Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Adriana Kamińskiego Drgania molekuł metoda opisu i jej zastosowanie do badań wybranych układów molekularnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Adriana Kamińskiego Drgania molekuł metoda opisu i jej zastosowanie do badań wybranych układów molekularnych"

Transkrypt

1 Dr. hab. n. fiz. Jacek J. Fisz, prof. UMK Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika Tel Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Adriana Kamińskiego Drgania molekuł metoda opisu i jej zastosowanie do badań wybranych układów molekularnych Rozprawa doktorska stanowi bardzo interesujące podsumowanie i wnosi autorski dobrze udokumentowany wkład mgr Kamińskiego do zagadnienia molekularnej spektroskopii wibracyjnej. Rozprawę charakteryzuje bardzo przyjazne przedstawienie istotnych zagadnień drgań molekularnych, z demonstracją szeregu przykładów punktowych grup symetrii wraz z szeregiem specjalistycznych obliczeń numerycznych, czyniąc ją wyśmienitym materiałem dla każdego, kto pragnie zapoznać się z tą dziedziną fizyki bez ryzyka szybkiego zniechęcenia się do niej. Praca doktorska jest bardzo obszerna, jednak nie zawiera żadnych zbędnych elementów. Jest ona przykładem rozprawy napisanej przez autora o wyjątkowym emocjonalnym zaangażowaniu. Praca jest napisana w sposób wyjątkowo dojrzały, z wyraźnie emanującą troską Autora o zachowanie przejrzystości i dostępności jej treści. Mgr Kamiński dyskutuje wszystkie te aspekty teorii grup, które są niezbędne do prawidłowego zrozumienia istoty spektroskopii wibracyjnej, od jej aspektów teoretycznych, przez wybrane problemy numeryczne, aż do realiów ściśle doświadczalnych.

2 Forma rozprawy, jej organizacja w sensie kolejności dyskutowanych problemów oraz zachowanie wyraźnej konsekwencji merytorycznej dyskutowanych zagadnień jest dla mnie czymś wysoce pozytywnie zaskakującym, biorąc pod uwagę to, że mgr Kamiński nie jest pracownikiem naukowym ani nie był słuchaczem stacjonarnych studiów doktoranckich. Czytałem rozprawę kilka razy i muszę przyznać, że bardzo bym chciał, aby wszystkie inne rozprawy doktorskie cechowały się takim zaangażowaniem w jej opracowaniu i emanowały taką fascynacją naukową, jak właśnie recenzowana przeze mnie rozprawa doktorska mgr Adriana Kamińskiego. Praca składa się z dwóch części i dotyczy zagadnień związanych z drganiami cząsteczek różnych układów molekularnych, z ich opisem geometryczno algebraicznym oraz z analizą intensywności kolizyjnieindukowanego rozpraszania Ramana układu niektórych cząsteczek liniowych. W części pierwszej autor przedstawia niespotykane wcześniej w literaturze reprezentacje wielu grup punktowych, które są przedstawiane w postaci figur lub ich zespołów. Transformacje tych figur dają możliwość znalezienia charakterów reprezentacji nieprzywiedlnych wszystkich typów symetrii rozpatrywanej grupy punktowej. Ponieważ symetria cząsteczki przy analizie drgań odgrywa bardzo istotną rolę, wizualizacja przekształceń poprzez operacje symetrii wydaje się być korzystna z punktu widzenia dydaktycznego. Autor opracował szereg symulacji komputerowych transformacji figur oraz drgań cząsteczek, które są dostępne na jego stronach Internetowych. Towarzyszą im programy komputerowe obliczające rodzaj i ilość drgań, a także moment dipolowy cząsteczki i jego zmianę w trakcie drgań. Podnosi to znacznie atrakcyjność i efektywność metody przedstawionej w pracy. Do otrzymania odpowiedniej formy figur reprezentacji zostały użyte operatory rzutu w postaci występującej w teorii grup oraz odpowiednio zinterpretowany do potrzeb zastosowanej metody sens symboli i indeksów drgań o danej

3 symetrii. Poprzez działanie operatorami rzutowymi na orbitale atomowe cząsteczki Autor otrzymał odpowiednio zsymetryzowane orbitale molekularne, które posłużyły do konstrukcji figur i przypisania im odpowiednich znaków. Z kolei geometryczna (w odniesieniu do figur) interpretacja indeksów symetrii drgań pozwoliła na właściwy, zgodny z danym typem symetrii podział figur oraz tworzenie ich zespołów. Przypisanie wynikom transformacji odpowiednich liczb jest kompatybilne z macierzowymi operatorami przekształceń przez operacje symetrii badanych molekuł. Metoda tworzenia geometrycznych reprezentacji oraz w oparciu o nie znajdowania charakterów reprezentacji nieprzywiedlnych służy w dalszej części pracy do obliczeń ilościowych i jakościowych. Została tam obliczona ilość i rodzaj drgań aktywnych w widmie Ramana dla C 8 H 8 (tetrametylocyklobutan), a także ilość i rodzaj drgań aktywnych w IR dla niektórych innych cząsteczek. Autor przedstawia również obliczenia w oparciu o wcześniej znalezione orbitale symetrii energii poziomów energetycznych, w odniesieniu do wszystkich typów symetrii danej grupy dla cząsteczek karbocyklicznych grup D 3h, D 4h, D 6h. W części drugiej pracy przebadany został wpływ kolizyjnie-indukowanej polaryzowalności na intensywność izotropowego rozpraszania Ramana dla cząsteczek N 2 i CO 2 w fazie ciekłej. Wyprowadzono analitycznie wyrażenia opisujące natężenie integralne kolizyjnie-indukowanych skrzydeł izotropowej części światła rejlejowsko rozproszonego przez ciecze. Wykorzystując wyniki symulacji komputerowych dwójkowej funkcji rozkładu analityczne wyniki zastosowano do obliczeń numerycznych integralnego natężenia światła ramanowsko rozproszonego przez ciekłe CO 2 i N 2. Przedyskutowano także natężenie światła ramanowsko rozproszonego dla modelu, gdy molekuły są skorelowane radialnie i nie są skorelowane kątowo, przypadek ten nazywany jest w literaturze S modelem.

4 Autor pokazał, że korelacje kątowo-radialne znacząco wpływają na integralną intensywność skrzydłowych części spektrum. Dla dwóch ciał wkłady są znaczące i ujemne, a dla trzech są dodatnie o mniejszej wartości. Rozprawa doktorska, z jednej strony ma charakter czegoś w rodzaju studium zagadnień teorii grup w odniesieniu do problemu oscylacji molekularnych, ale z drugiej strony, w sposób bardzo wyraźny demonstruje wkład własny autora do szeregu dyskutowanych zagadnień. Jest ona zatem rozprawą doktorską o szczególnej wartości. Na uwagę zasługują publikacje autora związane z pracą doktorską. Trzy artykuły zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach (wydawnictwach) anglojęzycznych. Szereg kolejnych w czasopismach krajowych. Poniżej znajduje się lista publikacji: T.Bancewicz, A.Kamiński, The intensity of collision induced wings of isotropic Raman scattering, J. Mol.Liquids, 124, 21 24, (2009) T.Bancewicz, A.Kamiński, The geometrical model for obtaining the D 3h group s characters of irreducible representation and symmetry types, Chem.Education J, Vol. 12, No 1, (2009) T.Bancewicz, A.Kamiński, The visual derivation of characters for irreducible representations of D 6h group, Chem.Education J, Vol. 13, No 2, (2010) A.Kamiński, Drgania normalne cząsteczek i ich oscylacyjna aktywność, Moja Fizyka, 16, (2007) A.Kamiński, Symetria cząsteczki a aktywność widmowa jej drgań, Fizyka w Szkole, 2, 8 15, (2008)

5 A.Kamiński, Rozpraszanie Ramana. Drgania i widmo rozpraszania dla cząsteczek o strukturze czworokątnej typu tetrametylocyklobutanu, Fizyka w Szkole, (2009) A. Kamiński, Spektroskopia Ramana drgania i widmo rozpraszania, Moja Fizyka, 22, (2009) W rozprawie napotkałem kilka drobnych potknięć. Biorąc jednak pod uwagę obszerność rozprawy oraz wielość problemów w niej dyskutowanych, uznałem je za mało istotne. W moim najgłębszym przekonaniu przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska spełnia wszystkie formalne oczekiwania. Charakteryzuje się wartościami świadczącymi o właściwych kwalifikacjach naukowych mgr Adriana Kamińskiego i demonstruje Jego wyśmienite umiejętności w dydaktycznej prezentacji skomplikowanych zagadnień fizycznych. W tym wszystkim należy jeszcze podkreślić ewidentną fascynację nauką, która emanuje w rozprawie doktorskiej. Praca doktorska spełnia także wszelkie oczekiwania w sensie dorobku naukowego Autora rozprawy. Zwracam się z uprzejmą prośbą do Rady Wydziału o dopuszczenie rozprawy doktorskiej mgr Adriana Kamińskiego do obrony publicznej. Jacek Fisz

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Katedra Informatyki Stosowanej Krzysztof Wierzchowski nr albumu: 244683 Praca magisterska na kierunku Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 marca 2014r.

Poznań, dnia 3 marca 2014r. prof. dr hab. inż. Jan ŻUREK Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania ul. Piotrowo 3; 60-965 POZNAŃ zam. ul. Wiedeńska 20; 60-683 POZNAŃ Poznań, dnia 3 marca 2014r. RECENZJA

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ listopad 2012 ROK LXVIII Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część I. Podstawy teoretyczne spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA Katarzyna Sikora Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych Promotor rozprawy:

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

! #! % #& ( )%( )!+,,,.#

! #! % #& ( )%( )!+,,,.# ! # % & ( (% # ) +, ). /+ 0 1 2 +3 45! #! % #& ( )%( )!+,,,.# 6 1! / 0 STRESZCZENIE Zjawisko złożoności można rozumieć jako istnienie nietrywialnych własności makroskopowej struktury układu lub jego aktywności,

Bardziej szczegółowo

Analiza wielofraktalnej struktury czasów międzytransakcyjnych za pomocą modelu błądzenia przypadkowego w czasie. Andrzej Kasprzak

Analiza wielofraktalnej struktury czasów międzytransakcyjnych za pomocą modelu błądzenia przypadkowego w czasie. Andrzej Kasprzak Analiza wielofraktalnej struktury czasów międzytransakcyjnych za pomocą modelu błądzenia przypadkowego w czasie ciągłym Andrzej Kasprzak Praca doktorska wykonana w ramach Studiów Doktoranckich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania. Piotr Szczypka

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania. Piotr Szczypka Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Piotr Szczypka Sposoby zarządzania organizacjami sportowymi na przykładzie klubów tenisowych Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem: Dr hab. prof. UW Beaty

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

PORADNIK PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH PORADNIK PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH - 1 - SPIS TREŚCI 1. IDENTYFIKACJA PRAC KWALIFIKACYJNYCH 1.1. Istota prac kwalifikacyjnych... 1.2. Rodzaje prac kwalifikacyjnych.. 2. PODSTAWY DOCIEKAŃ BADAWCZYCH I METODY

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI NAWIKUS INNOWACYJNA METODA MONITORINGU KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI NAWIKUS INNOWACYJNA METODA MONITORINGU KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 17 DO OPISU PRODUKTU FINALNEGO EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI NAWIKUS INNOWACYJNA METODA MONITORINGU KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH Kraków,

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Piotr Maciej Wojciechowski

Piotr Maciej Wojciechowski Piotr Maciej Wojciechowski Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013. Copyright by Piotr Wojciechowski, Wrocław 2013 ISBN 978-83-938096-0-8 Słowo wstępne Praca przedstawia wybór zagadnień

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ Patrycja Grzeszczak Reakcja cienkiej warstwy palladu na proces tworzenia i rozkładu wodorku obserwacje w rozdzielczości nanometrycznej metodą mikroskopii

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach Zdaniem uznanych specjalistów ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP. Jak analizować potrzeby szkoleniowe w firmie? Razem z Wami, specjalistami z zakresu bhp, opracowaniem

Bardziej szczegółowo

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca licencjacka Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Zygmunt Zawadzki Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Rynki

Bardziej szczegółowo

Wpływ promocji na kształtowanie zachowań rynkowych konsumentów produktów mleczarskich

Wpływ promocji na kształtowanie zachowań rynkowych konsumentów produktów mleczarskich Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Joanna Chudzian Wpływ promocji na kształtowanie zachowań rynkowych konsumentów produktów mleczarskich Autoreferat rozprawy doktorskiej Praca

Bardziej szczegółowo

BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH

BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY ANETA DRABEK BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH PRACA DOKTORSKA NAPISANA POD KIERUNKIEM PROF. DR HAB. IRENY MARSZAKOWEJ-SZAJKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Internet jako nowe dobro wspólne

Internet jako nowe dobro wspólne Internet jako nowe dobro wspólne W serii ukazały się: Yochai Benkler, Bogactwo sieci Jak kapitał społeczny zmienia rynki i wolność Don Tapscott, Anthony D. Williams, Wikinomia O globalnej współpracy, która

Bardziej szczegółowo

Metody formułowania strategii rozwoju gmin w Polsce

Metody formułowania strategii rozwoju gmin w Polsce Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu im. Oskara Langego Wydział Zarządzania i Informatyki Instytut Zarządzania Finansami Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa mgr Andrzej Węgrzyn Metody formułowania

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

dr Wiesław Gonciarski

dr Wiesław Gonciarski dr Wiesław Gonciarski Almamer Szkoła Wyższa Wydział Ekonomiczny Warszawa, ul. Wolska 43 www.makeyourown.pl Warszawa 2014 Uwagi wstępne 1. Niniejsza prezentacja ma na celu przedstawić podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo