Zastosowanie spektrofotometrii w UV w analizie leków. Dr n.farm. Ireneusz Bilichowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie spektrofotometrii w UV w analizie leków. Dr n.farm. Ireneusz Bilichowski"

Transkrypt

1 Zastosowanie spektrofotometrii w UV w analizie leków Dr n.farm. Ireneusz Bilichowski

2 Umowny podział zakresów promieniowania elektromagnetycznego 2

3 Absorpcyjna spektrofotometria w nadfiolecie i świetle widzialnym jest jedną z fizycznych metod badania własności substancji leczniczych używaną w Farmakopei Europejskiej 6.0 i Polskiej VIII, i opisaną w rozdziale

4 Tabela 1 Promieniowanie Długość Metoda spektroskopowa radiowe m NMR Magnetyczny rezonans jądrowy mikrofalowe nm EPR Paramagnetyczny rezonans jądrowy podczerwone nm IR Absorbcja w podczerwieni widzialne nm VIS Absorbcja w świetle widzialnym nadfioletowe nm UV Absorbcja w nadfiolecie, Spektrometria Ramana, Fluorescencja (UV i VIS) rentgenowskie nm Rentgenografia strukturalna Analityczny zakres długości fali wykorzystywany w nadfiolecie wynosi od 200 do 400 nm. 4

5 Metody Spektroskopowe H1 NMR C13 NMR UV vis MS IR Ustalanie struktury: NMR > MS > IR > UV-vis Czułość, Limit Detekcji: MS > UV-vis > IR > 1H NMR > 13C NMR 5

6 Falowy wykres promieniowania elektromagnetycznego Z fizyki wiemy że promieniowanie ma dualistyczną naturę: falową potwierdzają: polaryzacja, załamanie, dyfrakcja, interferencja kwantową którą potwierdza efekt fotoelektryczny 6

7 Promieniowanie elektromagnetyczne Jednostki Jednostkiddługo ługośścicifali: fali: Energia przenoszona przez kwanty promieniowania opisana jest równaniem Plancka: E = h ν µm 10 µm 10 m m nm 10 nm 10 m m E = h c/λ = hc ν Å 10 Å 10-10m m h stała Plancka 6, J s ν = 1/λ liczba falowa [cm-1] częstotliwość promieniowania liczba drgań na sekundę [s 1], [Hz] =c/λ c = 3, cm/s prędkość światła w próżni λ długość fali, odległość pomiędzy sąsiednimi maksimami 7

8 Promieniowanie elektromagnetyczne Przykład obliczenia energii promieniowania elektromagnetycznego z zale żno ści od d ługo ści fali Wzory, stałe fizyczne Energia 1 mola fotonów o dł. fali 500 nm (światło widzialne) Energia 1 mola fotonów o dł. fali 200 nm (światło UV) 500 nm = ^ 9 [m] 200 nm = ^ 9 [m] = c / = c / prędkość = 2,988 10^8 / ^ 9 = 2,988 10^8 / ^ 9 2,988 10^8 światła c = 5,98E+014 [ s 1 ] = 1,49E+015 [ s 1 ] [m/s] E = h E = h stała Plancka 6,626 10^ 34 E = 6,626 x 10^ 34 5,98 x 10^14 E = 6,626 x 10^ 34 1,49 x 10^15 Częstotliwość [ s 1 ] = c / h [J s] Energia [J] mol E = h 6, E = 3,96E 019 [J] = 3,96E 022 [kj] E = 9,90E 019 [J] = 9,90E 022 [kj] 1 mol fotonów 1 mol fotonów E = 6,023 10^23 [mol 1] 3,96 E = 6,023 x 10^23 [mol 1] x 9,90 x 10^ 22 [kj] 10^ 22 [kj] 1 E = 238,49 [kj mol ] E = 596,231 [kj mol 1] 1 ~E = 240 [kj mol ] ~E = 600 [kj mol 1] 8

9 Absorpcja Energia jest skwantowana Promieniowanie elektromagnetyczne jest absorbowane przez substancję jedynie kiedy ilość energii odpowiada energii potrzebnej do wzbudzenia cząsteczki. W wyniku absorpcji może ulec zmianie energia wewnętrzna cząsteczki: elektronowa wibracyjna rotacyjna E2 Energy E = E2 E1 E1 9

10 Energia wewnętrzna cząsteczki Elektronowa zakres UV Zmienia się rozkład elektronów wokół atomu lub cząsteczki na powłokach walencyjnych. Wibracyjna zakres IR Zmienia się średnia odległość jąder A B (długość wiązania) A B Rotacyjna zakres IR Zmienia się energia cząsteczki odpowiadająca za obrót wokół środka ciężkości E = Eelektronowa + Eelektronowa > Ewibracyjna + Erotacyjna + Ewibracyjna > 10 Erotacyjna > Etranslacyjna Etranslacyjna

11 Elektronowe pasmo absorpcyjne składa się z wielu pasm nakładających się na siebie 11

12 12

13 chromofory są to ugrupowania w cząsteczce o wiązaniach podwójnych odpowiedzialne za absorpcję C = C N = N C = O N = O C = N C = S Auksochromy podstawniki związane z chromoforami które mogą przesuwać pasmo absorbcji i zmieniać intensywność ( εmax) wskutek efektów mezomerycznych i indukcyjnych. Do aksochromów zaliczamy atomy tlenowców, chlorowców, grupy aminowe, jony fenolanowe, które dysponują wolnymi parami elektronowymi (elekronami typu n). C OH C NH2 C Br C Cl Efekt batochromowy ( przesunięcie w stronę fal długich red shift) Efekt hipsochromowy (przesunięcie w stronę fal krótszych blue shift). 13

14 max = max(główny chromofor) + (auksochromów) 14

15 Podstawowe układy chromoforowe Wiązanie nienasycone ETYLEN Orbital wiążący HOMO Orbital antywiążący LUMO Podwójne wiązanie działa jak chromofor. Podczas przejścia elektron z orbitalu zostaje wzbudzony do orbitalu antywiążącego 15

16 Podstawowe układy chromoforowe Grupa karbonylowa Działanie grupy C=O jak chromoforu polega na wzbudzeniu niewiążącej pary elektronowej n atomu tlenu do antywiążącego orbitalu grupy C=O. 16

17 Podstawowe układy chromoforowe Pojedyncze wiązanie podwójne jeszcze nie wystarcza aby wystąpiło silne pasmo absorpcyjne nadające się do celów analitycznych.! Dopiero oddziaływania, czyli sprzężenia pomiędzy grupami chromoforowymi ( - ), oraz między chromoforami i auksochromami prowadzą do powstania silnych pasm absorbcji w zakresie nm, lub nm. 17

18 Własności chromoforów - wpływ rozpuszczalnika Tabela 2 Własności absorbcyjne izolowanych (niesprzężonych chromoforów) Grupa chromoforowa, związek Przejście CHCl3 CH3OH * * n NH3 Etylen CH2=CH2 Karbonylowa aceton (CH3)2CO Karbonylowa, kwas octowy CH3COOH Karbonylowa, aldehyd octowy CH3COH * n * * n * n * n 18 dł. fali [nm], rozpuszczalnik 173, pary 183, 177, n-heksan 192, pary 165, pary , n-heksan , etanol 204, woda 293, heksan max ,8

19 Własności chromoforów wpływ rozpuszczalnika Tabela 3 cecha intensywność pasma zastąpienie rozpuszczalnika niepolarnego przez polarny zakwaszenie roztworu * - duża max» małe przesunięcie ku falom dłuższym - batochromowe brak zmian * - n mała max» przesunięcie ku falom krótszym - hipsochromowe zanik pasma wprowadzenie podstawnika elektrodonorowego polaryzacja pasma pojawienie się nowych pasm przesunięcie ku falom krótszym prostopadle do płaszczyzny w płaszczyźnie cząsteczki 19

20 Przykład Obliczenia pochodnych kwasu benzoesowego Główny chromofor 230 nm p-oh 25 nm o, m-oh 2x7 14 nm Obliczone suma 269 nm Obserwowane 270 nm R.M. Silverstrein, G.C. Bassler, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Warszawa 1970, rozdz. 5 s

21 widma UV przykłady Widmo UV benzenu w n-heksanie 1:1000, 1cm 1,0000 0,9000 0,8000 0,7000 A 0,6000 A 0,5000 0,4000 0,3000 0,2000 0,1000 0, ,0 220,0 230,0 240,0 250,0 260,0 270,0 280,0 290,0 300,0 [nm] 21 Benzen wykazuje szerokie pasmo absorpcji pomiędzy 230 a 260 nm. W rozpuszczalnikach niepolarnych pasmo to posiada strukturę subtelną. W rozpuszczalnikach polarnych zanika struktura subtelna. Gdy grupa chromoforowa przyłączona jest do pierścienia wtedy pasmo benzenoidowe przesuwa się w kierunku dłuższych fal. Podstawniki z wolna parą elektronową ułatwiają przejścia * w wyniku oddziaływania z układem aromatycznym i powodują batochromowe przesunięcie pasma.

22 widma UV przykłady EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM, EP 6.0 E p h e d rin i H C l 1,0000 0,9000 0,8000 0,7000 A 0,6000 0,5000 0,4000 0,3000 0,2000 0,1000 0, ,0 230,0 240,0 250,0 260,0 270,0 280,0 290,0 300,0 [nm] Efedryny chlorowodorek w wodzie, c = 0,72 mg/100 ml ; 1 cm W widmie efedryny obserwujemy pasmo benzenoidowe. Do pierścienia benzenu nie są przyłączone polarne grupy, więc wibracyjna struktura widma została zachowana ponieważ chromofor nie oddziałuje silnie z rozpuszczalnikiem. 22

23 widma UV przykłady F e n o lo k w a s y w m e ta n o lu 1,00 0,90 0, nm 0,70 A 0,60 Salicylamid 0,50 Kw. salicylowy Kw. acetylosalicylowy 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 210,0 230,0 250,0 270,0 290,0 310,0 330,0 350,0 [nm] nieb. Kwas salicylowy w metanolu 1,60 mg/100 ml, 1cm cz. Kwas acetylosalicylowy w metanolu 1,67 mg/100 ml, 1cm ziel. Salicylamid w metanolu 1,54 mg/100 ml, 1cm Obecność wolnej grupy fenolowej sprawia, że w widmie kwasu salicylowego i salicylamidu obserwuje się batochromowe przesunięcie pasma benzenoidowego do 302 nm, zanik jego struktury oscylacyjnej i wzrost intensywności. 23

24 Wpływ ph na położenie max Prokainamidu chlorowodorek 1,20 1,00 A 0,80 H2O Hcl 3,6 g/l NaOH 4g/L 0,60 0,40 0,20 0,00 200,0 220,0 240,0 260,0 280,0 300,0 320,0 [nm] Prokainamidu chlorowodorek 1,16 mg/100 ml N w H2 O Z w NaOH 4g/l Cz w HCl 3,6g/l ,0 360,0 380,0

25 Wpływ ph na położenie max Prokainy chlorowodorek 1,20 1,00 A 0,80 H2O Hcl 3,6 g/l NaOH 4g/L 0,60 0,40 0,20 0,00 205,0 225,0 245,0 265,0 285,0 305,0 [nm] Prokainy chlorowodorek 0,0101 mg/ ml N w H2O Z w NaOH 4g/l Cz w HCl 3,6g/l ,0 345,0 365,0

26 Wpływ ph na położenie max W widmach prokainy i prokainamidu za zmianę intensywności pasma odpowiada auksochrom grupa -NH2 W środowisku zasadowym wolna para elektronowa na atomie azotu oddziaływuje z chromoforem. 26

27 Wpływ ph na położenie max Fenobarbital N metylofenobarbital Fenobarbital N Metylofenobarbital 0,80 0,70 0,70 0,60 0,60 0,50 0,50 0,40 ph10 A A 0,80 ph12 ph12 0,30 0,30 0,20 0,20 0,10 0,10 0,00 220,0 230,0 240,0 250,0 260,0 270,0 280,0 290,0 0,00 220,0 300,0 ph10 0,40 230,0 240,0 250,0 260,0 270,0 [nm] [nm] PerkinElmer Lambda 25 Fenobarbital c = 1,0816 mg/100 ml; N MetyloFenobarbital c = 1,152 mg/100 ml; Niebieskie 0,1 M bufor boranowy ph=10,0 ; czerwone 0,1 M NaOH ph=12, ,0 290,0 300,0

28 Wpływ ph na położenie max Fenobarbital ph 2,0 0,1 mol/l HCl ph 10,05 bufor boranowy ph 12,0 0,2 mol/l NaOH N-metylofenobarbital ph 2,0 ph 10,05 i ph 12,0 28

29 Wpływ ph na położenie max Sulfanilamid 29

30 Wpływ ph na położenie max 30

31 Sulfonamidy Związek Rozpuszczalnik, maksimum abs. ( ) Sulfanilamid R=H NaOH 254 nm ( 1402) H2O 258 nm 0,1M HCl 218 ; 264 nm 0,1M HCl 218nm (480); 270 nm(200) NaOH 258 nm (520) H2O 258 nm (452) ; 284nm (549) NaOH 258 nm H2O 254 nm (600) ; 272 nm (660) 0,1M HCl 243nm ; 303 nm Sufacetamid R = -CO-CH3 Sulfatiazol R= Sulfadimidyna R= 31

32 Zastosowanie elektronowych widm absorpcyjnych: 1. Dysponując tylko widmem UV nie można jednoznacznie zidentyfikować danego związku, ponieważ widma w zakresie nm informują nas o rodzaju układu chromoforowego, a nie o grupach funkcyjnych obecnych w cząsteczce co jest domeną IR. Widma IR i NMR dają więcej informacji o budowie związku niż widma w zakresie UV. 2. Poszczególnym chromoforom można przyporządkować długość fali tylko dla prostych związków ( metanol, aceton, kwas octowy itd.) W złożonych związkach pasma od chromoforów nakładają się oraz położenie maksimów zależy od innych czynników jak obecność grup sąsiednich i rodzaju rozpuszcalnika. 3. Można ustalić typ przejść elektronowych p* badając widma w rozpuszczalnikach o różnej polarności 4. Różnice w położeniu i natężeniu pasm absorpcyjnych różnych form cząsteczkowych są wykorzystywane do badania równowag jakie się ustalają między nimi w roztworach 5. Do oznaczania zawartości na podstawie prawa Lamberta Beera 6. Jako dodatkowa metoda identyfikacji na podstawie położenia max i min badanej substancji 7. Do oznaczania czystości badanych związków przesunięcie położenia maksimum absorpcji, porównanie stosunku wartości absorbancji w dwóch różnych punktach widma 32

33 Zastosowanie elektronowych widm absorpcyjnych: Zalety Wady łatwa do wykonania metoda analityczna, o dobrej precyzji do oznaczania zawartości substancji w formach leku mała ilość próbki potrzebna do oznaczenia 10-6 g i krótki czas analizy powszechność spektrofotometrów i detektorów UV rutynowa metoda do wyznaczania fizyko-chemicznych własności niewielkie koszty aparatury mała selektywność wiele związków daje maksimum absorpcji przy tej samej długości fali, duże podobieństwo widm w tej samej grupie związków addytywność absorpcji, nie może być zastosowana do analizy mieszanin związków silny wpływ zanieczyszczeń na kształt widma 33

34 Zastosowanie spektrofotometrii UV w analizie farmaceutycznej: Często jako podstawowa metoda do oznaczania ilości substancji leczniczej w takich postaciach leku jak tabletki, drażetki jeżeli pozostałe związki nie interferują wyznaczanie stałych pka niektórych związków określenie stopnia uwalniania substancji leczniczej (dissolution testing) monitorowanie w reakcji kinetyki rozkładu leków widmo UV może być użyte jako jedna z metod identyfikacji w monografii farmakopealnej 34

35 Zastosowanie spektrofotometrii UV do badania własności substancji leczniczych, i potwierdzania ich czystości. Nowe wymagania Farmakopea Europejska 6.0 i Polska VIII rozdział

36 Badanie czystości substancji Prawo addytywności absorpcji Jeżeli absorbancje są zdarzeniami niezależnymi, to absorbancja całkowita roztworu mieszaniny jest równa sumie absorbancji poszczególnych jej składników. n A = A i = A1 + A 2 + A n (1) i=1 n A = a n cn l = a 1 c1 l + a 2 c2 l + a n c n l i=1 gdzie: Al absorbancja przy danej długości fali c stężenie roztworu al współczynnik absorpcji l grubość warstwy 36 (2)

37 Prawo addytywności absorpcji graficzna interpretacja 37

38 Badanie czystości substancji farmakopealnej METODY BADANIA 1. Wykonaniu roztworu badanej substancji i na podstawie widma określenia lambda maksimum i obliczeniu absorbancji właściwej, i porównaniu otrzymanych danych z wartościami w monografii w farmakopei. 2. Porównanie widma badanej substancji z widmem substancji wzorcowej. Otrzymane widmo powinno mieć w tych samych warunkach (ten sam rozpuszczalnik i grubość warstwy) takie same położenie max i min, oraz tą samą wartość intensywności. 3. Innym sposobem sprawdzenia identyczności dwóch widm jest porównanie stosunku wartości absorbancji przy dwóch długościach fali np. w maksimum i na stoku krzywej dla substancji badanej i wzorcowej. Metody te wynikają z prawa addytywności absorpcji. Każda obca substancja będzie wpływać na kształt uzyskanego widma. 38

39 Badanie czystości substancji farmakopealnej A274 =const A264 A274 A =const

40 Badanie czystości substancji farmakopealnej Badanie czystości kofeiny na podstawie danych Hewlett Packard (A.J. Owen, The diode-array advantage in UV/Visible spectroscopy, Hewlett-Packard Company, 1988) 40

41 Badanie czystości substancji farmakopealnej Przykład badania czystości kofeiny Sample Ratio λmax (274 nm) λside (284 nm) Abs. Conc. Abs. Conc. Abs. Conc Mean %RSD λmax/λside

42 Badanie czystości substancji farmakopealnej Natrii Paraaminosalicylas, Sodu aminosalicylan FPVI, s Amino-2-hydroksybenzoesan sodu Badanie obecności zanieczyszczeń : kwas 5-aminosalicylowy, 3-aminofenol 42

43 Badanie czystości substancji farmakopealnej Kwas p-aminosalicylowy w środowisku kwaśnym ulega hydrolizie do 3-aminofenolu FP VI, metoda kolorymetryczna porównanie zabarwienia z wzorcem EP 6.0, FPVIII metoda HPLC 3- aminofenol Brak limitu 0,1% Kwas 5-aminosalicylowy Brak limitu 1,0% 43

44 Badanie czystości substancji farmakopealnej 265 nm Sodu aminosalicylan, roztwór w NaOH 4g/l, c = 0,72 mg/100 ml ; 1 cm 299 nm A (265 nm) = 0,681 A (299 nm) = 0,447 Widmo absorbcyjne wymagania FP VI A 265 1,50 1,56 A 299 A265 0,681 = =1,52 A299 0,447 Wniosek: badany związek spełnia wymagania FP VI 44

45 Analiza ilościowa Podstawowym prawem w metodach absorpcyjnych jest Prawo Lamberta-Beera. Ilość światła absorbowana przez roztwór jest wykładniczą funkcją stężenia i grubości warstwy. I = I0 10- c l A = k c l 45

46 Analiza ilościowa Stosunek I/I0 jest miarą ilości światła przepuszczonego przez roztwór Transmitancja I/I0 = T Absorbancja -log (T) = A Absorbancja wiązki promieniowania monochromatycznego przechodzącej przez jednorodny roztwór jest wprost proporcjonalna do stężenia roztworu c, grubości warstwy absorbującej l, i współczynnika k. A = k c l Wielkość k - jest to współczynnik proporcjonalności, który zależy od rodzaju substancji, oraz od częstości światła padającego (długości fali). Jego wymiar (jednostka) zależy od sposobu wyrażania stężenia roztworu i przyjmuje on postać absorbancji właściwej A11cm%, lub molowego współczynnika absorpcji ε. 46

47 Analiza ilościowa A = k c l Jeżeli stężenie będzie wyrażone w mol/l to współczynnik nosi nazwę molowego współczynnika absorpcji ε [mol-1 l cm-1] - jest to miara absorbancji roztworu o stężeniu mol/l znajdującego się w kiuwecie o grubości warstwy 1 cm. Jeżeli stężenie wyrazimy w % objętościowym [g/100cm3] to współczynnik k nosi nazwę absorbancji właściwej 1% 1% A 1cm lub a1cm - jest to miara absorbancji roztworu o stężeniu 1% obj w kiuwecie o grubości A1% 1cm warstwy 1 cm. 47

48 Analiza ilościowa Obliczenia w spektrofotometrii są względnie proste Trzy metody postępowania 1. Molowy współczynnik absorbcji jest znany lub może być wyznaczony z roztworu standartowego. A = c l c = A/ l 2. Z proporcji absorbancji roztworu o znanym (standart) i nieznanym stężeniu. A bad A st = c bad l c st l 3. Z krzywej kalibracyjnej dla danego zakresu stężeń. Y = f(c) 48 c bad = A bad A st c st

49 Analiza ilościowa Odstępstwa od prawa Lamberta Beera instrumentalne związane z niedoskonałością przyrządów: szerokość spektralna wiązki nie monochromatyczność padającego promieniowania powtarzalność nastawiania długości fali nieliniowa odpowiedź detektora chemiczne reakcje w roztworze przy wzroście stężenia (kondensacja, polimeryzacja, hydroliza) rozkład związku podczas analizy pod wpływem światła lub rozpuszczalnika 49

50 Przykłady obliczeniowe Przykład 1 Odważkę substancji 1,7 mg rozpuszczono w metanolu w kolbie miarowej na 50 cm 3. Wykonano widmo w kiuwecie o grubości 1 cm, i otrzymano maks = 263 nm i A = 0,823. Obliczyć absorbancję właściwą. 0,0017g w 50cm3 x w 100cm3 x= 0,0034 g c = 0,0034 [ g/100cm3 ] = 0,0034 [% obj] a 1% 1cm = 0,823 =242,06 0,

51 Przykład 2 Badano zawartość substancji czynnej w tabletce. Średnia masa jednej tabletki wynosi 0,150g. Odważono 0,100g substancji i przeniesiono do kolby miarowej 50 cm3. Zmierzona absorbancja w λmaks wynosi 0,40. Obliczyć ilość substancji w tabletce jeżeli absorbancja właściwa substancji wynosi 400. Z prawa Lamberta Beera czyli 0,001g w x1 c= 0,40 =0,001 [% obj ] cm3 w 50cm3 x1 = 0,0005g 0,0005g w 0,100g (w odważce) x2 w 0,150g (śred. masa tab.) x2 = 0,00075g = 0,75mg 51

52 Przykład 3 Obliczyć absorbancję roztworu, który ma przepuszczalność T[%] = 89% przy λ = 400 nm. %T = T 100 T = 89/100 = 0,89 A = log(t) A = log (0,89) A = 0,051 52

53 Przykład 4 Roztwór kobaltu Co(H2O)2+ daje absorbancję A = 0,20 przy długości fali λ = 530 nm, i grubości warstwy l=1cm. Wartość molowego współczynnika absorpcji wynosi = 10 [L mol 1 cm 1]. Obliczyć stężenie badanego roztworu. A = c l c = A/ l c = 0,20/10 1 c = 0,020 [mol/l] 53

