapalnym podwyzszona temperatura Oszary niedokrwione nizsza temperatura Obaszary zdrowe standardowa temperatura. Osrodek termoregulacji to przednie i tylnie podwzgorze Powrot do stanu rownowagi termicznej często moŝe trwac dlugo a wyprowadzenie z takiego stanu jest zazwyczaj szybkie (tutaj przykład po zapaleniu jednego pamierosa, po ok 2 min minutach mozemy odczuwac zimno w palce, a do stanu pelnej rownowagi wracamy po od 2 do 4godzinach.) Mechanizmy termoregulacyjne: - zabezpieczenie przed przegrzaniem: - pocenie się - zwiekszenie ukrwienia - przed oziebieniem - zmniejszenie ukrwienia - drzenie Warto zwrocic uwage iz w pomiarach termograficznych NIEZBEDNE jest zapewnienie odpowiednich warunkow jeśli wyniki maj być nieprzeklamane: stopnie Celcjusza - wilgotnosc powietrza ok45-55% - pacjent nie powinien być pod wplywem uzywek - pewne kosmetyki mogą wplywac na emisje Wtedy : -tkanki nowotworowe mają temp wiekszo o ok 2stop C od zdrowych(w symetrycznym kawalku ciala) Aktywna termografia dynamiczna: Bazuje na ilosciowej ocenie przestrzennych rozkladow pol na wskutek pobudzenia. Pobudzenie moŝe być sinusoidalne badz impulsowe. Zazwyczaj wykonujemy 4 pomiary anastepnie obliczamy fazogram i amplitudogram

6 Zagdanienie transportu ciepla i modele termiczne stara się opisywac Fourierem, metodami numerycznymi(roznic. lub elementow skonczonych) Biologiczne rownanie przeplywu ciepla > Pennes w roku Zastosowanie termografii dynamicznej: np. w róŝnicowaniu tkanek dla diagnostyki nieinwazyjnej. Połączenie modeli termicznych z rejestrowanymi obrazami uzyskiwanymi w aktywnej termografii dynamicznej daje podstawy do tworzenia obrazów tomograficznych, skorelowanych ze strukturą wewnętrzną badanego obiektu. Otwiera to nowe moŝliwości wspomagania diagnostyki. Zaletą metody jest jej całkowita nieuraźność, sterylność (brak bezpośredniego kontaktu aparatury z tkankami pacjenta) i obiektywność diagnozy przy zachowaniu standardowych warunków. Warto dodac ze: Aktywna termografia dynamiczna w powiązaniu z algorytmami identyfikacji wewnętrznych niejednorodności parametrów termicznych jest krokiem w kierunku opracowania podstaw tomografii termicznej.( Zwlaszcza ze w ostanich latach moglismy obserowac znaczny wzrost mocy obliczeniowej komputerow.) 5.Normalizacja i certyfikacja aparatury medycznej. Certyfikacja to wszystkie procesy dopuszczające aparat do uŝytku Celem certyfikacji jest: -ochrona konsumenta -dopuszczenie urzadzen do sprzedaŝy Certyfikacja jest obowiazkowa w zakresie dyrektyw, a nieobowiazkowa w zakresie norm. Urzadzenia dopuszczane do sprzeday, muszą mieć tez za sobą pewien okres testów w warunkach klinicznych tzn badania wstepne,nim zostana wprowadzone do obiegu(ato potrafi się ciagnac latami). Normalizacja to przepisy(normy medyczne) dotyczace rozwiazan zastosowanych w aparatach. Normy branzowe Normy ISO 9001 Wprowadzajac urzadzenie na rynek trzeba pamietac o zapewnieniu odpowiedniego serwisu.najlepiej szybkiego i niezaleznego. 6.Pomiary bipotencjalow: W wypadku pomiarow technicznych korzystamy z elektrod metalowowych, a pomiar jest prosty. W wypadku pomiarow musimy korzystac ze specjalnych elektrod, zapewnic komfort pacjentowi, metody musza być nieinwazyjne lub Malo inwazyjne. Zabezpieczenie pacjenta przed porazeniem(izolacja galwaniczna) Sygnaly: Male(do kilku mv), zaszumione, ciezko zebrac. Np. w wypadku EEG ciezko odróŝnić artefakty od pomiarow rzeczywistych. Ograniczenia technik pomiarowych. Niejednorodność organizmu pod względem elektrycznym(glownie chodzi o miesnie->roznie w roznych kierunkach przewodza+ sa w ciągłym ruchu) Nie moŝna za często powtarzac niektórych badan, z racji zlego wpływu na pacjenta. 7.Wzmacniacz biologiczny to:

