Zastosowanie spektrofotometrii w UV w analizie leków. Dr n.farm. Ireneusz Bilichowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie spektrofotometrii w UV w analizie leków. Dr n.farm. Ireneusz Bilichowski"

Transkrypt

1 Zastosowanie spektrofotometrii w UV w analizie leków Dr n.farm. Ireneusz Bilichowski

2 Umowny podział zakresów promieniowania elektromagnetycznego 2

3 Absorpcyjna spektrofotometria w nadfiolecie i świetle widzialnym jest jedną z fizycznych metod badania własności substancji leczniczych używaną w Farmakopei Europejskiej 6.0 i Polskiej VIII, i opisaną w rozdziale

4 Tabela 1 Promieniowanie Długość Metoda spektroskopowa radiowe m NMR Magnetyczny rezonans jądrowy mikrofalowe nm EPR Paramagnetyczny rezonans jądrowy podczerwone nm IR Absorbcja w podczerwieni widzialne nm VIS Absorbcja w świetle widzialnym nadfioletowe nm UV Absorbcja w nadfiolecie, Spektrometria Ramana, Fluorescencja (UV i VIS) rentgenowskie nm Rentgenografia strukturalna Analityczny zakres długości fali wykorzystywany w nadfiolecie wynosi od 200 do 400 nm. 4

5 Metody Spektroskopowe H1 NMR C13 NMR UV vis MS IR Ustalanie struktury: NMR > MS > IR > UV-vis Czułość, Limit Detekcji: MS > UV-vis > IR > 1H NMR > 13C NMR 5

6 Falowy wykres promieniowania elektromagnetycznego Z fizyki wiemy że promieniowanie ma dualistyczną naturę: falową potwierdzają: polaryzacja, załamanie, dyfrakcja, interferencja kwantową którą potwierdza efekt fotoelektryczny 6

7 Promieniowanie elektromagnetyczne Jednostki Jednostkiddługo ługośścicifali: fali: Energia przenoszona przez kwanty promieniowania opisana jest równaniem Plancka: E = h ν µm 10 µm 10 m m nm 10 nm 10 m m E = h c/λ = hc ν Å 10 Å 10-10m m h stała Plancka 6, J s ν = 1/λ liczba falowa [cm-1] częstotliwość promieniowania liczba drgań na sekundę [s 1], [Hz] =c/λ c = 3, cm/s prędkość światła w próżni λ długość fali, odległość pomiędzy sąsiednimi maksimami 7

8 Promieniowanie elektromagnetyczne Przykład obliczenia energii promieniowania elektromagnetycznego z zale żno ści od d ługo ści fali Wzory, stałe fizyczne Energia 1 mola fotonów o dł. fali 500 nm (światło widzialne) Energia 1 mola fotonów o dł. fali 200 nm (światło UV) 500 nm = ^ 9 [m] 200 nm = ^ 9 [m] = c / = c / prędkość = 2,988 10^8 / ^ 9 = 2,988 10^8 / ^ 9 2,988 10^8 światła c = 5,98E+014 [ s 1 ] = 1,49E+015 [ s 1 ] [m/s] E = h E = h stała Plancka 6,626 10^ 34 E = 6,626 x 10^ 34 5,98 x 10^14 E = 6,626 x 10^ 34 1,49 x 10^15 Częstotliwość [ s 1 ] = c / h [J s] Energia [J] mol E = h 6, E = 3,96E 019 [J] = 3,96E 022 [kj] E = 9,90E 019 [J] = 9,90E 022 [kj] 1 mol fotonów 1 mol fotonów E = 6,023 10^23 [mol 1] 3,96 E = 6,023 x 10^23 [mol 1] x 9,90 x 10^ 22 [kj] 10^ 22 [kj] 1 E = 238,49 [kj mol ] E = 596,231 [kj mol 1] 1 ~E = 240 [kj mol ] ~E = 600 [kj mol 1] 8

9 Absorpcja Energia jest skwantowana Promieniowanie elektromagnetyczne jest absorbowane przez substancję jedynie kiedy ilość energii odpowiada energii potrzebnej do wzbudzenia cząsteczki. W wyniku absorpcji może ulec zmianie energia wewnętrzna cząsteczki: elektronowa wibracyjna rotacyjna E2 Energy E = E2 E1 E1 9

10 Energia wewnętrzna cząsteczki Elektronowa zakres UV Zmienia się rozkład elektronów wokół atomu lub cząsteczki na powłokach walencyjnych. Wibracyjna zakres IR Zmienia się średnia odległość jąder A B (długość wiązania) A B Rotacyjna zakres IR Zmienia się energia cząsteczki odpowiadająca za obrót wokół środka ciężkości E = Eelektronowa + Eelektronowa > Ewibracyjna + Erotacyjna + Ewibracyjna > 10 Erotacyjna > Etranslacyjna Etranslacyjna

11 Elektronowe pasmo absorpcyjne składa się z wielu pasm nakładających się na siebie 11

12 12

13 chromofory są to ugrupowania w cząsteczce o wiązaniach podwójnych odpowiedzialne za absorpcję C = C N = N C = O N = O C = N C = S Auksochromy podstawniki związane z chromoforami które mogą przesuwać pasmo absorbcji i zmieniać intensywność ( εmax) wskutek efektów mezomerycznych i indukcyjnych. Do aksochromów zaliczamy atomy tlenowców, chlorowców, grupy aminowe, jony fenolanowe, które dysponują wolnymi parami elektronowymi (elekronami typu n). C OH C NH2 C Br C Cl Efekt batochromowy ( przesunięcie w stronę fal długich red shift) Efekt hipsochromowy (przesunięcie w stronę fal krótszych blue shift). 13

14 max = max(główny chromofor) + (auksochromów) 14

15 Podstawowe układy chromoforowe Wiązanie nienasycone ETYLEN Orbital wiążący HOMO Orbital antywiążący LUMO Podwójne wiązanie działa jak chromofor. Podczas przejścia elektron z orbitalu zostaje wzbudzony do orbitalu antywiążącego 15

16 Podstawowe układy chromoforowe Grupa karbonylowa Działanie grupy C=O jak chromoforu polega na wzbudzeniu niewiążącej pary elektronowej n atomu tlenu do antywiążącego orbitalu grupy C=O. 16

17 Podstawowe układy chromoforowe Pojedyncze wiązanie podwójne jeszcze nie wystarcza aby wystąpiło silne pasmo absorpcyjne nadające się do celów analitycznych.! Dopiero oddziaływania, czyli sprzężenia pomiędzy grupami chromoforowymi ( - ), oraz między chromoforami i auksochromami prowadzą do powstania silnych pasm absorbcji w zakresie nm, lub nm. 17

18 Własności chromoforów - wpływ rozpuszczalnika Tabela 2 Własności absorbcyjne izolowanych (niesprzężonych chromoforów) Grupa chromoforowa, związek Przejście CHCl3 CH3OH * * n NH3 Etylen CH2=CH2 Karbonylowa aceton (CH3)2CO Karbonylowa, kwas octowy CH3COOH Karbonylowa, aldehyd octowy CH3COH * n * * n * n * n 18 dł. fali [nm], rozpuszczalnik 173, pary 183, 177, n-heksan 192, pary 165, pary , n-heksan , etanol 204, woda 293, heksan max ,8

19 Własności chromoforów wpływ rozpuszczalnika Tabela 3 cecha intensywność pasma zastąpienie rozpuszczalnika niepolarnego przez polarny zakwaszenie roztworu * - duża max» małe przesunięcie ku falom dłuższym - batochromowe brak zmian * - n mała max» przesunięcie ku falom krótszym - hipsochromowe zanik pasma wprowadzenie podstawnika elektrodonorowego polaryzacja pasma pojawienie się nowych pasm przesunięcie ku falom krótszym prostopadle do płaszczyzny w płaszczyźnie cząsteczki 19

20 Przykład Obliczenia pochodnych kwasu benzoesowego Główny chromofor 230 nm p-oh 25 nm o, m-oh 2x7 14 nm Obliczone suma 269 nm Obserwowane 270 nm R.M. Silverstrein, G.C. Bassler, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Warszawa 1970, rozdz. 5 s

21 widma UV przykłady Widmo UV benzenu w n-heksanie 1:1000, 1cm 1,0000 0,9000 0,8000 0,7000 A 0,6000 A 0,5000 0,4000 0,3000 0,2000 0,1000 0, ,0 220,0 230,0 240,0 250,0 260,0 270,0 280,0 290,0 300,0 [nm] 21 Benzen wykazuje szerokie pasmo absorpcji pomiędzy 230 a 260 nm. W rozpuszczalnikach niepolarnych pasmo to posiada strukturę subtelną. W rozpuszczalnikach polarnych zanika struktura subtelna. Gdy grupa chromoforowa przyłączona jest do pierścienia wtedy pasmo benzenoidowe przesuwa się w kierunku dłuższych fal. Podstawniki z wolna parą elektronową ułatwiają przejścia * w wyniku oddziaływania z układem aromatycznym i powodują batochromowe przesunięcie pasma.

22 widma UV przykłady EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM, EP 6.0 E p h e d rin i H C l 1,0000 0,9000 0,8000 0,7000 A 0,6000 0,5000 0,4000 0,3000 0,2000 0,1000 0, ,0 230,0 240,0 250,0 260,0 270,0 280,0 290,0 300,0 [nm] Efedryny chlorowodorek w wodzie, c = 0,72 mg/100 ml ; 1 cm W widmie efedryny obserwujemy pasmo benzenoidowe. Do pierścienia benzenu nie są przyłączone polarne grupy, więc wibracyjna struktura widma została zachowana ponieważ chromofor nie oddziałuje silnie z rozpuszczalnikiem. 22

23 widma UV przykłady F e n o lo k w a s y w m e ta n o lu 1,00 0,90 0, nm 0,70 A 0,60 Salicylamid 0,50 Kw. salicylowy Kw. acetylosalicylowy 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 210,0 230,0 250,0 270,0 290,0 310,0 330,0 350,0 [nm] nieb. Kwas salicylowy w metanolu 1,60 mg/100 ml, 1cm cz. Kwas acetylosalicylowy w metanolu 1,67 mg/100 ml, 1cm ziel. Salicylamid w metanolu 1,54 mg/100 ml, 1cm Obecność wolnej grupy fenolowej sprawia, że w widmie kwasu salicylowego i salicylamidu obserwuje się batochromowe przesunięcie pasma benzenoidowego do 302 nm, zanik jego struktury oscylacyjnej i wzrost intensywności. 23

24 Wpływ ph na położenie max Prokainamidu chlorowodorek 1,20 1,00 A 0,80 H2O Hcl 3,6 g/l NaOH 4g/L 0,60 0,40 0,20 0,00 200,0 220,0 240,0 260,0 280,0 300,0 320,0 [nm] Prokainamidu chlorowodorek 1,16 mg/100 ml N w H2 O Z w NaOH 4g/l Cz w HCl 3,6g/l ,0 360,0 380,0

25 Wpływ ph na położenie max Prokainy chlorowodorek 1,20 1,00 A 0,80 H2O Hcl 3,6 g/l NaOH 4g/L 0,60 0,40 0,20 0,00 205,0 225,0 245,0 265,0 285,0 305,0 [nm] Prokainy chlorowodorek 0,0101 mg/ ml N w H2O Z w NaOH 4g/l Cz w HCl 3,6g/l ,0 345,0 365,0

26 Wpływ ph na położenie max W widmach prokainy i prokainamidu za zmianę intensywności pasma odpowiada auksochrom grupa -NH2 W środowisku zasadowym wolna para elektronowa na atomie azotu oddziaływuje z chromoforem. 26

27 Wpływ ph na położenie max Fenobarbital N metylofenobarbital Fenobarbital N Metylofenobarbital 0,80 0,70 0,70 0,60 0,60 0,50 0,50 0,40 ph10 A A 0,80 ph12 ph12 0,30 0,30 0,20 0,20 0,10 0,10 0,00 220,0 230,0 240,0 250,0 260,0 270,0 280,0 290,0 0,00 220,0 300,0 ph10 0,40 230,0 240,0 250,0 260,0 270,0 [nm] [nm] PerkinElmer Lambda 25 Fenobarbital c = 1,0816 mg/100 ml; N MetyloFenobarbital c = 1,152 mg/100 ml; Niebieskie 0,1 M bufor boranowy ph=10,0 ; czerwone 0,1 M NaOH ph=12, ,0 290,0 300,0

28 Wpływ ph na położenie max Fenobarbital ph 2,0 0,1 mol/l HCl ph 10,05 bufor boranowy ph 12,0 0,2 mol/l NaOH N-metylofenobarbital ph 2,0 ph 10,05 i ph 12,0 28

29 Wpływ ph na położenie max Sulfanilamid 29

30 Wpływ ph na położenie max 30

31 Sulfonamidy Związek Rozpuszczalnik, maksimum abs. ( ) Sulfanilamid R=H NaOH 254 nm ( 1402) H2O 258 nm 0,1M HCl 218 ; 264 nm 0,1M HCl 218nm (480); 270 nm(200) NaOH 258 nm (520) H2O 258 nm (452) ; 284nm (549) NaOH 258 nm H2O 254 nm (600) ; 272 nm (660) 0,1M HCl 243nm ; 303 nm Sufacetamid R = -CO-CH3 Sulfatiazol R= Sulfadimidyna R= 31

32 Zastosowanie elektronowych widm absorpcyjnych: 1. Dysponując tylko widmem UV nie można jednoznacznie zidentyfikować danego związku, ponieważ widma w zakresie nm informują nas o rodzaju układu chromoforowego, a nie o grupach funkcyjnych obecnych w cząsteczce co jest domeną IR. Widma IR i NMR dają więcej informacji o budowie związku niż widma w zakresie UV. 2. Poszczególnym chromoforom można przyporządkować długość fali tylko dla prostych związków ( metanol, aceton, kwas octowy itd.) W złożonych związkach pasma od chromoforów nakładają się oraz położenie maksimów zależy od innych czynników jak obecność grup sąsiednich i rodzaju rozpuszcalnika. 3. Można ustalić typ przejść elektronowych p* badając widma w rozpuszczalnikach o różnej polarności 4. Różnice w położeniu i natężeniu pasm absorpcyjnych różnych form cząsteczkowych są wykorzystywane do badania równowag jakie się ustalają między nimi w roztworach 5. Do oznaczania zawartości na podstawie prawa Lamberta Beera 6. Jako dodatkowa metoda identyfikacji na podstawie położenia max i min badanej substancji 7. Do oznaczania czystości badanych związków przesunięcie położenia maksimum absorpcji, porównanie stosunku wartości absorbancji w dwóch różnych punktach widma 32

33 Zastosowanie elektronowych widm absorpcyjnych: Zalety Wady łatwa do wykonania metoda analityczna, o dobrej precyzji do oznaczania zawartości substancji w formach leku mała ilość próbki potrzebna do oznaczenia 10-6 g i krótki czas analizy powszechność spektrofotometrów i detektorów UV rutynowa metoda do wyznaczania fizyko-chemicznych własności niewielkie koszty aparatury mała selektywność wiele związków daje maksimum absorpcji przy tej samej długości fali, duże podobieństwo widm w tej samej grupie związków addytywność absorpcji, nie może być zastosowana do analizy mieszanin związków silny wpływ zanieczyszczeń na kształt widma 33

34 Zastosowanie spektrofotometrii UV w analizie farmaceutycznej: Często jako podstawowa metoda do oznaczania ilości substancji leczniczej w takich postaciach leku jak tabletki, drażetki jeżeli pozostałe związki nie interferują wyznaczanie stałych pka niektórych związków określenie stopnia uwalniania substancji leczniczej (dissolution testing) monitorowanie w reakcji kinetyki rozkładu leków widmo UV może być użyte jako jedna z metod identyfikacji w monografii farmakopealnej 34

35 Zastosowanie spektrofotometrii UV do badania własności substancji leczniczych, i potwierdzania ich czystości. Nowe wymagania Farmakopea Europejska 6.0 i Polska VIII rozdział

36 Badanie czystości substancji Prawo addytywności absorpcji Jeżeli absorbancje są zdarzeniami niezależnymi, to absorbancja całkowita roztworu mieszaniny jest równa sumie absorbancji poszczególnych jej składników. n A = A i = A1 + A 2 + A n (1) i=1 n A = a n cn l = a 1 c1 l + a 2 c2 l + a n c n l i=1 gdzie: Al absorbancja przy danej długości fali c stężenie roztworu al współczynnik absorpcji l grubość warstwy 36 (2)

37 Prawo addytywności absorpcji graficzna interpretacja 37

38 Badanie czystości substancji farmakopealnej METODY BADANIA 1. Wykonaniu roztworu badanej substancji i na podstawie widma określenia lambda maksimum i obliczeniu absorbancji właściwej, i porównaniu otrzymanych danych z wartościami w monografii w farmakopei. 2. Porównanie widma badanej substancji z widmem substancji wzorcowej. Otrzymane widmo powinno mieć w tych samych warunkach (ten sam rozpuszczalnik i grubość warstwy) takie same położenie max i min, oraz tą samą wartość intensywności. 3. Innym sposobem sprawdzenia identyczności dwóch widm jest porównanie stosunku wartości absorbancji przy dwóch długościach fali np. w maksimum i na stoku krzywej dla substancji badanej i wzorcowej. Metody te wynikają z prawa addytywności absorpcji. Każda obca substancja będzie wpływać na kształt uzyskanego widma. 38

39 Badanie czystości substancji farmakopealnej A274 =const A264 A274 A =const

40 Badanie czystości substancji farmakopealnej Badanie czystości kofeiny na podstawie danych Hewlett Packard (A.J. Owen, The diode-array advantage in UV/Visible spectroscopy, Hewlett-Packard Company, 1988) 40

41 Badanie czystości substancji farmakopealnej Przykład badania czystości kofeiny Sample Ratio λmax (274 nm) λside (284 nm) Abs. Conc. Abs. Conc. Abs. Conc Mean %RSD λmax/λside

42 Badanie czystości substancji farmakopealnej Natrii Paraaminosalicylas, Sodu aminosalicylan FPVI, s Amino-2-hydroksybenzoesan sodu Badanie obecności zanieczyszczeń : kwas 5-aminosalicylowy, 3-aminofenol 42

43 Badanie czystości substancji farmakopealnej Kwas p-aminosalicylowy w środowisku kwaśnym ulega hydrolizie do 3-aminofenolu FP VI, metoda kolorymetryczna porównanie zabarwienia z wzorcem EP 6.0, FPVIII metoda HPLC 3- aminofenol Brak limitu 0,1% Kwas 5-aminosalicylowy Brak limitu 1,0% 43

44 Badanie czystości substancji farmakopealnej 265 nm Sodu aminosalicylan, roztwór w NaOH 4g/l, c = 0,72 mg/100 ml ; 1 cm 299 nm A (265 nm) = 0,681 A (299 nm) = 0,447 Widmo absorbcyjne wymagania FP VI A 265 1,50 1,56 A 299 A265 0,681 = =1,52 A299 0,447 Wniosek: badany związek spełnia wymagania FP VI 44

45 Analiza ilościowa Podstawowym prawem w metodach absorpcyjnych jest Prawo Lamberta-Beera. Ilość światła absorbowana przez roztwór jest wykładniczą funkcją stężenia i grubości warstwy. I = I0 10- c l A = k c l 45

46 Analiza ilościowa Stosunek I/I0 jest miarą ilości światła przepuszczonego przez roztwór Transmitancja I/I0 = T Absorbancja -log (T) = A Absorbancja wiązki promieniowania monochromatycznego przechodzącej przez jednorodny roztwór jest wprost proporcjonalna do stężenia roztworu c, grubości warstwy absorbującej l, i współczynnika k. A = k c l Wielkość k - jest to współczynnik proporcjonalności, który zależy od rodzaju substancji, oraz od częstości światła padającego (długości fali). Jego wymiar (jednostka) zależy od sposobu wyrażania stężenia roztworu i przyjmuje on postać absorbancji właściwej A11cm%, lub molowego współczynnika absorpcji ε. 46

47 Analiza ilościowa A = k c l Jeżeli stężenie będzie wyrażone w mol/l to współczynnik nosi nazwę molowego współczynnika absorpcji ε [mol-1 l cm-1] - jest to miara absorbancji roztworu o stężeniu mol/l znajdującego się w kiuwecie o grubości warstwy 1 cm. Jeżeli stężenie wyrazimy w % objętościowym [g/100cm3] to współczynnik k nosi nazwę absorbancji właściwej 1% 1% A 1cm lub a1cm - jest to miara absorbancji roztworu o stężeniu 1% obj w kiuwecie o grubości A1% 1cm warstwy 1 cm. 47

48 Analiza ilościowa Obliczenia w spektrofotometrii są względnie proste Trzy metody postępowania 1. Molowy współczynnik absorbcji jest znany lub może być wyznaczony z roztworu standartowego. A = c l c = A/ l 2. Z proporcji absorbancji roztworu o znanym (standart) i nieznanym stężeniu. A bad A st = c bad l c st l 3. Z krzywej kalibracyjnej dla danego zakresu stężeń. Y = f(c) 48 c bad = A bad A st c st

49 Analiza ilościowa Odstępstwa od prawa Lamberta Beera instrumentalne związane z niedoskonałością przyrządów: szerokość spektralna wiązki nie monochromatyczność padającego promieniowania powtarzalność nastawiania długości fali nieliniowa odpowiedź detektora chemiczne reakcje w roztworze przy wzroście stężenia (kondensacja, polimeryzacja, hydroliza) rozkład związku podczas analizy pod wpływem światła lub rozpuszczalnika 49

50 Przykłady obliczeniowe Przykład 1 Odważkę substancji 1,7 mg rozpuszczono w metanolu w kolbie miarowej na 50 cm 3. Wykonano widmo w kiuwecie o grubości 1 cm, i otrzymano maks = 263 nm i A = 0,823. Obliczyć absorbancję właściwą. 0,0017g w 50cm3 x w 100cm3 x= 0,0034 g c = 0,0034 [ g/100cm3 ] = 0,0034 [% obj] a 1% 1cm = 0,823 =242,06 0,

51 Przykład 2 Badano zawartość substancji czynnej w tabletce. Średnia masa jednej tabletki wynosi 0,150g. Odważono 0,100g substancji i przeniesiono do kolby miarowej 50 cm3. Zmierzona absorbancja w λmaks wynosi 0,40. Obliczyć ilość substancji w tabletce jeżeli absorbancja właściwa substancji wynosi 400. Z prawa Lamberta Beera czyli 0,001g w x1 c= 0,40 =0,001 [% obj ] cm3 w 50cm3 x1 = 0,0005g 0,0005g w 0,100g (w odważce) x2 w 0,150g (śred. masa tab.) x2 = 0,00075g = 0,75mg 51

52 Przykład 3 Obliczyć absorbancję roztworu, który ma przepuszczalność T[%] = 89% przy λ = 400 nm. %T = T 100 T = 89/100 = 0,89 A = log(t) A = log (0,89) A = 0,051 52

53 Przykład 4 Roztwór kobaltu Co(H2O)2+ daje absorbancję A = 0,20 przy długości fali λ = 530 nm, i grubości warstwy l=1cm. Wartość molowego współczynnika absorpcji wynosi = 10 [L mol 1 cm 1]. Obliczyć stężenie badanego roztworu. A = c l c = A/ l c = 0,20/10 1 c = 0,020 [mol/l] 53

54 Przykład 5 Absorbancja roztworu badanego (A bad) MnO4 o nieznanym stężeniu wynosi 0,500 przy = 525 nm. W tych samych warunkach roztwór wzorcowy (Ast) MnO4 o stężeniu 1, mol/l daje absorbancję Ast = 0,200. Obliczyć stężenie nieznanego roztworu. Abadane = Astandart A bad c badane l c standart l = Ast c bad = cbad = 0,500 c bad c st A bad A st 4 c st 1,0 10 =2,5 10 0,200 4 mol /l UWAGA: Ten sposób obliczania zawartości daje najbardziej poprawne wyniki kiedy stężenia roztworu wzorcowego i badanego są zbliżone. Nie mamy pewności w jakim zakresie stężeń jest zależność liniowa. 54

55 6. Literatura: 1. R.M. Silverstrein, G.C. Bassler, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Warszawa 1970, rozdz. 5 s Robert M. Silverstein, Francis X. Webster, David J. Kiemle Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, 2007 r., ISBN: , Wyd.II, zmienione 3. Zbigniew Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, Warszawa 1998, rozdz. 5, s Andrzej Cisak, Chemiczna analiza instrumentalna, Skrypt AM w Łodzi, 1996, rozdz. 2.4 i 8.4, s A.J. Owen, The diode-array advantage in UV/Visible spectroscopy, Hewlett-Packard Company, Tadeusz W. Herman (red.), Farmacja fizyczna, PZWL, 1999, rozdz. 7, s Peter William Atkins, Podstawy chemii fizycznej, PWN 1999, rozdz. 15, s D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej. T. 1-2, PWN 2007, rozdz

56 KONIEC Dziękuję UV radiation from the sun NASA via 56

57 Spektrofotometr dwuwiązkowy schemat 57

58 Spektrofotometr Diode array 58

59 Kuwety używane w spektrofotometrii 59

60 Kuwety używane w spektrofotometrii Typ Polystyrene Methacrylate Glass Suprasil Quartz Przepuszczalność nm nm nm nm 60

61 Prawa autorskie: Udostępniony plik jest materiałem pomocniczym dla studentów 3 roku farmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, do ćwiczeń z przedmiotu Chemia Leków. Materiały te są własnością autora i nie mogą być publikowane bez jego zgody. Wszystkie widma zostały wykonane w Zakładzie Chemii Farmaceutycznej i Analizy Leków UM na spektrofotometrze UV/VIS Lambda 25 firmy Perkin Elmer i programie UVWinlab ver

Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych

Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych Wstęp Spektroskopia jest metodą analityczną zajmującą się analizą widm powstających w wyniku oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

SPEKTROFOTOMETRIA UV-Vis. - długość fali [nm, m], - częstość drgań [Hz; 1 Hz = 1 cykl/s]

SPEKTROFOTOMETRIA UV-Vis. - długość fali [nm, m], - częstość drgań [Hz; 1 Hz = 1 cykl/s] SPEKTROFOTOMETRIA UV-Vis Instrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (UV) i promieniowania widzialnego (Vis) jest jedną

Bardziej szczegółowo

Podczerwień bliska: cm -1 (0,7-2,5 µm) Podczerwień właściwa: cm -1 (2,5-14,3 µm) Podczerwień daleka: cm -1 (14,3-50 µm)

Podczerwień bliska: cm -1 (0,7-2,5 µm) Podczerwień właściwa: cm -1 (2,5-14,3 µm) Podczerwień daleka: cm -1 (14,3-50 µm) SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI Podczerwień bliska: 14300-4000 cm -1 (0,7-2,5 µm) Podczerwień właściwa: 4000-700 cm -1 (2,5-14,3 µm) Podczerwień daleka: 700-200 cm -1 (14,3-50 µm) WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCE

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS Zagadnienia teoretyczne. Spektrofotometria jest techniką instrumentalną, w której do celów analitycznych wykorzystuje się przejścia energetyczne zachodzące

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia molekularna. Ćwiczenie nr 1. Widma absorpcyjne błękitu tymolowego

Spektroskopia molekularna. Ćwiczenie nr 1. Widma absorpcyjne błękitu tymolowego Spektroskopia molekularna Ćwiczenie nr 1 Widma absorpcyjne błękitu tymolowego Doświadczenie to ma na celu zaznajomienie uczestników ćwiczeń ze sposobem wykonywania pomiarów metodą spektrofotometryczną

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU MBS

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU MBS ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU MBS LABORATORIUM - MBS 1. ROZWIĄZYWANIE WIDM kolokwium NMR 25 kwietnia 2016 IR 30 maja 2016 złożone 13 czerwca 2016 wtorek 6.04 13.04 20.04 11.05 18.05 1.06 8.06 coll coll

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektroskopii UV/VIS do określania struktury związków organicznych

Zastosowanie spektroskopii UV/VIS do określania struktury związków organicznych Zwiększenie liczby wysoko wykwalifikowanych absolwentów kierunków ścisłych Uniwersytetu Jagiellońskiego POKL.04.01.02-00-097/09-00 Zastosowanie spektroskopii UV/VIS do określania struktury związków organicznych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektroskopii UV/VIS w określaniu struktury związków organicznych Małgorzata Krasodomska

Zastosowanie spektroskopii UV/VIS w określaniu struktury związków organicznych Małgorzata Krasodomska Zastosowanie spektroskopii UV/VIS w określaniu struktury związków organicznych Małgorzata Krasodomska 1.1. Wprowadzenie do spektroskopii UV/VIS Spektroskopia w nadfiolecie, oraz świetle widzialnym UV/VIS

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Zagadnienia: spektroskopia absorpcyjna, prawa absorpcji, budowa i działanie. Wstęp. Część teoretyczna.

Ćwiczenie 1. Zagadnienia: spektroskopia absorpcyjna, prawa absorpcji, budowa i działanie. Wstęp. Część teoretyczna. Ćwiczenie 1 Metodyka poprawnych i dokładnych pomiarów absorbancji, wyznaczenie małych wartości absorbancji. Czynniki wpływające na mierzone widma absorpcji i wartości absorbancji dla wybranych długości

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ANALIZY INSTRUMENTALNEJ. SPEKTROFOTOMETRII podstawy teoretyczne

ELEMENTY ANALIZY INSTRUMENTALNEJ. SPEKTROFOTOMETRII podstawy teoretyczne ELEMENTY ANALZY NSTRUMENTALNEJ Ćwiczenie 3 Temat: Spektrofotometria UV/ViS SPEKTROFOTOMETR podstawy teoretyczne SPEKTROFOTOMETRA jest techniką instrumentalną, w której do celów analitycznych wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia UV-VIS zagadnienia

Spektroskopia UV-VIS zagadnienia Spektroskopia absorbcyjna to dziedzina, która obejmuje metody badania materii przy użyciu promieniowania elektromagnetycznego, które może z tą materią oddziaływać. Spektroskopia UV-VS zagadnienia promieniowanie

Bardziej szczegółowo

Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM

Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM Światło słoneczne jest mieszaniną fal o różnej długości i różnego natężenia. Tylko część promieniowania elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni IR II 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni Promieniowanie podczerwone ma naturę elektromagnetyczną i jego absorpcja przez materię podlega tym samym prawom,

Bardziej szczegółowo

Spektrometria w bliskiej podczerwieni - zastosowanie w cukrownictwie. Radosław Gruska Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Spektrometria w bliskiej podczerwieni - zastosowanie w cukrownictwie. Radosław Gruska Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Spektrometria w bliskiej podczerwieni - zastosowanie w cukrownictwie Radosław Gruska Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Spektroskopia, a spektrometria Spektroskopia nauka o powstawaniu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w jakościowej i ilościowej analizie organicznej

Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w jakościowej i ilościowej analizie organicznej Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w jakościowej i ilościowej analizie organicznej dr Alina Dubis Zakład Chemii Produktów Naturalnych Instytut Chemii UwB Tematyka Spektroskopia - podział i zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA CHEMII. Równowaga chemiczna (Fiz2)

PRACOWNIA CHEMII. Równowaga chemiczna (Fiz2) PRACOWNIA CHEMII Ćwiczenia laboratoryjne dla studentów II roku kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie Biofizyka molekularna Projektowanie molekularne i bioinformatyka Równowaga chemiczna (Fiz2)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 ANALIZA JAKOŚCIOWA PALIW ZA POMOCĄ SPEKTROFOTOMETRII FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)

Ćwiczenie 3 ANALIZA JAKOŚCIOWA PALIW ZA POMOCĄ SPEKTROFOTOMETRII FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ INśYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA KATEDRA TERMODYNAMIKI PROCESOWEJ K-106 LABORATORIUM KONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I PROCESÓW SPALANIA Ćwiczenie 3 ANALIZA JAKOŚCIOWA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Przejawy wiązań wodorowych w spektroskopii IR i NMR

Ćwiczenie 2 Przejawy wiązań wodorowych w spektroskopii IR i NMR Ćwiczenie 2 Przejawy wiązań wodorowych w spektroskopii IR i NMR Szczególnym i bardzo charakterystycznym rodzajem oddziaływań międzycząsteczkowych jest wiązanie wodorowe. Powstaje ono między molekułami,

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS OZNACZANE STĘŻENA BARWNKÓW W WODZE METODĄ UV-VS. SPEKTROFOTOMETRA UV-Vis Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (ang. ultra-violet UV) i promieniowania widzialnego (ang. visible- Vis), czyli spektrofotometria

Bardziej szczegółowo

Odchylenia od deklarowanej zawartości substancji leczniczej dla tabletek o deklarowanej zawartości 100 mg i powyżej ±5%

Odchylenia od deklarowanej zawartości substancji leczniczej dla tabletek o deklarowanej zawartości 100 mg i powyżej ±5% 0,1500 g sproszkowanych tabletek polopiryny rozpuszczono w etanolu i uzupełniono etanolem do 100,0 ml (roztwór A). 1,0 ml roztworu A uzupełniono etanolem do 100,0 ml (roztwór B). Absorbancja roztworu B

Bardziej szczegółowo

spektroskopia UV Vis (cz. 2)

spektroskopia UV Vis (cz. 2) spektroskopia UV Vis (cz. 2) spektroskopia UV-Vis dlaczego? wiele związków organicznych posiada chromofory, które absorbują w zakresie UV duża czułość: zastosowanie w badaniach kinetyki reakcji spektroskop

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz. Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz. Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa CZĘŚĆ I PRZEGLĄD METOD SPEKTRALNYCH Program wykładów Wprowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Spektrofotometryczne oznaczanie stężenia jonów żelaza(iii) opiekun mgr K. Łudzik

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Spektrofotometryczne oznaczanie stężenia jonów żelaza(iii) opiekun mgr K. Łudzik Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego Spektrofotometryczne oznaczanie stężenia jonów żelaza(iii) opiekun mgr K. Łudzik ćwiczenie nr 26 Zakres zagadnień obowiązujących do ćwiczenia 1. Prawo Lamberta

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA 2015/16 nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA 2015/16 nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA 2015/16 nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PODSTAW SPEKTROSKOPII MOLEKULARNEJ

PRACOWNIA PODSTAW SPEKTROSKOPII MOLEKULARNEJ PRACOWNIA PODSTAW SPEKTROSKOPII MOLEKULARNEJ Kierowniczka pracowni: dr hab. Magdalena Pecul-Kudelska, (pok. 417), e-mail mpecul@chem.uw.edu.pl, tel 0228220211 wew 501; Spis ćwiczeń i osoby prowadzące 1.

Bardziej szczegółowo

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

Spektrofotometria ( SPF I, SPF II ) Spektralna analiza emisyjna ( S ) Fotometria Płomieniowa ( FP )

Spektrofotometria ( SPF I, SPF II ) Spektralna analiza emisyjna ( S ) Fotometria Płomieniowa ( FP ) Spektrofotometria ( SPF I, SPF II ) 1. Rodzaje energii opisujące całkowity stan energetyczny cząsteczki. 2. Długości fal promieniowania elektromagnetycznego odpowiadające zakresom: UV, VIS i IR. 3. Energia

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE ĆWICZENIE NR 3 POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE Cel ćwiczenia Poznanie podstawowej metody określania biochemicznych parametrów płynów ustrojowych oraz wymagań technicznych stawianych urządzeniu pomiarowemu.

Bardziej szczegółowo

EFEKT SOLWATOCHROMOWY. WYZNACZANIE MOMENTU DIPOLOWEGO CZĄSTECZKI W STANIE WZBUDZONYM METODĄ SOLWATOCHROMOWĄ

EFEKT SOLWATOCHROMOWY. WYZNACZANIE MOMENTU DIPOLOWEGO CZĄSTECZKI W STANIE WZBUDZONYM METODĄ SOLWATOCHROMOWĄ Ćwiczenie EFEKT SOLWATOCHROMOWY. WYZNACZANIE MOMENTU DIPOLOWEGO CZĄSTECZKI W STANIE WZBUDZONYM METODĄ SOLWATOCHROMOWĄ Zagadnienia: typy przejść elektronowych, orbitale atomowe (s, p, d) i molekularne (σ,

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie żelaza i miedzi metodą miareczkowania spektrofotometrycznego

Oznaczanie żelaza i miedzi metodą miareczkowania spektrofotometrycznego Oznaczanie żelaza i miedzi metodą miareczkowania spektrofotometrycznego Oznaczanie dwóch kationów obok siebie metodą miareczkowania spektrofotometrycznego (bez maskowania) jest możliwe, gdy spełnione są

Bardziej szczegółowo

Ćw. 5 Absorpcjometria I

Ćw. 5 Absorpcjometria I Ćw. 5 Absorpcjometria I Absorpcja promieniowania elektromagnetycznego z obszaru widzialnego i nadfioletowego przez atomy i cząsteczki powoduje zmianę ich stanu elektronowego. Zjawiska te moŝna badać za

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA IR I SPEKTROSKOPIA RAMANA JAKO METODY KOMPLEMENTARNE

SPEKTROSKOPIA IR I SPEKTROSKOPIA RAMANA JAKO METODY KOMPLEMENTARNE 1 SPEKTROSKOPIA IR I SPEKTROSKOPIA RAMANA JAKO METODY KOMPLEMENTARNE 2 Promieniowanie o długości fali 2-50 μm nazywamy promieniowaniem podczerwonym. Absorpcja lub emisja promieniowania z tego zakresu jest

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA IR I SPEKTROSKOPIA RAMANA JAKO METODY KOMPLEMENTARNE

SPEKTROSKOPIA IR I SPEKTROSKOPIA RAMANA JAKO METODY KOMPLEMENTARNE SPEKTROSKOPIA IR I SPEKTROSKOPIA RAMANA JAKO METODY KOMPLEMENTARNE Promieniowanie o długości fali 2-50 μm nazywamy promieniowaniem podczerwonym. Absorpcja lub emisja promieniowania z tego zakresu jest

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY METODY SPEKTROSKOPI W PODCZERWIENI ABSORPCJA, EMISJA

PODSTAWY METODY SPEKTROSKOPI W PODCZERWIENI ABSORPCJA, EMISJA PODSTAWY METODY SPEKTROSKOPI W PODCZERWIENI ABSORPCJA, EMISJA Materia może oddziaływać z promieniowaniem poprzez absorpcję i emisję. Procesy te polegają na pochłonięciu lub wyemitowaniu fotonu przez cząstkę

Bardziej szczegółowo

Opracował dr inż. Tadeusz Janiak

Opracował dr inż. Tadeusz Janiak Opracował dr inż. Tadeusz Janiak 1 Uwagi dla wykonujących ilościowe oznaczanie metodami spektrofotometrycznymi 3. 3.1. Ilościowe oznaczanie w metodach spektrofotometrycznych Ilościowe określenie zawartości

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE B: Oznaczenie zawartości chlorków i chromu (VI) w spoiwach mineralnych

ĆWICZENIE B: Oznaczenie zawartości chlorków i chromu (VI) w spoiwach mineralnych ĆWICZEIE B: znaczenie zawartości chlorków i chromu (VI) w spoiwach mineralnych Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest oznaczenie zawartości rozpuszczalnego w wodzie chromu (VI) w próbce cementu korzystając

Bardziej szczegółowo

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Ćwiczenie 1 Zastosowanie statystyki do oceny metod ilościowych Błąd gruby, systematyczny, przypadkowy, dokładność, precyzja, przedział

Bardziej szczegółowo

KOLORYMETRYCZNE OZNACZANIE Cd, Mn i Ni

KOLORYMETRYCZNE OZNACZANIE Cd, Mn i Ni KOLORYMETRYCZNE OZNACZANE Cd, Mn i Ni nstrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. l. WSTĘP 1.1. Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (UV) i promieniowania widzialnego

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa Listopad 2013 styczeń 2014 Program wykładów Wprowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Kulka krąży wokół jądra po orbicie, o ustalonych parametrach, które mogą się zmieniać tylko skokowo, kiedy elektron przeskakuje na inną orbitę.

Kulka krąży wokół jądra po orbicie, o ustalonych parametrach, które mogą się zmieniać tylko skokowo, kiedy elektron przeskakuje na inną orbitę. Widmo elektronowe Elektrony w molekule poruszają się wokół jąder, mają więc pewną energię kinetyczną. Ponieważ znajdują się one w polu sil elektrostatycznych przyciągania przez jądra i odpychania przez

Bardziej szczegółowo

ANALIZA INSTRUMENTALNA

ANALIZA INSTRUMENTALNA ANALIZA INSTRUMENTALNA TECHNOLOGIA CHEMICZNA STUDIA NIESTACJONARNE Sala 522 ul. Piotrowo 3 Studenci podzieleni są na cztery zespoły laboratoryjne. Zjazd 5 przeznaczony jest na ewentualne poprawy! Możliwe

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w analizie jakościowej i ilościowej. dr Alina Dubis Zakład Chemii Produktów Naturalnych Instytut Chemii UwB

Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w analizie jakościowej i ilościowej. dr Alina Dubis Zakład Chemii Produktów Naturalnych Instytut Chemii UwB Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w analizie jakościowej i ilościowej dr Alina Dubis Zakład Chemii Produktów Naturalnych Instytut Chemii UwB Tematyka Spektroskopia - podział i zastosowanie Promieniowanie

Bardziej szczegółowo

-1- Piotr Janas, Paweł Turkowski Zespół Fizyki, Akademia Rolnicza Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 44 ABSORPCJOMETRIA. WYZNACZANIE STĘŻENIA ROZTWORU

-1- Piotr Janas, Paweł Turkowski Zespół Fizyki, Akademia Rolnicza Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 44 ABSORPCJOMETRIA. WYZNACZANIE STĘŻENIA ROZTWORU -1- Piotr Janas, Paweł Turkowski Zespół Fizyki, Akademia Rolnicza Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 44 ABSORPCJOMETRIA. WYZNACZANIE STĘŻENIA ROZTWORU Kraków, 16.01.2004 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

Bardziej szczegółowo

METODY SPEKTRALNE. dr hab. Włodzimierz Gałęzowski Wydział Chemii UAM Zakład Chemii Ogólnej (61)

METODY SPEKTRALNE. dr hab. Włodzimierz Gałęzowski Wydział Chemii UAM Zakład Chemii Ogólnej (61) METODY SPEKTRALNE dr hab. Włodzimierz Gałęzowski Wydział Chemii UAM Zakład Chemii Ogólnej (61) 829 1484 wlodgal@amu.edu.pl materiał wymagany na egzaminie: wykłady ćwiczenia wiadomości z kursu Analizy Instrumentalnej

Bardziej szczegółowo

Spektrofotometryczne wyznaczanie stałej dysocjacji czerwieni fenolowej

Spektrofotometryczne wyznaczanie stałej dysocjacji czerwieni fenolowej Spektrofotometryczne wyznaczanie stałej dysocjacji czerwieni fenolowej Metoda: Spektrofotometria UV-Vis Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z fotometryczną metodą badania stanów równowagi

Bardziej szczegółowo

Analiza Organiczna. Jan Kowalski grupa B dwójka 7(A) Własności fizykochemiczne badanego związku. Zmierzona temperatura topnienia (1)

Analiza Organiczna. Jan Kowalski grupa B dwójka 7(A) Własności fizykochemiczne badanego związku. Zmierzona temperatura topnienia (1) Przykład sprawozdania z analizy w nawiasach (czerwonym kolorem) podano numery odnośników zawierających uwagi dotyczące kolejnych podpunktów sprawozdania Jan Kowalski grupa B dwójka 7(A) analiza Wynik przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Letnia STC Łódź 2013 Oznaczanie zabarwienia cukru białego, cukrów surowych i specjalnych w roztworze wodnym i metodą MOPS przy ph 7,0

Szkoła Letnia STC Łódź 2013 Oznaczanie zabarwienia cukru białego, cukrów surowych i specjalnych w roztworze wodnym i metodą MOPS przy ph 7,0 Oznaczanie zabarwienia cukru białego, cukrów surowych i specjalnych w roztworze wodnym i metodą MOPS przy ph 7,0 1 Dr inż. Krystyna Lisik Inż. Maciej Sidziako Wstęp Zabarwienie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA SPEKTROMETRIA

SPEKTROSKOPIA SPEKTROMETRIA SPEKTROSKOPIA Spektroskopia to dziedzina nauki, która obejmuje metody badania materii przy użyciu promieniowania elektromagnetycznego, które może być w danym układzie wytworzone (emisja) lub może z tym

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia (0310-CH-S2-016)

Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia (0310-CH-S2-016) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia () 1. Informacje ogólne koordynator modułu prof. dr hab. Henryk Flakus rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA ATOMOWA I MOLEKULARNA

SPEKTROSKOPIA ATOMOWA I MOLEKULARNA SPEKTROSKOPIA ATOMOWA I MOLEKULARNA Ćwiczenie 1 : Charakterystyka widm elektronowych akwakompleksów wybranych jonów metali Charakterystyka widma elektronowego Promieniowanie elektromagnetyczne jest falą

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPEKTRALNA I POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE. Instrukcja wykonawcza

ANALIZA SPEKTRALNA I POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 72A ANALIZA SPEKTRALNA I POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE 1. Wykaz przyrządów Spektroskop Lampy spektralne Spektrofotometr SPEKOL Filtry optyczne Suwmiarka Instrukcja wykonawcza 2. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Atomowa spektrometria absorpcyjna i emisyjna

Atomowa spektrometria absorpcyjna i emisyjna Nowoczesne techniki analityczne w analizie żywności Zajęcia laboratoryjne Atomowa spektrometria absorpcyjna i emisyjna Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest oznaczenie zawartości sodu, potasu i magnezu w

Bardziej szczegółowo

Adsorpcja błękitu metylenowego na węglu aktywnym w obecności acetonu

Adsorpcja błękitu metylenowego na węglu aktywnym w obecności acetonu Adsorpcja błękitu metylenowego na węglu aktywnym w obecności acetonu Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie procesu adsorpcji barwnika z roztworu, wyznaczenie równania izotermy Freundlicha oraz wpływu

Bardziej szczegółowo

ABSORPCYJNA SPEKTORFOTOMETRIA CZĄSTECZKOWA

ABSORPCYJNA SPEKTORFOTOMETRIA CZĄSTECZKOWA BSORPYJN SPEKTORFOTOMETRI ZĄSTEZKOW (Oznaczanie chromu i kobaltu obok siebie) Politechnika Gdańska; opracowała: mgr inż. M. Wasielewska 1 WPROWDZENIE Metody spektroskopowe są to metody opierające się na

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA JAKOŚCIOWA NIEZNANEGO ZWIĄZKU ORGANICZNEGO

IDENTYFIKACJA JAKOŚCIOWA NIEZNANEGO ZWIĄZKU ORGANICZNEGO IDENTYFIKACJA JAKOŚCIOWA NIEZNANEGO ZWIĄZKU ORGANICZNEGO Schemat raportu końcowego w ramach ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Badanie struktury związków organicznych 1. Symbol kodujący identyfikowaną

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II Ćwiczenie 1 Przygotowanie próbek do oznaczania ilościowego analitów metodami wzorca wewnętrznego, dodatku wzorca i krzywej kalibracyjnej 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

cykloheksan benzen p-nitrofenol

cykloheksan benzen p-nitrofenol 1 Ćwiczenie 19K. Interakcja światła z materią. Absorpcja światła. Wyznaczanie widm absorpcji wybranych biomolekuł. Część teoretyczna: Spektroskopia jest często stosowaną techniką w badaniach chemicznych

Bardziej szczegółowo

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE - lata '90 XIX wieku WSTĘP Widmo promieniowania elektromagnetycznego zakres "pokrycia" różnymi rodzajami fal elektromagnetycznych promieniowania zawartego w danej wiązce. rys.i.1.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA CHEMII. Wygaszanie fluorescencji (Fiz4)

PRACOWNIA CHEMII. Wygaszanie fluorescencji (Fiz4) PRACOWNIA CHEMII Ćwiczenia laboratoryjne dla studentów II roku kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie Biofizyka molekularna Projektowanie molekularne i bioinformatyka Wygaszanie fluorescencji

Bardziej szczegółowo

1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej?

1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej? Tematy opisowe 1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej? 2. Omów pomiar potencjału na granicy faz elektroda/roztwór elektrolitu. Podaj przykład, omów skale potencjału i elektrody

Bardziej szczegółowo

3. Badanie kinetyki enzymów

3. Badanie kinetyki enzymów 3. Badanie kinetyki enzymów Przy stałym stężeniu enzymu, a przy zmieniającym się początkowym stężeniu substratu, zmiany szybkości reakcji katalizy, wyrażonej jako liczba moli substratu przetworzonego w

Bardziej szczegółowo

Metody spektroskopowe w identyfikacji związków organicznych. Barbara Guzowska-Świder Zakład Informatyki Chemicznej, PRz

Metody spektroskopowe w identyfikacji związków organicznych. Barbara Guzowska-Świder Zakład Informatyki Chemicznej, PRz Metody spektroskopowe w identyfikacji związków organicznych Barbara Guzowska-Świder Zakład Informatyki Chemicznej, PRz Metody spektralne wykorzystują zjawiska związane z oddziaływaniem materii z promieniowaniem

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z wybranych zagadnień z chemii

Repetytorium z wybranych zagadnień z chemii Repetytorium z wybranych zagadnień z chemii Mol jest to liczebność materii występująca, gdy liczba cząstek (elementów) układu jest równa liczbie atomów zawartych w masie 12 g węgla 12 C (równa liczbie

Bardziej szczegółowo

Widma UV charakterystyczne cechy ułatwiające określanie struktury pirydyny i pochodnych

Widma UV charakterystyczne cechy ułatwiające określanie struktury pirydyny i pochodnych Pirydyna i pochodne 1 Pirydyna Tw 115 o C ; temperatura topnienia -41,6 0 C Miesza się w każdym stosunku z wodą tworząc mieszaninę azeotropowa o Tw 92,6 o C; Energia delokalizacji 133 kj/mol ( benzen 150.5

Bardziej szczegółowo

Synteza nanocząstek Ag i pomiar widma absorpcyjnego

Synteza nanocząstek Ag i pomiar widma absorpcyjnego Synteza nanocząstek Ag i pomiar widma absorpcyjnego Nanotechnologia jest nową, interdyscyplinarną dziedziną nauki łączącą osiągnięcia różnych nauk (m. in. chemii, biologii, fizyki, mechaniki, inżynierii)

Bardziej szczegółowo

METODYKA POMIARÓW WIDM FLUORESCENCJI (WF) NA MPF-3 (PERKIN-HITACHI)

METODYKA POMIARÓW WIDM FLUORESCENCJI (WF) NA MPF-3 (PERKIN-HITACHI) METODYKA POMIARÓW WIDM FLUORESCENCJI (WF) NA MPF-3 (PERKIN-HITACHI) (Uzupełnieniem do niniejszej metodyki jest instrukcja obsługi spektrofluorymetru MPF-3, która znajduje się do wglądu u prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania potwierdzających tożsamość substancji Oliwa Ozonowana

Sprawozdanie z badania potwierdzających tożsamość substancji Oliwa Ozonowana KATEDRA CHEMII ORGANICZNEJ i STOSOWANEJ Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego 91-403 Łódź, ul. Tamka 12 Tel. +42 635 57 69, Fax +42 665 51 62 e-mail: romanski@uni.lodz.pl Sprawozdanie z badania potwierdzających

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA ATOMOWA ATOMOWA SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA SPEKTROMETRIA EMISYJNA FLUORESCENCJA ATOMOWA ATOMOWA SPEKTROMETRIA MAS

SPEKTROSKOPIA ATOMOWA ATOMOWA SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA SPEKTROMETRIA EMISYJNA FLUORESCENCJA ATOMOWA ATOMOWA SPEKTROMETRIA MAS SPEKTROSKOPIA ATOMOWA ATOMOWA SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA SPEKTROMETRIA EMISYJNA FLUORESCENCJA ATOMOWA ATOMOWA SPEKTROMETRIA MAS PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Promieniowanie X Ultrafiolet Ultrafiolet

Bardziej szczegółowo

Widma w podczerwieni (IR)

Widma w podczerwieni (IR) Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych Widma w podczerwieni (IR) dr 2 Widmo w podczerwieni Liczba drgań zależy od liczby atomów w cząsteczce: cząsteczka nieliniowa o n atomach ma 3n-6

Bardziej szczegółowo

Rozmycie pasma spektralnego

Rozmycie pasma spektralnego Rozmycie pasma spektralnego Rozmycie pasma spektralnego Z doświadczenia wiemy, że absorpcja lub emisja promieniowania przez badaną substancję występuje nie tylko przy częstości rezonansowej, tj. częstości

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 11. ANALIZA INSTRUMENTALNA KOLORYMETRIA - OZNACZANIE Cr(VI) METODĄ DIFENYLOKARBAZYDOWĄ. DZIAŁ: Kolorymetria

ĆWICZENIE 11. ANALIZA INSTRUMENTALNA KOLORYMETRIA - OZNACZANIE Cr(VI) METODĄ DIFENYLOKARBAZYDOWĄ. DZIAŁ: Kolorymetria ĆWICZENIE 11 ANALIZA INSTRUMENTALNA KOLORYMETRIA - OZNACZANIE Cr(VI) METODĄ DIFENYLOKARBAZYDOWĄ DZIAŁ: Kolorymetria ZAGADNIENIA Elektronowe widmo absorpcyjne; rodzaje przejść elektronowych w kompleksach

Bardziej szczegółowo

spektroskopia IR i Ramana

spektroskopia IR i Ramana spektroskopia IR i Ramana oscylacje (wibracje) 3N-6 lub 3N-5 drgań normalnych nie wszystkie drgania obserwuje się w IR - nieaktywne w IR gdy nie zmienia się moment dipolowy - pasma niektórych drgań mają

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie Streszczenie Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego jest jedną z technik spektroskopii absorpcyjnej mającej zastosowanie w chemii,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie chlorków metodą spektrofotometryczną z tiocyjanianem rtęci(ii)

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia. Spotkanie drugie UV-VIS, NMR

Spektroskopia. Spotkanie drugie UV-VIS, NMR Spektroskopia Spotkanie drugie UV-VIS, NMR Spektroskopia UV-Vis 2/32 Promieniowanie elektromagnetyczne: Ultrafioletu ~100-350 nm światło widzialne ~350-900 nm Kwanty energii zgodne z róŝnicami poziomów

Bardziej szczegółowo

BADANIE WŁASNOŚCI KOENZYMÓW OKSYDOREDUKTAZ

BADANIE WŁASNOŚCI KOENZYMÓW OKSYDOREDUKTAZ KATEDRA BIOCHEMII Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BADANIE WŁASNOŚCI KOENZYMÓW OKSYDOREDUKTAZ ĆWICZENIE 2 Nukleotydy pirydynowe (NAD +, NADP + ) pełnią funkcję koenzymów dehydrogenaz przenosząc jony

Bardziej szczegółowo

POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE

POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej Katedra Inżynierii Biomedycznej Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska ĆWICZENIE NR 3 POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

ABSORPCYJNA SPEKTROMETRIA ATOMOWA

ABSORPCYJNA SPEKTROMETRIA ATOMOWA ABSORPCYJNA SPEKTROMETRIA ATOMOWA Ćwiczenie 1. Badanie wpływu warunków pomiaru na absorbancję oznaczanego pierwiastka Ustalenie składu gazów płomienia i położenia palnika Do dwóch kolbek miarowych o pojemności

Bardziej szczegółowo

Katedra Fizyki i Biofizyki instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych dla kierunku Lekarskiego

Katedra Fizyki i Biofizyki instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych dla kierunku Lekarskiego Ćw. M8 Zjawisko absorpcji i emisji światła w analityce. Pomiar widm absorpcji i stężenia ryboflawiny w roztworach wodnych za pomocą spektrofotometru. Wyznaczanie stężeń substancji w roztworze metodą fluorescencyjną.

Bardziej szczegółowo

SPEKTROFOTOMETRYCZNA ANALIZA

SPEKTROFOTOMETRYCZNA ANALIZA POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTRUKCJA Z LABORATORIUM W ZAKŁADZIE BIOFIZYKI Ćwiczenie 8 SPEKTROFOTOMETRYCZNA ANALIZA LUDZKIEJ HEMOGLOBINY I. WSTĘP TEORETYCZNY Hemoglobina (Hb) jest białkiem złożonym z grupy prostetycznej

Bardziej szczegółowo

Metody optyczne w medycynie

Metody optyczne w medycynie Metody optyczne w medycynie Podstawy oddziaływania światła z materią E i E t E t = E i e κ ( L) i( n 1)( L) c e c zmiana amplitudy (absorpcja) zmiana fazy (dyspersja) Tylko światło pochłonięte może wywołać

Bardziej szczegółowo

Magnetyczny rezonans jądrowy

Magnetyczny rezonans jądrowy Magnetyczny rezonans jądrowy Widmo NMR wykres absorpcji promieniowania magnetycznego od jego częstości Częstość pola wyraża się w częściach na milion (ppm) częstości pola magnetycznego pochłanianego przez

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI

SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI Obszar widma elektromagnetycznego ( od ok. 14000 do 200cm-1 ) między obszarem widzialnym a mikrofalowym nazywamy podczerwienią (IR). W określeniu struktury związków organicznych

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA BIOCHEMICZNE

OBLICZENIA BIOCHEMICZNE OBLICZENIA BIOCHEMICZNE Praca w laboratorium biochemicznym wymaga umiejętności obliczania stężeń i rozcieńczeń odczynników stosowanych do doświadczeń. W podstawowym kursie biochemii nie ma czasu na przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Skręcenie wektora polaryzacji w ośrodku optycznie czynnym

Skręcenie wektora polaryzacji w ośrodku optycznie czynnym WFiIS PRACOWNIA FIZYCZNA I i II Imię i nazwisko: 1.. TEMAT: ROK GRUPA ZESPÓŁ NR ĆWICZENIA ata wykonania: ata oddania: Zwrot do poprawy: ata oddania: ata zliczenia: OCENA Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej 1) Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 2) Roztwory (zadania rachunkowe zbiór zadań Pazdro

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 3 LUMINOFORY ORAZ ZJAWISKA WYGASZANIA LUMINESCENCJI

ĆWICZENIE 3 LUMINOFORY ORAZ ZJAWISKA WYGASZANIA LUMINESCENCJI Laboratorium specjalizacyjne Chemia sądowa ĆWICZENIE 3 LUMINOFORY ORAZ ZJAWISKA WYGASZANIA LUMINESCENCJI Zagadnienia: Podział luminoforów: fluorofory oraz fosfory Luminofory organiczne i nieorganiczne

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA ATOMOWA I MOLEKULARNA

SPEKTROSKOPIA ATOMOWA I MOLEKULARNA SPEKTROSKOPIA ATOMOWA I MOLEKULARNA Ćwiczenie 2 : Reakcje wymiany ligandów w kompleksach jonów Co(II) Charakterystyka widma elektronowego Promieniowanie elektromagnetyczne jest falą i strumieniem fotonów,

Bardziej szczegółowo

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach 1 STECHIOMETRIA INTERPRETACJA ILOŚCIOWA ZJAWISK CHEMICZNYCH relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

Bardziej szczegółowo

OPTYKA. Leszek Błaszkieiwcz

OPTYKA. Leszek Błaszkieiwcz OPTYKA Leszek Błaszkieiwcz Ojcem optyki jest Witelon (1230-1314) Zjawisko odbicia fal promień odbity normalna promień padający Leszek Błaszkieiwcz Rys. Zjawisko załamania fal normalna promień padający

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni

Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni z Efekt Ramana (1922, CV Raman) I, ν próbka y Chandra Shekhara Venketa Raman x I 0, ν 0 Monochromatyczne promieniowanie o częstości ν 0 ulega rozproszeniu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 4. Określenie aktywności katalitycznej enzymu. Wprowadzenie do metod analitycznych. 1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Laboratorium 4. Określenie aktywności katalitycznej enzymu. Wprowadzenie do metod analitycznych. 1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA Laboratorium 4 Określenie aktywności katalitycznej enzymu. Wprowadzenie do metod analitycznych. Prowadzący: dr inż. Karolina Labus 1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA Enzymy to wielkocząsteczkowe, w większości białkowe,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia I stopień Sylabus modułu: : Moduł A związany ze specjalnością (0310-CH-S1-025) Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Analiza leków

Bardziej szczegółowo

Zakresy promieniowania. Światło o widzialne. długość fali, λ. podczerwień. ultrafiolet. Wektor pola elektrycznego. Wektor pola magnetycznego TV AM/FM

Zakresy promieniowania. Światło o widzialne. długość fali, λ. podczerwień. ultrafiolet. Wektor pola elektrycznego. Wektor pola magnetycznego TV AM/FM Światło o widzialne Zakresy promieniowania ultrafiolet podczerwień Wektor pola elektrycznego Wektor pola magnetycznego TV AM/FM długość fali, λ Podział fal elektromagnetycznych Promieniowanie X Fale wolnozmiennesieci

Bardziej szczegółowo

Dobór warunków dla poprawnego pomiaru widm emisji i wydajności kwantowych emisji

Dobór warunków dla poprawnego pomiaru widm emisji i wydajności kwantowych emisji Dobór warunków dla poprawnego pomiaru widm emisji i wydajności kwantowych emisji Badania emisyjne są niezwykle cennym źródłem danych o właściwościach cząsteczek i kompleksów (różnego rodzaju), które one

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej

Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej Wprowadzenie: Większość lądowych organizmów kręgowych część jonów amonowych NH + 4, produktu rozpadu białek, wykorzystuje w biosyntezie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Biofizyki

Laboratorium Podstaw Biofizyki CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zbadanie procesu adsorpcji barwnika z roztworu oraz wyznaczenie równania izotermy Freundlicha. ZAKRES WYMAGANYCH WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI: widmo absorpcyjne, prawo Lamberta-Beera,

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE ODLEGŁOŚCI KRYTYCZNEJ POMIĘDZY CZĄSTECZKAMI DONORA I AKCEPTORA W PROCESIE REZONANSOWEGO PRZENIESIENIA ENERGII (FRET)

WYZNACZANIE ODLEGŁOŚCI KRYTYCZNEJ POMIĘDZY CZĄSTECZKAMI DONORA I AKCEPTORA W PROCESIE REZONANSOWEGO PRZENIESIENIA ENERGII (FRET) Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE ODLEGŁOŚCI KRYTYCZNEJ POMIĘDZY CZĄSTECZKAMI DONORA I AKCEPTORA W PROCESIE REZONANSOWEGO PRZENIESIENIA ENERGII (FRET) Zagadnienia: procesy dezaktywacji stanów elektronowo wzbudzonych

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Wyznaczanie stałej szybkości i rzędu reakcji metodą graficzną. opiekun mgr K.

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Wyznaczanie stałej szybkości i rzędu reakcji metodą graficzną. opiekun mgr K. Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego Wyznaczanie stałej szybkości i rzędu reakcji metodą graficzną opiekun mgr K. Łudzik ćwiczenie nr 27 Zakres zagadnień obowiązujących do ćwiczenia 1. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Robert Zakrzewski Wydział Chemii UŁ

Robert Zakrzewski Wydział Chemii UŁ Robert Zakrzewski Wydział Chemii UŁ http://pl.wikipedia.org/wiki/%c5%bbelazo Informacje ogólne Informacje ogólne Nazwa Symbol śelazo (łac. Ferrum) Fe Liczba atomowa 26 Grupa 8 Okres 4 Blok d Masa atomowa

Bardziej szczegółowo