54 Przykład 5 Absorbancja roztworu badanego (A bad) MnO4 o nieznanym stężeniu wynosi 0,500 przy = 525 nm. W tych samych warunkach roztwór wzorcowy (Ast) MnO4 o stężeniu 1, mol/l daje absorbancję Ast = 0,200. Obliczyć stężenie nieznanego roztworu. Abadane = Astandart A bad c badane l c standart l = Ast c bad = cbad = 0,500 c bad c st A bad A st 4 c st 1,0 10 =2,5 10 0,200 4 mol /l UWAGA: Ten sposób obliczania zawartości daje najbardziej poprawne wyniki kiedy stężenia roztworu wzorcowego i badanego są zbliżone. Nie mamy pewności w jakim zakresie stężeń jest zależność liniowa. 54

55 6. Literatura: 1. R.M. Silverstrein, G.C. Bassler, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Warszawa 1970, rozdz. 5 s Robert M. Silverstein, Francis X. Webster, David J. Kiemle Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, 2007 r., ISBN: , Wyd.II, zmienione 3. Zbigniew Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, Warszawa 1998, rozdz. 5, s Andrzej Cisak, Chemiczna analiza instrumentalna, Skrypt AM w Łodzi, 1996, rozdz. 2.4 i 8.4, s A.J. Owen, The diode-array advantage in UV/Visible spectroscopy, Hewlett-Packard Company, Tadeusz W. Herman (red.), Farmacja fizyczna, PZWL, 1999, rozdz. 7, s Peter William Atkins, Podstawy chemii fizycznej, PWN 1999, rozdz. 15, s D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej. T. 1-2, PWN 2007, rozdz

56 KONIEC Dziękuję UV radiation from the sun NASA via 56

57 Spektrofotometr dwuwiązkowy schemat 57

58 Spektrofotometr Diode array 58

59 Kuwety używane w spektrofotometrii 59

60 Kuwety używane w spektrofotometrii Typ Polystyrene Methacrylate Glass Suprasil Quartz Przepuszczalność nm nm nm nm 60

61 Prawa autorskie: Udostępniony plik jest materiałem pomocniczym dla studentów 3 roku farmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, do ćwiczeń z przedmiotu Chemia Leków. Materiały te są własnością autora i nie mogą być publikowane bez jego zgody. Wszystkie widma zostały wykonane w Zakładzie Chemii Farmaceutycznej i Analizy Leków UM na spektrofotometrze UV/VIS Lambda 25 firmy Perkin Elmer i programie UVWinlab ver

SPEKTROFOTOMETRIA UV-Vis. - długość fali [nm, m], - częstość drgań [Hz; 1 Hz = 1 cykl/s]

SPEKTROFOTOMETRIA UV-Vis. - długość fali [nm, m], - częstość drgań [Hz; 1 Hz = 1 cykl/s] SPEKTROFOTOMETRIA UV-Vis Instrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (UV) i promieniowania widzialnego (Vis) jest jedną

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS Zagadnienia teoretyczne. Spektrofotometria jest techniką instrumentalną, w której do celów analitycznych wykorzystuje się przejścia energetyczne zachodzące

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektroskopii UV/VIS do określania struktury związków organicznych

Zastosowanie spektroskopii UV/VIS do określania struktury związków organicznych Zwiększenie liczby wysoko wykwalifikowanych absolwentów kierunków ścisłych Uniwersytetu Jagiellońskiego POKL.04.01.02-00-097/09-00 Zastosowanie spektroskopii UV/VIS do określania struktury związków organicznych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektroskopii UV/VIS w określaniu struktury związków organicznych Małgorzata Krasodomska

Zastosowanie spektroskopii UV/VIS w określaniu struktury związków organicznych Małgorzata Krasodomska Zastosowanie spektroskopii UV/VIS w określaniu struktury związków organicznych Małgorzata Krasodomska 1.1. Wprowadzenie do spektroskopii UV/VIS Spektroskopia w nadfiolecie, oraz świetle widzialnym UV/VIS

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Zagadnienia: spektroskopia absorpcyjna, prawa absorpcji, budowa i działanie. Wstęp. Część teoretyczna.

Ćwiczenie 1. Zagadnienia: spektroskopia absorpcyjna, prawa absorpcji, budowa i działanie. Wstęp. Część teoretyczna. Ćwiczenie 1 Metodyka poprawnych i dokładnych pomiarów absorbancji, wyznaczenie małych wartości absorbancji. Czynniki wpływające na mierzone widma absorpcji i wartości absorbancji dla wybranych długości

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ANALIZY INSTRUMENTALNEJ. SPEKTROFOTOMETRII podstawy teoretyczne

ELEMENTY ANALIZY INSTRUMENTALNEJ. SPEKTROFOTOMETRII podstawy teoretyczne ELEMENTY ANALZY NSTRUMENTALNEJ Ćwiczenie 3 Temat: Spektrofotometria UV/ViS SPEKTROFOTOMETR podstawy teoretyczne SPEKTROFOTOMETRA jest techniką instrumentalną, w której do celów analitycznych wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia UV-VIS zagadnienia

Spektroskopia UV-VIS zagadnienia Spektroskopia absorbcyjna to dziedzina, która obejmuje metody badania materii przy użyciu promieniowania elektromagnetycznego, które może z tą materią oddziaływać. Spektroskopia UV-VS zagadnienia promieniowanie

Bardziej szczegółowo

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni IR II 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni Promieniowanie podczerwone ma naturę elektromagnetyczną i jego absorpcja przez materię podlega tym samym prawom,

Bardziej szczegółowo

Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM

Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM Światło słoneczne jest mieszaniną fal o różnej długości i różnego natężenia. Tylko część promieniowania elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

Spektrometria w bliskiej podczerwieni - zastosowanie w cukrownictwie. Radosław Gruska Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Spektrometria w bliskiej podczerwieni - zastosowanie w cukrownictwie. Radosław Gruska Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Spektrometria w bliskiej podczerwieni - zastosowanie w cukrownictwie Radosław Gruska Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Spektroskopia, a spektrometria Spektroskopia nauka o powstawaniu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w jakościowej i ilościowej analizie organicznej

Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w jakościowej i ilościowej analizie organicznej Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w jakościowej i ilościowej analizie organicznej dr Alina Dubis Zakład Chemii Produktów Naturalnych Instytut Chemii UwB Tematyka Spektroskopia - podział i zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 ANALIZA JAKOŚCIOWA PALIW ZA POMOCĄ SPEKTROFOTOMETRII FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)

Ćwiczenie 3 ANALIZA JAKOŚCIOWA PALIW ZA POMOCĄ SPEKTROFOTOMETRII FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ INśYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA KATEDRA TERMODYNAMIKI PROCESOWEJ K-106 LABORATORIUM KONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I PROCESÓW SPALANIA Ćwiczenie 3 ANALIZA JAKOŚCIOWA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA CHEMII. Równowaga chemiczna (Fiz2)

PRACOWNIA CHEMII. Równowaga chemiczna (Fiz2) PRACOWNIA CHEMII Ćwiczenia laboratoryjne dla studentów II roku kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie Biofizyka molekularna Projektowanie molekularne i bioinformatyka Równowaga chemiczna (Fiz2)

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS OZNACZANE STĘŻENA BARWNKÓW W WODZE METODĄ UV-VS. SPEKTROFOTOMETRA UV-Vis Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (ang. ultra-violet UV) i promieniowania widzialnego (ang. visible- Vis), czyli spektrofotometria

Bardziej szczegółowo

spektroskopia UV Vis (cz. 2)

spektroskopia UV Vis (cz. 2) spektroskopia UV Vis (cz. 2) spektroskopia UV-Vis dlaczego? wiele związków organicznych posiada chromofory, które absorbują w zakresie UV duża czułość: zastosowanie w badaniach kinetyki reakcji spektroskop

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz. Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz. Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa CZĘŚĆ I PRZEGLĄD METOD SPEKTRALNYCH Program wykładów Wprowadzenie:

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PODSTAW SPEKTROSKOPII MOLEKULARNEJ

PRACOWNIA PODSTAW SPEKTROSKOPII MOLEKULARNEJ PRACOWNIA PODSTAW SPEKTROSKOPII MOLEKULARNEJ Kierowniczka pracowni: dr hab. Magdalena Pecul-Kudelska, (pok. 417), e-mail mpecul@chem.uw.edu.pl, tel 0228220211 wew 501; Spis ćwiczeń i osoby prowadzące 1.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE ĆWICZENIE NR 3 POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE Cel ćwiczenia Poznanie podstawowej metody określania biochemicznych parametrów płynów ustrojowych oraz wymagań technicznych stawianych urządzeniu pomiarowemu.

Bardziej szczegółowo

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

KOLORYMETRYCZNE OZNACZANIE Cd, Mn i Ni

KOLORYMETRYCZNE OZNACZANIE Cd, Mn i Ni KOLORYMETRYCZNE OZNACZANE Cd, Mn i Ni nstrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. l. WSTĘP 1.1. Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (UV) i promieniowania widzialnego

Bardziej szczegółowo

Opracował dr inż. Tadeusz Janiak

Opracował dr inż. Tadeusz Janiak Opracował dr inż. Tadeusz Janiak 1 Uwagi dla wykonujących ilościowe oznaczanie metodami spektrofotometrycznymi 3. 3.1. Ilościowe oznaczanie w metodach spektrofotometrycznych Ilościowe określenie zawartości

Bardziej szczegółowo

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Ćwiczenie 1 Zastosowanie statystyki do oceny metod ilościowych Błąd gruby, systematyczny, przypadkowy, dokładność, precyzja, przedział

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa Listopad 2013 styczeń 2014 Program wykładów Wprowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w analizie jakościowej i ilościowej. dr Alina Dubis Zakład Chemii Produktów Naturalnych Instytut Chemii UwB

Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w analizie jakościowej i ilościowej. dr Alina Dubis Zakład Chemii Produktów Naturalnych Instytut Chemii UwB Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w analizie jakościowej i ilościowej dr Alina Dubis Zakład Chemii Produktów Naturalnych Instytut Chemii UwB Tematyka Spektroskopia - podział i zastosowanie Promieniowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza Organiczna. Jan Kowalski grupa B dwójka 7(A) Własności fizykochemiczne badanego związku. Zmierzona temperatura topnienia (1)

Analiza Organiczna. Jan Kowalski grupa B dwójka 7(A) Własności fizykochemiczne badanego związku. Zmierzona temperatura topnienia (1) Przykład sprawozdania z analizy w nawiasach (czerwonym kolorem) podano numery odnośników zawierających uwagi dotyczące kolejnych podpunktów sprawozdania Jan Kowalski grupa B dwójka 7(A) analiza Wynik przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Atomowa spektrometria absorpcyjna i emisyjna

Atomowa spektrometria absorpcyjna i emisyjna Nowoczesne techniki analityczne w analizie żywności Zajęcia laboratoryjne Atomowa spektrometria absorpcyjna i emisyjna Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest oznaczenie zawartości sodu, potasu i magnezu w

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA SPEKTROMETRIA

SPEKTROSKOPIA SPEKTROMETRIA SPEKTROSKOPIA Spektroskopia to dziedzina nauki, która obejmuje metody badania materii przy użyciu promieniowania elektromagnetycznego, które może być w danym układzie wytworzone (emisja) lub może z tym

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia (0310-CH-S2-016)

Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia (0310-CH-S2-016) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia () 1. Informacje ogólne koordynator modułu prof. dr hab. Henryk Flakus rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

ABSORPCYJNA SPEKTORFOTOMETRIA CZĄSTECZKOWA

ABSORPCYJNA SPEKTORFOTOMETRIA CZĄSTECZKOWA BSORPYJN SPEKTORFOTOMETRI ZĄSTEZKOW (Oznaczanie chromu i kobaltu obok siebie) Politechnika Gdańska; opracowała: mgr inż. M. Wasielewska 1 WPROWDZENIE Metody spektroskopowe są to metody opierające się na

Bardziej szczegółowo

3. Badanie kinetyki enzymów

3. Badanie kinetyki enzymów 3. Badanie kinetyki enzymów Przy stałym stężeniu enzymu, a przy zmieniającym się początkowym stężeniu substratu, zmiany szybkości reakcji katalizy, wyrażonej jako liczba moli substratu przetworzonego w

Bardziej szczegółowo

cykloheksan benzen p-nitrofenol

cykloheksan benzen p-nitrofenol 1 Ćwiczenie 19K. Interakcja światła z materią. Absorpcja światła. Wyznaczanie widm absorpcji wybranych biomolekuł. Część teoretyczna: Spektroskopia jest często stosowaną techniką w badaniach chemicznych

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA ATOMOWA I MOLEKULARNA

SPEKTROSKOPIA ATOMOWA I MOLEKULARNA SPEKTROSKOPIA ATOMOWA I MOLEKULARNA Ćwiczenie 1 : Charakterystyka widm elektronowych akwakompleksów wybranych jonów metali Charakterystyka widma elektronowego Promieniowanie elektromagnetyczne jest falą

Bardziej szczegółowo

Widma UV charakterystyczne cechy ułatwiające określanie struktury pirydyny i pochodnych

Widma UV charakterystyczne cechy ułatwiające określanie struktury pirydyny i pochodnych Pirydyna i pochodne 1 Pirydyna Tw 115 o C ; temperatura topnienia -41,6 0 C Miesza się w każdym stosunku z wodą tworząc mieszaninę azeotropowa o Tw 92,6 o C; Energia delokalizacji 133 kj/mol ( benzen 150.5

Bardziej szczegółowo

1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej?

1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej? Tematy opisowe 1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej? 2. Omów pomiar potencjału na granicy faz elektroda/roztwór elektrolitu. Podaj przykład, omów skale potencjału i elektrody

Bardziej szczegółowo

Synteza nanocząstek Ag i pomiar widma absorpcyjnego

Synteza nanocząstek Ag i pomiar widma absorpcyjnego Synteza nanocząstek Ag i pomiar widma absorpcyjnego Nanotechnologia jest nową, interdyscyplinarną dziedziną nauki łączącą osiągnięcia różnych nauk (m. in. chemii, biologii, fizyki, mechaniki, inżynierii)

Bardziej szczegółowo

Metody spektroskopowe w identyfikacji związków organicznych. Barbara Guzowska-Świder Zakład Informatyki Chemicznej, PRz

Metody spektroskopowe w identyfikacji związków organicznych. Barbara Guzowska-Świder Zakład Informatyki Chemicznej, PRz Metody spektroskopowe w identyfikacji związków organicznych Barbara Guzowska-Świder Zakład Informatyki Chemicznej, PRz Metody spektralne wykorzystują zjawiska związane z oddziaływaniem materii z promieniowaniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania potwierdzających tożsamość substancji Oliwa Ozonowana

Sprawozdanie z badania potwierdzających tożsamość substancji Oliwa Ozonowana KATEDRA CHEMII ORGANICZNEJ i STOSOWANEJ Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego 91-403 Łódź, ul. Tamka 12 Tel. +42 635 57 69, Fax +42 665 51 62 e-mail: romanski@uni.lodz.pl Sprawozdanie z badania potwierdzających

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA ATOMOWA ATOMOWA SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA SPEKTROMETRIA EMISYJNA FLUORESCENCJA ATOMOWA ATOMOWA SPEKTROMETRIA MAS

SPEKTROSKOPIA ATOMOWA ATOMOWA SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA SPEKTROMETRIA EMISYJNA FLUORESCENCJA ATOMOWA ATOMOWA SPEKTROMETRIA MAS SPEKTROSKOPIA ATOMOWA ATOMOWA SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA SPEKTROMETRIA EMISYJNA FLUORESCENCJA ATOMOWA ATOMOWA SPEKTROMETRIA MAS PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Promieniowanie X Ultrafiolet Ultrafiolet

Bardziej szczegółowo

Rozmycie pasma spektralnego

Rozmycie pasma spektralnego Rozmycie pasma spektralnego Rozmycie pasma spektralnego Z doświadczenia wiemy, że absorpcja lub emisja promieniowania przez badaną substancję występuje nie tylko przy częstości rezonansowej, tj. częstości

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie Streszczenie Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego jest jedną z technik spektroskopii absorpcyjnej mającej zastosowanie w chemii,

Bardziej szczegółowo

BADANIE WŁASNOŚCI KOENZYMÓW OKSYDOREDUKTAZ

BADANIE WŁASNOŚCI KOENZYMÓW OKSYDOREDUKTAZ KATEDRA BIOCHEMII Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BADANIE WŁASNOŚCI KOENZYMÓW OKSYDOREDUKTAZ ĆWICZENIE 2 Nukleotydy pirydynowe (NAD +, NADP + ) pełnią funkcję koenzymów dehydrogenaz przenosząc jony

Bardziej szczegółowo

POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE

POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej Katedra Inżynierii Biomedycznej Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska ĆWICZENIE NR 3 POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 11. ANALIZA INSTRUMENTALNA KOLORYMETRIA - OZNACZANIE Cr(VI) METODĄ DIFENYLOKARBAZYDOWĄ. DZIAŁ: Kolorymetria

ĆWICZENIE 11. ANALIZA INSTRUMENTALNA KOLORYMETRIA - OZNACZANIE Cr(VI) METODĄ DIFENYLOKARBAZYDOWĄ. DZIAŁ: Kolorymetria ĆWICZENIE 11 ANALIZA INSTRUMENTALNA KOLORYMETRIA - OZNACZANIE Cr(VI) METODĄ DIFENYLOKARBAZYDOWĄ DZIAŁ: Kolorymetria ZAGADNIENIA Elektronowe widmo absorpcyjne; rodzaje przejść elektronowych w kompleksach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie chlorków metodą spektrofotometryczną z tiocyjanianem rtęci(ii)

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA BIOCHEMICZNE

OBLICZENIA BIOCHEMICZNE OBLICZENIA BIOCHEMICZNE Praca w laboratorium biochemicznym wymaga umiejętności obliczania stężeń i rozcieńczeń odczynników stosowanych do doświadczeń. W podstawowym kursie biochemii nie ma czasu na przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Katedra Fizyki i Biofizyki instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych dla kierunku Lekarskiego

Katedra Fizyki i Biofizyki instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych dla kierunku Lekarskiego Ćw. M8 Zjawisko absorpcji i emisji światła w analityce. Pomiar widm absorpcji i stężenia ryboflawiny w roztworach wodnych za pomocą spektrofotometru. Wyznaczanie stężeń substancji w roztworze metodą fluorescencyjną.

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA ATOMOWA I MOLEKULARNA

SPEKTROSKOPIA ATOMOWA I MOLEKULARNA SPEKTROSKOPIA ATOMOWA I MOLEKULARNA Ćwiczenie 2 : Reakcje wymiany ligandów w kompleksach jonów Co(II) Charakterystyka widma elektronowego Promieniowanie elektromagnetyczne jest falą i strumieniem fotonów,

Bardziej szczegółowo

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach 1 STECHIOMETRIA INTERPRETACJA ILOŚCIOWA ZJAWISK CHEMICZNYCH relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

Bardziej szczegółowo

Magnetyczny rezonans jądrowy

Magnetyczny rezonans jądrowy Magnetyczny rezonans jądrowy Widmo NMR wykres absorpcji promieniowania magnetycznego od jego częstości Częstość pola wyraża się w częściach na milion (ppm) częstości pola magnetycznego pochłanianego przez

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni

Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni z Efekt Ramana (1922, CV Raman) I, ν próbka y Chandra Shekhara Venketa Raman x I 0, ν 0 Monochromatyczne promieniowanie o częstości ν 0 ulega rozproszeniu

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI

SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI Obszar widma elektromagnetycznego ( od ok. 14000 do 200cm-1 ) między obszarem widzialnym a mikrofalowym nazywamy podczerwienią (IR). W określeniu struktury związków organicznych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej 1) Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 2) Roztwory (zadania rachunkowe zbiór zadań Pazdro

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 4. Określenie aktywności katalitycznej enzymu. Wprowadzenie do metod analitycznych. 1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Laboratorium 4. Określenie aktywności katalitycznej enzymu. Wprowadzenie do metod analitycznych. 1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA Laboratorium 4 Określenie aktywności katalitycznej enzymu. Wprowadzenie do metod analitycznych. Prowadzący: dr inż. Karolina Labus 1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA Enzymy to wielkocząsteczkowe, w większości białkowe,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia I stopień Sylabus modułu: : Moduł A związany ze specjalnością (0310-CH-S1-025) Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Analiza leków

Bardziej szczegółowo

Zakresy promieniowania. Światło o widzialne. długość fali, λ. podczerwień. ultrafiolet. Wektor pola elektrycznego. Wektor pola magnetycznego TV AM/FM

Zakresy promieniowania. Światło o widzialne. długość fali, λ. podczerwień. ultrafiolet. Wektor pola elektrycznego. Wektor pola magnetycznego TV AM/FM Światło o widzialne Zakresy promieniowania ultrafiolet podczerwień Wektor pola elektrycznego Wektor pola magnetycznego TV AM/FM długość fali, λ Podział fal elektromagnetycznych Promieniowanie X Fale wolnozmiennesieci

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI - MOŻLIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI - MOŻLIWOŚCI I ZASTOSOWANIA SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI - MOŻLIWOŚCI I ZASTOSOWANIA Beata Rozum Seminarium Analityczne MS Spektrum 2013 Porównania laboratoryjne, akredytacja, typowe problemy w laboratoriach SPEKTROSKOPIA Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej

Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej Wprowadzenie: Większość lądowych organizmów kręgowych część jonów amonowych NH + 4, produktu rozpadu białek, wykorzystuje w biosyntezie

Bardziej szczegółowo

Elementy chemii obliczeniowej i bioinformatyki Zagadnienia na egzamin

Elementy chemii obliczeniowej i bioinformatyki Zagadnienia na egzamin Elementy chemii obliczeniowej i bioinformatyki Zagadnienia na egzamin 1. Zapisz konfigurację elektronową dla atomu helu (dwa elektrony) i wyjaśnij, dlaczego cząsteczka wodoru jest stabilna, a cząsteczka

Bardziej szczegółowo

Agrofi k zy a Wyk Wy ł k ad V Marek Kasprowicz

Agrofi k zy a Wyk Wy ł k ad V Marek Kasprowicz Agrofizyka Wykład V Marek Kasprowicz Spektroskopia p nauka o powstawaniu i interpretacji widm powstających w wyniku oddziaływań wszelkich rodzajów promieniowania na materię ę rozumianą jako zbiorowisko

Bardziej szczegółowo

m 1, m 2 - masy atomów tworzących wiązanie. Im

m 1, m 2 - masy atomów tworzących wiązanie. Im Dr inż. Grażyna Żukowska Wykorzystanie metod spektroskopii oscylacyjnej do analizy materiałów organicznych i nieorganicznych 1. Informacje podstawowe Spektroskopia Ramana i spektroskopia w podczerwieni

Bardziej szczegółowo

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru 1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru Wzór związku chemicznego podaje jakościowy jego skład z jakich pierwiastków jest zbudowany oraz liczbę atomów poszczególnych pierwiastków

Bardziej szczegółowo

Spektroskop, rurki Plückera, cewka Ruhmkorffa, aparat fotogtaficzny, źródło prądu

Spektroskop, rurki Plückera, cewka Ruhmkorffa, aparat fotogtaficzny, źródło prądu Imię i nazwisko ucznia Nazwa i adres szkoły Imię i nazwisko nauczyciela Tytuł eksperymentu Dział fizyki Potrzebne materiały do doświadczeń Kamil Jańczyk i Mateusz Kowalkowski I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