7 Wzmacniacze pomiarowe charakteryzujące się wysokimi parametrami uŝytkowymi(decydującymi o dokładności pomiaru) oraz minimalnymi prądami upływu decydującymi o bezpieczeństwie badanej osoby. Czynniki wpływające na pomiar: 1) Czlowiek w otoczeniu linii elektrycznych jest znimi sprzęŝony.z racji tego dla częstotliwości 50 Hz człowiek przestawia soba rezystancje ok. 1kOhma. Większość sygnałów które zawieraja skladowa 50Hz jest wiec niemozliwa do okreslenia 2) Drugim czynnikiem jest impedancja pomiarowa. Przykladajac metalowa elektrode do ciała na styku elektroda metalowa-materiał biologiczny powstaje warstwa o właściwościach które moŝna opisac w postaci impedancji elektrycznej (pojemności połączonia równoległo szeregowego rezystancji i pojemności). Dla typowych elektrod wartość modułu impedancji elektrodowej przy f=50 Hz jest rzędu kilkukilkunastu kω/cm2. Biorąc pod uwagę impedancję wejściową wzmacniacza pomiarowego oraz impedancję elektrodową tworzy się dzielnik, który w przypadku nierówności impedancji elektrodowych lub wejściowych zamienia część sygnału sumacyjnego w sygnał róŝnicowy. Zwiekszenie wzmocnienia A wzmacniacza w celu wzmocnienia współczynnika IMRR(tłumienie sygnalu izolowanego. im wiekszy tym lepszy wzmacniacz) Ograniczenie pojemności rozproszenia. Odmiany wzmacniacza biologicznego: -jednoelektrodowy biotelemetryczny -dwu -trzy -trzyelektrodowy monitorujący -dwu - - PowaŜnym problemem jest eliminacja zakłóceń, głównie sieciowych. Wpływ tych zakłóceń jest konsekwencją sprzęŝenia pojemnościowego osoby badanej z otacającymi liniami i urządzeniami zasilającymi Typowe rozwiązania wzmaniaczy pomiarowych nie zapewniają odpowiedniego poziomu tłumienia zakłóceń pochodzących od sieci zasilającej. W celu poprawy ich właściwości stosuje się rozwiązania pozwalające na efektywne zwiększenie wspólczynnika sygnałów sumacyjnych. Pierwsze rozwiązanie jest określane jako wzmacniacz ze sterowaną prawą nogą (Driven Right Leg) i jego schemat pokazany jest na rysunku 7. Nazwa metody pochodzi od pierwszych zastosowań w badaniach elektrokardiograficznych, co nie oznacza Ŝe metody nie moŝna stosować w innych przypadkach. Ogolnie rzecz biorac: wartość sygnału sumacyjnego (w przybliŝeniu) maleje tyle razy ile wynosi wzmocnienie wzmacniacza A konkretniej: Sygnał sumacyjny V cm wyodrębiony w izolowanej części wzmacniacza A poprzez wzmacniacz B, pracujący w konfiguracji wzmacniacza odwracającego, podawany jest za pomocą dodatkowej elektrody na ciało pacjenta. Proste obliczenia pokazują, Ŝe wartość sygnału

8 sumacyjnego (w przybliŝeniu) maleje tyle razy ile wynosi wzmocnienie wzmacniacza B. Wzmocnienie to dla konfiguracji odwracającej wzmacniacza w oparciu wzmacniacz operacyjny wynosi -R1/R2. Stosując, zamiast opornika R1 odpowiednio dobraną pojemność moŝemy sprowadzić wzmocnienie tego stopnia do wzmocnienia zastosowanego wzmacniacza operacyjnego z otwartą pętlą. 8.Zasilanie układów aplikacyjnych (będących w kontakcie z pacjentem) w urządzeniach elektromedycznych: Ogolnie powinny: -nie mieć galwanicznego kontaktu z pacjentem. Mozna wprowadzic więc uzyc pojemnosci jako separacji galwanicznej. Ze wzgledu na zabezpieczenia: -Transformator obniŝenie napiecia przez transformator -Optyczna odseparowanie z wykorzystaniem elementow optycznych (Transoptor pozwala przesyłać sygnały elektryczne z wejścia na wyjście bez połączeń galwanicznych obwodów wejściowego i wyjściowego.) -Korzystac z akumulatorow ->bezpieczne nie ma obaw ze n apacjenta pojdzie duzy prad jak się cos skaszani. -MoŜna tez wykorzystac przetwornice, jednak wiaza się z tym pewne problemy: -duze szumy -pole magnetyczne Wykorzystywane są w nich wysokie czestotliwosci, oraz ferromagnetyki z racji posiadanych właściwości (male wymiar i dobre parametry). Dizalaja na sinusoidze stad brak stanow przejsciowych. Mamy przetwornice typu: Flyback - pobiera ->magazynuje-> oddaje (opozniona o jeden cykl) Forward -> pobiera i oddaje energie w jednym cyklu Push Pull-> w kazdym cyklu dostarcza energie //Trza dodac ze do zasilania wzmacniacza potrzeba malo mocy więc nawet przetwornica o malej efektywnosci poradzi se i będzie zapas 9.Pomiar impedancji obiektów objętościowych (3D): Glownie spektroskopia impedancyjna i kardiografia. Spektroskopia impedancyjna: Metoda 4 elektrodowa (2 elektrody do pomiaru napiecia dwie do natęŝenia). Uzywana jest konfiguracja mostka elektrolitycznego (met. 4 elektrodowa). Stosowana np. do detekcji nowotworu piersi. Zestaw pomiarowy celka + solatron Latwiej stabilizowac duza pojemność. Problem z jakim spotykamy się przy tej metodzie : nie moŝna mierzyc materiałów biologicznych duzymi pradami. Zasada dzialania: Pobieramy tkanke (wystarczy malo) Wsadzamy do celki pomiarowej Zalewamy solanka w celu unikniecia efektu podwojnosci i aby na elektrody działała jak najwieksza powierzchnia.

9 Zakladamy celke wyrownawcza(usuniecie(przesuniecie) pola wychodzącego za celke pomiarowa,bo psuje pomiary )no i Badamy;) Tkanka zdrowa ma rzad wieksza przewodność zespolona niŝ tkanka zdrowa. Spektroskopia + mammografia daje 100% wykrywalności, lecz zwieksza się liczba zdrowych wykrytych jak chorych. 10.podstawowe właściwości technik ultradźwiękowych: Ultradzwieki to fale mechaniczne powyzej 20kHz do kilku MHz. Za pomoca ultradzwiekow mozemy rozrozniac materialy np. metale(stosuej się metody poszukiwania ropy oparte o ultradzwieki). W medycynie wykorzystujemy anizotropowosc, czyli w zaleznosci od kierunku podudzenia fale roznie się rozchodza(min z tego powodu ultradzwiekami nie moŝna badac mozgu/czaszki. Dodatkowo, ultradzwieki maja dość duze moce, co potrafi niszczyc tkanki) fale w osrodku jednorodnym: A= A0 * e^-ux A0-ampl w pkcie x=0 I= I0* e^-zux I0-natezenie w x=0 z=gestosc * predkosc propagacji impedancja charakterystyczna. Czestotliwosc determinuje nam rozdielczosc pomiaru z tego wzgledy jeśli chcemy badac głebiej w organizmie w gre wchodza tylko male czestotliwosci. Problem stanowia kosci poniewaŝ przy pomiarze, wysylajac fale podluzna, odbieramy fale i podluzna i poprzeczna. Trza pamietac ze przy pomiarach ultradzwiekami powinnismy zapewnic medium niwelujace efekt odbicia na granicy osrodkow(badanego i powietrza najczesciej) Idealny przypadek(100% sprzezenie) będzie w momencie gdy grubosc warstwy dopasowywujacej będzie rowna: długosc fali/4 (d= lambda/4)...i jeszcze jakas zaleznosc impedancji od pradu...ale nie wiem jaka...jakby ktos wiedzial dokladniej o co chodzi niech pisze... Efek piezoelektryczny wykorzystujemy konwersje energi elektr na (mechaniczna i odwrotnie) ekekt ten jest wykorzystywany w glowicy (tzn czujniku ultradzwiekowym) Glowica taka składa się z : -materialu do tlumienia fal dodatkowych(ruchomy,zawieszony na suficie glowicy) -piezoelektryka -elektrody Charakteryzuja się rezonansem(co?! Piezoelektryki? Glowice?) Q Duze Q-> mocny rezonans jednak waski przebieg Male Q slaby rezonans ale duze pasmo Czestotliwosc rezonansu zalezy od wielkosci materialu.znajac wielkosc znamy tez owa czestotliwosc frez=nc/2lc Lc= n* lambda/2 c- predkosc fali lambda -dlugosc fali

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK Promieniowanie rentgenowskie jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego. Rozchodzi się w przestrzeni jak fale, ale reaguje z materią jak

Bardziej szczegółowo

OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia

OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia Redakcja Halina Podbielska Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 011 Książka powstała pod auspicjami Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Praca zbiorowa. Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting

Praca zbiorowa. Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting str. 1 Praca zbiorowa Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting Autorzy: mgr inŝ. Tadeusz Bełdowski dr inŝ. Dariusz CzyŜewski dr hab. inŝ. Irena Fryc dr

Bardziej szczegółowo

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej 1 Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Ładunek elektryczny Ładunek elektryczny

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Zastosowanie analitycznych i numerycznych metod wspomagania projektowania do lamp z falą bieżącą. Politechnika Wrocławska

ROZPRAWA DOKTORSKA. Zastosowanie analitycznych i numerycznych metod wspomagania projektowania do lamp z falą bieżącą. Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki ROZPRAWA DOKTORSKA Waldemar Tadeusz Wiejak Zastosowanie analitycznych i numerycznych metod wspomagania projektowania do lamp z falą

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

Przedstawiam roboczą wersję odpowiedzi do testu na świadectwa operatora.

Przedstawiam roboczą wersję odpowiedzi do testu na świadectwa operatora. Przedstawiam roboczą wersję odpowiedzi do testu na świadectwa operatora. Jeśli nie znałem odpowiedzi na jakieś pytanie, to zaznaczałem to znakami zapytania (?????) i zaznaczałem całe pytanie na niebiesko.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki

Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki Zeszyt 1/2010 ISBN: 83-89678-60-8 WSZKiPZ Wszelkie Prawa Zastrzeżone WSTĘP W Wyższej

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ listopad 2012 ROK LXVIII Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część I. Podstawy teoretyczne spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Elektroenergetyki Autoreferat rozprawy doktorskiej Zastosowanie modeli populacyjnych w interfejsach mózg komputer Promotor:

Bardziej szczegółowo

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Wykład - 4 V rok fizyki Semestr zimowy Plan:. Mikroskopia - mikroskopy optyczne (zasada działania, wady) - mikroskop

Bardziej szczegółowo

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY Mając detektor scyntylacyjny możemy zmierzyć natężenie promieniowania wychodzącego z jakiegoś narządu, a jeśli wybierzemy odpowiednie okno amplitud, to

Bardziej szczegółowo

Inżynieria biomedyczna. Wybrane obszary zastosowań

Inżynieria biomedyczna. Wybrane obszary zastosowań Inżynieria biomedyczna Wybrane obszary zastosowań Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny ul. Nadbystrzycka 36 20-618 LUBLIN Inżynieria biomedyczna Wybrane obszary zastosowań

Bardziej szczegółowo

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY Wojciech FABIANOWSKI Politechnika Warszawska, Wydział Chemii, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa e-mail: wofab@ch.pw.edu.pl 1. MONOWARSTWY

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH. (opracował Eligiusz Pawłowski)

ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH. (opracował Eligiusz Pawłowski) ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH (opracował Eligiusz Pawłowski) Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości tensometrów oporowych, metod ich badania oraz podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji Andrzej Majkowski Obraz jako środek przekazu informacji Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Grzegorz Dyga Grzegorz Trawiński Podręcznik do nauki zawodów TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Kierowa. Pedał przyspieszenia. u p. Przepustnica. Układ napędowy. α p. Sterownik silnika α z λ t w Tc. Silnik ZI. M o UPN. F n

Kierowa. Pedał przyspieszenia. u p. Przepustnica. Układ napędowy. α p. Sterownik silnika α z λ t w Tc. Silnik ZI. M o UPN. F n Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 2013 "Inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4.

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Przyrządy optyczne 1. Oko Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Światło wpadające do oka zanim dotrze do siatkówki przechodzi przez rogówkę, płyn wodnisty, tęczówkę, soczewkę i ciało szkliste.

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Polskie Towarzystwo Nukleoniczne ISSN 1428-2135 Raport PTN - 5/2001 PL0100800 32/ 28 PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Warszawa 2001 LI SZKOŁY NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ", CZYLI

Bardziej szczegółowo

Optyka i kwanty promieniowania

Optyka i kwanty promieniowania WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Moduł dydaktyczny: fizyka informatyka Optyka i kwanty promieniowania Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Analiza przepływu w sztucznych narządach układu krążenia z wykorzystaniem pomiarów prędkości metodą obrazową

Analiza przepływu w sztucznych narządach układu krążenia z wykorzystaniem pomiarów prędkości metodą obrazową Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Wydział Elektroniki Politechnika Wrocławska mgr inż. Grzegorz Głomb Analiza przepływu w sztucznych narządach układu krążenia z wykorzystaniem pomiarów prędkości

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1 Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM MECHATRONIKA 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE - Podstawowe pojęcia mechatroniki - Przykłady urządzeń mechatronicznych - Analiza procesowa systemów mechatronicznych

Bardziej szczegółowo

Security Systems Komunikacja, na której możesz polegać

Security Systems Komunikacja, na której możesz polegać INTEGRUS Dokumentacja techniczna Security Systems Komunikacja, na której możesz polegać Integrus - dokumentacja techniczna 1 Integrus DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1. Wprowadzenie 3 2. Opis systemu i planowanie

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

R o z d z i a ł 10 OPTYKA

R o z d z i a ł 10 OPTYKA R o z d z i a ł 10 OPTYKA 10.1. Wstęp Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem. W mowie potocznej przez termin światło rozumiemy zarówno wrażenia wzrokowe, jak i zjawiska, które je wywołują.

Bardziej szczegółowo