metody spektroskopowe w praktyce,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "metody spektroskopowe w praktyce,"

Transkrypt

1 Metody Uniwersytet Marii SklodowskiejCurie w Lublinie Wydzial Chemii Nauka i przemysl metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i mozliwosci 'Nauka i Przemysl Ogólnopolskie Sympozjum Spektroskopowe w Praktyci., Nowe Wyzwania i Mozliwosci l^ które odbedzie sie w dniach 810 czerwca 2011 roku w Lublinie ' Praca zbiorowa pod redakcja Prof. drhab. Zbigniewa Hubickiego

2 dzialanie Nauka i przemysl metody spektroskopowe, nowe wyzwania i mozliwosci Spis tresci R.S. Dybczynski 12 Neutronowa analiza aktywacyjna i jej zastosowania R. Michalski, A. Lyko 26 Zastosowania metod spektroskopowych w chromatografii jonowej P. Konieczka, G. Bajger, J. Namiesnik 37 Oznaczanie sladowych ilosci rteci calkowitej w paliwach z wykorzystaniem techniki CVAAS opracowanie procedury analitycznej R. Dobrowolski, J. Dobrzynska, M. Barczak, M. Otto 40 Wykorzystanie adsorbentów hybrydowych do wzbogacania pierwiastków sladowych dalszego ich oznaczania metodami spektrometrii atomowej M. Marzec, R. Dobrowolski 51 Analiza frakcjonowana wybranych pierwiastków sladowych z próbek odpadu przemyslowego z zastosowaniem pomiarów absorpcji atomowej R. Dobrowolski, J. Dobrzynska, A. Mróz, S. Skupinski, M. Otto 55 Wzbogacanie zlota z roztworów wodnych z wykorzystaniem jonitu Dowex 1X8 M. Otto, R. Dobrowolski, J. Dobrzynska 59 Zastosowanie atomowej spektrometrii absorpcyjnej do oznaczania kobaltu po wstepnym wzbogaceniu na weglu aktywnym E. Mendyk, Z. Komosa, W. SofinskaChmiel, Z. Strzelczyk 63 Identyfikacja bursztynów baltyckich metoda FTIRATR H. Grajek, E. Mendyk, Z. Witkiewicz 74 Spektroskopowa charakterystyka budowy strukturalnej grafityzowanych sadz: Carbopack B i Carbograph 5TD I. Malinowska 78 Zastosowanie metody TLC w analizach biochemicznych I. M. Choma 89 Metody spektroskopowe, jako metody potwierdzajace dla testów aktywnosci biologicznej W. Bak, I. Choma, I. Malinowska, B. MajerDziedzic 96 Badanie skladników biologicznie czynnych zawartych w srodku farmaceutycznym UKRAIN metoda TLCUV i TLCDB A. Gierak, A. Skorupa, E. Grabowska, I. Lazarska 100 Wykorzystanie chromatografii cienkowarstwowej w analizie substancji biologicznie aktywnych E.M. Grzelak, N.B. Czapczynska, B. MajerDziedzic, I.M. Choma, A.L. 109 Dawidowicz Wykorzystanie wybranych metod spektroskopowych do oceny aktywnosci antybakteryjnej olejków eterycznych E.M. Grzelak, R. PerezBurgos, D. Barrón, J. Barbosa 113 Zastosowanie chromatografii cieczowej sprzezonej z tandemowym spektrometrem mas (LCESITRIPLE 0.MS/MS) do badania pozostalosci siedmiu antybiotyków cefalosporynowych w próbkach miesa G. Moiteni, B. Marczewska 116 Analiza proteomu wybranych próbek win I. Kiszkiel, B. Starczewska, E. Prusaczyk 125 Analiza famotydyny i ranitydyny w próbkach wodnych K. Banka, A. Chlopas, G. Buszewicz, R. Madro 129 Amfetamina w fenyloetyloaminie nielegalnego pochodzenia celowe czy nieudana synteza? J. Wisniewska, M. Bledowski 133 Oksydacyjna degradacja trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych z zastosowaniem zielonych utleniaczy 5

3 Nauka i przemysl metody spektroskopowe, nowe wyzwania i mozliwosci J. Wisniewska, P. Rzesnicki 137 Kinetyka i mechanizm oksydacyjnej degradacji fenotiazyn jonami manganu(lll) w roztworach wodnych B. Brycki, S. Wosicki, I. Kowalczyk 141 Badania spektroskopowe podwójnych surfaktantów alkiloaminowych B. Brycki, A. Szulc, M. Drgas 145 Surfaktanty glucitylowe B. Brycki, P. Materna, I. Kowalczyk 149 Surfaktanty kationowoniejonowe G. Bartkowiak, E. Wyrzykiewicz, G. Schroeder 153 Analiza spektralna nowych ntioorotylo podstawionych hydrazonów aldehydów aromatycznych A.K. Przybyl, B. Wyrzykiewicz 157 Analiza NMR enancjomerów (+) i ()sparteiny A. Lukowiak, R. Tadaszak, S. Lis, L. Golonka, S. Patela, M. Jasiorski 161 Charakterystyka i mozliwosci zastosowania swiatlowodowych warstw otrzymanych metoda zolzel na ceramice LTCC B. Jasiewicz 165 Nowe benzylowe pochodne bischinoiizydyny A. Drzewiecka, A. E. Koziol, S. B. JimenezPulido 168 Struktura kompleksów miedzi(ll) i cynku(ll) z pochodnymi benzofuranu M. Chmielewska, M. Kalinowska, M. KowczykSadowy, W. Lewandowski 171 Badania spektroskopowe FTIR i teoretyczne (B3LYP/6311++G**) kwasu ferulowego i jego soli sodowej M. KowczykSadowy, R. Swislocka, W. Lewandowski 177 Spektroskopowe badania kwasu 2hydroksycynamonowego M.Kalinowska 184 Zastosowanie metod spektroskopowych w analizie QSAR J. Skibicki, Z. Jonca, M. Kalinowska, R. Swislocka, J. Piekut, W. 191 Lewandowski, H. Lewandowska Ocena wlasciwosci fizykochemicznych soków z jablek odmiany Gold Milenium R. Swislocka 198 Badania fizykochemiczne (spektroskopowe: FTIR, FTRaman, NMR i teoretyczne) kwasu mkumarowego B. Prus, R. Swislocka, M. Kalinowska, J. Piekut, W. Lewandowski 206 Spektroskopowe metody oceny wlasciwosci przeciwutleniajacych. Wlasciwosci prozdrowotne zwiazków fenolowych K. Wójciuk, H. Lewandowska, W. Lewandowski 214 Zastosowanie radiolizy impulsowej oraz metod spektroskopowych w badaniach wlasciwosci antyutleniajacych polifenoli wystepujacych w zywnosci R. Swislocka, J. Piekut, W. Lewandowski 223 Oddzialywanie na bakterie szczepu E. coli wybranych pochodnych kwasu benzoesowego. Zaleznosc miedzy struktura molekularna a aktywnoscia biologiczna J. Piekut, R. Swislocka 232 Zawartosc zwiazków fenolowych w produktach pszczelich A. Pekal, P. Drózdz, M. Biesaga, K. Pyrzynska 239 Zdolnosci antytleniajace ekstraktów herbat owocowych A. Olszanowski, K. Wieszczycka, A. Parus, M. Krupa 243 Zastosowanie oksymów pirydynowych w ekstrakcji jonów niektórych metali A. BorowiakResterna 254 Zastosowanie metod spektroskopowych w badaniach wlasciwosci ekstrakcyjnych hydrofobowych pirydynokarboksyamidów M. Hryniewicka, B. Starczewska, E. Reszka 264 Wykorzystanie nowych technik ekstrakcyjnych do wydzielania wybranych statyn z roztworów wodnych i ich analiza spektroskopowa 6

4 molibdeniano(vi)wolframianów(vi) techniki Nauka i przemysl metody spektroskopowe, nowe wyzwania i mozliwosci I. Kiszkiel, B. Starczewska, E. Prusaczyk 268 Analiza famotydyny i ranitydyny w próbkach wodnych K. Helios, A. Lukowiak, D. Michalska 272 Zastosowania mikroskopii ramanowskiej D. M. Kaminski, A. Matwijczuk, A.A. Hoser, A. Niewiadomy, K. Wozniak, M. Gagos Charakterystyka chlorku 2metyloamino5(2,4dihydroksybenzeno)1,3,4 tiadiazolu A. Skrzypek, J. Matysiak 282 Spektroskopia w podczerwieni stosowane do identyfikacji zwiazków organicznych J. Matysiak, U. Glaszcz, A. Skrzypek, A. Niewiadomy 293 Wykorzystanie metod spektroskopowych w analizie produktów nukleofilowj addycji do grupy karbonylowej E. Filipek 297 Synteza i badania spektroskopowe nowych faz krystalizujacych w ukladzie V20s M0O3SD2O4 M. Kondracka, K. Merzweiler 306 i Okreslanie geometrii koordynacyjnych polimerów molibdenianowych przy pomocy spektroskopii w podczerwieni E. Tomaszewicz, G. Dabrowska 310 Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w badaniach nowych molibdenianów(vi) kadmu i metali ziem rzadkich M. Konkol, M. Kondracka, T.P. Spaniol, J. Okuda 317 Badania struktury kompleksów alkilowych i ligandami bisfenolowymi za pomoca spektroskopii IMMR R.Lyszczek wodorkowych metali ziem rzadkich z Charakterystyka spektroskopowa i termiczna kompleksów lantanowców(lll) z kwasem 2,6naftalenodikarboksylowym R. Lyszczek, A. GladyszPlaska, M. Majdan, Z. Rzaczynska 327 Badania spektroskopowe i termiczne dinikotynianów miedzi(ll) otrzymanych technika mikrofalowa M. MakarskaBialokoz, A. Lipke, U. 331 SalajKosla Zjawisko stezeniowego wygaszania fluorescencji w chemii porfiryn M. MakarskaBialokoz, A. Lipke, A. GladyszPlaska 334 Wplyw kofeiny na wlasciwosci fotochemiczne ukladów porfirynowych A. Lipke, M. MakarskaBialokoz, M. Majdan 337 Procesy fotochemiczne zachodzace w matrycach krzemionkowych dotowanych chlorofilem A. Lipke, M. MakarskaBialokoz, M. Majdan 340 Charakterystyka spektralna naturalnych i syntetycznych zwiazków chlorofilowych R. Czeczko 344 Metody identyfikacji mykotoksyn w zywnosci R. Czeczko 355 Zastosowanie metod spektroskopowych do oznaczania zwiazków polifenolowych w zywnosci M. Smolik, M. Turkowska 363 Metody spektroskopowe w badaniach nad efektywnoscia ekstrakcyjnego rozdzielania tantalu od niobu M. Smolik, A. JakóbikKolon, T. Korolewicz, L. Siepietowski, Z. Hubicki 367 Oznaczanie sladowych ilosci pierwiastków w solach cyrkonu metoda ICPAES i ICPMS 323 7

5 Nauka i przemysl metody spektroskopowe, nowe wyzwania i mozliwosci M. Smolik, J. Trojanowska, M. Kucharzewski 371 Badania nad oznaczaniem Be, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Cd, Pb i Bi w niektórych materialach biologicznych, metodami ICPAES i ICPMS A. JakóbikKolon, M. Smolik, Z. Hubicki 375 Separacja hafnu i cyrkonu na chelatujacych zywicach jonowymiennych Diphonix i Diphosil L. Siepietowski, M. Smolik, A. JakóbikKolon 379 Badania spektrofotometryczne roztworów wodnych soli cyrkonu(iv) i hafnu(iv) w aspekcie ich jonowymiennego rozdzielania na chelatujacej zywicy Diphonix A. JakóbikKolon, M. Skwira, J. Ciba 383 Ocena wplywu dodatku mineralu zelazonosnego na wzrost roslin na przykladzie fasoli (Mung bean) z wykorzystaniem technik ICPAES i ICP MS J. Ostrowski, J. Maj, A. Skiba, B. Górecka 387 Oznaczanie pierwistków w roztworach mocznika metoda ICPOES z zastosowaniem róznych typów rozpylaczy J. Maj, J. Ostrowski, A. Skiba, B. Górecka 391 Badanie zawartosci rteci w nawozach mineralnych metoda CVAAS M. StochajYamani 394 Najnowsze technologie i postepy w zastosowaniach spektrometrii ICPMS K. Hoffmann, R. Kaniewska, M. HuculakMaczka 401 Zastosowanie spektrofotometrii UVVlS do badan substancji humusowych zawartych w weglach brunatnych M. HuculakMaczka 405 Mozliwosc wykorzystania widm absorpcji w zakresie UVVIS do oceny kwasów huminowych otrzymanych z wegla brunatnego K. Hoffmann, E. Grek, J. Skut, M. HuculakMaczka, J. Hoffmann 410 Wplyw warunków mineralizacji na wyniki analizy spektrofotometrycznej P2O5 w fosforytach K. Hoffmann, A. Malik, M. HuculakMaczka, J. Hoffmann 415 Wykorzystanie spektrofotometrycznej metody oznaczenia zelaza w analizie surowców fosforowych E. Rój, A. Dobrzynskalnger, K. Grzeda, R. Janczak, D. Kostrzewa, U. 419 Skorek, R. Kowalski, K. Kozlowski, L. Weglarz Izomeryzacja ekstraktów chmielowych zastosowanie metod spektroskopowych w analizie izoakwasów A. Dobrzynskalnger, E. Rój, K. Grzeda, R. Janczak, D. Kostrzewa 425 Spektrofotometryczne oznaczanie barwy olejów pozyskiwanych technika ekstrakcji nadkrytycznej M. Arczewska, E. Rój, A. Dobrzynskalnger, K. Grzeda, M. Gagos 429 Spektroskopowe badania organizacji molekularnej ksantohumolu w srodowisku wodnym i rozpuszczalnikach organicznych G. Czernel, M. Gagos 434 Mikrokalorymetryczne i spektroskopowe badania kompleksów antybiotyku amfoterycyny B z jonami Cu2+ M. Arczewska, M. Gagos 439 Mikrokalorymetryczne i spektroskopowe badania kompleksów amfoterycyny B z jonami Na+i K+ A. Sokól, J. Karpinska 445 Wykorzystanie metod chemometrycznych: PCA i MCRALS w badaniu procesów fotodegradacji wybranych leków w wodach rzecznych E. Regulska, J. Karpinska 450 Zastosowanie nanokompozytu FeC6o/Ti02 jako potencjalnego fotokatalizatora B. Czech 455 Zastosowanie fotokatalitycznych wlasciwosci TIO2 W. Skierucha, A. Wilczek 464 Spektroskopia dielektryczna w agrofizyce 8

6 synteza Nauka i przemysl metody spektroskopowe, nowe wyzwania i mozliwosci A. Wilczek, W. Skierucha 468 Pomiar wilgotnosci gleby przy uzyciu technik spektroskopii dielektrycznej M. Chyc, A. Lodyga, P. Tynski, M. Koziol, D. MindaData 475 Zastosowanie metod spektroskopowych do identyfikacji gatunków drewna i produktów jego degradacji B. Podkoscielna, B. Gawdzik, A. Bartnicki, J. OsypiukTomasik, W. 477 Majewski Nowe monomery (met)akrylowe i spektralna analiza struktury M. Maciejewska, J. OsypiukTomasik, W. Majewski, J. Nowak 481 Synteza i modyfikacja akrylowych wypelnien polimerowych B. Tarasiuk, J. OsypiukTomasik 485 Wykorzystanie spektroskopii w w podczerwieni badaniu kinetyki reakcji syntezy uretanometakrylanów J. OsypiukTomasik, M. Grochowicz, M. Maciejewska, B. Podkoscielna, L. 489 Szajnecki, B. Tarasiuk, M. Osypiuk Identyfikacja wybranych substancji oraz porównanie wlasciwosci rozdzielczych kolumn do HPLC M. Grochowicz, J. OsypiukTomasik, L. Szajnecki, B. Gawdzik 493 Zastosowanie spektroskopii ramanowskiej i IR w charakterystyce porowatych mikrosfer kopolimerowych M. Blachnio, A. DeryloMarczewska, B. Tarasiuk, A.W. Marczewski 497 Badanie procesu adsorpcji herbicydów fenoksyoctowych na mikroporowatych weglach aktywnych A. DeryloMarczewska, A.W. Marczewski, A. Slota 501 Badania kinetyki sorpcji wybranych zwiazków aromatycznych na materialach weglowych A. W. Marczewski 505 Pomiar kinetyki adsorpcji z roztworów wodnych poprzez cykliczna rejestracje widm UV/VIS i metoda ich analizy D. Sternik, A. DeryloMarczewska, M. Majdan, V.V. Gun'ko 509 Wplyw metody modyfikacji na geometrie fraktalna wybranych glin S. Mackowski, L. Bujak, N. Czechowski, M.K. Schmidt, R. Litvin, D. 513 Piatkowski, P. Nyga, T.H.P. Brotosudarmo Spektroskopia optyczna nanostruktur hybrydowych B. Krajnik, D. Piatkowski, S. Mackowski, M. Gagos, E. Tomaszewska, J. 521 Grobelny Mikroskopia konfokalna SIL I. JacukowiczSobala, E. KociolekBalawejder 525 Metody spektroskopowe w badaniach struktury polimerów hybrydowych zawierajacych tlenki zelaza D. Ocinski, E. KociolekBalawejder 529 Oznaczanie wodnych roztworów As(lll) i As(V) metoda spektrofotometryczna B. Kubica, M. Stobinski, S. Skiba, J. Golas, W. Reczynski, K. Szarlowicz, P. 533 Fleischer, R. Misiak, W. Kwiatek Zastosowanie gamma spektrometrii do oznaczania aktywnosci sztucznego izotopu 137Cs oraz absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) i analizy fluorescencyjnej (PIXE) do okreslenia stezenia niektórych metali ciezkich w próbkach gleby pobranych z obszaru calych Tatr K. Szarlowicz, R. Misiak, B. Kubica 540 Etapy procesu analitycznego w pomiarach alfa i gamma spektrometrycznych K. Pyrzynska Uklady przeplywowe do zatezania jonów metali w metodach spektroskopowych K. Tyszczuk Oznaczanie sladowych stezen uranu, molibdenu i wolframu róznymi metodami analitycznymi

7 amonu Nauka i przemysl metody spektroskopowe, nowe wyzwania i mozliwosci C. Wardak 558 Wlasciwosci jonoforowe zwiazków azowych o charakterze kwasowymzastosowanie spektrofotometrii do badania membran elektrod jonoselektywnych C. Wardak 568 Spektrofotometryczne oznaczanie cynku z zastosowaniem membran polime rowych zawierajacych immobilizowany 2(2'hydroksynaftylazo1')1,3,4tiadiazol P. Rusek, Z. Hubicki, G. Wójcik, E. Zieba 572 Zastosowanie metod SEM i TEM do badania procesu sorpcji jonów Cu(ll), Zn(ll), i Ni(ll), Pb(ll) na naturalnych sorbentach nieorganicznych W. CwiklaBundyra 576 Badanie materialów mikroporowatych metoda spektroskopii IR na przykladzie kontaktu CuHeu A. GladyszPlaska, M. Majdan, E. Zieba 580 Badanie adsorpcji fenolu na glinach w obecnosci jonów fosforanowych(v) lub chromianowych(vi) A. GladyszPlaska, M. Majdan, M. MakarskaBialokoz 584 Luminescencja jonów U(VI) w zeolitach D. Olszewska 588 Wykorzystanie metody fotoelektronowej spektroskopii rentgenowskiej do badania sorpcji ditlenku siarki na modyfikowanych montmorillonitach J. Jachula, Z. Hubicki, D. Kolodynska, M. Geca 592 Badania spektroskopowe procesu sorpcji kompleksów metali ciezkich z MGDA na zasadowym jonicie Amberjet 4400 J. Jachula, Z. Hubicki, D. Kolodynska, M. Geca 596 Zastosowanie metod spektroskopowych w badaniach sorpcji jonów metali ciezkich w obecnosci MGDA na anionitach polistyrenowych R. Wnetrzak, D. Kolodynska, Z. Hubicki, W. Kwapinski, J.J. Leahy, M.H.B. 600 Hayes Badania wlasciwosci sorpcyjnych biowegla jako w procesie usuwania jonów metali ciezkich W. Lipianin, D. Kolodynska, M. Geca, J. Jachula, Z. Hubicki 604 Badania spektroskopowe chitozanu modyfikowanego Disolvine GL38 w procesie usuwania jonów metali ciezkich S. Punda, D. Kolodynska, M. Geca, J. Jachula, Z. Hubicki 608 Porównanie wlasciwosci sorpcyjnych jonitów Fiban X1 i Lewatit TP 208 w w stosunku do sorpcji kompleksów metali ciezkich z IDS M. Kowalczyk, D. Kolodynska, M. Geca, J. Jachula, Z. Hubicki 612 EDDS jako czynniki kompleksujacy w usuwaniu jonów metali ciezkich na anionitach A. Siedliska, D. Kolodynska, M. Geca, J. Jachula, Z. Hubicki 616 Mocno zasadowe anionity w sorocji kompleksów metali ciekch z IDS i EDDS I. Dzyr, D. Kolodynska, M. Geca, J. Jachula, Z. Hubicki, B. Kubica 620 Zastosowanie jonitów opartych na tlenkach zelaza w procesie usuwania jonów metali ciezkich M. Greluk, Z. Hubicki, A. Wolowicz, M. Wawrzkiewicz 624 Zastosowanie metod spektroskopowych w badaniach procesu sorpcji Cl. Acid Orange 10 na anionicie Amberlit IRA900 M. Greluk, Z. Hubicki, A. Wolowicz, M. Wawrzkiewicz 628 Badania procesu sorpcji barwników reaktywnycha na anionicie mocno zasadowym E. Grzadka 632 Czynniki wplywajace na wielkosc adsorpcji karboksymetylocelulozy na powierzchni tlenku manganu(iv) E. Skwarek, W. Janusz 636 Wplw obecnosci jonów Sr(ll) i Co(ll) na parametry podwójnej warstwy elektrycznej na granicy faz hydroxoapatyt/naci04 10

8 Nauka i przemysl metody spektroskopowi;, nowe wyzwania i mozliwosci E. Skwarek 640 Wplw obecnosci jonów Cd(ll) i kwasu cytrynowego na potencjal dzeta na granicy faz nanoai203/naci M. Wawrzkiewicz 644 Charakterystyka sorbentów róznego typu ze szczególnym uwzglednieniem wymieniaczy jonowych w procesie oczyszczania scieków barwnych M. Wawrzkiewicz, Z. Hubicki, M. Greluk, A. Wolowicz 649 Lewatit MonoPlus MP 64 jako efektywny sorbent w procesie oczyszczania scieków barwnych M. Wisniewska, S. Chibowski, T. Urban, E. Grzadka 652 Badania stabilnosci suspensji tlenku glinu(lll) w obecnosci poliakryloamidu z wykorzystaniem metody spektrofotometrycznej A. Wolowicz, Z. Hubicki, M. Greluk, M. Wawrzkiewicz 656 Adsorpcja jonów Pd(ll) na wybranych jonitach róznego typu badania spektroskopowe i kinetyczne A. Wolowicz, Z. Hubicki, M. Greluk, M. Wawrzkiewicz 660 Zastosowanie metod spektroskopowych w badaniu powinowactwa jonitu Amberlit IRA478 do jonów Pd(ll) G. Wójcik, Z. Hubicki 664 Badania procesu sorpcji jonów arsenianowych(v) i fosforanowych(v) na sorbentach impregnowanych G. Wójcik, Z. Hubicki 668 Badania procesu sorpcji jonów platyny(iv), palladu(ll) i rodu(lll) z roztworów wieloskladnikowych G. Wójcik, Z. Hubicki, M. Górska 671 Badania procesu sorpcji jonów zlota(lll), platyny (IV) i palladu(ll) z roztworów chlorkowych na sorbencie polimerowym Purolit MN 202 impregnowanym Cyanexem 272 oraz Cyanexem 301 G. Wójcik, Z. Hubicki, M. Górska 675 Badania procesu sorpcji jonów zlota(lll) z roztworów chlorkowych na adsorbencie weglowym Lewatit AF 5 Z. Hubicki, M. Wawrzkiewicz, A. Wolowicz, M. Greluk 678 Zastosowanie anionitu makroporowatego do usuwania czerni helaktynowej 5 E. Pawelec, E. Siwiec 682 Identyfikacja zmiany skladu warstwy wierzchniej sladu tarcia z zastosowaniem mikrospektrofotometrii w podczerwieni M. Kusmierz, S. PasiecznaPatkowska, B. Stasinska 686 Badanie zachowania katalizatorów Fe/ferieryt w reakcji utleniania metanu ML Kulik, W. RzodkiewicZ, L Gluba, J. Zuk, A.P. Kobzev, A. Smolarz, P. 690 Wiczolek, P. Stanicki Zastosowanie pochodnych ulamkowych w badaniach wlasnosci optycznych pólprzewodników D. Moszynski 698 Badania materialów proszkowych metoda XPS E. Zieba, Z. Hubicki Badanie wlasciwosci sorpcyjnych perlitu metoda SEMEDX na przykladzie 702 sorpcji jonów Sr(ll) 11

51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 7-11 września 2008 OPOLE PROGRAM ZJAZDU ORGANIZATORZY: Polskie Towarzystwo Chemiczne Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego ChemSession f 10 VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików Streszczenia Warszawa, 14 maja 2010 Druk wykonano z materiałów dostarczonych przez

Bardziej szczegółowo

26 ZASTOSOWANIE JONITÓW RÓŻNEGO TYPU W PROCESIE ODZYSKU JONÓW METALI SZLACHETNYCH

26 ZASTOSOWANIE JONITÓW RÓŻNEGO TYPU W PROCESIE ODZYSKU JONÓW METALI SZLACHETNYCH MAGDALENA GRELUK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin magdalena.greluk@gmail.com Rozdział 26 ZASTOSOWANIE JONITÓW

Bardziej szczegółowo

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Komisja auk Chemicznych Polskiej Akademii auk Oddział Katowice Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Dyrekcja, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski VII SEMIARIUM AUKOWE Aktualne

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

Giełda Prac Dyplomowych

Giełda Prac Dyplomowych Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Giełda Prac Dyplomowych Studenckie Prezentacje Badawcze 6-7 czerwca 2013 materiały konferencyjne Kraków 2013

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 SPIS TREŚCI nr 1 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 2 Od redakcji Komentarze 5 Trzecia rewolucja przemysłowa / Ludwik Bednarz 10 Regulacje prawne dotyczące substancji chemicznych i ich mieszanin

Bardziej szczegółowo

3 1 MEZOPOROWATE MATERIAŁY KRZEMIONKOWE CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

3 1 MEZOPOROWATE MATERIAŁY KRZEMIONKOWE CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE MONIKA OSZUST, MARIUSZ BARCZAK, ANDRZEJ DĄBROWSKI Zakład Adsorpcji, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin monika.oszust@o2.pl Rozdział 3 1 MEZOPOROWATE

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TECHNIKI SEPARACYJNE Piotr Stepnowski Elżbieta Synak Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Beata Szafranek Zbigniew

Bardziej szczegółowo

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 ORGANIZOWANA PRZEZ WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA I RADĘ DOKTORANTÓW UEP KOMUNIKATY Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2011 Komitet Organizacyjny Sesji Sprawozdawczej

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy Ochrona środowiska 1

Polskie Normy Ochrona środowiska 1 Polskie Normy Ochrona środowiska 1 Idź do zakresu: Geotechnika, geodezja, geologia, jakość gleby OCH Ochrona przed hałasem i promieniowaniem Gospodarka odpadami POW Jakość powietrza Gospodarka wodno-ściekowa

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 2 3 Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a jeden z dwudziestu uniwersytetów w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii. Sylwia Żołądek

Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii. Sylwia Żołądek Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Sylwia Żołądek Hybrydowe materiały elektrokatalityczne zawierające nanocząstki złota stabilizowane polioksometalanami Praca doktorska wykonana w Pracowni Elektroanalizy

Bardziej szczegółowo

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody Załącznik nr 1 do uchwały Nr 14 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2008 r. Plan studiów: makrokierunek materiały współczesnych technologii Studia stacjonarne inżynierskie pierwszego stopnia Semestr I - IV plan

Bardziej szczegółowo

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Rady Nadzorczej Jednostka Pedagogiczna Nr.: 2004-D-72-pl-4 Oryg.: FR Wersja PL CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Rada Nadzorcza Szkół Europejskich

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW specjalność Biofizyka molekularna Studia pierwszego stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie atmosfery poprzez obserwację skutków zanieczyszczeń. Naturalny opad atmosferyczny (ph = 5,6) Zakwaszanie opadu

Monitorowanie atmosfery poprzez obserwację skutków zanieczyszczeń. Naturalny opad atmosferyczny (ph = 5,6) Zakwaszanie opadu Monitorowanie atmosfery poprzez obserwację skutków zanieczyszczeń Naturalny opad atmosferyczny (ph = 5,6) CO H 2 H2O H2CO3-2CO3 H HCO3 - HCO3 H CO Zakwaszanie opadu SO 2SO SO 2-3 2 H2O H2SO 3 2 O2 2SO

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie rozdziału 3

Uzupełnienie rozdziału 3 Uzupełnienie rozdziału 3 Załącznik nr 1 do WKJK WIŚiB PCz Uzupełnienie rozdziału 3 3.1. Budynki i sale dydaktyczne SALE DYDAKTYCZNE Sale wykładowe wyposażone są w nowoczesną aparaturę audiowizualną oraz

Bardziej szczegółowo

1. INSTYTUT BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII: a. ZAKŁAD BOTANIKI i FIZJOLOGII ROŚLIN 2. b. ZAKŁAD BIOCHEMII 4

1. INSTYTUT BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII: a. ZAKŁAD BOTANIKI i FIZJOLOGII ROŚLIN 2. b. ZAKŁAD BIOCHEMII 4 WYDZIAŁ OGRODNICZY 1. INSTYTUT BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII: a. ZAKŁAD BOTANIKI i FIZJOLOGII ROŚLIN 2 b. ZAKŁAD BIOCHEMII 4 c. ZAKŁAD GENETYKI, HODOWLI ROŚLIN i NASIENNICTWA 10 d. ZAKŁAD ŻYWIENIA ROŚLIN

Bardziej szczegółowo

PROCESY MEMBRANOWE W TECHNOLOGIACH JĄDROWYCH

PROCESY MEMBRANOWE W TECHNOLOGIACH JĄDROWYCH ISSN 1425-7343 Grażyna Zakrzewska-Trznadel pl0601833 RAPORTY IChTJ. SERIA A nr 1/2006 PROCESY MEMBRANOWE W TECHNOLOGIACH JĄDROWYCH INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ WARSZAWA 2006 Grażyna Zakrzewska-Trznadel

Bardziej szczegółowo

Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE

Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE Główne prace teoretyczne prowadzone były w Zakładzie NZ44 a prace eksperymentalne i teoretyczne prowadzone były w Zakładach: NZ52, NZ53, NZ54, NZ55, NZ56,

Bardziej szczegółowo

USUWANIE TWARDOŚCI WAPNIOWEJ W PROCESIE WYMIANY JONOWEJ

USUWANIE TWARDOŚCI WAPNIOWEJ W PROCESIE WYMIANY JONOWEJ USUWANIE TWARDOŚCI WAPNIOWEJ W PROCESIE WYMIANY JONOWEJ Aktualizacja 02.03.2012r. 1. Ogólna charakterystyka procesu. Jonity (wymieniacze jonowe, sorbenty jonowymienne) to wielkocząsteczkowe ciała stałe

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 127 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Pochodne pirazolowe. Wyzwanie współczesnej chemii akademickiej i przemysłowej

Pochodne pirazolowe. Wyzwanie współczesnej chemii akademickiej i przemysłowej anna PoPielarska a, c, anna Myka a, c, Beata DraBińska a, aleksandra Gruszeczka a, Joanna kruk a, rafał kurczab b a, c, *, Jacek kujawski a Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań; b Instytut

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS OZNACZANE STĘŻENA BARWNKÓW W WODZE METODĄ UV-VS. SPEKTROFOTOMETRA UV-Vis Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (ang. ultra-violet UV) i promieniowania widzialnego (ang. visible- Vis), czyli spektrofotometria

Bardziej szczegółowo

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2012/ Kraków, grudzień 2012 Raport Nr 2055/Ch Zarys metod

Bardziej szczegółowo

Spektrum nowych możliwości

Spektrum nowych możliwości Spektrum nowych możliwości aparatura akcesoria serwis w w w. m s s p e k t r u m. p l 1 2 3 4 5 6 7 1A 2A 3B 4B 5 3 A 4A 5A 6A 7A 8A B 6 B 7B 8 1 B 2B H 6 7.784 3 13.4 2 2 49.77 3 7 1 67.8.2 4 5 26 1 93.2

Bardziej szczegółowo

ANNA ROGOWSKA ROZPRAWA DOKTORSKA

ANNA ROGOWSKA ROZPRAWA DOKTORSKA ANNA ROGOWSKA ROZPRAWA DOKTORSKA ANNA ROGOWSKA ANALIZA WOLTAMPEROMETRYCZNA WYBRANYCH SUBSTANCJI LECZNICZYCH W PREPARATACH FARMACEUTYCZNYCH ROZPRAWA DOKTORSKA WYKONANA W KATEDRZE I ZAKŁADZIE CHEMII ANALITYCZNEJ

Bardziej szczegółowo