metody spektroskopowe w praktyce,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "metody spektroskopowe w praktyce,"

Transkrypt

1 Metody Uniwersytet Marii SklodowskiejCurie w Lublinie Wydzial Chemii Nauka i przemysl metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i mozliwosci 'Nauka i Przemysl Ogólnopolskie Sympozjum Spektroskopowe w Praktyci., Nowe Wyzwania i Mozliwosci l^ które odbedzie sie w dniach 810 czerwca 2011 roku w Lublinie ' Praca zbiorowa pod redakcja Prof. drhab. Zbigniewa Hubickiego

2 dzialanie Nauka i przemysl metody spektroskopowe, nowe wyzwania i mozliwosci Spis tresci R.S. Dybczynski 12 Neutronowa analiza aktywacyjna i jej zastosowania R. Michalski, A. Lyko 26 Zastosowania metod spektroskopowych w chromatografii jonowej P. Konieczka, G. Bajger, J. Namiesnik 37 Oznaczanie sladowych ilosci rteci calkowitej w paliwach z wykorzystaniem techniki CVAAS opracowanie procedury analitycznej R. Dobrowolski, J. Dobrzynska, M. Barczak, M. Otto 40 Wykorzystanie adsorbentów hybrydowych do wzbogacania pierwiastków sladowych dalszego ich oznaczania metodami spektrometrii atomowej M. Marzec, R. Dobrowolski 51 Analiza frakcjonowana wybranych pierwiastków sladowych z próbek odpadu przemyslowego z zastosowaniem pomiarów absorpcji atomowej R. Dobrowolski, J. Dobrzynska, A. Mróz, S. Skupinski, M. Otto 55 Wzbogacanie zlota z roztworów wodnych z wykorzystaniem jonitu Dowex 1X8 M. Otto, R. Dobrowolski, J. Dobrzynska 59 Zastosowanie atomowej spektrometrii absorpcyjnej do oznaczania kobaltu po wstepnym wzbogaceniu na weglu aktywnym E. Mendyk, Z. Komosa, W. SofinskaChmiel, Z. Strzelczyk 63 Identyfikacja bursztynów baltyckich metoda FTIRATR H. Grajek, E. Mendyk, Z. Witkiewicz 74 Spektroskopowa charakterystyka budowy strukturalnej grafityzowanych sadz: Carbopack B i Carbograph 5TD I. Malinowska 78 Zastosowanie metody TLC w analizach biochemicznych I. M. Choma 89 Metody spektroskopowe, jako metody potwierdzajace dla testów aktywnosci biologicznej W. Bak, I. Choma, I. Malinowska, B. MajerDziedzic 96 Badanie skladników biologicznie czynnych zawartych w srodku farmaceutycznym UKRAIN metoda TLCUV i TLCDB A. Gierak, A. Skorupa, E. Grabowska, I. Lazarska 100 Wykorzystanie chromatografii cienkowarstwowej w analizie substancji biologicznie aktywnych E.M. Grzelak, N.B. Czapczynska, B. MajerDziedzic, I.M. Choma, A.L. 109 Dawidowicz Wykorzystanie wybranych metod spektroskopowych do oceny aktywnosci antybakteryjnej olejków eterycznych E.M. Grzelak, R. PerezBurgos, D. Barrón, J. Barbosa 113 Zastosowanie chromatografii cieczowej sprzezonej z tandemowym spektrometrem mas (LCESITRIPLE 0.MS/MS) do badania pozostalosci siedmiu antybiotyków cefalosporynowych w próbkach miesa G. Moiteni, B. Marczewska 116 Analiza proteomu wybranych próbek win I. Kiszkiel, B. Starczewska, E. Prusaczyk 125 Analiza famotydyny i ranitydyny w próbkach wodnych K. Banka, A. Chlopas, G. Buszewicz, R. Madro 129 Amfetamina w fenyloetyloaminie nielegalnego pochodzenia celowe czy nieudana synteza? J. Wisniewska, M. Bledowski 133 Oksydacyjna degradacja trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych z zastosowaniem zielonych utleniaczy 5

3 Nauka i przemysl metody spektroskopowe, nowe wyzwania i mozliwosci J. Wisniewska, P. Rzesnicki 137 Kinetyka i mechanizm oksydacyjnej degradacji fenotiazyn jonami manganu(lll) w roztworach wodnych B. Brycki, S. Wosicki, I. Kowalczyk 141 Badania spektroskopowe podwójnych surfaktantów alkiloaminowych B. Brycki, A. Szulc, M. Drgas 145 Surfaktanty glucitylowe B. Brycki, P. Materna, I. Kowalczyk 149 Surfaktanty kationowoniejonowe G. Bartkowiak, E. Wyrzykiewicz, G. Schroeder 153 Analiza spektralna nowych ntioorotylo podstawionych hydrazonów aldehydów aromatycznych A.K. Przybyl, B. Wyrzykiewicz 157 Analiza NMR enancjomerów (+) i ()sparteiny A. Lukowiak, R. Tadaszak, S. Lis, L. Golonka, S. Patela, M. Jasiorski 161 Charakterystyka i mozliwosci zastosowania swiatlowodowych warstw otrzymanych metoda zolzel na ceramice LTCC B. Jasiewicz 165 Nowe benzylowe pochodne bischinoiizydyny A. Drzewiecka, A. E. Koziol, S. B. JimenezPulido 168 Struktura kompleksów miedzi(ll) i cynku(ll) z pochodnymi benzofuranu M. Chmielewska, M. Kalinowska, M. KowczykSadowy, W. Lewandowski 171 Badania spektroskopowe FTIR i teoretyczne (B3LYP/6311++G**) kwasu ferulowego i jego soli sodowej M. KowczykSadowy, R. Swislocka, W. Lewandowski 177 Spektroskopowe badania kwasu 2hydroksycynamonowego M.Kalinowska 184 Zastosowanie metod spektroskopowych w analizie QSAR J. Skibicki, Z. Jonca, M. Kalinowska, R. Swislocka, J. Piekut, W. 191 Lewandowski, H. Lewandowska Ocena wlasciwosci fizykochemicznych soków z jablek odmiany Gold Milenium R. Swislocka 198 Badania fizykochemiczne (spektroskopowe: FTIR, FTRaman, NMR i teoretyczne) kwasu mkumarowego B. Prus, R. Swislocka, M. Kalinowska, J. Piekut, W. Lewandowski 206 Spektroskopowe metody oceny wlasciwosci przeciwutleniajacych. Wlasciwosci prozdrowotne zwiazków fenolowych K. Wójciuk, H. Lewandowska, W. Lewandowski 214 Zastosowanie radiolizy impulsowej oraz metod spektroskopowych w badaniach wlasciwosci antyutleniajacych polifenoli wystepujacych w zywnosci R. Swislocka, J. Piekut, W. Lewandowski 223 Oddzialywanie na bakterie szczepu E. coli wybranych pochodnych kwasu benzoesowego. Zaleznosc miedzy struktura molekularna a aktywnoscia biologiczna J. Piekut, R. Swislocka 232 Zawartosc zwiazków fenolowych w produktach pszczelich A. Pekal, P. Drózdz, M. Biesaga, K. Pyrzynska 239 Zdolnosci antytleniajace ekstraktów herbat owocowych A. Olszanowski, K. Wieszczycka, A. Parus, M. Krupa 243 Zastosowanie oksymów pirydynowych w ekstrakcji jonów niektórych metali A. BorowiakResterna 254 Zastosowanie metod spektroskopowych w badaniach wlasciwosci ekstrakcyjnych hydrofobowych pirydynokarboksyamidów M. Hryniewicka, B. Starczewska, E. Reszka 264 Wykorzystanie nowych technik ekstrakcyjnych do wydzielania wybranych statyn z roztworów wodnych i ich analiza spektroskopowa 6

4 molibdeniano(vi)wolframianów(vi) techniki Nauka i przemysl metody spektroskopowe, nowe wyzwania i mozliwosci I. Kiszkiel, B. Starczewska, E. Prusaczyk 268 Analiza famotydyny i ranitydyny w próbkach wodnych K. Helios, A. Lukowiak, D. Michalska 272 Zastosowania mikroskopii ramanowskiej D. M. Kaminski, A. Matwijczuk, A.A. Hoser, A. Niewiadomy, K. Wozniak, M. Gagos Charakterystyka chlorku 2metyloamino5(2,4dihydroksybenzeno)1,3,4 tiadiazolu A. Skrzypek, J. Matysiak 282 Spektroskopia w podczerwieni stosowane do identyfikacji zwiazków organicznych J. Matysiak, U. Glaszcz, A. Skrzypek, A. Niewiadomy 293 Wykorzystanie metod spektroskopowych w analizie produktów nukleofilowj addycji do grupy karbonylowej E. Filipek 297 Synteza i badania spektroskopowe nowych faz krystalizujacych w ukladzie V20s M0O3SD2O4 M. Kondracka, K. Merzweiler 306 i Okreslanie geometrii koordynacyjnych polimerów molibdenianowych przy pomocy spektroskopii w podczerwieni E. Tomaszewicz, G. Dabrowska 310 Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w badaniach nowych molibdenianów(vi) kadmu i metali ziem rzadkich M. Konkol, M. Kondracka, T.P. Spaniol, J. Okuda 317 Badania struktury kompleksów alkilowych i ligandami bisfenolowymi za pomoca spektroskopii IMMR R.Lyszczek wodorkowych metali ziem rzadkich z Charakterystyka spektroskopowa i termiczna kompleksów lantanowców(lll) z kwasem 2,6naftalenodikarboksylowym R. Lyszczek, A. GladyszPlaska, M. Majdan, Z. Rzaczynska 327 Badania spektroskopowe i termiczne dinikotynianów miedzi(ll) otrzymanych technika mikrofalowa M. MakarskaBialokoz, A. Lipke, U. 331 SalajKosla Zjawisko stezeniowego wygaszania fluorescencji w chemii porfiryn M. MakarskaBialokoz, A. Lipke, A. GladyszPlaska 334 Wplyw kofeiny na wlasciwosci fotochemiczne ukladów porfirynowych A. Lipke, M. MakarskaBialokoz, M. Majdan 337 Procesy fotochemiczne zachodzace w matrycach krzemionkowych dotowanych chlorofilem A. Lipke, M. MakarskaBialokoz, M. Majdan 340 Charakterystyka spektralna naturalnych i syntetycznych zwiazków chlorofilowych R. Czeczko 344 Metody identyfikacji mykotoksyn w zywnosci R. Czeczko 355 Zastosowanie metod spektroskopowych do oznaczania zwiazków polifenolowych w zywnosci M. Smolik, M. Turkowska 363 Metody spektroskopowe w badaniach nad efektywnoscia ekstrakcyjnego rozdzielania tantalu od niobu M. Smolik, A. JakóbikKolon, T. Korolewicz, L. Siepietowski, Z. Hubicki 367 Oznaczanie sladowych ilosci pierwiastków w solach cyrkonu metoda ICPAES i ICPMS 323 7

5 Nauka i przemysl metody spektroskopowe, nowe wyzwania i mozliwosci M. Smolik, J. Trojanowska, M. Kucharzewski 371 Badania nad oznaczaniem Be, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Cd, Pb i Bi w niektórych materialach biologicznych, metodami ICPAES i ICPMS A. JakóbikKolon, M. Smolik, Z. Hubicki 375 Separacja hafnu i cyrkonu na chelatujacych zywicach jonowymiennych Diphonix i Diphosil L. Siepietowski, M. Smolik, A. JakóbikKolon 379 Badania spektrofotometryczne roztworów wodnych soli cyrkonu(iv) i hafnu(iv) w aspekcie ich jonowymiennego rozdzielania na chelatujacej zywicy Diphonix A. JakóbikKolon, M. Skwira, J. Ciba 383 Ocena wplywu dodatku mineralu zelazonosnego na wzrost roslin na przykladzie fasoli (Mung bean) z wykorzystaniem technik ICPAES i ICP MS J. Ostrowski, J. Maj, A. Skiba, B. Górecka 387 Oznaczanie pierwistków w roztworach mocznika metoda ICPOES z zastosowaniem róznych typów rozpylaczy J. Maj, J. Ostrowski, A. Skiba, B. Górecka 391 Badanie zawartosci rteci w nawozach mineralnych metoda CVAAS M. StochajYamani 394 Najnowsze technologie i postepy w zastosowaniach spektrometrii ICPMS K. Hoffmann, R. Kaniewska, M. HuculakMaczka 401 Zastosowanie spektrofotometrii UVVlS do badan substancji humusowych zawartych w weglach brunatnych M. HuculakMaczka 405 Mozliwosc wykorzystania widm absorpcji w zakresie UVVIS do oceny kwasów huminowych otrzymanych z wegla brunatnego K. Hoffmann, E. Grek, J. Skut, M. HuculakMaczka, J. Hoffmann 410 Wplyw warunków mineralizacji na wyniki analizy spektrofotometrycznej P2O5 w fosforytach K. Hoffmann, A. Malik, M. HuculakMaczka, J. Hoffmann 415 Wykorzystanie spektrofotometrycznej metody oznaczenia zelaza w analizie surowców fosforowych E. Rój, A. Dobrzynskalnger, K. Grzeda, R. Janczak, D. Kostrzewa, U. 419 Skorek, R. Kowalski, K. Kozlowski, L. Weglarz Izomeryzacja ekstraktów chmielowych zastosowanie metod spektroskopowych w analizie izoakwasów A. Dobrzynskalnger, E. Rój, K. Grzeda, R. Janczak, D. Kostrzewa 425 Spektrofotometryczne oznaczanie barwy olejów pozyskiwanych technika ekstrakcji nadkrytycznej M. Arczewska, E. Rój, A. Dobrzynskalnger, K. Grzeda, M. Gagos 429 Spektroskopowe badania organizacji molekularnej ksantohumolu w srodowisku wodnym i rozpuszczalnikach organicznych G. Czernel, M. Gagos 434 Mikrokalorymetryczne i spektroskopowe badania kompleksów antybiotyku amfoterycyny B z jonami Cu2+ M. Arczewska, M. Gagos 439 Mikrokalorymetryczne i spektroskopowe badania kompleksów amfoterycyny B z jonami Na+i K+ A. Sokól, J. Karpinska 445 Wykorzystanie metod chemometrycznych: PCA i MCRALS w badaniu procesów fotodegradacji wybranych leków w wodach rzecznych E. Regulska, J. Karpinska 450 Zastosowanie nanokompozytu FeC6o/Ti02 jako potencjalnego fotokatalizatora B. Czech 455 Zastosowanie fotokatalitycznych wlasciwosci TIO2 W. Skierucha, A. Wilczek 464 Spektroskopia dielektryczna w agrofizyce 8

6 synteza Nauka i przemysl metody spektroskopowe, nowe wyzwania i mozliwosci A. Wilczek, W. Skierucha 468 Pomiar wilgotnosci gleby przy uzyciu technik spektroskopii dielektrycznej M. Chyc, A. Lodyga, P. Tynski, M. Koziol, D. MindaData 475 Zastosowanie metod spektroskopowych do identyfikacji gatunków drewna i produktów jego degradacji B. Podkoscielna, B. Gawdzik, A. Bartnicki, J. OsypiukTomasik, W. 477 Majewski Nowe monomery (met)akrylowe i spektralna analiza struktury M. Maciejewska, J. OsypiukTomasik, W. Majewski, J. Nowak 481 Synteza i modyfikacja akrylowych wypelnien polimerowych B. Tarasiuk, J. OsypiukTomasik 485 Wykorzystanie spektroskopii w w podczerwieni badaniu kinetyki reakcji syntezy uretanometakrylanów J. OsypiukTomasik, M. Grochowicz, M. Maciejewska, B. Podkoscielna, L. 489 Szajnecki, B. Tarasiuk, M. Osypiuk Identyfikacja wybranych substancji oraz porównanie wlasciwosci rozdzielczych kolumn do HPLC M. Grochowicz, J. OsypiukTomasik, L. Szajnecki, B. Gawdzik 493 Zastosowanie spektroskopii ramanowskiej i IR w charakterystyce porowatych mikrosfer kopolimerowych M. Blachnio, A. DeryloMarczewska, B. Tarasiuk, A.W. Marczewski 497 Badanie procesu adsorpcji herbicydów fenoksyoctowych na mikroporowatych weglach aktywnych A. DeryloMarczewska, A.W. Marczewski, A. Slota 501 Badania kinetyki sorpcji wybranych zwiazków aromatycznych na materialach weglowych A. W. Marczewski 505 Pomiar kinetyki adsorpcji z roztworów wodnych poprzez cykliczna rejestracje widm UV/VIS i metoda ich analizy D. Sternik, A. DeryloMarczewska, M. Majdan, V.V. Gun'ko 509 Wplyw metody modyfikacji na geometrie fraktalna wybranych glin S. Mackowski, L. Bujak, N. Czechowski, M.K. Schmidt, R. Litvin, D. 513 Piatkowski, P. Nyga, T.H.P. Brotosudarmo Spektroskopia optyczna nanostruktur hybrydowych B. Krajnik, D. Piatkowski, S. Mackowski, M. Gagos, E. Tomaszewska, J. 521 Grobelny Mikroskopia konfokalna SIL I. JacukowiczSobala, E. KociolekBalawejder 525 Metody spektroskopowe w badaniach struktury polimerów hybrydowych zawierajacych tlenki zelaza D. Ocinski, E. KociolekBalawejder 529 Oznaczanie wodnych roztworów As(lll) i As(V) metoda spektrofotometryczna B. Kubica, M. Stobinski, S. Skiba, J. Golas, W. Reczynski, K. Szarlowicz, P. 533 Fleischer, R. Misiak, W. Kwiatek Zastosowanie gamma spektrometrii do oznaczania aktywnosci sztucznego izotopu 137Cs oraz absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) i analizy fluorescencyjnej (PIXE) do okreslenia stezenia niektórych metali ciezkich w próbkach gleby pobranych z obszaru calych Tatr K. Szarlowicz, R. Misiak, B. Kubica 540 Etapy procesu analitycznego w pomiarach alfa i gamma spektrometrycznych K. Pyrzynska Uklady przeplywowe do zatezania jonów metali w metodach spektroskopowych K. Tyszczuk Oznaczanie sladowych stezen uranu, molibdenu i wolframu róznymi metodami analitycznymi

7 amonu Nauka i przemysl metody spektroskopowe, nowe wyzwania i mozliwosci C. Wardak 558 Wlasciwosci jonoforowe zwiazków azowych o charakterze kwasowymzastosowanie spektrofotometrii do badania membran elektrod jonoselektywnych C. Wardak 568 Spektrofotometryczne oznaczanie cynku z zastosowaniem membran polime rowych zawierajacych immobilizowany 2(2'hydroksynaftylazo1')1,3,4tiadiazol P. Rusek, Z. Hubicki, G. Wójcik, E. Zieba 572 Zastosowanie metod SEM i TEM do badania procesu sorpcji jonów Cu(ll), Zn(ll), i Ni(ll), Pb(ll) na naturalnych sorbentach nieorganicznych W. CwiklaBundyra 576 Badanie materialów mikroporowatych metoda spektroskopii IR na przykladzie kontaktu CuHeu A. GladyszPlaska, M. Majdan, E. Zieba 580 Badanie adsorpcji fenolu na glinach w obecnosci jonów fosforanowych(v) lub chromianowych(vi) A. GladyszPlaska, M. Majdan, M. MakarskaBialokoz 584 Luminescencja jonów U(VI) w zeolitach D. Olszewska 588 Wykorzystanie metody fotoelektronowej spektroskopii rentgenowskiej do badania sorpcji ditlenku siarki na modyfikowanych montmorillonitach J. Jachula, Z. Hubicki, D. Kolodynska, M. Geca 592 Badania spektroskopowe procesu sorpcji kompleksów metali ciezkich z MGDA na zasadowym jonicie Amberjet 4400 J. Jachula, Z. Hubicki, D. Kolodynska, M. Geca 596 Zastosowanie metod spektroskopowych w badaniach sorpcji jonów metali ciezkich w obecnosci MGDA na anionitach polistyrenowych R. Wnetrzak, D. Kolodynska, Z. Hubicki, W. Kwapinski, J.J. Leahy, M.H.B. 600 Hayes Badania wlasciwosci sorpcyjnych biowegla jako w procesie usuwania jonów metali ciezkich W. Lipianin, D. Kolodynska, M. Geca, J. Jachula, Z. Hubicki 604 Badania spektroskopowe chitozanu modyfikowanego Disolvine GL38 w procesie usuwania jonów metali ciezkich S. Punda, D. Kolodynska, M. Geca, J. Jachula, Z. Hubicki 608 Porównanie wlasciwosci sorpcyjnych jonitów Fiban X1 i Lewatit TP 208 w w stosunku do sorpcji kompleksów metali ciezkich z IDS M. Kowalczyk, D. Kolodynska, M. Geca, J. Jachula, Z. Hubicki 612 EDDS jako czynniki kompleksujacy w usuwaniu jonów metali ciezkich na anionitach A. Siedliska, D. Kolodynska, M. Geca, J. Jachula, Z. Hubicki 616 Mocno zasadowe anionity w sorocji kompleksów metali ciekch z IDS i EDDS I. Dzyr, D. Kolodynska, M. Geca, J. Jachula, Z. Hubicki, B. Kubica 620 Zastosowanie jonitów opartych na tlenkach zelaza w procesie usuwania jonów metali ciezkich M. Greluk, Z. Hubicki, A. Wolowicz, M. Wawrzkiewicz 624 Zastosowanie metod spektroskopowych w badaniach procesu sorpcji Cl. Acid Orange 10 na anionicie Amberlit IRA900 M. Greluk, Z. Hubicki, A. Wolowicz, M. Wawrzkiewicz 628 Badania procesu sorpcji barwników reaktywnycha na anionicie mocno zasadowym E. Grzadka 632 Czynniki wplywajace na wielkosc adsorpcji karboksymetylocelulozy na powierzchni tlenku manganu(iv) E. Skwarek, W. Janusz 636 Wplw obecnosci jonów Sr(ll) i Co(ll) na parametry podwójnej warstwy elektrycznej na granicy faz hydroxoapatyt/naci04 10

8 Nauka i przemysl metody spektroskopowi;, nowe wyzwania i mozliwosci E. Skwarek 640 Wplw obecnosci jonów Cd(ll) i kwasu cytrynowego na potencjal dzeta na granicy faz nanoai203/naci M. Wawrzkiewicz 644 Charakterystyka sorbentów róznego typu ze szczególnym uwzglednieniem wymieniaczy jonowych w procesie oczyszczania scieków barwnych M. Wawrzkiewicz, Z. Hubicki, M. Greluk, A. Wolowicz 649 Lewatit MonoPlus MP 64 jako efektywny sorbent w procesie oczyszczania scieków barwnych M. Wisniewska, S. Chibowski, T. Urban, E. Grzadka 652 Badania stabilnosci suspensji tlenku glinu(lll) w obecnosci poliakryloamidu z wykorzystaniem metody spektrofotometrycznej A. Wolowicz, Z. Hubicki, M. Greluk, M. Wawrzkiewicz 656 Adsorpcja jonów Pd(ll) na wybranych jonitach róznego typu badania spektroskopowe i kinetyczne A. Wolowicz, Z. Hubicki, M. Greluk, M. Wawrzkiewicz 660 Zastosowanie metod spektroskopowych w badaniu powinowactwa jonitu Amberlit IRA478 do jonów Pd(ll) G. Wójcik, Z. Hubicki 664 Badania procesu sorpcji jonów arsenianowych(v) i fosforanowych(v) na sorbentach impregnowanych G. Wójcik, Z. Hubicki 668 Badania procesu sorpcji jonów platyny(iv), palladu(ll) i rodu(lll) z roztworów wieloskladnikowych G. Wójcik, Z. Hubicki, M. Górska 671 Badania procesu sorpcji jonów zlota(lll), platyny (IV) i palladu(ll) z roztworów chlorkowych na sorbencie polimerowym Purolit MN 202 impregnowanym Cyanexem 272 oraz Cyanexem 301 G. Wójcik, Z. Hubicki, M. Górska 675 Badania procesu sorpcji jonów zlota(lll) z roztworów chlorkowych na adsorbencie weglowym Lewatit AF 5 Z. Hubicki, M. Wawrzkiewicz, A. Wolowicz, M. Greluk 678 Zastosowanie anionitu makroporowatego do usuwania czerni helaktynowej 5 E. Pawelec, E. Siwiec 682 Identyfikacja zmiany skladu warstwy wierzchniej sladu tarcia z zastosowaniem mikrospektrofotometrii w podczerwieni M. Kusmierz, S. PasiecznaPatkowska, B. Stasinska 686 Badanie zachowania katalizatorów Fe/ferieryt w reakcji utleniania metanu ML Kulik, W. RzodkiewicZ, L Gluba, J. Zuk, A.P. Kobzev, A. Smolarz, P. 690 Wiczolek, P. Stanicki Zastosowanie pochodnych ulamkowych w badaniach wlasnosci optycznych pólprzewodników D. Moszynski 698 Badania materialów proszkowych metoda XPS E. Zieba, Z. Hubicki Badanie wlasciwosci sorpcyjnych perlitu metoda SEMEDX na przykladzie 702 sorpcji jonów Sr(ll) 11

metody spektroskopowe w praktyce

metody spektroskopowe w praktyce Uniwersytet Marii CurieSklodowskiej w Lublinie Wydzial Chemii Nauka i przemysl metody spektroskopowe w praktyce pod redakcja Praca zbiorowa Prof. drhab. Zbigniewa Hubickiego Lublin, 1820.06.2008 teoria

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 5 maja 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT PODSTAW

Bardziej szczegółowo

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

PLATYNOWCE ZASTOSOWANIE I METODY OZNACZANIA. Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Krystyny Pyrzyńskiej. Opracowanie monograficzne pod redakcją

PLATYNOWCE ZASTOSOWANIE I METODY OZNACZANIA. Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Krystyny Pyrzyńskiej. Opracowanie monograficzne pod redakcją PLATYNOWCE ZASTOSOWANIE I METODY OZNACZANIA Opracowanie monograficzne pod redakcją Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Krystyny Pyrzyńskiej Warszawa 2012 Monika Asztemborska Ewa Bulska Ewelina Chajduk Instytut

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Zbigniew Hubicki, prof. dr hab. Maria Cieślak-Golonka

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Zbigniew Hubicki, prof. dr hab. Maria Cieślak-Golonka Sekcja S01 Chemia Nieorganiczna i Koordynacyjna Opiekun sekcji: prof. dr hab. Zbigniew Hubicki Miejsce obrad: Sala M, Mała Chemia Poniedziałek, 19.09.2011 Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Zbigniew Hubicki,

Bardziej szczegółowo

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Ćwiczenie 1 Zastosowanie statystyki do oceny metod ilościowych Błąd gruby, systematyczny, przypadkowy, dokładność, precyzja, przedział

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody analizy pierwiastków

Nowoczesne metody analizy pierwiastków Nowoczesne metody analizy pierwiastków Techniki analityczne Chromatograficzne Spektroskopowe Chromatografia jonowa Emisyjne Absorpcyjne Fluoroscencyjne Spektroskopia mas FAES ICP-AES AAS EDAX ICP-MS Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Chemia kryminalistyczna

Chemia kryminalistyczna Chemia kryminalistyczna Wykład 2 Metody fizykochemiczne 21.10.2014 Pytania i pomiary wykrycie obecności substancji wykazanie braku substancji identyfikacja substancji określenie stężenia substancji określenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 21 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE ADSORBENTÓW NATURALNYCH

HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE ADSORBENTÓW NATURALNYCH Uniwersytet Mikołaja Kopernika Monografie Wydziału Chemii MYROSLAV SPRYNSKYY HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE ADSORBENTÓW NATURALNYCH (KLINOPTYLOLIT, MORDENIT, DIATOMIT, TALK,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1525

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1525 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1525 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 27 maja 2016 r. AB 1525 Nazwa i adres UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Program Wydziałowej Konferencji Sprawozdawczej w dniach lutego 2016r. 22 lutego 2016 r.

Program Wydziałowej Konferencji Sprawozdawczej w dniach lutego 2016r. 22 lutego 2016 r. Wydział Chemii UMCS Program Wydziałowej Konferencji Sprawozdawczej w dniach 22-23 lutego 2016r. 9 00 9 10 Otwarcie 22 lutego 2016 r. Sesja I Przewodniczący prof. dr hab. Janusz Ryczkowski 9 10-9 30 Instrumentalne

Bardziej szczegółowo

Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych)

Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych) Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych) Metody instrumentalne podział ze względu na uzyskane informację. 1. Analiza struktury; XRD (dyfrakcja

Bardziej szczegółowo

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok WF (kierunek farmacja)

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok WF (kierunek farmacja) Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok WF (kierunek farmacja) Ćwiczenie 1 Zastosowanie statystyki do oceny metod ilościowych Rodzaje błędów w analizie chemicznej, walidacja procedur

Bardziej szczegółowo

2.1. Charakterystyka badanego sorbentu oraz ekstrahentów

2.1. Charakterystyka badanego sorbentu oraz ekstrahentów BADANIA PROCESU SORPCJI JONÓW ZŁOTA(III), PLATYNY(IV) I PALLADU(II) Z ROZTWORÓW CHLORKOWYCH ORAZ MIESZANINY JONÓW NA SORBENCIE DOWEX OPTIPORE L493 IMPREGNOWANYM CYANEXEM 31 Grzegorz Wójcik, Zbigniew Hubicki,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 25 lutego 2016 r. Nazwa i adres AB 336 Kod

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera)

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) specjalności: Analityka środowiskowa i żywności Chemia metali w biologii i środowisku Chemia związków organicznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 4 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres AB 336 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 10 grudnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017 Semestr 1M L.p. Przedmiot 1. Biochemia 60 30 E 30 Z 5 2. Chemia jądrowa 60 30 E 30 Z 5 Blok przedmiotów 3. kierunkowych

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowe techniki membranowe (część 2)

Ciśnieniowe techniki membranowe (część 2) Wykład 5 Ciśnieniowe techniki membranowe (część 2) Opracowała dr Elżbieta Megiel Nanofiltracja (ang. Nanofiltration) NF GMM 200 Da rozmiar molekuły 1 nm, TMM 5 30 atm Membrany jonoselektywne Stopień zatrzymywania:

Bardziej szczegółowo

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 5, 4 dodr. Warszawa, 2015.

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 5, 4 dodr. Warszawa, 2015. Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 5, 4 dodr. Warszawa, 2015 Spis treści Przedmowa 11 1. Wprowadzenie 13 1.1. Krótka historia chromatografii

Bardziej szczegółowo

PROFIL ANALITYKA CHEMICZNA

PROFIL ANALITYKA CHEMICZNA PROFIL ANALITYKA CHEMICZNA W ramach profilu Analityka chemiczna istnieją dwa panele specjalizacyjne: Analityka środowiskowa i Chemia sądowa. Specjalizacja obejmuje zasadniczo ostatnie dwa lata studiów

Bardziej szczegółowo

NOWE PRZEPŁYWOWE METODY OZNACZANIA PLATYNOWCÓW WYKORZYSTUJĄCE BIOSORPCJĘ I ZJAWISKO CHEMILUMINESCENCJI (streszczenie)

NOWE PRZEPŁYWOWE METODY OZNACZANIA PLATYNOWCÓW WYKORZYSTUJĄCE BIOSORPCJĘ I ZJAWISKO CHEMILUMINESCENCJI (streszczenie) UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY NOWE PRZEPŁYWOWE METODY OZNACZANIA PLATYNOWCÓW WYKORZYSTUJĄCE BIOSORPCJĘ I ZJAWISKO CHEMILUMINESCENCJI (streszczenie) Julita Malejko Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ZJAWISKA CHEMILUMINESCENCJI DO OZNACZANIA POLIFENOLI W UKŁADACH PRZEPŁYWOWYCH

WYKORZYSTANIE ZJAWISKA CHEMILUMINESCENCJI DO OZNACZANIA POLIFENOLI W UKŁADACH PRZEPŁYWOWYCH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY Edyta Monika Nalewajko-Sieliwoniuk WYKORZYSTANIE ZJAWISKA CHEMILUMINESCENCJI DO OZNACZANIA POLIFENOLI W UKŁADACH PRZEPŁYWOWYCH (streszczenie) Praca

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II Ćwiczenie 1 Przygotowanie próbek do oznaczania ilościowego analitów metodami wzorca wewnętrznego, dodatku wzorca i krzywej kalibracyjnej 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Analiza instrumentalna

Analiza instrumentalna Analiza instrumentalna 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH I DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI WYKAZ CZYNNOŚCI Cena netto (PLN) Analiza kwasu siarkowego Przygotowanie próby, rejestracja, uśrednianie, wyrównanie temperatury 9,00 Oznaczenie zawartości

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950. wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382Warszawa,ul. Szczotkarska42

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950. wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382Warszawa,ul. Szczotkarska42 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382Warszawaul. Szczotkarska42 Wydanie nr 2 Data wydania: 16 grudnia 2009 r. PC POLSKIECENTRUM AKREOYTACJI

Bardziej szczegółowo

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Dyrekcja Instytutu Dyrektor Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej prof. dr. hab. inż. Jacek Rynkowski e-mail: jacek.rynkowski@p.lodz.pl tel. 42 631-31-31, 631-31-17

Bardziej szczegółowo

IDstoria i zadania stacji chemiczno-rolniczvch w Polsce 13 podejmowanych przez rzad decyzji dotyczacych wielkosci produkcji nawozów oraz ich dystrybucji.. W latach szescdziesiatych, obok badan zakwaszenia

Bardziej szczegółowo

Zakład Chemii Środowiska. Panel specjalizacyjny: Chemia Środowiska

Zakład Chemii Środowiska. Panel specjalizacyjny: Chemia Środowiska Zakład Chemii Środowiska Panel specjalizacyjny: Chemia Środowiska Rola chemii w badaniach i ochronie środowiska środowisko zdegradowane http://wikimapia.org środowisko zrewitalizowane analityka opis stanu

Bardziej szczegółowo

XIV Ogólnopolskie Sympozjum. Zastosowanie metod spektroskopowych w badaniu materiałów i związków chemicznych. 27-29 maj 2010 r.

XIV Ogólnopolskie Sympozjum. Zastosowanie metod spektroskopowych w badaniu materiałów i związków chemicznych. 27-29 maj 2010 r. XIV Ogólnopolskie Sympozjum Zastosowanie metod spektroskopowych w badaniu materiałów i związków chemicznych 27-29 maj 2010 r. Pozna Organizatorzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 8 lipca 2014 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 10 października 2013 r. Nazwa i adres OBR SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Sorpcja jonów metali ciężkich w obecności kwasu metyloglicynodioctowego (MGDA) na mocno zasadowych anionitach Amberlite IRA 402 i Amberlite IRA 900

Sorpcja jonów metali ciężkich w obecności kwasu metyloglicynodioctowego (MGDA) na mocno zasadowych anionitach Amberlite IRA 402 i Amberlite IRA 900 Sorpcja jonów metali ciężkich w obecności kwasu metyloglicynodioctowego (MGDA) na mocno zasadowych anionitach Amberlite IRA 402 i Amberlite IRA 900 Justyna Jachuła Zbigniew Hubicki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH

POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH WSTĘP Spełnianie wymagań jakościowych stawianych przed producentami leków jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta.

Bardziej szczegółowo

Przyczyny stosowania technik wzbogacania i rozdziału danego analitu

Przyczyny stosowania technik wzbogacania i rozdziału danego analitu Techniki zagęszczania analitu w spektrometrii atomowej w aspekcie walidacji procedury analitycznej Ryszard Dobrowolski UIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ CHEMII ZAKŁAD CHEMII AALITYCZEJ I AALIZY

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości

Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości W dniach 4 6 czerwca 2013 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS Zagadnienia teoretyczne. Spektrofotometria jest techniką instrumentalną, w której do celów analitycznych wykorzystuje się przejścia energetyczne zachodzące

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 646 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Efekty interferencyjne w atomowej spektrometrii absorpcyjnej

Efekty interferencyjne w atomowej spektrometrii absorpcyjnej Uniwersytet w Białymstoku Wydział Biologiczno-Chemiczny Efekty interferencyjne w atomowej spektrometrii absorpcyjnej Beata Godlewska-Żyłkiewicz Elżbieta Zambrzycka Ślesin 26-28.IX.2014 Jak oznaczyć zawartość

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH 1/11 I DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI WYKAZ CZYNNOŚCI Cena netto (PLN) Analiza kwasu siarkowego Przygotowanie próby, rejestracja, uśrednianie, wyrównanie temperatury 9,00 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej dr inż. Cezary Możeński prof. nadzw. Projekty PO RPW Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU W PLANOWANIU I REALIZACJI ANALIZ CHEMICZNYCH

KRYTERIA WYBORU W PLANOWANIU I REALIZACJI ANALIZ CHEMICZNYCH KRYTERIA WYBORU W PLANOWANIU I REALIZACJI ANALIZ CHEMICZNYCH ANALTYKA OBEJMUJE WIELE ASPEKTÓW BADANIA MATERII. PRAWIDŁOWO POSTAWIONE ZADANIE ANALITYCZNE WSKAZUJE ZAKRES POŻĄDANEJ INFORMACJI, KTÓREJ SŁUŻY

Bardziej szczegółowo

Analityka przemysłowa i środowiskowa. Nowoczesne techniki analityczne. Analityka środowiskowa. Analityka radiochemiczna

Analityka przemysłowa i środowiskowa. Nowoczesne techniki analityczne. Analityka środowiskowa. Analityka radiochemiczna Analityka przemysłowa i środowiskowa Nowoczesne techniki analityczne 1. Wyjaśnić ideę pomiarów amperometrycznych. 2. Funkcje elektrolitu podstawowego i elektrody odniesienia w woltamperometrii. 3. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia I stopień Sylabus modułu: : Moduł A związany ze specjalnością (0310-CH-S1-025) Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Analiza leków

Bardziej szczegółowo

Ewa Puszczało. Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Ewa Puszczało. Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Ewa Puszczało Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Substancje powierzchniowo czynne (SPC) to związki chemiczne, których cząsteczki są zbudowane z 2 elementów o przeciwnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. PONIEDZIAŁEK 19 września 2016 r ROZPOCZĘCIE WYKŁAD. inż. Janusz Kurleto

PROGRAM. PONIEDZIAŁEK 19 września 2016 r ROZPOCZĘCIE WYKŁAD. inż. Janusz Kurleto PROGRAM PONIEDZIAŁEK 19 września 2016 r. 11.00 11.15 ROZPOCZĘCIE 11.15 12.00 WYKŁAD Instruktaż ogólny z zakresu BHP dla osób uczestniczących w szkoleniach prowadzonych przez IES inż. Janusz Kurleto 12.00

Bardziej szczegółowo

Jonizacja plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP)

Jonizacja plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP) Jonizacja plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP) Inductively Coupled Plasma Ionization Opracowane z wykorzystaniem materiałów dr Katarzyny Pawlak z Wydziału Chemicznego PW Schemat spektrometru ICP MS Rozpylacz

Bardziej szczegółowo

Białystok, 8 września 2014 r. Prof. dr hab. Anatol Kojło Uniwersytet w Białymstoku Instytut Chemii 15-399 Białystok ul. Hurtowa 1 RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR ANNY JULII PĘKAL pt. WPŁYW DOBORU PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania 22 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 14 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1050 AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Atomowa spektrometria absorpcyjna i emisyjna

Atomowa spektrometria absorpcyjna i emisyjna Nowoczesne techniki analityczne w analizie żywności Zajęcia laboratoryjne Atomowa spektrometria absorpcyjna i emisyjna Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest oznaczenie zawartości sodu, potasu i magnezu w

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 marca 2016 r. Nazwa i adres: AB 888 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 ( dotyczy zamówienia badań )

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 ( dotyczy zamówienia badań ) Zdrochem Sp. z o.o. Warszawa, 27 stycznia 2014 r. tel. +48 223900990, 609 019 283 fax. +48 223507490 info@zdrochem.pl www.zdrochem.pl I. ZAMAWIAJĄCY Zdrochem Sp. z o.o. NIP: 7010333468 REGON: 145983792

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r. Dz.U.10.137.924 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. 2), 3) w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r.) Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, II stopień, I rok Sylabus modułu: LABORATORIUM SPECJALIZACYJNE A Kod modułu: 0310-CH-S2-006 Nazwa wariantu modułu: Specjalizacja

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (INŻYNIERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (INŻYNIERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (INŻYNIERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Strona 1 z 37 Sposoby rozbijania emulsji Oczyszczanie ścieków jest istotnym elementem

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY Instrukcja przygotowana w Pracowni Dydaktyki Chemii Zakładu Fizykochemii Roztworów. 1. Zanieczyszczenie wody. Polska nie należy do krajów posiadających znaczne

Bardziej szczegółowo

PROFIL ANALITYKA CHEMICZNA

PROFIL ANALITYKA CHEMICZNA PROFIL ANALITYKA CHEMICZNA W ramach profilu Analityka chemiczna istnieją dwa panele specjalizacyjne: Analityka środowiskowa i Chemia sądowa. Specjalizacja obejmuje zasadniczo ostatnie dwa lata studiów

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz. Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz. Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa CZĘŚĆ I PRZEGLĄD METOD SPEKTRALNYCH Program wykładów Wprowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Chemia studia stacjonarne II stopnia - Specjalizacja nauczycielska

Chemia studia stacjonarne II stopnia - Specjalizacja nauczycielska Chemia II stopnia - Specjalizacja nauczycielska Tematy prac dyplomowych i magisterskich na rok 2014/2015 Nazwisko, imię dr Misztal Renata Synteza i badanie strukturalne tlenków zawierających jony litu

Bardziej szczegółowo

Bezinwazyjne badania specjacji

Bezinwazyjne badania specjacji Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Bezinwazyjne badania specjacji prof. dr hab. Ewa Bulska rok akademicki 214 / 215 Przykład I Korozja atramentowa atramenty żelazowo-galusowe w zabytkach rękopiśmiennych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHEMII KOSMETYKÓW

WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHEMII KOSMETYKÓW EWELINA SIERADZKA HALINA MILNEROWICZ WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHEMII KOSMETYKÓW dla studentów kosmetologii Akademia W ychowania Fizycznego we Wrocławiu EWELINA SIERADZKA HALINA MILNEROWICZ WYBRANE ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

I. KATALITYCZNE PROCESY CHEMICZNE...

I. KATALITYCZNE PROCESY CHEMICZNE... SPIS TRECI I. KATALITYCZNE PROCESY CHEMICZNE... 9 1. KONWERSJA METANU Z PAR WODN... 9 1.1. Cz teoretyczna... 9 1.1.1. Równowaga reakcji konwersji metanu... 9 1.1.2. Skład gazu w stanie równowagi...10 1.1.3.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 215

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 215 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 215 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 10 lutego 2016 r. Nazwa i adres AB 215 Kod

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (woda, ścieki) 1 Woda, ścieki ph potencjometryczna PN-EN ISO 10523:2012 RF1, RF2 A (JK-2,JS-2) PN-EN ISO 11885:2009

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (woda, ścieki) 1 Woda, ścieki ph potencjometryczna PN-EN ISO 10523:2012 RF1, RF2 A (JK-2,JS-2) PN-EN ISO 11885:2009 WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (woda, ) Badany obiekt Oznaczany składnik lub parametr badawcza Sposób wykonania (nr instrukcji operacyjnej, nr normy itp.) Wymaganie prawne (informacja o metodzie referencyjnej)

Bardziej szczegółowo

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań Wykaz czynności Woda lub ścieki Gleby, odpady, Powietrze- imisja Powietrze- emisja

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań Wykaz czynności Woda lub ścieki Gleby, odpady, Powietrze- imisja Powietrze- emisja Lp 1 Pobór próbek wody powierzchniowej i ścieków do badań fiz-chem i biologicznych 2 Pobór w okresie 24 godzin próbek ścieków do badań fiz-chem 3 Pobór próbek wody powierzchniowej do badań fitobentosu

Bardziej szczegółowo

Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej. z zastosowaniem dwóch elektrod pracujących

Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej. z zastosowaniem dwóch elektrod pracujących UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii Tytuł/stopień imię i nazwisko opiekuna Prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski Prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski prof. prof. prof. Dr hab. Jolanta

Bardziej szczegółowo

Przenośne spektrometry Ramana

Przenośne spektrometry Ramana Przenośne spektrometry Ramana Spektroskopia Ramana Spektroskopia Ramana jest nieniszczącą metodą, służącą do identyfikacji substancji chemicznych m.in. narkotyków, substancji wybuchowych, leków, minerałów,

Bardziej szczegółowo

CHEMIA ŚRODOWISKA - laboratorium ĆWICZENIE 6. OZNACZANIE ŚLADOWYCH ILOŚCI FENOLU W WODACH POWIERZCHNIOWYCH

CHEMIA ŚRODOWISKA - laboratorium ĆWICZENIE 6. OZNACZANIE ŚLADOWYCH ILOŚCI FENOLU W WODACH POWIERZCHNIOWYCH CHEMIA ŚRODOWISKA - laboratorium ĆWICZENIE 6. OZNACZANIE ŚLADOWYCH ILOŚCI FENOLU W WODACH POWIERZCHNIOWYCH Głównymi chemicznymi zanieczyszczeniami wód są detergenty, pestycydy (fosforoorganiczne, polichlorowęglowodorowe),

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 20 stycznia 2016 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 177

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 177 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 177 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 02-699 Warszawa ul. Kłobucka 23 A wejście B Wydanie nr 4 Data wydania: 15 lipca 2005 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. 2), 3) w sprawie komunalnych osadów ściekowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oferta usługowa Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-

Oferta usługowa Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo- Oferta usługowa Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica Oferta usługowa Wydziału stanowi odzwierciedlenie obszarów badawczych poszczególnych Katedr

Bardziej szczegółowo

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika Koszty i wykaz badań wykonywanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Stawka podstawowa wynosi 40,41 zł. 2. Wyliczenie kosztów usługi następuje w sposób następujący: koszt usługi

Bardziej szczegółowo

Substancje radioaktywne w środowisku lądowym

Substancje radioaktywne w środowisku lądowym KRAKÓW 2007 Substancje radioaktywne w środowisku lądowym Andrzej Komosa Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów UMCS Lublin Radioizotopy w środowisku Radioizotopy pierwotne, istniejące od chwili powstania

Bardziej szczegółowo

Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie -

Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie - Chromatografia cieczowa jako technika analityki, przygotowania próbek, wsadów do rozdzielania, technika otrzymywania grup i czystych substancji Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii aparatura

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 Spis treści III. Wstęp... 9 III. Zasady porządkowe w pracowni technologicznej... 10 1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 III. Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

BADANIA SZYBKOŚCI DEGRADACJI WYBRANYCH LEKÓW W UKŁADACH MODELOWYCH I W PRÓBKACH WÓD RZECZNYCH (streszczenie)

BADANIA SZYBKOŚCI DEGRADACJI WYBRANYCH LEKÓW W UKŁADACH MODELOWYCH I W PRÓBKACH WÓD RZECZNYCH (streszczenie) UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ BIOLOGICZNO - CHEMICZNY BADANIA SZYBKOŚCI DEGRADACJI WYBRANYCH LEKÓW W UKŁADACH MODELOWYCH I W PRÓBKACH WÓD RZECZNYCH (streszczenie) Aneta Sokół Promotor: dr hab. Joanna

Bardziej szczegółowo

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego nr AB 550

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego nr AB 550 Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego nr AB 550 ZESPÓŁ LABORATORIÓW ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Wydanie nr 2 Imię i nazwisko Podpis Data Weryfikował Damian Adrjan 27.04.2016 Zatwierdził Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 077

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 077 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 077 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 10 grudnia 2010 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 30 czerwca 2011 r. AB 610 Nazwa i adres AQUA

Bardziej szczegółowo

FIZYKOCHEMICZNE METODY ANALIZY W CHEMII ŚRODOWISKA

FIZYKOCHEMICZNE METODY ANALIZY W CHEMII ŚRODOWISKA FIZYKOCHEMICZNE METODY ANALIZY W CHEMII ŚRODOWISKA CZĘŚĆ II ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z OCHRONY WÓD I GLEB PRACA ZBIOROWA pod redakcją Przemysława Kosobuckiego i Bogusława Buszewskiego Toruń 2016 Autorami

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW POUFNE Pieczątka szkoły 16 styczeń 2010 r. Kod ucznia Wpisuje uczeń po otrzymaniu zadań Imię Wpisać po rozkodowaniu pracy Czas pracy 90 minut Nazwisko KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHEMII BIOMEDYCZNEJ

KATEDRA CHEMII BIOMEDYCZNEJ Sylwia Rodziewicz-Motowidło KATEDRA CHEMII BIOMEDYCZNEJ Katedra Chemii Biomedycznej dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło budynek A, piętro I i parter Pracownia Chemii Medycznej dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA INSTRUMENTALNA

ANALIZA INSTRUMENTALNA ANALIZA INSTRUMENTALNA TECHNOLOGIA CHEMICZNA STUDIA NIESTACJONARNE Sala 522 ul. Piotrowo 3 Studenci podzieleni są na cztery zespoły laboratoryjne. Zjazd 5 przeznaczony jest na ewentualne poprawy! Możliwe

Bardziej szczegółowo

POTENCJOMETRIA KONDUKTOMETRIA

POTENCJOMETRIA KONDUKTOMETRIA POTENCJOMETRIA 1. Zasada oznaczenia potencjometrycznego. 2. Pojęcie elektrody. 3. Ogniwa galwaniczne i ich podział (ogniwa chemiczne i stężeniowe). 4. Siła elektromotoryczna ogniwa. 5. Zasada i sposoby

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ochrony Środowiska

Laboratorium Ochrony Środowiska ALWERNIA S. A. ul. K. Olszewskiego 25 32-566 Alwernia OFERTA LABORATORIUM Nasze laboratorium funkcjonuje w ramach firmy Alwernia S.A. Jesteśmy dostawcą usług badawczych w zakresie pomiarów czynników szkodliwych

Bardziej szczegółowo

Mleko i produkty mleczne. Metoda akredytowana/ nieakredytowana akredytowana

Mleko i produkty mleczne. Metoda akredytowana/ nieakredytowana akredytowana Mleko i produkty mleczne Badane obiekty / Grupa obiektów Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe Obecność Salmonella w określonej masie/objętości produktu Obecność Listeria monocytogenes w określonej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 2 września 2016 r. Nazwa i adres ARQUES Sp.

Bardziej szczegółowo

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ.

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ. Załącznik nr 3 Lp. Wskaźniki jakości wody Jednostki miary METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ. Granica wykrywalności Precyzja Dokładność Referencyjne metody pomiaru % wartości wskaźników 1 2 3 4 5 6 7 1 ph -

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 15 października 2013 r. Nazwa i adres: AB

Bardziej szczegółowo

Zadanie wykonane w ramach projektu strategicznego NCBR TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ BEZPIECZNEJ ENERGETYKI JĄDROWEJ

Zadanie wykonane w ramach projektu strategicznego NCBR TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ BEZPIECZNEJ ENERGETYKI JĄDROWEJ INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ ANALIZA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH PRZY NORMALNEJ EKSPLOATACJI OBIEGÓW WODNYCH W ELEKTROWNIACH JĄDROWYCH Z PROPOZYCJAMI DZIAŁAŃ NA RZECZ PODNIESIENIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo