Zastosowanie spektrofotometrii w UV w analizie leków. Dr n.farm. Ireneusz Bilichowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie spektrofotometrii w UV w analizie leków. Dr n.farm. Ireneusz Bilichowski"

Transkrypt

1 Zastosowanie spektrofotometrii w UV w analizie leków Dr n.farm. Ireneusz Bilichowski

2 Umowny podział zakresów promieniowania elektromagnetycznego 2

3 Absorpcyjna spektrofotometria w nadfiolecie i świetle widzialnym jest jedną z fizycznych metod badania własności substancji leczniczych używaną w Farmakopei Europejskiej 6.0 i Polskiej VIII, i opisaną w rozdziale

4 Tabela 1 Promieniowanie Długość Metoda spektroskopowa radiowe m NMR Magnetyczny rezonans jądrowy mikrofalowe nm EPR Paramagnetyczny rezonans jądrowy podczerwone nm IR Absorbcja w podczerwieni widzialne nm VIS Absorbcja w świetle widzialnym nadfioletowe nm UV Absorbcja w nadfiolecie, Spektrometria Ramana, Fluorescencja (UV i VIS) rentgenowskie nm Rentgenografia strukturalna Analityczny zakres długości fali wykorzystywany w nadfiolecie wynosi od 200 do 400 nm. 4

5 Metody Spektroskopowe H1 NMR C13 NMR UV vis MS IR Ustalanie struktury: NMR > MS > IR > UV-vis Czułość, Limit Detekcji: MS > UV-vis > IR > 1H NMR > 13C NMR 5

6 Falowy wykres promieniowania elektromagnetycznego Z fizyki wiemy że promieniowanie ma dualistyczną naturę: falową potwierdzają: polaryzacja, załamanie, dyfrakcja, interferencja kwantową którą potwierdza efekt fotoelektryczny 6

7 Promieniowanie elektromagnetyczne Jednostki Jednostkiddługo ługośścicifali: fali: Energia przenoszona przez kwanty promieniowania opisana jest równaniem Plancka: E = h ν µm 10 µm 10 m m nm 10 nm 10 m m E = h c/λ = hc ν Å 10 Å 10-10m m h stała Plancka 6, J s ν = 1/λ liczba falowa [cm-1] częstotliwość promieniowania liczba drgań na sekundę [s 1], [Hz] =c/λ c = 3, cm/s prędkość światła w próżni λ długość fali, odległość pomiędzy sąsiednimi maksimami 7

8 Promieniowanie elektromagnetyczne Przykład obliczenia energii promieniowania elektromagnetycznego z zale żno ści od d ługo ści fali Wzory, stałe fizyczne Energia 1 mola fotonów o dł. fali 500 nm (światło widzialne) Energia 1 mola fotonów o dł. fali 200 nm (światło UV) 500 nm = ^ 9 [m] 200 nm = ^ 9 [m] = c / = c / prędkość = 2,988 10^8 / ^ 9 = 2,988 10^8 / ^ 9 2,988 10^8 światła c = 5,98E+014 [ s 1 ] = 1,49E+015 [ s 1 ] [m/s] E = h E = h stała Plancka 6,626 10^ 34 E = 6,626 x 10^ 34 5,98 x 10^14 E = 6,626 x 10^ 34 1,49 x 10^15 Częstotliwość [ s 1 ] = c / h [J s] Energia [J] mol E = h 6, E = 3,96E 019 [J] = 3,96E 022 [kj] E = 9,90E 019 [J] = 9,90E 022 [kj] 1 mol fotonów 1 mol fotonów E = 6,023 10^23 [mol 1] 3,96 E = 6,023 x 10^23 [mol 1] x 9,90 x 10^ 22 [kj] 10^ 22 [kj] 1 E = 238,49 [kj mol ] E = 596,231 [kj mol 1] 1 ~E = 240 [kj mol ] ~E = 600 [kj mol 1] 8

9 Absorpcja Energia jest skwantowana Promieniowanie elektromagnetyczne jest absorbowane przez substancję jedynie kiedy ilość energii odpowiada energii potrzebnej do wzbudzenia cząsteczki. W wyniku absorpcji może ulec zmianie energia wewnętrzna cząsteczki: elektronowa wibracyjna rotacyjna E2 Energy E = E2 E1 E1 9

10 Energia wewnętrzna cząsteczki Elektronowa zakres UV Zmienia się rozkład elektronów wokół atomu lub cząsteczki na powłokach walencyjnych. Wibracyjna zakres IR Zmienia się średnia odległość jąder A B (długość wiązania) A B Rotacyjna zakres IR Zmienia się energia cząsteczki odpowiadająca za obrót wokół środka ciężkości E = Eelektronowa + Eelektronowa > Ewibracyjna + Erotacyjna + Ewibracyjna > 10 Erotacyjna > Etranslacyjna Etranslacyjna

11 Elektronowe pasmo absorpcyjne składa się z wielu pasm nakładających się na siebie 11

12 12

13 chromofory są to ugrupowania w cząsteczce o wiązaniach podwójnych odpowiedzialne za absorpcję C = C N = N C = O N = O C = N C = S Auksochromy podstawniki związane z chromoforami które mogą przesuwać pasmo absorbcji i zmieniać intensywność ( εmax) wskutek efektów mezomerycznych i indukcyjnych. Do aksochromów zaliczamy atomy tlenowców, chlorowców, grupy aminowe, jony fenolanowe, które dysponują wolnymi parami elektronowymi (elekronami typu n). C OH C NH2 C Br C Cl Efekt batochromowy ( przesunięcie w stronę fal długich red shift) Efekt hipsochromowy (przesunięcie w stronę fal krótszych blue shift). 13

14 max = max(główny chromofor) + (auksochromów) 14

15 Podstawowe układy chromoforowe Wiązanie nienasycone ETYLEN Orbital wiążący HOMO Orbital antywiążący LUMO Podwójne wiązanie działa jak chromofor. Podczas przejścia elektron z orbitalu zostaje wzbudzony do orbitalu antywiążącego 15

16 Podstawowe układy chromoforowe Grupa karbonylowa Działanie grupy C=O jak chromoforu polega na wzbudzeniu niewiążącej pary elektronowej n atomu tlenu do antywiążącego orbitalu grupy C=O. 16

17 Podstawowe układy chromoforowe Pojedyncze wiązanie podwójne jeszcze nie wystarcza aby wystąpiło silne pasmo absorpcyjne nadające się do celów analitycznych.! Dopiero oddziaływania, czyli sprzężenia pomiędzy grupami chromoforowymi ( - ), oraz między chromoforami i auksochromami prowadzą do powstania silnych pasm absorbcji w zakresie nm, lub nm. 17

18 Własności chromoforów - wpływ rozpuszczalnika Tabela 2 Własności absorbcyjne izolowanych (niesprzężonych chromoforów) Grupa chromoforowa, związek Przejście CHCl3 CH3OH * * n NH3 Etylen CH2=CH2 Karbonylowa aceton (CH3)2CO Karbonylowa, kwas octowy CH3COOH Karbonylowa, aldehyd octowy CH3COH * n * * n * n * n 18 dł. fali [nm], rozpuszczalnik 173, pary 183, 177, n-heksan 192, pary 165, pary , n-heksan , etanol 204, woda 293, heksan max ,8

19 Własności chromoforów wpływ rozpuszczalnika Tabela 3 cecha intensywność pasma zastąpienie rozpuszczalnika niepolarnego przez polarny zakwaszenie roztworu * - duża max» małe przesunięcie ku falom dłuższym - batochromowe brak zmian * - n mała max» przesunięcie ku falom krótszym - hipsochromowe zanik pasma wprowadzenie podstawnika elektrodonorowego polaryzacja pasma pojawienie się nowych pasm przesunięcie ku falom krótszym prostopadle do płaszczyzny w płaszczyźnie cząsteczki 19

20 Przykład Obliczenia pochodnych kwasu benzoesowego Główny chromofor 230 nm p-oh 25 nm o, m-oh 2x7 14 nm Obliczone suma 269 nm Obserwowane 270 nm R.M. Silverstrein, G.C. Bassler, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Warszawa 1970, rozdz. 5 s

21 widma UV przykłady Widmo UV benzenu w n-heksanie 1:1000, 1cm 1,0000 0,9000 0,8000 0,7000 A 0,6000 A 0,5000 0,4000 0,3000 0,2000 0,1000 0, ,0 220,0 230,0 240,0 250,0 260,0 270,0 280,0 290,0 300,0 [nm] 21 Benzen wykazuje szerokie pasmo absorpcji pomiędzy 230 a 260 nm. W rozpuszczalnikach niepolarnych pasmo to posiada strukturę subtelną. W rozpuszczalnikach polarnych zanika struktura subtelna. Gdy grupa chromoforowa przyłączona jest do pierścienia wtedy pasmo benzenoidowe przesuwa się w kierunku dłuższych fal. Podstawniki z wolna parą elektronową ułatwiają przejścia * w wyniku oddziaływania z układem aromatycznym i powodują batochromowe przesunięcie pasma.

22 widma UV przykłady EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM, EP 6.0 E p h e d rin i H C l 1,0000 0,9000 0,8000 0,7000 A 0,6000 0,5000 0,4000 0,3000 0,2000 0,1000 0, ,0 230,0 240,0 250,0 260,0 270,0 280,0 290,0 300,0 [nm] Efedryny chlorowodorek w wodzie, c = 0,72 mg/100 ml ; 1 cm W widmie efedryny obserwujemy pasmo benzenoidowe. Do pierścienia benzenu nie są przyłączone polarne grupy, więc wibracyjna struktura widma została zachowana ponieważ chromofor nie oddziałuje silnie z rozpuszczalnikiem. 22

23 widma UV przykłady F e n o lo k w a s y w m e ta n o lu 1,00 0,90 0, nm 0,70 A 0,60 Salicylamid 0,50 Kw. salicylowy Kw. acetylosalicylowy 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 210,0 230,0 250,0 270,0 290,0 310,0 330,0 350,0 [nm] nieb. Kwas salicylowy w metanolu 1,60 mg/100 ml, 1cm cz. Kwas acetylosalicylowy w metanolu 1,67 mg/100 ml, 1cm ziel. Salicylamid w metanolu 1,54 mg/100 ml, 1cm Obecność wolnej grupy fenolowej sprawia, że w widmie kwasu salicylowego i salicylamidu obserwuje się batochromowe przesunięcie pasma benzenoidowego do 302 nm, zanik jego struktury oscylacyjnej i wzrost intensywności. 23

24 Wpływ ph na położenie max Prokainamidu chlorowodorek 1,20 1,00 A 0,80 H2O Hcl 3,6 g/l NaOH 4g/L 0,60 0,40 0,20 0,00 200,0 220,0 240,0 260,0 280,0 300,0 320,0 [nm] Prokainamidu chlorowodorek 1,16 mg/100 ml N w H2 O Z w NaOH 4g/l Cz w HCl 3,6g/l ,0 360,0 380,0

25 Wpływ ph na położenie max Prokainy chlorowodorek 1,20 1,00 A 0,80 H2O Hcl 3,6 g/l NaOH 4g/L 0,60 0,40 0,20 0,00 205,0 225,0 245,0 265,0 285,0 305,0 [nm] Prokainy chlorowodorek 0,0101 mg/ ml N w H2O Z w NaOH 4g/l Cz w HCl 3,6g/l ,0 345,0 365,0

26 Wpływ ph na położenie max W widmach prokainy i prokainamidu za zmianę intensywności pasma odpowiada auksochrom grupa -NH2 W środowisku zasadowym wolna para elektronowa na atomie azotu oddziaływuje z chromoforem. 26

27 Wpływ ph na położenie max Fenobarbital N metylofenobarbital Fenobarbital N Metylofenobarbital 0,80 0,70 0,70 0,60 0,60 0,50 0,50 0,40 ph10 A A 0,80 ph12 ph12 0,30 0,30 0,20 0,20 0,10 0,10 0,00 220,0 230,0 240,0 250,0 260,0 270,0 280,0 290,0 0,00 220,0 300,0 ph10 0,40 230,0 240,0 250,0 260,0 270,0 [nm] [nm] PerkinElmer Lambda 25 Fenobarbital c = 1,0816 mg/100 ml; N MetyloFenobarbital c = 1,152 mg/100 ml; Niebieskie 0,1 M bufor boranowy ph=10,0 ; czerwone 0,1 M NaOH ph=12, ,0 290,0 300,0

28 Wpływ ph na położenie max Fenobarbital ph 2,0 0,1 mol/l HCl ph 10,05 bufor boranowy ph 12,0 0,2 mol/l NaOH N-metylofenobarbital ph 2,0 ph 10,05 i ph 12,0 28

29 Wpływ ph na położenie max Sulfanilamid 29

30 Wpływ ph na położenie max 30

31 Sulfonamidy Związek Rozpuszczalnik, maksimum abs. ( ) Sulfanilamid R=H NaOH 254 nm ( 1402) H2O 258 nm 0,1M HCl 218 ; 264 nm 0,1M HCl 218nm (480); 270 nm(200) NaOH 258 nm (520) H2O 258 nm (452) ; 284nm (549) NaOH 258 nm H2O 254 nm (600) ; 272 nm (660) 0,1M HCl 243nm ; 303 nm Sufacetamid R = -CO-CH3 Sulfatiazol R= Sulfadimidyna R= 31

32 Zastosowanie elektronowych widm absorpcyjnych: 1. Dysponując tylko widmem UV nie można jednoznacznie zidentyfikować danego związku, ponieważ widma w zakresie nm informują nas o rodzaju układu chromoforowego, a nie o grupach funkcyjnych obecnych w cząsteczce co jest domeną IR. Widma IR i NMR dają więcej informacji o budowie związku niż widma w zakresie UV. 2. Poszczególnym chromoforom można przyporządkować długość fali tylko dla prostych związków ( metanol, aceton, kwas octowy itd.) W złożonych związkach pasma od chromoforów nakładają się oraz położenie maksimów zależy od innych czynników jak obecność grup sąsiednich i rodzaju rozpuszcalnika. 3. Można ustalić typ przejść elektronowych p* badając widma w rozpuszczalnikach o różnej polarności 4. Różnice w położeniu i natężeniu pasm absorpcyjnych różnych form cząsteczkowych są wykorzystywane do badania równowag jakie się ustalają między nimi w roztworach 5. Do oznaczania zawartości na podstawie prawa Lamberta Beera 6. Jako dodatkowa metoda identyfikacji na podstawie położenia max i min badanej substancji 7. Do oznaczania czystości badanych związków przesunięcie położenia maksimum absorpcji, porównanie stosunku wartości absorbancji w dwóch różnych punktach widma 32

33 Zastosowanie elektronowych widm absorpcyjnych: Zalety Wady łatwa do wykonania metoda analityczna, o dobrej precyzji do oznaczania zawartości substancji w formach leku mała ilość próbki potrzebna do oznaczenia 10-6 g i krótki czas analizy powszechność spektrofotometrów i detektorów UV rutynowa metoda do wyznaczania fizyko-chemicznych własności niewielkie koszty aparatury mała selektywność wiele związków daje maksimum absorpcji przy tej samej długości fali, duże podobieństwo widm w tej samej grupie związków addytywność absorpcji, nie może być zastosowana do analizy mieszanin związków silny wpływ zanieczyszczeń na kształt widma 33

34 Zastosowanie spektrofotometrii UV w analizie farmaceutycznej: Często jako podstawowa metoda do oznaczania ilości substancji leczniczej w takich postaciach leku jak tabletki, drażetki jeżeli pozostałe związki nie interferują wyznaczanie stałych pka niektórych związków określenie stopnia uwalniania substancji leczniczej (dissolution testing) monitorowanie w reakcji kinetyki rozkładu leków widmo UV może być użyte jako jedna z metod identyfikacji w monografii farmakopealnej 34

35 Zastosowanie spektrofotometrii UV do badania własności substancji leczniczych, i potwierdzania ich czystości. Nowe wymagania Farmakopea Europejska 6.0 i Polska VIII rozdział

36 Badanie czystości substancji Prawo addytywności absorpcji Jeżeli absorbancje są zdarzeniami niezależnymi, to absorbancja całkowita roztworu mieszaniny jest równa sumie absorbancji poszczególnych jej składników. n A = A i = A1 + A 2 + A n (1) i=1 n A = a n cn l = a 1 c1 l + a 2 c2 l + a n c n l i=1 gdzie: Al absorbancja przy danej długości fali c stężenie roztworu al współczynnik absorpcji l grubość warstwy 36 (2)

37 Prawo addytywności absorpcji graficzna interpretacja 37

38 Badanie czystości substancji farmakopealnej METODY BADANIA 1. Wykonaniu roztworu badanej substancji i na podstawie widma określenia lambda maksimum i obliczeniu absorbancji właściwej, i porównaniu otrzymanych danych z wartościami w monografii w farmakopei. 2. Porównanie widma badanej substancji z widmem substancji wzorcowej. Otrzymane widmo powinno mieć w tych samych warunkach (ten sam rozpuszczalnik i grubość warstwy) takie same położenie max i min, oraz tą samą wartość intensywności. 3. Innym sposobem sprawdzenia identyczności dwóch widm jest porównanie stosunku wartości absorbancji przy dwóch długościach fali np. w maksimum i na stoku krzywej dla substancji badanej i wzorcowej. Metody te wynikają z prawa addytywności absorpcji. Każda obca substancja będzie wpływać na kształt uzyskanego widma. 38

39 Badanie czystości substancji farmakopealnej A274 =const A264 A274 A =const

40 Badanie czystości substancji farmakopealnej Badanie czystości kofeiny na podstawie danych Hewlett Packard (A.J. Owen, The diode-array advantage in UV/Visible spectroscopy, Hewlett-Packard Company, 1988) 40

41 Badanie czystości substancji farmakopealnej Przykład badania czystości kofeiny Sample Ratio λmax (274 nm) λside (284 nm) Abs. Conc. Abs. Conc. Abs. Conc Mean %RSD λmax/λside

42 Badanie czystości substancji farmakopealnej Natrii Paraaminosalicylas, Sodu aminosalicylan FPVI, s Amino-2-hydroksybenzoesan sodu Badanie obecności zanieczyszczeń : kwas 5-aminosalicylowy, 3-aminofenol 42

43 Badanie czystości substancji farmakopealnej Kwas p-aminosalicylowy w środowisku kwaśnym ulega hydrolizie do 3-aminofenolu FP VI, metoda kolorymetryczna porównanie zabarwienia z wzorcem EP 6.0, FPVIII metoda HPLC 3- aminofenol Brak limitu 0,1% Kwas 5-aminosalicylowy Brak limitu 1,0% 43

44 Badanie czystości substancji farmakopealnej 265 nm Sodu aminosalicylan, roztwór w NaOH 4g/l, c = 0,72 mg/100 ml ; 1 cm 299 nm A (265 nm) = 0,681 A (299 nm) = 0,447 Widmo absorbcyjne wymagania FP VI A 265 1,50 1,56 A 299 A265 0,681 = =1,52 A299 0,447 Wniosek: badany związek spełnia wymagania FP VI 44

45 Analiza ilościowa Podstawowym prawem w metodach absorpcyjnych jest Prawo Lamberta-Beera. Ilość światła absorbowana przez roztwór jest wykładniczą funkcją stężenia i grubości warstwy. I = I0 10- c l A = k c l 45

46 Analiza ilościowa Stosunek I/I0 jest miarą ilości światła przepuszczonego przez roztwór Transmitancja I/I0 = T Absorbancja -log (T) = A Absorbancja wiązki promieniowania monochromatycznego przechodzącej przez jednorodny roztwór jest wprost proporcjonalna do stężenia roztworu c, grubości warstwy absorbującej l, i współczynnika k. A = k c l Wielkość k - jest to współczynnik proporcjonalności, który zależy od rodzaju substancji, oraz od częstości światła padającego (długości fali). Jego wymiar (jednostka) zależy od sposobu wyrażania stężenia roztworu i przyjmuje on postać absorbancji właściwej A11cm%, lub molowego współczynnika absorpcji ε. 46

47 Analiza ilościowa A = k c l Jeżeli stężenie będzie wyrażone w mol/l to współczynnik nosi nazwę molowego współczynnika absorpcji ε [mol-1 l cm-1] - jest to miara absorbancji roztworu o stężeniu mol/l znajdującego się w kiuwecie o grubości warstwy 1 cm. Jeżeli stężenie wyrazimy w % objętościowym [g/100cm3] to współczynnik k nosi nazwę absorbancji właściwej 1% 1% A 1cm lub a1cm - jest to miara absorbancji roztworu o stężeniu 1% obj w kiuwecie o grubości A1% 1cm warstwy 1 cm. 47

48 Analiza ilościowa Obliczenia w spektrofotometrii są względnie proste Trzy metody postępowania 1. Molowy współczynnik absorbcji jest znany lub może być wyznaczony z roztworu standartowego. A = c l c = A/ l 2. Z proporcji absorbancji roztworu o znanym (standart) i nieznanym stężeniu. A bad A st = c bad l c st l 3. Z krzywej kalibracyjnej dla danego zakresu stężeń. Y = f(c) 48 c bad = A bad A st c st

49 Analiza ilościowa Odstępstwa od prawa Lamberta Beera instrumentalne związane z niedoskonałością przyrządów: szerokość spektralna wiązki nie monochromatyczność padającego promieniowania powtarzalność nastawiania długości fali nieliniowa odpowiedź detektora chemiczne reakcje w roztworze przy wzroście stężenia (kondensacja, polimeryzacja, hydroliza) rozkład związku podczas analizy pod wpływem światła lub rozpuszczalnika 49

50 Przykłady obliczeniowe Przykład 1 Odważkę substancji 1,7 mg rozpuszczono w metanolu w kolbie miarowej na 50 cm 3. Wykonano widmo w kiuwecie o grubości 1 cm, i otrzymano maks = 263 nm i A = 0,823. Obliczyć absorbancję właściwą. 0,0017g w 50cm3 x w 100cm3 x= 0,0034 g c = 0,0034 [ g/100cm3 ] = 0,0034 [% obj] a 1% 1cm = 0,823 =242,06 0,

51 Przykład 2 Badano zawartość substancji czynnej w tabletce. Średnia masa jednej tabletki wynosi 0,150g. Odważono 0,100g substancji i przeniesiono do kolby miarowej 50 cm3. Zmierzona absorbancja w λmaks wynosi 0,40. Obliczyć ilość substancji w tabletce jeżeli absorbancja właściwa substancji wynosi 400. Z prawa Lamberta Beera czyli 0,001g w x1 c= 0,40 =0,001 [% obj ] cm3 w 50cm3 x1 = 0,0005g 0,0005g w 0,100g (w odważce) x2 w 0,150g (śred. masa tab.) x2 = 0,00075g = 0,75mg 51

52 Przykład 3 Obliczyć absorbancję roztworu, który ma przepuszczalność T[%] = 89% przy λ = 400 nm. %T = T 100 T = 89/100 = 0,89 A = log(t) A = log (0,89) A = 0,051 52

53 Przykład 4 Roztwór kobaltu Co(H2O)2+ daje absorbancję A = 0,20 przy długości fali λ = 530 nm, i grubości warstwy l=1cm. Wartość molowego współczynnika absorpcji wynosi = 10 [L mol 1 cm 1]. Obliczyć stężenie badanego roztworu. A = c l c = A/ l c = 0,20/10 1 c = 0,020 [mol/l] 53

54 Przykład 5 Absorbancja roztworu badanego (A bad) MnO4 o nieznanym stężeniu wynosi 0,500 przy = 525 nm. W tych samych warunkach roztwór wzorcowy (Ast) MnO4 o stężeniu 1, mol/l daje absorbancję Ast = 0,200. Obliczyć stężenie nieznanego roztworu. Abadane = Astandart A bad c badane l c standart l = Ast c bad = cbad = 0,500 c bad c st A bad A st 4 c st 1,0 10 =2,5 10 0,200 4 mol /l UWAGA: Ten sposób obliczania zawartości daje najbardziej poprawne wyniki kiedy stężenia roztworu wzorcowego i badanego są zbliżone. Nie mamy pewności w jakim zakresie stężeń jest zależność liniowa. 54

55 6. Literatura: 1. R.M. Silverstrein, G.C. Bassler, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Warszawa 1970, rozdz. 5 s Robert M. Silverstein, Francis X. Webster, David J. Kiemle Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, 2007 r., ISBN: , Wyd.II, zmienione 3. Zbigniew Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, Warszawa 1998, rozdz. 5, s Andrzej Cisak, Chemiczna analiza instrumentalna, Skrypt AM w Łodzi, 1996, rozdz. 2.4 i 8.4, s A.J. Owen, The diode-array advantage in UV/Visible spectroscopy, Hewlett-Packard Company, Tadeusz W. Herman (red.), Farmacja fizyczna, PZWL, 1999, rozdz. 7, s Peter William Atkins, Podstawy chemii fizycznej, PWN 1999, rozdz. 15, s D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej. T. 1-2, PWN 2007, rozdz

56 KONIEC Dziękuję UV radiation from the sun NASA via 56

57 Spektrofotometr dwuwiązkowy schemat 57

58 Spektrofotometr Diode array 58

59 Kuwety używane w spektrofotometrii 59

60 Kuwety używane w spektrofotometrii Typ Polystyrene Methacrylate Glass Suprasil Quartz Przepuszczalność nm nm nm nm 60

61 Prawa autorskie: Udostępniony plik jest materiałem pomocniczym dla studentów 3 roku farmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, do ćwiczeń z przedmiotu Chemia Leków. Materiały te są własnością autora i nie mogą być publikowane bez jego zgody. Wszystkie widma zostały wykonane w Zakładzie Chemii Farmaceutycznej i Analizy Leków UM na spektrofotometrze UV/VIS Lambda 25 firmy Perkin Elmer i programie UVWinlab ver

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS OZNACZANE STĘŻENA BARWNKÓW W WODZE METODĄ UV-VS. SPEKTROFOTOMETRA UV-Vis Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (ang. ultra-violet UV) i promieniowania widzialnego (ang. visible- Vis), czyli spektrofotometria

Bardziej szczegółowo

KOLORYMETRYCZNE OZNACZANIE Cd, Mn i Ni

KOLORYMETRYCZNE OZNACZANIE Cd, Mn i Ni KOLORYMETRYCZNE OZNACZANE Cd, Mn i Ni nstrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. l. WSTĘP 1.1. Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (UV) i promieniowania widzialnego

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR)

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYC METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) Metodą o bardzo dużym znaczeniu w organicznej analizie strukturalnej jest spektroskopia w podczerwieni (spektroskopia

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ listopad 2012 ROK LXVIII Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część I. Podstawy teoretyczne spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY. POMIAR WYDAJNOŚCI KWANTOWEJ FLUORESCENCJI ANTRACENU, PERYLENU ORAZ 9,10-DIFENYLOANTRACENU W ROZTWORZE

MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY. POMIAR WYDAJNOŚCI KWANTOWEJ FLUORESCENCJI ANTRACENU, PERYLENU ORAZ 9,10-DIFENYLOANTRACENU W ROZTWORZE Ćwiczenie 1 MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY. POMIAR WYDAJNOŚCI KWANTOWEJ FLUORESCENCJI ANTRACENU, PERYLENU ORAZ 9,10-DIFENYLOANTRACENU W ROZTWORZE Zagadnienia: procesy dezaktywacji stanów wzbudzonych (diagram

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TECHNIKI SEPARACYJNE Piotr Stepnowski Elżbieta Synak Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Beata Szafranek Zbigniew

Bardziej szczegółowo

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY Wojciech FABIANOWSKI Politechnika Warszawska, Wydział Chemii, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa e-mail: wofab@ch.pw.edu.pl 1. MONOWARSTWY

Bardziej szczegółowo

Trwałość cilazaprilu w fazie stałej

Trwałość cilazaprilu w fazie stałej UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO KATEDRA I ZAKŁAD CHEMII FARMACEUTYCZNEJ Rozprawa doktorska Trwałość cilazaprilu w fazie stałej Sylwia Katarzyna Paszun Promotor: dr hab. Beata Jadwiga Stanisz

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODY AKTYWNE. Dawid Piątkowski i Bernard Ziętek. Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Pracownia Optoelektroniki.

ŚWIATŁOWODY AKTYWNE. Dawid Piątkowski i Bernard Ziętek. Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Pracownia Optoelektroniki. Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Dawid Piątkowski i Bernard Ziętek Pracownia Optoelektroniki ŚWIATŁOWODY AKTYWNE Zadanie X Zakład Optoelektroniki Toruń 005 1 1. Charakterystyka badanych włókien

Bardziej szczegółowo

Piotr Maciej Wojciechowski

Piotr Maciej Wojciechowski Piotr Maciej Wojciechowski Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013. Copyright by Piotr Wojciechowski, Wrocław 2013 ISBN 978-83-938096-0-8 Słowo wstępne Praca przedstawia wybór zagadnień

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie fluorescencji układu fotosyntetycznego LH2 poprzez kontrolę sprzężenia plazmonowego z nanocząstkami plazmonicznymi

Wzmocnienie fluorescencji układu fotosyntetycznego LH2 poprzez kontrolę sprzężenia plazmonowego z nanocząstkami plazmonicznymi Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Łukasz Bujak Wzmocnienie fluorescencji układu fotosyntetycznego LH2 poprzez kontrolę sprzężenia plazmonowego

Bardziej szczegółowo

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Wykład - 4 V rok fizyki Semestr zimowy Plan:. Mikroskopia - mikroskopy optyczne (zasada działania, wady) - mikroskop

Bardziej szczegółowo

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2012/ Kraków, grudzień 2012 Raport Nr 2055/Ch Zarys metod

Bardziej szczegółowo

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Rady Nadzorczej Jednostka Pedagogiczna Nr.: 2004-D-72-pl-4 Oryg.: FR Wersja PL CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Rada Nadzorcza Szkół Europejskich

Bardziej szczegółowo

Optyka i kwanty promieniowania

Optyka i kwanty promieniowania WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Moduł dydaktyczny: fizyka informatyka Optyka i kwanty promieniowania Grzegorz

Bardziej szczegółowo

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz FENIKS długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania nauczania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Pakiet

Bardziej szczegółowo

Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej

Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej Katedra Technologii Leków i Biochemii Kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki

Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki Zeszyt 1/2010 ISBN: 83-89678-60-8 WSZKiPZ Wszelkie Prawa Zastrzeżone WSTĘP W Wyższej

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Elektroniczna Aparatura Medyczna

Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Elektroniczna Aparatura Medyczna POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Studia stacjonarne Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Grzegorz Gębura Rafał Masztalerz Robert Nowak Marek Wronowski Praca inżynierska wykonana pod kierunkiem dr

Bardziej szczegółowo

Stan równowagi chemicznej

Stan równowagi chemicznej Stan równowagi chemicznej Metodyka i praktyka szkolna Scenariusz lekcji chemii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz ten uzyskał I nagrodę w konkursie, pod tym samym tytułem, ogłoszonym na łamach naszego

Bardziej szczegółowo

Autoreferat do wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Autoreferat do wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego Autoreferat do wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego Osiągnięcia naukowe zgłoszone do postępowania habilitacyjnego stanowią cykl szesnastu publikacji wydanych po uzyskaniu stopnia

Bardziej szczegółowo

Wybrane zasady Schiffa badanie struktury i dynamiki

Wybrane zasady Schiffa badanie struktury i dynamiki Wybrane zasady Schiffa badanie struktury i dynamiki Natalia Osiecka Praca na stopień doktora nauk fizycznych wykonana pod kierunkiem Prof. dr hab. Marii Massalskiej-Arodź Promotor pomocniczy: dr Ewa Juszyńska-Gałązka

Bardziej szczegółowo

Biologia Molekularna Roślin

Biologia Molekularna Roślin Zakład Biologii Molekularnej Roślin Uniwersytet Warszawski Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Biologia Molekularna Roślin Skrypt do ćwiczeń Warszawa, 2012 . Spis Treści 1. Analiza modyfikacji chromatyny

Bardziej szczegółowo

OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia

OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia Redakcja Halina Podbielska Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 011 Książka powstała pod auspicjami Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Termografia aktywna w badaniach materiałów

Termografia aktywna w badaniach materiałów Termografia aktywna w badaniach materiałów Wiera Oliferuk IPPT PAN Warszawa, 1. Wstęp Widmo promieniowania elektromagnetycznego można xxmownie podzielić na kilka zakresów długości (lub częstotliwości)

Bardziej szczegółowo