BARWY W CHEMII Dr Emilia Obijalska Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej UŁ

BARWY W CHEMII Dr Emilia Obijalska Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej UŁ BARWY W CHEMII Dr Emilia bijalska Katedra Chemii rganicznej i Stosowanej UŁ Akademia Ciekawej Chemii Czym jest światło? Wzrok człowieka reaguje na fale elektromagnetyczne w zakresie 380-760nm. Potocznie

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA RAMANA. Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej PŁ

SPEKTROSKOPIA RAMANA. Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej PŁ SPEKTROSKOPIA RAMANA Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej PŁ WIDMO OSCYLACYJNE Zręby atomowe w molekule wykonują oscylacje wokół położenia równowagi. Ruch ten można rozłożyć na 3n-6 w przypadku

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody analizy pierwiastków

Nowoczesne metody analizy pierwiastków Nowoczesne metody analizy pierwiastków Techniki analityczne Chromatograficzne Spektroskopowe Chromatografia jonowa Emisyjne Absorpcyjne Fluoroscencyjne Spektroskopia mas FAES ICP-AES AAS EDAX ICP-MS Prezentowane

Bardziej szczegółowo

d[a] = dt gdzie: [A] - stężenie aspiryny [OH - ] - stężenie jonów hydroksylowych - ] K[A][OH

d[a] = dt gdzie: [A] - stężenie aspiryny [OH - ] - stężenie jonów hydroksylowych - ] K[A][OH 1 Ćwiczenie 7. Wyznaczanie stałej szybkości oraz parametrów termodynamicznych reakcji hydrolizy aspiryny. Chemiczna stabilność leków jest ważnym terapeutycznym problemem W przypadku chemicznej niestabilności

Bardziej szczegółowo

Metody badań spektroskopowych

Metody badań spektroskopowych Metody badań spektroskopowych Program wykładu Wstęp A. Spektroskopia optyczna 1. Podstawy spektroskopii optycznej 1.1 Promieniowanie elektromagnetyczne 1.2 Kwantowanie energii 1.3 Emisja i absorpcja promieniowania

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH

POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH WSTĘP Spełnianie wymagań jakościowych stawianych przed producentami leków jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta.

Bardziej szczegółowo

Informacje uzyskiwane dzięki spektrometrii mas

Informacje uzyskiwane dzięki spektrometrii mas Slajd 1 Spektrometria mas i sektroskopia w podczerwieni Slajd 2 Informacje uzyskiwane dzięki spektrometrii mas Masa cząsteczkowa Wzór związku Niektóre informacje dotyczące wzoru strukturalnego związku

Bardziej szczegółowo

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok WF (kierunek farmacja)

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok WF (kierunek farmacja) Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok WF (kierunek farmacja) Ćwiczenie 1 Zastosowanie statystyki do oceny metod ilościowych Rodzaje błędów w analizie chemicznej, walidacja procedur

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LABORATORIUM PRZEMYSŁOWEGO. ĆWICZENIE 3a

PODSTAWY LABORATORIUM PRZEMYSŁOWEGO. ĆWICZENIE 3a PODSTAWY LABORATORIUM PRZEMYSŁOWEGO ĆWICZENIE 3a Analiza pierwiastkowa podstawowego składu próbek z wykorzystaniem techniki ASA na przykładzie fosforanów paszowych 1 I. CEL ĆWICZENIA Zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z CHEMII OGÓLNEJ I ANALITYCZNEJ DLA STUDENTÓW I ROKU OCHRONY ŚRODOWISKA

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z CHEMII OGÓLNEJ I ANALITYCZNEJ DLA STUDENTÓW I ROKU OCHRONY ŚRODOWISKA MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z CHEMII OGÓLNEJ I ANALITYCZNEJ DLA STUDENTÓW I ROKU OCHRONY ŚRODOWISKA 29/21 Podręczniki: 1) A. Jarczewski - Chemia ogólna i analityczna dla studentów biologii - skrypt

Bardziej szczegółowo

HYDROLIZA SOLI. 1. Hydroliza soli mocnej zasady i słabego kwasu. Przykładem jest octan sodu, dla którego reakcja hydrolizy przebiega następująco:

HYDROLIZA SOLI. 1. Hydroliza soli mocnej zasady i słabego kwasu. Przykładem jest octan sodu, dla którego reakcja hydrolizy przebiega następująco: HYDROLIZA SOLI Hydroliza to reakcja chemiczna zachodząca między jonami słabo zdysocjowanej wody i jonami dobrze zdysocjowanej soli słabego kwasu lub słabej zasady. Reakcji hydrolizy mogą ulegać następujące

Bardziej szczegółowo

Polarymetryczne oznaczanie stężenia i skręcalności właściwej substancji optycznie czynnych

Polarymetryczne oznaczanie stężenia i skręcalności właściwej substancji optycznie czynnych Polarymetryczne oznaczanie stężenia i skręcalności właściwej substancji optycznie czynnych Część podstawowa: Zagadnienia teoretyczne: polarymetria, zjawisko polaryzacji, skręcenie płaszczyzny drgań, skręcalność

Bardziej szczegółowo

Rozcieńczanie, zatężanie i mieszanie roztworów, przeliczanie stężeń

Rozcieńczanie, zatężanie i mieszanie roztworów, przeliczanie stężeń Rozcieńczanie, zatężanie i mieszanie roztworów, przeliczanie stężeń Materiały pomocnicze do zajęć wspomagających z chemii opracował: dr Błażej Gierczyk Wydział Chemii UAM Rozcieńczanie i zatężanie roztworów

Bardziej szczegółowo

Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie -

Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie - Chromatografia cieczowa jako technika analityki, przygotowania próbek, wsadów do rozdzielania, technika otrzymywania grup i czystych substancji Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii aparatura

Bardziej szczegółowo

STEREOCHEMIA ORGANICZNA

STEREOCHEMIA ORGANICZNA STEECEMI GNICZN Sławomir Jarosz Wykład 3 B B B B B B B B enancjomery enancjomery enancjomery enancjomery B S S S B S S B S S B S B B S B S B S S S brót o 180 Centrum pseudoasymetrii Konfiguracja względna

Bardziej szczegółowo

Efekt cieplarniany i warstwa ozonowa

Efekt cieplarniany i warstwa ozonowa Efekt cieplarniany i warstwa ozonowa Promieniowanie ciała doskonale czarnego Ciało doskonale czarne ciało pochłaniające całkowicie każde promieniowanie, które padnie na jego powierzchnię, niezależnie od

Bardziej szczegółowo

KINETYKA HYDROLIZY SACHAROZY (REAKCJA ENZYMATYCZNA I CHEMICZNA)

KINETYKA HYDROLIZY SACHAROZY (REAKCJA ENZYMATYCZNA I CHEMICZNA) Ćwiczenie nr 2 KINETYKA HYDROLIZY SACHAROZY (REAKCJA ENZYMATYCZNA I CHEMICZNA) ĆWICZENIE PRAKTYCZNE I. Kinetyka hydrolizy sacharozy reakcja chemiczna Zasada: Sacharoza w środowisku kwaśnym ulega hydrolizie

Bardziej szczegółowo

HYDROLIZA SOLI. ROZTWORY BUFOROWE

HYDROLIZA SOLI. ROZTWORY BUFOROWE Ćwiczenie 9 semestr 2 HYDROLIZA SOLI. ROZTWORY BUFOROWE Obowiązujące zagadnienia: Hydroliza soli-anionowa, kationowa, teoria jonowa Arrheniusa, moc kwasów i zasad, równania hydrolizy soli, hydroliza wieloetapowa,

Bardziej szczegółowo

Ćw. 11 wersja testowa Wyznaczanie odległości krytycznej R 0 rezonansowego przeniesienia energii (FRET)

Ćw. 11 wersja testowa Wyznaczanie odległości krytycznej R 0 rezonansowego przeniesienia energii (FRET) Ćw. 11 wersja testowa Wyznaczanie odległości krytycznej R 0 rezonansowego przeniesienia energii (FRET) Wstęp W wyniku absorpcji promieniowania elektromagnetycznego o odpowiedniej długości fali (najczęściej

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2. Usuwanie chromu (VI) z zastosowaniem wymieniaczy jonowych

ĆWICZENIE 2. Usuwanie chromu (VI) z zastosowaniem wymieniaczy jonowych ĆWICZENIE 2 Usuwanie chromu (VI) z zastosowaniem wymieniaczy jonowych Część doświadczalna 1. Metody jonowymienne Do usuwania chromu (VI) można stosować między innymi wymieniacze jonowe. W wyniku przepuszczania

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNIKI BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ. Beata Grabowska, pok. 84A, Ip

NOWOCZESNE TECHNIKI BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ. Beata Grabowska, pok. 84A, Ip NOWOCZESNE TECHNIKI BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Beata Grabowska, pok. 84A, Ip http://home.agh.edu.pl/~graboska/ promieniowanie elektromagnetyczne promieniowanie korpuskularne Wybór metody pomiaru

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia modulacyjna

Spektroskopia modulacyjna Spektroskopia modulacyjna pozwala na otrzymanie energii przejść optycznych w strukturze z bardzo dużą dokładnością. Charakteryzuje się również wysoką czułością, co pozwala na obserwację słabych przejść,

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego. Zaburzenie to ma charakter fali poprzecznej, w której składowa elektryczna

Bardziej szczegółowo

OCENA CZYSTOŚCI WODY NA PODSTAWIE POMIARÓW PRZEWODNICTWA. OZNACZANIE STĘŻENIA WODOROTLENKU SODU METODĄ MIARECZKOWANIA KONDUKTOMETRYCZNEGO

OCENA CZYSTOŚCI WODY NA PODSTAWIE POMIARÓW PRZEWODNICTWA. OZNACZANIE STĘŻENIA WODOROTLENKU SODU METODĄ MIARECZKOWANIA KONDUKTOMETRYCZNEGO OCENA CZYSTOŚCI WODY NA PODSTAWIE POMIAÓW PZEWODNICTWA. OZNACZANIE STĘŻENIA WODOOTLENKU SODU METODĄ MIAECZKOWANIA KONDUKTOMETYCZNEGO Instrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita Niezwykłe światło ultrakrótkie impulsy laserowe Laboratorium Procesów Ultraszybkich Zakład Optyki Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Światło Fala elektromagnetyczna Dla światła widzialnego długość

Bardziej szczegółowo

Szanowne koleżanki i koledzy nauczyciele chemii!

Szanowne koleżanki i koledzy nauczyciele chemii! Szanowne koleżanki i koledzy nauczyciele chemii! Chciałabym podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami dotyczącymi poziomu wiedzy z chemii uczniów rozpoczynających naukę w Liceum Ogólnokształcącym. Co

Bardziej szczegółowo

Chemia kryminalistyczna

Chemia kryminalistyczna Chemia kryminalistyczna Wykład 2 Metody fizykochemiczne 21.10.2014 Pytania i pomiary wykrycie obecności substancji wykazanie braku substancji identyfikacja substancji określenie stężenia substancji określenie

Bardziej szczegółowo

Wodorotlenki. n to liczba grup wodorotlenowych w cząsteczce wodorotlenku (równa wartościowości M)

Wodorotlenki. n to liczba grup wodorotlenowych w cząsteczce wodorotlenku (równa wartościowości M) Wodorotlenki Definicja - Wodorotlenkami nazywamy związki chemiczne, zbudowane z kationu metalu (zazwyczaj) (M) i anionu wodorotlenowego (OH - ) Ogólny wzór wodorotlenków: M(OH) n M oznacza symbol metalu.

Bardziej szczegółowo

Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman

Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman Porównanie Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman Spektroskopia FT-Raman Spektroskopia FT-Raman jest dostępna od 1987 roku. Systemy

Bardziej szczegółowo

POMIAR STĘŻENIA DWUTLENKU WĘGLA PRZY WYKORZYSTANIU ABSORPCJI PROMIENIOWANIA PODCZERWONEGO TECHNIKĄ NDIR

POMIAR STĘŻENIA DWUTLENKU WĘGLA PRZY WYKORZYSTANIU ABSORPCJI PROMIENIOWANIA PODCZERWONEGO TECHNIKĄ NDIR II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA W ELEKTRONICE Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa, 5-6.12.2002 POMIAR STĘŻENIA DWUTLENKU WĘGLA PRZY WYKORZYSTANIU ABSORPCJI PROMIENIOWANIA PODCZERWONEGO

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2 WYZNACZANIE WYDAJNOŚCI KWANTOWYCH ORAZ CZASÓW ZANIKU LUMINESCENCJI ZWIĄZKÓW W ROZTWORZE ORAZ CIELE STAŁYM, CZ. II.

ĆWICZENIE 2 WYZNACZANIE WYDAJNOŚCI KWANTOWYCH ORAZ CZASÓW ZANIKU LUMINESCENCJI ZWIĄZKÓW W ROZTWORZE ORAZ CIELE STAŁYM, CZ. II. Laboratorium specjalizacyjne Chemia sądowa ĆWICZENIE 2 WYZNACZANIE WYDAJNOŚCI KWANTOWYCH ORAZ CZASÓW ZANIKU LUMINESCENCJI ZWIĄZKÓW W ROZTWORZE ORAZ CIELE STAŁYM, CZ. II. Zagadnienia: Zjawiska fosforescencji

Bardziej szczegółowo

Kinetyka chemiczna jest działem fizykochemii zajmującym się szybkością i mechanizmem reakcji chemicznych w różnych warunkach. a RT.

Kinetyka chemiczna jest działem fizykochemii zajmującym się szybkością i mechanizmem reakcji chemicznych w różnych warunkach. a RT. Ćwiczenie 12, 13. Kinetyka chemiczna. Kinetyka chemiczna jest działem fizykochemii zajmującym się szybkością i mechanizmem reakcji chemicznych w różnych warunkach. Szybkość reakcji chemicznej jest związana

Bardziej szczegółowo

Kilka wskazówek ułatwiających analizę widm w podczerwieni

Kilka wskazówek ułatwiających analizę widm w podczerwieni Kilka wskazówek ułatwiających analizę widm w podczerwieni Opracowanie wg dostępnej literatury spektroskopowej: Dr Alina T. Dubis e-mail: alina@uwb.edu.pl Instytut Chemii Uniwersytet w Białymstoku Al. J.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. III Semestr I Drgania i fale Rozpoznaje ruch drgający Wie co to jest fala Wie, że w danym ośrodku fala porusza się ze stałą szybkością Zna pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Metoda osłabionego całkowitego wewnętrznego odbicia ATR (Attenuated Total Reflection)

Metoda osłabionego całkowitego wewnętrznego odbicia ATR (Attenuated Total Reflection) Metoda osłabionego całkowitego wewnętrznego odbicia ATR (Attenuated Total Reflection) Całkowite wewnętrzne odbicie n 2 θ θ n 1 n > n 1 2 Kiedy promień pada na granicę ośrodków pod kątem większym od kąta

Bardziej szczegółowo

Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych)

Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych) Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych) Metody instrumentalne podział ze względu na uzyskane informację. 1. Analiza struktury; XRD (dyfrakcja

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie podczerwone (ang. infrared IR) obejmuje zakres promieniowania elektromagnetycznego pomiędzy promieniowaniem widzialnym a mikrofalowym.

Promieniowanie podczerwone (ang. infrared IR) obejmuje zakres promieniowania elektromagnetycznego pomiędzy promieniowaniem widzialnym a mikrofalowym. Próby identyfikacji białego cukru buraczanego i trzcinowego dr inż. Maciej Wojtczak Promieniowanie podczerwone Promieniowanie podczerwone (ang. infrared IR) obejmuje zakres promieniowania elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo