Księgarnia PWN: Jan Najbar, Andrzej Turek (red.) - Fotochemia i spektroskopia optyczna. Spis treści. Wstęp... 13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Księgarnia PWN: Jan Najbar, Andrzej Turek (red.) - Fotochemia i spektroskopia optyczna. Spis treści. Wstęp... 13"

Transkrypt

1 Księgarnia PWN: Jan Najbar, Andrzej Turek (red.) - Fotochemia i spektroskopia optyczna Wstęp CZĘŚĆ I. MOLEKULARNA SPEKTROSKOPIA OSCYLACYJNA 1. Badanie widm oscylacyjnych związków organicznych Marek Boczar, Łukasz Boda, Marek J. Wójcik 1.1. Wprowadzenie Oscylator harmoniczny Oscylacyjne przejścia optyczne Drgania normalne Zastosowanie teorii grup w badaniach spektroskopowych Zastosowanie metod kwantowomechanicznych do obliczeń geometrii i częstości drgań cząsteczek Metody ab initio Metoda perturbacyjna Møllera Plesseta Metoda funkcjonałów gęstości DFT Część doświadczalna Literatura Spektroskopia IR i Ramana wiązania wodorowego na przykładzie kwasu benzoesowego. Efekt deuterowania Marek J. Wójcik, Marek Boczar, Łukasz Boda 2.1. Wprowadzenie Charakterystyka układów z wiązaniem wodorowym Metody badania wiązań wodorowych Rentgenografia i neutronografia Spektroskopia mikrofalowa Jądrowy rezonans magnetyczny Spektroskopia UV/Vis Spektroskopia oscylacyjna Niesprężyste rozpraszanie powolnych neutronów

2 Teoria widm w podczerwieni układów z wiązaniem wodorowym Model Witkowskiego Maréchala Rezonans Fermiego Układ wielu oddziałujących wiązań wodorowych kryształy molekularne Efekt izotopowy Część doświadczalna Literatura Badanie związków oksymowych metodą fourierowskiej spektroskopii rozpraszania Ramana oraz obliczeń kwantowomechanicznych Kamilla Małek, Krzysztof Zborowski 3.1. Wprowadzenie Zjawisko rozpraszania ramanowskiego Drgania cząsteczek Obliczenia kwantowochemiczne w modelowaniu widm Ramana Opis ćwiczenia Część doświadczalna Aneks Literatura Wpływ częstości promieniowania wzbudzającego i struktury wybranych metaloporfiryn na widmo rezonansowego rozpraszania Ramana Edyta Podstawka 4.1. Wprowadzenie Aparatura pomiarowa Fluorescencja Mechanizm rezonansowego rozpraszania Ramana (RR) Stopień depolaryzacji Struktura elektronowa i wzmocnienie RR Wpływ podstawienia protonów w porfirynie na widmo RR Część doświadczalna Literatura Zastosowanie spektroskopii SERS do badań związków zawierających fosfor zaadsorbowanych na powierzchni srebra Edyta Podstawka 5.1. Wprowadzenie Mechanizm SERS Mechanizm elektromagnetyczny Mechanizm przeniesienia ładunku Systemy i substraty aktywne Adsorpcja grup fosforowych i fosfonowych na powierzchni metalicznej Część doświadczalna Literatura

3 7 CZĘŚĆ II. MOLEKULARNA SPEKTROSKOPIA ELEKTRONOWA 6. Pomiar funkcji zaniku fluorescencji metodą skorelowanego czasowo zliczania pojedynczych fotonów Robert Królicki, Bogdan Tokarczyk 6.1. Wprowadzenie Pomiary czasów życia fluorescencji Oszacowywanie czasów życia fluorescencji z pomiarów funkcji zaniku fluorescencji Rekonstrukcja widma fluorescencji Część doświadczalna Literatura Wyznaczanie wydajności kwantowej fluorescencji Piotr Kwiatkowski, Andrzej M. Turek 7.1. Wprowadzenie Prawa absorpcji Bouguera Lamberta i Lamberta Beera Prawo Bouguera Lamberta Prawo Lamberta Beera Moment przejścia. Moc oscylatora Wydajność kwantowa fluorescencji Poprawka na współczynnik załamania światła Oszacowanie wydajności kwantowej fluorescencji z pomiarów kinetycznych Korekta zmierzonego widma fluorescencji uwzględniająca zmienną czułość fotopowielacza Przesunięcie stokesowskie. Symetria zwierciadlana Lewszyna Poprawka na maksymalną reabsorpcję Część doświadczalna Literatura Wyznaczanie momentów dipolowych cząsteczek we wzbudzonym stanie elektronowym S 1 na podstawie widm absorpcyjnych i fluorescencyjnych Andrzej M. Turek, Jan Najbar 8.1. Wprowadzenie Metoda Lipperta Matagi Oszacowanie wartości kąta między wektorami momentów dipolowych Część doświadczalna Literatura Laserowa fotoliza błyskowa. Wyznaczanie wpływu tlenu na kinetykę dezaktywacji wzbudzonych cząsteczek chlorofilu Andrzej Karocki, Agnieszka Drzewiecka-Matuszek, Grażyna Stochel 9.1. Wprowadzenie Część doświadczalna Literatura

4 8 10. Wyznaczanie wydajności kwantowych procesu konwersji międzysystemowej metodą Medingera Wilkinsona Marek Mac Przejścia elektronowe w cząsteczkach organicznych Stan trypletowy Metoda Medingera Wilkinsona Proces konwersji międzysystemowej w antracenie i 9,10-dichloroantracenie Część doświadczalna Literatura Spektroskopia UV cząsteczek schłodzonych w strumieniu naddźwiękowym Przemysław Kolek, Katarzyna Pirowska, Jan Najbar Wprowadzenie Metoda naddźwiękowych wiązek molekularnych Różnice geometrii równowagowej i struktury oscylacyjnej cząsteczek pomiędzy podstawowym i wzbudzonym stanem elektronowym Część doświadczalna Literatura Femtosekundowa absorpcja przejściowa. Ultraszybki proces przeniesienia ładunku w betainie Bogdan Tokarczyk Wprowadzenie Zasada działania i budowa lasera. Generacja krótkich impulsów Laser tytanowo-szafirowy. Wzmacnianie impulsów femtosekundowych Metoda wiązki pompującej i próbkującej Ultraszybkie przeniesienie elektronu w cząsteczce betainy Część doświadczalna Literatura CZĘŚĆ III. REAKCJE FOTOCHEMICZNE 13. Aktynometryczne wyznaczenie natężenia promieniowania Jan Najbar, Andrzej M. Turek, Sebastian Leśniewski Wprowadzenie Część doświadczalna Alternatywne wykonanie ćwiczenia w układzie nitrostilben cykloheksan Literatura Badanie reakcji fotoizomeryzacji chalkonu Maria Nowakowska, Joanna Kowal, Krzysztof Szczubiałka Wprowadzenie Reakcje charakterystyczne dla związków karbonylowych Reakcje charakterystyczne dla alkenów

5 Reakcje charakterystyczne dla enonów Fotoizomeryzacja chalkonu w rozpuszczalniku niezawierającym wodoru Część doświadczalna Literatura Badania widm fluorescencji układów elektronodonorowo-akceptorowych (EDA) pochodnych benzoksazolu Marek Mac Wprowadzenie Zjawisko przeniesienia elektronu Teorie przeniesienia elektronu Natura procesu konwersji wewnątrzsystemowej w układach olefinowych Część doświadczalna Literatura Cykl Förstera. Badanie zależności fluorescencji kwasu antracenokarboksylowego od ph w roztworach wodnych Marek Mac Wprowadzenie Wyznaczenie stałej dysocjacji kwasu w stanie wzbudzonym (pk*) cykl Förstera Miareczkowanie fluorescencyjne Wyznaczenie pk dysocjacji kwasu antraceno-9-karboksylowego w mieszaninie woda metanol w stanie podstawowym Zmiany geometryczne kwasu antraceno-9-karboksylowego w stanie wzbudzonym Wpływ podstawnika w pozycji 10 cząsteczki kwasu antraceno-9-karboksylowego na stałą dysocjacji kwasów w stanie podstawowym i wzbudzonym Część doświadczalna Literatura Badanie fotoelektrochemicznych i spektroskopowych właściwości półprzewodników szerokopasmowych Wojciech Macyk, Konrad Szaciłowski, Grażyna Stochel Wprowadzenie Część doświadczalna Literatura CZĘŚĆ IV. SPEKTROSKOPOWE BADANIA STRUKTURALNE I ANALITYCZNE 18. Badanie temperaturowej zależności kształtu pasma w spektroskopii optycznej Anna Migdał-Mikuli, Edward Mikuli, Natalia Górska

6 Wprowadzenie Część doświadczalna Literatura Badanie hydratacji jonów metodą spektroskopii w podczerwieni Dorota Jamróz, Marek J. Wójcik Wprowadzenie Widma w podczerwieni wody Metoda różnicowa Część doświadczalna Literatura Zastosowanie analizy faktorowej do równoczesnego oznaczania aspiryny, amidu kwasu salicylowego i kofeiny w środkach uśmierzających ból Andrzej M. Turek Wprowadzenie Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów (CLS) Namiarowa analiza faktorowa (TFA) Część doświadczalna Literatura Fotochromizm i solwatochromizm na przykładzie pochodnej merocyjaniny Mariusz Kępczyński, Maria Nowakowska Wprowadzenie Fotochromizm Solwatotochromizm Część doświadczalna Literatura Wyznaczanie liczby agregacji, cmc i hydrofobowości miceli surfaktantowych za pomocą stacjonarnych widm emisji fluorescencji Krzysztof Szczubiałka, Anna Karewicz, Łukasz Moczek Wprowadzenie Część doświadczalna Literatura Badanie właściwości fizykochemicznych polimerów inteligentnych Anna Karewicz, Krzysztof Szczubiałka Wprowadzenie Hydrożele Zastosowania polimerów inteligentnych Dolna krytyczna temperatura rozpuszczalności, DKTR Kopolimeryzacja Część doświadczalna Literatura

7 Wyznaczanie stałych dysocjacji fluorescencyjnych indykatorów wapniowych Łukasz Orzeł, Grażyna Stochel Wprowadzenie Część doświadczalna Literatura Badanie właściwości układów mikroheterogenicznych przy użyciu sond molekularnych Szczepan Zapotoczny Wprowadzenie Solubilizacja Mikrolepkość wnętrza miceli Polarność wnętrza miceli Część doświadczalna Literatura Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku metodą mapowania ramanowskiego Małgorzata Barańska Wprowadzenie Mapowanie ramanowskie Część doświadczalna Literatura Badania polimorfizmu leku i jego kompleksów z jonami metali metodą fourierowskiej spektroskopii ramanowskiej (FT-RS) Małgorzata Barańska Wprowadzenie Polimorfizm cymetydyny Przypisanie pasm cymetydyny na podstawie obliczeń kwantowochemicznych Kompleksy cymetydyny z wybranymi jonami metali (Cu(II), Ni(II), Co(II), Cd(II), Fe(II), Zn(II)) i tym samym anionem (ClO 4 ) Kompleksy cymetydyny z jonami miedzi Cu(II) i różnymi anionami (ClO 4, BF 4, SO 4 2, NO 3 ) Część doświadczalna Literatura DODATKI D1. Oscylator anharmoniczny D2. Parametry charakteryzujące polaryzację promieniowania emitowanego D3. Model Kubo kształtu linii spektralnej D4. Kinetyka odwracalnych reakcji fotochemicznych

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ listopad 2012 ROK LXVIII Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część I. Podstawy teoretyczne spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY. POMIAR WYDAJNOŚCI KWANTOWEJ FLUORESCENCJI ANTRACENU, PERYLENU ORAZ 9,10-DIFENYLOANTRACENU W ROZTWORZE

MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY. POMIAR WYDAJNOŚCI KWANTOWEJ FLUORESCENCJI ANTRACENU, PERYLENU ORAZ 9,10-DIFENYLOANTRACENU W ROZTWORZE Ćwiczenie 1 MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY. POMIAR WYDAJNOŚCI KWANTOWEJ FLUORESCENCJI ANTRACENU, PERYLENU ORAZ 9,10-DIFENYLOANTRACENU W ROZTWORZE Zagadnienia: procesy dezaktywacji stanów wzbudzonych (diagram

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW specjalność Biofizyka molekularna Studia pierwszego stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS OZNACZANE STĘŻENA BARWNKÓW W WODZE METODĄ UV-VS. SPEKTROFOTOMETRA UV-Vis Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (ang. ultra-violet UV) i promieniowania widzialnego (ang. visible- Vis), czyli spektrofotometria

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

Piotr Maciej Wojciechowski

Piotr Maciej Wojciechowski Piotr Maciej Wojciechowski Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013. Copyright by Piotr Wojciechowski, Wrocław 2013 ISBN 978-83-938096-0-8 Słowo wstępne Praca przedstawia wybór zagadnień

Bardziej szczegółowo

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody Załącznik nr 1 do uchwały Nr 14 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2008 r. Plan studiów: makrokierunek materiały współczesnych technologii Studia stacjonarne inżynierskie pierwszego stopnia Semestr I - IV plan

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie fluorescencji układu fotosyntetycznego LH2 poprzez kontrolę sprzężenia plazmonowego z nanocząstkami plazmonicznymi

Wzmocnienie fluorescencji układu fotosyntetycznego LH2 poprzez kontrolę sprzężenia plazmonowego z nanocząstkami plazmonicznymi Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Łukasz Bujak Wzmocnienie fluorescencji układu fotosyntetycznego LH2 poprzez kontrolę sprzężenia plazmonowego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej PŁ

Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej PŁ Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej PŁ Mikroskop (gr. μικρόσ mikros - "mały" i ςκοπέω skopeo - "patrzę, obserwuję") jest urządzeniem służącym do obserwacji małych obiektów, zwykle niewidocznych

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR)

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYC METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) Metodą o bardzo dużym znaczeniu w organicznej analizie strukturalnej jest spektroskopia w podczerwieni (spektroskopia

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac magisterskich. 2012/2013

Propozycje tematów prac magisterskich. 2012/2013 Propozycje tematów prac magisterskich. 2012/2013 Zakład Biofizyki Molekularnej Promotor: prof. Andrzej Dobek 1. Badanie dwójłomności optycznej wywołanej polem magnetycznym (efekt CM) w cienkich warstwach

Bardziej szczegółowo

Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej

Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej Katedra Technologii Leków i Biochemii Kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej

Bardziej szczegółowo

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Sesja plakatowa Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Adrian Adamski *, Eryk Wolarz Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, ul. Nieszawska 13a,

Bardziej szczegółowo

Giełda Prac Dyplomowych

Giełda Prac Dyplomowych Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Giełda Prac Dyplomowych Studenckie Prezentacje Badawcze 6-7 czerwca 2013 materiały konferencyjne Kraków 2013

Bardziej szczegółowo

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY Wojciech FABIANOWSKI Politechnika Warszawska, Wydział Chemii, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa e-mail: wofab@ch.pw.edu.pl 1. MONOWARSTWY

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii. Sylwia Żołądek

Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii. Sylwia Żołądek Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Sylwia Żołądek Hybrydowe materiały elektrokatalityczne zawierające nanocząstki złota stabilizowane polioksometalanami Praca doktorska wykonana w Pracowni Elektroanalizy

Bardziej szczegółowo

Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA

Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA MEMBRANY TEORIA I PRAKTYKA ZESZYT III WYKŁADY MONOGRAFICZNE I SPECJALISTYCZNE TORUŃ 009 WYBRANE FIZYKOCHEMICZNE ASPEKTY FILTRACJI MEMBRANOWEJ Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA SEMESTR I PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE: Tytuł przedmiotu: JĘZYK OBCY Pracownicy Studium Języków Obcych Katedra, zakład: Studium

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

KOLORYMETRYCZNE OZNACZANIE Cd, Mn i Ni

KOLORYMETRYCZNE OZNACZANIE Cd, Mn i Ni KOLORYMETRYCZNE OZNACZANE Cd, Mn i Ni nstrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. l. WSTĘP 1.1. Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (UV) i promieniowania widzialnego

Bardziej szczegółowo

OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia

OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia Redakcja Halina Podbielska Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 011 Książka powstała pod auspicjami Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TECHNIKI SEPARACYJNE Piotr Stepnowski Elżbieta Synak Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Beata Szafranek Zbigniew

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODY AKTYWNE. Dawid Piątkowski i Bernard Ziętek. Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Pracownia Optoelektroniki.

ŚWIATŁOWODY AKTYWNE. Dawid Piątkowski i Bernard Ziętek. Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Pracownia Optoelektroniki. Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Dawid Piątkowski i Bernard Ziętek Pracownia Optoelektroniki ŚWIATŁOWODY AKTYWNE Zadanie X Zakład Optoelektroniki Toruń 005 1 1. Charakterystyka badanych włókien

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski)

Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski) Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski) Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 2 3 Zastosowanie metody kooperatywnych wymian pierścieniowych dla

Bardziej szczegółowo

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Rady Nadzorczej Jednostka Pedagogiczna Nr.: 2004-D-72-pl-4 Oryg.: FR Wersja PL CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Rada Nadzorcza Szkół Europejskich

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY OZNACZANIE AKTYWNOŚCI, OKRESU PÓŁTRWANIA I MAKSYMALNEJ ENERGII PROMIENIOWANIA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY OZNACZANIE AKTYWNOŚCI, OKRESU PÓŁTRWANIA I MAKSYMALNEJ ENERGII PROMIENIOWANIA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA FIZYKOCHEMII I TECHNOLOGII POLIMERÓW OZNACZANIE AKTYWNOŚCI, OKRESU PÓŁTRWANIA I MAKSYMALNEJ ENERGII PROMIENIOWANIA Opiekun ćwiczenia: Jerzy Żak Miejsce ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Oddział Medycyny Laboratoryjnej Kierunek studiów: ANALITYKA MEDYCZNA Program 2014/2015 2 SPIS TREŚCI I. WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia I stopnia inżynierskie Specjalność: Systemy i sieci teleinformatyczne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo